POWIATOWY INFORMATOR MEDYCZNY NA ROK 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY INFORMATOR MEDYCZNY NA ROK 2012"

Transkrypt

1 POWIATOWY INFORMATOR MEDYCZNY NA ROK 2012

2 Szanowni Państwo, Z myślą o mieszkańcach Powiatu, Starostwo Powiatowe w Myślenicach wydało zaktualizowany Informator o umowach zawartych przez MOW NFZ na terenie Powiatu Myślenickiego w roku W Informatorze znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze i najpotrzebniejsze informacje nt. świadczeniodawców, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz gdzie ubezpieczeni pacjenci mogą skorzystać z nieodpłatnych świadczeń medycznych na terenie Powiatu Myślenickiego. Tym samym wyrażam nadzieję, iż przedstawione opracowanie pomoże lepiej zrozumieć wybrane zagadnienia związane ze służbą zdrowia. Serdecznie zapraszam do lektury. Tomasz Suś Wicestarosta Myślenicki

3 SPIS TREŚCI: 1. INDEKS SKRÓTÓW 2. PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH strona PLACÓWKI REALIZUJĄCE ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE I IZBY PRZYJĘĆ DOSTĘPNE NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO PORADNIE SPECJALISTYCZNE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO PLACÓWKI PSYCHIATRII I LECZENIA UZALEŻNIEŃ ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO PLACÓWKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO 21 A. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE B. OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA PLACÓWKI REALIZUJĄCE ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO WYKAZ PUNKTÓW SPRZEDAŻY PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH 23

4 10. WYJKAZ APTEK NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO A. GMINA MYŚLENICE B. GMINA DOBCZYCE C. GMINA SUŁKOWICE D. GMINA PCIM E. GMINA LUBIEŃ F. GMINA RACIECHOWICE G. GMINA SIEPRAW H. GMINA TOKARNIA I. GMINA WIŚNIOWA strona WYKAZ PLACÓWEK UZDROWISKOWYCH MAJĄCYCH UMOWĘ Z NFZ 12. ODDZIAŁY SZPITALNE POSIADAJACE KONTRAKT Z NFZ WYKAZ PORADNI STOMATOLOGICZNYCH POSIADAJĄCYCH KONTRAKT Z NFZ WYKAZ PLACÓWEK REHABILITACYJNYCH POSIADAJĄCYCH KONTRAKT Z NFZ WYKAZ PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ POSIADAJĄCYCH KONTRAKT Z NFZ WYKAZ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO 17. STAROSTWO POWIATOWE PORADNIK INTERESANTA 48 50

5 1. INDEKS SKRÓTÓW: MOW NFZ Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia POZ Podstawowa Opieka Zdrowotna PLR Praktyka Lekarza Rodzinnego ZOZ Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZZOZ Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej IPP Indywidualna Praktyka Pielęgniarska / Położnicza IPL Indywidualna Praktyka Lekarska GPP Grupowa Praktyka Pielęgniarska / Położnicza GPL Grupowa Praktyka Lekarska 3

6 2. PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Podstawową instytucją, wskazaną w ustawie, zapewniającą i finansującą świadczenia opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych oraz osób uprawionych do świadczeń opieki zdrowotnej jest NFZ. Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić ważne skierowanie oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie (aktualny raport ZUS RMUA; podbita legitymacja ubezpieczeniowa/rencisty/ emeryta; zaświadczenie z zakładu pracy lub ZUS/KRUS) dowód wpłaty na składki ubezpieczeniowe. Dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie (potwierdzone dowodem osobistym rodziców), MAJĄ ZAGWARANTOWANE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ! I. LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej potocznie zwany lekarzem rodzinnym, to lekarz posiadający specjalizację z medycyny rodzinnej lub II stopnia medycyny ogólnej. Lekarzem rodzinnym może być również internista czy pediatra. Lekarz rodzinny zleca i kieruje na: badania diagnostyczne (badania laboratoryjne), w tym kolonoskopię i gastroskopię, świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 4

7 leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową, transport sanitarny w POZ, do lekarza specjalisty lub do szpitala, realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty. W celu skorzystania z porad w ramach POZ pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru POZ nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do POZ w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. OPŁATY NIE POBIERA SIĘ W PRZYPADKU: zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta, zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną POZ, innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta. 5

8 POZ WIECZOREM, W NOCY I W DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY: Po godzinie do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. realizowane są w przychodni właściwej według miejsca zamieszkania pacjenta, jednak może on skorzystać z usług innej placówki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ lub we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ. ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ SĄ BEZPŁATNE I UDZIELANE BEZ SKIEROWANIA! SKORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ POZ W NOCY I W ŚWIĘTA UZASADNIAJĄ MIĘDZY INNYMI: zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością), infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39 C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku, bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych, bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych, biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu, nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp. 6

9 zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe). W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NIE MOŻNA UZYSKAĆ: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia. DYŻURUJĄCY W PRZYCHODNI LEKARZ UDZIELA PORAD: w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta, w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia, w przypadku nagłego zachorowania. 7

10 POMOC W SYTUACJACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA Pogotowie ratunkowe można wezwać wybierając darmowy numer alarmowy 112 lub 999, w każdym przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanowiącego zagrożenie życia, wypadku czy porodu. W takich sytuacjach nie można zwlekać z wezwaniem karetki, ponieważ każda minuta jest cenna. Pamiętaj jednak, aby nie wzywać karetki do prostego przeziębienia lub lekkiego urazu, z którym możemy udać się do lekarza rodzinnego, gdyż w tym czasie karetka może być potrzebna osobie w stanie zagrożenia życia! Sytuacją zagrożenia życia jest m.in.: *atak serca zawał, *udar mózgu, *udar słoneczny, *zaburzenia oddychania, *omdlenie-utrata przytomności, *urazy głowy, klatki piersiowej i brzucha, *oparzenia chemiczne, *porażenie prądem elektrycznym itp. II. LEKARZ SPECJALISTA: Do lekarza specjalisty skierowanie wystawia lekarz rodzinny. Specjalista zleca i kieruje na: badania kosztochłonne, jak: tomografia lub rezonans magnetyczny, leczenie szpitalne, do innego specjalisty, wykonuje niektóre zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, 8

11 badania kontrolne, orzeka o stanie zdrowia. WAŻNE: Lekarz prowadzący zleca i kieruje na badania, które są w zakresie świadczonych przez niego usług medycznych (lekarz POZ wykonuje badania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast lekarz specjalista w zakresie swojej specjalizacji medycznej). Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza leczącego prywatnie, bez umowy z NFZ. SKIEROWANIE NIE JEST POTRZEBNE DO NASTĘPUJĄCYCH LEKARZY SPECJALISTÓW: * dermatologa, * psychiatry, * okulisty, *wenerologa, * dentysty, * onkologa, * ginekologa i położnika. Do wszystkich pozostałych lekarzy specjalistów obowiązkowo trzeba mieć skierowanie!!! SKIEROWANIE NIE JEST WYMAGANE TAKŻE W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA! 9

12 DATA WAŻNOŚCI SKIEROWANIA: skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, jest ważne 18 miesięcy, od dnia jego wystawienia, skierowanie na rehabilitację leczniczą, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia, skierowanie do szpitala psychiatrycznego, jest ważne 14 dni. PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONA RECEPTA, TO DWA RAZY SPRAWDZONA!!! Odbierając receptę od lekarza należy sprawdzić czy jest prawidłowo wystawiona. Poniżej wymieniamy elementy, na które warto zwrócić uwagę: Czy moje dane, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL są prawidłowo i czytelnie wpisane? Czy jest data wystawienia recepty? Czy pieczątka i podpis lekarza są czytelne? DATA WAŻNOŚCI RECEPTY: recepta na antybiotyki jest ważna tydzień recepta na wszystkie pozostałe leki, jest ważna miesiąc 10

13 ŚWIADCZENIODAWCA MA OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta, upoważnionym organom. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. ŚWIADCZENIA MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ LUB DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I NIEOBRAZOWEJ W POZ Badania hematologiczne Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi Badania moczu i kału Badania układu krzepnięcia Badania mikrobiologiczne Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej Zdjęcia radiologiczne Wykaz szczegółowych badań wykonywanych w POZ znajdziecie Państwo na stronie internetowej: (w zakładce Zdrowie ). 11

14 EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EKUZ Karta EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Karta jest wydawana osobom ubezpieczonym, wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego, np.: w celach turystycznych, w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych, w celu podjęcia studiów, pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę, w celu poszukiwania pracy do momentu podjęcia zatrudnienia. EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w NFZ uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich. JAK OTRZYMAĆ KARTĘ EKUZ? Należy: złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Funduszu. (Wniosek można pobrać ze strony www. lub otrzymać w oddziale NFZ) wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w oddziale Funduszu. 12

15 załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach. Dokumenty ze zdjęciem (np. legitymację ubezpieczeniową lub studencką) wystarczy okazać do wglądu. Więcej informacji znajduje się na stronie: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, ul. Ciemna 6, tel , Dział Skarg i Wniosków tel

16 III. PLACÓWKI REALIZUJĄCE ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO Lp. Nazwa placówki Adres Ul. Szpitalna SPZOZ IV. SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE I IZBY PRZYJĘĆ DOSTĘPNE NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO Lp. Nazwa placówki Adres Dyspozytor: Ul. Szpitalna 2 1. SPZOZ , V. PORADNIE SPECJALISTYCZNE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO Lp. Zakres Nazwa Adres świadczeń placówki Badania Ul. Szpitalna 2 1. SPZOZ endoskopowe przewodu Ul. Drogowców 5, 2. pokarmowego - CERTUS kolonoskopia Badania endoskopowe Ul. Drogowców 5, przewodu CERTUS pokarmowego - gastroskopia w zakresie alergologii SPZOZ SPECJALMED s. c. Ul. Szpitalna Wiśniowa 317/

17 Lp w zakresie dermatologii i wenerologii w zakresie kardiologii w zakresie nefrologii Nazwa placówki DERMA - MED SPECJALMED s. c. SPZOZ SPECJALMED s. c. RABA- MEDIC Diacor sp. z o. o. Poradnia Kardiologiczna Poradnie Specjalistyczne AGA-VIT Sp. z o. o. Centrum Dializ Fresenius Nephrocare II Poradnie Specjalistyczne AGA-VIT Sp. z o. o. 15. SPZOZ 16. Zakres świadczeń Ośrodek Diagnostyczno Leczniczy Adres Ul. Szpitalna Wiśniowa 317/4 Ul. Szpitalna Wiśniowa 317/4 Ul. Plac Zgody 7, Dobczyce Ul. Żwirki i Wigury 17 Ul. Tysiąclecia 1a, Sułkowice Ul. Szpitalna 2, Ul. Tysiąclecia 1a, Sułkowice Ul. Szpitalna , , wew. 11, Pcim

18 Lp Zakres świadczeń w zakresie neurologii w zakresie gruźlicy i chorób płuc w zakresie reumatologii Nazwa placówki SPECJALMED s. c. Poradnia Neurologiczna s. c. CERTUS SPZOZ SPZOZ Ośrodek Diagnostyczno - Leczniczy SPECJALMED s.c. Adres Wiśniowa 317/4 Ul. Rynek 16, Dobczyce Ul. Drogowców 5, Ul. Szpitalna 2 Ul. Szpitalna wew. 11, Pcim Wiśniowa 317/ wew. 11, w zakresie chorób zakaźnych SPZOZ Ul. Szpitalna w zakresie chirurgii ogólnej SPZOZ Ul. Szpitalna w zakresie chirurgii dziecięcej SPZOZ Ul. Szpitalna

19 Lp. Zakres świadczeń Nazwa placówki Adres 27. w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu SPZOZ Ul. Szpitalna w zakresie urologii SPZOZ SPECJALMED s.c. Ul. Szpitalna Wiśniowa 317/ wew. 11, w zakresie otolaryngologii LARYNGOLOGIA sp. z o. o. Ul. Szpitalna Ośrodek Diagnostyczno Leczniczy Pcim LARYNGOLOGIA sp. z o. o. Ul. Rynek 16, Dobczyce w zakresie otolaryngologii LARYNGOLOGIA sp. z o. o. Ul. Szkolna 9, Sułkowice SPECJALMED s.c Wiśniowa 317/ wew. 11, Specjalistyczny Laryngolog Ul. Szpitalna 2,

20 Lp. Zakres świadczeń Nazwa placówki Adres 36. LUB-MED s. c Lubień w zakresie położnictwa i ginekologii w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży w zakresie preluksacji w zakresie okulistyki Ośrodek Diagnostyczno - Leczniczy SPECJALMED s. c. Poradnia dla Kobiet sp. z o. o. SUŁKOMED Indywidualna Praktyka Lekarska Rafał Stobiecki SPECJALMED s.c. SPECJALMED s.c. SPECJALMED s.c. OKULISTYKA s. c. OKULISTYKA s. c Pcim Wiśniowa 317/4 Ul. Jagiellońska 11, Ul. Tysiąclecia 1a, Sułkowice Ul. Rynek 16, Dobczyce Wiśniowa 317/ Wiśniowa 317/ Wiśniowa 317/4 Ul. Żwirki i Wigury 17 Ul. Rynek 16, Dobczyce wew. 11,

21 Lp. 47. w zakresie okulistyki 48. w zakresie okulistyki dla 49. dzieci Zakres świadczeń w zakresie logopedii w zakresie chorób metabolicznych w zakresie diabetologii w zakresie endokrynologii Badania tomografii komputerowej (TK) Nazwa placówki Poradnie Specjalistyczne AGA-VIT Sp. z o. o. OKULISTYKA s. c. OKULISTYKA s. c. SPECJALMED s. c. POLSIGNAL Sp. z o. o. POLSIGNAL Sp. z o. o. POLSIGNAL Sp. z o. o. Zakład Rentgena i USG Wyrobek Spółka Jawna (w SPZOZ) Adres U. Tysiąclecia 1a, Sułkowice Ul. Żwirki i Wigury 17 Ul. Rynek 16, Dobczyce Wiśniowa 317/4 Ul. Mickiewicza 9, Ul. Mickiewicza 9, Ul. Mickiewicza 9, Ul. Szpitalna 2, wew. 11,

22 VI. Lp PLACÓWKI PSYCHIATRII I LECZENIA UZALEŻNIEŃ ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO Nazwa Zakres świadczeń Adres placówki zdrowia psychicznego dla dorosłych zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Leczenie uzależnień psychologiczne SPZOZ Centrum Psychoterapii s. c. Centrum Psychoterapii s. c. SPZOZ Centrum Psychoterapii s. c. Centrum Psychoterapii s. c. Ul. Szpitalna 2, Ul. Pardyaka 5/4, Ul. Pardyaka 5/4, Ul. Szpitalna 2, Ul. Pardyaka 5/4, Ul. Pardyaka 5/4,

23 VII. PLACÓWKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO A. Opieka długoterminowa świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Lp Zakres świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym/ opiekuńczo pielęgnacyjnym w pielęgniarskiej opiece długoterminowej Nazwa placówki SPZOZ Centrum Opieki Domowej MEDICA SPECJALMED s.c. ZDROWIE s.c. ZAUFANIE PEMED s.c. Zakład Pielęgniarskiej Opieki Domowej Pielęgniarek i Położnych Ufność s. c. Adres Ul. Szpitalna Wiśniowa Wiśniowa 317/ Wiśniowa Pcim 1144 Rzemieślnicza 7 Żwirki i Wigury Tokarnia

24 Lp Zakres świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej Nazwa placówki Pielęgniarek i Położnych TROSKA s.c. Pielęgniarek i Położnych s. c. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Rapacz Adres Rynek Dobczyce Trzemeśnia Lubień B. Opieka paliatywna i hospicyjna Lp Zakres świadczeń w hospicjum domowym w hospicjum domowym dla dzieci Porada w poradni medycyny paliatywnej Nazwa placówki PEMED s.c. ZDROWIE s.c. ZDROWIE s.c. ZDROWIE s.c. Adres Ul. Rzemieślnicza Wiśniowa Wiśniowa Wiśniowa

25 VIII. PLACÓWKI REALIZUJĄCE ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO Lp. Zakres świadczeń Nazwa placówki Adres 1. Hemodializoterapia 2. Tlenoterapia domowa Centrum Dializ Fresenius Nephro Care II (w SPZOZ) ZDROWIE s.c. Ul. Szpitalna Myślenice Wiśniowa IX. WYKAZ PUNKTÓW SPRZEDAŻY PRZEDMIOTÓW ORTOP EDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka ESCULAP Żwirki i Wigury 14, Apteka Rumianek Ul. Niepodległości Myślenice Apteka Maria Tokarnia Apteka Prywatna 5. Apteka Primulka Ul. Słoneczna 3, Pl. Zgody 12, Dobczyce Apteka Eurolek Lubień Apteka Pcim Apteka Prywatna Magda Siepraw Apteka Skomielna Biała UWAGA: W SPRAWIE REFUNDACJI PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH zgłoś się do: PUNKTU INFORMACYJNO - EWIDENCYJNEGO NR 15 MOW NFZ, Ul. Szpitalna 2,, tel

26 Lp Nazwa placówki Apteka Prywatna Apteka Prywatna Apteka Prywatna Apteka Przyjazna Apteka Prywatna Adres Głogoczów 77, Głogoczów Maja 14 a, os lecia 1, Pardyaka 16 b, Rynek 10, Pod Arkadami Rynek 17, Apteka Prywatna Apteka Mandragora Apteka Dbam o Zdrowie 10. Apteka Esculap X. WYKAZ APTEK NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO A.WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY MYŚLENICE Apteka Rumianek Apteka Centrum Apteka Prywatna Słoneczna 3, Wł. Jagiełły 2, Żeromskiego 19, Myślenice Ul. Żwirki i Wigury 14, Niepodległości 8, Reja 6, Gałczyńskiego 1, Apteka Zdrowie Słoneczna 2 D,

27 B. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY DOBCZYCE Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Prywatna Pl. Zgody 12, Dobczyce Apteka Flos Rynek 16, Dobczyce Apteka Vademecum Rynek 37, Dobczyce Apteka Na Witosa Witosa 6, Dobczyce Apteka Nova Łanowa 2, Dobczyce Apteka Galenica Mostowa 16a, Dobczyce C. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY SUŁKOWICE Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Pod Kangurem 1 - go Maja 56, Sułkowice Apteka Vita Szkolna 1, Sułkowice Apteka Prywatna Szkolna 9, Sułkowice D. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY PCIM Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Prywatna Stróża 791, Stróża Apteka Prywatna Pcim 1, Pcim Apteka NOVA Pcim 615, Pcim

28 E. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY LUBIEŃ Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Eurolek Lubień 1007, Lubień F. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY RACIECHOWICE Lp. Nazwa placówki Adres Raciechowice 313, 1. Apteka Vitaminka Raciechowice G. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY SIEPRAW Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Pod Modrzewiami Siepraw 1238, Siepraw Apteka Magda Siepraw 782, Siepraw H. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY TOKARNIA Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Maria Tokarnia 400, Tokarnia I. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Prywatna Wiśniowa Apteka Prywatna Wiśniowa 317/1,

29 Lp XI. WYKAZ PLACÓWEK UZDROWISKOWYCH MAJĄCYCH UMOWĘ Z NFZ Zakres świadczeń Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym Nazwa placówki Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. NZZOZ Uzdrowisko Rabka NZZOZ Uzdrowisko Wysowa S.A. Centrum Wczasowo Lecznicze SOLAR, Fundacja Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi w Warszawie Oddział w Piwnicznej Zdroju Adres Nowotarskiego 9/ Krynica Zdrój Ul. Orkana 49, Rabka Zdrój Wysowa Zdrój 149 Ul. Zdrojowa 4, Szczawnica Ul. Krynicka 3, Piwniczna Zdrój Sekretariat: Rezerwacja: ,

30 Lp. 6. Zakres świadczeń Nazwa placówki NZZOZ Muszyna Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Adres Muszyna Ul. Mściwujewskiego 1, Muszyna GLINIK Wysowa Zdrój Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym NAUCZYCIEL WIKTOR Os. Połoniny 14, Szczawnica Ul. Łopata Polska Żegiestów Zdrój Uzdrowisko Kraków Swoszowice Ul. Kąpielowa 70, Kraków Ośrodek Sanatoryjno Wypoczynkowy Posejdon Sp. z o. o. Ul. Spacerowa 38, Kołobrzeg Wiarus Muszyna Złockie do 83 28

31 Lp. 13. Zakres świadczeń Nazwa placówki SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres Ul. Nitribitta 4, Krynica Zdrój Abaton Spółdzielnia Pracy Ul. Cicha 46, Krynica Zdrój Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym Rehabilitacji j REVITA Sp. z o. o. Budowlani Ul. Zielona 3, Muszyna Podegrodzie Mielec Ul. Pułaskiego 73, Krynica Zdrój Korona Ul. Mściwujewskiego Muszyna XX Wojskowy Szpital Uzdrowisk. Rehabilit. SPZOZ Ul. Świdzińskiego 4, Krynica Zdrój

32 Lp Zakres świadczeń Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci Nazwa placówki Uzdrowisko Kraków Swoszowice Ośrodek Sanatoryjno Wypoczynkowy Posejdon Sp. z o. o. Uzdrowisko Krynica Żegiestów S. A. NZZOZ Uzdrowisko Rabka NZZOZ Uzdrowisko Wysowa S. A. Centrum Wczasowo Lecznicze SOLAR, Adres Ul. Kąpielowa 70, Kraków Ul. Spacerowa 38, Kołobrzeg Ul. Nowotarskiego 9/ Krynica Zdrój Ul. Orkana 49, Rabka Zdrój Wysowa Zdrój 149 Ul. Zdrojowa 4, Szczawnica Sekretariat: Rezerwacja: NZZOZ Muszyna Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Ul. Mściwujewskiego Muszyna

33 Lp Zakres świadczeń leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci Nazwa placówki GLINIK Uzdrowisko Kraków Swoszowice Ośrodek Sanatoryjno Wypoczynkowy Posejdon Sp. z o. o. Wiarus Rehabilitacji j REVITA Sp. z o.o. Budowlani Korona Śląskie Centrum Rehabilitacyjno im. Dr A. Szebesty Z Uzdrowisko Szczawnica Adres Wysowa Zdrój 101 Ul. Kąpielowa 70, Kraków Ul. Spacerowa 38, Kołobrzeg Muszyna Złockie 79 Ul. Zielona 3, Muszyna Podegrodzie 183 Ul. Mściwujewskiego Muszyna Ul. Dietla 5, Rabka Zdrój Ul. Zdrojowa 26, Szczawnica do

34 Lp Zakres świadczeń leczenie sanatoryjne dorosłych Nazwa placówki Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. NZZOZ Uzdrowisko Rabka NZZOZ Uzdrowisko Wysowa S.A. Centrum Wczasowo Lecznicze SOLAR, Fundacja Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi w Warszawie Oddział w Krynicy Zdroju Fundacja Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi w Warszawie Oddział w Piwnicznej Zdroju NZZOZ Muszyna Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Adres Ul. Nowotarskiego 9/ Krynica Zdrój Ul. Orkana 49, Rabka Zdrój Wysowa Zdrój 149 Ul. Zdrojowa 4, Szczawnica Ul. Piękna 19, Krynica Zdrój Ul. Krynicka 3, Piwniczna Zdrój Ul. Mściwujewskiego Muszyna Sekretariat: Rezerwacja:

35 Lp Zakres świadczeń leczenie sanatoryjne dorosłych Nazwa placówki GLINIK NAUCZYCIEL WIKTOR Uzdrowisko Kraków Swoszowice Ośrodek Sanatoryjno Wypoczynkowy Posejdon Sp. z o. o. Nad Kryniczanką Sp. z o. o. Letnik Drzewiarz Wiarus Adres Wysowa Zdrój 101 Os. Połoniny 14, Szczawnica Ul. Łopata Polska 24, Żegiestów Zdrój Ul. Kąpielowa 70, Kraków Ul. Spacerowa 38, Kołobrzeg Ul. Ebersa Krynica Zdrój Ul. Podgórna 1, Krynica Zdrój Muszyna Złockie do 83 33

36 Lp Zakres świadczeń leczenie sanatoryjne dorosłych Nazwa placówki Ośrodek Sanatoryjno Leczniczy SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ABATON Spółdzielnia Pracy CEGIELSKI Budowlani DZWONKÓWKA Rehabilitacji j REVITA Sp. z o. o. Mielec Korona ZGODA Adres Sękowa Wapienne, Sękowa Ul. Nitribitta 4, Krynica Zdrój Ul. Cicha Krynica Zdrój Ul. Na Banię 42, Rabka Zdrój Podegrodzie 183 Ul. Połoniny 14a, Szczawnica Ul. Zielona 3, Muszyna Ul. Pułaskiego 73, Krynica Zdrój Ul. Mściwujewskiego Muszyna Ul. Piłsudskiego 42, Krynica Zdrój

37 Lp Zakres świadczeń leczenie sanatoryjne dorosłych Nazwa placówki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno im. Dr A. Szebesty Z.U.G. Szymgar Północ Sp. z o.o. Oddział HUTNIK Z Uzdrowisko Szczawnica Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Energetyk XX Wojskowy Szpital Uzdrowisk. Rehabilit.SPZOZ NZZOZ Uzdrowisko Rabka Adres Ul. Dietla 5, Rabka Zdrój Ul. Połoniny 13, Szczawnica Ul. Zdrojowa 26, Szczawnica Ul. J. Kiepury 2a, Krynica Ul. Świdzińskiego 4, Krynica Zdrój Ul. Orkana 49, Rabka Zdrój leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych Centrum Wczasowo Lecznicze SOLAR, RZYMIANKA s. c. Ul. Zdrojowa 4, Szczawnica Ul. Garncarska 6, Rabka Zdrój

38 Lp. Typ świadczeń Nazwa placówki Adres 69. CEGIELSKI Ul. Na Banię 42, Rabka Zdrój leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych Śląskie Centrum Rehabilitacyjno im. Dr A. Szebesty RZYMIANKA s. c. Ul. Dietla 5, Rabka Zdrój Ul. Garncarska 6, Rabka Zdrój leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat NZZOZ Uzdrowisko Rabka Śląskie Centrum Rehabilitacyjno im. Dr A. Szebesty Ul. Orkana 49, Rabka Zdrój Ul. Dietla 5, Rabka Zdrój leczenie szpitalne dorosłych NZZOZ Uzdrowisko Wysowa S. A. Uzdrowisko Kraków Swoszowice Ośrodek Sanatoryjno Wypoczynkowy Posejdon Sp. z o. o Wysowa Zdrój 149 Ul. Kąpielowa 70, Kraków Ul. Spacerowa 38, Kołobrzeg

39 XII. ODDZIAŁY SZPITALNE POSIADAJĄCE KONTRAKT Z NFZ NA 2012 ROK Lp Zakres świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Choroby wewnętrzne Hospitalizacja Neurologia - Hospitalizacja Nazwa placówki SP ZOZ SP ZOZ SP ZOZ Adres Ul. Szpitalna 2, Myślenice Ul. Szpitalna 2, Myślenice Ul. Szpitalna 2, Myślenice Kontaktowy Anestezjologia i Intensywna Terapia - Hospitalizacja Choroby płuc - Hospitalizacja Choroby zakaźne Hospitalizacja Pediatria - Hospitalizacja SP ZOZ SP ZOZ SP ZOZ SP ZOZ Ul. Szpitalna 2, Myślenice Ul. Szpitalna 2, Myślenice Ul. Szpitalna 2, Myślenice Ul. Szpitalna 2, Myślenice Neonatologia Hospitalizacja II poziom referencyjny SP ZOZ Ul. Szpitalna 2, Myślenice Chirurgia Ogólna Hospitalizacja SP ZOZ Ul. Szpitalna 2, Myślenice

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2009 Aneks Organizacja profi laktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin BROSZURA

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Słowackiego 8 Tel. 061 8410 556; 061 8410 533 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA UPRAWNIENIA I ULGI 1 Osoby, które nie ukończyły

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

PORADNIK O PRAwAch PAcjeNtA

PORADNIK O PRAwAch PAcjeNtA PORADNIK o Prawach Pacjenta www.prawapacjenta.eu PRAWA PACJENTA Poradnik Wydanie II uzupełnione Ten poradnik został stworzony z myślą o wszystkich pacjentach i ich rodzinach. Jego zadaniem jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). CZĘŚĆ KARTA PRAW PACJENTA OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niŝ ubezpieczeni. PRAWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ PORADNIK prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 2 Poradnik + Prawa Pacjenta Czwartek 10 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo