PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM- LISTA TEMATÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM- LISTA TEMATÓW"

Transkrypt

1 PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM- LISTA TEMATÓW 1. Zaprezentuj w formie np.; programu wycieczki, prezentacji multimedialnej najciekawsze według Ciebie zabytki architektury w Twoim mieście. Ł. Puchalski 2. Zaprezentuj w dowolnej formie rozwój sportu na przestrzeni wieków i jego wpływ na życie społeczeństw. Ł. Puchalski 3. Przedstaw historię szkoły -przewodnik multimedialny. Ł. Puchalski 4. Wyjaśnij w dowolnej formie pojęcie: patriotyzm, wczoraj i dziś. Ł. Puchalski 5. Udowodnij, że inwestycje giełdowe mogą być sposobem na aktywne oszczędzanie. Ł. Puchalski 6. W ramach prezentacji multimedialnej wyjaśnij, czym są środki masowego przekazu i jaki jest ich wpływ na rzeczywistość. Ł. Puchalski 7. Udowodnij, że Bystrzyca Kłodzka jest Twoim miejscem na Ziemi. Przedstaw ciekawostki związane z miastem w formie prezentacji multimedialnej. M. Dereń 8. Pasja czytania książek- napisz recenzje 10 wybranych powieści współczesnych. Zbierz i zaprezentuj 10 opinii swoich kolegów i koleżanek dotyczących wybranych pozycji książkowych. M. Dereń 9. Zbierz informacje o tajemniczych miejscach w Twojej okolicy. Przygotuj wystawę "Szlakiem legend". M. Dereń 10. Inscenizacja fragmentów wybranego dramatu. B. Kobryń 11. Przygotowanie konkursu w dowolnej formie dla uczniów gimnazjum lub szkoły podstawowej: Czy znasz lektury szkolne? B. Kobryń 12. Czy młodzież w Bystrzycy Kłodzkiej mówi gwarą młodzieżową? Ułóż słownik gwary młodzieżowej Bystrzycy Kł. B. Kobryń 13. W tłumie człowiek przestaje być sobą. Co to są emocje zbiorowe? Napisz zbiór reportaży z uczestnictwa lub obserwacji widowisk sportowych lub muzycznych uwzględniających ten problem. B. Kobryń 14. Opracuj informator dla Dyskusyjnego Klubu Filmowego na temat wartościowych filmów wojennych polskich i zagranicznych. B. Kobryń 15. Przygotuj prezentację w dowolnej formie (wykład, prezentacja graficzna lub multimedialna) ukazującą 10 książek beletrystycznych, które powinien znać każdy współczesny nastolatek. M. Beresztan 16. Przygotuj prezentację (wykład, prezentacja graficzna lub multimedialna): wizerunek nastolatki we współczesnej prasie młodzieżowej. M. Beresztan 17. Przygotuj grę planszową na motywach wybranego mitu greckiego. M. Beresztan 18. Wybierz dzieło lub styl artystyczny i przetwarzając je, zaaranżuj pomysł na terenie szkoły. M. Kociumbas 19. Wybierz kilka zabytków architektury Bystrzycy Kł. i zaprezentuj je ciekawie w szkole lub innych instytucjach. - M. Kociumbas 20. Przygotuj album na temat Bystrzyca Kłodzka dawniej i dziś. A. Synowiec 21. Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej lub innej, w jaki sposób zmieniał się teatr na przestrzeni wieków. A. Synowiec 22. Zaprojektuj i przygotuj w formie prezentacji multimedialnej poradnik dla współczesnego gimnazjalisty Z savoir- vivrem za pan brat. A. Synowiec 23. Zaprezentuj galerię wielkich Polaków XX i XXI wieku w postaci gazetki ściennej. A. Synowiec 24. Zaprezentuj w formie multimedialnej historię książki. A. Rarus, I. Sulikowska 25. Udowodnij, ze biblioteka jest ważnym miejscem w szkole. A. Rarus, I. Sulikowska 26. Bystrzyca Kłodzka to miasto schodów - przedstaw obraz miasta w formie wystawy fotograficznej. D. Sip- Podlewska 27. Sylwetka Jana Nepomucena - historia i współczesna obecność w naszych okolicach. Przygotuj prezentację multimedialną zagadnienia. D. Sip- Podlewska

2 28. Śladami świętych - poszukiwania ikonograficzne. Przygotuj prezentację multimedialną powarsztatową. D. Sip-Podlewska 29. Zaprojektuj i przygotuj w formie prezentacji multimedialnej wycieczkę po kościele parafialnym w Bystrzycy Kłodzkiej A. Prasał 30. Przygotuj rozważania i przeprowadź nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania A. Prasał 31. Udowodnij jaki jest wpływ jednostki na globalne ocieplenie? - M. Włosowicz 32. Przedstaw prezentację w dowolnej formie (prezentacja graficzna, multimedialna, wykład) na temat wpływu człowieka na ekosystemy. - M. Włosowicz 33. Opracuj informator, atlas o chronionych gatunkach roślin i zwierząt w naszym regionie. - M. Włosowicz 34. Poznanie istniejących i planowanych form ochrony przyrody w gminie Bystrzyca Kłodzka oraz przygotowanie prezentacji na ten temat.- M. Żochowska i B. Czarnecka 35. Organizacja happeningu i przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Ziemi. B. Czarnecka, M. Żochowska, M. Włosowicz 36. Przygotuj prezentację ukazującą bioróżnorodność biologiczną w Polsce. - B. Czarnecka 37. Przedstaw istniejące i planowane formy ochrony przyrody w gminie Bystrzyca Kł. - M. Żochowska i B. Czarnecka 38. Młody meteorolog - pomiar i obserwacja różnych składników pogody za pomocą przyrządów w klatce meteorologicznej, opracowanie w pracowni komputerowej - M. Żochowska, W. Jacuk 39. Opracuj w trzyosobowym zespole temat Sole wokół nas, zastosowanie i właściwości : R. Kornel osoba 1: Sole w przyrodzie i rolnictwie, osoba 2: Sole w kuchni i łazience, osoba 3: Sole w aptece i sole trujące, Zaprezentuj swoją pracę w dowolnej formie (prezentacja multimedialna, referat, plakat, mini wykład itp.) 40. Poszukaj w dostępnych źródłach, przeanalizuj i opracuj w trzyosobowym zespole temat Zanieczyszczenia powietrza : R. Kornel osoba 1: Analiza źródeł zanieczyszczeń powietrza, osoba 2: Występowanie zjawiska efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczy, dziury ozonowej i smogu, osoba 3: Alternatywne źródła energii, Zaprezentuj swoją pracę w dowolnej formie (prezentacja multimedialna, referat, plakat, mini wykład itp.). 41. Opracuj w pięcioosobowym zespole temat Związki chemiczne w żywieniu i ich wpływ na zdrowie człowieka : R. Kornel osoba 1: Jakie pierwiastki muszą znajdować się w pożywieniu człowieka, aby mógł prawidłowo funkcjonować?, osoba 2:Chemia a wyżywienie ludzkości zalety i wady, osoba 3: Jakie są podstawowe składniki żywności i jaką pełnią rolę w organizmie człowieka?, osoba 4: Jak i dlaczego stosujemy środki konserwujące żywność? Co oznacza tajemnicze E?, osoba 5: Czym należy kierować się planując posiłki?, Zaprezentuj swoje wyniki w dowolnej formie (plakat, prezentacja multimedialna, referat, mini wykład, itp.) 42. Odpowiedz na pytanie w zespole pięcioosobowym: Co sprawia, że Marię Skłodowską Curie uznaje się za kobietę niezwykłą? : R. Kornel osoba 1: Linia życia i biogramy Marii Skłodowskiej Curie (ulotki, broszury, itp.),

3 osoba 2: Wyjątkowe cechy osobowości Marii Skłodowskiej - Curie jako kobiety i uczonej (prezentacja multimedialna), osoba 3: Wady i zalety promieniowania jądrowego (prezentacja multimedialna lub referat), osoba 4: Z życia Marii Skłodowskie Curie (gazetka ścienna lub zakładka na szkolnej stronie internetowej), osoba 5: Drzewo genealogiczne rodziny Marii Skłodowskiej- Curie. 43. Na podstawie różnych źródeł informacji zgromadź i przedstaw w dowolnej formie materiały dowodzące o pożyteczności i szkodliwości dwutlenku węgla, oraz przedstaw wnioski M.Węckowicz 44. Dokonaj przeglądu układu okresowego pierwiastków chemicznych i znajdź polskie ślady. Opracuj i przedstaw notę informacyjną na dany temat. M. Węckowicz 45. Udowodnij, że układ okresowy pierwiastków chemicznych jest źródłem wiedzy chemicznej i historycznych ciekawostek i przedstaw w wybranej przez siebie formie. M. Węckowicz 46. Opracuj sposoby wykonywania pomiarów, w sytuacjach kiedy obiekt jest niedostępny. Przedstaw wyniki w formie zbioru zadań, z punktami niedostępnymi w Twojej okolicy. - T. Sobczuk 47. Zbadaj własności liczb pierwszych, liczb doskonałych, liczb bliźniaczych, liczb trójkątnych, liczb pitagorejskich, liczb złotych itp. Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej. - T. Sobczuk 48. Sklasyfikuj i skonstruuj modele wielościanów. - J Ćwik-Jacuk 49. Zanalizuj zastosowanie matematyki w Twoim domu. - J Ćwik-Jacuk 50. Porównaj, jak wyglądał kalendarz na przestrzeni dziejów. - J Ćwik-Jacuk 51. Wyznaczyć doświadczalnie przyspieszenie ziemskie w różnych miejcach i za pomocą różnych metod badawczych. - S Pierzchała-Ryznar 52. Zbadać zjawiska elektryczne przy pomocy szkolnego zestawu Sondy: - S Pierzchała- Ryznar prawo Ohma charakterystyka prądowo-napięciowa diody, żarówki proste obwody elektryczne. 53. Przedstaw historię złotej liczby i związanych z nią pojęć harmonii na wybranych przykładach w matematyce, architekturze, muzyce, przyrodzie. Podaj własności tej liczby - R Hanek. 54. Kiedy zaświeci żarówka zaprojektuj oświetlenie swojego pokoju z wykorzystaniem projektu PHeT W. Jacuk. 55. Zaprojektuj model naszego układu słonecznego z wykorzystaniem programu GeoGebra W. Jacuk. 56. Wyjaśnij w jaki sposób powstają dźwięki. Zanalizuj ich wpływ na nasze zdrowie korzystając z dowolnych źródeł przedstaw to w formie prezentacji multimedialnej. K. Olejnik 57. Stosując prawo Archimedesa wyjaśnij dlaczego statek pływa na wodzie. Zaprojektuj prezentacje multimedialną, która ukaże to zjawisko. K. Olejnik 58. Scharakteryzuj turystykę pielgrzymkową na Ziemi Kłodzkiej-prezentacja multimedialna - J.Biniek 59. Określ przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie (II poł. XX w-do dziś). Prezentację dopełnij mapą świata z naniesionymi miejscami konfliktów według ich przyczyny. - J. Biniek 60. Kuchnia regionalna jako atrakcja turystyczna? Opracuj w formie książki kucharskiej (możliwość opracowania w formie multimedialnej). L. Brzezicka, M. Czermak, 61. Wywiady ze świadkami historii naszego regionu (opracuj wywiad w dowolnej formie np. film, prezentacja, prelekcja). L. Brzezicka,

4 62. Ślady niemieckie w naszym mieście, przedstaw je w dowolnej formie. L. Brzezicka, 63. Święta w krajach niemieckojęzycznych, przedstaw je w dowolnej formie, np. album. L. Brzezicka, 64. Prześledź życiorysy sławnych Niemców i przedstaw je w dowolnej formie. L. Brzezicka, 65. Opracuj plan wycieczki do dowolnego miasta Niemiec, Austrii lub Szwajcarii. L. Brzezicka, 66. Zareklamuj swoje miasto koledze z zagranicy w dowolnej formie. L. Brzezicka, 67. Opracuj prezentację na temat Zamki i pałace Ziemi Kłodzkiej. L. Brzezicka, 68. Porównaj i zdecyduj wycieczka realna czy wirtualna? L. Brzezicka, M. Czermak, 69. Opracuj przewodnik turystyczny po naszym terenie. L. Brzezicka, M. Czermak, 70. Jak uczcimy jubileusz szkoły? Opracuj program uczczenia jubileuszu naszej szkoły w dowolnej formie. L. Brzezicka, 71. Opracuj program kilkudniowej wycieczki do Niemiec obejmującej trzy landy. Zaprojektuj m.in. noclegi, środki transportu, miejsca posiłków oraz zwiedzanie miast. A. Karpińska-Jach 72. Na podstawie rozmów ze świadkami, książek i innych źródeł opisz dawną kuchnię Hrabstwa Kłodzkiego oraz podaj przepisy na dwa najciekawsze dania. A. Karpińska-Jach 73. Wybierz ciekawe reklamy z prasy niemieckojęzycznej i zanalizuj je - przetłumacz slogan reklamowy, opisz obrazek z reklamy i przedstaw swoją opinię na jej temat. A. Karpińska-Jach 74. Zanalizuj historię naszej szkoły w kontekście historii regionalnej na podstawie polskich i niemieckich publikacji. H. P. Keuten 75. Porównaj prezentacje polsko-niemieckich stosunków w historii i w dzisiejszej Unii Europejskiej w podręcznikach i publikacjach polskich i niemieckich. H. P. Keuten 76. Porównaj prezentacje polsko-francuskich stosunków w historii i w dzisiejszej Unii Europejskiej w podręcznikach i publikacjach polskich i francuskich. H. P. Keuten 77. Ekologia w różnych językach.(np. jak zmniejszyć zanieczyszczenie wód w naszej okolicy, w jaki sposób zmobilizować społeczność naszej szkoły do segregacji odpadów, co możemy zrobić, żeby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w naszej szkole?) -, L. Brzezicka 78. Społeczność lokalna a znajomość języków obcych- przeprowadź sondaż wśród mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej (różne grupy wiekowe), następnie dokonaj analizy powyższego zagadnienia. - M. Feszczuk 79. Walentynki - międzynarodowy język miłości- opracuj i wykonaj gazetkę ścienną i/lub artykuł do gazetki szkolnej NO NAME z zebranych materiałów informacyjnych. - M. Feszczuk 80. Monarchie współczesnej Europy- brytyjska rodzina królewska. Przygotuj prezentację w dowolnej formie na temat panującej dynastii Windsor w formie drzewa genealogicznego oraz zebranych ciekawostek z życia dworu. - M. Feszczuk 81. Poznajemy angielskie przysłowia i idiomy- korelacja z j. polskim. Ukaż podobieństwa i różnice w dosłownym znaczeniu najpopularniejszych przysłów i idiomów. - M. Feszczuk 82. Przedstaw i określ rolę monarchii w Wielkiej Brytanii. 83. Sporządź i krótko opisz kalendarz głównych świąt w Wielkiej Brytanii.

5 84. Przedstaw charakterystyczne miejsca w Wielkiej Brytanii w formie plakatu lub prezentacji. 85. Sporządź plakat lub prezentację na temat Sport w krajach anglojęzycznych. 86. Przedstaw w dowolnej formie (plakat, prezentacja, prezentacja multimedialna, mini książeczka, broszura, itp.) znane osoby współczesnego świata w Wielkiej Brytanii. 87. Przedstaw w dowolnej formie (plakat, prezentacja, prezentacja multimedialna, mini książeczka, broszura, itp.) znane osoby historyczne w krajach anglojęzycznych. 88. Sporządź mapę i opisz podstawowe wiadomości fizyczne o krajach Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 89. Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze filmy z udziałem Audrey Hepburn ( zdjęcia, tematyka filmów). A. Drobnicka 90. Przedstaw w formie albumu przegląd najważniejszych Parków Narodowych w Colorado, USA. A. Drobnicka 91. Przedstaw w formie plakatu informacje na temat odtwórców głównych ról w ekranizacji BBC Dumy i uprzedzenia Jane Austen. A. Drobnicka 92. Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej charakterystyczne miejsca w Australii.- A. Bodnar 93. Opracuj w formie broszury symbole Wielkiej Brytanii (flagi, hymny należy dołączyć płytę CD z nagraniami, herby, patroni, kwiaty).- A. Bodnar, D. Warzocha 94. Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej cuda natury w krajach anglojęzycznych.- D. Warzocha, 95. Przedstaw system edukacyjny w Wielkiej Brytanii w formie wykresu na plakacie i opisu. A. Bodnar 96. Zaprezentuj w formie opisu i zdjęć znane osoby historyczne w krajach anglojęzycznych.- D. Warzocha 97. Ciekawa Rosja - wybierzcie dowolną dziedzinę życia (np. kultura, sport, sztuka, nauka, przyroda itp.) i przygotujcie prezentację na ten temat w dowolnej formie. - B. Kobryń 98. Inscenizacja dowolnego utworu w języku rosyjskim. - B. Kobryń 99. Nawiążcie kontakt z uczniami w Rosji. Scharakteryzujcie młodzież w naszej szkole i zaprezentujcie tę charakterystykę kolegom z Rosji.- B. Kobryń 100. Dokonaj przeglądu dyscyplin sportowych uprawianych w naszym regionie. Wskaż efekty, jakie osiągają zawodnicy uprawiający te dyscypliny. P. Wróbel 101. Mój pomysł na szkolny festiwal sportu. Opracuj regulamin, sposób organizacji i przeprowadzenia festiwalu. A. Konefał 102. Co wpływa na zdrowy styl życia? Wskaż konkretne przykłady. E. Rojek 103. Przygotuj blok reklamowy ( w dowolnej formie) promujący sport i rekreacje w naszej szkole. J. Kaszyński 104. Przeprowadź analizę stanu bazy sportowej szkoły i wykaż jej wpływ na uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego. I. Marcinów

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014

Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014 Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014 Lp. Temat projektu edukacyjnego Cele główne/problematyka 1. Planujemy budżet wycieczki Planujemy wycieczkę/wczasy

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów?

Jak pracować metodą projektów? Jak pracować metodą projektów? Jedną z najbardziej ambitnych i skutecznych metod edukacji jest projekt, czyli samodzielna praca uczniów indywidualna lub zespołowa nad zadanym tematem. Może trwać kilka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE SPRAWNOŚCI HARCERSKIE SPRAWNOŚCI HARCERSKIE 1 Zamieszczony regulamin i programy sprawności zostały przyjęte uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 24/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. 2 SPRAWNOŚCI HARCERSKIE REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jako metoda Projekt edukacyjny jako metoda Metoda projektu jest jedną z aktywizujących metod kształcenia lub szerzej strategią dydaktyczną Metody aktywizujące to metody nauczania zwiększające czynny udział uczących

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Program edukacyjny przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Nowa Era partnerem edukacyjnym Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Spis treści Program edukacyjny Muzeum Historycznego

Bardziej szczegółowo

całym życiem pełnić służbę Polsce

całym życiem pełnić służbę Polsce całym życiem pełnić służbę Polsce Propozycja programowa wspierająca wychowanie patriotyczne w drużynach i gromadach Propozycję przygotowała: pwd. Agnieszka Pietrzak HO Wstęp Wychowanie patriotyczne jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo