Przedmioty i treści nauczania w semestrze zimowym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmioty i treści nauczania w semestrze zimowym:"

Transkrypt

1 Nazwa studiów podyplomowych Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli Kod Wydział Rok / Semestr r r. Katedra Przedmiot Godziny / rok Liczba punktów Wykłady: 96 Ćwiczenia: 120 Razem: 216 Studia podyplomowe Przedmioty i treści nauczania w semestrze zimowym: 1. Projektowanie konstrukcji mebli skrzyniowych z CAD Celem przedmiotu jest nabycie przez Słuchaczy umiejętności projektowania i konstruowania mebli skrzyniowych z wykorzystaniem zintegrowanego środowiska komputerowego wspomagania projektowania CAD. Słuchacz posiądzie praktyczne umiejętności: zbudowania modelu bryłowego mebla o konstrukcji skrzyniowej w parametrycznym środowisku TopSOLID, doboru najodpowiedniejszych połączeń konstrukcyjnych, parametryzacji i indeksowania elementów, podzespołów oraz zespołów mebli skrzyniowych, zapisu dokumentacji warsztatowej. Zapis konstrukcji w zintegrowanym środowisku CAD-CAM-CAE-PDM-ERP systemu TopSOLID: funkcje przycisków myszy, klawisze funkcyjne, funkcje ikon menu górnego i bocznego, szkicowanie prymitywów, punktów, krzywych i splajnów, Tworzenie więzów konstrukcyjnych i wymiarowych, rodzaje, definiowanie i modyfikacja parametrów, Modelowanie bryłowe, tworzenie konturów przez szkicowanie, modelowanie brył na podstawie konturów, Projektowanie mebla skrzyniowego z drewna litego, drzwi o konstrukcji płycinowej, Definiowanie części i ich cech materiałowych, złożenia części, budowanie zespołów, struktury wyrobów, indeksowanie elementów i złożeń, Projektowanie mebla skrzyniowego okleinowanego okleinami naturalnymi, definiowanie części i ich cech materiałowych, złożenia części, budowanie zespołów, struktury wyrobów, indeksowanie elementów i złożeń, Projektowanie mebla skrzyniowego w technologii soft i postforming, definiowanie części i ich cech materiałowych, złożenia części, budowanie zespołów, struktury wyrobów, indeksowanie elementów i złożeń, Tworzenie dokumentacji warsztatowej, rysunki 2D, złożeniowe i wykonawcze, zestawienie komponentów, Dzięgielewski St., Smardzewski J.: Meblarstwo. Projekt i konstrukcja. PWRiL 1995 Giełdowski L.: Konstrukcje mebli. Rysunek Techniczny cz.1. WSiP 1993 Mętrak Cz.: Meblarstwo. Podstawy konstrukcji projektowania. WNT 1987 Missler Software.: TopSolid Design Training guide, 2006 Missler Software.: TopSolid Wood Training guide, 2007 Prażmo J.: Stolarstwo. Technologia cz..wsip 1995 Prządka W.: Technologia meblarstwa tom 1, WSiP 1994 Strona 1 z 9

2 Prządka W., Szczuka J.: Technologia meblarstwa tom 2, WSiP 1995 Smardzewski J.: Ergonomia produktu (pod redakcją Jabłoński J.) Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2006 Swaczyna M., Swaczyna I.: Konstrukcje mebli cz.2. WSiP Zapis konstrukcji i technologii wyrobu w systemie ERP Celem przedmiotu jest nabycie przez Słuchaczy umiejętności zdefiniowania i zapisu struktur mebli w środowisku zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania klasy ERP. Słuchacz posiądzie praktyczne umiejętności: definiowania indeksów surowców, elementów, podzespołów, zespołów i wyrobów, budowania BOM-ów oraz kalkulacji postulowanego kosztu wytworzenia. Specyfikacja materiałowa, typy BOM, składniki BOM, wymagane parametry, Technologia wykonania, typy marszrut technologicznych, powiązania marszrut technologicznych z specyfikacją materiałową, Konfiguracja systemu ERP poprzez definiowanie: magazynów; grup, kategorii, typów i rodzajów towarów; formuł awizowania zakupów; parametrów połączenia z produkcją; wydziałów produkcyjnych; grup i rodzajów maszyn; grup i rodzajów narzędzi; stawek, typów i rodzajów operacji; scenariuszy kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia; parametrów sterowania produkcją i połączenia z dystrybucją, Tworzenie indeksów surowców: zasady indeksowania, nazwy własne i dostawcy, jednostki miary podstawowe i alternatywne, przeliczniki jednostek miar, ceny zakupu, ceny sprzedaży i ewidencyjne, dane dotyczące zapasów i rezerwacji, dane produkcyjne, Tworzenie indeksów elementów, podzespołów, zespołów i wyrobów: zasady indeksowania, nazwy własne, jednostki miary podstawowe i alternatywne, przeliczniki jednostek miar, ceny sprzedaży i ceny ewidencyjne, dane dotyczące zapasów i rezerwacji, dane produkcyjne, Budowanie struktury wyrobu z użyciem specyfikacji materiałowych i marszrut technologicznych, Kopiowanie struktur i wymiana komponentów, Zestawienia materiałowe i analiza technicznego kosztu wytworzenia. Kalkulacje produktów. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom 2004 Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. Wydawnictwo Naukowo techniczne, Warszawa 1999 Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. CDiI Difin Sp. z o.o. Warszawa 2003 Olszak C.M., Sroka H.: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001 Smardzewski J.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli. PWRiL 2007 Wrycza S.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania: metody, techniki, narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 Strona 2 z 9

3 3. Wytrzymałościowe projektowanie mebli Celem przedmiotu jest nabycie przez Słuchaczy umiejętności projektowania mebli z punktu widzenia ich trwałości, sztywności i wytrzymałości. Słuchacz posiądzie praktyczne umiejętności analitycznego określania: sztywności i stateczności mebli skrzyniowych oraz szkieletowych, liczby i rodzaju łączników, wymiarów przekrojów elementów i złączy, a także numerycznego symulowania sztywności i wytrzymałości wybranych konstrukcji mebli skrzyniowych, szkieletowych i tapicerowanych. Bezpieczeństwo użytkowania mebli. Wymagania wynikające z obowiązujących norm i dekretów Unii Europejskiej, Metody laboratoryjne badania i atestacji mebli skrzyniowych, szkieletowych i tapicerowanych. Certyfikacja wyrobów, Metody analityczne oceny sztywności i wytrzymałości mebli: a. Sztywność mebli skrzyniowych optymalizacja konstrukcji, b. Sztywność elementów mebli skrzyniowych optymalizacja konstrukcji, c. Wytrzymałość połączeń mebli skrzyniowych optymalizacja konstrukcji, d. Stateczność mebli skrzyniowych, e. Sztywność mebli szkieletowych optymalizacja konstrukcji, f. Wytrzymałość połączeń mebli szkieletowych, optymalizacja konstrukcji, g. Modelowanie sztywności siedzisk i leżysk mebli tapicerowanych optymalizacja konstrukcji, h. Stateczność mebli szkieletowych i tapicerowanych, Metody numeryczne oceny sztywności i wytrzymałości mebli: a. Numeryczna analiza konstrukcji mebli skrzyniowych, b. Numeryczna analiza konstrukcji mebli szkieletowych, c. Numeryczna analiza miękkości mebli tapicerowanych. Abaqus Inc.: Abaqus documentation version 6.5 Algor Inc.: Algor User s Guide Dzięgielewski St., Smardzewski J.: Meblarstwo. Projekt i konstrukcja. PWRiL 1995 Smardzewski J.: Specyfika modelowania układów sprężynowych mebli tapicerowanych. Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania. Mielno 2006: Smardzewski J., Matwiej Ł.: Numerical models of upholstered furniture. Annals of Warsaw Agricultural University, Forest and Wood Technology (57): , 2005 Smardzewski J.: Niezawodność konstrukcji mebli skrzyniowych. Przemysł Drzewny, Rok LVI 6:24-27, 2005 Smardzewski J.: Nieliniowe modele połączeń zaczepowych. Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Mielno: , 2005 Smardzewski J.: Modeling of semi-rigid joints of the confirmate type. Annals of Warsaw Agricultural university, Forest and Wood Technology, 55: , 2004 Smardzewski J.: Rigidity of cabinet furniture witch semi-rigid joints of the confirmate type. Annals of Warsaw Agricultural university, Forest and Wood Technology, 55: , 2004 Smardzewski J., Papuga T.: Stress distribution in angle joints of skeleton furniture. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities Wood Technology, Volume 7, Issue Strona 3 z 9

4 4. Komputerowe systemy planowania rozkroju tkanin i skór Celem przedmiotu jest nabycie przez Słuchaczy umiejętności projektowania technologii rozkroju tkanin i skór przeznaczonych na pokrowce mebli tapicerowanych. Słuchacz posiądzie praktyczne umiejętności: digitalizacji gotowych szablonów oraz samodzielnego definiowania nowych, stopniowania szablonów i tworzenia układów krojów. Przestrzeń pracy konstrukcji szablonu, menu AccuMark, paski narzędzi i klawisze funkcyjne MicroMark, okno danych użytkownika, Digitalizacja szablonów z tektury lub papieru, import do systemu AccuMark, Wczytywanie szablonów do przestrzeni pracy. Geometria szablonów. Projektowanie, modyfikacja i stopniowanie szablonów obsługa modułu PDS, Tworzenie własnych szablonów za pomocą funkcji menu, Praca z szablonami symetrycznymi, dodawanie poszerzeń, Praca z szwami i rogami, Praca ze złożeniami asymetrycznymi, Praca z zaszewkami, Pomiary szablonów, Projektowanie układów kroju oraz ich stopniowanie. Gerber Technology.: AccuMark User s Guide, Seminarium dyplomowe Strona 4 z 9

5 Przedmioty i treści nauczania w semestrze letnim: 6. Projektowanie konstrukcji mebli szkieletowych i tapicerowanych z CAD Celem przedmiotu jest nabycie przez Słuchaczy umiejętności projektowania i konstruowania mebli szkieletowych i tapicerowanych z wykorzystaniem zintegrowanego środowiska komputerowego wspomagania projektowania CAD. Słuchacz posiądzie praktyczne umiejętności: zbudowania modelu bryłowego mebla o konstrukcji szkieletowej i tapicerowanej w parametrycznym środowisku TopSOLID, doboru najodpowiedniejszych połączeń konstrukcyjnych, parametryzacji i indeksowania elementów, podzespołów oraz zespołów mebli, zapisu dokumentacji warsztatowej. Projektowanie krzesła, definiowanie części i ich cech materiałowych, złożenia części, budowanie zespołów, struktury wyrobów, indeksowanie elementów i złożeń, Projektowanie stołu, definiowanie części i ich cech materiałowych, złożenia części, budowanie zespołów, struktury wyrobów, indeksowanie elementów i złożeń, Projektowanie fotela, definiowanie części i ich cech materiałowych, złożenia części, budowanie zespołów, struktury wyrobów, indeksowanie elementów i złożeń, Tworzenie dokumentacji warsztatowej, rysunki 2D, złożeniowe i wykonawcze, zestawienie komponentów, Projektowanie mechanizmów w ruchu, Tworzenie filmów i instrukcji montażowych, Modelowanie cięcia arkuszy blach i kartonów, projektowanie opakowań, Budowanie bibliotek własnych okuć, akcesoriów, doklejek, narzędzi, Dzięgielewski St.: Meble Tapicerowane. Produkcja rzemieślnicza i naprawy. WSiP 1997 Dzięgielewski St.: Meble Tapicerowane. Produkcja przemysłowa. WSiP 1997 Dzięgielewski St., Smardzewski J.: Meblarstwo. Projekt i konstrukcja. PWRiL 1995 Giełdowski L.: Konstrukcje mebli. Rysunek Techniczny cz.1. WSiP 1993 Mętrak Cz.: Meblarstwo. Podstawy konstrukcji projektowania. WNT 1987 Prażmo J.: Stolarstwo. Technologia cz..wsip 1995 Prządka W.: Technologia meblarstwa tom 1, WSiP 1994 Prządka W., Szczuka J.: Technologia meblarstwa tom 2, WSiP 1995 Smardzewski J.: Ergonomia produktu (pod redakcją Jabłoński J.) Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2006 Swaczyna M., Swaczyna I.: Konstrukcje mebli cz.2. WSiP 1993 Tytyk E.: Projektowanie ergonomiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Projektowanie technologii w zintegrowanym środowisku CAD-CAM Celem przedmiotu jest nabycie przez Słuchaczy umiejętności projektowania technologii obróbki elementów mebli z wykorzystaniem środowiska komputerowego wspomagania wytwarzania CAM. Słuchacz posiądzie praktyczne umiejętności: modelowania obróbki powierzchni i części mebli na obrabiarkach CNC w układzie 3, 4 i 5 osi, przy wykorzystaniu parametrycznego środowiska systemu TopSOLID, wyboru zespołu lub podzespołu mebla w systemie CAD i jego pozy- Strona 5 z 9

6 cjonowania na stole maszyny w systemie CAM, automatyzacji obróbki elementów, zarządzania operacjami, symulacji ruchu narzędzia, generowania programu źródłowego dla maszyny CNC. Analiza topologiczna elementów do obróbki: powierzchnie czołowe, wpusty i wręgi, kontury, części, otwory, gniazda. Podstawowe cechy obróbki na CNC: otwory gładkie, otwory z pogłębieniem, otwory ślepe i przelotowe, dowolne otwory definiowane przez użytkownika, wręgi, wpusty, gniazda, ścieżki, wybór i definiowanie narzędzi, wybór i maszyn CNC, reorganizacja operacji i symulacja obróbki, Ogólne zasady obróbki: obróbka powierzchni płaskich, obróbka pogłębień otwartych, obróbka zagłębień i gniazd, obróbka konturów, usuniecie resztek materiału, obróbka wpustów, typy ścieżek i zarządzanie offsetem. propagacja operacji. optymalizacja planów wierceń. zaokrąglanie i załamywanie krawędzi. lokalny układ pracy, lokalizacja punktu początkowego. Wiercenie w układzie 2D, metody pogłębiania otworów i gniazd. Obróbka powierzchni i części w układzie 3 osi. Obróbka w układzie 4 i 5 osi. Transformacja ścieżek w układzie 3 osi do ścieżek w układzie 5 osi, Wybór maszyny, tworzenie frezów chwytowych lub wierteł, definiowanie bazy elementu, wczytywanie narzędzi, projektowanie położenia uchwytów i stoperów, konfiguracja toru ruchu narzędzia, Obróbka prostych płycin i ramek: pozycjonowanie elementu, automatyczna obróbka elementu, zarządzanie operacjami, symulacja ruchu narzędzia, generowanie programu źródłowego dla maszyny CNC, Mebel skrzyniowy obróbka dwóch elementów korpusu: wybór pierwszego elementu w systemie CAD i jego pozycjonowanie na stole maszyny w systemie CAM, wybór i pozycjonowanie drugiego elementu korpusu mebla, automatyczna obróbka elementów, zarządzanie operacjami, symulacja ruchu narzędzia, generowanie programu źródłowego dla maszyny CNC, Wspomaganie obróbki elementów krzywoliniowych (szatozy, dekoracje - funkcje topologii): wybór i pozycjonowanie elementów krzywoliniowych mebla, automatyczna obróbka elementów, modyfikacja pogłębień, topologia powierzchni, zarządzanie operacjami, symulacja ruchu narzędzia, generowanie programu źródłowego dla maszyny CNC, Obróbka ręczna frezowanie napisów (galanteria i ozdoby meblowe): wybór i pozycjonowanie elementów do obróbki, tworzenie figur i tekstu do obróbki, modyfikacja parametrów, frezowanie figur i tekstu, zarządzanie operacjami, symulacja ruchu narzędzia, generowanie programu źródłowego dla maszyny CNC, Obróbka podzespołów i zespołów mebli (drzwi płycinowe): wybór zespołu lub podzespołu mebla w systemie CAD i jego pozycjonowanie na stole maszyny w systemie CAM, automatyczna obróbka elementów, zarządzanie operacjami, symulacja ruchu narzędzia, generowanie programu źródłowego dla maszyny CNC, Obróbka wielu elementów krzywoliniowych lady recepcyjnej: wybór maszyny, wczytanie narzędzi, post-processing, wybór pierwszego elementu w systemie CAD i jego pozycjonowanie na stole maszyny w systemie CAM, wybór i pozycjonowanie kolejnych elementów korpusu mebla, automatyczna obróbka elementów, zarządzanie operacjami, symulacja ruchu narzędzia, generowanie programu źródłowego dla maszyny CNC, Nesting: wybór wszystkich elementów mebla w systemie CAD, pozycjonowanie formatki płyty na stole maszyny w systemie CAM, automatyczna obróbka elementów, zarządzanie operacjami, symulacja ruchu narzędzia, generowanie programu źródłowego dla maszyny CNC, Strona 6 z 9

7 Bajkowski B.: Programowanie obróbki na obrabiarki CNC w przemyśle drzewnym. Wyd. SGGW Warszawa 1995 Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000 Missler Software.: TopSolid CAM Training guide, 2006 Missler Software.: TopSolid WoodCAM Training guide, Zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną system PDM Celem przedmiotu jest nabycie przez Słuchaczy umiejętności zarządzania projektami w zintegrowanym środowisku PDM. Słuchacz posiądzie praktyczne umiejętności: zdefiniowania nowego projektu i podziału zadań w zespole projektowym, tworzenia złożeń, tworzenia i zarządzania dokumentacją warsztatową, definiowania cyklu życia elementów, tworzenia szablonów dokumentacji konstrukcyjnej. Funkcje i zastosowanie systemów PDM/TDM, Wymagania i cechy systemów PDM, Definicja nowego projektu: zdefiniowanie praw użytkownika, zdefiniowanie nowego użytkownika, zdefiniowanie nowego klienta, zdefiniowanie nowego projektu, wpływ użytkowników na nowy projekt, wybór klientów nowego projektu, Tworzenie złożeń: import istniejących złożeń do środowiska PDM, przemieszczanie obiektów w strukturze PDM, tworzenie nowych obiektów i ich dokumentacji, przeglądanie i przeszukiwanie struktur w systemie Vault, przyłączanie złożeń podrzędnych, tworzenie wiązań konstrukcyjnych, sprawdzanie w złożeniach, wizualizacja specyfikacji BOM w PDM, Tworzenie szablonów : zdefiniowanie głównych informacji o projekcie, import istniejących szablonów 2D, dodanie głównych informacji do nagłówków bloków, kontrola i walidacja szablonów, definiowanie nowych szablonów w środowisku PDM, automatyczne generowanie powiązania miedzy dokumentami, Tworzenie dokumentacji 2D: tworzenie rysunków 2D i ich wydruków, tworzenie automatycznych dokumentacji, uchwyty PDM do bloków i nagłówków, oznaczenia; sygnatury, materiał, masa, objętość, informacje o projekcie i kliencie, nazwisko autora, data utworzenia, data przeglądu, pola użytkownika do kastomizacji, Cykl życia produktu i wymagane modyfikacje: definicja cyklu życia produktu, wpływ cyklu życia na aktualizację części, wysyłanie modyfikacji do innych użytkowników, Modyfikacje wykonywane przez innych użytkowników : logowanie jako inny użytkownik, otrzymywanie modyfikacji wymaganych przez menadżera projektu, sprawdzanie części i wykonywanie modyfikacji, zgłaszanie braku wykonania modyfikacji lub ostrzeżenie o niewielkiej liczbie wykonanych modyfikacji, Tworzenie szablonów dokumentacji konstrukcyjnej w pakiecie MS Office (.doc,.xls,.ppt). Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne. Warszawa, 2000 Chlebus E., Cholewa M., Susz S.: Zarządzanie strukturą produktu. Automatyzacja produkcji, AP 97, Wyd. PWr. Wrocław 1997 Missler Software.: TopSolid PDM Training guide, 2004 Missler Software.: TopSolid PDM DemoScript, 2007 Strona 7 z 9

8 9. Logistyka i sterowanie procesami produkcji w systemie ERP Celem przedmiotu jest nabycie przez Słuchaczy umiejętności planowania i sterowania produkcją w środowisku zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania klasy ERP. Słuchacz posiądzie praktyczne umiejętności: generowania zleceń produkcyjnych, tworzenia głównego planu produkcji, rezerwacji materiałów, planowania zapasów i dostaw surowców, sterowania przepływem produkcji na wszystkich poziomach struktury wyrobu, realizacji produkcji i rozliczania jej kosztów. Zamówienia klientów i zlecenia produkcyjne, Rodzaje produkcji i sposoby ich realizacji, Tworzenie zleceń produkcyjnych, Tworzenie głównego planu produkcji i szacowanie zasobów przedsiębiorstwa, Tworzenie zleceń produkcyjnych i ich agregacje wg konstrukcji lub technologii, Tworzenie zapotrzebowań materiałowych na wydziały produkcyjne, Tworzenie kart pracy i kart technologicznych, Sterowanie przepływem produkcji na poziomie wyrobów finalnych, Sterowanie przepływem produkcji na poziomie elementów składowych, Sterowanie przepływem produkcji na poziomie operacji, Wyprzedzenia w sterowaniu przepływem produkcji, Realizacja zleceń produkcyjnych na elementy, podzespoły i zespoły mebli, Realizacja zleceń na wyroby główne i realizacja zamówień klientów, Rozliczanie kosztów produkcji. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom 2004 Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. Wydawnictwo Naukowo techniczne, Warszawa 1999 Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. CDiI Difin Sp. z o.o. Warszawa 2003 Olszak C.M., Sroka H.: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001 Smardzewski J.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli. PWRiL 2007 Wrycza S.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania: metody, techniki, narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Metodologia wyboru i wdrożenia systemu ERP Celem przedmiotu jest przekazanie Słuchaczom wiedzy z zakresu funkcjonalności dostępnych na rynku zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy ERP, oraz metod organizacji i prowadzenia zespołów wdrożeniowych, których celem jest opracowanie analizy przedwdrożeniowej, dokonanie wyboru systemu informatycznego i wdrożenie go w przedsiębiorstwie. Ponad to słuchacze nabędą wiedzę o wymaganiach jakie należy postawić poszczególnym modułom systemu klasy ERP z punktu widzenia zarządzającego fabryką mebli. Charakterystyka dostępnych systemów informatycznych dla branży meblarskiej, Oczekiwania wobec zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania dla branży meblarskiej, Strona 8 z 9

9 Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego jako proces zmian organizacyjnych: opracowanie koncepcji wdrożenia, prace wdrożeniowe i wybór systemu, problemy napotykane podczas wdrażania systemów zintegrowanych, Analiza przedwdrożeniowa dla fabryki mebli. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, produktu i procesów biznesowych. Zespół wdrożeniowy, zadania i odpowiedzialności liderów zespołu wdrożeniowego. Zdefiniowanie wymagań w stosunku do modułu: a. finanse i księgowość, b. gospodarka magazynowa, c. dystrybucja, d. produkcja, e. CRM, f. obieg dokumentów, g. kadry i płace. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom 2004 Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. Wydawnictwo Naukowo techniczne, Warszawa 1999 Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. CDiI Difin Sp. z o.o. Warszawa 2003 Olszak C.M., Sroka H.: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001 Smardzewski J.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli. PWRiL 2007 Wrycza S.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania: metody, techniki, narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Seminarium dyplomowe Strona 9 z 9

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Oprac. Mirosława

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

DAIMLER TECNOMATIX TEAMCENTER ADMINISTRACJA. Nazwa Kursu Czas trwania Strona

DAIMLER TECNOMATIX TEAMCENTER ADMINISTRACJA. Nazwa Kursu Czas trwania Strona Nazwa Kursu Czas trwania Strona NX Szkolenie podstawowe 5 dni (40h) 8 Szkolenie zaawansowane 5 dni (40h) 8 Parametryzacja 1 dzień (8h) 9 Modelowanie elementów z blach 1 dzień (8h) 9 Symulacje ruchu 3 dni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 27 Julian JAKUBOWSKI, Damian WERETKO Instytut Politechniczny PWSZ w Sulechowie Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Uniwersytet Zielonogórski e mail:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa Katedra Meblarstwa Komitet Technologii Drewna PAN Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Zintegrowane Systemy Zarządzania Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Systemu Platforma Meblostyl B2B

Systemu Platforma Meblostyl B2B Oferta firmy neronit Sp. z o.o. dotycząca Systemu Platforma Meblostyl B2B dla Meblostyl Sp. z o.o. ul. Gospodarska 1, 51-503 Wrocław Katowice, 12 sierpień 2014 Szanowni Państwo neronit Sp. z o.o. Architekci

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo