Raport bieżący nr 39 / 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 39 / 2010"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Tytułem uzupełnienia raportu bieżącego nr 36/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku, Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki: Szczegółowe informacje dotyczące Pana Jarosława Dziewy: Wiek: 48 lat. Wykształcenie: Pan Jarosław Dziewa posiada wykształcenie wyższe, w 1987 r. ukończył Wydział Mechaniczny w Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, uzyskując tytuł magistra inżyniera (specjalność: technologia maszyn). Ukończył także studium podyplomowe prawa podatkowego (w 1995 r.) oraz prawa bankowego (w 1996 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach odbył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach studia podyplomowe prawa podatkowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 r. ukończył roczne studium podatkowe w Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN w Warszawie. W 1998 r. otrzymał Dyplom Ministerstwa Skarbu potwierdzający pozytywne zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. W 1998 r. został wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem W 2003 r. został wpisany na listę syndyków pod nr S. 86/03, ukończywszy kurs oraz złożywszy egzamin dla kandydatów na syndyków. Od 2005 r. posiada uprawnienia biegłego rzeczoznawcy w dziedzinie prawa podatkowego. Od 1995 r. brał udział w szeregu międzynarodowych i krajowych konferencji, seminariów oraz sympozjów poświeconych tematyce rożnych dziedzin prawa oraz gospodarki. Jest autorem oraz współautorem artykułów z dziedziny prawa podatkowego i handlowego, z których część publikowana jest w periodykach podatkowych Instytut Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Gorze Asystent, PROMEX Zakład Usług Eksportowych oraz RAR Sp. z o.o. w Zielonej Gorze Kierownik, a następnie Dyrektor Biura, odpowiedzialny za prace biura Zarządu w Polsce oraz w oddziałach w Niemczech, Kancelaria usług finansowo-podatkowych "Lege Artis" J. Dziewa i E. Łyszczyk spółka cywilna w Świebodzinie Wspólnik, SBB Systemy Bankowe i Biurowe S.A. w Świebodzinie Wiceprezes Zarządu, HALIT Sol Dolnośląska Sp. z o.o. w Lubinie Wiceprezes Zarządu, nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie Właściciel, nadal Konsorcjum Kancelarii Prawnych z siedzibą w Poznaniu specjalizujących się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie podatkowym, prawie prywatnym, w tym w prawie międzynarodowym Partner - 09/2008-nadal Kancelaria Prawna Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy Sp.k. w Poznaniu, komandytariusza, Kancelaria zajmują się obsługą prawną korporacji. Ponadto Pan Jarosław Dziewa pełni/ł funkcje w następujących spółkach kapitałowych: nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie Właściciel, nadal Kancelaria Prawna Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy Sp.k. w Poznaniu specjalizujących się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie podatkowym, prawie prywatnym, w tym w prawie międzynarodowym komandytariusz, Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju Przewodniczący Rady Nadzorczej, nadal Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu Electus S.A. z siedzibą w Lubinie Członek Rady Nadzorczej nadal PBT Hawe Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nadal Hawe Budownictwo Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 1

2 Pan Jarosław Dziewa był Członkiem Komitetu Audytu oraz członkiem niezależnym Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji. Szczegółowe informacje dotyczące Pana Waldemara Falenty: Wiek: 61 lat. Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa lądowego nr 5/82/Lw. Był 22 lata Biegłym Sądowym z zakresu budownictwa lądowego przy sądzie okręgowym w Legnicy. Doświadczenie w zarządzaniu pełnienie funkcji prezesa zarządu spółek prawa handlowego przez 12 lat Kombinat Budownictwa Komunalnego w Legnicy Kierownik Budów, Kombinat Budownictwa Ogólnego w Lubinie Szef Produkcji, Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary W Legnicy Prezes Zarządu, Urząd Wojewódzki w Legnicy Dyrektor Wydz. Budownictwa, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Legnicy Główny Inżynier, PBOUP Budopol w Legnicy Zastępca Dyrektora, Budowlana Spółdzielnia Pracy Legbud w Legnicy Prezes Zarządu, PPHiU Legwro Sp. z o.o. w Legnicy Prezes Zarządu, Polkowickie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Polkowicach Wiceprezes Zarządu ds. technicznych, BGH-RM Development Sp. z o.o. w Legnicy Prezes Zarządu, BGH-RM Sp. z o.o. w Legnicy Dyrektor ds. Marketingu i Majątku Trwałego, Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Electus Trade Building Sp. z o.o. w Lubinie Prezes Zarządu. Obecnie Pan Waldemar Falenta jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących Spółkach: nadal - Electus S.A. Członek Rady Nadzorczej nadal - PBT Hawe Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej nadal - Hawe Budownictwo Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Waldemar Falenta był Przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji. Szczegółowe informacje dotyczące Pana Pawła Filipiaka: Wiek: 44 lata. Pan Paweł Filipiak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 roku zdał egzamin prokuratorski, następnie w 1993 roku zdał egzamin radcowski Prokuratura Rejonowa w Legnicy - Od 1994 roku radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Pentagram Obecnie Pan Paweł Filipiak jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących spółkach: nadal Przedsiębiorstwo Robót Górniczo - Montażowych Polkowice Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady 2010 nadal Europejskie Centrum Odszkodowań SA - Wiceprzewodniczący Rady Szczegółowe informacje dotyczące Pana Pawła Millera: Wiek: 43 lata. Doświadczenie i zainteresowania: - Zarządzanie strategiczne spółkami ubezpieczenia, bankowość, inwestycje, fundusze emerytalne - Dystrybucja, sprzedaż, zarządzanie rynkiem i produktami - Zarządzanie, fuzje i przejęcia, start-upy, zarządzanie łączącymi się organizacjami, interim management - Praca w radach nadzorczych, zarządzanie z perspektywy właścicielskiej - Zainteresowania: bankowość, ubezpieczenia, private equity, bankowość inwestycyjna, fundusze inwestycyjne, budowa/rozbudowa sieci sprzedaży, nowe kanały dystrybucji, media, telekomunikacja, farmacja Ścieżka zawodowa: 06,07/ członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Impexmetal SA, Boryszew SA oraz firmy telekomunikacyjnej Nordisk Polska, własność Polkomtel SA (do 02/2010) Reprezentowanie interesów właścicieli i współpraca z właścicielem nad strategią rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstw, projektami akwizycyjnymi oraz relacjami z instytucjami finansowymi 2

3 przedsiębiorstw, projektami akwizycyjnymi oraz relacjami z instytucjami finansowymi 04/2009 NordStar Właściciel NordStar jest firma doradztwa, specjalizująca się w obszarach: finansowania przedsiębiorstw, start-up ów, przejęć i fuzji oraz zarządzania strategicznego. NordStar współpracuje ze spółkami notowanymi na Warszawskiej GPW oraz funduszami inwestycyjnymi i private equity z USA i Szwajcarii. Nordstar uczestniczy w wielu projektach pomiędzy przedsiębiorstwami a inwestorami instytucjonalnymi funduszami TFI, OFE, funduszami alternatywnymi/hedgingowymi oraz firmami private equity. 11/ / 2009 Allianz Polska, Allianz Bank Polska SA, Prezes Zarządu Allianz Bank jest częścią 3 co do wielkości ubezpieczyciela w Polsce, podmiotu Grupy Allianz, największego ubezpieczyciela w Europie. Raportowanie bezpośrednio do szefa Grupy Allianz Polska I niebezpośrednio do Allianz New Europe. - Pełna odpowiedzialność za projekt powołania Allianz Bank w wysokości 200 mln Euro - Proces uzyskania licencji bankowej i operacyjnej - Opracowanie strategii, modelu biznesowego, struktury i business planu - Project Management budowy banku kanałów dystrybucji, centrali banku, operacji, oferty produktowej, procedur i polityk bankowych - Zarządzanie pracami Zarządu Banku, bezpośrednia odpowiedzialność za Sprzedaż ( ), Ryzyko, Product Management, Legal&Compliance, Marketing, HR and Office Management - Uczestnictwo w pracach Allianz Banking Operational Committee, Frankfurt, Niemcy 12/ /2006 Nordea Życie Polska, Prezes Zarządu, NL Życie, Prezes Zarządu ( ), Nordea OFE, Dyrektor Sprzedaży ( ), Co-szef Nordea Life and Pensions w Polsce Nordea to największa skandynawska grupa finansowa, Nordea Życie była 7 co do wielkości towarzystwem ubezpieczeń na życie w Polsce, Nordea OFE był 6 co do wielkości OFE. Raportowanie do szefa Nordea Life and Pensions, członka zarządu Grupy Nordea - Planowanie i egzekucja strategicznych celów biznesowych spółek life and pensions Grupy Nordea w Polsce - Zarządzanie pracami Zarządów 2 towarzystw ubezpieczeniowych (Nordea i NL), bezpośrednia odpowiedzialność za sprzedaż. - Odpowiedzialność za sprzedaż, operacje, Marketing, IT w spółkach życiowych i OFE - Zarządzanie pracą 120 pracowników centrali, 500 agentów wyłącznych, 4500 wyłącznych agentów zewnętrznych (OFE), relacjami z zewnętrznymi pośrednikami i brokerami - Lokalna odpowiedzialność za akwizycję i połączenie ze spółkami Sampo wielkość transakcji 130 mln Euro, największa transakcja tego typu w Polsce - Bezpośrednie zarządzanie 3 kanałami dystrybucji (wyłączny, zewnętrzny i bancasurance) - Zapewnienie wdrożenia strategii bancassurance/ assurbanking Nordea przez członkostwo w radach nadzorczych spółek Grupy Nordea (Nordea Bank, Nordea ubezpieczenia) 06/ /2001 AMC Polska, Prezes Zarządu Raportowanie do Wiceprezesa Sprzedaży, AMC International. - Strategiczne i operacyjne zarządzanie jako jedno-osobowy Zarząd AMC Polska, części niemiecko-szwajcarskiego koncernu sprzedaży bezpośredniej - Zarządzanie siecią 400 sprzedawców, 20 osób w centrali 02/ /2000 ING Nationale Nederlanden Dyrektor ds. Rozwoju 01/ /2000 Dyrektor Regionalny ds. Współpracy z Bankiem Śląskim 02/ /2000 Raportowanie do Prezesa Zarządu ING Nationale-Nederlanden, Wiceprezesa ds. Sprzedaży - Sprzedaż ubezpieczeń na życie i OFE ING NN klientom Banku Śląskiego za pośrednictwem 300 agentów afiliowanych przy oddziałach Banku Śląskiego - zarządzanie projektami rozwoju sprzedaży związanych ze wzrostem efektywności rekrutacji i sprzedaży oraz nowymi produktami - Członek ISIS Team odpowiedzialnego za wdrożenie skomputeryzowanego systemu sprzedaży w całej sieci ING NN - Sprzedaż produktów bankowych przez agentów kredyty hipoteczne i karty kredytowe 11/ /1999 Citibank Polska, Dyrektor Sprzedaży, Citibusiness; Vice-president, Citibank 3

4 HAWE Citibank Polska, Dyrektor Sprzedaży, Citibusiness; Vice-president, Citibank Citibusiness to start-up w Citibank Polska powołany do obsługi segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (obrót 3-35 mln USD), część międzynarodowego projektu dla 13 krajów świata (min RPA, Malezja, Tajwan, Czechy) - Odpowiedzialność za wynik finansowy (P&L responsibility) sprzedaży i zarządzanie sprzedażą - Stworzenie organizacji sprzedaży, call-centre, zespołu wsparcia sprzedaży i szkoleń - Współtworzenie i implementacja modelu biznesowego - Opracowanie i wdrożenie systemu prowizyjnego - Odpowiedzialność za wolumeny sprzedaży kredytów, depozytów, liczbę klientów, wysycenie produktami portfela klientów I przychodowość - Uczestnictwo w Executive Committee (Polska) i Sales Committee projektu (Malezja) w związku z wdrożeniem systemu zarządzania sprzedażą Siebel w 13 krajach 03/ /1997 Commercial Union Polska Dyrektor ds. Ubezpieczeń Grupowych 04/ / Odpowiedzialność za wynik finansowy linii biznesowej grupowego ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym - Zarządzanie działem ubezpieczeń grupowych 30 osób w centrali, 440 agentów licencjonowanych do sprzedaży, 6 menadżerów regionalnych - Zarządzanie całością procesów w ubezpieczeniach grupowych - tworzenia produktów, oceny ryzyka, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży, obsługi polis grupowych z wyjątkiem księgowości, obsługi roszczeń i inwestycji 09/ /1995 Specjalista ds. Ubezpieczeń Grupowych Opracowanie OWU produktu ubezpieczenia grupowego z funduszem, zasad underwritingu, systemu kwotacyjnego, formularzy i dokumentacji ubezpieczeniowej 03/ /1994 Trener Członek zespołu trenerów odpowiedzialny za szkolenia podstawowe, techniki sprzedaży i analizę finansową. Przeprowadził szkolenia dla około 3000 agentów, wdrożył system sprzedaży i analizy finansowej w oparciu o standardy LUATC (Kanada) Urząd Miasta Torunia Rzecznik Prasowy Odpowiedzialny za politykę medialną i relacje z inwestorami z władzami Torunia. Wydawca biuletynu informacyjnego. Członek zespołu współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Projekt Zdrowych Miast prowadzenie szkoleń i promocja zdrowego stylu życia w miastach Wykształcenie: - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Magister Sztuki konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej LO im S. Żeromskiego w Iławie, profil matematyczno-fizyczny Pozostała działalność: członek Rady Nadzorczej TFI Allianz członek Rady Programowej Institute of International Research (IIR) członek Rady Nadzorczej giełdowej spółki Nordea Bank Polska członek rady nadzorczej Nordea Ubezpieczenia (później Tryg) członek Polskiej Izby Ubezpieczeń, wyróżniony złotym medalem za zasługi dla ubezpieczeń w Prezes Fundacji Sztuki ING Mieszkał i podróżował w Wielkiej Brytanii i Australii Mówca publiczny, prelegent konferencji w Polsce i za granicą (Warszawa, Praga, Amsterdam) tematy zarządzania i sprzedaży i marketingu uczestnik wielu szkoleń organizowanych przez LIMRA, Commercial Union, Citibank, ING i Nordea z zarządzania, bankowości, ryzyka kredytowego, zarządzania zmianą trener, przeprowadził osobiście około 300 szkoleń z zagadnień sprzedaży, zarządzania, motywacji i rozwoju osobistego Szczegółowe informacje dotyczące Pana Dariusza Maciejuka: Wiek: 42 lata. Wykształcenie: Studia podyplomowe w szkole Głównej Handlowej w Warszawie Bankowość i finanse 4

5 Studia podyplomowe w szkole Głównej Handlowej w Warszawie Bankowość i finanse Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim Prawo i Ekonomia Wspólnot Europejskich Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Dr hab. Wojciecha Łączkowskiego. Temat pracy Inwestycje kapitałowe w toku gier giełdowych Szkolenia i kursy: - szkolenie dotyczące instrumentów inwestowania na rynku kapitałowym, prowadzone przez specjalistów z Giełdy Londyńskiej, - szereg szkoleń z dziedziny prawa handlowego, cywilnego i administracyjnego, - szkolenia z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, - szkolenia z zakresu zarządzania, - szkolenia z zakresu kontroli wewnętrznej, - certyfikat dopuszczenia do informacji tajnych Arbiter Sądu Polubownego przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie - od 2002 r. Adwokat, Właściciel kancelarii Adwokackiej Ekspert Rady przy Głównym Inspektorze Informacji Finansowej TEL ENERGO S.A., Doradca Zarządu Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Stanowisko: Prezes Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o. (Firma Zarządzająca majątkiem II NFI S.A., Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A., NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.. Stanowisko: Wiceprezes Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Firma zarządzająca majątkiem V NFI Victoria S.A., Stanowisko: Dyrektor Działu Prawnego, Członek Wewnętrznego Komitetu Inwestycyjnego Narodowy Bank Polski Centrala, Departament Licencji Bankowych Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Departament Reprywatyzacji, Zespół Legislacji Dodatkowe funkcje zawodowe: - Członek Rady Nadzorczej ZAT Azoty Tarnów SA ( ); - Przewodniczący Rady Nadzorczej CIECH S.A. ( ); - Członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( ); - Członek Rady Nadzorczej spółki INTERMODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( ); - Przewodniczący Rady Nadzorczej PAMOTEX S.A. z siedzibą w Pabianicach (1999); - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TRANSPRZĘT S.A. z siedzibą w Tychach (1999); - Członek Rady Nadzorczej MODENA S.A. z siedzibą w Poznaniu (1999); - Członek Rady Nadzorczej w Międzyzakładowym Zrzeszeniu Budowlanym Ochota (w latach ); Szczegółowe informacje dotyczące Pana Mariusza Pawlaka: Wiek: 37 lat. - obecnie: INFINITY CAPITAL S.A. Wiceprezes Zarządu MMT MANAGEMENT AGENCJA PR i IR Partner PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. Niezależny Członek Rady Nadzorczej w przeszłości: APATOR S.A. - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu PRESSPUBLICA sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. - Project Manager w Biurze Fuzji i Przejęć IR SERVICES sp. z o.o. (Grupa CAIB Polska) - Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich PKN ORLEN S.A.- Doradca Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO S.A. - Członek Rady Nadzorczej SOCIETE GENERALE SECURITIES POLSKA S.A.- Equity & Derivatives Institutional Salesman BIURO MAKLERSKIE BANKU HANDLOWEGO S.A. - Institutional Sales Trader Edukacja i szkolenia - Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania (przerwane na 5 roku obecnie wznowienie) - Chartered Financial Analyst uczestnik programu zaliczony Level I - Laureat VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej indeks Uniwersytetu Warszawskiego - Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w Warszawie, technik o specjalności systemy informatyczne - Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa - International Project Finance & Cash Flow Modeling Workshops; Euromoney Training; New York - Sztuka zwiększania wartości firmy Value Based Managemet; Francuski Instytut Gospodarki - Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych; Pretor - Język angielski biegle w mowie i piśmie Szczegółowe informacje dotyczące Pana Roberta Szydłowskiego: 5

6 Pan Robert Szydłowski (39 lat) posiada wykształcenie wyższe. W 1995 r. ukończył kierunek Ekonomika Rolnictwa na Akademii Rolniczej we Wrocławiu z tytułem magistra inżyniera. W 1998 r. uzyskał dyplom studiów podyplomowych z Zarządzania Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2002 r. otrzymał Dyplom Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W 1998 r. otrzymał Dyplom Ministerstwa Skarbu potwierdzający pozytywne zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych Cuprum Bank S.A., Centrala Inspektor w Zespole Obsługi Dewizowej, Inspektor w Wydziale Inwestycji Kapitałowych Cuprum 2000 Sp. z o.o. Główny Specjalista ds. Zarządzania Środkami Pieniężnymi Telefonia Lokalna Dialog S.A. Umowa na zarządzanie środkami pieniężnymi Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. Główny Specjalista ds. Finansów, Dyrektor Departamentu Finansów Electus S.A. Wiceprezes Zarządu, nadal PRESTO Sp. z o.o. Prezes Zarządu nadal Aperio Sp. z o.o. - Prezes Zarządu NT Polska Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu nadal ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. - Członek Zarządu Ponadto Pan Robert Szydłowski pełnił funkcje w następujących spółkach kapitałowych: Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Oława Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pasmanta S.A. Halickie k. Białegostoku Członek Rady Nadzorczej Kwarce S.A. w Mikołajowicach - Przewodniczący Rady Nadzorczej Lubińska Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w Lubinie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Electus S.A. w Lubinie Przewodniczący Rady Nadzorczej Żak System Sp. z o.o. w Krakowie Przewodniczący Rady Nadzorczej Electus Hipoteczny Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej Obecnie Pan Robert Szydłowski jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących Spółkach: nadal PBT Hawe Sp. z o.o. - Członek RN nadal Hawe Budownictwo Sp. z o.o. - Członek RN nadal ZWG Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Robert Szydłowski był członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń, a także Komitetu Audytu Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji W wyniku dokonanego wyboru skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Jarosław DZIEWA Członek Rady Nadzorczej Waldemar FALENTA Członek Rady Nadzorczej Paweł FILIPIAK Członek Rady Nadzorczej Dariusz MACIEJUK Członek Rady Nadzorczej Paweł MILLER Członek Rady Nadzorczej Mariusz PAWLAK Członek Rady Nadzorczej Robert SZYDŁOWSKI Członek Rady Nadzorczej Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe; 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). HAWE SA (pełna nazwa emitenta) HAWE Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) ul. Chałubińskiego 8 (ulica) (numer) (telefon) (fax) 6

7 ( ) (NIP) (www) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu Tomasz Dera Prokurent 7

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 65 / 2015

Raport bieżący nr 65 / 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 65 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-16 Skrócona nazwa emitenta CNT S.A. Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes Zarząd Wojciech Sobieraj Prezes Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 75 / 2010

Raport bieżący nr 75 / 2010 ELZAB RB-W 75 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 75 / 2010 Data sporządzenia: 2010-12-21 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat oświadczenia członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo