Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając proponowane rozwiązania i parametry techniczne oraz potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 1 Pojazd fabrycznie nowy (2015 r.). Rok produkcji podwozia nie wcześniej niż Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 2 Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. Zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia. Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować musi wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 6 do Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej. 3 Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. Zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego sprzętu. Należy podać producenta, typ i model oraz rok produkcji podwozia. 1

2 4 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. 5 Na każdym samochodzie należy zamieścić po 3 tabliczki informacyjne po jednej z prawej i lewej strony pojazdu oraz jedną z tyłu pojazdu. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wymiary tabliczki: 20 cm (szerokość) x 15 cm (wysokość). Wzór tabliczki stanowi załącznik nr 1 do wymagań technicznych. Dodatkowo Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 3 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie. 6 Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. II Podwozie z kabiną 1 Podwozie samochodu wyposażone w silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min. 210 kw spełniający normę czystości spalin EURO 6. Należy podać moc silnika. 2 Podwozie pojazdu powinno posiadać wzmocnione zawieszenie ze względu na zakładane stałe eksploatacyjne obciążenie pojazdu, dostosowane do masy rzeczywistej pojazdu. 3 Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min 3%. 4 Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów w ilości nie mniejszej niż 5%. Do oferty należy dołączyć deklarację o możliwości stosowania tego rodzaju paliw. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. 2

3 5 Skrzynia przekładniowa automatyczna lub mechaniczna z automatycznym sterowaniem zmianą biegów (bez pedału sprzęgła). 6 Układ napędowy 4x2 z możliwością blokady mostu napędowego. Koła osi przedniej i tylnej tego samego rozmiaru 7 Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). 8 Maksymalna prędkość ograniczona do 90 km/h. 9 Ogumienie szosowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Koło zapasowe - bez mocowania i miejsca do stałego przewożenia w pojeździe. Wartość nominalna ciśnienia w ogumieniu trwale oznakowana nad kołami. 10 Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta w czasie minimum 4godz. podczas postoju. 11 Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze- szekle 2 z przodu i 2 z tyłu pojazdu umożliwiające jego odholowanie. Szekle przednie z możliwością wkręcania, przewożone w skrytce. Otwory na te szekle z zaślepką. 12 Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V, oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. 13 Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. 14 Uruchomienie silnika spoza miejsca kierowcy musi być tak skonstruowane, aby zabezpieczyć pojazd przed przypadkowym ruszeniem. 15 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz pionowo do góry. 16 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25 C do + 35 C 3

4 17 Kolorystyka pojazdu - błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, - kabina i zabudowa pożarnicza: RAL 3000, - elementy podwozia: czarne lub szare. - żaluzje : naturalne aluminium 18 Wymiary pojazdu w pozycji transportowej: - wysokość nie większa niż mm, - długość nie większa niż mm, - szerokość nie większa niż mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 m m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Należy podać wymiary pojazdu w pozycji transportowej potwierdzone wynikami badań badawczą lub deklarowane przez producenta, które muszą być potwierdzone wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 19 Urządzenie sygnalizacyjno-akustyczne powinno posiadać min. 3 modulowane tony,głośnik o mocy min. 200 W (lub dwa głośniki o mocy 100 W każdy) oraz powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED: dwie na dachu kabiny zamontowane symetrycznie i jedna z tyłu pojazdu. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie LED z przodu pojazdu. 20 Dodatkowy pneumatyczny sygnał typu air-horn, włączany jednym z dwóch niezależnych włączników umiejscowionych w kabinie, w miejscach łatwo dostępnych odpowiednio dla kierowcy i dowódcy. 21 Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 22 Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, nie powodujący odłączenia urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek, radiotelefonów). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. 4

5 Dodatkowo zainstalowany wyłącznik zasilania ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie kierowcy. 23 Przedział ( skrytka) akumulatora(ów) powinien być wentylowany, zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych, a jego konstrukcja powinna zapewniać łatwy dostęp do akumulatora(ów) podczas kontroli i konserwacji. 24 Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć dodatkowo w przetwornicę napięcia 24/12 V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu pracy 12 V. W kabinie załogi należy zainstalować 3 dodatkowe gniazda typu zapalniczka 12V. 25 Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. 26 Pojazd wyposażony w reflektory przeciwmgielne. 27 Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, z układem miejsc 1+2 lub (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - układ klimatyzacji, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach, - radio samochodowe z odtwarzaczem CD/mp3 28 Dodatkowe urządzenia sterowania i kontroli w kabinie kierowcy, dostępne i widoczne z miejsca kierowcy: - wskaźniki otwarcia skrytek, - włącznik i sygnalizacja włączenia przystawki dodatkowego odbioru mocy, - wskaźnik wysunięcia podpór, - wskaźnik temperatury zewnętrznej. 29 W kabinie należy wykonać mocowania do przewożenia wyposażenia osobistego dla 3 osób załogi (kurtki ubrania specjalnego strażaka, hełmy). W przypadku braku miejsca w kabinie, dopuszcza się przewożenie całości lub części wyposażenia osobistego w wysokiej skrytce sprzętowej za kabiną. 30 W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny na pasmo VHF posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 znakowym umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5kHz z protokołem ETSI TS ,2,3) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS, 5 Należy podać producenta, typ i model radiotelefonu.

6 wyposażony w mikrofonogłośnik z zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. Moc nadajnika - do 25W. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez zamawiającego. 31 Pojazd powinien być wyposażony w kamerę monitorującą strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego; dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie. 32 W kabinie kierowcy 3 radiotelefony przenośne VHF MHz, moc 1-5 W, odstęp między kanałowy 12,5 khz, nie mniej niż 250 kanałów z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, tzw. szybką, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów przenośnych. 33 System pozycjonowania pojazdu kompatybilny z systemem stosowanym przez każdego z Użytkowników. System zawierający sterownik GPS, instalację antenową z anteną oraz urządzenie z oprogramowaniem do przesyłania i odbioru statusów. Terminal statusów z ekranem dotykowym min 7 zamontowany w kabinie kierowcy. Licencja umożliwiająca śledzenie pojazdu i przesyłanie statusów do systemu wspomagania dowodzenia (SWD) każdego z Użytkowników. 34 Latarki elektryczne indywidualne przeznaczone dla strażaków (m.in. umożliwiają obsługę w rękawicach strażackich), ze źródłem światła wykonanym w technologii LED o następujących cechach: zasilane z akumulatorów Li-on lub NiMH, stopień ochrony min. IP 67, EX (certyfikat ATEX potwierdzający wymagania min. dla gazów II 1G Ex ia IIC T4 Ga oraz dla pyłów II 1D(lub 2D) Ex ia III C T<=100 o C IP67 Da (lub Db) ), czas świecenia min. 4 godz. przy świeceniu z pełna mocą i 8 godz. przy świeceniu z minimalna mocą, max. strumień świetlny >=200 lm z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu 3 kpl. zamontowane w kabinie kierowcy, lub w wysokiej skrytce za kabiną Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji elektrycznej do ładowarek po poszyciu w kabinie (instalacja schowana). 35 Pojazd wyposażyć w linę stalową o średnicy min.15 mm. z szeklami o długości min 10 m. 36 Wyposażenie podwozia: - zestaw narzędzi standardowych dla podwozia, - klin pod koło 2 szt., - klucz do kół ze wspomaganiem (z wewnętrzną przekładnią planetarną), Należy podać producenta, typ i model radiotelefonów. Należy podać producenta, typ, model i parametry charakterystyczne sterownika GPS i terminala statusów. 6

7 III - podnośnik hydrauliczny o nośności dostosowanej do MMR pojazdu, - przewód z manometrem przystosowany do pompowania kół z instalacji pneumatycznej pojazdu, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 2 kg (zamontowana w kabinie kierowcy). Zabudowa pożarnicza 1 Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. 2 Platforma zabudowy wykonana w formie podestu roboczego. Wejście na podest roboczy musi być możliwe z obydwu stron pojazdu. Przy każdym wejściu na platformę zamontowane uchwyty asekuracyjne. Wejścia na podest z oświetleniem wykonanym w technologii LED. 3 Za kabiną kierowcy, na całej szerokości zabudowy, wykonana wysoka skrytka na sprzęt. Wewnątrz skrytki zamontowany wysuwany stelaż do mocowania trzech aparatów powietrznych, umożliwiający bezpośrednie zakładanie aparatów przez ratowników z poziomu podłoża. Wykonanie zabudowy skrytki oraz rozmieszczenie wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy (najpóźniej w trakcie inspekcji produkcyjnej). 4 Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, z uchwytem rurkowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, z zamkami na klucz; jeden klucz pasujący do wszystkich skrytek. 5 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 6 Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane. 7 Powierzchnie platform, stopni wejściowych i podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. 8 Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 9 Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, wykonane w technologii LED; w kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zamontowany w kabinie kierowcy. 7

8 10 Oświetlenie pola pracy wokół zabudowy wykonane w technologii LED. 11 Wszystkie napisy ostrzegawcze, informacyjne i instrukcje obsługi umieszczone na zabudowie muszą być wykonane w języku polskim. IV Zespół drabiny ratowniczej 1 Drabina ratownicza mechaniczna o wysokości ratowniczej min. 30 m, mierzonej zgodnie z normą PN-EN w pionie między poziomym podłożem, na którym ustawiono drabinę a górną powierzchnią podłogi kosza ratowniczego bez obciążenia. 2 Praca w zakresie kątów: minimum 17º poniżej poziomu gruntu do 75º podnoszenia. Obrót drabiny nieograniczony również nad podporami i w zakresie kątów ujemnych za wyjątkiem strefy kabiny. Napęd drabiny hydrauliczny. 3 Zespół drabiny 4-przęsłowy, zabezpieczony przed korozją. Musi być zapewnione swobodne przejście od 1 do 4 przęsła. Zespół drabiny wyposażony w boczne bariery ochronne. Minimalna wysokość bocznej bariery ochronnej na najwyższym przęśle musi wynosić 350 mm. Szczeble drabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 4 Cztery boczne podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie: - szerokość podparcia (wg PN-EN 14043, p. 3.24) max mm, - stanowiska sterowania podporami umieszczone z tyłu pojazdu, po jego lewej i prawej stronie. Stanowiska powinny być wyposażone w instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na sprawne i bezpieczne obsługiwanie podpór zarówno podczas normalnej pracy jak i podczas pracy w trybie awaryjnym. Sterowanie podporami umożliwiające obserwację sprawianych podpór, - musi być zapewniona możliwość wysuwania podpór pojedynczo i parami, - drabina musi mieć możliwość pracy w przypadku wysuwu i podparcia podpór tylko z jednej strony. Podpory z nie wysuniętej strony podparte (praca ze strony wysuniętych 8 Należy podać wysokość ratowniczą potwierdzoną wynikami badań przez niezależną jednostkę badawczą lub deklarowaną przez producenta, która musi być potwierdzona wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Należy podać zakres pracy potwierdzony wynikami badań badawczą lub deklarowany przez producenta, który musi być potwierdzony wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Należy podać max. rozstaw podpór potwierdzony wynikami badań badawczą lub deklarowany przez producenta, który musi być potwierdzony wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego.

9 podpór), - możliwość pracy drabiny w przypadku, gdy nie jest możliwe maksymalne rozstawienie podpór, - regulacja prędkości wysuwania podpór za pomocą dźwigni sterowniczych, - zapewniona stała kontrola stanu podparcia (nacisku na podłoże) przez system mikroprocesorowy i informacja dla operatora o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie, - automatyczne poziomowanie drabiny na podporach lub na wieńcu obrotowym, - sygnalizacja optyczna prawidłowego sprawienia podpór, - na wyposażeniu powinny znajdować się cztery płyty podkładowe umożliwiające redukcję nacisku podpór na podłoże o wymiarach min. 400 x 400 mm lub o powierzchni min. 0,16 m 2, - podpory oznakowane i wyposażone w lampy sygnalizujące (żółte migające), włączane automatycznie w momencie wysunięcia podpór, - stanowiska sterowania podporami wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa STOP. 5 Podczas pracy drabiny musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysuwania/wsuwania, pochylania/podnoszenia i obracania przęseł. Bezstopniowe generowanie wszystkich ruchów. 6 Zapewnione korygowanie nierówności terenu we wszystkich kierunkach w zakresie min Minimum 4 punkty podparcia pojazdu w czasie pracy drabiny. Podać maksymalną możliwą ilość punktów podparcia pojazdu w czasie pracy drabiny. Praca drabiny w zakresie max. warunków pola pracy (max. rozstawienie podpór, drabina max. rozstawiona i max. obciążona ). 8 Drabina wyposażona w dwa stanowiska kontrolno sterownicze: - na dole przy wieńcu obrotowym (główne), - w koszu ratowniczym (górne), usytuowane tak aby operator stał przodem do kierunku wysuwu drabiny. Główne stanowisko sterownicze wyposażone w podgrzewany fotel dla operatora, przechylany zgodnie z pochylaniem przęseł drabiny. Fotel dla operatora oraz konsole operatorskie, jeżeli nie są zabezpieczone w inny sposób, należy wyposażyć w pokrowce ochronne w kolorze czerwonym. 9 Stanowiska kontrolno-sterownicze wyposażone we wszelkie instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na sprawne i bezpieczne obsługiwanie drabiny zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas pracy w trybie awaryjnym. 10 System komputerowy musi rozpoznawać błędy w obsłudze i zakłócenia w pracy i informować o nich operatora za pomocą tekstu lub czytelnych symboli. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system powinien uniemożliwić wykonanie manewru zagrażającego bezpieczeństwu. 11 Drabina wyposażona w system automatycznego zatrzymania ruchu w przypadku uderzenia 9

10 o przeszkodę. 12 Układ sterowniczy zapewniający możliwość dopasowania prędkości ruchów zespołu przęseł do aktualnego ich położenia. 13 Komputerowy system sterowania ruchami drabiny w zależności od szerokości wysunięcia podpór. Wyposażony w automatyczny system kontroli i doboru parametrów pola pracy, w zależności od obciążenia kosza oraz konfiguracji rozstawu podpór. 14 Główne stanowisko sterownicze wyposażone w ciekłokrystaliczny wyświetlacz pola pracy drabiny z opisami w języku polskim. 15 Główne stanowisko sterownicze powinno zapewnić możliwość przejęcia w każdym momencie kontroli nad drabiną (funkcja nadrzędna nad stanowiskiem górnym). 16 Wszystkie stanowiska sterowania wyposażone w awaryjny wyłącznik ruchów drabiny z sygnalizacją świetlną i dźwiękową uruchomienia włącznika. 17 Stanowiska kontrolno-sterownicze wyposażone w wykresy pola pracy (diagram), skróconą instrukcję obsługi (w języku polskim) oraz informację o dopuszczalnych siłach wiatru. Za skróconą instrukcję uważa się opis kolejności wykonywania koniecznych czynności w celu prawidłowego operowania drabiną oraz ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa obsługi dla operatora i osób znajdujących się w koszu i na drabinie. 18 Poszczególne wskaźniki oraz elementy sterownicze trwale oznakowane za pomocą piktogramów i/lub opisów (w języku polskim) pełnionej funkcji. 19 System kontroli sterowania musi zapewniać minimum: - możliwość automatycznego wyrównywania (pokrycia) szczebli drabiny, - zwolnienie ruchów drabiny przy konieczności wykonywania precyzyjnych manewrów, - samoczynny układ pionowania drabiny, - automatyczny układ poziomowania kosza, - automatyczne składanie przęseł do pozycji transportowej. 20 Drabina wyposażona w wiatromierz zabezpieczony przed przypadkowym jego uszkodzeniem, przekazujący wyniki pomiarów do obydwu stanowisk kontrolno sterowniczych zamontowany na szczycie ostatniego przęsła. 21 Drabina wyposażona w co najmniej jeden elektro-hydrauliczny system pracy awaryjnej, umożliwiający sprowadzenie drabiny i podpór do pozycji transportowej. 22 Oświetlenie zestawu drabinowego o zasięgu oświetlenia większym niż maksymalna długość wysuwu przęseł, włączane z głównego stanowiska sterowniczego: - dwa reflektory wykonane w technologii LED (lub ksenonowe), zasilane napięciem 24 V z instalacji elektrycznej pojazdu, zamontowane po lewej i prawej stronie na szczycie najniższego przęsła, posiadające możliwość obrotu wokół osi poziomej, realizowaną z głównego stanowiska sterowniczego, - jeden reflektor wykonany w technologii LED (lub ksenonowy), zasilany napięciem 24 V z instalacji elektrycznej pojazdu, zamontowany pod parkiem drabinowym, oświetlający przęsła oraz podporę przęseł przy składaniu drabiny. Wymagany stopień ochrony min. IP55. 10

11 23 Na najwyższym przęśle zamontowany na stałe suchy pion, zakończony nasadami pożarniczymi wielkości 75, wraz z odcinkiem ciśnieniowym węża zapewniającym doprowadzenie wody od suchego pionu do działka wodno-pianowego. 24 W pozycji w pełni złożonej możliwość użycia drabiny jako żurawia. Podnoszenie, obrót i opuszczanie ładunków o masie do min 4000 kg. Automatyczny system bezpieczeństwa, zapobiegający uszkodzeniom drabiny spowodowanym przeciążeniom. 25 Czas sprawiania drabiny (wg PN-EN 14043, p. 3.25) max 80 s. Czas sprawiania jest sumą czasów wykonania niżej wymienionych czynności: - załączenia pompy hydraulicznej, - dotarcia do stanowiska sprawiania podpór hydraulicznych, - wypoziomowania drabiny, - dotarcia do głównego stanowiska sterowniczego, - wysunięcia drabiny z pozycji transportowej, - obrócenia przęseł o ok. 90, jak również wysunięcia przęseł i podniesienia aż do uzyskania maks. wysokości ratowniczej. Uwaga: należy przyjąć czas załączenia pompy hydraulicznej, dotarcia do stanowiska sprawiania podpór i dotarcia do głównego stanowiska sterowniczego 10 s. 26 Drabina wyposażona w automatyczny, komputerowy elektroniczno - hydrauliczny system tłumienia wahań przęseł przy gwałtownych zmianach obciążenia kosza drabiny oraz nagłych podmuchach wiatru. 27 Wysięg boczny drabiny przy maksymalnym rozstawie podpór i obciążeniu 1 osobą w koszu ratowniczym min.20,0 m, mierzony zgodnie z normą PN-EN ( od zewnętrznej najbardziej oddalonej krawędzi podpory ) z koszem 4osobowym. 11 Należy podać udźwig potwierdzony wynikami badań badawczą lub deklarowany przez producenta, który musi być potwierdzony wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Należy podać czas sprawiania drabiny potwierdzony wynikami badań badawczą lub deklarowany przez producenta, który musi być potwierdzony wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Punktacja za skrócenie czasu sprawienia: za każde 3 s 5 pkt. lecz nie więcej niż 25 pkt. Czas sprawienia poniżej 65 s nie eliminuje oferty lecz nie powoduje przyznania więcej punktów. Należy opisać proponowane rozwiązanie. Posiadanie automatycznego systemu tłumienia wahań powoduje przyznanie 30 pkt. Brak systemu to 0 pkt. lecz nie eliminuje oferty. Należy podać wysięg boczny potwierdzony wynikami badań badawczą lub deklarowany przez

12 V Kosz ratowniczy 1 Pojazd wyposażony w kosz ratowniczy 4 osobowy, o udźwigu min. 400 kg, zamontowany do szczytu ostatniego przęsła drabiny, przewożony w tej pozycji. Kosz powinien posiadać możliwość odłączenia go od przęseł drabiny. 2 Układ poziomowania kosza niezależny od systemu hydraulicznego drabiny. W przypadku awarii układu elektrycznego musi być zapewniona możliwość wypoziomowania kosza z wnętrza kosza w trybie awaryjnym. 3 Konstrukcja kosza musi zapewniać swobodne wejście do niego z zewnątrz i z zespołu przęseł. 4 Kosz ratowniczy wyposażony minimum w: - oświetlany pulpit sterowniczy z wyświetlaczem parametrów pola pracy, w wykonaniu wodoszczelnym. Na monitorze (wyświetlaczu) musi być pokazywany za pomocą czytelnych symboli aktualny stan drabiny wraz z parametrami pola pracy, wszystkie błędy w obsłudze i zakłócenia w pracy, - oświetlenie stanowiska operatora, wykonane w technologii LED, - szperacz ksenonowy o mocy min 41 W, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu 24 V, załączany z głównego stanowiska sterowniczego i z kosza - dwa składane uchwyty do mocowania najaśnic znajdujących się na wyposażeniu pojazdu, umieszczone z obydwu stron kosza po zewnętrznej stronie (umożliwiające obrót najaśnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej), - dwa gniazda do mocowania: noszy (lub platformy do noszy ratowniczych) oraz działka wodno-pianowego, - uchwyt do linkowego urządzenia do opuszczania i podnoszenia, - platforma do noszy ratowniczych jeżeli ma zastosowanie - przewożona w skrytce lub na zewnątrz zabudowy, - gniazda elektryczne 230 V/16 A (2P+E), stopień ochrony min. IP 54 min. 2 szt., 12 producenta, który musi być potwierdzony wynikami badań badawczą w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Punktacja za zwiększenie wysięgu bocznego: 5 punktów za każde dodatkowe 0,4 m, lecz nie więcej niż 25 punktów. Wysięg boczny większy niż 22 m nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej punktów. Należy podać maksymalny udźwig kosza ratowniczego w kg

13 - gniazdo elektryczne 400 V/16 A (3P+N+E), stopień ochrony min IP 67 min. 1 szt., - czujniki kontaktu z przeszkodą ze wskazaniem na stanowisku operatora, od której strony nastąpiło uderzenie; w przypadku kontaktu z przeszkodą musi nastąpić wyłączenie danego ruchu, natomiast zapewniona możliwość generowania jedynie ruchów przeciwnych. 5 Instalacja elektryczna wzdłuż przęseł drabiny od agregatu prądotwórczego do szczytu przęseł i kosza ratowniczego, kompatybilna z agregatem prądotwórczym, stopień ochronny min. IP54, przystosowana do pracy z elektronarzędziami o mocy min W. 6 Urządzenie łączności wewnętrznej pomiędzy operatorem pracującym przy głównym pulpicie sterowniczym a koszem drabiny oraz/lub wierzchołkiem drabiny. VI Wyposażenie ratownicze 1 Pojazd musi być wyposażony w sprzęt zgodnie ze Standardem wyposażenia samochodu specjalnego Samochodu z drabiną mechaniczną typoszeregu SD, wydanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: - 3 kpl. nadciśnieniowe jedno butlowe aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi o pojemności min 6,8 l/300 bar, zabezpieczone pokrowcami, z maskami panoramicznymi Zawór butli zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Typ aparatów zgodny z typem aparatów stosowanych przez poszczególnych Użytkowników, tzn. zastosowany typ aparatów powietrznych musi zapewnić możliwość ich serwisowania przez serwisy sprzętu ochrony dróg oddechowych funkcjonujące w siedzibach Użytkowników, do których mają trafić przedmiotowe pojazdy. Serwisowanie zaproponowanych aparatów powietrznych w serwisach sprzętu ochrony dróg oddechowych Użytkowników musi odbywać się z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa obsługi, bezpieczeństwa użytkowania serwisowanych aparatów powietrznych oraz z zachowaniem pełnej gwarancji dla zaproponowanych aparatów powietrznych typ aparatów zostanie podany przed dostawą, - sygnalizator bezruchu 3 szt., - szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813) 2 szt., - pożarniczy wąż tłoczny W ŁA 2 szt., - pożarniczy wąż tłoczny W ŁA 2 szt., - pożarniczy wąż tłoczny W ŁA 2 szt., - przełącznik 75/52 1 szt., - rozdzielacz K-75/ szt., - prądownica wodna typu Turbo wielkości 52 1 szt., - klucz do łączników 2 szt., - linka strażacka ratownicza 30 m 2 szt., - pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem: - moc silnika - min. 2,9 kw, 13

14 - długość prowadnicy min 370 mm, - narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy fabrycznie dołączone do pilarki, - topór ciężki 1 szt., - uniwersalne urządzenie ratownicze z rakiem do cięcia o długości min. 900 mm (rękojeść ze stali odpuszczonej, części robocze wykonane ze stali wysokostopowej, wykończenie chromowane) 1 szt., - nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm 1 szt., - siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego 1 szt., - szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego 1 szt., - gaśnica przenośna proszkowa 6 kg 1 szt., - koc gaśniczy 1 szt., - przedłużacz elektryczny 230 V (przewody o przekroju min 2,5 mm 2 ), z prowadnicą kabla oraz gumowym bębnem, długość min. 40 m, przewód w oplocie z neoprenu, na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f), stopień ochrony min. IP 67 1 szt., - 2 najaśnice LED o strumieniu świetlnym min lm każda, stopień ochrony min. IP 67, z możliwością zamontowania w koszu za pośrednictwem uchwytów (mocowanie powinno umożliwiać obrót w płaszczyźnie pionowej i poziomej) i zasilania z agregatu prądotwórczego poprzez gniazda elektryczne zamontowane w koszu; - nosze z pokrowcem, przystosowane do mocowania w koszu bezpośrednio lub na platformie 1 kpl., - zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg załącznika nr 3 Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym KG PSP - Warszawa, lipiec 2013) 1 kpl., - kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego (ilość- pojemność) zapewniająca min 4 godziny pracy sprzętu) 1 kpl., - linki odciągowe do drabiny 2 szt., - agregat prądotwórczy w wykonaniu ratowniczym o mocy min. 9 kva, 230/400 V, stopień ochrony IP 54, z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, napędzany 4-suwowym silnikiem spalinowym, głośność agregatu max 90 db(a). Elektryczny rozruch silnika agregatu ze sterowaniem z dolnego i górnego stanowiska kontrolno-sterowniczego. Agregat umieszczony na wieńcu obrotowym, w celu umożliwienia obrotu wysięgnika o n x 360. Instalacja elektryczna 230/400 V z wymaganymi zabezpieczeniami, połączona z trzema gniazdami odbiorczymi w koszu ratowniczym. Instalacja powinna być przystosowana do pracy z elektronarzędziami o mocy min W. Układ wydechowy agregatu powinien być tak zaprojektowany i usytuowany, aby zapewnić operatorowi znajdującemu się na stanowisku obsługi oraz załodze możliwie maksymalny komfort pracy, ochronę przed gazami spalinowymi i oparzeniami. Pojazd wyposażony w urządzenie doładowujące akumulator agregatu. Agregat musi mieć możliwość podłączenia do instalacji drabiny w celu awaryjnego jej składania. Agregat zabezpieczony pokrowcem w kolorze czerwonym, 14

15 - zestaw narzędzi ślusarskich (w skrzynce narzędziowej, rozmieszczone grupami w przegródkach, z możliwością szybkiego dostępu i weryfikacji, zabezpieczone przed przemieszczaniem przy przenoszeniu skrzynki): - śrubokręt płaski 3 szt. (6,5x1,2; 8x1,2; 10x1,6; końcówki magnetyczne), - śrubokręt krzyżowy 3 szt. (PH-2, PH-3, PH-4, końcówki magnetyczne), - szczypce uniwersalne 1 szt. (długość min. 230 mm), - cęgi boczne do cięcia 1 szt. (długość min. 230 mm), - klucz uniwersalny (typu francuz ) 2 szt. (o zakresach: min. 0 20, 0 40), - klucz hydrauliczny (typu żaba ) 2 szt. (o zakresach min. 0 1, 0 2 ), - zestaw kluczy płaskich o rozmiarach kpl. (o profilu zapobiegającym ześlizgiwanie), - zestaw kluczy oczkowych o rozmiarach kpl., - zestaw kluczy imbusowych 10 szt. (rozmiary 3 14 mm), - zestaw kluczy typu TORX 11 szt. (zakres rozmiarów od T-10 do T-60), Wymienione narzędzia i sprzęt przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Narzędzia wykonane z wysokogatunkowej stali zapewniającej wysoką wytrzymałość i żywotność. Dodatkowo pojazd należy wyposażyć w działko wodno pianowe o wydajności nominalnej min l/min, z regulacją wydajności i strumienia (zwarty/rozproszony) zdalnie sterowane z kosza ratowniczego i głównego stanowiska operatora, z możliwością montowania w koszu ratowniczym. VII Dla w/w wyposażenia należy wykonać mocowania. Należy przewidzieć także miejsce i wykonać mocowanie dla linkowego urządzenia do opuszczania i podnoszenia 1 szt. Pozostałe wymagania 1 Do oferty należy dołączyć: - rysunki poglądowe z wymiarami kompletnego oferowanego samochodu, potwierdzone przez producenta (widok ze wszystkich stron pojazdu i z góry), - zdjęcia oferowanej drabiny (ze wszystkich stron), - wykres pola pracy (wg PN-EN 14043) oferowanej drabiny dla minimalnego i maksymalnego rozstawu podpór, przy różnych wariantach obciążenia (1, 2, 3, 4 osoby w koszu, obciążenie maksymalne kosza) opracowany przez producenta/ wykonawcę, 2 Parametry techniczne wymagane w punktach II.18, IV.1, IV.2, IV.4, IV.24 IV.25 i IV.27 15

16 muszą być potwierdzone badawczą lub deklarowane przez producenta, które muszą być potwierdzone wynikami badań badawczą w dniu odbioru technicznego.. 3 Do złożonego w punkcie IV.4 rozwiązani (deklaracji ) załączyć zdjęcia sprawionych podpór pokazujących typ rozwiązania. 4 Podczas odbioru techniczno-jakościowego należy przedstawić sprawozdanie z badań - świadectwo dopuszczenia niezależnej instytucji badawczej potwierdzające spełnienie deklarowanych parametrów technicznych wymienionych w punkcie VII.2. 5 Odbiór techniczno-jakościowy zostanie przeprowadzony zgodnie z Procedurą odbioru samochodów z drabiną mechaniczną opracowaną przez CNBOP Państwowy Instytut Badawczy Józefów opublikowanej na str. Internetowej: https://www.cnbop.pl/sites/cnbop.pl/files/297/standard%209.pdf. VIII. Warunki gwarancji i serwisu dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej 30 m. Gwarancja Minimalne warunki gwarancji Warunki proponowane przez Oferenta Gwarancja na podwozie minimum 24 miesiące i dodatkowo 6 miesięcy rękojmi Gwarancja na drabinę /zabudowa pożarnicza / minimum 24 miesiące i dodatkowo 6 miesięcy rękojmi Gwarancja na lakier nadwozia i zabudowy minimum 5 lat i dodatkowo 6 miesięcy rękojmi Gwarancja na perforację blach nadwozia i zabudowy minimum 5 lat i dodatkowo 6 miesięcy rękojmi 2,5pkt. za każdy dodatkowy rok, nie więcej niż 5 pkt. Okres dłuższy niż 4 lata nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt. 2,5pkt. za każdy dodatkowy rok, nie więcej niż 5 pkt. Okres dłuższy niż 4 lata nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt. 2,5pkt. za każdy dodatkowy rok, nie więcej niż 5 pkt. Okres dłuższy niż 7 lat nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt. 2,5pkt. za każdy dodatkowy rok, nie więcej niż 5 pkt. Okres dłuższy niż 7 lat nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt. Czas reakcji serwisu Czas reakcji serwisu drabiny ( dotarcie na miejsce do użytkownika od momentu powiadomienia) odliczając niedziele i święta ustawowo wolne od pracy. Minimalne warunki serwisu Czas reakcji serwisu max. do 72 godzin. 16

17 17 Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Szczegółowy opis wymagań dla autobusu miejskiego o długości około 9000 mm Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 2 3 Dane ogólne Długość całkowita Szerokość całkowita

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZGOK.JRP.P/8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Tytuł projektu: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Tytuł projektu: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Realizacja projektu pod nazwą: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. NC 8400 stalowa. wieża chłodnicza

Specyfikacje. NC 8400 stalowa. wieża chłodnicza Specyfikacje NC 8400 stalowa wieża chłodnicza NC Stalowa wieża chłodnicza Spis treści 2 / Podstawa / Dostępne opcje Podstawa 4 Wydajność termiczna 5 Gwarancja wydajności 5 Konstrukcja 5 obciążenia 6 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA VOLVO TRUCKS

AKCESORIA VOLVO TRUCKS Volvo Trucks. Driving Progress AKCESORIA VOLVO TRUCKS NOWA SERIA VOLVO FH I VOLVO FH16 Potraktuj to osobiście. 3 10 Dbałość o szczegóły 11 20 Elementy zewnętrzne Kabina Oświetlenie Koła Podwozie 21 30

Bardziej szczegółowo

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference FordFocus Instrukcja obsługi Feel the difference Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w chwili przekazywania jej do druku. Ze względu na potrzebę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 271-11/12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 271-11/12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 27-/2 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Armii Krajowej w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo