Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 24 sierpnia 2015 r. Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie sierpnia 2015 r. Nr 33/2015 (372) Sprzedaż detaliczna na Ukrainie po 7 miesiącach 2015 r Poziom inflacji na Ukrainie w lipcu 2015 roku... 2 Rynek budowlany Ukrainy po 7 miesiącach 2015 roku... 4 Ukraiński rynek samochodowy w lipcu 2015 roku... 4 Nowy numer Wiadomości prywatyzacyjnych oraz informacje o zamówieniach publicznych na Ukrainie 4 Ukraiński sektor transportowy w okresie styczeń-lipiec 2015 r Poziom produkcji przemysłowej na Ukrainie po 7 miesiącach 2015 roku... 5 Prognoza rozwoju gospodarczego Ukrainy w roku Wyniki ukraińskiego sektora telekomunikacyjnego po I półroczu 2015 r Ukraiński sektor energetyczny po I półroczu 2015 r Zestawienie wybranych ogłoszeń o zamówieniach publicznych na Ukrainie... 9

2 *** Uwaga: wszelkie załączniki do informacji prezentowanych poniżej znaleźć można na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (http://www.kiev.trade.gov.pl) w informacjach z danego dnia, zamieszczonych w zakładce Aktualności. Kijów, 17 sierpnia 2015 r. Sprzedaż detaliczna na Ukrainie po 7 miesiącach 2015 r. Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. obrotów detalicznych placówek handlowych i gastronomicznych na Ukrainie w styczniu-lipcu 2015 r. Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, obroty przedsiębiorstw handlu detalicznego i gastronomii na Ukrainie po 7 miesiącach b.r. wyniosły 559,9 mld UAH, co oznacza ich spadek o 23,6 % w porównaniu do poziomu obrotów odnotowanych w analogicznym okresie 2014 roku. Dodatkowe informacje o poziomie obrotów przedsiębiorstw handlu detalicznego i gastronomii w poszczególnych regionach Ukrainy za styczeń-lipiec 2015 r. w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce Ukraina / Gospodarka Ukrainy". Kijów, 17 sierpnia 2015 r. Poziom inflacji na Ukrainie w lipcu 2015 roku Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. zmian cen na towary konsumpcyjne i przemysłowe na Ukrainie w lipcu 2015 r. Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, od początku 2015 r. poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji) wzrósł o 39,3 %. W porównaniu natomiast do czerwca 2015 roku poziom tych cen zmniejszył się o 1,0 %, a w stosunku do lipca 2014 roku wzrósł o 55,3 %. Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w porównaniu do czerwca 2015 roku odnotowano w przypadku cen na odzież i obuwie o 4,7 % oraz w branży spożywczej o 2,0 %. Największy wzrost odnotowano natomiast w pzypadku cen na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 1,7%), na towary i usługi w zakresie rekreacji i kultury (o 1,5 %) oraz na usługi hoteli i restauracji (o 1,4 %). Szczegółowe informacje o zmianie poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w poniższej tablicy. Dynamika zmian w stosunku do: czerwca 2015 roku grudnia 2014 roku lipca 2014 roku Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 98,0 134,9 149,9 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 101,7 121,2 138,1 Odzież i obuwie 95,3 112,5 132,4 Opłaty komunalne 100,2 222,1 247,8 Wyposażenie i wydatki na utrzymanie domu 100,6 132,4 150,3 Zdrowie 100,6 125,1 139,0 Transport 100,2 122,9 137,3 2

3 Telekomunikacja 100,1 104,1 106,6 Rekreacja i kultura 101,5 130,4 146,5 Edukacja 100,7 114,9 118,3 Hotele i restauracje 101,4 118,8 126,8 Inne towary i usługi 101,0 125,6 143,0 W przypadku cen na produkcję przemysłową, w lipcu 2015 roku poziom cen towarów i usług przemysłowych wzrósł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,0 %. W porównaniu natomiast do lipca 2014 roku poziom tych cen wzrósł o 37,0 %, a liczony od początku bieżącego roku o 25,9 %. Największy wzrost cen towarów i usług przemysłowych w lipcu 2015 r. w porównaniu do czerwca 2015 r. odnotowano w branży produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody (o 7,0 %), w przypadku przemysłu wydobywczego (wzrost o 1,6 %) oraz produkcji pozostałych wyrobów niemetalicznych (o 0,7 %). Obniżeniu uległy natomiast ceny w przemyśle chemicznym spadek o 0,8 %, w przypadku produkcji koksu i paliw spadek o 0,5% oraz w przemyśle maszynowym spadek również o 0,5%. Szczegółowe informacje o zmianie poziomu cen towarów i usług przemysłowych w lipcu 2015 roku w poniższej tablicy. Dynamika zmian w stosunku do: czerwca 2015 r. grudnia 2014 r. lipca 2014 r. Przemysł wydobywczy 101,6 129,2 142,8 Produkcja artykułów spożywczych, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 100,6 130,3 144,7 Przemysł lekki 100,6 122,1 133,9 Przemysł drzewny (za wyjątkiem produkcji mebli) i celulozowo-papierniczy 100,2 130,3 151,6 Produkcja koksu i paliw 99,5 114,2 132,9 Przemysł chemiczny 99,2 127,6 150,7 Produkcja pozostałych wyrobów niemetalicznych 100,7 128,4 140,0 Przemysł hutniczy 99,5 116,8 133,3 Przemysł maszynowy 100,4 112,0 113,0 Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody 107,0 131,0 132,6 Dodatkowe informacje o zmianie poziomu cen na Ukrainie za lipiec 2015 roku w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce Ukraina / Gospodarka Ukrainy". 3

4 Kijów, 18 sierpnia 2015 r. Rynek budowlany Ukrainy po 7 miesiącach 2015 roku Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dotyczące wartości zrealizowanych na Ukrainie w okresie styczeń-lipiec 2015 r. prac budowlanych. Zgodnie z opublikowanymi przez Służbę danymi, łączna wartość zrealizowanych w okresie styczeń-lipiec 2015 roku prac budowlanych na Ukrainie wyniosła 24,9 mld UAH (spadek o 26,7 % w porównaniu do wartości prac budowlanych zrealizowanych w analogicznym okresie 2014 roku). W szczególności w w/w okresie 2015 r. budowa nowych obiektów, modernizacja oraz zmiany techniczne w już istniejących budynkach stanowiły 83,2 % łącznego poziomu wykonanych prac budowlanych, kolejne 8,7 % tych prac stanowiły remonty generalne, a 8,1 % remonty bieżące. Łączne nakłady na budowę obiektów mieszkalnych wyniosły w okresie styczeń-lipiec 2015 roku 6,92 mld UAH (27,8 % łącznej wartości zrealizowanych w tym okresie prac budowlanych, spadek o 6,6 % w porównaniu z nakładami na budowę tego typu obiektów w tym okresie 2014 roku), na budowę obiektów niemieszkalnych 5,97 mld UAH (24,0 %, spadek o 33,7 %), a na budowę konstrukcji inżynieryjnych 11,98 mld UAH (48,2 %, spadek o 32,3 %). Dodatkowe informacje o poziomie wartości zrealizowanych prac budowlanych za 7 miesięcy 2015 roku w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału w zakładce Ukraina / Gospodarka Ukrainy". Kijów, 18 sierpnia 2015 r. Ukraiński rynek samochodowy w lipcu 2015 roku Zgodnie z danymi Ukraińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów UKRAUTOPROM przedstawiło dane dotyczące produkcji samochodów na Ukrainie. Zgodnie z danymi w/w organizacji, w okresie styczeń-lipiec 2015 r. na Ukrainie wyprodukowano 4,0 tys. samochodów (spadek o 83,5% w porównaniu z poziomem produkcji z analogicznego okresu 2014 r.), w tym 2,9 tys. samochodów osobowych (spadek o 87,3 % w porównaniu z poziomem produkcji w okresie styczeń-lipiec 2014 r.), 326 autobusów (spadek o 37,8 %) oraz 785 szt. samochodów ciężarowych i dostawczych (spadek o 19,7 %). W szczególności w lipcu 2015 r. na Ukrainie wyprodukowano łącznie 844 szt. samochodów (wzrost o 48,9 % w porównaniu z poziomem produkcji z lipca 2014 r.), w tym 625 szt. samochodów osobowych (wzrost o 82,2 %), 78 autobusów (wzrost o 9,9 %) oraz 141 szt. samochodów ciężarowych i dostawczych (spadek o 7,8 %). Liderami pod względem poziomu produkcji samochodów na Ukrainie po 7 miesiącach 2015 r. zostały ZAZ (1,8 tys. szt. wyprodukowanych samochodów, 45,1 % łącznego poziomu ich produkcji w w/w okresie), Eurocar (1,2 tys. szt.) oraz AUTOKRAZ (709 szt. samochodów). Źródło: Ukrautoprom Kijów, 19 sierpnia 2015 r. Nowy numer Wiadomości prywatyzacyjnych oraz informacje o zamówieniach publicznych na Ukrainie Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy opublikował najnowszy numer Wiadomości prywatyzacyjnych, biuletynu informacyjnego zawierającego ogłoszenia o prowadzonej aktualnie sprzedaży majątku państwowego Ukrainy (biuletyn do pobrania poniżej). Biuletyn ten dostępny jest także na stronie Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, w zakładce Oficjalne publikacje. Kompleksową informację na temat majątku państwowego wystawionego na sprzedaż na Ukrainie wraz ze szczegółowym opisem danego obiektu i z możliwością selekcji lokalizacji znaleźć można na stronie internetowej Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, w zakładce Prywatyzacja (ukr.: Приватизація ). 4

5 Równocześnie informujemy, iż ogłoszenia o zamówieniach publicznych w języku angielskim znaleźć można na państwowym Portalu Zamówień Publicznych" (http://www.tender.me.gov.ua). W celu przeglądania aktualnych przetargów ogłaszanych przez administrację państwową oraz firm podlegających skarbowi państwa na Ukrainie należy dokonać (bezpłatnie) rejestracji użytkownika na w/w portalu. Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie Kijów, 19 sierpnia 2015 r. Ukraiński sektor transportowy w okresie styczeń-lipiec 2015 r. Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. poziomu przewozów pasażerskich i towarowych na Ukrainie po 7 miesiącach 2015 r. Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, w okresie styczeńlipiec 2015 r. łączny poziom przewozu ładunków przez ukraińskie przedsiębiorstwa transportowe wyniósł 331,7 mln ton (spadek o 19,2 % w porównaniu do przewozu ładunków w analogicznym okresie 2014 roku). W szczególności przewóz ładunków transportem kolejowym wyniósł 194,3 mln ton (spadek o 18,3 %), transportem samochodowym 79,2 mln ton (spadek o 25,7 %), transportem wodnym 3,2 mln ton (wzrost o 11,3 %), transportem lotniczym 0,04 mln ton (spadek o 6,5 %), a przesył magistralami rurociągowymi 55,0 mln ton (spadek o 13,0 %). Z kolei przewóz pasażerów w styczniu-lipcu 2015 r. wyniósł 3,0 mld osób (spadek o 12,8 % w porównaniu do przewozu pasażerów w analogicznym okresie 2014 roku). W szczególności przewóz pasażerów transportem kolejowym wyniósł 228,5 mln osób (spadek o 0,5 %), transportem samochodowym 1,4 mld osób (spadek o 22,4 %), transportem wodnym 0,3 mln osób (wzrost o 3,8 %), transportem lotniczym 3,5 mln osób (spadek o 7,6 %), transportem tramwajowym 397,7 mln osób (spadek o 8,8 %), transportem trolejbusowym 607,2 mln osób (spadek o 0,8 %) oraz metrem 403,0 mln osób (spadek o 1,4 %). Dodatkowe informacje o sytuacji na ukraińskim rynku transportowym za 7 miesięcy 2015 roku załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. w Kijów, 20 sierpnia 2015 r. Poziom produkcji przemysłowej na Ukrainie po 7 miesiącach 2015 roku Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. poziomu produkcji przemysłowej na Ukrainie w styczniu-lipcu 2015 roku. Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną danymi, w okresie styczeń-lipiec 2015 roku poziom produkcji przemysłowej na Ukrainie zmniejszył się w porównaniu z poziomem produkcji przemysłowej w analogicznym okresie 2014 roku o 19,5 %. Największy spadek poziomu produkcji przemysłowej odnotowano w przypadku przetwórstwa ropy naftowej i produkcji koksu (spadek o 38,5%), w przemyśle hutniczym (spadek o 25,4 %) oraz w przypadku produkcji mebli i innej podukcji (spadek o 24,4 %). W ujęciu regionalnym, największy spadek poziomu produkcji przemysłowej odnotowano w stosunku do stycznia-lipca 2014 roku w obwodzie ługańskim (spadek o 84,0 %), obwodzie donieckim (spadek o 48,2 %) oraz obwodzie kirowohradzkim (spadek o 21,4 %). W porównaniu do wyników z czerwca 2015 r. w lipcu b.r. odnotowano wzrost produkcji przemysłowej na Ukrainie o 3,4 %. Największy wzrost poziomu produkcji przemysłowej odnotowano w przemyśle maszynowym (wzrost o 12,3 %), w przemysle drzewnym i celulozowo-papierniczym (wzrost o 10,4 %) oraz w przypadku produkcji wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 7,8 %). Najwyższe wyniki wśród ukraińskich regionów w lipcu 2015 roku odnotowały obwód winnicki (wzrost o 60,4 %), obwód tarnopolski (wzrost o 25,3 %) oraz obwód zakarpacki (wzrost o 15,8 %) produkcji przemysłowej w stosunku do czerwca 2015 roku. Informacje o zmianie poziomu produkcji w poszczególnych branżach przemysłu ukraińskiego w poniższej tablicy. Dodatkowe informacje o poziomie produkcji przemysłowej na Ukrainie w okresie styczeń-lipiec 2015 roku w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej na ten temat. 5

6 Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału w zakładce Ukraina / Gospodarka Ukrainy". Dynamika poziomu produkcji Branża VII.2015 / VI.2015 VII.2015 /VII.2014 I-VII.2015 / I-VII.2014 Przemysł wydobywczy 101,1 83,8 76,6 Przemysł spożywczy 100,3 93,6 88,0 Przemysł lekki 106,4 99,6 91,5 Przemysł drzewny i celulozowopapierniczy i usługi wydawnicze Przetwórstwo ropy naftowej i produkcja koksu 110,4 88,6 86,8 105,4 78,9 61,5 Przemysł chemiczny 104,5 83,5 79,3 Przemysł farmaceutyczny Produkcja wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych 98,4 103,2 88,8 107,8 92,0 88,2 Przemysł hutniczy 103,4 76,7 74,6 Przemysł maszynowy 112,3 89,0 77,9 Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody 103,5 86,1 84,7 Kijów, 20 sierpnia 2015 r. Prognoza rozwoju gospodarczego Ukrainy w roku 2016 Gabinet Ministrów Ukrainy opracował dwa scenariusze rozwoju gospodarczego i społecznego Ukrainy na rok 2016 oraz podstawowych wskaźników makroekonomicznych na Ukrainie w r. Według optymistycznej prognozy, w 2016 r. oczekiwany jest wzrost realnego PKB o 2 % i wzrost nominalnego PKB do 2262 mld UAH. Prognoza pesymistyczna zakłada spadek realnego PKB o 0,3 % i nominalny PKB na poziomie 2245,7 mld UAH. Wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych w 2016 roku zgodnie ze scenariuszem optymistycznym szacowany jest na poziomie 12 %, a według prognozy pesymistycznej 14,7 %. W przypadku cen 6

7 przemysłowych wskaźniki te wynoszą 10,4 % i 12,2 % odpowiednio. Poziom bezrobocia zaś, wg metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy, w roku 2016 wyniesie 10,4-10,8 %. Zakłada się również wyższa dynamika eksportu ukraińskich towarów i usług (o 3,8-7,1 %) oraz wzrost ukraińskiego importu o 3,1-7,3 %. Szegółowa informacja o prognozowanych podstawowych wskaźnikach ekonomicznych Ukrainy w poniższej tablicy. Założenia rozwoju makroekonomicznego Ukrainy w 2016 r r. Wskaźnik (prognoza) Scenariusz 1 Scenariusz 2 Produkt krajowy brutto (nominalny, mld UAH): ,7 Produkt krajowy brutto (%, w porównaniu do roku ,7 poprzedniego) Indeks cen konsumpcyjnych (%, grudzień do grudnia): ,7 Indeks cen przemysłowych (%, grudzień do grudnia): 110,4 112,2 Dochody przedsiębiorstw rentowych (mld UAH): 357,6 326,8 Fundusz wynagrodzenia pracowników najemnych i 589,1 579,2 zabezpieczenia pieniężnego wojskowych (mld UAH): Średnio miesięczna płaca nominalna brutto (UAH): Liczba osób aktywnych zawodowo w wieku lat 17,9 17,8 (mln osób): Stopa bezrobocia (%, według metodologii MOP): 10,4 10,8 Wydajność pracy (%, w porównaniu do roku 101,5 99,8 poprzedniego): Saldo bilansu handlowego bilansu płatniczego (mln USD): Eksport towarów i usług (mln USD): Import towarów i usług (mln USD): * * * Zgodnie z prognozami Rządu w latach gospodarka przyśpieszy o 3,5-4 % (scenariusz optymistyczny) lub o 1-3% (scenariusz optymistyczny). Źródło: Uriadowy Kurier, Segodnia.ua Kijów, 20 sierpnia 2015 r. Wyniki ukraińskiego sektora telekomunikacyjnego po I półroczu 2015 r. Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dotyczące wyników operatorów ukraińskiego sektora telekomunikacyjnego po I półroczu 2015 r. Według tych danych, w okresie styczeń-lipiec 2015 r. łączne dochody firm telekomunikacyjnych na Ukrainie wyniosły 27,3 mld UAH (wzrost o 6,5% w porównaniu z wynikami z analogicznego okresu roku poprzedniego), w tym 3,4 mld UAH to dochody firm świadczących usługi w zakresie telekomunikacji międzynarodowej. W szczególności, dochody operatorów sieci komórkowych wyniosły 16,4 mld UAH, dochody operatorów telekomunikacyjnych z tytułu łączności miejskiej 2,6 mld UAH, dochody z tytułu łączności międzymiastowej (w tym międzynarodowej) 1,3 mld UAH, a dochody operatorów usług telekomunikacji komputerowej 3,4 mld UAH, w tym 3,0 mld UAH to dochody z tytułu usług dostępu do sieci Internet. Szczegółowe informacje na temat poziomu dochodów ukraińskich operatorów sektora telekomunikacyjnego w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy. 7

8 Kijów, 21 sierpnia 2015 r. Ukraiński sektor energetyczny po I półroczu 2015 r. Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy opublikowało dane dotyczące sytuacji w ukraińskim sektorze energetycznym za I półrocze 2015 r. Sektor elektroenergetyczny W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. na Ukrainie wyprodukowano 81,2 mld kwh energii elektrycznej (spadek o 14,0 % w porównaniu do poziomu produkcji energii elektrycznej z analogicznego okresu roku poprzedniego), w tym poziom produkcji energii elektrycznej w czerwcu 2015 r. wyniósł 11,5 mld kwh (spadek o 17,5 % w porównaniu do czerwca 2014 r.). W omawianym okresie poziom eksportu energii elektrycznej z Ukrainy za granicę wyniósł 1,8 mld kwh (spadek o 61,5 % w porównaniu do poziomu eksportu energii elektrycznej ze stycznia - czerwca 2014 r.), w tym w czerwcu 2015 r. wyniósł 0,4 mld kwh (spadek o 65,6 % w porównaniu do czerwca 2014 r.). Z kolei poziom zużycia netto energii elektrycznej wyniósł po I półroczu 2015 r. 61,7 mld kwh (spadek o 12,1 % w porównaniu do poziomu zużycia w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym w czerwcu 2015 r. wyniósł 8,6 mld kwh (spadek o 16,1 % w porównaniu do czerwca 2014 r.). Sektor górnictwa węglowego W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. na Ukrainie wydobyto 19,5 mln ton węgla (spadek o 52,2 % w porównaniu do poziomu wydobycia z analogicznego okresu 2014 r.), w tym poziom wydobycia węgla koksowniczego wyniósł 4,1 mln ton (spadek o 63,9 %), a węgla energetycznego 15,4 mln ton (spadek o 47,7 %). W szczególności w czerwcu 2015 r. poziom wydobycia węgla na Ukrainie wyniósł 3,4 mln ton (spadek o 45,6 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego), w tym węgla koksowniczego 0,7 mln ton (spadek o 57,1 %), a węgla energetycznego 2,7 mln ton (spadek o 41,4 %). W omawianym okresie zapotrzebowanie elektrociepłowni w węgiel wyniosło 13,8 mln ton (spadek o 25,7 % w porównaniu do poziomu zapotrzebowania w okresie styczeń - czerwiec 2014 r.). W szczególności w czerwcu zapotrzebowanie elektrociepłowni na to paliwo wyniosło 2,0 mln ton (spadek o 33,1 %). Sektor naftowy Po I półroczu 2015 r. na Ukrainie wydobyto 1,3 mln ton ropy naftowej (spadek o 9,2 % w porównaniu do poziomu wydobycia z analogicznego okresu 2014 r.), w tym w czerwcu 2015 r. poziom wydobycia tego surowca wyniósł 199,0 tys. ton (spadek o 11,9 % w porównaniu do czerwca 2014 r.). W omawianym okresie poziom produkcji wyrobów ropopochodnych na Ukrainie, a mianowicie benzyn wyniósł 92,2 tys. ton (spadek o 74,3 %), olejów napędowych 52,6 tys. ton (spadek o 86,7 %), a mazutu 25,7 tys. ton (spadek o 90,9 %). W czerwcu 2015 r. poziom tej produkcji wyniósł odpowiednio: 13,3 tys. ton (spadek o 72,3 %), 10,6 tys. ton (spadek o 82,9 %) i 4,4 tys. ton (spadek o 89,0 %). W I półroczu 2015 r. poziom przesyłu ropy naftowej przez terytorium Ukrainy wyniósł 7,8 mln ton (wzrost o 5,0 % w porównaniu do poziomu przesyłu tych produktów w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym w czerwcu 2015 r. 1,2 mln ton (wzrost o 8,7 %). Sektor gazowy Po I półroczu 2015 r. na Ukrainie wydobyto 9,8 mld m 3 gazu ziemnego (spadek o 2,0 % w porównaniu do poziomu wydobycia po I półroczu 2014 r.), w tym w czerwcu 2015 r. poziom wydobycia tego paliwa wyniósł 1,6 mld m 3 (spadek o 3,2 % w porównaniu do czerwca 2014 r.). W omawianym okresie poziom zapotrzebowania na gaz ziemny na Ukrainie wyniósł 19,3 mld m 3 (spadek o 21,6 % w porównaniu do poziomu zapotrzebowania na to paliwo w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym w czerwcu 2015 r. poziom zapotrzebowania na to paliwo wyniósł 1,2 mld m 3 (spadek o 23,6 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). Z kolei poziom importu gazu ziemnego na Ukrainę po 6 miesiącach 2015 r. wyniósł 10,1 mld m 3 (spadek o 30,5 % w porównaniu do poziomu importu gazu ziemnego w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym w czerwcu 2015 r. poziom tego importu wyniósł 1,3 mld m 3 (spadek o 36,6 %), a poziom przesyłu tego paliwa przez terytorium Ukrainy wyniósł 28,7 mld m 3 (spadek o 21,5 % w porównaniu do poziomu 8

9 przesyłu gazu w okresie styczeń - czerwiec 2014 r.), w tym w czerwcu 2015 r. poziom tego przesyłu wyniósł 5,4 mld m 3 (spadek o 11,0 %). * * * Dodatkowe informacje o sytuacji w ukraińskim sektorze energetycznym po I półroczu 2015 r. w załączonym opracowaniu Ministerstwa Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce Ukraina / Gospodarka Ukrainy". Źródło: Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy Kijów, 21 sierpnia 2015 r. Zestawienie wybranych ogłoszeń o zamówieniach publicznych na Ukrainie Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych ogłoszeń o zamówieniach publicznych na Ukrainie, w których mogą brać udział zagraniczni oferenci. Jednocześnie przypominany, iż wszystkie ogłoszenia o zamówieniach publicznych na Ukrainie (adresowane zarówno wyłącznie do krajowych oferentów, jak i do wszystkich potencjalnych oferentów, bez ograniczeń) znaleźć można w publicznym portalu zamówień publicznych (http://www.tender.me.gov.ua). Numer: Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Atomenergomasz, kod EDRPOU ; Energodar, obw. zaporoski, 71503, Ukraina; Osoba kontaktowa: p. Jurij Czystoprudow, tel Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Wyroby walcowane ze stali o szerokości nie mniej niż 800 mm, numer przetargu Branża: Metale oraz wyroby metalowe Termin składania ofert do: Numer: Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Atomenergomasz, kod EDRPOU ; Energodar, obw. zaporoski, 71503, Ukraina; Osoba kontaktowa: p. Jurij Czystoprudow, tel Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Pręty, kształtowniki, druty niklowe lub ze stopów niklu w ilości 1,5 t; numer przetargu Branża: Metale oraz wyroby metalowe Termin składania ofert do: Numer: Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Atomenergomasz, kod EDRPOU ; Energodar, obw. zaporoski, 71503, Ukraina; Osoba kontaktowa: p. Jurij Czystoprudow, tel Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Rury, kształtowniki bezszewne ze stali nierdzewnej w ilości 5,1 t; Branża: Metale oraz wyroby metalowe Termin składania ofert do: Numer: Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Przedsiębiorstwo Państwowe Ukrszachthydrozachyst, kod EDRPOU , ul. Watutina 18, Dymytrów, obw. doniecki, 85322, Ukraina; Osoba kontaktowa: p. Serhij Małkow, tel , 9

10 Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Prace dotyczące wymiany rurociągu do tranzytu płynów i gazów; numer przetargu Branża: Towary, prace, usługi Termin składania ofert do: Numer: Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: DTEK Dniprooblenerho, kod EDRPOU , ul. Zaporizkie szose 22, Dniepropietrowsk, 49107, Ukraina; Osoba kontaktowa: p. Ludmiła Zacharenko, tel. +38 (056) , +38 (056) , faks +38 (056) , Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Opony samochodowe; numer przetargu Branża: Towary, prace, usługi Termin składania ofert do: Numer: Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Jednostka wojskowa nr 1471, kod EDRPOU ; Sawince, rejon rokytiański, obw. kijowski, 09610, Ukraina; Osoba kontaktowa: p. Sergij Tymoszenko, tel , , Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Ryby mrożone w ilości 45 ton; numer przetargu Branża: Żywność i catering Termin składania ofert do: Numer: Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Przedsiębiorstwo Państwowe Odeska Ukrzaliznycia, kod EDRPOU ; ul. Pantelejmoniwska 19, Odesa, 65012, Ukraina; Osoba kontaktowa: p. Iryna Gruzina, tel. +38 (048) , faks +38 (048) , +38 (048) , e- mail: Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Odzież robocza zimowa (męska); numer przetargu Branża: Przemysł lekki Termin składania ofert do: Numer: Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Jednostka wojskowa nr 1498 Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, kod EDRPOU ; ul. Switła 6, Kijów, 02121, Ukraina; Osoba kontaktowa: p. p. Andrij Wusatyj, tel. +38 (044) , p. Jurij Parszukow, tel. +38 (044) , Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Śmigłowce i samoloty; numer przetargu Branża: Środki i usługi transportowe Termin składania ofert do: Opracowano: Viktoria Braga, Anna Polenik-Junko Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada RP w Kijowie 10

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 12 stycznia 2015 r. Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie 5 11 stycznia 2015 r. Nr 2/2015 (341) Poziom

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50

Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50 Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50 2 Felietony 1.Produkt Krajowy Brutto Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w okresie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, październik 2013 r. RYNEK MIĘSA

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, październik 2013 r. RYNEK MIĘSA WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, październik 2013 r. RYNEK MIĘSA CHARAKTERYSTYKA BRANŻY Statystyka ostatnich kilku lat pokazuje, że rynek mięsa na

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 14 września 2015 r. Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie 7 14 września 2015 r. Nr 36/2015 (375) Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Ukraiński rynek pracy

Ukraiński rynek pracy WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, marzec 215 r. Ukraiński rynek pracy Charakterystyka rynku W związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami jakie

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 23 lutego 2015 r. Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie 16 22 lutego 2015 r. Nr 8/2015 (347) Poziom eksportu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2014 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe slajdy 11-15 3 Rynek

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 24 lutego 2014 r. Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie 17 23 lutego 2014 r. Nr 8/2014 (297) Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Trendy efektywności energetycznej polskiej gospodarki z wykorzystaniem narzędzi ODYSSEE

Trendy efektywności energetycznej polskiej gospodarki z wykorzystaniem narzędzi ODYSSEE Trendy efektywności energetycznej polskiej gospodarki z wykorzystaniem narzędzi ODYSSEE Grażyna Berent-Kowalska, Szymon Peryt Efektywność energetyczna konieczność i szansa polskiej gospodarki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD AKTUALNOŚCI GOSPODARCZYCH NA UKRAINIE 25 listopada 1 grudnia 2013 r. Nr 48/2013 (285)

PRZEGLĄD AKTUALNOŚCI GOSPODARCZYCH NA UKRAINIE 25 listopada 1 grudnia 2013 r. Nr 48/2013 (285) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 2 grudnia 2013 r. PRZEGLĄD AKTUALNOŚCI GOSPODARCZYCH NA UKRAINIE 25 listopada 1 grudnia 2013 r. Nr 48/2013 (285)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

OPEN DIALOG FOUNDATION. Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie?

OPEN DIALOG FOUNDATION. Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie? OPEN DIALOG FOUNDATION Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland Tel. + (48) 22 307 11 22 www.odfoundation.eu 2.07.2014 Wołodymyr Panczenko, Kristina Awramczenko Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD AKTUALNOŚCI GOSPODARCZYCH NA UKRAINIE 5 11 listopada 2012 r. Nr 46/2012 (230)

PRZEGLĄD AKTUALNOŚCI GOSPODARCZYCH NA UKRAINIE 5 11 listopada 2012 r. Nr 46/2012 (230) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 12 listopada 2012 r. PRZEGLĄD AKTUALNOŚCI GOSPODARCZYCH NA UKRAINIE 5 11 listopada 2012 r. Nr 46/2012 (230) Prognozowana

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie 2015-10-25 15:38:55

Informacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie 2015-10-25 15:38:55 Informacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie 2015-10-25 15:38:55 2 Informacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie Wejście

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki I półrocza 2015r r

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki I półrocza 2015r r GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE wyniki I półrocza 2015r. 04.08. 2015r 1. W okresie styczeń-czerwiec 2015r. wydobycie węgla kamiennego ogółem wyniosło 34,3 mln ton i było niższe niż w tym samym okresie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014 r. 2014-09-30 15:52:28

Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014 r. 2014-09-30 15:52:28 Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014-09-30 15:52:28 2 Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale W II kw. przedsiębiorstwa kanadyjskie odnotowały łączne zyski

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 2 Głównym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. Egipski rynek jest w znacznym stopniu chroniony, zwłaszcza w przypadku importu towarów konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Jest podstawowym źródłem informacji o dochodach, wydatkach,

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Stawki akcyzy na Ukrainie (według stanu na dzień 1 czerwca 2016 roku)

Stawki akcyzy na Ukrainie (według stanu na dzień 1 czerwca 2016 roku) Stawki akcyzy na Ukrainie (według stanu na dzień 1 czerwca 2016 roku) Wyroby ropopochodne Kod towaru Nazwa towaru Stawka akcyzy 2710 12 11 10 Lekkie destylaty dla specyficznych procesów obróbki 2710 12

Bardziej szczegółowo

Do pozytywnych sygnałów płynących

Do pozytywnych sygnałów płynących Przemysł chemiczny ADAM DUDZICZ, LECH WINIOWSKI Wyniki gospodarcze przemysłu chemicznego w Polsce i Unii Europejskiej po I półroczu 2010 W II kwartale 2010 po ostrej zimie nastąpiło silne odbicie wzrostu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego PROJEKT 25.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pleszew, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA Dochód rozporządzalny Dochód do dyspozycji Wydatki Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne Pozostałe wydatki Spożycie

PODSTAWOWE POJĘCIA Dochód rozporządzalny Dochód do dyspozycji Wydatki Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne Pozostałe wydatki Spożycie Badanie budżetów gospodarstw domowych pełni ważną rolę w analizach poziomu życia ludności (również na poziomie województwa); jest jedynym źródłem informacji o dochodach, wydatkach, spożyciu ilościowym

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza 29 maja 2013 r. Wyszków Konferencja I Regionalne Forum Gospodarcze Baza prawno-traktatowa współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą Porozumienie o Partnerstwie i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Ukrainy Spis treści

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Ukrainy Spis treści Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Ukrainy Spis treści 1. ZASADY ZAKŁADANIA, REJESTRACJI I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 2. SYSTEM PODATKOWY... 6 3. WAŻNY

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce

Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce Dr Andrzej Cylwik Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce 1. Perspektywa do roku 2020 W chwili obecnej dysponujemy mała liczbą sprawdzonych informacji, które dotyczą ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r. Warszawa, 213 7 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 213 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Warszawa, 2014 DTP: Departament Edukacji i Wydawnictw NBP Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki za okres I-IX. 2015r. 03.11. 2015r

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki za okres I-IX. 2015r. 03.11. 2015r GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE wyniki za okres I-IX. 2015r. 03.11. 2015r Zasoby bilansowe w polach zagospodarowanych 20,3 mld ton Zasoby przemysłowe 6,02 mld ton Zasoby operatywne w złożach zakładów

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo