ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Spis treści: 1. Warunki ogólnego użytkowania oraz bezpieczeństwa Opis urządzenia Wydawanie kawy Wydawanie wrzątku oraz pary Używanie filtra zmiękczającego wodę Kontrola poziomu wody w bojlerze Kontrola temperatury w bojlerze Stabilizacja temperatury zaparzania Pomiar ciśnienia zaparzania Pomiar ciśnienia wody w sieci Zabezpieczenie grzałki Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu Podgrzewacz filiżanek na górze urządzenia Alarmy dla użytkownika Programowanie Rozpakowywanie urządzenia Instalacja urządzenia Przyłącza wody Podłączenie odpływu Podłączenie elektryczne Napełnianie obwodu hydraulicznego Użytkowanie Uruchomienie Praca w obszarach roboczych Manualne wydawanie napojów Wydawanie zaprogramowanych porcji Wydawanie zaprogramowanych napojów z możliwością ręcznego przerwania wydawania Podgrzewanie filiżanek Przygotowanie napoju kawowego Przygotowanie cappuccino, mleka oraz innych gorących napojów Przygotowanie herbaty Programowanie Ustawienia czasu

3 Zmiana temperatury zaparzania Programowanie napojów Programowanie cyklu nocnego Reset zabezpieczenia grzałek Czyszczenie i obsługa Manualne czyszczenie grup zaparzających i kolb Codzienne czyszczenie dyszy pary Automatyczne czyszczenie grupy zaparzającej Cotygodniowe czyszczenie ociekacza czyszczenie obudowy urządzenia Odczyt parametrów Troubleshooting Punkty Serwisowe Coffema International Poland

4 1. Warunki ogólnego użytkowania oraz bezpieczeństwa 1.1. Instrukcja ta jest nieodłącznym elementem urządzenia i musi być dostarczona użytkownikowi podczas instalacji urządzenia. Zawiera podstawowe instrukcje bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas instalacji, użytkowania jak i przeglądów urządzenia Po rozpakowaniu urządzenia, upewnij się, że nie jest uszkodzone mechanicznie. W razie wątpliwości należy wezwać wykwalifikowany serwis. Elementy opakowania (plastykowe torby, pianka polistyrenowa, gwoździe itp.) nie powinny być pozostawione w zasięgu dzieci, ponieważ mogą stanowić potencjalne zagrożenie Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że parametry gniazda zasilania elektrycznego odpowiadają danym umieszczonym na tabliczce znamionowej urządzenia. Tabliczka znamionowa z parametrami umieszczona jest pod tacką ociekacza w urządzeniu. Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowany serwis techniczny Coffema zgodnie z zaleceniami producenta. Niezastosowanie się do zaleceń producenta może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, co w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. UWAGA: URZĄDZENIE BĘDZIE PRACOWAĆ BEZPIECZNIE, JEŚLI BĘDZIE PODŁĄCZONE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ Z PRAWIDŁOWO WYKONANYM UZIEMIENIEM. Upewnij się, że wszelkie warunki bezpieczeństwa dotyczące podłączenia elektrycznego są spełnione. Jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości, wezwij wykwalifikowanego elektryka celem sprawdzenia instalacji elektrycznej. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego uziemienia instalacji elektrycznej. Upewnij się, że dopuszczalne obciążenie instalacji elektrycznej jest adekwatne do wartości poboru prądu opisanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do technika. Wykwalifikowany serwis powinien sprawdzić, czy sekcja przewodów doprowadzających napięcie do urządzenia jest odpowiednia do obciążenia prądowego potrzebnego do pracy urządzenia. Do podłączenia urządzenia nie zaleca się używania przedłużaczy, rozgałęziaczy, itp. W przypadku, gdy nie ma innej możliwości niż podłączenie urządzenia przez adapter, należy upewnić się, że spełnia on wymagania opisane w warunkach bezpieczeństwa oraz sprawdzić maksymalne możliwe obciążenie prądowe adaptera, czy jest adekwatne do podłączanego urządzenia Urządzenie może być wykorzystywane tylko zgodnie z jego przeznaczaniem i tylko do celów, do których zostało zaprojektowane. Jakiekolwiek inne użycie urządzeniauważa się za nieodpowiednie i w konsekwencji niebezpieczne Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia spowodowane nieprawidłowym oraz nierozsądnym użytkowaniem Podczas używania urządzeń podłączonych do prądu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad: - temperatura otoczenia nie może być niższa niż 5 C i nie powinna przekraczać 40 C, 4

5 - w urządzeniu występuje obwód hydrauliczny z wodą; nie można dopuścić, aby woda zamarzła, w przeciwnym wypadku urządzenie może ulec uszkodzeniu, - urządzenie nie może być czyszczone przy użyciu urządzeń wodnych ciśnieniowych, - urządzenie powinno być zainstalowane na płaskiej, poziomej powierzchni, - nie dotykać urządzenia mokrymi bądź wilgotnymi dłońmi, - nie używać przedłużaczy oraz adapterów w łazienkach, - nie ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania urządzenia od prądu, - nie wystawiać urządzenia na działanie czynników zewnętrznych (deszcz, słońce, śnieg itp.), - zabrania się korzystania z urządzenia przez osoby niekompetentne oraz dzieci Odłącz urządzenie od zasilania przed wykonaniem przeglądu, poprzez wyciągniecie wtyczki z gniazdka bądź wyłączenie urządzenia wyłącznikiem głównym W przypadku uszkodzenia, bądź nieprawidłowej pracy urządzenia, należy wyłączyć urządzenie i wezwać wykwalifikowany serwis Coffema. ZABRANIA SIĘ SAMODZIELNYCH PRÓB NAPRAWY URZĄDZENIA. Jakiekolwiek naprawy mogą być przeprowadzane jedynie przez autoryzowany serwis Coffema i z użyciem wyłącznie oryginalnych części Rozwiń cały przewód zasilający, aby zapobiec przegrzaniu W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie należy wymieniać go samemu. Wezwij wykwalifikowanego technika bądź elektryka, aby wymienił przewód zasilający. 2. Opis urządzenia Poniżej zostały przedstawione funkcje oraz elementy urządzenia, zapewniające maksymalną wydajność Wydawanie kawy. Urządzenie posiada dwie niezależne grupy zaparzające z możliwością zaprogramowania porcji bądź wydawaniem manualnym. W zestawie z urządzeniem dostarczone są kolby do wydawania pojedynczej jak i podwójnej porcji Wydawanie wrzątku oraz pary. Urządzenie wyposażone jest w jedną dyszę pary oraz w jedną dyszę wrzątku. 5

6 2.3. Używanie filtra zmiękczającego wodę. Urządzenie powinno być podłączone do sieci wodnej poprzez filtr zmiękczający wodę. Zapobiegnie to nadmiernemu zużyciu oraz zakamienianiu się elementów urządzenia Kontrola poziomu wody w bojlerze. Poziom wody w bojlerze kontrolowany jest poprzez sondę poziomu wody. Woda dobierana jest do bojlera automatycznie, jeśli zajdzie taka potrzeba Kontrola temperatury w bojlerze. Czujnik temperatury kontroluje oraz utrzymuje stałą temperaturę oraz ciśnienie pary w bojlerze Stabilizacja temperatury zaparzania. Każda z grup zaparzający posiada obwód cieplny dla wody na zaparzanie, kontrolowany przez wymiennik ciepła. Obwód ten pozwala utrzymać stałą temperaturę grupy oraz wody na zaparzanie nawet jeśli nie wydawany jest żaden napój, dzięki naturalnej cyrkulacji gorącej wody w obwodzie Pomiar ciśnienia zaparzania. Możliwa jest regulacja ciśnienia zaparzania podczas zaparzania kawy (regulacje przeprowadza wykwalifikowany serwis Coffema). Ciśnienie zaparzania odczytujemy z manometru umieszczonego na frontowym panelu urządzenia Pomiar ciśnienia wody w sieci. Pozwala na automatyczne zabezpieczenie na wypadek braku wody w sieci Zabezpieczenie grzałki. Urządzenie wyposażone jest w sondę poziomu bezpieczeństwa, która powoduje odcięcie napięcia zasilania od elementów grzewczych. Reset należy przeprowadzić poprzez menu programowania Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. Zabezpieczenie zadziała w przypadkach: - nadmierny czas grzania elementów, - przekroczona wartość maksymalnej dopuszczonej temperatury - następuję wyłączenie grzałek, raportowany jest główny błąd Podgrzewacz filiżanek na górze urządzenia. Na górze urządzenia umieszczony jest podgrzewacz na dużą liczbę filiżanek, zapewniający odpowiednią temperaturę filiżankom, dzięki czemu otrzymujemy gwarancję wyserwowania doskonałej kawy. 6

7 2.12. Alarmy dla użytkownika. Urządzenie może wyświetlić różnego rodzaju alarmy dla użytkownika poprzez kombinacje świecenia diod LED umieszczonych przy przyciskach napoi każdej grupy. W niniejszej instrukcji będziemy używać symboli do opisu jak poniżej: Programowanie. Funkcja ta pozwala implementować różne parametry urządzenia, parametry przeglądów oraz zarządzać funkcjami danych urządzenia. Programowanie przeprowadzamy z użyciem klucza dołączonego do urządzenia. WAŻNE: PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANE JEDYNIE PRZEZ SERWIS TECHNICZNY PODCZAS INSTALACJI URZĄDZENIA BĄDŹ PRZEZ WŁAŚCICIELA. Parametry, które możemy zmieniać: - ustawianie daty i czasu, - ustawienia temperatury zaparzania, - programowanie porcji napojów, - programowanie cyklu nocnego, - reset elementu zabezpieczającego grzałki, 7

8 3. Rozpakowywanie urządzenia Urządzenia zapakowane są ze szczególną starannością tak, aby uniemożliwić uszkodzenie urządzenia w transporcie. Materiały użyte do pakowanie nadają się do recyclingu. - rozetnij paski oraz taśmę trzymające pudełko zamknięte, - otwórz pudełko i usuń styropianowe panele zabezpieczające, wyjmij akcesoria znajdujące się wewnątrz, oraz instrukcję, - zdejmij folię z urządzenia. Pamiętaj, aby nie umieszczać jej w zasięgu dzieci, - z pomocą przynajmniej jednej osoby, chwyć za podstawę urządzenia i wyciągnij je z pudełka przesuwając je w górę, - usuń pozostałe elementy zabezpieczające urządzenie, - wszelkie elementy opakowania należy dostarczyć do firmy zajmującej się utylizacją i recyclingiem odpadów. 4. Instalacja urządzenia UWAGA: INSTALACJA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZONA JEDYNIE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY Przyłącza wody. Woda doprowadzana jest do urządzenia poprzez podłączenie do sieci wody pitnej o minimalnym ciśnieniu 1,5 bar i maksymalnym 4 bar. Jeśli urządzenie ma być podłączone do sieci wodnej o ciśnieniu wyższym niż 4bar, należy zastosować reduktor ciśnienia. Urządzenie wyposażone jest w waż podłączeniowy zbrojony o długości około 1,5m i końcówce żeńskiej 3/8. - Podłącz wąż zbrojony do przyłącza znajdującego się na spodzie urządzenia. - Jeśli urządzenie podłączane jest bez zestawu filtracyjnego ( nie zalecane za wyjątkiem posiadania centralnego systemu zmiękczania wody) podłącz drugi koniec węża do zaworu sieci wodnej Podłączenie odpływu Urządzenie dostarczone jest wraz z gumowym wężem odpływowym o długości około 1,5m. Odpływ powinien być podłączony do rury odpływowej o minimalnej średnicy wewnętrznej 35mm umiejscowionej pod powierzchnią pracy urządzenia. Miejsce powstałe w wyniku różnicy średnic rur powinno pozostać wolne, celem odpowietrzania podczas odpływu wody Podłączenie elektryczne Urządzenie dostarczone jest z pięciożyłowym kablem zasilającym o długości około 2m. Kolory przewodów to odpowiednio: 8

9 - Żółtozielony - uziemienie - Niebieski - neutralny - Brązowy, czarny, szary - faza 1, faza 2, faza 3. Urządzenie może być podłączone do źródła zasilania jednofazowego 230VAC, bądź trójfazowego 400VAC bez wykonywania żadnych modyfikacji jak poniżej: Podłączenie do zasilania jednofazowego 230VAC. Podłącz przewody uziemienia i neutralny w odpowiadające im miejsce w kostce na płycie połączeniowej. Zewrzyj trzy przewody fazowe razem i podłącz do jednego przyłącza na płycie połączeniowej Podłączenie do zasilania trójfazowego 400VAC N3. Podłącz przewody uziemienia i neutralny w odpowiadające im miejsce w kostce na płycie połączeniowej. Podłącz przewody fazowe 1,2 oraz 3 do odpowiednich gniazd na płycie podłączeniowej. Schemat podłączenia przewodów jest umieszczony na rysunku pod tacką ociekacza Napełnianie obwodu hydraulicznego. - Upewnij się, że zawór dopuszczający wodę z sieci jest otwarty. - Włącz urządzenie włącznikiem głównym - urządzenie napełni bojler wodą automatycznie, a następnie przystąpi do etapu grzania. SCHEMAT HYDRAULICZNY 1. ZASILANIE WODNE 2. FILTR ZMIĘKACZAJĄCY WODĘ 3. PODŁĄCZENIE WODY WEJŚCIOWE 4. POMPA WODY 5. ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY 6. ZAWÓR DOPUSZCZAJĄCY 7. BOJLER 8. WYMIENNIK CIEPŁA 9. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 10. ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY 11. FILTR 12. OREFICE 13. ZAWÓR PARY 14. ZAWÓR WRZĄTKU 15. ZAWÓR ODPUSZCZAJĄCY 16. MANOMETR 17. ZAWÓR GRUPY 18. GRUPA ZAPARZAJĄCA 19. SITKO 20. PRZEPŁYWOMIERZ 21. KOLBA 22. GORĄCA WODA 23. ZIMNA WODA 9

10 5. Użytkowanie 5.1. Uruchomienie. Urządzenie włączamy włącznikiem głównym. Po włączeniu urządzenia, system wodny oraz bojler zostanie automatycznie napełniony wodą. Gdy bojler zostanie napełniony wodą, urządzenie rozpocznie fazę grzania. Możliwe jest pojawienie się dwóch alarmów: CZEKAJ, URZĄDZENIE SIĘ GRZEJE URZĄDZENIE GOTOWE W czasie, w którym aktywny jest cykl nocny: URZĄDZENIE JEST W TRYBIE NOCNYM 5.2. Praca w obszarach roboczych. Do pracy z urządzeniem możemy użyć filiżanek bądź szklanek o maksymalnej wysokości 3,94 cala (około 10cm) przy grupach zaparzających oraz 5,71 cala (około 14,5cm) przy dyszy wrzątku oraz pary. 10

11 Przy użyciu opcjonalnych podstawek możemy pracować z tradycyjnymi filiżankami espresso o wysokości 2,76 cala (około 7cm) Manualne wydawanie napojów. Funkcja ta pozwala na wydawanie napojów za każdym razem o rożnej pojemności poprzez wciśnięcie przycisku oznaczonego symbolem K, oraz wciśnięcie go ponownie, gdy osiągniemy żądaną pojemność. Funkcja ta jest aktywna przez cały czas, bez względu na status urządzenia - nawet w przypadku wystąpienia błędu głównego - w celu umożliwienia czyszczenia, płukania bądź sprawdzenia urządzenia podczas naprawy. Następujące alarmy będą wyświetlane: (wydawanie ciągłe napoju na pierwszej grupie) (wydawanie ciągłe napoju na drugiej grupie) (wydawanie ciągłe napoju na trzeciej grupie) 5.4. Wydawanie zaprogramowanych porcji. Funkcja ta pozwala na wydawanie wcześniej zaprogramowanych porcji. Aby wydać wcześniej zaprogramowany napój należy wcisnąć przycisk oznaczony symbolem kawy jeden raz. Wydawanie zatrzyma się automatycznie. Wydawanie automatyczne jest możliwe, jeśli urządzenie pracuje poprawnie, nie wyświetla żadnych błędów. Wydawanie automatyczne nie może być zatrzymane ręcznie. Urządzenie wyświetli przykładowy alert: (wydawanie podwójnego espresso na drugiej grupie) 5.5. Wydawanie zaprogramowanych napoi z możliwością ręcznego przerwania wydawania. Funkcja ta nie jest zalecana, jednak jeśli zachodzi taka potrzeba, można zaprogramować urządzenie z możliwością przerwania wydawania automatycznego. Skontaktuj się z serwisem Podgrzewanie filiżanek. Umieść na górnym panelu urządzenia. Filiżanki zostaną podgrzane i po upływie czasu potrzebnego na podgrzanie osiągną odpowiednią temperaturę. UWAGA: Nie wolno umieszczać żadnych szmatek, serwetek i innych podkładek pomiędzy filiżankami a urządzeniem. Nie wolno przykrywać filiżanek. Filiżanki umieszczane na podgrzewaczu muszą być SUCHE. 11

12 5.7. Przygotowanie napoju kawowego. - wyjmij kolbę z grupy zaparzającej przekręcając ją w lewo i napełnij odpowiednią ilością kawy, - ubij kawę używając do tego celu tampera. Upewnij się, ze żadne drobinki kawy nie pozostały na krawędziach kolby. Zapewni to lepsze uszczelnienie i wydłuży czas użytkowania uszczelki grupy, - umieść kolbę powrotem w grupie zaparzającej przekręcając ją w prawo, - umieść filiżanki pod wylewkami kolby i wciśnij przycisk wydawania napoju, - po zakończeniu wydawania pozostaw kolbę w grupie do czasu wydawania kolejnego napoju Przygotowanie cappuccino, mleka oraz innych gorących napojów. Aby przygotować dobrze spienione mleko, napełnij dzbanek do połowy i postępuj zgodnie z wskazówkami: - otwórz na chwilę zawór pary, aby usunąć resztki wody z dyszy, - umieść dzbanek z mlekiem pod dyszą pary tak, aby końcówka dyszy była zanurzona w mleku, (prawie do samego dna). Otwórz zawór pary i doprowadź mleko do odpowiedniej temperatury, - opuść dzbanek na mleko tak, aby dysza pary była prawie na jego powierzchni. Poruszaj dzbankiem w górę i w dół tak, aby dysza pary była na krawędzi powierzchni mleka do momentu, aż mleko zostanie spienione. Aby przygotować cappuccino dodaj spienione mleko do porcji espresso Przygotowanie herbaty. Otwórz zawór wrzątku, aby uzyskać gorącą wodę. Zamknij zawór wrzątku po otrzymaniu wymaganej porcji Programowanie. - włóż kluczyk do zamka umiejscowionego na przednim panelu, delikatnie przyciśnij i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara: urządzenie automatycznie przejdzie w tryb programowania, - wciśnij przycisk oznaczony symbolem +, aby przewinąć menu do interesującego Cię parametru, - wciśnij ENTER, którym jest przycisk podwójnego espresso (środkowy) oznaczony na każdej klawiaturze, aby potwierdzić wybór żądanego parametru i przejście do trybu jego zmiany, Aby zmienić wartości parametru należy używać przycisków oznaczonych + oraz -. Aby zachować ustawienia należy wcisnąć ENTER. 12

13 - po zakończeniu zmian żądanych parametrów przekręć kluczyk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij z zamka. Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości do pracy. Reasumując: Przycisk + służy do wyboru interesującego nas parametru oba przyciski + i - do jego zmiany. Zmienione dane zostaną zapamiętane tylko po wciśnięciu przycisku ENTER. Przed przystąpieniem do programowania dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Postępuj zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi. 13

14 Ustawienia czasu Menu parametru zmiany czasu wyświetlane jest jak poniżej: Zaprogramowany czas jest wyświetlany jak poniżej: 14

15 Zmiana temperatury zaparzania Menu zmiany temperatury zaparzania wyświetlane jest jak poniżej: Zmiana temperatury zaparzania od standardowej temperatury w C wyświetlana będzie jak poniżej: Programowanie napojów Menu programowania napoi wyświetlane jest jak poniżej, aby wejść w programowanie wciskamy ENTER: WYBÓR PROGRAMOWANIA PIERWSZEJ GRUPY WYŚWIETLANY JEST JAK PONIŻEJ, aby zaakceptować wciskamy ENTER, ABY ZMIENIĆ GRUPĘ WCISNIJ PRZYCISK +: Wybór pojedynczego espresso na pierwszej grupie wyświetlany jest jak poniżej: 15

16 Żądanie przygotowania pojedynczego espresso na pierwszej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Przygotuj próbną porcję kawy przyciskając przycisk pojedynczego espresso na pierwszej grupie. Wciśnij przycisk ponownie po osiągnięciu żądanej pojemności - dioda LED przy przycisku zgaśnie, porcja zostanie zapamiętana. Wybór pojedynczej kawy na pierwszej grupie wyświetlany jest jak poniżej: Żądanie przygotowania pojedynczej kawy na pierwszej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Aby zaprogramować przycisk pojedynczej kawy postępujemy, tak samo jak w przypadku pojedynczego espresso. Przyciski oznaczone jako podwójne programują się automatycznie poprzez pomnożenie pojedynczej porcji o współczynnik z zakresu od 1,5 do 2,5. Standardowa wartość fabryczna to 1,8. Współczynnik mnożenia grupy 1 wyświetlany jest jak poniżej: Aby zmienić użyj przycisków + oraz -. 16

17 PROGRAMOWANIE NAPOJÓW NA DRUGIEJ GRUPIE PRZEPROWADZAMY ANALOGICZNIE JAK NA GRUPIE PIERWSZEJ. WYBÓR PROGRAMOWANIA DRUGIEJ GRUPY WYŚWIETLANY JEST JAK PONIŻEJ, aby zaakceptować wciskamy ENTER: Wybór pojedynczego espresso na drugiej grupie wyświetlany jest jak poniżej: Żądanie przygotowania pojedynczego espresso na drugiej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Wybór pojedynczej kawy na drugiej grupie wyświetlany jest jak poniżej: Żądanie przygotowania pojedynczej kawy na drugiej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Współczynnik mnożenia grupy 2 wyświetlany jest jak poniżej: 17

18 Programowanie cyklu nocnego Menu programowania cyklu nocnego wyświetlane jest jak poniżej: Czas startu cyklu nocnego wyświetlany jest jak poniżej: Czas końca cyklu nocnego ustawiany wyświetlany jest jak poniżej: Kody dla czasu są jednakowe jak do czasu startu cyklu nocnego. 18

19 Reset zabezpieczenia grzałek Menu resetu zabezpieczenia grzałki wyświetlane jest jak poniżej: Jeżeli element zabezpieczający został aktywowany, zostanie wyświetlony komunikat: Jeżeli element zabezpieczający nie został aktywowany, wyświetlony zostanie komunikat: Po wystąpieniu aktywacji elementu zabezpieczającego, należy wcisnąć ENTER, aby zresetować. 6. Czyszczenie i obsługa 6.1. Manualne czyszczenie grup zaparzających i kolb Po zakończeniu każdego dnia roboczego należy wyczyścić sitka grupy, grupę zaparzającą używając do tego pędzelka lub szmatki. Należy wyczyścić sitko kolby jak i kolbę w roztworze przygotowanym z proszku czyszczącego Coffema Codzienne czyszczenie dyszy pary Dysze pary MUSZĄ być wyczyszczone za każdym razem, zaraz po ich użyciu. Zapobiegnie to zablokowaniu dyszy przez zastygnięte resztki mleka, oraz formowaniu się bakterii, które później mogą trafić do napojów! 6.3. Automatyczne czyszczenie grupy zaparzającej - zamień standardowe sitko kolby na sitko ślepe bądź użyj gumowego kapturka, - wsyp ½ łyżeczki proszku do czyszczenia firmy Coffema do kolby i umieść w grupie, która ma być wyczyszczona, - włączaj i wyłączaj wydawanie przyciskiem wydawania ręcznego w odstępach 4-5s przez 5-6 razy, - opłucz kolbę ze ślepym sitkiem bądź kapturkiem i umieść ponownie w grupie, - włączaj i wyłączaj wydawanie przyciskiem wydawania ręcznego do momentu aż wypłucze się cały środek czyszczący, - przygotuj jedną kawę, aby usunąć resztki środka i pozbyć się niepożądanego posmaku Cotygodniowe czyszczenie ociekacza Przynajmniej raz w tygodniu wyjmij kratkę ociekacza, wyjmij go i wyczyść. Dodatkowo sprawdź i wyczyść pojemnik odpływowy. Usuń wszystkie pozostałości i zabrudzenia w nim się znajdujące. Na koniec go opłucz. 19

20 6.5. Czyszczenie obudowy urządzenia Do czyszczenia obudowy urządzenia użyj miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie używaj silnych detergentów alkohol, rozpuszczalnik) do czyszczenia opisanych bądź malowanych elementów. Może to spowodować ich uszkodzenie. 7. Odczyt parametrów Dzięki podwójnemu manometrowi umieszczonemu na przednim panelu urządzenia możemy odczytać parametry takie jak: - ciśnienie bojlera, - ciśnienie źródła wody (pompa wyłączona), - ciśnienie podczas zaparzania (pompa włączona). 8. Troubleshooting Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z urządzeniem, sprawdź wyświetlane błędy z instrukcją i spróbuj go rozwiązać używając porad w niej zawartych. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Ostrzeżenie: bateria bufora bliska wyczerpaniu. Elektronika sterująca wyposażona jest w baterię podtrzymującą pamięć urządzenia. System bez przerwy kontroluje poziom baterii i ostrzega, jeśli bateria jest bliska wyczerpaniu. Urządzenie wyświetli komunikat: 8.2. Nie można wydawać pary. Usterka ta pojawia się, gdy uruchamiamy urządzenie z zimnego i spowodowane jest przyblokowaniem się zaworu odpowietrzającego. Nie ma to negatywnego wpływu na urządzenie. Otwórz zawór pary, aby wypuścić całe powietrze z bojlera - do momentu aż urządzenie przejdzie w tryb grzania. W międzyczasie skontaktuj się z serwisem. Drugim powodem braku wydawania pary może być zatkanie dyszy pary z powodu braku czyszczenia po przygotowaniu napoju Ostrzeżenie: błąd systemu kontroli poziomu wody. Jeżeli urządzenie wyświetli komunikat: Błąd może być spowodowany przez: - zakręcenie zaworu źródła wody, 20

21 - usterka w zaworze dopuszczającym wodę bądź zakłócenia w obwodzie hydraulicznym napełniania bojlera, - uszkodzenie izolacji elektrycznej sondy poziomu wody bądź uszkodzenie jej podłączenia - skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Z dyszy pary leci woda. Oznacza to, ze bojler jest kompletnie napełniony wodą w miejscu gdzie powinna znajdować się para. Możliwe uszkodzenia to: - uszkodzony zawór dopuszczający, - uszkodzona izolacja bądź podłączenie sondy wody. WYŁĄCZ URZĄDZENIE, ZAKREĆ DOPŁYW WODY, SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM 8.5. Miganie diody podczas wydawania napoju. Jeśli podczas wydawania wybranego napoju, np. pojedynczego espresso wyświetla się alarm: Oznacza to, że urządzenie nie wykrywa przepływu wody. Przyczyną mogą być: - kawa zmielona zbyt drobno: zmień ustawienia młynka, - Zamknięty dopływ wody: odkręć zawór wody, - błąd przepływu wody wewnątrz urządzenia - skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Woda nie wypływa z grupy, kiedy używamy przycisku manualnego. Przyczyną mogą być: - kawa zmielona zbyt drobno: zmień ustawienia młynka, - Zamknięty dopływ wody: odkręć zawór wody, - błąd przepływu wody wewnątrz urządzenia -skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Ostrzeżenie: brak wody w bojlerze. Jeśli urządzenie wyświetli komunikat: Oznacza to ( nawet chwilowy) wyciek wody, element zabezpieczający elementy grzejne może zostać aktywowany. Element zabezpieczający można zresetować poprzez odpowiednie menu programowania, dopiero po ustaleniu i usunięciu usterki. Wezwij serwis techniczny. 21

22 8.8. Ostrzeżenie: system kontroli temperatury zaparzania uszkodzony. Jeśli urządzenie wyświetli komunikat: WYSTĄPIŁ BŁĄD GŁÓWNY. WYŁĄCZ URZĄDZENIE I WEZWIJ SERWIS TECHNICZNY Jedna z grup grzeje słabiej. Wystąpiło zakłócenie w obwodzie wody: - zatkany filtr zabezpieczający przed zabrudzeniami, - obwód grzania grupy zatkany. Skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Manometr pokazuje ciśnienie bojlera nie w zakresie 0,6-1,6 bar. Dopóki ciśnienie nie przekroczy wartości 1,8bar, w którym to przypadku należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem technicznym, błąd nie wpływa negatywnie na pracę urządzenia. W większości przypadków błąd jest spowodowany uszkodzeniem manometru. Skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Manometr pokazuje ciśnienie zaparzania poza zakresem 8-9bar. Dopóki wartość nie przekroczy 12bar, w którym to przypadku należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem technicznym Coffema, błąd nie wpływa negatywnie nap racę urządzenia. Możliwą przyczyną jest rozkalibrowanie bądź uszkodzenie pompy. Skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Ociekacz jest pełny i przelewa się woda. - wyczyść pojemnik ociekacza i przetkaj rurę odpływową, - usuń wszystkie zagięcia bądź ściśnięcia z rury odpływowej, - jeżeli w/w czynności nie pomogą, oznacza to zatkanie rur odpływowych poza urządzeniem. Skontaktuj się z hydraulikiem. 22

23 9. Punkty Serwisowe Coffema International Poland MIASTO ADRES TEL. / FAX TELEFON KOMÓRKOWY GDAŃSK ul. Piekarnicza 12A /058/ , Fax. /058/ SOSNOWIEC ul. Matejki 25 /032/ KRAKÓW - /012/ POZNAŃ WARSZAWA ul. Krasnowolska 21/27B /022/ Fax. /022/ WROCŁAW ul. Krynicka 36 /071/ SZCZECIN

24 Zużytego urządzenia, zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne. Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Zapamiętaj! Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych. 24

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Informacje ogólne...3 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...3 3. Elementy zewnętrzne...4 4. Obsługa młynka do kawy...5 3a Ustawienia regulacji

Bardziej szczegółowo

1. OPIS URZĄDZENIA. Legenda: 13. Dysza pary 14. Regulowana wylewka kawy 15. Ociekacz 16. Czujnik filiżanki 17. Pojemnik na fusy

1. OPIS URZĄDZENIA. Legenda: 13. Dysza pary 14. Regulowana wylewka kawy 15. Ociekacz 16. Czujnik filiżanki 17. Pojemnik na fusy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. OPIS URZĄDZENIA Legenda: 1. Kielichy ziarna kawy 2. Pojemnik produktu Instant 3. Czytnik kart 4. Klapka zsypu kawy bezkofeinowej 5. Przyciski napoi 6. Czujnik obecności osób 7. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

- Ryzyko oparzenia. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydawania wrzątku bądź czyszczenia bojlera.

- Ryzyko oparzenia. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydawania wrzątku bądź czyszczenia bojlera. 1 1 Warunki bezpieczeństwa - Urządzenie musi być podłączone do uziemionej sieci elektrycznej. Jeżeli urządzenie będzie podłączone przez inną wtyczkę, niż ta dołączona do urządzenia, upewnij się, że przewód

Bardziej szczegółowo

CARIMALI OPTIMA TOUCH

CARIMALI OPTIMA TOUCH CARIMALI OPTIMA TOUCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 1 Zawartość 1 Opis urządzenia... 3 2 Uruchomienie... 4 3 Napełnianie kielicha kawy... 5 4 Wyświetlanie napoi zaprogramowanych z funkcją SHIFT oraz temperatury

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy ze spieniaczem do mleka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

CENTO50 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

CENTO50 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL CENTO50 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 1 WSTĘP I UWAGI OGÓLNE Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, ponieważ zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa przy uruchamianiu, obsłudze i

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo infrazon o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12 Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55 fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl www.meraserw.szczecin.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12 V1.4 09.05.2012

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE

INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.0 23.09.2013 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER PAT IPE wersja 1.0 SPIS TREŚCI 1 BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC. Instrukcja obsługi ,

Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC. Instrukcja obsługi , Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC 208748, 208823 Instrukcja obsługi 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. I Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL NT-01004-40-PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL OPIS URZĄDZENIA 1 4 6 8 2 3 5 7 9 10 12 11 13 15 14 LEGENDA 1. Pojemnik na produkt Instant 2. Pojemnik na produkt instant / kawę 3. Pojemnik na kawę 4. Czytnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRESY DO KAWY FUTURMAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRESY DO KAWY FUTURMAT INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRESY DO KAWY FUTURMAT Gratulacje! Nabyli Państwo urządzenie, które pozwoli przygotować najlepsze espresso z pyszną cremą. Urządzenie zostało wyprodukowane z użyciem najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, La Cimbali. Oznaczenia:

Szanowny Kliencie, La Cimbali. Oznaczenia: Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania zakupu nowej Cimbali i serdecznie witamy w gronie naszych klientów. Wybrali Państwo ekspres do kawy, skonstruowany zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kontrolera TK-7Y

Instrukcja obsługi kontrolera TK-7Y Instrukcja obsługi kontrolera TK-7Y Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce Sadków, ul. Kasztanowa 2, 55-080 Kąty Wrocławskie Tel. (71) 311-96-59, 535 55-60-55, 501 92-70-80, 501 68-66-54 www.proecosolar.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 N Schemat blokowy ekspresu do kawy firmy De Longhi modele ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OPIS URZĄDZENIA 1 3 2 4 5 7 6 9 8 10 LEGENDA 1 POJEMNIKI PRODUKTU INSTANT 2 POJEMNIKI NA ZIARNO 3 ZAMEK DRZWI 4 WSYP KAWY BEZKOFEINOWEJ 5 WYŚWIETLACZ Z PANELEM DOTYKOWYM 6 WYLEWKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dystrybutory wody gorącej, zimnej i gazowanej

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dystrybutory wody gorącej, zimnej i gazowanej Dystrybutory wody gorącej, zimnej i gazowanej INSTRUKCJA OBSŁUGI, publikowana i redystrybuowana bez pisemnej zgody autora. Szanowni Klienci, Dziękujemy Wam za zakup dystrybutora wody zimnej i gazowanej

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. instrukcja obsługi MISTRAL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że jego użytkowanie dostarczy Państwu wiele p r z y j e m n o ś c i. P r z e d u ż y c i e m urządzenia, prosimy zapoznać

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAWIARKA CIŚNIENIOWA 15 BAR MODEL: 3A-C204. instrukcja.indd 1 2007-02-13 10:26:39

Instrukcja obsługi KAWIARKA CIŚNIENIOWA 15 BAR MODEL: 3A-C204. instrukcja.indd 1 2007-02-13 10:26:39 Instrukcja obsługi KAWIARKA CIŚNIENIOWA 15 BAR MODEL: 3A-C204 instrukcja.indd 1 2007-02-13 10:26:39 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Lampki solarne LED. Produkt nr: Strona 1 z 5

Lampki solarne LED. Produkt nr: Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampki solarne LED Produkt nr: 578229 Strona 1 z 5 Korzystanie z Instrukcji Poniższa instrukcja odnosi się tylko do tego produktu i zawiera ważne Informacje dotyczące korzystania z produktu

Bardziej szczegółowo