INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO"

Transkrypt

1 Departament Administracji INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na leasing pojazdów dla GK PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel , fax , NIP , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rachunku bankowego: Wysokość kapitału zakładowego: , kapitał zakładowy w całości wpłacony

2 I. Informacje wstępne. W związku z planowanym postępowaniem publicznym na leasing pojazdów dla GK PSE S.A. Zamawiający postanowił przeprowadzić dialog techniczny, umożliwiający uszczegółowienie specyfikacji technicznej pojazdów oraz weryfikacji określonych założeń poprzez zbadanie uwarunkowań rynkowych. Dialog został przeprowadzony w oparciu o art. 31a 31c ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego zostało zamieszone na stronie internetowej PSE S.A. dnia r. Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu, tj. do roku, zarejestrowano 491 wejść w treść ogłoszenia. Do upływu terminu składania wniosków tj. do dnia r. do godz. 12:00 wpłynęło 12 wniosków, spełniających wymagania formalne oraz uprawniających do udziału w I etapie dialogu technicznego - spotkaniu ogólnym. II. Etap I dialogu technicznego - Spotkanie Ogólne. Dnia r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie Jeziornie został przeprowadzony I etap dialogu technicznego w postaci spotkania ogólnego z Wykonawcami. Wykonawcy uczestniczący w spotkaniu ogólnym: 1. Business Lease Poland Sp. z o. o. 2. Carsed J.Chełstowski;K.Lipiński;T.Rybałtowski Sp J. 3. Corpo Flota Sp. z o.o. 4. Fraikin Polska Sp. z o.o. 5. LeasePlan Fleet Management Polska Sp z o.o. 6. Millennium Leasing Sp. z o.o. 7. mleasing Sp. z o.o. 8. Prime Car Management S.A. 9. Raiffeisen Leasing Polska S.A. 10. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. 11. Volkswagen Leasing Polska Sp. o.o. 12. W & J Wiśniewski Sp. z o.o. W trakcie spotkania, które trwało 45 minut, Zamawiający zaprezentował cel planowanego zamówienia, podstawowy przedmiot zamówienia w postaci krótkiego opisu zapotrzebowania na pojazdy osobowe oraz ciężarowe w różnych segmentach, szacunkowe ich ilości w poszczególnych segmentach, terminy, miejsca dostaw oraz formę finansowania w postaci leasingu mieszanego. Po prezentacji Zamawiający odpowiadał na pytania Wykonawców. Pytania zgłoszone podczas spotkania z dnia 10 lutego 2014 w ramach dialogu technicznego: Informacja o zakończeniu dialogu technicznego Strona 2 z 5

3 Pytanie 1 Czy samochody będą użytkowane w kraju czy również za granicą? Odpowiedź 1 Tak, sporadycznie część pojazdów będzie odbywała podróż do ościennych krajów, wchodzących w skład Unii Europejskiej oraz na Ukrainę. Pytanie 2 Czy Zamawiający przewiduje, że samochody z segmentu np. PICK-UP będą wymagały przebudowy/ dostosowania do potrzeb Zamawiającego? Odpowiedź 2 Tak, Zamawiający będzie wymagał nadbudowy w pojazdach z segmentu pick-up. Pytanie 3 Ile samochodów PSE posiada w użytkowaniu obecnie? Odpowiedź 3 Około 300 pojazdów. Pytanie 4 Co oznacza zapis zawarty w prezentacji mówiący o możliwości ubezpieczenia pojazdów w pierwszej fazie trwania umowy? Odpowiedź 4 Zamawiający rozważa pozyskanie pojazdów w 2014 roku wraz z pakietem ubezpieczeń przez pierwszy rok użytkowania. Pytanie 5 Czy Zamawiający zakłada wykup pojazdów po zakończeniu umowy leasingowej? Odpowiedź 5 Tak, Zamawiający rozważa taką możliwość. Pytanie 6 Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert nie na całość przedmiotu zamówienia? Odpowiedź 6 Zamawiający rozważa możliwość podziału przedmiotu zamówienia na pakiety, w ramach których znalazłyby się samochody osobowe, ciężarowe do zadań terenowych oraz samochód elektryczny. Pytanie 7 Czy planowanym przedmiotem zamówienia jest jedynie usługa leasingu czy również usługa zarządzania flotą (np. serwisowanie)? Odpowiedź 7 Możliwe, że będzie to usługa leasingu wraz z serwisem oraz ubezpieczeniem w pierwszej fazie trwania umowy. Zarządzać flotą będzie jedna ze spółek zależnych od PSE S.A. Informacja o zakończeniu dialogu technicznego Strona 3 z 5

4 Pytanie 8 Czy istnieje możliwość zmiany kryteriów finansowania z leasingu mieszanego na leasing operacyjny księgowo i leasing operacyjny podatkowo? Odpowiedź 8 Na chwilę obecną Zamawiający jest przekonany do formy leasingu mieszanego jako najbardziej opłacalnej formy finansowania pozyskania pojazdów. Pytanie 9 Czy Zamawiający będzie dążył do podpisania umowy leasingu na wzorze umowy Zamawiającego czy umowa będzie mogła zostać podpisana na wzorze umowy wykonawcy? Odpowiedź 9 Zamawiający zaakceptuje wzór umowy Wykonawcy, jednak w dokumentacji SIWZ znajdą się istotne postanowienia umowy, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. III. Etap II dialogu technicznego Spotkania indywidualne. Zamawiający przeprowadził w dniach r. spotkania indywidualne z Wykonawcami w ramach dialogu technicznego. Warunkiem zaproszenia Wykonawcy przez Zamawiającego było wypełnienie oraz przesłanie do Zamawiającego ankiety, stanowiącej załącznik do ogłoszenia o dialogu. Do terminu składania ankiet, tj. do dnia r. wpłynęło 10 ankiet od następujących podmiotów: 1. Business Lease Poland Sp. z o. o. 2. Corpo Flota Sp. z o.o. 3. LeasePlan Fleet Management Polska Sp z o.o. 4. Millennium Leasing Sp. z o.o. 5. mleasing Sp. z o.o. 6. Prime Car Management S.A. 7. Raiffeisen Leasing Polska S.A. 8. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. 9. Volkswagen Leasing Polska Sp. o.o. 10. W & J Wiśniewski Sp. z o.o. W trakcie spotkań indywidualnych, trwających średnio 60 minut, każdy z Wykonawców zaprezentował profil swojej działalności, swoje doświadczenie oraz propozycje spełnienia oczekiwań Zamawiającego. W szczególności Wykonawcy zwrócili uwagę na szeroki wachlarz usług jakie są w stanie zaoferować, w tym ubezpieczenie pojazdów oraz ich serwis. Nie wszyscy Wykonawcy posiadali doświadczenie w sferze postępowań publicznych, lecz większość wskazała, że zastosowanie innych kryteriów niż tylko cena, która zwykle Informacja o zakończeniu dialogu technicznego Strona 4 z 5

5 była spotykana w tego typu postępowaniach jako jedyne kryterium, będzie z korzyścią dla Zamawiającego z uwagi na więcej aspektów i pól, na których Wykonawcy będą musieli się wykazać, składając ofertę. Szczególną uwagę Wykonawcy zwrócili na aspekt zakresu, wchodzącego w skład usługi serwisu oraz ubezpieczenia, które Zamawiający powinien dokładnie określić w dokumentacji przetargowej. Wykonawcy zaprezentowali generalny brak możliwości dostawy pojazdów w ramach zamówienia na przestrzeni 5 lat, przy jednoczesnym zachowaniu parametru niezmiennej ceny. Z informacji pozyskanych od Wykonawców wynika, że rynek jest w stanie przewidzieć i zagwarantować ceny pojazdów na najbliższe półtora roku. Ponadto Wykonawcy potwierdzili możliwość zabudowy pojazdów terenowych pod wymagania Zamawiającego. Szybkość dostawy pojazdów uzależniona jest od wielu czynników. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że jest to średnio od 2 do 3 miesięcy, z zastrzeżeniem, że pojazdy, które będą modyfikowane poprzez zabudowy, mogą wymagać dłuższego czasu dostawy, w zależności od poziomu skomplikowania wymagań Zamawiającego. Wykonawcy zwrócili uwagę na trudności z ujednoliceniem pod względem marki wszystkich segmentów, które Zamawiający przedstawił w swoich założeniach, co należy uwzględnić w zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez, np. podział zadaniowy segmentów. Wykonawcy preferują swoje wzorce umów, ale są elastyczni i są w stanie zaakceptować najważniejsze dla Zamawiającego zapisy. III. Zakończenie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. serdecznie dziękują za zainteresowanie wszystkim podmiotom, które uczestniczyły w przeprowadzonym dialogu technicznym oraz za ciekawe oraz konstruktywne spotkania. Pozyskane w trakcie dialogu informacje pomogą Zamawiającemu w przygotowaniu dokumentacji SIWZ do planowanego postępowania przetargowego na usługę leasingu pojazdów, mając również na względzie misję PSE, m.in. bezpieczeństwo pracy KSE, ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój. Informacja o zakończeniu dialogu technicznego Strona 5 z 5

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo