PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v KRAKÓW tel/fax ul.schweitzera 1/11

2 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami temperatury przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka oraz wszelkiego rodzaju suszarniach. Obudowa tych regulatorów jest hermetyczna, przystosowana jest do montażu naściennego. FUNKCJE REGULATORA Regulatory SMT-05 posiadają cały szereg funkcji. Niektóre z tych funkcji można aktywować lub dezaktywować dokonując odpowiednich ustawień w pracy regulatora. 1. funkcja sterowania układem chłodniczym (agregatem) w zależności od mierzonej temperatury; 2. funkcja sterowania układem grzejnym w zależności od mierzonej temperatury; 3. funkcja sterowania mieszadłem lub wentylatorem umożliwiająca realizację następujących wariantów tego sterowania ( w zależności od dokonanych ustawień): Praca automatyczna cykliczna praca mieszadła (wentylatora), niezależna od stanu pracy agregatu (układu grzejnego); mieszadło pracuje w sposób ciągły w czasie pracy agregatu, w momencie wyłączenia się pracy agregatu mieszadło przechodzi do pracy cyklicznej; mieszadło (wentylator) pracuje jedynie w momencie włączenia pracy agregatu (układu grzejnego) wyłączona praca mieszadła (wentylatora). Praca wyzwalana ręcznie włączenie ciągłej pracy mieszadła (wentylatora) włączenie pracy mieszadła (wentylatora) na ściśle określony czas. 4. funkcja blokowania pracy mieszadła (wentylatora) oraz agregatu (układu grzejnego) w momencie otwarcia klapy zbiornika schładzalnika mleka (zadziałania wyłącznika krańcowego); 5. funkcja nadzoru pracy agregatu polegająca na możliwości ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu pracy agregatu jak i minimalnego czasu postoju agregatu; 7. funkcja pamięci wartości temperatur maksymalnych i minimalnych w całym cyklu pracy regulatora. Funkcja ta połączona jest z możliwością opóźnienia czasowego zapisywania danych temperaturowych do pamięci regulatora od momentu jego włączenia; 8. funkcja sygnalizacji alarmowej wizualna i dźwiękowa, przekroczenia zadanego przedziału temperatur. Funkcja ta połączona jest z możliwością opóźnienia czasowego włączenia systemu alarmowego regulatora od momentu jego włączenia. 9. funkcja nadzoru i sygnalizacji uszkodzenia czujnika pomiarowego Regulator wyposażany jest w : przycisk wyłączający pracę regulatora; przycisk wyłączający automatyczną pracę mieszadła (wentylatora); przycisk włączający ręczną pracę mieszadła (wentylatora); cyfrowy miernik temperatury pozwalający na bieżącą kontrolę temperatury wewnątrz urządzenia; w sygnalizację świetlną obrazującą aktualny stan pracy urządzenia chłodniczego (grzejnego) i mieszadła (wentylatora). wejście do podłączenia wyłącznika krańcowego. WYJŚCIA STEROWNICZE REGULATORA - wyjście sterowania agregatem (układem grzejnym); - wyjście sterowania mieszadłem (wentylatorem) DANE TECHNICZNE zakres pomiarowy temperatury -40,0...98,5 O C zakres temperatur sterowania -40,0 98,0 O C rozdzielczość pomiarowa miernika temperatury 1 O C poniżej -9,9 O C (rozdzielczość nastaw temperatur sterowania) 0,2 O C w zakresie -9,9 60,0 O C 0,5 O C powyżej 60,0 histereza sterowania -parametr programowany O C czas pracy mieszadła (wentylatora) - parametr programowany min czas postoju mieszadła (wentylatora) - parametr programowany min czas pracy chwilowej mieszadła (wentylatora) - parametr programowany min długość czujników pomiarowych 5m 2

3 typ czujnika temperatury termistorowy NTC rodzaj miernika temperatury cyfrowy LED obciążalność styków przekaźnika sterującego agregatem (układem grzejnym) 30A 250V AC obciążalność styków przekaźnika sterującego mieszadłem (wentylatorem) 10A 250V AC zasilanie 230 V AC 50 Hz stopień ochrony IP55 klasa bezpieczeństwa B BUDOWA Regulator SMT-05 umieszczony jest w zwartej obudowie hermetycznej przeznaczonej do montażu naściennego, zawierającej wszystkie elementy sterujące i wykonawcze: PROGRAMOWANIE W celu zapewnienia właściwego cyklu pracy regulatora należy dokonać odpowiedniego zaprogramowania parametrów pracy regulatora. Regulator fabrycznie jest zaprogramowany dla standartowych warunków pracy z przeznaczeniem do sterowania schładzalnikiem mleka. W celu zmiany fabrycznego zaprogramowania należy wejść w tryb nastaw. Dokonuje się tego poprzez długotrwałe ( 17 s) przyciśniecie przycisku oznaczonego symbolem S Po wejściu w tryb nastaw regulatora pojawia się na wyświetlaczu napis UCO. Kolejne przyciśnięcie przycisku S powoduje potwierdzenie. Następnie należy przyciskiem wpisać kod dostępu i potwierdzić przyciskiem S Po prawidłowym wejściu w tryb nastaw przyciskami, wybiera się symbol żądanego parametru. Wejście do nastaw parametru dokonuje się poprzez przyciśnięcie przycisku S. Zmianę wartości dokonuje się przyciskami,. Aby zmiana została zapisana należy potwierdzić przyciskiem S. Wyjście z trybu nastaw dokonuje przez ustawienie parametru EE i potwierdzenie przyciskiem S, albo automatycznie po upływie 17 sek. bezczynności. 3

4 Poniższy rysunek obrazuje procedurę programowania: Tabela nastaw Opis funkcji Symbol Zakres nastaw Nastawa fabryczna 1 Wejście w tryb nastaw Uc0 Kod dostępu Tryb pracy regulatora C9 0 - chłodniczy grzejny 3 Ograniczenie dolnego zakresu b ,0 O C 2 temperatury sterowania co 1,0 O C 4 Ograniczenie górnego zakresu b O C 10 temperatury sterowania co 1,0 O C 5 Histereza sterowania HI O 1 6 Minimalny czas pracy agregatu ca 0 brak funkcji 0 1, min co 1 min. 7 Maksymalny czas pracy agregatu cc 0 brak funkcji 0 0,5 9,5 h co 0,5 h 8 Minimalny czas postoju agregatu cf 0 brak funkcji 0 1, min co 1 min. 9 Czas po którym następuje wyłączenie af 0 brak funkcji 0,1 agregatu po otwarciu klapy min co 0,1 min 10 Tryb pracy mieszadła F0 0 wg czasów E1 i E2, 1 niezależna od pracy agregatu 1 ciągła podczas pracy agregatu, w czasie postoju agregatu wg czasów E1 i E2 2 jak w nastawie 1, wyłączenie przyciskiem pracy mieszadła powoduje pracę tylko w czasie pracy agregatu. 3 jak w nastawie 1, przycisk wyłączający pracę mieszadła nieaktywny. 11 Czas postoju mieszadła ei min co 1 min Czas pracy mieszadła E min co 1 min 2 13 Praca ręczna mieszadła cp 0 praca ciągła min co 1 min 14 Opóźnienie funkcji max/min oraz alarmu aa 0.24 h co 0.1h 0.3 temperaturowego po włączeniu pracy 15 Górna temperatura alarmu A O C 8 16 Dolna temperatura alarmu A O C 2 17 Alarm dźwiękowy he 1 wyłączony 4 2 włączony napięciowy 3 włączony temperaturowy 4 włączony napięciowy + temperaturowy 18 Skalowanie czujnika sterowania ** cu co 0,1 O C wartość skalowana 19 Wyjście z trybu programowania ee ** ustawione w fazie produkcji ( bez wyraźnej potrzeby nie zmieniać) 4

5 OPIS CYKLU PRACY REGULATORA W momencie podłączenia regulatora do sieci i włączenia jego pracy, regulator po zwłoce wynoszącej 5 sek., przechodzi do fazy sterowania. Regulator steruje dwoma obwodami sterowniczymi: 1. obwód sterowania agregatem chłodniczym lub obwodem grzejnym 2. obwód sterowania silnikiem mieszadła lub wentylatora. Poniżej omówiona zostanie praca dla ustawień sterowania układem chłodniczym. STEROWANIE AGREGATEM CHŁODNICZYM Sterowanie agregatem w fazie chłodzenia następuje w zależności od temperatury występującej w komorze chłodniczej. Regulator może sterować temperaturą chłodzenia w zakresie 40 do +98 O C. W celu ograniczenia zakresu sterowania tak aby uniemożliwić użytkownikowi urządzenia chłodniczego ustawienie temperatury z poza tego zakresu, należy ustawić we właściwych zakresach parametry: Ograniczenie dolnego zakresu temperatury sterowania b1, Ograniczenie górnego zakresu temperatury sterowania b2 cały zakres sterowania ograniczony zakres sterowania -40 O C dolny zakres sterowania górny zakres sterowania 99 O C 5

6 Ważne jest również właściwe ustawienie histerezy sterowania symbol w tabeli HI. Histereza sterowania jest to parametr, który wyznacza różnicę temperatury przy której następuje wyłączenie a następnie włączenie sprężarki, np. jeżeli temperatura sterowania ustawiona jest na wartość 4 O C, histereza 2 O C, to wyłączenie sprężarki nastąpi po osiągnięciu 4 O C, a ponowne włączenie po wzroście temperatury do 4+2 = 6 O C. Regulator umożliwia ustawienie histerezy sterowania w zakresie od 1 do 10 O C. 6 O C agregat włączony histereza 2 O C agregat wyłączony O 4 C - wartość nastawiona UWAGA 1. Ustawiona wartość histerezy automatycznie ogranicza skrajne wartości zakresu sterowania, tak aby nie nastąpiło przekroczenie zakresu pracy regulatora. Dla regulatora ustawionego jako chłodniczy minimalna temperatura sterowania będzie wynosiła -9 O C powiększona o wartość histerezy. Dla regulatora ustawionego jako grzejny maksymalna temperatura sterowania będzie wynosiła 98 O C pomniejszona o wartość histerezy 2. Jeżeli regulator jest ustawiony jako grzejny to występuje odwrotne działanie histerezy tzn. wyłączenie układu grzejnego następuje przy ustawionej wartości temperatury, natomiast ponowne włączenie następuje po obniżeniu się temperatury poniżej nastawionej wartości z uwzględnieniem wartości zaprogramowanej histerezy. Wartość temperatury sterowania z wcześniej zaprogramowanego zakresu ustawia się przyciskając przyciski oznaczone symbolami,. Przy czym krótkotrwałe przyciśnięcie któregokolwiek z tych przycisków powoduje wyświetlenie aktualnie nastawionej wartości, a kolejne przyciśnięcie zmianę tej wartości. Przejście na wyświetlaczu z odczytu mierzonej temperatury na odczyt nastaw temperatur sterowania sygnalizowany jest poprzez przerywane świecenie wyświetlanych cyfr. Regulator wyposażony jest w funkcje zabezpieczające sprężarkę takie jak : Minimalny czas postoju agregatu - CF, Minimalny czas pracy agregatu - CA oraz Maksymalny czas pracy agregatu - CC. Należy zwrócić uwagę, że ustawienie tych parametrów może również wpływać na rzeczywiste wahania temperatury w komorze chłodniczej. Jeżeli np. minimalny czas pracy sprężarki ustawiony został na 5 min. natomiast 6

7 temperatura sterownia została osiągnięta po 3 min, to sprężarka nie zostanie wyłączona wcześniej niż po upływie 5 min. To samo dotyczy minimalnego czasu postoju agregatu. W takim przypadku wahania temperatury w komorze chłodniczej będą większe niż wynikałoby to w ustawionej histerezy. Stan włączenia i wyłączenia agregatu sygnalizowany jest sygnalizacją świetlną umieszczoną na ściance czołowej regulatora [9]. W dowolnym momencie pracy regulatora można go wyłączyć (wyłączenie agregatu oraz pracującego w cyklu automatycznym mieszadła) przyciskając przycisk wyłączająco włączający. Stan wyłączenia regulatora ( przyciskiem) sygnalizowany jest wygaszeniem cyfr w polu wyświetlacza, świeci jedynie kropka. STEROWANIE SILNIKIEM MIESZADŁA Stan pracy mieszadła sygnalizowany jest dwoma punktami świetlnymi. - sygnalizacja włączenia pracy automatycznej lub ręcznej [7]; - sygnalizacja włączenia silnika mieszadła [8] Regulator posiada dwie możliwości sterowania pracą mieszadła: 1. PRACA AUTOMATYCZNA W cyklu tym, w zależności od dokonanych ustawień w programowaniu regulatora (parametr F0, E1, E2), sterowanie mieszadłem może być powiązanie z pracą agregatu lub całkowicie niezależne od pracy agregatu. a) Parametr F0=0 - mieszadło pracuje niezależnie od agregatu w rytm praca postój praca.. Czasy pracy i postoju mieszadła określają parametry E2 i E1; b) Parametr F0=1 - mieszadło pracuje w sposób ciągły w czasie pracy agregatu. Natomiast w momencie wyłączenia się pracy agregatu mieszadło pracuje jeszcze przez czas określony parametrem E2 i następnie przechodzi do pracy cyklicznej w rytm czasów określonych przez parametry E2 oraz E1; c) Parametr F0=2 mieszadło pracuje podobnie jak przy ustawieniu parametru F0=1 ( patrz punkt b) przy czym w momencie wyłączenia pracy mieszadła przyciskiem wyłączającym [2], mieszadło pracuje tylko łącznie z pracą agregatu. Czyli w tym wypadku przycisk [2] dezaktywuje cykliczną pracę mieszadła na czas postoju agregatu nie wyłączając przy tym pracy mieszadła w przypadku pracy agregatu. d) Parametr F0=3 - mieszadło pracuje podobnie jak przy ustawieniu parametru F0=1 ( patrz punkt b), przycisk wyłączający pracę mieszadła jest nieaktywny. Przy tym ustawieniu jest nie możliwe wyłączenie pracy mieszadła. Pracę mieszadła można w każdym momencie wyłączyć przyciskając przycisk wyłączający mieszadło [2] za wyjątkiem kiedy jest zaprogramowany parametr F0=2 (patrz punkt c) oraz F0=3 (patrz punkt d). Wyłączenie regulatora przyciskiem wyłączającym [1], powoduje również wyłączenie pracy mieszadła. Ustawienie pracy mieszadła w cyklu automatycznym sygnalizowane jest poprzez ciągłe świecenie sygnalizacji świetlnej pracy mieszadła [7]. 2. PRACA WYZWALANA RĘCZNIE 7

8 Pracę ręczną mieszadła wyzwala się przyciskając przycisk oznaczony symbolem [3]. W tym momencie następuje przerwanie automatycznej pracy mieszadła i przejście na pracę ręczną. Praca ręczna mieszadła może przebiegać w dwóch wariantach w zależności od dokonanych ustawień parametru CP. a) CP = 0 ciągła praca mieszadła; b) CP > 0 mieszadło pracuje przez czas równy ustawionej liczbie wyrażonej w minutach. Po upływie tego czasu, mieszadło przechodzi do pracy automatycznej. Funkcja ręcznej pracy mieszadła działa również przy wyłączonej pracy regulatora przyciskiem wyłączającym [1] lub wyłączonej pracy mieszadła [2]. Ręczną pracę mieszadła można w dowolnym momencie przerwać przyciskając ponownie przycisk oznaczony symbolem. Praca mieszadła wyzwalana ręcznie nie ulega przerwaniu w momencie ręcznego wyłączenia regulatora przyciskiem wyłączającym[1]. Ustawienie pracy mieszadła w cyklu ręcznym sygnalizowane jest poprzez migające świecenie sygnalizacji świetlnej pracy mieszadła [7]. UWAGA: Brak świecenia sygnalizacji świetlnej mieszadła [8], [7] oznacza, że dokonano wyłączenia automatycznej pracy mieszadła jednocześnie nie włączono pracy ręcznej. WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY KLAPY Regulator wyposażony jest w możliwość podłączenia zewnętrznego wyłącznika krańcowego klapy zbiornika. Zasada działania tego wejścia polega na natychmiastowym wyłączaniu pracy mieszadła w momencie zwarcia tego wejścia dokonanego przez podłączony wyłącznik krańcowy klapy. Równocześnie, w zależności od dokonanych ustawień w regulatorze parametr AF, istnieje możliwość wyłączenia pracy agregatu. Wyłączenie pracy agregatu następuje z zadanym opóźnieniem w stosunku do sygnału otwarcia klapy, tak aby chwilowe otwarcie nie powodowało natychmiastowego przerwania pracy agregatu. Powrót do ponownej pracy agregatu następuje po zaniku sygnału otwarcia klapy z uwzględnieniem zaprogramowanego minimalnego czasu postoju agregatu. Powrót pracy mieszadła (wg przerwanego cyklu) następuje po zaniku sygnału otwarcia klapy z opóźnieniem 5 sekundowym. UWAGA: Standardowo sygnałem otwarcia klapy jest zwarcie odpowiednich wejść regulatora przez zewnętrzny wyłącznik krańcowy. Możliwe jest również wykonanie regulatora z odwrotnym działaniem wejścia wyłącznika krańcowego. 8

9 FUNKCJA PAMIĘCI WARTOŚCI TEMPERATUR MAKSIMUM I MINIMUM Regulator posiada funkcję rejestrowania w wewnętrznej pamięci wartości temperatur maksymalnych i minimalnych, które występują w całym cyklu pracy regulatora. Funkcja ta umożliwia kontrolę czy towar jest przechowywany w prawidłowych warunkach temperaturowych. W momencie włączenia urządzenia do pracy po upływie zaprogramowanego opóźnienia (parametr AA- patrz tabela) następuje zapisywanie do pamięci wartości minimalnych i maksymalnych temperatur. Programowalny czas opóźnienia włączenia się tej funkcji pozwala na wstępne schłodzenie świeżego towaru i tym samym nie uwzględnianie maksymalnej temperatury w momencie uruchomienia urządzenia. Czas ten należ dobrać do rzeczywistych warunków pracy urządzenia. Nastawa fabryczne wynosi 18 min. W dowolnym momencie można dokonać odczytu występujących dotychczas wartości maksymalnych i minimalnych. Poniższy rysunek obrazuje dokonywanie odczytu: UWAGA W przypadku braku wpisów wartości maksymalnych i minimalnych temperatury w pamięci regulatora ukazuje się symbol --- Kasowanie pamięci wartości maksymalnych i minimalnych następuje automatycznie po wyłączeniu regulatora przyciskiem wyłączającym. Zanik napięcia zasilania powoduje również kasowanie pamięci. W dowolnej chwili można również dokonać ręcznego skasowania dotychczasowych wartości maksymalnych i minimalnych. Poniższy rysunek obrazuje ręczne kasowanie pamięci FUNKCJA SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PRZEKROCZENIA PRAWIDŁOWEGO ZAKRESU TEMPERATUR Regulator SMT-05wyposażony jest w funkcję sygnalizacji przekroczenia zadanego zakresu temperatur. Aby funkcja działała prawidłowo, w pierwszej kolejności należy zaprogramować zakres prawidłowych temperatur 9

10 parametr A1 (temperatura poniżej której będzie wzbudzany alarm) oraz A2 (temperatura powyżej której będzie wzbudzany alarm) (patrz tabela nastaw). Drugim parametrem, który należy określić to opóźnienie czasowe włączenia funkcji alarmowej od momentu włączenia regulatora do pracy - parametr AA. Opóźnienie to eliminuje wzbudzanie alarmu w początkowej fazie chłodzenia. Parametr ten jest wspólny z opóźnieniem w funkcji pamięci maksymalnych i minimalnych wartości temperatur. Stan przekroczenia zadanego zakresu temperatury sygnalizowany jest optycznie i dźwiękowo. W przypadku stanu alarmowego wzbudzany jest sygnalizator dźwiękowy cyklicznie na 5 sek co 1 minutę. Równocześnie na wyświetlaczu pokazują się na przemian PPP, wartość temperatury. Alarm dźwiękowy można wyłączyć dokonując odpowiedniego zaprogramowania parametru HE. SYGNALIZACJA USZKODZENIA CZUJNIKA W przypadku wykrycia przez regulator uszkodzenia czujnika sterującego, na wyświetlaczu pojawia się symbol ACU jednocześnie ulega włączeniu dźwiękowa sygnalizacja alarmowa praca agregatu i mieszadła zostaje przerwana do czasu usunięcia awarii. UWAGA Sygnalizacja uszkodzenia czujnika pojawia się również w przypadku przekroczenia zakresu mierzonych przez regulator temperatur. PODŁĄCZENIE REGULATORA DO URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO W celu podłączenia regulatora do urządzenia chłodniczego należy dokonać następujących czynności: 1. Zamocować regulator; Mocowanie regulatora przeprowadza się w następujący sposób: odkręcić wkręty pokrywy obudowy; zdjąć pokrywę; poprzez otwory mocujące przykręcić obudowę regulatora do przygotowanej konstrukcji; założyć pokrywę przykręcić wkręty pokrywy obudowy. 10

11 2. Czujnik sterujący umieścić wewnątrz komory chłodniczej w miejscu najdogodniejszym do pomiaru temperatury, a jednocześnie osłoniętym przed przypadkowym uszkodzeniem, 3. Dokonać podłączenia regulatora 11

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-04. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul. Przewóz 34/304 tel

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-04. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul. Przewóz 34/304 tel Regulatory temperatury serii SMT-4 są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami temperatury przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka oraz wszelkiego rodzaju suszarniach. Obudowa tych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05M PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul. Przewóz 34/304 tel

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05M PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul. Przewóz 34/304 tel Regulatory temperatury SMT-5M są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami temperatury przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka. Obudowa tych regulatorów jest hermetyczna, przystosowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY TYP SMT-01 SMT-02 SMT-03. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY TYP SMT-01 SMT-02 SMT-03. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKYJNO HANDLOWE INSTRUKJA REGULATOR TEMPERATURY TYP SMT-1 SMT-2 SMT-3 v.2 3-716 KRAKÓW ul. Przewóz 34/34 Tel 12 657 91 44 Regulatory temperatury serii SMT są mikroprocesorowymi, programowalnymi

Bardziej szczegółowo

PPH MAKOT 1. CHARAKTERYSTYKA.

PPH MAKOT 1. CHARAKTERYSTYKA. PPH MAKOT ul. Przewóz 34/34 3-716 Kraków 62 26 992 [Dział Techniczny] 537 872 522 [Dział Handlowy] dt@makot.pl [Dział Techniczny] biuro@makot.pl [Dział Handlowy] 1. CHARAKTERYSTYKA. Regulatory temperatury

Bardziej szczegółowo

C w zakresie poniżej -9,9 O C 0,2 (rozdzielczość nastaw temperatur sterowania) 1 O C w zakresie powyżej +100 O C

C w zakresie poniżej -9,9 O C 0,2 (rozdzielczość nastaw temperatur sterowania) 1 O C w zakresie powyżej +100 O C PPH MAKOT ul. Przewóz 34/34 3-716 Kraków www.makot.pl 537 872 522 (Dział Handlowy) 62 26 992 (Dział Techniczny) biuro@makot.pl (Dział Handlowy) dt@makot.pl (Dział Techniczny) 1. CHARAKTERYSTYKA. Regulatory

Bardziej szczegółowo

2. DANE TECHNICZNE. zakres pomiarowy temperatury

2. DANE TECHNICZNE. zakres pomiarowy temperatury PPH MAKOT ul. Przewóz 34/34 3-716 Kraków www.makot.pl 537 872 522 (Dział Handlowy) 62 26 992 (Dział Techniczny) biuro@makot.pl (Dział Handlowy) dt@makot.pl (Dział Techniczny) 1. CHARAKTERYSTYKA. Regulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMR-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMR-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax Regulatory temperatury SMR-5 są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami temperatury przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka połączonych z procesem udoju. Regulatory te przystosowane

Bardziej szczegółowo

POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA

POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA www.makot.com.pl biuro@makot.com.pl +48 12 657 91 44 +48 694 100 858 +48 698 205 361 +48 602 260 992 30-716 KRAKÓW ul. Przewóz 34/304

Bardziej szczegółowo

PPH MAKOT 1. CHARAKTERYSTYKA.

PPH MAKOT 1. CHARAKTERYSTYKA. PPH MAKOT ul. Przewóz 34/304 30-716 Kraków www.makot.pl 537 872 522 (Dział Handlowy) 602 260 992 (Dział Techniczny) biuro@makot.pl (Dział Handlowy) dt@makot.pl (Dział Techniczny) 1. CHARAKTERYSTYKA. Sterownik

Bardziej szczegółowo

PPH MAKOT 1. CHARAKTERYSTYKA. MCH-07.f MCH-07.b

PPH MAKOT 1. CHARAKTERYSTYKA. MCH-07.f MCH-07.b PPH MAKOT ul. Przewóz 34/304 30-716 Kraków 602 260 992 [Dział Techniczny] 537 872 522 [Dział Handlowy] dt@makot.pl [Dział Techniczny] biuro@makot.pl [Dział Handlowy] 1. CHARAKTERYSTYKA. Sterownik MCH-07

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-02

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE.  INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-02 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-2 3-695 KRAKÓW tel/fax 12 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury typu SCH-2 są uniwersalnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H 30-716 KRAKÓW ul.przewóz 34/304 tel 012 657 91 44 Sterowniki seria UMS-02H są uniwersalnymi programowalnymi sterownikami czasowymi.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY SERIA SCH-04. v.3

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE.  INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY SERIA SCH-04. v.3 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY SERIA SCH-4 v.3 3-695 KRAKÓW tel/fax 12 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury serii SCH-4 są uniwersalnymi

Bardziej szczegółowo

Technologia przyszłości

Technologia przyszłości Technologia przyszłości 2 www.emiloo.pl Spis treści O nas 4 Regulatory do urządzeń chłodniczych oraz grzejnych 6 MRT-1/C 8 MRT-1/CW 9 MRT-1/D 10 MRT-5/C 11 MRT-5/CW 12 MRT-6 13 MRT-7 14 MRT-8 15 Regulatory

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

stopień ochrony IP 30 klasa bezpieczeństwa ilość wyjść przekaźnikowych 8 obciążalność styków przekaźnika max 3 ilość wejść sterujących

stopień ochrony IP 30 klasa bezpieczeństwa ilość wyjść przekaźnikowych 8 obciążalność styków przekaźnika max 3 ilość wejść sterujących PPH MAKOT ul. Przewóz 34/304 30-716 Kraków www.makot.pl 537 872 522 (Dział Handlowy) 602 260 992 (Dział Techniczny) biuro@makot.pl (Dział Handlowy) dt@makot.pl (Dział Techniczny) 1. CHARAKTERYSTYKA. Sterownik

Bardziej szczegółowo

MRT-5/CW INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA KARTA GWARANCYJNA ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ R

MRT-5/CW INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA KARTA GWARANCYJNA ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ R KARTA GWARANCYJNA ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ R Zakład Elektromechaniki Chłodniczej * IGLOO*, udziela na zasadach ogólnych, gwarancji na sprawne działanie regulatora typu MRT-5/CW na okres 12-tu

Bardziej szczegółowo

IP 20 IP 52 klasa bezpieczeństwa ilość wyjść przekaźnikowych 6 obciążalność styków przekaźnika

IP 20 IP 52 klasa bezpieczeństwa ilość wyjść przekaźnikowych 6 obciążalność styków przekaźnika PPH MAKOT ul. Przewóz 34/304 30-716 Kraków www.makot.pl 537 872 522 (Dział Handlowy) 602 260 992 (Dział Techniczny) biuro@makot.pl (Dział Handlowy) dt@makot.pl (Dział Techniczny) 1. CHARAKTERYSTYKA. Sterownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-04

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-04 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-04 30-716 KRAKÓW ul.przewóz 34/304 tel 012 657 91 44 Sterowniki seria UMS-04 są uniwersalnymi programowalnymi sterownikami czasowymi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax

INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Regulator temperatury SCH-5 jest uniwersalnym sterownikiem przeznaczonym do sterowania oraz regulacji w urządzeniach chłodniczych oraz chłodniczo-grzejnych o róŝnym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Włączanie i wyłączanie Jeżeli parametr POF jest równy 1: Upewnij się że klawiatura nie jest zablokowana i żadna procedura

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA STEROWNIK G-316 DO STEROWANIA OKAPEM Wersja programu 00x x oznacza aktualną wersję oprogramowania INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA [09.08.2010] Przygotował: Tomasz Trojanowski Strona 1 SPIS TREŚCI Zawartość 1.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA

POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA 30-695 KRAKÓW ul. Schweitzera 1/11 tel./fax (012) 657-91-44 tel.kom. 694 100 858; 608 815 473 e-mail: makot_firma@op.pl www.makot.com.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 LGSA-02 - + Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

went. chłodnicy odszranianie

went. chłodnicy odszranianie 1.2 Połączenia elektryczne spręŝarka odszranianie went. chłodnicy zdalne odszranianie czujnik komory czujnik parownika układ sterowania zasilanie 2 OBSŁUGA 2.1 Informacje wstępne Urządzenie w normalnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

PPH MAKOT 1. CHARAKTERYSTYKA. UMS-02 UMS-02H UMS-04 UMS-05 UMS-T

PPH MAKOT 1. CHARAKTERYSTYKA. UMS-02 UMS-02H UMS-04 UMS-05 UMS-T PPH MAKOT ul. Przewóz 34/304 30-716 Kraków 602 260 992 [Dział Techniczny] 537 872 522 [Dział Sprzedaży] dt@makot.pl [Dział Techniczny] biuro@makot.pl [Dział Sprzedaży] 1. CHARAKTERYSTYKA. Sterowniki serii

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI PELTRON TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Sp. z o.o. ul. Turystyczna 4, 05-462 Wiązowna TEL. (22) 615-63-56, 615-25-70, FAX (022) 615-70-78, www.peltron.home.pl e - m a i l : peltron@home.pl REGULATOR PROGOWY

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) , , Fax:

Sp. z o.o Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) , , Fax: Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 020, 021, 022 R Sp z oo 41-250 Czeladź ul Wojkowicka 21 Tel (0-32) 265 70 97, 265 76 41, 763-77-77 Fax: 763 75-94 wwwmiksterpl mikster@miksterpl

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU

Bardziej szczegółowo

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku.

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku. 2 tory pomiaru temperatury - temperatura kotła (c.o.) - temperatura zasobnika (c.w.u.) 4 kanały wyjściowe - sterowanie silnika podajnika - sterowanie wentylatora nadmuchu - sterowanie pompy obiegu wody

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810. MR-elektronika Warszawa 2012

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810. MR-elektronika Warszawa 2012 MR - elektronika Instrukcja obsługi Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810 MR-elektronika Warszawa 2012 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77, tel. 22

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym WSTĘP Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego regulatora temperatury Euroster 3202 i dziękujemy za zaufanie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6

STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6 STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6 1. Bezpieczeństwo. - należy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed instalacją i użyciem sterownika - należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Plug - In sterownik Carel typu: PJ32C0000K - dokumentacja dla serwisu

Plug - In sterownik Carel typu: PJ32C0000K - dokumentacja dla serwisu Plug - In sterownik Carel typu: PJ32C0000K - dokumentacja dla serwisu PJ32C: Najbardziej kompleksowy sterownik do sterowania układem chłodniczym. Jest idealnym rozwiązaniem dla układów w których parowniki

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ESD REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . DANE TECHNICZNE Wejście: Zakres pomiarowy: 5...+5 Dokładność pomiaru: ±,5% Okres próbkowania: Rozdzielczość wskazań: Rozdzielczość nastawy: Wyświetlacz:

Bardziej szczegółowo

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu PJ32C: Najbardziej kompleksowy sterownik do sterowania układem chłodniczym. Jest idealnym rozwiązaniem dla układów w których parowniki

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK201/211 Proste termostaty cyfrowe do stacjonarnych urządzeń chłodniczych 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

PANELOWY REGULATOR PROGOWY RPP401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANELOWY REGULATOR PROGOWY RPP401 INSTRUKCJA OBSŁUGI PELTRON TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Sp. z o.o. ul. Turystyczna 4, 05-462 Wiązowna TEL. (22) 615-63-56, 615-25-70, FAX (022) 615-70-78, www.peltron.home.pl e - m a i l : peltron@home.pl PANELOWY REGULATOR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 050 FUTURE"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 050 FUTURE Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 050 FUTURE" v.1.1 Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 FAX: 763-75-94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INDU-60. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Myjki tunelowe pojemników i palet.

INDU-60. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Myjki tunelowe pojemników i palet. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-60 Przeznaczenie Myjki tunelowe pojemników i palet. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

CRT-05 CYFROWY REGULATOR TEMPERATURY CRT-05. MENU Tryb

CRT-05 CYFROWY REGULATOR TEMPERATURY CRT-05. MENU Tryb CYFROWY REGULATOR TEMPERATURY F&F Filipowski sp. j. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax (+48 42) 215 23 83; 227 09 71 POLAND http:/www.fif.com.pl e-mail: biuro@fif.com.pl GWARANCJA. Produkty

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych ELP-HE24/6

Sterownik nagrzewnic elektrycznych ELP-HE24/6 Sterownik nagrzewnic elektrycznych ELP-HE24/6 Dokumentacja techniczna 1 1. OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH I KONTROLNYCH Wyjścia przekaźnika alarmowego Wejście analogowe 0-10V Wejścia cyfrowe +24V Wyjście 0,5A

Bardziej szczegółowo

TS 430M INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TS 430M INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Opracowanie zawiera niezbędne informacje do prawidłowej instalacji i użytkowania regulatora. Prosimy o uważne przeczytanie. Jesteśmy przekonani, że praca aparatów firmy TERMOSYSTEMS da Państwu wiele

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW 42-583 Bobrowniki ul. Sienkiewicza 63 Tel. (032) 287-41-70 Fax.(032) 381-17-00 www.phu-jatex.pl biuro@phu-jatex.pl 1. DANE TECHNICZNE... 3 2. PRZEZNACZENIE... 4 3. PULPIT

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO SPIT - 805 Immobilizer transponderowy SPIT - 805 jest urządzeniem służącym do ochrony pojazdów samochodowych przed kradzieżą. Urządzenie blokuje jednocześnie

Bardziej szczegółowo

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych Dane techniczne Sterownik IBT230AC jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym

Bardziej szczegółowo

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32Y0EL00 -dokumentacja dla serwisu

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32Y0EL00 -dokumentacja dla serwisu Plug-In sterownik Carel typu: PJ32Y0EL00 -dokumentacja dla serwisu PJ32Y Idealne rozwiązanie dla nadzorowania instalacji chłodniczej wtedy kiedy istnieje potrzeba aktywnego odszraniania ( rezystancyjnie

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS!

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS! Radiowa automatyka wiatrowa Eolis RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Eolis RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 inteligentna elektronika przemysłowa UNIWERSALNY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

DIG-420 miernik programowalny 4-20mA

DIG-420 miernik programowalny 4-20mA DIG-420 miernik programowalny 4-20mA INSTRUKCJA OBSŁUGI DANE PODSTAWOWE zakres 4-20mA!" dokładność 0.1%!" charakterystyka liniowa pierwiastkowa!"!!!! zasilanie z pętli pomiarowej sterowanie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

HC1 / HC2. Regulator temperatury

HC1 / HC2. Regulator temperatury HC1 / HC2 Regulator temperatury Uwagi dotyczące miejsca użytkowania Opisywany sterownik HC1/HC2 nie powinien być używany: W środowisku gazów łatwopalnych, gazów wywołujących korozję oraz cząsteczek, które

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 80/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 80/2013 ST-104 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 80/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-104

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

S10. Instrukcja Obsługi. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Instrukcja Obsługi.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.pl S10 Instrukcja Obsługi dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Sterownik Zaworu Trójdrożnego AURATON S10 to sterownik przeznaczony do sterowania zaworem trójdrożnym. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32Y0000K -dokumentacja dla serwisu

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32Y0000K -dokumentacja dla serwisu Plug-In sterownik Carel typu: PJ32Y0000K -dokumentacja dla serwisu PJ32Y Idealne rozwiązanie dla nadzorowania instalacji chłodniczej wtedy kiedy istnieje potrzeba aktywnego odszraniania ( rezystancyjnie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 Gliwice 01.05.2008 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl Fax./tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 1. Przeznaczenie 2. Budowa. 3. Zasada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo