Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK BIECZ GMINA BIECZ RYNEK BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN KCYNIA Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na działkach nr ew. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 w m. Biecz, gmina Biecz architektoniczno-konstrukcyjna +projekt zagospodarowania terenu Oświadczenie: Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oświadczamy, iż niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektowała: mgr inż. Hanna Ziołek Sprawdził: mgr inż. Jerzy Drzewianowski UAN-KZ-7210-/100/89 Projektowała: mgr inż. arch. Małgorzata Krystyna Kulejewska Sprawdziła: mgr inż. arch. Anna Maria Pawlicka - Zabojszcz Funkcja/uprawnienia GP-KZ-7342/530/94 Sporządzanie projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli Sporządzanie projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli GP-KZ-7342/163/92 Do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej GPKG /95 Do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej Podpis Bydgoszcz, marzec 2014r.

2 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Spis treści OŚWIADCZENIE... 6 I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Część informacyjna Dane ogólne zadania Cel i zakres opracowania Podstawa opracowania Lokalizacja przebudowywanego obiektu Warunki gruntowo - wodne Budowa geologiczna Warunki hydrogeologiczne Wnioski geotechniczne Zakres zamierzenia budowlanego Ogólny opis inwestycji Zastosowana technologia oczyszczania ścieków Istniejące zagospodarowanie terenu Projektowane zagospodarowanie terenu Budynek sitopiaskownika, PIXu i sterowni - obiekt nr Silos magazynowy wapna obiekt nr Reaktory biologiczne SBR obiekty nr 3.1 i Zbiornik przelewowy obiekt nr Wiata (zadaszenie) na osad odwodniony obiekt nr Chodnik Infrastruktura techniczna Zieleń Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej oraz ochrony na podstawie MPZP Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działki Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia PROJEKT ROZBIÓREK Podstawa opracowania Cel i przedmiot opracowania Zakres opracowania Opisy obiektów przewidzianych do rozbiórki Położenie Dane ogólne o rozbieranych obiektach Dane ogólne o wycinanych drzewach Opis technologii prac rozbiórkowych uwagi ogólne :

3 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Roboty przygotowawcze Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych : Rozbiórka urządzeń i instalacji Rozbiórki pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek...23 II OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNEGO24 1. Część informacyjna Dane ogólne zadania Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Lokalizacja Warunki gruntowo - wodne Budowa geologiczna Warunki hydrogeologiczne Wnioski Ogólny opis obiektów oczyszczalni ścieków Przeznaczenie obiektu Budynek sitopiaskownika Dane powierzchniowe i gabarytowe Zatrudnienie Fundamenty budynku technologicznego Ściany Stropodach Wieńce Nadproża Stolarka okienna i drzwiowa Parapety Posadzki Kolorystyka elewacji Wentylacja Fundamenty pod urządzenia Wiata na osad odwodniony Reaktor biologiczny SBR Zbiornik przelewowy Zabezpieczenia przeciwwilgociowe i przeciwwodne Zabezpieczenia pożarowe obiektu Charakterystyka energetyczna Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Uwagi końcowe Obliczenia statyczne

4 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Spis rysunków do projektu zagospodarowania terenu Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Orientacja Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu drzewa do usunięcia Spis rysunków do projektu branży architektoniczno-konstrukcyjnego -rys. nr 1 -rys. nr 2 -rys. nr 3 -rys. nr 4 -rys. nr 5 -rys. nr 6 -rys. nr 7 -rys. nr 8 -rys. nr 9 -rys. nr 10 -rys. nr 11 -rys. nr 12 -rys. nr 13 -rys. nr 14 -rys. nr 15 -rys. nr 16 -rys. nr 17 -rys. nr 18 -rys. nr 19 -rys. nr 20 -rys. nr 21 -rys. nr 22 -rys. nr 23 -rys. nr 24 -rys. nr 25 -rys. nr 26 -rys. nr 27 -rys. nr 28 -rys. nr 29 Budynek sitopiaskownika - rzut fundamentów Budynek sitopiaskownika rzut przyziemia Budynek sitopiaskownika - rzut dachu Budynek sitopiaskownika przekrój A-A Budynek sitopiaskownika przekrój B-B Budynek sitopiaskownika - elewacje + kolorystyka Budynek sitopiaskownika - elewacje + kolorystyka Budynek sitopiaskownika - schemat montażowy stropu Budynek sitopiaskownika ława fundamentowa, stopa fundamentowa, belka podwalinowa Budynek sitopiaskownika - fundament pod sitopiaskownik Budynek sitopiaskownika - wieniec, nadproże Budynek sitopiaskownika - filarki żelbetowe Budynek sitopiaskownika - stopy przy reaktorze Wiata osadu - rzut fundamentów Wiata osadu rzut przyziemia Wiata osadu rzut dachu Wiata osadu -przekrój A-A Wiata osadu - elewacje Wiata osadu schemat montażowy dachu Wiata osadu stopa fundamentowa Wiata osadu stopa fundamentowa Wiata osadu słupy S1, belka B1 Wiata osadu słupy S2, belka B2 Reaktor rzut zbiornika Reaktor rzut płyty przekrycia Reaktor przekroje Reaktor zbrojenie płyty przekrycia Reaktor zbrojenie ścian i płyty dna Zbiornik przelewowy rysunek budowlany 4

5 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i rys. nr 30 -rys. nr 31 -rys. nr 32 -rys. nr 33 -rys. nr 34 -rys. nr 35 -rys. nr 36 Zbiornik przelewowy płyta przekrycia zbrojenie Zbiornik przelewowy rzut - zbrojenie Zbiornik przelewowy przekrój a-a - zbrojenie Zbiornik przelewowy przekrój b-b - zbrojenie Balustrady Fundament pod schody stalowe Przekrój konstrukcyjny chodnika 5

6 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Bydgoszcz, r OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami] oświadczamy, że projekt budowlanowykonawczy pt. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu. gmina Biecz, której inwestorem jest Gmina Biecz, Biecz, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Branża : ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA + PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Projektował: mgr inż. Hanna Ziołek Sprawdzający projekt : mgr inż. Jerzy Drzewianowski Projektant: mgr inż. Małgorzata Krystyna Kulejewska Sprawdzający projekt: mgr inż. Anna Maria Pawlicka - Zabojszcz 6

7 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Część informacyjna 1.1. Dane ogólne zadania Inwestor: Gmina Biecz Rynek Biecz Zamawiający: Gmina Biecz Rynek Biecz Zadanie: Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na działkach nr ew. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 w m. Biecz, gmina Biecz Wykonawca: SEWTECH s.c. Grocholin 38, Kcynia Toruńska 155/ , Bydgoszcz 7

8 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy oczyszczalni ścieków dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Biecz mająca na celu dostosowanie istniejącego obiektu do dyrektywy ściekowej realizowanej w ramach projektu pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Biecz. Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu działki, na której zostanie zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków o nr ew. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 mający na celu określenie lokalizacji projektowanych obiektów technologicznych oraz sieci technicznych oczyszczalni ścieków jak i adaptacji, rozbudowy lub rozbiórki istniejących obiektów oraz uzbrojenia terenu. Opracowanie stanowi integralną całość z projektami branżowymi: technologiczną, architektoniczno-budowlaną oraz elektryczną i AKPiA Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi: - Umowa zawarta między Gminą Biecz a Sewtech s.c. [IZP ]; - Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz dla działek nr: 2428/1, 2428/2, 2428/3, 2429 położonych w Bieczu Uchwała Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia RMKEiOS Biecz; z dnia rok wydana przez Burmistrza Gminy - Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu wykonana przez PRO GEO: A. G. Stąporek, grudzień 2013; - Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429; - Mapa do celów projektowych 1:500 wykonana przez Zakład Geodezyjno - Kartograficzny "GEO-GRAF" Stefan Szynal - Projekty budowlane branży technologicznej, architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej i AKPiA; - Uzgodnienia bieżące z Inwestorem Lokalizacja przebudowywanego obiektu Modernizowana i rozbudowywana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana zostanie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wskazanej przez Inwestora o nr ew. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i

9 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Modernizowana i rozbudowywana oczyszczalnia ścieków zasilona jest w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego, które jest wystarczające dla potrzeb obiektu. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych odbywać się będzie kanałem zamkniętym do rzeki Ropa w km Warunki gruntowo - wodne Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu zostały opracowane w grudniu 2013r PRO GEO: A. G. Stąporek Budowa geologiczna Teren działki położony jest w południowej części miasta Biecz w zakolu rzeki Ropy. Pod względem morfologicznym rejon terenu stanowi lewą, pierwszą terasę rzeki Ropy. Teren Jest płaski, uzbrojony i zabudowany obiektami dotychczas funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Podłoże skalne terenu badań budują utworu fliszu karpackiego wykształconego jako naprzemian ległe warstwy piaskowcowo-łupkowe o zmiennych proporcjach ilościowych. Są to warstwy wieku paleogeńsko-kredowego. Ich wychodnie widoczne są lokalnie w odsłonięciach terenowych w dnach cieków i przekopach dróg. W rejonie badań nad podłożem skalnym występuje warstwa czwartorzędowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwiniętych in situ na bazie podłoża skalnego. W zależności od rodzaju skały macierzystej zwietrzeliny te zawierają zmienną ilość okruchów skalnych o różnej wielkości. Zwietrzeliny rozwinięte na podłożu piaskowcowym mogą w całości składać się z okruchów, bez gliniasto-ilastego materiału wypełniającego. Zwietrzeliny powstałe z łupku mogą natomiast być w całości utworzone z materiału gliniastego, zachowując jedynie strukturę skały macierzystej. Niejednokrotnie przejście między podłożem skalnym a zwietrzeliną ma charakter płynny i nie występuje tu wyraźna granica. Doliny rzek i potoków wypełniają utwory akumulacji rzecznej - aluwia. Na obszarze górskim stanowią je gruboziarniste utwory kamienisto-żwirowe, lokalnie przewarstwione gruntami drobnoziarnistymi w postaci piasków i namułów gliniastych. Na terenach dolin graniczących ze zboczami górskimi często występuje przemieszanie gruntów aluwialnych i rumoszowych. W obrębie dolin dużych rzek miąższość utworów aluwialnych może przekraczać 5 metrów. W rejonie oczyszczalni nie występują negatywne procesy geodynamiczne i antropogeniczne. 9

10 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Warunki hydrogeologiczne Warunki hydrogeologiczne terenu są ściśle związane z jego budową geologiczną. W wykonywanych wyrobiskach badawczych nie stwierdzono występowania wody gruntowej. W obrębie gruntów spoistych woda gruntowa przybiera postać sączeń. W wyjątkowych okresach roku - w czasie długotrwałych opadów deszczu lub intensywnych roztopów - woda gruntowa w postaci sączeń pojawić się może w całym profilu spoistego czwartorzędu, powodując zwiększenie stopnia plastyczności gruntu i pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. Poziom wody w obrębie gruboziarnistych, aluwialnych gruntów sypkich zależy przede wszystkim od poziomu wody w ciekach powierzchniowych. Zwierciadło wody ma tu zwykle charakter swobodny, którego zasięg pionowy w przypadku występowania spoistego nadkładu, ograniczony jest spągiem Wnioski geotechniczne Zaleca się: Wykonanie zbrojonych fundamentów obiektów; Maksymalne skrócenie czasu między wykonaniem wykopów fundamentowych a betonowaniem; Dostosowanie sposobu posadowienia do stwierdzonych paramentów gruntu, w sposób niwelujący możliwość nierównomiernego osiadania gruntu pod fundamentami obiektów, Odbiór gruntu przez geologa w wykopie fundamentowym, Wykonanie badań nośności gruntów nasypowych pod powierzchniami drogowymi, posadzkami oraz pod fundamentami o ile projekt przewiduje taki sposób ich posadowienia. Bezwzględnie nie należy: Pozostawiać niezabezpieczonych skarp i wykopów fundamentowych może to wywołać obrysy mas gruntu, szczególnie przy intensywnych opadach. 10

11 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Zakres zamierzenia budowlanego 2.1. Ogólny opis inwestycji Zakresem zamierzenia budowlanego jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biecz mająca na celu dostosowanie istniejącego obiektu do dyrektywy ściekowej realizowanej w ramach projektu pn. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Biecz Zastosowana technologia oczyszczania ścieków Na samym wstępie nadmienić należy ich obiekt istniejący zostanie rozbudowany jedynie o część biologicznego oczyszczania ścieków wraz z układem do strącania fosforu; cała infrastruktura i urządzenia związane z mechanicznym oczyszczaniem ścieków oraz odwadnianiem osadów ściekowych pozostaną niezmienne z uwagi na ich dostosowanie na etapie pierwotnego projektu do zwiększonych wydajności hydraulicznych. Obiekty istniejące zostaną jedynie poddane modernizacjom (przebudowie) zapewniającym ich dostosowanie do aktualnych warunków pracy po zakończeniu inwestycji. Zastosowana technologia polegać będzie na mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków niskoobciążonym osadem czynnym w systemie reaktorowym sekwencyjnym SBR (Sequentic Batch Reakctor). Zasilanie reaktorów odbywać się będzie w sposób ciągły dla reaktora znajdującego się aktualnie w stanie spoczynku. Dla rozbudowywanego obiektu przewiduje się zastosowanie (budowę) dwóch niezależnie od siebie pracujących reaktorów sekwencyjnych pracujących naprzemiennie w celu zapewnienia możliwie wysokiej odporności układu na awarię i zapewnienie ciągłości pracy całego obiektu. Dla prawidłowego funkcjonowania projektowanego obiektu przy reaktorach biologicznych zlokalizowane zostanie pomieszczenie techniczne oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Dodatkowo w celu zapewnienia wymaganej redukcji związków fosforu projektuje się stację dozowania koagulanta oraz w pomieszczeniu dmuchaw zostaną dostawione 2 dmuchawy napowietrzające. Poniżej przedstawiono uproszczony ideowy blokowy schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w celu łatwiejszego zrozumienia opisywanych w dalszej części operatu zagadnień techniczno-technologicznych rozbudowywanego obiektu. 11

12 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Stacja zlewna obiekt istniejący Pompownia główna obiekt istniejący Osad od odpad pr Skratki i piasek Odpad produkcyjny Stopień mechaniczny obiekt istniejący Higie obiekt i Zbiornik retencyjny obiekt istniejący Węzeł od os obiekt i Reaktor biologiczny SBR obiekt projektowany Odbiornik ścieków obiekt istniejący Zbiorn obiekt ad istnie rea W ciągu technologicznym po rozbudowie i modernizacji ścieki na oczyszczalnię dopływając będą do pompowni głównej (ob.1.1), skąd przetłaczane będą na stopień mechanicznego oczyszczania ścieków stanowiący sitopiaskownik (ob.2). Następnie w sposób grawitacyjny spływają do pompowni pośredniej stanowiącej jednocześnie zbiornik retencyjny (ob.1.2), skąd okresowo przepompowywane będą naprzemiennie do dwóch nowych reaktora porcjowego SBR (ob.3.1 i 3.2) z zasilaniem ciągłym. Ściek oczyszczony odprowadzany będzie poprzez układ pomiarowy nowych reaktorów oraz istniejącą komorę pomiarową (ob.7) do odbiornika, natomiast osad nadmierny kierowany będzie do zbiornika tlenowej stabilizacji osadu (ob.5) adaptowanego z istniejącego reaktora biologicznego, gdzie podawany będzie napowietrzaniu i okresowemu odwadnianiu na układzie węzła osadowego w budynku wielofunkcyjnym (ob.6) oraz higienizacji za pomocą wapna (symbole użyte w opisie znajdują odzwierciedlenie w projekcie branży technologicznej). 3. Istniejące zagospodarowanie terenu Teren przeznaczony pod modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków jest wygrodzony trwałym ogrodzeniem z siatki stalowej z jedną bramą wjazdową z istniejącej drogi. 12

13 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Na terenie działek nr 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 zlokalizowane są następujące obiekty eksploatowane składające się na ciąg technologiczny: Pompownia główna ścieków surowych (ob.1.1) Pompownia pośrednia (ob.1.2) Stopień mechanicznego oczyszczania ścieków sitopiaskownik (ob.2) Stacja zlewna ścieków dowożonych (ob. 4) pompownia Reaktor biologiczny komora osadu czynnego (ob.5) Budynek wielofunkcyjny węzeł osadowy, stacja dmuchaw (ob.6) Komora pomiarowa ścieku oczyszczonego (ob.7) Ponadto na terenie oczyszczalni zlokalizowane są: budynek po złożach biologicznych, ścieków, piaskownik poziomy z kratą, które stanowią pozostałość po starej oczyszczalni ścieków obiekty te są wyłączone z eksploatacji i nie stanowią ciągu technologicznego. Uzbrojenie działki stanowi głównie sieć energetyczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna doprowadzająca media do istniejącej oczyszczalni ścieków na działkach 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Sieć energetyczna, wodociągowa kanalizacyjna zostanie poddana przebudowie ze względu na kolizję z nowoprojektowanymi obiektami oraz uzbrojeniem terenu. Obiekt oczyszczalni ścieków znajdującej się w południowej części miejscowości Biecz stanowiącej tereny przemysłowe. Grunt przeznaczony pod planowaną inwestycję stanowi własność Gminy Biecz oraz Skarbu Państwa. Działka, na której zostanie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków oddalona jest od najbliższej zabudowy mieszkaniowej o ok. 400 m w kierunku wschodnim. Najbliższe tereny wokół oczyszczalni ścieków stanowią tereny o charakterze produkcyjno-przemysłowym. 4. Projektowane zagospodarowanie terenu Na rozpatrywanym terenie projektuje się zlokalizowanie następujących obiektów modernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków: 1. Budynek sitopiaskownika, PIX-u i sterowni - obiekt projektowany, 2. Reaktory biologiczne SBR - obiekt projektowany, reaktor 1, reaktor 2, 3. Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu - obiekt adaptowany, 4. Silos magazynowy wapna - obiekt projektowany, 5. Zbiornik przelewowy - obiekt projektowany, 13

14 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Wiata (zadaszenie) na osad odwodniony - obiekt projektowany. Projektuje się skarpę z nachyleniem 45 i wyrównaniu na poziomie 253,40 m n.p.m. w miejscu zgodnie z rys nr Budynek sitopiaskownika, PIXu i sterowni - obiekt nr 2 Budynek zaprojektowany został w technologii tradycyjnej na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 6,24 x 17,50 m i wysokości całkowitej w kalenicy dachu 6,17 m. Dach jednospadowy o kącie nachylenia Silos magazynowy wapna obiekt nr 10 Dobrano stalowy silos o objętości 10 m 3, który zostanie posadowiony na istniejących stopy fundamentowych Reaktory biologiczne SBR obiekty nr 3.1 i 3.2 Zblokowane zbiorniki żelbetowe na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 12,00x23,40 m (dwa reaktory) i głębokości całkowitej 8,50 m częściowo zagłębione w gruncie, a część wyniesiona ponad poziom terenu, obsypana projektowanym nasypem. Pojemność czynna jednego reaktora: 933,12 m 3, Pojemność całkowita jednego reaktora: 991,44 m Zbiornik przelewowy obiekt nr 9 Zbiornik zostanie wykonany jako żelbetowy zbiornik ziemny częściowo zagłębiony w terenie, a część wystająca ponad poziom terenu zostanie obsypana projektowanym nasypem. Zbiornik przelewowy ma wymiary zewnętrzne na planie prostokąta 3,50 x5,50 m i głębokości całkowitej 3,95 m oraz pojemności czynnej 36,30 m Wiata (zadaszenie) na osad odwodniony obiekt nr 11 Wiata wykonana z blachy trapezowej o wymiarach zewnętrznych na planie prostokąta 5,98x5,21 m oraz wysokości w kalenicy 4,70 m Chodnik Chodnik został zaprojektowany z betonowej kostki brukowej. 14

15 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Infrastruktura techniczna Wodociąg Dla potrzeb projektowanego obiektu zostanie wykorzystane istniejące przyłącze wodociągowe. Sieć wodociągowa przyobiektowa zostanie wykonana z rur PE. Projektuje się doprowadzenie wody użytkowej do: pomieszczenia sitopiaskownika PP100/ø32, pomiszczenia PIXu PP100/ø32. Rurociągi technologiczne Na terenie oczyszczalni projektuje się ciśnieniowe i grawitacyjne rurociągi układu technologicznego: ciśnieniowe rurociągi ścieku oczyszczonego mechanicznie ø75mm PE100 PN10 SDR17, ciśnieniowe rurociągi osadu nadmiernego ø90mm PE100 PN10 SDR17 grawitacyjne rurociągi ścieku oczyszczonego ø315 PVC SDR34 grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej ø 200 PVC SDR 17 rurociąg sprężonego powietrza stal x3,0 mm Linie kablowe energetyczne Dla zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków należy napisać nowy program sterowniczy wraz z wizualizacją całego procesu technologicznego. Do istniejącej szafy sterowniczej sygnały należy doprowadzić sygnały z nowych szaf obiektowych zasilająco sterowniczych i skoordynować ich pracę Zieleń Powierzchnię niezagospodarowaną należy zagospodarować poprzez założenie trawników stosując gatunki traw odporne na suszę oraz pasu zieleni izolacyjnej składającej się z: drzew iglastych: Świerk serbski picea omorica 6 szt., krzewów iglastych: Jałowiec pospolity junipersu communis compresa 6 szt., Jałowiec sabiński junipersu sabina blue danube 10 szt. 15

16 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu Element zagospodarowania Obiekty technologiczne Przybliżona powierzchnia Procent całkowitej powierzchni działki Pompownia zblokowana (ob.1) - istniejący 56,00 m 2 2,35 % Budynek sitpiaskownika, Pixu i sterowni (ob.2) - projektowany 110,47 m 2 4,65 % Reaktory biologiczne SBR (ob.3) projektowane 280,80 m 2 11,80 % Stacja zlewna ścieków dowożonych (ob.4) istniejący Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu (ob.5) adaptowany 3,75 m 2 0,15 % 76,68 m 2 3,24 % Budynek wielofunkcyjny (ob.6) istniejący 216,13 m 2 9,00 % Komora pomiarowa (ob.7) istniejący 25,37 m 2 1,05 % Budynek magazynowy (ob.8) istniejący 280,28 m 2 11,78 % Zbiornik przelewowy (ob.9) projektowany 19,25 m 2 0,80 % Silos magazynowy wapna (ob.10) projektowany 4,91 m 2 0,20% Wiata osad odwodniony (ob.11) - projektowane 33,72 m 2 1,41 % Razem 1126,64 m 2 46,41 % Komunikacja Place manewrowe, drogi, chodniki 811,80m 2 34,32 % Chodnik - projektowany 8,40 m 2 0,35 % Razem 820,20m 2 34,67 % Powierzchnia biologicznie czynna Powierzchnie zielone 453,57 m 2 18,90 % Razem 2400,41 m % Całkowita zabudowa nowoprojektowanych i istniejących obiektów, dróg, placów, chodników wynosi 1946,84 m 2, co stanowi 81,08 % całkowitej powierzchni działek nr ew. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429, na których zlokalizowana zostanie zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków. 16

17 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej oraz ochrony na podstawie MPZP Działki, na których zlokalizowana zostanie rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków oraz działki sąsiednie nie podlegają ochronie konserwatora zabytków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 wskazane przez Inwestora, na których zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków oznaczone jako K Tereny oczyszczalni ścieków. 6. Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działki Na rozpatrywanych pod inwestycję działkach nie ma możliwości wpływu eksploatacji górniczej na rozbudowywanym i modernizowanym przedsięwzięciu. 7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia Rozbudowywana i modernizowana oczyszczalnia ścieków jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Sama inwestycja jest działaniem proekologicznym mającym na celu poprawę jakości stanu wód powierzchniowych jak i podziemnych. Pod względem sanitarno-higienicznym oddziaływanie obiektów oczyszczalni ścieków ograniczone będzie do granic działek 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429, a osobami narażonymi na to oddziaływanie będą tylko i wyłącznie eksploatatorzy, który zostaną odpowiednio przeszkoleni z zakresu higieny pracy. Na modernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków stosowane będą reagenty chemiczne do celów technologicznych. Stosowane reagenty to: siarczan żelaza PIX, wapno, polielektrolid, Każdy pracownik zobowiązany będzie do zapoznania się z kartami charakterystyki reagentów i postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, co pozwoli na zminimalizowanie skutków ewentualnych zagrożeń. 17

18 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i PROJEKT ROZBIÓREK 8.1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U r. nr 207, poz. 2016; z 2004 r. nr 6, poz.41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96. poz. 959). Ustawa z dnia r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001r., poz. 1206). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będących przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 z 2002r., poz. 686).Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128 z 2004r., poz. 1347). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Wizja lokalna obiektu. Oględziny i badanie wizualne obiektu. 18

19 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Cel i przedmiot opracowania Celem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biecz. Powodem rozbiórki jest brak możliwości wykorzystania ich w zakresie technologicznym zgodnie z Projektem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Biecz mająca na celu dostosowanie istniejącego obiektu do dyrektywy ściekowej realizowanej w ramach projektu pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Biecz opracowanym przez SEWTECH s.c Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: wykonanie inwentaryzacji obiektów na terenie Oczyszczalni z wykorzystaniem materiałów archiwalnych, w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania. wykonanie projektu rozbiórki. Integralną częścią projektu rozbiórki jest informacja o PLANIE BIOZ zawarta w projekcie opracowanym przez SEWTECH s.c Opisy obiektów przewidzianych do rozbiórki Położenie Obiekty przewidziane do rozbiórki położone są na terenie Istniejącej Oczyszczalni w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429, w miejscu gdzie ma powstać budynek sitopiaskownika, stacji dozowania PIX-u i sterowni Dane ogólne o rozbieranych obiektach Przed przystąpieniem do robót budowlanym należy wykonać rozbiórkę obiektów: STUDZIENKI REWIZYJNE Studzienki rewizyjne, właz ciężki zamykany, żelbetowe prefabrykowane o głębokości 1,75 m zaopatrzone w żeliwne włazy. Przewidziano 2 szt. przeznaczonych do rozbiórki. WPUST ULICZNY Wpust uliczny żeliwny typu WAHOLITE 400 i pokrywą w ulicy 40t. Przewidziano 1 szt. przeznaczonych do rozbiórki. PLAC MANEWROWY Plac betonowy, obrzeżony krawężnikiem. Powierzchnia do rozbiórki: 20,50m, Wyposażenie : wpusty uliczne do odwodnienia placu z odpływem Ø200mm. 19

20 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PODZIEMNE RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji rurociągów podziemnych, ich długości przeznaczone do rozbiórki przyjęto na podstawie dokumentacji archiwalnej. Średnia głębokość posadowienia rurociągów podziemnych wynosi 1,77 m.p.p.t. Długości rurociągów podziemnych przeznaczone do rozbiórki: PE SPIRO 338/300-43,0 mb Dane ogólne o wycinanych drzewach DRZEWA LIŚCIASTE Przewidziano 27 szt. drzew liściastych do wycinki, ze względu na kolizję z projektowanymi obiektami istniejącej oczyszczalni ścieków. Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. Lp. Rodzaj drzewa Obwód drzewa [mm] 1. Topola Topola Topola Lipa Lipa Jesion Lipa Jesion Jesion Lipa Jesion Lipa Lipa Jesion Lipa Klon Lipa Jesion Klon Lipa Jesion Lipa Jesion Lipa

21 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Jesion Lipa Klon Opis technologii prac rozbiórkowych uwagi ogólne : 1. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać następujące czynności przygotowawcze i potwierdzić je wpisem do dziennika budowy: zapoznać się z otoczeniem obiektów przewidzianych do rozbiórki, wykonać plan BIOZ w oparciu o Informacja o PLANIE BIOZ na przebudowę i rozbudowę oraz rozbiórkę Oczyszczalni w Bieczu. odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki, 2. Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazd w ich rejonie, jak też ich penetrację przez osoby postronne. 3. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektów budowlanych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki). 4. W dzienniku budowy/rozbiórki należy w szczególności wykonywać zapisy: kolejność i sposób wykonywania robót, protokolarnych stwierdzeń, czy elementy konstrukcyjne na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane rusztowania czy drabiny mają dostateczną wytrzymałość, opis środków zabezpieczających wykorzystanych przy rozbiórce, opis okoliczności towarzyszących rozbiórce mających i wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego spadania lub zniszczenia innego elementu. Prowadzenie robót rozbiórkowych jest zabroniona jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz mechanicznych. UWAGA: 21

22 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Z powodu możliwych trudności z dostępem do wielu elementów konstrukcyjnych, należy sprawdzić/zweryfikować ich gabaryty i ciężary Roboty przygotowawcze wyznaczyć miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki, wyznaczyć miejsca składowania materiałów z rozbiórki Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych : Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe otoczenia [ wg punktu 8.5.2]. Rozbiórka urządzeń technologicznych i instalacji. Odłączyć obiekty podlegające rozbiórce od wszystkich sieci zewnętrznych, Rozbiórka konstrukcji zagłębionych poniżej poziomu terenu, Rozbiórka pozostałych elementów otoczenia (drogi) i uporządkowanie placu rozbiórki. Zasypanie / wyrównanie miejsca rozbiórki w odpowiedni sposób (zgodnie z przeznaczeniem) lub pozostawienie go wraz z odpowiednim zabezpieczeniem (uzgodnić z Inwestorem) Rozbiórka urządzeń i instalacji Do rozbiórki wszelkich urządzeń i instalacji, w tym: elektrycznej, wodociągowej, technologicznej można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych (zakładowych, miejskich) przez pracowników właściwych instytucji. Fakt odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbieranie instalacji elektrycznych Należy rozpocząć od odłączenia urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz demontażu opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych itp. Następnie przystąpić do demontażu przewodów i kabli elektrycznych. Rozbiórkę instalacji wod.-kan. Należy przystąpić do demontażu rurociągów Rozbiórki pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu ROZBIÓRKI segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki; 22

23 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 demontaż płyt drogowych utwardzenia terenu i wywóz na miejsce wskazane przez Inwestora przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementów otoczenia Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych, zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: Gruz betonowy; Gruz ceglany; Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; Usunięte tynki; Drewno; Szkło; Tworzywa sztuczne; Odpadowa papa; Żelazo i stal; Materiały izolacyjne (wełna mineralna płyty); Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać ewentualnemu ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 23

24 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 II OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNEGO 1. Część informacyjna 1.1. Dane ogólne zadania Inwestor: Gmina Biecz Rynek Biecz Zamawiający: Gmina Biecz Rynek Biecz Zadanie: Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na działkach nr ew. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 w m. Biecz, gmina Biecz Wykonawca: Sewtech s.c. Grocholin 38, Kcynia Toruńska 155/ , Bydgoszcz 24

25 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Podstawa opracowania Zlecenie wykonania Projektu Budowlanego. Ustalenia z Inwestorem. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Wytyczne branży technologicznej. Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy oczyszczalni ścieków dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Biecz mająca na celu dostosowanie istniejącego obiektu do dyrektywy ściekowej realizowanej w ramach projektu pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Biecz. Zakres opracowania obejmuje projekt budynku sitopiaskownika zblokowany z reaktorem, wiaty na osad odwodniony i zbiornika przelewowego Lokalizacja Modernizowana i rozbudowywana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana zostanie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wskazanej przez Inwestora o nr ew. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 w gm. Biecz, powiat gorlicki Warunki gruntowo - wodne Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną została opracowana w grudniu 2013r przez firmę PRO GEO A.G.STAPOREK Budowa geologiczna W miejscu planowanej inwestycji nad podłożem skalnym występuje warstwa czwartorzędowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych na bazie podłoża skalnego. Nie stwierdzono tu aktywnych zjawisk ani procesów geodynamicznych. Do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe : - gleba o miąższości ok.30cm, - piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym, - piasek gliniasty w stanie półzwartym oraz piasek gliniasty plastyczny, - poniżej zalega pospółka z domieszką otoczaków w stanie średniozagęszczonym Warunki hydrogeologiczne Na terenie badań występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych, głęboki związany z wodami występującymi w podłożu skalnym i płytki czwartorzędowy. 25

26 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego w obrębie gruntów spoistych nie posiada swobodnego zwierciadła występuję w postaci sączeń zasilanych głównie wodami opadowymi oraz rzadziej, wodami wypływającymi z głębszego podłoża. Sączenia te występująca na zmiennej głębokości i posiadają zróżnicowane wydajności, uzależnione głównie od pór roku. Sączenia wody gruntowej znajdujące się w obrębie warstwy gruntów spoistych często powodują wzrost ich wilgotności i pogorszenie parametrów geotechnicznych. W trakcie wykonywania prac geotechnicznych nie stwierdzono występowania wód gruntowych Wnioski Na podstawie wykonanych badań stwierdza sie, że warunki gruntowo-wodne są proste Podłoże słabonośne - piaski gliniaste w stanie plastycznym należy wymienić na podsypkę żwirową zagęszczana warstwami (25cm) do I S =0,98. Głębokość przemarzania gruntu na tym terenie wynosi hz=l,2 m ppt. Uwagi: - Roboty ziemne zaleca się wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych (bez opadów deszczu i poza okresem zimowym) zgodnie z wytycznymi PN-B-06050: Grunty spoiste warstwy są. wrażliwe na rozmakanie, przemarzanie oraz naruszenie struktury w wyniku robot ziemnych. Grunty te podczas robot ziemno-fundamentowych należy chronić przed naruszeniem struktury i oddziaływaniem wód. Wszelkie rozmoczone i naruszone grunty znajdujące się w poziomie posadowienia fundamentów należy usunąć, a miejsce po nich wypełnić nasypem budowlanym lub chudym betonem. W trakcie wykonywania robót fundamentowych należy przewidzieć: - przewidzieć wymianę zawilgoconych gruntów (z dna przegłębionych wykopów) na chudy beton, decyzje o miąższości wymiany podejmie nadzór geotechniczny na etapie robót fundamentowych, po odwodnieniu wykopu, - wykopy fundamentowe sukcesywnie zabezpieczać przed rozmoczeniem, przemarznięciem lub przesuszeniem, poprzez układanie warstwy gęstoplastycznego chudego betonu, wszelkie przekopane, przemarznięte lub rozmoczone grunty wymieniać na chudy beton, - roboty fundamentowe i ziemne prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym, - prace ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami BHP. 26

27 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i grunty nasypowe należy bezwzględnie wybrać spod posadzki budynku technologicznego i wykonać wymianę nasypów na zagęszczoną podsypkę piaskowo żwirową. -na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz zgodnie z Rozp. MSWiA (Dz.U. nr 126) przyjęto, że w posadowieniu projektowanych obiektów panują proste warunki gruntowe (w przewadze zalegają grunty mineralne nośne piaski gliniaste lub pospółka w formie ciągłych serii, spód fundamentów zlokalizowany ponad zwierciadłem wody gruntowej, brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) oraz mając na uwadze charakter projektowanego obiektu (posadowienie bezpośrednie, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe) można uznać, że cały obiekt odpowiada drugiej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych 2. Ogólny opis obiektów oczyszczalni ścieków Podane w dokumentacji projektowej nazwy producenta i typu urządzeń nie mają na celu naruszenia art. 27 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004, Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie parametrów jakościowych i technologicznych. Dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego, wydajnościowego i użytkowego. Wszelkie zmiany urządzeń powinny uzyskać zgodę projektanta i technologa niniejszego projektu Przeznaczenie obiektu Zakresem zamierzenia budowlanego jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biecz mająca na celu dostosowanie istniejącego obiektu do dyrektywy ściekowej realizowanej w ramach projektu pn. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Biecz. Zastosowana technologia polegać będzie na mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków niskoobciążonym osadem czynnym w systemie reaktorowym sekwencyjnym SBR (Sequentic Batch Reakctor). Zasilanie reaktorów odbywać się będzie w sposób ciągły dla reaktora znajdującego się aktualnie w stanie spoczynku. Dla rozbudowywanego obiektu przewiduje się zastosowanie (budowę) dwóch niezależnie od siebie pracujących reaktorów sekwencyjnych pracujących naprzemiennie w celu zapewnienia możliwie wysokiej odporności układu na awarię i zapewnienie ciągłości pracy 27

28 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 całego obiektu. Dla prawidłowego funkcjonowania projektowanego obiektu przy reaktorach biologicznych zlokalizowane zostanie pomieszczenie techniczne dla aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki. Dodatkowo w celu zapewnienia wymaganej redukcji związków fosforu projektuje się stację dozowania koagulanta oraz w pomieszczeniu dmuchaw zostaną dostawione 2 dmuchawy napowietrzające. Poniżej przedstawiono uproszczony ideowy blokowy schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w celu łatwiejszego zrozumienia opisywanych w dalszej części operatu zagadnień techniczno-technologicznych rozbudowywanego obiektu. Stacja zlewna obiekt istniejący Pompownia główna obiekt istniejący Osad od odpad pr Skratki i piasek Odpad produkcyjny Stopień mechaniczny obiekt istniejący Higie obiekt i Zbiornik retencyjny obiekt istniejący Węzeł od os obiekt i Reaktor biologiczny SBR obiekt projektowany Odbiornik ścieków obiekt istniejący Zbiorn obiekt ad istnie rea W ciągu technologicznym po rozbudowie i modernizacji ścieki na oczyszczalnię dopływając będą do pompowni głównej (ob.1.1), skąd przetłaczane będą na stopień mechanicznego oczyszczania ścieków stanowiący sitopiaskownik (ob.2). Następnie w sposób grawitacyjny spływają do pompowni pośredniej stanowiącej jednocześnie zbiornik retencyjny (ob.1.2), skąd okresowo przepompowywane będą naprzemiennie do dwóch nowych reaktora porcjowego SBR (ob.3.1 i 3.2) z zasilaniem ciągłym. Ściek oczyszczony odprowadzany będzie poprzez układ pomiarowy nowych reaktorów oraz istniejącą komorę pomiarową (ob.7) do odbiornika, natomiast osad nadmierny kierowany będzie do zbiornika 28

29 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 tlenowej stabilizacji osadu (ob.5) adaptowanego z istniejącego reaktora biologicznego, gdzie podawany będzie napowietrzaniu i okresowemu odwadnianiu na układzie węzła osadowego w budynku wielofunkcyjnym (ob.6) oraz higienizacji za pomocą wapna (symbole użyte w opisie znajdują odzwierciedlenie w projekcie branży technologicznej). Szczegółowy opis procesu technologicznego zawarto w projekcie branży technologicznej Budynek sitopiaskownika Budynek sitopiaskownika zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ściany murowane, stropodach żelbetowy gęsto żebrowy, pokrycie papą termozgrzewalną, kąt nachylenia połaci dachowej 5º. W budynku sterowni. zlokalizowano pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie Dane powierzchniowe i gabarytowe - pow. zabudowy projektowana - 110,95 m 2, - pow. użytkowa projektowana - 98,14 m 2, - kubatura projektowana - 683,45 m 3, - wysokość do okapu - 5,39 m - wysokość budynku od terenu max. - 6,32 m Zatrudnienie Tylko okresowa obsługa urządzeń technologicznych Fundamenty budynku technologicznego Pod ściany zaprojektowano ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 i zbrojone stalą AIIIN. Na fragmentach ścian przy zbiorniku zaprojektowano belki podwalinowe. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Wykonać izolację fundamentów: izolacja pozioma papa asfaltowa na lepiku, izolacja pionowa 2x dysperbit Ściany Ściany zewnętrzne warstwowe gr. 34cm z gazobetonu gr. 24cm odmiany 06 ocieplone styropianem gr. 10cm. Ściany wewnętrzne gr.12cm z gazobetonu odmiany 06 murowane na zaprawie cem wap. Marki 3MPa. Wykończenie ścian : Na ścianach należy wykonać tynki cementowo wapienne kategorii III malowanie farbami akrylowymi, 29

30 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 W pomieszczeniach technicznych płytki glazurowe do wys. 200cm z materiału o dużej odporności na ścieranie i brudzenie Stropodach Zaprojektowano strop gęstożebrowy Teriva 4,0/ Wieńce Żelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojone stalą AIII 34GS Nadproża Prefabrykowane z belek typu L19 lub wylewane na mokro z betonu C20/ Stolarka okienna i drzwiowa Indywidualna Okna o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,9 W/m 2 K Bramy i drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła max. U=2,6 W/m 2 K Parapety Wewnętrzne - betonowe z lastriko, zewnętrzne kształtki klinkierowe Posadzki Rozwiązanie uwarstwień wg. opisów na przekroju i rzucie Kolorystyka elewacji - dach: papa termozgrzewalna - ściany: tynk zewnętrzny w kolorze biało-kremowym - okna i drzwi: w kolorze brązowym - rynny i rury spustowe i opierzenia: blacha ocynkowana Wentylacja W budynku przewidziano wentylację mechaniczną Fundamenty pod urządzenia. Zaprojektowano fundamenty blokowe żelbetowe z betonu C20/25 i zbrojone stalą AIIIN. Fundamenty należy oddylatować od posadzki budynku Wiata na osad odwodniony Dane ogólne: - projektowana powierzchnia zabudowy 33,720m 2, - projektowana powierzchnia użytkowa 30,65 m 2, 30

31 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i projektowana kubatura m 3. - wysokość do okapu 3,90 m - wysokość budynku od terenu max. 4,57 m Wiatę wykonano w stalowej konstrukcji belkowo słupowej. Słupy z HEA140, rygle z HEA140, płatwie z HEA140. Pokrycie dachu z blachy trapezowej. Obudowa jednej ściany z blachy trapezowej w układzie pionowym, do wysokości 90cm murowana gr. 25 cm z bloczków betonowych. Rygle ścienne z r.kw. 80x80x4, Obiekt posadowiono na żelbetowych stopach wykonanych betonu C20/25 i zbrojonych stalą AIIIN. Posadzka płyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym układana w spadku. Kolorystyka elewacji - dach: blacha trapezowa ocynkowana - ściany: tynk zewnętrzny w kolorze biało-kremowym - rynny i rury spustowe i opierzenia: blacha ocynkowana. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. Elementy stalowe należy oczyścić z brudu i rdzy szczotkami stalowymi lub mechanicznie do I stopnia czystości, a następnie pomalować 2-krotnie farbą epoksydową chemoodporną do gruntowania i 3-krotnie farbą epoksydową chemoodporną nawierzchniową w dwóch różnych kolorach. Łączna grubość warstw 180µm Reaktor biologiczny SBR Zaprojektowano prostokątny zbiornik dwukomorowy w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej klasa ekspozycji XA1 z betonu klasy C30/37, W8, F150 i stali AIIIN B500SP. Ściany reaktora o zmiennej grubości od 60cm przy dnie i 40cm u góry. Dno zbiornika zaprojektowano grubości 60cm. Na fragmencie zaprojektowano płytę stropową wspornikową gr.18cm z betonu C30/37 i zbrojoną stala AIIIN. W płycie należy osadzić typowy, prostokątny właz ze stali nierdzewnej oraz typowy właz żeliwny. Na pozostałym fragmencie zbiornika przyjęto przekrycie z laminatu zapewniające hermetyzację zbiornika wg. rozwiązań producenta przekrycia (np.domafoss). Obciążenie przekrycia należy dostosować do odpowiedniej strefy klimatycznej (śnieg wiatr deszcz) Przekrycia należy dostosować do montażu systemu dezodoryzacji przymocowanych do konstrukcji z TWS zgodnie z normą EN E 23. Nie dopuszcza się wchodzenia osób na połać przekrycia. W ścianach zbiorników należy osadzić typowe drabiny ze stali nierdzewnej. W trakcie betonowania ścian należy osadzić w nich tuleje stalowe ze stali kwasoodpornej z kołnierzem w celu osadzenia w nich przejść szczelnych łańcuszkowych typu A2 wg wytycznych branży technologicznej. Przy zbiorniku zaprojektowano typowe schody stalowe spiralne. Balustrady pomostu z rur ø48,3x3,6 i ø26,9x2,3 ocynkowane. Ściany i dno zbiornika od wewnątrz zabezpieczyć elastyczną, dwuskładnikową, mineralną zaprawą uszczelniającą AQAFIN-2K, lub inną o podobnych parametrach użytkowych. Z uwagi na różnicę temperatur na powierzchni ścian zastosowano ocieplenie ze styropianu, eliminujące negatywne skutki wpływu temperatury na konstrukcję. Styropian PS 31

32 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 E FS 20 grubości 10 cm. Natomiast w przypadku płyty stropowej, nieocieplonej, przewiduje się zastosowanie dodatkowego zbrojenia równoważącego wpływ temperatury. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Dobór producenta powłoki wg oferty rynkowej. Przerwy robocze uszczelnić taśmą uszczelniającą pęczniejącą. 32

33 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe - izolacja pozioma 2xpapa asfaltowa na lepiku lub folia izolacyjna PE. Izolacja pionowa: konstrukcję zabezpieczyć przez dwukrotne smarowanie preparatami bitumicznymi Zbiornik przelewowy Zbiornik zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej z betonu C 25/30 szczelnego i zbrojoną stalą AIII N. Ściany i dno gr. 25cm, płyta przekrycia gr. 16cm. W trakcie betonowania ścian należy osadzić w nich tuleje stalowe ze stali kwasoodpornej z kołnierzem w celu osadzenia w nich przejść szczelnych łańcuszkowych typu A2 wg wytycznych branży technologicznej W ścianach zbiorników należy osadzić typowe stopnie złazowe. W płycie przekrycia osadzić właz montażowy wg wytycznych branży technologicznej, którego przekrycie zaprojektowano ze stali kwasoodpornej oraz przejścia z rury PCV160. Ściany i dno zbiornika od wewnątrz zabezpieczyć elastyczną, dwuskładnikową, mineralną zaprawą uszczelniającą AQAFIN-2K, lub inną o podobnych parametrach użytkowych. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Dobór producenta powłoki wg oferty rynkowej. Przerwy robocze uszczelnić taśmą uszczelniającą, pęczniejącą. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe - izolacja pozioma 2xpapa asfaltowa na lepiku lub folia izolacyjna PE. Izolacja pionowa: konstrukcję zabezpieczyć przez dwukrotne smarowanie Abizolem R+P. 3. Zabezpieczenia przeciwwilgociowe i przeciwwodne Fundamenty zabezpieczyć izolacja pionowa - dwukrotne smarowanie preparatami bitumicznymi, na izolacje poziome przyjęto folię izolacyjną lub papę asfaltową na lepiku. Dla fundamentów posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej. należy wykonać izolację przeciwwodną z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku lub maty bentonitowej. 4. Zabezpieczenia pożarowe obiektu Dane gabarytowe: wg opisu jw. Odległość od obiektów; wg projektu zagospodarowania Parametry substancji palnych : nie występują Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; do 500MJ 33

34 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Kategoria zagrożenia ludzi: nie dotyczy Zagrożenie wybuchem: nie dotyczy Podział na strefy pożarowe projektowany budynek zakwalifikowany do grupy magazynowej PM Wymagana klasy odporności ogniowej - E spełniona. Klasa odporności ogniowej el. budynku nie stawiane są wymogi (budynek zaprojektowano z elementów niepalnych), strefa pożarowa < m 2, wykończenie wnętrz z elementów niepalnych, Warunki ewakuacji: spełnione, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne - wyjścia bezpośrednio na zewnątrz przez 2 szt. zewnętrznych drzwi ewakuacyjnych, Nie występują szczególne warunki zabezpieczenia instalacji użytkowych. Wyposażenie w hydranty wewnętrzne zgodnie z przepisami Wyposażenie w gaśnice: zgodnie z przepisami (2 szt. w pom. magazynowym, 1 szt. pod wiatą, 1 szt. w pom. socjalnym), Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia: z hydrantu Drogi pożarowe: droga wewnętrzna Uwagi końcowe: Obiekt należy wyposażyć w instrukcję ochrony p. poż.. Obiekt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać ważny certyfikat lub aprobatę techniczną do stosowania w ochronie p.pożarowej. 5. Charakterystyka energetyczna Właściwości cieplne przegród budowlanych Budynek techniczny jest ogrzewany tylko w zakresie niezbędnym do pracy urządzeń technologicznych i zapotrzebowanie na energię jest mniejsze niż 50kWh/m 2. Temperatura w budynku < 8 o. Wymagania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r. Nr 75, poz. 690; Dz.U z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) dla budynków: Zastosowane płyty warstwowe PWS grubości 100 mm spełniają warunki normy PN- 91/B-02020, współczynnik przenikania ciepła: - dla ścian wynosi Uc = 0,38 [W/m 2 K] < 0,9 [W/m 2 K]. - dla dachu wynosi Uc = 0,41 [W/m 2 K] < 0,7 [W/m 2 K]. 34

35 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO Zamawiający: Gmina Biecz, ul. Rynek 1, Biecz Inwestor : Gmina Biecz, ul. Rynek 1, Biecz Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji. Oczyszczalnia ścieków w m. Biecz zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 2428/1, 2428/2, 2428/3, Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów właścicielem terenu zajętego pod oczyszczalnię jest Gmina Biecz. Zakresem opracowania objęto teren oczyszczalni ścieków w granicach ogrodzenia. Przedmiotem opracowania jest projekt : Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu. Po rozbudowie przepustowość Oczyszczalni wyniesie 200m 3 /h (na odpływie zrzut periodyczny co 4 godziny). Szczegóły organizacji robót musi przygotować wykonawca robót, gdyż prace mogę być wykonywane przez różnych wykonawców. L.p. Zakres robót 1. Zblokowany obiekt pompowni obiekt istniejący - wymiana / modernizacja pomp 2. Budynek sitopiaskownika, stacji dozowania PIX i sterowni obiekt projektowany - budowa budynku w technologii tradycyjnej, - montaż instalacji wentylacji mechanicznej z czujnikiem siarkowodoru, - montaż wyposażenia sterowni, - budowa układu rurociągów: doprowadzenia i rozdziału ścieków podczyszczonych z przepompowni, odpływu ścieków oczyszczonych z reaktorów wraz z układem pomiarowym, odprowadzenia osadu z układem pomiarowym, doprowadzenia sprężonego powietrza, - doprowadzenie do budynku przyłącza wodociągowego z sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni, - odprowadzenie ścieków technologicznych do kanalizacji zakładowej, - doprowadzenie energii elektrycznej z sieci na terenie oczyszczalni ścieków, 35

36 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i montaż instalacji wod kan i elektrycznej w budynku - montaż zbiorników polietylenowych w stelażu z wanną wychwytową, - montaż pompy dozującej. 3. Reaktory biologiczne 1; 2 obiekty projektowane - budowa komór żelbetowych z pomostem roboczym, przekryciem z laminatu z włazami roboczymi, wentylacją komór, montaż odpowiednich przejść szczelnych, - montaż schodów systemowych, - montaż układu napowietrzania drobnopęcherzykowego rurociągi i dyfuzory dyskowe, - montaż mieszadeł zatapialnych, - montaż pomp osadu nadmiernego, - montaż żurawików do obsługi urządzeń, - montaż sond pomiarowych, - odprowadzenie nadmiaru ścieków przelewem do kanalizacji zakładowej, 4. Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu obiekt adaptowany - wymiana / modernizacja pomp 5. Budynek wielofunkcyjny obiekt istniejący - dobudowanie układu dwóch dmuchaw pracującego na potrzeby projektowanych reaktorów, - montaż odpowiedniego orurowania z układem zaworów, - montaż rurociągu ścieku oczyszczonego do płukania prasy 6. Zbiornik przelewowy obiekt projektowany - budowa komory żelbetowej przykrytej, w stropie włazy do obsługi urządzeń, - montaż pompy zatapialnej ze stopą sprzęgającą i prowadnicami, - montaż odpowiednich przejść szczelnych, - montaż rurociągów, - montaż sond pomiarowych, - montaż żurawika do obsługi pompy, 7. Silos magazynowy wapna obiekt projektowany - montaż silosu V=10 m 3 na istniejących fundamentach, - wykonanie otworu w ścianie dla przenośnika wapna, - wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania. 8. Wiata (zadaszenie) na osad odwodniony obiekt projektowany - budowa wiaty w konstrukcji stalowej belkowo - słupowej, 9. Sieci grawitacyjne - budowa rurociągów z rur Ø315mm, Ø200mm, PCV-u, 36

37 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i montaż studzienek Ø3600mm, Ø425mm, PCV-u, 10. Sieci ciśnieniowe - budowa rurociągów z rur Ø200mm, Ø90mm, Ø75mm, Ø32mm, PE100 PN10 SDR17 - budowa rurociągów z rur DN100 (114,3x3,0mm) stal , - montaż zasuw do zabudowy w ziemi, 11. Sieci elektryczne - przewidziano wykonanie przyłączy do projektowanych obiektów z istniejącej na terenie oczyszczalni sieci. 12. Zieleń - przewidziano wycinkę istniejących drzew na terenie przewidzianym pod budowę nowych obiektów, - przewidziano odtworzenie zieleni poprzez nasadzenia drzew i obsianie trawą terenu po wykonaniu robót budowlanych. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wykaz obiektów kubaturowych istniejących na terenie objętym projektem (teren istniejącej oczyszczalni ścieków) : 1. Zblokowany obiekt pompowni. 2. Stacja zlewna ścieków dowożonych. 3. Reaktor biologiczny obiekt adaptowany na KTSO. 4. Budynek wielofunkcyjny. 5. Komora pomiarowa. 6. Budynek magazynowy. Drogi znajdujące się na terenie są w dobrym stanie i nie podlegają wymianie. Projektowane sieci przewidziano w miejscach przejść pod drogami wykonać metodą bezrozkopową. W miejscach skrzyżowań projektowanych sieci z uzbrojeniem istniejącym zachowano normatywne odległości w pionie i poziomie, wymagane dla poszczególnych rodzajów uzbrojenia. W miejscach zbliżeń w pionie i poziomie przewody zabezpieczyć przez założenie rur ochronnych. 37

38 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Elementy zagospodarowania terenu,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych (roz. 4-6 Dz. U. 2003/47/401). Na zagospodarowanie terenu budowy składają się: 1) sieć komunikacyjna obejmująca drogi dojazdowe i trasy komunikacyjne w obrębie placu budowy, 2) zespoły maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbędnymi drogami montażowymi lub torowiskami), 3) środki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego, 4) obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwórnie prefabrykatów i warsztaty ślusarskie), 5) składowiska i magazyny materiałowe z urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi, 6) przyobiektowe składowiska materiałów i wyrobów, 7) budynki pomocnicze dla obsługi budowy i dla obsługi personelu (obiekty socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe), 8) oświetlenie placu budowy, 9) sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, 10) zapewnienie łączności telefonicznej, przekazu informacji i in., 11) środki profilaktyki przeciwpożarowej, 12) ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki. Droga dojazdowa istniejąca, Szerokości 4,0m, nawierzchnia z kostki brukowej. Teren istniejącej oczyszczalni ścieków przewidzianej do rozbudowy i modernizacji jest ogrodzony. Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się przez ich ogrodzenie i oznakowanie. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 38

39 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m. Przejścia nad zagłębieniami lub obok nich powinny być zaopatrzone w balustrady z poręczą ochronną na wysokości 1,10 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m również zabezpiecza się balustradą. Nachylenie tych dróg nie może być większe niż: dla wózków szynowych 4%; dla wózków bezszynowych 5% i dla taczek 10%. Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadów większych niż 10%. Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące minimalne odległości: - 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, - 5 m od stałego stanowiska pracy, - 2 m od wykopu i jednocześnie - 0,6 m od krawędzi klina odłamu wykopu, - 2 m między stosami elementów a wznoszonym obiektem. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Materiały sypkie, takie jak piasek i żwir, powinny być przechowywane w pryzmach z zachowaniem kąta stoku naturalnego tych materiałów. 39

40 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie przekraczającej 2 m. Materiały workowane należy układać krzyżowo do wysokości najwyżej 10 warstw. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją producenta. Zabrania się składowania materiałów pomiędzy skrajnią lub torowiskiem żurawia, a konstrukcją wznoszonego obiektu budowlanego. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych Energia elektryczna po terenie placów budowy jest rozprowadzana liniami o napięciu 230/400V, która zasila rozdzielnice stałe lub przenośne, skrzynki rozdzielcze (zaleca się stosowanie obudów z materiałów izolacyjnych z jednoczesną odpornością na urazy mechaniczne). Rozdzielnice mogą zawierać urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, łącznik umożliwiający odłączenie jej spod napięcia, zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe obwodów 1 i 3 fazowych zakończonych gniazdami wtyczkowymi, które powinny być zainstalowane wewnątrz rozdzielnicy lub na zewnętrznych ściankach. Dla ochrony przeciwporażeniowej, dodatkowej, na poszczególnych obwodach instaluje się wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30 ma. Jeżeli jest przewidziana ochrona ludzi przed dotykiem pośrednim za pomocą samoczynnego odłączenia zasilania, odpowiednio do rodzaju systemu ochronnego, napięcie bezpieczne dotyku powinno być ograniczone do wartości 24 V prądu przemiennego i 60 V prądu stałego. Instalacje elektryczne na placach budowy wykonywane są przewodami ruchomymi. Długość linii wykonanych przewodami ruchomymi do poszczególnych odbiorników nie powinna być większa niż 50m. Wysokość zawieszenia przewodów powinna być taka, aby nie utrudniać prowadzenia robót budowlanych, transportu i ruchu. 40

41 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Eksploatacja urządzeń i instalacji na placu budowy to wykonywanie okresowe oględzin, przeglądów, pomiarów i prób w terminach określonych przez pracowników dozoru w instrukcji eksploatacji. Zaleca się wykonywanie oględzin co najmniej raz w tygodniu, przegląd co najmniej raz na sześć miesięcy oraz po każdym usunięciu uszkodzeń, po przeniesieniu na inne miejsce i przed włączeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej. Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kv; 5m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kv, lecz nie przekraczającym 15kV; 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kv, lecz nie przekraczającym 30kV; 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kv, lecz nie przekraczającym 110kV; 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kv. Przy używaniu urządzeń transportowych zachowanie odległości podanych wyżej odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu tego urządzenia. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego) powinny być zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób i rozmieszczone na placu budowy tak, aby odległość od najdalszego urządzenia zasilanego nie przekraczała 50 m. Podłączeniem i konserwacją urządzeń elektrycznych mogą zajmować się wyłącznie osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne E eksploatacja z podaniem wysokości napięcia, np. do 1 kv. Kontrolę urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrolę stanu i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i oporności oraz ponadto: - przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych; - przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; - przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 41

42 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Oświetlenie stanowisk pracy, pomieszczeń i dróg komunikacyjnych powinno być, w miarę możliwości, światłem dziennym. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Do oświetlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiększonym zagrożeniu porażenia prądem i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródła światła w zasięgu ręki, powinno się używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24 V) za pomocą transformatorów bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. Stojaki oświetleniowe mogą być zasilane napięciem 400/230 V pod warunkiem, że: - oprawy umieszczone są powyżej 2,5 m od powierzchni, na której mogą znajdować się pracownicy, - mają zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim osiągniętym przez: 1) ograniczenie prądu do wartości bezpiecznej, 2) samoczynne odłączenie zasilania w określonym czasie, gdy wartość tego prądu może być równa lub większa od bezpiecznej. Ponadto sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności: 1) wydłużonych cieni, 2) olśnienia wzroku, 3) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie, 4) zjawisk stroboskopowych. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych stosuje się przepisy rozporządzenia Dz. U. nr 4, poz. 401 z 2003r. oraz ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych Skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. Instruktaż pracowników, środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 42

43 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Lp. Rodzaje zagrożeń skala zagr. Miejsce i czas występowania Instruktaż pracowników Środki techniczne i organizacyjne Roboty budowlane, które stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożeń Wykopy o ścianach pionowych gł.>1,5 m lub o bezpiecznym nachyleniu ścian i gł.>3,0m Ryzyko upadku z wysokości Roboty wykonywane w pasach drogowych lub w bezpośrednim sąsiedztwie pasów drogowych W BW P -wykopy fundamentowe obiektu - wykopy pod sieci uzbrojenia podziemnego - głębokie wykopy - montaż urządzeń montaż elementów instalacji - wszelkie roboty budowlanoinstalacyjne realizowane w tych warunkach -przed przystąpieniem do wykonywania robót - instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem miejsc i sytuacji szczególnego zagrożenia - przed przystąpieniem do wykonywania robót - instruktaż stanowiskowy - przed przystąpieniem do wykonywania robót - instruktaż stanowiskowy -odzież robocza - rozparcie wykopów - bariery ochronne i zabezpieczające - tablice informacyjne i ostrzegawcze - miejsca składowania urobku - wyznaczenie stref zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego - odzież robocza i ochronna - aktualne badania lekarskie - sprzęt zabezpieczenia osobistego (szelki bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa) - bariery ochronne - prace z asekuracją - ustalenie środków łączności ze wskazanymi przedstawicielami zarządcy terenu - odzież robocza i ochronna - bariery ochronne wydzielające teren budowy w zakładzie lub w komunikacji publicznej -zabezpieczenia (daszki) ochronne czynnych stanowisk pracy i urządzeń -tablice informacyjne i ostrzegawcze - nadzór gestorów uzbrojenia i gospodarza terenu - wyznaczenie przejść, przejazdów i tras uzbrojenia 43

44 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i montaż - odzież robocza i ochronna elementów - uprawnienia zawodowe i konstrukcji - instruktaż przed aktualne badania lekarskie Roboty obiektów przystąpieniem do - tablice i znaki ostrzegawcze 1.4. wykonywane przy BW podziemnych wykonywania robót - wyznaczone strefy użyciu dźwigów konstrukcji - instruktaż bezpieczeństwa, strefy obiektów stanowiskowy bezpiecznego zbliżania do sieci inżynierskich uzbrojenia nad i podziemnego Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetyczn ych w strefie niebezpiecznej obejmującej 3 m dla linii 1 KV, Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych P P - roboty związane z budową i rozbiórką obiektów i elementów obiektów uzbrojenia terenu /wykopy, montaż rurociągów, roboty drogowe i - roboty izolacyjne - roboty asfaltowe - instruktaż przed przystąpieniem do robót - instruktaż stanowiskowy we współdziałaniu z przedstawicielami gestorów uzbrojenia - instruktaż przed przystąpieniem do robót - instruktaż stanowiskowy - odzież robocza i ochronna - wyznaczone strefy bezpiecznego zbliżenia do linii elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych) - wyznaczone przejazdy (bramki) pod liniami elektroenergetycznymi - sygnalizatory napięcia na ruchomym sprzęcie budowlanym (żurawie, koparki itp) - napisy ostrzegawcze (znaki, tablice) - uprawnienia zawodowe do obsługi sprzętu, aktualne badania lekarskie -odzież robocza i ochronna -aktualne badania lekarskie - oświetlenie 25V akumulatorowe lub 12 V elektryczne - wygrodzenie strefy ochronnej - napisy ostrzegawcze (tablice, znaki) - uprawnienia zawodowe do wykonywania robót - ustalony skład osobowy z wyznaczeniem osób do asekuracji -zorganizowany system ratownictwa specjalistycznego 44

45 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów (ponad 1,0 t) BW - roboty przy użyciu dźwigów - montaż urządzeń wyposażenia obiektów (zbiorniki) -instruktaż przed przystąpieniem do robót -instruktaż na stanowisku pracy -odzież robocza i ochronna - badania lekarskie - uprawnienia zawodowe do pracy przy obsłudze dźwigu - ustalenie kolejności montażu i demontażu -dobór zawiesin do podnoszenia danego elementu - wyznaczenie strefy niebezpiecznej - tablice i znaki ostrzegawcze - wyznaczenie tras dojazdu i przejść poza strefą niebezpieczną - ustalenie zasad i sposobu porozumiewania się obsługi i pracowników montażu - sygnalizator napięcia na dźwigu pracującym w pobliżu linii napowietrznych UWAGA: W kol. 3 należy ocenić skalę zagrożenia robót, które stwarzają wysokie ryzyko powstania takich zagrożeń wg następującej symboliki: P zagrożenie przeciętne; W zagrożenie wysokie; BW zagrożenie bardzo wysokie Przy doborze środków ochrony indywidualnej należy się kierować ustaleniami zawartymi w tab. 1, 2 i 3 stanowiące załączniki do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz U Nr 169/2003 poz. 1650) * Rodzaje robót budowlanych, w których mogą wystąpić zagrożenia podczas realizacji prac, należy wybrać z powyższego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej inwestycji czy remoncie) zakresu robót. Wniosek końcowy Uwzględniając rodzaj i charakter projektowanych robót występujące rodzaje zagrożeń oraz przewidywany czasokres prowadzenia robót (dłużej niż 30 dni roboczych i przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników lub przy pracochłonności planowanych robót przekraczającej 500 osobodni) przed rozpoczęciem budowy należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 45

46 Podstawa prawna Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Ustawa z dnia Prawo Budowlane art 20.1 pkt. 1a, art. 21 a, 1, 1a, 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z w sprawie ogólnych przepisów bhp 4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych 7. Uwagi końcowe 7.1 Projektowane fundamenty należy posadowić na gruncie rodzimym. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia występowania gruntów nienośnych należy je wybrać i zastąpić chudym betonem C8/10 lub skontaktować się z biurem autorskim. 7.2 Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż., a w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972r. (Dz. Ustaw Nr 13, poz. 93). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. Ustaw Nr 62, poz. 285). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. Ustaw Nr 129, poz. 844). 7.3 Szczególną uwagę należy zwrócić przy wznoszeniu obiektów, aby cały czas zachować stateczność ich elementów konstrukcyjnych i zapewnić bezpieczeństwo ludziom. Każdorazowo należy zabezpieczyć bezpieczeństwo elementów w fazie montażu. 7.4 Roboty budowlane wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 7.5 Na budowie należy stosować tylko materiały i elementy konstrukcyjne, które mają wymagane atesty i świadectwa ITB. 46

47 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne są ściśle powiązane z projektami instalacyjnymi, dlatego przy wszelkich zmianach konstrukcji muszą być one brane pod uwagę. 7.7 Beton we wszystkich elementach betonowych, wykonywanych na miejscu budowy, należy zawibrować. 7.8 Prace konstrukcyjne są trudne i niekiedy niebezpieczne, dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych robotników obeznanych z tego typu pracami i pod nadzorem pracowników uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie. Opracowała: mgr inż. Hanna Ziołek 47

48 Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i Obliczenia statyczne 48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 Rysunki do projektu zagospodarowania terenu

73 ORIENTACJA Oczyszczalnia ścieków w Bieczu Rys. nr 1

74

75

76 Rysunki do projektu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków L.p. Nazwa obiektu wg ewidencji środków trwałych Opis konstrukcji obiektu Data oddania budynku do użytku/ data modernizacji Wartość budybku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna Nazwa obiektu : Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piszu. Temat : ZBIORNIK RETENCYJNY Ob. Nr. 16 Adres inwestycji : Oczyszczalnia ścieków w Piszu Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT BUDOWY KOMPOSTOWNI ODPADÓW JAKO ELEMENTU INSTALACJI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZADANIE 1 - ROBOTY BUDOWLANE Adres

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY

REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Tom 3: Stadium: Gmina Grybów 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY Dz. nr 520/6, 515/1 obr. Biała Niżna gm. Grybów Budowlana:

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Nr zlecenia: Bd 4434 Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Rodzaj opracowania: BRANśA KONSTRUKCYJNA Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy Zamawiający: Gmina śukowo ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r.

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku i budowa zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY I. INFORMACJE OGÓLNE 1. INWESTOR Urząd Gminy w Cegłowie,. 2. UŻYTKOWNIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie, ul. Dobrzyckiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - projekt budowlany - Dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Konstrukcja główna Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1: 500. 1.3. Inwentaryzacja 2. Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU INWESTOR : Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiego 4 INESTYCJA : PRZEBUDOWA WRAZ Z DOBUDOWĄ EWAKUACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU INTERNATU

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ;

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ; PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl EGZ.1 INWESTOR: Gmina Gołdap ul.plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap PRZEDSIĘWZIĘCIE

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy , ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192, 193, 194.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy , ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192, 193, 194. PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE PAWEŁ STEFANOWICZ 24-100 PUŁAWY UL.WŁOSTOWICKA 237 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy 24-100, ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

ADV. p r o j e k t Szczawno Zdrój, ul. Saperów 1/1 tel. kom , NIP PROJEKT WYKONAWCZY

ADV. p r o j e k t Szczawno Zdrój, ul. Saperów 1/1 tel. kom , NIP PROJEKT WYKONAWCZY ADV p r o j e k t 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Saperów 1/1 tel. kom 0 602 257 844, adv.projekt@wp.pl NIP 886-24-01-646 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż. MENT JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: BIURO PROJEKTÓW DIAMENT 62-510 KONIN, ul. DWORCOWA 9/5 TEL./FAX. (0-63) 242-54-24 OBIEKT: BRANŻA: INWESTOR: Projekt pochylni dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo