POWIATOWY INFORMATOR MEDYCZNY NA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY INFORMATOR MEDYCZNY NA ROK 2012"

Transkrypt

1 POWIATOWY INFORMATOR MEDYCZNY NA ROK 2012

2 Szanowni Państwo, Z myślą o mieszkańcach Powiatu, Starostwo Powiatowe w Myślenicach wydało zaktualizowany Informator o umowach zawartych przez MOW NFZ na terenie Powiatu Myślenickiego w roku W Informatorze znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze i najpotrzebniejsze informacje nt. świadczeniodawców, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz gdzie ubezpieczeni pacjenci mogą skorzystać z nieodpłatnych świadczeń medycznych na terenie Powiatu Myślenickiego. Tym samym wyrażam nadzieję, iż przedstawione opracowanie pomoże lepiej zrozumieć wybrane zagadnienia związane ze służbą zdrowia. Serdecznie zapraszam do lektury. Tomasz Suś Wicestarosta Myślenicki

3 SPIS TREŚCI: 1. INDEKS SKRÓTÓW 2. PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH strona PLACÓWKI REALIZUJĄCE ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE I IZBY PRZYJĘĆ DOSTĘPNE NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO PORADNIE SPECJALISTYCZNE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO PLACÓWKI PSYCHIATRII I LECZENIA UZALEŻNIEŃ ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO PLACÓWKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO 21 A. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE B. OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA PLACÓWKI REALIZUJĄCE ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO WYKAZ PUNKTÓW SPRZEDAŻY PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH 23

4 10. WYJKAZ APTEK NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO A. GMINA MYŚLENICE B. GMINA DOBCZYCE C. GMINA SUŁKOWICE D. GMINA PCIM E. GMINA LUBIEŃ F. GMINA RACIECHOWICE G. GMINA SIEPRAW H. GMINA TOKARNIA I. GMINA WIŚNIOWA strona WYKAZ PLACÓWEK UZDROWISKOWYCH MAJĄCYCH UMOWĘ Z NFZ 12. ODDZIAŁY SZPITALNE POSIADAJACE KONTRAKT Z NFZ WYKAZ PORADNI STOMATOLOGICZNYCH POSIADAJĄCYCH KONTRAKT Z NFZ WYKAZ PLACÓWEK REHABILITACYJNYCH POSIADAJĄCYCH KONTRAKT Z NFZ WYKAZ PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ POSIADAJĄCYCH KONTRAKT Z NFZ WYKAZ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO 17. STAROSTWO POWIATOWE PORADNIK INTERESANTA 48 50

5 1. INDEKS SKRÓTÓW: MOW NFZ Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia POZ Podstawowa Opieka Zdrowotna PLR Praktyka Lekarza Rodzinnego ZOZ Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZZOZ Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej IPP Indywidualna Praktyka Pielęgniarska / Położnicza IPL Indywidualna Praktyka Lekarska GPP Grupowa Praktyka Pielęgniarska / Położnicza GPL Grupowa Praktyka Lekarska 3

6 2. PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Podstawową instytucją, wskazaną w ustawie, zapewniającą i finansującą świadczenia opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych oraz osób uprawionych do świadczeń opieki zdrowotnej jest NFZ. Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić ważne skierowanie oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie (aktualny raport ZUS RMUA; podbita legitymacja ubezpieczeniowa/rencisty/ emeryta; zaświadczenie z zakładu pracy lub ZUS/KRUS) dowód wpłaty na składki ubezpieczeniowe. Dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie (potwierdzone dowodem osobistym rodziców), MAJĄ ZAGWARANTOWANE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ! I. LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej potocznie zwany lekarzem rodzinnym, to lekarz posiadający specjalizację z medycyny rodzinnej lub II stopnia medycyny ogólnej. Lekarzem rodzinnym może być również internista czy pediatra. Lekarz rodzinny zleca i kieruje na: badania diagnostyczne (badania laboratoryjne), w tym kolonoskopię i gastroskopię, świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 4

7 leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową, transport sanitarny w POZ, do lekarza specjalisty lub do szpitala, realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty. W celu skorzystania z porad w ramach POZ pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru POZ nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do POZ w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. OPŁATY NIE POBIERA SIĘ W PRZYPADKU: zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta, zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną POZ, innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta. 5

8 POZ WIECZOREM, W NOCY I W DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY: Po godzinie do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. realizowane są w przychodni właściwej według miejsca zamieszkania pacjenta, jednak może on skorzystać z usług innej placówki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ lub we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ. ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ SĄ BEZPŁATNE I UDZIELANE BEZ SKIEROWANIA! SKORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ POZ W NOCY I W ŚWIĘTA UZASADNIAJĄ MIĘDZY INNYMI: zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością), infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39 C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku, bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych, bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych, biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu, nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp. 6

9 zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe). W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NIE MOŻNA UZYSKAĆ: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia. DYŻURUJĄCY W PRZYCHODNI LEKARZ UDZIELA PORAD: w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta, w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia, w przypadku nagłego zachorowania. 7

10 POMOC W SYTUACJACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA Pogotowie ratunkowe można wezwać wybierając darmowy numer alarmowy 112 lub 999, w każdym przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanowiącego zagrożenie życia, wypadku czy porodu. W takich sytuacjach nie można zwlekać z wezwaniem karetki, ponieważ każda minuta jest cenna. Pamiętaj jednak, aby nie wzywać karetki do prostego przeziębienia lub lekkiego urazu, z którym możemy udać się do lekarza rodzinnego, gdyż w tym czasie karetka może być potrzebna osobie w stanie zagrożenia życia! Sytuacją zagrożenia życia jest m.in.: *atak serca zawał, *udar mózgu, *udar słoneczny, *zaburzenia oddychania, *omdlenie-utrata przytomności, *urazy głowy, klatki piersiowej i brzucha, *oparzenia chemiczne, *porażenie prądem elektrycznym itp. II. LEKARZ SPECJALISTA: Do lekarza specjalisty skierowanie wystawia lekarz rodzinny. Specjalista zleca i kieruje na: badania kosztochłonne, jak: tomografia lub rezonans magnetyczny, leczenie szpitalne, do innego specjalisty, wykonuje niektóre zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, 8

11 badania kontrolne, orzeka o stanie zdrowia. WAŻNE: Lekarz prowadzący zleca i kieruje na badania, które są w zakresie świadczonych przez niego usług medycznych (lekarz POZ wykonuje badania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast lekarz specjalista w zakresie swojej specjalizacji medycznej). Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza leczącego prywatnie, bez umowy z NFZ. SKIEROWANIE NIE JEST POTRZEBNE DO NASTĘPUJĄCYCH LEKARZY SPECJALISTÓW: * dermatologa, * psychiatry, * okulisty, *wenerologa, * dentysty, * onkologa, * ginekologa i położnika. Do wszystkich pozostałych lekarzy specjalistów obowiązkowo trzeba mieć skierowanie!!! SKIEROWANIE NIE JEST WYMAGANE TAKŻE W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA! 9

12 DATA WAŻNOŚCI SKIEROWANIA: skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, jest ważne 18 miesięcy, od dnia jego wystawienia, skierowanie na rehabilitację leczniczą, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia, skierowanie do szpitala psychiatrycznego, jest ważne 14 dni. PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONA RECEPTA, TO DWA RAZY SPRAWDZONA!!! Odbierając receptę od lekarza należy sprawdzić czy jest prawidłowo wystawiona. Poniżej wymieniamy elementy, na które warto zwrócić uwagę: Czy moje dane, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL są prawidłowo i czytelnie wpisane? Czy jest data wystawienia recepty? Czy pieczątka i podpis lekarza są czytelne? DATA WAŻNOŚCI RECEPTY: recepta na antybiotyki jest ważna tydzień recepta na wszystkie pozostałe leki, jest ważna miesiąc 10

13 ŚWIADCZENIODAWCA MA OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta, upoważnionym organom. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. ŚWIADCZENIA MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ LUB DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I NIEOBRAZOWEJ W POZ Badania hematologiczne Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi Badania moczu i kału Badania układu krzepnięcia Badania mikrobiologiczne Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej Zdjęcia radiologiczne Wykaz szczegółowych badań wykonywanych w POZ znajdziecie Państwo na stronie internetowej: (w zakładce Zdrowie ). 11

14 EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EKUZ Karta EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Karta jest wydawana osobom ubezpieczonym, wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego, np.: w celach turystycznych, w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych, w celu podjęcia studiów, pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę, w celu poszukiwania pracy do momentu podjęcia zatrudnienia. EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w NFZ uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich. JAK OTRZYMAĆ KARTĘ EKUZ? Należy: złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Funduszu. (Wniosek można pobrać ze strony www. lub otrzymać w oddziale NFZ) wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w oddziale Funduszu. 12

15 załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach. Dokumenty ze zdjęciem (np. legitymację ubezpieczeniową lub studencką) wystarczy okazać do wglądu. Więcej informacji znajduje się na stronie: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, ul. Ciemna 6, tel , Dział Skarg i Wniosków tel

16 III. PLACÓWKI REALIZUJĄCE ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO Lp. Nazwa placówki Adres Ul. Szpitalna SPZOZ IV. SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE I IZBY PRZYJĘĆ DOSTĘPNE NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO Lp. Nazwa placówki Adres Dyspozytor: Ul. Szpitalna 2 1. SPZOZ , V. PORADNIE SPECJALISTYCZNE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO Lp. Zakres Nazwa Adres świadczeń placówki Badania Ul. Szpitalna 2 1. SPZOZ endoskopowe przewodu Ul. Drogowców 5, 2. pokarmowego - CERTUS kolonoskopia Badania endoskopowe Ul. Drogowców 5, przewodu CERTUS pokarmowego - gastroskopia w zakresie alergologii SPZOZ SPECJALMED s. c. Ul. Szpitalna Wiśniowa 317/

17 Lp w zakresie dermatologii i wenerologii w zakresie kardiologii w zakresie nefrologii Nazwa placówki DERMA - MED SPECJALMED s. c. SPZOZ SPECJALMED s. c. RABA- MEDIC Diacor sp. z o. o. Poradnia Kardiologiczna Poradnie Specjalistyczne AGA-VIT Sp. z o. o. Centrum Dializ Fresenius Nephrocare II Poradnie Specjalistyczne AGA-VIT Sp. z o. o. 15. SPZOZ 16. Zakres świadczeń Ośrodek Diagnostyczno Leczniczy Adres Ul. Szpitalna Wiśniowa 317/4 Ul. Szpitalna Wiśniowa 317/4 Ul. Plac Zgody 7, Dobczyce Ul. Żwirki i Wigury 17 Ul. Tysiąclecia 1a, Sułkowice Ul. Szpitalna 2, Ul. Tysiąclecia 1a, Sułkowice Ul. Szpitalna , , wew. 11, Pcim

18 Lp Zakres świadczeń w zakresie neurologii w zakresie gruźlicy i chorób płuc w zakresie reumatologii Nazwa placówki SPECJALMED s. c. Poradnia Neurologiczna s. c. CERTUS SPZOZ SPZOZ Ośrodek Diagnostyczno - Leczniczy SPECJALMED s.c. Adres Wiśniowa 317/4 Ul. Rynek 16, Dobczyce Ul. Drogowców 5, Ul. Szpitalna 2 Ul. Szpitalna wew. 11, Pcim Wiśniowa 317/ wew. 11, w zakresie chorób zakaźnych SPZOZ Ul. Szpitalna w zakresie chirurgii ogólnej SPZOZ Ul. Szpitalna w zakresie chirurgii dziecięcej SPZOZ Ul. Szpitalna

19 Lp. Zakres świadczeń Nazwa placówki Adres 27. w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu SPZOZ Ul. Szpitalna w zakresie urologii SPZOZ SPECJALMED s.c. Ul. Szpitalna Wiśniowa 317/ wew. 11, w zakresie otolaryngologii LARYNGOLOGIA sp. z o. o. Ul. Szpitalna Ośrodek Diagnostyczno Leczniczy Pcim LARYNGOLOGIA sp. z o. o. Ul. Rynek 16, Dobczyce w zakresie otolaryngologii LARYNGOLOGIA sp. z o. o. Ul. Szkolna 9, Sułkowice SPECJALMED s.c Wiśniowa 317/ wew. 11, Specjalistyczny Laryngolog Ul. Szpitalna 2,

20 Lp. Zakres świadczeń Nazwa placówki Adres 36. LUB-MED s. c Lubień w zakresie położnictwa i ginekologii w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży w zakresie preluksacji w zakresie okulistyki Ośrodek Diagnostyczno - Leczniczy SPECJALMED s. c. Poradnia dla Kobiet sp. z o. o. SUŁKOMED Indywidualna Praktyka Lekarska Rafał Stobiecki SPECJALMED s.c. SPECJALMED s.c. SPECJALMED s.c. OKULISTYKA s. c. OKULISTYKA s. c Pcim Wiśniowa 317/4 Ul. Jagiellońska 11, Ul. Tysiąclecia 1a, Sułkowice Ul. Rynek 16, Dobczyce Wiśniowa 317/ Wiśniowa 317/ Wiśniowa 317/4 Ul. Żwirki i Wigury 17 Ul. Rynek 16, Dobczyce wew. 11,

21 Lp. 47. w zakresie okulistyki 48. w zakresie okulistyki dla 49. dzieci Zakres świadczeń w zakresie logopedii w zakresie chorób metabolicznych w zakresie diabetologii w zakresie endokrynologii Badania tomografii komputerowej (TK) Nazwa placówki Poradnie Specjalistyczne AGA-VIT Sp. z o. o. OKULISTYKA s. c. OKULISTYKA s. c. SPECJALMED s. c. POLSIGNAL Sp. z o. o. POLSIGNAL Sp. z o. o. POLSIGNAL Sp. z o. o. Zakład Rentgena i USG Wyrobek Spółka Jawna (w SPZOZ) Adres U. Tysiąclecia 1a, Sułkowice Ul. Żwirki i Wigury 17 Ul. Rynek 16, Dobczyce Wiśniowa 317/4 Ul. Mickiewicza 9, Ul. Mickiewicza 9, Ul. Mickiewicza 9, Ul. Szpitalna 2, wew. 11,

22 VI. Lp PLACÓWKI PSYCHIATRII I LECZENIA UZALEŻNIEŃ ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO Nazwa Zakres świadczeń Adres placówki zdrowia psychicznego dla dorosłych zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Leczenie uzależnień psychologiczne SPZOZ Centrum Psychoterapii s. c. Centrum Psychoterapii s. c. SPZOZ Centrum Psychoterapii s. c. Centrum Psychoterapii s. c. Ul. Szpitalna 2, Ul. Pardyaka 5/4, Ul. Pardyaka 5/4, Ul. Szpitalna 2, Ul. Pardyaka 5/4, Ul. Pardyaka 5/4,

23 VII. PLACÓWKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO A. Opieka długoterminowa świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Lp Zakres świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym/ opiekuńczo pielęgnacyjnym w pielęgniarskiej opiece długoterminowej Nazwa placówki SPZOZ Centrum Opieki Domowej MEDICA SPECJALMED s.c. ZDROWIE s.c. ZAUFANIE PEMED s.c. Zakład Pielęgniarskiej Opieki Domowej Pielęgniarek i Położnych Ufność s. c. Adres Ul. Szpitalna Wiśniowa Wiśniowa 317/ Wiśniowa Pcim 1144 Rzemieślnicza 7 Żwirki i Wigury Tokarnia

24 Lp Zakres świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej Nazwa placówki Pielęgniarek i Położnych TROSKA s.c. Pielęgniarek i Położnych s. c. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Rapacz Adres Rynek Dobczyce Trzemeśnia Lubień B. Opieka paliatywna i hospicyjna Lp Zakres świadczeń w hospicjum domowym w hospicjum domowym dla dzieci Porada w poradni medycyny paliatywnej Nazwa placówki PEMED s.c. ZDROWIE s.c. ZDROWIE s.c. ZDROWIE s.c. Adres Ul. Rzemieślnicza Wiśniowa Wiśniowa Wiśniowa

25 VIII. PLACÓWKI REALIZUJĄCE ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO Lp. Zakres świadczeń Nazwa placówki Adres 1. Hemodializoterapia 2. Tlenoterapia domowa Centrum Dializ Fresenius Nephro Care II (w SPZOZ) ZDROWIE s.c. Ul. Szpitalna Myślenice Wiśniowa IX. WYKAZ PUNKTÓW SPRZEDAŻY PRZEDMIOTÓW ORTOP EDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka ESCULAP Żwirki i Wigury 14, Apteka Rumianek Ul. Niepodległości Myślenice Apteka Maria Tokarnia Apteka Prywatna 5. Apteka Primulka Ul. Słoneczna 3, Pl. Zgody 12, Dobczyce Apteka Eurolek Lubień Apteka Pcim Apteka Prywatna Magda Siepraw Apteka Skomielna Biała UWAGA: W SPRAWIE REFUNDACJI PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH zgłoś się do: PUNKTU INFORMACYJNO - EWIDENCYJNEGO NR 15 MOW NFZ, Ul. Szpitalna 2,, tel

26 Lp Nazwa placówki Apteka Prywatna Apteka Prywatna Apteka Prywatna Apteka Przyjazna Apteka Prywatna Adres Głogoczów 77, Głogoczów Maja 14 a, os lecia 1, Pardyaka 16 b, Rynek 10, Pod Arkadami Rynek 17, Apteka Prywatna Apteka Mandragora Apteka Dbam o Zdrowie 10. Apteka Esculap X. WYKAZ APTEK NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO A.WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY MYŚLENICE Apteka Rumianek Apteka Centrum Apteka Prywatna Słoneczna 3, Wł. Jagiełły 2, Żeromskiego 19, Myślenice Ul. Żwirki i Wigury 14, Niepodległości 8, Reja 6, Gałczyńskiego 1, Apteka Zdrowie Słoneczna 2 D,

27 B. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY DOBCZYCE Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Prywatna Pl. Zgody 12, Dobczyce Apteka Flos Rynek 16, Dobczyce Apteka Vademecum Rynek 37, Dobczyce Apteka Na Witosa Witosa 6, Dobczyce Apteka Nova Łanowa 2, Dobczyce Apteka Galenica Mostowa 16a, Dobczyce C. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY SUŁKOWICE Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Pod Kangurem 1 - go Maja 56, Sułkowice Apteka Vita Szkolna 1, Sułkowice Apteka Prywatna Szkolna 9, Sułkowice D. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY PCIM Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Prywatna Stróża 791, Stróża Apteka Prywatna Pcim 1, Pcim Apteka NOVA Pcim 615, Pcim

28 E. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY LUBIEŃ Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Eurolek Lubień 1007, Lubień F. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY RACIECHOWICE Lp. Nazwa placówki Adres Raciechowice 313, 1. Apteka Vitaminka Raciechowice G. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY SIEPRAW Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Pod Modrzewiami Siepraw 1238, Siepraw Apteka Magda Siepraw 782, Siepraw H. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY TOKARNIA Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Maria Tokarnia 400, Tokarnia I. WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA Lp. Nazwa placówki Adres 1. Apteka Prywatna Wiśniowa Apteka Prywatna Wiśniowa 317/1,

29 Lp XI. WYKAZ PLACÓWEK UZDROWISKOWYCH MAJĄCYCH UMOWĘ Z NFZ Zakres świadczeń Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym Nazwa placówki Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. NZZOZ Uzdrowisko Rabka NZZOZ Uzdrowisko Wysowa S.A. Centrum Wczasowo Lecznicze SOLAR, Fundacja Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi w Warszawie Oddział w Piwnicznej Zdroju Adres Nowotarskiego 9/ Krynica Zdrój Ul. Orkana 49, Rabka Zdrój Wysowa Zdrój 149 Ul. Zdrojowa 4, Szczawnica Ul. Krynicka 3, Piwniczna Zdrój Sekretariat: Rezerwacja: ,

30 Lp. 6. Zakres świadczeń Nazwa placówki NZZOZ Muszyna Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Adres Muszyna Ul. Mściwujewskiego 1, Muszyna GLINIK Wysowa Zdrój Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym NAUCZYCIEL WIKTOR Os. Połoniny 14, Szczawnica Ul. Łopata Polska Żegiestów Zdrój Uzdrowisko Kraków Swoszowice Ul. Kąpielowa 70, Kraków Ośrodek Sanatoryjno Wypoczynkowy Posejdon Sp. z o. o. Ul. Spacerowa 38, Kołobrzeg Wiarus Muszyna Złockie do 83 28

31 Lp. 13. Zakres świadczeń Nazwa placówki SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres Ul. Nitribitta 4, Krynica Zdrój Abaton Spółdzielnia Pracy Ul. Cicha 46, Krynica Zdrój Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym Rehabilitacji j REVITA Sp. z o. o. Budowlani Ul. Zielona 3, Muszyna Podegrodzie Mielec Ul. Pułaskiego 73, Krynica Zdrój Korona Ul. Mściwujewskiego Muszyna XX Wojskowy Szpital Uzdrowisk. Rehabilit. SPZOZ Ul. Świdzińskiego 4, Krynica Zdrój

32 Lp Zakres świadczeń Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci Nazwa placówki Uzdrowisko Kraków Swoszowice Ośrodek Sanatoryjno Wypoczynkowy Posejdon Sp. z o. o. Uzdrowisko Krynica Żegiestów S. A. NZZOZ Uzdrowisko Rabka NZZOZ Uzdrowisko Wysowa S. A. Centrum Wczasowo Lecznicze SOLAR, Adres Ul. Kąpielowa 70, Kraków Ul. Spacerowa 38, Kołobrzeg Ul. Nowotarskiego 9/ Krynica Zdrój Ul. Orkana 49, Rabka Zdrój Wysowa Zdrój 149 Ul. Zdrojowa 4, Szczawnica Sekretariat: Rezerwacja: NZZOZ Muszyna Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Ul. Mściwujewskiego Muszyna

33 Lp Zakres świadczeń leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci Nazwa placówki GLINIK Uzdrowisko Kraków Swoszowice Ośrodek Sanatoryjno Wypoczynkowy Posejdon Sp. z o. o. Wiarus Rehabilitacji j REVITA Sp. z o.o. Budowlani Korona Śląskie Centrum Rehabilitacyjno im. Dr A. Szebesty Z Uzdrowisko Szczawnica Adres Wysowa Zdrój 101 Ul. Kąpielowa 70, Kraków Ul. Spacerowa 38, Kołobrzeg Muszyna Złockie 79 Ul. Zielona 3, Muszyna Podegrodzie 183 Ul. Mściwujewskiego Muszyna Ul. Dietla 5, Rabka Zdrój Ul. Zdrojowa 26, Szczawnica do

34 Lp Zakres świadczeń leczenie sanatoryjne dorosłych Nazwa placówki Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. NZZOZ Uzdrowisko Rabka NZZOZ Uzdrowisko Wysowa S.A. Centrum Wczasowo Lecznicze SOLAR, Fundacja Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi w Warszawie Oddział w Krynicy Zdroju Fundacja Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi w Warszawie Oddział w Piwnicznej Zdroju NZZOZ Muszyna Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Adres Ul. Nowotarskiego 9/ Krynica Zdrój Ul. Orkana 49, Rabka Zdrój Wysowa Zdrój 149 Ul. Zdrojowa 4, Szczawnica Ul. Piękna 19, Krynica Zdrój Ul. Krynicka 3, Piwniczna Zdrój Ul. Mściwujewskiego Muszyna Sekretariat: Rezerwacja:

35 Lp Zakres świadczeń leczenie sanatoryjne dorosłych Nazwa placówki GLINIK NAUCZYCIEL WIKTOR Uzdrowisko Kraków Swoszowice Ośrodek Sanatoryjno Wypoczynkowy Posejdon Sp. z o. o. Nad Kryniczanką Sp. z o. o. Letnik Drzewiarz Wiarus Adres Wysowa Zdrój 101 Os. Połoniny 14, Szczawnica Ul. Łopata Polska 24, Żegiestów Zdrój Ul. Kąpielowa 70, Kraków Ul. Spacerowa 38, Kołobrzeg Ul. Ebersa Krynica Zdrój Ul. Podgórna 1, Krynica Zdrój Muszyna Złockie do 83 33

36 Lp Zakres świadczeń leczenie sanatoryjne dorosłych Nazwa placówki Ośrodek Sanatoryjno Leczniczy SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ABATON Spółdzielnia Pracy CEGIELSKI Budowlani DZWONKÓWKA Rehabilitacji j REVITA Sp. z o. o. Mielec Korona ZGODA Adres Sękowa Wapienne, Sękowa Ul. Nitribitta 4, Krynica Zdrój Ul. Cicha Krynica Zdrój Ul. Na Banię 42, Rabka Zdrój Podegrodzie 183 Ul. Połoniny 14a, Szczawnica Ul. Zielona 3, Muszyna Ul. Pułaskiego 73, Krynica Zdrój Ul. Mściwujewskiego Muszyna Ul. Piłsudskiego 42, Krynica Zdrój

37 Lp Zakres świadczeń leczenie sanatoryjne dorosłych Nazwa placówki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno im. Dr A. Szebesty Z.U.G. Szymgar Północ Sp. z o.o. Oddział HUTNIK Z Uzdrowisko Szczawnica Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Energetyk XX Wojskowy Szpital Uzdrowisk. Rehabilit.SPZOZ NZZOZ Uzdrowisko Rabka Adres Ul. Dietla 5, Rabka Zdrój Ul. Połoniny 13, Szczawnica Ul. Zdrojowa 26, Szczawnica Ul. J. Kiepury 2a, Krynica Ul. Świdzińskiego 4, Krynica Zdrój Ul. Orkana 49, Rabka Zdrój leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych Centrum Wczasowo Lecznicze SOLAR, RZYMIANKA s. c. Ul. Zdrojowa 4, Szczawnica Ul. Garncarska 6, Rabka Zdrój

38 Lp. Typ świadczeń Nazwa placówki Adres 69. CEGIELSKI Ul. Na Banię 42, Rabka Zdrój leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych Śląskie Centrum Rehabilitacyjno im. Dr A. Szebesty RZYMIANKA s. c. Ul. Dietla 5, Rabka Zdrój Ul. Garncarska 6, Rabka Zdrój leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat NZZOZ Uzdrowisko Rabka Śląskie Centrum Rehabilitacyjno im. Dr A. Szebesty Ul. Orkana 49, Rabka Zdrój Ul. Dietla 5, Rabka Zdrój leczenie szpitalne dorosłych NZZOZ Uzdrowisko Wysowa S. A. Uzdrowisko Kraków Swoszowice Ośrodek Sanatoryjno Wypoczynkowy Posejdon Sp. z o. o Wysowa Zdrój 149 Ul. Kąpielowa 70, Kraków Ul. Spacerowa 38, Kołobrzeg

39 XII. ODDZIAŁY SZPITALNE POSIADAJĄCE KONTRAKT Z NFZ NA 2012 ROK Lp Zakres świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Choroby wewnętrzne Hospitalizacja Neurologia - Hospitalizacja Nazwa placówki SP ZOZ SP ZOZ SP ZOZ Adres Ul. Szpitalna 2, Myślenice Ul. Szpitalna 2, Myślenice Ul. Szpitalna 2, Myślenice Kontaktowy Anestezjologia i Intensywna Terapia - Hospitalizacja Choroby płuc - Hospitalizacja Choroby zakaźne Hospitalizacja Pediatria - Hospitalizacja SP ZOZ SP ZOZ SP ZOZ SP ZOZ Ul. Szpitalna 2, Myślenice Ul. Szpitalna 2, Myślenice Ul. Szpitalna 2, Myślenice Ul. Szpitalna 2, Myślenice Neonatologia Hospitalizacja II poziom referencyjny SP ZOZ Ul. Szpitalna 2, Myślenice Chirurgia Ogólna Hospitalizacja SP ZOZ Ul. Szpitalna 2, Myślenice

PLACÓWKI UZDROWISKOWE

PLACÓWKI UZDROWISKOWE PLACÓWKI UZDROWISKOWE Lp. Zakres świadczeń Nazwa Placówki Adres Telefon 1. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. Wysowa-Zdrój 107, 2. Limba Krynicka 3, 33-350 Piwniczna-Zdrój 18 446 42 23 3. Zdrowotnej "" Centrum Wysowa

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotowała Urszula Bak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Materiały przygotowała Urszula Bak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach. Materiały przygotowała Urszula Bak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach. Pobrano z http://gosciejewo.pl Sytuacja w służbie zdrowia na terenie powiatu obornickiego

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Zachodniopomorskiego Plan na rok: 2015 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Pamiętaj jako pacjent masz prawo do: świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną; informacji o swoim stanie zdrowia; zgłaszania działań

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Pamiętaj jako pacjent świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną; informacji o swoim stanie zdrowia; tajemnicy informacji z Tobą

Bardziej szczegółowo

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: 12 - w Katowicach jednostki ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 1 12 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA ryczałt miesięczny 156,00 DO

Bardziej szczegółowo

Znak 1/KSZ/2013 Braniewo dn r.

Znak 1/KSZ/2013 Braniewo dn r. Znak 1/KSZ/2013 Braniewo dn. 20.11.2013 r. WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Stefczyka 11 14 500 BRANIEWO... MATERIAŁY KONKURSOWE Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

LECZNENIE UZDROWISKOWE

LECZNENIE UZDROWISKOWE NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZNENIE UZDROWISKOWE Warszawa, 08.09.2004

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZGODNIE Z UMOWĄ Z NFZ W ZAKRESIE POZ -u Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, zwany dalej Zakładem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 2. Szpital nosi imię św.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UMÓW na 2009r. - kupno usług medycznych z kim umowa zakres umowy okres trwania umowy

WYKAZ UMÓW na 2009r. - kupno usług medycznych z kim umowa zakres umowy okres trwania umowy Lp. nr umowy data zawarcia umowy 1. 91/2005 01.07.2005 grupowa Praktyja Lekarska HISTAMEDICA Piotr Paleń i Partnerzy 41-200 Sosnowiec ul. Grota Roweckiego 179 2. 202/05 149/2006 3. 308/06 224/06 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA Co pacjent powinien wiedzieć e- WUŚ Od stycznia 2013 roku działa system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy e- WUŚ. Przychodząc do szpitala, przychodni,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa Organizacja wsparcia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb medycznych dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów zasady współpracy z ośrodkami podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

08R/10002/03/01/SZP/2016

08R/10002/03/01/SZP/2016 Rok Rodzaj świadczenia Rodzaj świadczenia Opis Kod św-cy Kod umowy Nazwa świadczeniodawcy Miasto Ulica Produkt Wyróż nik 2016 0403 LECZENIE SZPITALNE 08R/10002 08R/10002/03/01/SZP/2016 Szpital w Białej

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PRAWA PACJENTA Prawa pacjenta są zbiorem praw przysługujących pacjentowi z tytułu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Kamienna Góra 25 września 2012r. Blok Porodowy i Oddział Neonatologiczny -przed remontem Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Informator Medyczny na rok 2016

Powiatowy Informator Medyczny na rok 2016 STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH Powiatowy Informator Medyczny na rok 2016 Opracowanie: M. Bajer- Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia we współpracy z zespołem pracowników Wydziału Promocji i

Bardziej szczegółowo

Nazwa placówki Telefon Adres

Nazwa placówki Telefon Adres ZAKONTRAKTOWANI PRZEZ NFZ Podstawowa opieka zdrowotna Nazwa placówki Telefon Adres NZOZ Jedynka s.c. 18 414 95 12 ul. Kazimierza Wielkiego 9a NZOZ Centrum Medyczne "Batorego" 18 442 00 06 ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta Pamiętaj jako pacjent masz prawo do: świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i udzielanych z należytą starannością; uzyskiwania wszelkich informacji o swoim

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta PARTNER: Pamiętaj jako pacjent m świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i udzielanych z należytą starannością; uzyskiwania wszelkich informacji o swoim stanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Obowiązujące druki w celu

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000026789 Oznaczenie organu: W - 14

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000026789 Oznaczenie organu: W - 14 Stan na dzień: 22--23 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 26789 Oznaczenie organu: W - 4 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka. Numer księgi rejestrowej 26789 Rubryka 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIE (tekst ujednolicony z dnia )

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIE (tekst ujednolicony z dnia ) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/54/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIE (tekst ujednolicony z dnia 20.05.2011)

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114.

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114. kierownik: Ewa Bartosik Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12,

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ

IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE ZGŁASZAJĄCY SIĘ Z DZIECKIEM DO SZPITALA OBOWIĄZANI SĄ MIEĆ KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA ORAZ (dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 października 2012 r. Poz. 2947 UCHWAŁA NR XLVII/908/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU.

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU. .. (miejscowość, data).. (Pieczątka zakładu kierującego) WNIOSEK O PRZYJECIE DO ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ CENTRUM POMOCOWEGO CARITAS im. Św. Ojca Pio ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia tel.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty Druk Nr 1/2005 Projekt z dnia 7 stycznia 2005 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 3017 UCHWAŁA NR LXI/1296/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi literami DANE

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Dąbrowskiego 13 tel. 032-228-22-40; fax 032-220-43-59

Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Dąbrowskiego 13 tel. 032-228-22-40; fax 032-220-43-59 Wykaz publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie miasta Siemianowice Śląskie świadczących usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Sucha Beskidzka, dnia 31 marca 2015 r. Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Dotyczy: Cennika zewnętrznego na rok 2015 Z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo