Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając proponowane rozwiązania i parametry techniczne oraz potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 1 Pojazd fabrycznie nowy (2015 r.). Rok produkcji podwozia nie wcześniej niż Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 2 Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. Zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia. Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować musi wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 6 do Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej. 3 Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. Zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego sprzętu. Należy podać producenta, typ i model oraz rok produkcji podwozia. 1

2 4 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. 5 Na każdym samochodzie należy zamieścić po 3 tabliczki informacyjne po jednej z prawej i lewej strony pojazdu oraz jedną z tyłu pojazdu. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wymiary tabliczki: 20 cm (szerokość) x 15 cm (wysokość). Wzór tabliczki stanowi załącznik nr 1 do wymagań technicznych. Dodatkowo Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 3 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie. 6 Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. II Podwozie z kabiną 1 Podwozie samochodu wyposażone w silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min. 210 kw spełniający normę czystości spalin EURO 6. Należy podać moc silnika. 2 Podwozie pojazdu powinno posiadać wzmocnione zawieszenie ze względu na zakładane stałe eksploatacyjne obciążenie pojazdu, dostosowane do masy rzeczywistej pojazdu. 3 Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min 3%. 4 Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów w ilości nie mniejszej niż 5%. Do oferty należy dołączyć deklarację o możliwości stosowania tego rodzaju paliw. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. 2

3 5 Skrzynia przekładniowa automatyczna lub mechaniczna z automatycznym sterowaniem zmianą biegów (bez pedału sprzęgła). 6 Układ napędowy 4x2 z możliwością blokady mostu napędowego. Koła osi przedniej i tylnej tego samego rozmiaru 7 Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). 8 Maksymalna prędkość ograniczona do 90 km/h. 9 Ogumienie szosowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Koło zapasowe - bez mocowania i miejsca do stałego przewożenia w pojeździe. Wartość nominalna ciśnienia w ogumieniu trwale oznakowana nad kołami. 10 Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta w czasie minimum 4godz. podczas postoju. 11 Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze- szekle 2 z przodu i 2 z tyłu pojazdu umożliwiające jego odholowanie. Szekle przednie z możliwością wkręcania, przewożone w skrytce. Otwory na te szekle z zaślepką. 12 Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V, oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. 13 Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. 14 Uruchomienie silnika spoza miejsca kierowcy musi być tak skonstruowane, aby zabezpieczyć pojazd przed przypadkowym ruszeniem. 15 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz pionowo do góry. 16 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25 C do + 35 C 3

4 17 Kolorystyka pojazdu - błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, - kabina i zabudowa pożarnicza: RAL 3000, - elementy podwozia: czarne lub szare. - żaluzje : naturalne aluminium 18 Wymiary pojazdu w pozycji transportowej: - wysokość nie większa niż mm, - długość nie większa niż mm, - szerokość nie większa niż mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 m m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Należy podać wymiary pojazdu w pozycji transportowej potwierdzone wynikami badań badawczą lub deklarowane przez producenta, które muszą być potwierdzone wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 19 Urządzenie sygnalizacyjno-akustyczne powinno posiadać min. 3 modulowane tony,głośnik o mocy min. 200 W (lub dwa głośniki o mocy 100 W każdy) oraz powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED: dwie na dachu kabiny zamontowane symetrycznie i jedna z tyłu pojazdu. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie LED z przodu pojazdu. 20 Dodatkowy pneumatyczny sygnał typu air-horn, włączany jednym z dwóch niezależnych włączników umiejscowionych w kabinie, w miejscach łatwo dostępnych odpowiednio dla kierowcy i dowódcy. 21 Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 22 Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, nie powodujący odłączenia urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek, radiotelefonów). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. 4

5 Dodatkowo zainstalowany wyłącznik zasilania ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie kierowcy. 23 Przedział ( skrytka) akumulatora(ów) powinien być wentylowany, zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych, a jego konstrukcja powinna zapewniać łatwy dostęp do akumulatora(ów) podczas kontroli i konserwacji. 24 Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć dodatkowo w przetwornicę napięcia 24/12 V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu pracy 12 V. W kabinie załogi należy zainstalować 3 dodatkowe gniazda typu zapalniczka 12V. 25 Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. 26 Pojazd wyposażony w reflektory przeciwmgielne. 27 Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, z układem miejsc 1+2 lub (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - układ klimatyzacji, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach, - radio samochodowe z odtwarzaczem CD/mp3 28 Dodatkowe urządzenia sterowania i kontroli w kabinie kierowcy, dostępne i widoczne z miejsca kierowcy: - wskaźniki otwarcia skrytek, - włącznik i sygnalizacja włączenia przystawki dodatkowego odbioru mocy, - wskaźnik wysunięcia podpór, - wskaźnik temperatury zewnętrznej. 29 W kabinie należy wykonać mocowania do przewożenia wyposażenia osobistego dla 3 osób załogi (kurtki ubrania specjalnego strażaka, hełmy). W przypadku braku miejsca w kabinie, dopuszcza się przewożenie całości lub części wyposażenia osobistego w wysokiej skrytce sprzętowej za kabiną. 30 W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny na pasmo VHF posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 znakowym umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5kHz z protokołem ETSI TS ,2,3) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS, 5 Należy podać producenta, typ i model radiotelefonu.

6 wyposażony w mikrofonogłośnik z zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. Moc nadajnika - do 25W. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez zamawiającego. 31 Pojazd powinien być wyposażony w kamerę monitorującą strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego; dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie. 32 W kabinie kierowcy 3 radiotelefony przenośne VHF MHz, moc 1-5 W, odstęp między kanałowy 12,5 khz, nie mniej niż 250 kanałów z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, tzw. szybką, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów przenośnych. 33 System pozycjonowania pojazdu kompatybilny z systemem stosowanym przez każdego z Użytkowników. System zawierający sterownik GPS, instalację antenową z anteną oraz urządzenie z oprogramowaniem do przesyłania i odbioru statusów. Terminal statusów z ekranem dotykowym min 7 zamontowany w kabinie kierowcy. Licencja umożliwiająca śledzenie pojazdu i przesyłanie statusów do systemu wspomagania dowodzenia (SWD) każdego z Użytkowników. 34 Latarki elektryczne indywidualne przeznaczone dla strażaków (m.in. umożliwiają obsługę w rękawicach strażackich), ze źródłem światła wykonanym w technologii LED o następujących cechach: zasilane z akumulatorów Li-on lub NiMH, stopień ochrony min. IP 67, EX (certyfikat ATEX potwierdzający wymagania min. dla gazów II 1G Ex ia IIC T4 Ga oraz dla pyłów II 1D(lub 2D) Ex ia III C T<=100 o C IP67 Da (lub Db) ), czas świecenia min. 4 godz. przy świeceniu z pełna mocą i 8 godz. przy świeceniu z minimalna mocą, max. strumień świetlny >=200 lm z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu 3 kpl. zamontowane w kabinie kierowcy, lub w wysokiej skrytce za kabiną Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji elektrycznej do ładowarek po poszyciu w kabinie (instalacja schowana). 35 Pojazd wyposażyć w linę stalową o średnicy min.15 mm. z szeklami o długości min 10 m. 36 Wyposażenie podwozia: - zestaw narzędzi standardowych dla podwozia, - klin pod koło 2 szt., - klucz do kół ze wspomaganiem (z wewnętrzną przekładnią planetarną), Należy podać producenta, typ i model radiotelefonów. Należy podać producenta, typ, model i parametry charakterystyczne sterownika GPS i terminala statusów. 6

7 III - podnośnik hydrauliczny o nośności dostosowanej do MMR pojazdu, - przewód z manometrem przystosowany do pompowania kół z instalacji pneumatycznej pojazdu, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 2 kg (zamontowana w kabinie kierowcy). Zabudowa pożarnicza 1 Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. 2 Platforma zabudowy wykonana w formie podestu roboczego. Wejście na podest roboczy musi być możliwe z obydwu stron pojazdu. Przy każdym wejściu na platformę zamontowane uchwyty asekuracyjne. Wejścia na podest z oświetleniem wykonanym w technologii LED. 3 Za kabiną kierowcy, na całej szerokości zabudowy, wykonana wysoka skrytka na sprzęt. Wewnątrz skrytki zamontowany wysuwany stelaż do mocowania trzech aparatów powietrznych, umożliwiający bezpośrednie zakładanie aparatów przez ratowników z poziomu podłoża. Wykonanie zabudowy skrytki oraz rozmieszczenie wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy (najpóźniej w trakcie inspekcji produkcyjnej). 4 Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, z uchwytem rurkowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, z zamkami na klucz; jeden klucz pasujący do wszystkich skrytek. 5 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 6 Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane. 7 Powierzchnie platform, stopni wejściowych i podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. 8 Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 9 Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, wykonane w technologii LED; w kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zamontowany w kabinie kierowcy. 7

8 10 Oświetlenie pola pracy wokół zabudowy wykonane w technologii LED. 11 Wszystkie napisy ostrzegawcze, informacyjne i instrukcje obsługi umieszczone na zabudowie muszą być wykonane w języku polskim. IV Zespół drabiny ratowniczej 1 Drabina ratownicza mechaniczna o wysokości ratowniczej min. 30 m, mierzonej zgodnie z normą PN-EN w pionie między poziomym podłożem, na którym ustawiono drabinę a górną powierzchnią podłogi kosza ratowniczego bez obciążenia. 2 Praca w zakresie kątów: minimum 17º poniżej poziomu gruntu do 75º podnoszenia. Obrót drabiny nieograniczony również nad podporami i w zakresie kątów ujemnych za wyjątkiem strefy kabiny. Napęd drabiny hydrauliczny. 3 Zespół drabiny 4-przęsłowy, zabezpieczony przed korozją. Musi być zapewnione swobodne przejście od 1 do 4 przęsła. Zespół drabiny wyposażony w boczne bariery ochronne. Minimalna wysokość bocznej bariery ochronnej na najwyższym przęśle musi wynosić 350 mm. Szczeble drabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 4 Cztery boczne podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie: - szerokość podparcia (wg PN-EN 14043, p. 3.24) max mm, - stanowiska sterowania podporami umieszczone z tyłu pojazdu, po jego lewej i prawej stronie. Stanowiska powinny być wyposażone w instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na sprawne i bezpieczne obsługiwanie podpór zarówno podczas normalnej pracy jak i podczas pracy w trybie awaryjnym. Sterowanie podporami umożliwiające obserwację sprawianych podpór, - musi być zapewniona możliwość wysuwania podpór pojedynczo i parami, - drabina musi mieć możliwość pracy w przypadku wysuwu i podparcia podpór tylko z jednej strony. Podpory z nie wysuniętej strony podparte (praca ze strony wysuniętych 8 Należy podać wysokość ratowniczą potwierdzoną wynikami badań przez niezależną jednostkę badawczą lub deklarowaną przez producenta, która musi być potwierdzona wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Należy podać zakres pracy potwierdzony wynikami badań badawczą lub deklarowany przez producenta, który musi być potwierdzony wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Należy podać max. rozstaw podpór potwierdzony wynikami badań badawczą lub deklarowany przez producenta, który musi być potwierdzony wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego.

9 podpór), - możliwość pracy drabiny w przypadku, gdy nie jest możliwe maksymalne rozstawienie podpór, - regulacja prędkości wysuwania podpór za pomocą dźwigni sterowniczych, - zapewniona stała kontrola stanu podparcia (nacisku na podłoże) przez system mikroprocesorowy i informacja dla operatora o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie, - automatyczne poziomowanie drabiny na podporach lub na wieńcu obrotowym, - sygnalizacja optyczna prawidłowego sprawienia podpór, - na wyposażeniu powinny znajdować się cztery płyty podkładowe umożliwiające redukcję nacisku podpór na podłoże o wymiarach min. 400 x 400 mm lub o powierzchni min. 0,16 m 2, - podpory oznakowane i wyposażone w lampy sygnalizujące (żółte migające), włączane automatycznie w momencie wysunięcia podpór, - stanowiska sterowania podporami wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa STOP. 5 Podczas pracy drabiny musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysuwania/wsuwania, pochylania/podnoszenia i obracania przęseł. Bezstopniowe generowanie wszystkich ruchów. 6 Zapewnione korygowanie nierówności terenu we wszystkich kierunkach w zakresie min Minimum 4 punkty podparcia pojazdu w czasie pracy drabiny. Podać maksymalną możliwą ilość punktów podparcia pojazdu w czasie pracy drabiny. Praca drabiny w zakresie max. warunków pola pracy (max. rozstawienie podpór, drabina max. rozstawiona i max. obciążona ). 8 Drabina wyposażona w dwa stanowiska kontrolno sterownicze: - na dole przy wieńcu obrotowym (główne), - w koszu ratowniczym (górne), usytuowane tak aby operator stał przodem do kierunku wysuwu drabiny. Główne stanowisko sterownicze wyposażone w podgrzewany fotel dla operatora, przechylany zgodnie z pochylaniem przęseł drabiny. Fotel dla operatora oraz konsole operatorskie, jeżeli nie są zabezpieczone w inny sposób, należy wyposażyć w pokrowce ochronne w kolorze czerwonym. 9 Stanowiska kontrolno-sterownicze wyposażone we wszelkie instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na sprawne i bezpieczne obsługiwanie drabiny zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas pracy w trybie awaryjnym. 10 System komputerowy musi rozpoznawać błędy w obsłudze i zakłócenia w pracy i informować o nich operatora za pomocą tekstu lub czytelnych symboli. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system powinien uniemożliwić wykonanie manewru zagrażającego bezpieczeństwu. 11 Drabina wyposażona w system automatycznego zatrzymania ruchu w przypadku uderzenia 9

10 o przeszkodę. 12 Układ sterowniczy zapewniający możliwość dopasowania prędkości ruchów zespołu przęseł do aktualnego ich położenia. 13 Komputerowy system sterowania ruchami drabiny w zależności od szerokości wysunięcia podpór. Wyposażony w automatyczny system kontroli i doboru parametrów pola pracy, w zależności od obciążenia kosza oraz konfiguracji rozstawu podpór. 14 Główne stanowisko sterownicze wyposażone w ciekłokrystaliczny wyświetlacz pola pracy drabiny z opisami w języku polskim. 15 Główne stanowisko sterownicze powinno zapewnić możliwość przejęcia w każdym momencie kontroli nad drabiną (funkcja nadrzędna nad stanowiskiem górnym). 16 Wszystkie stanowiska sterowania wyposażone w awaryjny wyłącznik ruchów drabiny z sygnalizacją świetlną i dźwiękową uruchomienia włącznika. 17 Stanowiska kontrolno-sterownicze wyposażone w wykresy pola pracy (diagram), skróconą instrukcję obsługi (w języku polskim) oraz informację o dopuszczalnych siłach wiatru. Za skróconą instrukcję uważa się opis kolejności wykonywania koniecznych czynności w celu prawidłowego operowania drabiną oraz ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa obsługi dla operatora i osób znajdujących się w koszu i na drabinie. 18 Poszczególne wskaźniki oraz elementy sterownicze trwale oznakowane za pomocą piktogramów i/lub opisów (w języku polskim) pełnionej funkcji. 19 System kontroli sterowania musi zapewniać minimum: - możliwość automatycznego wyrównywania (pokrycia) szczebli drabiny, - zwolnienie ruchów drabiny przy konieczności wykonywania precyzyjnych manewrów, - samoczynny układ pionowania drabiny, - automatyczny układ poziomowania kosza, - automatyczne składanie przęseł do pozycji transportowej. 20 Drabina wyposażona w wiatromierz zabezpieczony przed przypadkowym jego uszkodzeniem, przekazujący wyniki pomiarów do obydwu stanowisk kontrolno sterowniczych zamontowany na szczycie ostatniego przęsła. 21 Drabina wyposażona w co najmniej jeden elektro-hydrauliczny system pracy awaryjnej, umożliwiający sprowadzenie drabiny i podpór do pozycji transportowej. 22 Oświetlenie zestawu drabinowego o zasięgu oświetlenia większym niż maksymalna długość wysuwu przęseł, włączane z głównego stanowiska sterowniczego: - dwa reflektory wykonane w technologii LED (lub ksenonowe), zasilane napięciem 24 V z instalacji elektrycznej pojazdu, zamontowane po lewej i prawej stronie na szczycie najniższego przęsła, posiadające możliwość obrotu wokół osi poziomej, realizowaną z głównego stanowiska sterowniczego, - jeden reflektor wykonany w technologii LED (lub ksenonowy), zasilany napięciem 24 V z instalacji elektrycznej pojazdu, zamontowany pod parkiem drabinowym, oświetlający przęsła oraz podporę przęseł przy składaniu drabiny. Wymagany stopień ochrony min. IP55. 10

11 23 Na najwyższym przęśle zamontowany na stałe suchy pion, zakończony nasadami pożarniczymi wielkości 75, wraz z odcinkiem ciśnieniowym węża zapewniającym doprowadzenie wody od suchego pionu do działka wodno-pianowego. 24 W pozycji w pełni złożonej możliwość użycia drabiny jako żurawia. Podnoszenie, obrót i opuszczanie ładunków o masie do min 4000 kg. Automatyczny system bezpieczeństwa, zapobiegający uszkodzeniom drabiny spowodowanym przeciążeniom. 25 Czas sprawiania drabiny (wg PN-EN 14043, p. 3.25) max 80 s. Czas sprawiania jest sumą czasów wykonania niżej wymienionych czynności: - załączenia pompy hydraulicznej, - dotarcia do stanowiska sprawiania podpór hydraulicznych, - wypoziomowania drabiny, - dotarcia do głównego stanowiska sterowniczego, - wysunięcia drabiny z pozycji transportowej, - obrócenia przęseł o ok. 90, jak również wysunięcia przęseł i podniesienia aż do uzyskania maks. wysokości ratowniczej. Uwaga: należy przyjąć czas załączenia pompy hydraulicznej, dotarcia do stanowiska sprawiania podpór i dotarcia do głównego stanowiska sterowniczego 10 s. 26 Drabina wyposażona w automatyczny, komputerowy elektroniczno - hydrauliczny system tłumienia wahań przęseł przy gwałtownych zmianach obciążenia kosza drabiny oraz nagłych podmuchach wiatru. 27 Wysięg boczny drabiny przy maksymalnym rozstawie podpór i obciążeniu 1 osobą w koszu ratowniczym min.20,0 m, mierzony zgodnie z normą PN-EN ( od zewnętrznej najbardziej oddalonej krawędzi podpory ) z koszem 4osobowym. 11 Należy podać udźwig potwierdzony wynikami badań badawczą lub deklarowany przez producenta, który musi być potwierdzony wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Należy podać czas sprawiania drabiny potwierdzony wynikami badań badawczą lub deklarowany przez producenta, który musi być potwierdzony wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Punktacja za skrócenie czasu sprawienia: za każde 3 s 5 pkt. lecz nie więcej niż 25 pkt. Czas sprawienia poniżej 65 s nie eliminuje oferty lecz nie powoduje przyznania więcej punktów. Należy opisać proponowane rozwiązanie. Posiadanie automatycznego systemu tłumienia wahań powoduje przyznanie 30 pkt. Brak systemu to 0 pkt. lecz nie eliminuje oferty. Należy podać wysięg boczny potwierdzony wynikami badań badawczą lub deklarowany przez

12 V Kosz ratowniczy 1 Pojazd wyposażony w kosz ratowniczy 4 osobowy, o udźwigu min. 400 kg, zamontowany do szczytu ostatniego przęsła drabiny, przewożony w tej pozycji. Kosz powinien posiadać możliwość odłączenia go od przęseł drabiny. 2 Układ poziomowania kosza niezależny od systemu hydraulicznego drabiny. W przypadku awarii układu elektrycznego musi być zapewniona możliwość wypoziomowania kosza z wnętrza kosza w trybie awaryjnym. 3 Konstrukcja kosza musi zapewniać swobodne wejście do niego z zewnątrz i z zespołu przęseł. 4 Kosz ratowniczy wyposażony minimum w: - oświetlany pulpit sterowniczy z wyświetlaczem parametrów pola pracy, w wykonaniu wodoszczelnym. Na monitorze (wyświetlaczu) musi być pokazywany za pomocą czytelnych symboli aktualny stan drabiny wraz z parametrami pola pracy, wszystkie błędy w obsłudze i zakłócenia w pracy, - oświetlenie stanowiska operatora, wykonane w technologii LED, - szperacz ksenonowy o mocy min 41 W, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu 24 V, załączany z głównego stanowiska sterowniczego i z kosza - dwa składane uchwyty do mocowania najaśnic znajdujących się na wyposażeniu pojazdu, umieszczone z obydwu stron kosza po zewnętrznej stronie (umożliwiające obrót najaśnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej), - dwa gniazda do mocowania: noszy (lub platformy do noszy ratowniczych) oraz działka wodno-pianowego, - uchwyt do linkowego urządzenia do opuszczania i podnoszenia, - platforma do noszy ratowniczych jeżeli ma zastosowanie - przewożona w skrytce lub na zewnątrz zabudowy, - gniazda elektryczne 230 V/16 A (2P+E), stopień ochrony min. IP 54 min. 2 szt., 12 producenta, który musi być potwierdzony wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Punktacja za zwiększenie wysięgu bocznego: 5 punktów za każde dodatkowe 0,4 m, lecz nie więcej niż 25 punktów. Wysięg boczny większy niż 22 m nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej punktów. Należy podać maksymalny udźwig kosza ratowniczego w kg

13 - gniazdo elektryczne 400 V/16 A (3P+N+E), stopień ochrony min IP 67 min. 1 szt., - czujniki kontaktu z przeszkodą ze wskazaniem na stanowisku operatora, od której strony nastąpiło uderzenie; w przypadku kontaktu z przeszkodą musi nastąpić wyłączenie danego ruchu, natomiast zapewniona możliwość generowania jedynie ruchów przeciwnych. 5 Instalacja elektryczna wzdłuż przęseł drabiny od agregatu prądotwórczego do szczytu przęseł i kosza ratowniczego, kompatybilna z agregatem prądotwórczym, stopień ochronny min. IP54, przystosowana do pracy z elektronarzędziami o mocy min W. 6 Urządzenie łączności wewnętrznej pomiędzy operatorem pracującym przy głównym pulpicie sterowniczym a koszem drabiny oraz/lub wierzchołkiem drabiny. VI Wyposażenie ratownicze 1 Pojazd musi być wyposażony w sprzęt zgodnie ze Standardem wyposażenia samochodu specjalnego Samochodu z drabiną mechaniczną typoszeregu SD, wydanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: - 3 kpl. nadciśnieniowe jedno butlowe aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi o pojemności min 6,8 l/300 bar, zabezpieczone pokrowcami, z maskami panoramicznymi Zawór butli zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Typ aparatów zgodny z typem aparatów stosowanych przez poszczególnych Użytkowników, tzn. zastosowany typ aparatów powietrznych musi zapewnić możliwość ich serwisowania przez serwisy sprzętu ochrony dróg oddechowych funkcjonujące w siedzibach Użytkowników, do których mają trafić przedmiotowe pojazdy. Serwisowanie zaproponowanych aparatów powietrznych w serwisach sprzętu ochrony dróg oddechowych Użytkowników musi odbywać się z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa obsługi, bezpieczeństwa użytkowania serwisowanych aparatów powietrznych oraz z zachowaniem pełnej gwarancji dla zaproponowanych aparatów powietrznych typ aparatów zostanie podany przed dostawą, - sygnalizator bezruchu 3 szt., - szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813) 2 szt., - pożarniczy wąż tłoczny W ŁA 2 szt., - pożarniczy wąż tłoczny W ŁA 2 szt., - pożarniczy wąż tłoczny W ŁA 2 szt., - przełącznik 75/52 1 szt., - rozdzielacz K-75/ szt., - prądownica wodna typu Turbo wielkości 52 1 szt., - klucz do łączników 2 szt., - linka strażacka ratownicza 30 m 2 szt., - pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem: - moc silnika - min. 2,9 kw, 13

14 - długość prowadnicy min 370 mm, - narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy fabrycznie dołączone do pilarki, - topór ciężki 1 szt., - uniwersalne urządzenie ratownicze z rakiem do cięcia o długości min. 900 mm (rękojeść ze stali odpuszczonej, części robocze wykonane ze stali wysokostopowej, wykończenie chromowane) 1 szt., - nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm 1 szt., - siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego 1 szt., - szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego 1 szt., - gaśnica przenośna proszkowa 6 kg 1 szt., - koc gaśniczy 1 szt., - przedłużacz elektryczny 230 V (przewody o przekroju min 2,5 mm 2 ), z prowadnicą kabla oraz gumowym bębnem, długość min. 40 m, przewód w oplocie z neoprenu, na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f), stopień ochrony min. IP 67 1 szt., - 2 najaśnice LED o strumieniu świetlnym min lm każda, stopień ochrony min. IP 67, z możliwością zamontowania w koszu za pośrednictwem uchwytów (mocowanie powinno umożliwiać obrót w płaszczyźnie pionowej i poziomej) i zasilania z agregatu prądotwórczego poprzez gniazda elektryczne zamontowane w koszu; - nosze z pokrowcem, przystosowane do mocowania w koszu bezpośrednio lub na platformie 1 kpl., - zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg załącznika nr 3 Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym KG PSP - Warszawa, lipiec 2013) 1 kpl., - kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego (ilość- pojemność) zapewniająca min 4 godziny pracy sprzętu) 1 kpl., - linki odciągowe do drabiny 2 szt., - agregat prądotwórczy w wykonaniu ratowniczym o mocy min. 9 kva, 230/400 V, stopień ochrony IP 54, z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, napędzany 4-suwowym silnikiem spalinowym, głośność agregatu max 90 db(a). Elektryczny rozruch silnika agregatu ze sterowaniem z dolnego i górnego stanowiska kontrolno-sterowniczego. Agregat umieszczony na wieńcu obrotowym, w celu umożliwienia obrotu wysięgnika o n x 360. Instalacja elektryczna 230/400 V z wymaganymi zabezpieczeniami, połączona z trzema gniazdami odbiorczymi w koszu ratowniczym. Instalacja powinna być przystosowana do pracy z elektronarzędziami o mocy min W. Układ wydechowy agregatu powinien być tak zaprojektowany i usytuowany, aby zapewnić operatorowi znajdującemu się na stanowisku obsługi oraz załodze możliwie maksymalny komfort pracy, ochronę przed gazami spalinowymi i oparzeniami. Pojazd wyposażony w urządzenie doładowujące akumulator agregatu. Agregat musi mieć możliwość podłączenia do instalacji drabiny w celu awaryjnego jej składania. Agregat zabezpieczony pokrowcem w kolorze czerwonym, 14

15 - zestaw narzędzi ślusarskich (w skrzynce narzędziowej, rozmieszczone grupami w przegródkach, z możliwością szybkiego dostępu i weryfikacji, zabezpieczone przed przemieszczaniem przy przenoszeniu skrzynki): - śrubokręt płaski 3 szt. (6,5x1,2; 8x1,2; 10x1,6; końcówki magnetyczne), - śrubokręt krzyżowy 3 szt. (PH-2, PH-3, PH-4, końcówki magnetyczne), - szczypce uniwersalne 1 szt. (długość min. 230 mm), - cęgi boczne do cięcia 1 szt. (długość min. 230 mm), - klucz uniwersalny (typu francuz ) 2 szt. (o zakresach: min. 0 20, 0 40), - klucz hydrauliczny (typu żaba ) 2 szt. (o zakresach min. 0 1, 0 2 ), - zestaw kluczy płaskich o rozmiarach kpl. (o profilu zapobiegającym ześlizgiwanie), - zestaw kluczy oczkowych o rozmiarach kpl., - zestaw kluczy imbusowych 10 szt. (rozmiary 3 14 mm), - zestaw kluczy typu TORX 11 szt. (zakres rozmiarów od T-10 do T-60), Wymienione narzędzia i sprzęt przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Narzędzia wykonane z wysokogatunkowej stali zapewniającej wysoką wytrzymałość i żywotność. Dodatkowo pojazd należy wyposażyć w działko wodno pianowe o wydajności nominalnej min l/min, z regulacją wydajności i strumienia (zwarty/rozproszony) zdalnie sterowane z kosza ratowniczego i głównego stanowiska operatora, z możliwością montowania w koszu ratowniczym. VII Dla w/w wyposażenia należy wykonać mocowania. Należy przewidzieć także miejsce i wykonać mocowanie dla linkowego urządzenia do opuszczania i podnoszenia 1 szt. Pozostałe wymagania 1 Do oferty należy dołączyć: - rysunki poglądowe z wymiarami kompletnego oferowanego samochodu, potwierdzone przez producenta (widok ze wszystkich stron pojazdu i z góry), - zdjęcia oferowanej drabiny (ze wszystkich stron), - wykres pola pracy (wg PN-EN 14043) oferowanej drabiny dla minimalnego i maksymalnego rozstawu podpór, przy różnych wariantach obciążenia (1, 2, 3, 4 osoby w koszu, obciążenie maksymalne kosza) opracowany przez producenta/ wykonawcę, 2 Parametry techniczne wymagane w punktach II.18, IV.1, IV.2, IV.4, IV.24 IV.25 i IV.27 15

16 muszą być potwierdzone badawczą lub deklarowane przez producenta, które muszą być potwierdzone wynikami badań badawczą w dniu odbioru technicznego.. 3 Do złożonego w punkcie IV.4 rozwiązani (deklaracji ) załączyć zdjęcia sprawionych podpór pokazujących typ rozwiązania. 4 Podczas odbioru techniczno-jakościowego należy przedstawić sprawozdanie z badań - świadectwo dopuszczenia niezależnej instytucji badawczej potwierdzające spełnienie deklarowanych parametrów technicznych wymienionych w punkcie VII.2. 5 Odbiór techniczno-jakościowy zostanie przeprowadzony zgodnie z Procedurą odbioru samochodów z drabiną mechaniczną opracowaną przez CNBOP Państwowy Instytut Badawczy Józefów opublikowanej na str. Internetowej: https://www.cnbop.pl/sites/cnbop.pl/files/297/standard%209.pdf. VIII. Warunki gwarancji i serwisu dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej 30 m. Gwarancja Minimalne warunki gwarancji Warunki proponowane przez Oferenta Gwarancja na podwozie minimum 24 miesiące i dodatkowo 6 miesięcy rękojmi Gwarancja na drabinę /zabudowa pożarnicza / minimum 24 miesiące i dodatkowo 6 miesięcy rękojmi Gwarancja na lakier nadwozia i zabudowy minimum 5 lat i dodatkowo 6 miesięcy rękojmi Gwarancja na perforację blach nadwozia i zabudowy minimum 5 lat i dodatkowo 6 miesięcy rękojmi 2,5pkt. za każdy dodatkowy rok, nie więcej niż 5 pkt. Okres dłuższy niż 4 lata nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt. 2,5pkt. za każdy dodatkowy rok, nie więcej niż 5 pkt. Okres dłuższy niż 4 lata nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt. 2,5pkt. za każdy dodatkowy rok, nie więcej niż 5 pkt. Okres dłuższy niż 7 lat nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt. 2,5pkt. za każdy dodatkowy rok, nie więcej niż 5 pkt. Okres dłuższy niż 7 lat nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt. Czas reakcji serwisu Czas reakcji serwisu drabiny ( dotarcie na miejsce do użytkownika od momentu powiadomienia) odliczając niedziele i święta ustawowo wolne od pracy. Minimalne warunki serwisu Czas reakcji serwisu max. do 72 godzin. 16

17 17 Załącznik Nr 1

Specyfikacja techniczna dla samochodu z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej 37 m (SD-37)

Specyfikacja techniczna dla samochodu z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej 37 m (SD-37) Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja techniczna dla samochodu z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej 37 m (SD-37) L.p Wyszczególnienie Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 Podwozie 1.1

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i Wyjaśnienia (1) Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja i Wyjaśnienia (1) Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia MK.2370.2.2016 Łódź, dnia 17 czerwca 2016 r. Modyfikacja i Wyjaśnienia (1) Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego na Dostawę samochodu specjalnego z drabiną o

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem Lp. Wymagane parametry techniczno-użytkowe 1 Warunki ogólne 1.1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla samochodu ratownictwa wysokościowego: samochodu z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 40 m (SHD-40)

Wymagania techniczne dla samochodu ratownictwa wysokościowego: samochodu z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 40 m (SHD-40) Wymagania techniczne dla samochodu ratownictwa wysokościowego: samochodu z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 40 m (SHD-40) l. PODWOZIE Z KABINĄ 1.1 Samochód musi spełniać Rozporządzenie MSWiA z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem 1 2 3 Lp. Wymagane parametry techniczno-użytkowe 1 Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń ekologicznych

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń ekologicznych Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń ekologicznych L.p Wyszczególnienie Wymagania Wypełnia Oferent Minimum

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 I. Podwozie z kabiną: Podać markę i typ samochodu: 1. 3. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Nr sprawy IZP. 271.3.2012 załącznik do siwz oraz oferty Dostawcy Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 LP. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015 PT.2370.6.1.2015 Poznań, dnia 3 sierpnia 2015 r. Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015 W dniach 29 i 31 lipca 2015 r. do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna dotycząca zamówienia na: Dostawę 3 sztuk ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Specyfikacja Techniczna dotycząca zamówienia na: Dostawę 3 sztuk ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Specyfikacja Techniczna dotycząca zamówienia na: Dostawę 3 sztuk ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 L.p Wyszczególnienie Wymagania Wypełnia Oferent Minimum 1 Podwozie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną: Podać markę i typ samochodu: 1. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2 Załącznik nr 1 do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 z pompą i zbiornikiem, przewidzianego do realizacji zadania pn. ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla samochodu ciężarowego uterenowionego z HDS

Wymagania techniczne dla samochodu ciężarowego uterenowionego z HDS Wymagania techniczne dla samochodu ciężarowego uterenowionego z HDS LP. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI PROPOZYCJE OFERENTA I. Podwozie z kabiną 1. Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji 2012). Podać markę

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Tom III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Wymagania dla nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żyglinek

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4

Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 Dodatek nr 1 do SIWZ Załącznik nr...do oferty Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej.

Przedmiot zamówienia: Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej. pieczątka firmowa wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZPD.271.2.1.2014 (integralna część formularza ofertowego) SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAW Przedmiot zamówienia: Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne Zamawiającego) Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy L.P 1. Pojazd powinien spełniad wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO: Załącznik Nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO: PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH SAMOCHODU POŻARNICZEGO 1. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Mielec dnia 16.09.2015r ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Mielec na podstawie 2 pkt.1 Zarządzenia Nr 436/A/2014 zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Żądane Oferowane Informacje ogólne Pojazdy powinny być zbudowane i wyposażone zgodnie z postanowieniami zawartymi

Bardziej szczegółowo

L.p. WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU* OKREŚLONE W SIWZ 1 2 3

L.p. WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU* OKREŚLONE W SIWZ 1 2 3 Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: Rz.271.57.2011 Wymagania Taktyczno - Techniczne dla samochodu specjalnego, ratowniczo-gaśniczego typ ciężki 4x4 dla Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań SIWZ) 2. Moc maksymalna [kw] min. 140

spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań SIWZ) 2. Moc maksymalna [kw] min. 140 /pieczęć / Parametry techniczne samochodu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE Wpisać TAK (gdy silnik 1. Silnik z zapłonem samoczynnym ZS, spełniający normę co najmniej EURO 5 spełnia) lub NIE (gdy

Bardziej szczegółowo

www.straz.powiatwolsztyn.pl Załącznik nr 1 do SIWZ

www.straz.powiatwolsztyn.pl Załącznik nr 1 do SIWZ MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Z FUNKCJĄ ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ CHEMICZNO EKOLOGICZNYCH Lp. Wyszczególnienie Wypełnia wykonawca Wymagane

Bardziej szczegółowo

Numery operacyjne zostaną podane na etapie realizacji zamówienia

Numery operacyjne zostaną podane na etapie realizacji zamówienia Lp. WYMAGANIA UWAGI I. WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Pojazd musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z prawem o ruchu drogowym 1.1 Pojazd musi posiadać niezbędne dokumenty zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Środki łączności i alarmowania UWAGI. Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego JOT OSP w Porażu. Stan wyposażenia Data zmiany

Środki łączności i alarmowania UWAGI. Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego JOT OSP w Porażu. Stan wyposażenia Data zmiany Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego OSP w Porażu Zbiorczy wykaz normatywnego wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczy Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Porażu do działań ratowniczych określonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNANIA RATOWNICZEGO dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNANIA RATOWNICZEGO dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNANIA RATOWNICZEGO dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie Lp. Wymagania minimalne Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ

Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ Wymagania minimalne dla sześciu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych Samochody fabrycznie nowe nie rejestrowane Pojazdy 1 i 2 z 6 OSP NIEMCE OSP

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Wymagania techniczne dla lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego Wymagania techniczne dla lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego L.p Warunki zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta I. Podwozie 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla kontenera proszkowego

Wymagania techniczne dla kontenera proszkowego Wymagania techniczne dla kontenera proszkowego L.P WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO PROPOZYCJE WYKONAWCY I Wymagania dla kontenera 1 Kontener fabrycznie nowy, rok produkcji kontenera i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: MT 2370/7/09. Podwozie. Podwozie

Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: MT 2370/7/09. Podwozie. Podwozie Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: MT 2370/7/09 Specyfikacja techniczna dla samochodu z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej 37 m (SD-37) L.p. Wyszczególnienie Rozwiązania proponowane przez Oferenta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla nadwozia wymiennego / kontenera / kwatermistrzowskiego

Specyfikacja techniczna dla nadwozia wymiennego / kontenera / kwatermistrzowskiego Specyfikacja techniczna dla nadwozia wymiennego / kontenera / kwatermistrzowskiego L.p. I Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta Rama nośna kontenera wraz z elementem zaczepowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV)

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI 2. Maksymalna moc [ KW ] min. 220 3. Długość pojazdu [mm] 4850-5110

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU Załącznik nr 2 do SIWZ MK. 341-3/09 OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU Podstawowe wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego PN-EN 1846-1:S-2-6-5000-8/3200-1 Lp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

OFERTA AMBULANS TYPU B

OFERTA AMBULANS TYPU B OFERTA AMBULANS TYPU B Volkswagen Transporter L2H2 2,0 TDI (rok produkcji 2014), 140 KM Zabudowa rok 2015 używany (tylko pokazy), na liczniku 3,5 tys. km Zabudowa przedziału medycznego: 1. Ogrzewanie i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Nr sprawy IZP. 271.3.2.2012 załącznik do siwz oraz oferty Dostawcy Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 LP. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Wymagania techniczno eksploatacyjne 18 pojazdów autosegmentu B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Wymagania techniczno eksploatacyjne 18 pojazdów autosegmentu B Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 19 samochodów osobowych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WPR-3422/32/09 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wóz straŝacki specjalny z wysięgnikiem hydraulicznym (SHD-25) L.p. Parametry techniczne dla samochodu z wysięgnikiem hydraulicznym o wysokości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

c) wymagania formalne.

c) wymagania formalne. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr 01/ZP/2012 Szczegółowe wymagania dotyczące lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego o nadwoziu typu furgon, z napędem na tylną oś, o DMC do

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 11-08-2010 r.

Polanica-Zdrój 11-08-2010 r. UM-AM-341/ 006 /2010 OGŁOSZENIE Polanica-Zdrój 11-08-2010 r. 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74) 868-06-00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP - CNBOP - czerwiec 00 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- -GAŚNICZEGO (załoga + LUB +, zbiornik wody 000 dm )...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI 2 1. SILNIK

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI 2 1. SILNIK 1. SILNIK 1.1 Wysokoprężny z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą z bezpośrednim wtryskiem paliwa sterowany elektronicznie o mocy min. 130 kw, 2. PRZENOSZENIE NAPĘDU 2.1 Napęd na koła przednie lub tylne

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 17 czerwca 2014 r. MK.2370.10.1.2014 MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Część B specyfikacji technicznej. Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ekologiczno-chemicznego

Część B specyfikacji technicznej. Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ekologiczno-chemicznego Część B specyfikacji technicznej Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ekologiczno-chemicznego L.p. Warunki zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta I. Podwozie Podać markę i typ

Bardziej szczegółowo

Lp. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE Wypełnia Oferent Podać zastosowane 1 SAMOCHÓD

Lp. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE Wypełnia Oferent Podać zastosowane 1 SAMOCHÓD Załącznik nr 5 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X2 NA WYPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE FRYSZTAKU Lp. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i kabiną 3 osobową

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i kabiną 3 osobową Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i kabiną 3 osobową LP. WARUNKI UWAGI I. Podwozie z kabiną: Podać markę i typ samochodu 1. Pojazd fabrycznie nowy. Pojazd

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania powania przetargowego na. na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.3.2015.2015 PT.2370.3.10.2015

Uczestnicy postępowania powania przetargowego na. na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.3.2015.2015 PT.2370.3.10.2015 PT.2370.3.10.2015 Poznań, dnia 23 czerwca 2015 r. Uczestnicy postępowania powania przetargowego na Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego niczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.3.2015.2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Minimalne wymagania techniczno- użytkowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Minimalne wymagania techniczno- użytkowe 1 Zał. nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: 2 ZESTAWÓW CIĘŻKICH HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH. Lp. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczno użytkowe dla nośnika kontenerów.

Minimalne wymagania techniczno użytkowe dla nośnika kontenerów. Załącznik nr 3A do SIWZ WT. 2370.38.202 Minimalne wymagania techniczno użytkowe dla nośnika kontenerów. L.p Wymagania minimum Parametry Wykonawcy I. Podwozie z kabiną Pojazd spełnia: -wymagania ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy GMINA MIASTO RACIĄŻ Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu Numer ogłoszenia: 236658-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ Zał. Nr 4 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ cena brutto zł (słownie złotych) Oferujemy dostawę fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej

Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej L.p. Warunki Zamawiającego Uwagi Potwierdzenie zgodności wykonania I Wymagania ogólne Przyczepa z pompą do wody zanieczyszczonej powinna

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ Wymagania dla lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej I. WYMAGANIA PODSTAWOWE 1.1 Pojazd powinien

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Lublin dnia 17 października 2014 r. WL.2370.38.2014 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Przetarg nieograniczony na Dostawę 34 sztuk agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 40 kva

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1 Zał. nr 3 do SIWZ WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1 LP. Żądane Warunki Zamawiającego Warunki 1. Podwozie z kabiną 1.1 Pojazd

Bardziej szczegółowo

.. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań

.. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań .. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań L.P I. WYMAGANIA PODSTAWOWE Pojazd powinien spełniać wymagania

Bardziej szczegółowo

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU.

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Numer ogłoszenia: BZP 244682-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012r. Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 +Załącznik nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

OFEROWANE PARAMERTY - WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

OFEROWANE PARAMERTY - WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ USUWANIA SKAŻEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA - STZ I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Załącznik nr 1 L.p Żądane Uwagi Oferowane -1- -2- -3- -4- Warunki ogóle dla obu samochodów 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Numer sprawy ZP/1/ZOW/2015 Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Parametr Wymagania minimalne Wypełnia wykonawca podać zastosowane rozwiązania lub parametry

Bardziej szczegółowo

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ.

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ. Załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data WYMAGANIA I OPIS TECHNICZNY DO OFERTY (każda ze stron powinna być podpisana) Dane wykonawcy (firma, adres korespondencyjny,

Bardziej szczegółowo

W ramach dostawy oferuję fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r. - marka/typ... - rok produkcji...

W ramach dostawy oferuję fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r. - marka/typ... - rok produkcji... Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zakrzewo L.p. Wyszczególnienie W ramach dostawy oferuję

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Załącznik nr 1 L.p Żądane Uwagi Oferowane -1- -2- -3- -4- Warunki ogóle dla samochodu 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w miejscowości Podczerwone

Wymagania dla nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w miejscowości Podczerwone Wymagania dla nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w miejscowości Podczerwone Załącznik nr 6 do SIWZ L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk Załącznik Nr 1A Nr spr. 5/ZP/CBA/2007 Opis przedmiotu zamówienia Samochody klasy C CZĘŚĆ I Ilość sztuk 24 sztuk Rodzaj nadwozia Hatchback lub liftback Ilość drzwi 5 Wymiary: - Rozstaw osi [mm] 2500-2700

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczecin dnia 10 marca 2014 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego dostawczo-osobowego Marka.(proszę podać nazwę marki samochodów), Nazwa modelu (proszę

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015

Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015 Łomianki, 29 październik 2015 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015 Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego podwozie podwójna kabina

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego podwozie podwójna kabina Załącznik nr 1 Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego podwozie podwójna kabina lp. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI 1. Podwozie z kabiną 2. 1.1 Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania minimalne dla samochodu z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej 37m

Wymagania minimalne dla samochodu z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej 37m WT-2370/14/2008 Załącznik nr 3 do SIWZ Wymagania minimalne dla samochodu z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej 37m L.p Wyszczególnienie Wymagania minimum Wypełnia Wykonawca opisując zastosowane

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla przedmiotu zamówienia L.p. Wyszczególnienia / Wymagania Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Załącznik nr 2 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 16.08.2016r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 17.10.2008r. Nr sprawy: 3410-6/2008 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy OSP/1/07/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia) U W A G A: *Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty technicznej CZĘŚĆ I ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4 x 4 (UTERENOWIONY)

Formularz oferty technicznej CZĘŚĆ I ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4 x 4 (UTERENOWIONY) Formularz oferty technicznej CZĘŚĆ I ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4 x 4 (UTERENOWIONY) Załącznik nr 4 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚREDNIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W KARGOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚREDNIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W KARGOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚREDNIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W KARGOWEJ Kargowa, 22 listopada 2012 r. 1 1. Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV. Główny przedmiot 34.14.42.10-3

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pojazdów:

Specyfikacja pojazdów: Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna: Samochody ciężarowe - 4 szt.: Specyfikacja pojazdów: Lp Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania Oferowane parametry* 1 2 3 1 Rodzaj pojazdu Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr l. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... nr Konta... składamy ofertę na dostawę: (podać markę i model sprzętu)

Załącznik Nr l. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... nr Konta... składamy ofertę na dostawę: (podać markę i model sprzętu) Załącznik Nr l FORMULARZ OFERTOWY NAWIĄZUJĄC DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZA- MÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SKŁADAMY OFERTĘ NA DOSTAWĘ fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

nr spr. 16/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1

nr spr. 16/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 nr spr. 16/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Opocznie Przedmiot zamówienia zgodnie

Bardziej szczegółowo