Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020"

Transkrypt

1 Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Toruń, październik

2 Opracowanie raportu na zlecenie Urzędu Miasta Torunia przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie Zespół badawczy: Dyrektor Wydziału Programów i Projektów - Jacek Kwiatkowski Pracownik FRDL MISTiA - Marcin Papuga Koordynacja organizacyjna konsultacji w ramach projektu: Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia Spis treści: 1. Protokół z konsultacji społecznych projektu (przedmiot konsultacji, termin konsultacji, forma i tryb konsultacji).. s.3 2. Raport z badania ankietowego Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 konsultacje społeczne.. s.5 3. Raport z analizy zgłoszonych uwag..... s.12 I. Wnioski przyjęte w całości s. 12 II. Wnioski częściowo przyjęte.. s. 20 III Wnioski odrzucone..s. 57 Załączniki graficzne: 1. Wzór formularza do zgłaszania uwag 2. Materiały promocyjne 3. Zdjęcia z przebiegu konsultacji społecznych 4. Materiały prasowe 2

3 1. Przedmiot konsultacji Protokół z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Na podstawie umowy z dniach 5 października 2011 roku pomiędzy Miastem Toruń a FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie poddano konsultacjom społecznym projekt Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były wszystkie podmioty (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne), mieszkańcy miasta Torunia oraz turyści. 3. Termin konsultacji Konsultacje przeprowadzono w terminie od r. do r. 4. Forma i tryb konsultacji Konsultacje przeprowadzono poprzez: 1. Zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia - a. projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do 2020 r. b. Program Edukacji Kulturalnej w ramach Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do 2020 r. c. Raport o stanie kultury w Toruniu materiał wspomagający d. Formularz konsultacji Formularz do zgłaszania uwag 2. Udostępnienie dokumentów w Wydziale Kultury Miasta Torunia przy ul. Podmurnej 60 od poniedziałku do piątku w godz Dyżury konsultacyjne przeprowadzone w dniach 4-5 sierpnia 2012 r. w namiocie Urzędu Miasta Torunia w pobliżu Poczty Polskiej na Rynku Staromiejskim. 4. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Teatrze Baj Pomorski przy ul. Piernikarskiej 9 na którym zaprezentowano projekt Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do 2020 r. 5. Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do 2020 r. mogły być zgłaszane: a. w formie elektronicznej na adres: b. bezpośrednio w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia przy ul. Podmurnej 60 od poniedziałku do piątku w godz c. w trakcie dyżurów konsultacyjnych w dniach 4-5 sierpnia 2012 r. w namiocie Urzędu Miasta Torunia w pobliżu Poczty Polskiej na Rynku Staromiejskim oraz d. podczas spotkania w Teatrze Baj Pomorski przy ul. Piernikarskiej 9 6. Formularze konsultacji przekazane w wyznaczonym terminie konsultacji zostały poddane analizie pod kątem uwzględnienia wyników w ostatecznym dokumencie Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do 2020 r. przez przedstawicieli FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 3

4 5. Uwagi dodatkowe: 1. Za stronę organizacyjną konsultacji społecznych odpowiadał Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia; 2. Informacje prowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie strategii ukazały się: - na stronach internetowych, w tym: oraz - w dziennikach: Nowości Gazeta Pomorza i Kujaw, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska - na ulotkach, które ukazały się w ilości sztuk i były dystrybuowane w dniach od 1 do w rejonie ryneczku przy ulicy Mickiewicza, na Placu Teatralnym, Placu Rapackiego, przy Bumarze, skrzyżowaniu ul. Chełmińskiej z Odrodzenia oraz na Podgórzu; - na plakatach, w ilości 300 sztuk, które zostały rozwieszone na słupach ogłoszeniowych oraz w toruńskich instytucjach kultury i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta 3. Osobami pełniącymi dyżur konsultacyjny w dniach 4-5 sierpnia 2012 r. w namiocie Urzędu Miasta Torunia w pobliżu Poczty Polskiej na Rynku Staromiejskim byli: a. Ze strony Urzędu Miasta Torunia: i. Dyrektor Wydziału Kultury - Zbigniew Derkowski, ii. Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji - Robert Małecki iii. Pracownik Wydziału Kultury - Piotr Giza b. Ze strony FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie i. Dyrektor Wydziału Programów i Projektów - Jacek Kwiatkowski, ii. Pracownik FRDL MISTiA - Marcin Papuga 4. W dniach w trakcie dyżuru konsultacyjnego na Rynku Staromiejskim oraz r. podczas otwartego spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Teatrze Baj Pomorski przeprowadzono badanie ankietowe na temat oferty kulturalnej Miasta Torunia. 4

5 Raport z badania ankietowego Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 konsultacje społeczne 1. Wprowadzenie i metodologia badania Raport powstał w oparciu o dane z badania ankietowego przeprowadzonego w Toruniu w dniach 4-5 sierpnia 2012 r. w trakcie dyżuru konsultacyjnego Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 w namiocie Urzędu Miasta Torunia na Rynku Staromiejskim oraz r. podczas otwartego spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców w Teatrze Baj Pomorski. Respondentami badania ankietowego byli mieszkańcy Torunia, turyści odwiedzający namiot Urzędu Miasta Torunia w trakcie dyżuru konsultacyjnego oraz osoby obecne w otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety przekazywanego bezpośrednio zainteresowanym uczestnikom konsultacji. W rezultacie zebrano 44 ankiety. Głównym celem prezentowanego badania było pozyskanie informacji, opinii dotyczącej oferty kulturalnej, jej postrzegania oraz propozycji zmian, ulepszeń w zakresie kultury w Toruniu. 2. Tablice z uwagami Podczas dyżuru konsultacyjnego wszyscy respondenci byli proszeni o zapisanie na dostarczonych żółtych karteczkach krótkich myśli dotyczących toruńskiej kultury. Każdy mógł wyrazić swoją opinię na temat obecnych działań kulturalnych i przedstawić propozycje na przyszłość, a następnie przypiąć ją na stojących obok tablicach informacyjnych dotyczących strategii. Poniżej prezentujemy zapisane uwagi: - Dążenie do współpracy ponad podziałami między instytucjami miejskimi a marszałkowskimi. Dla widza nie liczy się ORGANIZATOR a WYDARZENIE ; - Stop pomnikom w Toruniu! Starówka nie potrzebuje więcej osiołków, słoników, kotów czy krokodyli! To strata pieniędzy i szkoda estetyczna. - Większy udział młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w tworzeniu programu kulturalnego miasta ; - Popieram w pełni kulturę wszelkiego rodzaju ale tylko tę która jest moralna ; - Realizacja planu budowy Sali Koncertowej ; - Teatr im. Wilama Horzycy jest na ŻENUJĄCYM poziomie. Niżej jest już tylko podłoga ; - Teatr Wilama Horzycy jest na wysokim poziomie! (Porównać z narodowym) ; - Silne (silniejsze) wsparcie (także finansowe) dla Festiwalu Kontakt (także F. Pierwszy Kontakt I edycja była świetna) ; - Namówić Woody Alena do zrealizowania jego filmu w Toruniu, który jest równie piękny jak Rzym czy Paryż! (Kraków już to rozważa) ; - Udostępnić wozownię wszystkim artystom nawet bez dyplomu ; - Zapraszać artystów malarzy z innych krajów do robienia wystaw w Wozowni i CSW ; 5

6 3. Wyniki badania W badaniu uczestniczyły 44 osoby, z których 20 stanowiły kobiety oraz 24 mężczyzn. Ponad 40% ankietowanych biorących udział badaniu stanowiły osoby powyżej 50 roku życia, 34% to osoby w wieku lat, 25% to osoby w wieku lat. W badaniu nie uczestniczyła żadna osoba poniżej 18 roku życia. Wśród respondentów 29 z nich to mieszkańcy Torunia (65 %), pozostali respondenci to turyści: z Warszawy (3 osoby), Kostrzynia nad Odrą, Wrocławia, Śląska, Krupskiego Młyna, Goerlitz - Niemcy, Kościeżyny, Olsztyna, Malborka i Kanady (1 osoba). Poniższa prezentacja wyników badania zachowuje układ pytań w kwestionariuszu ankiety, tj. wyniki są prezentowane poprzez wymienienie odpowiedzi na kolejne pytania ankiety uszeregowane w zależności od częstotliwości powtórzeń (od najczęściej do najmniej). Pytanie 1: Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym odbywającym się w ciągu roku w Toruniu jest: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt (5 odpowiedzi), Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway (5 odpowiedzi), Instytut B61 (3 odpowiedzi), Zdobywanie Zamku Krzyżackiego, architektura gotycka (3 odpowiedzi), Tofifest (2 odpowiedzi), Bydgoszcz-Toruń Harmonica Bridge (2 odpowiedzi), Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica (2 odpowiedzi), Nie wiem (2 odpowiedzi), Przyznanie najwybitniejszym obywatelom tytułu Katarzynki, Juwenalia, Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra Toruń Blues Meeting, Teatry na wolnym powietrzu, Obchody Nowy Świętojańskiej, Dni Torunia, Festiwal Muzyczny Toruń - Muzyka i Architektura, Festiwal Jednego Autora, Forte Artus Festival, Ciekawa, piękna architektura gotycka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lato wakacje, Koncerty Letnie w Dworze Artusa, Wszelakiego rodzaju festiwale muzyczne i nie tylko, Festiwal Piernikowy, Piknik nad Wisłą i w centrum występy, Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, Koncerty, Żużel, Większa ilość wystaw oraz koncerty, 6

7 Wszystkie wydarzenia stałe wpisane w program miasta. Pytanie 2: Wśród instytucji i organizacji działających w obszarze kultury w Toruniu najlepiej oceniam: Centrum Kultury Dom Artusa (7 odpowiedzi), Centrum Sztuki Współczesnej (6 odpowiedzi), Teatr Baj Pomorski (2 odpowiedzi), Teatr im. Wilama Horzycy (2 odpowiedzi), Ratusz (3 odpowiedzi), Urząd Miasta Torunia (3 odpowiedzi), Zamek Krzyżacki (2 odpowiedzi), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (2 odpowiedzi), Muzeum Etnograficzne (2 odpowiedzi), Klub studencki Od nowa (2 odpowiedzi), Dom Muz (2 odpowiedzi), Piernik Toruński (2 odpowiedzi), Dom Harcerza (2 odpowiedzi), Teatry (2 odpowiedzi), Mikołaj Kopernik, Muzeum Okręgowe, Klub NRD, Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście, Stowarzyszenie Ad astra Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Planetarium, Balet przedstawiony na Starym Rynku, Toruńska Agencja Kulturalna, Stowarzyszenie Polsko Austriackie, Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Tofifest, Nie mam zdania. Pytanie 3: W ofercie kulturalnej Torunia zmienił(a)bym: Więcej imprez plenerowych na Starym Mieście, dla dzieci i młodzieży (4 odpowiedzi), Brak przewodników książkowych, solidnych opracowań audio do wypożyczenia na rynku dla turystów (2 odpowiedzi), Zmieniłabym działalność Centrum Sztuki Współczesnej, które moim zdaniem nie jest zbyt widoczne (2 odpowiedzi), 7

8 Uzupełniłbym koniecznie o Bulwar Sztuki czyli całowakacyjne wydarzenia kulturalne wywołujące takie wydarzenia kulturalne wywołujące takie skojarzenia miasta z kulturą jak Festiwal w Edynburgu (2 odpowiedzi), Nic, wszystko nam się podoba (2 odpowiedzi), Nie mam zdania (2 odpowiedzi), Rozszerzyłbym ofertę dotycząca imprez przyciągających turystów z kraju i zagranicy, Ponadlokalnie postawiłbym na festiwale brakuje festiwali teatrów ulicznych jako atrakcji dla mieszkańców jak i turystów. Lokalnie zmieniłbym edukację kulturalną w toruńskich instytucjach, Więcej koncertów okazjonalnych (Nowy Rok) organizowanych przez duże stacje telewizyjne, więcej festiwali muzycznych, Konieczność otwarcia się Torunia na współpracę z innymi miastami Polski, zapraszanie do Torunia ważnych, znaczących artystów polskich sztuki alternatywnej, Bogatą i ciekawą ofertę kulturalną, Przestałbym straszyć turystów stawiając przed ratuszem scenę puszczając muzykę przez cały dzień, tak że własnych myśli nie słychać, Większe zaangażowanie przedsiębiorców oraz większe propagowanie Urzędu Miasta w przedszkolach i szkołach podstawowych, Więcej reklamy, promowanie poprzez ludzi, mentalność ludzi, więcej imprez, odnowa zabytków, Więcej wydarzeń związanych z tańcem, Teatr powinien być otwarty również we wakacje, Więcej koncertów muzyki młodzieżowej, Toruń powinien kreować nowe trendy a nie odtwarzać, W Planetarium obejrzałem 3 razy Lato pod gwiazdami (2004, 2009, 2012), Zwrot w stronę rzeki, Otwarcie Muzeum Podróżników na sezon letni 2012, Na bardziej artystyczne miasto jak Covent Garden w Londynie, Darmowe jazzowe/ muzyki poważnej koncerty w parku lub nad Wisłą, Więcej występów baletowych w Fosie Strzeleckiej, Do robienia wystaw w wozowni dopuszczeni powinni być wszyscy artyści malujący, Rozwinęłabym teatr i zbudowała operę, Wszystko ok!, Wszystko!!! Dno!!! Nie ma nawet co próbować się porównywać z Bydgoszczą. Niestety!, Wiele, Zakaz roznoszenie ulotek przez Panie z parasolkami, Komunikacja miejska autobus. 8

9 Pytanie 4: Które z poniżej wymienionych miast najbardziej kojarzy Ci się z kulturą (uszereguj w skali od 1-9): Miasto Miejsce Kraków 1 Wrocław 2 Toruń 3 Gdańsk 4 Poznań 5 Bydgoszcz 6 Lublin 7 Olsztyn 8 Rzeszów 9 Pytanie 5: Czym Toruń mógłby się wyróżniać na kulturalnej mapie Polski? Starówką (5 odpowiedzi), Oryginalnym festiwalem muzycznym (Vide i OffFestival, Audioriver, Open er etc), Mógłby być miejscem przyjaznym dla rozwoju artystycznego, alternatywnego, Klimatem Starego Miasta, Wyjątkowym potencjałem turystycznym, historycznym. Istotna działalność studencka ( Toruń jako <<mały Kraków>> ), Sportem, Festiwalem Bydgoszcz - Toruń Harmonica Bridge, Festiwalem Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica, Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY, Bardziej eksponowanym planetarium, Odrestaurowanym zamkiem i razem ze starówką reklamować Gotyk. Kopernik i pierniki to nie wszystko co mamy, Toruń już się wyróżnia ze względu na historię i zabytki, Toruń mógłby wyróżniać się zabytkami, imprezami kulturalnymi, dobrym jedzeniem, większą reklamą, więcej imprez, Choćby jeden zespół, który mógłby się czymś wyróżniać. Można odrodzić w Toruniu Zespół Cygański Roma? To tylko przykład. Brak Wam pomysłów. Jesteście impotentni!, Ciekawymi imprezami z zakresu sztuki nowoczesnej w scenerii starówki, Porywającym festiwalem muzycznym odbywającym się w centrum Starego Miasta (coś co przypominałby Muzykę i Architekturę tylko że oprócz muzyki klasycznej byłyby tam inne gatunki muzyki). Taki muzyczny Sky Way, Kontynuując tradycję plastycznych imprez, oraz festiwali muzycznych, Przewodnikami ogólnodostępnymi, wypożyczalnią audio przewodników, Większa działalnością studentów i pokazaniem ich potencjału, Zabytkami, piękną lokalizacją nad Wisłą, przyjazny dzieciom, Planetarium, miasto młodzieży, 9

10 Piernikami żywym muzeum, Mikołaj Kopernik miasto astronomii, Tradycją pierników sklepy z piekarniami powinny być bardziej zadbane itp. tak jak sklepy z czekoladami w Belgii wtedy stałyby się wizytówką miasta i przyciągały również zagranicznych turystów, Atrakcyjnymi przewozami po Wiśle Dobrym statkiem komfortowym po Wiśle dla turystów wszystkich Turystyką na wysokim poziomie, szeroką gamą atrakcji, imprez niespodzianek Opieką nad zabytkami kulturowymi, Oprowadzaniem po fortach, tunelach ziemnych, Sportowymi wydarzeniami na Wiśle, Inscenizacjami historycznymi, Festiwalami, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Zamkiem Krzyżackim, Większą ilością wystaw malarstwa z innymi państw np. Australi i Kanady, Średniowiecznym klimatem, imprezami w tym klimacie, Swoją historia, Lepszym dojazdem PKP do tak pięknego miasta, Lepiej funkcjonującej informacji o mieście Toruniu. Pytanie 6: Co ze strategicznego punktu widzenia jest najważniejsze dla kultury Torunia? Zdobywanie Zamku Krzyżackiego (2 odpowiedzi), Kształcenie ludzi kultury, kształcenie świadomych odbiorców/konsumentów kultury, promocja, Profesjonalne zarządzanie kulturą urzędy są przestarzałe i nie radzą sobie z zarządzaniem, Oferta kulturalna, Promocja w mediach, Więcej nowych, odważnych działań w przestrzeni publicznej z udziałem najważniejszych polskich artystów, Urozmaicenie i wzbogacenie propozycji artystycznej CSW (niewykorzystany potencjał), inwestowanie w małe ośrodki i inicjatywy kulturowe, Bogatsza oferta imprez z udziałem znanych osób, Starówka i Nowe Miasto Rynek, Większe zaangażowanie młodzieży, Dobrze organizowane imprezy kulturalne, promowanie poprzez reklamę, Ludzie mylą kulturę z historią dlatego uważają że Toruń jest miastem kultury. Niestety nie jest, Zróbcie coś z teatrem!!! To jest dno!!! Lepiej zamknijcie tą budę, Zwiększenie informacji o odbywających się wydarzeniach kulturalnych i zachęcenie mieszkańców nie tylko do uczestnictwa w kulturze ale i twórczości własnej, 10

11 Historią Torunia, jej zabytki, Architektura gotycka, Inwestowanie w duże wydarzenia letnie ale i zimowe które animizowałby życie kulturalne mieszkańców, Renowacja starówki (tam gdzie jeszcze kamienice na to czekają), Studentami, Odległością od Warszawy, Życie kulturalne i wszystko co z kulturą w tym również pielęgnowanie przeszłości, Staranie się o wygranie bycia europejską stolicą kultury, Muzea występy artystyczne blisko Ratusza, Dbałość o zabytki, renowacja i pamięć o wydarzeniach historycznych, Dbałość o ciekawe i niepowtarzalne miejsca np. klub NRD oraz renowacja zabytków historycznych, Zamek, Rynek, Północny brzeg Wisły nadal zaniedbany, Wykorzystanie rozpoznawalnych marek piernik i Kopernik, klimatu małego miasta, potencjału twórców niezależnych, Wykorzystanie silnej marki Piernik Toruński, Uruchomienie potencjału lokalnych twórców niezależnych, Ożywienie panoramy nadwiślańskiej, Więcej wystaw, Toruń mógłby być miejscem spotkań poezji z całego świata, Przypomnienie symboli Torunia (Kopernik, piernik, starówka), Trudno powiedzieć. Pytanie 7: Dzisiaj w Toruniu odbywa się: Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej (9 odpowiedzi), Inscenizacja historyczna Zdobycie zamku Krzyżackiego (5 odpowiedzi), Nic (4 odpowiedzi), Nie wiem (3 odpowiedzi), Konsultacje społeczne Wpływam na Toruń (2 odpowiedzi), Artur Jazz Festiwal (2 odpowiedzi), Koncert Alvona Johnsona w HRP Pamela, Wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej, Zlot meneli pod drzewem przy Koperniku, Festiwal Toruń Muzyka Architektura, Koncerty na rynku nowomiejskim pod patronatem Teatru Baj wyświetlany jest film Woody ego Allena na Zamku Krzyżackim, Spacer z przewodnikiem dla indywidualnych turystów, Żużel. 11

12 Raport z analizy zgłoszonych uwag. Niniejszy Raport jest wynikiem analizy zgłoszonych podczas trwania konsultacji społecznych uwag do dokumentu Raportu o stanie kultury i Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku W okresie od 1 sierpnia do 28 września 2012 roku wpłynęło łącznie 18 uwag. Każda z uwag, choć część z nich nie została wypełniona zgodnie z przyjętym formularzem, została poddana analizie. Wyniki tych analiz zamieszczono w tabelach poniżej. I. Wnioski przyjęte w całości. Lp. Autor Data złożenia Forma Stan zgłoszonej propozycji 1. Jadwiga Igielska-Wojak r. Mail z Przyjęta załącznikiem Lp. 1. Temat: obszar Strategii (cel strategiczny, cel operacyjny), wizja, inne. Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia Autor (Imię i nazwisko, Nazwa instytucji) Jadwiga Igielska- Wojak Aktualne brzmienie Proponowane brzmienie Pracownia Plastyczna Dla Osób 50+ PLASTYKA DLA EMERYTA Uzasadnienie W Toruniu jest dużo osób starszych zdolnych i zainteresowanych zajęciami z malarstwa. Wielu emerytów ma małe mieszkania, gdzie nie mają warunków tworzyć. Potrzebne jest miejsce, pracownia, z której można byłoby korzystać codziennie ( w ciągu 2-ch godzin tygodniowo nikt nie jest w stanie efektywnie pracować) w celu realizowania projektów. Moim zdaniem w tym celu nie jest konieczne zatrudnianie plastyka codziennie, wystarczyłaby konsultacja raz lub dwa w tygodniu. 12

13 Należy jedynie zatrudnić osobę odpowiedzialną za salę, ewentualnie taką pracownie można zorganizować w budynku, w którym znajduje się portiernia. Pracownia plastyczna nie wymaga dużych nakładów finansowych, a przyczyniłaby się do promocji Torunia poprzez wystawy, stworzenie galerii, konkursy na skalę ogólnopolską. W Bydgoszczy jest konkurs Ociepki, działa galeria, jest pracownia plastyczna. We Włocławku malarze amatorzy mają swoje miejsce w Domu Kultury. Dla przykładu w Katowicach jest Festiwal Sztuki Nieprofesjonalnej, gdzie jurorem jest prof. Jackowski. Myśle, że Toruń stać na edukację kulturalną poprzez malarstwo amatorskie Komentarz: wniosek zgłoszony zgodnie z przyjętą procedurą. Dotyczy uwypuklenia w Strategii oferty kulturalnej dla osób z kategorii tzw Zgłoszona propozycja wprawdzie odnosi się do istniejącego w Strategii zapisu, jednakże ważnym wydaje się konieczność uwypuklenia oferty stwarzającej możliwości ekspresji twórczej dla wspomnianej grupy osób. Lp. Autor Data złożenia Forma Stan zgłoszonej propozycji 2. Benedykt Bohdan i r. Mail z Przyjęta Stefan Smoliński załącznikiem 13

14 Lp. Temat: obszar Strategii (cel strategiczny, cel operacyjny), wizja, inne. 1. Strategia, wizja i inne 2. Planowane Działania: d) Działanie 2.5. Autor (Imię i nazwisko, Nazwa instytucji) Benedykt Bohdan i Stefan Smoliński Aktualne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Brak Wartości Wisły Wisła była najważniejszym czynnikiem powstawania, rozwoju i funkcjonowania miasta. Wspieranie... kultywowanie tradycji i przekazywanie ich nowym pokoleniom. Promocja dziedzictwa kulturowego. Jakich tradycji? Należy je zdefiniować i nazwać. Co jest tym dziedzictwem. Brak wiedzy o fenomenie, niuansach i subtelnościach historii miasta, np. najważniejszy port morski w Polsce do końca XV wieku, własna flota (200 kupców było właścicielami przynajmniej 1 statku), stąd pieniądze na rozbudowę, podwójne miasto, wielokulturowość i najnowsze trendy w życiu społecznym, gospodarce, nauce, sztuce, to nie w Gdańsku a w Toruniu rodzi się cała Polska Morska i to tworzyło fundament dziedzictwa kulturowego. m.in. jak wyżej Komentarz: wniosek zgłoszony zgodnie z przyjętą procedurą. Dotyczy poszerzenia zapisów dokumentów o tradycje historyczne Torunia. Zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione w Raporcie o stanie kultury. Lp. Autor Data złożenia Forma Stan zgłoszonej 14

15 3. Justyna Bieluch Studencki Klub Pracy Twórczej Od Nowa r. Mail z załącznikiem propozycji Przyjęta Lp. Temat: obszar Strategii (cel strategiczny, cel operacyjny), wizja, inne. 1. POTENCJAŁ INSTYTUCJONAL NY I ORGANIZACYJNY ORAZ INFRASTRUKTUR A KULTURY 2. OFERTA KULTURALNA TORUNIA Autor (Imię i nazwisko, Nazwa instytucji) Justyna Bieluch specjalist a Studencki Klub Pracy Twórczej Od Nowa ; współpra ca Anna Jaraźna Studencki Klub Pracy Twórczej Od Nowa Aktualne brzmienie Wielofunkcyjnoś ć i różnorodność infrastruktury (m.in. Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Etnograficzne, Teatr Baj Pomorski, Motoarena). Ciekawe cykliczne wydarzenia kulturalne nabierające znaczenia ponadlokalnego (m.in. Międzynarodowy Proponowane brzmienie Wielofunkcyjność i różnorodność infrastruktury (m.in. OD NOWA, Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Etnograficzne, Teatr Baj Pomorski, Motoarena). Ciekawe cykliczne wydarzenia kulturalne nabierające znaczenia ponadlokalnego (m.in. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Uzasadnienie Brak uwzględnienia różnorodności infrastruktury Klubu Od Nowa, który dysponuje trzema scenami do organizacji koncertów muzycznych, dwiema przestrzeniami wystawienniczy mi, nowoczesną i profesjonalnie wyposażoną salą kinową oraz sceną letnią przystosowaną do organizacji koncertów i pokazów filmowych w plenerze. Ponadto Od Nowa posiada pomieszczenia przystosowanym i do organizacji konferencji naukowych i pokazów multimedialnych. Zupełny brak zauważenia w strategii najważniejszych wydarzeń artystycznych organizowanych przez klub Od Nowa, które w 15

16 Festiwal Teatralny Kontakt, Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST, Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY). Kontakt, Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST, Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY, Specjalny Koncert Pamięci GRZEGORZA CIECHOWSKIEG O, JAZZ Od Nowa Festival, Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA, Toruń BLUES Meeting, AFRYKA Reggae Festiwal.) raporcie zostały wysoko ocenione przez respondentów. Klub Od Nowa jest organizatorem największej ilości festiwali w Toruniu. Wystarczy wymienić: JAZZ Od Nowa Festiwal - najstarszy festiwal jazzowy w regionie, Toruń Blues Meeting najstarszy festiwal muzyczny w Toruniu, KLAMRA jedyny w regionie festiwal prezentujący współczesne teatry niezależne, na którym prezentowane są znane i nagradzane na całym świecie teatry alternatywne, Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego najbardziej medialne koncertowe wydarzenie kulturalne w Toruniu w ciągu roku, Festiwal Afryka - najstarszy istniejący festiwal reggae w Polsce. Trzy z wymienionych 16

17 3. OFERTA KULTURALNA TORUNIA Bogata i zróżnicowana kultura niezależna, pozainstytucjonal na np. enerde, Instytut B61. Bogata i zróżnicowana kultura niezależna, pozainstytucjonalna np. enerde, Instytut B61, Od Nowa. festiwali znalazły się w pierwszej dziesiątce najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Toruniu, wg Raportu o stanie kultury w Toruniu. Na jakiej podstawie wysunięto powyższe wnioski? Czy dokonano tego na podstawie analizy programów działalności wymienionych podmiotów? Klub Od Nowa organizuje w miesiącu co najmniej 25 różnorodnych wydarzeń artystycznych, w tym koncerty prezentujące muzykę alternatywną: (free jazz, jass, nu jazz, ragga, ska, Indie rock, folk, world music, post-rock, rock alternatywny, rock progresywny, punk rock, metal progresywny, muzyka elektroniczna), teatr niezależny (Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA), kino niezależne (Kino Studenckie 17

18 Niebieski Kocyk ), awangardowe wydarzenia literackie (slamy, Majowy BUUM Poetycki), działania plastyczne. Od Nowa jest największa i najprężniej działającą w Toruniu instytucją propagującą kulturę niezależna, alternatywną. 4. UWAGI OGÓLNE - Czy TAK będąc odpowiedzialny m za koordynacje wdrażania strategii, będzie jednocześnie występować jako beneficjent? - Uniwersytet jest wymieniany jako koordynator i partner tylko w działaniach związanych z nauką. W strategii brak uwzględnienia kulturotwórczej roli Uniwersytetu realizowanej poprzez działania Od Nowy. - Mimo, że Od Nowa znalazła się w czołówce najwyżej ocenianych instytucji kulturalnych w Toruniu, organizuje najwięcej 18

19 różnorodnych wydarzeń artystycznych w mieście (koncerty, wystawy, pokazy filmowe, spotkania), nie została wyróżniona w Strategii Rozwoju Kultury miasta Toruń (uwzględniono natomiast mniejsze instytucje, np. klub enerde). Komentarz: wniosek zgłoszony zgodnie z procedurą. Wszystkie zgłoszone w pkt.1-3 wnioski zostaną uwzględnione w Strategii. Lp. Autor Data złożenia Forma Stan zgłoszonej propozycji 4. Anna Barnicka r. Mail z Przyjęta Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa załącznikiem Komentarz: wniosek złożony niezgodnie z przyjętą procedurą jako załącznik zawiera Statut Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa. Dotyczył zmiany nazwy organizacji poszerzonej o nowe obszary działania. W ostatecznej wersji Strategii ta zmiana zostanie uwzględniona. Lp. Autor Data złożenia Forma Stan zgłoszonej propozycji 5. Dorota Wakarecy r. Mail z Przyjęta Zespół Szkół Muzycznych im. załącznikiem Karola Szymanowskiego w Toruniu Komentarz: wniosek zgłoszony niezgodnie z procedurą, jednakże został przyjęty ze względu na wskazane braki w Raporcie o stanie kultury Miasta Torunia brak informacji o ZSM w Toruniu. Wniosek zostanie uwzględniony. Lp. Autor Data złożenia Forma Stan zgłoszonej propozycji 6. Piotr Klugowski r. Mail z Przyjęta Wydział Sztuk Pięknych załącznikami Uniwersytet Mikołaja Kopernika 19

20 w Toruniu Komentarz: wniosek zgłoszony niezgodnie z procedurą, jednakże został przyjęty ze względu na wskazane braki w Raporcie o stanie kultury Miasta Torunia konieczność uzupełnienia informacji o Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Wniosek zostanie uwzględniony. II. Wnioski częściowo przyjęte. Lp. Autor Data złożenia Forma Stan zgłoszonej propozycji 7. Małgorzata Kopczyńska r. Mail z Częściowo zespół pracowników Centrum załącznikiem przyjęta Sztuki Współczesnej Znaki Czasu Lp. Temat: obszar Strategii (cel strategiczny, cel operacyjny), wizja, inne. 1 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020, Analiza SWOT dla kultury w Toruniu, Oferta Kulturalna Torunia, s Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020, Matryca zadań strategicznych: I.2 Toruń przyjazny twórcom i artystom, p.1 Wspieranie unikatowych, niestandardowych projektów artystycznych oraz Autor (Imię i nazwisk o, Nazwa instytucj i) Dyrekto r i zespół CSW Dyrekto r i zespół CSW Aktualne brzmienie Koordynator i partnerzy zadania: Wydział Kultury Toruńska Agenda Kulturalna Proponowane brzmienie Obecność Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu - jednej z największych instytucji sztuki współczesnej w Polsce i w Europie, realizujące międzynarodowe projekty wystawiennicze i festiwale o zasięgu światowym, regionalnym i ogólnopolskim. Koordynator i partnerzy zadania: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu Wydział Kultury Toruńska Agenda Kulturalna Uzasadnienie Dopisanie instytucji CSW do oferty kulturalnej Torunia w zakresie sztuki współczesnej, instytucja o światowym zasięgu promocyjnym w branży. Z racji charakterystyki swojej działalności, swoich statutowych zadań oraz wielkości instytucji, CSW powinno być wiodącą jednostką w zakresie tego zadania. 20

21 nowych form w trendów w sztuce, s.54 3 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020, Matryca zadań strategicznych: II.1 Współpraca nauki i kultury, p.2 Rozwój metod i instrumentów dokonywania pogłębionych analiz działalności w sferze kultury w Toruniu, s.58 4 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020, Matryca zadań strategicznych: IV.1.Promocja miasta przez kulturę, p.2 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu promocji kulturalnej Torunia (m.in. imprez, wydarzeń, artystów) na arenie krajowej i międzynarodowej, s.73 Dyrekto r i zespół CSW Dyrekto r i zespół CSW Koordynator i partnerzy zadania: Wydział Kultury Uniwersytet Mikołaja Kopernika Urząd Statystyczny Miejskie instytucje kultury Podmioty publiczne, społeczne i prywatne działające w sferze kultury, w tym organizacje pozarządowe Komisja Kultury Rady Miasta Koordynator i partnerzy zadania: Wydział Kultury Wydział Promocji Miejskie instytucje kultury Podmioty publiczne, społeczne i prywatne działające w sferze kultury, w tym organizacje pozarządowe Media lokalne i regionalne Miasta partnerskie Koordynator i partnerzy zadania: Wydział Kultury Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Socjologii, Urząd Statystyczny Miejskie instytucje kultury Podmioty publiczne, społeczne i prywatne działające w sferze kultury, w tym organizacje pozarządowe Komisja Kultury Rady Miasta Koordynator partnerzy zadania: Miejskie instytucje kultury Wydział Kultury Wydział Promocji Podmioty publiczne, społeczne i prywatne działające w sferze kultury, w tym organizacje pozarządowe Media lokalne i regionalne Miasta partnerskie i Wpisanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wymaga dokładnego doprecyzowania jaka instytucja, wydział lub agenda powinna zająć się zadaniem w ramach struktur UMK. Wiadomo, że tego rodzaju analizami zajmuje się Instytut Socjologii kierowany przez prof. Tomasza Szlendaka. Przeniesienie zadania na Miejskie Instytucji kultury jako główne ośrodki zajmujące się opracowaniem i wdrożeniem programu promocji kulturalnej Torunia, zwłaszcza w zakresie konkretnych wydarzeń; Wydział Kultury powinien pełnić rolę koordynatora. 21

Strategia promocji miasta Torunia

Strategia promocji miasta Torunia Strategia promocji miasta Torunia której celem strategicznym jest uzyskanie przez Toruń tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Metodologia opracowywania dokumentu

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań www.kreatywni.arp.gda.pl Opracowanie przygotowane

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo