Przepływ Pakietów. Informacje Ogólne. Przepływ Pakietów. Wstęp. Specyfikacja. Opis. 1 z :15. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepływ Pakietów. Informacje Ogólne. Przepływ Pakietów. Wstęp. Specyfikacja. Opis. 1 z 7 2015-06-27 09:15. Spis treści"

Transkrypt

1 Przepływ Pakietów Spis treści 1 Informacje O gólne 1.1 Wstęp 1.2 Specyfikacja 2 P rzepływ Pakietów 2.1 O pis Ruch Mostkowany 3 Śledzenie Połączenia 3.1 O pis 3.2 O pis Własności 4 Zerwania połączeń 4.1 O pis 4.2 O pis Własności 4.3 Uwagi 5 Porty Serwisowe 5.1 O pis 5.2 O pis Własności 6 O gólna Informacja o Firewallu 6.1 O pis wartości IC MP TYPE:C O DE filtrowanie protokołu p2p Informacje Ogólne Wstęp Ten manual opisuje kolejność, w której pakiet IP przemierza różne wewnętrzne narzędzia routera, oraz kilka ogólnych informacji o obsłudze pakietów, protokołach IP i opcjach. Specyfikacja Wymagane pakiety: system Wymagane licencje: level3' Poziom podmenu: /ip firewall Standardy i Technologie: IP Wykorzystanie sprzętowe: Rośnie wraz z liczbą zasad NAT, markera i filtru Przepływ Pakietów MikroT ik RouterO S jest zaprojektowany aby być łatwym do obsługi w różnych aspektach, wliczając w to firewall IP. Dlatego zwykłe algorytmy firewalla mogą być tworzone i rozmieszczane bez wiedzy o obsłudze pakietów w routerze. Na przykład, jeśli potrzebna jest tylko transformacja wewnętrznego klienta na publiczny adres, można użyć następującego polecenia (zakładając, że interfejs do internetu jest typu Public): 1 z :15

2 /ip firewall nat add action=masquerade out-interface=public chain=srcnat Zwykłe filtrowanie pakietów, kontrola pasma lub markowanie pakietów może być łatwo skonfigurowana w podobny sposób. Jednakże bardziej skomplikowana konfiguracja może zostać dokonana tylko z dobrym rozumieniem procesów zachodzących w routerze. P rzepływ pakietu przez router jest pokazany na następującym diagramie: Jak widać na diagramie, jest pięć łańcuchów w działającej ścieżce. To są przedroutująca', wejściowa, przepuszczająca, wyjściowa i poroutująca. Działania dokonywane na pakiecie w każdym łańcuchu będą omówione później w tym rozdziale. Dodatkowe strzałki z bloków IP sec pokazują co się dzieje z szyfrowanymi pakietami (one muszą najpierw być szyfrowane/deszyfrowane, a potem obsługiwane jak zwykle, tj. z punktu przez który wchodzi porządkowy pakiet do 2 z :15

3 routera). Pakiet może wejść do działającego transportera w routerze na dwa sposoby. P ierwszy: pakiet może nadejść od strony jednego z obecnych interfejsów w routerze (wtedy interfejs jest określany jako input interface). Drugi: może pochodzić z lokalnego procesu, jak proxy sieciowe, V P N, czy inne. Tak samo są dwa sposoby aby pakiet opuścił działającą ścieżkę. Pakiet może wyjść przez jeden z interfejsów routera (w tym przypadku interfejs jest określany jako output interface) lub skończyć w lokalnym procesie. O gólnie rzecz biorąc ruch może być kierowany do jednego z adresów routera, może pochodzić z routera lub po prostu przez niego przechodzić. A by bardziej skomplikowac sprawy, ruch może być mostkowany lub routowany, co jest określane podczas etapu Bridge Decision. Ruch Mostkowany W przypadku gdy nadchodzący ruch musi być zmostkowany (nie pomyl tego z ruchem przychodzącym do interfejsu mostka z adresem MA C własnego routera, i w ten sposób sklasyfikowanym jako ruch routowany) najpierw jest określany czy jest to ruch IP, czy nie. Potem ruch IP przechodzi przez łańcuchy przedroutujący, przechodzący i poroutujący, podczas gdy ruch nie-ip omija wszystkie zasady firewalla IP i idzie prosto do kolejki interfejsu. O ba typy ruchu jednakże przechodzą przez pełny zestaw łańcuchów firewalli, niezależnie od protokołu. Śledzenie Połączenia Poziom podmenu: /ip firewall connection Śledzenie połączenia określa zdolność do utrzymania informacji o połączeniu, takie jak adresy IP źródłowy i docelowy i pary portów, stany połączeń, typy protokołów i timeouty. Firewalle z obsługą śledzenia połączenia są znane jako "stateczne" i są z natury bardziej bezpieczne niż te, które robią zwykłą obsługę pakietu. Stan konkretnego połączenia mógł być ustanowiony, znaczy to że pakiet jest częścią znanego już połączenia, nowy znaczy że pakiet zaczyna nowe połączenie lub należy do połączenia, które nie widziało jeszcze pakietu w obu kierunkach, powiązany znaczy że pakiet zaczyna nowe połączenie, ale jest powiązane z istniejącym połączeniem, np. transfer danych przez FTP lub wiadomość o błędzie IC MP, i wreszcie nieważny znaczy że pakiet nie należy do żadnego znanego połączenia i w tym samym czasie nie rozpoczyna żadnego nowego połączenia. Śledzenie połączenia dokonuje się w łańcuchu przedroutującym lub w wyjściowym dla pakietów wygenerowanych lokalnie. Inną funkcją śledzenia połączenia, która nie może być niedoceniona, jest to że jest potrzebna dla NAT. Powinieneś być świadomy, że NAT nie może działać bez włączonego śledzenia połączenia, tak samo jest w przypadku protokołów rozpoznawczych p2p. Śledzenie połączenia zbiera także pakiety IP z fragmentów przed dalszym działaniem. Maksymalna liczba połączeń jaką tablica /ip firewall connection może zawierać jest określona przez ilość fizycznej pamięci routera. Upewnij się, że twój router jest wyposażony w odpowiednią ilość fizycznej pamięci, aby prawidłowo obsłużyć wszystkie połączenia. Własności assured (tylko-do-odczytu: true false) - pokazuje czy była widziana odpowiedź na ostatni pakiet pasujący do tego wpisu connection-mark (tylko-do-odczytu: text) - znacznik połączenia określony w narzędziu mangle dst-address (tylko-do-odczytu: IP address:port) - adres docelowy i port przez który ustanowione jest połączenie icmp-id (tylko-do-odczytu: integer) - zawiera identyfikator IC MP. Każdy pakiet IC MP ma ustalany identyfikator gdy jest wysyłany, i gdy odbiorca otrzymuje pakiet IC MP, ustala taki sam identyfikator wewnątrz nowej wiadomości IC MP, tak że odbiorca rozpozna odpowiedź i będzie w stanie to połączyć z odpowiednim zapytaniem IC MP icmp-option (tylko-do-odczytu: integer) - typ IC MP i pól kodowych 3 z :15

4 p2p (tylko-do-odczytu: text) - protokół p2p protocol (tylko-do-odczytu: text) - nazwa protokołu IP lub numer reply-dst-address (tylko-do-odczytu: IP address:port) - adres docelowy i port przez który ustanowione jest połączenie zwrotne reply-icmp-id (tylko-do-odczytu: integer) - zawiera identyfikator IC MP odebranego pakietu reply-icmp-option (tylko-do-odczytu: integer) - typ IC MP i pola kodowe odebranych pakietó reply-src-option (tylko-do-odczytu: integer) - adres źródłowy i port przez który ustanowione jest połączenie zwrotne src-address (tylko-do-odczytu: IP address:port) - adres źródłowy i port przez który ustanowione jest połączenie tcp-state (tylko-do-odczytu: text) - stan połączenia TC P timeout (tylko-do-odczytu: time) - czas po jakim połączenie zostanie zerwane unreplied (tylko-do-odczytu: true false) - pokazuje czy zapytanie uzyskało odpowiedź Zerwania połączeń Poziom podmenu: /ip firewall connection tracking Śledzenie połączenia powoduje kilka timeoutów. Gdy dojdzie do konkretnego timeoutu odpowiednie wpisy zostaną usunięte z tablicy stanów połączeń. Poniższy diagram pokazuje typowe ustanawianie połączenia TC P, zerwanie oraz timeout tcp, który następuje podczas tych procesów: Własności enable (yes no; domyślnie: yes) - czy ma być włączone śledzenie połączenia generic-timeout (time; domyślnie: 10m) - maksymalny czas przez który tablica stanów połączeń, która śledzi pakiety które nie są ani TC P ani UDP (na przykład GRE), będzie istniała po przejściu ostatniego pakietu pasującego do tego wpisu. Podczas nawiązywania połączenia P P T P ta wartość wzrośnie automatycznie icmp-timeout (time; domyślnie: 10s) - maksymalny czas przez który wpis śledzenia połączeń będzie istniał po ostatnim requeście IC MP 4 z :15

5 max-entries (tylko-do-odczytu: integer) - maksymalna liczba połączeń, jaką tablica stanów połączeń może zawierać, zależy to od ilości pamięci ecp-close-timeout (time; domyślnie: 10s) - maksymalny czas przez który wpis śledzenia połączenia będzie istniał, po przyjęciu prośby o reset połączenia (RST) lub A C K prośby o zerwanie połączenia z inicjatora połączenia tcp-close-wait-timeout (time; domyślnie: 10s) - maksymalny czas przez który wpis śledzenia pakietów będzie istniał po przyjęciu prośby o zerwanie połączenia (FIN) od respondera tcp-established-timeout (time; domyślnie: 1dzień) - maksymalny czas przez który wpis śledzenia pakietów będzie istniał po przyjęciu A C K od inicjatora połączenia tcp-fin-wait-timeout (time; domyślnie: 10s) - maksymalny czas przez który wpis śledzenia pakietów będzie istniał po przyjęciu prośby o zakończenie połączenia (FIN) od inicjatora zerwania połączenia tcp-syn-receinved-timeout (time; domyślnie: 1m) - maksymalny czas przez który wpis śledzenia pakietów będzie istniał po przyjęciu prośby o dopasowanie połączenia (SY N) tcp-syn-sent-timeout (time; domyślnie: 1m) - maksymalny czas przez który wpis śledzenia pakietów będzie istniał po przyjęciu prośby o nawiązanie połączenia (SY N) od inicjatora połączenia tcp-syncookie (yes no; domyślnie: no) - uruchamia ciasteczka TC P SY N dla połączeń skierowanych do routera (użyteczne dla HotSpot i tuneli) tcp-time-wait-timeout (time; domyślnie: 10s) - maksymalny czas połączenia przez który wpis śledzenia połączenia będzie istniał po otrzymaniu prośby o zerwanie połączenia (FIN) tuż po prośbie o jego nawiązanie (SY N) lub po otrzymaniu innej prośby o zerwanie połączenia (FIN) od inicjatora zerwania połączenia total-entries (tylko-do-odczytu: integer) - liczba połączeń obecnie odnotowanych w tablicy stanu połączeń udp-stream-timeout (time; domyślnie: 3m) - maksymalny czas przez który wpis śledzenia połączenia będzie istniał po tym jak otrzyma odpowiedź za ostatni dopasowany do tego wpisu pakiet (wpis śledzenia połączenia jest zabezpieczony). Używa się tego aby zwiększyć timeout dla takich połączeń jak H323, VoIP, etc. udp-timeout (time; domyślnie: 10s) - maksymalny czas przez który wpis śledzenia połączenia będzie istniał po otrzymaniu ostatniego pasującego pakietu do tego wpisu Uwagi Maksymalna wartość timeoutu zależy od liczby wpisów w tablicy stanu połączeń. Jeśli liczba wpisów w tablicy jest większa niż: 1/16 maksymalnej liczby wpisów, to maksymalna wartość timeoutu wyniesie 1 dzień 3/16 maksymalnej liczby wpisów, to maksymalna wartość timeoutu wyniesie 1 godzinę 1/2 maksymalnej liczby wpisów, to maksymalna wartość timeoutu wyniesie 10 minut 13/16 maksymalnej liczby wpisów, to maksymalna wartość timeoutu wyniesie 1 minutę Najkrótszy timeout zawsze będzie wybierany między skonfigurowanym timeoutem a wartością określoną powyżej. Jeśli wartość timeoutu śledzenia połączenia jest mniejsza niż normalny czas między współczynnikiem pakietów (timeout wygasa zanim nadejdzie następny pakiet), NAT i firewall przestaną pracować. Porty Serwisowe Poziom podmenu: /ip firewall service-port Niektóre protokoły sieciowe nie są kompatybilne z tłumaczeniem adresów sieciowych, na przykład z powodu dodatkowych informacji o aktualnych adresach i portach zawartych w pakiecie, co nie jest wiadome dla procedur NAT-a, gdyż one 5 z :15

6 wyglądają jak nagłówki IP, UDP i TC P, nie wewnątrz pakietów. A by te protokoły działały poprawnie, potrzebne jest śledzenie połączenia aby pracowało wokół tego typu spraw. Możesz to włączyć lub wyłączyć tutaj (możesz chcieć coś wyłączyć, aby zwiększyć wydajność, lub spodziewasz się problemów z niektórymi protokołami). Zauważ, że nie możesz dodać ani usunąć pomocy, lecz tylko włączyć lub wyłączyć istniejące. Własności name - nazwa protokołu ports (integer) - zasięg portu, który jest używany przez protokół (tylko niektóre pomoce tego wymagają) Ogólna Informacja o Firewallu wartości ICMP TYPE:CODE A by chronić twój router i podłączone do niego prywatne sieci, musisz skonfigurować firewall aby odrzucać większość ruchu IC MP. Jednakże niektóre pakiety IC MP są istotne, aby utrzymać niezawodność sieci lub dostarczyć usługę usuwania problemów. Poniżej znajduje się lista wartośći IC MP TYP E:C O DE znajdujących się w dobrych pakietach. Generalnie zaleca się przepuszczanie tego typu pakietów. P ing 8:0 - echo request 0:0 - echo reply Trace 11:0 - rozszerzenie TT L 3:3 - port niedostępny Wykrywacz ścieżki MT U 3:4 - Fragmentation-DF-Set O gólnie sugeruje się zatwierdzenie filtrowania IC MP przepuszczaj wychodzące wiadomości ping IC MP Echo-Request i przychodzące Echo-Reply messages przepuszczaj przychodzące wiadomości traceroute TT L-Exceeded i Port-Unreachable messages przepuszczaj przychodzące wiadomości path MT U IC MP Fragmentation-DF-Set blokuj wszystko inne filtrowanie protokołu p2p P rotokół peer-to-peer znany także jako P 2P zapewnia możliwość bezpośredniego transferu danych pomiędzy dwoma hostami sieciowymi. Podczas gdy technologia tworzy wiele genialnych aplikacji (jak Skype), tępiona jest dystrybucja nielicencjonowanego oprogramowania. Nawet jeśli jest używany w legalnych celach, p2p może źle oddziaływać na inny ruch w sieci, np. na http i . RouerO S jest w stanie rozpoznać połączenia większości popularnych protokołów p2p i filtrować lub narzucić Q os. P rotokoły, które mogą zostać wykryte, to: Fasttrack (Kazaa, KazaaLite, Diet Kazaa, Grokster, imesh, gift, Poisoned, mlmac) Gnutella (Shareaza, XoLoX,, Gnucleus, BearShare, LimeWire (java), Morpheus, P hex, Swapper, Gtk-Gnutella (linux), * Mutella (linux), Q tella (linux), MLDonkey, A cquisition (Mac O S), Poisoned, Swapper, Shareaza, XoloX, mlmac) Gnutella2 (Shareaza, MLDonkey, Gnucleus, Morpheus, A dagio, mlmac) DirectC onnect (DirectC onnect (A KA DC ++), MLDonkey, NeoModus Direct C onnect, BC DC ++, C ZDC ++ ) edonkey (edonkey2000, emule, xmule (linux), Shareaza, MLDonkey, mlmac, O vernet) 6 z :15

7 Soulseek (Soulseek, MLDonkey) BitTorrent (BitTorrent, BitTorrent++, utorrent, Shareaza, MLDonkey, A BC, A zureus, BitA narch, SimpleBT, BitTorrent.Net, mlmac) Blubster (Blubster, P iolet) WP NP (WinMX) Warez (Warez, A res; starting from ) - ten protokół może być tylko odrzucany, ograniczenie transferu nie jest możliwe Kategoria: Manual 7 z :15

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług Politechnika Warszawska Rok akademicki: 2003/2004 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Wieczorowe Studia Zawodowe - Informatyka Praca dyplomowa inżynierska Zapory sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje Bezpieczny Internet 1 Bezpieczny dostęp do internetu. Zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów sieci w organizacji wymaga śledzenia działań użytkownika i blokowania dostępu do niepożądanych treści oraz

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Teletransmisja i sieci komputerowe 2

Teletransmisja i sieci komputerowe 2 ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Teletransmisja i sieci komputerowe 2 LABORATORIUM Tomasz Orczyk Bielsko-Biała 2012 Zajęcia 1 Konfiguracja wirtualnej maszyny z systemem Debian GNU Linux Lorem ipsum 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) jest technologią służącą do przesyłania dźwięku przez sieć pakietową opartą na protokóle IP czyli przykładowo Internet. Pozwala ona na integrację ruchu telefonicznego

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany routing IP w Linuxie

Zaawansowany routing IP w Linuxie Zaawansowany routing IP w Linuxie Paweł Krawczyk kravietz@echelon.pl 30 czerwca 2002 Spis treści 1 Wstęp 2 1.1 O czym jest ten artykuł?......................... 2 1.2 Nowości w jądrze.............................

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo