PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 mgr inŝ. ZYGMUNT DOMARECKI ul. Leśna 2 b, śernica NIP: REGON: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Nr 24 ADRES BUDOWY: RUDA ŚLĄSKA 6; ul. ENERGETYKÓW 9 INWESTOR : Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej Wydział Inwestycji Ruda Śląska 9, Plac Jana Pawła II 6 BRANśA : INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKTANT : inŝ. Jan ZACHARIASZ DATA OPRACOWANIA : Czerwiec

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. OPIS TECHNICZNY IS.0. Podstawa opracowania IS.2. Centralne ogrzewanie IS.3. Warunki wykonania i odbioru B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Orientacja 2. Instalacja centralnego ogrzewania -Rzut Piwnic 3. Instalacja centralnego ogrzewania - Rzut Parteru 4. Instalacja centralnego ogrzewania - Rzut Piętra 5. Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania 2

3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZEDSZKOLA Nr 24 w RUDZIE ŚLĄSKIEJ IS.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowiły: - projekt budowlany - podkłady architektoniczne - normy i normatywy projektowania instalacji sanitarnych IS.2. Centralne ogrzewanie IS.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania Ogrzewanie zaprojektowano pracujące bez przerw lecz z osłabieniem w nocy. Układ zamknięty wpięty do istniejącej sieci niskoparametrowej osiedla; straty cieplne obiektu pokrywane będą poprzez układ zmieszania pompowego i grzejniki w konkretnych pomieszczeniach. Parametry ogrzewania 80/60 stopni Celsjusza. Instalacja będzie wyposaŝona w automatykę sterującą pracą instalacji wg. potrzeb. Istniejąca instalacja podlega całkowitemu demontaŝowi i złomowaniu wg wskazań Zarządcy budynku. IS.2.3. Rurociągi rozprowadzające. Instalacja rozprowadzająca medium grzewcze do grzejników z rur miedzianych układana pod stropem piwnic. Kompensację wydłuŝeń liniowych przewodów projektuje się poprzez zabudowę kompensatorów mieszkowych oraz odpowiednie prowadzenie przewodów wykorzystując kompensacją naturalną. Trasy rurociągów rozprowadzających pokazano na rzucie Piwnic. IS.2.4. Piony Piony grzewcze z rur miedzianych ; przejścia przez stropy w rurach ochronnych- nie łączyć w nich poszczególnych odcinków rur.piony zakończone zaworami kulowymi i automatycznymi odpowietrznikami; z uwagi na wielkość zładu zrezygnowano z zaworów podpionowych. Piony prowadzić w otulinie systemowej izolacyjnej w miejscu istniejących bruzd. IS.2.5. Grzejniki. Jako elementy grzejne obliczono grzejniki stalowe konwektorowe produkcji Brugman Polska; moŝna zastosować inne grzejniki o identycznych cechach estetyczno- jakościowych po uprzednim ich dostosowaniu do potrzeb PROJEKTU!. Wszystkie grzejniki wyposaŝono w zawory regulacyjne z nastawą wstępną i głowicami termostatycznymi, a na powrotach zastosowano zawory odcinające.. IS.2.6. Odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenie z uwagi na charakter instalacji przewidziano na odpowietrznikach miejscowych zabudowanych na grzejnikach i automatycznych odpowietrznikach pionów. 3

4 IS.2.7. Armatura Armaturę odcinającą przy układzie zmieszania pompowego, filtry siatkowe i zawory kulowe dowolnego Dystrybutora. IS.2.8. Obliczenia Obliczenia strat ciepła oraz hydraulikę instalacji przeprowadzono programem InstalSystem Danfoss opracowanym przez firmę InstalSystem w Chorzowie ul. Zjednoczenia 2; a wyniki obliczeń hydraulicznych i doboru grzejników naniesione na rozwinięciach instalacji IS.3.warunki wykonania i odbioru. IS Wymagania ogólne. Instalację winien wykonywać monter znający wymagania systemu oraz normy i normatywy dotyczące instalacji z tworzyw sztucznych i miedzianych przy przechodzeniu przez stropy naleŝy stosować tuleje ochronne; nie mogą się tam znajdować Ŝadne połączenia, rurociągi instalacji w bruzdach prowadzić w specjalnych koszulkach z płaszczem izolacyjnym, podwyŝszanie temperatury wody zasilającej nie moŝe być szybsze niŝ 5 o C na godzinę płukanie wszystkich instalacji musi być skuteczne próba szczelności winna być przeprowadzona ciśnieniem próbnym równym 1,5 ciśnienia roboczego prob= 0,6 MPa; PPR. = 0.9 MPa 4

5

6

7

8

9

10

11