RENOWACJA ELEWACJ AK7 PRZEDMIAR ROBÓT. Data : Str: 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RENOWACJA ELEWACJ AK7 PRZEDMIAR ROBÓT. Data : 2010-07-09 Str: 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary"

Transkrypt

1 Budowa : woj. Pomorskie Obiekt : Armii Krajowej 7 PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT Data : Str: 1 1. ELEMENT : ELEWACJA PN-WSCH 1.1. ASORTYMENT : RUSZTOWANIA 1. KNNR MRRiB 1, m2 2. KNNR MRRiB [Ruszt.] 1, m2 3. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 32,962 m2 Osłony okien: folią polietylenową 4. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 32,962 m2 DemontaŜ osłony okien: folią polietylenową 5. KNNR MRRiB [Ruszt.] 1, m2 6. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 10,000 szt 7. kalkulacja wł. 12,480 m2 Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas robót 1.2. ASORTYMENT : OBRÓBKI BLACHARSKIE 8. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 12,250 m Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do uŝytku 9. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 15,600 m Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do uŝytku 10. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 7,500 m2 11. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 33,595 m2 Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do uŝytku 12. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 8,300 m2 Pokrycie gzymsu wieńczącego papą termozgrzewalną: jednowarstwowe 13. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 13,150 m2 Obróbki z blachy cynkowo-tytanowe grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm 14. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 20,445 m2 Obróbki z blachy cynkowo-tytanowe grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm 15. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 15,600 m Rynny dachowe półokrągłe, z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy: 15 cm 16. kalkulacja włas 1,000 kpl Usunięcie starej farby olejnej- opalanie farby gorącym powietrzem,renowacja okuć, gruntowanie drewna lakierami,lakierowanie 1.3. ASORTYMENT : NAPRAWA ELEWACJI 17. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,840 m2 Renowacja zwietrzałych ciosów płyt tynkowych elementów cokołu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na ścianach 18. KNNR MRRiB [Ruszt.] 15,600 m 19. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 41,900 m2 20. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 41,900 m2 21. KNR WACETOB Warszawa 5,850 m2 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2, mont.przy uŝyciu kotew elast. 22. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 255,267 m2 23. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 255,267 m2

2 ELEMENT : 1. ELEWACJA PN-WSCH Data : Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 187,200 m Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku: szlachetnym 25. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 21,300 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm międzyokienne parter 26. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 14,200 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm międzyokienne piętro 27. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 15,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm gzyms pod modylionami 28. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 20,350 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm nadokienne poddasze 29. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 31,200 m Profile ciągnione o szerokości w rozwinięciu: ponad 20 do 25 cm gzyms podokienny 30. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 8,200 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm podokienny parapetowy 31. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 15,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm gzyms międzykondygnacyjny I piętro 32. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 52,250 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm obramienia okienne 33. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 10,050 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm gzyms nadokienny 34. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 5,800 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm fronton 35. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 15,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm gzyms międzykondygnacyjny przyziemie 36. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 20,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm Modyliony 37. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 0, m2 38. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 327,257 m2 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikonowymi 39. KNR WACETOB Warszawa 1,995 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km 40. KNR WACETOB Warszawa 1,995 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 41. analiz własna 3,591 t utylizacja gruzu 42. Rusztowanie 1,000 kpl Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ELEMENT : ELEWACJA PN Z WYKUSZEM 2.1. ASORTYMENT : RUSZTOWANIA 43. KNNR MRRiB 0, m2 44. KNNR MRRiB 0, m2 45. KNNR MRRiB [Ruszt.] 0, m2 46. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 9,470 m2 Osłony okien: folią polietylenową 47. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 9,470 m2 DemontaŜ osłony okien: folią polietylenową

3 ELEMENT : 2. ELEWACJA PN Z WYKUSZEM Data : Str: KNNR MRRiB 0, m2 49. KNR IGM Warszawa 3,000 szt 50. kalkulacja wł. 1,800 m2 Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas robót 2.2. ASORTYMENT : OBRÓBKI BLACHARSKIE 51. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 3,000 m Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do uŝytku 52. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 5,340 m2 53. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 2,250 m2 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do uŝytku 54. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 5,340 m2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe 55. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 4,600 m2 Obróbki z blachy z cynkowo-tytanowej, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm 56. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 4,070 m2 Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm 57. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 3,000 m Rynny dachowe półokrągłe, z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy: 15 cm 2.3. ASORTYMENT : NAPRAWA ELEWACJI 58. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,200 m2 Renowacja zwietrzałych ciosów płyt tynkowych elementów cokołu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na ścianach 59. KNNR MRRiB [Ruszt.] 6,000 m 60. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 10,940 m2 61. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 10,940 m2 62. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 84,660 m2 63. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 84,660 m2 64. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 45,000 m Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku: szlachetnym 65. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm gzyms pod modylionami 66. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm nadokienne poddasze 67. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 6,200 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm gzyms nadokienny 68. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 8,200 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm podokienny parapetowy 69. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm gzyms międzykondygnacyjny I piętro 70. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 5,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm obramienia okienne 71. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 2,800 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm fronton 72. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm gzyms międzykondygnacyjny przyziemie

4 ELEMENT : 2. ELEWACJA PN Z WYKUSZEM Data : Str: KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 7,500 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm Modyliony 74. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 12,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm Kroksztyny-konsole 75. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 12,600 m Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm rozwinięcia Kroksztyny-konsole 76. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 6,200 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm Fryz 77. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 6,200 m Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm rozwinięcia Fryz 78. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 0, m2 79. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 84,660 m2 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikonowymi 80. KNR WACETOB Warszawa 1,046 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km 81. KNR WACETOB Warszawa 1,046 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 82. analiz własna 1,880 t utylizacja gruzu 83. Rusztowanie 1,000 kpl Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ELEMENT : ELEWACJA PN-ZACH 3.1. ASORTYMENT : RUSZTOWANIA 84. KNNR MRRiB 3, m2 85. KNNR MRRiB [Ruszt.] 3, m2 86. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 70,965 m2 Osłony okien I drzwi: folią polietylenową 87. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 70,965 m2 DemontaŜ osłony okien i drzwi: folią polietylenową 88. KNNR MRRiB [Ruszt.] 3, m2 89. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 11,000 szt 90. kalkulacja wł. 22,800 m2 Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas robót 3.2. ASORTYMENT : OBRÓBKI BLACHARSKIE 91. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 29,000 m Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do uŝytku 92. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 51,600 m Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do uŝytku 93. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 18,500 m2 94. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 60,650 m2 Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do uŝytku 95. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 18,500 m2 Pokrycie gzymsu wieńczącego papą termozgrzewalną: jednowarstwowe 96. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 29,525 m2 Obróbki z blachy cynkowo-tytanowe grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm

5 ELEMENT : 3. ELEWACJA PN-ZACH Data : Str: KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 31,125 m2 Obróbki z blachy cynkowo-tytanowe grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm 98. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 29,000 m Rynny dachowe półokrągłe, z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy: 15 cm 3.3. ASORTYMENT : RENOWACJA DRZWI 99. kalkulacja włas 1,000 kpl Usunięcie starej farby olejnej- opalanie farby gorącym powietrzem,renowacja okuć, gruntowanie drewna lakierami,lakierowanie 3.4. ASORTYMENT : NAPRAWA ELEWACJI 100. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,600 m2 Renowacja zwietrzałych ciosów płyt tynkowych elementów cokołu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na ścianach 101. KNNR MRRiB [Ruszt.] 29,000 m 102. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 62,500 m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 62,500 m KNR WACETOB Warszawa 9,700 m2 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2, mont.przy uŝyciu kotew elast KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 618,222 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 618,222 m KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 435,000 m Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku: szlachetnym 108. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 35,700 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm międzyokienne parter 109. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 23,800 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm międzyokienne piętro 110. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 29,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm gzyms pod modylionami 111. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 32,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm nadokienne poddasze 112. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 58,000 m Profile ciągnione o szerokości w rozwinięciu: ponad 20 do 25 cm gzyms podokienny 113. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 14,200 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm podokienny parapetowy 114. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 29,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm gzyms międzykondygnacyjny I piętro 115. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 92,150 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm obramienia okienne 116. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 8,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm gzyms nadokienny 117. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 14,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm fronton 118. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 29,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm gzyms międzykondygnacyjny przyziemie 119. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 37,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm Modyliony 120. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 38,800 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm detale architektoniczne balkonu 121. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 1, m2

6 ELEMENT : 3. ELEWACJA PN-ZACH Data : Str: KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 618,222 m2 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikatowymi 123. KNR WACETOB Warszawa 2,030 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km 124. KNR WACETOB Warszawa 2,030 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 125. analiz własna 3,654 t utylizacja gruzu 126. Rusztowanie 1,000 kpl Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, ELEMENT : ELEWACJA ZACH Z WYKUSZEM 4.1. ASORTYMENT : RUSZTOWANIA 127. KNNR MRRiB 0, m KNNR MRRiB 0, m KNNR MRRiB [Ruszt.] 0, m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 9,470 m2 Osłony okien: folią polietylenową 131. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 9,470 m2 DemontaŜ osłony okien: folią polietylenową 132. KNNR MRRiB 0, m KNR IGM Warszawa 3,000 szt 134. kalkulacja wł. 1,800 m2 Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas robót 4.2. ASORTYMENT : OBRÓBKI BLACHARSKIE 135. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 3,000 m Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do uŝytku 136. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 5,340 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 2,250 m2 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do uŝytku 138. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 5,340 m2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe 139. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 4,600 m2 Obróbki z blachy z cynkowo-tytanowej, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm 140. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 4,070 m2 Obróbki z blachy z cynkowo-tytanowej o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm 141. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 3,000 m Rynny dachowe półokrągłe, z blachy cynowo-tytanowej, o średnicy: 15 cm 5. ELEMENT : NAPRAWA ELEWACJI 142. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,200 m2 Renowacja zwietrzałych ciosów płyt tynkowych elementów cokołu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na ścianach 143. KNNR MRRiB [Ruszt.] 6,000 m

7 ELEMENT : 5. NAPRAWA ELEWACJI Data : Str: KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 10,250 m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 10,200 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 84,660 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 84,660 m KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 45,000 m Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku: szlachetnym 149. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm gzyms pod modylionami 150. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm nadokienne poddasze 151. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 6,200 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm gzyms nadokienny 152. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 8,200 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm podokienny parapetowy 153. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm gzyms międzykondygnacyjny I piętro 154. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 5,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm obramienia okienne 155. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 2,800 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm fronton 156. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm gzyms międzykondygnacyjny przyziemie 157. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 7,500 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm Modyliony 158. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 12,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm Kroksztyny-konsole 159. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 12,600 m Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm rozwinięcia Kroksztyny-konsole 160. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 6,200 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm Fryz 161. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 6,200 m Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm rozwinięcia Fryz 162. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 0, m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 84,660 m2 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikonowymi 164. KNR WACETOB Warszawa 1,046 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km 165. KNR WACETOB Warszawa 1,046 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 166. analiz własna 1,880 t utylizacja gruzu 167. Rusztowanie 1,000 kpl Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 129, 130, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, ELEMENT : ELEWACJA PD-ZACH

8 ELEMENT : 6. ELEWACJA PD-ZACH Data : Str: ASORTYMENT : RUSZTOWANIA 168. KNNR MRRiB 1, m KNNR MRRiB 1, m KNNR MRRiB [Ruszt.] 1, m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 1,800 m2 Osłony okien: folią polietylenową 172. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 1,800 m2 DemontaŜ osłony okien: folią polietylenową 173. KNNR MRRiB 1, m KNR IGM Warszawa 3,000 szt 175. kalkulacja wł. 8,480 m2 Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas robót 6.2. ASORTYMENT : OBRÓBKI BLACHARSKIE 176. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 5,300 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 10,120 m2 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do uŝytku 178. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 5,300 m2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe 179. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 7,600 m2 Obróbki z blachy z cynkowo-tytanowej, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm 180. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 2,520 m2 Obróbki z blachy z cynkowo-tytanowej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm 6.3. ASORTYMENT : NAPRAWA ELEWACJI 181. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,120 m2 Renowacja zwietrzałych ciosów płyt tynkowych elementów cokołu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na ścianach 182. KNNR MRRiB [Ruszt.] 21,600 m 183. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 33,260 m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 33,260 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 230,231 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 230,231 m KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 97,200 m Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku: szlachetnym 188. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 2,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm gzyms nadokienny 189. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 2,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm podokienny parapetowy 190. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 10,800 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm gzyms międzykondygnacyjny I piętro 191. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 11,600 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm obramienia okienne

9 ELEMENT : 6. ELEWACJA PD-ZACH Data : Str: KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,200 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm fronton 193. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 10,800 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm gzyms międzykondygnacyjny przyziemie 194. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 1,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm Modyliony 195. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 12,600 m Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm rozwinięcia Kroksztyny-konsole 196. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 2,000 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 35 do 40 cm Fryz 197. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 32,400 m Profile o szerokości w rozwinięciu: ponad 30 do 35 cm międzyokienne parter 198. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 0, m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 84,660 m2 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikatowymi 200. KNR WACETOB Warszawa 1,058 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km 201. KNR WACETOB Warszawa 1,058 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 202. analiz własna 1,944 t utylizacja gruzu 203. Rusztowanie 1,000 kpl Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 170, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, ELEMENT : ELEWACJA PD-WSCH 7.1. ASORTYMENT : RUSZTOWANIA 204. KNNR MRRiB 3, m KNNR MRRiB 3, m KNNR MRRiB [Ruszt.] 3, m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 38,783 m2 Osłony okien: folią polietylenową 208. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 37,783 m2 DemontaŜ osłony okien: folią polietylenową 209. KNNR MRRiB 2, m KNR IGM Warszawa 7,000 szt 7.2. ASORTYMENT : OBRÓBKI BLACHARSKIE 211. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 29,580 m Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do uŝytku 212. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 25,080 m Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do uŝytku 213. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 7,050 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 28,851 m2 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do uŝytku

10 ELEMENT : 7. ELEWACJA PD-WSCH Data : Str: KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 7,050 m2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe 216. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 15,163 m2 Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm 217. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 11,413 m2 Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm 218. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 29,080 m Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm 219. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 25,080 m Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej, o średnicy: 15 cm 7.3. ASORTYMENT : NAPRAWA ELEWACJI 220. KNNR MRRiB 24,700 m 221. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 44,200 m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 44,200 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 202,980 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 202,970 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 202,970 m2 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 226. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 1, m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 184,370 m2 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikatowymi 228. KNR WACETOB Warszawa 5,060 m2 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2, mont.przy uŝyciu kotew elast Rusztowanie 1,000 kpl Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, ELEMENT : ELEWACJA PD-ZACH 8.1. ASORTYMENT : RUSZTOWANIA 230. KNNR MRRiB 0, m KNNR MRRiB 0, m KNNR MRRiB [Ruszt.] 0, m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 7,300 m2 Osłony okien: folią polietylenową 234. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 7,300 m2 DemontaŜ osłony okien: folią polietylenową 235. KNNR MRRiB 0, m KNR IGM Warszawa 1,000 szt 8.2. ASORTYMENT : OBRÓBKI BLACHARSKIE 237. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 11,140 m Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do uŝytku 238. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 12,340 m Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do uŝytku

11 ELEMENT : 8. ELEWACJA PD-ZACH Data : Str: KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 7,050 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 8,884 m2 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do uŝytku 241. KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,899 m2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe 242. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 4,285 m2 Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm 243. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 4,599 m2 Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm 244. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 11,140 m Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm 245. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 12,340 m Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej, o średnicy: 15 cm 8.3. ASORTYMENT : NAPRAWA ELEWACJI 246. KNNR MRRiB 11,410 m 247. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 22,580 m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 22,580 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 75,270 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 75,270 m KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 75,270 m2 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 252. KNR IGM Warszawa [Ruszt.] 0, m KNR WACETOB Warszawa [Ruszt.] 75,270 m2 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikatowymi 254. KNR WACETOB Warszawa 1,800 m2 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2, mont.przy uŝyciu kotew elast Rusztowanie 1,000 kpl Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, Koniec wydruku - - -

12 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : woj. Pomorskie Obiekt : Armii Krajowej 7 Inwestor : Wspólnota mieszkaniowa-armii Krajowej LĘBORK ul. Armii Krajowej 7 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość robót ogółem :... zł Słownie :... Inwestor : Wykonawca : Egz. nr:...

PRZEDMIAR ROBÓT. Blacharsko-dekarskie - remont dachu. Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

PRZEDMIAR ROBÓT. Blacharsko-dekarskie - remont dachu. Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 291-291-291 Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Gimnazjum w Więcborku Gimnazjum w Więcborku - Budynek - łącznik z kuchnią i zapleczem Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont dachu nad częścią od ul. Miła 1. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont dachu nad częścią od ul. Miła 1. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Dąbrowskiego 151-155/Miła 1/ Botaniczna 2 Obiekt : Budynek mieszkalny Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Adres : ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Szkoła Podstawowa w Więcborku Szkoła Podstawowa - Wykonanie termomodernizacji z malowaniem elewacji Budynek

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Obiekt : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

a. ELEMENT : Roboty dekarskie

a. ELEMENT : Roboty dekarskie Budowa : Szkoła Podstawowa w Golicach Obiekt : Budynek Dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną Adres : 69-100 Słubice ul. Słubicka 1 WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU Stawka roboczogodziny R-g :... zł /

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Przebudowa budynku garaŝowego - Przecena Adres : Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 działka nr 4026 Inwestor : Starostwo Powiatowe 78-600 Wałcz ul Dabrowskiego

Bardziej szczegółowo

Podział ceny na składniki BATOREGO 3

Podział ceny na składniki BATOREGO 3 Załącznik 10a BATOREGO 3 Lp. Opis Jedn. jednostk. 1 Rozebranie rynien z blachy nie 2 Rynny dachowe półokrągłe o śr 12 cm - z blachy Ocynkowanej 3 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych okapów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń. Przedmiar robót Budowa: Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Bielsko-Biała ul. Słowackiego. Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI: PŁOCK, ul. Harc. A. Gradowskiego 9A (dz. nr 1409/1) NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Blacharsko-dekarskie - remont dachu. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Blacharsko-dekarskie - remont dachu. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres : Poznań, ul. Łozowa 79a-81 Inwestor

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : Budynek szkoły Obiekt : Budynek szkoły B Adres : Kościerzyna ul. Strzelecka 1 Inwestor : Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kościerzynie 83-400 Kościerzyna ul. Strzelecka 1 Wykonawca :...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

DFF Projekt Jacek Fiuk Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT

DFF Projekt Jacek Fiuk Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT DFF Projekt Jacek Fiuk 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45443000-4 Roboty elewacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna.

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna. 1. Ściany podwórza 1. Ściany podwórza 1 KNR-0202-16-10-2 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne. Wysokość rusztowania do 16m. Ilość: 840 Jedn.: m2 2 Analiza własna Dzierżawa

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Obiekt : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Ocieplenie dachu, roboty dekarsko-blacharskie, instalacja odgromowa

Ocieplenie dachu, roboty dekarsko-blacharskie, instalacja odgromowa 1 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor :Gmina Pępowo 63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Prace remontowe dekarskie Obiekt : Prace dekarskie Adres : Kościerzyna ul. 8-go Marca 41 Prace remontowe dekarskie Inwestor : Kościerskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Hodowla Zarodowa Zwierząt "Żołędnica" Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz 1 STAN : 1.1 ELEMENT : Roboty rozbiórkowe 1 KNR 202-1604-01-00

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Obiekt : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW ORAZ POŁACI DACHOWYCH WE WSZYSTKICH SPZOZ ADRES INWESTYCJI : 60-480 POZNAŃ UL.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr:... Budowa : Roboty remontowo-budowlane w 2013 r. Obiekt : Budynek wielorodzinny ul. Drewniana 9-15

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr:... Budowa : Roboty remontowo-budowlane w 2013 r. Obiekt : Budynek wielorodzinny ul. Drewniana 9-15 PRZEDMIAR ROBÓT Egz. nr:... Budowa : Roboty remontowo-budowlane w 2013 r. Obiekt : Budynek wielorodzinny ul. Drewniana 9-15 Remont stropodachu wentylowanego poprzez wymianę pokrycia z papy na papę termozgrzewalną,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa ul.: Żymierskiego 16, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Biuro kosztorysowe KNKTBR,

Bardziej szczegółowo

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Lokalizacja Piekary Śląskie ulica M.C.Skłodowskiej 93 Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Śląskie Rodos 7.0.11 [10681] Strona 2/12 1 Kalkulacja indywidualna ELEWACJA PÓŁNOCNA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Malarskie - malowanie klatek schodowych A, B, C, D i E. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Malarskie - malowanie klatek schodowych A, B, C, D i E. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Adres : Poznań, Os. Powstańców Warszawy 1-k Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Czarnieckiego 3

Przedmiar robót Czarnieckiego 3 Przedmiar robót Czarnieckiego 3 1 Lp Normatyw Opis Suma Element: Bud.nr 3-DOCIEPLENIE BUDYNKU 1. 1. KNR 02-02-1604-0200 1. 2. KNR 00-23-2611-0100 1. 3. KNR 00-23-2611-0200 1. 4. KNR 00-23-2612-0900 1.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt dokuentacji technicznej "Teroodernizacja budynku z przeznaczenie na zaplecze koła pszczelarskiego ADRES INWESTYCJI : Zespół

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON ul. Diamentowa 18, 20-486 Lublin KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Medalionów 8 w Lublinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Budowa : Obiekt : Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty dekarskie-lewa strona od ul.piłsudzkiego

Budowa : Obiekt : Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty dekarskie-lewa strona od ul.piłsudzkiego dachowego ul.korczaka 1 R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Budynek Budynek Remont pokrycia Przedszkole nr 1 O B M I A Data : 2006-06-08 Str: 1 Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PPIOI PROBUD Sp. z o. o. Konieczki 5B 9-300 EŁK PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000- Przygotowanie terenu pod budowę 45500- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek

Bardziej szczegółowo

Spis działów przedmiaru robót

Spis działów przedmiaru robót strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 OPIERZENIE DACHU 1.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS. Remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 7a.

PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS. Remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 7a. INNOWATOR - PLUS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - P I O T R ś Y W I C A 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 p. 113, tel. (63) 245 45 77, 601 79 44 18 www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Budynek Administracyjny Gminy Lubrza Obiekt : j.w Adres : 66-218 Lubrza ul. Świebodzińska 68 WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU Stawka roboczogodziny R-g :... zł / r-g Narzut kosztów pośrednich

Bardziej szczegółowo

INNOWATOR - PLUS PRZEDMIAR ROBÓT

INNOWATOR - PLUS PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - P I O T R Ż Y W I C A 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 p. 113, tel. (63) 2454577, 601794418 www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl Nazwa zadania: Remont dachów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. ul. Toruńska 172A/ Bydgoszcz. Sporządził. inż. Jakub Przybylski. Bydgoszcz lipiec 2012 r.

Przedmiar. ul. Toruńska 172A/ Bydgoszcz. Sporządził. inż. Jakub Przybylski. Bydgoszcz lipiec 2012 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV Budowa Biuro kosztorysowe REMONT DACHU BUDYNKU PŁYWALNI REKREACYJNO-SPORTOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 7 W WARSZAWIE - roboty remontowe 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Jastrowie, ul. Kieniewicza 16 Inwestor ZGM w Jastrowiu 64-915, ul. Kieniewicza 9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica. Kod CPV : Robory budowlane. Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica. Kod CPV : Robory budowlane. Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO STRONA TYTUŁOWA Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica Kod CPV : 45000000-7 Robory budowlane Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO Adres : 47-150 Lesnica UL.Plac Narutowicza 26 Inwestor : Gmina Leśnica Adres

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu Przedmiar robót Budowa: Przychodnia Rejonowa w śywcu,ul.kopernika 49 Obiekt: Wymiana pokrycia dachowego Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu ul Krasińskiego 13 strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica. Kod CPV : Robory budowlane. Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica. Kod CPV : Robory budowlane. Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO STRONA TYTUŁOWA Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica Kod CPV : 45000000-7 Robory budowlane Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO Adres : 47-150 Lesnica UL.Plac Narutowicza 26 Inwestor : Gmina Leśnica Adres

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Zadanie : Obiekty Nadleśnictwa Wronki Obiekt : Leśniczówka Kłodzisko Adres : Pakawie 9; 64-510 Wronki Inwestor : PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wronki Nadolnik 1; 64-510

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Roboty remontowe i renowacyjne Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki

Przedmiar robót Roboty remontowe i renowacyjne Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 4522320-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki Adres obiektu budowlanego: Nazwa i

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im.bohaterów Warszawy - remont dachu. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. opisu 1 DACH NAD ŁĄCZNIKIEM - WEJŚCIE GŁÓWNE 1.1 KNR

Zespół Szkół im.bohaterów Warszawy - remont dachu. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. opisu 1 DACH NAD ŁĄCZNIKIEM - WEJŚCIE GŁÓWNE 1.1 KNR 1 DACH NAD ŁĄCZNIKIEM - WEJŚCIE GŁÓWNE 1.1 KNR Naprawa rur spustowych,zdjęcie,wyprostowanie,wstawienie małych łatek,zawieszenie 7,000 m 2 * 3,5 = 7,000 Razem = 7,000 1.2 KNR 1.3 KNR 1.4 KNRu 1.5 KNR 0535-0700

Bardziej szczegółowo

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar 1 Elewacja 1 KNR 4-01 d.1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety (6*1.02+0.66*2+1.76+1.02+1.72+0.77+1.05*3+0.7*3+1.05*3+1.69*4+2.49*2+ 1.05*3+1.69+0.6+0.8*2)*0.25

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11 Numer sprawy: GKLP.271.10.2019 Załącznik nr 11 Przedmiar robót na roboty budowlane pod nazwą: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY"

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY KONSTRUKTOR mgr inŝ. K. Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY" NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na hali Zespołu Szkół Im. Noblistów Polskich ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką

Bardziej szczegółowo

A. Roboty rozbiórkowe

A. Roboty rozbiórkowe Budowa : Zamiana konstrukcji dachu Obiekt : Budynek OSP -Wturek gm. Wilczyn Adres : Wturek gm. Wilczyn P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-09-03 Str: 1 A. Roboty rozbiórkowe 1. KNR 401-0535-04-00 IGM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Przedmiar robót Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Budowa: Warsztaty Szkolne ZSZ Rawicz Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/ZORD/2018

Przedmiar robót 2/ZORD/2018 Przedmiar robót 2/ZORD/2018 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej ul. Batalonów Chłopskich 38 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja 15 Załącznik nr 4 1. Roboty rozbiórkowe dachu 1 KNR 2-02W 1609-01-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne,o wysokości do 10 m 1. 18,50*7,40 136,90 2. (18,50*1,0)*6,6

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu. Budowa: Obiekt: Rodzaj robót:

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu. Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY CPV: Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu Poziomy cen: poziom... cen... robót...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

Przedmiar robót REMONT I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA KWADRAT, JOANNA SROKOSZ 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL.BOH. WARSZAWY 26/18 Przedmiar robót REMONT I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO Budowa: 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. Ks. Piotra Skargi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV :

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: Remont budynku nr 5 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : 456-7 45- INWESTOR: 5 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU 5 6 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 7 UŻYTKOWNIK: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

"NAKŁADCZY" Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

NAKŁADCZY Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 "NAKŁADCZY" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45332300-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 3

Przedmiar robót Nr: 3 Inwestor: Gmina Myszyniec Plac Wolności 60 07-430 Myszyniec Jednostka projektowa: Przedmiar robót Nr: 3 Nazwa budowy: Remont pokrycia dachu Adres budowy: Olszyny 34a, 07-430 Myszyniec Obiekt: Budynek Publicznej

Bardziej szczegółowo

Spis działów przedmiaru robót

Spis działów przedmiaru robót strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 DACH 1.1.1 Rozebranie rynien nadającej się do użytku 1.1.2 Rozebranie rur spustowych nadającej się do użytku 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S N A K Ł A D C Z Y /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S N A K Ł A D C Z Y /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2014-07-02 Budowa: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, KOŁO, UL. KS. SERAFINA OPAŁKI 18 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45442100-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Zadanie : Kod CPV : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze Zadanie : Budynek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY GLIWICE Obiekt lub rodzaj robót: REMONT ELEWACJI Z OCIEPLENIEM Lokalizacja: GLIWICE UL.PSZCZYŃSKA 67 - M.SKŁODOWSKIEJ 2 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Naprawa konserwacyjna dachów. Wartość kosztorysowa robót :... zł

Naprawa konserwacyjna dachów. Wartość kosztorysowa robót :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Szkoła Podstawowa nr 70 w Poznaniu. Obiekt : Naprawa dachów. Adres : Poznań, ul. Piękna Inwestor : Urząd Miasta Poznań - Wydział Oświaty Poznań, Plac Kolegiacki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Jastrowie Jedności Robotniczej 3-5 Inwestor ZGM Jastrowie ul. Kieniewicza 9, 64-915 Jastrowie Koszty zakupu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Załącznik nr 5/1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Opis robót : Docieplenie nowej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Budynekadministracyjny Gminy Nurzec Stacja Budynek administracyjny Gminy ul.żerczycka 33,17-330 Nurzec Stacja istniejacym

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : reont pokrycia 1/2 dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Ul. Łokietka 22 w Szczecinie (Lokal uŝytkowy ) INWESTOR : ZBiLK R-10 ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. Łokietka 22

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reontu dachów budynków 21,27,52. ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Janickiego 33 INWESTOR : Zachodniopoorski

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2015-04-02 Budowa: Modernizacja dachu obiektu przy ulicy Pokoju Obiekt: CHORZÓW, UL. POKOJU Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 41-500 Chorzów, ul.

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y PUH MER-BUD STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kościół p.w.matki Boskiej Wniebowziętaj Obiekt : jw. Adres : Puszczykowo ul. Kościelna 1 62-040 Puszczykowo Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r.

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r. Przedmiar robót Nazwa inwestycji Adres inwestycji 76-009 Bonin, działka nr 22/111 Inwestor Zespół Szkół Cenrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 76-009 Bonin Sporządziła Irena Grunwald Koszalin,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont elewacji tylnej (od strony dziedzińca) Budowa: Kraków ul. Zacisze 5 Obiekt: Budynek usługowy Zamawiający: Małopolski Urząd Wjewódzki Kraków ul. Basztowa 22 w imieniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r.

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa Bukowa 2, Koronowo Inwestor ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo Biuro kosztorysowe Biuro inŝynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku Przedmiar robót Data: 2011-07-04 Budowa: Dom Nauczyciela Nr STWiOR: SST-7/2011 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Lokalizacja: Piekielnik Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/04/2014

Przedmiar robót Nr: 1/04/2014 Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach ul. Warszawska 42 40-008 Katowice Wykonawca: 2014-04-29 Przedmiar robót Nr: 1/04/2014 Nazwa budowy: Remont pokrycia dachu i kominów, uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

ZGM TBS Sp z o.o. P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Szczecinek Temat nr : 240-000-0000 KOBRA wer. 9.0

ZGM TBS Sp z o.o. P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Szczecinek Temat nr : 240-000-0000 KOBRA wer. 9.0 Budowa : Bud.mieszkalny ul.lipowa 35 Obiekt : Roboty remontowo budolane Adres : Szczecinek ul.lipowa 35 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 PODSTWY KNR I KNNR SĄ TYLKO POGLĄDOWE.SŁUŻĄ DO OPISU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego budynku nr 52 (braa nr:14,15,16,17) w Szczecinie przy ul. Janickiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków Biuro Inwestycji i Remontów U.M. Piotrkowa Tryb. ul. Szkolna 8 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000- Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Adres : Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Kosztorys opracowali: Czesław W. Gdowik,...

Przedmiar Robót. Kosztorys opracowali: Czesław W. Gdowik,... Przedmiar Robót Data: 2010-08-16 Budowa: Roboty remontowe dachu budynku SUW w Czarnej Obiekt: Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Czarnej Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej 37-125 Czarna 260, budynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty malarskie - malowanie klatki schodowej. Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinn. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty malarskie - malowanie klatki schodowej. Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinn. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 261-261-261 PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa PRZEDMIAR ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 261-261-261 Data: 2017-06-09 Str. 1 Lp. Podstawa

Bardziej szczegółowo

INNOWATOR - PLUS PRZEDMIAR ROBÓT. Termomodernizacja budynku II Liceum w Koninie. Adres: Konin, ul. 11 Listopada 7a.

INNOWATOR - PLUS PRZEDMIAR ROBÓT. Termomodernizacja budynku II Liceum w Koninie. Adres: Konin, ul. 11 Listopada 7a. INNOWATOR - PLUS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - P I O T R ś Y W I C A 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 p. 113, tel. (63) 245 45 77, 601 79 44 18 www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7. Budowa : PTBS. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7. Budowa : PTBS. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 004-000-0007 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : PTBS Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7 Inwestor : Poznańskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni. 1. Docieplenie budynku SOSW nr 1 w Gdyni ul.płk.dąbka

Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni. 1. Docieplenie budynku SOSW nr 1 w Gdyni ul.płk.dąbka Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni PRZEDMIAR ROBÓT Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość przedmiaru technicznej Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek mieszkalny wielorodzinny. Remont klatek schodowych z malowaniem. Wspólnota Mieszkaniowa

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek mieszkalny wielorodzinny. Remont klatek schodowych z malowaniem. Wspólnota Mieszkaniowa STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 248-248-248 PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu papowego, wraz z dociepleniem

Bardziej szczegółowo

ELEMENT : A. Roboty ciesielskie

ELEMENT : A. Roboty ciesielskie B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Wołczyński Ośrodek Kultury w Wołczynie A d r e s : Wołczyn, ul.opolska 2 Data : 2007-04-02 Str: 1 ELEMENT : A. Roboty ciesielskie Poz. 1. KNR 401-0414-08-00 419,840

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: Nazwa robót: Docieplenie ścian elewacji budynku na os. Wojska Polskiego 6 * Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń bud 8 INWESTOR : PAN ZDN

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont Elewacji Blok VI -ul. Ormiańska 10,8,6,6A,4,2 - zał. do SIWZ znak:1/zp/p.n./r.b./2013

Kosztorys ofertowy. Remont Elewacji Blok VI -ul. Ormiańska 10,8,6,6A,4,2 - zał. do SIWZ znak:1/zp/p.n./r.b./2013 Kosztorys ofertowy Remont Elewacji Blok VI -ul. Ormiańska 10,8,6,6A,4,2 - zał. do SIWZ znak:1/zp/p.n./r.b./2013 Data: 2013-02-21 Budowa: Remont elewacji, wymiana obróbek blacharski, rynien i rur spustowych

Bardziej szczegółowo

1. KNR IGM Warszawa 0,350 m3 Rozebranie murów, z cegły na zaprawie : -cementowej - ścianka zasieku na piasek

1. KNR IGM Warszawa 0,350 m3 Rozebranie murów, z cegły na zaprawie : -cementowej - ścianka zasieku na piasek Budowa : ROBOTY BUDOWLANE Obiekt : Obiekt szkolny - Gimnazjum nr 20 w Poznaniu Adres : Poznań, ul. Główna 42 Str: 1 A. DZIAŁ : Roboty budowlane Symbol : 00 A.1. ROZDZIAŁ : Roboty przygotowawcze - rozbiórki

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 2/6. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 2/6. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 45410000-4 - Tynkowanie Budowa bud.nr 104 w kompleksie

Bardziej szczegółowo