SPIS TREŚ CI. Szybki start i rozwiązywanie problemów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów"

Transkrypt

1 SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera... 7 Porty i złącza... 8 Włączanie/Wyłączanie komputera Uaktualnianie komputera Pierwsze kroki w Sieci Połączenie z Internetem! Wi-Fi Surfowanie po Sieci Korzystanie z systemu Windows i oprogramowania Menu powitalne systemu Windows Konfiguracja komputera Dokumentacja komputera Zainstalowane oprogramowanie Odtwarzanie plików multimedialnych Regulacja głośności Windows Media Center (Opcja) Helpdesk 27 Bezpieczne korzystanie z komputera Konserwacja Bezpieczeństwo Aktualizacje Diagnozowanie i naprawa najczęstszych problemów Rozwiązywanie różnych problemów Program Packard Bell Smart Restore Przywracanie Program przywracania (Recovery Program) Packard Bell Gwarancja Packard Bell 60 Informacje o przepisach 65 Licencja oprogramowania 68 Indeks 69 Szybki start i rozwiązywanie problemów

2 WAżNE INFORMACJE Dziękujemy za zakup komputera Packard Bell! Poniższa instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z właściwościami komputera i pomoc w jego obsłudze. Pomoże również w utrzymaniu komputera i rozwiązaniu ewentualnych problemów. Kreator płyt przywracania DVD Packard Bell Kreator płyt przywracania DVD służy do kopiowania/ przesyłania danych odzyskiwania pierwotnego stanu komputera na płyty DVD. Oddzielne kopie płyt z systemem Windows i narzędziami Microsoft nie są dołączone. Wszystkie programy są zawarte w danych odzyskiwania zapisanych na oddzielnej partycji dysku twardego Packard Bell zaleca utworzenie płyty przywracania DVD przed rozpoczęciem pracy na nowym komputerze (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie page 27). Konfiguracja komputera Dzięki firmie Packard Bell komputer można skonfigurować za pomocą jednej aplikacji. Konfiguracja komputera rozpocznie się automatycznie po pierwszym uruchomieniu komputera. Procedura ta nie jest skomplikowana i krok po kroku pozwoli skonfigurować dostęp do Internetu, program antywirusowy, kartę identyfikacyjną itd. (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie page 19). Instrukcja Packard Bell InfoCentre Aby lepiej poznać swój komputer, prosimy zapoznać się z instrukcją Packard Bell InfoCentre. Jest to elektroniczny podręcznik użytkownika zainstalowany na komputerze. Przynajmniej raz należy go uaktualnić w trybie online (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie page 20). Witryna internetowa Packard Bell Warto często odwiedzać naszą witrynę internetową W sekcji Obsługa można znaleźć aktualne informacje, pomoc, sterowniki i programy do pobrania. Packard Bell - pomoc Prosimy zapisać numer seryjny komputera, datę i miejsce zakupu, a także nazwę modelu znajdującą się na okładce niniejszego podręcznika. Należy też zachować dowód zakupu. Przed zadzwonieniem prosimy zapisać wszelkie komunikaty o błędach powodujących problem i, jeśli to możliwe, usiąść przed włączonym komputerem. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić lepszą i szybszą obsługę. Nota o prawach autorskichinstrukcja szybkiego startu i rozwiązywania problemów Packard Bell. Copyright 2007 Packard Bell B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób, elektroniczny, chemiczny, ręczny lub inny, włączając w to kopiowanie, nagrywanie lub zapisywanie informacji i systemy odzyskiwania w jakimkolwiek celu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Packard Bell B.V. Zrzeczenie się odpowiedzialności Packard Bell B.V. zrzeka się wszelkich gwarancji, zarówno jawnych, jak i domniemanych, w tym domniemanych gwarancji dotyczących przydatności handlowej produktu oraz jego przydatności do określonych celów, w odniesieniu do produktu i dokumentacji. Uaktualnienia elementów oprogramowania i sprzętu komputerowego są wykonywane regularnie. Dlatego też niektóre instrukcje, specyfikacje i ilustracje w poniższej dokumentacji mogą się nieznacznie różnić od tych, które Państwo posiadają. Wszystkie elementy opisane w tym podręczniku są przedstawione wyłącznie w celach ilustracji i nie zawsze mają odniesienie do Państwa konkretnego przypadku. Opisy w tym podręczniku nie dają żadnych praw ani uprawnień. Packard Bell B.V. zastrzega sobie prawo do wglądu i wprowadzania zmian lub poprawek do produktu lub dokumentacji w każdej chwili, bez obowiązku powiadomienia kogokolwiek o tego typu czynnościach. Packard Bell B.V. nie bierze odpowiedzialności za wynikowe lub przypadkowe zniszczenia, w tym utratę zysków w interesach lub jakąkolwiek szkodę handlową, spowodowane użyciem tego produktu. Znak handlowy Microsoft, Outlook i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. FireWire jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. PS/2 jest znakiem towarowym firmy IBM. Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc. Mozilla i Firefox są zastrzeżonymi znakami towarowymi fundacji Mozilla Foundation. Packard Bell jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Packard Bell B.V. Wszystkie inne nazwy spółek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub serwisowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. 2 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

3 INFORMACJE PODSTAWOWE BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA Środki ostrożności Aby wygodnie korzystać z komputera i uniknąć problemów zdrowotnych, należy postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi poniżej. Środowisko komputera Upewnij się, że komputer: znajduje się z dala od bezpośredniego wpływu słońca i źródeł ciepła; znajduje się z dala od pól magnetycznych lub jakichkolwiek urządzeń wytwarzających elektryczność statyczną; jest oddalony o przynajmniej 30 centymetrów od telefonu komórkowego; nie stoi w zakurzonym lub wilgotnym miejscu; nie stoi na dywanie lub innej powierzchni, która może być naładowana elektrycznie. Kable Upewnij się, że: przewody nie są naprężone i nie ma ryzyka nadepnięcia lub potknięcia się o nie; inne urządzenia nie niszczą przewodów; przewody elektryczne są podłączone do uziemionego gniazdka; gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne i znajduje się tak blisko komputera, jak to możliwe (nie należy podłączać do niego zbyt wielu rozgałęźników). Czyszczenie komputera Przed czyszczeniem komputera należy zawsze odciąć dopływ prądu; nie należy używać środków do czyszczenia w płynie lub w aerozolu; zamiast tego należy stosować wilgotną ściereczkę; nigdy nie należy rozpylać środka do czyszczenia bezpośrednio na ekran; jeśli wewnątrz komputera zbierze się kurz, nie należy używać odkurzacza, żeby go usunąć; jeśli wyleje się coś na komputer lub jakiekolwiek urządzenie do niego podłączone, należy natychmiast go wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę, a następnie przed ponownym włączeniem upewnić się, że jest całkowicie suchy. W razie konieczności odczekać jeden dzień. Zalecenia zdrowotne Podczas długotrwałej pracy lub grania należy robić regularne przerwy. Co jakiś czas należy odwracać wzrok od monitora. Nie należy używać komputera, gdy jest się zmęczonym. Aby wygodnie korzystać z komputera, należy pamiętać o następujących rzeczach: Siedzieć prosto z rozluźnionymi plecami Regulowane krzesło Stopy płasko na podłodze lub podnóżku Blat biurka na wysokości cm od podłogi Wolna przestrzeń wokół komputera i urządzeń zapewniająca odpowiednią wentylację Górna część monitora na wysokości oczu Odległość monitora od oczu cm Łatwy dostęp do napędów i kontrolerów Informacje podstawowe - 3

4 Jeśli na spodzie komputera jest umieszczony symbol warmth, oznacza to, że spodnia powierzchnia może się nagrzewać. Należy unikać ciągłego kontaktu komputera z ciałem i nie umieszczać go na kolanach podczas pracy. Problemy z dłońmi, nadgarstkami, rękami, szyją, ramionami, nogami i plecami mogą wystąpić lub nasilić się w wyniku pewnych powtarzalnych czynności. Aby zredukować ryzyko rozwoju tych nieprawidłowości, podczas pisania nadgarstki powinny być wyprostowane i znajdować się nad klawiaturą. W przypadku odczuwalnego bólu, mrowienia, drętwienia lub innych dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem. Radzimy, żeby rodzice kontrolowali, w jakie gry grają ich dzieci. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z poniższych objawów u osoby dorosłej lub dziecka: zawroty głowy, zamglony wzrok, drgania oczu lub mięśni, utrata przytomności, dezorientacja, jakiekolwiek mimowolne ruchy lub konwulsje, należy NATYCHMIAST przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem. Mogą one wystąpić, nawet jeśli dana osoba nie chorowała na epilepsję. POZNAWANIE KOMPUTERA Klawiatura i mysz Urządzenia bezprzewodowe Zazwyczaj bezprzewodowa mysz oraz klawiatura zostają automatycznie podłączone podczas uruchomienia komputera. Jednakże, jeśli po zainstalowaniu bezprzewodowa mysz lub klawiatura nie działają, należy spróbować ręcznie ustanowić połączenie z odbiornikiem. Klawiatura/mysz i odbiornik przedstawione poniżej mogą różnić się od klawiatury/myszy dostarczonej wraz z komputerem. Jeżeli specyfikacje klawiatury/myszy różnią się od opisanych poniżej, można je znaleźć w instrukcji InfoCentre. 1. Należy najpierw sprawdzić, czy baterie w klawiaturze i myszy są poprawnie włożone. 2. Identyfikowanie myszy: - Nacisnąć przycisk połączenia na odbiorniku (A). - Odwrócić mysz. - Przy użyciu cienkiego przedmiotu (np. końcówki długopisu) nacisnąć przycisk połączenia na myszy (B). A 3. Odczekać 20 sekund. 4. Identyfikacja klawiatury: - Nacisnąć przycisk połączenia na odbiorniku (A). - Odwrócić klawiaturę. - Przy użyciu cienkiego przedmiotu (np. końcówki długopisu) nacisnąć przycisk połączenia na klawiaturze (B). B 4 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

5 A B Mysz Mysz steruje strzałką na ekranie. Ta strzałka jest nazywana wskaźnikiem lub kursorem. Poruszanie myszą po twardej i płaskiej powierzchni powoduje analogiczny ruch wskaźnika. Kliknięcie jednego z przycisków myszy umożliwia wybranie lub włączenie polecenia, na które jest skierowany kursor. Do poruszania się po kompatybilnych aplikacjach służy kółko do przewijania lub przycisk Kliknięcie lewym przyciskiem wybiera element wskazywany przez wskaźnik Podwójne kliknięcie otwiera program, na który wskazuje kursor lub zaznacza cały paragraf podczas pisania tekstu. Kliknięcie prawym przyciskiem wyświetla menu podręczne Można poprawić ruchliwość i widoczność wskaźnika! Kliknąć Start > Panel sterowania > Drukarka i inne urządzenia > Mysz > Opcje wskaźnika. Klawiatura Klawiatura służy do wprowadzania danych lub poleceń. Funkcje klawiszy zależą od programu. Klawiatura przedstawiona w niniejszym podręczniku jest tylko przykładowa. Układ danej klawiatury może być trochę inny. Pełny opis klawiatury znajduje się w instrukcji InfoCentre. Informacje podstawowe - 5

6 ➊ ➋ ➌ ➒ ➑ ➍ ➐ ➏ ➎ ➏ 1. Liczby: służą do wprowadzania liczb i znaków specjalnych. Aby wpisać znak u góry, należy nacisnąć jednocześnie klawisz [Shift], a aby wpisać znak po prawej, należy nacisnąć jednocześnie klawisze [Ctrl] + [Alt]. 2. Backspace: służy do cofania o jedno miejsce i usuwania działania ostatniego naciśniętego klawisza. 3. Del: służy do usuwania znaków na prawo od kursora lub jakiegokolwiek podświetlonego elementu. 4. Klawiatura numeryczna: pełni funkcje drugiego zestawu klawiszy kursora. Aby wprowadzać liczby, należy nacisnąć klawisz [Numlock]. 5. Strzałki: służą do przesuwania kursora do góry, na dół, w lewo i w prawo. 6. Enter: służy do wprowadzania polecenia, wstawiania przerwy między paragrafami w tekście lub akceptowania wybranej opcji. 7. Spacja: służy do wprowadzania pustej przestrzeni w tekście. 8. Shift: służy do wprowadzania wielkich liter w kombinacji z klawiszami liter. 9. Esc: służy do anulowania ostatniego zadania. Klawisze multimedialne (tylko wybrane klawiatury) ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ 1. Aktywacja trybu gotowości (uśpienia). 2. Usługi sieciowe Packard Bell: sklep, pomoc, strona domowa. 3. Ulubione. 4. Internet 5. Sterowanie multimediami: odtwarzanie/pauza, zatrzymanie 6. Regulacja głośności: głośność-/+, wyciszenie 6 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

7 Napędy komputera Napędy opisane poniżej są powszechnie stosowane w komputerach Packard Bell. Nie oznacza to jednak, że są także obecne w Państwa komputerze lub że mogą w nim być tylko te napędy. Dokumentacja dotycząca zakupionego modelu komputera jest dostępna w instrukcji InfoCentre. Czytnik kart pamięci Karty pamięci są stosowane w szerokiej gamie aparatów cyfrowych, urządzeń PDA, odtwarzaczy MP3 i telefonów komórkowych. Wybrane komputery mają czytnik kart pamięci typu all-in-one, który pozwala odczytywać i zapisywać najbardziej popularne typy, takie jak MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media ), SD (Secure Digital) czy MS (Memory Stick ). Formatowanie karty Przed pierwszym użyciem karty należy ją sformatować. 1. Włożyć kartę do odpowiedniego gniazda i kliknąć Start > Komputer. 2. Prawym przyciskiem kliknąć ikonę karty i wybrać polecenie Formatuj. 3. Kliknąć Start w oknie formatowania, a następnie kliknąć OK. Wyjmowanie karty z zewnętrznego czytnika kart 1. Kliknąć ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu w Obszarze powiadomień (obok zegara). 2. Kliknąć opcję Bezpiecznie usuń Masowe urządzenie magazynujące USB. 3. Poczekać, aż zostanie wyświetlony komunikat Sprzęt może być bezpiecznie usunięty. 4. Wyjąć kartę. Napędy optyczne Większość komputerów jest wyposażona w napęd DVD. Napęd DVD może odczytywać płyty audio CD, płyty CD zawierające dane (pliki i programy), płyty video CD i nagrywalne płyty CD oraz DVD, filmy na DVD i większość nagrywalnych płyt DVD. Rodzaje płyt CD i DVD Jeśli komputer jest wyposażony w napęd CD lub napęd CD z nagrywarką, można wtedy odtwarzać wyłącznie płyty CD. Jeśli komputer jest wyposażony w nagrywarkę CD lub DVD, można stosować to urządzenie do powielania płyt CD, tworzenia własnych zbiorów muzycznych, albumów ze zdjęciami lub zachowywania kopii bezpieczeństwa cennych danych. Przed skopiowaniem płyty CD należy sprawdzić, czy jej zawartość nie jest chroniona znakami towarowymi ani prawami autorskimi i czy jej powielanie jest dozwolone. W większości krajów dozwolone jest tworzenie archiwalnych kopii zapasowych oprogramowania lub kopiowanie muzyki na własny użytek. Nagrywarki CD i DVD obsługują dwa główne typy zapisywalnych płyt: "R": Płyty umożliwiające jednokrotny zapis. Po zapisaniu plików nie będzie można ich usunąć ani zapisać nic na płycie ponownie. "RW": Płyty umożliwiające wielokrotne zapisywanie i usuwanie danych. Jest to idealne rozwiązanie dla tworzenia zapasowych kopii ważnych danych. Środki ostrożności Włożyć płytę do napędu przed uruchomieniem programu. Nie wpychać szuflady na siłę; upewnić się, że płyta została prawidłowo ułożona, a następnie delikatnie wsunąć szufladę na płyty. Informacje podstawowe - 7

8 Przed wyjęciem płyty z napędu zamknąć program, który z niej korzysta. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zawieszenia komputera. Jeśli to nastąpi, należy ponownie uruchomić komputer za pomocą Menedżera zadań Windows. Jeśli szuflada na płyty nie otwiera się, można spróbować otworzyć ją ręcznie: 1. wyłączyć komputer i 2. ostrożnie włożyć rozprostowany spinacz do papieru w port otwierania awaryjnego (jeśli jest dostępny). Nie używać w tym celu ołówka, ponieważ grafit może się złamać wewnątrz portu i uszkodzić napęd. Szuflada powinna być zamknięta, gdy napęd nie jest używany. Nie należy dotykać soczewki optycznej wewnątrz napędu. Jeśli soczewka zostanie zabrudzona, napęd optyczny może nie działać prawidłowo. Nie należy wycierać soczewki normalną szmatką. W tym celu należy używać wacika. Napęd optyczny jest sklasyfikowany jako produkt laserowy klasy 1. Ten produkt zawiera technologię chronioną prawem autorskim przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych i inne prawa własności intelektualnej. Wykorzystywanie tej technologii chronionej prawem autorskim odbywa się za zgodą Macrovision. Jest ona przeznaczona do zastosowań domowych i innych ograniczonych zastosowań wizyjnych, chyba że Macrovision postanowi inaczej. Stosowanie technik inżynierii wstecznej lub demontaż są zabronione. Porty i złącza Rodzaje portów i złączy opisane poniżej są zazwyczaj stosowane w komputerach Packard Bell. Nie oznacza to jednak, że są obecne w danym komputerze lub że mogą w nim być tylko te porty. Dokumentacja dotycząca zakupionego modelu komputera jest dostępna w instrukcji InfoCentre. Środki ostrożności Przed przyłączeniem jakiegokolwiek urządzenia należy przeczytać instrukcje instalacji dostarczone wraz z tym urządzeniem. Nie należy usuwać urządzenia, jeśli używa go komputer. Większość urządzeń jest opracowana w technologii hot-pluggable (podłączanie bez przerywania pracy). Oznacza to, że można je dodawać i usuwać bez konieczności wyłączania komputera. Zostaną automatycznie wykryte i zainstalowane. Przed usunięciem należy je jednak wyłączyć (patrz: Wyjmowanie karty na str. strona 7). USB (Universal Serial Bus) Port USB zapewnia łatwe w użyciu podłączenie w trakcie pracy urządzenia. Złącza USB 2.0 mogą zapewnić większe prędkości dla zatwierdzonych urządzeń USB 2.0 o dużej prędkości (hi-speed). Urządzenia o pełnej prędkości (full speed) i małej prędkości (low speed) będą działały z tą samą prędkością, co w przypadku wcześniejszych wersji USB. IEEE 1394 Port IEEE 1394 (znany też jako FireWire lub i.link) pozwala podłączyć do komputera szybkie urządzenia cyfrowe, takie jak cyfrowe kamery wideo, zewnętrzne napędy dysku twardego czy skanery. 8 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

9 Porty tradycyjne Porty tradycyjne są dostępne w większości komputerów, aby stare urządzenia mogły być nadal używane. W przeciwieństwie do urządzeń podłączanych podczas pracy, należy wyłączyć komputer przed dodaniem lub usunięciem urządzenia starego typu. Mysz PS/2: do podłączenia myszy. Klawiatura PS/2: do podłączenia klawiatury. Złącza dźwiękowe Wyjście sygnałowe audio: do podłączania głośników do komputera. Optyczne wyjście sygnałowe audio: do odtwarzania dźwięku w jakości S/PDIF. Jeśli do wzmacniacza są podłączone głośniki 5.1 z optycznym wejściem, można odtwarzać dźwięk Dolby Digital podczas oglądania filmów DVD na komputerze. Wejście sygnałowe audio: do podłączenia źródła dźwięku do komputera. Mikrofon: do podłączania mikrofonu monofonicznego z wtyczką 3,5 mm. Wyjście sygnałowe TV Port wyjście sygnałowe TV pozwala na użycie telewizora (z odpowiednim złączem wejścia wideo) jako zewnętrznego urządzenia do wyświetlania. Do przesyłania dźwięku niezbędne jest podłączenie portu wyjścia sygnałowego audio komputera do telewizora. Porty łączności Sieć (LAN lub port Ethernet): do dzielenia wspólnej linii łączności i zasobów z innymi komputerami. Port modemu: do podłączania modemu telefonicznego i podłączenia do Internetu poprzez linię telefoniczną. Gdy nadchodzi burza, należy rozłączyć wszystkie kable połączeń; wyciągnąć wtyczkę modemu z gniazda telefonicznego, złącze TV z gniazda anteny i wszelkie inne kable sieciowe. Uderzenie pioruna w pobliżu linii telefonicznych lub anteny może spowodować zniszczenie modemu, sieci, karty TV lub nawet całego komputera. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń związanych z uderzeniem pioruna. Informacje podstawowe - 9

10 Włączanie/Wyłączanie komputera Włączanie komputera 1. Najpierw należy włączyć wszystkie urządzenia podłączone do komputera (włącznie z monitorem), naciskając na nich główne przełączniki ON/OFF. 2. Potem należy włączyć komputer, naciskając główny przełącznik ON/OFF. Aby współużytkować komputer z innymi domownikami, zachowując własne ustawienia systemu, można ustanowić osobne konta dla każdego użytkownika. Każdy użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do ustawień swojego konta, klikając Start > Panel sterowania > Konta użytkowników. Więcej informacji na temat zarządzania kontem znajduje się w punkcie Kontrola konta użytkownika. Wyłączanie komputera Przed wyłączeniem komputera należy upewnić się, że wszystkie aplikacje są zamknięte. ➊ Po wyłączeniu komputera należy także powyłączać wszystkie urządzenia zewnętrzne, takie jak monitor, jeśli mają przycisk zasilania. Można także wyłączyć komputer bez pomocy menu Start systemu Windows. Wystarczy zamknąć wszystkie aplikacje i nacisnąć przycisk zasilania. Aby zapisać sesję i przejść do trybu niskiego poboru mocy, należy nacisnąć przycisk Sleep. W ten sposób można szybciej wznowić pracę (patrz: Opcje zasilania ). ➋ Wymuszone wyłączenie Jeżeli komputer nie odpowiada, należy spróbować użyć Menedżera zadań. Za pomocą tego narzędzia można uzyskać informacje na temat wydajności systemu oraz programów i procesów działających na komputerze. W tym celu należy jednocześnie nacisnąć klawisze [Ctrl]+[Alt]+[Del] i w menu podręcznym kliknąć opcję Menedżer zadań. W Menedżerze zadań należy kliknąć kartę Aplikacje i wybrać zadanie do zakończenia, a następnie kliknąć polecenie Zakończ zadanie Szybki start i rozwiązywanie problemów

11 Jeżeli komputer nadal nie odpowiada, należy nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer. Przycisk należy przytrzymać aż nie zgasną wszystkie diody LED i odczekać ok. 30 s przed ponownym uruchomieniem komputera. Opcje zasilania Opcje zasilania systemu Windows mogą monitorować stan zasilania komputera, pozwalając oszczędzać energię. Schemat zasilania można dostosować do potrzeb użytkownika. Dostępne są cztery tryby oszczędzania energii: wyłączenia, gotowości, hibernacji i uśpienia. Stan uśpienia łączy w sobie prędkość stanu gotowości z funkcjami ochrony danych i niskim poziomem poboru mocy stanu hibernacji. Wznowienie pracy na komputerze w stanie uśpienia zajmuje zaledwie kilka sekund. Dzięki temu można rzadziej włączać i wyłączać komputer. Stan uśpienia nie tylko ogranicza poziom poboru mocy, ale także pomaga chronić dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat personalizowania ustawień komputera, należy kliknąć Start > Pomoc i obsługa techniczna. Uaktualnianie komputera Packard Bell dokłada wszelkich starań, aby obsługa komputera była jak najłatwiejsza i najbardziej przyjemna. Ponieważ potrzeby związane z zastosowaniem komputera mogą się rozwinąć, Packard Bell jest do dyspozycji, aby pomóc wybrać odpowiednie akcesoria i w pełni wykorzystać możliwości komputera. Pamięć Pamięć (RAM) jest kluczowym elementem komputera. Jeśli często korzystamy z pamięciochłonnych aplikacji, takich jak edycja obrazów lub cyfrowego obrazu wideo czy też gier 3D, dodanie pamięci zwiększy wydajność komputera i przyspieszy jego pracę. Aby możliwie najlepiej dopasować moduł pamięci do swojego komputera Packard Bell, można zastosować konfigurację elektroniczną dostępną na witrynie Najlepiej zastosować konfigurację krok po kroku, żeby szybko i łatwo znaleźć odpowiedni moduł, bez ryzyka błędu, po konkurencyjnej cenie. Przechowywanie Jeśli potrzebujemy dodatkowej przestrzeni pamięci, chcemy utworzyć kopie zapasowe lub potrzebujemy wymiennego nośnika do przenoszenia danych, zewnętrzny dysk twardy będzie wygodnym rozwiązaniem w rozbudowie komputera. Wystarczy podłączyć go do portu FireWire lub USB i przenieść tam dane w kilka sekund za pomocą przeciągania i upuszczania. Jeśli chcemy utworzyć tymczasowe kopie zapasowe, jest to znacznie szybsza metoda niż wypalanie płyt CD czy DVD! Napędy o dużej pojemności także doskonale nadają się do przechowywania ulubionej muzyki, zdjęć i filmów wideo, dzięki czemu można je zabierać ze sobą gdziekolwiek! Zapraszamy do witryny - znajdują się tam informacje na temat naszych akcesoriów, sklep internetowy oraz informacje o rozlokowaniu naszych sklepów na całym świecie. Konwergencja Firma Packard Bell chce umożliwić jak najlepsze wykorzystanie możliwości, jakie daje dzisiejsza, coraz bardziej cyfrowa rzeczywistość, oferując produkty idealnie dopasowane do już istniejących i dopiero powstających zadań związanych z cyfrowymi danymi. Nasze produkty stanowią integrację najlepszych technologii i umożliwiają korzystanie z najnowszych udogodnień, jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, praca w sieci Wi-Fi czy cyfrowe multimedia. Nasza oferta z zakresu domowej Informacje podstawowe - 11

12 rozrywki zawiera kolekcję odtwarzaczy plików MP3, które umożliwiają zabranie technologii i rozrywki ze sobą w dowolne miejsce! Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej już dziś - tam technologia służy tylko wygodzie użytkownika! Gwarancja Komputery firmy Packard Bell są objęte ograniczoną gwarancją. Aby zapewnić użytkownikom spokojny sen, firma Packard Bell oferuje opcjonalne pakiety PB Care pozwalające przedłużyć standardowy okres gwarancyjny do trzech lat i poszerzyć obsługę gwarancyjną o serwis z wizytą u klienta dla komputerów stacjonarnych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w witrynie internetowej Jeżeli gwarancja wygaśnie lub jeśli pakiet PB Care nie jest dostępny na jakimś obszarze, nie ma powodu do zmartwień - firma Packard Bell ma rozwiązanie i tego problemu. Wyznaczyliśmy autoryzowane punkty serwisowe, które zapewniają użytkownikom najwyższą jakość usług! Zatrudniają one doświadczonych techników, specjalnie przeszkolonych do obsługi produktów Packard Bell. Recykling W domu lub biurze pojawił się nowy komputer albo monitor, ale co zrobić ze starym sprzętem? Nie należy go wyrzucać! Firma Packard Bell zachęca do recyklingu! Większość sprzętu komputerowego zawiera szkodliwe materiały, które najlepiej przechowywać z dala od wysypisk śmieci. Poprzez recykling, wiele materiałów wykorzystywanych w komputerach może być odzyskanych i użytych ponownie. Wiele organizacji charytatywnych prowadzi zbiórkę sprzętu komputerowego, inne firmy naprawiają i sprzedają używane komputery. PIERWSZE KROKI W SIECI Połączenie z Internetem! Korzystanie z Internetu to naturalny element codziennej pracy z komputerem. Aby uprościć życie użytkownikom, firma Packard Bell dołączyła wszystkie narzędzia potrzebne do rozpoczęcia korzystania z Internetu! Operator usług internetowych Aby uzyskać połączenie, trzeba się zarejestrować u Operatora usług internetowych (ISP), który zapewnia fizyczne połączenie między komputerem a Internetem. Niektóre komputery mają fabrycznie zainstalowaną listę Operatorów usług internetowych. Aby korzystać z własnego ISP, należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w pakiecie instalacyjnym. Nie należy korzystać z usług kilku operatorów Szybki start i rozwiązywanie problemów

13 Typy połączeń W zależności od modelu komputera, lokalizacji i wymagań komunikacyjnych, istnieje kilka sposobów połączenia się z Internetem. Telefoniczne Większość komputerów zawiera standardowe łącze telefoniczne. Pozwala to na połączenie z Internetem przy użyciu linii telefonicznej. W połączeniu telefonicznym nie można używać modemu ani telefonu jednocześnie na tej samej linii telefonicznej. Ten typ połączenia jest zalecany tylko wtedy, gdy mamy ograniczony dostęp do Internetu, ponieważ prędkość połączenia jest zbyt mała, a czas połączenia jest zazwyczaj liczony za godzinę. DSL DSL (cyfrowa linia abonencka) to połączenie stałe, które jest uruchamiane przez linię telefoniczną. Ponieważ DSL i telefon nie działają na tych samych częstotliwościach, można używać telefonu w tym samym czasie, kiedy jest podłączony Internet. Aby można było łączyć się przez DSL, trzeba być blisko głównego biura operatora telefonii (usługa jest czasami niedostępna na obszarach poza miastem). Prędkość połączenia różni się w zależności od położenia, ale DSL zazwyczaj zapewnia bardzo szybkie i niezawodne połączenie z Internetem. Ponieważ jest to łącze stałe, opłaty są zazwyczaj naliczane miesięcznie. Kablowe Połączenie kablowe zapewnia szybkie i stałe usługi internetowe poprzez łącze telewizji kablowej. Usługa ta jest zazwyczaj dostępna w dużych miastach. Można używać telefonu i oglądać telewizję kablową w tym samym czasie, gdy jesteśmy połączeni z Internetem. Ponieważ jest to połączenie współużytkowane, jego prędkość może spadać, kiedy wielu ludzi w sąsiedztwie korzysta z Internetu. LAN LAN (Local Area Network) to grupa komputerów (na przykład w budynku biurowym lub w domu), które mają wspólną linię komunikacyjną i zasoby. Gdy sieć zostanie skonfigurowana, można wówczas wspólnie korzystać z plików, urządzeń peryferyjnych (takich jak drukarka) i połączenia z Internetem. Można skonfigurować LAN, używając technologii przewodowych (jak Ethernet) lub bezprzewodowych (jak Wi-Fi czy Bluetooth). Wi-Fi Lokalna sieć bezprzewodowa (lub w skrócie WLAN) to połączenie między dwoma lub większą liczbą komputerów bez użycia przewodów. Coraz bardziej popularnym przykładem takiej sieci jest Wi-Fi (ang. wireless fidelity ). Sieć Wi-Fi jest prosta w instalacji i umożliwia udostępnianie plików, urządzeń peryferyjnych i łącz internetowych. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w samouczku Wi-Fi w instrukcji InfoCentre. Jakie korzyści daje sieć bezprzewodowa? Mobilność: Sieci WLAN pozwalają użytkownikom wspólnie korzystać z plików i urządzeń będących elementami sieci, np. drukarek i skanerów. Z połączenia internetowego można korzystać na kilku komputerach. Szybkość i prostota instalacji: Sieć WLAN instaluje się szybko i łatwo, bez konieczności ciągnięcia kabli przez ściany i sufity. Komponenty sieci WLAN Do utworzenia bezprzewodowej sieci w domu są potrzebne następujące elementy: Informacje podstawowe - 13

14 Punkt dostępowy (router) Punkty dostępowe (routery) są stacjami nadawczo-odbiorczymi emitującymi dane w otaczającą je przestrzeń. Działają one na zasadzie pośredników między siecią przewodową a bezprzewodową. Większość routerów ma wbudowany modem DSL, który umożliwia dostęp do szybkiego łącza internetowego DSL. Modem lub router zazwyczaj dostarcza operator usług internetowych (ISP) wraz z wykupieniem abonamentu. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji punktu dostępowego/routera znajdują się w dołączonej do niego dokumentacji. Sieć kablowa (RJ45) Sieć kablowa (zwana także RJ45) służy do łączenia komputerów z punktem dostępowym (patrz: ilustracja poniżej); za pomocą takich samych kabli do punktów dostępowych są podłączane urządzenia peryferyjne. Odbiornik bezprzewodowy Jest on połączony z komputerem stacjonarnym lub laptopem, który ma być podłączony do sieci dostępne są różne rodzaje odbiorników bezprzewodowych; do najpopularniejszych należą: 1. Odbiornik USB WiFi, tzw. dongle : podłączany do wolnego portu USB w komputerze. 2. Bezprzewodowa karta PC: instalowana wewnątrz komputera stacjonarnego w wolnym gnieździe PCI. Schemat działającej sieci ➎ ➐ ➊ ➍ ➐ ➐ ➌ 1. Punkt dostępu/router 2. Komputer stacjonarny 3. Modem 4. Drukarka 5. Notebook 6. Urządzenie PDA 7. Kable sieciowe (RJ45) ➏ ➋ 14 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 apple Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Copyright 2005 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Marzec 2005 Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-734-13(1) (PL) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo