Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013 Planowane wydatki na 2013 r. Wykonanie na w złotych Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę Dostarczanie wody Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu ZI Dział 600 Transport i łączność Lokalny transport drogowy Zakup i montaż wiat przystankowych MZGM Drogi publiczne wojewódzkie Budowa ciągu pieszo -rowerowego wraz z odwodnieniem w ciagu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w m. Bolesławiec ZI Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika ZI Budowa chodnika ul. Widok - projekt ZI Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Bolesławcu ZI Drogi publiczne gminne Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4 ZI Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec ZI Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej, Gdańskiej, Śluzowej) ZI Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka ZI Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap) ZI Budowa drogi ul.ptasia ZI Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II ZI Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków ZI Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki) ZI Strona 1

2 10. Budowa drogi -ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla) ZI Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna) ZI Infrastruktura telekomunikacyjna Be Fair - Internet jako dobro wspólne OR Pozostała działalność Zakup parkometru ul. Prusa MZGM Dział 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec ZI/SM Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1 MZGM Przebudowa werand ul. Drzymały 8 MZGM Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy lokali MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Lipowej nr 20/22 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wierzbowej nr 1 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. A.Asnyka nr 6/7 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7 MZGM Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c - 14c MZGM Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny MZGM Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d MZGM Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c MZGM Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami MZGM Zakup niszczarki dokumentów MZGM Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup nieruchomosci MiG Dział 750 Administracja publiczna Urzędy gmin Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz OR Strona 2

3 2. Aparatura nagłośnieniowa Sali Rajców OR Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu OR Zakup ekranu prezentacyjnego OR Adaptacja pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec w Ratuszu Miejskim przy ul. Rynek 41 - I etap OR Pozostała działalność Utworzenie schroniska dla zwierząt - Zwiazek Gmin "Kwisa" MIG Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Zakup sprzętu ratowniczego - turbowentylator SO Dział 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 ZI Przedszkola Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Boleslawcu ZI Dostosowanie budynku filii MPP nr 3 do przepisów przeciwpożarowych MPP nr Remont z przebudową MPP nr 6 w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej - I etap ZI Pozostała działalność "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" ZI Dział 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP nr 6 ZI Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci - zakup urządzeń zabawowych MZGM Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - oświetlenie boiska przy ul. Spacerowej MOSiR Dział 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Program wyrównywania różnic między regionami II - zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych DPS Strona 3

4 Ośrodki wsparcia Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielenie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP DDzP Ośrodki pomocy społecznej Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni MOPS Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji w Bolesławcu ZI Gospodarka odpadami Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu ZI Oczyszczanie miast i wsi Zzakup odśnieżarki MZGM Oświetlenie ulic, placów i dróg Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec ZI Doświetlenie przejść dla pieszych - Aleja Tysiąclecia - ul. Gałczyńskiego (PCK) ZI Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI) ZI Doświetlenie przejśc dla pieszych (Garncarska - Willowa) ZI Doświetlenie drogi dojazdowej do zaplecza ul. Piotra i Pawła w Bolesławcu ZI Pozostała działalność Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - I etap - makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu) MIG Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu ZI Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa ZI Kserokopiarka na potrzeby MCEE ZI Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej ZI Wykonanie projektu przebudowy Sali galerii Kina "Forum" SP/BOK Biblioteki Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych MBP Strona 4

5 Muzea Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II etap SP/MC Ochrona i konserwacja zabytków Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej ZI Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka" ZI Dział 926 Kultura fizyczna Instytucje Kultury fizycznej Zakup pompy wodnej MOSiR Hala namiotowa Pl.Popiełuszki MOSiR Zadania w zakresie kultury fizycznej Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim ZI Rezerwa na wydatki inwestycyjne RAZEM Strona 5

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2007 r. latach 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Rewitalizacja poprzez przywrócenie wartości historycznej miastu Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY RAPORT O STANIE GMINY Nowe Miasteczko 2002r. I. Ogólna informacja o Gminie. Powierzchnia Gminy ogółem 7.718 ha w tym: miasto 339 ha gmina 7.379 ha, w tym użytki rolne: 5.547 ha Ilość sołectw 10 Ilość gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020 nazwa zadania zewnetrz razem e n inwestycja źródła INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i OCHRONA ŚRODOWISKA I Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 1 Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady Miasta Puławy z dnia Łączne finansowe 2006 Wydatki nne inne inne inne A TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ 600 28 661 580 8 619 079

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule Projekty komplementarne dokumenty źródłowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt, 8.01.2014 r.) Wyrazem silnie zaakcentowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Zadania gminy i powiatu 1/5 ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku * Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku Załącznik nr 2 Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo