Adaptacyjny pomieszczeniowy. z nadajnikiem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adaptacyjny pomieszczeniowy. z nadajnikiem"

Transkrypt

1 2 265 REV23RF REV-R.02/1 REV23RF/SE Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury z nadajnikiem składa się z regulatora (z wbudowanym nadajnikiem radiowym) oraz odbiornika (urządzenia przełączającego z wyjściami przekaźnikowymi) REV23RF REV-R.02/1 Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem Prosty i intuicyjny wybór menu za pomocą rolki nastaw Adaptacyjny 2-stawny regulator zapewniający regulację PID (patent) Wybór trybu pracy: tryb automatyczny z maksymalnie trzema okresami ogrzewania lub chłodzenia, utrzymywanie temperatury komfortu, utrzymywanie temperatury ekonomicznej, zabezpieczenie przed zamarzaniem z jednym trybem dobowym i jednym okresem ogrzewania lub chłodzenia W trybie automatycznym dla każdego okresu ogrzewania lub chłodzenia można ustawić jedną wartość zadaną temperatury Sterowanie urządzeniami chłodniczymi (opcjonalnie) Korzystne rozwiązanie do projektów modernizacyjnych (bezprzewodowe urządzenie pomieszczeniowe) Zastosowanie Regulator przeznaczony jest do regulacji temperatury w pomieszczeniu w: Apartamentach, domkach jednorodzinnych lub letniskowych Biurach, pojedynczych pokojach, salach narad lub pomieszczeniach handlowych CE1N2265pl Siemens Building echnologies HVAC Products

2 Do sterowania następujących urządzeń: Zawory elektromagnetyczne nagrzewnic wodnych Zawory elektromagnetyczne palników gazowych Palniki nadmuchowe gazowe lub olejowe Pompy obiegowe w układach ogrzewania, zawory strefowe Elektryczne urządzenia grzewcze lub wentylatory elektrycznych nagrzewnic akumulacyjnych Siłowniki elektrotermiczne Urządzenia chłodnicze Funkcje Radiowy sygnał transmisyjny Regulacja PID z adaptacyjnym lub nastawianym cyklem przełączania Regulacja 2-stawna ryb automatyczny z dobowym programem przełączania dla trybu dobowego, dni roboczych lub tygodniowego z maksymalnie 3 okresami ogrzewania lub chłodzenia na dzień Jedna wartość zadana temperatury dla każdego okresu ogrzewania lub chłodzenia ryb dobowy z jednym okresem ogrzewania lub chłodzenia Przycisk forsowania Kalibracja czujnika i funkcja kasowania (reset) Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem lub przekroczeniem temperatury Ograniczenie minimum wartości zadanej ryb wakacyjny ryb ogrzewania lub chłodzenia Okresowe uruchamianie pompy Optymalizacja załączania dla pierwszego okresu ogrzewania Zestawienie typów Urządzenia z sygnałem radiowym Pomieszczeniowy regulator temperatury (nadajnik), odbiornik (urządzenie przełączające) i podstawka Pomieszczeniowy regulator temperatury (nadajnik) i podstawka Odbiornik (urządzenie przełączające) REV23RF/SE REV23RF REV-R.02/1 Zamawianie Przy zamawianiu należy podać oznaczenie typu zgodnie z Zestawieniem typów. Regulator / nadajnik REV23RF dostarczany jest z bateriami. 2/16 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl

3 Opis Wyświetlacz i elementy do obsługi Elementy do obsługi Wybór trybu pracy (patrz niżej) Przycisk cieplej Przycisk chłodniej Przycisk forsowania (patrz niżej) Wskazania Rolka nastaw do wybierania menu i podmenu oraz dokonywania nastaw. Zatwierdzanie przez przyciśnięcie Opuszczenie bieżącego poziomu menu i powrót na poziom ostatnio aktywny (wyświetlane nastawy zostają zaakceptowane) Aktualny czas C emperatura w pomieszczeniu Wymiana baterii (symbol ten ukazuje się na ok. 3 miesiące przed wyczerpaniem baterii) Aktywny tryb wakacyjny Wybór trybu pracy (w danej chwili aktywny jest tylko jeden tryb pracy) ryb automatyczny ryb komfortu ryb ekonomiczny Zabezpieczenie przed zamarzaniem lub przekroczeniem temperatury ryb dobowy (24-godzinny) z jednym okresem ogrzewania lub chłodzenia (okres ogrzewania lub chłodzenia generowany jest automatycznie na podstawie bieżącego programu dobowego) Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl 3/16

4 Chwilowa zmiana bieżącej wartości zadanej temperatury (zmiana ta obowiązuje tylko do chwili osiągnięcia następnego punktu przełączenia) C Po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku + lub na wyświetlaczu pokaże się ustawiona wcześniej wartość zadana temperatury. Można ją zmieniać ze skokiem co 0,2 C (maks. ±4 C) Przycisk forsowania Za pomocą tego przycisku w trybach pracy i można przełączyć temperaturę komfortu na temperaturę ekonomiczną i na odwrót. Zmiana ta obowiązuje do chwili osiągnięcia następnego punktu przełączenia lub zmiany trybu pracy Nastawy użytkownika wybierane z menu: Aktualny czas i dzień Menu główne Podmenu Nastawy dostępne są 4 główne pozycje menu h Aktualny czas Bieżący dzień tygodnia emperatura Menu główne Podmenu Nastawy fabryczne ogrzewanie / chłodzenie Wartość zadana trybu komfortu 19 C 23 C Wartość zadana trybu ekonomicznego Wartość zadana zabezpieczenia przed zamarzaniem lub przekroczeniem temperatury 16 C 29 C 5 C 35 C Wartość zadana dla zdalnego sterowania, nie używana (10 C) (30 C) Program przełączania Menu główne Podmenu Nastawy Wybór dnia tygodnia, dnia roboczego, weekendu lub tygodnia Wybór liczby okresów ogrzewania (maks. 3 okresy na dzień) h Wybór czasu rozpoczęcia i zakończenia okresu ogrzewania / chłodzenia C Wybór wartości zadanej temperatury okresu ogrzewania / chłodzenia 4/16 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl

5 Nieobecność Menu główne Podmenu Wprowadzenie wakacji lub okresu nieobecności (liczba dni z nastawą trybu ekonomicznego, maks. 99 dni) Wartość zadana temperatury podczas nieobecności: nastawa fabryczna 12 C dla ogrzewania i 30 C dla chłodzenia Nastawy instalatora wybierane z menu Pozycja menu CAL Nastawy Kalibracja czujnika Ograniczenie wartości zadanej Optymalizacja załączania dla pierwszego okresu ogrzewania (w jednostkach czasu na 1 C) Sterowanie 2-stawne Regulacja PID, tryb adaptacyjny Regulacja PID z cyklem przełączania 6 lub 12 minut / Okresowe uruchamianie pompy Wył / Zał ryb pracy ogrzewanie / chłodzenie Wartości zadane temperatury Funkcja ochrony Dobowy tryb pracy W automatycznych trybach pracy, wartości zadane temperatury można ustawić indywidualnie dla każdego okresu komfortu i dla trybów utrzymania temperatury. Wartość zadana temperatury ekonomicznej jest taka sama dla trybu automatycznego i trybów utrzymania temperatury. W trybie zabezpieczenia przed zamarzaniem lub przekroczeniem temperatury, temperatura w pomieszczeniu jest ciągle monitorowana. Jeżeli spadnie (wzrośnie) poniżej (powyżej) wartości zadanej, to włączane jest ogrzewanie / chłodzenie celem utrzymania ustawionej wartości zadanej temperatury zabezpieczenia przed zamarzaniem lub przekroczeniem temperatury. Regulator generuje dobowy tryb pracy na podstawie bieżącego programu dobowego. Automatycznie wybierany jest czas włączenia pierwszego okresu ogrzewania / chłodzenia i czas wyłączenia ostatniego okresu ogrzewania / chłodzenia w celu wyznaczenia i wyświetlenia całego okresu ogrzewania/ chłodzenia. Wartością zadaną temperatury komfortu jest zapamiętana standardowa wartość zadana dla trybu utrzymania temperatury komfortu. Wyznaczony w ten sposób dobowy tryb pracy utrzymywany jest do chwili wybrania innego trybu pracy. Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl 5/16

6 Przykład C Z h Dobowy tryb pracy generowany automatycznie Bieżący dobowy program przełączania Program przełączania Program przełączania jest wykorzystywany jako program tygodniowy lub dobowy, zależnie od ustawień. Można także wybrać jeden z trybów pracy utrzymania temperatury, w którym program przełączania nie będzie stosowany. W tygodniowym programie przełączania możliwe jest zaprogramowanie każdego dnia oddzielnie, dni roboczych (1-5), weekendu (6-7) lub całego tygodnia (1-7). Przy programowaniu okresu ogrzewania / chłodzenia dostępne są 3 różne programy. Można wybrać 1, 2 lub 3 okresy ogrzewania / chłodzenia. Dla każdego okresu ogrzewania / chłodzenia wprowadza się czas rozpoczęcia, czas zakończenia i wartość zadaną komfortu. W przerwach pomiędzy okresami ogrzewania / chłodzenia utrzymywana jest zawsze wartość zadana temperatury ekonomicznej, którą można ustawić w menu temperatury. Przykład z 2 okresami ogrzewania na dzień C szy okres ogrzewania 2-gi okres ogrzewania 2261Z h Funkcja wakacyjna Sterowanie zdalne Funkcja wakacyjna wybierana jest w menu użytkownika. Ustawia się początek okresu wakacji (dzień wyjazdu / / dzień tygodnia), czas trwania i wartość zadaną ( ) podczas nieobecności. Umożliwia to utrzymanie wymaganej temperatury w czasie do 99 dni. Codziennie o północy licznik dni zmniejsza się o 1. Jeśli okres wakacji zakończy się i licznik osiągnie wartość 00, to regulator wznawia realizację ostatnio wybranego trybu pracy. Regulator REV23RF nie posiada możliwości sterowania zdalnego. 6/16 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl

7 Nastawy fabryczne Czasy przełączania emperatury w C ryb pracy Auto Blok / dni tygodnia 1-5 Po-Pt 6-7 So-Nd 1-szy okres ogrzewania 06:00 07:00 08:00 23:00 2-gi okres ogrzewania 3-ci okres ogrzewania 11:00 13:00 17:00 22: szy okres ogrzew gi okres ogrzew. 3-ci okres ogrzew Po-Nd 00:00 24: Po-Nd 00:00 24: Po-Nd 00:00 24: Nieobecność Nastawy fabryczne dla poziomu instalatora Ograniczenie wartości zadanej Regulacja PID, tryb adaptacyjny Optymalizacja załączania Okresowe uruchomienie pompy: Wył Aktywne ogrzewanie Poziom instalatora Dostęp Kalibracja czujnika CAL Ograniczenie wartości zadanej Optymalizacja włączenia W celu wejścia na poziom instalatora, należy przekręcić rolkę nastaw w dół i w górę trzymając wciśnięte przyciski cieplej i zimniej. Jeżeli wyświetlana na wyświetlaczu temperatura nie odpowiada rzeczywistej temperaturze w pomieszczeniu, to można przeprowadzić kalibrację czujnika (funkcja ta dostępna jest na poziomie instalatora). Wyświetlana temperatura może być dopasowana do rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu zmieniając ją skokowo co 0,2 C o wartość maks. ±2 C. Ograniczenie minimalnej wartości zadanej do temperatury 16 C zapobiega niepożądanemu przenikaniu ciepła do sąsiednich pomieszczeń w budynkach z kilkoma strefami ogrzewania. Optymalizacja powoduje przesunięcie punktu włączenia pierwszego okresu ogrzewania (wcześniejsze włączenie) tak, aby ustawiona wartość zadana została osiągnięta w wymaganym czasie. Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl 7/16

8 Nastawa zależy od rodzaju obiektu regulacji, tzn. od przenikania ciepła (rodzaj rur w rurociągu, grzejników), dynamiki budynku (masa, izolacja) i wydajności grzewczej (wydajność kotła, temperatura czynnika). Przy nastawie optymalizacja załączania jest wyłączona. Przykład: rzeczywista temperatura w pomieszczeniu 18 C, wartość zadana 20 C C 20 P on R x 1-szy okres ogrzewania h/ C - 4 h - 3 h - 2 h - 1 h 1/2h/ C - 2 h - 1½ h - 1 h - ½ h 1/4h/ C - 1 h - ¾ h - ½h - ¼ h Wyłączona optymalizacja włączenia 2264D03 Start t (wolne układy regulacji) (normalne układy regulacji) (szybkie układy regulacji) (nie ma wpływu) emperatura ( C) R x Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu t Przesunięcie punktu włączenia (godz) P on Rozpoczęcie sterowania optymalizacją włączenia Regulacja ryb adaptacyjny Wyjątki REV23RF jest 2-stawnym regulatorem umożliwiającym regulację typu PID. Regulacja temperatury w pomieszczeniu odbywa się przez sterowanie urządzeniem wykonawczym. Regulator wytwarza sygnał sterujący (pozycjonujący) zależny od odchyłki rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu (mierzonej wbudowanym w regulator czujnikiem) od wartości zadanej. Sposób reakcji układu na odchyłkę zależy od wybranego algorytmu regulacji: Regulator dostarczany jest z uaktywnionym trybem adaptacyjnym, umożliwiającym automatyczną adaptację regulatora do obiektu regulacji (rodzaj konstrukcji budynku, typ grzejników, wielkość pomieszczeń, itp.). Po upływie czasu, w którym odbyła się adaptacja, regulator dokonuje optymalizacji swoich parametrów i wykorzystuje je w dalszej pracy. W wyjątkowych przypadkach, kiedy w trybie adaptacyjnym nie uzyskano zadowalających rezultatów, można wybrać tryb PID 12, PID 6 lub 2-Pt: ryb PID 12 ryb PID 6 ryb 2-Pt Cykl przełączania 12 minut dla normalnych lub wolnych obiektów regulacji (ciężkie budynki, duże przestrzenie, żeliwne grzejniki, palniki olejowe) Cykl przełączania 6 minut dla szybkich obiektów regulacji (lekkie budynki, małe przestrzenie, grzejniki płytowe lub konwektorowe, palniki gazowe) Czysta regulacja 2-stawna z histerezą przełączania 0,5 C (±0,25 C) do bardzo trudnych obiektów regulacji ze znacznymi zmianami temperatury zewnętrznej 8/16 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl

9 Okresowe uruchomienie pompy / ryb pracy ogrzewanie / chłodzenie / Funkcja kasowania (reset) Zabezpiecza pompę przed zablokowanie na skutek dłuższych okresów postoju. Okresowe uruchomienie pompy uaktywniane jest na jedną minutę o północy, co 24 godziny. Funkcję tą można wybrać w menu na poziomie instalatora. Okresowe uruchomienie pompy aktywne: / nieaktywne: Regulator przystosowany jest do współpracy z urządzeniami chłodniczymi. Funkcję tą można wybrać w menu na poziomie instalatora. Regulator dostarczany jest z ustawieniem dla ogrzewania (patrz nastawy fabryczne). Kasowanie nastaw użytkownika: Przyciśnij przycisk w otworze z tyłu regulatora przez co najmniej 1 sekundę: spowoduje to przywrócenie wartości fabrycznych nastaw użytkownika (nastawy instalatora nie ulegają zmianie). Zegar zostaje ustawiony na godzinę 12:00. Podczas operacji resetowania wszystkie pola wyświetlacza zapalają się, co umożliwia sprawdzenie wyświetlacza. Kasowanie wszystkich nastaw użytkownika oraz nastaw instalatora: Przyciśnij przycisk w otworze z tyłu regulatora oraz przyciski cieplej i chłodniej przez co najmniej 1 sekundę. Po zresetowaniu przywrócone zostaną wszystkie nastawy fabryczne (patrz Nastawy fabryczne ). Budowa mechaniczna Regulator Wymiana baterii Odbiornik REV-R.02/1 Podstawa montażowa Podstawka REV23RF posiada obudowę z tworzywa sztucznego z dużym wyświetlaczem i łatwo dostępnymi elementami nastawczymi do obsługi. Regulator zdejmuje się z podstawy przez wysunięcie do góry. Możliwa jest wówczas wymiana dwóch baterii 1,5 V typu AA w komorze baterii znajdującej się z tyłu regulatora. Na około 3 miesiące przed wyczerpaniem baterii na wyświetlaczu ukazuje się symbol, pomimo to regulator w dalszym ciągu realizuje wszystkie swoje funkcje. Podczas wymiany baterii dane podtrzymywane są przez maksymalnie 1 minutę. Odbiornik posiada obudowę z tworzywa sztucznego z łatwo dostępnymi elementami obsługowymi i zdejmowaną pokrywę. Może być mocowany na dostępnych w handlu puszkach przyłączeniowych lub bezpośrednio na ścianie. W obudowie odbiornika znajduje się bezpotencjałowy styk przełączający, zaciski podłączeniowe i antena odbiorcza. Podstawa może być mocowana na dostępnych w handlu puszkach przyłączeniowych lub bezpośrednio na ścianie. Dostarczona z regulatorem podstawka umożliwia np. postawienie regulatora na półce. Mocuje się ja na regulatorze w prosty sposób, bez potrzeby użycia narzędzi. Wskazówki Projektowanie regulator / nadajnik REV23RF Pomieszczeniowy regulator temperatury powinien być zamontowany w głównym pomieszczeniu mieszkalnym (na ścianie lub wolnostojący z założoną podstawką), ponadto należy uwzględnić poniższe wskazówki: Odległość od odbiornika nie powinna być większa niż 20 m lub 2 piętra. Regulator powinien być tak umiejscowiony, aby pomiar temperatury był możliwie jak najdokładniejszy, bez wpływu promieniowania słonecznego czy źródeł ciepła lub chłodu (w przypadku montażu naściennego na wysokości około 1,5 m nad podłogą). Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl 9/16

10 Regulator powinien być tak umiejscowiony, aby transmisja sygnału odbywała się z możliwie jak najmniejszą interferencją; dlatego należy przestrzegać następujących zaleceń: Nie mocować urządzenia na metalowych powierzchniach Nie mocować w pobliżu przewodów i urządzeń elektrycznych, takich jak komputery, telewizory, urządzenia mikrofalowe itp. Nie mocować w pobliżu dużych metalowych przedmiotów lub elementów konstrukcyjnych wzmocnionych metalową siatką, jak np. specjalne szyby lub beton zbrojony Montaż naścienny W przypadku montażu naściennego, nad regulatorem należy pozostawić odpowiednio dużą przestrzeń, aby dało się go zdjąć z podstawy i potem założyć. min. 10 cm 2261Z03 Projektowanie Odbiornik REV-R.02/1 Montaż naścienny regulatora / nadajnika REV23RF Podstawka Montaż i instalacja odbiornika REV-R.02/1 Montaż odbiornika zaleca się przeprowadzić w pobliżu sterowanego urządzenia. Odbiornik powinien być tak umiejscowiony, aby mógł odbierać sygnały z możliwie jak najmniejszą interferencją; dlatego należy przestrzegać następujących zaleceń (takich samych jak dla nadajnika): Nie mocować w szafach regulacyjno-pomiarowych Nie mocować na metalowych powierzchniach Nie mocować w pobliżu przewodów i urządzeń elektrycznych, takich jak komputery, telewizory, urządzenia mikrofalowe itp. Nie mocować w pobliżu dużych metalowych przedmiotów lub elementów konstrukcyjnych wzmocnionych metalową siatką, jak np. specjalne szyby lub beton zbrojony Miejsce zamontowana urządzenia powinno być suche i nie narażone na zalanie wodą. Odbiornik może być mocowany na dostępnych w handlu puszkach przyłączeniowych lub bezpośrednio na ścianie. Najpierw należy zamocować podstawę montażową, a potem założyć na nią regulator. Podstawa montażowa może być mocowana na dostępnych w handlu puszkach przyłączeniowych lub bezpośrednio na ścianie. Patrz Instrukcja instalacji (wydrukowana na opakowaniu). Okablowanie odbiornika może być wykonane tylko przy wyłączonym zasilaniu. Napięcie zasilające można ponownie załączyć tylko po zakończeniu montażu. Podczas montażu najpierw należy zamocować podstawę i podłączyć przewody elektryczne (L/N = 230 V AC zasilanie sieciowe, LX/L1 = urządzenie wykonawcze). Następnie regulator należy założyć się na podstawę wsuwając od góry, po czym zabezpieczyć wkrętem. Szczegółowe informacje podano w Instrukcji instalacji dostarczonej z urządzeniem. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych. 10/16 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl

11 Uruchomienie odbiornika REV-R.02/1 Uruchomienie regulatora / nadajnika REV23RF Zaleca się, aby w pierwszej kolejności uruchomić i włączyć odbiornik, potem nadajnik. Włączyć napięcie zasilające a) Wcisnąć przycisk «Reset» (= kasowanie) na około 3 sekundy, dioda LED będzie migać przez około 5 sekund (kasowanie zapamiętanego adresu) b) Wcisnąć przycisk «Set» (= nastawianie / adaptacja) na około 1 sekundę, aż zaświeci się dioda LED c) Czas trwania adaptacji odbiornika wynosi maks. 25 minut. Jeżeli w tym czasie nie jest odbierany sygnał z nadajnika, powtórzyć kroki b) i c) d) Zamontować i włączyć nadajnik e) Kiedy odbiornik odbiera sygnał z nadajnika, dioda LED krótko miga f) Gdy dioda LED się świeci, przekaźnik jest zasilony (wzbudzony) = włączone urządzenie wykonawcze (ZAŁ) g) Gdy dioda LED nie świeci się, przekaźnik nie jest zasilony = wyłączone urządzenie wykonawcze (WYŁ) h) W przypadku awarii zasilania odbiornika, przekaźnik automatycznie jest nie zasilony. Nadajnik powtarza sygnał ZAŁ lub WYŁ co 20 minut, zależnie od stanu pracy. Oznacza to, że przekaźnik zostanie zasilony / nie zasilony najpóźniej po 20 minutach. 20-minutowa przerwa w transmisji ma na celu zwiększenie trwałości baterii. Jeżeli odbiornik REV-R.02/1 nie odbiera sygnału z nadajnika / regulatora przez 60 minut, to przekaźnik zostanie odłączony, przez co urządzenie wykonawcze zostanie automatycznie wyłączone. Zaleca się, aby w pierwszej kolejności uruchomić i włączyć odbiornik, potem nadajnik. Jeśli w pomieszczeniu odniesienia znajdują się termostatyczne zawory grzejnikowe, to należy je ustawić w pozycji pełnego otwarcia a) Usunąć paski izolacyjne baterii, chroniące przed przypadkowym załączeniem urządzenia w czasie transportu i magazynowania; urządzenie załączy się b) Jeżeli tuż po włączeniu na wyświetlaczu pokazuje się symbol lub (urządzenie wykonawcze ZAŁ), oznacza to, że sygnał został już wysłany do odbiornika i komunikacja została otwarta c) Wprowadzić nastawy zgodnie z Instrukcją obsługi d) Jeżeli symbol lub nie pokazuje się na wyświetlaczu (urządzenie wykonawcze WYŁ), to należy uaktywnić transmisję sygnału e) Wybrać tryb pracy (tryb komfortu) f) W menu wybrać wartość zadaną dla trybu komfortu g) Za pomocą rolki nastaw ustawić wartość zadaną na 29 C i potwierdzić przyciśnięciem rolki h) Symbol ogrzewanie ZAŁ lub pojawi się na wyświetlaczu po maksymalnie 1 minucie i) Miała miejsce pierwsza transmisja sygnału do odbiornika j) Po 10 sekundach nadajnik wyśle kolejny sygnał k) Sygnał ZAŁ / WYŁ będzie powtarzany co 20 minut (20-minutowa przerwa w transmisji ma na celu zwiększenie trwałości baterii) l) Przywrócić wartość zadaną zgodnie z krokami f) i g) m) Przycisnąć przycisk w celu wybrania żądanego trybu pracy Ważne: Czas trwania adaptacji odbiornika wynosi maks. 25 minut. Jeżeli w tym czasie nie jest odbierany sygnał z nadajnika, powtórzyć kroki d) do m). Parametry regulacyjne można zmienić w menu na poziomie instalatora. Jeśli wyświetlana wartość temperatury nie jest zgodna z rzeczywistą wartością zmierzoną, czujnik temperatury powinien zostać skalibrowany (patrz Kalibracja czujnika ) Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl 11/16

12 Dane techniczne regulatora / nadajnika REV23RF Dane ogólne regulatora / nadajnika Dane ogólne regulatora Dane ogólne nadajnika Warunki środowiskowe Normy i standardy Napięcie zasilania 3 V DC Baterie (alkaliczne AA) 2 x 1,5 V rwałość baterii ok. 2 lata Podtrzymywanie danych bez baterii maks. 1 min Element pomiarowy temperatury NC Zakres pomiarowy Stała czasowa Zakresy wartości zadanych emperatura komfortu 5 29 C emperatura ekonomiczna 5 29 C Wartość zadana zabezpieczenia przed zamarzaniem Zakres nastaw 5 29 C Nastawa fabryczna 5 C Rozdzielczość nastaw i wyświetlacza Wartości zadane 0,2 C Czasy przełączania 10 min Pomiar wartości rzeczywistej 0,1 C Wskazanie wartości rzeczywistej 0,2 C Wskazanie czasu bieżącego 1 min Zakres SRD Częstotliwość transmisji REV23RF Maks. moc nadajnika Maks. szybkość transmisji Modulacja Stabilność częstotliwości Przestrzeń adresowa (nastawa fabryczna) Praca wg IEC Warunki klimatyczne klasa 3K3 emperatura C Wilgotność <85 % r.h. ransport wg IEC Warunki klimatyczne klasa 2K3 emperatura C Wilgotność <93 % r.h. Warunki mechaniczne klasa 2M2 Zgodność Dyrektywa EMC 89/336/EEC Dyrektywa R&E EN Standardy wyrobu Urządzenia radiowe EN Elektryczne urządzenia sterowania EN automatycznego do użytku domowego i podobnego Zgodność elektromagnetyczna Odporność na zakłócenia EN Emisje zakłóceń EN Urządzenia radiowe EN Aprobaty w następujących państwach Klasa bezpieczeństwa Stopień zanieczyszczeń NC 10 kω przy 25 C ±1 % 0 50 C maks. 10 min 868,7 do 869,2 MHz 868,95 MHz < 10 mw / typowo 4 mw symboli/sek = bitów/sek binarne przełączanie częstotliwości BFSK < ±20 ppm (±17 khz) 16 bitowa ( ) 0359! wszystkie kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Szwajcaria II wg EN normalny 12/16 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl

13 Waga (z opakowaniem) REV23RF REV23RF/SE 0,37 kg 0,68 kg Kolory obudowy Pokrywa biały RAL 9003 Podstawa szary RAL 7038 Wymiary 140 x 103 x 30 mm Dane techniczne odbiornika REV-R.02/1 Dane ogólne Warunki środowiskowe Normy i standardy Napięcie zasilania Pobór mocy Częstotliwość Obciążalność styków przekaźnika Napięcie Prąd Praca Warunki klimatyczne emperatura Wilgotność ransport Warunki klimatyczne emperatura Wilgotność Warunki mechaniczne Zgodność Dyrektywa EMC Dyrektywa dot. niskich napięć Dyrektywa R&E Standardy wyrobu Urządzenia radiowe Elektryczne urządzenia automatycznego sterowania do użytku domowego i podobnego Wymagania specjalne dla regulatorów energii Zgodność elektromagnetyczna Odporność na zakłócenia Emisja zakłóceń Urządzenia radiowe Aprobaty w następujących państwach Klasa bezpieczeństwa Stopień zanieczyszczeń Waga (z opakowaniem) REV-R.02/1 REV23RF/SE 230 V AC +10/ 15 % (24 V AC ±20 %) < 10 VA Hz V AC 6 (2,5) A wg IEC klasa 3K C <85 % r.h. wg IEC klasa 2K C <93 % r.h. klasa 2M2 89/336/EEC 73/23/EEC EN EN EN EN EN EN EN ! wszystkie kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Szwajcaria II wg EN normalny 0,24 kg 0,68 kg Kolory obudowy Pokrywa biały RAL 9003 Podstawa szary RAL 7038 Wymiary 83 x 104 x 32 mm Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl 13/16

14 Schemat połączeń odbiornika REV-R.02/1 AC 230 V L N L Lx L Faza zasilania, 230 V AC N Masa zasilania, 230 V AC Lx L2 L1 N2 AC V Lx Faza, V AC L1 Styk N.O., V AC / 6 (2,5) A L2 Styk N.Z., V AC / 6 (2,5) A M1 Pompa obiegowa N2 Odbiornik REV-R.02/1 Y1 Urządzenie wykonawcze 2255A01 N Nx Y1 Nx M1 Przykłady zastosowania F1 F2 N2 N1 F2 F1 N2 N1 Y2 M1 Y2 M1 2255S S02 Nagrzewnica wodna Palnik gazowy N1 N3 N2 N2 N4 Y3 Y4 2255S03 E1 N1 2255S05 Zawór strefowy Urządzenie chłodnicze N1 N2 Y1 M1 Pompa obiegowa z regulacją wstępną ręcznym zaworem mieszającym 2252S04 E1 F1 F2 M1 N1 N2 N3 N4 Y1 Y2 Y3 Y4 Urządzenie chłodnicze ermostat ograniczający ermostat bezpieczeństwa Pompa obiegowa Pomieszczeniowy regulator temperatury (nadajnik) REV23RF Odbiornik REV-R.02/1 Pomieszczeniowy regulator temperatury (nadajnik) REV23RF Odbiornik REV-R.02/1 Zawór 3-drogowy sterowany ręcznie Zawór elektromagnetyczny Zawór 3-drogowy z napędem Zawór 2-drogowy z napędem 14/16 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl

15 Wymiary Regulator / nadajnik REV23RF M Ø Odbiornik REV-R.02/ M M Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl 15/16

16 16/ Siemens Building echnologies Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23RF CE1N2265pl