Wydział Filozofii i Socjologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Filozofii i Socjologii"

Transkrypt

1

2 Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii Kierunek studiów: Filozofia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata Limit miejsc: 90 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot wybrany przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym). Dodatkowo może być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: jeden przedmiot nieobowiązkowy wybrany przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym). Kandydaci, którzy zdali nową maturę, muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można jednego przedmiotu nieobowiązkowego wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można jednego przedmiotu nieobowiązkowego wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB), muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL), hiszpański wymagany poziom wyższy (HL), jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). 38

3 jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom wyższy (HL). 39

4 Sposób przeliczania punktów: W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik z egzaminu pisemnego z języka polskiego, i to zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej. Obydwa rezultaty egzaminacyjne będą sumowane (przy czym uzyskane wyniki procentowe traktowane będą jak punkty); oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z tym, że dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego będą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali przynajmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu pisemnego z języka obcego, ale tylko w części rozszerzonej. Oznacza to, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego przez kandydata. Wynik z egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego dodatkowo to sumaryczny wynik uzyskany z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, z tym, że kandydat musi uzyskać przynajmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego w części podstawowej. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym może być brany pod uwagę także wynik z przedmiotu dodatkowego, który wybrał kandydat. Uwzględnia się tu wynik z egzaminu pisemnego, ale tylko w części rozszerzonej. Kandydat może więc maksymalnie uzyskać 100 punktów. W przypadku przedmiotów, które zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym (z których można uzyskać maksymalnie 200 punktów) bierze się pod uwagę 50% wyniku z egzaminu. Kandydat na studia w Instytucie Filozofii nie ma obowiązku zdawać egzaminu z tego przedmiotu. W sumie kandydat na studia w Instytucie Filozofii może uzyskać maksymalnie 600 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. starą maturę, uwzględnia się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z języka polskiego, i to zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej. Obydwa rezultaty egzaminacyjne będą sumowane. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z tym, że dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego będą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali przynajmniej 30% punktów z CEW zdawanego na poziomie podstawowym. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z języka obcego, ale tylko w części rozszerzonej. Oznacza to, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z przedmiotu wybranego przez kandydata. Wynik z egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego dodatkowo to sumaryczny wynik uzyskany z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, z tym, że kandydat musi uzyskać przynajmniej 30% punktów z CEW w części podstawowej. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym może być brany pod uwagę także wynik CEW z przedmiotu dodatkowego, który wybrał kandydat. Uwzględnia się tu wynik z CEW, ale tylko w części rozszerzonej. Kandydat może więc maksymalnie uzyskać 100 punktów. W przypadku przedmiotów, które zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym (z których można uzyskać maksymalnie 200 punktów) bierze się pod uwagę 50% wyniku z egzaminu. Kandydat na studia w Instytucie Filozofii nie ma obowiązku zdawać egzaminu z tego przedmiotu. W sumie kandydat na studia w Instytucie Filozofii może uzyskać maksymalnie 600 punktów. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 1. dla poziomu SL: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 40

5 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% 2. dla poziomu HL: 7 punktów 200% 6 punktów 170% 5 punktów 142% 4 punkty 114% 3 punkty 84% 2 punkty 56% 1 punkt 28% W przypadku, gdy kandydat zdał egzamin z języka obcego na poziomie wyższym (HL), to uwzględnia się 50% wyniku z tego egzaminu. W przypadku, gdy kandydat zdał egzamin z dodatkowego, nieobowiązkowego przedmiotu na poziomie wyższym (HL), to uwzględnia się 50% wyniku z tego egzaminu. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI I FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy Filozoficznej. LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4. Kierunek studiów: Filozofia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Czas trwania: 3 lata Limit miejsc: 50 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot wybrany przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym). Dodatkowo może być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: jeden przedmiot nieobowiązkowy wybrany przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym). Kandydaci, którzy zdali nową maturę, muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, 41

6 jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można jednego przedmiotu nieobowiązkowego wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można jednego przedmiotu nieobowiązkowego wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB), muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL), hiszpański wymagany poziom wyższy (HL), jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom wyższy (HL). Sposób przeliczania punktów: W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik z egzaminu pisemnego z języka polskiego, i to zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej. Obydwa rezultaty egzaminacyjne będą sumowane (przy czym uzyskane wyniki procentowe traktowane będą jak punkty); oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z tym, że dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego będą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali przynajmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu pisemnego z języka obcego, ale tylko w części rozszerzonej. Oznacza to, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego przez kandydata. Wynik z egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego dodatkowo to sumaryczny wynik uzyskany z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, z tym, że kandydat musi uzyskać przynajmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego w części podstawowej. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym może być brany pod uwagę także wynik z przedmiotu dodatkowego, który wybrał kandydat. Uwzględnia się tu wynik z egzaminu pisemnego, ale tylko w części rozszerzonej. Kandydat może więc maksymalnie uzyskać 100 punktów. W przypadku przedmiotów, które zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym (z których można uzyskać maksymalnie 200 punktów) bierze się pod uwagę 50% wyniku z egzaminu. Kandydat na studia w Instytucie Filozofii nie ma obowiązku zdawać egzaminu z tego przedmiotu. W sumie kandydat na studia w Instytucie Filozofii może uzyskać maksymalnie 600 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. starą maturę, uwzględnia się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. 42

7 W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z języka polskiego, i to zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej. Obydwa rezultaty egzaminacyjne będą sumowane. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z tym, że dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego będą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali przynajmniej 30% punktów z CEW zdawanego na poziomie podstawowym. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z języka obcego, ale tylko w części rozszerzonej. Oznacza to, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z przedmiotu wybranego przez kandydata. Wynik z egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego dodatkowo to sumaryczny wynik uzyskany z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, z tym, że kandydat musi uzyskać przynajmniej 30% punktów z CEW w części podstawowej. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym może być brany pod uwagę także wynik CEW z przedmiotu dodatkowego, który wybrał kandydat. Uwzględnia się tu wynik z CEW, ale tylko w części rozszerzonej. Kandydat może więc maksymalnie uzyskać 100 punktów. W przypadku przedmiotów, które zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym (z których można uzyskać maksymalnie 200 punktów) bierze się pod uwagę 50% wyniku z egzaminu. Kandydat na studia w Instytucie Filozofii nie ma obowiązku zdawać egzaminu z tego przedmiotu. W sumie kandydat na studia w Instytucie Filozofii może uzyskać maksymalnie 600 punktów. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 1. dla poziomu SL: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% 2. dla poziomu HL: 7 punktów 200% 6 punktów 170% 5 punktów 142% 4 punkty 114% 3 punkty 84% 2 punkty 56% 1 punkt 28% W przypadku, gdy kandydat zdał egzamin z języka obcego na poziomie wyższym (HL), to uwzględnia się 50% wyniku z tego egzaminu. W przypadku, gdy kandydat zdał egzamin z dodatkowego, nieobowiązkowego przedmiotu na poziomie wyższym (HL), to uwzględnia się 50% wyniku z tego egzaminu. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI I FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy Filozoficznej. LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 43

8 Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4. Jeżeli w tej procedurze rekrutacyjnej limit miejsc nie zostanie wyczerpany to we wrześniu odbędzie się rekrutacja dodatkowa. Studia są płatne. Kierunek studiów: Filozofia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 3 lata Limit miejsc: 60 Studia zostaną uruchomione, o ile liczba przyjętych przekroczy 40 osób. Na studia przyjęci zostaną (według ilości uzyskanych punktów) ci kandydaci, którzy uczestniczyli w rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne (wieczorowe) i nie zostali zakwalifikowani z powodu braku miejsc oraz do wyczerpania limitu inni kandydaci na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W tym drugim przypadku brana będzie pod uwagę średnia ocen z przedmiotów maturalnych zastosowaniem przelicznika na punkty (0 100 pkt). Wyniki starej i nowej matury przeliczane będą na jednolitą skalę według reguły, iż najniższa zaliczająca ocena ze starej matury równa będzie najniższej ocenie zaliczającej z nowej matury, a najwyższa możliwa ocena ze starej matury równa będzie najwyższej możliwej ocenie na nowej maturze. Studia są płatne. Kierunek studiów: Filozofia Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata Limit miejsc: 60 Studia zostaną uruchomione, jeśli liczba przyjętych przekroczy 20 osób. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z dyplomem magistra lub licencjata z filozofii po złożeniu stosownej deklaracji i uzyskaniu pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej zainteresowań filozoficznych kandydata, punktowanej w skali punktów. W przypadku małej liczby kandydatów przewiduje się rezygnację z rozmów kwalifikacyjnych. Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane do wniesienia do końca września kwoty w wysokości 10% czesnego, potwierdzającej gotowość podjęcia studiów. Studia są płatne. Kierunek studiów: Filozofia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata Limit miejsc: 15 Studia filozoficzne w języku angielskim przeznaczone są dla: obywateli polskich oraz osób niebędących obywatelami polskimi, które legitymują się świadectwem dojrzałości lub dokumentem ukończenia szkoły za granicą, uzyskanym zgodnie z odrębnymi przepisami za odpowiadający polskiemu świadectwu dojrzałości; 44

9 słuchaczy korzystających z istniejących programów wymiany studentów (np. Erasmus) na ogólnie przyjętych zasadach. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe: I etap według zasad przyjętych w Instytucie Filozofii II etap dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna). Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona po angielsku na temat jednego z tekstów poruszających problematykę filozoficzną. Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot wybrany przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym). Dodatkowo może być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: jeden przedmiot nieobowiązkowy wybrany przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym). Kandydaci, którzy zdali nową maturę, muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można jednego przedmiotu nieobowiązkowego wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można jednego przedmiotu nieobowiązkowego wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB), muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL), hiszpański wymagany poziom wyższy (HL), jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom wyższy (HL). Sposób przeliczania punktów: 45

10 I etap według zasad kwalifikacji przyjętych w Instytucie Filozofii. W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik z egzaminu pisemnego z języka polskiego, i to zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej. Obydwa rezultaty egzaminacyjne będą sumowane (przy czym uzyskane wyniki procentowe traktowane będą jak punkty); oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z tym, że dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego będą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali przynajmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu pisemnego z języka obcego, ale tylko w części rozszerzonej. Oznacza to, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego przez kandydata. Wynik z egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego dodatkowo to sumaryczny wynik uzyskany z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, z tym, że kandydat musi uzyskać przynajmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego w części podstawowej. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym może być brany pod uwagę także wynik z przedmiotu dodatkowego, który wybrał kandydat. Uwzględnia się tu wynik z egzaminu pisemnego, ale tylko w części rozszerzonej. Kandydat może więc maksymalnie uzyskać 100 punktów. W przypadku przedmiotów, które zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym (z których można uzyskać maksymalnie 200 punktów) bierze się pod uwagę 50% wyniku z egzaminu. Kandydat na studia w Instytucie Filozofii nie ma obowiązku zdawać egzaminu z tego przedmiotu. W sumie kandydat na studia w Instytucie Filozofii może uzyskać maksymalnie 600 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. starą maturę, uwzględnia się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z języka polskiego, i to zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej. Obydwa rezultaty egzaminacyjne będą sumowane. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z tym, że dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego będą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali przynajmniej 30% punktów z CEW zdawanego na poziomie podstawowym. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z języka obcego, ale tylko w części rozszerzonej. Oznacza to, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z przedmiotu wybranego przez kandydata. Wynik z egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego dodatkowo to sumaryczny wynik uzyskany z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, z tym, że kandydat musi uzyskać przynajmniej 30% punktów z CEW w części podstawowej. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym może być brany pod uwagę także wynik CEW z przedmiotu dodatkowego, który wybrał kandydat. Uwzględnia się tu wynik z CEW, ale tylko w części rozszerzonej. Kandydat może więc maksymalnie uzyskać 100 punktów. W przypadku przedmiotów, które zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym (z których można uzyskać maksymalnie 200 punktów) bierze się pod uwagę 50% wyniku z egzaminu. Kandydat na studia w Instytucie Filozofii nie ma obowiązku zdawać egzaminu z tego przedmiotu. W sumie kandydat na studia w Instytucie Filozofii może uzyskać maksymalnie 600 punktów. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 1. dla poziomu SL: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 46

11 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% 2. dla poziomu HL: 7 punktów 200% 6 punktów 170% 5 punktów 142% 4 punkty 114% 3 punkty 84% 2 punkty 56% 1 punkt 28% W przypadku, gdy kandydat zdał egzamin z języka obcego na poziomie wyższym (HL), to uwzględnia się 50% wyniku z tego egzaminu. W przypadku, gdy kandydat zdał egzamin z dodatkowego, nieobowiązkowego przedmiotu na poziomie wyższym (HL), to uwzględnia się 50% wyniku z tego egzaminu. II etap dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) Kandydaci przystępują do dodatkowego egzaminu wstępnego (rozmowy kwalifikacyjnej). Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona po angielsku na temat jednego z tekstów poruszających problematykę filozoficzną. Podczas rozmowy Komisja ocenia czy: - kandydat potrafi samodzielnie interpretować przeczytany tekst, - kandydat ma predyspozycje do studiowania filozofii, - włada językiem angielskim w stopniu wystarczającym do odbywania studiów filozoficznych w tym języku. Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) punktowany w skali jest rozstrzygający w kwestii przyjęcia na studia filozoficzne w języku angielskim. Aby zostać zakwalifikowanym na studia, kandydat musi uzyskać co najmniej 75 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ustalenie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego następuje na podstawie wyniku z I etapu postępowania oraz wyniku dodatkowego egzaminu wstępnego (rozmowy predyspozycyjnej). W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. starą maturę, uwzględnia się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ustalenie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego następuje na podstawie wyniku z I etapu postępowania oraz wyniku dodatkowego egzaminu wstępnego (rozmowy predyspozycyjnej). Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI I FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy Filozoficznej. LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Olimpijczycy przystępują do II etapu postępowania (rozmowy kwalifikacyjnej). Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok

12 Kierunek studiów: Filozofia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Czas trwania: 3 lata Limit miejsc: 15 Studia filozoficzne w języku angielskim przeznaczone są dla: obywateli polskich oraz osób niebędących obywatelami polskimi, które legitymują się świadectwem dojrzałości lub dokumentem ukończenia szkoły za granicą, uzyskanym zgodnie z odrębnymi przepisami za odpowiadający polskiemu świadectwu dojrzałości; słuchaczy korzystających z istniejących programów wymiany studentów (np. Erasmus) na ogólnie przyjętych zasadach. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe: I etap według zasad przyjętych w Instytucie Filozofii II etap dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna). Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona po angielsku na temat jednego z tekstów poruszających problematykę filozoficzną. Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot wybrany przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym). Dodatkowo może być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: jeden przedmiot nieobowiązkowy wybrany przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym). Kandydaci, którzy zdali nową maturę, muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można jednego przedmiotu nieobowiązkowego wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony albo poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można jednego przedmiotu nieobowiązkowego wybranego przez kandydata wymagany poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom rozszerzony (w przypadku przedmiotów, które można 48

13 Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB), muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL), hiszpański wymagany poziom wyższy (HL), jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). jednego przedmiotu wybranego przez kandydata wymagany poziom wyższy (HL). Sposób przeliczania punktów: I etap według zasad kwalifikacji przyjętych w Instytucie Filozofii. W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik z egzaminu pisemnego z języka polskiego, i to zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej. Obydwa rezultaty egzaminacyjne będą sumowane (przy czym uzyskane wyniki procentowe traktowane będą jak punkty); oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z tym, że dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego będą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali przynajmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu pisemnego z języka obcego, ale tylko w części rozszerzonej. Oznacza to, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego przez kandydata. Wynik z egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego dodatkowo to sumaryczny wynik uzyskany z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, z tym, że kandydat musi uzyskać przynajmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego w części podstawowej. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym może być brany pod uwagę także wynik z przedmiotu dodatkowego, który wybrał kandydat. Uwzględnia się tu wynik z egzaminu pisemnego, ale tylko w części rozszerzonej. Kandydat może więc maksymalnie uzyskać 100 punktów. W przypadku przedmiotów, które zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym (z których można uzyskać maksymalnie 200 punktów) bierze się pod uwagę 50% wyniku z egzaminu. Kandydat na studia w Instytucie Filozofii nie ma obowiązku zdawać egzaminu z tego przedmiotu. W sumie kandydat na studia w Instytucie Filozofii może uzyskać maksymalnie 600 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. starą maturę, uwzględnia się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z języka polskiego, i to zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej. Obydwa rezultaty egzaminacyjne będą sumowane. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z tym, że dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego będą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali przynajmniej 30% punktów z CEW zdawanego na poziomie podstawowym. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z języka obcego, ale tylko w części rozszerzonej. Oznacza to, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik CEW z przedmiotu wybranego przez kandydata. Wynik z egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego dodatkowo to sumaryczny wynik uzyskany z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, z tym, że kandydat musi uzyskać przynajmniej 30% punktów z CEW w części podstawowej. Oznacza to, że kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. W przypadku, kiedy kandydat nie zdawał poziomu rozszerzonego, to uzyskuje on z tego poziomu 0 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym może być brany pod uwagę także wynik CEW z przedmiotu dodatkowego, który wybrał kandydat. Uwzględnia się tu wynik z CEW, ale tylko w części rozszerzonej. Kandydat może więc maksymalnie uzyskać 100 punktów. W przypadku przedmiotów, które zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym (z których można uzyskać maksymalnie 200 punktów) bierze się pod uwagę 50% wyniku z egzaminu. Kandydat na studia w Instytucie Filozofii nie ma obowiązku zdawać egzaminu z tego przedmiotu. 49

14 W sumie kandydat na studia w Instytucie Filozofii może uzyskać maksymalnie 600 punktów. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 1. dla poziomu SL: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% 2. dla poziomu HL: 7 punktów 200% 6 punktów 170% 5 punktów 142% 4 punkty 114% 3 punkty 84% 2 punkty 56% 1 punkt 28% W przypadku, gdy kandydat zdał egzamin z języka obcego na poziomie wyższym (HL), to uwzględnia się 50% wyniku z tego egzaminu. W przypadku, gdy kandydat zdał egzamin z dodatkowego, nieobowiązkowego przedmiotu na poziomie wyższym (HL), to uwzględnia się 50% wyniku z tego egzaminu. II etap dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) Kandydaci przystępują do dodatkowego egzaminu wstępnego (rozmowy kwalifikacyjnej). Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona po angielsku na temat jednego z tekstów poruszających problematykę filozoficzną. Podczas rozmowy Komisja ocenia czy: - kandydat potrafi samodzielnie interpretować przeczytany tekst, - kandydat ma predyspozycje do studiowania filozofii, - włada językiem angielskim w stopniu wystarczającym do odbywania studiów filozoficznych w tym języku. Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) punktowany w skali jest rozstrzygający w kwestii przyjęcia na studia filozoficzne w języku angielskim. Aby zostać zakwalifikowanym na studia, kandydat musi uzyskać co najmniej 75 punktów. W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ustalenie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego następuje na podstawie wyniku z I etapu postępowania oraz wyniku dodatkowego egzaminu wstępnego (rozmowy predyspozycyjnej). W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. starą maturę, uwzględnia się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ustalenie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego następuje na podstawie wyniku z I etapu postępowania oraz wyniku dodatkowego egzaminu wstępnego (rozmowy predyspozycyjnej). Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI I FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy Filozoficznej. LAUREACI: 50

15 polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Olimpijczycy przystępują do II etapu postępowania (rozmowy kwalifikacyjnej). Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4. Przyjęcie na studia kandydata zakwalifikowanego przez komisję kwalifikacyjną następuje po uiszczeniu 50% czesnego za pierwszy semestr. Studia są płatne. Instytut Socjologii Kierunek studiów: Socjologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata Limit miejsc: 80 Postępowanie rekrutacyjne odbywa się łącznie na studia stacjonarne i na studia niestacjonarne. Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: historia wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony, matematyka wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony. Co najmniej jeden z tych przedmiotów kandydat musi zdać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kandydaci, którzy zdali nową maturę, muszą mieć na świadectwie ocenę z: historii wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony, matematyki wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony. Co najmniej jeden z tych przedmiotów kandydat musi zdać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: historii wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony, matematyki wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony. Co najmniej jeden z tych przedmiotów kandydat musi zdać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB), muszą mieć na świadectwie ocenę z: historii wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL), matematyki wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Co najmniej jeden z tych przedmiotów kandydat musi zdać na poziomie wyższym (HL). Sposób przeliczania punktów: W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego. Wyniki kandydatów zostaną zestandaryzowane zgodnie ze wzorem: Ws = 50+10(W-m W)/s W gdzie: W oznacza liczbę punktów (niestandaryzowanych) uzyskanych przez kandydata z danego egzaminu, m w oznacza średnią liczby punktów (niestandaryzowanych) uzyskanych przez kandydatów na studia w Instytucie Socjologii, którzy podchodzili do danego egzaminu, s W oznacza odchylenie standardowe wyników tego egzaminu. Punkty standaryzowane wyznaczone będą osobno dla nowej matury z historii na poziomie podstawowym, nowej matury z historii na poziomie rozszerzonym, nowej matury z matematyki na poziomie podstawowym, nowej matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. 51

16 Ogólny wynik kandydata jest sumą punktów standaryzowanych z egzaminów z matematyki i z historii na poziomie podstawowym oraz standaryzowanych punktów z egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym. W przypadku kandydatów, którzy oba egzaminy zdawali na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględnia się ten egzamin, z którego uzyskał więcej punktów standaryzowanych. Na podstawie tak wyznaczonego wyniku tworzona jest lista rankingowa kandydatów. W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. starą maturę, uwzględnia się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wyniki kandydatów zostaną zestandaryzowane zgodnie ze wzorem: Ws = 50+10(W-m W)/s W gdzie: W oznacza liczbę punktów (niestandaryzowanych) uzyskanych przez kandydata z danego egzaminu, m w oznacza średnią liczby punktów (niestandaryzowanych) uzyskanych przez kandydatów na studia w Instytucie Socjologii, którzy podchodzili do danego egzaminu, s W oznacza odchylenie standardowe wyników tego egzaminu. Punkty standaryzowane wyznaczone będą osobno dla CEW z historii na poziomie podstawowym, CEW z historii na poziomie rozszerzonym, CEW z matematyki na poziomie podstawowym, CEW z matematyki na poziomie rozszerzonym. Ogólny wynik kandydata jest sumą punktów standaryzowanych z egzaminów z matematyki i z historii na poziomie podstawowym oraz standaryzowanych punktów z egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym. W przypadku kandydatów, którzy oba egzaminy zdawali na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględnia się ten egzamin, z którego uzyskał więcej punktów standaryzowanych. Na podstawie tak wyznaczonego wyniku tworzona jest lista rankingowa kandydatów. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Kandydaci z Maturą Międzynarodową traktowani są następnie tak samo jak kandydaci zdający nową maturę. Punkty za egzamin zdawany na poziomie wyższym (HL) zalicza się jako wynik nowej matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym przez wszystkich kandydatów tworzy się listę rankingową. Lista ta określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego przez Senat UW. Zakwalifikowani kandydaci składają oryginały świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego w terminie podanym w ogłoszeniach Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej. Niezłożenie świadectwa w terminie równoważne jest rezygnacji ze studiów. Na miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy zrezygnowali ze studiów kwalifikowani są kandydaci znajdujący się na kolejnych miejscach na liście rankingowej, pod warunkiem, że złożyli oni deklarację gotowości podjęcia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych (wieczorowych) w terminach podanych w ogłoszeniach Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Historycznej, Olimpiady Matematycznej, 52

17 Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Filozoficznej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują: FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Matematycznej z matematyki, Olimpiady Informatycznej z matematyki, Olimpiady Historycznej z historii. Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4. Kierunek studiów: Socjologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Czas trwania: 3 lata Limit miejsc: 60 Postępowanie rekrutacyjne odbywa się łącznie na studia stacjonarne i na studia niestacjonarne. Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: historia wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony, matematyka wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony. Co najmniej jeden z tych przedmiotów kandydat musi zdać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kandydaci, którzy zdali nową maturę, muszą mieć na świadectwie ocenę z: historii wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony, matematyki wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony. Co najmniej jeden z tych przedmiotów kandydat musi zdać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: historii wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony, matematyki wymagany poziom podstawowy lub poziom podstawowy i rozszerzony. Co najmniej jeden z tych przedmiotów kandydat musi zdać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB), muszą mieć na świadectwie ocenę z: historii wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL), matematyki wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Co najmniej jeden z tych przedmiotów kandydat musi zdać na poziomie wyższym (HL). Sposób przeliczania punktów: W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego. Wyniki kandydatów zostaną zestandaryzowane zgodnie ze wzorem: Ws = 50+10(W-m W)/s W gdzie: W oznacza liczbę punktów (niestandaryzowanych) uzyskanych przez kandydata z danego egzaminu, m w oznacza średnią liczby punktów (niestandaryzowanych) uzyskanych przez kandydatów na studia w Instytucie Socjologii, którzy podchodzili do danego egzaminu, 53

18 s W oznacza odchylenie standardowe wyników tego egzaminu. Punkty standaryzowane wyznaczone będą osobno dla nowej matury z historii na poziomie podstawowym, nowej matury z historii na poziomie rozszerzonym, nowej matury z matematyki na poziomie podstawowym, nowej matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Ogólny wynik kandydata jest sumą punktów standaryzowanych z egzaminów z matematyki i z historii na poziomie podstawowym oraz standaryzowanych punktów z egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym. W przypadku kandydatów, którzy oba egzaminy zdawali na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględnia się ten egzamin, z którego uzyskał więcej punktów standaryzowanych. W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. starą maturę, uwzględnia się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wyniki kandydatów zostaną zestandaryzowane zgodnie ze wzorem: Ws = 50+10(W-m W)/s W gdzie: W oznacza liczbę punktów (niestandaryzowanych) uzyskanych przez kandydata z danego egzaminu, m w oznacza średnią liczby punktów (niestandaryzowanych) uzyskanych przez kandydatów na studia w Instytucie Socjologii, którzy podchodzili do danego egzaminu, s W oznacza odchylenie standardowe wyników tego egzaminu. Punkty standaryzowane wyznaczone będą osobno dla CEW z historii na poziomie podstawowym, CEW z historii na poziomie rozszerzonym, CEW z matematyki na poziomie podstawowym, CEW z matematyki na poziomie rozszerzonym. Ogólny wynik kandydata jest sumą punktów standaryzowanych z egzaminów z matematyki i z historii na poziomie podstawowym oraz standaryzowanych punktów z egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym. W przypadku kandydatów, którzy oba egzaminy zdawali na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględnia się ten egzamin, z którego uzyskał więcej punktów standaryzowanych. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Kandydaci z Maturą Międzynarodową traktowani są następnie tak samo jak kandydaci zdający nową maturę. Punkty za egzamin zdawany na poziomie wyższym (HL) zalicza się jako wynik nowej matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym przez wszystkich kandydatów tworzy się listę rankingową. Lista ta określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego przez Senat UW. Zakwalifikowani kandydaci składają oryginały świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego w terminie podanym w ogłoszeniach Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej. Niezłożenie świadectwa w terminie równoważne jest rezygnacji ze studiów. Na miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy zrezygnowali ze studiów kwalifikowani są kandydaci znajdujący się na kolejnych miejscach na liście rankingowej, pod warunkiem, że złożyli oni deklarację gotowości podjęcia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych (wieczorowych) w terminach podanych w ogłoszeniach Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: 54

19 LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Historycznej, Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Filozoficznej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują: FINALIŚCI: Olimpiady Matematycznej z matematyki, Olimpiady Informatycznej z matematyki, Olimpiady Historycznej z historii. Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4. Studia są płatne. Kierunek studiów: Socjologia Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata Limit miejsc: Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata socjologii albo tytuł magistra lub licencjata w zakresie kierunków pokrewnych. Kierunkami pokrewnymi są: administracja, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, filozofia, finanse i bankowość, geografia, historia, stosunki międzynarodowe, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, prawo, psychologa, zarządzanie i marketing. 2. Kandydaci spełniający warunki określone w punkcie 1 będą kwalifikowani na studia na podstawie dyplomu, dokumentacji studiów (dyplom, indeks, praca magisterska) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kierunek studiów: Socjologia Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Czas trwania: 2 lata Limit miejsc: Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata socjologii albo tytuł magistra lub licencjata w zakresie kierunków pokrewnych. Kierunkami pokrewnymi są: administracja, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, filozofia, finanse i bankowość, geografia, historia, stosunki międzynarodowe, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, prawo, psychologa, zarządzanie i marketing. 2. Kandydaci spełniający warunki określone w punkcie 1 będą kwalifikowani na studia na podstawie dyplomu, dokumentacji studiów (dyplom, indeks, praca magisterska) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Studia są płatne. Kierunek studiów: Socjologia Rodzaj studiów: drugiego stopnia 55

20 Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata Limit miejsc: Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata socjologii albo tytuł magistra lub licencjata w zakresie kierunków pokrewnych. Kierunkami pokrewnymi są: administracja, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, filozofia, finanse i bankowość, geografia, historia, stosunki międzynarodowe, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, prawo, psychologa, zarządzanie i marketing. 2. Kandydaci spełniający warunki określone w punkcie 1 będą kwalifikowani na studia na podstawie dyplomu, dokumentacji studiów (dyplom, indeks, praca magisterska) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Studia są płatne. 56

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Kierunek studiów: Filologia, nowogrecka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata Limit

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 lutego W SPRAWIE USZCZEGÓŁOWIENIA I UZUPEŁNIENIA UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Załącznik B Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki,

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005) Zasady kwalifikacji na studia I stopnia artes liberales Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do II etapu: 30. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki oraz Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Kierunek studiów: Filologia, nauczanie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Specjalności pedagogiczne: - animacja społeczno-kulturalna - edukacja ustawiczna

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok 2014/2015

Zasady rekrutacji na rok 2014/2015 Zasady rekrutacji na rok 2014/2015 Na pierwszy stopień na wszystkie kierunki (oprócz MWT) jednakowo konkurs świadectw dojrzałości za poziom rozszerzony p=1.0, za podstawowy p=0.7 dwa przedmioty: matematyka

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Centrum Europejskie UW I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: europeistyka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) Forma

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na rok akademicki 2015/2016 Studia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE*

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE* BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE* * Nabór będzie przeprowadzony, jeżeli studia zostaną uruchomione nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. * Historia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunki studiów: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH v Doradztwo filozoficzne i coaching; v Filozofia stacjonarne Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku: Język polski Język obcy nowożytny Matematyka Waga = 50%

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Jednostka prowadząca ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Załącznik do Uchwały nr 39 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Filologia klasyczna WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna określi dolny próg punktowy osób zakwalifikowanych na studia. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia, stacjonarne Profilaktyka społeczna i resocjalizacja,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

XXVI. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXVI. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXVI. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony Załącznik nr 3 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM KIERUNEK: DIETETYKA Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1075/05/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Informacja opracowana na podstawie uchwały Senatu UAM nr 160/2010 z dnia 31 maja 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na rok akademicki 2014/2015 Studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne Czas trwania pierwszego stopnia 3 lata Lp. 2. ** 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Wymagane przedmioty Biologia

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA 1/6 1. Zakres procedury Procedura reguluje kryteria rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo. Kryteria rekrutacji ustalane są na podstawie Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik nr 9 do uchwały nr 74 Senatu UZ z dnia 29 marca 2017 r. Tekst jednolity uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia EUROPEISTYKA 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane w części pisemnej z przedmiotów objętych procedurą kwalifikacyjną

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Poziom przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba punktów odpowiadająca procentowemu

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku 1. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagany przedmiot obowiązkowy - W 1 Poziom przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P SPIS TREŚCI I. Wydział Biologii... 15 1.1 Kierunek studiów: Biologia... 15 Rodzaj studiów: pierwszego stopnia... 15 Forma studiów: stacjonarne... 15 1.2 Kierunek studiów: Biologia... 16 Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna PEDAGOGIKA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,40 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony p 2 = 0,30 albo podstawowy p 2 = 0,25 Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Izabelli Bednarczyk

w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Izabelli Bednarczyk Uchwała 301 w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Izabelli Bednarczyk 1 Rada Wydziału w głosowaniu tajnym: uprawnionych: 33, wynik głosowania: 25 głosów za, 0 głosów, przeciw, 0 głosów wstrzymujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r.

Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r. Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. Spis treści Warunki i tryb przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice Kierunki studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice v Filologia klasyczna; v Mediteranistyka Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Język obcy nowożytny pisemny (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony* waga: 50%

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r.

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY w sprawie: uchwalenie Zasad przyjęć na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy w roku akademickim 2009/2010 Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot Załącznik nr WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunek/specjalność Forma i studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 50 Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji, gdy liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Studia I-go stopnia (licencjackie) STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/V/12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu z dnia 23 maja 2012 r.

Uchwała nr 7/V/12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu z dnia 23 maja 2012 r. Uchwała nr 7/V/12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady rekrutacji

I. Ogólne zasady rekrutacji Zasady i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 (Tekst jednolity) I. Ogólne zasady rekrutacji 1 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Filozofia Specjalności: Etyki stosowane Filozofia nowych mediów Filozofia komunikacji Filozofia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 112/14-15 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 112/14-15 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 112/14-15 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo