Ewaluacja i jakość pracy w oświacie. Wydawnictwa ciągłe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja i jakość pracy w oświacie. Wydawnictwa ciągłe:"

Transkrypt

1 Ewaluacja i jakość pracy w oświacie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (z materiałów dostępnych w bibliotece). Wydawnictwa ciągłe: 1. Absolwent przedszkola. Badanie jakości pracy przedszkola / M. Dudzińska. // Dyrektor Szkoły. 2003, nr 11, s Akademia zarządzania ćwiczenia / I. Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. 2005, nr 2, s Akredytacja jako sposób na zapewnienie jakośc. / E. Kędracka, i 1 in. / Nowa Edukacja Zawodowa. 2004, nr 3, s Akredytacja strategią wejścia na ścieżkę jakości / E. Kędracka, i 1 in. / Nowa Edukacja Zawodowa. 2004, nr 4, s Ankietowanie jako metoda w mierzeniu jakości pracy szkoły / E. Gostawska. // Dyrektor Szkoły. 2002, nr 9, s Badanie jakowi pracy szkoły / M. Szymczak. // Wszystko dla Szkoły. 2005, nr 9, s Co to jest jakość szkoły? / K. Stróżyński. // Edukacja i Dialog. 2006, nr 6, s Dlaczego mierzenie? / S. Wlazło. // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 5, s Dokumentowanie pracy wychowawczej / K. Macyna. // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 5, s Doskonalenie nauczycieli a ewaluacja jakości pracy szkoły / E. Arciszewszka. // Edukacja Medialna. 2001, nr 4, s Dwa rodzaje oceniania szkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne a jakość pracy szkoły. Diagnoza edukacyjna. / S. Furgon i 1 in. // Dyrektor Szkoły. 2002, nr 12, s Europejskie aspekty jakości pracy szkoły / S. Wlazło. // Gazeta Szkolna. 2003, nr 48, s Ewaluacja a jakość pracy w oświacie/ W. Kruszwicki. // Dyrektor Szkoły. 2003, nr 4, s Ewaluacja:, czemu i komu ma służyć? / B. Rechnio. // Wszystko dla Szkoły. 2004, nr 4, s Ewaluacja, czyli zaklinanie reformy / K. Strużyński. / Język Polski w Gimnazjum. 2002/2003, nr 1, s Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych cz. 1 / W. Junik. // Remedium nr 6, s Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych cz. 2 / W. Junik. // Remedium nr 7-8, s Ewaluacja działań w zakresie edukacji europejskiej / E. Borys, B. Ślipko. // Kierowanie Szkołą. 2004, nr 5, s Ewaluacja jako dyskurs / M.J. Ochocki. // Remedium. 2007, nr 1, s Ewaluacja jako fasada / J.M. Ochocki. // Remedium. 2006, nr 7-8, s Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju / W. Kozak i 1 in.// Język Polski w Szkole Gimnazjum. 2000/2001, nr 4, s Ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów we francuskim systemie edukacyjnym / J.Hryniewicz. // Język Polski w Szkole IV-VI. 2002/2003, nr 1, s Ewaluacja szkolnego systemu oceniania / H. Szypryt-Nowicka. // Edukacja i Dialog. 2001, ne 9-10, s Ewaluacja w polityce językowej Unii Europejskiej / E. Kołodziejska. // Języki Obce w Szkole. 2004, nr 6, s Ewaluacja treści i metod / K. Bocheńska // Edukacja i Dialog. 2004, nr 5, s Ewaluacja w wyższej szkole // Edukacja. 2002, nr 3, s Ewaluacja w zreformowanej szkole nowe obszary i techniki oceniania / I. Górka. // Wychowawca. 2005, nr 2, s

2 28. Ewaluowanie przez samokontrolowanie / A. Woynarowska // Edukacja i Dialog. 2003, nr 1, s Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia i monitorowania jakości pracy szkoły / K. Stefańska. // Nowa Szkoła. 2004, nr 2, s Innowacja drogą do podwyższenia jakości pracy przedszkola / D. Bartodziej. // Dyrektor Szkoły. 2005, nr 9, s Jak budować wewnętrzny system zapewniania jakości pracy w szkole? / W. Kozak. // Dyrektor Szkoły. 2004, nr 7/8, s Jak opracowano program mierzenia jakości i rozwoju szkoły STO? / Z. Puchalski. // Edukacja i Dialog. 2001, nr 5, s Jak pracować nad doskonaleniem jakości pracy szkoły / T. Potasiak. // Wszystko dla Szkoły. 2005, nr 9, s Jak sporządzać, czy nauczyliśmy naszych uczniów myśleć? Ewaluacja kształcenia umiejętności myślenia / K. Gierszal. // Język Polski w Gimnazjum. 2003/2004, nr 3, s Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? / W. Kozak i 1 in. // Język Polski w Szkole Gimnazjum. 2000/2001, nr 3, s Jak zmierzyliśmy się z mierzeniem? / B. Domerecka. // Dyrektor Szkoły. 2002, nr 5, s Jakościowe wizje szkoły / S. Wlazło. // Dyrektor Szkoły. 2002, nr 9, s Jakościowy rozwój Szkoły Podstawowej w Miękini / G. Furman. // Dyrektor Szkoły. 2002, nr 9, s Jakość i ewaluacja w ustawicznym kształceniu zawodowym / E. M. Krekel i 1 in. / Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2004, nr 1, s Jakość pracy szkoły / B. Rechnio. // Wszystko dla Szkoły. 2005, nr 9, s Jakość usług przedszkola / T. Prabucka. // Wychowanie w Przedszkolu. 2003, nr 2, s Jakość w oświacie. // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 1, s Korzystanie z ewaluacji / M.J. Ochocki. // Remedium. 2002, nr 11, s Kryteria i wskaźniki jakości pracy szkół./ J. Kropniwicki. // Kierowanie Szkołą. 2003, nr 10, s. 2 okł. 45. Kryteria i wskaźniki jakości pracy szkół. / J. Kropniwicki. // Kierowanie Szkołą. 2003, nr 11, s. 1 okł 46. Kryteria i wskaźniki jakości pracy szkół / J. Kropniwicki. // Kierowanie Szkołą. 2003, nr 12, okł 47. Krytyka czy samokrytyka? O systemie mierzenia jakości pracy szkoły / T. Czarnecka. // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 12, s Lekcja 5-jakość w edukacji / S. Wlazło. // Dyrektor Szkoły. 2005, nr 5, s Miejsce wychowania fizycznego w ocenie jakości pracy szkoły / S. Sulisz. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 12, s Mierzenie jakości pracy / Z. Krzemionowski. // Kierowanie Szkołą. 2001/2002, nr 2, s Mierzenie jakości pracy przedszkola / R. Gruberg. // Dyrektor Szkoły. 2002, nr 9, s Mierzenie jakości pracy szkoły procedura hospitowania zajęć / A. Mach. // Edukacja Medialna. 2001, nr 2, s Mierzenie jakości pracy szkoły / I. Kawecki. // Nowa Szkoła. 2002, nr 4, s Mierzenie jakości pracy szkoły dla dorosłych / I. Kulhawczuk. // Nowa Szkoła. 2003, nr 1, s Mierzenie jakości pracy szkoły. // Kierowanie Szkołą. 2002, nr 1, s Mierzenie jakości pracy w szkole / B. Nowak. // Kierowanie Szkołą. 2002, nr 2, s Nauczyciel jako ewaluator /strategie ewaluacji w szkole / Z. Lisiecka. // Język Polski w Szkole Gimnazjum. 2000/2001, nr 3, s Nauczyciel w szkole zabiegający o jakość pracy / Z. Krzemianowski. // Nowa Szkoła. 2005, nr 7, s Nowa jakość szkoły / J. Maciejewska i 1 in. // Kierowanie Szkołą. 2004, nr 3, s. 6-7

3 60. Nowa moda, czyli Certyfikaty Jakości Edukacji / R. Lorens. // Dyrektor Szkoły. 2006, nr 7, s O jakości pracy przedszkola / E. Brańska. // Wychowanie w Przedszkolu. 2003, nr 2, s O kryteriach oceny jakości / T. Popowicz. // Kierowanie Szkołą. 2004, nr 3, s O niektórych terminach związanych z jakością. Cz.1 / S. Wlazło. // Dyrektor Szkoły. 2005, nr 1, s O niektórych terminach związanych z jakością. Cz.2 / S. Wlazło. // Dyrektor Szkoły. 2005, nr 2, s O niektórych terminach związanych z jakością. Cz.3 / S. Wlazło. // Dyrektor Szkoły. 2005, nr 3, s O niektórych terminach związanych z jakością. Cz.4 / S. Wlazło. // Dyrektor Szkoły. 2005, nr 4, s O niektórych terminach związanych z jakością. Cz.5 / S. Wlazło. // Dyrektor Szkoły. 2005, nr 5 s O potrzebie ewaluacji programów dydaktycznych i wychowawczych / Z. Lisiecka. // Język Polski w Gimnazjum. 2003/2004, nr 4, s Organizacja systemu mierzenia jakości pracy / M. Brzeza. // Kierowanie Szkołą. 2001/2002, nr 8, s Planowanie wynikowe / J. Czarnotta-Mączyńska. // Język Polski w Szkole IV-VI. 2002/2003, nr 4, s Pomiar jakości szkoły w ujęciu marketingowym / J. Fazlagić. // Psychologia w Szkole. 2009, nr 1, s Poznaj opinię uczniów. Ankieta skalowana / K. Stróżyński. // Język Polski w Szkole Gimnazjum. 2000/2001, nr 1, s Proces ewaluacji w praktyce szkolnej / D. Wadowski. // Język Polski w Gimnazjum. 2002/2003, nr 2, s Procedura działań prowadzących do stworzenia wewnętrznego systemu mierzenia jakości pracy w ZSBO w Szczecinie / A. Sielski. // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 1, s Proces ewaluacji w praktyce szkolnej / D. Wadowski. // Język Polski w Szkole Liceum. 2002/2003, nr 1, s Próba wewnętrznego mierzenia jakości pracy / D. Mieszczak. // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 7-8, s Raport o jakości edukacji w szkole / J. Semrau. // Dyrektor Szkoły. 2004, nr 4, s Rola egzaminów zewnętrznych w zapewnieniu jakości pracy szkoły / J. Brzdąk. // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 7-8, s Samoewaluacja pracy szkoły / R. Jankowski. // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 10, s Standardy jakości pracy szkoły // Kierowanie Szkołą. 2003, nr 3, s Standardy oceny jakości pracy szkół i placówek. [Załącznik do rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004r (Dz.U. Nr 89, poz. 845)] // Gazeta Szkolna. 2004, nr 31/32, s Statystyczny obraz jakości / M. Nowak. // Nowa Szkoła. 2002, nr 4, s Superwizja koleżeńska jako forma ewaluacji pracy pedagogów specjalnych / A. Chmielewska. // Szkoła Specjalna. 2004, nr 4, s Szkoły model technologiczny / K. Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. 2004, nr 2, s Termometr jakości w przedszkolu / M. Lewandowska. // Kierowanie szkoła. 2002, nr 4, s Uczeń - ewaluator / M. Miziak. // Języki Obce w Szkole. 2005, nr 6, s W stronę ewaluacji Szkoła w obliczu zmiany edukacyjnej / Z. Lisiecka i 1 in. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. 2001/2002, nr 1, s W drodze ku jakości / E. Borys. // Kierowanie Szkołą. 2001/2002, nr 2, s W trosce o jakość edukacji elementarnej / D. Podolska. // Wychowanie w Przedszkolu. 2004, nr 2, s W stronę ewaluacji Szkoła w obliczu zmiany edukacyjnej / Z. Lisiecka i 1 in. // Język Polski w Szkole Gimnazjum. 2001/2002, nr 1, s

4 91. Weryfikujemy nasze standardy jakości / A. Siwa. // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 11, s Wewnętrzne mierzenie jakości. [w zakresie osiągnięć dzieci przedszkolnych dotyczących przygotowania do czytania i pisania. Arkusz obserwacji dziecka 6- letniego] / E. Marchlewska. // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 7-8, s Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły / H. Kata. // Kierowanie Szkołą. 2002, nr 2, s Wychowanie fizyczne w ocenie jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej / M. Brudnik. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 12, s Wynik i wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych a podnoszenie jakości pracy szkoły / A. Brożek. // Język Polski w Szkole. 2001/2002, nr 3, s Zadania ewoluacji w zreformowanej szkole / K. Wiązek. // Wszystko dla Szkoły. 2000, nr 10, s Zanim zaczniemy mierzyć jakość szkoły / K. Stróżyński. // Nowe w Szkole. 2000/2001, nr 8, s Zapewnienie jakości w edukacji / M. Kalinowska. // Dyrektor Szkoły. 2004, nr 7/8, s Zastosowanie ewaluacji w badaniu jakości pracy szkoły / S. Furgon, M. Szfraniec. // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 7-8, s Zasady zarządzania jakością w pracy dyrektora szkoły / M. Koszmider. // Dyrektor Szkoły. 2003, nr 1, s Zarządzanie jakością nowe zadania ZDZ / A. Piłat i 2 in. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2005, nr 4, s Zewnętrzna kontrola jakości kształcenia w szkole / S. Wlazło. // Dyrektor Szkoły. 2002, nr 5, s. 31 Sporządziła: Ewa Łata

5 Sztuka argumentacji : jak wygrać każdy spór / Robert Mayer ; przekł. Grażyna Litwińczuk. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 Szkoły, JST, instytucje zainteresowane niniejszym szkoleniem

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań

Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań Dr Danuta Elsner Mgr Krzysztof Bednarek Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Uzasadnienie wyboru tematu badań 3. Założenia

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej Agata Ligęza, Justyna Franczak Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej W roku szkolnym 2011/12 połowa szkół, w których odbyła się ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych Referat przygotowała i przedstawiła: Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Jak wprowadzać w szkole innowację i eksperyment pedagogiczny.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet):

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Korekta

Bardziej szczegółowo