ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Spis treści: 1. Warunki ogólnego użytkowania oraz bezpieczeństwa Opis urządzenia Wydawanie kawy Wydawanie wrzątku oraz pary Używanie filtra zmiękczającego wodę Kontrola poziomu wody w bojlerze Kontrola temperatury w bojlerze Stabilizacja temperatury zaparzania Pomiar ciśnienia zaparzania Pomiar ciśnienia wody w sieci Zabezpieczenie grzałki Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu Podgrzewacz filiżanek na górze urządzenia Alarmy dla użytkownika Programowanie Rozpakowywanie urządzenia Instalacja urządzenia Przyłącza wody Podłączenie odpływu Podłączenie elektryczne Napełnianie obwodu hydraulicznego Użytkowanie Uruchomienie Praca w obszarach roboczych Manualne wydawanie napojów Wydawanie zaprogramowanych porcji Wydawanie zaprogramowanych napojów z możliwością ręcznego przerwania wydawania Podgrzewanie filiżanek Przygotowanie napoju kawowego Przygotowanie cappuccino, mleka oraz innych gorących napojów Przygotowanie herbaty Programowanie Ustawienia czasu

3 Zmiana temperatury zaparzania Programowanie napojów Programowanie cyklu nocnego Reset zabezpieczenia grzałek Czyszczenie i obsługa Manualne czyszczenie grup zaparzających i kolb Codzienne czyszczenie dyszy pary Automatyczne czyszczenie grupy zaparzającej Cotygodniowe czyszczenie ociekacza czyszczenie obudowy urządzenia Odczyt parametrów Troubleshooting Punkty Serwisowe Coffema International Poland

4 1. Warunki ogólnego użytkowania oraz bezpieczeństwa 1.1. Instrukcja ta jest nieodłącznym elementem urządzenia i musi być dostarczona użytkownikowi podczas instalacji urządzenia. Zawiera podstawowe instrukcje bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas instalacji, użytkowania jak i przeglądów urządzenia Po rozpakowaniu urządzenia, upewnij się, że nie jest uszkodzone mechanicznie. W razie wątpliwości należy wezwać wykwalifikowany serwis. Elementy opakowania (plastykowe torby, pianka polistyrenowa, gwoździe itp.) nie powinny być pozostawione w zasięgu dzieci, ponieważ mogą stanowić potencjalne zagrożenie Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że parametry gniazda zasilania elektrycznego odpowiadają danym umieszczonym na tabliczce znamionowej urządzenia. Tabliczka znamionowa z parametrami umieszczona jest pod tacką ociekacza w urządzeniu. Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowany serwis techniczny Coffema zgodnie z zaleceniami producenta. Niezastosowanie się do zaleceń producenta może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, co w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. UWAGA: URZĄDZENIE BĘDZIE PRACOWAĆ BEZPIECZNIE, JEŚLI BĘDZIE PODŁĄCZONE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ Z PRAWIDŁOWO WYKONANYM UZIEMIENIEM. Upewnij się, że wszelkie warunki bezpieczeństwa dotyczące podłączenia elektrycznego są spełnione. Jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości, wezwij wykwalifikowanego elektryka celem sprawdzenia instalacji elektrycznej. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego uziemienia instalacji elektrycznej. Upewnij się, że dopuszczalne obciążenie instalacji elektrycznej jest adekwatne do wartości poboru prądu opisanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do technika. Wykwalifikowany serwis powinien sprawdzić, czy sekcja przewodów doprowadzających napięcie do urządzenia jest odpowiednia do obciążenia prądowego potrzebnego do pracy urządzenia. Do podłączenia urządzenia nie zaleca się używania przedłużaczy, rozgałęziaczy, itp. W przypadku, gdy nie ma innej możliwości niż podłączenie urządzenia przez adapter, należy upewnić się, że spełnia on wymagania opisane w warunkach bezpieczeństwa oraz sprawdzić maksymalne możliwe obciążenie prądowe adaptera, czy jest adekwatne do podłączanego urządzenia Urządzenie może być wykorzystywane tylko zgodnie z jego przeznaczaniem i tylko do celów, do których zostało zaprojektowane. Jakiekolwiek inne użycie urządzeniauważa się za nieodpowiednie i w konsekwencji niebezpieczne Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia spowodowane nieprawidłowym oraz nierozsądnym użytkowaniem Podczas używania urządzeń podłączonych do prądu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad: - temperatura otoczenia nie może być niższa niż 5 C i nie powinna przekraczać 40 C, 4

5 - w urządzeniu występuje obwód hydrauliczny z wodą; nie można dopuścić, aby woda zamarzła, w przeciwnym wypadku urządzenie może ulec uszkodzeniu, - urządzenie nie może być czyszczone przy użyciu urządzeń wodnych ciśnieniowych, - urządzenie powinno być zainstalowane na płaskiej, poziomej powierzchni, - nie dotykać urządzenia mokrymi bądź wilgotnymi dłońmi, - nie używać przedłużaczy oraz adapterów w łazienkach, - nie ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania urządzenia od prądu, - nie wystawiać urządzenia na działanie czynników zewnętrznych (deszcz, słońce, śnieg itp.), - zabrania się korzystania z urządzenia przez osoby niekompetentne oraz dzieci Odłącz urządzenie od zasilania przed wykonaniem przeglądu, poprzez wyciągniecie wtyczki z gniazdka bądź wyłączenie urządzenia wyłącznikiem głównym W przypadku uszkodzenia, bądź nieprawidłowej pracy urządzenia, należy wyłączyć urządzenie i wezwać wykwalifikowany serwis Coffema. ZABRANIA SIĘ SAMODZIELNYCH PRÓB NAPRAWY URZĄDZENIA. Jakiekolwiek naprawy mogą być przeprowadzane jedynie przez autoryzowany serwis Coffema i z użyciem wyłącznie oryginalnych części Rozwiń cały przewód zasilający, aby zapobiec przegrzaniu W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie należy wymieniać go samemu. Wezwij wykwalifikowanego technika bądź elektryka, aby wymienił przewód zasilający. 2. Opis urządzenia Poniżej zostały przedstawione funkcje oraz elementy urządzenia, zapewniające maksymalną wydajność Wydawanie kawy. Urządzenie posiada dwie niezależne grupy zaparzające z możliwością zaprogramowania porcji bądź wydawaniem manualnym. W zestawie z urządzeniem dostarczone są kolby do wydawania pojedynczej jak i podwójnej porcji Wydawanie wrzątku oraz pary. Urządzenie wyposażone jest w jedną dyszę pary oraz w jedną dyszę wrzątku. 5

6 2.3. Używanie filtra zmiękczającego wodę. Urządzenie powinno być podłączone do sieci wodnej poprzez filtr zmiękczający wodę. Zapobiegnie to nadmiernemu zużyciu oraz zakamienianiu się elementów urządzenia Kontrola poziomu wody w bojlerze. Poziom wody w bojlerze kontrolowany jest poprzez sondę poziomu wody. Woda dobierana jest do bojlera automatycznie, jeśli zajdzie taka potrzeba Kontrola temperatury w bojlerze. Czujnik temperatury kontroluje oraz utrzymuje stałą temperaturę oraz ciśnienie pary w bojlerze Stabilizacja temperatury zaparzania. Każda z grup zaparzający posiada obwód cieplny dla wody na zaparzanie, kontrolowany przez wymiennik ciepła. Obwód ten pozwala utrzymać stałą temperaturę grupy oraz wody na zaparzanie nawet jeśli nie wydawany jest żaden napój, dzięki naturalnej cyrkulacji gorącej wody w obwodzie Pomiar ciśnienia zaparzania. Możliwa jest regulacja ciśnienia zaparzania podczas zaparzania kawy (regulacje przeprowadza wykwalifikowany serwis Coffema). Ciśnienie zaparzania odczytujemy z manometru umieszczonego na frontowym panelu urządzenia Pomiar ciśnienia wody w sieci. Pozwala na automatyczne zabezpieczenie na wypadek braku wody w sieci Zabezpieczenie grzałki. Urządzenie wyposażone jest w sondę poziomu bezpieczeństwa, która powoduje odcięcie napięcia zasilania od elementów grzewczych. Reset należy przeprowadzić poprzez menu programowania Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. Zabezpieczenie zadziała w przypadkach: - nadmierny czas grzania elementów, - przekroczona wartość maksymalnej dopuszczonej temperatury - następuję wyłączenie grzałek, raportowany jest główny błąd Podgrzewacz filiżanek na górze urządzenia. Na górze urządzenia umieszczony jest podgrzewacz na dużą liczbę filiżanek, zapewniający odpowiednią temperaturę filiżankom, dzięki czemu otrzymujemy gwarancję wyserwowania doskonałej kawy. 6

7 2.12. Alarmy dla użytkownika. Urządzenie może wyświetlić różnego rodzaju alarmy dla użytkownika poprzez kombinacje świecenia diod LED umieszczonych przy przyciskach napoi każdej grupy. W niniejszej instrukcji będziemy używać symboli do opisu jak poniżej: Programowanie. Funkcja ta pozwala implementować różne parametry urządzenia, parametry przeglądów oraz zarządzać funkcjami danych urządzenia. Programowanie przeprowadzamy z użyciem klucza dołączonego do urządzenia. WAŻNE: PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANE JEDYNIE PRZEZ SERWIS TECHNICZNY PODCZAS INSTALACJI URZĄDZENIA BĄDŹ PRZEZ WŁAŚCICIELA. Parametry, które możemy zmieniać: - ustawianie daty i czasu, - ustawienia temperatury zaparzania, - programowanie porcji napojów, - programowanie cyklu nocnego, - reset elementu zabezpieczającego grzałki, 7

8 3. Rozpakowywanie urządzenia Urządzenia zapakowane są ze szczególną starannością tak, aby uniemożliwić uszkodzenie urządzenia w transporcie. Materiały użyte do pakowanie nadają się do recyclingu. - rozetnij paski oraz taśmę trzymające pudełko zamknięte, - otwórz pudełko i usuń styropianowe panele zabezpieczające, wyjmij akcesoria znajdujące się wewnątrz, oraz instrukcję, - zdejmij folię z urządzenia. Pamiętaj, aby nie umieszczać jej w zasięgu dzieci, - z pomocą przynajmniej jednej osoby, chwyć za podstawę urządzenia i wyciągnij je z pudełka przesuwając je w górę, - usuń pozostałe elementy zabezpieczające urządzenie, - wszelkie elementy opakowania należy dostarczyć do firmy zajmującej się utylizacją i recyclingiem odpadów. 4. Instalacja urządzenia UWAGA: INSTALACJA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZONA JEDYNIE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY Przyłącza wody. Woda doprowadzana jest do urządzenia poprzez podłączenie do sieci wody pitnej o minimalnym ciśnieniu 1,5 bar i maksymalnym 4 bar. Jeśli urządzenie ma być podłączone do sieci wodnej o ciśnieniu wyższym niż 4bar, należy zastosować reduktor ciśnienia. Urządzenie wyposażone jest w waż podłączeniowy zbrojony o długości około 1,5m i końcówce żeńskiej 3/8. - Podłącz wąż zbrojony do przyłącza znajdującego się na spodzie urządzenia. - Jeśli urządzenie podłączane jest bez zestawu filtracyjnego ( nie zalecane za wyjątkiem posiadania centralnego systemu zmiękczania wody) podłącz drugi koniec węża do zaworu sieci wodnej Podłączenie odpływu Urządzenie dostarczone jest wraz z gumowym wężem odpływowym o długości około 1,5m. Odpływ powinien być podłączony do rury odpływowej o minimalnej średnicy wewnętrznej 35mm umiejscowionej pod powierzchnią pracy urządzenia. Miejsce powstałe w wyniku różnicy średnic rur powinno pozostać wolne, celem odpowietrzania podczas odpływu wody Podłączenie elektryczne Urządzenie dostarczone jest z pięciożyłowym kablem zasilającym o długości około 2m. Kolory przewodów to odpowiednio: 8

9 - Żółtozielony - uziemienie - Niebieski - neutralny - Brązowy, czarny, szary - faza 1, faza 2, faza 3. Urządzenie może być podłączone do źródła zasilania jednofazowego 230VAC, bądź trójfazowego 400VAC bez wykonywania żadnych modyfikacji jak poniżej: Podłączenie do zasilania jednofazowego 230VAC. Podłącz przewody uziemienia i neutralny w odpowiadające im miejsce w kostce na płycie połączeniowej. Zewrzyj trzy przewody fazowe razem i podłącz do jednego przyłącza na płycie połączeniowej Podłączenie do zasilania trójfazowego 400VAC N3. Podłącz przewody uziemienia i neutralny w odpowiadające im miejsce w kostce na płycie połączeniowej. Podłącz przewody fazowe 1,2 oraz 3 do odpowiednich gniazd na płycie podłączeniowej. Schemat podłączenia przewodów jest umieszczony na rysunku pod tacką ociekacza Napełnianie obwodu hydraulicznego. - Upewnij się, że zawór dopuszczający wodę z sieci jest otwarty. - Włącz urządzenie włącznikiem głównym - urządzenie napełni bojler wodą automatycznie, a następnie przystąpi do etapu grzania. SCHEMAT HYDRAULICZNY 1. ZASILANIE WODNE 2. FILTR ZMIĘKACZAJĄCY WODĘ 3. PODŁĄCZENIE WODY WEJŚCIOWE 4. POMPA WODY 5. ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY 6. ZAWÓR DOPUSZCZAJĄCY 7. BOJLER 8. WYMIENNIK CIEPŁA 9. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 10. ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY 11. FILTR 12. OREFICE 13. ZAWÓR PARY 14. ZAWÓR WRZĄTKU 15. ZAWÓR ODPUSZCZAJĄCY 16. MANOMETR 17. ZAWÓR GRUPY 18. GRUPA ZAPARZAJĄCA 19. SITKO 20. PRZEPŁYWOMIERZ 21. KOLBA 22. GORĄCA WODA 23. ZIMNA WODA 9

10 5. Użytkowanie 5.1. Uruchomienie. Urządzenie włączamy włącznikiem głównym. Po włączeniu urządzenia, system wodny oraz bojler zostanie automatycznie napełniony wodą. Gdy bojler zostanie napełniony wodą, urządzenie rozpocznie fazę grzania. Możliwe jest pojawienie się dwóch alarmów: CZEKAJ, URZĄDZENIE SIĘ GRZEJE URZĄDZENIE GOTOWE W czasie, w którym aktywny jest cykl nocny: URZĄDZENIE JEST W TRYBIE NOCNYM 5.2. Praca w obszarach roboczych. Do pracy z urządzeniem możemy użyć filiżanek bądź szklanek o maksymalnej wysokości 3,94 cala (około 10cm) przy grupach zaparzających oraz 5,71 cala (około 14,5cm) przy dyszy wrzątku oraz pary. 10

11 Przy użyciu opcjonalnych podstawek możemy pracować z tradycyjnymi filiżankami espresso o wysokości 2,76 cala (około 7cm) Manualne wydawanie napojów. Funkcja ta pozwala na wydawanie napojów za każdym razem o rożnej pojemności poprzez wciśnięcie przycisku oznaczonego symbolem K, oraz wciśnięcie go ponownie, gdy osiągniemy żądaną pojemność. Funkcja ta jest aktywna przez cały czas, bez względu na status urządzenia - nawet w przypadku wystąpienia błędu głównego - w celu umożliwienia czyszczenia, płukania bądź sprawdzenia urządzenia podczas naprawy. Następujące alarmy będą wyświetlane: (wydawanie ciągłe napoju na pierwszej grupie) (wydawanie ciągłe napoju na drugiej grupie) (wydawanie ciągłe napoju na trzeciej grupie) 5.4. Wydawanie zaprogramowanych porcji. Funkcja ta pozwala na wydawanie wcześniej zaprogramowanych porcji. Aby wydać wcześniej zaprogramowany napój należy wcisnąć przycisk oznaczony symbolem kawy jeden raz. Wydawanie zatrzyma się automatycznie. Wydawanie automatyczne jest możliwe, jeśli urządzenie pracuje poprawnie, nie wyświetla żadnych błędów. Wydawanie automatyczne nie może być zatrzymane ręcznie. Urządzenie wyświetli przykładowy alert: (wydawanie podwójnego espresso na drugiej grupie) 5.5. Wydawanie zaprogramowanych napoi z możliwością ręcznego przerwania wydawania. Funkcja ta nie jest zalecana, jednak jeśli zachodzi taka potrzeba, można zaprogramować urządzenie z możliwością przerwania wydawania automatycznego. Skontaktuj się z serwisem Podgrzewanie filiżanek. Umieść na górnym panelu urządzenia. Filiżanki zostaną podgrzane i po upływie czasu potrzebnego na podgrzanie osiągną odpowiednią temperaturę. UWAGA: Nie wolno umieszczać żadnych szmatek, serwetek i innych podkładek pomiędzy filiżankami a urządzeniem. Nie wolno przykrywać filiżanek. Filiżanki umieszczane na podgrzewaczu muszą być SUCHE. 11

12 5.7. Przygotowanie napoju kawowego. - wyjmij kolbę z grupy zaparzającej przekręcając ją w lewo i napełnij odpowiednią ilością kawy, - ubij kawę używając do tego celu tampera. Upewnij się, ze żadne drobinki kawy nie pozostały na krawędziach kolby. Zapewni to lepsze uszczelnienie i wydłuży czas użytkowania uszczelki grupy, - umieść kolbę powrotem w grupie zaparzającej przekręcając ją w prawo, - umieść filiżanki pod wylewkami kolby i wciśnij przycisk wydawania napoju, - po zakończeniu wydawania pozostaw kolbę w grupie do czasu wydawania kolejnego napoju Przygotowanie cappuccino, mleka oraz innych gorących napojów. Aby przygotować dobrze spienione mleko, napełnij dzbanek do połowy i postępuj zgodnie z wskazówkami: - otwórz na chwilę zawór pary, aby usunąć resztki wody z dyszy, - umieść dzbanek z mlekiem pod dyszą pary tak, aby końcówka dyszy była zanurzona w mleku, (prawie do samego dna). Otwórz zawór pary i doprowadź mleko do odpowiedniej temperatury, - opuść dzbanek na mleko tak, aby dysza pary była prawie na jego powierzchni. Poruszaj dzbankiem w górę i w dół tak, aby dysza pary była na krawędzi powierzchni mleka do momentu, aż mleko zostanie spienione. Aby przygotować cappuccino dodaj spienione mleko do porcji espresso Przygotowanie herbaty. Otwórz zawór wrzątku, aby uzyskać gorącą wodę. Zamknij zawór wrzątku po otrzymaniu wymaganej porcji Programowanie. - włóż kluczyk do zamka umiejscowionego na przednim panelu, delikatnie przyciśnij i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara: urządzenie automatycznie przejdzie w tryb programowania, - wciśnij przycisk oznaczony symbolem +, aby przewinąć menu do interesującego Cię parametru, - wciśnij ENTER, którym jest przycisk podwójnego espresso (środkowy) oznaczony na każdej klawiaturze, aby potwierdzić wybór żądanego parametru i przejście do trybu jego zmiany, Aby zmienić wartości parametru należy używać przycisków oznaczonych + oraz -. Aby zachować ustawienia należy wcisnąć ENTER. 12

13 - po zakończeniu zmian żądanych parametrów przekręć kluczyk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij z zamka. Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości do pracy. Reasumując: Przycisk + służy do wyboru interesującego nas parametru oba przyciski + i - do jego zmiany. Zmienione dane zostaną zapamiętane tylko po wciśnięciu przycisku ENTER. Przed przystąpieniem do programowania dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Postępuj zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi. 13

14 Ustawienia czasu Menu parametru zmiany czasu wyświetlane jest jak poniżej: Zaprogramowany czas jest wyświetlany jak poniżej: 14

15 Zmiana temperatury zaparzania Menu zmiany temperatury zaparzania wyświetlane jest jak poniżej: Zmiana temperatury zaparzania od standardowej temperatury w C wyświetlana będzie jak poniżej: Programowanie napojów Menu programowania napoi wyświetlane jest jak poniżej, aby wejść w programowanie wciskamy ENTER: WYBÓR PROGRAMOWANIA PIERWSZEJ GRUPY WYŚWIETLANY JEST JAK PONIŻEJ, aby zaakceptować wciskamy ENTER, ABY ZMIENIĆ GRUPĘ WCISNIJ PRZYCISK +: Wybór pojedynczego espresso na pierwszej grupie wyświetlany jest jak poniżej: 15

16 Żądanie przygotowania pojedynczego espresso na pierwszej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Przygotuj próbną porcję kawy przyciskając przycisk pojedynczego espresso na pierwszej grupie. Wciśnij przycisk ponownie po osiągnięciu żądanej pojemności - dioda LED przy przycisku zgaśnie, porcja zostanie zapamiętana. Wybór pojedynczej kawy na pierwszej grupie wyświetlany jest jak poniżej: Żądanie przygotowania pojedynczej kawy na pierwszej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Aby zaprogramować przycisk pojedynczej kawy postępujemy, tak samo jak w przypadku pojedynczego espresso. Przyciski oznaczone jako podwójne programują się automatycznie poprzez pomnożenie pojedynczej porcji o współczynnik z zakresu od 1,5 do 2,5. Standardowa wartość fabryczna to 1,8. Współczynnik mnożenia grupy 1 wyświetlany jest jak poniżej: Aby zmienić użyj przycisków + oraz -. 16

17 PROGRAMOWANIE NAPOJÓW NA DRUGIEJ GRUPIE PRZEPROWADZAMY ANALOGICZNIE JAK NA GRUPIE PIERWSZEJ. WYBÓR PROGRAMOWANIA DRUGIEJ GRUPY WYŚWIETLANY JEST JAK PONIŻEJ, aby zaakceptować wciskamy ENTER: Wybór pojedynczego espresso na drugiej grupie wyświetlany jest jak poniżej: Żądanie przygotowania pojedynczego espresso na drugiej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Wybór pojedynczej kawy na drugiej grupie wyświetlany jest jak poniżej: Żądanie przygotowania pojedynczej kawy na drugiej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Współczynnik mnożenia grupy 2 wyświetlany jest jak poniżej: 17

18 Programowanie cyklu nocnego Menu programowania cyklu nocnego wyświetlane jest jak poniżej: Czas startu cyklu nocnego wyświetlany jest jak poniżej: Czas końca cyklu nocnego ustawiany wyświetlany jest jak poniżej: Kody dla czasu są jednakowe jak do czasu startu cyklu nocnego. 18

19 Reset zabezpieczenia grzałek Menu resetu zabezpieczenia grzałki wyświetlane jest jak poniżej: Jeżeli element zabezpieczający został aktywowany, zostanie wyświetlony komunikat: Jeżeli element zabezpieczający nie został aktywowany, wyświetlony zostanie komunikat: Po wystąpieniu aktywacji elementu zabezpieczającego, należy wcisnąć ENTER, aby zresetować. 6. Czyszczenie i obsługa 6.1. Manualne czyszczenie grup zaparzających i kolb Po zakończeniu każdego dnia roboczego należy wyczyścić sitka grupy, grupę zaparzającą używając do tego pędzelka lub szmatki. Należy wyczyścić sitko kolby jak i kolbę w roztworze przygotowanym z proszku czyszczącego Coffema Codzienne czyszczenie dyszy pary Dysze pary MUSZĄ być wyczyszczone za każdym razem, zaraz po ich użyciu. Zapobiegnie to zablokowaniu dyszy przez zastygnięte resztki mleka, oraz formowaniu się bakterii, które później mogą trafić do napojów! 6.3. Automatyczne czyszczenie grupy zaparzającej - zamień standardowe sitko kolby na sitko ślepe bądź użyj gumowego kapturka, - wsyp ½ łyżeczki proszku do czyszczenia firmy Coffema do kolby i umieść w grupie, która ma być wyczyszczona, - włączaj i wyłączaj wydawanie przyciskiem wydawania ręcznego w odstępach 4-5s przez 5-6 razy, - opłucz kolbę ze ślepym sitkiem bądź kapturkiem i umieść ponownie w grupie, - włączaj i wyłączaj wydawanie przyciskiem wydawania ręcznego do momentu aż wypłucze się cały środek czyszczący, - przygotuj jedną kawę, aby usunąć resztki środka i pozbyć się niepożądanego posmaku Cotygodniowe czyszczenie ociekacza Przynajmniej raz w tygodniu wyjmij kratkę ociekacza, wyjmij go i wyczyść. Dodatkowo sprawdź i wyczyść pojemnik odpływowy. Usuń wszystkie pozostałości i zabrudzenia w nim się znajdujące. Na koniec go opłucz. 19

20 6.5. Czyszczenie obudowy urządzenia Do czyszczenia obudowy urządzenia użyj miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie używaj silnych detergentów alkohol, rozpuszczalnik) do czyszczenia opisanych bądź malowanych elementów. Może to spowodować ich uszkodzenie. 7. Odczyt parametrów Dzięki podwójnemu manometrowi umieszczonemu na przednim panelu urządzenia możemy odczytać parametry takie jak: - ciśnienie bojlera, - ciśnienie źródła wody (pompa wyłączona), - ciśnienie podczas zaparzania (pompa włączona). 8. Troubleshooting Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z urządzeniem, sprawdź wyświetlane błędy z instrukcją i spróbuj go rozwiązać używając porad w niej zawartych. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Ostrzeżenie: bateria bufora bliska wyczerpaniu. Elektronika sterująca wyposażona jest w baterię podtrzymującą pamięć urządzenia. System bez przerwy kontroluje poziom baterii i ostrzega, jeśli bateria jest bliska wyczerpaniu. Urządzenie wyświetli komunikat: 8.2. Nie można wydawać pary. Usterka ta pojawia się, gdy uruchamiamy urządzenie z zimnego i spowodowane jest przyblokowaniem się zaworu odpowietrzającego. Nie ma to negatywnego wpływu na urządzenie. Otwórz zawór pary, aby wypuścić całe powietrze z bojlera - do momentu aż urządzenie przejdzie w tryb grzania. W międzyczasie skontaktuj się z serwisem. Drugim powodem braku wydawania pary może być zatkanie dyszy pary z powodu braku czyszczenia po przygotowaniu napoju Ostrzeżenie: błąd systemu kontroli poziomu wody. Jeżeli urządzenie wyświetli komunikat: Błąd może być spowodowany przez: - zakręcenie zaworu źródła wody, 20

21 - usterka w zaworze dopuszczającym wodę bądź zakłócenia w obwodzie hydraulicznym napełniania bojlera, - uszkodzenie izolacji elektrycznej sondy poziomu wody bądź uszkodzenie jej podłączenia - skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Z dyszy pary leci woda. Oznacza to, ze bojler jest kompletnie napełniony wodą w miejscu gdzie powinna znajdować się para. Możliwe uszkodzenia to: - uszkodzony zawór dopuszczający, - uszkodzona izolacja bądź podłączenie sondy wody. WYŁĄCZ URZĄDZENIE, ZAKREĆ DOPŁYW WODY, SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM 8.5. Miganie diody podczas wydawania napoju. Jeśli podczas wydawania wybranego napoju, np. pojedynczego espresso wyświetla się alarm: Oznacza to, że urządzenie nie wykrywa przepływu wody. Przyczyną mogą być: - kawa zmielona zbyt drobno: zmień ustawienia młynka, - Zamknięty dopływ wody: odkręć zawór wody, - błąd przepływu wody wewnątrz urządzenia - skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Woda nie wypływa z grupy, kiedy używamy przycisku manualnego. Przyczyną mogą być: - kawa zmielona zbyt drobno: zmień ustawienia młynka, - Zamknięty dopływ wody: odkręć zawór wody, - błąd przepływu wody wewnątrz urządzenia -skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Ostrzeżenie: brak wody w bojlerze. Jeśli urządzenie wyświetli komunikat: Oznacza to ( nawet chwilowy) wyciek wody, element zabezpieczający elementy grzejne może zostać aktywowany. Element zabezpieczający można zresetować poprzez odpowiednie menu programowania, dopiero po ustaleniu i usunięciu usterki. Wezwij serwis techniczny. 21

22 8.8. Ostrzeżenie: system kontroli temperatury zaparzania uszkodzony. Jeśli urządzenie wyświetli komunikat: WYSTĄPIŁ BŁĄD GŁÓWNY. WYŁĄCZ URZĄDZENIE I WEZWIJ SERWIS TECHNICZNY Jedna z grup grzeje słabiej. Wystąpiło zakłócenie w obwodzie wody: - zatkany filtr zabezpieczający przed zabrudzeniami, - obwód grzania grupy zatkany. Skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Manometr pokazuje ciśnienie bojlera nie w zakresie 0,6-1,6 bar. Dopóki ciśnienie nie przekroczy wartości 1,8bar, w którym to przypadku należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem technicznym, błąd nie wpływa negatywnie na pracę urządzenia. W większości przypadków błąd jest spowodowany uszkodzeniem manometru. Skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Manometr pokazuje ciśnienie zaparzania poza zakresem 8-9bar. Dopóki wartość nie przekroczy 12bar, w którym to przypadku należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem technicznym Coffema, błąd nie wpływa negatywnie nap racę urządzenia. Możliwą przyczyną jest rozkalibrowanie bądź uszkodzenie pompy. Skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Ociekacz jest pełny i przelewa się woda. - wyczyść pojemnik ociekacza i przetkaj rurę odpływową, - usuń wszystkie zagięcia bądź ściśnięcia z rury odpływowej, - jeżeli w/w czynności nie pomogą, oznacza to zatkanie rur odpływowych poza urządzeniem. Skontaktuj się z hydraulikiem. 22

23 9. Punkty Serwisowe Coffema International Poland MIASTO ADRES TEL. / FAX TELEFON KOMÓRKOWY GDAŃSK ul. Piekarnicza 12A /058/ , Fax. /058/ SOSNOWIEC ul. Matejki 25 /032/ KRAKÓW - /012/ POZNAŃ WARSZAWA ul. Krasnowolska 21/27B /022/ Fax. /022/ WROCŁAW ul. Krynicka 36 /071/ SZCZECIN

24 Zużytego urządzenia, zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne. Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Zapamiętaj! Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych. 24

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Informacje ogólne...3 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...3 3. Elementy zewnętrzne...4 4. Obsługa młynka do kawy...5 3a Ustawienia regulacji

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRESY DO KAWY FUTURMAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRESY DO KAWY FUTURMAT INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRESY DO KAWY FUTURMAT Gratulacje! Nabyli Państwo urządzenie, które pozwoli przygotować najlepsze espresso z pyszną cremą. Urządzenie zostało wyprodukowane z użyciem najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. instrukcja obsługi MISTRAL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że jego użytkowanie dostarczy Państwu wiele p r z y j e m n o ś c i. P r z e d u ż y c i e m urządzenia, prosimy zapoznać

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Instrukcja obsługi 31892 SPECYFIKACJE Pojemność: 10,400 mah Akumulator: litowo-jonowy Wejście: 5 V DC/1,3 A (maks. 1,5 A) Wyjście 1: 5 V DC 1 A Wyjście 2: 5

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAWIARKA CIŚNIENIOWA 15 BAR MODEL: 3A-C204. instrukcja.indd 1 2007-02-13 10:26:39

Instrukcja obsługi KAWIARKA CIŚNIENIOWA 15 BAR MODEL: 3A-C204. instrukcja.indd 1 2007-02-13 10:26:39 Instrukcja obsługi KAWIARKA CIŚNIENIOWA 15 BAR MODEL: 3A-C204 instrukcja.indd 1 2007-02-13 10:26:39 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU.

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU. PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRES DO KAWY CAFE DIRETTO Elementy: 1. Podstawa 2. Obudowa 3. Zbiornik na wodę 4. Pokrywa 5. Przycisk zamykający pokrywę 6. Płytka rozprowadzająca wodę 7. Gumowy pierścień uszczelniający

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

... Esprecious 12 Z 1 młynkiem, 1 pojemnikiem na kawę ziarnistą, 2 pojemnikami na mleko i czekoladę instant. Wydaje 8 różnych

... Esprecious 12 Z 1 młynkiem, 1 pojemnikiem na kawę ziarnistą, 2 pojemnikami na mleko i czekoladę instant. Wydaje 8 różnych EKSPRESY CIŚNIENIOWE Esprecious Ekspres ciśnieniowy do espresso, kawy i innych napojów gorących. Z podłączeniem do sieci wodociągowej 3/4 cala. Wyposażony w ekran dotykowy, jeden lub dwa młynki do mielenia

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY BZ07 250/425/375 250/425/375

PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY BZ07 250/425/375 250/425/375 BZ07 BZ07 PM 1 grupowy BZ07 DE 1 grupowy pompa wibracyjna pompa wibracyjna ze zbiornikiem na wodę ze zbiornikiem na wodę 250/425/375 250/425/375 Model BZ07 dzięki swojej budowie jest praktyczny i ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

EKSPRESY I MŁYNKI DO KAWY

EKSPRESY I MŁYNKI DO KAWY EKSPRESY I MŁYNKI DO KAWY - 68 - RUBY Ruby Semi półautomatyczny Ruby Electronic Ruby Pro Semi półautomatyczny Ruby Pro Electronic Wymiary zew. 310 x 510 x 370 310 x 510 x 370 430 x 510 x 370 430 x 510

Bardziej szczegółowo

Skaner H685 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1

Skaner H685 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1 SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI (c)www.viaken.pl Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

router wifi Gigaset 504 skrócony przewodnik po instalacji zestawu

router wifi Gigaset 504 skrócony przewodnik po instalacji zestawu router wifi Gigaset 504 skrócony przewodnik po instalacji zestawu ważna informacja Do przeprowadzenia procesu instalacji niezbędne są login i hasło, które znajdziesz na pierwszej stronie Umowy o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed montażem urządzenia i pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy sprawdzić czy w dostarczonym opakowaniu znajdują

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NiszczarkA SC9059S. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. NiszczarkA SC9059S. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 NiszczarkA SC9059S ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 PL

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO DZIECKA. INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

HDD DOCKING STATION PRO External HDD & Memory Card Management

HDD DOCKING STATION PRO External HDD & Memory Card Management HDD DOCKING STATION PRO External HDD & Memory Card Management MT5078 Instrukcja obsługi PL OTB XD: XD, XD Type H, XD Type M SD: SD, SD Elite Pro, SD 133XS, SD ultra II, SD ultra plus, SDHC, SD EXTREME

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy ze spieniaczem do mleka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta instrukcja instalacji i konserwacji IR-DSPOUT-C/P Wylewka umywalkowa z sensorem podczerwieni prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta Ważne prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami Prosimy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Automatyczna łuskarka do lodu

Automatyczna łuskarka do lodu Automatyczna łuskarka do lodu 24480 ed. 11-2007 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Zabrania się wprowadzanie jakichkolwiek zmian w tej instrukcji Szanowni Państwo, Gratulujemy wyboru najwyższej jakości produktów,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo