Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

2 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...1 Konwencje dokumentacji...1 Słownik pojęć...1 O zestawie CryptoCard Set...2 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite...4 Wymagania systemowe aplikacji CryptoCard Suite...4 Instalacja pakietu CryptoCard Suite...5 Sprawdzenie poprawności instalacji...6 Konfiguracja programu CryptoCard Suite...8 Odinstalowanie pakietu CryptoCard Suite...10 Gdy wystąpią problemy...11 Rozdział 3. Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana...13 Przygotowanie karty do pracy...13 Inicjalizacja karty...15 Zmiana kodu PIN dla części niekwalifikowanej karty...16 Rozdział 4. Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana...18 Aktywacja części kwalifikowanej karty CryptoCard...18 Zmiana kodu PIN dla części kwalifikowanej karty...20 Blokowanie możliwości użycia kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign...21 Rozdział 5. Uzyskanie certyfikatu...24 Przygotowanie wniosku o certyfikację w formacie PKCS# Import certyfikatów oraz kluczy na kartę...30 Rejestracja certyfikatu w systemie...34 Uzyskanie certyfikatu on-line na przykładzie centrum certyfikacji w domenie Active Directory...37 Rozdział 6. Dodatkowe oprogramowanie wchodzące w skład pakietu CryptoCard Suite...44 Automatyczna instalacji modułu PKI w programach typu Mozilla (na przykładzie Mozilla Firefox )...44 Odinstalowanie modułu PKI w programach typu Mozilla (na przykładzie Mozilla Firefox )...45 ii

3 Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis rysunków Rysunek 1 Dialog wyboru rodzaju instalacji...5 Rysunek 2 Końcowe okno instalacji aplikacji CryptoCard Suite...6 Rysunek 3 Zawartość grupy CryptoCard Suite w menu Start...7 Rysunek 4 Asystent Konfiguracji...8 Rysunek 5 Konfiguracja programu CryptoCard Suite...9 Rysunek 6 Dodatkowe obszary niekwalifikowane...10 Rysunek 7 Ikona programu deinstalacyjnego w Menu Start...10 Rysunek 8 Wpis dla CryptoCard Suite w aplecie "Dodaj/usuń programy"...11 Rysunek 9 Usuwanie błędów związanych z instalacją aplikacji CryptoCard Suite...12 Rysunek 10 Hasło główne...14 Rysunek 11 Ustawianie hasła głównego...14 Rysunek 12 Komunikat o ustawieniu hasła głównego...15 Rysunek 13 Stan po ustawieniu hasła głównego...15 Rysunek 14 Ostrzeżenie dotyczące inicjalizacji karty...16 Rysunek 15 Inicjalizacja karty...16 Rysunek 16 Komunikat informujący o...16 Rysunek 17 Ostrzeżenie dotyczące zmiany kodu PIN...17 Rysunek 18 Okno zmiany kodu PIN lub SO PIN...17 Rysunek 19 Potwierdzenie zmiany kodu PIN...17 Rysunek 20 Struktura karty CryptoCard multisign...18 Rysunek 21 Aktywacja kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign...19 Rysunek 22 Informacja o pomyślnej aktywacji...19 Rysunek 23 Kwalifikowana część karty CryptoCard multisign po aktywacji...20 Rysunek 24 Ostrzeżenie dotyczące zmiany kodu PIN...20 Rysunek 25 Okno zmiany kodu PIN...21 Rysunek 26 Potwierdzenie zmiany kodu PIN...21 Rysunek 27 Dialog trwałego niszczenia (blokowania) klucza prywatnego...22 Rysunek 28 Potwierdzenie trwałego zablokowania...22 Rysunek 29 Informacja o...23 Rysunek 30 Narzędzia dodatkowe...25 Rysunek 31 Asystent wniosku PKCS# Rysunek 32 Przygotowanie wniosku o certyfikację...27 Rysunek 33 Wybór karty...28 Rysunek 34 Wybór długości klucza oraz etykiety...29 Rysunek 35 Wskazanie miejsca na dysku gdzie zostanie zapisany wygenerowany wniosek.30 Rysunek 36 Asystent importu certyfikatów i klucza prywatnego (PKCS#12)...31 Rysunek 37 Wybór karty kryptograficznej...31 Rysunek 38 Podanie kodu PIN...32 Rysunek 39 Podanie hasła do pliku PKCS# Rysunek 40 Rejestracja certyfikatu w systemie...33 Rysunek 41 Komunikat informujący o...34 Rysunek 42 Asystent rejestracji...34 Rysunek 43 Wybór karty...35 Rysunek 44 Wybór certyfikatu...36 Rysunek 45 Nadanie przyjaznej nazwy i wybór magazynu certyfikatów...36 Rysunek 46 Komunikat końcowy instalacji certyfikatu...37 Rysunek 47 Główna strona CA domeny Active Directory...38 Rysunek 48 Wybór rodzaju wniosku...39 iii

4 Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Rysunek 49 Wybór rodzaju wniosku - opcje zaawansowane...40 Rysunek 50 Wybór systemowego dostawcy usług kryptograficznych...41 Rysunek 51 Ostrzeżenie o występowaniu o wniosek we własnym imieniu...42 Rysunek 52 Generowanie klucza przez CSP...42 Rysunek 53 Uruchomienie narzędzia "Rejestru w Mozilli"...44 Rysunek 54 Wybór programów dla których ma zostać przeprowadzona instalacja modułu PKI...44 Rysunek 55 Komunikat podczas instalacji modułu PKI...45 Rysunek 56 Komunikat przeglądarki...45 Rysunek 57 Komunikat przeglądarki internetowej...45 Rysunek 58 Uruchomienie narzędzia "Wyrejestruj z Mozilli"...46 Rysunek 59 Wybór programów dla których ma zostać przeprowadzona deinstalacja modułu PKI...46 Rysunek 60 Komunikat podczas deinstalacji modułu PKI...46 Rysunek 61 Komunikat przeglądarki internetowej...47 Rysunek 62 Komunikat przeglądarki internetowej...47 iv

5 Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis tabeli Tabela 1 Konwencje typograficzne...1 Tabela 2 Słownik pojęć...1 Tabela 3 Wymagania dotyczące konfiguracji...4 v

6

7 Rozdział 1. Wprowadzenie Konwencje dokumentacji W celu ułatwienia posługiwania się niniejszym dokumentem, przyjęliśmy następujące konwencje typograficzne. Krój czcionki Kursywa tekst wytłuszczony Znaczenie Przytoczenie terminu obcojęzycznego Termin, który należy zapamiętać. Zazwyczaj są to pojęcia często używane w dokumentacji CryptoCard Suite i ich zapamiętanie znacznie ułatwi posługiwanie się niniejszą dokumentacją. Tabela 1 Konwencje typograficzne Słownik pojęć Termin Aby móc szybko rozpocząć używanie aplikacji CryptoCard Suite należy poznać terminologię stosowaną w świecie bezpieczeństwa i kryptografii. Zrozumienie tych kilku pojęć stanowi klucz do swobodnego poruszania się w aplikacji CryptoCard Suite jak i w innych systemach związanych z bezpieczeństwem. Znaczenie PIN Personal Identification Numer. Kod (co najmniej 4 cyfrowy), który zabezpiecza aplikację na karcie przed użyciem przez niepowołaną osobę. SO PIN PUK PASSPHRASE PKCS Security Officer Personal Identification Number. Kod PIN, który jest używany do odblokowania niekwalifikowanej aplikacji karty (np. na skutek trzykrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN użytkownika) lub podczas inicjalizacji. Personal Unlocking Key. 8-cyfrowy kod, który służy do odblokowania kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign. Kod ten jest ustawiany przez użytkownika w trakcie aktywacji kwalifikowanej części karty i nie może zostać zmieniony w trakcie użytkowania. Hasło dostępu. Pełni taką samą rolę jak kod PIN. Public Key Cryptography Standard. Nazwa zestawu standardów kryptografii klucza publicznego, opracowanych i opublikowanych przez firmę RSA Security. CA Certification Authority. Urząd świadczący usługi certyfikacyjne oraz zarządzający wydanymi certyfikatami. CRL Certificate Revocation List. Specjalna lista zawierająca wykaz unieważnionych certyfikatów wydanych przez dane CA. Tabela 2 Słownik pojęć 1

8 Wprowadzenie Wszelkie uwagi dotyczące niniejszego dokumentu prosimy kierować pod adres O zestawie CryptoCard Set CryptoCard Set to zestaw składający się z karty mikroprocesorowej CryptoCard multisign oraz z towarzyszącego jej pakietu oprogramowania CryptoCard Suite. Karta CryptoCard multisign jest specjalizowaną, kryptograficzną kartą mikroprocesorową przeznaczoną do realizacji kwalifikowanego i niekwalifikowane podpisu elektronicznego oraz funkcji identyfikacji i silnego uwierzytelniania użytkowników. Karta ta, uzupełniona o oprogramowanie podpisujące i uwierzytelniające, stanowi doskonałe narzędzie wspierające szeroką gamę rozwiązań pracujących w ramach Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI). Wsparcie dla dominujących na rynku standardów pozwala na użycie karty w typowych zastosowaniach wewnątrz organizacji (takich jak dostęp do komputerów, sieci czy innych zasobów) oraz umożliwia zrealizowanie w pełni idei podpisu elektronicznego. Na karcie CryptoCard multisign można wyróżnić dwie struktury obsługiwanych aplikacji, co oznacza, że może jednocześnie zawierać aplikację podpisu niekwalifikowanego oraz certyfikowaną aplikację podpisu kwalifikowanego. W tym drugim przypadku karta stanowi komponent techniczny spełniający wymagania prawa polskiego stawiane bezpiecznym urządzeniom do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Karta CryptoCard multisign odznacza się następującymi cechami: 32 kb pamięci, szyfrowanie RSA 1024 bity, DES, 3DES i MAC realizowane na karcie, wsparcie dla standardów przemysłowych (PKCS#11, PKCS#15, MS CryptoAPI, PC/SC), system operacyjny karty Setec SetCOS, certyfikat bezpieczeństwa ITSEC na poziomie E3 High, dla systemu operacyjnego karty, certyfikat bezpieczeństwa ITSEC na poziomie E4 High, dla układu elektronicznego karty. Mechanizmy bezpieczeństwa zarządzania kluczami są zlokalizowane na karcie. Karta zarówno generuje klucze, jak również podpisuje nimi dane na zlecenie zewnętrznych aplikacji po weryfikacji kodu PIN. Aplikacje umieszczone na karcie w części kwalifikowanej i niekwalifikowanej są odseparowane i chronione oddzielnymi kodami PIN. Oprogramowanie CryptoCard Suite realizuje standard PKCS#11 w wersji 2.01, a wewnętrzne struktury aplikacji są zgodne ze standardem 2

9 Wprowadzenie PKCS#15. Oprogramowanie to zawiera również certyfikowany przez Microsoft moduł Cryptografic Service Provider (CSP) dedykowany do pracy przez interfejs CryptoAPI 2.0. Ponieważ interfejsy te korzystają ze standardu PC/SC możliwe jest wykorzystanie w środowisku Windows szerokiej gamy czytników kart. Zestaw CryptoCard Set współpracuje z oprogramowaniem liderów rynku PKI: Cybertrust (Baltimore), RSA Security, Entrust, CheckPoint, Microsoft, Netscape, PGP, Novell i wielu innych. Najnowsze informacje na temat zmian w oprogramowaniu CryptoCard Suite znajdują się w pliku ReadMe.txt dołączonym do pakietu instalacyjnego. Plik ten można znaleźć w katalogu, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie. 3

10 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite Wymagania systemowe aplikacji CryptoCard Suite Pakiet CryptoCard Suite jest przeznaczony do pracy w całej rodzinie współczesnych systemów Microsoft Windows, jednak te starsze wersje systemów są wspierane w ograniczonym zakresie. System operacyjny Konfiguracja sprzętowa Minimalne wymagania dotyczące konfiguracji komputera, pozwalające na uruchomienie aplikacji CryptoCard Suite Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP Procesor Celeron 233MHz 64MB RAM Czytnik kart z interfejsem USB lub PC- CARD (zgodny ze standardem PC/SC) Zalecana konfiguracja Microsoft Windows 2000 (z Service Pack 4) lub Microsoft Windows XP (z Service Pack 2) procesor Celeron 500MHz 256MB RAM Czytnik kart z interfejsem USB lub PC- Card (zgodny ze standardem PC/SC) co najmniej 10MB wolnej przestrzeni na dysku (potrzebne do instalacji) Tabela 3 Wymagania dotyczące konfiguracji co najmniej 10MB wolnej przestrzeni na dysku (potrzebne do instalacji) Systemy operacyjne o ograniczonym wsparciu, dla których wymagane jest podpisanie oddzielnej umowy serwisowej to: Windows 9x, Windows Millenium, Windows NT4 (z Service Pack 6a). Dodatkowo w systemie musi być zainstalowany Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 4.0. Dla systemu NT 4 konieczne jest zainstalowanie Microsoft Smart Card Base Component, który jest dostępny publicznie do pobrania z Internetu pod adresem: 4

11 Instalacja pakietu CryptoCard Suite ecbb6433-df44-44f8-a439-e4262d049c1c&displaylang=en. Instalacja pakietu CryptoCard Suite Uwaga! Na systemach Microsoft Windows NT, 2000 i XP instalacja musi się odbyć z poziomu użytkownika z prawami lokalnego administratora danej maszyny lub administratora domeny Active Directory (Windows 2000/2003). Oprogramowanie CryptoCard Suite jest dostarczane jako pojedynczy plik wykonywalny setup.exe. Po uruchomieniu instalatora użytkownik jest prowadzony przez kolejne ekrany, gdzie może dokonać wyboru niektórych ustawień aplikacji CryptoCard Suite. Dostępne są dwie metody instalacji - Pełna, która odznacza się tym, że aplikacja CryptoCard Suite jest instalowana w domyślnym katalogu (C:\Program Files\CryptoTech\CryptoCard) wraz z domyślnym zestawem bibliotek. Druga metoda instalacji - Niestandardowa przeznaczona jest dla użytkowników, którzy chcą dostosować instalację CryptoCard Suite do swoich indywidualnych potrzeb. W obu przypadkach program instalacyjny prowadzi użytkownika przez szereg intuicyjnych ekranów. Uwaga! Rysunek 1 Dialog wyboru rodzaju instalacji W systemach Microsoft Windows 95/98/Me instalator może 5

12 Instalacja pakietu CryptoCard Suite poprosić o ponowne uruchomienie komputera. Jest to poprawne zachowanie, gdyż program instalacyjny pakietu CryptoCard Suite w razie konieczności uaktualnia systemowego instalatora MSI (Microsoft Installer). Restart jest konieczny, aby zmiany odniosły skutek. Gdy program instalacyjny zakończy kopiowanie plików oraz rejestrowanie składników aplikacji CryptoCard Suite w systemie operacyjnym, pojawi się końcowy ekran instalatora (podobny do poniższego obrazka), gdzie użytkownik może zadecydować, czy chce zainstalować w systemie certyfikat CA oraz czy chce przeczytać plik ReadMe dołączony do tej wersji (jest to zalecane). Rysunek 2 Końcowe okno instalacji aplikacji CryptoCard Suite Sprawdzenie poprawności instalacji W celu weryfikacji poprawności instalacji należy sprawdzić czy na pulpicie widoczne są ikony Menedżer CryptoCard Suite oraz Menedżer komponentu technicznego, a w grupie start pojawiła się grupa programów CryptoTech. 6

13 Instalacja pakietu CryptoCard Suite Rysunek 3 Zawartość grupy CryptoCard Suite w menu Start Poszczególne elementy oznaczają: "Asystent certyfikatów" - uruchamia zestaw narzędzi, które są pomocne w zarządzaniu certyfikatami na karcie. "Asystent konfiguracji" - program pomagający sprawdzić, czy wymagane elementy systemu operacyjnego są zainstalowane i czy działają poprawnie. "CryptoCard Monitor" - program, który po uruchomieniu znajduje się w zasobniku systemowym, a jego funkcja polega na automatycznym zapewnieniu dostępu do certyfikatów umieszczonych na karcie włożonej do czytnika kart (import certyfikatów z karty do systemowych magazynów certyfikatów) "Menadżer CryptoCard Suite" - program umożliwiający przeglądanie zawartości karty, zarządzanie jej zawartością. Z poziomu menadżera można uruchomić w/w programy. "Menadżer komponentu technicznego" - program umożliwiający przeglądanie zawartości karty w części kwalifikowanej. "Pomoc" - niniejsza podręcznik. "ReadMe.txt" - plik readme.txt zawierający opis zmian w danej wersji, opis znanych problemów itp. "Rejestruj w Mozilli" - program pomagający zarejestrować tzw. "Security device", umożliwiający korzystanie z kart CryptoCard w programach typu Netscape Browser czy Mozilla. "Odinstaluj" - opcja umożliwiająca odinstalowanie pakietu CryptoCard Suite. "Wyrejestruj z Mozlilli" - program pomagający wyrejestrować "Security Device" z programów typu Netscape Browser czy Mozilla. Kolejnym krokiem jest uruchomienie asystenta konfiguracji. Aby to osiągnąć należy z menu Start Programy CryptoTech CryptoCard Suite 1.2 wybrać opcję Asystent konfiguracji. Jest to aplikacja, która pomoże sprawdzić czy pakiet CryptoCard Suite działa 7

14 Instalacja pakietu CryptoCard Suite poprawnie oraz czy system operacyjny spełnia założone minimalne wymagania sprzętowo-systemowe. Rysunek 4 Asystent Konfiguracji Efektem działania Asystenta konfiguracji jest raport tekstowy, który jest osiągalny z poziomu ostatniego ekranu asystenta pod klawiszem Raport. Zawiera on informacje na temat systemu operacyjnego, bibliotek powiązanych z aplikacja CryptoCard Suite oraz informacje dotyczące zainstalowanych w systemie czytników kart elektronicznych. Raport nie zawiera żadnych informacji dotyczących danych osobowych użytkownika ani żadnych informacji na temat kluczy czy certyfikatów użytkownika. Raport jest automatycznie zapisywany w pliku CrytoCardTest.log w katalogu, w którym jest zainstalowana aplikacja. Konfiguracja programu CryptoCard Suite Pakiet CryptoCard Suite posiada możliwość dopasowania w pewnym zakresie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Konfiguracji można dokonać za pomocą zakładki Konfiguracja w Menadżerze CryptoCard Suite. 8

15 Instalacja pakietu CryptoCard Suite Rysunek 5 Konfiguracja programu CryptoCard Suite Możliwe do ustawienia są dwie opcje: Dodatkowe PIN-y opcja możliwa tylko dla kart CryptoCard multisign, powoduje, że użytkownik ma do dyspozycji dwie dodatkowe niekwalifikowane części karty Trwały PIN włącza/wyłącza tymczasowe przechowywanie kodu PIN dla programu korzystającego z CryptoAPI, w którym podano kod PIN. Uwaga! Korzystanie z funkcjonalności "Trwały PIN" obniża bezpieczeństwo korzystania z kart, ponieważ wymusza przechowywanie kodu PIN w pamięci komputera. Po zaznaczeniu opcji "Dodatkowe PIN-y" i potwierdzeniu wyboru klawiszem "OK" w zakładce Karty elektroniczne powinny pokazać się dwa dodatkowe obszary niekwalifikowane, tak jak to przedstawiono na rysunku poniżej. 9

16 Instalacja pakietu CryptoCard Suite Rysunek 6 Dodatkowe obszary niekwalifikowane Odinstalowanie pakietu CryptoCard Suite Najprostszym sposobem na odinstalowanie pakietu CryptoCard Suite jest wybranie opcji Odinstaluj z grupy Start Programy CryptoTech CryptoCard Suite 1.2. Rysunek 7 Ikona programu deinstalacyjnego w Menu Start Proces deinstalacji przebiega w sposób zautomatyzowany. Program usuwa pliki oraz wpisy systemowe pakietu CryptoCard Suite. Oczywiście w celu odinstalowania pakietu CryptoCard Suite można skorzystać ze standardowego narzędzia do deinstalacji pakietów "Dodaj/usuń 10

17 Instalacja pakietu CryptoCard Suite programy" dostępnego w Panelu Sterowania. Rysunek 8 Wpis dla CryptoCard Suite w aplecie "Dodaj/usuń programy" Uwaga! Proces deinstalacji, podobnie jak proces instalacji musi odbywać się z konta administratora danej maszyny (bądź konta użytkownika posiadającego prawa administratora). Uwaga ta dotyczy systemów NT/2000/XP/2003. Uwaga! W systemach Windows 95/98/Me program deinstalacyjny poprosi o ponowne uruchomienie komputera. Jest to poprawne zachowanie i należy zezwolić na restart komputera. Dopiero po ponownym uruchomieniu proces deinstalacji zostanie ukończony. Uwaga! Może się okazać, że na dysku pozostał katalog, w którym była zainstalowana aplikacja CryptoCard Suite. Zazwyczaj w takiej sytuacji znajduje się w nim plik z logiem, który jest wynikiem działania Asystenta Konfiguracji. W takiej sytuacji cały katalog może zostać usunięty ręcznie. Gdy wystąpią problemy W sytuacji, gdy przez przypadek lub nieuwagę użytkownika zostanie usunięty któryś plik z pakietu CryptoCard Suite (np. Assistant.exe) można go doinstalować w następujący sposób. Należy uruchomić program instalacyjny setup.exe i wybrać opcję "Usuń błędy". Program instalacyjny sprawdzi integralność instalacji i spróbuje naprawić wykryte błędy. Uwaga! 11

18 Instalacja pakietu CryptoCard Suite Opcja "Usuń błędy" nie umożliwia odzyskania danych (kluczy, certyfikatów) z zainicjalizowanej karty. Nie umożliwia też odzyskania certyfikatów usuniętych nieopatrznie z systemu. Rysunek 9 Usuwanie błędów związanych z instalacją aplikacji CryptoCard Suite W przypadku, gdy nadal występują problemy w działaniu aplikacji CryptoCard Suite, należy przede wszystkim uruchomić Asystenta Konfiguracji (menu Start Programy CryptoTech CryptoCard Suite 1.2), a raport, który powstanie należy zapisać do pliku. Zapisany raport wraz z opisem błędu należy wysłać pocztą elektroniczną pod adres 12

19 Rozdział 3. Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana Przygotowanie karty do pracy Karta CryptoCard multisign fabrycznie jest przygotowana zarówno do obsługi kwalifikowanego jak i niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. Część niekwalifikowana jest gotowa do pracy od razu po zakupie. Domyślny PIN użytkownika to 1111 a SO PIN to Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę tych kodów przy rozpoczęciu pracy z kartą CryptoCard multisign. Odpowiednia funkcjonalność jest dostępna w zakładce Karty elektroniczne pod przyciskiem Zmień PIN. Długość kodu PIN dla części niekwalifikowanej to minimalnie 4 znaki a maksymalnie 8 znaków. Uwaga! Począwszy od wersji oprogramowanie CryptoCard Suite umożliwia ustawienie tzw. głównego hasła dla niekwalifikowanej części karty CryptoCard multisign. Ustawienie takiego hasła umożliwi użytkownikowi późniejsze zarządzanie jej strukturą. Pomimo tego, że oprogramowanie CryptoCard Suite w obecnej wersji nie umożliwia jeszcze ingerencji w strukturę karty, ustawienie głównego hasła karty jest bardzo zalecane ze względów bezpieczeństwa. Główne hasło karty powinno składać się z 8 (minimalna akceptowana długość hasła) do 32 znaków alfanumerycznych, używanie polskich znaków diakrytycznych jest niezalecane i może powodować późniejsze problemy. Raz ustawionego hasła nie można zmienić, dlatego też powinno to być hasło nietrywialnie, niemożliwe do łatwego odgadnięcia dla innych osób. Hasło główne nie podlega mechanizmowi blokowania, co oznacza, że dopuszczalna jest dowolna ilość prób uwierzytelnienia się do karty z użyciem tego hasła. Użytkownik powinien zachować hasło w bezpiecznym miejscu i absolutnie niedopuszczalne jest zapisywanie hasła na karcie lub przechowywanie hasła razem z kartą. Jeżeli główne hasło zostanie zapomniane może to uniemożliwić w przyszłości zmianę struktury części niekwalifikowanej karty CryptoCard multisign. W celu ustawienia hasła głównego należy po włożeniu karty CryptoCard multisign dwukrotnie kliknąć na pozycji "Główne hasło", która jest widoczna w dolnej części zakładki "Karty elektroniczne" Menadżera CryptoCard Suite. Status głównego hasła powinien być "nie zainicjalizowane!". 13

20 Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana Rysunek 10 Hasło główne Następnie, należy wprowadzić hasło, które użytkownik chce ustawić jako hasło główne. Okno dialogowe jest skonstruowane w ten sposób, że nie pozwoli ustawić hasła krótszego niż 8 znaków. Rysunek 11 Ustawianie hasła głównego Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, program poinformuje o ustawieniu hasła głównego przy pomocy odpowiedniego komunikatu. 14

21 Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana Rysunek 12 Komunikat o ustawieniu hasła głównego Po ustawieniu hasła głównego zmieni się jego status, który jest widoczny w dolnej części zakładki "Karty elektroniczne" Menadżera CryptoCard Suite. Status głównego hasła powinien być: "zainicjalizowane". Inicjalizacja karty Rysunek 13 Stan po ustawieniu hasła głównego Operacja inicjalizacji karty może zostać przeprowadzona tylko dla części niekwalifikowanej. Efektem tej operacji jest usunięcie wszystkich kluczy i certyfikatów z wybranego obszaru niekwalifikowanego (dla karty CryptoTech MultiSIGN mogą być dostępne trzy obszary niekwalifikowane) oraz konieczność ponownego ustawienia kodu PIN dla użytkownika. Podczas tej operacji wymagana jest znajomość kodu SO PIN. W celu rozpoczęcia procesu inicjalizacji należy wybrać przycisk 15

22 Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana "Inicjalizuj". Z zakładki "Karty elektroniczne" w Menadżerze CryptoCard Suite. Pojawi się ostrzeżenie podobne do przedstawionego na poniższym rysunku. Uwaga! Rysunek 14 Ostrzeżenie dotyczące inicjalizacji karty Podanie nieprawidłowego kodu SO PIN może doprowadzić do trwałego zablokowania karty. Należy się upewnić, że wprowadzany kod SO PIN jest prawidłowy. Rysunek 15 Inicjalizacja karty Po prawidłowym zainicjalizowaniu karty powinien pojawić się komunikat przedstawiony na poniższym rysunku. Rysunek 16 Komunikat informujący o zakończeniu procesu inicjalizacji karty Zmiana kodu PIN dla części niekwalifikowanej karty Przeprowadzenie zmiany kodu PIN użytkownika lub kodu SO PIN może zostać przeprowadzone w dowolnym momencie. W celu zmiany kodu 16

23 Obsługa karty kryptograficznej - część niekwalifikowana PIN lub SO PIN należy wybrać przycisk "Zmień PIN" z zakładki "Karty kryptograficzne" w Menedżerze CryptoCard Suite. Pojawi się ostrzeżenie podobne do przedstawionego poniżej. Rysunek 17 Ostrzeżenie dotyczące zmiany kodu PIN Po zatwierdzeniu operacji klawiszem "Tak" powinno się pojawić okno podobne do przedstawionego poniżej. Rysunek 18 Okno zmiany kodu PIN lub SO PIN W celu zmiany kodu PIN użytkownika należy wybrać opcję "PIN użytkownika" a następnie wpisać dotąd stosowany kod PIN oraz dwukrotnie wpisać nowy kod PIN. W celu zmiany kodu SO PIN należy wybrać opcję "SO PIN" i postępować dalej identycznie jak w przypadku zmiany kodu PIN użytkownika. Po wprowadzeniu nowych kodów PIN należy je zatwierdzić wybierając przycisk "OK". Jeżeli zmiana kodu PIN zakończy się powodzeniem to powinno się ukazać okno podobne do przedstawionego poniżej. Rysunek 19 Potwierdzenie zmiany kodu PIN 17

24 Rozdział 4. Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Aktywacja części kwalifikowanej karty CryptoCard Kwalifikowaną część karty CryptoCard multisign, należy aktywować przez ustawienie kodów PIN i PUK. Karta jest dostarczana w stanie pre-inicjalizowanym, co oznacza, że jest założona struktura kwalifikowana, ale nie jest ona jeszcze gotowa do użycia ponieważ brakuje kodu PIN do części kwalifikowanej karty. Kwalifikowana część karty jest widoczna w "Menedżerze komponentu technicznego" w zakładce "Komponent Techniczny" pod nazwą "SetEID". Z poziomu tego narzędzia można również zobaczyć ogólne informacje na temat certyfikatu kwalifikowanego umieszczonego na karcie, a także wyświetlić certyfikat wybierając przycisk "Więcej". Rysunek 20 Struktura karty CryptoCard multisign Jeżeli karta nie została wcześniej aktywowana to stan tokenu powinien być "Nie aktywowany". W celu aktywowania karty należy kliknąć przycisk "Aktywuj" i w okienku, które się pojawi podać nowe kody PIN i PUK. PIN powinien zawierać od 6 do 8 znaków, natomiast kod PUK musi zawierać dokładnie 8 znaków. 18

25 Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Uwaga! Kod PIN dla części kwalifikowanej można zmieniać w trakcie używania karty, natomiast kod PUK jest niezmienny i nie ma możliwości jego późniejszej zmiany! Rysunek 21 Aktywacja kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign Poprawnie przebiegający proces inicjalizacji części kwalifikowanej karty zakończy się komunikatem podobnym do przedstawionego na poniższym obrazku: Rysunek 22 Informacja o pomyślnej aktywacji kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign Po aktywacji karta jest gotowa do użycia - stan tokenu to "aktywny", a przycisk "Aktywuj" staje się nieaktywny. Widoczny staje się natomiast przycisk "Zniszcz". Szczegóły użycia tej funkcjonalności są opisane w rozdziale "Blokowanie możliwości użycia kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign" niniejszego podręcznika. 19

26 Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Rysunek 23 Kwalifikowana część karty CryptoCard multisign po aktywacji Zmiana kodu PIN dla części kwalifikowanej karty Dla części kwalifikowanej karty możliwa jest tylko zmiana kodu PIN użytkownika (nie ma możliwości zmiany kodu PUK). Przeprowadzenie zmiany kodu PIN użytkownika może zostać przeprowadzone w dowolnym momencie. W celu zmiany kodu PIN należy uruchomić "Menadżera Komponentu Technicznego", przejść do zakładki "Komponent Techniczny", wskazać "SetEID" i wybrać przycisk "Zmień PIN". Pojawi się ostrzeżenie podobne do przedstawionego poniżej. Rysunek 24 Ostrzeżenie dotyczące zmiany kodu PIN Po zatwierdzeniu operacji klawiszem "Tak" powinno się pojawić okno podobne do przedstawionego poniżej. 20

27 Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Rysunek 25 Okno zmiany kodu PIN W celu zmiany kodu PIN użytkownika należy wpisać dotąd stosowany kod PIN oraz dwukrotnie wpisać nowy kod PIN. Po wprowadzeniu nowego kodu PIN należy je zatwierdzić wybierając przycisk "OK". Jeżeli zmiana kodu PIN zakończy się powodzeniem to powinno się ukazać okno podobne do przedstawionego poniżej. Rysunek 26 Potwierdzenie zmiany kodu PIN Blokowanie możliwości użycia kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign Ustawa o podpisie elektronicznym nakłada wymóg, żeby można było trwale uniemożliwić złożenie podpisu kwalifikowanego z użyciem danego klucza. CryptoCard Suite umożliwia trwałe zablokowanie kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign. W celu trwałego zablokowania kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign należy uruchomić "Menadżera Komponentu Technicznego", przejść do zakładki "Komponent techniczny" wskazać "SetEID" i wybrać przycisk "Zniszcz". Pojawi się okno podobne do przedstawionego poniżej. 21

28 Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Rysunek 27 Dialog trwałego niszczenia (blokowania) klucza prywatnego Do zatwierdzenia trwałego zniszczenia (zablokowania) części kwalifikowanej karty należy podać kod PIN (chroniącego dostęp do części kwalifikowanej) oraz przepisać ciąg znaków z pola "Kod" do pustego pola poniżej. A następnie zatwierdzić operację wybierając klawisz "OK". Uwaga! Program nakłada na użytkownika takie wymagania, ponieważ operacja blokowania jest nieodwracalna i nie powinna być wykonywana pochopnie lub przypadkowo. Po kliknięciu "OK". program jeszcze raz poprosi o potwierdzenie chęci trwałego zablokowania możliwości złożenia podpisu kwalifikowanego z użyciem tej karty. Rysunek 28 Potwierdzenie trwałego zablokowania Dostępu do części (obszaru) kwalifikowanej karty Po potwierdzeniu klawiszem "Tak" nastąpi proces blokowania kwalifikowanej części karty CryptoCard multisign. O zakończeniu operacji blokowania program poinformuje odpowiednim komunikatem. 22

29 Obsługa karty kryptograficznej - część kwalifikowana Rysunek 29 Informacja o zablokowaniu klucza prywatnego 23

30 Rozdział 5. Uzyskanie certyfikatu Certyfikaty klucza publicznego można uzyskać na wiele różnych sposobów. Jedną z możliwości jest samodzielne wygenerowanie pary kluczy a następnie przygotowanie wniosku o certyfikację w formacie zgodnym ze standardem PKCS#10. O ile taka metoda może być stosowana w przypadku niekwalifikowanego podpisu elektronicznego, to w przypadku podpisu kwalifikowanego nie jest możliwa. Wynika to z przepisów prawa oraz regulaminów podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, które wyraźnie precyzują, że do otrzymania takiego rodzaju certyfikatu użytkownik musi osobiście zarejestrować się w odpowiednim centrum rejestracyjnym (RA, Registration Authority). Dopiero po weryfikacji tożsamości użytkownika następuje przygotowanie wniosku o certyfikację zgodnego z polityką przyjętą przez dane centrum a częścią tego wniosku jest wygenerowany klucz publiczny. Listę podmiotów świadczących kwalifikowane usługi certyfikacyjne można znaleźć w Internecie pod adresem: Certyfikaty niekwalifikowane mogą zostać wydane lokalnie, bądź też można je zakupić od komercyjnych centrów certyfikacji. Pakiet CryptoCard Suite oferuje zestaw trzech asystentów, które pomagają użytkownikowi zarządzać certyfikatami, które znajdują się na karcie elektronicznej. Są one dostępne po przejściu do zakładki "Narzędzia" w Menadżerze CryptoCard Suite i kliknięciu przycisku "Uruchom" w sekcji "Dodatkowe narzędzia". 24

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo