PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM- LISTA TEMATÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM- LISTA TEMATÓW"

Transkrypt

1 PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM- LISTA TEMATÓW 1. Zaprezentuj w formie np.; programu wycieczki, prezentacji multimedialnej najciekawsze według Ciebie zabytki architektury w Twoim mieście. Ł. Puchalski 2. Zaprezentuj w dowolnej formie rozwój sportu na przestrzeni wieków i jego wpływ na życie społeczeństw. Ł. Puchalski 3. Przedstaw historię szkoły -przewodnik multimedialny. Ł. Puchalski 4. Wyjaśnij w dowolnej formie pojęcie: patriotyzm, wczoraj i dziś. Ł. Puchalski 5. Udowodnij, że inwestycje giełdowe mogą być sposobem na aktywne oszczędzanie. Ł. Puchalski 6. W ramach prezentacji multimedialnej wyjaśnij, czym są środki masowego przekazu i jaki jest ich wpływ na rzeczywistość. Ł. Puchalski 7. Udowodnij, że Bystrzyca Kłodzka jest Twoim miejscem na Ziemi. Przedstaw ciekawostki związane z miastem w formie prezentacji multimedialnej. M. Dereń 8. Pasja czytania książek- napisz recenzje 10 wybranych powieści współczesnych. Zbierz i zaprezentuj 10 opinii swoich kolegów i koleżanek dotyczących wybranych pozycji książkowych. M. Dereń 9. Zbierz informacje o tajemniczych miejscach w Twojej okolicy. Przygotuj wystawę "Szlakiem legend". M. Dereń 10. Inscenizacja fragmentów wybranego dramatu. B. Kobryń 11. Przygotowanie konkursu w dowolnej formie dla uczniów gimnazjum lub szkoły podstawowej: Czy znasz lektury szkolne? B. Kobryń 12. Czy młodzież w Bystrzycy Kłodzkiej mówi gwarą młodzieżową? Ułóż słownik gwary młodzieżowej Bystrzycy Kł. B. Kobryń 13. W tłumie człowiek przestaje być sobą. Co to są emocje zbiorowe? Napisz zbiór reportaży z uczestnictwa lub obserwacji widowisk sportowych lub muzycznych uwzględniających ten problem. B. Kobryń 14. Opracuj informator dla Dyskusyjnego Klubu Filmowego na temat wartościowych filmów wojennych polskich i zagranicznych. B. Kobryń 15. Przygotuj prezentację w dowolnej formie (wykład, prezentacja graficzna lub multimedialna) ukazującą 10 książek beletrystycznych, które powinien znać każdy współczesny nastolatek. M. Beresztan 16. Przygotuj prezentację (wykład, prezentacja graficzna lub multimedialna): wizerunek nastolatki we współczesnej prasie młodzieżowej. M. Beresztan 17. Przygotuj grę planszową na motywach wybranego mitu greckiego. M. Beresztan 18. Wybierz dzieło lub styl artystyczny i przetwarzając je, zaaranżuj pomysł na terenie szkoły. M. Kociumbas 19. Wybierz kilka zabytków architektury Bystrzycy Kł. i zaprezentuj je ciekawie w szkole lub innych instytucjach. - M. Kociumbas 20. Przygotuj album na temat Bystrzyca Kłodzka dawniej i dziś. A. Synowiec 21. Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej lub innej, w jaki sposób zmieniał się teatr na przestrzeni wieków. A. Synowiec 22. Zaprojektuj i przygotuj w formie prezentacji multimedialnej poradnik dla współczesnego gimnazjalisty Z savoir- vivrem za pan brat. A. Synowiec 23. Zaprezentuj galerię wielkich Polaków XX i XXI wieku w postaci gazetki ściennej. A. Synowiec 24. Zaprezentuj w formie multimedialnej historię książki. A. Rarus, I. Sulikowska 25. Udowodnij, ze biblioteka jest ważnym miejscem w szkole. A. Rarus, I. Sulikowska 26. Bystrzyca Kłodzka to miasto schodów - przedstaw obraz miasta w formie wystawy fotograficznej. D. Sip- Podlewska 27. Sylwetka Jana Nepomucena - historia i współczesna obecność w naszych okolicach. Przygotuj prezentację multimedialną zagadnienia. D. Sip- Podlewska

2 28. Śladami świętych - poszukiwania ikonograficzne. Przygotuj prezentację multimedialną powarsztatową. D. Sip-Podlewska 29. Zaprojektuj i przygotuj w formie prezentacji multimedialnej wycieczkę po kościele parafialnym w Bystrzycy Kłodzkiej A. Prasał 30. Przygotuj rozważania i przeprowadź nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania A. Prasał 31. Udowodnij jaki jest wpływ jednostki na globalne ocieplenie? - M. Włosowicz 32. Przedstaw prezentację w dowolnej formie (prezentacja graficzna, multimedialna, wykład) na temat wpływu człowieka na ekosystemy. - M. Włosowicz 33. Opracuj informator, atlas o chronionych gatunkach roślin i zwierząt w naszym regionie. - M. Włosowicz 34. Poznanie istniejących i planowanych form ochrony przyrody w gminie Bystrzyca Kłodzka oraz przygotowanie prezentacji na ten temat.- M. Żochowska i B. Czarnecka 35. Organizacja happeningu i przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Ziemi. B. Czarnecka, M. Żochowska, M. Włosowicz 36. Przygotuj prezentację ukazującą bioróżnorodność biologiczną w Polsce. - B. Czarnecka 37. Przedstaw istniejące i planowane formy ochrony przyrody w gminie Bystrzyca Kł. - M. Żochowska i B. Czarnecka 38. Młody meteorolog - pomiar i obserwacja różnych składników pogody za pomocą przyrządów w klatce meteorologicznej, opracowanie w pracowni komputerowej - M. Żochowska, W. Jacuk 39. Opracuj w trzyosobowym zespole temat Sole wokół nas, zastosowanie i właściwości : R. Kornel osoba 1: Sole w przyrodzie i rolnictwie, osoba 2: Sole w kuchni i łazience, osoba 3: Sole w aptece i sole trujące, Zaprezentuj swoją pracę w dowolnej formie (prezentacja multimedialna, referat, plakat, mini wykład itp.) 40. Poszukaj w dostępnych źródłach, przeanalizuj i opracuj w trzyosobowym zespole temat Zanieczyszczenia powietrza : R. Kornel osoba 1: Analiza źródeł zanieczyszczeń powietrza, osoba 2: Występowanie zjawiska efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczy, dziury ozonowej i smogu, osoba 3: Alternatywne źródła energii, Zaprezentuj swoją pracę w dowolnej formie (prezentacja multimedialna, referat, plakat, mini wykład itp.). 41. Opracuj w pięcioosobowym zespole temat Związki chemiczne w żywieniu i ich wpływ na zdrowie człowieka : R. Kornel osoba 1: Jakie pierwiastki muszą znajdować się w pożywieniu człowieka, aby mógł prawidłowo funkcjonować?, osoba 2:Chemia a wyżywienie ludzkości zalety i wady, osoba 3: Jakie są podstawowe składniki żywności i jaką pełnią rolę w organizmie człowieka?, osoba 4: Jak i dlaczego stosujemy środki konserwujące żywność? Co oznacza tajemnicze E?, osoba 5: Czym należy kierować się planując posiłki?, Zaprezentuj swoje wyniki w dowolnej formie (plakat, prezentacja multimedialna, referat, mini wykład, itp.) 42. Odpowiedz na pytanie w zespole pięcioosobowym: Co sprawia, że Marię Skłodowską Curie uznaje się za kobietę niezwykłą? : R. Kornel osoba 1: Linia życia i biogramy Marii Skłodowskiej Curie (ulotki, broszury, itp.),

3 osoba 2: Wyjątkowe cechy osobowości Marii Skłodowskiej - Curie jako kobiety i uczonej (prezentacja multimedialna), osoba 3: Wady i zalety promieniowania jądrowego (prezentacja multimedialna lub referat), osoba 4: Z życia Marii Skłodowskie Curie (gazetka ścienna lub zakładka na szkolnej stronie internetowej), osoba 5: Drzewo genealogiczne rodziny Marii Skłodowskiej- Curie. 43. Na podstawie różnych źródeł informacji zgromadź i przedstaw w dowolnej formie materiały dowodzące o pożyteczności i szkodliwości dwutlenku węgla, oraz przedstaw wnioski M.Węckowicz 44. Dokonaj przeglądu układu okresowego pierwiastków chemicznych i znajdź polskie ślady. Opracuj i przedstaw notę informacyjną na dany temat. M. Węckowicz 45. Udowodnij, że układ okresowy pierwiastków chemicznych jest źródłem wiedzy chemicznej i historycznych ciekawostek i przedstaw w wybranej przez siebie formie. M. Węckowicz 46. Opracuj sposoby wykonywania pomiarów, w sytuacjach kiedy obiekt jest niedostępny. Przedstaw wyniki w formie zbioru zadań, z punktami niedostępnymi w Twojej okolicy. - T. Sobczuk 47. Zbadaj własności liczb pierwszych, liczb doskonałych, liczb bliźniaczych, liczb trójkątnych, liczb pitagorejskich, liczb złotych itp. Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej. - T. Sobczuk 48. Sklasyfikuj i skonstruuj modele wielościanów. - J Ćwik-Jacuk 49. Zanalizuj zastosowanie matematyki w Twoim domu. - J Ćwik-Jacuk 50. Porównaj, jak wyglądał kalendarz na przestrzeni dziejów. - J Ćwik-Jacuk 51. Wyznaczyć doświadczalnie przyspieszenie ziemskie w różnych miejcach i za pomocą różnych metod badawczych. - S Pierzchała-Ryznar 52. Zbadać zjawiska elektryczne przy pomocy szkolnego zestawu Sondy: - S Pierzchała- Ryznar prawo Ohma charakterystyka prądowo-napięciowa diody, żarówki proste obwody elektryczne. 53. Przedstaw historię złotej liczby i związanych z nią pojęć harmonii na wybranych przykładach w matematyce, architekturze, muzyce, przyrodzie. Podaj własności tej liczby - R Hanek. 54. Kiedy zaświeci żarówka zaprojektuj oświetlenie swojego pokoju z wykorzystaniem projektu PHeT W. Jacuk. 55. Zaprojektuj model naszego układu słonecznego z wykorzystaniem programu GeoGebra W. Jacuk. 56. Wyjaśnij w jaki sposób powstają dźwięki. Zanalizuj ich wpływ na nasze zdrowie korzystając z dowolnych źródeł przedstaw to w formie prezentacji multimedialnej. K. Olejnik 57. Stosując prawo Archimedesa wyjaśnij dlaczego statek pływa na wodzie. Zaprojektuj prezentacje multimedialną, która ukaże to zjawisko. K. Olejnik 58. Scharakteryzuj turystykę pielgrzymkową na Ziemi Kłodzkiej-prezentacja multimedialna - J.Biniek 59. Określ przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie (II poł. XX w-do dziś). Prezentację dopełnij mapą świata z naniesionymi miejscami konfliktów według ich przyczyny. - J. Biniek 60. Kuchnia regionalna jako atrakcja turystyczna? Opracuj w formie książki kucharskiej (możliwość opracowania w formie multimedialnej). L. Brzezicka, M. Czermak, 61. Wywiady ze świadkami historii naszego regionu (opracuj wywiad w dowolnej formie np. film, prezentacja, prelekcja). L. Brzezicka,

4 62. Ślady niemieckie w naszym mieście, przedstaw je w dowolnej formie. L. Brzezicka, 63. Święta w krajach niemieckojęzycznych, przedstaw je w dowolnej formie, np. album. L. Brzezicka, 64. Prześledź życiorysy sławnych Niemców i przedstaw je w dowolnej formie. L. Brzezicka, 65. Opracuj plan wycieczki do dowolnego miasta Niemiec, Austrii lub Szwajcarii. L. Brzezicka, 66. Zareklamuj swoje miasto koledze z zagranicy w dowolnej formie. L. Brzezicka, 67. Opracuj prezentację na temat Zamki i pałace Ziemi Kłodzkiej. L. Brzezicka, 68. Porównaj i zdecyduj wycieczka realna czy wirtualna? L. Brzezicka, M. Czermak, 69. Opracuj przewodnik turystyczny po naszym terenie. L. Brzezicka, M. Czermak, 70. Jak uczcimy jubileusz szkoły? Opracuj program uczczenia jubileuszu naszej szkoły w dowolnej formie. L. Brzezicka, 71. Opracuj program kilkudniowej wycieczki do Niemiec obejmującej trzy landy. Zaprojektuj m.in. noclegi, środki transportu, miejsca posiłków oraz zwiedzanie miast. A. Karpińska-Jach 72. Na podstawie rozmów ze świadkami, książek i innych źródeł opisz dawną kuchnię Hrabstwa Kłodzkiego oraz podaj przepisy na dwa najciekawsze dania. A. Karpińska-Jach 73. Wybierz ciekawe reklamy z prasy niemieckojęzycznej i zanalizuj je - przetłumacz slogan reklamowy, opisz obrazek z reklamy i przedstaw swoją opinię na jej temat. A. Karpińska-Jach 74. Zanalizuj historię naszej szkoły w kontekście historii regionalnej na podstawie polskich i niemieckich publikacji. H. P. Keuten 75. Porównaj prezentacje polsko-niemieckich stosunków w historii i w dzisiejszej Unii Europejskiej w podręcznikach i publikacjach polskich i niemieckich. H. P. Keuten 76. Porównaj prezentacje polsko-francuskich stosunków w historii i w dzisiejszej Unii Europejskiej w podręcznikach i publikacjach polskich i francuskich. H. P. Keuten 77. Ekologia w różnych językach.(np. jak zmniejszyć zanieczyszczenie wód w naszej okolicy, w jaki sposób zmobilizować społeczność naszej szkoły do segregacji odpadów, co możemy zrobić, żeby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w naszej szkole?) -, L. Brzezicka 78. Społeczność lokalna a znajomość języków obcych- przeprowadź sondaż wśród mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej (różne grupy wiekowe), następnie dokonaj analizy powyższego zagadnienia. - M. Feszczuk 79. Walentynki - międzynarodowy język miłości- opracuj i wykonaj gazetkę ścienną i/lub artykuł do gazetki szkolnej NO NAME z zebranych materiałów informacyjnych. - M. Feszczuk 80. Monarchie współczesnej Europy- brytyjska rodzina królewska. Przygotuj prezentację w dowolnej formie na temat panującej dynastii Windsor w formie drzewa genealogicznego oraz zebranych ciekawostek z życia dworu. - M. Feszczuk 81. Poznajemy angielskie przysłowia i idiomy- korelacja z j. polskim. Ukaż podobieństwa i różnice w dosłownym znaczeniu najpopularniejszych przysłów i idiomów. - M. Feszczuk 82. Przedstaw i określ rolę monarchii w Wielkiej Brytanii. 83. Sporządź i krótko opisz kalendarz głównych świąt w Wielkiej Brytanii.

5 84. Przedstaw charakterystyczne miejsca w Wielkiej Brytanii w formie plakatu lub prezentacji. 85. Sporządź plakat lub prezentację na temat Sport w krajach anglojęzycznych. 86. Przedstaw w dowolnej formie (plakat, prezentacja, prezentacja multimedialna, mini książeczka, broszura, itp.) znane osoby współczesnego świata w Wielkiej Brytanii. 87. Przedstaw w dowolnej formie (plakat, prezentacja, prezentacja multimedialna, mini książeczka, broszura, itp.) znane osoby historyczne w krajach anglojęzycznych. 88. Sporządź mapę i opisz podstawowe wiadomości fizyczne o krajach Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 89. Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze filmy z udziałem Audrey Hepburn ( zdjęcia, tematyka filmów). A. Drobnicka 90. Przedstaw w formie albumu przegląd najważniejszych Parków Narodowych w Colorado, USA. A. Drobnicka 91. Przedstaw w formie plakatu informacje na temat odtwórców głównych ról w ekranizacji BBC Dumy i uprzedzenia Jane Austen. A. Drobnicka 92. Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej charakterystyczne miejsca w Australii.- A. Bodnar 93. Opracuj w formie broszury symbole Wielkiej Brytanii (flagi, hymny należy dołączyć płytę CD z nagraniami, herby, patroni, kwiaty).- A. Bodnar, D. Warzocha 94. Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej cuda natury w krajach anglojęzycznych.- D. Warzocha, 95. Przedstaw system edukacyjny w Wielkiej Brytanii w formie wykresu na plakacie i opisu. A. Bodnar 96. Zaprezentuj w formie opisu i zdjęć znane osoby historyczne w krajach anglojęzycznych.- D. Warzocha 97. Ciekawa Rosja - wybierzcie dowolną dziedzinę życia (np. kultura, sport, sztuka, nauka, przyroda itp.) i przygotujcie prezentację na ten temat w dowolnej formie. - B. Kobryń 98. Inscenizacja dowolnego utworu w języku rosyjskim. - B. Kobryń 99. Nawiążcie kontakt z uczniami w Rosji. Scharakteryzujcie młodzież w naszej szkole i zaprezentujcie tę charakterystykę kolegom z Rosji.- B. Kobryń 100. Dokonaj przeglądu dyscyplin sportowych uprawianych w naszym regionie. Wskaż efekty, jakie osiągają zawodnicy uprawiający te dyscypliny. P. Wróbel 101. Mój pomysł na szkolny festiwal sportu. Opracuj regulamin, sposób organizacji i przeprowadzenia festiwalu. A. Konefał 102. Co wpływa na zdrowy styl życia? Wskaż konkretne przykłady. E. Rojek 103. Przygotuj blok reklamowy ( w dowolnej formie) promujący sport i rekreacje w naszej szkole. J. Kaszyński 104. Przeprowadź analizę stanu bazy sportowej szkoły i wykaż jej wpływ na uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego. I. Marcinów

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Napiszcie scenariusz i nagrajcie słuchowisko na podstawie fragmentu wybranej lektury- E. Magierowska 2. Przygotujcie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY TEMAT Język polski 1. Lekturowe zgaduj zgadula - tworzymy karty edukacyjne do wybranych lektur. 2. Poznajemy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe zajęcia 2014/2015

Dodatkowe zajęcia 2014/2015 Dodatkowe zajęcia 2014/2015 Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Godzina kartowa Zajęcia z własnej inicjatywy Jacek Biniek Koło filozoficzne Piątek l. 7 Koło geograficzno- turystyczne Płatne z programów np. fronter

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY GIMNAZJALNYCH TEMATÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM

PROPONOWANE TEMATY GIMNAZJALNYCH TEMATÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM PROPONOWANE TEMATY GIMNAZJALNYCH TEMATÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016-2017 J.POLSKI/ dr T. Pawlus 1."Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy". O zanikającej sztuce czytania 2. "Prosta historia"

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY Danuta Rozmarynowska Gimnazjum Publiczne w Głuszycy PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY I. Wyjątki z rozporządzeń MENiS w sprawie programów nauczania.

Bardziej szczegółowo

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Edukacyjnym programie ekologicznym dla uczniów klas IV VI pod nazwą: Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola. HARMONOGRAM REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

Tematy Zajęcia techniczne - żywieniowe. Klasa 3 2014/2015

Tematy Zajęcia techniczne - żywieniowe. Klasa 3 2014/2015 Tematy Zajęcia techniczne - żywieniowe Klasa 3 2014/2015 Temat 1: Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych. 1. Obowiązujące podręczniki.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA OBCEGO

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA OBCEGO ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA OBCEGO Język angielski- nauczyciele języka angielskiego Organizacja obchodów święta Walii (Welsh Day) Kuchnia Polska, a zdrowie. Organizacja przedstawienia w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 imię i nazwisko nauczyciela PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 015/016 klasa temat projektu forma opis czas realizacji JĘZYK POLSKI sposób prezentacji Aneta Gromanowska Kronika naszej

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Budżet dla programu rozwojowego szkoły realizowanego w ramach Projektu "Super Szkoła" realizowanego z EFS. II kwartał 2007 m-c V.

Budżet dla programu rozwojowego szkoły realizowanego w ramach Projektu Super Szkoła realizowanego z EFS. II kwartał 2007 m-c V. L.p. Budżet dla programu rozwojowego szkoły realizowanego w ramach Projektu "Super Szkoła" realizowanego z EFS. Pozycja budżetu 1. Koszty osobowe projektu: 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.3 1.4

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem.

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

KLUB MŁODEGO EKOLOGA

KLUB MŁODEGO EKOLOGA Przyroda cierpi z powodu człowieka Dar panowania nad przyrodą powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Jan Paweł II Papież KLUB MŁODEGO EKOLOGA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY Program ten jest przeznaczony dla uczniów II etapu edukacji szkolnej. Główne załoŝenia programu: kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieŝy do

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od Listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Autor programu: Anna Iskra Szczecin 2000r. Cobyłonamobce,będzie nam znane. Bo nauczyciel

Bardziej szczegółowo

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Przedmiot Temat projektu edukacyjnego Opiekun 1. W kręgu kultury starożytnej. Tragedia i teatr

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PRZYRODY DLA KLASY V UWZGLĘDNIAJĄCY INTEGRACJĘ MIĘDZYPRZEDMIOTOWĄ Temat: Poznajemy środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PRZYRODY DLA KLASY V UWZGLĘDNIAJĄCY INTEGRACJĘ MIĘDZYPRZEDMIOTOWĄ Temat: Poznajemy środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PRZYRODY DLA KLASY V UWZGLĘDNIAJĄCY INTEGRACJĘ MIĘDZYPRZEDMIOTOWĄ Temat: Poznajemy środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy Cel ogólny: określamy położenie i walory naszej miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE WSTĘP Lekcje przyrody mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata,

Bardziej szczegółowo

SEMESTR VI, ROK SZKOLNY 2014/2015

SEMESTR VI, ROK SZKOLNY 2014/2015 WYKAZ TEMATÓW PRAC KONTROLNYCH Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLASIE III TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO SEMESTR VI, ROK SZKOLNY 2014/2015 Język polski 1.Dokonaj prezentacji Dżumy Alberta Camusa jako utworu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE

PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE Julia Miśkowicz, Maria Jezierczak, Bożena Niemiec, Anna Waksmundzka, Maria Pawlica Urszula Hanula, Anna Stronczek PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE UCZESTNICY: KLASY 1-6

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- zespół humanistyczno- artystyczny. Temat Przedmiot/y N-l/e prowadzący Termin realizacji

PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- zespół humanistyczno- artystyczny. Temat Przedmiot/y N-l/e prowadzący Termin realizacji PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- zespół humanistyczno- artystyczny Temat Przedmiot/y N-l/e prowadzący Termin realizacji Godło, barwa i hymn jaka jest polskich symboli narodowych? Ilość uczestników

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (każdy projekt opisany jest na oddzielnej stronie) Fizyka jest wszędzie człowiek to też maszyna. Cel ogólny: Porównanie funkcjonowania człowieka do działania doskonale

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. 2. Co oznacza skrót MZK?... Ilość uczniów... Cena biletu ulgowego. Obliczenia..

ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. 2. Co oznacza skrót MZK?... Ilość uczniów... Cena biletu ulgowego. Obliczenia.. ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. Nazwisko i imię... Klasa.. 1. Udaj się na przystanek autobusowy lub tramwajowy znajdujący się w pobliŝu Twojej szkoły. 2. Co oznacza skrót MZK?...

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS II W GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS II W GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS II W GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 L Przedmiot Opiekun Temat p 1 Język polski Wiesława Latusek Danuta Twaróg Marta Uchman Polscy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W KLASIE I O PROFILU EUROPEJSKIM (JĘZYK ANGIELSKI)

PLAN PRACY W KLASIE I O PROFILU EUROPEJSKIM (JĘZYK ANGIELSKI) Wrzesień: POZNAJMY SIĘ PLAN PRACY W KLASIE I O PROFILU EUROPEJSKIM (JĘZYK ANGIELSKI) 1. Opis wyglądu i cechy charakteru (rozszerzenie słownictwa, ćwiczenia leksykalne) 2. Porównanie czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej

Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej Krzysztof Wychowałek, Gosia Świderek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL.

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL. PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 15.X.2009 r. 8.00 9.00 Inauguracja w Auli. Bystrzyca Kłodzka : Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sempołowskiej 13, aula.

CZWARTEK 15.X.2009 r. 8.00 9.00 Inauguracja w Auli. Bystrzyca Kłodzka : Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sempołowskiej 13, aula. CZWARTEK 15.X.2009 r. 8.00 9.00 Inauguracja w Auli tytuł aula 2009-10-15: 09:00-10:00 : Peru - kraina Inków i kondorów - inauguracyjny prof. dr hab. K. R. Mazurski geograf, podróżnik, krajoznawca, działacz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

8. Ulotka informacyjna o szkole w języku Marek Waszczuk. 9. Folklor źródłem inspiracji w muzyce Anna Wiercińska

8. Ulotka informacyjna o szkole w języku Marek Waszczuk. 9. Folklor źródłem inspiracji w muzyce Anna Wiercińska Tematy projektów edukacyjnych do realizacji w Gimnazjum nr 3 w Bielsku Podlaskim w roku szkolnym 2013/2014 L.p Temat projektu Autor projektu Realizator projektu 1. Turniej piłki ręcznej kl. V SP ( powitanie

Bardziej szczegółowo

Dział Zbiorów Specjalnych

Dział Zbiorów Specjalnych Dział Zbiorów Specjalnych www.bpgoldap.pl Dział Zbiorów Specjalnych Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi gromadzi i udostępnia książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego związane

Bardziej szczegółowo

Witam Was ponownie. Przedstawię Wam działania naszych dzieciaków. Uwierzcie mi znowu się postarały.

Witam Was ponownie. Przedstawię Wam działania naszych dzieciaków. Uwierzcie mi znowu się postarały. Rok szkolny 2008/2009 Witam Was ponownie. Przedstawię Wam działania naszych dzieciaków. Uwierzcie mi znowu się postarały. WODA Uczniowie wykonali gazetkę szkolną informująca o Święcie Wody Tu i na następnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W KL. IV B OD KWIETNIA DO CZERWCA 2007 R. TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Strona 1 z 6 TEMAT: Zapraszamy do Pszczyny. CEL GŁÓWNY: wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej.

Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej. Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej. pogłębianie wiedzy w zakresie znajomości krajów anglojęzycznych oraz ich tradycji i kultury, pogłębianie wiedzy w zakresie słownictwa

Bardziej szczegółowo

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W GDYNI

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W GDYNI LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W GDYNI Temat projektu ŚWIADOMY KONSUMENT Projekt prowadzony przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Zespół Szkół nr 12 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Projekt ekologiczny pod hasłem Z ekologią za pan brat realizowany w PSP nr 1 w Brzegu w roku szkolnym 2011/2012

Projekt ekologiczny pod hasłem Z ekologią za pan brat realizowany w PSP nr 1 w Brzegu w roku szkolnym 2011/2012 Projekt ekologiczny pod hasłem Z ekologią za pan brat realizowany w PSP nr 1 w Brzegu w roku szkolnym 2011/2012 KOORDYNATORZY: Agnieszka Herman i Beata Rudyk CEL GŁÓWNY : Systematyczna organizacja działań

Bardziej szczegółowo

Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej

Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej SOBOTA - 16 KWIECIEŃ 2011 r. w godzinach 9:00 14:00 SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY dla KANDYDATÓW do LO Nr XVII im. A. Osieckiej sekretariat uczniowski

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Język polski

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Język polski SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY TEMAT Język polski 1. Lekturowe zgaduj zgadula - tworzymy karty edukacyjne do wybranych lektur. 2. Poznajemy

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

PROJEKT DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach PROJEKT DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok realizowany w ramach kampanii Niezapominajka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE W MOGIELNICKIM GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2106

PROJEKTY EDUKACYJNE W MOGIELNICKIM GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2106 PROJEKTY EDUKACYJNE W MOGIELNICKIM GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2106 Metoda projektu edukacyjnego jest stosowana coraz częściej w polskich szkołach. Nauczyciele cenią ją, ponieważ doskonale kształci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W NOWYCH SKALMIERZYCACH PROJEKT EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH NOWE SKALMIERZYCE 2011 PROJEKT EDUKACYJNO

Bardziej szczegółowo

Jak zrealizować dobry projekt edukacyjny? opr. Anna Klimowicz

Jak zrealizować dobry projekt edukacyjny? opr. Anna Klimowicz Jak zrealizować dobry projekt edukacyjny? Cechy dobrego projektu Jasno wyznaczone cele i adekwatne do nich mierzalne rezulaty Zaplanowane systematycznie, spójne działania Zadania angaŝujące środowisko

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK8

SCENARIUSZ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK8 SCENARIUSZ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK8 NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY PROJEKT: KATARZYNA WIELECHOWSKA TEMAT PROJEKTU: 1. ALBUM O ZABYTKACH WARSZAWY 2. EUROPEJSKIE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

Bardziej szczegółowo

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH dla KLASY 2 GA rok szkolny 2o16/2o O reklamie słów kilka (stereotypy, manipulacja, reklama społeczna).

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH dla KLASY 2 GA rok szkolny 2o16/2o O reklamie słów kilka (stereotypy, manipulacja, reklama społeczna). TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH dla KLASY 2 GA rok szkolny 2o16/2o17 JĘZYK POLSKI: 1. O reklamie słów kilka (stereotypy, manipulacja, reklama społeczna). 2. Miłość niejedno ma imię. Nie jedno, więc ile?

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór

Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór 1. Andrzejewska J.: Wskaźniki czytelnictwa uczniów w szkole, Biblioteka w szkole 1991, nr 1, s.2-9. Analiza czytelnictwa każdego ucznia indywidualnie.

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY

EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych REGULAMIN KONKURSU EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY XXIV EDYCJA REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I

Bardziej szczegółowo

Prąd w chemii, fizyce, biologii, w życiu codziennym i gospodarce

Prąd w chemii, fizyce, biologii, w życiu codziennym i gospodarce Prąd w chemii, fizyce, biologii, w życiu codziennym i gospodarce Janina Holeksa, Halina Jasińska, Barbara Kajda, Wiesława Marcinkiewicz, Danuta Pawłowska 1. Cele dydaktyczne: pozyskanie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

4. Kartka z kalendarza opis festiwalu lub święta w wybranych krajach anglojęzycznych.

4. Kartka z kalendarza opis festiwalu lub święta w wybranych krajach anglojęzycznych. Tematy ogólne projektów uczniowskich z języków obcych. 1. Podróż moich marzeń opis miejsca w Wielkiej Brytanii. 2. Podróż moich marzeń opis miejsca w Stanach Zjednoczonych. 3. Podróż moich marzeń opis

Bardziej szczegółowo

www.harcerskanatura.eu PROJEKT

www.harcerskanatura.eu PROJEKT PROJEKT kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży 4 żywioły przyjaciele człowieka cykl konkursów w szkołach główna nagroda w konkursach wymiana dzieci i młodzieży między Partnerami projektu program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum

Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum Lp. Treść Temat Ilość godzin Cel lekcji 1 Czy człowiek musi Znaczenie i ochrona wód 2 - uświadomienie zanieczyszczać wody? konieczności ochrony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej Prezentacja czasopism, budowa czasopisma,

Bardziej szczegółowo

Tematyka i treści Działania Metody i ścieżki Osiągnięcia ucznia

Tematyka i treści Działania Metody i ścieżki Osiągnięcia ucznia RADOM WCZORAJ I DZIŚ TEMATYKA I TREŚCI PROGRAMU Tematyka i treści Działania Metody i ścieżki Osiągnięcia ucznia Ziemia Radomska na tle pozostałych regionów Polski co to jest region czym nasz region różni

Bardziej szczegółowo

Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej

Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej 23. 04. 2016 R. (SOBOTA) W GODZINACH 9:00 14:00 Zapraszamy do zwiedzania szkoły, gabinetów i sal przedmiotowych SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY dla KANDYDATÓW

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe zajęcia. Płatne z programów np. fronter. Imię i nazwisko

Dodatkowe zajęcia. Płatne z programów np. fronter. Imię i nazwisko Dodatkowe zajęcia Imię i nazwisko Marta Beresztan Rodzaj zajęć Godzina kartowa Zajęcia z własnej inicjatywy Zajęcia dodatkowe z języka polskiego ( 1 godzina w tygodniu) piątek, 7 Zajęcia świetlicowe (1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 1 I. Literatura

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Czas zajęć w minutach. Dla kogo przeznaczona. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna

Czas zajęć w minutach. Dla kogo przeznaczona. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoba prowadząca zajęcia Numer telefonu Mail Księgozbiór regionalny i kartoteki dokumentujące życie społeczno-kulturalne

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2013/2014 1. Opiekun p. Iwona Malinowska Historia dobranocki w TVP. Historia słodyczy. Historia życia codziennego oświetlenie. Historia ubioru obuwie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich Klasy 3 przybory/ lektury wycieczki przedmiotowe Podręczniki Zeszyty ćwiczeń Zeszyty przedmiotowe Przybory do pisania Płyta CD Magnetofon

Bardziej szczegółowo

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Nr projektu : POKL.09.01.02-02-128/12 pt: Nasza szkoła-moja Przyszłość Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Wstęp Coraz częściej pragniemy dalekich

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów edukacyjnych do realizacji przez uczniów klas II w drugim semestrze r. szk. 2014/2015

Tematy projektów edukacyjnych do realizacji przez uczniów klas II w drugim semestrze r. szk. 2014/2015 Tematy projektów edukacyjnych do realizacji przez uczniów klas II w drugim semestrze r. szk. 2014/2015 Pedagog szkolny Katarzyna Wangler 1. W świecie niewidomych. 2. Dyskryminacji powiedz: Nie! 3. Czy

Bardziej szczegółowo

A to sztuka polska właśnie

A to sztuka polska właśnie Włodzimierz Nikonowicz nauczyciel w ZSnr 3 w Jastrzębiu Zdroju A to sztuka polska właśnie Program autorski A to sztuka polska właśnie oparty jest na podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem.

Bardziej szczegółowo

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00 Liceum Ogólnokształcące nr VII Tel.: 71 7986735 71 3617511 ul. Krucza 49 Fax: 71 3385149 53-410 Wrocław e-mail: lo7@lo7.wroc.pl strona: www.lo7.wroc.pl drzwi otwarte sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

Bardziej szczegółowo

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie Świat jest wspaniałą książką, z której Ci, co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę Św. Augustyn Program wycieczki do Londynu 23-27 kwietnia 2013 rok Szkoła podstawowa nr 28 z

Bardziej szczegółowo

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt Lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne - propozycja Książnicy na rok szkolny 2011-2012 (w zależności od tematu i specyfiki - zajęcia trwają od 45 do 90 minut) Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu: ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW Oferujemy czterogodzinne bezpłatne zajęcia terenowe prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY

EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych REGULAMIN KONKURSU EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY XXV EDYCJA REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI.

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. ,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. (JAN PAWEŁ II) KONKURS OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ

PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ EDUKACJA EKOLOGICZNA NA LEKCJACH BIOLOGII i GODZINIE WYCHOWAWCZEJ W KLASACH I i II TECHNIKUM i LICEUM ZAKRES PODSTAWOWY. 1.TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Podstawa

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ dla organizacji, które brały udział w programie w latach 2005 2013

FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ dla organizacji, które brały udział w programie w latach 2005 2013 FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ dla organizacji, które brały udział w programie w latach 25 213 Świetlica - Moje Miejsce Program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Termin składania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy

PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy DO REALIZACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYBYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Skład zespołu: ZDZISŁAWA KAPUŚCIAK ELŻBIETA BALWIERZ MARCIN TODYNEK

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE Co to jest patriotyzm? Zgodnie z definicją podaną w słowniku Władysława Kopalińskiego patriotyzm oznacza: miłość ojczyzny, własnego narodu, połączoną z gotowością do ofiar

Bardziej szczegółowo

Projekt W ś wiecie dź więko w

Projekt W ś wiecie dź więko w Projekt W ś wiecie dź więko w Adresaci projektu: uczniowie gimnazjum. Formy i metody pracy: pogadanka wprowadzająca, praca grupowa, metoda projektów. Czas realizacji : 3 tygodnie Cele projektu: Cel główny:

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA III E WYCHOWAWCA: mgr Anna Kubicka Rok szkolny 2013/2014 ZAGADNIENIA Uczeń jako członek społeczności lokalnej i narodu TEMATYKA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne dla klas II GIM 2010/11

Projekty edukacyjne dla klas II GIM 2010/11 Projekty edukacyjne dla klas II GIM 2010/11 nauczyciel temat projektu opis 1. Papierosy my mówimy NIE! Zagrożenia związane z paleniem papierosów Affek Agnieszka 2. Z wodą za Pan Brat Jakie znaczenie ma

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 1. Wymień układy, których współdziałanie jest niezbędne do wykonania ruchu. 2. Scharakteryzuj łańcuch biokinematyczny kończyny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ. Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej przyroda.

PRZYRODA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ. Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej przyroda. Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej przyroda. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych KSIĄŻNICA STARGARDZKA Lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne i prezentacje multimedialne - propozycja na rok szkolny 2012/2013 Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół

Bardziej szczegółowo

XXI Krajowa Konferencja SNM

XXI Krajowa Konferencja SNM 1 XXI Krajowa Konferencja SNM PROJEKTY W NAUCZANU MATEMATYKI Maria Bocheńska, (Kraków) maria.bochenska@gmail.com; Teresa Bogacz, (Kraków) teniab@poczta.fm; Teresa Sklepek, (Kraków) tsmat@wp.pl Maria Zdebska,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we Włocławku

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we Włocławku PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we Włocławku Cele edukacyjne 1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. 2. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA ZWIERZĘTA z różnych stron ŚWIATA PROJEKT Projekt Nie znikaj poświęcony jest zagadnieniu bioróżnorodności. Choć słowo bioróżnorodność jest stosunkowo młode, to robi obecnie prawdziwą karierę. Niestety przyczyna

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Kacper Trzaska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Uzupełnienie słownictwa

Bardziej szczegółowo