EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM VI INDEKSOWANIE + LUCENE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM VI INDEKSOWANIE + LUCENE"

Transkrypt

1 EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM VI INDEKSOWANIE + LUCENE 1. Plan laboratorium VI 1.1. Ineks owrotny 1.2. w-shingling 1.3. Suffix tree algorytm naiwny oraz algorytm Ukkonena; zastosowanie struktur ineksujących 1.4. Suffix array algorytm qsufsort 1.5. Lucene 2. Inverte inex - ineks (plik) owrócony Struktura anych przechowująca poszczególne termy jako klucze, oraz ientyfikatory plików, w których te termy wystąpiły jako wartości (najczęściej implementowana jako tablica hashująca lub rzewo binarne). Cel: zwiększenie szybkości ziałania wyszukiwarki przy poniesieniu kosztu oania informacji o okumencie o ineksu W ineksie najczęściej przechowywane są ineksy okumentów (numery porząkowe). Doatkowo la każego termu często przechowywana jest ługość listy okumentów, które go zawierają. W wersji pełnej ineksu przechowuje się pary (DocID, TermPos), gzie TermPos jest pozycją termu w ramach okumentu o ientyfikatorze DocID. Zwykle okumenty la anego termu są uszeregowane zgonie z DocID. Inne pomysły polegają na wykorzystaniu tzw. statycznej jakości okumentu (np. miary PageRank) lub miary TF. 3. w-shingling zbiór ciagłych posekwencji tokenów w okumencie w oznacza licznę tokenów w każym pociągu wykorzystywany o baania poobieństwa okumentów (w tym przee wszystkim wykrywania plagiatów) po wzglęem wspólnych sekwencji o określonym rozmiarze sim( 1, 2 ) = S( S( 1 1 ) S( ) S( 2 2 ) ) 4. Drzewo sufiksów - suffix tree Prefiks określenie początkowych znaków ciągu (np. S la U jeśli U=SU ). Sufiks określenie końcowych znaków ciągu (np. S la U jeśli U=U S) Drzewo sufiksów - struktura anych reprezentująca zbiór sufiksów anego słowa lub tekstu. umożliwia efektywną obsługę zapytań, które wymagają wyszukania w tekstach ciągów słów lub ciągów znaków ineksowany tekst jest traktowany jako jeen ługi ciąg znaków; Suffix trie - struktura rzewiasta o przechowywania ciągów znaków, której każy możliwy sufiks można znaleźć na ścieżce o korzenia o któregoś liścia. Drzewo sufiksów (suffix tree) to barziej zwięzła reprezentacja struktury suffix trie (każy węzeł z pojeynczym potomkiem jest eliminowany (poprzez połączenie węzła z potomkiem w pojeynczy węzeł)

2 Drzewo sufiksów T (suffix tree) la ciągu znaków S o ługości m to rzewo o następujących właściwościach: posiaa korzeń i jest skierowane m liści oznakowanych o 1 o m każa krawęź etykietowana pociągiem znaków S złączenie etykiet poszczególnych krawęzi na ścieżce o korzenia o liścia i aje sufiks i ciągu S (oznaczmy go jako S i m ) każy wewnętrzny wierzchołek ma co najmniej wójkę zieci krawęzie wychozące z korzenia muszą zaczynać się o różnych znaków Naive Suffix Tree Builing (złożoność O(m 2 )) Dla i=1 o m Doaj sufiks S i m o T, znajując najłuższy pasujący prefiks S i m, który jest już w T i rozgałęziając o tego miejsca Algorytm Ukkonena On-line zaczyna o pierwszego znaku, potem rugi, it. Wersja postawowa (złożoność O(m 3 )) Zbuuj I1 (oaj pierwszy znak o rzewa). Dla i=1 o m-1 Dla j = 1 o i+1 Znajź ścieźkę o korzenia zaetykietowaną S j i Doaj znak S i+1 na koniec ścieżki, jeśli to konieczne Trzy reguły oawania znaku na koniec ścieżki Reguła 1 Jeśli ścieżka S j i w rzewie kończy się liściem, oaj S i+1 na koniec etykiety Reguła 2 Jeśli w rzewie są ścieżki S j i, które nie kończą się w liściu i nie następuje po nich S i+1, utwórz nowy liść z etykietą S i+1 na końcu ścieżki S j i (tworząc nowy wierzchołek wewnętrzny, jeśli S j i kończy się w śroku etykiety) Reguła 3 Jeśli w rzewie są ścieżki S j i, które nie kończą się w liściu, ale po jenej z nich następuje S i+1, nie rób nic - 2 -

3 Zmniejszenie złożoności opiera się na wóch obserwacjach: I. Once a leaf always a leaf na krawęziach o liści można oawać znak bez zastanowienia. II. Jeśli w rzewie jest już jakiś sufiks, to wszystkie jego sufiksy też są już w rzewie, czyli jeśli w anej iteracji wykorzystano regułę 3 o rozszerzenia j, to można ją zastosować (czyli nic nie robić) la wszystkich alszych rozszerzeń w anej iteracji Złożoność O(m) Zbuuj I1. Dla i=1 o m-1 Dla j takiego, że jl < j < jr Znajź ścieźkę o korzenia zaetykietowaną S j i Doaj znak S i+1 na koniec ścieżki jl - w iteracji I to ineks ostatniego oanego liścia jr w iteracji I to pierwszy ineks j taki, że S j i+1 jest już w rzewie Wywołań pętli jest 2m; to, co jest wykonywane, a się zrobić w stałym czasie

4 Postawowe zastosowania: znalezienie pociągu znaków P w tekście S; najłuższa powtarzająca się sekwencja znaków w ramach jenego ciągu znaków; najłuższy wspólny pociąg kilku ciągów znaków (alibaba.taliban.) problem pociągów la kolekcji wzorców najłuższy palinrom (what o you think, o geese see Go? -> whatoyouthink ogeeseseego.ogeeseseegoknihtuoytahw) problem opasowania par suffix-prefix (la ciągów Si oraz Sj, znajź najłuższą parę suffix Si i prefix Sj, które o siebie pasują DNA sequence assembly, EST alignment) zanieczyszczenie DNA (DNA contamination) procesy laboratoryjne powouje wniknięcie niechcianego DNA o ciągu bęącego przemiotem baań; sekwencje DNA wielu możliwych zanieczyszczaczy są znane problem: mając ane S1 oraz zbiór ciągów S (potencjalne zanieczyszczenia), znajź pociągi S, które pojawiają się w S1 i są łuższe niż zaane r 5. Tablica sufiksów suffix array Każy sufiks może być jenoznacznie określony za pomocą ineksu swojego pierwszego znaku. Tablica sufiksów to tablica ineksów sufiksów posortowanych w porząku leksykograficznym. Tablica sufiksów jest zawsze permutacją ineksów sufiksów. Tablica sufiksów Suffix S(i) I Suffix S(i) I[i] banana$ 0 $ 6 anana$ 1 a $ 5 nana$ 2 -> sort -> a na $ 3 Ana$ 3 ana na$ 1 Na$ 4 banana$ 0 a$ 5 na $ 4 $ 6 na na$ 2 Główne zastosowania: Exact matching (wzór P[1 n] poszukiwany w T[1.m] P jest pociągiem T jeśli jest prefiksem jakiegoś sufiksu w T; pozycja początkowe sufiksow w T, które zaczynają się o tego samego prefiksu znajują się obok siebie w tablicy sufiksów; znajź najmniejszy i największy ineks, w którym zaczyna się any prefiks, wykorzystując np. wyszukiwanie binarne) Substring problem Tworzenie - algorytm qsufsort (Larsson, Saakane) I. W tablicy I umieść posortowane ineksy sufiksów 0,,n. Do sortowania wykorzystaj znak na pozycji i-tej. Ustaw h=1. II. Dla każego i 0 [0,n], oblicz V[i] - numer grupy sufiksu i jako najgorszą pozycję w I jaką może zajmować sufiks zaczynający się o tej samej litery co sufiks i-ty. III. Każą grupę, która nie jest jeszcze posortowana posortuj zgonie z ternary-split Quicksort, używając V[i+h] jako klucza la sufiksu i-tego. IV. Uzupełnij I[i]. Uzupełnij V[i]. Pomnóż h przez 2. V. Jeśli I skłaa się z jenej posortowanej grupy, stop. W przeciwnym razie, iź o punktu III

5 6. Ćwiczenia 1. Utwórz ineks owrócony la następujących okumentów: D1: new Home sales top forecasts Term/Doc D1 D2 D3 D4 D2: home sales rise in july forecasts forecasts D3: increase in home sales in july home home D4: july new home sales rise in In increase increase Jakie są wyniki wyszukiwania la july july Zapytań: new new sales AND rise rise rise forecasts OR increase sales sales top top 2. Utwórz w-shingling la tekstu a banana is a banana is a banana la w=4. tokeny = (a, banana, is, a, banana, is, a, banana) zbiór wszystkich kolejnych sekwencji 4 tokenów (N-gramów, 4-gramów) to: {(a, banana, is, a), (banana, is, a, banana), (is, a, banana, a), (a, banana, is, a), (banana, is, a, banana)} 4-shingling = { } 3. Utwórz rzewo sufiksów la słowa banana$, wykorzystując algorytm naiwny oraz algorytm Ukonnena 4. Utwórz tablicę sufiksów la słowa banana$, korzystając z algorytmu qsufsort X = [ b a n a n a $ ] I[i] = [ ] V[I[i]] = [ ] V[I[i+(h=1)]] = [ ] I[i] = [ ] V[I[i]] = [ ] V[I[i+(h=2)]] = [ ] I[i] = [ ] - 5 -

6 7. Zaania o samozielnego wykonania 1. [1] Utwórz ineks owrócony la następujących okumentów: D1: breakthrough rug for schizophrenia D2: new schizphrenia rug D3: new approach for treatment of schizophrenia D4: new hopes for schizophrenia patients Jakie bęą wyniki wyszukiwania la zapytań: Q1: schizophrenia AND rug Q2: for AND NOT(rug OR approach) Dla ułatwienia w arkuszu poano macierz term-okument. 2. [1] Pokaż proces tworzenia tablicy sufiksów (suffix array) la frazy tobeornottobe$ z wykorzystaniem algorytmu qsufsort. 3. [3] Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z Lucene Java API. Lucene to biblioteka uostępniająca funkcje niezbęne la zastosowań z zieziny Information Retrieval, np. ineksowanie okumentów czy tworzenie rankingu stron la zapytań. Uostępnia ona narzęzia takie jak parsery, systemy ineksujące i rangujące, pozwalając skupić się na projekcie architektury systemu. Co więcej, Lucene uostępnia proste algorytmy tokenizacji, stemmingu, it., które mogą być zastąpione przez barziej zaawansowane mouły w zależności o wymagań użytkowników. Opis zaania jest ługi w rzeczywistości zaanie jest proste i większość rozwiązania znajuje się bezpośrenio w poniższym opisie. Zaanie sprowaza się o opisania kilkunastu linii kou, z których większość jest poana w treści ćwiczenia. Zaanie polega na utworzeniu prostej wyszukiwarki, ziałającej na zaanej kolekcji tekstów. Szkielet rozwiązania znajuje się w klasie LuceneLab6.java. Klasę należy uzupełnić zgonie z poniższymi instrukcjami. Wywołanie programu wymaga poania wóch paramterów: args[0] - nazwa katalogu z kolekcją tekstów, args[1] nazwa katalogu, w którym zostanie utworzony ineks. Zapytania jenowyrazowe poawane są przez użytkownika z poziomu konsoli. Część 1 - ustawienia śroowiska Ściągnij bibliotekę Lucene z katalogu lab6. Upewnij się, że umieściłeś.jar w katalogu Twojego projektu. W LuceneLab6.java okonano już eklaracji importu wszystkich klas, których bęziesz potrzebował la celów zaania. Kolekcja tekstów na której bęziesz pracował znajuje się w katalogu lab6. Są to teksty Shakespeare pobrane ze strony projektu Gutenberg. Ścieżkę o kolekcji poajesz jako pierwszy parametr wywołania programu. Część 2 - utworzenie ineksu, przeczytanie okumentów, utworzenie reprezentacji okumentów, wypełnienie ineksu Napisz funkcję createinex, której celem jest utworzenie i wypełnienie ineksu la zaanej kolekcji tekstów. Parametrem funkcji jest ścieżka o kolekcji tesktów. Ineks w Lucene wygląa następująco: - 6 -

7 Inex Document 1 Fiel A (name/value) Fiel B (name/value) Document 2 Fiel A (name/value) Fiel B (name/value) Do utworzenia ineksu wykorzystaj klasę InexWriter : InexWriter inexwriter = new InexWriter("inexPath", new StanarAnalyzer(), true); gzie pierwszy parametr o ścieżka o katalogu, w którym ma być przechowywany ineks, rugi parametr to typ "analizatora" (parsera okumentu), który bęzie wykorzystywany, a trzeci parametr świaczy o tym, czy buowany jest nowy ineks (true) czy też rozwijany jest ineks już istniejący (false). StanarAnalyzer jest najczęściej wykorzystywanym analizotorem ogólnego użycia. Inne możliwe to: WhiteSpaceAnalyzer (prosty analizator, które separuje tokeny na spacjach), StopAnalyzer (usuwa słowa stopwors), SnowballAnalyzer (używa pewnej fermy stemmingu). Utwórz obiekt klasy File, korzystając z konstruktora, który jako parametr przyjmuje ścieżkę o kolekcji tekstów. Następnie wykorzystaj opowienią metoę klasy File tak, by nazwy okumentów w tym katalogu reprezentować jako tablicę String[] i następnie owołując się o tych nazwy, moć w pętli oawać okumenty o ineksu. Po utworzeniu ineksu, wypełnij go zawartością, oając poszczególne okumenty. Każy okument opowiaa obiektowi klasy Document. Dokument jest opisany za pomocą wielu własności w formie (nazwa, wartość). Każa własność opowiaa obiektowi klasy Fiel. Korzystając z tych obiektów, można oać informacje nt. okumentu, takie jak tytuł, ścieżka o miejsca przechowywania, treść, it. Na przykła: FileInputStream file = new FileInputStream(ocPath); Document oc = new Document(); oc.a(new Fiel("path", ocpath, Fiel.Store.YES, Fiel.Inex.TOKENIZED)); oc.a(new Fiel("content", (Reaer) new InputStreamReaer(file))); gzie ocpath zawiera ścieżkę o okumentu; Fiel.Store.YES określa, czy własność jest przechowywana w ramach ineksu (użyteczne, jeśli chce się ją wyświetlić w ostatecznych wynikach), Fiel.Inex.TOKENIZED wskazuje, czy ane muszą być poane tokenizacji czy też nie. Napisz osobną funkcję inexdoc la utworzenia obiektu klasy Document. Po zefiniowaniu obiektu klasy Document, oaje się go o ineksu za pomocą polecenia: inexwriter.adocument(oc); Następnie należy zakończyć tworzenie ineksu poleceniem: inexwriter.close(); Część 3 - przeszukiwanie kolekcji Jeśli utworzyłeś ineks, możesz przystąpić o napisania części przetwarzającej zapytania. Wykorzystaj klasy InexSearcher oraz QueryParser: InexSearcher isearch = new InexSearcher(inexPath); - 7 -

8 gzie inexpath to zmienna String, która zawiera ścieżkę o uprzenio utworzonego ineksu. Dla zefiniowania parsera zapytania, musisz wiezieć, które pola okumentu mają być analizowane po wzglęem zgoności z zapytaniem, a także jakiego typu parser zostanie użyty o parsowania zapytania (musi być on taki sam, jak parser okumentu), np.: Analyzer analyzer = new StanarAnalyzer(); QueryParser qparser = new QueryParser("content", analyzer); Parsowanie zapytania i wyszukiwanie okumentów obywa się za pomocą wykorzystania opowienich meto klasy QueryParser i InexSearcher: Query query = qparser.parse(querystring); Hits hits = isearch.search(query); Metoa search zwraca ranking aekwatnych okumentów (poprzez klasę Hits). Znalezienie wyników powinno być zaimplementowane w funkcji processquery(). Klasa Hits uostępnia iterator, z użyciem którego można przegląać aekwatne la zapytania okumenty i miary poobieństwa. Należy wypisać te wartości, jak w poniższym przykłazie. Przykłaowe wyjście progamu: Please enter your query: (lab6 to quit) queen 12 result(s) foun Shakespeare/0ws4210.txt : Shakespeare/0ws1410.txt : Shakespeare/0ws0110.txt : Shakespeare/0ws0210.txt : Shakespeare/0ws2610.txt : Shakespeare/0ws0410.txt : Shakespeare/0ws0310.txt : Shakespeare/0ws1710.txt : Shakespeare/0ws0910.txt : Shakespeare/0ws1210.txt : Shakespeare/0ws1910.txt : Shakespeare/0ws3910.txt : Please enter your query: (lab6 to quit) arthur 2 result(s) foun Shakespeare/0ws1410.txt : Shakespeare/0ws2110.txt : W razie potrzeby okumentacja Lucene API jest o znalezienia w sieci, ale o wykonania tego zaania wystarczy realizacja (ze zrozumieniem) poleceń z powyższego opisu

9 3. [4] Zaanie polega na wykorzystaniu Lucene o zaimplementowania meto ineksowania i wyszukiwania. Kolekcją okumentów jest RSS utworzony z BBC News bbc_rss_fee.xml. Dana jest klasa o parsowania RSS (RSSFeeParser), która zwraca okumenty jako obiekty Javy zawierające istotne z punktu naszego zastosowania pola: tytuł, opis oraz atę publikacji (klasa RssFeeDcoument). Klasą, którą należy uzupełnić to LuceneSearchApp (funkcje inex oraz search): Na etapie ineksowania okumentów trzy pola (tytuł, opis, ata) muszą być rozróżniane tak by zapytania mogły otyczyć zawartości poszczególnych pól. Metoa wyszukiwania powinna zwracać tytuły okumentów, które opowiaają zapytaniu. Szkielet klasy LuceneSearchApp zawiera funkcję main o testowania Twojej implementacji meto ineksowania oraz wyszukiwania. Wywoływana jest w niej kolejno: istniejąca funkcja parsowania RSS (ścieżka o pliku RSS jest poawana jako argument wywołania w linii komen), funkcja ineksowania okumentów oraz funkcje generujące kolejne zapytania testowe i wypisujące wynik. W pliku test-output.txt ane jest wzorcowe wyjście, o którego możesz przyrównywać swoje rozwiązanie. Implementacja wyszukiwania powinna uwzglęniać następujące parametry: słowa, które występują w tytule (operator logiczny AND); słowa, które nie występują w tytule (operator logiczny NOT); słowa,które występują w opisie (operator logiczny AND); słowa, które nie występują w opisie (operator logiczny NOT); zakres aty publikacji (operator logiczny AND la różnych at) aty w formacie RRRR-MM-DD zakresy powinny być typu [początek, koniec], by ata końcowa i początkowa były zawarte w przeziale (a nie typu (start, koniec)) jeżeli ata początkowa lub końcowa nie jest poana, przyjmuje się przeział otwarty z tej strony (nieograniczony) Funkcja search przyjumuje więc na wejście sześć parametrów: tablice stringów intitle, notintitle, indescription, notindescription oraz stringi startdate oraz endate. Jako rozwiązanie trzeba przesłać ko źrółowy klasy LuceneSearchApp. Do realizacji zaania stosowana była wersja Lucene (klasy potrzebne w rozwiązaniu są zawarte w lucencore jar oraz lucene-analyzers-common jar). Można też wykorzystać na pewno Lucene Doatkowe 2 punkty (bonusowe w stosunku o 4 przewizianych za to zaanie i nie zwiększające sumarycznej liczby punktów) można zobyć, implementując własną klasę EziScoreQuery (rozszerzającą CustomScoreQuery), która w metozie getcustomscoreprovier obliczałaby inną niż omyślna funkcja poobieństwa. Stanarowo przy utworzeniu nowego InexSearcher, Lucene wykorzystuje DefaultSimilarity, które jest miarą kosinusową opartą na tf-if. Dla uproszczenia możemy uznać, że funkcja bęzie wykorzystywana tylko la zapytań o słowa, które występują w tytule i/lub opisie i może polegać na prostym zliczaniu tych słów (okument tym barziej jest poobny, im częściej słowa z zapytania w nim występują). Dla przejrzystości i ułatwienie sprawzania, wersja stanarowa rozwiązania (bez nowej funkcji poobieństwa) niech zostanie w LuceneSearchApp, a la wersji rozszerzonej zróbcie nową klasę LuceneSearchSimApp. Czas przesłania zaań 24 listopaa lub 1 grunia (patrz następne zaanie)

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika

Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Aleksander Buczyński 8 lutego 2004 roku Spis treści 1 Streszczenie 2 2 Definicje 3 3 Ogólna budowa programu 3 4 Crawler 4 4.1 Krótki opis działania.........................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

LDAP. Cezary Sobaniec

LDAP. Cezary Sobaniec LDAP Cezary Sobaniec 1 X.500 Globalna usługa katalogowa Przechowuje dane zorganizowane jako atrybuty obiektów Obiekty identyfikowane przez nazwy wyróżnione (ang. distinguished name DN) Pobieranie informacji

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo