Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie..."

Transkrypt

1 Spis treści Przed uruchomieniem...2 Instalowanie programu...2 Logowanie do systemu...2 Aktualizacja programu...3 Interfejs użytkownika...3 Monitorowanie...4 Pojazdy...4 Zarządzanie grupami...5 Rysowanie trasy...5 Punkty użyteczności publicznej...6 Regiony...7 Raporty...8 Generowanie raportów...8 Raport podstawowy...9 Raport szczegółowy...10 Raport paliwa...11 Uprawnienia...11 Nadawanie uprawnień...12 Poziomy uprawnień...12 Legenda...13 Zarządzanie kierowcami...13 Zarządzanie pojazdami...14

2 Przed uruchomieniem Instalowanie programu Zanim zaczniemy instalować program należy pobrać najnowszą jego wersję z serwera ftp. Można to zrobić poprzez wpisanie do przeglądarki lub dowolnego klienta ftp adresu ftp.komages.pl. W katalogu NaviSystem znajdziemy plik Install.zip, który należy pobrać. Po ściągnięciu pliku należy go rozpakować do dowolnego katalogu a następnie uruchomić instalator o nazwie setup.exe. Po poprawnym zainstalowaniu aplikacje Komages Navi System możemy uruchomić z menu Start->Programy->NAVI System (Desktop). Logowanie do systemu Uruchomienie aplikacji wiąże się z potrzebą logowania do systemu Komages. W tym celu należy podać nazwę użytkownika i hasło a następnie nacisnąć przycisk Zaloguj. Jeżeli wszystko się powiedzie zostanie uruchomiona główna część aplikacji.

3 Konto użytkownika do systemu może być nadane w dwojaki sposób. Pierwszy poprzez wykupienie konta w systemie Komages NAVI System bądź nadane przez osobę, która posiada już takie konto z uprawnieniami Administratora. Aktualizacja programu W celu aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji należy uruchomić program NAVI System Upgrade z menu Start->Programy->Komages->NAVI System Upgrade. Jednakże warto pamiętać iż każde uruchomienie programu NAVI System (Desktop) automatycznie sprawdza czy na serwerze znajduje się najnowsza wersja i jeżeli takowa istnieje automatycznie aktualizuje. Interfejs użytkownika Program NaviSystem w zależności od rodzaju uprawnień jest podzielony na kilka odrębnych sekcji. Jeżeli mamy pełne uprawnienia to aplikacja powinna wyglądać jak na powyższym rysunku. W innym wypadku aplikacji może nie posiadać któryś z zakładek: Monitorowanie, Raporty, Administracja lub nie będzie posiadać poszczególnych opcji w tych zakładkach. Bardziej szczegółowo jest to opisane w punkcie Uprawnienia.

4 Monitorowanie Zakładka monitorowanie definiuje wszystkie elementy powiązane z pojazdami. Mówiąc bardziej szczegółowo opcje zawarte w tej zakładce pozwalają na określenie miejsca pojazdów, tworzenia grupy pojazdów, wyrysowanie krótkookresowego czasu jazdy, dodawania punktów użyteczności publicznej oraz definiowania regionów po jakich pojazd może się poruszać. Wszystkie dostępne opcje zawarte w tej zakładce są pokazane na powyższym rysunku. Pojazdy Podzakładka pojazdy pozwala określić miejsce pojazdu na mapie. Dokonuje się tego poprzez odpytanie obiektu opcja Pobierz dane. Przed naciśnięciem przycisku należy wybrać interesujący nas obiekt z Listy pojazdów. Po naciśnięciu na liście pojazdów przy wybranym pojeździe pojawi się ostatnia znana data miejsca pojazdu. W przypadku gdy naciśniemy dodatkowo na opcje Pokaż na mapie, a nie była ona nigdy wcześniej naciśnięta od czasu uruchomienia programu, wybrany obiekt pokaże się na mapie w formie zielonej kropki. Opcja Pokaż na mapie pokazuje wszystkie pojazdy na mapie jakie są przypisane do grupy (patrz: Zarządzanie grupami) w postaci kropek, zielona aktualnie wybrany, czerwona wszystkie pozostałe. W celu pokazania tylko tego, który jest wybrany na liście pojazdów należy zaznaczyć Pokazuj tylko wybrany. Możliwe jest także filtrowanie pojazdów. Filtracja pozwala na szybsze odnalezienie samochodu (-ów) w systemie poprzez zawężenie liczby pojazdów na liście pojazdów. Filtracji możemy dokonać poprzez wpisanie w polu Szukaj zbliżonej nazwy numeru rejestracyjnego. Na przykład wpisanie FG wyszuka wszystkie pojazdy z powiatu gorzowskiego itp.

5 Zarządzanie grupami Przynależność pojazdów można grupować do zdefiniowanych przez siebie grup, podgrup. Na przykład można pogrupować samochody według oddziałów, stanowisk czy czasu użytkowania. Tylko od użytkownika zależy jakie grupy będą mu przydatne. Definiowanie nowej grupy rozpoczynamy od określenia czy będziemy tworzyć nową grupę czy tworzymy podgrupę dla istniejącej grupy. To pierwsze od naciśnięcia przycisku dodaj i wybrania nazwy dla nowo tworzonej grupy. Oprócz tego należy określić czy grupa jest predefiniowana. Grupy predefiniowane to takie, które tworzone są tylko z poziomu konta Administratora i są widoczne dla wszystkich użytkowników klienta. Można także edytować nazwy grup czy je usuwać ( Edycja, Usuń ). Przypisywanie pojazdów (opcja Dołącz ) oraz usuwanie pojazdów (opcja Odłącz ) jest Rysowanie trasy Funkcja rysowania trasy przedstawia użytkownikowi ruch samochodu w zdefiniowanym okresie czasu. Określenie czasu od-do, którego ma być trasa rysowana jest określana w opcjach o tych właśnie nazwach. Po wybraniu okresu i naciśnięciu przycisku Rysuj program zacznie wykonywać operacje, którego wynikiem jest narysowany fragment trasy przejazdy. Trasa jest rysowana w postaci strzałek z grotem, gdzie grot pokazuje w jakim kierunku poruszał się pojazd. W danym momencie można oglądać tylko jedną wybrana trasę dla jednego wybranego obiektu. W celu narysowania nowej trasy trzeba ponownie określić okres i nacisnąć przycisk rysuj. Funkcja Wyczyść służy usunięciu trasy z mapy.

6 Punkty użyteczności publicznej Ważnym elementem map jest możliwość wprowadzania tzw. Punktów użyteczności publicznej. Program pozwala na dodawania dowolnego punktu poprzez naciśnięcie na POI->Dodaj. Wtedy wraz z przesuwającym się chorągiewką po mapie możemy określić miejsce punktu POI poprzez naciśnięcie lewego przycisku myszy. Na ekranie pojawi nam się najpierw komunikat potwierdzający dodanie punktu POI a następnie okno pokazane na rysunku. W oknie wpisujemy nazwę naszego nowego punktu oraz określamy promień jego tolerancji. Promień tolerancji to promień, w który wjazd pojazdu spowoduje wygenerowanie informacji o wkroczeniu w określony punkt POI. W programie można dodawać dowolną ilość punktów użyteczności publicznej. Wyświetlanie poszczególnych punktów lub większej ich liczby wykonujemy poprzez zaznaczenie wybranych obiektów na Liście POI oraz zaznaczeniu opcji POI->Pokaż. Adekwatnie odznaczenie pojazdów można wykonać poprzez je odznaczenie na liście POI lub po prostu odznaczeniu opcji POI->Pokaż.

7 Usuwanie poszczególnych punktów odbywa się poprzez wybranie opcji POI->Usuń. W nowym oknie zaznaczamy punkty, które nas już nie interesują, a następnie naciskamy na usuń. Regiony Ostatnim elementem monitoringu pojazdów i innych obiektów jest możliwość definiowania regionów. Regiony to obszary, po których może poruszać się pojazd/obiekt, jego przekroczenie powoduje wywołanie okna alarmowego informującego o przekroczeniu zdefiniowanego regionu. Regiony można dodawać za pomocą opcji Obszar->Dodaj. Po naciśnięciu zostaniemy zapytani o rodzaj obszaru jaki chcemy przypisać obiektowi. Może to być obszar prostokątny lub wielokąt. W zależności od rodzaju rysowanego obszaru inaczej jest on definiowany. W przypadku gdy jest to prostokąt definiowanie obszaru zaczynamy od naciśnięcia lewego przycisku myszy na mapie w miejscu rozpoczęcia regionu. Podczas dalszego trzymania przycisku przeciągamy myszkę w miejsce, które będzie końcem obszaru i puszczamy przycisk. Gdy rodzajem obszaru będzie wielokąt należy lewym przyciskiem myszy określić punkty obszaru a następnie nacisnąć prawy przycisk myszy. Obszar zostanie automatycznie domknięty pomiędzy pierwszym a ostatnim wybranym punktem. W tym momencie wyskoczy komunikat z pytaniem poprawności zdefiniowanego region a następnie w przypadku potwierdzenia wyskoczy okno, w które należy wpisać nazwę regionu. Możliwe jest także zdefiniowanie koloru wyświetlanego

8 regionu. Po potwierdzeniu wyskoczy okno, w którym definiujemy opcji regionu takie jak: Region zgłasza alarm będzie wyświetlana informacja gdy przypisany obiekt wjedzie lub wyjedzie poza obszar Alarm gdy pojazd wyjedzie za granicę przy zaznaczonej opcji Region zgłasza alarm informacja o alarmie będzie wyświetlana przy wyjeździe obiektu, gdy odznaczona przy wjeździe Region predefiniowany opcja wyświetlana tylko w koncie Administratora, zaznaczenie tej opcji spowoduje iż wszystkie konta poza Administratorem będą widzieć zdefiniowany region Raporty Program NAVISytem pozwala tworzyć raporty na podstawie zebranych danych z obiektu. Raport jest w postaci dokumentu tekstowego opisującego kiedy i gdzie znajdował się pojazd, liczbę przejechanych kilometrów czy liczbę spalonego paliwa. To jakie dane są wyświetlane zależy od wybranego typu raportu. Obecnie możemy wyróżnić 3 typy raportów, które są bardziej szczegółowo opisane w dalszych sekcjach. Generowanie raportów Zanim przystąpimy do tworzenia raportu należy wybrać pojazd lub grupę pojazdów z Pojazdów do raportu, dla których chcemy utworzyć raport. Następnie określamy parametry analizy tj.: Od... do - określa datę od i datę do, analizowanych danych. Uwaga: jest to parametr wymagany przy każdym tworzeniu raportu Minimalny czas postoju określa ile musi upłynąć minut aby dane uznawać za postój

9 Maksymalna prędkość określa jaka prędkość musi być przekroczona aby uznawać w raporcie jako zdarzenie przekroczenia prędkości Minimalny czas pracy silnika określa ile minut musi minąć aby dane uznawać za jazdę Kalendarz - istnieje możliwość rozdzielenia jazd na jazdy prywatne i służbowe poprzez ustawienie w kalendarzu w jakich godzinach są jazdy służbowe, pozostałe godziny będą traktowane jako jazdy prywatne. Następnie wybieramy typ raportu jaki chcemy uzyskać (podstawowy, szczegółowy, paliwo) i naciskamy na przycisk Generuj. Z prawej strony w okienku Komunikaty w trakcie trwania analizy (może trwać nawet kilka minut) pojawią się stosowne komunikaty o postępie tworzenia raportu. Gdy otrzymamy komunikat Otrzymano raport, w środkowym oknie pojawi się stosowny raport. W trakcie tworzenia może wyskoczyć zamiast powodzenia komunikat z błędem: Serwer zajęty proszę spróbować później w chwili obecnej serwer przetwarza dużą liczbę raportów, jest zajęty, proszę odczekać parę minut i ponownie wygenerować raport Brak danych pojawia się w momencie kiedy na serwerze wybrany pojazd nie ma danych w wybranym przedziale czasowym. Może to być spowodowane złym określeniem przedziałów czasowych (np. czas od lub do jest powyżej czasu jaki jest aktualny) lub brakiem danych (na przykład w wyniku tego że pojazd jest za granicą lub się nie logował i dane nie zostały jeszcze zrzucone). W trakcie tworzenia raportów jest możliwość zaprzestania tworzenia raportu, w takim przypadku należy nacisnąć na przycisk Anuluj. Raport podstawowy Raport drogowy podstawowy składa się z raportu głównego oraz trzech raportów szczegółowych. Raport główny przedstawia takie elementy jak: Pojazdy pojazdy, które były wybrane do analizy Okres rozliczeniowy czas analizy (od do ) Parametry analizy wartości parametrów analizy

10 Pozostałe elementy (mogą pojawić się wielokrotnie w zależności od ilości analizowanych pojazdów): 1. Nr rejestracyjny 2. Id Urzadzenia identyfikator urządzenia w systemie Komages 3. Prędkość maksymalna maksymalna prędkość jaką osiągnął pojazd 4. Prędkość średnia średnia prędkość jazdy 5. Przekroczenia prędkości procentowa liczba przekroczonej prędkości wszystkich jazd 6. Ilość pominiętych danych procentowa liczba danych nie objętych analizą (najczęściej brak danych z gps) 7. Ilość postojów liczba postoji w okresie rozliczeniowym 8. Przejechane kilometry - liczba kilometrów jaką pokonał pojazd w okresie rozliczeniowym 9. Czas jazdy długość trwania jazdy w okresie rozliczeniowym. Rozdzielona na czas jazdy prywatnej i służbowej 10.Czas postojów ile czasu pojazd stał w okresie rozliczeniowym 11.Czas pracy silnika w miejscu ilość czasu jaki pojazd miał przekręcony kluczyk zapłonu w okresie rozliczeniowym Poniżej raportu, z prawej strony, dla każdego pojazdu z osobna, możemy wybrać raport bardziej szczegółowy. I tak do wyboru jest: Dla całego okresu rozliczeniowego bez podziału na czas jazdy prywatnej i służbowej lub ogólny. Raport szczegółowy Raport ten przedstawia okres rozliczeniowy dla wybranego / wybranych pojazdów. Pokazuje one jakie zdarzenia się wydarzyły pomiędzy jakimi godzinami, jak długo trwały oraz miejsce wystąpienia zdarzenia. W czasie analizowania raportu możemy spotkać się z następującymi rodzajami zdarzeń.

11 Postój opisuje miejsce, w którym stał pojazd i przez jaki czas Kluczyk opisuje moment, w którym samochód miał przekręcony kluczyk w pozycje zapłonu ale się nie poruszał Jazda - opisuje moment, w którym samochód miał przekręcony kluczyk i się poruszał Raport paliwa Raport paliwa jest przedstawiony w postaci wykresu wartość paliwa w baku w czasie. Oś pozioma przedstawia liczbę litrów paliwa, oś pozioma przedstawia wybrany do okresu rozliczeniowego czas. Na przykład wykres dla okresu od 1 do 17 czerwca 2008 roku wygląda tak: Uprawnienia Uprawnienia pozwalają użytkownikowi Administratora na tworzenie pozostałym użytkownikom kont o różnych uprawnieniach. Każde z nowo utworzonych kont pozwala się logować użytkownikowi do systemu. Szereg uprawnień i ograniczeń jest szerzej opisana w dalszej części tego rozdziału.

12 Administrator ma także możliwość zarządzać kierowcami poprzez ich wpisywanie oraz ma możliwość przypisywania im aut. Wszystkie wymienione opcje są dostępne z poziomu zakładki Administracja. Nadawanie uprawnień Uprawnienia do kont nadawane są z poziomu opcji Użytkownicy. Możliwe jest utworzenie nowego okna z opcji Nowy, edytowania już istniejącego konta (opcja Edytuj, usuwania istniejącego konta (opcja Usuń ). Także możliwe jest zablokowanie konta (zabronienie dostępu logowania Zablokuj ) oraz odblokowania (opcja Odblokuj ). W przypadku tworzenia nowego konta po naciśnięciu pojawi nam się okno, w którym wpisujemy nazwę użytkownika (nazwa jest równoznaczna z nazwa konta na które użytkownik może się logować), hasło (hasło jest równoznaczne z hasłem do logowania do konta) oraz zaznaczamy grupę uprawnień (patrz: Uprawnienia- >Poziomy uprawnień). Po naciśnięciu na przycisk Dodaj nowe konto zostanie utworzone co będzie widoczne poprzez pojawienie się nowego użytkownika na Liście Użytkowników. Usuwanie już istniejącego konta, należy zaznaczyć użytkownika (konto) na Liście użytkowników, nacisnąć przycisk Usuń, potwierdzić. Podczas edytowania użytkownika (opcja Edycja ) możemy zmienić hasło oraz jego uprawnienia. Nie jest możliwa zmiana nazwy użytkownika. W razie takiej potrzeby należy usunąć wybrane konto i stworzyć nowe. Zablokowanie oraz odblokowanie konta zabrania lub pozwala użytkownikowi logować się do systemu Komages. Po utworzeniu konta jest ono standardowo odblokowane. Poziomy uprawnień Administrator uprawnienia administratora to najwyższe uprawnienia jakie są w programie, konto z takimi uprawnieniami pozwala na tworzenie nowych kont użytkownikom oraz nadawanie im uprawnień, pozwala także

13 przypisywać kierowców do pojazdów oraz przypisywać pojazdy do kont, konto nadawane najczęściej użytkownikowi zarządzającymi całą flotą pojazdów Monit nadanie tego uprawnienia pozwala użytkownikowi na monitorowanie przypisanych mu obiektów, użytkownik po zalogowaniu się do swojego konta posiada zakładkę Monitorowanie Raport uprawnienie to pozwala użytkownikowi na sporządzanie raportów tras przypisanych mu obiektów z poziomu zakładki Raporty Raport Zaawansowany Region pozwala użytkownikowi konta definiować nowe regiony z poziomu opcji Regiony zakładki Monitorowanie. Legenda Kolor niebieski (Administrator) występuje w przypadku użytkownika z uprawnieniami Administratora Kolor czerwony (Konto zablokowane) występuje gdy użytkownik Administrator zablokuje konto Kolor szary (Nie zalogowany) występuje wówczas gdy konto nie jest kontem Administratora, nie jest kontem zablokowanym oraz użytkownik nie jest zalogowany Kolor żółty (Inne uprawnienia) - Zarządzanie kierowcami Opcja zarządzanie kierowcami pomaga osobie zarządzającej flotą w zarządzaniu kierowcami poprzez możliwość wpisywania, edytowania oraz usuwania obecnych kierowców oraz możliwość ich przypisywania do konkretnych aut. Przypisanie osób użytkujących do samochodów między innymi umożliwia szybkie ich zlokalizowanie w systemie. Wystarczy wejść do zakładki Monitorowanie wybrać z Listy Pojazdów samochód oraz wybrać kierowcy i już w tym momencie wiemy kto użytkuje pojazd.

14 Także można zobaczyć wszystkie dane jakie opisują kierowcę, wystarczy dwukrotnie nacisnąć lewy przycisk myszki na kierowcy. Zarządzanie pojazdami Zarządzanie pojazdami pozwala administratorowi systemu na przypisanie pojazdów do kont użytkowników. Po przypisaniu pojazdy są widoczne u użytkownika dopiero po ponownym zalogowaniu się do systemu. W oknie tym można również usuwać przypisane pojazdy. W oknie zarządzania pojazdów widzimy trzy listy, w pierwszej wszystkich dostępnych użytkowników, w drugiej przypisane pojazdy, natomiast w trzeciej lista pojazdów. Przypisanie odbywa się poprzez zaznaczenie na liście użytkownika oraz pojazdu na liście pojazdów a następnie naciśnięcie przycisku Przypisz. Usuwanie jest podobne, także należy zaznaczyć użytkownika, lecz tym razem zaznaczamy pojazd niechciany na liście przypisanych pojazdów i naciskamy przycisk Usuń.

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instalacja i rejestracja

Instalacja i rejestracja Instalacja i rejestracja Ikona po lewej stronie wskazuje etapy instalacji specyficzne dla urządzenia przenośnego. Paragrafy, które nie zostały oznaczone tym symbolem, dotyczą instalacji zarówno na komputerze

Bardziej szczegółowo

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Zaczynamy...3 Instalacja... 3 System Windows Vista...4 Konfiguracja...4 Konfiguracja programu... 4 Wygląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo