Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

2 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...1 Konwencje dokumentacji...1 Słownik pojęć...1 O zestawie CryptoCard Set...2 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite...4 Wymagania systemowe aplikacji CryptoCard Suite...4 Instalacja pakietu CryptoCard Suite...5 Sprawdzenie poprawności instalacji...6 Konfiguracja programu CryptoCard Suite...8 Odinstalowanie pakietu CryptoCard Suite...10 Gdy wystąpią problemy...11 Rozdział 3. Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana...13 Przygotowanie karty do pracy...13 Inicjalizacja karty...15 Zmiana kodu PIN dla części niekwalifikowanej karty...16 Rozdział 4. Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana...18 Aktywacja części kwalifikowanej karty CryptoCard...18 Zmiana kodu PIN dla części kwalifikowanej karty...20 Blokowanie możliwości użycia kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign...21 Rozdział 5. Uzyskanie certyfikatu...24 Przygotowanie wniosku o certyfikację w formacie PKCS# Import certyfikatów oraz kluczy na kartę...30 Rejestracja certyfikatu w systemie...34 Uzyskanie certyfikatu on-line na przykładzie centrum certyfikacji w domenie Active Directory...37 Rozdział 6. Dodatkowe oprogramowanie wchodzące w skład pakietu CryptoCard Suite...44 Automatyczna instalacji modułu PKI w programach typu Mozilla (na przykładzie Mozilla Firefox )...44 Odinstalowanie modułu PKI w programach typu Mozilla (na przykładzie Mozilla Firefox )...45 ii

3 Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis rysunków Rysunek 1 Dialog wyboru rodzaju instalacji...5 Rysunek 2 Końcowe okno instalacji aplikacji CryptoCard Suite...6 Rysunek 3 Zawartość grupy CryptoCard Suite w menu Start...7 Rysunek 4 Asystent Konfiguracji...8 Rysunek 5 Konfiguracja programu CryptoCard Suite...9 Rysunek 6 Dodatkowe obszary niekwalifikowane...10 Rysunek 7 Ikona programu deinstalacyjnego w Menu Start...10 Rysunek 8 Wpis dla CryptoCard Suite w aplecie "Dodaj/usuń programy"...11 Rysunek 9 Usuwanie błędów związanych z instalacją aplikacji CryptoCard Suite...12 Rysunek 10 Hasło główne...14 Rysunek 11 Ustawianie hasła głównego...14 Rysunek 12 Komunikat o ustawieniu hasła głównego...15 Rysunek 13 Stan po ustawieniu hasła głównego...15 Rysunek 14 Ostrzeżenie dotyczące inicjalizacji karty...16 Rysunek 15 Inicjalizacja karty...16 Rysunek 16 Komunikat informujący o...16 Rysunek 17 Ostrzeżenie dotyczące zmiany kodu PIN...17 Rysunek 18 Okno zmiany kodu PIN lub SO PIN...17 Rysunek 19 Potwierdzenie zmiany kodu PIN...17 Rysunek 20 Struktura karty CryptoCard multisign...18 Rysunek 21 Aktywacja kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign...19 Rysunek 22 Informacja o pomyślnej aktywacji...19 Rysunek 23 Kwalifikowana część karty CryptoCard multisign po aktywacji...20 Rysunek 24 Ostrzeżenie dotyczące zmiany kodu PIN...20 Rysunek 25 Okno zmiany kodu PIN...21 Rysunek 26 Potwierdzenie zmiany kodu PIN...21 Rysunek 27 Dialog trwałego niszczenia (blokowania) klucza prywatnego...22 Rysunek 28 Potwierdzenie trwałego zablokowania...22 Rysunek 29 Informacja o...23 Rysunek 30 Narzędzia dodatkowe...25 Rysunek 31 Asystent wniosku PKCS# Rysunek 32 Przygotowanie wniosku o certyfikację...27 Rysunek 33 Wybór karty...28 Rysunek 34 Wybór długości klucza oraz etykiety...29 Rysunek 35 Wskazanie miejsca na dysku gdzie zostanie zapisany wygenerowany wniosek.30 Rysunek 36 Asystent importu certyfikatów i klucza prywatnego (PKCS#12)...31 Rysunek 37 Wybór karty kryptograficznej...31 Rysunek 38 Podanie kodu PIN...32 Rysunek 39 Podanie hasła do pliku PKCS# Rysunek 40 Rejestracja certyfikatu w systemie...33 Rysunek 41 Komunikat informujący o...34 Rysunek 42 Asystent rejestracji...34 Rysunek 43 Wybór karty...35 Rysunek 44 Wybór certyfikatu...36 Rysunek 45 Nadanie przyjaznej nazwy i wybór magazynu certyfikatów...36 Rysunek 46 Komunikat końcowy instalacji certyfikatu...37 Rysunek 47 Główna strona CA domeny Active Directory...38 Rysunek 48 Wybór rodzaju wniosku...39 iii

4 Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Rysunek 49 Wybór rodzaju wniosku - opcje zaawansowane...40 Rysunek 50 Wybór systemowego dostawcy usług kryptograficznych...41 Rysunek 51 Ostrzeżenie o występowaniu o wniosek we własnym imieniu...42 Rysunek 52 Generowanie klucza przez CSP...42 Rysunek 53 Uruchomienie narzędzia "Rejestru w Mozilli"...44 Rysunek 54 Wybór programów dla których ma zostać przeprowadzona instalacja modułu PKI...44 Rysunek 55 Komunikat podczas instalacji modułu PKI...45 Rysunek 56 Komunikat przeglądarki...45 Rysunek 57 Komunikat przeglądarki internetowej...45 Rysunek 58 Uruchomienie narzędzia "Wyrejestruj z Mozilli"...46 Rysunek 59 Wybór programów dla których ma zostać przeprowadzona deinstalacja modułu PKI...46 Rysunek 60 Komunikat podczas deinstalacji modułu PKI...46 Rysunek 61 Komunikat przeglądarki internetowej...47 Rysunek 62 Komunikat przeglądarki internetowej...47 iv

5 Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis tabeli Tabela 1 Konwencje typograficzne...1 Tabela 2 Słownik pojęć...1 Tabela 3 Wymagania dotyczące konfiguracji...4 v

6

7 Rozdział 1. Wprowadzenie Konwencje dokumentacji W celu ułatwienia posługiwania się niniejszym dokumentem, przyjęliśmy następujące konwencje typograficzne. Krój czcionki Kursywa tekst wytłuszczony Znaczenie Przytoczenie terminu obcojęzycznego Termin, który należy zapamiętać. Zazwyczaj są to pojęcia często używane w dokumentacji CryptoCard Suite i ich zapamiętanie znacznie ułatwi posługiwanie się niniejszą dokumentacją. Tabela 1 Konwencje typograficzne Słownik pojęć Termin Aby móc szybko rozpocząć używanie aplikacji CryptoCard Suite należy poznać terminologię stosowaną w świecie bezpieczeństwa i kryptografii. Zrozumienie tych kilku pojęć stanowi klucz do swobodnego poruszania się w aplikacji CryptoCard Suite jak i w innych systemach związanych z bezpieczeństwem. Znaczenie PIN Personal Identification Numer. Kod (co najmniej 4 cyfrowy), który zabezpiecza aplikację na karcie przed użyciem przez niepowołaną osobę. SO PIN PUK PASSPHRASE PKCS Security Officer Personal Identification Number. Kod PIN, który jest używany do odblokowania niekwalifikowanej aplikacji karty (np. na skutek trzykrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN użytkownika) lub podczas inicjalizacji. Personal Unlocking Key. 8-cyfrowy kod, który służy do odblokowania kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign. Kod ten jest ustawiany przez użytkownika w trakcie aktywacji kwalifikowanej części karty i nie może zostać zmieniony w trakcie użytkowania. Hasło dostępu. Pełni taką samą rolę jak kod PIN. Public Key Cryptography Standard. Nazwa zestawu standardów kryptografii klucza publicznego, opracowanych i opublikowanych przez firmę RSA Security. CA Certification Authority. Urząd świadczący usługi certyfikacyjne oraz zarządzający wydanymi certyfikatami. CRL Certificate Revocation List. Specjalna lista zawierająca wykaz unieważnionych certyfikatów wydanych przez dane CA. Tabela 2 Słownik pojęć 1

8 Wprowadzenie Wszelkie uwagi dotyczące niniejszego dokumentu prosimy kierować pod adres O zestawie CryptoCard Set CryptoCard Set to zestaw składający się z karty mikroprocesorowej CryptoCard multisign oraz z towarzyszącego jej pakietu oprogramowania CryptoCard Suite. Karta CryptoCard multisign jest specjalizowaną, kryptograficzną kartą mikroprocesorową przeznaczoną do realizacji kwalifikowanego i niekwalifikowane podpisu elektronicznego oraz funkcji identyfikacji i silnego uwierzytelniania użytkowników. Karta ta, uzupełniona o oprogramowanie podpisujące i uwierzytelniające, stanowi doskonałe narzędzie wspierające szeroką gamę rozwiązań pracujących w ramach Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI). Wsparcie dla dominujących na rynku standardów pozwala na użycie karty w typowych zastosowaniach wewnątrz organizacji (takich jak dostęp do komputerów, sieci czy innych zasobów) oraz umożliwia zrealizowanie w pełni idei podpisu elektronicznego. Na karcie CryptoCard multisign można wyróżnić dwie struktury obsługiwanych aplikacji, co oznacza, że może jednocześnie zawierać aplikację podpisu niekwalifikowanego oraz certyfikowaną aplikację podpisu kwalifikowanego. W tym drugim przypadku karta stanowi komponent techniczny spełniający wymagania prawa polskiego stawiane bezpiecznym urządzeniom do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Karta CryptoCard multisign odznacza się następującymi cechami: 32 kb pamięci, szyfrowanie RSA 1024 bity, DES, 3DES i MAC realizowane na karcie, wsparcie dla standardów przemysłowych (PKCS#11, PKCS#15, MS CryptoAPI, PC/SC), system operacyjny karty Setec SetCOS, certyfikat bezpieczeństwa ITSEC na poziomie E3 High, dla systemu operacyjnego karty, certyfikat bezpieczeństwa ITSEC na poziomie E4 High, dla układu elektronicznego karty. Mechanizmy bezpieczeństwa zarządzania kluczami są zlokalizowane na karcie. Karta zarówno generuje klucze, jak również podpisuje nimi dane na zlecenie zewnętrznych aplikacji po weryfikacji kodu PIN. Aplikacje umieszczone na karcie w części kwalifikowanej i niekwalifikowanej są odseparowane i chronione oddzielnymi kodami PIN. Oprogramowanie CryptoCard Suite realizuje standard PKCS#11 w wersji 2.01, a wewnętrzne struktury aplikacji są zgodne ze standardem 2

9 Wprowadzenie PKCS#15. Oprogramowanie to zawiera również certyfikowany przez Microsoft moduł Cryptografic Service Provider (CSP) dedykowany do pracy przez interfejs CryptoAPI 2.0. Ponieważ interfejsy te korzystają ze standardu PC/SC możliwe jest wykorzystanie w środowisku Windows szerokiej gamy czytników kart. Zestaw CryptoCard Set współpracuje z oprogramowaniem liderów rynku PKI: Cybertrust (Baltimore), RSA Security, Entrust, CheckPoint, Microsoft, Netscape, PGP, Novell i wielu innych. Najnowsze informacje na temat zmian w oprogramowaniu CryptoCard Suite znajdują się w pliku ReadMe.txt dołączonym do pakietu instalacyjnego. Plik ten można znaleźć w katalogu, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie. 3

10 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite Wymagania systemowe aplikacji CryptoCard Suite Pakiet CryptoCard Suite jest przeznaczony do pracy w całej rodzinie współczesnych systemów Microsoft Windows, jednak te starsze wersje systemów są wspierane w ograniczonym zakresie. System operacyjny Konfiguracja sprzętowa Minimalne wymagania dotyczące konfiguracji komputera, pozwalające na uruchomienie aplikacji CryptoCard Suite Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP Procesor Celeron 233MHz 64MB RAM Czytnik kart z interfejsem USB lub PC- CARD (zgodny ze standardem PC/SC) Zalecana konfiguracja Microsoft Windows 2000 (z Service Pack 4) lub Microsoft Windows XP (z Service Pack 2) procesor Celeron 500MHz 256MB RAM Czytnik kart z interfejsem USB lub PC- Card (zgodny ze standardem PC/SC) co najmniej 10MB wolnej przestrzeni na dysku (potrzebne do instalacji) Tabela 3 Wymagania dotyczące konfiguracji co najmniej 10MB wolnej przestrzeni na dysku (potrzebne do instalacji) Systemy operacyjne o ograniczonym wsparciu, dla których wymagane jest podpisanie oddzielnej umowy serwisowej to: Windows 9x, Windows Millenium, Windows NT4 (z Service Pack 6a). Dodatkowo w systemie musi być zainstalowany Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 4.0. Dla systemu NT 4 konieczne jest zainstalowanie Microsoft Smart Card Base Component, który jest dostępny publicznie do pobrania z Internetu pod adresem: 4

11 Instalacja pakietu CryptoCard Suite ecbb6433-df44-44f8-a439-e4262d049c1c&displaylang=en. Instalacja pakietu CryptoCard Suite Uwaga! Na systemach Microsoft Windows NT, 2000 i XP instalacja musi się odbyć z poziomu użytkownika z prawami lokalnego administratora danej maszyny lub administratora domeny Active Directory (Windows 2000/2003). Oprogramowanie CryptoCard Suite jest dostarczane jako pojedynczy plik wykonywalny setup.exe. Po uruchomieniu instalatora użytkownik jest prowadzony przez kolejne ekrany, gdzie może dokonać wyboru niektórych ustawień aplikacji CryptoCard Suite. Dostępne są dwie metody instalacji - Pełna, która odznacza się tym, że aplikacja CryptoCard Suite jest instalowana w domyślnym katalogu (C:\Program Files\CryptoTech\CryptoCard) wraz z domyślnym zestawem bibliotek. Druga metoda instalacji - Niestandardowa przeznaczona jest dla użytkowników, którzy chcą dostosować instalację CryptoCard Suite do swoich indywidualnych potrzeb. W obu przypadkach program instalacyjny prowadzi użytkownika przez szereg intuicyjnych ekranów. Uwaga! Rysunek 1 Dialog wyboru rodzaju instalacji W systemach Microsoft Windows 95/98/Me instalator może 5

12 Instalacja pakietu CryptoCard Suite poprosić o ponowne uruchomienie komputera. Jest to poprawne zachowanie, gdyż program instalacyjny pakietu CryptoCard Suite w razie konieczności uaktualnia systemowego instalatora MSI (Microsoft Installer). Restart jest konieczny, aby zmiany odniosły skutek. Gdy program instalacyjny zakończy kopiowanie plików oraz rejestrowanie składników aplikacji CryptoCard Suite w systemie operacyjnym, pojawi się końcowy ekran instalatora (podobny do poniższego obrazka), gdzie użytkownik może zadecydować, czy chce zainstalować w systemie certyfikat CA oraz czy chce przeczytać plik ReadMe dołączony do tej wersji (jest to zalecane). Rysunek 2 Końcowe okno instalacji aplikacji CryptoCard Suite Sprawdzenie poprawności instalacji W celu weryfikacji poprawności instalacji należy sprawdzić czy na pulpicie widoczne są ikony Menedżer CryptoCard Suite oraz Menedżer komponentu technicznego, a w grupie start pojawiła się grupa programów CryptoTech. 6

13 Instalacja pakietu CryptoCard Suite Rysunek 3 Zawartość grupy CryptoCard Suite w menu Start Poszczególne elementy oznaczają: "Asystent certyfikatów" - uruchamia zestaw narzędzi, które są pomocne w zarządzaniu certyfikatami na karcie. "Asystent konfiguracji" - program pomagający sprawdzić, czy wymagane elementy systemu operacyjnego są zainstalowane i czy działają poprawnie. "CryptoCard Monitor" - program, który po uruchomieniu znajduje się w zasobniku systemowym, a jego funkcja polega na automatycznym zapewnieniu dostępu do certyfikatów umieszczonych na karcie włożonej do czytnika kart (import certyfikatów z karty do systemowych magazynów certyfikatów) "Menadżer CryptoCard Suite" - program umożliwiający przeglądanie zawartości karty, zarządzanie jej zawartością. Z poziomu menadżera można uruchomić w/w programy. "Menadżer komponentu technicznego" - program umożliwiający przeglądanie zawartości karty w części kwalifikowanej. "Pomoc" - niniejsza podręcznik. "ReadMe.txt" - plik readme.txt zawierający opis zmian w danej wersji, opis znanych problemów itp. "Rejestruj w Mozilli" - program pomagający zarejestrować tzw. "Security device", umożliwiający korzystanie z kart CryptoCard w programach typu Netscape Browser czy Mozilla. "Odinstaluj" - opcja umożliwiająca odinstalowanie pakietu CryptoCard Suite. "Wyrejestruj z Mozlilli" - program pomagający wyrejestrować "Security Device" z programów typu Netscape Browser czy Mozilla. Kolejnym krokiem jest uruchomienie asystenta konfiguracji. Aby to osiągnąć należy z menu Start Programy CryptoTech CryptoCard Suite 1.2 wybrać opcję Asystent konfiguracji. Jest to aplikacja, która pomoże sprawdzić czy pakiet CryptoCard Suite działa 7

14 Instalacja pakietu CryptoCard Suite poprawnie oraz czy system operacyjny spełnia założone minimalne wymagania sprzętowo-systemowe. Rysunek 4 Asystent Konfiguracji Efektem działania Asystenta konfiguracji jest raport tekstowy, który jest osiągalny z poziomu ostatniego ekranu asystenta pod klawiszem Raport. Zawiera on informacje na temat systemu operacyjnego, bibliotek powiązanych z aplikacja CryptoCard Suite oraz informacje dotyczące zainstalowanych w systemie czytników kart elektronicznych. Raport nie zawiera żadnych informacji dotyczących danych osobowych użytkownika ani żadnych informacji na temat kluczy czy certyfikatów użytkownika. Raport jest automatycznie zapisywany w pliku CrytoCardTest.log w katalogu, w którym jest zainstalowana aplikacja. Konfiguracja programu CryptoCard Suite Pakiet CryptoCard Suite posiada możliwość dopasowania w pewnym zakresie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Konfiguracji można dokonać za pomocą zakładki Konfiguracja w Menadżerze CryptoCard Suite. 8

15 Instalacja pakietu CryptoCard Suite Rysunek 5 Konfiguracja programu CryptoCard Suite Możliwe do ustawienia są dwie opcje: Dodatkowe PIN-y opcja możliwa tylko dla kart CryptoCard multisign, powoduje, że użytkownik ma do dyspozycji dwie dodatkowe niekwalifikowane części karty Trwały PIN włącza/wyłącza tymczasowe przechowywanie kodu PIN dla programu korzystającego z CryptoAPI, w którym podano kod PIN. Uwaga! Korzystanie z funkcjonalności "Trwały PIN" obniża bezpieczeństwo korzystania z kart, ponieważ wymusza przechowywanie kodu PIN w pamięci komputera. Po zaznaczeniu opcji "Dodatkowe PIN-y" i potwierdzeniu wyboru klawiszem "OK" w zakładce Karty elektroniczne powinny pokazać się dwa dodatkowe obszary niekwalifikowane, tak jak to przedstawiono na rysunku poniżej. 9

16 Instalacja pakietu CryptoCard Suite Rysunek 6 Dodatkowe obszary niekwalifikowane Odinstalowanie pakietu CryptoCard Suite Najprostszym sposobem na odinstalowanie pakietu CryptoCard Suite jest wybranie opcji Odinstaluj z grupy Start Programy CryptoTech CryptoCard Suite 1.2. Rysunek 7 Ikona programu deinstalacyjnego w Menu Start Proces deinstalacji przebiega w sposób zautomatyzowany. Program usuwa pliki oraz wpisy systemowe pakietu CryptoCard Suite. Oczywiście w celu odinstalowania pakietu CryptoCard Suite można skorzystać ze standardowego narzędzia do deinstalacji pakietów "Dodaj/usuń 10

17 Instalacja pakietu CryptoCard Suite programy" dostępnego w Panelu Sterowania. Rysunek 8 Wpis dla CryptoCard Suite w aplecie "Dodaj/usuń programy" Uwaga! Proces deinstalacji, podobnie jak proces instalacji musi odbywać się z konta administratora danej maszyny (bądź konta użytkownika posiadającego prawa administratora). Uwaga ta dotyczy systemów NT/2000/XP/2003. Uwaga! W systemach Windows 95/98/Me program deinstalacyjny poprosi o ponowne uruchomienie komputera. Jest to poprawne zachowanie i należy zezwolić na restart komputera. Dopiero po ponownym uruchomieniu proces deinstalacji zostanie ukończony. Uwaga! Może się okazać, że na dysku pozostał katalog, w którym była zainstalowana aplikacja CryptoCard Suite. Zazwyczaj w takiej sytuacji znajduje się w nim plik z logiem, który jest wynikiem działania Asystenta Konfiguracji. W takiej sytuacji cały katalog może zostać usunięty ręcznie. Gdy wystąpią problemy W sytuacji, gdy przez przypadek lub nieuwagę użytkownika zostanie usunięty któryś plik z pakietu CryptoCard Suite (np. Assistant.exe) można go doinstalować w następujący sposób. Należy uruchomić program instalacyjny setup.exe i wybrać opcję "Usuń błędy". Program instalacyjny sprawdzi integralność instalacji i spróbuje naprawić wykryte błędy. Uwaga! 11

18 Instalacja pakietu CryptoCard Suite Opcja "Usuń błędy" nie umożliwia odzyskania danych (kluczy, certyfikatów) z zainicjalizowanej karty. Nie umożliwia też odzyskania certyfikatów usuniętych nieopatrznie z systemu. Rysunek 9 Usuwanie błędów związanych z instalacją aplikacji CryptoCard Suite W przypadku, gdy nadal występują problemy w działaniu aplikacji CryptoCard Suite, należy przede wszystkim uruchomić Asystenta Konfiguracji (menu Start Programy CryptoTech CryptoCard Suite 1.2), a raport, który powstanie należy zapisać do pliku. Zapisany raport wraz z opisem błędu należy wysłać pocztą elektroniczną pod adres 12

19 Rozdział 3. Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana Przygotowanie karty do pracy Karta CryptoCard multisign fabrycznie jest przygotowana zarówno do obsługi kwalifikowanego jak i niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. Część niekwalifikowana jest gotowa do pracy od razu po zakupie. Domyślny PIN użytkownika to 1111 a SO PIN to Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę tych kodów przy rozpoczęciu pracy z kartą CryptoCard multisign. Odpowiednia funkcjonalność jest dostępna w zakładce Karty elektroniczne pod przyciskiem Zmień PIN. Długość kodu PIN dla części niekwalifikowanej to minimalnie 4 znaki a maksymalnie 8 znaków. Uwaga! Począwszy od wersji oprogramowanie CryptoCard Suite umożliwia ustawienie tzw. głównego hasła dla niekwalifikowanej części karty CryptoCard multisign. Ustawienie takiego hasła umożliwi użytkownikowi późniejsze zarządzanie jej strukturą. Pomimo tego, że oprogramowanie CryptoCard Suite w obecnej wersji nie umożliwia jeszcze ingerencji w strukturę karty, ustawienie głównego hasła karty jest bardzo zalecane ze względów bezpieczeństwa. Główne hasło karty powinno składać się z 8 (minimalna akceptowana długość hasła) do 32 znaków alfanumerycznych, używanie polskich znaków diakrytycznych jest niezalecane i może powodować późniejsze problemy. Raz ustawionego hasła nie można zmienić, dlatego też powinno to być hasło nietrywialnie, niemożliwe do łatwego odgadnięcia dla innych osób. Hasło główne nie podlega mechanizmowi blokowania, co oznacza, że dopuszczalna jest dowolna ilość prób uwierzytelnienia się do karty z użyciem tego hasła. Użytkownik powinien zachować hasło w bezpiecznym miejscu i absolutnie niedopuszczalne jest zapisywanie hasła na karcie lub przechowywanie hasła razem z kartą. Jeżeli główne hasło zostanie zapomniane może to uniemożliwić w przyszłości zmianę struktury części niekwalifikowanej karty CryptoCard multisign. W celu ustawienia hasła głównego należy po włożeniu karty CryptoCard multisign dwukrotnie kliknąć na pozycji "Główne hasło", która jest widoczna w dolnej części zakładki "Karty elektroniczne" Menadżera CryptoCard Suite. Status głównego hasła powinien być "nie zainicjalizowane!". 13

20 Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana Rysunek 10 Hasło główne Następnie, należy wprowadzić hasło, które użytkownik chce ustawić jako hasło główne. Okno dialogowe jest skonstruowane w ten sposób, że nie pozwoli ustawić hasła krótszego niż 8 znaków. Rysunek 11 Ustawianie hasła głównego Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, program poinformuje o ustawieniu hasła głównego przy pomocy odpowiedniego komunikatu. 14

21 Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana Rysunek 12 Komunikat o ustawieniu hasła głównego Po ustawieniu hasła głównego zmieni się jego status, który jest widoczny w dolnej części zakładki "Karty elektroniczne" Menadżera CryptoCard Suite. Status głównego hasła powinien być: "zainicjalizowane". Inicjalizacja karty Rysunek 13 Stan po ustawieniu hasła głównego Operacja inicjalizacji karty może zostać przeprowadzona tylko dla części niekwalifikowanej. Efektem tej operacji jest usunięcie wszystkich kluczy i certyfikatów z wybranego obszaru niekwalifikowanego (dla karty CryptoTech MultiSIGN mogą być dostępne trzy obszary niekwalifikowane) oraz konieczność ponownego ustawienia kodu PIN dla użytkownika. Podczas tej operacji wymagana jest znajomość kodu SO PIN. W celu rozpoczęcia procesu inicjalizacji należy wybrać przycisk 15

22 Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana "Inicjalizuj". Z zakładki "Karty elektroniczne" w Menadżerze CryptoCard Suite. Pojawi się ostrzeżenie podobne do przedstawionego na poniższym rysunku. Uwaga! Rysunek 14 Ostrzeżenie dotyczące inicjalizacji karty Podanie nieprawidłowego kodu SO PIN może doprowadzić do trwałego zablokowania karty. Należy się upewnić, że wprowadzany kod SO PIN jest prawidłowy. Rysunek 15 Inicjalizacja karty Po prawidłowym zainicjalizowaniu karty powinien pojawić się komunikat przedstawiony na poniższym rysunku. Rysunek 16 Komunikat informujący o zakończeniu procesu inicjalizacji karty Zmiana kodu PIN dla części niekwalifikowanej karty Przeprowadzenie zmiany kodu PIN użytkownika lub kodu SO PIN może zostać przeprowadzone w dowolnym momencie. W celu zmiany kodu 16

23 Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana PIN lub SO PIN należy wybrać przycisk "Zmień PIN" z zakładki "Karty kryptograficzne" w Menedżerze CryptoCard Suite. Pojawi się ostrzeżenie podobne do przedstawionego poniżej. Rysunek 17 Ostrzeżenie dotyczące zmiany kodu PIN Po zatwierdzeniu operacji klawiszem "Tak" powinno się pojawić okno podobne do przedstawionego poniżej. Rysunek 18 Okno zmiany kodu PIN lub SO PIN W celu zmiany kodu PIN użytkownika należy wybrać opcję "PIN użytkownika" a następnie wpisać dotąd stosowany kod PIN oraz dwukrotnie wpisać nowy kod PIN. W celu zmiany kodu SO PIN należy wybrać opcję "SO PIN" i postępować dalej identycznie jak w przypadku zmiany kodu PIN użytkownika. Po wprowadzeniu nowych kodów PIN należy je zatwierdzić wybierając przycisk "OK". Jeżeli zmiana kodu PIN zakończy się powodzeniem to powinno się ukazać okno podobne do przedstawionego poniżej. Rysunek 19 Potwierdzenie zmiany kodu PIN 17

24 Rozdział 4. Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Aktywacja części kwalifikowanej karty CryptoCard Kwalifikowaną część karty CryptoCard multisign, należy aktywować przez ustawienie kodów PIN i PUK. Karta jest dostarczana w stanie pre-inicjalizowanym, co oznacza, że jest założona struktura kwalifikowana, ale nie jest ona jeszcze gotowa do użycia ponieważ brakuje kodu PIN do części kwalifikowanej karty. Kwalifikowana część karty jest widoczna w "Menedżerze komponentu technicznego" w zakładce "Komponent Techniczny" pod nazwą "SetEID". Z poziomu tego narzędzia można również zobaczyć ogólne informacje na temat certyfikatu kwalifikowanego umieszczonego na karcie, a także wyświetlić certyfikat wybierając przycisk "Więcej". Rysunek 20 Struktura karty CryptoCard multisign Jeżeli karta nie została wcześniej aktywowana to stan tokenu powinien być "Nie aktywowany". W celu aktywowania karty należy kliknąć przycisk "Aktywuj" i w okienku, które się pojawi podać nowe kody PIN i PUK. PIN powinien zawierać od 6 do 8 znaków, natomiast kod PUK musi zawierać dokładnie 8 znaków. 18

25 Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Uwaga! Kod PIN dla części kwalifikowanej można zmieniać w trakcie używania karty, natomiast kod PUK jest niezmienny i nie ma możliwości jego późniejszej zmiany! Rysunek 21 Aktywacja kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign Poprawnie przebiegający proces inicjalizacji części kwalifikowanej karty zakończy się komunikatem podobnym do przedstawionego na poniższym obrazku: Rysunek 22 Informacja o pomyślnej aktywacji kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign Po aktywacji karta jest gotowa do użycia - stan tokenu to "aktywny", a przycisk "Aktywuj" staje się nieaktywny. Widoczny staje się natomiast przycisk "Zniszcz". Szczegóły użycia tej funkcjonalności są opisane w rozdziale "Blokowanie możliwości użycia kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign" niniejszego podręcznika. 19

26 Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Rysunek 23 Kwalifikowana część karty CryptoCard multisign po aktywacji Zmiana kodu PIN dla części kwalifikowanej karty Dla części kwalifikowanej karty możliwa jest tylko zmiana kodu PIN użytkownika (nie ma możliwości zmiany kodu PUK). Przeprowadzenie zmiany kodu PIN użytkownika może zostać przeprowadzone w dowolnym momencie. W celu zmiany kodu PIN należy uruchomić "Menadżera Komponentu Technicznego", przejść do zakładki "Komponent Techniczny", wskazać "SetEID" i wybrać przycisk "Zmień PIN". Pojawi się ostrzeżenie podobne do przedstawionego poniżej. Rysunek 24 Ostrzeżenie dotyczące zmiany kodu PIN Po zatwierdzeniu operacji klawiszem "Tak" powinno się pojawić okno podobne do przedstawionego poniżej. 20

27 Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Rysunek 25 Okno zmiany kodu PIN W celu zmiany kodu PIN użytkownika należy wpisać dotąd stosowany kod PIN oraz dwukrotnie wpisać nowy kod PIN. Po wprowadzeniu nowego kodu PIN należy je zatwierdzić wybierając przycisk "OK". Jeżeli zmiana kodu PIN zakończy się powodzeniem to powinno się ukazać okno podobne do przedstawionego poniżej. Rysunek 26 Potwierdzenie zmiany kodu PIN Blokowanie możliwości użycia kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign Ustawa o podpisie elektronicznym nakłada wymóg, żeby można było trwale uniemożliwić złożenie podpisu kwalifikowanego z użyciem danego klucza. CryptoCard Suite umożliwia trwałe zablokowanie kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign. W celu trwałego zablokowania kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign należy uruchomić "Menadżera Komponentu Technicznego", przejść do zakładki "Komponent techniczny" wskazać "SetEID" i wybrać przycisk "Zniszcz". Pojawi się okno podobne do przedstawionego poniżej. 21

28 Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Rysunek 27 Dialog trwałego niszczenia (blokowania) klucza prywatnego Do zatwierdzenia trwałego zniszczenia (zablokowania) części kwalifikowanej karty należy podać kod PIN (chroniącego dostęp do części kwalifikowanej) oraz przepisać ciąg znaków z pola "Kod" do pustego pola poniżej. A następnie zatwierdzić operację wybierając klawisz "OK". Uwaga! Program nakłada na użytkownika takie wymagania, ponieważ operacja blokowania jest nieodwracalna i nie powinna być wykonywana pochopnie lub przypadkowo. Po kliknięciu "OK". program jeszcze raz poprosi o potwierdzenie chęci trwałego zablokowania możliwości złożenia podpisu kwalifikowanego z użyciem tej karty. Rysunek 28 Potwierdzenie trwałego zablokowania Dostępu do części (obszaru) kwalifikowanej karty Po potwierdzeniu klawiszem "Tak" nastąpi proces blokowania kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign. O zakończeniu operacji blokowania program poinformuje odpowiednim komunikatem. 22

29 Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Rysunek 29 Informacja o zablokowaniu klucza prywatnego 23

30 Rozdział 5. Uzyskanie certyfikatu Certyfikaty klucza publicznego można uzyskać na wiele różnych sposobów. Jedną z możliwości jest samodzielne wygenerowanie pary kluczy a następnie przygotowanie wniosku o certyfikację w formacie zgodnym ze standardem PKCS#10. O ile taka metoda może być stosowana w przypadku niekwalifikowanego podpisu elektronicznego, to w przypadku podpisu kwalifikowanego nie jest możliwa. Wynika to z przepisów prawa oraz regulaminów podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, które wyraźnie precyzują, że do otrzymania takiego rodzaju certyfikatu użytkownik musi osobiście zarejestrować się w odpowiednim centrum rejestracyjnym (RA, Registration Authority). Dopiero po weryfikacji tożsamości użytkownika następuje przygotowanie wniosku o certyfikację zgodnego z polityką przyjętą przez dane centrum a częścią tego wniosku jest wygenerowany klucz publiczny. Listę podmiotów świadczących kwalifikowane usługi certyfikacyjne można znaleźć w Internecie pod adresem: Certyfikaty niekwalifikowane mogą zostać wydane lokalnie, bądź też można je zakupić od komercyjnych centrów certyfikacji. Pakiet CryptoCard Suite oferuje zestaw trzech asystentów, które pomagają użytkownikowi zarządzać certyfikatami, które znajdują się na karcie elektronicznej. Są one dostępne po przejściu do zakładki "Narzędzia" w Menadżerze CryptoCard Suite i kliknięciu przycisku "Uruchom" w sekcji "Dodatkowe narzędzia". 24

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego.

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych...3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CryptoCard Suite

Podręcznik użytkownika. CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Wersja podręcznika 2.0 Data publikacji: 19.03.2010 Dla CryptoCard Suite w wersji 1.20 i Podręcznik użytkownika CryptoCard

Bardziej szczegółowo

Certification Request Services

Certification Request Services Certification Request Services wersja 1.0 Lipiec 2006 Dokumentacja użytkownika 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Jak korzystać z dokumentacji... 4 3. Wymagania sprzętowe i systemowe... 5 4. Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA CZYTNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH W SYSTEMACH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite. Spis treści Spis treści 1 Wprowadzenie... 1 1.1 Informacje dotyczące podręcznika... 1 1.2 Konwencje dokumentacji... 1 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Proces instalacji oprogramowania Systemu e-kt... 2 Konfiguracja programu Java... 9 Konfiguracja Systemu e-kt w przeglądarce Mozilla Firefox... 10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji

I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji 1 Wybrać INSTALUJ Program domyślnie podpowiada, które programy należy zainstalować. Uruchom program Sterowniki do czytnika kart wybrać jeżeli czytnik został

Bardziej szczegółowo

BOŚBank24. Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR S.A. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM

BOŚBank24. Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR S.A. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM BOŚBank24 iboss Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR S.A. www.bosbank.pl 1. Instalacja czytnika kart, dołączonego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w

Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w systemach Linux wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP...3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.66 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL. wersja 1.3

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL. wersja 1.3 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL wersja 1.3 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZĘDÓW POŚREDNICH... 3 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści 1. Instalacja aplikacji Comarch Crypto Provider w systemie Windows....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.4 z dnia 17.11.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r.

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. www.e-clo.gov.pl Spis treści SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I TERMINÓW... 3 1. URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w

Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w systemach OS X wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP... 4 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Spis treści: 1. Instalacja niezbędnych komponentów...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe )

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Program do zarządzania Certyfikatami i kartami

Program do zarządzania Certyfikatami i kartami Program do zarządzania Certyfikatami i kartami 1. Wprowadzenie...2 2. Uruchamianie programu...2 3. Informacje o karcie i jej zawartości...3 4. Operacje związane z PIN-em...4 5. Informacje o systemie...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu Sigillum

Zawartość zestawu Sigillum Zawartość zestawu Sigillum... 1 Instalacja zestawu i aktywacja karty kryptograficznej krok po kroku... 1 Instalacja oprogramowania... 1 Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych... 2 Aktywowanie kluczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego...

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... SPIS TREŚCI I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2 II. Elementy pakietu e - podpis... 2 III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... 2 IV. Aktywacja podpisu elektronicznego w systemie... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej Opis konfiguracji ustawień sieci i przeglądarki dla potrzeb Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) Aby móc poprawnie pracować w Statystycznej Aplikacji Centralnej musimy odpowiednio skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA - Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.68 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi

Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi Spis treści Wstęp... 3 Aktywacja usługi... 3 Instalacja aplikacji... 3 Funkcje... 5 Instalacja certyfikatów NBP NCCERT oraz EuroCert... 7 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3 ZESTAW ENTERPRISE ID instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.3 Spis treści 1 ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM.... 3 2 ZESTAW PLATINUM - INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalatora kart mikroprocesorowych od Windows XP do Windows 10. 1. Wstęp 1 2. Wymagania instalacji 1 3.

Instrukcja instalatora kart mikroprocesorowych od Windows XP do Windows 10. 1. Wstęp 1 2. Wymagania instalacji 1 3. Instrukcja instalatora kart mikroprocesorowych od Windows XP do Windows 10 Spis treści: 1. Wstęp 1 2. Wymagania instalacji 1 3. Opis instalacji 1 1. Wstęp Uprzejmie informujemy, iż wychodząc naprzeciw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja platformy.net Framework.

1. Instalacja platformy.net Framework. Konfiguracja sprzętowo-programowa komputera umożliwiająca korzystanie z komponentu do składania podpisu elektronicznego w oknie przeglądarki dla systemów e-giodo oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.7 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.7 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instalacja Czytnika Kart 2.7 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA CZYTNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 12 III. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Instrukcja zdalnej recertyfikacji oraz zdalnego odblokowania karty

Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Instrukcja zdalnej recertyfikacji oraz zdalnego odblokowania karty Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Instrukcja zdalnej recertyfikacji oraz zdalnego odblokowania karty Warszawa 2015 Spis treści 1 Cel i zakres dokumentu... 3 2 Słownik użytych terminów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 1.2 Spis treści Historia zmian... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Wniosek certyfikacyjny... 7 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...11

Bardziej szczegółowo