R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA"

Transkrypt

1 R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax , tel , , , tel. kom NIP PROJEKT WYKONAWCZY Temat : Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych Obiekt : Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach Adres : Kostomłoty, ul.szpitalna 13 Nr działki : Działka nr 308/2, AM-4, obręb Kostomłoty Inwestor : Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach Branża : Budowlana Umowa 1/2008 (Nr w OIB RENOMA Z64/12/2008) Egzemplarz nr 1 Funkcja Osoba Data i podpis Projektant dr inż. Andrzej Szycher 27 kwietnia 2009 roku Sprawdzający dr inż. Marian Zubrzycki 27 kwietnia 2009 roku Asystent mgr inż. arch. Piotr Krzysztof Taszycki 27 kwietnia 2009 roku Dyrektor dr inż. Marian Zubrzycki 27 kwietnia 2009 roku Wrocław, kwiecień 2009

2 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna 13 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 2 1. DANE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA 4 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU STAN ISTNIEJĄCY DANE LICZBOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZED REMONTEM 5 3. PROGRAM UŻYTKOWY DANE LICZBOWE PO PRZEBUDOWIE PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 7 4. OBLICZENIA TERMICZNE 9 5. INFORMACJE O ODPADACH 9 6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU STREFY POŻAROWE HYDRANTY I GAŚNICE DROGI EWAKUACYJNE ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ DOJAZD I ZAOPATRZENIE W WODĘ OCHRONA KONSERWATORSKA DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW NIEISTOTNE ODSTĄPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE I ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE I PRZEBICIA FUNDAMENTY KONSTRUKCJE STALOWE I ŻELBETOWE SCHODY WEWNĘTRZNE SCHODY ZEWNĘTRZNE ŚCIANY I ZAMUROWANIA STROPY DACH KANAŁY WENTYLACYJNE PODŁOGI ORAZ WYKOŃCZENIE POSADZEK SUFITY PODWIESZANE WYKOŃCZENIA ŚCIAN I SUFITÓW DRZWI OKNA ELEMENTY DODATKOWE WYPOSAŻENIE TOALET INSTALACJE PRACE ZABEZPIECZAJĄCE UWAGI OGÓLNE 22

3 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna 13 3 RYSUNKI B1 PLAN SYTUACYJNY 22 B2A ELEWACJA ZACHODNIA 23 B2B ELEWACJA POŁUDNIOWA 24 B2C ELEWACJA WSCHODNIA 25 B2D ELEWACJA PÓŁNOCNA 26 B3A RZUT PIWNIC 27 B3B RZUT PARTERU 28 B3C RZUT PIĘTRA 29 B3D RZUT PODDASZA 30 B3E RZUT DACHU 31 B3F KONSTRUKCJA DACHU 32 B3G WZMOCNIENIE STROPU PODDASZA 33 B4A PRZEKRÓJ A-A 34 B4B PRZEKRÓJ B-B 35 B4C PRZEKRÓJ C-C 36 B4D PRZEKROJE SCHODÓW 37 B5A OBRÓBKI 38 B5B KOMINKI 39 B6A ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 40 B6B ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 41 K1 KONSTRUKCJA SCHODÓW PIWNICY 42 K2 KONSTRUKCJA SCHODÓW PARTERU 43 K3 KONSTRUKCJA SCHODÓW I PIĘTRA 44 K4 KONSTRUKCJA ŻELBETOWEGO PODCIĄGU 45 K5 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 46 K6 STALOWE BELKI KONSTRUKCYJNE 47 K7 ŻELBETOWE SCHODY ZEWNĘTRZNE - PRZEKROJE 48 K8 ŻELBETOWE SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT FUNDAMENTÓW 49

4 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna DANE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i modernizacji budynku przychodni przy ul. Szpitalnej 13 w Kostomłotach. Zakres projektu obejmuje przebudowę klatki schodowej i schodów zewnętrznych (dostosowanie do obowiązujących przepisów), adaptację poddasza na cele administracyjnosocjalne oraz części piwnicy na pomieszczenia magazynowe i pomocnicze, przebudowę holu wejściowego, zmianę układu funkcjonalnego poradni dla dzieci oraz oddziału rehabilitacji oraz przebudowę kotłowni i posadzki w piwnicy i wymianę stolarki zewnętrznej (termo-modernizację). Ponadto projekt zakłada wymianę instalacji sanitarnych, w tym wymianę przyłącza wodociągowego i elektrycznych oraz wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej oraz instalacji teleinformatycznych. Instalacje zostały objęte projektami branżowymi PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę formalną opracowania stanowi umowa Nr 1/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku, (numer w OIB RENOMA - Z64/12/2008) zawarta pomiędzy Zakładem Usług Medycznych z siedzibą w Kostomłotach przy ul. Szpitalnej 13, a Ośrodkiem Inżynierów Budownictwa RENOMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ołtaszyńskiej 83. Merytoryczną podstawę opracowania stanowią szkice i notatki, wykonane z natury pomiary oraz obmiary uzyskane w wyniku wizji lokalnych dokonanych w grudniu 2008 i styczniu 2009 roku. Wykorzystano również : Ekspertyza dotycząca oceny stanu technicznego budynku Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach. Opracowanie : Ośrodek Inżynierów Budownictwa RENOMA. Autor : dr inż. Marian Zubrzycki. Projekt budowlany przebudowy i modernizacji budynku Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach z lutego 2009 roku. Opracowanie : Ośrodek Inżynierów Budownictwa RENOMA, luty Aktualne normy i obowiązujące przepisy budowlane. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz.1568 z 2006 roku) 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 2.1. STAN ISTNIEJĄCY Obiekt z cegły klinkierowej jest piętrowym, podpiwniczonym budynkiem murowanym z poddaszem częściowo użytkowym, pochodzącym z przełomu XIX i XX wieku. Rzut budynku składa się z dwóch prostopadłych do siebie skrzydeł. Pierwsze usytuowane jest prostopadle do ulicy. Od frontu posiada główne

5 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna 13 5 wejście wraz hallem, do którego przylega otwarta klatka schodowa zlokalizowana w drugim skrzydle. Oba skrzydła mają jednakową ilość kondygnacji i oba są przykryte dwuspadowymi dachami o konstrukcji drewnianej, pokrytymi dachówką. Z uwagi na większą szerokość drugiego skrzydła i jednakowy kąt nachylenia połaci dachowych, dach drugiego skrzydła ma kalenicę na poziomie o około 1,5m wyższym. Obecnie budynek spełnia funkcję przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodka rehabilitacji DANE LICZBOWE Powierzchnia użytkowa 924,2 m 2 Kubatura 3600,0 m 3 Powierzchnia zabudowy 330,0 m 2 Wysokość 14,7 m 2.3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZED REMONTEM Piwnica 221,2 m 2 Korytarz I 21,0 m 2 Schowek pod schodami 9,2 m 2 Pomieszczenie gospodarcze I 48,3 m 2 Schowek 10,6 m 2 Kotłownia 7,2 m 2 Korytarz II 28,4 m 2 Pomieszczenie gospodarcze II 8,0 m 2 Pracownia konserwatora 26,0 m 2 Pomieszczenie gospodarcze III 21,7 m 2 Pomieszczenie gospodarcze IV 22,6 m 2 Magazyn odpadów medycznych 18,2 m 2 Parter 233,3 m 2 Hol wejściowy (z wiatrołapem) 11,2 m 2 Klatka schodowa 12,7 m 2 Korytarz (do likwidacji) 10,1 m 2 Korytarz 29,9 m 2 Hol poradni dla dzieci 9,9 m 2 Przedsionek poradni dla dzieci 9,0 m 2 Izolatka 9,2 m 2 Przebieralnia 9,2 m 2 Gabinet zabiegowy (poradnia dla dzieci) 15,1 m 2 Gabinet pediatry 12,4 m 2 WC I i II (poradnia dla dzieci) 3,8 m 2 Pralnia (do likwidacji) 5,9 m 2 WC 2,9 m 2 Gabinet stomatologiczny 17,3 m 2 Pomieszczenie socjalne 9,1 m 2 Gabinet okulistyczny 11,3 m 2

6 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna 13 6 Recepcja 11,2 m 2 Gabinet internistyczny 22,5 m 2 Gabinet zabiegowy 20,6 m 2 I piętro 225,5 m 2 Klatka schodowa 12,9 m 2 Korytarz (do likwidacji) 10,4 m 2 Korytarz 42,2 m 2 Korytarz (oddział rehabilitacji) 6,2 m 2 Gabinety rehabilitacji I i II 20,5 m 2 Gabinety rehabilitacji III i IV 21,7 m 2 Magnetoterapia 10,5 m 2 Księgowość 19,7 m 2 Pobieranie krwi 11,0 m 2 Pokój położnej 10,3 m 2 Gabinet ginekologa 23,1 m 2 Kabina higieniczna 9,1 m 2 Dyrektor 17,3 m 2 WC I i II 3,2 m 2 WC dla niepełnosprawnych 4,4 m 2 WC III 3,0 m 2 Poddasze 244,2 m 2 Klatka schodowa 7,9 m 2 Strych 133,9 m 2 Pomieszczenie gospodarcze 24,6 m 2 Schowek gospodarczy I 10,6 m 2 Schowek gospodarczy II 10,5 m 2 Magazyn leków 12,6 m 2 Archiwum 17,6 m 2 Strych (antresola) 26,5 m 2 RAZEM 924,2 m 2 3. PROGRAM UŻYTKOWY Podstawowym celem projektowanej przebudowy jest uporządkowanie obiektu pod względem funkcjonalnoprzestrzennym oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych przy jednoczesnym pozyskaniu dodatkowej powierzchni dla oddziału rehabilitacji i gabinetów lekarskich. Projekt przewiduje wydzielenie klatki schodowej i adaptację poddasza na pomieszczenia socjalne i biurowoadministracyjne. Ponadto przewidywane są zmiany w układzie funkcjonalnym poradni ogólnej i dziecięcej na parterze oraz oddziału rehabilitacji i części poradni specjalistycznej na piętrze. W przypadku poradni dziecięcej i oddziału rehabilitacji zmiany są konsekwencją wydzielenia klatki schodowej i likwidacji części korytarzy. Zmiany te powodują konieczność przeorganizowania układu funkcjonalno-przestrzennego tych części przychodni i dostosowania do nowego układu komunikacji ogólnej.

7 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna 13 7 Zmiany w obrębie poradni specjalistycznej na piętrze będą dotyczyły zagospodarowania na gabinety i pomieszczenia rehabilitacji pomieszczeń zwolnionych przez administrację. W części budynku zajmowanej przez poradnię ogólną projektowane zmiany mają na celu poprawę ładu przestrzennego i wygody użytkowania. Obecne rozmieszczenie gabinetów w poszczególnych pomieszczeniach zostało dokonane w oparciu o doraźne potrzeby i znacząco obniża walory funkcjonalne poradni. Projekt przewiduje wyraźne wydzielenie strefy wejściowej i przeniesienie tam recepcji oraz uporządkowanie układu gabinetów. Na poddaszu przewiduje się likwidację antresoli, powiększenie dostępnej przestrzeni użytkowej poprzez wykonanie lukarn, adaptację pomieszczenia gospodarczego ze schowkami na pomieszczenie socjalne z szatniami dla personelu medycznego, wydzielenie w części strychowej korytarza i toalet oraz adaptację pomieszczeń archiwum i magazynu leków na pomieszczenia administracyjne. W piwnicy przewidziane jest wykonanie nowej kotłowni i adaptacja pomieszczeń gospodarczych w głównym skrzydle na magazyn leków, archiwum i pralnię DANE LICZBOWE PO PRZEBUDOWIE Powierzchnia użytkowa 900,6 m 2 Kubatura 3620,0 m 3 Powierzchnia zabudowy 330,0 m 2 Wysokość 14,7 m 3.2. PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Piwnica 222,2 m Klatka schodowa 15,1 m Korytarz 34,3 m Schowek pod schodami 5,7 m Przedsionek 7,2 m Skład opału 28,7 m Kotłownia 28,4 m Pralnia 8,0 m Pracownia konserwatora 26,0 m Magazyn leków 21,7 m Archiwum 22,6 m Magazyn odpadów medycznych 18,2 m Serwer 6,3 m 2 Parter 237,3 m a Wiatrołap 1,7 m b Hol wejściowy 11,2 m Klatka schodowa 24,4 m Korytarz 29,5 m Recepcja poradni dla dzieci 23,8 m Wiatrołap poradni dla dzieci 3,1 m 2

8 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna Izolatka 8,0 m Przebieralnia 6,8 m Gabinet pediatryczny 10,9 m Gabinet zabiegowy (poradnia dla dzieci) 18,8 m WC dla niepełnosprawnych (poradnia dla dzieci) 3,8 m WC dla niepełnosprawnych (poradnia ogólna) 3,3 m Gabinet stomatologiczny 17,3 m Gabinet okulistyczny 9,1 m Gabinet internistyczny 11,3 m Gabinet internistyczny 11,2 m Gabinet zabiegowy 22,5 m Recepcja ogólna 20,6 m 2 I piętro 228,0 m Klatka schodowa 24,6 m Korytarz 29,7 m Poczekalnia 8,7 m Gabinet rehabilitacji 20,6 m Gabinet hydroterapii 19,2 m Gabinet magnetoterapii 10,5 m Sala kinezyterapii 33,1 m Pobieranie krwi 11,0 m Pokój położnej 10,3 m Gabinet ginekologiczny 23,1 m Kabina higieniczna 9,1 m Gabinet specjalistyczny 17,3 m WC dla niepełnosprawnych 3,5 m WC dla niepełnosprawnych 4,4 m Pomieszczenie porządkowe 2,9 m 2 Poddasze 213,1 m Klatka schodowa 22,4 m Korytarz 47,9 m Pomieszczenie socjalne 26,5 m Szatnia I 11,0 m Szatnia II 11,0 m WC damski 10,5 m WC męski 7,6 m Dyrektor 37,1 m Księgowość 39,1 m 2 RAZEM 900,6 m 2

9 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna OBLICZENIA TERMICZNE Zgodnie z 329 znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (...) oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia (Dz.U. Nr 201, poz 1238 z 2008 roku) przyjęto : dla projektowanego docieplenia dachu przyjęto wartość współczynnika przenikania U 0,25W/m 2 K i zaprojektowano docieplenie z wełny mineralnej grubości 20cm, dla projektowanych ścian lukarn przyjęto wartość współczynnika przenikania U 0,30W/m 2 K i zaprojektowano docieplenie z wełny mineralnej grubości 14cm, dla projektowanej posadzki piwnicy przyjęto wartość współczynnika przenikania U 0,45W/m 2 K i zaprojektowano izolację ze styropianu FS20 grubości 8cm, dla projektowanych okien połaciowych przyjęto wartość współczynnika przenikania U 1,70W/m 2 K dla wymienianej stolarki okiennej przyjęto wartość współczynnika przenikania U 1,80W/m 2 K dla wymienianej zewnętrznej stolarki drzwiowej przyjęto wartość współczynnika przenikania U 2,60W/m 2 K 5. INFORMACJE O ODPADACH Zgodnie z Art. 3, pkt. 22 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami, po wykonaniu prac remontowych odbiorca odpadów staje się jednocześnie wytwórcą odpadów powstałych przy wykonywanej działalności i ponosić będzie wszystkie obciążenia związane z korzystaniem ze środowiska (Art. 279 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami). W trakcie prowadzonych na terenie obiektu prac remontowych specjalistyczna firma zewnętrzna wyłoniona w postępowaniu przetargowym zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach z późniejszymi zmianami zostanie zobowiązana (w ramach umowy) do usunięcia powstających odpadów z terenu obiektu. Do zakresu usług firmy prowadzącej remont należeć będzie m in.: wykonanie prac remontowych, odbiór odpadów własnym transportem z załadunkiem wytworzonych odpadów, wywóz odpadów na bieżąco po zgromadzeniu odpowiedniej partii wysyłkowej tak aby transport był ekonomicznie uzasadniony, prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów tj. kart ewidencji i kart przekazania odpadu zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), przyjęcie odpowiedzialności za wykonanie czynności związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym: odbiorem, transportem, rozdzieleniem, segregacją lub unieszkodliwieniem powstałych w wyniku prac odpadów. 6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.1. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU Powierzchnia zabudowy 326,5 m 2. Powierzchnia użytkowa 900,6 m 2. Odległości od budynków na sąsiednich działkach minimum 10m.

10 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna Budynek kategorii ZL III, w budynku nie występują pomieszczenia dla 50 lub więcej osób. Liczba stale obecnych pracowników wynosi około 20 osób, a liczba możliwych do jednoczesnego obsłużenia pacjentów około 20 osób. Uwzględniając pacjentów oczekujących w kolejce przyjęto, że w całym budynku może przebywać jednocześnie nie więcej niż 80 osób. Z uwagi na wysokość przekraczającą 12m, budynek sklasyfikowano jako średnio-wysoki. W budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem. Projekt przewiduje wydzielenie klatki schodowej i zabezpieczenie jej przed zadymianiem klapami dymowymi o łącznej powierzchni czynnej większej niż 5% powierzchni rzutu klatki schodowej KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU Dla budynku średnio-wysokiego kategorii ZL-III, jest wymagana klasa odporności pożarowej B i następujące klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku : 1) R120 dla głównej konstrukcji nośnej : Główną konstrukcję budynku stanowią ściany murowane z cegły pełnej o grubości od 25 do 80cm jest to rozwiązanie spełniające wymagania. 2) R30 dla konstrukcji, E30 dla przekrycia dachu, EI60 dla zabudowy poddasza : Obecnie konstrukcję dachu stanowią krokwie 14x16cm, płatwie i słupy 16x16cm. Krokwie jednocześnie stanowią przekrycie dachu. Projekt przewiduje zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu preparatem 4 funkcyjnym, zapewniającym osiągnięcie stopnia niezapalności (NRO) oraz wykonanie systemowej obudowy z płyt GKF 2x12,5mm od strony poddasza zapewniającej uzyskanie odporności ogniowej EI60. Elementy konstrukcji pozostające we wnętrzu (głównie słupy) zostaną zabezpieczone po impregnacji okładziną zapewniającą uzyskanie odporności ogniowej EI60 (np. PROMAXTON-A 2x10mm z pozostawieniem dylatacji 5mm). Od zewnątrz dach będzie pokryty dachówką ceramiczną - jest to rozwiązanie spełniające wymagania. 3) REI60 dla stropów : Projekt przewiduje zabezpieczenie drewnianej konstrukcji stropu poddasza (belki 19x23cm) preparatem 4 funkcyjnym, zapewniającym osiągnięcie stopnia niezapalności (NRO) oraz wykonanie z obu stron (z dołu i góry) systemowego zabezpieczenia z płyt GKF zapewniającej uzyskanie odporności ogniowej EI60 (np. 2x12,5mm GKF na ruszcie systemowym z dołu oraz 2x10mm VIDIFLOOR + 10mm wełny mineralnej 150kg/m 3 ). Z uwagi na przewidywane wzmocnienie stropu belkami stalowymi, belki te należy zabezpieczyć dodatkowo obudową 4 - ro stronną zapewniającą odporność ogniową REI60 (np. płytą PROMATECT-H 15mm). 4) EI60 dla ścian zewnętrznych : Ściany zewnętrzne w budynku są murowane z cegły pełnej o grubości od 25 do 80cm jest to rozwiązanie spełniające wymagania. 5) EI30 dla ścian wewnętrznych : Ściany wewnętrzne w budynku są murowane z cegły pełnej o grubości od 12 do 50cm jest to rozwiązanie spełniające wymagania. 6) REI60 dla obudowy klatki schodowej : Istniejące ściany i projektowane uzupełnienia przewidziano w projekcie murowane z pełnej cegły o grubości co najmniej 25cm jest to rozwiązanie spełniające wymagania. Na parterze przeszklenie arkady zaprojektowano jako EI60, a wszystkie drzwi zamykające klatkę jako EI30. Identyczne parametry przewidziano w projekcie dla odcinka korytarza prowadzącego z klatki schodowej na zewnątrz budynku. Projekt przewiduje wykonanie wszystkich elementów budynku jako nie rozprzestrzeniających ognia.

11 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna STREFY POŻAROWE Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej w budynku średnio-wysokim zakwalifikowanym do kategorii ZL- III wynosi 5000 m 2. Jest to wartość kilkakrotnie przewyższająca powierzchnię całego budynku HYDRANTY I GAŚNICE Projekt przewiduje instalację pionu hydrantowego na klatce schodowej w szachcie murowanym w duszy schodów. Na pionie będą zainstalowane hydranty 25 w skrzynkach dostępnych ze spocznika na każdej pełnej kondygnacji budynku. Przewidziano wyposażenie budynku w gaśnice ich rozlokowanie pokazano na rzutach (łącznie 11szt). Z uwagi na występujące w budynku substancje palne (materiały wykończeniowe, konstrukcyjne, elementy wyposażenia i używane materiały eksploatacyjne) oraz wielkości stref, przyjęto stosowanie gaśnic dwukilogramowych typu ABC DROGI EWAKUACYJNE Drogi ewakuacyjne ze wszystkich stref ewakuacyjnych, z wyjątkiem strefy obejmującej poradnię ogólną, prowadzą przez klatkę schodową i dalej przez drzwi w holu w poradni ogólnej na zewnątrz. Poradnia dla dzieci posiada dodatkowe wejście, które jednak ze względu na wymiary nie stanowi wyjścia ewakuacyjnego. Droga ewakuacyjna z pomieszczeń oddziału rehabilitacji przewidziana jest przez pomieszczenie poczekalni i dla pomieszczenia magnetoterapii (najgorszy przypadek) przechodzi przez nie więcej niż trzy pomieszczenia. Długość dojścia ewakuacyjnego do klatki schodowej w każdej strefie nie przekracza 20m. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami. Wyjście z klatki schodowej prowadzi przez wydzieloną cześć korytarza o ścianach i stropach o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60 oraz oddzieloną od recepcji i korytarza poradni ogólnej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30. Wymagania dotyczące szerokości i wysokości poziomych dróg ewakuacyjnych oraz ilości, szerokości i wysokości drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Zaprojektowano oświetlenie awaryjne z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ W projekcie przewidziano wydzielenie klatki schodowej i zabezpieczenie jej przed zadymieniem zestawem 3 klap oddymiających o łącznej powierzchni czynnej około 1,5m 2 > 5% powierzchni rzutu klatki schodowej. Klapy z siłownikami elektrycznymi będą sterowane czujkami dymowymi i otwierane automatycznie z możliwością ręcznego sterowania. Na system oddymiania składają się : centralka sterująca, optyczne czujki dymu i ręczne przyciski oddymiania. Centrala umieszczona zostania na poddaszu, czujki dymu pod stropem poddasza i parteru, a przyciski oddymiania na każdej kondygnacji klatki schodowej DOJAZD I ZAOPATRZENIE W WODĘ Dojazd do obiektu jest zapewniony z drogi powiatowej usytuowanej wzdłuż dłuższego skrzydła budynku w odległości ok. 14,5m. Z drogi powiatowej istnieją dwa wjazdy o szerokości powyżej 3,6m na utwardzony (asfaltowy) plac przy budynku.wjazdy zapewniają dojazd z dwóch stron budynku. Przy drodze powiatowej znajdują się hydranty DN80. Dwa najbliższe są w odległości 12 i 44 metrów od budynku.

12 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna OCHRONA KONSERWATORSKA Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków chronionych na podstawie prawa miejscowego oraz zlokalizowany w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków. W związku z powyższym na prowadzenie prac budowlanych uzyskano zezwolenie konserwatorskie. Projekt budowlany został uzgodniony z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 8. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Obecnie dostęp do budynku dla osób na wózkach inwalidzkich jest zapewniony za pomocą dźwigu osobowego zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku. Dźwig zapewnia dostęp z poziomu zewnętrznego chodnika na parter i I piętro. W wyniku projektowanej przebudowy warunki dostępu dla niepełnosprawnych nie ulegną zmianie. 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz.1118 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) nakładającym na projektanta obowiązek sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informuje się że w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie i remoncie (modernizacji) budynku Zakładu Usług Medycznych przy ul. Szpitalnej 13 w Kostomłotach, wystąpią prace budowlane stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym kierownik budowy winien sporządzić plan BIOZ. Pełną informację BIOZ zawarto na końcu projektu budowlanego PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA Podczas realizacji prac przewiduje się możliwość wystąpienia następujących zagrożeń: upadek osób z wysokości, upadki przedmiotów z wysokości (upadek przedmiotów z rusztowań budynku, upuszczenie narzędzi lub materiałów przez pracowników), skaleczenia przy zetknięciu się z ostrymi krawędziami narzędzi i materiałów budowlanych, transport pionowy materiałów i elementów budowlanych (uderzenia lub przygniecenia przez przemieszczane elementy i materiały podczas montażu i demontażu rusztowań, szalunków), prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (rozładunek materiałów, wnoszenie materiałów na dach oraz przemieszczanie go po jego powierzchni), potknięcia się, poślizgnięcia, upadek na płaszczyźnie, prace w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego (praca na wysokości), praca ze szkodliwymi środkami chemicznymi przy impregnacji drewna ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: wykonać i wdrożyć plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy,

13 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na budowie, zaplanować pracę tak, aby firmy wykonawcze brygady robocze, miały czas na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy, sytuacje, w których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac, upewnienie się, że dla każdego rodzaju pracy opracowany został szacunek ryzyka i metody bezpiecznego jej wykonania oraz że prowadzony jest stały nadzór tych prac na budowie, nadzorować, czy tylko upoważnione osoby mają dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są prace i czy wszystkie osoby przebywające na budowie posiadają strój ochronny stosowany do wykonywania pracy i związanymi z nią zagrożeniami, prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z jego datą, prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji w których naruszone zostało bezpieczeństwo oraz zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały w protokole z roboczego spotkania, dopilnować, aby rusztowania były wznoszone, modyfikowane i rozbierane przez wykwalifikowanych pracowników należy prowadzić kontrolę wszystkich rusztowań, co do ich zgodności z Przepisami Bezpieczeństwa Budowy, a protokoły z ich kontroli przechowywać na budowie, przeprowadzać kontrolę na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW Instruktażu pracowników, który nakazuje się wykonać przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien szczególnie zawierać takie elementy jak : określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia ludzi i środowiska, uwzględnienie konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń, stosowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby Należy sporządzić wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej 10. NIEISTOTNE ODSTĄPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO Nie przewiduje się nieistotnych odstąpień od projektu budowlanego (rozumianych w myśl art. 36a pkt.5 Ustawy Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 11. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE I ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE I PRZEBICIA

14 Przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Usług Medycznych - Kostomłoty, ul.szpitalna W ramach prac budowlanych przewidziana jest rozbiórka drewnianej konstrukcji schodów (nie spełniających obowiązujących wymagań w zakresie wymiarów i odporności ogniowej), części stropu nad parterem i piętrem w korytarzykach przy schodach wraz ze ścianą oddzielającą je od klatki schodowej. Rozebrania wymaga część stropu w klatce schodowej nad piwnicą oraz istniejące żelbetowe schodki do piwnicy. Rozbiórkę należy poprzedzić wykonaniem projektowanych ścian konstrukcyjnych w tej części piwnicy z uwagi na konieczność usunięcia części belek stropu. W miejscu rozebranych schodów, w klatce schodowej powiększonej o przestrzeń sąsiednich korytarzyków, zostaną wykonane nowe schody żelbetowe. Do rozebrania przewidziane są również schody zewnętrzne (nie spełniające wymagań w zakresie wymiarów), w miejsce których zostaną wykonane nowe zgodne z obowiązującymi przepisami. W projekcie przewidziano wykonanie nowych otworów drzwiowych i powiększenie części istniejących oraz rozbiórkę wybranych ścin działowych. Zarówno nowe otwory drzwiowe, jak i powiększane będą wzmocnione belkami z walcowanych profili stalowych zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. Ponadto przewidywany jest demontaż pokrycia dachu i pomostu (stropu pośredniego) oraz podłogi na poddaszu. Przy demontażu pomostu należy rozebrać jego podłogę z desek wraz z belkami 8x10cm i podwieszonym do jętki podciągiem (przy klatce schodowej) oraz schodkami na pomost. Należy zwrócić uwagę na pozostawienie elementów nośnych więźby lub elementów stanowiących podporę dla tych elementów. Demontaż słupa należy poprzedzić wykonaniem nowego (projektowanego) słupa i wykonaniem połączenia jętki z krowią. Belki, które należy pozostawić pokazane są w dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik do ekspertyzy. Elementy przeznaczone do demontażu oznaczono na rysunku konstrukcji dachu kolorem czerwonym. Należy wezwać nadzór autorski po demontażu oblicówki konstrukcji dachowej w celu ostatecznego określenia elementów przeznaczonych do demontażu. Pokrycie dachu zostanie ponownie wykonane po przebudowie, zabezpieczeniu i dociepleniu konstrukcji. Podłoga na poddaszu zostanie wykonana nowa, po wzmocnieniu stropu, z uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpożarowego. W piwnicy przewidziana jest rozbiórka istniejących podłóg (3cm lastryko, 8cm chudego betonu i posypka żwirowa) z obniżeniem i wyrównaniem poziomu. Po usunięciu posadzki w piwnicy należy wezwać nadzór autorski w celu ostatecznego ustalenia poziomu posadzki w piwnicy FUNDAMENTY Pod żelbetowymi schodami zewnętrznymi zaprojektowano fundamenty betonowe z betonu C12/15 (B15), posadowione na głębokości 80cm poniżej poziomu terenu. Na styku betonowych fundamentów z żelbetową konstrukcją schodów, należy wykonać izolację z papy zgrzewalnej niemodyfikowanej. Podobną izolację należy wykonać na ściance fundamentowej gr. 20cm, wykonanej z bloczków betonowych wymurowanych na ławie betonowej o wym. b x h = 50cm x 20cm posadowionej 80cm poniżej poziomu terenu, na których wykonana będzie ścianka ceglana gr. 25cm z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap., zamykająca przestrzeń pod schodami. Ponadto przewiduje się wykonanie fundamentu betonowego z betonu C12/15 (B15) w piwnicy pod pierwszym biegiem schodów żelbetowych, prowadzących z poziomu piwnicy na parter. Fundament

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo