Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa Regionalnej sieci Szerokopasmowej Aglomeracji rzeszowskiej RESMAN etap 2, polegająca na: dostawie, montaŝu, uruchomieniu i utrzymaniu w ruchu przez okres gwarancji kompletnego systemu składającego się z - sieci szkieletowej - sieci dostępowej dla 55 jednostek - centrum zarządzania siecią - systemu EOD - promocja projektu zwanego dalej systemem RESMAN2. Wymagania wstępne: Zamówienie zostało sformułowane w oparciu o uzasadnione potrzeby zamawiającego; a stawiane wymagania dotyczą parametrów sprzętu informatycznego słuŝącego rozbudowie istniejącej sieci teleinformatycznej. Stąd teŝ specyfikacja techniczna zawiera w takich przypadkach nazwy własne sprzętu. Wynika to z faktu, iŝ zamawiający dokonuje rozbudowy istniejącego systemu. W ramach wykonania zamówienia systemu RESMAN2 naleŝy dostarczy wszystkie elementy z Listy Wymaganych Elementów, spełniających wymagania określone w Liście Wymaganej funkcjonalności. Przed przystąpieniem do robót naleŝy uzgodnić ich szczególowy zakres z upowaŝnionym pracownikiem Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Po zakończeniu robót naleŝy wykonać dokumentację powykonawczą, która musi być uzgodniona i zatwierdzona przez upowaŝnionego pracownika Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Wszystkie elementy systemu RESMAN 2 naleŝy zainstalować, skonfigurować i zintegrować z istniejącą siecią RESMAN etap I, a następnie uruchomić jako kompletny działający system. Strona - 1

2 Lista Wymaganych Elementów - szkielet sieci - centrum zarządzania siecią - system EOD NR Nazwa Ilość Szkielet sieci Zakup sprzętu, oprogramowania niezbędnego do obsługi stacji bazowych Stacja Bazowa 03 1 Radiolinia STM Stacja Bazowa Systemu Radiowego PMP 4 - ry sektory po 90 st. 1 Stacja Bazowa 04 3 Stacja Bazowa Systemu Radiowego PMP 4 - ry sektory po 90 st. 1 zakup pozostałego wyposaŝenia nierozerw. związan. z funkcjonowaniem sieci Stacja Bazowa 03 4 Zasilanie Awaryjne 1 5 Szafa 19" 1 6 Klimatyzacja Pomieszczenia 1 Stacja Bazowa 04 7 Zasilanie Awaryjne 1 8 Szafa 19" 1 9 Klimatyzacja Pomieszczenia 1 Stacja Bazowa Maszt Antenowy 5 Stacja Bazowa Maszt Antenowy 5 Prace instalacyjno montaŝowe c Strona - 2

3 Stacja Bazowa Instalacja outdoor kpl 1 13 Instalacja indoor kpl 1 14 MontaŜ 1 15 Elektryka Stacja Bazowa 03 1 Stacja Bazowa Instalacja outdoor kpl 1 17 Instalacja indoor kpl 1 18 MontaŜ 1 19 Elektryka Stacja Bazowa 04 1 Centrum zarządzania siecią zakup sprzętu, opogramowania i wyposaŝenia oraz jego konfiguracja Centrum Zarządzania Bezpieczną Siecią Targowa 1 20 Switch Ethernetowy L3 48 portów VLAN 10/100/ Switch Ethernetowy 50 portów 10/ Monitor LCD/klawiatura/switch KVM 1 23 Systemu VOIP - rozbudowa 1 24 Server Aplikacji 1 25 Serwer Archiwizacji z macierzą 1 26 System Operacyjny LINUX 4 27 System Operacyjny Windows 2 28 Router Switch ATM - rozbudowa 1 29 Stacja Robocza serwisowa 2 30 Stacja Robocza Administracyjna 4 31 Części redundantne i pomocnicze 1 koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłanych danych Centrum Zarządzania Bezpieczną Siecią Targowa 1 32 FIREWALL / IDS 1 33 Rozbudowa Sytemu zarządzania siecią SNMP 1 34 Rozbudowa Serwera QOS 1 35 Serwer monitoringu sieci 1 Strona - 3

4 Zakup pozostałego wyposaŝenia nierozerw. związan. z funkcjonowaniem sieci Centrum Zarządzania Bezpieczną Siecią Targowa 1 36 Szafa 19'' 3 37 Klimatyzacja pomieszczenia 2 39 Analizator Widma - rozbudowa 1 40 Zasilanie Awaryjne 1 Prace instalacyjno-montaŝowe Centrum Zarządzania Bezpieczną Siecią Targowa 1 41 Adaptacja pomieszczeń Targowa 1 1 Centrum Zarządzania Bezpieczną Siecią Targowa 1 42 Elektryka Centrum Zarządzania Targowa 1 1 EOD 43 EOD program 1 44 Server Aplikacji 1 45 Serwer Archiwizacji z macierzą 1 Strona - 4

5 Lista Wymaganej Funkcjonalności - szkielet sieci - centrum zarządzania siecią - system EOD Radiolinia STM-1 Radiolinia zapewniająca łączność ATM pomiędzy stacjami bazowymi szerokopasmowego systemu radiowego. Wymagana Funkcjonalność: Radiolinia ( 2 przęsła) kompatybilność sprzętowa z posiadaną przez zamawiającego radiolinią ceragon 1500P Pasmo 23 GHz Link radiowy pracujący w pełnej protekcji anteny disch 60 cm, 2 anteny dish 60 - spare 4 x ODU, 2 x IDU kaŝdy z 2 kartami STM1 SC MM, 2 x IDU kaŝdy z interfejsem GigaBit Ethernet Razem z radiolinią naleŝy dostarczyć karty kompatybilne z dostarczonym ruterem ATM Dla kaŝdego przęsła karta ATM 2 x STM 1 SC MM Strona - 5

6 2 Stacja Bazowa Systemu Radiowego PMP 4 - ry sektory po 90 st., oraz 3 Stacja Bazowa Systemu Radiowego PMP 4 - ry sektory po 90 st. Szerokopasmowy System Radiowy (punkt-wielopunkt) System radiowy stanowiący warstwę transportową dla sieci miejskiej, zapewniający komunikację pomiędzy stacjami bazowymi a sieci a wszystkimi jednostkami abonenckimi. System Radiowy Punkt wielopunkt naleŝy rozbudować posiadany przez zamawiającego system VectaStar firmy Cambridge Broadband Limited o 2 kompletne stacje bazowe kaŝda po 4 sektory 90 stopni pracujące w częstotliwości 26 GHz. Lokalizacje Stacji bazowych : Rzeszów ul. Targowa 1, Rzeszów ul. Dąbrowskiego 32 Strona - 6

7 4,7 Zasilanie Awaryjne W ramach zasilania awaryjnego stacji bazowych naleŝy Przenieść istniejące, zainstalować podłączyć i uruchomić : - siłownia SDB130-4 x invertery FUG baterie 2 kpl ( 1kpl to 4 x bateria 12V 125Ah) z lokalizacji Targowa 1 do Lokalizacji Krakowska 18 d Dla lokalizacji Dąbrowskiego 32 naleŝy dostarczyć : 1. Zasilanie gwarantowane stacji bazowej Dąbrowskiego siłownia DC 48V zasilanie AC -3x230/400V tolerancja napięcia zasilania co najmniej :-20% do +30% moŝliwość pracy przy zaniku jednej fazy moŝliwość zasilania jednofazowego ( z agregatu 1 fazowego ) współczynnik mocy 0,99 sprawność co najmniej 90% zakres regulacji napięcia wyj V prąd wyjściowy przy pracy buforowej co najmniej 70A z moŝliwością rozbudowy do co najmniej 120A poprzez dołoŝenie prostowników charakterystyka prostowników UPI stabilność napięcia wyjściowego nie gorsza niŝ ±1% moŝliwość dołączenia co najmniej 3 zestawów bateryjnych pomiar asymetrii baterii wymiary : szerokość 19" - zabudowa w szafie wysokość 5U ( 222 mm ) głębokość max. 400mm chłodzenie wymuszone ( praca w szafie ) wyprowadzenia przewodów AC i DC z tyłu siłowni wbudowany panel dystrybucyjny ( DC ) co najmniej 6 odbiorów, z moŝliwością rozbudowy moŝliwość wymiany uszkodzonego prostownika i sterownika bez wyłączania siłowni z ruchu moŝliwość regulacji parametrów wyjściowych z klawiatury lokalnej bezpośredni odczyt parametrów wyjściowych i stanów alarmowych na panelu przednim przekazywanie sygnałów alarmowych i bieŝących wskazań przy pomocy sieci LAN do centrum nadzoru z moŝliwością dołączenia co najmniej 8 dodatkowych zewnętrznych logicznych sygnałów alarmowych ( z siłowni inwertorowej, klimatyzacji ) bateria 12V 125Ah - typu 12V 125F - 4 szt. (jako druga do posiadanego zestawu, któ y naleŝy przenieść z lokalizacji Targowa 1) NaleŜy równieŝ dostarczyć : Oprogramowanie do nadzoru i kontroli systemu zasilania o parametrach nie gorszych niŝ komunikacja z urządzeniami przy pomocy protokołu TCP IP zgłaszanie do centrum nadzoru stanów alarmowych nadzorowanych urządzeń odczyt bieŝącego stanu urządzeń ( napięcie, prąd, temperatura, stan sygnałów zewnętrznych ) moŝliwość podglądu historii zdarzeń, tworzenia raportów ze zdarzeń moŝliwość objęcia nadzorem istniejących urządzeń zasilających ( 2x SCU 50, SDB 130 inwertory FUG 1.8 oraz urządzenia dostarczonego dla lokalizacji Dąbrowskiego 32 ) łatwa konfiguracja i moŝliwość rozbudowywania bazy o nowe obiekty moŝliwość rozmieszczenia lokalizacji obiektów na mapie lub planie miasta w celu łatwego dostępu do parametrów łatwe i szybkie rozróŝnianie obiektów ze stanem alarmowym moŝliwość tworzenia kopii zapasowej konfiguracji systemu nadzoru praca w systemie Windows 2000/XP, Vista Strona - 7

8 5 Szafa 19" Szafa stojąca 19 skręcana o wysokości 42U o parametrach: szafa stojąca 19", regulowana głębokość profili; tylne drzwi zdejmowane, zdejmowane osłony boczne zamykane na zamek; dach i podłoga z moŝliwością wprowadzenia kabli oraz instalacji paneli wentylacyjnych; zestaw uziemiający, stopki poziomujące; belki montaŝowe z przodu i z tyłu szafy, wentylator dachowy z termostatem, wymiary szafy wys. x szer. x głęb.: 42Ux600x Klimatyzacja Pomieszczenia Klimatyzacja dedykowana dla serwerowni zapewniająca utrzymanie temperatury 18 st Celsjusza dla urządzeń dostarczonej stacji bazowej w pomieszczeniu o wymiarach 4x4x2,5 (długość/szerokość/wysokość) 8 Szafa 19" Szafa stojąca 19 skręcana o wysokości 42U o parametrach: szafa stojąca 19", regulowana głębokość profili; tylne drzwi zdejmowane, zdejmowane osłony boczne zamykane na zamek; dach i podłoga z moŝliwością wprowadzenia kabli oraz instalacji paneli wentylacyjnych; zestaw uziemiający, stopki poziomujące; belki montaŝowe z przodu i z tyłu szafy, wentylator dachowy z termostatem, wymiary szafy wys. x szer. x głęb.: 42Ux600x Klimatyzacja Pomieszczenia Klimatyzacja dedykowana dla serwerowni zapewniająca utrzymanie temperatury 18 st Celsjusza dla urządzeń dostarczonej stacji bazowej w pomieszczeniu o wymiarach 4x4x2,5 (długość/szerokość/wysokość) 10 Maszt Antenowy Stabilny masz antenowy o wysokości mniejszej niŝ 3m 11 Maszt Antenowy Stabilny masz antenowy o wysokości mniejszej niŝ 3m 12 Instalacja outdoor kpl droga kablowa na zewnątrz budynku (koryta metalowe) maxymalnie 100 metrów 13 Instalacja indoor kpl droga kablowa wewnątrz budynku maxymalnie 15 metrów 14 MontaŜ prace instalacyjno montaŝowe urządzeń stacji bazowej 15 Elektryka Stacja Bazowa 03 Wykonanie osobnego przyłącza elektrycznego z zabezpieczeniem nad prądowym i przeciw przepięciowym od tablicy elektrycznej Instalacje naleŝy wykonac w listwach nasciennych PCV, w których naleŝy prowadzic przewód zasilający YDY 3x2,5 oraz przewód PE o przekroju min 6 mm2 do uziemienia szafy abonenckiej. W szafie abonenckiej naleŝy zamontowac gniazdo do podlączenia dostarczonej siłowni telekomunikacyjnej Strona - 8

9 16 Instalacja outdoor kpl droga kablowa na zewnątrz budynku (koryta metalowe) maksymalnie 100 metrów 17 Instalacja indoor kpl droga kablowa wewnątrz budynku maksymalnie 15 metrów 18 MontaŜ prace instalacyjno montaŝowe urządzeń stacji bazowej 19 Elektryka Stacja Bazowa 04 Wykonanie osobnego przyłącza elektrycznego z zabezpieczeniem nad prądowym i przeciw przepięciowym od tablicy elektrycznej Instalacje naleŝy wykonac w listwach nasciennych PCV, w których naleŝy prowadzic przewód zasilający YDY 3x2,5 oraz przewód PE o przekroju min 6 mm2 do uziemienia szafy abonenckiej. W szafie abonenckiej naleŝy zamontowac gniazdo do podlączenia dostarczonej siłowni telekomunikacyjnej Strona - 9

10 20 Switch Ethernetowy L3 48 portów VLAN 10/100/1000 Przełącznik sieciowy o parametrach nie gorszych niŝ 48 portów Ethernet 10/100/1000 redundantne zasilanie obsługa VLAN q zdalne zarządzanie poprzez TCP/IP moŝliwość podłączenia do istniejącego systemu zarządzania oraz zarządzanie z poziomu posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Procurve Manager obsługa IEEE Type 10Base-T obsługa IEEE 802.3u Type 100Base-TX obsługa IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet obsługa RFC 783 TFTP obsługa RFC 951 BootP obsługa RFC 1542 BootP obsługa RFC 854 Telnet obsługa RFC 768 UDP obsługa RFC 792 ICMP obsługa RFC 826 ARP obsługa RFC 2030 Simple Network Time Protocol obsługa IEEE 802.3X Flow Control obsługa DHCP Relay obsługa RFC 2236 IGMPv1/v2/v3 obsługa IEEE 802.1D Spanning Tree obsługa IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree obsługa IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol obsługa RFC 2138 RADIUS obsługa RFC 2866 RADIUS accounting obsługa SSHv2 Secure Shell obsługa IEEE 802.1X Network Login obsługa Bridge MIB obsługa IEEE 802.1Q VLANs obsługa IEEE 802.1Q VLAN tagging obsługa IEEE 802.1Q GVRP obsługa IEEE 802.1p Priority obsługa SNMPv1/v2c/v3 obsługa HTML and telnet management obsługa RFC 1493 Bridge MIB obsługa RFC 1213 MIB II obsługa RFC 2096 IP Forwarding Table MIB obsługa RFC 2737 Entity MIB obsługa RFC 2863 Evolution of Interface obsługa RFC 2665 Ethernet MIB obsługa RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 3 (alarm) i 9 (events) obsługa Extended RMON obsługa RFC 2021 RMON probe configuration (RMON v2) obsługa RFC MAU MIB obsługa RFC 2613 SMON obsługa RFC p i 802.1Q Bridge MIB obsługa RFC 2618 RADIUS Client MIB obsługa RFC 2620 RADIUS Accounting MIB Strona - 10

11 21 Switch Ethernetowy 50 portów 10/100 Przełącznik sieciowy o parametrach nie gorszych niŝ 48 portów Ethernet 10/100 2 porty 10/100/1000 obsługa VLAN q zdalne zarządzanie poprzez TCP/IP moŝliwość podłączenia do istniejącego systemu zarządzania oraz zarządzanie z poziomu posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Procurve Manager obsługa IEEE Type 10Base-T obsługa IEEE 802.3u Type 100Base-TX obsługa IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet obsługa RFC 783 TFTP obsługa RFC 951 BootP obsługa RFC 1542 BootP obsługa RFC 854 Telnet obsługa RFC 768 UDP obsługa RFC 792 ICMP obsługa RFC 826 ARP obsługa RFC 2030 Simple Network Time Protocol obsługa IEEE 802.3X Flow Control obsługa DHCP Relay obsługa RFC 2236 IGMPv1/v2/v3 obsługa IEEE 802.1D Spanning Tree obsługa IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree obsługa IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol obsługa RFC 2138 RADIUS obsługa RFC 2866 RADIUS accounting obsługa SSHv2 Secure Shell obsługa IEEE 802.1X Network Login obsługa Bridge MIB obsługa IEEE 802.1Q VLANs obsługa IEEE 802.1Q VLAN tagging obsługa IEEE 802.1Q GVRP obsługa IEEE 802.1p Priority obsługa SNMPv1/v2c/v3 obsługa HTML and telnet management obsługa RFC 1493 Bridge MIB obsługa RFC 1213 MIB II obsługa RFC 2096 IP Forwarding Table MIB obsługa RFC 2737 Entity MIB obsługa RFC 2863 Evolution of Interface obsługa RFC 2665 Ethernet MIB obsługa RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 3 (alarm) i 9 (events) obsługa Extended RMON obsługa RFC 2021 RMON probe configuration (RMON v2) obsługa RFC MAU MIB obsługa RFC 2613 SMON obsługa RFC p i 802.1Q Bridge MIB obsługa RFC 2618 RADIUS Client MIB obsługa RFC 2620 RADIUS Accounting MIB Strona - 11

12 22 Monitor LCD/klawiatura/switch KVM - kvm 16 portów z kompletem kabli do podłączenia do dostarczonych serwerów - obsługa kvm przez IP - monitor i klawiatura w postaci szuflady rozkładanej i zamontowanej w szafie 19 Strona - 12

13 23 Systemu VOIP - rozbudowa NaleŜy rozbudowach i zintegrować z posiadanym przez zamawiającego system voip o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych : Kompletny redundantny System VOIP klasy operatorskiej Obsługa zarządzania przez stronę internetową WWW Obsługa IVR w języku polskim z moŝliwością budowania wielopoziomowych menu ( moŝliwość sprawdzania i doładowywania stanu konta prepaid) Obsługa wielu dostawców usług głosowych, poprzez łącza IP oraz łącza e1 dss1, z moŝliwością kierowania rozmów do róŝnych dostawców na podstawie roŝnych kryteriów ( Np ceny połączenia, prefixu, ustawionej kolejności, itp.) Obsługa Callback Obsługa Voic z dostępem do skrzynki przez stronę WWW oraz . Obsługa Fax2 Obsługa Auto-attendent z moŝliwością budowy własnego menu przez stronę WWW Obsługa Konferencji głosowych dla więcej niŝ 3 jednoczesnych uŝytkowników Obsługa DialPlanów dla translacji numerów telefonów Obsługa Autoprovisioningu dla analogowych bramek voip Obsługa kodeków - obsługa kodeków 723.1, G.729a, G.711 (A-law, µ-law) system bilingowy o parametrach z funkcjonalnością: - system musi być oparty na relacyjnej bazie danych, minimum 2 niezaleŝne instancje bazy danych pracujące na niezaleŝnych systemach, pomiędzy którymi zapewniona jest automatyczna replikacja - Wbudowany serwer radius AAA - obsługa postpaid i prepaid - obsługa rozliczania klientów hotspotów (transmisja danych) - moŝliwość customizowania wyglądu faktur - moŝliwość generowania raportów - obsługa róŝnych cen połączeń w zaleŝności od pory dnia lub nocy - obsługa automatycznego fakturowania z opcją wysyłania przez - obsługa przeliczania historycznych CDR dla zadanych stawek - dostęp do CDR przez WWW oraz moŝliwość exportowania CDR do plików - moŝliwość dostępu do danych z zewnętrznych aplikacji softswich kategorii 5 z obsługą funkcjonalności : - przełączanie rozmów (call transfer) - przekierowywanie rozmów (call forwarding) - przekierowywanie rozmów kiedy zajęte (call forwarding on Busy) - przekierowywanie rozmów kiedy nie odbieram (call forwarding on don t answer) - folow-me - parkowanie połączeń (call park/ call pickup) - call waiting - prezentacja numeru dzwoniącego - distinctive ringing - group pickup - konferencje minimum 3 stronne - obsługa protokołu SIP - sip proxy - obsługa NAT redundantny gateway 8 x e1 - obsługa kodeków.723.1, G.729a, G.711 (A-law, µ-law) - automatyczne wykrywanie kodeków - Obsługa faxów T.38 - Obsługa modemów przez sieć IP - Obsługa SNMP - Obsługa IVR - Obsługa Radius - Obsługa SIP ( RFC 2833) - Obsługa Adaptive Voice Activity Detection (VAD) Strona - 13

14 - Obsługa Comfort Noise Generation (CNG) - Obsługa Adaptive Jitter Buffer - Obsługa cancelacji echa - Packet Loss Compensation - Obsługa NAT/Firewall - Obsługa IP Filtering Dostarczony system nie moŝe mieć programowych ograniczeń licencyjnych na liczbę uŝytkowników oraz liczbę rozmów. W przypadku występowania opcjonalnych modułów musza być dostarczone wszystkie dostępne moduły dla danego systemu bez Ŝadnych ograniczeń. NaleŜy zapewnić Support i Maitenance producenta systemu przez okres minimum 36 miesięcy. ponadto Dla kaŝdej z przyłączanych jednostek naleŝy utworzyć oddzielnego uŝytkownika, dla którego naleŝy przypisać pulę nr telefonicznych. W ramach danej jednostki system powinien oferować usługi: - budowanie wielopoziomowego IVR dla danej jednostki - dzwonienie po skróconym numerze w ramach danej jednostki ( 4-ry ostatnie cyfry numeru) - przełączanie rozmów - grupowe dzwonienie - przejmowanie rozmowy - dyskryminacje połączeń ( dla kaŝdego z numerów oddzielnie minimum 4 grupy dyskryminacjyjne) - historia rozmów dostępna przez interfejs WWW dla wszystkich numerów danego uŝytkownika, historia rozmów dla pojedynczego numeru z puli danego uŝytkownika - biling rozmów dostępny przez interfejs WWW dla wszystkich numerów danego uŝytkownika, biling rozmów dla pojedynczego numeru z puli danego uŝytkownika - poczta głosowa - usługę fax to oraz to fax - wysyłanie faxów Strona - 14

15 24 Serwer Aplikacji naleŝy dostarczyć serwer o parametrach nie gorszych niŝ : - Obudowa o wysokości nie wyŝszej niŝ 4U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania serwera do celów serwisowych oraz prowadnicami przewodów - moŝliwość zainstalowania 4 procesorów x86 dających sumarycznie 24 rdzeni w obrębie jednej obudowy, - zainstalowane 4 procesory sześciordzeniowe, kaŝdy z 16 MB L3 cache - Pamięć RAM zainstalowane 64 GB - moŝliwość zainstalowania minimum 16 dysków 2,5" SAS hot-swap, - zainstalowane 8 dysków twardych SAS 2,5 o pojemności min. 300 GB 10K rpm - zainstalowany sprzętowy kontroler RAID 0, 1, 1+0, 5 do dysków wewnętrznych - zainstalowany napęd optyczny DVD-RW, - zainstalowane dwie karty HBA Fibre Channel PCI-E 4Gb Single (400 MB/s, zawierające interfejs optyczny wraz z patchcordami) do redundantnego podpięcia macierzy dyskowej, - zainstalowane minimum dwa zasilacze hot-swap, zapewniające pełną redundancje zasilania serwera - minimum 4 interfejsy sieciowe 10/100/1000Mb, - dedykowany port do zdalnego zarządzania serwerem, - zintegrowany procesor serwisowy, umoŝliwiający zdalne zarządzanie serwerem; aktywna usługa przekierowania pełnej sesji graficznej od momentu jego startu - Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna lub w postaci karty rozszerzeń - Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy - Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise, 32/64 bit; Linux, VMware ESX Server - Zainstalowane dedykowane dla serwera oprogramowanie do wirtualizacji serwera system wirtualizacyjny nie moŝe wymagać do instalacji wcześniej zainstalowanego systemu operacyjnego, musi się instalować na goły system. Licencja do 4 procesorów z obsługą do 24 rdzeni; moŝliwość uruchomienia minimum 12 wirtualnych serwerów z systemem linux lub windows 2003 serwer - Na serwerze naleŝy utworzyć 2 wirtualne systemy i zainstalować na nich system operacyjny linux dostarczony w zamówieniu (punkt 26 z listy wymaganej funkcjonalności) serwer 1 - głowiny system proxy SQUID z inteligentnym filtrowaniem zawartości stron ; główny system statystyk sieciowych CACTI ; główny system poczty elektronicznej i DNS serwer 2 zapasowy serwer do obsługi EOD Strona - 15

16 25 Serwer Archiwizacji z macierzą naleŝy dostarczyć klaster ( 2 serwery ) z macierzą o parametrach nie gorszych niŝ : serwery 2 szt. o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych : - Obudowa o wysokości nie wyŝszej niŝ 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, oraz prowadnicami przewodów - moŝliwość zainstalowania 2 procesorów x86 dających sumarycznie 8 rdzeni w obrębie jednej obudowy, - zainstalowane 2 procesory czterordzeniowe klasy Intel Quad Core Xeon X5450 lub równowaŝne, - Pamięć RAM zainstalowane 8GB - moŝliwość zainstalowania minimum 6 dysków 2,5" SAS hot-swap, - zainstalowane 6 dysków twardych SAS 2,5 o pojemności min. 300GB 10K rpm - zainstalowany sprzętowy kontroler RAID 0, 1, 1+0, 5 do dysków wewnętrznych - zainstalowany napęd optyczny DVD-RW, - zainstalowane dwie karty HBA Fibre Channel PCI-E 4Gb Single (400 MB/s, zawierające interfejs optyczny wraz z patchcordami) do redundantnego podpięcia macierzy dyskowej, - zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-swappable, - minimum 4 interfejsy sieciowe 10/100/1000Mb, - dedykowany port do zdalnego zarządzania serwerem, - zintegrowany procesor serwisowy, umoŝliwiający zdalne zarządzanie serwerem; aktywna usługa przekierowania pełnej sesji graficznej od momentu jego startu - Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna lub w postaci karty rozszerzeń - Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy - Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise, 32/64 bit; Linux, VMware ESX Server Macierz 1 szt. o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych : - obudowa macierzy - przystosowana do montaŝu w szafie rack 19 z dwoma redundantnymi zasilaczami, - dołączone odpowiednie uchwyty montaŝowe - karta kontrolera - podwójny redundantny kontroler RAID z interfejsem Fibre Channel - wielkość pamięci podręcznej z ochroną ECC: min. 512 MB na kontroler - interfejsy do hosta: min. 2x Fibre Channel 4Gb/s na kontroler, moŝliwość redundantnego podłączenia do przełącznika Fibre-Channel - inne interfejsy: min. 2x 10/100 Base-T Ethernet; 2x 9-stykowe porty szeregowe RS obsługiwane poziomy RAID: 0, 1, (1+0), 5 - akumulatorowe podtrzymanie zasilania pamięci podręcznej lub dedykowany moduł zasilania awaryjnego gwarantujący, iŝ po utracie zasilania (np. awarii) moduł ten podtrzyma zasilanie macierzy co najmniej na czas umoŝliwiający zapisanie na dyskach twardych wszystkich danych zawartych w pamięci podręcznej, oraz uniemoŝliwi zapisanie - dynamiczne rozszerzanie pojemności: do 48 dysków, poprzez zastosowanie półek rozszerzeń - ilość dysków w pojedynczej półce macierzy: min liczba zainstalowanych dysków HotSpare: min. 12 x 300 GB 10k RPM - maksymalna pojemność macierzy (moŝliwość rozbudowy): min. 14TB w oparciu o dyski SAS - Oprogramowanie do zarządzania macierzą - MoŜliwość realizacji zarządzania macierzą poprzez interfejs WWW bez dodatkowych licencji - Kompatybilność: macierz powinna współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows 2003 serwer, Linux macierz musi być zgodna i współpracować systemem do wirtualizacji VMware ESX - Gwarancja macierz powinna być objęta 36 miesięczną gwarancją na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja powinna być świadczona w trybie czas reakcji następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii Strona - 16

17 26 System Operacyjny LINUX Dostarczony system operacyjny linux musi być w pełni kompatybilny z dostarczonymi serwerami oraz dostarczonym oprogramowaniem do wirtualizacji NaleŜy zapewnić moŝliwość pobierania (manualne lub automatyczne) aktualizacji systemu ze strony producenta w czasie nie krótszym niŝ 36 miesięcy 27 System Operacyjny Windows Windows Server 2003 Standard Strona - 17

18 28 Router Switch ATM rozbudowa naleŝy dostarczyć przełącznik rutujący ATM o parametrach nie gorszych niŝ: pełna redundancja, zasilanie, moduły sterujące, wentylatory modułowa budowa z co najmniej 8 portami na karty interfejsów routing z prędkością liniową interfejsu bez względu na zdefiniowane filtry/listy dostępowe lub NAT. redundantne zasilanie ( minimum 2 zasilacze) z sygnalizacja uszkodzenia i z moŝliwością wymiany w czasie pracy zainstalowane redundantne moduły zarządzające minimum 2 szt. obsługa co najmniej 16 Gbps nie blokowalnego ruchu obsługa IP routing - OSPF, IS-IS, BGP obsługa MPLS obsługa Security (ACLs, L2 filters) obsługa sprzętowego QoS obsługa VLAN Translation obsługa Spanning Tree Protocol, Rapid STP, Per VLAN STP obsługa VRRP obsługa Link Aggregation, Smarttrunking obsługa Loop detection obsługa BGP oraz OSPF obsługa RMON/RMON2 obsługa SNMP obsługa SSH v1 oraz v2 obsługa RADIUS Command Line Interface (CLI) MoŜliwości zainstalowania minimum 4 interfejsów STM1 SC MM Zainstalowane następujące interfejsy hotswap (nie mniej niŝ): - 4 x Gigabit Ethernet - RJ45-8 x Fast Ethernet 10/100 Mbps Strona - 18

19 29 Stacja Robocza serwisowa Dostawa 1szt. Komputera typu tablet PC o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych: - ekran dotykowy nie mniejszy niŝ 12,1 cala podświetlany diodami LED, rozdzielczość 1280x800, matowy - procesor minimum 2-rdzeniowy 1.86 GHz i 6 MB L2 cache lub równowaŝny - minimum 4 GB RAM DDR3 SDRAM 1066 MHz - dysk twardy minimum 128 GB Solid State Disk - napęd minimum DVDRW - karta grafiki z minimum 384 MB RAM - wbudowana karta abgn - zintegrowany modem WWAN z obsługą HSDPA 7.2 Mbit/s bez blokady Sim lock - Bluetooth karta sieciowa 1 Gbit/s - slot Pccard lub ExpressCard 54/34 - minimum 3 porty USB wbudowana klawiatura qwerty - waga poniŝej 2 kg - czytnik kart minimum SDHC - dodatkowa bateria o duŝej pojemności (8 komorowa) - mysz BT, ładowana w porcie ExpressCard - torba dedykowana dla tableta - karta WIMAX - system operacyjny Windows Vista Business z opcją downgrade do Windows XP Dostawa 1szt. Komputera typu tablet PC o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych: - ekran dotykowy nie mniejszy niŝ 13,3 cala podświetlany diodami LED, rozdzielczość WXGA, matowy - procesor minimum 2-rdzeniowy 2.5 GHz i 6 MB L2 cache lub równowaŝny - minimum 4 GB RAM DDR3 SDRAM 1066 MHz - dysk twardy minimum 160 GB 7200 RMP - napęd DVDRW - wbudowana karta grafiki - wbudowana karta abgn - modem WWAN z obsługą HSDPA 7.2 Mbit/s bez blokady Sim lock - wbudowana kamera internetowa - Bluetooth karta sieciowa 1 Gbit/s - slot pccard lub ExpressCard 54/34 - minimum 3 porty USB wbudowana klawiatura qwerty - czytnik kart minimum SD - karta WIMAX - dodatkowa bateria rozszerzająca długość czasu pracy komputera - torba dedykowana dla tableta - system operacyjny Windows Vista Business z opcją downgrade do Windows XP - oprogramowanie MS Office mysz laserowa bezprzewodowa, moduł radiowy USB nie dłuŝszy niŝ 8 mm - zewnętrzny dysk USB 2.0 o pojemności min. 320GB, 2.5 cala, waga poniŝej 200g Strona - 19

20 30 Stacja Robocza Administracyjna Wydajna Stacja robocza admistracyjna przystosowana do pracy 24 godziny na dobę o parametrach nie gorszych niŝ lub równowaŝnych - Procesor 4 rdzenie, częstotliwość taktowania min 3.2 GHz, cache L3 min 8 MB; - pamięć RAM minimum 4 GB; - karta graficzna z minimum 1 GB RAM oraz umoŝliwiająca podłączenie 2 monitorów; - 3 dyski twarde minimum 500 GB SATA 3.0, 2 dyski pracujące w mirroringu; - 2 monitory lcd 27 cali, rozdzielczość 1920x1200; kąt widzenia minimum 170 stopni / 170 stopni; - napęd optyczny blueray; - ergonomiczna klawiatura; - ergonomiczna mysz optyczna; - system operacyjny windows vista ultimate; - oprogramowanie MS Office karta WIMAX - pendrive o pojemności 64 GB - dołaczony sieciowy serwer plików o parametrach nie gorszych niŝ : złacze sieciowe LAN: RJ45, 10/100/1000 MBit/s Ethernet złącze sieciowe USB 2.0, złącze e-sata dysk sieciowy / serwer plików dla Windows, MacOS, Linux (Samba) Obsługa protokołu iscsi pozwalająca na obsługę bezpośrednią systemów z inicjatorem iscsi Szyfrowanie wolumenów kluczem AES 256bit zainstalowane 4 dyski 3.5" SATA II, min 1,5 TB kaŝdy Konfiguracja RAID 0, 1,5, 6, 5+ z dyskiem zapasowym Kopiowanie przez USB jednym przyciskiem z pamięci zewnętrznych i na dyski zewnętrzne Backup danych na zewnętrzne dyski i macierze poprzez interfejs USB Wbudowana funkcja zdalnej replikacji Wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html) Pobieranie plików bez włączania PC (zarówno z FTP jak i HTTP) Współpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostępu uŝytkowników Szyfrowany dostęp SSL/TLS dla serwera FTP Kontrola dostępu na podstawie adresów ip (dozwolone / zabronione) Dostęp i administracja poprzez HTTPS (SSL) MoŜliwośc podłączenia kolejnego dysku twardego przez interfejs USB 2.0 lub złącze e-sata. Strona - 20

21 31 Części redundantne i pomocnicze Części redundantne : W ramach powyŝszego punktu naleŝy dostarczy części redundantne do systemu radiowego PMP - 1 x kompletna stacja bazowa z 2 sektorami 90 stopni - 5 x jednostka abonencka systemu radiowego PMP z anteną i minimum 2 portami E1-10 x urządzenie abonenckie wimax USB - 10 x urządzenie abonenckie wimax indor Wszystkie elementy redundantne muszą zostać zainstalowane i podłączone tak aby w przypadku wystąpienia awarii elementów podstawowych mogły zostać one zastąpione elementami redundantnymi. Elementy pomocnicze Przenośne urządzenie do testowania i analizy sieci LAN i WLAN o parametrach nie gorszych lub równowaŝnych : - analiza sieci Ethernet 10/100/1000 Mbit/s RJ45 - analiza sieci WLAN abg ( wykrywanie urządzeń, wykrywanie sieci, wykrywanie kanałów radiowych, lokalizowanie nadajników WI-FI) - dostępna opcja analizy sieci optycznych - pomiar wydajności sieci IP do 1 Gbit/s ( pomiar przepustowości, generowanie ruchu, obsługa RFC 2544,) - sprawdzanie jakości infrastruktury okablowania strukturalnego (mapa połączeń STP/UTP, lokalizacja usterek) - rozwiązywanie problemów z PoE - obsługa wykrywania problemów ustawień duplex - obsługa wykrywania VLAN - obsługa EAP, WPA, WEP - obsługa wykrywania urządzeń sieciowych swichy - wykonywanie raportów sieciowych - wymagane wbudowane narzędzia sieciowe TELNET, SSH, emulator terminala, FTP, TFTP - urządzenie musi być wyposaŝone w 2 baterie ( podstawowa i zapasowa) umoŝliwiające prace w terenie, ładowarkę samochodowa, karta abg musi posiadać konektor antenowy do podłączania anten zewnętrznych. Strona - 21

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry jakie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo