WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII REAL- TIME BIDDING W E- HANDLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII REAL- TIME BIDDING W E- HANDLU"

Transkrypt

1 Dagmara Wach WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII REAL- TIME BIDDING W E- HANDLU Streszczenie Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych pociąga za so- bą zmiany w sposobach, metodach i narzędziach służących pozyskiwaniu przez przedsiębiorstwa nowych klientów. Najnowszym narzędziem wy- korzystywanym w tym zakresie w Internecie jest RTB (Real- Time Bid- ding), czyli aukcje w czasie rzeczywistym o pojedyncze powierzchnie re- klamowe na rynku reklamy odsłonowej. Wstęp Od czterech lat w mediach stale pojawiają się informacje o spowolnieniu wzrostu gospodarczego wywołanym kryzysem finansowym w 2008 roku. Per- turbacje na rynkach finansowych spowodowały zredukowanie akcji kredytowej, spadek wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, a także obniżenie wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw. Dla rynku reklamy największe zna- czenie ma to ostanie, gdyż bezpośrednio wpływa na ograniczenie wydatków na kampanie reklamowe. Jednak, co ciekawe, choć kryzys nie ominął całego rynku reklamy, to w przypadku rynku reklamy online broni się on dość dobrze przed spadkami. W minionym roku wydatki na reklamę w sieci wzrosły niespełna 2 mld zło- tych, czyli o 22% w stosunku do 2010 roku (rys. 1). Wzrosty zanotowały prawie wszystkie segmenty rynku, przede wszystkim zaś reklama w urządzeniach mo- bilnych (ponad 300% wzrostu), reklama wideo (ponad 30% wzrostu), SEM (3% wzrostu) i reklama kontekstowa 1. 1 Raport IAB AdEx 2011FY (IAB Polska/PwC).

2 194 Dagmara Wach Rysunek 1. Wysokość wydatków reklamowych brutto na reklamę online w Polsce Źródło: Raport IAB AdEx 2011FY (IAB Polska/PwC). W 2011 roku w reklamie internetowej nadal dominowała reklama graficzna, która pozyskała 41% rynku. Pomimo niewielkiego spadku w stosunku do roku poprzedniego, przewiduje się, że pozycja reklamy display będzie utrzymywała się na stały poziomie, ponieważ reklamodawcy ciągle bardzo chętnie wybierają tę formę reklamy. Pomóc w tym może również dynamiczny rozwój technologii RTG, dzięki której reklamodawcy z większą precyzją będą kierować przekaz do bezpośredniego odbiorcy, a tym samym zmniejszą się koszty prowadzonej kam- panii. Rysunek 2. Formaty reklamy display Źródło: AdReport, badany okres: , NewMedia Labs.

3 1. Programy afiliacyjne Wykorzystanie technologii Real- time bidding w e- handlu 195 Największymi dostawcami powierzchni reklamowej na rynku polskim są duże portale internetowe oraz domy mediowe. Pozostałe miejsca pod względem zasięgu wśród polskich internautów zajmuje: grupa ARBOinteractive (81%), ID- Mnet (78,2%), ARBOnetwork (77,4%), Facebook. com (66,8%) i grupa Onet. pl (66,8%). To oni pozyskują najwięcej zleceń na reklamy display. Nie oznacza to jednak, że mniejsze portale internetowe czy małe, prywatne serwisy internetowe, nie mają możliwości zarabiania na reklamach dużych reklamodawców. Z pomo- cą przychodzą tu programy partnerskie, które cieszą się dużą popularnością za- równo wśród wystawców, jak i reklamodawców. Zasada działania programu partnerskiego jest prosta (rys. 3). Właściciel programu podpisuje umowę z partnerem, właścicielem serwisu internetowego, o świadczenie usług promocji na rzecz serwisu właściciela programu, za określoną stawkę. Właściciel serwisu promuje na swojej stronie usługi i produkty partnera albo opisując zalety sprzedawanego przez niego produktu z przekierowaniem na stronę produktu/usługi, albo umieszczając baner reklamowy przekierowujący bezpośrednio na stronę właściciela programu partnerskiego. Wynagrodzenie pła- cone jest najczęściej za wykonanie akcji przez przekierowanego w ten sposób in- ternautę, np. wypełnienie formularza, zarejestrowanie się do newslettera, doko- nanie zakupu, w określonym w umowie czasie. Rzadziej natomiast stosowane jest wynagradzanie tylko za przekierowanie na stronę partnera. Każdy z parterów uzyskuje indywidualny numer, za pomocą którego iden- tyfikuje się go w programie partnerskim, a tym samym ścieżkę skąd nastąpiło przekierowanie do serwisu właściciela programu. Zaletą takiego rozwiązania dla właściciela programu z jednej strony jest na pewno odroczenie płatności za prowadzanie akcji promocyjnej przez wystaw- ców, a z drugiej wypłata wynagrodzenia partnerowi tylko w przypadku wy- konania określonego działania przez internautę. Jest to jedna z niewielu form prowadzania akcji promocyjnych, gdzie koszty ponoszone są dopiero po jej za- kończeniu. Oczywiście, najważniejszym i podstawowym celem programu part- nerskiego jest pozyskanie przez właściciela programu nowych klientów, a na- stępnie utrzymanie ich, wykorzystując do tego programy lojalnościowe. Ponadto właściciel programu partnerskiego może zawrzeć w umowie jakie formy promocji są dopuszczalne przez partnera. Jak już wspomniano, reklamy display są ciągle najpopularniejszymi formami promocji w Internecie, jednak w zależności od przyjętej kreacji ich skuteczność może być stosunkowo niewielka dlatego, że internauci coraz częściej korzystają z oprogramowania blokującego reklamy, a także ze względu na zjawisko banner blindness, czyli omijania wzro- kiem elementów przypominających reklamę. Stąd wyżej wynagradzane są przez właścicieli programu wszelkiego rodzaju obszerne opisy, testy, opinie i artykuły promujące produkty niż umieszczenie zwykłych banerów reklamowych.

4 196 Dagmara Wach Rysunek 3. Jeden z najstarszych programów partnerskich prowadzony przez księgarnię internetową Helion Źródło: Helion, partnerski.helion.pl. Rozwinięciem programów partnerskich są sieci afiliacyjne. Skupiają one wystawców i reklamodawców poszukujących wolnych przestrzeni reklamo- wych. Sieć afiliacyjna pełni więc rolę pośrednika przy zawieraniu kontaktów pomiędzy użytkownikami posiadającymi serwis internetowych i wyrażającymi chęć umieszczenia na nim kreacji reklamowych zleceniodawcy. Zleceniodawca korzysta z kolei na dużej liczbie reklamobiorców działających w danej sieci, ograniczając swoje działania do stworzenia prezentacji i akceptacji serwisów promujących poszczególne produkty i usługi. Działanie sytemu odbywa się na podobnej zasadzie co program partnerski. Użytkownik rejestruje się w systemie jako wydawca lub reklamodawca. W więk- szości przypadków, aby zostać wydawcą, należy wprowadzić do systemu adres strony internetowej, jednak niektóre sieci umożliwiają dołączanie reklamy do stopki w poczcie elektronicznej. Po rejestracji użytkownik- wydawca wybiera program- zleceniodawcę, którego kreacje będzie umieszczał na swojej witrynie oraz zgłasza swój udział w programie (rys. 4). Dopóki reklamodawca nie zaak- ceptuje serwisu w programie, nie będzie możliwe umieszczenie przez wydawcę na stronie kodów odpowiadających za wyświetlanie wybranej przez niego krea- cji. Zgoda wydawana jest zwykle wydawcom, którzy dopasowani są konteksto- wo lub poprzez profil demograficzny do reklamowanych usług lub produktów.

5 Wykorzystanie technologii Real- time bidding w e- handlu 197 Rysunek 4. Panel wydawcy w systemie Novem W zależności od programu, kreacji, czasu trwania, efektów różnie ustalane są modele rozliczeń płatności: CPC (cost per click), czyli za kliknięcie, CPA (cost per action), czyli za akcje, CPS (cost per sale), czyli za sprzedaż, CPL (cost per lead), czyli płatność za lead dane kontaktowe. Firma płaci tylko za użytkowników, którzy wykonali określone działanie. Najpopularniejszymi sieciami afiliacyjnymi w Polsce są: Netsales, ProPart- ner, Zanox, AdLeader, Novem. W systemach opartych na programach partnerskich wybór partnera deter- minuje grupę docelową, której wyświetlana będzie reklama banerowa lub do któ- rej skierowany zostanie przekaz reklamowy. W przypadku klasycznych reklam display, wykupywanych w portalach informacyjnych, serwisach społecznościo- wych czy prywatnych witrynach, wybór grupy docelowej odbywa się niejedno- krotnie na podstawie cech zadeklarowanych przez internautów w formularzach rejestracyjnych, ich aktywności w grupach i forach dyskusyjnych oraz tematyki i treści strony odwiedzanej przez użytkowników. Systemem scalającym obie formy jest metoda (narzędzie, technologia) real- time bidding, umożliwiająca za- kup pojedynczej powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym, gdzie wyemitowana zostanie spersonalizowana reklama internaucie wybranemu na podstawie informacji zebranych o jego aktywności w serwisie, o stronach, a nawet produktach, które przegląda.

6 198 Dagmara Wach 2. Technologia real- time bidding (RTB) Real- Time Bidding (RTB) to aukcje o pojedyncze powierzchnie reklamowe w czasie rzeczywistym na rynku reklamy display. RTB po raz pierwszy pojawiło się w 2009 roku w Stanach Zjednoczonych, ale dopiero pod koniec 2010 roku me- toda zrobiła się popularna również w Europie 2. Celem RTB jest osiągnięcie moż- liwie najwyższej wartości pojedynczej emisji reklamy, dynamicznie docierając do docelowych użytkowników, dostarczając im spersonalizowanej reklamy. Uczestnikami rynku RTB są platformy SSP (Supply Side Platforms), czyli platformy reprezentujące wydawców, którzy zdecydowali się sprzedawać po- wierzchnię w modelu aukcyjnym. Wydawcy wykorzystują platformy SSP do sprzedaży niewykorzystanych zasobów na rynkach wymiany reklam, automaty- zacji i optymalizacji sprzedaży przestrzeni reklamowej, do zarządzania złożony- mi relacjami w sieciach reklamowych oraz analizowania danych na potrzeby przyszłych alokacji zasobów. Do najważniejszych funkcji SSP należy: dostęp do wielu źródeł zleceń: każdy wydawca może łatwo sprzedać wolne przestrzenie reklamowe na giełdzie reklam; możliwość blokowania niektórych reklamodawców przed zakupem prze- strzeni reklamowej: wydawcy mogą nie chcieć, aby na ich witrynach rekla- mowane były pewne grupy produktów, ze względu na tematykę strony lub gdy prowadzona była kampania reklamowa przez konkurencję; możliwość ustawienia ceny minimalnej, poniżej której wystawca nie sprzeda danej powierzchni reklamowej; dostęp do zestawów raportów umożliwiających wydawcy sprawdzenie kto składa ofertę, za co płaci i ile kupuje, aby mógł w przyszłości odpowiednio wycenić wolne przestrzenie reklamowe. Rysunek 5. Uczestnicy modelu RTB Źródło: Serwis internetowy, dn Pomysłodawcą internetowego modelu RTB była giełda amerykańska, gdzie tzw. High Frequency Traders HFT (korzystanie z zaawansowanych narzędzi technologicznych i algorytmów komputerowych do obrotu papierami wartościowymi) zastępują najlepszych brokerów giełdowych. Szerzej na tematy wykorzystania HFT w marketingu internetowym: is- money- high- frequency- trading- and- its- implications- for- the- ad- exchange- industry/.

7 Wykorzystanie technologii Real- time bidding w e- handlu 199 Drugim uczestnikiem RTB są właściciele platform DSP (Demand Side Plat- forms), które umożliwiają reklamodawcom uczestniczenie w aukcji powierzchni reklamowej. DSP udostępnia reklamodawcom, agencjom i sieciom reklamowym narzędzia do zakup powierzchni reklamowej na wielu giełdach reklam (Double- Click, Right Media, ADSDAQ, itd.) z poziomu jednego serwisu, z dostępem do historii i raportowania. W DSP wykorzystuje się targetowanie behawioralne zebrane z plików co- okies, systemów wymiany danych oraz identyfikacji segmentów odbiorców na podstawie zachowań użytkowników w całej witrynie. Reklamodawca wykorzy- stuje te dane, aby określić, do jakiego rodzaju osoby będzie kierowana reklama oraz ile jest skłonny zapłacić za powierzchnię reklamową, na której wyświetlona zostanie kreacja. Następnie DSP ustala rodzaj emisji reklam przy użyciu wybra- nych kryteriów, budżet i dostarcza reklamy. Platformy DSP działają na zbliżonych zasadach jak system płatnej reklamy Google AdWords. Podobnie jak AdWords, reklamodawcy mogą wybrać rodzaj kreacji, indywidualny budżet na kreację i budżet ogólny. Jednak zamiast kiero- wania reklamy na podstawie słów kluczowych, platformy DPS pozwalają wybrać charakterystykę odbiorców, a DSP automatycznie dostarcza reklamy dla określo- nej grupy docelowej. Od algorytmu analitycznego platformy DSP uzależniona jednak będzie precyzja przekazu. Wielu reklamodawców uważa, że platformy DSP zapewniają większą przej- rzystość procesu reklamowego. Reklamodawcy wiedzą, gdzie ich reklamy były wyświetlane i jakie algorytmy i dane zostały wykorzystane do określenia celów. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania plat- form DSP w USA i Europie można wskazać najważniejsze cechy, którymi powi- nien wyróżniać się dobrze działający DSP 3 ; musi zapewnić w pełni samoobsługowy interfejs: klienci powinni mieć pełną kontrolę poprzez interfejs swoich zasobów i łatwość pozyskiwania wiedzy w zakresie jego stosowania; musi być neutralny i nie być w jakikolwiek sposób powiązany z wszelkimi grupami wydawnictw, systemami wymiany reklam i dostawców danych; musi być w pełni przejrzysty, jeśli chodzi o politykę cenową i opłaty za ko- rzystanie z platformy; nie powinien w żadnym wypadku być właścicielem lub obsługiwać sieć re- klamową, jest to w bezpośrednim konflikcie w zakresie neutralności; nie powinien kupować na własny rachunek powierzchni reklamowych w ce- lu odsprzedaży ich swoim klientom; każda powierzchnia reklamowa powinna być zakupiona w imieniu użyt- kownika platformy w odpowiednim czasie na podstawie aktywnej kampanii. 3 Not Every Demand- Side Platform (DSP) Is Created Equal: What Is A True DSP?, dn

8 200 Dagmara Wach W przypadku DSP działających w ramach RTB kupno powierzchni rekla- mowej w czasie rzeczywistym, optymalizacja kampanii online oraz dynamiczne i spersonalizowane kreacje pozwala klientom platform DSP dotrzeć do istnieją- cych oraz nowych konsumentów, w indywidualnym rozliczeniu za każdego z nich. Przekaz reklamowy nigdy wcześniej nie był kierowanym tak indywidualnie do właściwego internauty, we właściwym momencie i na właściwej powierzchni reklamowej 4. Platforma, na której odbywa się aukcja, czyli ogniwo łączące DSP i SSP, na- zywamy platformą adexchange ową. Natomiast RTB to technologia służąca do przeprowadzenia aukcji. Rysunek 6. Przebieg procesu zakupu powierzchni reklamowej w modelu RTB Źródło: Wirtualne Media, dn Proces zakupu powierzchni reklamowej rozpoczyna się od wejścia internau- ty na stronę internetową (rys. 5). Wydawca informuje swojego partnera SSP, że ma dostępną odsłonę na sprzedaż. Wówczas SSP wysyła zapytanie licytacyjne do wszystkich podłączonych partnerów DSP, przy czym każdy z nich może repre- zentować dowolną liczbę różnych reklamodawców. Platformy DSP w imieniu reklamodawców licytują powierzchnię tak, aby jak najtaniej kupić wyświetlenie reklamy nie przekraczając ceny maksymalnej ustalonej przez reklamodawcę. DSP oblicza swoją stawkę na podstawie wszystkich posiadanych danych i wysyła stawkę łącznie z kodem emisyjnym z powrotem do SSP, który wybiera najwyż- szą stawkę z licytacji. Cena nie może być niższa niż cena minimalna ustalona przez wydawcę, którego powierzchnia jest licytowana. Wygrana DSP płaci wg tzw. second price auction, czyli o 0,01 więcej niż druga co do wielkości zalicy- towana stawka. Kod emisyjny zwycięzcy przekazywany jest do wydawcy, po czym internaucie wyświetlona zostaje spersonalizowana specjalnie dla niego re- klama. Cały proces trwa ok milisekund 5. Podstawą skuteczności reklamy w modelu RTB jest dostarczenie danych o indywidualnych zainteresowaniach odbiorcy, a także danych wskazujących na intencję kupienia danego produktu. RTB w pełni umożliwia audience buying, czyli 4 M. Wyszyński, Jak skutecznie zareklamować e- sklep?, ecommerce 2012, Raport Internet Standard, wrzesień 2012, s Sprawny Marketing, dn

9 Wykorzystanie technologii Real- time bidding w e- handlu 201 dotarcie z przekazem reklamowym wyłącznie do osób z danej grupy celowej, niezależnie od tego, gdzie w Internecie w danym momencie przebywają. W tym modelu liczy się tylko użytkownik, do którego kierowany jest przekaz, a nie miejsce emisji reklamy. Reklamodawca może się zatem spodziewać, że tak przy- gotowana reklama spotka się z większym zainteresowaniem odbiorcy, który kliknie w nią i dokona transakcji. Jak już wspomniano, model RTB jest młodym narzędziem na rynku rekla- my internetowej. Pierwsze kampanie w Europie wystartowały pod koniec 2010 roku, natomiast w Polsce na początku 2011 roku. IDC oszacowało wydatki w ka- nale RTB w USA na 2011 rok na 1,1 mld dol. (9,8% udziału w dochodach na ryn- ku odsłonowym, wzrost z 3,7% w 2010 roku), jednocześnie w Europie szacowany wzrost wydatków na rynku RTB w 2010 r. wyniósł: 552% w Wielkiej Brytanii; 287% w Niemczech i 373,6% we Francji 6. Rysunek 7. Panel wydawcy w systemie Novinet i forma kreacji przypisana przez sieć afiliacyjną Obecnie największymi graczami na światowym rynku RTB są: DoubleClick Ad Exchange, AdMeld, OpenX czy PubMatic, AdBrite, AdJug i Rubicon. W Polsce działa kilka podmiotów zagranicznych, takich jak platformy SSP: Ad- Meld, Google Display Network i DSP MexAd, Invitemedia czy Sociomantic. Na rynek wchodzą także polscy gracze, m.in. platforma adxchange, Clickmatic czy ibillboard. Novinet jako pierwsza w Polsce korzysta z jednej z najnowocześniejszych na świecie technologii do emisji reklam w internecie OpenX Enterprise. 6 M. Wyszyński, RTB w pigułce, Raport strategiczny IAB Polska, czerwiec 2012, s. 44.

10 202 Dagmara Wach Wydawcy, dzięki przystąpieniu do sieci Novinet dysponującej funkcją za- awansowanego audience targetingu, mogą istotnie zwiększyć swoje przychody z emisji kampanii. Reklama będzie emitowana w ich serwisie nie tylko ze wzglę- du na jego tematykę, ale również na profil użytkowników, którzy go odwiedzają. Współpracując z Novinet wydawcy zyskują dostęp do platformy OpenX Market, która daje im możliwość sprzedaży powierzchni na globalnych rynkach w modelu RTB (Real- Time- Bidding), czyli w systemie aukcyjnym. Dodatkowym atutem RTB dla właścicieli sklepów online jest również do- stęp do globalnego zasięgu, dzięki któremu mogą docierać do internautów od- wiedzających zagraniczne serwisy, jak np. youtube.com i inne. Podsumowanie Nowy model zakupu spowoduje zwiększenie efektywności kampanii pod względem kosztowym, ale też precyzyjnego dotarcia do grup celowych, co istot- ne, pokaże przestrzeń między podażą a popytem na powierzchnię reklamową w Internecie, która wydaje się obecnie trudna do zmierzenia. Literatura 1. AdReport, badany okres: , NewMedia Labs 2. Helion, partnerski.helion.pl 3. Not Every Demand- Side Platform (DSP) Is Created Equal: What Is A True DSP?, 4. Raport IAB AdEx 2011FY (IAB Polska/PwC) 5. Sociomantic, 6. Sprawny Marketing, 7. Wyszyński M., Jak skutecznie zareklamować e- sklep?, ecommerce 2012, Raport In- ternet Standard, wrzesień Wyszyński M., RTB w pigułce, Raport strategiczny IAB Polska, czerwiec 2012 REAL- TIME BIDDING FOR ECOMMERCE Summary The development of modern communication technologies changes the means, methods and tools used by companies to acquire new clients. The latest tool used to reach this goal is Real- Time Bidding (RTB), i.e., real-

11 Wykorzystanie technologii Real- time bidding w e- handlu 203 time auctions where users bid on single online display advertising impres- sions and inventories.

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego Warszawa, 21 września 2012 roku Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego Wprowadzenie Silnik behawioralny (www.behavioralengine.com) to innowacyjne narzędzie umożliwiające tworzenie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany.

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. 1 Czy retargeting jest mi potrzebny? Jak zaangażować pozostałe 98% aby dokonali zakupu? 2% klientów kupuje podczas pierwszej wizyty w sklepie. 2 Czy

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Modele zakupu reklamy

Modele zakupu reklamy 2012 Modele zakupu reklamy Dominik Dróżdż Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24 października 2012 IV 1994 Pierwsza kampania reklamowa w Internecie Kamienie milowe w reklamie online 1994: Początek

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Big Data Marketing. Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach

Big Data Marketing. Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach Big Data Marketing Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach Misja Cloud Technologies S.A. jest liderem rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze (ang.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Tomasz Kryk 727-903-288 2 Dla kogo? Do 10 000 UU Przy średnim koszyku 150 zł Przy średniej konwersji 1,7% Zatrudniający

Bardziej szczegółowo

Goldbach Audience prezentacja firmy. Maj 2013

Goldbach Audience prezentacja firmy. Maj 2013 Goldbach Audience prezentacja firmy Maj 2013 >> Kim jesteśmy? Goldbach Audience EUROPEJSKA JAKOŚĆ / Goldbach Audience jest częścią Goldbach Group działającej w 10 krajach Europy / Wiodący dostawca usług

Bardziej szczegółowo

Program partnerski Money2Money krok po kroku

Program partnerski Money2Money krok po kroku Opracowanie: Magdalena Kasprzak Program partnerski Money2Money krok po kroku Przewodnik dla nowych Partnerów 01 Dla kogo program partnerski Money2Money? Do programu Money2Money mogą przystąpić: osoby pełnoletnie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Zarabianie w M2M. Zarabianie w M2M

Zarabianie w M2M. Zarabianie w M2M Zarabianie w M2M 1. Na czym mogę zarabiać?... 2 2. Jakie są metody rozliczeń?... 2 3. Jak naliczane są prowizje?... 3 4. W jaki sposób oraz kiedy mogę wypłacić prowizje?. 4 5. Czy konieczne jest płacenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Interruption marketing Permission Marketing Reklama a użytkownik internetu 5 tys. przekazów reklamowych dziennie na osobę (badanie DoubleClick). Człowiek buduje

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Plan prezentacji Co to są domeny internetowe? Ile warte są domeny? Jak inwestować w domeny? Jak zarabiać na domenach? Jak podnieść wartość domeny?

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta!

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta! 15 Października 2014 Onet Audience Nowa jakość dotarcia do konsumenta! Targetowanie źródłem przewagi W Polsce i na świecie marketerzy szukają tego samego Marketerzy i przedstawiciele domów mediowych uważają

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób już dziś możesz zacząć zarabiać w programach partnerskich nie mając strony internetowej

W jaki sposób już dziś możesz zacząć zarabiać w programach partnerskich nie mając strony internetowej W jaki sposób już dziś możesz zacząć zarabiać w programach partnerskich nie mając strony internetowej Od autora, Słowniczek, Narzędzia, Zysk, Adwords, Sieci afiliacyjne, Rejestracja, Budowa kont, Wybór

Bardziej szczegółowo

Rynek reklamy kontekstowej 2012

Rynek reklamy kontekstowej 2012 Rynek reklamy kontekstowej 2012 Badanie rynku reklamy kontekstowej w Polsce WSTĘP Szanowni Państwo, a ln awiora h kstowo-be konte Wart odnotowania jest fakt, że notujemy stałe trendy wzrostowe na rynku

Bardziej szczegółowo

Czym jest PayPer.pl?

Czym jest PayPer.pl? Oferta Geo Czym jest PayPer.pl? Jesteśmy siecią reklamy efektywnościowej: z Klientem rozliczamy się na podstawie efektów kampanii, czyli liczby kliknięć, którą użytkownicy wykonali w reklamę Dbamy o jakość

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A 35-504 Rzeszów NIP: 813-282-29-50 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl

Bardziej szczegółowo

Goldbach Multichannel

Goldbach Multichannel Goldbach Multichannel >> Założenia oferty Trendy w konsumpcji mediów Fragmentacja kanałów komunikacji Postępująca digitalizacja punktów styku z grupą docelową w świecie rzeczywistym Zmiana sposobu konsumpcji

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze koty za płoty

Pierwsze koty za płoty Wprowadzenie Pierwsze koty za płoty i kilka słów o sobie 8 lat doświadczeń w SEM 4 lata doświadczenia w mobile SEM 25 milionów pozyskiwanych użytkowników z SEM certyfikowany specjalista AdWords i Analytics

Bardziej szczegółowo

Efektywna reklama wprost do Twoich klientów

Efektywna reklama wprost do Twoich klientów Strona internetowa korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Załóż

Bardziej szczegółowo

Czym jest PayPer.pl?

Czym jest PayPer.pl? Czym jest PayPer.pl? Jesteśmy siecią reklamy efektywnościowej: z Klientem rozliczamy się na podstawie efektów kampanii, czyli liczby kliknięć, którą użytkownicy wykonali w reklamę Dbamy o jakość ruchu:

Bardziej szczegółowo

Więcej z emisji reklam internetowych

Więcej z emisji reklam internetowych Więcej z emisji reklam internetowych Zacznij zarabiać więcej już dziś. AGENDA Kim jesteśmy? Partner Google Korzyści ze współpracy Oferta dla Wydawcy Cennik i opcje Zaufali nam Kontakt Kim jesteśmy? YieldRiser

Bardziej szczegółowo

nugg.ad Europe s Audience Experts

nugg.ad Europe s Audience Experts nugg.ad Europe s Audience Experts SMART AUDIENCE PLATFORM TM nugg.ad europejscy eksperci w zakresie grup docelowych Smart Audience Platform TM nugg.ad oferuje najnowocześniejszą technologię w zakresie

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Concordia Workshops. Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie

Concordia Workshops. Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie Concordia Workshops Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie Mailing 2 wysyłki newslettera Mailing newsletter na bazy Concordia Design i Prodesign Wysyłka 11.02-1245 adresów email w bazie Concordia

Bardziej szczegółowo

Rozliczamy efekty sprzedaży

Rozliczamy efekty sprzedaży sieć afiliacyjna dedykowana e-commerce Rozliczamy efekty sprzedaży Budujemy dla Reklamodawców sieć Wydawców którzy prowadzą dla nich kampanie marketingowe w efektywnościowych modelach współpracy Cost Per

Bardziej szczegółowo

Sieci afiliacyjne w Internecie

Sieci afiliacyjne w Internecie Sieci afiliacyjne w Internecie Paweł Kozorys Grupa Bankier.pl Kierownik Sieci Afiliacyjnej Pierwsze kroki w e-biznesie - sieci afiliacyjne Paweł Kozorys Systempartnerski.pl Agenda 1. Sieci afiliacyjne

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 3 Issue 3 (2012) 1-11 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl WYKORZYSTANIE NARZĘDZI MARKETINGU INTERNETOWEGO W ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

In-Image Advertising Solutions

In-Image Advertising Solutions In-Image Advertising Solutions Agenda In-Image Advertising przyszłość marketingu online PIXAD Mark interaktywna aplikacja e-commerce Klu czo we czy nni ki suk ces u PIXAD Network pierwsza w Polsce sieć

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Najpopularniejsze serwisy internetowe w Polsce 18,8 mln 90% 16,5 mln 79% 14,7 mln 70% Źródło: Megapanel PBI Gemius, sierpień 2013 15,6 mln 75% SEM Search Engine

Bardziej szczegółowo

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci?

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Trenerzy: Adam Dyba/Piotr Poznański Terminy: 21 i 22 marca 11 i 12 kwietnia 22 i 23 kwietnia Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator zakupów grupowych.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy ABC linków sponsorowanych Czym są linki sponsorowane? Teksty reklam Dowolne teksty reklam oraz dowolna ilość tekstów do każdej kampanii

Bardziej szczegółowo

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA PRZEWODNIK PO USŁUDZE: Płatne Kampanie UWAGA! Płacisz jedynie za klikniecia S T A R T Skuteczność reklamy płatnej polega na jej trafności oraz najnowocześniejszym

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

STRÖER DIGITAL MEDIA 2016

STRÖER DIGITAL MEDIA 2016 STRÖER DIGITAL MEDIA 2016 36,01% 63,67% 62,23% 55,58% 54,13% 53,87% 52,03% 52,02% 85,55% 82,84% 77,34% 76,69% 75,61% 73,46% 96,44% POTENCJAŁ ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE. dr Michał Kucia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r.

Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE. dr Michał Kucia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r. Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE dr Michał Kucia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r. Pojęcia E-biznes Internet Model biznesowy Model reklamowy Link płatny (boksy reklamowe)

Bardziej szczegółowo

Oferta reklam On-Line

Oferta reklam On-Line Oferta reklam On-Line Reklamy ON-LINE, czyli reklamy w sieci Internet dają możliwości dużo większej interakcji z użytkownikiem niż tradycyjne media. Internet pozwala dokładniej określić grupę odbiorców,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH

PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH I. RYNEK TRENDY REKLAMY WIDEO Źródło: IAB AdEx 2011 I. RYNEK - DLACZEGO REKLAMA VIDEO Trend światowy wskazuje na duży potencjał rozwoju reklamy wideo w Polsce (reklama wideo

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane 1 Strona wyników wyszukiwania (SERP) Strona wyników wyszukiwania to dwa obszary: PPC i SEO. Tworzą one jeden ekosystem i są współzależne, mimo,

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads!

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! allegro ads.manual wstęp co to jest? Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! Zaprezentuj pierwszy swoją Ofertę klientom dokładnie w momencie, w którym szukają jej w Allegro. Zapłacisz tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Obecny poziom rozwoju rynku i reklamy internetowej wymaga redefinicji postrzegania

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Google Partners

Akademia Google Partners Akademia Google Partners TEORETYCZNY KURS ONLINE Edycja 2015 Google AdWords z certyfikacją POZIOM PODSTAWOWY PODSUMOWANIE Z TRANSMISJI 1-4, 10.02., 12.02., 17.02., 19.02. Krzysztof Marzec, Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Reklamodawców

Informacje dla Reklamodawców Informacje dla Reklamodawców Razem z Afilo wykorzystując performance-based marketing możesz znacząco zwiększyć obroty i sprzedaż swojej firmy. Specjaliści z Afilo pomogą Ci założyć i prowadzić swój program

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE.

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. Odbiorcy znajdą w piśmie informacje o usługach i technologiach niezbędnych w

Bardziej szczegółowo

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online Marketing Online O nas w kilku słowach Marketing Online Firma Marketing Online działa na rynku od roku 2001 i zajmuje się opracowywaniem i realizacją marketingowych strategii reklamy online. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

GOZ /16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY

GOZ /16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY GOZ-591-2214-7/16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Realizację kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym skutkom

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Serwis inwestycyjno - przetargowy Pressinfo.pl to jedyny serwis w Polsce, w którym użytkownik może dokonać tak precyzyjnego wyboru rodzaju poszukiwanych

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć pierwszą kampanię w systemie AdWords?

Jak stworzyć pierwszą kampanię w systemie AdWords? Jak stworzyć pierwszą kampanię w systemie AdWords? Aby przybliżyć system Google AdWords przygotowaliśmy poradnik, który krok po kroku opisuje proces zakładania pierwszej kampanii. Zapraszamy również do

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE 2 SPIS TREŚCI 3 4 5 6 10 18 19 Nasi Partnerzy Nasz zasięg Dlaczego warto reklamować się w mediach lokalnych? Reklama w TELEWIZJI Skuteczne dotarcie wysoka oglądalność

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Raport ecommerce 2012

Raport ecommerce 2012 Raport ecommerce Data wydania: 28.09. Termin na materiały: 21.09. Czytelnikami raportu ecommerce są osoby: prowadzące sklepy internetowe lub inną działalność e-commerce, uruchamiające kanał sprzedaży internetowej,

Bardziej szczegółowo

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL Proponujemy Państwu możliwość zareklamowania swojej oferty wśród użytkowników portalu wypozycz.pl. Zakres oferty, której szczegóły znajdą Państwo poniżej, obejmuje moduły

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy w portalu Polonia.dk

Oferta reklamy w portalu Polonia.dk Dział Reklamy portalu Polonia.dk Postboks 1232 DK-2300 København S Tel.+45 21498307 http://www.polonia.dk e-mail: polonia@polonia.dk Oferta reklamy w portalu Polonia.dk Dział Reklamy serwisu Polonia.dk

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA AGENDA CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2C CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2B KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUKCJA GRUPOWA AUKCJA

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Plan wykładu Plan wykładu 1. Zalety Adwords 2. BudŜet i koszty. 3. Zanim zaczniesz. 4. Budowa konta. 5. Poprawna struktura kampanii. 6. Dobieranie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO to nie wszystko Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO i content marketing jeszcze nigdy nie były tak blisko SEOwcy mówią: Jak content marketing wspiera SEO Content marketing

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności http://tanieprojekty24h.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych Beata Dutkiewicz Stan Surowy 95-015 Głowno Ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług:

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PROJEKTU UTYLITARNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

profesjonalna obsługa programu partnerskiego

profesjonalna obsługa programu partnerskiego profesjonalna obsługa programu partnerskiego program partnerski w modelu Cost Per Sale na przykładzie sklepu sportowego liczba unikalnych użytkowników: 80 000 założenia reklama online rozliczana wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów partnerskich przez firmy dla uczelni

Tworzenie programów partnerskich przez firmy dla uczelni Człowiek najlepsza inwestycja Tworzenie programów partnerskich przez firmy dla uczelni Plan prezentacji 1. Geneza programów partnerskich 2. Typy programów partnerskich 3. Biznesowe programy partnerskie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876 Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com OFERTA Czym jest Facebook.com? Facebook.com to darmowy serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Właścicielem portalu www.noblehealth.pl i organizatorem Programu Partnerskiego Noble Health jest firma Noble Health Sp.

Bardziej szczegółowo

Możliwości kierowania reklam na urządzenia mobilne w AdWords i AdMob. Wprowadzenie

Możliwości kierowania reklam na urządzenia mobilne w AdWords i AdMob. Wprowadzenie Wprowadzenie Reklama mobilna Reklama mobilna Reklama mobilna Źródło fotografii www.askcaptainobvious.com Dane statystyczne liczba urządzeń/użytkowników developerzy, więcej aplikacji czas spędzany web/aplikacje

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl?

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl? OFERTA Spis treści: 1) Jak zacząć? - str.2 2) Dostępne kreacje - str.4 3) Dodawanie kreacji - str.6 4) Kampanie dedykowane - str.16 5) System poleceń - str.17 str. 1 Co zrobić aby dołączyć do Programu

Bardziej szczegółowo