Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury REV23M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury REV23M"

Transkrypt

1 2 266 Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury REV23M Sterowanie kotłem przez interfejs Openherm Plus Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem Prosty i intuicyjny wybór menu za pomocą rolki nastaw Stała adaptacyjna regulacja z algorytmem PID Wybór trybu pracy: tryb automatyczny z maksymalnie trzema okresami ogrzewania, utrzymywanie temperatury komfortu, utrzymywanie temperatury ekonomicznej, zabezpieczenie przed zamarzaniem z jednym trybem dobowym i jednym okresem ogrzewania lub chłodzenia W trybie automatycznym dla każdego okresu ogrzewania można ustawić jedną wartość zadaną temperatury Zastosowanie Regulator stosowany do jednostek zarządzania kotłem (BMU) lub regulatorów ogrzewania z interfejsem Openherm Plus. Do regulacji temperatury w pomieszczeniu w: Apartamentach, domkach jednorodzinnych lub dwurodzinnych Mniejszych domach wielorodzinnych Domkach letniskowych i willach Instalacje Stosowany do wszystkich standardowych instalacjach grzewczych, jak np. instalacje grzejnikowe lub konwektorowe. Szczególnie przydatny do instalacji grzewczych z pompowymi obiegami grzewczymi. Jeśli system sterowania kotłem posiada wbudowaną funkcję sterowania zaworem mieszającym, to możliwe jest też sterowanie mieszającymi obiegami grzewczymi. CE1N2266pl Siemens Building echnologies HVAC Products

2 Funkcje Zadawanie wartości zadanej temperatury zasilania Czysta regulacja temperatury w pomieszczeniu Stała samoadaptacyjna regulacja PID do normalnych i szybkich obiektów regulacji Regulacja 2-stawna do trudnych obiektów regulacji ryb automatyczny z dobowym programem przełączania dla trybu dobowego, dni roboczych, weekend lub praca tygodniowa z maks. 3 okresami ogrzewania na dzień Wbudowany tygodniowy program przełączania Jedna wartość zadana temperatury dla każdego okresu ogrzewania ryb dobowy z jednym okresem ogrzewania Zdalne sterowanie Przycisk forsowania Kalibracja czujnika i funkcja kasowania (reset) Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem Ograniczenie minimum wartości zadanej ryb wakacyjny Optymalizacja załączania dla pierwszego okresu ogrzewania Jeśli kocioł to umożliwia: zamiana wskazania temperatury zasilania, temperatury zewnętrznej i wartości zadanej c.w.u. Jeśli kocioł to umożliwia: wskazania kodów występujących błędów Zamawianie Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym Przy zamawianiu należy podać oznaczenie typu. Regulator dostarczany jest w komplecie z bateriami. REV23M Opis Komunikacja Magistrala Openherm używana jest do komunikacji pomiędzy pomieszczeniowym regulatorem temperatury i jednostką sterowania kotłem. REV23M może być stosowany wyłącznie z kotłami Openherm Plus. Openherm Plus pozwala na wysyłanie i odbieranie przez magistralę szeregu danych zgodnych ze standardem, pomiędzy pomieszczeniowym regulatorem temperatury i jednostką sterowania kotłem. Pomieszczeniowy regulator temperatury natychmiast po zainstalowaniu sprawdza, czy podłączona jednostka zarządzania kotłem (BMU) dysponuje protokołem Openherm Plus. Jeśli nie, to wyświetlony zostaje komunikat błędu: symbol. Wyświetlacz i elementy do obsługi 2/12

3 Elementy do obsługi Wybór trybu pracy Przycisk cieplej Przycisk chłodniej Przycisk forsowania Rolka nastaw do wybierania menu i podmenu oraz dokonywania nastaw. Zatwierdzanie przez przyciśnięcie Opuszczenie bieżącego poziomu menu i powrót na poziom ostatnio aktywny (wyświetlane nastawy zostają zaakceptowane) Wskazania Aktualny czas emperatura w pomieszczeniu emperatura zasilania emperatura zewnętrzna Wartość zadana temperatury c.w.u. Zmienne wskazania / zmiana co 3 sekundy (jeśli udostępniane przez kocioł: automatyczne wskazanie temperatur, nie może być wyłączone ręcznie) Wymiana baterii (symbol ten ukazuje się na ok. 3 miesiące przed wyczerpaniem baterii) Aktywne sterowanie zdalne Aktywny tryb wakacyjny Wskazania błędów Stałe wskazanie: Błędna komunikacja z BMU lub REV23M nie zamocowany w podstawie Migające wskazanie: BMU zgłasza błąd Migające wskazanie: BMU zgłasza błąd i wyświetlony zostaje jego kod (wskazanie automatyczne, nie może być wyłączone) Błąd w transmisji temperatury zasilania lub uszkodzenie czujnika temperatury zasilania Błąd w transmisji temperatury zewnętrznej lub uszkodzenie czujnika temperatury zasilania Błąd w transmisji wartości zadanej c.w.u. Po wystąpieniu stanu awaryjnego jego sygnalizacja wyświetlana jest przez 2 minuty. 3/12

4 Wybór trybu pracy (w danej chwili aktywny jest tylko jeden tryb pracy) ryb automatyczny ryb komfortu ryb ekonomiczny Zabezpieczenie przed zamarzaniem ryb dobowy (24-godzinny) z jednym okresem ogrzewania (okres ogrzewania generowany jest automatycznie na podstawie bieżącego programu dobowego) Chwilowa zmiana bieżącej wartości zadanej temperatury (zmiana ta obowiązuje tylko do chwili osiągnięcia następnego punktu przełączenia) Po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku + lub na wyświetlaczu pokaże się ustawiona wcześniej wartość zadana temperatury. Można ją zmieniać ze skokiem co 0,2 C (maks. ±4 C). Przycisk forsowania Nastawy użytkownika wybierane z menu: Za pomocą tego przycisku w trybach pracy i można przełączyć temperaturę komfortu na temperaturę ekonomiczną i na odwrót. Zmiana ta obowiązuje do chwili osiągnięcia następnego punktu przełączenia lub zmiany trybu pracy. Aktualny czas i dzień Menu główne Podmenu Nastawy dostępne są 4 główne pozycje menu h Aktualny czas Bieżący dzień tygodnia emperatura Menu główne Podmenu Nastawa fabryczna Wartość zadana trybu komfortu 19 C Wartość zadana trybu ekonomicznego 16 C Wartość zadana zabezpieczenia przed zamarzaniem Wartość zadana trybu ekonomicznego dla zdalnego sterowania 5 C 10 C 4/12

5 Program przełączania Menu główne Podmenu Nastawy h Wybór dnia tygodnia, dnia roboczego, weekendu lub tygodnia Wybór liczby okresów ogrzewania (maks. 3) Wybór czasu rozpoczęcia i zakończenia okresu ogrzewania Wybór wartości zadanej temperatury okresu ogrzewania Nieobecność Menu główne Podmenu Wprowadzenie wakacji lub okresu nieobecności (liczba dni z nastawą trybu ekonomicznego, maks. 99 dni) Wartość zadana temperatury podczas nieobecności: nastawa fabryczna 12 C Nastawy instalatora wybierane z menu Pozycja menu Nastawy CAL Kalibracja czujnika Ograniczenie wartości zadanej Optymalizacja załączania dla pierwszego okresu ogrzewania (w jednostkach czasu na 1 C) Sterowanie 2-stawne Regulacja PID, stały tryb adaptacyjny ryb PID6 do szybkich obiektów regulacji, a tryb PID12 do normalnych Wartości zadane temperatury Funkcja ochrony W automatycznych trybach pracy, wartości zadane temperatury można ustawić indywidualnie dla każdego okresu komfortu i dla trybów utrzymania temperatury. Wartość zadana temperatury ekonomicznej jest taka sama dla trybu automatycznego i trybów utrzymania temperatury. W trybie zabezpieczenia przed zamarzaniem, temperatura w pomieszczeniu jest ciągle monitorowana. Jeżeli spadnie poniżej wartości zadanej, to włączane jest ogrzewanie celem utrzymania ustawionej wartości zadanej temperatury zabezpieczenia przed zamarzaniem. 5/12

6 Dobowy tryb pracy Przykład Regulator generuje dobowy tryb pracy na podstawie bieżącego programu dobowego. Automatycznie wybierany jest czas włączenia pierwszego okresu ogrzewania i czas wyłączenia ostatniego okresu ogrzewania w celu wyznaczenia i wyświetlenia całego okresu ogrzewania. Wartością zadaną temperatury komfortu jest zapamiętana standardowa wartość zadana dla trybu utrzymania temperatury komfortu. Wyznaczony w ten sposób dobowy tryb pracy utrzymywany jest do chwili wybrania innego trybu pracy. C Z h Dobowy tryb pracy generowany automatycznie Bieżący dobowy program przełączania Program przełączania Program przełączania jest wykorzystywany jako program tygodniowy lub dobowy, zależnie od ustawień. Można także wybrać jeden z trybów pracy utrzymania temperatury, w którym program przełączania nie będzie stosowany. W tygodniowym programie przełączania możliwe jest zaprogramowanie każdego dnia oddzielnie, dni roboczych (1-5), weekendu (6-7) lub całego tygodnia (1-7). Przy programowaniu okresu ogrzewania /dostępne są 3 różne programy. Można wybrać 1, 2 lub 3 okresy ogrzewania. Dla każdego okresu ogrzewania wprowadza się czas rozpoczęcia, czas zakończenia i wartość zadaną komfortu. W przerwach pomiędzy okresami ogrzewania utrzymywana jest zawsze wartość zadana temperatury ekonomicznej, którą można ustawić w menu temperatury. Przykład z 2 okresami ogrzewania na dzień C szy okres ogrzewania 2-gi okres ogrzewania 2261Z h Funkcja wakacyjna Funkcja wakacyjna wybierana jest w menu użytkownika. Ustawia się początek okresu wakacji (dzień wyjazdu / / dzień tygodnia), czas trwania i wartość zadaną ( ) podczas nieobecności. Umożliwia to utrzymanie wymaganej temperatury w czasie do 99 dni. Codziennie o północy licznik dni zmniejsza się o 1. Jeśli okres wakacji zakończy się i licznik osiągnie wartość 00, to regulator wznawia realizację ostatnio wybranego trybu pracy. 6/12

7 Sterowanie zdalne Przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia sterowania zdalnego, regulator może zostać przełączony na utrzymywanie niezależnie ustawianej temperatury ekonomicznej. Przełączanie odbywa się za pośrednictwem bezpotencjałowego styku podłączonego do zacisków 1 i 2. Na wyświetlaczu pokazuje się wówczas symbol. Po rozwarciu styku regulator wznawia ostatnio realizowany tryb pracy. Praca według nastaw w regulatorze 1 Utrzymywana temperatura ekonomiczna dla sterowania zdalnego Z Z06 Urządzenia do zdalnego sterowania Odpowiednie urządzenia do sterowania zdalnego to: modem telefoniczny, ręczny przełącznik, przełącznik okienny, czujnik obecności, centrala, itp. Nastawy fabryczne Czasy przełączania emperatury w C ryb pracy Auto Blok / dni tygodnia 1-5 Po-Pt 6-7 So-Nd 1-7 Po-Nd 1-7 Po-Nd 1-7 Po-Nd 1-szy okres ogrzewania gi okres ogrzewania 3-ci okres ogrzewania 1-szy okres ogrzew gi okres ogrzew. 3-ci okres ogrzew Nieobecność 12 Nastawy fabryczne dla poziomu instalatora Ograniczenie wartości zadanej Regulacja PID, stały tryb adaptacyjny Optymalizacja załączania 7/12

8 Poziom instalatora Dostęp Kalibracja czujnika CAL Ograniczenie wartości zadanej W celu wejścia na poziom instalatora, należy przekręcić rolkę nastaw w dół i w górę trzymając wciśnięte przyciski cieplej i zimniej. Jeżeli wyświetlana na wyświetlaczu temperatura nie odpowiada rzeczywistej temperaturze w pomieszczeniu, to można przeprowadzić kalibrację czujnika (funkcja ta dostępna jest na poziomie instalatora). Wyświetlana temperatura może być dopasowana do rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu zmieniając ją skokowo co 0,2 C o wartość maks. ±2 C. Ograniczenie minimalnej wartości zadanej do temperatury 16 C zapobiega niepożądanemu przenikaniu ciepła do sąsiednich pomieszczeń w budynkach z kilkoma strefami ogrzewania. Optymalizacja włączenia Optymalizacja powoduje przesunięcie punktu włączenia pierwszego okresu ogrzewania (wcześniejsze włączenie) tak, aby ustawiona wartość zadana została osiągnięta w wymaganym czasie. Nastawa zależy od rodzaju obiektu regulacji, tzn. od przenikania ciepła (rodzaj rur w rurociągu, grzejników), dynamiki budynku (masa, izolacja) i wydajności grzewczej (wydajność kotła, temperatura zasilania). Optymalizacja załączania aktywna jest przy nastawie Przykład: rzeczywista temperatura w pomieszczeniu 18 C, wartość zadana 20 C C 20 P on 19 R x 18 1-szy okres ogrzewania h/ C - 4 h - 3 h - 2 h - 1 h 1/2h/ C - 2 h - 1½ h - 1 h - ½ h 1/4h/ C - 1 h - ¾ h - ½h - ¼ h Wyłączona optymalizacja włączenia 2264D03 Start t (wolne układy regulacji) (normalne układy regulacji) (szybkie układy regulacji) (nie ma wpływu) emperatura ( C) R x Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu t Przesunięcie punktu włączenia (godz) P on Rozpoczęcie sterowania optymalizacją włączenia Regulacja REV23M jest regulatorem z komunikacją umożliwiającym regulację typu PID. Regulacja (kocioł i REV23M) zapewnia wymaganą temperaturę zasilania, zależna jest od odchyłki ustawionej wartości zadanej od wartości rzeczywistej zmierzonej wbudowanym czujnikiem temperatury. Sposób reakcji układu na odchyłkę zależy od wybranego algorytmu regulacji: Stały tryb adaptacyjny Wyjątki Regulator dostarczany jest z uaktywnionym stałym trybem adaptacyjnym, umożliwiającym automatyczną adaptację regulatora do obiektu regulacji (rodzaj konstrukcji budynku, typ grzejników, wielkość pomieszczeń, itp.). ryb ten optymalizuje parametry regulacji przez cały czas. W wyjątkowych przypadkach, kiedy w stałym trybie adaptacyjnym nie uzyskano zadowalających rezultatów, można wybrać tryb PID 12, PID 6 lub 2-Pt: 8/12

9 ryb PID 12 ryb PID 6 ryb 2-Pt Do normalnych lub wolnych obiektów regulacji (ciężkie budynki, duże przestrzenie, żeliwne grzejniki, palniki olejowe). Do szybkich obiektów regulacji (lekkie budynki, małe przestrzenie, grzejniki płytowe lub konwektorowe, palniki gazowe). Czysta regulacja 2-stawna z histerezą przełączania 0,5 C (±0,25 C) do bardzo trudnych obiektów regulacji ze znacznymi zmianami temperatury zewnętrznej. Funkcja kasowania (reset) Uwaga Kasowanie nastaw użytkownika: Przycisnąć przycisk w otworze z tyłu regulatora przez co najmniej 1 sekundę: spowoduje to przywrócenie wartości fabrycznych nastaw użytkownika, Stałego trybu adaptacyjnego, a także wskazań temperatury zasilania, temperatury zewnętrznej i wartości zadanej temperatury c.w.u. (nastawy instalatora nie ulegają zmianie). Zegar zostaje ustawiony na godzinę 12:00. Podczas operacji resetowania wszystkie pola wyświetlacza zapalają się, co umożliwia sprawdzenie wyświetlacza. Kasowanie wszystkich nastaw użytkownika oraz nastaw instalatora: Przycisnąć przycisk w otworze z tyłu regulatora oraz przyciski cieplej i chłodniej przez co najmniej 1 sekundę. Po zresetowaniu przywrócone zostaną wszystkie nastawy fabryczne (patrz Nastawy fabryczne ). W regulatorze bez baterii, funkcja kasowania działa prawidłowo tylko w przeciągu 15 sekund po zdjęciu REV23M z podstawy. Budowa Regulator Wymiana baterii Podstawa REV23M posiada obudowę z tworzywa sztucznego z dużym wyświetlaczem i łatwo dostępnymi elementami nastawczymi do obsługi. Regulator zdejmuje się z podstawy przez wysunięcie do góry. Możliwa jest wówczas wymiana dwóch baterii 1,5 V typu AA w komorze baterii znajdującej się z tyłu regulatora. Na około 3 miesiące przed wyczerpaniem baterii na wyświetlaczu ukazuje się symbol, pomimo to regulator w dalszym ciągu realizuje wszystkie swoje funkcje. Podczas wymiany baterii dane podtrzymywane są przez maksymalnie 1 minutę. Podstawa może być mocowana na dostępnych w handlu puszkach przyłączeniowych lub bezpośrednio na ścianie. W podstawie znajduje się jedynie złącze elektryczne łączące regulator z urządzeniami peryferyjnymi. Wszystkie układy elektroniczne (wraz z przekaźnikiem z bezpotencjałowym stykiem przełączającym) znajdują się w regulatorze. Wskazówki Projektowanie Pomieszczeniowy regulator temperatury powinien być zamontowany w głównym pomieszczeniu mieszkalnym. Miejsce montażu należy wybrać tak, aby pomiar temperatury był możliwie jak najdokładniejszy, bez wpływu promieniowania słonecznego czy źródeł ciepła lub chłodu Wysokość montażu około 1,5 m nad podłogą Regulator może być mocowany na dostępnych w handlu puszkach przyłączeniowych lub bezpośrednio na ścianie Nad regulatorem należy pozostawić odpowiednio dużą przestrzeń, aby dało się go zdjąć z podstawy i potem założyć 9/12

10 min. 10 cm 2261Z03 Montaż i instalacja Uruchomienie Podczas instalacji najpierw należy zamocować podstawę, potem podłączyć przewody elektryczne. Regulator zakłada się na podstawę wsuwając od góry Szczegółowe informacje podane są w instrukcji montażu i instalacji dostarczonej z regulatorem Przy wykonywaniu połączeń elektrycznych należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa i norm Styk sterowania zdalnego 1 / 2 musi być okablowany oddzielnym, ekranowanym przewodem Należy usunąć pasek izolacyjny baterii, zabezpiecza on regulator przed niepożądanym uruchomieniem podczas transportu lub przechowywania Parametry regulacyjne można zmienić na poziomie instalatora Jeśli w pomieszczeniu odniesienia znajdują się termostatyczne zawory grzejnikowe, należy je ustawić w pozycji pełnego otwarcia Jeśli wyświetlana wartość temperatury nie jest zgodna z rzeczywistą wartością zmierzoną, czujnik temperatury powinien zostać skalibrowany (patrz Kalibracja czujnika ) Dane techniczne Komunikacja Zasilanie Podtrzymywanie danych Dane bezpieczeństwa Element pomiarowy Nastawy / wyświetlacz Magistrala Openherm Przewód połączeniowy Długość przewodu Rezystancja przewodu Pobór mocy Baterie (alkaliczne AA) rwałość baterii Podtrzymywanie danych bez baterii 2-żyłowy, zamienialny maks. 50 m maks. 2 x 5 Ω 35 mw (typowo) 2 x 1.5 V ok. 1,5 roku maks. 1 minuta Podtrzymywanie danych (po zdjęciu regulatora z podstawy / bez baterii) Nastawy użytkownika ok. 10 lat Bieżący czas (bez baterii) maks. 1 minuta Klasa bezpieczeństwa Stopień ochrony obudowy Zanieczyszczenia Element pomiarowy Zakres pomiarowy Stała czasowa Zakres nastaw wartości zadanych emperatura komfortu emperatura ekonomiczna emperatura zabezpieczenia przed zamarzaniem III wg EN jeśli zainstalowany zgodnie z przepisami IP20 wg EN środowisko wg EN NC 10 kω ±1 % przy 25 C 0 50 C maks. 10 min 5 29 C 5 29 C C (nastawa fabryczna 5 C) 10/12

11 Normy i standardy Rozdzielczość nastaw i wyświetlacza Wartości zadane Czasy przełączania Pomiar wartości rzeczywistej Wskazanie wartości rzeczywistej Wskazanie czasu bieżącego Zgodność Zgodność elektromagnetyczna Odporność na zakłócenia Emisja zakłóceń Dyrektywa dot. niskich napięć Bezpieczeństwo elektryczne 0,2 C 10 min 0,1 C 0,2 C 1 min 89/336/EWG EN , EN , EN , EN EN , EN , EN /23/EWG EN , EN Bezpieczeństwo wyrobu Warunki środowiskowe Waga Kolor Wymiary Openherm Plus Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego Zgodność elektromagnetyczna Odporność na zakłócenia Emisja zakłóceń Praca Warunki klimatyczne Dopuszcz. temperatura otoczenia Wilgotność Przechowywanie i transport Warunki klimatyczne emperatura otoczenia Wilgotność Warunki mechaniczne Z opakowaniem Obudowa Podstawa Obudowa Specyfikacja Openherm 2.2a Specyfikacja sprawdzania Openherm 1.2a EN EN EN klasa 3K3 wg IEC C < 85 % r.h. klasa 2K3 wg IEC C < 93 % r.h. klasa 2M2 wg IEC kg biały RAL9003 szary RAL x x 30 mm Schemat połączeń 1 2 COA COB N1 S1 2266A01 N2 N1 S1 1 2 COA COB N2 Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23M Urządzenie zdalnego sterowania (beznapięciowe) Sygnał zdalne sterowanie Sygnał zdalne sterowanie Styk A Openherm (zamienialny) Styk B Openherm (zamienialny) Jednostka zarządzania kotłem (BMU) Openherm Plus 11/12

12 Przykład zastosowania F1 F2 2266S01 Nagrzewnica wodna Y2 N2 M1 F1 ermostat ograniczający F2 ermostat bezpieczeństwa M1 Pompa obiegowa N1 Pomieszczeniowy regulator temperatury REV23M N2 Jednostka zarządzania kotłem (BMU) Y2 Zawór 2-drogowy z napędem N1 Wymiary M Ø / Siemens Building echnologies

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 2 257 Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 5 trybów pracy, wybór menu za pomocą rolki nastaw REV16 Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem Prosty i intuicyjny wybór menu

Bardziej szczegółowo

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 2 264 Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury REV23 5 trybów pracy, funkcje ogrzewanie / chłodzenie, wybór menu za pomocą rolki nastaw Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Trójstawny pomieszczeniowy regulator temperatury

Trójstawny pomieszczeniowy regulator temperatury 2 267 rójstawny pomieszczeniowy regulator temperatury 5 trybów pracy, wybór menu za pomocą rolki nastaw REV33 Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem Prosty i intuicyjny wybór menu za

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 031 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania RDD10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Automatyczne przełączanie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 069 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDH10 Do instalacji grzewczych lub chłodniczych Duży wyświetlacz LCD Zasilanie bateryjne: 2 baterie alkaliczne typu AA, 1,5 V Zastosowanie Regulator RDH10 stosowany

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD 3 036 Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD z programem tygodniowym i zewnętrznym czujnikiem temperatury (opcja) do instalacji ogrzewania RDE20.1 Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 071 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDJ10 Programowalny (program dobowy), do instalacji grzewczych ryby pracy: Automatyczny, Komfort, Energooszczędny i Ochrona przed zamarzaniem Duży wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 203 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym (dni tygodnia / weekend), do instalacji grzewczych REV17.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa,

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 002 RAA20 RAA200 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA20.. Regulacja 2-stawna Napięcie przełączane 24 250 V AC Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 205 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych lub chłodniczych REV24.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa, duży

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury Ze sterowaniem poprzez ekran dotykowy

Pomieszczeniowy regulator temperatury Ze sterowaniem poprzez ekran dotykowy 2 212 Pomieszczeniowy regulator temperatury Ze sterowaniem poprzez ekran dotykowy REV200 Regulator temperatury z własnym zasilaniem Łatwy odczyt danych na wyświetlaczu, prosta obsługa przez ekran dotykowy

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 012 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB20.1 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 017 Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych.1 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełączaniem do ogrzewania lub chłodzenia Regulacja 2-stawna Ręczny przełącznik prędkości

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 211 Pomieszczeniowy regulator temperatury z obsługą poprzez ekran dotykowy (ouch Screen) REV100 Regulator z własnym zasilaniem na baterie Prosta, przejrzysta obsługa funkcji przez ekran dotykowy Adaptacyjny

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 208 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych REV34.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa, duży i czytelny wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pomieszczeniowy

Bezprzewodowy pomieszczeniowy 3 072 Bezprzewodowy pomieszczeniowy regulator temperatury Programowalny (program dobowy), do instalacji grzewczych RDJ10RF/SE ryby pracy: Automatyczny, Komfort, Energooszczędny i Ochrona przed zamarzaniem

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 023 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC30 Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 042 RCU20 Pomieszczeniowy regulator temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU20 Regulacja ciągła PI Wyjście 3-stawne dla ogrzewania lub chłodzenia Tryby pracy: normalny, energooszczędny i

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 201 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem dobowym, do instalacji grzewczych REV13.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa, duży i czytelny wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 048 RCU15 Pomieszczeniowy regulator temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU15 Do wyboru regulacja 2-stawna lub ciągła PI Wyjścia sterujące 2-stawne lub PWM dla ogrzewania i chłodzenia Regulacja

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 021 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC10 Wyjście dla 2-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Pomieszczeniowy czujnik temperatury 2 701 Synco 900 Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910 Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Zasilanie bateryjne

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 053 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF30 do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) z zaworem rewersyjnym Wyjścia dla 2-stawnych

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 022 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych z nagrzewnicą elektryczną RCC20 Wyjścia dla 2-stawnego siłownika zaworu i nagrzewnicy elektrycznej Wyjścia dla

Bardziej szczegółowo

RCU50... Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV. Siemens Building Technologies HVAC Products RCU50 RCU50.1 RCU50.

RCU50... Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV. Siemens Building Technologies HVAC Products RCU50 RCU50.1 RCU50. 3 045 RCU50 RCU50.1 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV RCU50... Regulacja ciągła PI yjście 0...10 V DC dla ogrzewania lub chłodzenia Automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 026 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC60.1 Regulacja ciągła PI Wyjście dla 3-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 206 REV24RF.. Pomieszczeniowy regulator temperatury RCR10/868 REV24RF../SE z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych lub chłodniczych, zestaw bezprzewodowy: regulator (z wbudowanym nadajnikiem

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0... DC RLA162 Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RLA162 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta

Bardziej szczegółowo

Przylgowe czujniki temperatury

Przylgowe czujniki temperatury 1 801 1801P01 Przylgowe czujniki temperatury QAD2 Przylgowe czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach Zakres zastosowania -30 +125/130 C / 5 95 % r.h. bez kondensacji (nie mogą być stosowane w

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Pomieszczeniowe czujniki temperatury z zadajnikiem wartości zadanej lub bez QAA24...27 Zastosowanie Pomieszczeniowe czujniki temperatury stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Zadajnik pomieszczeniowy

Zadajnik pomieszczeniowy 2 703 Synco living Zadajnik pomieszczeniowy QAW910 Bezprzewodowy zadajnik pomieszczeniowy Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Obsługa funkcji ogrzewania pomieszczenia z

Bardziej szczegółowo

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW 1 212 Termostat podwójny Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW RAZ-TW... 2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat ograniczenia temperatury,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Przylgowe czujniki temperatury

Przylgowe czujniki temperatury 1 801 1801P01 Przylgowe czujniki temperatury QAD2 Przylgowe czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach Zakres zastosowania -30 +125/130 C / 5 95 % r.h. bez kondensacji (nie mogą być stosowane w

Bardziej szczegółowo

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 2 261 Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 5 trybów pracy, wybór menu za pomocą rolki nastaw REV12 Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem Prosty i intuicyjny wybór menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Termostat ograniczający

Termostat ograniczający 1 202 Termostat ograniczający Elektromechaniczny TW zgodnie z DIN EN 14597 RAK-TW.1..H RAK-TW.1..H.. 2-stawny ogranicznik temperatury, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym Obciążalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem

Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem s 1 423 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym, niezależne sterowanie c.w.u. do instalacji ogrzewania RDE100.1 DHW Regulacja temperatury w pomieszczeniu Regulacja 2-stawna, wyjście

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 336 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC oraz przełącznik trybu pracy RLA162.1 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Termostat P. Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych

Termostat P. Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych Termostat P Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych IMI HEIMEIER / Termostaty i siłowniki / Termostat P Termostat P Elektroniczny termostat pokojowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany do regulacji i utrzymywania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia zmian ciśnienia (regulacja

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 067 RDF310.2, RDF310.21 RDF410.21 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do montażu w puszkach przyłączeniowych do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 508 Siłowniki elektryczne do zaworów z kątem obrotu 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 napięcie zasilania 230 V AC SQK84.00 napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Nominalny

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne OEM Siłowniki elektryczne do zaworów VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... Napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący Siła pozycjonowania 300 N Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

QAC910. Czujnik meteo. Synco living. Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury zewnętrznej i ciśnienia atmosferycznego

QAC910. Czujnik meteo. Synco living. Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury zewnętrznej i ciśnienia atmosferycznego 2 702 Synco living Czujnik meteo QAC910 Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury zewnętrznej i ciśnienia atmosferycznego Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy temperatury

Regulator różnicy temperatury 3 337 Synco 100 Regulator różnicy temperatury R27 Regulator różnicy temperatury do sekwencyjnego sterowania zasobnikami i kotłami. Zwarta konstrukcja. Wyjście sterujące 2-położeniowe 24...230 V AC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do przepustnic powietrza

Siłowniki do przepustnic powietrza 4 621 OpenAir TM Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, 24 V AC / 230 V AC GEB...1 Siłowniki z silnikiem elektrycznym ze sterowaniem 3-stawnym lub ciągłym. Moment obrotowy 15 Nm, samocentrujący

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M OPIS BHT-1000-M jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń w systemach SMART-CONTROL lub innych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440

Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440 1 189 Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440 RAK-ST... Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym Obciążalność styki 11-12:

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowy regulator temperatury

Zanurzeniowy regulator temperatury 3 334 Synco 100 Zanurzeniowy regulator temperatury z wyjściem 3-położeniowym RE132 Zanurzeniowy regulator temperatury do instalacji grzewczych. Zwarta konstrukcja. Sterowanie 3-położeniowe. oże być stosowany

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

D W O IE I D E Z D Z SI S Ę I Ę WIĘ I C Ę E C J O SYSTEMIE STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

D W O IE I D E Z D Z SI S Ę I Ę WIĘ I C Ę E C J O SYSTEMIE STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM NOWOŚĆ GRZANIE 16 C 20 C 24 C 18 C CHŁODZENIE przy zastosowaniu aniu pompy ciepła 22 C 23 C 24 C 22 C DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SYSTEMIE STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Miernik temperatury do magistrali LPB

Miernik temperatury do magistrali LPB 2 528 Miernik temperatury do magistrali LPB QAB30.600 Czujnik temperatury / adapter do stosowania z centralą komunikacyjną OCI600 Pomiar temperatury za pomocą fabrycznie podłączonego zanurzeniowego czujnika

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Panel operatorski. Panel operatorski do regulatorów Synco 700

Panel operatorski. Panel operatorski do regulatorów Synco 700 3 112 Synco 700 Panel operatorski RMZ791 Panel operatorski do regulatorów Synco 700 Zastosowanie Panel operatorski RMZ791 przeznaczony jest do stosowania wyłącznie z następującymi rodzinami regulatorów:

Bardziej szczegółowo

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF KARTA KATALOGOWA WŁAŚCIWOŚCI Regulator CM67 Z nie wymaga połączeń elektrycznych pomiędzy termostatem pomieszczeniowym a głowicami sterującymi lub kotłem Niezawodna komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowy regulator temperatury

Zanurzeniowy regulator temperatury 3 333 Synco 100 Zanurzeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RLE162 Regulator zanurzeniowy do regulacji temperatury po stronie wody w małych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo