System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Na podstawie materiałów ISO27001Security Opracował Tomasz Barbaszewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Na podstawie materiałów ISO27001Security Opracował Tomasz Barbaszewski"

Transkrypt

1 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Na podstawie materiałów ISO27001Security Opracował Tomasz Barbaszewski

2 Informacja, podobnie jak inne ważne aktywa Organizacji jest niezbędna dla jej działania oraz stanowi dla niej wartość - a więc powinna być odpowiednio chroniona! BS ISO 27002:2005

3 Informacja może być: Utworzona Otrzymana Składowana Usunięta Przetwarzana Transmitowana Wykorzystana (właściwie lub nie) Uszkodzona Zagubiona Skradziona

4 Informacja może być: Wydrukowana lub zapisana na papierze Przechowywana w pamięci masowej Transmitowana pocztą zwykłą lub elektroniczną Prezentowana na urządzeniach video Publikowana na stronach WWW Przekazana ustnie W każdym jednak przypadku, niezależnie od formy, jaką informacja przybiera oraz w jaki sposób jest przekazywana lub składowana wymaga odpowiedniej ochrony! ISO/IEC (17799)

5 Czym jest bezpieczeństwo informacji? Zapewnieniem odpowiedniej jakości informacji Bezpieczeństwo informacji można osiągnąć stosując różne strategie Wykorzystywane strategie powinny się wzajemnie uzupełniać Celem bezpieczeństwa informacji jest zabezpieczenie realizacji istotnych procesów przez Organizację Bezpieczeństwa nie można kupić - o bezpieczeństwo trzeba zadbać samemu!

6 Czym jest bezpieczeństwo informacji? Bezpieczeństwo informacji może zapewnić jedynie architektura, w której urządzenia, systemy, programy, wykrywanie podatności i zagrożeń współpracują ze sobą. Bezpieczeństwo nie może zasypiać! Dotyczy Ludzi, Procesów, Technologii i wykorzystuje polityki i procedury Celem jest bezpieczeństwo LPT a nie sprzętu! Bezpieczeństwa nie można kupić - o bezpieczeństwo trzeba zadbać samemu!

7 Czym jest bezpieczeństwo informacji? Ludzie Procesy Bezpieczeństwo informacji Technologie

8 Ludzie czyli kim jesteśmy? Z informacją mają do czynienia: Akcjonariusze, właściciele, politycy Kadra zarządzająca Pracownicy Partnerzy Dostawcy usług Podwykonawcy Klienci, petenci, pacjenci... Prawnicy...

9 Procesy czyli co robimy? Procesy to zestaw praktyk i procedur, które realizujemy eksploatując system teleinformatyczny System pomocy dla użytkowników (Help Desk) Zarządzanie dostępem do usług Raportowanie incydentów i zarządzanie nimi Zarządzanie dostępem Zarządzanie tożsamością Kontrola spełnienia wymagań prawnych Szkolenia...

10 Technologie czyli czego używamy? Oprogramowanie Systemy operacyjne, programy komunikacyjne, użytkowe (ogólnego przeznaczenia i specjalistyczne) Oprogramowania jako usługi (SaaS) Zabezpieczenia fizyczne Elektroniczne systemy dostępu, klucze, karty, czytniki biometryczne, kamery monitorujące... Zabezpieczenia środowiskowe: systemy P-Poż, wentylacja, klimatyzacja, zasilanie awaryjne.. Urządzenia dostępowe Komputery PC, Notebooki, Netbooki, PDA, Smarfony Terminale, stacje sieciowe, stacje WWW, infokioski Aparaty cyfrowe, drukarki, skanery, kopiarki...

11 Bezpieczeństwo informacji: 1. Zabezpiecza informację przed zagrożeniami 2. Zapewnia ciągłość działania Organizacji 3. Minimalizuje straty finansowe 4. Wpływa na zwrot kosztów inwestycji 5. Zwiększa możliwości Organizacji Przetrwanie Organizacji zależy od zapewnienia bezpieczeństwa informacji

12 Bezpieczeństwo informacji powinno zapewnić: Poufność Informacja jest dostępna tylko tym użytkownikom, którzy otrzymali odpowiednie uprawnienia Integralność Informacja jest kompletna, nie została w sposób niekontrolowany zmieniona i jest wiarygodna Dostępność Uprawnieni użytkownicy mają zapewniony dostęp do informacji kiedy jej potrzebują (24x7) ISO 27002:2005

13 Naruszenie bezpieczeństwa informacji prowadzi do: Utraty reputacji Strat finansowych Utraty kontroli nad własnością intelektualną Problemów prawnych (dane osobowe itp.) Utraty zaufania u klientów, partnerów, petentów... Kosztów związanych z przerwami w działalności straty dobrej opinii

14 Bezpieczeństwo informacji to wyzwanie organizacyjne, a nie problem informatyczny Ponad 70% to zagrożenia wewnętrzne Ponad 60%winowajców dopuściło się naruszenia procedur bezpieczeństwa po raz pierwszy Największe ryzyko: Ludzie Najważniejszy kapitał: Ludzie

15 Zagrożenie wykorzystuje Podatność zabezpiecza zwiększa zwiększa zagraża Działanie redukuje RYZYKO Informacja wymusza określa zwiększa posiada Wymagania zabezpieczeń Wartość

16 Zagrożenia i ich skutki Zagrożenie: Człowiek Maszyna Natura Utrata: Poufności Integralności Dostępności Zagrożenia mogą być przypadkowe lub powodowane celowo. Jedynie zagrożenia powodowane przez ludzi Mogą być zarówno przypadkowe, jak i celowe.

17 Zagrożenia i ich źródła Zagrożenie Błędy i pomyłki ludzkie Naruszenia praw autorskich Szpiegostwo lub kradzież danych Nieuprawnione korzystanie z informacji Sabotaż i wandalizm Kradzieże Ataki programistyczne Zakłócenia w dostawie usług Siły natury Defekty sprzętowe i programowe Błędy eksploatacyjne Przykłady Brak wiedzy, przeszkolenia, przypadki Piractwo, przekraczanie licencji Nieautoryzowany dostęp, kradzieże Szantaż, publikacja informacji Uszkodzenie sprzętu lub/i informacji Kradzież sprzętu, nośników z danymi Wirusy, konie trojańskie, blokada dostępu Zasilanie, transmisja danych Ogień, powódź, huragan Błędy w kodach, uszkodzenia Brak aktualizacji, kontroli baterii

18 Normy SZBI: PN-ISO/IEC Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Wymagania PN-ISO/IEC (ISO 27002) Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem Informacji Norma ISO obejmuje ogółem 133 punkty kontrolne podlegające sprawdzeniu podczas certyfikacji. ISO (w Polsce 17799) zalecenia obejmujące 11 obszarów.

19 11 obszarów SZBI: Zgodność z prawem Polityka bezpieczeństwa informacji Organizacja bezpieczeństwa informacji Planowanie ciągłości działania Poufność Integralność Zarządzanie aktywami Zarządzanie incydentami Akwizycja, eksploatacja i modernizacja INFORMACJA Dostępność Bezpieczeństwo fizyczne Zarządzanie zasobami ludzkimi Kontrola dostępu Zarządzanie operacjami i komunikacją

20 Polityka bezpieczeństwa Podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Organizacji Powinna być dostępna dla pracowników Organizacji (np. opublikowana w Intranecie), Określa: - co jest przedmiotem ochrony, - metody ochrony krytycznych zasobów, - odwołuje się do polityk szczegółowych, - procedury postępowania, - deklarację stosowania.

21 Księga bezpieczeństwa Dokument wewnętrzny o układzie zgodnym z Załącznikiem A normy PN-ISO/IEC Jest podzielona na rozdziały odpowiadające obszarom zdefiniowanym przez normę. Określa stanowisko Organizacji, zastosowane mechanizmy zabezpieczające oraz wyłączenia. Ułatwia wewnętrzną organizację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zawiera odwołania do dokumentów zawierających postanowienia i procedury SZBI.

22 Klasyfikacja informacji Klasyfikacja informacji jest niezbędna do jej ochrony Informacje poufne - o zasadniczym znaczeniu dla organizacji, dostępne tylko dla osób, którym są niezbędne do realizacji zadań. Do użytku wewnętrznego istotne dla działania organizacji, udostępniane bez ograniczeń dla pracowników Organizacji lub na podstawie porozumień o zachowaniu poufności. Publiczne udostępniane bez ograniczeń, przeznaczone do nieograniczonej publikacji.

23 Klasyfikacja informacji Informacja Dostępność Integralność Poufność Atrybutom jakości informacji przypisujemy wartości niską, średnią i wysoką

24 Zarządzanie zasobami ludzkimi Ochrona informacji wymaga selektywnej dystrybucji Pracownicy Organizacji - określenie ról i odpowiedzialności Partnerzy z zawartymi porozumieniami o poufności Podwykonawcy, dostawcy, odbiorcy Klienci, petenci...

25 Kontrola dostępu - - ochrona fizyczna Przestrzegaj ustalonych procedur dostępu Zawsze noś identyfikator lub kartę dostępu Zwracaj uwagę na osoby bez identyfikatorów Przyjmuj gości i interesantów jedynie w wyznaczonych pomieszczeniach Nie wprowadzaj obcych osób do chronionych pomieszczeń bez istotnej potrzeby i zezwolenia Nie wynoś nośników z informacją poza strefy chronione Nie rób zbędnych kopii informacji na wszelki wypadek Nie wnoś do stref chronionych nośników danych pamięci USB, przenośnych dysków twardych itp.

26 Kontrola dostępu - - ochrona haseł Stosuj hasła zawierające znaki specjalne itp. Używaj haseł, które możesz łatwo zapamiętać Zmieniaj hasła dostępu zgodnie z zaleceniami Przy zmianie hasła nie używaj haseł, których używałeś poprzednio. Nie używaj haseł słownikowych lub łatwych do odgadnięcia przez osoby, które Cię znają Nigdy nie zapisuj haseł oraz nie przechowuj ich bez zachowania reguł bezpieczeństwa (np. w telefonie komórkowym) Nie przekazuj haseł w żaden sposób. Dla potrzeb serwisowych używaj haseł tymczasowych. Nie używaj haseł odrzuconych przez system podczas weryfikacji ich złożoności.

27 Kontrola dostępu - - korzystanie z Internetu Korzystaj z Internetu wyłącznie do celów służbowych Nie zestawiaj dodatkowych połączeń z Internetem (np. telefonicznych połączeń modemowych) Nie korzystaj z materiałów obscenicznych itp. Nie korzystaj z serwisów aukcyjnych jeśli nie należy to do Twoich obowiązków służbowych Nie używaj Internetu w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do innych komputerów Nie kopiuj z sieci żadnych programów, nie instaluj ich na swoim komputerze. Czynności te może realizować jedynie dział IT.

28 Korzystanie z Służbowe konto może być używane wyłącznie do celów służbowych Przechowuj pocztę elektroniczną zgodnie z procedurami W przypadku otrzymania niechcianej poczty poinformuj o tym administratora serwera oraz bezpieczeństwa Nie używaj służbowego konta do celów prywatnych Nie wysyłaj korespondencji seryjnej bez polecenia przełożonych Nie wysyłaj poczty elektronicznej do klientów jeśli nie należy to do Twoich obowiązków Nie otwieraj żadnych załączników poczty otrzymanej od nieznanych nadawców Nie wysyłaj poczty bez informacji o jej przeznaczeniu lub bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń (podpisu elektronicznego, szyfrowania itp.).

29 Zarządzanie incydentami: Incydenty powinny być zgłaszane: Pocztą elektroniczną na specjalny adres Telefonicznie na określony numer Anonimowo (skrzynki uwag) Zgłaszane powinny być zarówno incydenty związane z IT atak wirusowy, spam, hacking jak i nie związane bezpośrednio z IT np. ruch nieznanych osób, blokada samozamykaczy drzwi, wykorzystywanie nośników przenośnych... Informacji o incydentach nie należy upowszechniać W żadnym przypadku nie wolno zapobiegać zgłoszeniu incydentu

30 Odpowiedzialność użytkownika Dbałość o aktualność oprogramowania zabezpieczającego Zabezpieczenie systemu podczas nieobecności przy stanowisku Przechowywanie komputera przenośnego i nośników danych w zamykanych szafach Zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z komputera przenośnego poza Organizacją Zabezpieczenie komputera przenośnego przed utratą lub kradzieżą Zabezpieczenie ekranu komputera przez możliwością odczytania informacji (np. podczas pracy w pociągu lub samolocie) Upewnienie się, że istotne aktywa informacyjne są należycie chronione Znajomość prawa związanego z ochroną informacji, własności intelektualnej, danych osobowych itp. Weryfikowanie autentyczności poczty elektronicznej otrzymywanej z nieznanych adresów sieciowych Wyłączanie zasilania komputera po zakończeniu pracy, Doskonalenie własnej wiedzy o ochronie informacji

31 Przeszkoleni i świadomi użytkownicy gwarantują skuteczniejszą ochronę informacji niż najlepsze programy zabezpieczające!

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001 Ustanawianie SZBI Decyzję o ustanowieniu SZBI podejmuje Kierownictwo Organizacji. W wyniku tej decyzji zostaje opracowany i przedstawiony do akceptacji Kierownictwa Program Implementacji SZBI, który powinien

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A.

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie Wydanie: 0-2 Instrukcja obowiązuje od: Egz. nr PZU Życie S.A. INSTRUKCJA IPR03-00-01-08 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:....... Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji ISO 27001 bezpieczeństwo informacji w organizacji Czym jest INFORMACJA dla organizacji? DANE (uporządkowane, przefiltrowane, oznaczone, pogrupowane ) Składnik aktywów, które stanowią wartość i znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Załącznik 2 Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Niniejszy dokument zawiera listę najbardziej istotnych zagrożeń związanych z procesem wydawania pozwoleń dla AEO oraz z procesem monitorowania, a także

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH Bezpieczna Gmina Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym Piotr Bartoszewski Kierownik Referatu Informatyki Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WPŁYW ELEKTRONICZNEJ WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo