Raport bieżący nr 39 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 39 / 2010"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Tytułem uzupełnienia raportu bieżącego nr 36/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku, Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki: Szczegółowe informacje dotyczące Pana Jarosława Dziewy: Wiek: 48 lat. Wykształcenie: Pan Jarosław Dziewa posiada wykształcenie wyższe, w 1987 r. ukończył Wydział Mechaniczny w Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, uzyskując tytuł magistra inżyniera (specjalność: technologia maszyn). Ukończył także studium podyplomowe prawa podatkowego (w 1995 r.) oraz prawa bankowego (w 1996 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach odbył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach studia podyplomowe prawa podatkowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 r. ukończył roczne studium podatkowe w Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN w Warszawie. W 1998 r. otrzymał Dyplom Ministerstwa Skarbu potwierdzający pozytywne zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. W 1998 r. został wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem W 2003 r. został wpisany na listę syndyków pod nr S. 86/03, ukończywszy kurs oraz złożywszy egzamin dla kandydatów na syndyków. Od 2005 r. posiada uprawnienia biegłego rzeczoznawcy w dziedzinie prawa podatkowego. Od 1995 r. brał udział w szeregu międzynarodowych i krajowych konferencji, seminariów oraz sympozjów poświeconych tematyce rożnych dziedzin prawa oraz gospodarki. Jest autorem oraz współautorem artykułów z dziedziny prawa podatkowego i handlowego, z których część publikowana jest w periodykach podatkowych Instytut Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Gorze Asystent, PROMEX Zakład Usług Eksportowych oraz RAR Sp. z o.o. w Zielonej Gorze Kierownik, a następnie Dyrektor Biura, odpowiedzialny za prace biura Zarządu w Polsce oraz w oddziałach w Niemczech, Kancelaria usług finansowo-podatkowych "Lege Artis" J. Dziewa i E. Łyszczyk spółka cywilna w Świebodzinie Wspólnik, SBB Systemy Bankowe i Biurowe S.A. w Świebodzinie Wiceprezes Zarządu, HALIT Sol Dolnośląska Sp. z o.o. w Lubinie Wiceprezes Zarządu, nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie Właściciel, nadal Konsorcjum Kancelarii Prawnych z siedzibą w Poznaniu specjalizujących się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie podatkowym, prawie prywatnym, w tym w prawie międzynarodowym Partner - 09/2008-nadal Kancelaria Prawna Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy Sp.k. w Poznaniu, komandytariusza, Kancelaria zajmują się obsługą prawną korporacji. Ponadto Pan Jarosław Dziewa pełni/ł funkcje w następujących spółkach kapitałowych: nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie Właściciel, nadal Kancelaria Prawna Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy Sp.k. w Poznaniu specjalizujących się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie podatkowym, prawie prywatnym, w tym w prawie międzynarodowym komandytariusz, Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju Przewodniczący Rady Nadzorczej, nadal Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu Electus S.A. z siedzibą w Lubinie Członek Rady Nadzorczej nadal PBT Hawe Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nadal Hawe Budownictwo Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 1

2 Pan Jarosław Dziewa był Członkiem Komitetu Audytu oraz członkiem niezależnym Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji. Szczegółowe informacje dotyczące Pana Waldemara Falenty: Wiek: 61 lat. Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa lądowego nr 5/82/Lw. Był 22 lata Biegłym Sądowym z zakresu budownictwa lądowego przy sądzie okręgowym w Legnicy. Doświadczenie w zarządzaniu pełnienie funkcji prezesa zarządu spółek prawa handlowego przez 12 lat Kombinat Budownictwa Komunalnego w Legnicy Kierownik Budów, Kombinat Budownictwa Ogólnego w Lubinie Szef Produkcji, Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary W Legnicy Prezes Zarządu, Urząd Wojewódzki w Legnicy Dyrektor Wydz. Budownictwa, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Legnicy Główny Inżynier, PBOUP Budopol w Legnicy Zastępca Dyrektora, Budowlana Spółdzielnia Pracy Legbud w Legnicy Prezes Zarządu, PPHiU Legwro Sp. z o.o. w Legnicy Prezes Zarządu, Polkowickie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Polkowicach Wiceprezes Zarządu ds. technicznych, BGH-RM Development Sp. z o.o. w Legnicy Prezes Zarządu, BGH-RM Sp. z o.o. w Legnicy Dyrektor ds. Marketingu i Majątku Trwałego, Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Electus Trade Building Sp. z o.o. w Lubinie Prezes Zarządu. Obecnie Pan Waldemar Falenta jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących Spółkach: nadal - Electus S.A. Członek Rady Nadzorczej nadal - PBT Hawe Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej nadal - Hawe Budownictwo Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Waldemar Falenta był Przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji. Szczegółowe informacje dotyczące Pana Pawła Filipiaka: Wiek: 44 lata. Pan Paweł Filipiak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 roku zdał egzamin prokuratorski, następnie w 1993 roku zdał egzamin radcowski Prokuratura Rejonowa w Legnicy - Od 1994 roku radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Pentagram Obecnie Pan Paweł Filipiak jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących spółkach: nadal Przedsiębiorstwo Robót Górniczo - Montażowych Polkowice Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady 2010 nadal Europejskie Centrum Odszkodowań SA - Wiceprzewodniczący Rady Szczegółowe informacje dotyczące Pana Pawła Millera: Wiek: 43 lata. Doświadczenie i zainteresowania: - Zarządzanie strategiczne spółkami ubezpieczenia, bankowość, inwestycje, fundusze emerytalne - Dystrybucja, sprzedaż, zarządzanie rynkiem i produktami - Zarządzanie, fuzje i przejęcia, start-upy, zarządzanie łączącymi się organizacjami, interim management - Praca w radach nadzorczych, zarządzanie z perspektywy właścicielskiej - Zainteresowania: bankowość, ubezpieczenia, private equity, bankowość inwestycyjna, fundusze inwestycyjne, budowa/rozbudowa sieci sprzedaży, nowe kanały dystrybucji, media, telekomunikacja, farmacja Ścieżka zawodowa: 06,07/ członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Impexmetal SA, Boryszew SA oraz firmy telekomunikacyjnej Nordisk Polska, własność Polkomtel SA (do 02/2010) Reprezentowanie interesów właścicieli i współpraca z właścicielem nad strategią rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstw, projektami akwizycyjnymi oraz relacjami z instytucjami finansowymi 2

3 przedsiębiorstw, projektami akwizycyjnymi oraz relacjami z instytucjami finansowymi 04/2009 NordStar Właściciel NordStar jest firma doradztwa, specjalizująca się w obszarach: finansowania przedsiębiorstw, start-up ów, przejęć i fuzji oraz zarządzania strategicznego. NordStar współpracuje ze spółkami notowanymi na Warszawskiej GPW oraz funduszami inwestycyjnymi i private equity z USA i Szwajcarii. Nordstar uczestniczy w wielu projektach pomiędzy przedsiębiorstwami a inwestorami instytucjonalnymi funduszami TFI, OFE, funduszami alternatywnymi/hedgingowymi oraz firmami private equity. 11/ / 2009 Allianz Polska, Allianz Bank Polska SA, Prezes Zarządu Allianz Bank jest częścią 3 co do wielkości ubezpieczyciela w Polsce, podmiotu Grupy Allianz, największego ubezpieczyciela w Europie. Raportowanie bezpośrednio do szefa Grupy Allianz Polska I niebezpośrednio do Allianz New Europe. - Pełna odpowiedzialność za projekt powołania Allianz Bank w wysokości 200 mln Euro - Proces uzyskania licencji bankowej i operacyjnej - Opracowanie strategii, modelu biznesowego, struktury i business planu - Project Management budowy banku kanałów dystrybucji, centrali banku, operacji, oferty produktowej, procedur i polityk bankowych - Zarządzanie pracami Zarządu Banku, bezpośrednia odpowiedzialność za Sprzedaż ( ), Ryzyko, Product Management, Legal&Compliance, Marketing, HR and Office Management - Uczestnictwo w pracach Allianz Banking Operational Committee, Frankfurt, Niemcy 12/ /2006 Nordea Życie Polska, Prezes Zarządu, NL Życie, Prezes Zarządu ( ), Nordea OFE, Dyrektor Sprzedaży ( ), Co-szef Nordea Life and Pensions w Polsce Nordea to największa skandynawska grupa finansowa, Nordea Życie była 7 co do wielkości towarzystwem ubezpieczeń na życie w Polsce, Nordea OFE był 6 co do wielkości OFE. Raportowanie do szefa Nordea Life and Pensions, członka zarządu Grupy Nordea - Planowanie i egzekucja strategicznych celów biznesowych spółek life and pensions Grupy Nordea w Polsce - Zarządzanie pracami Zarządów 2 towarzystw ubezpieczeniowych (Nordea i NL), bezpośrednia odpowiedzialność za sprzedaż. - Odpowiedzialność za sprzedaż, operacje, Marketing, IT w spółkach życiowych i OFE - Zarządzanie pracą 120 pracowników centrali, 500 agentów wyłącznych, 4500 wyłącznych agentów zewnętrznych (OFE), relacjami z zewnętrznymi pośrednikami i brokerami - Lokalna odpowiedzialność za akwizycję i połączenie ze spółkami Sampo wielkość transakcji 130 mln Euro, największa transakcja tego typu w Polsce - Bezpośrednie zarządzanie 3 kanałami dystrybucji (wyłączny, zewnętrzny i bancasurance) - Zapewnienie wdrożenia strategii bancassurance/ assurbanking Nordea przez członkostwo w radach nadzorczych spółek Grupy Nordea (Nordea Bank, Nordea ubezpieczenia) 06/ /2001 AMC Polska, Prezes Zarządu Raportowanie do Wiceprezesa Sprzedaży, AMC International. - Strategiczne i operacyjne zarządzanie jako jedno-osobowy Zarząd AMC Polska, części niemiecko-szwajcarskiego koncernu sprzedaży bezpośredniej - Zarządzanie siecią 400 sprzedawców, 20 osób w centrali 02/ /2000 ING Nationale Nederlanden Dyrektor ds. Rozwoju 01/ /2000 Dyrektor Regionalny ds. Współpracy z Bankiem Śląskim 02/ /2000 Raportowanie do Prezesa Zarządu ING Nationale-Nederlanden, Wiceprezesa ds. Sprzedaży - Sprzedaż ubezpieczeń na życie i OFE ING NN klientom Banku Śląskiego za pośrednictwem 300 agentów afiliowanych przy oddziałach Banku Śląskiego - zarządzanie projektami rozwoju sprzedaży związanych ze wzrostem efektywności rekrutacji i sprzedaży oraz nowymi produktami - Członek ISIS Team odpowiedzialnego za wdrożenie skomputeryzowanego systemu sprzedaży w całej sieci ING NN - Sprzedaż produktów bankowych przez agentów kredyty hipoteczne i karty kredytowe 11/ /1999 Citibank Polska, Dyrektor Sprzedaży, Citibusiness; Vice-president, Citibank 3

4 HAWE Citibank Polska, Dyrektor Sprzedaży, Citibusiness; Vice-president, Citibank Citibusiness to start-up w Citibank Polska powołany do obsługi segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (obrót 3-35 mln USD), część międzynarodowego projektu dla 13 krajów świata (min RPA, Malezja, Tajwan, Czechy) - Odpowiedzialność za wynik finansowy (P&L responsibility) sprzedaży i zarządzanie sprzedażą - Stworzenie organizacji sprzedaży, call-centre, zespołu wsparcia sprzedaży i szkoleń - Współtworzenie i implementacja modelu biznesowego - Opracowanie i wdrożenie systemu prowizyjnego - Odpowiedzialność za wolumeny sprzedaży kredytów, depozytów, liczbę klientów, wysycenie produktami portfela klientów I przychodowość - Uczestnictwo w Executive Committee (Polska) i Sales Committee projektu (Malezja) w związku z wdrożeniem systemu zarządzania sprzedażą Siebel w 13 krajach 03/ /1997 Commercial Union Polska Dyrektor ds. Ubezpieczeń Grupowych 04/ / Odpowiedzialność za wynik finansowy linii biznesowej grupowego ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym - Zarządzanie działem ubezpieczeń grupowych 30 osób w centrali, 440 agentów licencjonowanych do sprzedaży, 6 menadżerów regionalnych - Zarządzanie całością procesów w ubezpieczeniach grupowych - tworzenia produktów, oceny ryzyka, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży, obsługi polis grupowych z wyjątkiem księgowości, obsługi roszczeń i inwestycji 09/ /1995 Specjalista ds. Ubezpieczeń Grupowych Opracowanie OWU produktu ubezpieczenia grupowego z funduszem, zasad underwritingu, systemu kwotacyjnego, formularzy i dokumentacji ubezpieczeniowej 03/ /1994 Trener Członek zespołu trenerów odpowiedzialny za szkolenia podstawowe, techniki sprzedaży i analizę finansową. Przeprowadził szkolenia dla około 3000 agentów, wdrożył system sprzedaży i analizy finansowej w oparciu o standardy LUATC (Kanada) Urząd Miasta Torunia Rzecznik Prasowy Odpowiedzialny za politykę medialną i relacje z inwestorami z władzami Torunia. Wydawca biuletynu informacyjnego. Członek zespołu współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Projekt Zdrowych Miast prowadzenie szkoleń i promocja zdrowego stylu życia w miastach Wykształcenie: - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Magister Sztuki konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej LO im S. Żeromskiego w Iławie, profil matematyczno-fizyczny Pozostała działalność: członek Rady Nadzorczej TFI Allianz członek Rady Programowej Institute of International Research (IIR) członek Rady Nadzorczej giełdowej spółki Nordea Bank Polska członek rady nadzorczej Nordea Ubezpieczenia (później Tryg) członek Polskiej Izby Ubezpieczeń, wyróżniony złotym medalem za zasługi dla ubezpieczeń w Prezes Fundacji Sztuki ING Mieszkał i podróżował w Wielkiej Brytanii i Australii Mówca publiczny, prelegent konferencji w Polsce i za granicą (Warszawa, Praga, Amsterdam) tematy zarządzania i sprzedaży i marketingu uczestnik wielu szkoleń organizowanych przez LIMRA, Commercial Union, Citibank, ING i Nordea z zarządzania, bankowości, ryzyka kredytowego, zarządzania zmianą trener, przeprowadził osobiście około 300 szkoleń z zagadnień sprzedaży, zarządzania, motywacji i rozwoju osobistego Szczegółowe informacje dotyczące Pana Dariusza Maciejuka: Wiek: 42 lata. Wykształcenie: Studia podyplomowe w szkole Głównej Handlowej w Warszawie Bankowość i finanse 4

5 Studia podyplomowe w szkole Głównej Handlowej w Warszawie Bankowość i finanse Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim Prawo i Ekonomia Wspólnot Europejskich Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Dr hab. Wojciecha Łączkowskiego. Temat pracy Inwestycje kapitałowe w toku gier giełdowych Szkolenia i kursy: - szkolenie dotyczące instrumentów inwestowania na rynku kapitałowym, prowadzone przez specjalistów z Giełdy Londyńskiej, - szereg szkoleń z dziedziny prawa handlowego, cywilnego i administracyjnego, - szkolenia z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, - szkolenia z zakresu zarządzania, - szkolenia z zakresu kontroli wewnętrznej, - certyfikat dopuszczenia do informacji tajnych Arbiter Sądu Polubownego przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie - od 2002 r. Adwokat, Właściciel kancelarii Adwokackiej Ekspert Rady przy Głównym Inspektorze Informacji Finansowej TEL ENERGO S.A., Doradca Zarządu Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Stanowisko: Prezes Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o. (Firma Zarządzająca majątkiem II NFI S.A., Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A., NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.. Stanowisko: Wiceprezes Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Firma zarządzająca majątkiem V NFI Victoria S.A., Stanowisko: Dyrektor Działu Prawnego, Członek Wewnętrznego Komitetu Inwestycyjnego Narodowy Bank Polski Centrala, Departament Licencji Bankowych Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Departament Reprywatyzacji, Zespół Legislacji Dodatkowe funkcje zawodowe: - Członek Rady Nadzorczej ZAT Azoty Tarnów SA ( ); - Przewodniczący Rady Nadzorczej CIECH S.A. ( ); - Członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( ); - Członek Rady Nadzorczej spółki INTERMODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( ); - Przewodniczący Rady Nadzorczej PAMOTEX S.A. z siedzibą w Pabianicach (1999); - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TRANSPRZĘT S.A. z siedzibą w Tychach (1999); - Członek Rady Nadzorczej MODENA S.A. z siedzibą w Poznaniu (1999); - Członek Rady Nadzorczej w Międzyzakładowym Zrzeszeniu Budowlanym Ochota (w latach ); Szczegółowe informacje dotyczące Pana Mariusza Pawlaka: Wiek: 37 lat. - obecnie: INFINITY CAPITAL S.A. Wiceprezes Zarządu MMT MANAGEMENT AGENCJA PR i IR Partner PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. Niezależny Członek Rady Nadzorczej w przeszłości: APATOR S.A. - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu PRESSPUBLICA sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. - Project Manager w Biurze Fuzji i Przejęć IR SERVICES sp. z o.o. (Grupa CAIB Polska) - Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich PKN ORLEN S.A.- Doradca Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO S.A. - Członek Rady Nadzorczej SOCIETE GENERALE SECURITIES POLSKA S.A.- Equity & Derivatives Institutional Salesman BIURO MAKLERSKIE BANKU HANDLOWEGO S.A. - Institutional Sales Trader Edukacja i szkolenia - Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania (przerwane na 5 roku obecnie wznowienie) - Chartered Financial Analyst uczestnik programu zaliczony Level I - Laureat VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej indeks Uniwersytetu Warszawskiego - Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w Warszawie, technik o specjalności systemy informatyczne - Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa - International Project Finance & Cash Flow Modeling Workshops; Euromoney Training; New York - Sztuka zwiększania wartości firmy Value Based Managemet; Francuski Instytut Gospodarki - Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych; Pretor - Język angielski biegle w mowie i piśmie Szczegółowe informacje dotyczące Pana Roberta Szydłowskiego: 5

6 Pan Robert Szydłowski (39 lat) posiada wykształcenie wyższe. W 1995 r. ukończył kierunek Ekonomika Rolnictwa na Akademii Rolniczej we Wrocławiu z tytułem magistra inżyniera. W 1998 r. uzyskał dyplom studiów podyplomowych z Zarządzania Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2002 r. otrzymał Dyplom Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W 1998 r. otrzymał Dyplom Ministerstwa Skarbu potwierdzający pozytywne zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych Cuprum Bank S.A., Centrala Inspektor w Zespole Obsługi Dewizowej, Inspektor w Wydziale Inwestycji Kapitałowych Cuprum 2000 Sp. z o.o. Główny Specjalista ds. Zarządzania Środkami Pieniężnymi Telefonia Lokalna Dialog S.A. Umowa na zarządzanie środkami pieniężnymi Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. Główny Specjalista ds. Finansów, Dyrektor Departamentu Finansów Electus S.A. Wiceprezes Zarządu, nadal PRESTO Sp. z o.o. Prezes Zarządu nadal Aperio Sp. z o.o. - Prezes Zarządu NT Polska Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu nadal ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. - Członek Zarządu Ponadto Pan Robert Szydłowski pełnił funkcje w następujących spółkach kapitałowych: Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Oława Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pasmanta S.A. Halickie k. Białegostoku Członek Rady Nadzorczej Kwarce S.A. w Mikołajowicach - Przewodniczący Rady Nadzorczej Lubińska Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w Lubinie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Electus S.A. w Lubinie Przewodniczący Rady Nadzorczej Żak System Sp. z o.o. w Krakowie Przewodniczący Rady Nadzorczej Electus Hipoteczny Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej Obecnie Pan Robert Szydłowski jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących Spółkach: nadal PBT Hawe Sp. z o.o. - Członek RN nadal Hawe Budownictwo Sp. z o.o. - Członek RN nadal ZWG Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Robert Szydłowski był członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń, a także Komitetu Audytu Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji W wyniku dokonanego wyboru skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Jarosław DZIEWA Członek Rady Nadzorczej Waldemar FALENTA Członek Rady Nadzorczej Paweł FILIPIAK Członek Rady Nadzorczej Dariusz MACIEJUK Członek Rady Nadzorczej Paweł MILLER Członek Rady Nadzorczej Mariusz PAWLAK Członek Rady Nadzorczej Robert SZYDŁOWSKI Członek Rady Nadzorczej Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe; 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). HAWE SA (pełna nazwa emitenta) HAWE Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) ul. Chałubińskiego 8 (ulica) (numer) (telefon) (fax) 6

7 ( ) (NIP) (www) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu Tomasz Dera Prokurent 7

Raport bieżący nr 75 / 2010

Raport bieżący nr 75 / 2010 ELZAB RB-W 75 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 75 / 2010 Data sporządzenia: 2010-12-21 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat oświadczenia członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Misiak Członek rady Nadzorczej, lat 35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. 15.03.1995-15.03.1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy SA - Analityk finansowy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9 / 2016

Raport bieżący nr 9 / 2016 VARIANT S.A. RB-W 9 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 9 / 2016 Data sporządzenia: 2016-04-08 Skrócona nazwa emitenta VARIANT S.A. Temat Odwołanie wszystkich dotychczasowych członków Rady

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął

Bardziej szczegółowo

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii Ireneusz Andrzej Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 41 lat. Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku.

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku. Mirosław Stanisławski Przewodniczący Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa Lądowego. Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka) informuje, że w dniu 25 maja 2015 roku Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną,

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną, 2016-01-12 13:37 KOPEX SA Powołanie osób zarządzających. Raport bieżący 6/2016 Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza "KOPEX" S.A.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 29/2016 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Spółka Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A.

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Witek został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna ( Spółka ) w dniu

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 23/2006

Raport bieżący nr 23/2006 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 23/2006 Data sporządzenia: 2006-04-04 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym zmian

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej 2016-01-26 16:08 TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 5/2016 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 oraz art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Jerzy Biel Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 47 lat Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. 2016-06-24 15:09 RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący 16/2016 Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję)

Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję) Raport bieżący 16/2016 Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję) Podstawa Prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011 Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Obecnie: Złomrex

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, fax +48 071 336 70 86 Raport bieżący 10/2015 Data publikacji: 07.05.2015 r. Treść raportu: Powołanie

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Rafał Twarowski 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe Raport numer 47/2017/K z dnia 27 czerwca 2017 r. Korekta raportu bieżącego nr 47/2017 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

:58. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu. Raport bieżący 69/2015

:58. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu. Raport bieżący 69/2015 2015-06-24 19:58 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu Raport bieżący 69/2015 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 35/2014 Data sporządzenia: 2014-09-08

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 35/2014 Data sporządzenia: 2014-09-08 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 35/2014 Data sporządzenia: 2014-09-08 Temat : Treść uchwał podjętych przez NWZ Bakalland S.A. w dniu 08.09.2014 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor, ANDRZEJ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Lat 58, wykształcenie wyższe (magister pedagogiki), ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. Pani Magdalena Deptuszewska Członek Rady Nadzorczej Pani Magdalena Deptuszewska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu).

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu). Agnieszka Kruz Agnieszka Kruz jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (magister inżynier zarządzania i marketingu), którą ukończyła w 2002 roku. W 2003 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 37/2012. Data: 2012-06-15. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Raport bieżący nr 37/2012. Data: 2012-06-15. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Raport bieżący nr 37/2012 Data: 2012-06-15 Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z upływem z dniem 29 czerwca 2012 r. bieżącej kadencji Rady

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RB 25/2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję. Treść raportu: Zarząd Fabryki

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 28/2013 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Amica Wronki S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe Marek Barć Pan Marek Barć posiada wykształcenie wyższe. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Budowy Maszyn na Politechnice Łódzkiej. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Bankowości i Inżynierii Finansowej

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-11-25. Powołanie osób nadzorujących Spółkę

Data: 2010-11-25. Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący nr: 44/2010 r Data: 2010-11-25 Powołanie osób nadzorujących Spółkę Zarząd Relpol S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 listopada 2010 r. dokonało zmian

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Przebieg pracy zawodowej:

Przebieg pracy zawodowej: OSOBY ZARZĄDZAJĄCE Pan Waldemar Zwierz ma 57 lat, jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Ukończył także Studium Podyplomowe w zakresie Metod Optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT bieżący 13/2014

RAPORT bieżący 13/2014 RAPORT bieżący 13/2014 Data publikacji: 14-02-2014, 16:24 Wybór zarządu na kolejną kadencję Zarząd Elemental Holding S.A. z siedziba w Grodzisku Mazowieckim (dalej: Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób nadzorujących Emitenta: I. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Imię i nazwisko: Krzysztof Rogaliński, Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23 kwietnia 2014 roku Inne

Bardziej szczegółowo

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu na Wydziale Rachunkowości i auditingu

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Leszek Jurasz Pan Leszek Jurasz jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera i absolwentem studiów podyplomowych (kierunek menedżerski) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości. Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) 1. Bogdan Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej; Absolwent A.E. w Katowicach (Zarządzanie i Marketing); Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości na wydziale finansów i wyższe bankowości w wyższej

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16 / 2008

Raport bieżący nr 16 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-10 Skrócona nazwa emitenta ecard S.A. Temat Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ecard S.A. zwołane

Bardziej szczegółowo

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe Raport nr 6 W uzupełnieniu do Raportu nr 3/2010, informującego o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję, poniżej przesyłamy życiorysy Członków Zarządu. I. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

2001 2002 Kierownik Koordynator Programu Restrukturyzacji Gospodarki Wodno-Ściekowej KGHM

2001 2002 Kierownik Koordynator Programu Restrukturyzacji Gospodarki Wodno-Ściekowej KGHM Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 31.01.2006 r.: Czesław Cichoń

Bardziej szczegółowo

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. czwartej kadencji

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. czwartej kadencji Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. czwartej kadencji Zgłoszony skład osobowy do Rady Nadzorczej LUG S.A. właściwie zabezpiecza interesy akcjonariuszy. Kandydaci posiadają należytą wiedzę i doświadczenie,

Bardziej szczegółowo

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Andrzeja Wuczyńskiego:

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Andrzeja Wuczyńskiego: pracy zawodowej Pana Andrzeja Wuczyńskiego: Pan Andrzej Wuczyński: 1975 uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie: projektowanie i nadzór 1972 dyplom mgr inż. budownictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A.

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. W związku z faktem, że Zarząd Emitenta powoływany jest na wspólną, 5-letnią kadencję, kadencja pana Marka Krajewskiego na stanowisku Prezesa Zarządu zakończy

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął w 2001

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY nr 9/2016

RAPORT BIEŻĄCY nr 9/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 27 kwietnia 2016 RAPORT BIEŻĄCY nr 9/2016 Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Data sporządzenia: 27.04.2016 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 10/2016 Data sporządzenia: 2016-06-28 Temat: Powołanie Członków Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 38/16 z dnia r. [godzina 19:29] Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 38/16 z dnia r. [godzina 19:29] Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 38/16 z dnia 31-08-2016 r. [godzina 19:29] Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

W 2014 r. laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.

W 2014 r. laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania. Zarząd spółki pod firmą Czerwona Torebka S.A. (dalej: Spółka ), wypełniając obowiązki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, niniejszym przedstawia życiorysy zawodowe kandydatów do Rady

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych. JACEK BARTKIEWICZ Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych. od września 2002 2001-2002 1997-2001

Bardziej szczegółowo

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Raport bieżący nr: 17/2016 Data sporządzenia: 2016-12-16 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

1. Pan Roman Przybył, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki,

1. Pan Roman Przybył, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, 2014-05-16 15:11 TRAKCJA PRKII SA informacja o powołaniu osób zarządzających Raport bieżący 14/2014 Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki,

Bardziej szczegółowo

VISTAL GDYNIA SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015r.

VISTAL GDYNIA SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015r. 2015-04-30 17:51 VISTAL GDYNIA SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015r. Raport bieżący 29/2015 Zarząd Vistal Gdynia

Bardziej szczegółowo

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A.

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Raport bieŝący numer: 19/2010 Wysogotowo, 22.04.2010r. Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Zarząd PBG S.A. informuje, iŝ w związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 36 / 2016

Raport bieżący nr 36 / 2016 INVESTOR FIZ korekta ZFP-E_3_07_06 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 36 / 2016 (kolejny numer raportu / rok) Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG

Bardziej szczegółowo

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 30 czerwca 2017 roku a)opis kwalifikacji i doświadczenia

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 30 czerwca 2017 roku a)opis kwalifikacji i doświadczenia Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 30 czerwca 2017 roku Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu na Wydziale Rachunkowości i auditingu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 / 2015 K

Raport bieżący nr 8 / 2015 K FAMUR S.A. RB-W 8 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015 K Data sporządzenia: 2015-04-15 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Uzgodnienie planu połączenia FAMUR S.A. i ZMG GLINIK

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

Raport biecy nr 26/2010. Data: Powołanie Prezesa Zarzdu oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport biecy nr 26/2010. Data: Powołanie Prezesa Zarzdu oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki Raport biecy nr 26/2010 Data: 2010-03-30 Powołanie Prezesa Zarzdu oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki Zarzd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, i w zwizku z rezygnacj pana Waldemara Pawlaka z funkcji członka

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. na podstawie podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku uchwał ustaliło pięcioosobowy

Bardziej szczegółowo

śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A.

śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A. śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A. Pan Dariusz Ciborski Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Ciborski - ukończył studia magisterskie w zakresie kierunku informatyka na Politechnice Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 24 / 2015

Raport bieżący nr 24 / 2015 KREZUS SA RB-W 24 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 24 / 2015 Data sporządzenia: 2015-09-14 Skrócona nazwa emitenta KREZUS SA Temat Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

JANUSZ KRUCHLIK. Wykształcenie wyŝsze techniczne.

JANUSZ KRUCHLIK. Wykształcenie wyŝsze techniczne. JANUSZ KRUCHLIK Wykształcenie wyŝsze techniczne. W latach 1992 1995 Kierownik zespołu budów w Nadodrzańskim Przedsiębiorstwie InŜynieryjnym EKOMEL Sp. z o. o. w Sulechowie. W latach 1995-1999 Kierownik

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016. Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016. Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016 Temat: Powołanie osób nadzorujących Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej I. Członkowie Rady Nadzorczej 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Uczestnik wielu

Bardziej szczegółowo