System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Elektronicznego Obiegu Dokumentów"

Transkrypt

1 System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Podstawowa ZSZO Strona 1 z 27

2 Spis treści Spis treści 2 1. Podstawy systemu Logowanie do systemu Nawigacja Listy Formularz Zakładki Zadania Powiadomienia Wnioski ZSZO Wyświetlanie listy zadań użytkownika Wykonywanie zadania otrzymanego w obiegu dedykowanym Przyjmowanie zadania grupowego z poziomu zestawienia Rozpoczynanie nowego obiegu Tworzenie w oparciu o szablon i dane z formularza obiegu pisma gotowego do wydruku Zarządzanie skórkami Zarządzanie wyświetlaniem tabel przestawnych Indeksy, spisy Spis rysunków Spis tabel 26 Strona 2 z 27

3 1. Podstawy systemu System Elektronicznego Obiegu Dokumentów zbudowany został na potrzeby ZSZO. Zapewnia on zintegrowaną obsługę korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej, poprzez rejestrację, dekretację i zarządzanie obiegiem korespondencji w dowolnej postaci, a także zarządzanie tworzonymi sprawami, rejestrami, procesami, poleceniami, przekazywaniem spraw do archiwum oraz modułem informującym o realizacji poszczególnych terminów Logowanie do systemu Uwaga - W celu prawidłowego działania modułu SEOD w przeglądarce Internet Explorer w wersji 8 należy wyłączyć tryb zgodności. Wyłączenie trybu zgodności odbywa się poprzez kliknięcie ikony trybu zgodności (jak na poniższym ekranie): Rysunek 1 Tryb zgodności w Internet Explorer 8 Logowanie do modułu SEOD odbywa się analogicznie jak do innym modułów ZSZO, poprzez platformę dostępową Draco. Dostęp do strony logowania użytkownik uzyskuje po wpisaniu w pasku przeglądarki internetowej właściwego adresu (Rysunek 2). Strona 3 z 27

4 Rysunek 2 Ekran logowania Draco Na stronie logowania użytkownik wpisuje swój login i hasło, które zostało mu przekazane przez administratora systemu. Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem, zostaje wyświetlona strona wyboru placówki oświatowej, do której uprawnienia w systemie posiada użytkownik (Rysunek 3). Wybór właściwej placówki oraz potwierdzenie go przyciskiem powinno skutkować wyświetleniem okna z listą aplikacji, do których Użytkownik posiada uprawnienia (Rysunek 4). Strona 4 z 27

5 Rysunek 3 Ekran wyboru placówki Strona 5 z 27

6 Rysunek 4 Ekran wyboru aplikacji W celu uruchomienia modułu SEOD należy wybrać odpowiadający mu odnośnik Obieg dokumentów. Kliknięcie na odnośniku powinno skutkować wyświetleniem okna startowego modułu SEOD (Rysunek 5). Rysunek 5 Ekran startowy SEOD Strona 6 z 27

7 1.2. Nawigacja Nawigacja w systemie prowadzona jest z wykorzystaniem menu głównego oraz grupy zakładek. Po przez oba te elementy, użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych zasobów systemu, które następnie wyświetlane są w obszarze roboczym w postaci List (zestawienia tabelarycznego danych) lub Formularzy. Akcje możliwe do wykonania w odpowiednich widokach dostępne są w postaci kontrolerów list lub przycisków w widoku formularzy. Rysunek 6 Ogólna organizacja interfejsu użytkownika. A Bieżący użytkownik nazwa użytkownika aktualnie pracującego w systemie, z tej pozycji dostępna jest również opcja wylogowania z systemu; B Bieżący moduł w menu zakładek podświetlana jest nazwa modułu, w którym aktualnie pracuje użytkownik; C Zakładki poziome menu, usytuowane nad obszarem roboczym, umożliwia użytkownikom szybki dostęp do najważniejszych operacji w systemie, tj.: bieżących zadań, modułu administracyjnego, listy dokumentów wymagających zadekretowania, listy pism do akceptacji oraz listy kontaktów; D Menu główne pionowe menu z listą dostępnych, zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami użytkownika, modułów. Kliknięcie w wybraną pozycję menu powoduje rozwinięcie listy z dostępnymi operacjami dla danego modułu. Dalsze poruszanie się po systemie odbywa się poprzez kliknięcie na podświetlony element listy; E Obszar roboczy obszar pracy użytkownika, gdzie wyświetlane są odpowiednie dla danego modułu czy wywołanej akcji ekrany tj.: listy, formularze, raporty itp. Strona 7 z 27

8 F Menu widoku roboczego poziome menu, usytuowane pomiędzy Obszarem roboczym i Zakładkami, z akcjami umożliwiającymi m.in. eksport, oraz operacje filtrowania, sortowania na listach. G Wyszukiwanie pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie wartości do wyszukania w zbiorze danych prezentowanych w obszarze roboczym Listy Listy są podstawowym sposobem przedstawiania zestawień danych w systemie. Na liście obiektów prezentowane są tylko informacje podstawowe o każdym obiekcie. Lista obiektów prezentowana jest w formie tabelarycznej: obiekty to wiersze, atrybuty obiektów to kolumny. Dla list obiektów dostępne są następujące operacje: sortowanie: umożliwiające posortowanie listy (rosnąco lub malejąco) po wybranych atrybutach filtrowanie: umożliwiające ograniczenie listy do obiektów, których atrybuty spełniają określone warunki wyszukiwanie: (zarówno w wybranej kolumnie, jak i ogólnie) umożliwiające ograniczenie listy do obiektów, dla których wyszukiwany ciąg znaków znajduje się w którymkolwiek z atrybutów. Stronicowanie: dane w systemie przedstawiane są w postaci stronicowanych list. Użytkownik ma możliwość zmiany maksymalnej ilości prezentowanych wierszy (tj. 10,20,30,40,50). Przejście pomiędzy kolejnymi stronami wykonywana jest za pomocą akcji. Użytkownik może też uzyskać informację o maksymalnej liczbie obiektów. Rysunek 7 Przykładowa lista W szczególności, pełen stan systemu, wraz z możliwością jego przeglądania i modyfikowania jest dostępny dla administratorów systemu w postaci kilkudziesięciu takich list (szczegóły w Dokumentacji administratora). Strona 8 z 27

9 Operacje na kolumnach wykonywane są za pomocą akcji umieszczonych w Menu widoku roboczego (Rysunek 6) reprezentowanych przez symbole graficzne (tabela poniżej). Tabela 1 Kontrolery do przeprowadzania operacji na listach. IKONA NAZWA AKCJI [Następne] - Akcja dostępna w nagłówku listy/rejestru umożliwia przejście do kolejnej strony listy/rejestru [Koniec] - Akcja dostępna w nagłówku listy/rejestru umożliwia przejście do ostatniej strony listy/rejestru [Poprzednie] Akcja dostępna w nagłówku listy/rejestru umożliwia przejście do poprzedniej strony listy/rejestru [Początek] - Akcja dostępna w nagłówku listy/rejestru umożliwia przejście do pierwszej strony listy/rejestru [Sortowanie/Filtrowanie/Wyszukiwanie] Akcja dostępna w nagłówkach poszczególnych kolumn listy/rejestru wyświetlająca menu w którym ustawiane jest sortowanie, filtrowanie, lub wyszukiwanie wg. zadanych kryteriów. Źródło: Opracowanie własne. Rysunek 8 Operacje sortowania i filtrowania na listach Lista wierszy może być prezentowana wg zadanych kryteriów przez użytkownika. Za pomocą akcji [Sortowanie/Filtrowanie/Wyszukiwanie] Strona 9 z 27

10 dostępnej w nagłówkach poszczególnych kolumn listy/rejestru, użytkownik otrzymuje dostęp do menu zawierającego akcje wyszukiwania /sortowania/ filtrowania na kolumnie (Rysunek 8). W wyświetlonym menu: Filtrowanie umożliwia: Sortowanie umożliwia: Pokaż wiersze zawierające Pokaż wiersze puste Pokaż wiersze niepuste Sortowanie rosnąco (A Z) Sortowanie malejąco (Z A) Sortowanie od najnowszej (w przypadku kolumny zawierającej daty) Sortowanie od najstarszej (w przypadku kolumny zawierającej daty) Wyszukiwanie umożliwia: Wyszukiwanie rekordów spełniających określone kryteria (w każdej kolumnie) Wyszukiwanie wg daty od do (dla pola typu data wyszukiwanie rekordów z podanego zakresu włącznie) Wyszukiwanie rekordów spełniających określone kryteria (na całej liście rekordów) Kryteria filtrowania mogą być rozbudowywane o kolejne warunki po przez dodanie kolejnych wartości za pomocą ikony. Zadane kryteria filtrowani/sortowania deaktywuje się za pomocą ikony. Informacja o nałożonym kryterium sortowani/filtrowania po danej kolumnie prezentowana jest w nagłówku kolumny za pomocą ikon patrz Tabela 2. Tabela 2 Informacja o aktywnych akcjach na kolumnach. IKONA OPIS Filtr aktywny na kolumnie aktywowano filtr wg zadanego przez użytkownika kryterium Strona 10 z 27

11 Sortuj malejąco (Z-A) na kolumnie ustawiono sortowanie malejąco Sortuj rosnąco (A-Z) na kolumnie ustawiono sortowanie rosnąco Dane prezentowane na liście/rejestrze są posortowane malejąco i filtrowane wg kryteriów ustawionych na danej kolumnie. Dane prezentowane na liście/rejestrze są posortowane rosnąco i filtrowane wg kryteriów ustawionych na danej kolumnie. Źródło: Opracowanie własne. Strona 11 z 27

12 Formularz Wprowadzanie danych do systemu odbywa się za pomocą formularzy. Rysunek 9 Przykładowy formularz W celu uporządkowania zawartości, formularze często są podzielone na sekcje. Sekcje można zwijać i rozwijać klikając na kontrolery danej sekcji. Przykładowe umieszczenie kontrolerów na formularzu dla sekcji Pimo (A), przedstawia poniższy rysunek. Rysunek 10 Kontrolery zwiń/ rozwiń sekcje. Przykładowe sekcje formularzy: Strona 12 z 27

13 Pismo sekcja zawierająca metrykę dokumentu wraz z załącznikami / skanami pisma Dekretacja sekcja zawierająca Historię dekretacji oraz pola do wykonania kolejnych dekretacji. Skierowanie - sekcja umożliwiająca przekazywanie pism pomiędzy komórkami organizacyjnymi (sekretariatami komórek). Akceptacja sekcja, w której prezentowany jest aktualny status akceptacji. Tabela 3 Kontrolery i inne elementy formularzy. IKONA NAZWA AKCJI [Zwiń] ukrywa widok danej sekcji znajdującej się na formularzu [Rozwiń] - pokazuje widok danej sekcji znajdującej się na formularzu [Pomoc] - pomoc kontekstowa pola, dodatkowa informacja ze wskazówkami dotyczącymi np. rodzaju wartości wprowadzanych w danym polu formularza * [Pole wymagane] znak * wskazuje, że znajdujące się przy nim pole jest polem wymaganym oraz podlegającym mechanizmowi walidacji. [Kalendarz] - aktywuje kontrolkę kalendarza ułatwiającą wybranie daty Źródło: Opracowanie własne. Strona 13 z 27

14 Zakładki Usytuowanie bezpośrednio nad obszarem roboczym zestawu zakładek, zapewnia użytkownikowi szybki dostęp do najważniejszych w systemie operacji w każdym momencie jego użytkowania. Aktywna zakładka zostaje wyróżniona kolorem. Poniżej opisano przeznaczenie oraz funkcje poszczególnych zakładek Zadania Użytkownik po pomyślnym zalogowaniu do systemu zostaje bezpośrednio przekierowany do zakładki Zadania z zestawieniem bieżących zadań do wykonania. W widoku tym prezentowane będą wszystkie rodzaje zadań skierowanych do pracownika w tym np. : Rejestracja pism Dekretacje pism Akceptacje pism Zadania dot. realizacji spraw Projekty pism Zadania związane z Wnioskami urlopowymi Inne Po wybraniu właściwej pozycji otwiera się ekran odpowiedni dla danego rodzaju zadania, gdzie następnie może być prowadzona jego obsługa Powiadomienia Rysunek 11 Widok na zakładkę Zadania Zakładka Powiadomienia to dostęp do informacji dotyczących toczących się spraw, o których użytkownik powinien być informowany. Po przez zakładkę użytkownik otrzymuje dostęp np. o przekroczonych terminach spraw. Po odczytaniu każde z powiadomień może być usunięte z listy poprzez klikniecie linku Usuń (A). Strona 14 z 27

15 Rysunek 12 Widok na zakładkę Powiadomienia 2. Wnioski ZSZO Na potrzeby zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w module SEOD zostały przygotowane dedykowane obiegi. Obieg jest odwzorowaniem w systemie procedury, określającej sposób postępowania w określonych sytuacjach (przykładowo procedury zmiany uprawnień użytkownika ZSZO). Administrator modułu SEOD lub osoby przez niego upoważnione mają możliwość: - definiowania nowych obiegów, budowy formularzy w oparciu o które poszczególne obiegi są wykonywane, - modyfikowania obiegów już istniejących, - określania sekwencji zadań, jakie w poszczególnych procedurach mają być wykonane - określenia użytkowników lub grup użytkowników do których poszczególne zadania są przydzielone - zdefiniowania sposobu powiadamiania użytkowników o otrzymanych przez nich zadaniach - określenia zakresu informacji przekazywanych i wykorzystywanych w poszczególnych obiegach, w szczególności utworzenie formularza o założonym układzie pól. Użytkownicy systemu mają możliwość: - rozpoczynania w systemie nowego obiegu (o ile zezwala na to poziom uprawnień oraz definicja danego obiegu). - wykonywania zadań, które zgodnie z procedurą odzwierciedloną w obiegu zostały do nich przydzielone Wyświetlanie listy zadań użytkownika Każdy użytkownik modułu SEOD po rozwinięciu menu po lewej stronie ekranu ma dostęp do modułu Wnioski ZSZO: Strona 15 z 27

16 Rysunek 13 Menu Wnioski ZSZO Zakres pozycji widocznych dla poszczególnych użytkowników może się różnić, co jest następstwem różnego poziomu uprawnień. W menu Wnioski ZSZO dostępne są dwa rodzaje widoków: - zestawienia tabelaryczne widoki pokazujące listy zadań w obiegach - formularze strony składające się z pól, pozwalające na wprowadzenie do systemu informacji oraz wykonanie działań, które są umożliwione odpowiednimi przyciskami. Dostępne zestawienia to: Moje zadania podstawowa lista, pokazująca zadania, oczekujące na wykonanie przez zalogowanego użytkownika, lub skierowane do grupy użytkowników do której należy. Moje wnioski w realizacji lista wniosków, które złożyliśmy, ale ich rozpatrywanie nie zostało jeszcze zakończone Moje wnioski zakończone - lista wniosków, które złożyliśmy, a ich obsługa została zakończona Wszystkie wnioski zakończone lista wszystkich wniosków, których obsługa została już zamknięta. Widok dostępny jedynie dla administratorów systemu. W celu wyświetlenia konkretnego zestawienia należy wybrać jego nazwę z menu i kliknąć na niej lewym przyciskiem myszy. Strona 16 z 27

17 Rysunek 14 Wybór z menu zestawienia Moje zadania W oknie przeglądarki otwarte zostanie wybrane zestawienie. Rysunek 15 Zestawienie Moje zadania Otwarte zestawienie może być przeszukiwane, filtrowane, sortowane w sposób identyczny jak pozostałe zestawienia systemu Wykonywanie zadania otrzymanego w obiegu dedykowanym Użytkownik, który otrzymał zadanie w obiegu dedykowanym zobaczy je na zestawieniu Moje zadania. Poszczególne kolumny zestawienia opisują szczegółowe informacje o obiegu: Strona 17 z 27

18 - kolumna Rodzaj zadania określa jakiego obiegu dotyczy dany wniosek. - kolumna Status określa jaki jest aktualny stan realizacji wniosku (np. zadanie, które oczekuje na wykonanie, obieg zakończony). - kolumna Login wnioskodawcy informuje o osobie składającej dany wniosek (rozpoczynającej obieg) - kolumna Wniosek dotyczy zawiera informację o osobie, dla której mają zostać dokonane zmiany (przykładowo jeżeli Dyrektor placówki wnioskuje o zmianę uprawnień dla pracownika, w kolumnie Login wnioskodawcy pojawi się login dyrektora, natomiast w kolumnie Wniosek dotyczy pojawi się login pracownika, dla którego ma nastąpić zmiana uprawnień. - kolumna jednostka określa do jakiej placówki, bądź jednostki organizacyjnej należy pracownik którego dotyczy wniosek. - kolumna data przypisania informuje kiedy dane zadanie zostało przekazane do zalogowanego użytkownika lub grupy do której należy. Rysunek 16 Układ kolumn zestawienia zadań Po kliknięciu na nazwie danego zadania wyświetlony zostaje odpowiadający mu formularz. Strona 18 z 27

19 Rysunek 17 Przykładowy formularz Użytkownik wykonuje odpowiednie działania (wypełnia wskazane pola formularz, przechodzi do dalszego kroku obiegu) lub zapoznaje się z treścią przekazanych do niego informacji (np. z informacją o tym że dany wniosek został rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie) Przyjmowanie zadania grupowego z poziomu zestawienia Zadania w obiegach dedykowanych mogą być skierowane do konkretnych użytkowników lub grup użytkowników. Jeżeli zadanie skierowane jest do grupy użytkowników (np. grupy administratorów systemu). Zadania przekazane do grupy osób zaznaczone są kolorem ciemnożółtym. Strona 19 z 27

20 Rysunek 18 Moje zadania z widocznymi zadaniami przekazanymi do grupy Aby osoby, z grupy do której nastąpiło przekazanie, mogły przejąć zadanie, konieczne jest wykonanie z poziomu zestawienia operacji 'Pobierz zadanie', dostępnej po rozwinięciu strzałki znajdującej się po lewej stronie zadania na liście. Rysunek 19 Pobranie zadania Przed przejęciem wyświetlone zostanie jeszcze okno dialogowe, w którym należy potwierdzić zamiar przejęcie zadania. Rysunek 20 Okno potwierdzenia Zadanie przejęte przez użytkownika, zaznaczone jest na zestawieniu jaśniejszym odcieniem. Tym samym kolorem będę widoczne kolejne zadania w danym obiegu, jeżeli zostaną przekazane już do konkrentego użytkownika. Rysunek 21 Zadanie przejęte przez Użytkownika Od chwili przejęcia, na formularzu danego zadania w obiegu są już dostępne przyciski pozwalające na wykonanie odpowiednich działań (do momentu przejęcie formularz jest widoczny w trybie tylko do odczytu). Strona 20 z 27

21 Rysunek 22 Zadanie - widok formularza 2.4. Rozpoczynanie nowego obiegu Z poziomu menu uprawnieni użytkownicy mają możliwość rozpoczęcia nowego obiegu określonego typu. W tym celu wybierają nazwę odpowiedniej procedury ( np. Utworzenie konta ZEO) Rysunek 23 Rozpoczynanie nowego obiegu Wybranie z menu nazwy obiegu, powoduje wyświetlenie formularza przyporządkowanego, pierwszemu krokowi obiegu. Strona 21 z 27

22 Rysunek 24 Formularz rozpoczętego obiegu Po wypełnieniu pól formularza, użytkownik ma możliwość wykonania operacji, poprzez naciśniecie odpowiedniego przycisku (przykładowo wysłanie wniosku do osoby rozpatrującej, akceptacja wniosku, odrzucenie, powiadomienie osoby wnioskującej). To do jakich działań użytkownik ma dostęp na danym kroku obiegu jest zależne od sposobu w jaki obieg został zdefiniowany Tworzenie w oparciu o szablon i dane z formularza obiegu pisma gotowego do wydruku Aby wygenerować pismo gotowe do wydruku w oparciu o szablon w pliku rtf (pismo otwierane poprzez MS Word, Open Office lub inną aplikację obsługującą rozszerzenie RTF), należy: 1) Otworzyć zadanie w obiegu z poziomu którego ma zostać wydrukowane pismo. 2) Nacisnąć przycisk Dodaj z szablonu, znajdujący się przy kontrolce pliku. Strona 22 z 27

23 Rysunek 25 Dodawanie pisma z oparciu o szablon rtf 3) Wybrać w wyświetlonym oknie odpowiedni szablon ( w tym przypadku jest to szablon "Przykład"). Nacisnąć przycisk "Dodaj". Plik zostanie dołączony do danych na formularzu, a jego zawartość gotowa do wydrukowania zostanie wyświetlona w aplikacji skorelowanej z rozszerzeniem rtf. Rysunek 26 Wybór szablonu Możliwość zmiany lub dodania nowego szablonu ma administrator aplikacji. Procedura została szczegółowo opisana w instrukcji administratora. 3. Zarządzanie skórkami Zalogowany użytkownik po wybraniu z menu głównego : Ustawienia -> Zarządzanie skórkami, ma możliwość zmiany kolorystyki interfejsu aplikacji. Strona 23 z 27

24 Rysunek 27 Zarządzanie skórkami Zarządzanie wyświetlaniem tabel przestawnych Zalogowany użytkownik po wybraniu z menu głównego: Ustawienia -> Ustawienia tabel przestawnych, ma możliwość zmiany formatowania wyświetlanych tabel przestawnych. Rysunek 28 Interfejs tabel przestawnych Strona 24 z 27

25 4. Indeksy, spisy 4.1. Spis rysunków Rysunek 1 Tryb zgodności w Internet Explorer Rysunek 2 Ekran logowania Draco... 4 Rysunek 3 Ekran wyboru placówki... 5 Rysunek 4 Ekran wyboru aplikacji... 6 Rysunek 5 Ekran startowy SEOD... 6 Rysunek 6 Ogólna organizacja interfejsu użytkownika Rysunek 7 Przykładowa lista... 8 Rysunek 8 Operacje sortowania i filtrowania na listach... 9 Rysunek 9 Przykładowy formularz Rysunek 10 Kontrolery zwiń/ rozwiń sekcje Rysunek 11 Widok na zakładkę Zadania Rysunek 12 Widok na zakładkę Powiadomienia Rysunek 13 Menu Wnioski ZSZO Rysunek 14 Wybór z menu zestawienia Moje zadania Rysunek 15 Zestawienie Moje zadania Rysunek 16 Układ kolumn zestawienia zadań Rysunek 17 Przykładowy formularz Rysunek 18 Moje zadania z widocznymi zadaniami przekazanymi do grupy Rysunek 19 Pobranie zadania Rysunek 20 Okno potwierdzenia Rysunek 21 Zadanie przejęte przez Użytkownika Rysunek 22 Zadanie - widok formularza Rysunek 23 Rozpoczynanie nowego obiegu Rysunek 24 Formularz rozpoczętego obiegu Rysunek 25 Dodawanie pisma z oparciu o szablon rtf Rysunek 26 Wybór szablonu Rysunek 27 Zarządzanie skórkami Rysunek 28 Interfejs tabel przestawnych Strona 25 z 27

26 4.2. Spis tabel Tabela 1 Kontrolery do przeprowadzania operacji na listach Tabela 2 Informacja o aktywnych akcjach na kolumnach Tabela 3 Kontrolery i inne elementy formularzy Strona 26 z 27

27 Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami odnośnych właścicieli. Copyright 2011 ComArch S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. ComArch, logo ComArch są znakami zastrzeżonymi firmy ComArch S.A. Strona 27 z 27

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Autor Projekt Manager Paweł Jachacz BRW Maciej Jarosz Data utworzony 2012-03-06 Data modyfikacji 2012-03-07 11:59 Wersja 1.0 Ilość stron 29 Nazwa pliku Podrecznik_dostawcy_RFX_BRW_20120306

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA MIEJSKA. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni Podręcznik Użytkownika OPIS DOKUMENTU. Urząd Miasta Gdyni Stworzony dla:

PLATFORMA MIEJSKA. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni Podręcznik Użytkownika OPIS DOKUMENTU. Urząd Miasta Gdyni Stworzony dla: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni Podręcznik Użytkownika PLATFORMA MIEJSKA OPIS DOKUMENTU Urząd Miasta Gdyni Stworzony dla: Podstawa prawna: Wersja: 2.1 Ostatnia modyfikacja: 2013-06-30

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA MIEJSKA. Podręcznik Użytkownika. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni OPIS DOKUMENTU. Urząd Miasta Gdyni.

PLATFORMA MIEJSKA. Podręcznik Użytkownika. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni OPIS DOKUMENTU. Urząd Miasta Gdyni. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni Podręcznik Użytkownika PLATFORMA MIEJSKA OPIS DOKUMENTU Stworzony dla: Urząd Miasta Gdyni Podstawa prawna: Wersja: 3.0 Ostatnia modyfikacja: 2015-03-11

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie Spis treści Wstęp... 3 Logowanie domyślne... 4 Pierwszy ekran użytkownika Moduł komunikacyjny... 5 Logowanie bezpośrednio do e-dziennika...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowe. Filtrowanie

Funkcje standardowe. Filtrowanie SoftwareStudio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Funkcje standardowe Filtrowanie 2 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK: 3.0.15 Metryka dokumentu

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie Web Catalog

Użytkowanie Web Catalog COPYRIGHT 2014 IGE+XAO. All rights reserved Użytkowanie Web Catalog V7R2 Copyright 2014 IGE-XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Wymagania techniczne przeglądarek internetowych Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo