ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Spis treści: 1. Warunki ogólnego użytkowania oraz bezpieczeństwa Opis urządzenia Wydawanie kawy Wydawanie wrzątku oraz pary Używanie filtra zmiękczającego wodę Kontrola poziomu wody w bojlerze Kontrola temperatury w bojlerze Stabilizacja temperatury zaparzania Pomiar ciśnienia zaparzania Pomiar ciśnienia wody w sieci Zabezpieczenie grzałki Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu Podgrzewacz filiżanek na górze urządzenia Alarmy dla użytkownika Programowanie Rozpakowywanie urządzenia Instalacja urządzenia Przyłącza wody Podłączenie odpływu Podłączenie elektryczne Napełnianie obwodu hydraulicznego Użytkowanie Uruchomienie Praca w obszarach roboczych Manualne wydawanie napojów Wydawanie zaprogramowanych porcji Wydawanie zaprogramowanych napojów z możliwością ręcznego przerwania wydawania Podgrzewanie filiżanek Przygotowanie napoju kawowego Przygotowanie cappuccino, mleka oraz innych gorących napojów Przygotowanie herbaty Programowanie Ustawienia czasu

3 Zmiana temperatury zaparzania Programowanie napojów Programowanie cyklu nocnego Reset zabezpieczenia grzałek Czyszczenie i obsługa Manualne czyszczenie grup zaparzających i kolb Codzienne czyszczenie dyszy pary Automatyczne czyszczenie grupy zaparzającej Cotygodniowe czyszczenie ociekacza czyszczenie obudowy urządzenia Odczyt parametrów Troubleshooting Punkty Serwisowe Coffema International Poland

4 1. Warunki ogólnego użytkowania oraz bezpieczeństwa 1.1. Instrukcja ta jest nieodłącznym elementem urządzenia i musi być dostarczona użytkownikowi podczas instalacji urządzenia. Zawiera podstawowe instrukcje bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas instalacji, użytkowania jak i przeglądów urządzenia Po rozpakowaniu urządzenia, upewnij się, że nie jest uszkodzone mechanicznie. W razie wątpliwości należy wezwać wykwalifikowany serwis. Elementy opakowania (plastykowe torby, pianka polistyrenowa, gwoździe itp.) nie powinny być pozostawione w zasięgu dzieci, ponieważ mogą stanowić potencjalne zagrożenie Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że parametry gniazda zasilania elektrycznego odpowiadają danym umieszczonym na tabliczce znamionowej urządzenia. Tabliczka znamionowa z parametrami umieszczona jest pod tacką ociekacza w urządzeniu. Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowany serwis techniczny Coffema zgodnie z zaleceniami producenta. Niezastosowanie się do zaleceń producenta może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, co w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. UWAGA: URZĄDZENIE BĘDZIE PRACOWAĆ BEZPIECZNIE, JEŚLI BĘDZIE PODŁĄCZONE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ Z PRAWIDŁOWO WYKONANYM UZIEMIENIEM. Upewnij się, że wszelkie warunki bezpieczeństwa dotyczące podłączenia elektrycznego są spełnione. Jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości, wezwij wykwalifikowanego elektryka celem sprawdzenia instalacji elektrycznej. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego uziemienia instalacji elektrycznej. Upewnij się, że dopuszczalne obciążenie instalacji elektrycznej jest adekwatne do wartości poboru prądu opisanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do technika. Wykwalifikowany serwis powinien sprawdzić, czy sekcja przewodów doprowadzających napięcie do urządzenia jest odpowiednia do obciążenia prądowego potrzebnego do pracy urządzenia. Do podłączenia urządzenia nie zaleca się używania przedłużaczy, rozgałęziaczy, itp. W przypadku, gdy nie ma innej możliwości niż podłączenie urządzenia przez adapter, należy upewnić się, że spełnia on wymagania opisane w warunkach bezpieczeństwa oraz sprawdzić maksymalne możliwe obciążenie prądowe adaptera, czy jest adekwatne do podłączanego urządzenia Urządzenie może być wykorzystywane tylko zgodnie z jego przeznaczaniem i tylko do celów, do których zostało zaprojektowane. Jakiekolwiek inne użycie urządzeniauważa się za nieodpowiednie i w konsekwencji niebezpieczne Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia spowodowane nieprawidłowym oraz nierozsądnym użytkowaniem Podczas używania urządzeń podłączonych do prądu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad: - temperatura otoczenia nie może być niższa niż 5 C i nie powinna przekraczać 40 C, 4

5 - w urządzeniu występuje obwód hydrauliczny z wodą; nie można dopuścić, aby woda zamarzła, w przeciwnym wypadku urządzenie może ulec uszkodzeniu, - urządzenie nie może być czyszczone przy użyciu urządzeń wodnych ciśnieniowych, - urządzenie powinno być zainstalowane na płaskiej, poziomej powierzchni, - nie dotykać urządzenia mokrymi bądź wilgotnymi dłońmi, - nie używać przedłużaczy oraz adapterów w łazienkach, - nie ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania urządzenia od prądu, - nie wystawiać urządzenia na działanie czynników zewnętrznych (deszcz, słońce, śnieg itp.), - zabrania się korzystania z urządzenia przez osoby niekompetentne oraz dzieci Odłącz urządzenie od zasilania przed wykonaniem przeglądu, poprzez wyciągniecie wtyczki z gniazdka bądź wyłączenie urządzenia wyłącznikiem głównym W przypadku uszkodzenia, bądź nieprawidłowej pracy urządzenia, należy wyłączyć urządzenie i wezwać wykwalifikowany serwis Coffema. ZABRANIA SIĘ SAMODZIELNYCH PRÓB NAPRAWY URZĄDZENIA. Jakiekolwiek naprawy mogą być przeprowadzane jedynie przez autoryzowany serwis Coffema i z użyciem wyłącznie oryginalnych części Rozwiń cały przewód zasilający, aby zapobiec przegrzaniu W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie należy wymieniać go samemu. Wezwij wykwalifikowanego technika bądź elektryka, aby wymienił przewód zasilający. 2. Opis urządzenia Poniżej zostały przedstawione funkcje oraz elementy urządzenia, zapewniające maksymalną wydajność Wydawanie kawy. Urządzenie posiada dwie niezależne grupy zaparzające z możliwością zaprogramowania porcji bądź wydawaniem manualnym. W zestawie z urządzeniem dostarczone są kolby do wydawania pojedynczej jak i podwójnej porcji Wydawanie wrzątku oraz pary. Urządzenie wyposażone jest w jedną dyszę pary oraz w jedną dyszę wrzątku. 5

6 2.3. Używanie filtra zmiękczającego wodę. Urządzenie powinno być podłączone do sieci wodnej poprzez filtr zmiękczający wodę. Zapobiegnie to nadmiernemu zużyciu oraz zakamienianiu się elementów urządzenia Kontrola poziomu wody w bojlerze. Poziom wody w bojlerze kontrolowany jest poprzez sondę poziomu wody. Woda dobierana jest do bojlera automatycznie, jeśli zajdzie taka potrzeba Kontrola temperatury w bojlerze. Czujnik temperatury kontroluje oraz utrzymuje stałą temperaturę oraz ciśnienie pary w bojlerze Stabilizacja temperatury zaparzania. Każda z grup zaparzający posiada obwód cieplny dla wody na zaparzanie, kontrolowany przez wymiennik ciepła. Obwód ten pozwala utrzymać stałą temperaturę grupy oraz wody na zaparzanie nawet jeśli nie wydawany jest żaden napój, dzięki naturalnej cyrkulacji gorącej wody w obwodzie Pomiar ciśnienia zaparzania. Możliwa jest regulacja ciśnienia zaparzania podczas zaparzania kawy (regulacje przeprowadza wykwalifikowany serwis Coffema). Ciśnienie zaparzania odczytujemy z manometru umieszczonego na frontowym panelu urządzenia Pomiar ciśnienia wody w sieci. Pozwala na automatyczne zabezpieczenie na wypadek braku wody w sieci Zabezpieczenie grzałki. Urządzenie wyposażone jest w sondę poziomu bezpieczeństwa, która powoduje odcięcie napięcia zasilania od elementów grzewczych. Reset należy przeprowadzić poprzez menu programowania Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. Zabezpieczenie zadziała w przypadkach: - nadmierny czas grzania elementów, - przekroczona wartość maksymalnej dopuszczonej temperatury - następuję wyłączenie grzałek, raportowany jest główny błąd Podgrzewacz filiżanek na górze urządzenia. Na górze urządzenia umieszczony jest podgrzewacz na dużą liczbę filiżanek, zapewniający odpowiednią temperaturę filiżankom, dzięki czemu otrzymujemy gwarancję wyserwowania doskonałej kawy. 6

7 2.12. Alarmy dla użytkownika. Urządzenie może wyświetlić różnego rodzaju alarmy dla użytkownika poprzez kombinacje świecenia diod LED umieszczonych przy przyciskach napoi każdej grupy. W niniejszej instrukcji będziemy używać symboli do opisu jak poniżej: Programowanie. Funkcja ta pozwala implementować różne parametry urządzenia, parametry przeglądów oraz zarządzać funkcjami danych urządzenia. Programowanie przeprowadzamy z użyciem klucza dołączonego do urządzenia. WAŻNE: PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANE JEDYNIE PRZEZ SERWIS TECHNICZNY PODCZAS INSTALACJI URZĄDZENIA BĄDŹ PRZEZ WŁAŚCICIELA. Parametry, które możemy zmieniać: - ustawianie daty i czasu, - ustawienia temperatury zaparzania, - programowanie porcji napojów, - programowanie cyklu nocnego, - reset elementu zabezpieczającego grzałki, 7

8 3. Rozpakowywanie urządzenia Urządzenia zapakowane są ze szczególną starannością tak, aby uniemożliwić uszkodzenie urządzenia w transporcie. Materiały użyte do pakowanie nadają się do recyclingu. - rozetnij paski oraz taśmę trzymające pudełko zamknięte, - otwórz pudełko i usuń styropianowe panele zabezpieczające, wyjmij akcesoria znajdujące się wewnątrz, oraz instrukcję, - zdejmij folię z urządzenia. Pamiętaj, aby nie umieszczać jej w zasięgu dzieci, - z pomocą przynajmniej jednej osoby, chwyć za podstawę urządzenia i wyciągnij je z pudełka przesuwając je w górę, - usuń pozostałe elementy zabezpieczające urządzenie, - wszelkie elementy opakowania należy dostarczyć do firmy zajmującej się utylizacją i recyclingiem odpadów. 4. Instalacja urządzenia UWAGA: INSTALACJA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZONA JEDYNIE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY Przyłącza wody. Woda doprowadzana jest do urządzenia poprzez podłączenie do sieci wody pitnej o minimalnym ciśnieniu 1,5 bar i maksymalnym 4 bar. Jeśli urządzenie ma być podłączone do sieci wodnej o ciśnieniu wyższym niż 4bar, należy zastosować reduktor ciśnienia. Urządzenie wyposażone jest w waż podłączeniowy zbrojony o długości około 1,5m i końcówce żeńskiej 3/8. - Podłącz wąż zbrojony do przyłącza znajdującego się na spodzie urządzenia. - Jeśli urządzenie podłączane jest bez zestawu filtracyjnego ( nie zalecane za wyjątkiem posiadania centralnego systemu zmiękczania wody) podłącz drugi koniec węża do zaworu sieci wodnej Podłączenie odpływu Urządzenie dostarczone jest wraz z gumowym wężem odpływowym o długości około 1,5m. Odpływ powinien być podłączony do rury odpływowej o minimalnej średnicy wewnętrznej 35mm umiejscowionej pod powierzchnią pracy urządzenia. Miejsce powstałe w wyniku różnicy średnic rur powinno pozostać wolne, celem odpowietrzania podczas odpływu wody Podłączenie elektryczne Urządzenie dostarczone jest z pięciożyłowym kablem zasilającym o długości około 2m. Kolory przewodów to odpowiednio: 8

9 - Żółtozielony - uziemienie - Niebieski - neutralny - Brązowy, czarny, szary - faza 1, faza 2, faza 3. Urządzenie może być podłączone do źródła zasilania jednofazowego 230VAC, bądź trójfazowego 400VAC bez wykonywania żadnych modyfikacji jak poniżej: Podłączenie do zasilania jednofazowego 230VAC. Podłącz przewody uziemienia i neutralny w odpowiadające im miejsce w kostce na płycie połączeniowej. Zewrzyj trzy przewody fazowe razem i podłącz do jednego przyłącza na płycie połączeniowej Podłączenie do zasilania trójfazowego 400VAC N3. Podłącz przewody uziemienia i neutralny w odpowiadające im miejsce w kostce na płycie połączeniowej. Podłącz przewody fazowe 1,2 oraz 3 do odpowiednich gniazd na płycie podłączeniowej. Schemat podłączenia przewodów jest umieszczony na rysunku pod tacką ociekacza Napełnianie obwodu hydraulicznego. - Upewnij się, że zawór dopuszczający wodę z sieci jest otwarty. - Włącz urządzenie włącznikiem głównym - urządzenie napełni bojler wodą automatycznie, a następnie przystąpi do etapu grzania. SCHEMAT HYDRAULICZNY 1. ZASILANIE WODNE 2. FILTR ZMIĘKACZAJĄCY WODĘ 3. PODŁĄCZENIE WODY WEJŚCIOWE 4. POMPA WODY 5. ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY 6. ZAWÓR DOPUSZCZAJĄCY 7. BOJLER 8. WYMIENNIK CIEPŁA 9. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 10. ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY 11. FILTR 12. OREFICE 13. ZAWÓR PARY 14. ZAWÓR WRZĄTKU 15. ZAWÓR ODPUSZCZAJĄCY 16. MANOMETR 17. ZAWÓR GRUPY 18. GRUPA ZAPARZAJĄCA 19. SITKO 20. PRZEPŁYWOMIERZ 21. KOLBA 22. GORĄCA WODA 23. ZIMNA WODA 9

10 5. Użytkowanie 5.1. Uruchomienie. Urządzenie włączamy włącznikiem głównym. Po włączeniu urządzenia, system wodny oraz bojler zostanie automatycznie napełniony wodą. Gdy bojler zostanie napełniony wodą, urządzenie rozpocznie fazę grzania. Możliwe jest pojawienie się dwóch alarmów: CZEKAJ, URZĄDZENIE SIĘ GRZEJE URZĄDZENIE GOTOWE W czasie, w którym aktywny jest cykl nocny: URZĄDZENIE JEST W TRYBIE NOCNYM 5.2. Praca w obszarach roboczych. Do pracy z urządzeniem możemy użyć filiżanek bądź szklanek o maksymalnej wysokości 3,94 cala (około 10cm) przy grupach zaparzających oraz 5,71 cala (około 14,5cm) przy dyszy wrzątku oraz pary. 10

11 Przy użyciu opcjonalnych podstawek możemy pracować z tradycyjnymi filiżankami espresso o wysokości 2,76 cala (około 7cm) Manualne wydawanie napojów. Funkcja ta pozwala na wydawanie napojów za każdym razem o rożnej pojemności poprzez wciśnięcie przycisku oznaczonego symbolem K, oraz wciśnięcie go ponownie, gdy osiągniemy żądaną pojemność. Funkcja ta jest aktywna przez cały czas, bez względu na status urządzenia - nawet w przypadku wystąpienia błędu głównego - w celu umożliwienia czyszczenia, płukania bądź sprawdzenia urządzenia podczas naprawy. Następujące alarmy będą wyświetlane: (wydawanie ciągłe napoju na pierwszej grupie) (wydawanie ciągłe napoju na drugiej grupie) (wydawanie ciągłe napoju na trzeciej grupie) 5.4. Wydawanie zaprogramowanych porcji. Funkcja ta pozwala na wydawanie wcześniej zaprogramowanych porcji. Aby wydać wcześniej zaprogramowany napój należy wcisnąć przycisk oznaczony symbolem kawy jeden raz. Wydawanie zatrzyma się automatycznie. Wydawanie automatyczne jest możliwe, jeśli urządzenie pracuje poprawnie, nie wyświetla żadnych błędów. Wydawanie automatyczne nie może być zatrzymane ręcznie. Urządzenie wyświetli przykładowy alert: (wydawanie podwójnego espresso na drugiej grupie) 5.5. Wydawanie zaprogramowanych napoi z możliwością ręcznego przerwania wydawania. Funkcja ta nie jest zalecana, jednak jeśli zachodzi taka potrzeba, można zaprogramować urządzenie z możliwością przerwania wydawania automatycznego. Skontaktuj się z serwisem Podgrzewanie filiżanek. Umieść na górnym panelu urządzenia. Filiżanki zostaną podgrzane i po upływie czasu potrzebnego na podgrzanie osiągną odpowiednią temperaturę. UWAGA: Nie wolno umieszczać żadnych szmatek, serwetek i innych podkładek pomiędzy filiżankami a urządzeniem. Nie wolno przykrywać filiżanek. Filiżanki umieszczane na podgrzewaczu muszą być SUCHE. 11

12 5.7. Przygotowanie napoju kawowego. - wyjmij kolbę z grupy zaparzającej przekręcając ją w lewo i napełnij odpowiednią ilością kawy, - ubij kawę używając do tego celu tampera. Upewnij się, ze żadne drobinki kawy nie pozostały na krawędziach kolby. Zapewni to lepsze uszczelnienie i wydłuży czas użytkowania uszczelki grupy, - umieść kolbę powrotem w grupie zaparzającej przekręcając ją w prawo, - umieść filiżanki pod wylewkami kolby i wciśnij przycisk wydawania napoju, - po zakończeniu wydawania pozostaw kolbę w grupie do czasu wydawania kolejnego napoju Przygotowanie cappuccino, mleka oraz innych gorących napojów. Aby przygotować dobrze spienione mleko, napełnij dzbanek do połowy i postępuj zgodnie z wskazówkami: - otwórz na chwilę zawór pary, aby usunąć resztki wody z dyszy, - umieść dzbanek z mlekiem pod dyszą pary tak, aby końcówka dyszy była zanurzona w mleku, (prawie do samego dna). Otwórz zawór pary i doprowadź mleko do odpowiedniej temperatury, - opuść dzbanek na mleko tak, aby dysza pary była prawie na jego powierzchni. Poruszaj dzbankiem w górę i w dół tak, aby dysza pary była na krawędzi powierzchni mleka do momentu, aż mleko zostanie spienione. Aby przygotować cappuccino dodaj spienione mleko do porcji espresso Przygotowanie herbaty. Otwórz zawór wrzątku, aby uzyskać gorącą wodę. Zamknij zawór wrzątku po otrzymaniu wymaganej porcji Programowanie. - włóż kluczyk do zamka umiejscowionego na przednim panelu, delikatnie przyciśnij i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara: urządzenie automatycznie przejdzie w tryb programowania, - wciśnij przycisk oznaczony symbolem +, aby przewinąć menu do interesującego Cię parametru, - wciśnij ENTER, którym jest przycisk podwójnego espresso (środkowy) oznaczony na każdej klawiaturze, aby potwierdzić wybór żądanego parametru i przejście do trybu jego zmiany, Aby zmienić wartości parametru należy używać przycisków oznaczonych + oraz -. Aby zachować ustawienia należy wcisnąć ENTER. 12

13 - po zakończeniu zmian żądanych parametrów przekręć kluczyk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij z zamka. Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości do pracy. Reasumując: Przycisk + służy do wyboru interesującego nas parametru oba przyciski + i - do jego zmiany. Zmienione dane zostaną zapamiętane tylko po wciśnięciu przycisku ENTER. Przed przystąpieniem do programowania dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Postępuj zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi. 13

14 Ustawienia czasu Menu parametru zmiany czasu wyświetlane jest jak poniżej: Zaprogramowany czas jest wyświetlany jak poniżej: 14

15 Zmiana temperatury zaparzania Menu zmiany temperatury zaparzania wyświetlane jest jak poniżej: Zmiana temperatury zaparzania od standardowej temperatury w C wyświetlana będzie jak poniżej: Programowanie napojów Menu programowania napoi wyświetlane jest jak poniżej, aby wejść w programowanie wciskamy ENTER: WYBÓR PROGRAMOWANIA PIERWSZEJ GRUPY WYŚWIETLANY JEST JAK PONIŻEJ, aby zaakceptować wciskamy ENTER, ABY ZMIENIĆ GRUPĘ WCISNIJ PRZYCISK +: Wybór pojedynczego espresso na pierwszej grupie wyświetlany jest jak poniżej: 15

16 Żądanie przygotowania pojedynczego espresso na pierwszej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Przygotuj próbną porcję kawy przyciskając przycisk pojedynczego espresso na pierwszej grupie. Wciśnij przycisk ponownie po osiągnięciu żądanej pojemności - dioda LED przy przycisku zgaśnie, porcja zostanie zapamiętana. Wybór pojedynczej kawy na pierwszej grupie wyświetlany jest jak poniżej: Żądanie przygotowania pojedynczej kawy na pierwszej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Aby zaprogramować przycisk pojedynczej kawy postępujemy, tak samo jak w przypadku pojedynczego espresso. Przyciski oznaczone jako podwójne programują się automatycznie poprzez pomnożenie pojedynczej porcji o współczynnik z zakresu od 1,5 do 2,5. Standardowa wartość fabryczna to 1,8. Współczynnik mnożenia grupy 1 wyświetlany jest jak poniżej: Aby zmienić użyj przycisków + oraz -. 16

17 PROGRAMOWANIE NAPOJÓW NA DRUGIEJ GRUPIE PRZEPROWADZAMY ANALOGICZNIE JAK NA GRUPIE PIERWSZEJ. WYBÓR PROGRAMOWANIA DRUGIEJ GRUPY WYŚWIETLANY JEST JAK PONIŻEJ, aby zaakceptować wciskamy ENTER: Wybór pojedynczego espresso na drugiej grupie wyświetlany jest jak poniżej: Żądanie przygotowania pojedynczego espresso na drugiej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Wybór pojedynczej kawy na drugiej grupie wyświetlany jest jak poniżej: Żądanie przygotowania pojedynczej kawy na drugiej grupie wyświetlane jest jak poniżej: Współczynnik mnożenia grupy 2 wyświetlany jest jak poniżej: 17

18 Programowanie cyklu nocnego Menu programowania cyklu nocnego wyświetlane jest jak poniżej: Czas startu cyklu nocnego wyświetlany jest jak poniżej: Czas końca cyklu nocnego ustawiany wyświetlany jest jak poniżej: Kody dla czasu są jednakowe jak do czasu startu cyklu nocnego. 18

19 Reset zabezpieczenia grzałek Menu resetu zabezpieczenia grzałki wyświetlane jest jak poniżej: Jeżeli element zabezpieczający został aktywowany, zostanie wyświetlony komunikat: Jeżeli element zabezpieczający nie został aktywowany, wyświetlony zostanie komunikat: Po wystąpieniu aktywacji elementu zabezpieczającego, należy wcisnąć ENTER, aby zresetować. 6. Czyszczenie i obsługa 6.1. Manualne czyszczenie grup zaparzających i kolb Po zakończeniu każdego dnia roboczego należy wyczyścić sitka grupy, grupę zaparzającą używając do tego pędzelka lub szmatki. Należy wyczyścić sitko kolby jak i kolbę w roztworze przygotowanym z proszku czyszczącego Coffema Codzienne czyszczenie dyszy pary Dysze pary MUSZĄ być wyczyszczone za każdym razem, zaraz po ich użyciu. Zapobiegnie to zablokowaniu dyszy przez zastygnięte resztki mleka, oraz formowaniu się bakterii, które później mogą trafić do napojów! 6.3. Automatyczne czyszczenie grupy zaparzającej - zamień standardowe sitko kolby na sitko ślepe bądź użyj gumowego kapturka, - wsyp ½ łyżeczki proszku do czyszczenia firmy Coffema do kolby i umieść w grupie, która ma być wyczyszczona, - włączaj i wyłączaj wydawanie przyciskiem wydawania ręcznego w odstępach 4-5s przez 5-6 razy, - opłucz kolbę ze ślepym sitkiem bądź kapturkiem i umieść ponownie w grupie, - włączaj i wyłączaj wydawanie przyciskiem wydawania ręcznego do momentu aż wypłucze się cały środek czyszczący, - przygotuj jedną kawę, aby usunąć resztki środka i pozbyć się niepożądanego posmaku Cotygodniowe czyszczenie ociekacza Przynajmniej raz w tygodniu wyjmij kratkę ociekacza, wyjmij go i wyczyść. Dodatkowo sprawdź i wyczyść pojemnik odpływowy. Usuń wszystkie pozostałości i zabrudzenia w nim się znajdujące. Na koniec go opłucz. 19

20 6.5. Czyszczenie obudowy urządzenia Do czyszczenia obudowy urządzenia użyj miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie używaj silnych detergentów alkohol, rozpuszczalnik) do czyszczenia opisanych bądź malowanych elementów. Może to spowodować ich uszkodzenie. 7. Odczyt parametrów Dzięki podwójnemu manometrowi umieszczonemu na przednim panelu urządzenia możemy odczytać parametry takie jak: - ciśnienie bojlera, - ciśnienie źródła wody (pompa wyłączona), - ciśnienie podczas zaparzania (pompa włączona). 8. Troubleshooting Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z urządzeniem, sprawdź wyświetlane błędy z instrukcją i spróbuj go rozwiązać używając porad w niej zawartych. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Ostrzeżenie: bateria bufora bliska wyczerpaniu. Elektronika sterująca wyposażona jest w baterię podtrzymującą pamięć urządzenia. System bez przerwy kontroluje poziom baterii i ostrzega, jeśli bateria jest bliska wyczerpaniu. Urządzenie wyświetli komunikat: 8.2. Nie można wydawać pary. Usterka ta pojawia się, gdy uruchamiamy urządzenie z zimnego i spowodowane jest przyblokowaniem się zaworu odpowietrzającego. Nie ma to negatywnego wpływu na urządzenie. Otwórz zawór pary, aby wypuścić całe powietrze z bojlera - do momentu aż urządzenie przejdzie w tryb grzania. W międzyczasie skontaktuj się z serwisem. Drugim powodem braku wydawania pary może być zatkanie dyszy pary z powodu braku czyszczenia po przygotowaniu napoju Ostrzeżenie: błąd systemu kontroli poziomu wody. Jeżeli urządzenie wyświetli komunikat: Błąd może być spowodowany przez: - zakręcenie zaworu źródła wody, 20

21 - usterka w zaworze dopuszczającym wodę bądź zakłócenia w obwodzie hydraulicznym napełniania bojlera, - uszkodzenie izolacji elektrycznej sondy poziomu wody bądź uszkodzenie jej podłączenia - skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Z dyszy pary leci woda. Oznacza to, ze bojler jest kompletnie napełniony wodą w miejscu gdzie powinna znajdować się para. Możliwe uszkodzenia to: - uszkodzony zawór dopuszczający, - uszkodzona izolacja bądź podłączenie sondy wody. WYŁĄCZ URZĄDZENIE, ZAKREĆ DOPŁYW WODY, SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM 8.5. Miganie diody podczas wydawania napoju. Jeśli podczas wydawania wybranego napoju, np. pojedynczego espresso wyświetla się alarm: Oznacza to, że urządzenie nie wykrywa przepływu wody. Przyczyną mogą być: - kawa zmielona zbyt drobno: zmień ustawienia młynka, - Zamknięty dopływ wody: odkręć zawór wody, - błąd przepływu wody wewnątrz urządzenia - skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Woda nie wypływa z grupy, kiedy używamy przycisku manualnego. Przyczyną mogą być: - kawa zmielona zbyt drobno: zmień ustawienia młynka, - Zamknięty dopływ wody: odkręć zawór wody, - błąd przepływu wody wewnątrz urządzenia -skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Ostrzeżenie: brak wody w bojlerze. Jeśli urządzenie wyświetli komunikat: Oznacza to ( nawet chwilowy) wyciek wody, element zabezpieczający elementy grzejne może zostać aktywowany. Element zabezpieczający można zresetować poprzez odpowiednie menu programowania, dopiero po ustaleniu i usunięciu usterki. Wezwij serwis techniczny. 21

22 8.8. Ostrzeżenie: system kontroli temperatury zaparzania uszkodzony. Jeśli urządzenie wyświetli komunikat: WYSTĄPIŁ BŁĄD GŁÓWNY. WYŁĄCZ URZĄDZENIE I WEZWIJ SERWIS TECHNICZNY Jedna z grup grzeje słabiej. Wystąpiło zakłócenie w obwodzie wody: - zatkany filtr zabezpieczający przed zabrudzeniami, - obwód grzania grupy zatkany. Skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Manometr pokazuje ciśnienie bojlera nie w zakresie 0,6-1,6 bar. Dopóki ciśnienie nie przekroczy wartości 1,8bar, w którym to przypadku należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem technicznym, błąd nie wpływa negatywnie na pracę urządzenia. W większości przypadków błąd jest spowodowany uszkodzeniem manometru. Skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Manometr pokazuje ciśnienie zaparzania poza zakresem 8-9bar. Dopóki wartość nie przekroczy 12bar, w którym to przypadku należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem technicznym Coffema, błąd nie wpływa negatywnie nap racę urządzenia. Możliwą przyczyną jest rozkalibrowanie bądź uszkodzenie pompy. Skontaktuj się z serwisem technicznym Coffema Ociekacz jest pełny i przelewa się woda. - wyczyść pojemnik ociekacza i przetkaj rurę odpływową, - usuń wszystkie zagięcia bądź ściśnięcia z rury odpływowej, - jeżeli w/w czynności nie pomogą, oznacza to zatkanie rur odpływowych poza urządzeniem. Skontaktuj się z hydraulikiem. 22

23 9. Punkty Serwisowe Coffema International Poland MIASTO ADRES TEL. / FAX TELEFON KOMÓRKOWY GDAŃSK ul. Piekarnicza 12A /058/ , Fax. /058/ SOSNOWIEC ul. Matejki 25 /032/ KRAKÓW - /012/ POZNAŃ WARSZAWA ul. Krasnowolska 21/27B /022/ Fax. /022/ WROCŁAW ul. Krynicka 36 /071/ SZCZECIN

24 Zużytego urządzenia, zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne. Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Zapamiętaj! Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych. 24

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com Cino XS grande Typ:xs grande PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna rheavendors group www.rheavendors.com 01 12.04.2010 Adaptacja graficzna, zgodność ze standardami UE, schematy instalacji

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo