Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa Regionalnej sieci Szerokopasmowej Aglomeracji rzeszowskiej RESMAN etap 2, polegająca na: dostawie, montaŝu, uruchomieniu i utrzymaniu w ruchu przez okres gwarancji kompletnego systemu składającego się z - sieci szkieletowej - sieci dostępowej dla 55 jednostek - centrum zarządzania siecią - systemu EOD - promocja projektu zwanego dalej systemem RESMAN2. Wymagania wstępne: Zamówienie zostało sformułowane w oparciu o uzasadnione potrzeby zamawiającego; a stawiane wymagania dotyczą parametrów sprzętu informatycznego słuŝącego rozbudowie istniejącej sieci teleinformatycznej. Stąd teŝ specyfikacja techniczna zawiera w takich przypadkach nazwy własne sprzętu. Wynika to z faktu, iŝ zamawiający dokonuje rozbudowy istniejącego systemu. W ramach wykonania zamówienia systemu RESMAN2 naleŝy dostarczy wszystkie elementy z Listy Wymaganych Elementów, spełniających wymagania określone w Liście Wymaganej funkcjonalności. Przed przystąpieniem do robót naleŝy uzgodnić ich szczególowy zakres z upowaŝnionym pracownikiem Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Po zakończeniu robót naleŝy wykonać dokumentację powykonawczą, która musi być uzgodniona i zatwierdzona przez upowaŝnionego pracownika Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Wszystkie elementy systemu RESMAN 2 naleŝy zainstalować, skonfigurować i zintegrować z istniejącą siecią RESMAN etap I, a następnie uruchomić jako kompletny działający system. Strona - 1

2 Lista Wymaganych Elementów - szkielet sieci - centrum zarządzania siecią - system EOD NR Nazwa Ilość Szkielet sieci Zakup sprzętu, oprogramowania niezbędnego do obsługi stacji bazowych Stacja Bazowa 03 1 Radiolinia STM Stacja Bazowa Systemu Radiowego PMP 4 - ry sektory po 90 st. 1 Stacja Bazowa 04 3 Stacja Bazowa Systemu Radiowego PMP 4 - ry sektory po 90 st. 1 zakup pozostałego wyposaŝenia nierozerw. związan. z funkcjonowaniem sieci Stacja Bazowa 03 4 Zasilanie Awaryjne 1 5 Szafa 19" 1 6 Klimatyzacja Pomieszczenia 1 Stacja Bazowa 04 7 Zasilanie Awaryjne 1 8 Szafa 19" 1 9 Klimatyzacja Pomieszczenia 1 Stacja Bazowa Maszt Antenowy 5 Stacja Bazowa Maszt Antenowy 5 Prace instalacyjno montaŝowe c Strona - 2

3 Stacja Bazowa Instalacja outdoor kpl 1 13 Instalacja indoor kpl 1 14 MontaŜ 1 15 Elektryka Stacja Bazowa 03 1 Stacja Bazowa Instalacja outdoor kpl 1 17 Instalacja indoor kpl 1 18 MontaŜ 1 19 Elektryka Stacja Bazowa 04 1 Centrum zarządzania siecią zakup sprzętu, opogramowania i wyposaŝenia oraz jego konfiguracja Centrum Zarządzania Bezpieczną Siecią Targowa 1 20 Switch Ethernetowy L3 48 portów VLAN 10/100/ Switch Ethernetowy 50 portów 10/ Monitor LCD/klawiatura/switch KVM 1 23 Systemu VOIP - rozbudowa 1 24 Server Aplikacji 1 25 Serwer Archiwizacji z macierzą 1 26 System Operacyjny LINUX 4 27 System Operacyjny Windows 2 28 Router Switch ATM - rozbudowa 1 29 Stacja Robocza serwisowa 2 30 Stacja Robocza Administracyjna 4 31 Części redundantne i pomocnicze 1 koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłanych danych Centrum Zarządzania Bezpieczną Siecią Targowa 1 32 FIREWALL / IDS 1 33 Rozbudowa Sytemu zarządzania siecią SNMP 1 34 Rozbudowa Serwera QOS 1 35 Serwer monitoringu sieci 1 Strona - 3

4 Zakup pozostałego wyposaŝenia nierozerw. związan. z funkcjonowaniem sieci Centrum Zarządzania Bezpieczną Siecią Targowa 1 36 Szafa 19'' 3 37 Klimatyzacja pomieszczenia 2 39 Analizator Widma - rozbudowa 1 40 Zasilanie Awaryjne 1 Prace instalacyjno-montaŝowe Centrum Zarządzania Bezpieczną Siecią Targowa 1 41 Adaptacja pomieszczeń Targowa 1 1 Centrum Zarządzania Bezpieczną Siecią Targowa 1 42 Elektryka Centrum Zarządzania Targowa 1 1 EOD 43 EOD program 1 44 Server Aplikacji 1 45 Serwer Archiwizacji z macierzą 1 Strona - 4

5 Lista Wymaganej Funkcjonalności - szkielet sieci - centrum zarządzania siecią - system EOD Radiolinia STM-1 Radiolinia zapewniająca łączność ATM pomiędzy stacjami bazowymi szerokopasmowego systemu radiowego. Wymagana Funkcjonalność: Radiolinia ( 2 przęsła) kompatybilność sprzętowa z posiadaną przez zamawiającego radiolinią ceragon 1500P Pasmo 23 GHz Link radiowy pracujący w pełnej protekcji anteny disch 60 cm, 2 anteny dish 60 - spare 4 x ODU, 2 x IDU kaŝdy z 2 kartami STM1 SC MM, 2 x IDU kaŝdy z interfejsem GigaBit Ethernet Razem z radiolinią naleŝy dostarczyć karty kompatybilne z dostarczonym ruterem ATM Dla kaŝdego przęsła karta ATM 2 x STM 1 SC MM Strona - 5

6 2 Stacja Bazowa Systemu Radiowego PMP 4 - ry sektory po 90 st., oraz 3 Stacja Bazowa Systemu Radiowego PMP 4 - ry sektory po 90 st. Szerokopasmowy System Radiowy (punkt-wielopunkt) System radiowy stanowiący warstwę transportową dla sieci miejskiej, zapewniający komunikację pomiędzy stacjami bazowymi a sieci a wszystkimi jednostkami abonenckimi. System Radiowy Punkt wielopunkt naleŝy rozbudować posiadany przez zamawiającego system VectaStar firmy Cambridge Broadband Limited o 2 kompletne stacje bazowe kaŝda po 4 sektory 90 stopni pracujące w częstotliwości 26 GHz. Lokalizacje Stacji bazowych : Rzeszów ul. Targowa 1, Rzeszów ul. Dąbrowskiego 32 Strona - 6

7 4,7 Zasilanie Awaryjne W ramach zasilania awaryjnego stacji bazowych naleŝy Przenieść istniejące, zainstalować podłączyć i uruchomić : - siłownia SDB130-4 x invertery FUG baterie 2 kpl ( 1kpl to 4 x bateria 12V 125Ah) z lokalizacji Targowa 1 do Lokalizacji Krakowska 18 d Dla lokalizacji Dąbrowskiego 32 naleŝy dostarczyć : 1. Zasilanie gwarantowane stacji bazowej Dąbrowskiego siłownia DC 48V zasilanie AC -3x230/400V tolerancja napięcia zasilania co najmniej :-20% do +30% moŝliwość pracy przy zaniku jednej fazy moŝliwość zasilania jednofazowego ( z agregatu 1 fazowego ) współczynnik mocy 0,99 sprawność co najmniej 90% zakres regulacji napięcia wyj V prąd wyjściowy przy pracy buforowej co najmniej 70A z moŝliwością rozbudowy do co najmniej 120A poprzez dołoŝenie prostowników charakterystyka prostowników UPI stabilność napięcia wyjściowego nie gorsza niŝ ±1% moŝliwość dołączenia co najmniej 3 zestawów bateryjnych pomiar asymetrii baterii wymiary : szerokość 19" - zabudowa w szafie wysokość 5U ( 222 mm ) głębokość max. 400mm chłodzenie wymuszone ( praca w szafie ) wyprowadzenia przewodów AC i DC z tyłu siłowni wbudowany panel dystrybucyjny ( DC ) co najmniej 6 odbiorów, z moŝliwością rozbudowy moŝliwość wymiany uszkodzonego prostownika i sterownika bez wyłączania siłowni z ruchu moŝliwość regulacji parametrów wyjściowych z klawiatury lokalnej bezpośredni odczyt parametrów wyjściowych i stanów alarmowych na panelu przednim przekazywanie sygnałów alarmowych i bieŝących wskazań przy pomocy sieci LAN do centrum nadzoru z moŝliwością dołączenia co najmniej 8 dodatkowych zewnętrznych logicznych sygnałów alarmowych ( z siłowni inwertorowej, klimatyzacji ) bateria 12V 125Ah - typu 12V 125F - 4 szt. (jako druga do posiadanego zestawu, któ y naleŝy przenieść z lokalizacji Targowa 1) NaleŜy równieŝ dostarczyć : Oprogramowanie do nadzoru i kontroli systemu zasilania o parametrach nie gorszych niŝ komunikacja z urządzeniami przy pomocy protokołu TCP IP zgłaszanie do centrum nadzoru stanów alarmowych nadzorowanych urządzeń odczyt bieŝącego stanu urządzeń ( napięcie, prąd, temperatura, stan sygnałów zewnętrznych ) moŝliwość podglądu historii zdarzeń, tworzenia raportów ze zdarzeń moŝliwość objęcia nadzorem istniejących urządzeń zasilających ( 2x SCU 50, SDB 130 inwertory FUG 1.8 oraz urządzenia dostarczonego dla lokalizacji Dąbrowskiego 32 ) łatwa konfiguracja i moŝliwość rozbudowywania bazy o nowe obiekty moŝliwość rozmieszczenia lokalizacji obiektów na mapie lub planie miasta w celu łatwego dostępu do parametrów łatwe i szybkie rozróŝnianie obiektów ze stanem alarmowym moŝliwość tworzenia kopii zapasowej konfiguracji systemu nadzoru praca w systemie Windows 2000/XP, Vista Strona - 7

8 5 Szafa 19" Szafa stojąca 19 skręcana o wysokości 42U o parametrach: szafa stojąca 19", regulowana głębokość profili; tylne drzwi zdejmowane, zdejmowane osłony boczne zamykane na zamek; dach i podłoga z moŝliwością wprowadzenia kabli oraz instalacji paneli wentylacyjnych; zestaw uziemiający, stopki poziomujące; belki montaŝowe z przodu i z tyłu szafy, wentylator dachowy z termostatem, wymiary szafy wys. x szer. x głęb.: 42Ux600x Klimatyzacja Pomieszczenia Klimatyzacja dedykowana dla serwerowni zapewniająca utrzymanie temperatury 18 st Celsjusza dla urządzeń dostarczonej stacji bazowej w pomieszczeniu o wymiarach 4x4x2,5 (długość/szerokość/wysokość) 8 Szafa 19" Szafa stojąca 19 skręcana o wysokości 42U o parametrach: szafa stojąca 19", regulowana głębokość profili; tylne drzwi zdejmowane, zdejmowane osłony boczne zamykane na zamek; dach i podłoga z moŝliwością wprowadzenia kabli oraz instalacji paneli wentylacyjnych; zestaw uziemiający, stopki poziomujące; belki montaŝowe z przodu i z tyłu szafy, wentylator dachowy z termostatem, wymiary szafy wys. x szer. x głęb.: 42Ux600x Klimatyzacja Pomieszczenia Klimatyzacja dedykowana dla serwerowni zapewniająca utrzymanie temperatury 18 st Celsjusza dla urządzeń dostarczonej stacji bazowej w pomieszczeniu o wymiarach 4x4x2,5 (długość/szerokość/wysokość) 10 Maszt Antenowy Stabilny masz antenowy o wysokości mniejszej niŝ 3m 11 Maszt Antenowy Stabilny masz antenowy o wysokości mniejszej niŝ 3m 12 Instalacja outdoor kpl droga kablowa na zewnątrz budynku (koryta metalowe) maxymalnie 100 metrów 13 Instalacja indoor kpl droga kablowa wewnątrz budynku maxymalnie 15 metrów 14 MontaŜ prace instalacyjno montaŝowe urządzeń stacji bazowej 15 Elektryka Stacja Bazowa 03 Wykonanie osobnego przyłącza elektrycznego z zabezpieczeniem nad prądowym i przeciw przepięciowym od tablicy elektrycznej Instalacje naleŝy wykonac w listwach nasciennych PCV, w których naleŝy prowadzic przewód zasilający YDY 3x2,5 oraz przewód PE o przekroju min 6 mm2 do uziemienia szafy abonenckiej. W szafie abonenckiej naleŝy zamontowac gniazdo do podlączenia dostarczonej siłowni telekomunikacyjnej Strona - 8

9 16 Instalacja outdoor kpl droga kablowa na zewnątrz budynku (koryta metalowe) maksymalnie 100 metrów 17 Instalacja indoor kpl droga kablowa wewnątrz budynku maksymalnie 15 metrów 18 MontaŜ prace instalacyjno montaŝowe urządzeń stacji bazowej 19 Elektryka Stacja Bazowa 04 Wykonanie osobnego przyłącza elektrycznego z zabezpieczeniem nad prądowym i przeciw przepięciowym od tablicy elektrycznej Instalacje naleŝy wykonac w listwach nasciennych PCV, w których naleŝy prowadzic przewód zasilający YDY 3x2,5 oraz przewód PE o przekroju min 6 mm2 do uziemienia szafy abonenckiej. W szafie abonenckiej naleŝy zamontowac gniazdo do podlączenia dostarczonej siłowni telekomunikacyjnej Strona - 9

10 20 Switch Ethernetowy L3 48 portów VLAN 10/100/1000 Przełącznik sieciowy o parametrach nie gorszych niŝ 48 portów Ethernet 10/100/1000 redundantne zasilanie obsługa VLAN q zdalne zarządzanie poprzez TCP/IP moŝliwość podłączenia do istniejącego systemu zarządzania oraz zarządzanie z poziomu posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Procurve Manager obsługa IEEE Type 10Base-T obsługa IEEE 802.3u Type 100Base-TX obsługa IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet obsługa RFC 783 TFTP obsługa RFC 951 BootP obsługa RFC 1542 BootP obsługa RFC 854 Telnet obsługa RFC 768 UDP obsługa RFC 792 ICMP obsługa RFC 826 ARP obsługa RFC 2030 Simple Network Time Protocol obsługa IEEE 802.3X Flow Control obsługa DHCP Relay obsługa RFC 2236 IGMPv1/v2/v3 obsługa IEEE 802.1D Spanning Tree obsługa IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree obsługa IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol obsługa RFC 2138 RADIUS obsługa RFC 2866 RADIUS accounting obsługa SSHv2 Secure Shell obsługa IEEE 802.1X Network Login obsługa Bridge MIB obsługa IEEE 802.1Q VLANs obsługa IEEE 802.1Q VLAN tagging obsługa IEEE 802.1Q GVRP obsługa IEEE 802.1p Priority obsługa SNMPv1/v2c/v3 obsługa HTML and telnet management obsługa RFC 1493 Bridge MIB obsługa RFC 1213 MIB II obsługa RFC 2096 IP Forwarding Table MIB obsługa RFC 2737 Entity MIB obsługa RFC 2863 Evolution of Interface obsługa RFC 2665 Ethernet MIB obsługa RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 3 (alarm) i 9 (events) obsługa Extended RMON obsługa RFC 2021 RMON probe configuration (RMON v2) obsługa RFC MAU MIB obsługa RFC 2613 SMON obsługa RFC p i 802.1Q Bridge MIB obsługa RFC 2618 RADIUS Client MIB obsługa RFC 2620 RADIUS Accounting MIB Strona - 10

11 21 Switch Ethernetowy 50 portów 10/100 Przełącznik sieciowy o parametrach nie gorszych niŝ 48 portów Ethernet 10/100 2 porty 10/100/1000 obsługa VLAN q zdalne zarządzanie poprzez TCP/IP moŝliwość podłączenia do istniejącego systemu zarządzania oraz zarządzanie z poziomu posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Procurve Manager obsługa IEEE Type 10Base-T obsługa IEEE 802.3u Type 100Base-TX obsługa IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet obsługa RFC 783 TFTP obsługa RFC 951 BootP obsługa RFC 1542 BootP obsługa RFC 854 Telnet obsługa RFC 768 UDP obsługa RFC 792 ICMP obsługa RFC 826 ARP obsługa RFC 2030 Simple Network Time Protocol obsługa IEEE 802.3X Flow Control obsługa DHCP Relay obsługa RFC 2236 IGMPv1/v2/v3 obsługa IEEE 802.1D Spanning Tree obsługa IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree obsługa IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol obsługa RFC 2138 RADIUS obsługa RFC 2866 RADIUS accounting obsługa SSHv2 Secure Shell obsługa IEEE 802.1X Network Login obsługa Bridge MIB obsługa IEEE 802.1Q VLANs obsługa IEEE 802.1Q VLAN tagging obsługa IEEE 802.1Q GVRP obsługa IEEE 802.1p Priority obsługa SNMPv1/v2c/v3 obsługa HTML and telnet management obsługa RFC 1493 Bridge MIB obsługa RFC 1213 MIB II obsługa RFC 2096 IP Forwarding Table MIB obsługa RFC 2737 Entity MIB obsługa RFC 2863 Evolution of Interface obsługa RFC 2665 Ethernet MIB obsługa RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 3 (alarm) i 9 (events) obsługa Extended RMON obsługa RFC 2021 RMON probe configuration (RMON v2) obsługa RFC MAU MIB obsługa RFC 2613 SMON obsługa RFC p i 802.1Q Bridge MIB obsługa RFC 2618 RADIUS Client MIB obsługa RFC 2620 RADIUS Accounting MIB Strona - 11

12 22 Monitor LCD/klawiatura/switch KVM - kvm 16 portów z kompletem kabli do podłączenia do dostarczonych serwerów - obsługa kvm przez IP - monitor i klawiatura w postaci szuflady rozkładanej i zamontowanej w szafie 19 Strona - 12

13 23 Systemu VOIP - rozbudowa NaleŜy rozbudowach i zintegrować z posiadanym przez zamawiającego system voip o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych : Kompletny redundantny System VOIP klasy operatorskiej Obsługa zarządzania przez stronę internetową WWW Obsługa IVR w języku polskim z moŝliwością budowania wielopoziomowych menu ( moŝliwość sprawdzania i doładowywania stanu konta prepaid) Obsługa wielu dostawców usług głosowych, poprzez łącza IP oraz łącza e1 dss1, z moŝliwością kierowania rozmów do róŝnych dostawców na podstawie roŝnych kryteriów ( Np ceny połączenia, prefixu, ustawionej kolejności, itp.) Obsługa Callback Obsługa Voic z dostępem do skrzynki przez stronę WWW oraz . Obsługa Fax2 Obsługa Auto-attendent z moŝliwością budowy własnego menu przez stronę WWW Obsługa Konferencji głosowych dla więcej niŝ 3 jednoczesnych uŝytkowników Obsługa DialPlanów dla translacji numerów telefonów Obsługa Autoprovisioningu dla analogowych bramek voip Obsługa kodeków - obsługa kodeków 723.1, G.729a, G.711 (A-law, µ-law) system bilingowy o parametrach z funkcjonalnością: - system musi być oparty na relacyjnej bazie danych, minimum 2 niezaleŝne instancje bazy danych pracujące na niezaleŝnych systemach, pomiędzy którymi zapewniona jest automatyczna replikacja - Wbudowany serwer radius AAA - obsługa postpaid i prepaid - obsługa rozliczania klientów hotspotów (transmisja danych) - moŝliwość customizowania wyglądu faktur - moŝliwość generowania raportów - obsługa róŝnych cen połączeń w zaleŝności od pory dnia lub nocy - obsługa automatycznego fakturowania z opcją wysyłania przez - obsługa przeliczania historycznych CDR dla zadanych stawek - dostęp do CDR przez WWW oraz moŝliwość exportowania CDR do plików - moŝliwość dostępu do danych z zewnętrznych aplikacji softswich kategorii 5 z obsługą funkcjonalności : - przełączanie rozmów (call transfer) - przekierowywanie rozmów (call forwarding) - przekierowywanie rozmów kiedy zajęte (call forwarding on Busy) - przekierowywanie rozmów kiedy nie odbieram (call forwarding on don t answer) - folow-me - parkowanie połączeń (call park/ call pickup) - call waiting - prezentacja numeru dzwoniącego - distinctive ringing - group pickup - konferencje minimum 3 stronne - obsługa protokołu SIP - sip proxy - obsługa NAT redundantny gateway 8 x e1 - obsługa kodeków.723.1, G.729a, G.711 (A-law, µ-law) - automatyczne wykrywanie kodeków - Obsługa faxów T.38 - Obsługa modemów przez sieć IP - Obsługa SNMP - Obsługa IVR - Obsługa Radius - Obsługa SIP ( RFC 2833) - Obsługa Adaptive Voice Activity Detection (VAD) Strona - 13

14 - Obsługa Comfort Noise Generation (CNG) - Obsługa Adaptive Jitter Buffer - Obsługa cancelacji echa - Packet Loss Compensation - Obsługa NAT/Firewall - Obsługa IP Filtering Dostarczony system nie moŝe mieć programowych ograniczeń licencyjnych na liczbę uŝytkowników oraz liczbę rozmów. W przypadku występowania opcjonalnych modułów musza być dostarczone wszystkie dostępne moduły dla danego systemu bez Ŝadnych ograniczeń. NaleŜy zapewnić Support i Maitenance producenta systemu przez okres minimum 36 miesięcy. ponadto Dla kaŝdej z przyłączanych jednostek naleŝy utworzyć oddzielnego uŝytkownika, dla którego naleŝy przypisać pulę nr telefonicznych. W ramach danej jednostki system powinien oferować usługi: - budowanie wielopoziomowego IVR dla danej jednostki - dzwonienie po skróconym numerze w ramach danej jednostki ( 4-ry ostatnie cyfry numeru) - przełączanie rozmów - grupowe dzwonienie - przejmowanie rozmowy - dyskryminacje połączeń ( dla kaŝdego z numerów oddzielnie minimum 4 grupy dyskryminacjyjne) - historia rozmów dostępna przez interfejs WWW dla wszystkich numerów danego uŝytkownika, historia rozmów dla pojedynczego numeru z puli danego uŝytkownika - biling rozmów dostępny przez interfejs WWW dla wszystkich numerów danego uŝytkownika, biling rozmów dla pojedynczego numeru z puli danego uŝytkownika - poczta głosowa - usługę fax to oraz to fax - wysyłanie faxów Strona - 14

15 24 Serwer Aplikacji naleŝy dostarczyć serwer o parametrach nie gorszych niŝ : - Obudowa o wysokości nie wyŝszej niŝ 4U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania serwera do celów serwisowych oraz prowadnicami przewodów - moŝliwość zainstalowania 4 procesorów x86 dających sumarycznie 24 rdzeni w obrębie jednej obudowy, - zainstalowane 4 procesory sześciordzeniowe, kaŝdy z 16 MB L3 cache - Pamięć RAM zainstalowane 64 GB - moŝliwość zainstalowania minimum 16 dysków 2,5" SAS hot-swap, - zainstalowane 8 dysków twardych SAS 2,5 o pojemności min. 300 GB 10K rpm - zainstalowany sprzętowy kontroler RAID 0, 1, 1+0, 5 do dysków wewnętrznych - zainstalowany napęd optyczny DVD-RW, - zainstalowane dwie karty HBA Fibre Channel PCI-E 4Gb Single (400 MB/s, zawierające interfejs optyczny wraz z patchcordami) do redundantnego podpięcia macierzy dyskowej, - zainstalowane minimum dwa zasilacze hot-swap, zapewniające pełną redundancje zasilania serwera - minimum 4 interfejsy sieciowe 10/100/1000Mb, - dedykowany port do zdalnego zarządzania serwerem, - zintegrowany procesor serwisowy, umoŝliwiający zdalne zarządzanie serwerem; aktywna usługa przekierowania pełnej sesji graficznej od momentu jego startu - Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna lub w postaci karty rozszerzeń - Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy - Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise, 32/64 bit; Linux, VMware ESX Server - Zainstalowane dedykowane dla serwera oprogramowanie do wirtualizacji serwera system wirtualizacyjny nie moŝe wymagać do instalacji wcześniej zainstalowanego systemu operacyjnego, musi się instalować na goły system. Licencja do 4 procesorów z obsługą do 24 rdzeni; moŝliwość uruchomienia minimum 12 wirtualnych serwerów z systemem linux lub windows 2003 serwer - Na serwerze naleŝy utworzyć 2 wirtualne systemy i zainstalować na nich system operacyjny linux dostarczony w zamówieniu (punkt 26 z listy wymaganej funkcjonalności) serwer 1 - głowiny system proxy SQUID z inteligentnym filtrowaniem zawartości stron ; główny system statystyk sieciowych CACTI ; główny system poczty elektronicznej i DNS serwer 2 zapasowy serwer do obsługi EOD Strona - 15

16 25 Serwer Archiwizacji z macierzą naleŝy dostarczyć klaster ( 2 serwery ) z macierzą o parametrach nie gorszych niŝ : serwery 2 szt. o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych : - Obudowa o wysokości nie wyŝszej niŝ 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, oraz prowadnicami przewodów - moŝliwość zainstalowania 2 procesorów x86 dających sumarycznie 8 rdzeni w obrębie jednej obudowy, - zainstalowane 2 procesory czterordzeniowe klasy Intel Quad Core Xeon X5450 lub równowaŝne, - Pamięć RAM zainstalowane 8GB - moŝliwość zainstalowania minimum 6 dysków 2,5" SAS hot-swap, - zainstalowane 6 dysków twardych SAS 2,5 o pojemności min. 300GB 10K rpm - zainstalowany sprzętowy kontroler RAID 0, 1, 1+0, 5 do dysków wewnętrznych - zainstalowany napęd optyczny DVD-RW, - zainstalowane dwie karty HBA Fibre Channel PCI-E 4Gb Single (400 MB/s, zawierające interfejs optyczny wraz z patchcordami) do redundantnego podpięcia macierzy dyskowej, - zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-swappable, - minimum 4 interfejsy sieciowe 10/100/1000Mb, - dedykowany port do zdalnego zarządzania serwerem, - zintegrowany procesor serwisowy, umoŝliwiający zdalne zarządzanie serwerem; aktywna usługa przekierowania pełnej sesji graficznej od momentu jego startu - Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna lub w postaci karty rozszerzeń - Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy - Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise, 32/64 bit; Linux, VMware ESX Server Macierz 1 szt. o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych : - obudowa macierzy - przystosowana do montaŝu w szafie rack 19 z dwoma redundantnymi zasilaczami, - dołączone odpowiednie uchwyty montaŝowe - karta kontrolera - podwójny redundantny kontroler RAID z interfejsem Fibre Channel - wielkość pamięci podręcznej z ochroną ECC: min. 512 MB na kontroler - interfejsy do hosta: min. 2x Fibre Channel 4Gb/s na kontroler, moŝliwość redundantnego podłączenia do przełącznika Fibre-Channel - inne interfejsy: min. 2x 10/100 Base-T Ethernet; 2x 9-stykowe porty szeregowe RS obsługiwane poziomy RAID: 0, 1, (1+0), 5 - akumulatorowe podtrzymanie zasilania pamięci podręcznej lub dedykowany moduł zasilania awaryjnego gwarantujący, iŝ po utracie zasilania (np. awarii) moduł ten podtrzyma zasilanie macierzy co najmniej na czas umoŝliwiający zapisanie na dyskach twardych wszystkich danych zawartych w pamięci podręcznej, oraz uniemoŝliwi zapisanie - dynamiczne rozszerzanie pojemności: do 48 dysków, poprzez zastosowanie półek rozszerzeń - ilość dysków w pojedynczej półce macierzy: min liczba zainstalowanych dysków HotSpare: min. 12 x 300 GB 10k RPM - maksymalna pojemność macierzy (moŝliwość rozbudowy): min. 14TB w oparciu o dyski SAS - Oprogramowanie do zarządzania macierzą - MoŜliwość realizacji zarządzania macierzą poprzez interfejs WWW bez dodatkowych licencji - Kompatybilność: macierz powinna współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows 2003 serwer, Linux macierz musi być zgodna i współpracować systemem do wirtualizacji VMware ESX - Gwarancja macierz powinna być objęta 36 miesięczną gwarancją na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja powinna być świadczona w trybie czas reakcji następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii Strona - 16

17 26 System Operacyjny LINUX Dostarczony system operacyjny linux musi być w pełni kompatybilny z dostarczonymi serwerami oraz dostarczonym oprogramowaniem do wirtualizacji NaleŜy zapewnić moŝliwość pobierania (manualne lub automatyczne) aktualizacji systemu ze strony producenta w czasie nie krótszym niŝ 36 miesięcy 27 System Operacyjny Windows Windows Server 2003 Standard Strona - 17

18 28 Router Switch ATM rozbudowa naleŝy dostarczyć przełącznik rutujący ATM o parametrach nie gorszych niŝ: pełna redundancja, zasilanie, moduły sterujące, wentylatory modułowa budowa z co najmniej 8 portami na karty interfejsów routing z prędkością liniową interfejsu bez względu na zdefiniowane filtry/listy dostępowe lub NAT. redundantne zasilanie ( minimum 2 zasilacze) z sygnalizacja uszkodzenia i z moŝliwością wymiany w czasie pracy zainstalowane redundantne moduły zarządzające minimum 2 szt. obsługa co najmniej 16 Gbps nie blokowalnego ruchu obsługa IP routing - OSPF, IS-IS, BGP obsługa MPLS obsługa Security (ACLs, L2 filters) obsługa sprzętowego QoS obsługa VLAN Translation obsługa Spanning Tree Protocol, Rapid STP, Per VLAN STP obsługa VRRP obsługa Link Aggregation, Smarttrunking obsługa Loop detection obsługa BGP oraz OSPF obsługa RMON/RMON2 obsługa SNMP obsługa SSH v1 oraz v2 obsługa RADIUS Command Line Interface (CLI) MoŜliwości zainstalowania minimum 4 interfejsów STM1 SC MM Zainstalowane następujące interfejsy hotswap (nie mniej niŝ): - 4 x Gigabit Ethernet - RJ45-8 x Fast Ethernet 10/100 Mbps Strona - 18

19 29 Stacja Robocza serwisowa Dostawa 1szt. Komputera typu tablet PC o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych: - ekran dotykowy nie mniejszy niŝ 12,1 cala podświetlany diodami LED, rozdzielczość 1280x800, matowy - procesor minimum 2-rdzeniowy 1.86 GHz i 6 MB L2 cache lub równowaŝny - minimum 4 GB RAM DDR3 SDRAM 1066 MHz - dysk twardy minimum 128 GB Solid State Disk - napęd minimum DVDRW - karta grafiki z minimum 384 MB RAM - wbudowana karta abgn - zintegrowany modem WWAN z obsługą HSDPA 7.2 Mbit/s bez blokady Sim lock - Bluetooth karta sieciowa 1 Gbit/s - slot Pccard lub ExpressCard 54/34 - minimum 3 porty USB wbudowana klawiatura qwerty - waga poniŝej 2 kg - czytnik kart minimum SDHC - dodatkowa bateria o duŝej pojemności (8 komorowa) - mysz BT, ładowana w porcie ExpressCard - torba dedykowana dla tableta - karta WIMAX - system operacyjny Windows Vista Business z opcją downgrade do Windows XP Dostawa 1szt. Komputera typu tablet PC o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych: - ekran dotykowy nie mniejszy niŝ 13,3 cala podświetlany diodami LED, rozdzielczość WXGA, matowy - procesor minimum 2-rdzeniowy 2.5 GHz i 6 MB L2 cache lub równowaŝny - minimum 4 GB RAM DDR3 SDRAM 1066 MHz - dysk twardy minimum 160 GB 7200 RMP - napęd DVDRW - wbudowana karta grafiki - wbudowana karta abgn - modem WWAN z obsługą HSDPA 7.2 Mbit/s bez blokady Sim lock - wbudowana kamera internetowa - Bluetooth karta sieciowa 1 Gbit/s - slot pccard lub ExpressCard 54/34 - minimum 3 porty USB wbudowana klawiatura qwerty - czytnik kart minimum SD - karta WIMAX - dodatkowa bateria rozszerzająca długość czasu pracy komputera - torba dedykowana dla tableta - system operacyjny Windows Vista Business z opcją downgrade do Windows XP - oprogramowanie MS Office mysz laserowa bezprzewodowa, moduł radiowy USB nie dłuŝszy niŝ 8 mm - zewnętrzny dysk USB 2.0 o pojemności min. 320GB, 2.5 cala, waga poniŝej 200g Strona - 19

20 30 Stacja Robocza Administracyjna Wydajna Stacja robocza admistracyjna przystosowana do pracy 24 godziny na dobę o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych - Procesor 4 rdzenie, częstotliwość taktowania min 3.2 GHz, cache L3 min 8 MB; - pamięć RAM minimum 4 GB; - karta graficzna z minimum 1 GB RAM oraz umoŝliwiająca podłączenie 2 monitorów; - 3 dyski twarde minimum 500 GB SATA 3.0, 2 dyski pracujące w mirroringu; - 2 monitory lcd 27 cali, rozdzielczość 1920x1200; kąt widzenia minimum 170 stopni / 170 stopni; - napęd optyczny blueray; - ergonomiczna klawiatura; - ergonomiczna mysz optyczna; - system operacyjny windows vista ultimate; - oprogramowanie MS Office karta WIMAX - pendrive o pojemności 64 GB - dołaczony sieciowy serwer plików o parametrach nie gorszych niŝ : złacze sieciowe LAN: RJ45, 10/100/1000 MBit/s Ethernet złącze sieciowe USB 2.0, złącze e-sata dysk sieciowy / serwer plików dla Windows, MacOS, Linux (Samba) Obsługa protokołu iscsi pozwalająca na obsługę bezpośrednią systemów z inicjatorem iscsi Szyfrowanie wolumenów kluczem AES 256bit zainstalowane 4 dyski 3.5" SATA II, min 1,5 TB kaŝdy Konfiguracja RAID 0, 1,5, 6, 5+ z dyskiem zapasowym Kopiowanie przez USB jednym przyciskiem z pamięci zewnętrznych i na dyski zewnętrzne Backup danych na zewnętrzne dyski i macierze poprzez interfejs USB Wbudowana funkcja zdalnej replikacji Wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html) Pobieranie plików bez włączania PC (zarówno z FTP jak i HTTP) Współpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostępu uŝytkowników Szyfrowany dostęp SSL/TLS dla serwera FTP Kontrola dostępu na podstawie adresów ip (dozwolone / zabronione) Dostęp i administracja poprzez HTTPS (SSL) MoŜliwośc podłączenia kolejnego dysku twardego przez interfejs USB 2.0 lub złącze e-sata. Strona - 20

21 31 Części redundantne i pomocnicze Części redundantne : W ramach powyŝszego punktu naleŝy dostarczy części redundantne do systemu radiowego PMP - 1 x kompletna stacja bazowa z 2 sektorami 90 stopni - 5 x jednostka abonencka systemu radiowego PMP z anteną i minimum 2 portami E1-10 x urządzenie abonenckie wimax USB - 10 x urządzenie abonenckie wimax indor Wszystkie elementy redundantne muszą zostać zainstalowane i podłączone tak aby w przypadku wystąpienia awarii elementów podstawowych mogły zostać one zastąpione elementami redundantnymi. Elementy pomocnicze Przenośne urządzenie do testowania i analizy sieci LAN i WLAN o parametrach nie gorszych lub równowaŝnych : - analiza sieci Ethernet 10/100/1000 Mbit/s RJ45 - analiza sieci WLAN abg ( wykrywanie urządzeń, wykrywanie sieci, wykrywanie kanałów radiowych, lokalizowanie nadajników WI-FI) - dostępna opcja analizy sieci optycznych - pomiar wydajności sieci IP do 1 Gbit/s ( pomiar przepustowości, generowanie ruchu, obsługa RFC 2544,) - sprawdzanie jakości infrastruktury okablowania strukturalnego (mapa połączeń STP/UTP, lokalizacja usterek) - rozwiązywanie problemów z PoE - obsługa wykrywania problemów ustawień duplex - obsługa wykrywania VLAN - obsługa EAP, WPA, WEP - obsługa wykrywania urządzeń sieciowych swichy - wykonywanie raportów sieciowych - wymagane wbudowane narzędzia sieciowe TELNET, SSH, emulator terminala, FTP, TFTP - urządzenie musi być wyposaŝone w 2 baterie ( podstawowa i zapasowa) umoŝliwiające prace w terenie, ładowarkę samochodowa, karta abg musi posiadać konektor antenowy do podłączania anten zewnętrznych. Strona - 21

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe Załącznik nr 1d do SIWZ sprawa nr 33/010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ: MS liczba sztuk 5 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych 1 Obudowa serwer w obudowie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest: I.)Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zestawu macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Część 1 - netbooki Lp. Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. Parametry oferowane Producent,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.341-404/10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.342-404/10 Załącznik do oferty SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE KOMPUTER MOBILNY - 1 Sprzęt musi być zgodny z serią Toshiba S500-115

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa Zamawiającego: IMPORT Anna Klimek REGON: 470873221 NIP: 731-103-22-82 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jadwinin, dnia 05.08.2013 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Lukan EXPORT- Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery Załącznik nr 1c do SIWZ sprawa nr 33/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery L.p. 1. Opis przedmiotu zamówienia 33/2010/ZP Strona 1 Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I 2 3 Drukarka przenośna z akumulatorem Format papieru A4 Druk atramentowy Masa do 2,5 kg Zasilana z sieci 230V i z własnego akumulatora Podłączenie do komputera przez port USB 2.0 Współpraca z systemem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup: a) Obudowy Blade Chassis - szt. 1 b) Serwerów typu blade - szt. 2 c) Szafa typu RACK 19 42U - szt. 1 d) Macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na dostarczenie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na dostarczenie: ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostarczenie: Jaktorów, Chylice-Kolonia, dnia 3.0.20. Sprzętu i dodatkowego oprogramowania na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 2.3 RPO WM Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 108/PNE/DOT/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System dostępu bezprzewodowego WiFi wraz z tabletami stanowią zintegrowany system obsługi pacjenta w każdym pomieszczeniu bloku łóżkowego

Bardziej szczegółowo