Spis działów przedmiaru robót

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis działów przedmiaru robót"

Transkrypt

1

2 strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 OPIERZENIE DACHU Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Montaż impregnowanych desek pod obróbkę blacharską Obróbki blacharskie z blachy ocynkowana, malowana proszkowo, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 1.2 ODWODNIENIE BUDYNKU Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nad i podrynnowy Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 12 cm, blacha ocynkowana Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, szerokość w rozwinięciu do 25 cm - pas nad i podrynnowy Remonty cząstkowe chodników, kostka - rozebranie fragmentu chodnika wzdłuż korytka i ponowny montaż po wykonaniu odwodnienia Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - podbudowa z betonu B10 do osadzenia korytka odwadniającego Koryko odwadniające, betonowe o średnicy przepływu 15cm przykryte od góry rusztem stalowym ocynkowanym 1.3 ELEWACJA Czasowy demontaż wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, lamp halogenowych, nr policyjnych, kratek, wyłaczników oświetlenia, dzwonków itp Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją, 1-krotne Uzupełnienie tynków zewnętrznych, tynk elewacyjny cienkowarstowy - przyjęto 5% powierzchni ubytków Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 do ścian - zlicowanie (wyrównanie) podcięcia na cokole z płaszczyzną elewacji parteru Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 do ścian - uzupełnienie warstwy dociepleniowej w miejschach rozebranych ścianek szklanych Przyklejenie warstwy siatki, ściany Przyklejenie warstwy siatki, ościeża Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, wyprawa na ścianach płaskich Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm Okładzina z betonu architektonicznego gr.2cm Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20 m Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Czas pracy rusztowań Ponowny montaż wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, lamp halogenowych, nr policyjnych, kratek, wyłaczników oświetlenia, dzwonków itp. 1.4 SCHODY ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNIA Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - podest nr 4, Rozebranie posadzek z płytek - podesty nr 1,2, Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1 warstwa Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - podesty nr 4, Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe Elastyczna powłoka wodoszczelna, dwuskładnikowa Okładziny podestów z płytek kamionkowych "Gres", antypoślizgowe i mrozoodporne na zaprawach klejowych Reprofilacja nawierzchni z kostki przy wejściu do warsztatów 1.5 ZAMUROWANIA Rozebranie ścianki z cegieł (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka z pustaków szklanych Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) 1.6 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU Wywóz samochodami skrzyniowymi gruzu, do 1 km Wywóz samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1 km. krotność= Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

3 strona nr: 3 Przedmiar robót Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 OPIERZENIE DACHU KNR 401/53 5/8 ST_B-01 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6,40*0,65*2*2 = 16, ,20*0,65*2*2 = 21, (5,30+10,80+0,77+5,80*2)*0,65 = 18, Ogółem: 56,466 m2 56, Kalkulacja ST_B-04 Montaż impregnowanych desek pod obróbkę blacharską 56,466 = 56, Ogółem: 56,466 m2 56, NNRNKB 20 2/541/2 ST_B-04 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowana, malowana proszkowo, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 56,466 = 56, Ogółem: 56,466 m2 56, ODWODNIENIE BUDYNKU KNR 401/53 5/4 ST_B-01 Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku 30,02+21,60 = 51, ,98*2-0,60 = 75, ,15+21,14+19,80+21,99 = 99, Ogółem: 226,060 m 226, KNR 401/53 5/6 ST_B-01 Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku 7,50*4 = 30, ,50*4+3,50 = 33, ,00*6 = 24, Ogółem: 87,500 m 87, KNR 401/53 5/8 ST_B-01 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nad i podrynnowy (30,02+21,60)*0,25*2 = 25, (37,98*2-0,60)*0,25*2 = 37, (36,15+21,14+19,80+21,99)*0,25*2 = 49, Ogółem: 113,030 m2 113, KNRW 202/5 22/2 (1) ST_B-09 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana 226,060 = 226, Ogółem: 226,060 m 226, KNRW 202/5 29/2 (1) ST_B-09 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 12 cm, blacha ocynkowana 87,50 = 87, Ogółem: 87,500 m 87, NNRNKB 20 2/541/1 ST_B-09 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, szerokość w rozwinięciu do 25 cm - pas nad i podrynnowy 113,030 = 113, Ogółem: 113,030 m2 113, KNR 231/12 06/4 ST_B-02 Remonty cząstkowe chodników, kostka - rozebranie fragmentu chodnika wzdłuż korytka i ponowny montaż po wykonaniu odwodnienia 12,00 = 12, Ogółem: 12,000 m2 12, KNR 231/40 2/3 ST_B-02 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - podbudowa z betonu B10 do osadzenia korytka odwadniającego 0,5 = 0, Ogółem: 0,500 m3 0, KNR 231/60 6/4 analogia ST_B-09 Koryko odwadniające, betonowe o średnicy przepływu 15cm przykryte od góry rusztem stalowym ocynkowanym 12,00 = 12, Ogółem: 12,000 m 12,000

4 strona nr: 4 Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość 1.3 ELEWACJA Kalkulacja ST_B-01 Czasowy demontaż wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, lamp halogenowych, nr policyjnych, kratek, wyłaczników oświetlenia, dzwonków itp. 1 = 1, Ogółem: 1,000 kpl 1, KNR 23/2611 /1 ST_B-06 Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie Elewacja południowa 12,25*7,10-1,40*1,60*2+2,00*1,60*2 = 88, ,30*7,05+0,50*0,50*2-2,00*1,40*28 = 199, ,95*4,25 = 21, Elewacja zachodnia wewn. 11,70*4,25-0,80*1,60*2-1,30*2,00 = 44, ,60*3,60-3,40*1,60-2,55*1,60-1,70*1,60-1,25*2,00*2 = 56, Elewacja wschodnia 16,40*7,45-6,16*3,85-1,75*1,60 = 95, ,30*3,85-1,45*1,45*4-1,25*2,55*2-1,00*2,25 = 130, Elewacja południowa wewn. 22,45*3,85-2,00*1,40*5-1,25*2,00 = 69, Elewacja wschodnia wewn. 23,60*6,60-1,73*1,60*12-1,54*2,10-2,50*2,85 = 112, Elewacja zachodnia 11,20*4,25-0,80*1,60*2-1,25*2,00 = 42, ,80*6,85+0,60*0,75+0,60*0,40-1,73*1,60*20 = 156, ,55*7,45+7,20*0,70+2,65*0,55 = 55, Elewacja północna 11,65*4,25-1,40*1,60-2,00*1,60 = 44, ,45*4,25-2,00*1,60*8 = 69, ,85*7,00-1,40*1,60-1,00*2,00 = 85, Elewacja północna wewn. 33,20*7,00-8,80*3,85 = 198, ,60*1,60*11-1,10*1,10*7-2,18* 1,10-1,55*2,10 = -42, ,75*7,05-3,85*1,55-1,00*0,90-1,90* 1,55-1,40*2,52 = 27, Ościeża 121,764 = 121, Ogółem: 1 577,722 m , KNR 23/2611 /2 ST_B-06 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją, 1-krotne 1577,722 = 1 577, Ogółem: 1 577,722 m , KNR 401/72 8/2 analogia ST_B-06 Uzupełnienie tynków zewnętrznych, tynk elewacyjny cienkowarstowy - przyjęto 5% powierzchni ubytków 1577,722*0,05 = 78, Ogółem: 78,886 m2 78, KNR 23/261 2/1 ST_B-06 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 do ścian - zlicowanie (wyrównanie) podcięcia na cokole z płaszczyzną elewacji parteru Elewacja południowa 12,25*1,65 = 20, ,30*1,65 = 64, ,95*1,65 = 8, Elewacja zachodnia wewn. (11,70-1,30)*1,20 = 12, (20,60-1,25*2)*1,20 = 21, Elewacja wschodnia 10,30*1,40 = 14, (38,30-1,25*2-1,00)*1,40 = 48, Elewacja południowa wewn. (22,45-1,25)*1,25 = 26, Elewacja wschodnia wewn. (23,60-1,54)*1,50 = 33, Elewacja zachodnia (11,20-1,25)*1,20 = 11, ,80*1,20 = 36, ,55*1,20 = 7, Elewacja północna 11,65*1,05 = 12, ,45*1,05 = 23, (12,85-1,00)*1,05 = 12, Elewacja północna wewn. (33,20-1,55)*1,40 = 44, Ogółem: 399,473 m2 399, KNR 23/261 2/1 ST_B-06 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 do ścian - uzupełnienie warstwy dociepleniowej w miejschach rozebranych ścianek szklanych 1,00*2,00*2 = 4, Ogółem: 4,000 m2 4,000

5 strona nr: 5 Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość KNR 23/261 2/6 ST_B-06 Przyklejenie warstwy siatki, ściany 1577, ,764 = 1 455, Ogółem: 1 455,958 m , KNR 23/261 2/7 ST_B-06 Przyklejenie warstwy siatki, ościeża Elewacja południowa (1,40*2+1,60*2*2+2,00*2+1,60*2*2)* 0,20 = 3, (2,00*28+1,40*28*2)*0,20 = 26, Elewacja zachodnia wewn. (0,80*2+1,60*2*2+1,30*2,00*2)*0,20 = 2, (3,40+1,60*2+2,55+1,60*2+1,70+ 1,60*2+1,25*2+2,00*2*2)*0,20 = 5, Elewacja wschodnia (1,75+1,60*2)*0,20 = 0, (1,45*4+1,45*4*2+1,25*2+2,55*2*2+ 1,00+2,25*2)*0,20 = 7, Elewacja południowa wewn. (2,00*5+1,40*5*2+1,25+2,00*2)*0,20 = 5, Elewacja wschodnia wewn. (1,73*12+1,60*12*2+1,54+2,10*2)*0,20 = 12, Elewacja zachodnia (0,80*2+1,60*2*2+1,25+2,00*2)*0,20 = 2, (1,73*20+1,60*20*2)*0,20 = 19, Elewacja północna (1,40+1,60*2+2,00+1,60*2)*0,20 = 1, (2,00*8+1,60*8*2)*0,20 = 8, (1,40+1,60*2+1,00+2,00*2)*0,20 = 1, Elewacja północna wewn. (1,60*11+1,60*11*2+1,10*7+1,10*7*2+ 2,18+1,10*2+1,55+2,10*2)*0,20 = 17, (3,85+2,50*2+1,90+1,55*2+1,40+ 2,52*2)*0,20 = 4, Ogółem: 121,764 m2 121, KNR 23/261 2/8 ST_B-06 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Elewacja południowa 1,40*2+1,60*2*2+2,00*2+1,60*2*2 = 19, ,00*28+1,40*28*2 = 134, Elewacja zachodnia wewn. 0,80*2+1,60*2*2+1,30*2,00*2 = 13, ,40+1,60*2+2,55+1,60*2+1,70+ 1,60*2+1,25*2+2,00*2*2 = 27, Elewacja wschodnia 1,75+1,60*2 = 4, ,45*4+1,45*4*2+1,25*2+2,55*2*2+ 1,00+2,25*2 = 35, Elewacja południowa wewn. 2,00*5+1,40*5*2+1,25+2,00*2 = 29, Elewacja wschodnia wewn. 1,73*12+1,60*12*2+1,54+2,10*2 = 64, Elewacja zachodnia 0,80*2+1,60*2*2+1,25+2,00*2 = 13, ,73*20+1,60*20*2 = 98, Elewacja północna 1,40+1,60*2+2,00+1,60*2 = 9, ,00*8+1,60*8*2 = 41, ,40+1,60*2+1,00+2,00*2 = 9, Elewacja północna wewn. 1,60*11+1,60*11*2+1,10*7+1,10*7*2+ 2,18+1,10*2+1,55+2,10*2 = 86, ,85+2,50*2+1,90+1,55*2+1,40+ 2,52*2 = 20, Ogółem: 608,820 mb 608, KNR 23/931/ 1 ST_B-06 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 1455, , ,223 = 1 137, Ogółem: 1 137,499 m , KNR 23/931/ 2 (1) ST_B-06 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, wyprawa na ścianach płaskich 1455, ,233 = 1 015, Ogółem: 1 015,725 m , KNR 23/931/ 4 (1) ST_B-06 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm 121,764 = 121, Ogółem: 121,764 m2 121,764

6 strona nr: 6 Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Kalkulacja ST_B-06 Okładzina z betonu architektonicznego gr.2cm Elewacja południowa 12,25*1,65+0,55*5,50 = 23, ,30*1,65+0,50*5,60*2 = 70, ,95*1,65 = 8, Elewacja zachodnia wewn. (11,70-1,30)*1,20 = 12, (20,60-4,00)*1,20 = 19, Elewacja wschodnia 10,30*1,40 = 14, (38,30-3,25-1,50)*1,40+0,60*2,85*2 = 50, Elewacja południowa wewn. (22,45-1,25)*1,25+0,60*3,00 = 28, Elewacja wschodnia wewn. (23,60-1,54)*1,50+0,60*4,30 = 35, Elewacja zachodnia (11,20-1,25)*1,20 = 11, ,80*1,20+0,60*6,15*2 = 44, ,55*1,20+0,50*6,15 = 10, Elewacja północna 11,65*1,05 = 12, ,45*1,05+0,60*4,20*2 = 28, (12,85-1,00)*1,05+0,60*5,95*2 = 19, Elewacja północna wewn. (33,20-1,55)*1,40+0,60*5,60+0,60* 3,15 = 49, Ogółem: 440,233 m2 440, KNNR 2/150 4/2 ST_B-06 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20 m 1600 = 1 600, Ogółem: 1 600,000 m , KNNR 2/150 5/1 ST_B-06 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 1600 = 1 600, Ogółem: 1 600,000 m , Kalkulacja ST_B-06 Czas pracy rusztowań 1 = 1, Ogółem: 1,000 kpl 1, Kalkulacja ST_B-06 Ponowny montaż wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, lamp halogenowych, nr policyjnych, kratek, wyłaczników oświetlenia, dzwonków itp. 1 = 1, Ogółem: 1,000 kpl 1, SCHODY ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNIA KNR 401/21 2/3 ST_B-01 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - podest nr 4,5 1,54*1,00*0,15+3,28*0,50*0,15 = 0, ,40*1,20*0,15 = 0, Ogółem: 1,089 m3 1, KNR 401/811 /7 ST_B-01 Rozebranie posadzek z płytek - podesty nr 1,2,3 podest 1 1,36*3,00+1,40*3,90+(1,70+1,66)* 0,30+(5,46*2+3,30*2-1,40)*0,15 = 12, podest 2 3,50*1,80+1,10*0,38+(3,50*2+1,80)* 0,15 = 8, podest 3 5,39*1,47+1,00*1,00+(5,39*2-1,00+ 2,47*2)*0,15+(2,28+0,87)*0,40+1,47* 0,83 = 13, Ogółem: 34,615 m2 34, KNR 202/110 1/7 (4) ST_B-02 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 1,089/0,15*0,20 = 1, Ogółem: 1,452 m3 1, KNR 202/61 6/1 ST_B-02 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1 warstwa 1,089/0,15 = 7, Ogółem: 7,260 m2 7, KNR 202/21 8/1 (1) ST_B-02 Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - podesty nr 4,5 1,089 = 1, Ogółem: 1,089 m3 1,089

7 strona nr: 7 Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość KNR 202/29 0/2 (2) ST_B-02 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 1,089*35/1000 = 0, Ogółem: 0,038 t 0, KNR 39/115/ 1 ST_B-02 Elastyczna powłoka wodoszczelna, dwuskładnikowa podest 3,4 7,26 = 7, podest 1,2,3 34,615 = 34, Ogółem: 41,875 m2 41, NNRNKB 20 2/2810/5 (1) ST_B-02 Okładziny podestów z płytek kamionkowych "Gres", antypoślizgowe i mrozoodporne na zaprawach klejowych 41,875 = 41, Ogółem: 41,875 m2 41, Kalkulacja ST_B-02 Reprofilacja nawierzchni z kostki przy wejściu do warsztatów 10,00 = 10, Ogółem: 10,000 m2 10, ZAMUROWANIA KNNRW 3/31 3/2 ST_B-01 Rozebranie ścianki z cegieł (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka z pustaków szklanych 1,00*2,00*2 = 4, Ogółem: 4,000 m2 4, KNR 401/30 4/2 (1) ST_B-08 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego 1,00*2,00*0,24*2 = 0, Ogółem: 0,960 m3 0, KNR 401/711 /2 (1) ST_B-08 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) 4,00 = 4, Ogółem: 4,000 m2 4, WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU KNR 401/10 8/1 ST_B-01 Wywóz samochodami skrzyniowymi gruzu, do 1 km 84,00*0,02 = 1, ,023+4,458 = 10, (5,04+4,2)*0,1 = 0, ,089+34,615*0,015 = 1, ,00*0,12 = 0, Ogółem: 15,173 m3 15, KNR 401/10 8/4 ST_B-01 Wywóz samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1 km. krotność=9 15,173 = 15, Ogółem: 15,173 m3 15, Kalkulacja ST_B-01 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 15,173 = 15, Ogółem: 15,173 m3 15,173

Spis działów przedmiaru robót

Spis działów przedmiaru robót strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 DACH 1.1.1 Rozebranie rynien nadającej się do użytku 1.1.2 Rozebranie rur spustowych nadającej się do użytku 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11 Numer sprawy: GKLP.271.10.2019 Załącznik nr 11 Przedmiar robót na roboty budowlane pod nazwą: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu

Kosztorys ofertowy. Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu Kosztorys ofertowy Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu Wykonawca: Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych "Bud-Expert" Wojciech Pacławski

Bardziej szczegółowo

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar 1 Elewacja 1 KNR 4-01 d.1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety (6*1.02+0.66*2+1.76+1.02+1.72+0.77+1.05*3+0.7*3+1.05*3+1.69*4+2.49*2+ 1.05*3+1.69+0.6+0.8*2)*0.25

Bardziej szczegółowo

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Lokalizacja Piekary Śląskie ulica M.C.Skłodowskiej 93 Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Śląskie Rodos 7.0.11 [10681] Strona 2/12 1 Kalkulacja indywidualna ELEWACJA PÓŁNOCNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku Przedmiar robót Data: 2011-07-04 Budowa: Dom Nauczyciela Nr STWiOR: SST-7/2011 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Lokalizacja: Piekielnik Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa ul.: Żymierskiego 16, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Biuro kosztorysowe KNKTBR,

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót PRZEBUDOWA PAWILONU MIESZKALNEGO A W ZAKŁADZIE KARNYM W CHEŁMIE Tabela robót Dział nr. Roboty rozbiórkowe KNR -0 0-08 KNR -0 0-08 KNR -0 0-0 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Budowa: Remont elewacji budynku nr 1 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: dz. 4,5/3. Akr.21, obr. Poznań, ul. Kościuszki 92/98 Nazwa i kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY GLIWICE Obiekt lub rodzaj robót: REMONT ELEWACJI Z OCIEPLENIEM Lokalizacja: GLIWICE UL.PSZCZYŃSKA 67 - M.SKŁODOWSKIEJ 2 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

nad werandą: 3,66*1,58=5,7828 m2 5,783 1 1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

nad werandą: 3,66*1,58=5,7828 m2 5,783 1 1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej Numer Podstawa Opis STWiOR Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys Wymiana pokrycia dachu 1 Element Izolacja pozioma tarasu nad werandą oraz nad podestem wejściowym 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie.

Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie. Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie. I. Rusztowania i roboty przygotowawcze. 1. Osłony okien folią polietylenową 141,24

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5

Przedmiar robót. Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5 Przedmiar robót Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5 Inwestor: Główny Instytut Górnictwa, Katowice 40-166 Pl. Gwarków 1 Jednostka opracowująca kosztorys: Dział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Uniwersytet Warszawski - Wydział Chemii Remont balkonów w budynku Chemii Fizycznej Pasteura Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Uniwersytet Warszawski - Wydział Chemii Remont balkonów w budynku Chemii Fizycznej Pasteura Warszawa Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA: INWESTOR: Uniwersytet Warszawski - Wydział Chemii Remont balkonów w budynku Chemii Fizycznej Pasteura 1 02-093

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Docieplenie ścian podłużnych Rodzaj robót: Remontowo- budowlane Lokalizacja: ul.broniewskiego 3, Konin

PRZEDMIAR ROBÓT. Docieplenie ścian podłużnych Rodzaj robót: Remontowo- budowlane Lokalizacja: ul.broniewskiego 3, Konin f-ma SOFTBUD Poznań PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Koninie - termoizolacja ścian podłużnych północnej i południowej Obiekt: Docieplenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Czarnieckiego 3

Przedmiar robót Czarnieckiego 3 Przedmiar robót Czarnieckiego 3 1 Lp Normatyw Opis Suma Element: Bud.nr 3-DOCIEPLENIE BUDYNKU 1. 1. KNR 02-02-1604-0200 1. 2. KNR 00-23-2611-0100 1. 3. KNR 00-23-2611-0200 1. 4. KNR 00-23-2612-0900 1.

Bardziej szczegółowo

szt 4,00 7 KNR /13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt 4,00 8 KNR /08 szt 4,00 9 KNR /11

szt 4,00 7 KNR /13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt 4,00 8 KNR /08 szt 4,00 9 KNR /11 Przedmiar robót Obiekt Termomodernizacja budynku Remizy w Woli Rzędzińskiej dz.. nr 4763 i 4762/4 obr. Wola Rzędzińska Kod CPV 45453000-7 Budowa Remiza w Woli Rzędzińskiej dz.. nr 4763 i 4762/4 obr. Wola

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 01.01.01 ZKNR C-1 0401-05

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto. m2 1,9 1.

Formularz cenowy. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto. m2 1,9 1. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto 1 Wymiana drzwi zewnętrznych 1.1 Drzwi aluminiowe o powierzchni do 3,0 m2, osadzanie na kotwach, z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót wg nakładów rzeczowych KNR

Przedmiar robót wg nakładów rzeczowych KNR Przedmiar robót Nazwa budowy: Szkoła Podstawowa w Brzostkowie Adres budowy: Brzostków, 28-136 Nowy Korczyn Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej. Tytuł / Rodzaj robót: Docieplenie elewacji. Lp. Podstawa ustalenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego Przedmiar robót budynku głównego Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. ul. Nowaczyńskiego 1 Kosztorys opracowany przez: inż. Andrzej Koziński,... Zuzia10 (C) Datacomp 1994-01(lic. 7707) strona nr: Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Kliniczny w Białymstoku. WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził. Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia - -

Kliniczny w Białymstoku. WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził. Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia - - Unowersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-001 Białystok Waszyngtona 17 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. J Waszyngtona 17 NAZWA INWESTORA: Unowersytecki Dziecięcy Szpital

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85 Przedmiar Data: 2018-02-24 Budowa: Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Zamawiający: Gmina Skała, 32-043 Skała ul. Rynek 29 Jednostka opracowująca kosztorys: Załad

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2015-04-02 Budowa: Modernizacja dachu obiektu przy ulicy Pokoju Obiekt: CHORZÓW, UL. POKOJU Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 41-500 Chorzów, ul.

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna.

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna. 1. Ściany podwórza 1. Ściany podwórza 1 KNR-0202-16-10-2 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne. Wysokość rusztowania do 16m. Ilość: 840 Jedn.: m2 2 Analiza własna Dzierżawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Termomodernizacja

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Termomodernizacja inż. K. Andrzej Ostaniewicz Łomża, ul. Krzywe Koło 20 Data opracowania: 2011-03-03 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przedszkole Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Termomodernizacja Adres inwestycji: 18-421

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu D - Przychodni Rejonowej Rodzaj robót: Inwestor: Roboty budowlane.

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM

OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM Gm. Budynek O.S.P w Borowym / Rrace remontowe Borowe gm. 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń. Przedmiar robót Budowa: Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Bielsko-Biała ul. Słowackiego. Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlane. Budowa : Elewacja budynku WSB. Obiekt : Elewacja. Adres : ul.łabiszyńska 25 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlane. Budowa : Elewacja budynku WSB. Obiekt : Elewacja. Adres : ul.łabiszyńska 25 Warszawa STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Elewacja budynku WSB Obiekt : Elewacja Adres : ul.łabiszyńska 25 Warszawa Inwestor : Wyższa Szkoła Bankowa Adres : ul.łabiszyńska 25 ; 03-204

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Wymiana okien oraz ocieplenie ścian - szkoła nr 4 Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn.

Formularz cenowy. Wymiana okien oraz ocieplenie ścian - szkoła nr 4 Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wymiana okien oraz ocieplenie ścian - szkoła nr 4 Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto 1 Wymiana okien 1.1 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlane. Budowa : Elewacja budynku WSB. Obiekt : Elewacja. Adres : ul.łabiszyńska 25 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlane. Budowa : Elewacja budynku WSB. Obiekt : Elewacja. Adres : ul.łabiszyńska 25 Warszawa STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Elewacja budynku WSB Obiekt : Elewacja Adres : ul.łabiszyńska 25 Warszawa Inwestor : Wyższa Szkoła Bankowa Adres : ul.łabiszyńska 25 ; 03-204

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45320000-6 Roboty izolacyjne 45000000-7 Roboty budowlane 45312310-3 Ochrona odgromowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie części

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - tynk w górnej części /jak obecnie/ ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 37-110 Żołynia Wydrze259 Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackie, tel.: (017) 22 61 281,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Gimnazjum w Więcborku Gimnazjum w Więcborku - Budynek - łącznik z kuchnią i zapleczem Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie ścian wraz z malowaniem.

Przedmiar robót. Docieplenie ścian wraz z malowaniem. Przedmiar robót Docieplenie ścian wraz z malowaniem. Data: 2/18/2013 Budowa: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kromera 12 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek mieszkalny wielorodzinny. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI: PŁOCK, ul. Harc. A. Gradowskiego 9A (dz. nr 1409/1) NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Rodos [10681] Strona 2/6 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Rodos [10681] Strona 2/6 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Lokalizacja Inwestor Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej 111 w Piekarach Śląskich. ul. Skłodowskiej 111, 41-940 Piekary Śląskie Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Kliniczny w Białymstoku

Kliniczny w Białymstoku Unowersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-001 Białystok Waszyngtona 17 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. J Waszyngtona 17 NAZWA INWESTORA: Unowersytecki Dziecięcy Szpital

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PPIOI PROBUD Sp. z o. o. Konieczki 5B 9-300 EŁK PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000- Przygotowanie terenu pod budowę 45500- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r.

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r. Przedmiar robót Nazwa inwestycji Adres inwestycji 76-009 Bonin, działka nr 22/111 Inwestor Zespół Szkół Cenrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 76-009 Bonin Sporządziła Irena Grunwald Koszalin,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Przedmiar robót Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Budowa: Warsztaty Szkolne ZSZ Rawicz Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W RADOMINIE ADRES INWESTYCJI : 87-404 RADOMIN 1a INWESTOR : GMINA RADOMIN ADRES INWESTORA : 87-404 RADOMIN 1 a BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie drzwi zewnętrznych w istniejącym budynku administracyjnym z częścią warsztatowo-magazynową

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa zamówienia:

Przedmiar robót. Nazwa zamówienia: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Nazwa i adres zamawiającego: Data opracowania przedmiaru robót: 2018-07-09 Nazwa obiektu lub robót: HALA PRODUKCYJNA H MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY LABORATORYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Rodos [10681] Strona 2/6 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Rodos [10681] Strona 2/6 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Lokalizacja Inwestor Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej 113 w Piekarach Śląskich. ul. Skłodowskiej 113, 41-940 Piekary Śląskie Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 1.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe (4,20+4,70)*0,5*31,50+ 4,80*31,48+(4,20+4,90)* 0,5*13,85+(4,20+4,60)*

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON ul. Diamentowa 18, 20-486 Lublin KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Medalionów 8 w Lublinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Data: 2010-04-29 Budowa: ELEWACJE ORAZ DACH BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W JEDRZEJOWIE Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczodrkowicach

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczodrkowicach Przedmiar Data: 2018-05-25 Budowa: Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Zamawiający: Gmina Skała, 32-043 Skała ul. Rynek 29 Jednostka opracowująca kosztorys: Załad

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty elewacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty elewacyjne PRZEDMIAR ROBÓT 45443000-4 Roboty elewacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR "B" ADRES INWESTYCJI : 26-600 RDOM UL. PUŁASKIEGO

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Szkoła Podstawowa w Więcborku Szkoła Podstawowa - Wykonanie termomodernizacji z malowaniem elewacji Budynek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. W CELACH INFORMACYJNO - PRZETARGOWYCH Kwidzyn ulica Słowackiego 22

KOSZTORYS. W CELACH INFORMACYJNO - PRZETARGOWYCH Kwidzyn ulica Słowackiego 22 W CELACH INFORMACYJNO - PRZETARGOWYCH Kwidzyn ulica Słowackiego 22 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV :

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: Remont budynku nr 5 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : 456-7 45- INWESTOR: 5 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU 5 6 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 7 UŻYTKOWNIK: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

Przedmiar robót REMONT I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA KWADRAT, JOANNA SROKOSZ 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL.BOH. WARSZAWY 26/18 Przedmiar robót REMONT I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO Budowa: 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. Ks. Piotra Skargi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Termomodernizacja budynku mieszkalnego 1Ściany piwniczne 1.1 Izolacja ścian piwnic ponizej gruntu 1 d.1.

KOSZTORYS OFERTOWY Termomodernizacja budynku mieszkalnego 1Ściany piwniczne 1.1 Izolacja ścian piwnic ponizej gruntu 1 d.1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego Ściany piwniczne. Izolacja ścian piwnic ponizej gruntu d.. d.. d.. 4 d.. 5 d.. 6 d.. 7 d.. KNR 4-0 004-0 KNR AT-6 00-04 KNR 0-9 064-0 KNNR-W 007-0 KNR 4-0 005-0 KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Obiekt: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Hodowla Zarodowa Zwierząt "Żołędnica" Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz 1 STAN : 1.1 ELEMENT : Roboty rozbiórkowe 1 KNR 202-1604-01-00

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Auli Politechniki Warszawskiej Filia Płock ADRES INWESTYCJI : Płock ul.jachowicza INWESTOR : Politechnika Warszawska Filia Płock Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA ELEWACJ AK7 PRZEDMIAR ROBÓT. Data : 2010-07-09 Str: 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

RENOWACJA ELEWACJ AK7 PRZEDMIAR ROBÓT. Data : 2010-07-09 Str: 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : woj. Pomorskie Obiekt : Armii Krajowej 7 PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT Data : 2010-07-09 Str: 1 1. ELEMENT : ELEWACJA PN-WSCH 1.1. ASORTYMENT : RUSZTOWANIA 1. KNNR 002-1501-01-00 MRRiB 1,851

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek mieszkalny wielorodzinny 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB"

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S N A K Ł A D C Z Y /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S N A K Ł A D C Z Y /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2014-07-02 Budowa: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, KOŁO, UL. KS. SERAFINA OPAŁKI 18 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45442100-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 ZKNR C-1 0401-05 2 d.1.1.1.1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu. Budowa: Obiekt: Rodzaj robót:

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu. Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY CPV: Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu Poziomy cen: poziom... cen... robót...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zmiana dachu na przybudówce bud. B nad Pracownią piekarsko - ciastkarską

Przedmiar robót. Zmiana dachu na przybudówce bud. B nad Pracownią piekarsko - ciastkarską Przedmiar robót Zmiana dachu na przybudówce bud. B nad Pracownią piekarsko - ciastkarską Data: 2017-06-26 Obiekt: Budynek ZSS Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów Zespół Szkół Spożywczych ul. Warszawska Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja Szkoły w Rzędzianowicach. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach. ul. Głowackiego Mielec

Przedmiar robót. Termomodernizacja Szkoły w Rzędzianowicach. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach. ul. Głowackiego Mielec Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Branża ogólnobudowlana Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Gmina Mielec ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT KW - PROJEKT 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 24a/4 15-865 Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45443000-4

Bardziej szczegółowo

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Lokalizacja Piekary Śląskie ulica M.C.Skłodowskiej 105 Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Śląskie Rodos 7.0.11 [10681] Strona 2/12 1 Kalkulacja indywidualna ELEWACJA ZACHODNIA

Bardziej szczegółowo

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1 KNR 4-01 Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub 0426-03 analogia półwpust- rozebranie boazerii PCW i styropianu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ Przedmiar robót Data: 2014-10-15 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: WIATA GARAŻOWA, RZESZÓW ul. Wierzbowa 14, DZ.NR 487 obr.208 Zamawiający: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: GMINA MIASTA CZARNKÓW PL.WOLNOŚCI 6, CZARNKÓW. Data opracowania przedmiaru: Przedmiar sporządził:

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: GMINA MIASTA CZARNKÓW PL.WOLNOŚCI 6, CZARNKÓW. Data opracowania przedmiaru: Przedmiar sporządził: Inwestor: GMINA MIASTA CZARNKÓW Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 21-08-2017 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: GMINA MIASTA CZARNKÓW PRZEDMIAR Strona 1 21-08-2017 DZIAŁ D Z I A Ł U 1 ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

L.p.Podstawa opisu. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. 1 ŚCIANA FRONTOWA 1 KNR 0202 0925-0100

L.p.Podstawa opisu. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. 1 ŚCIANA FRONTOWA 1 KNR 0202 0925-0100 1 ŚCIANA FRONTOWA 1 KNR 0202 0925-0100 Osłony okien folią polietynową, wykonane żurawiem okiennym przenośnym i demontaż 2,52 * 1,96 * 33 = 162,99 małe 1,74 * 1,58 = 2,75 1,94 * 2,09 = 4,05 2,26 * 0,6 =

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI W CELAH INFORMACYJNO PRZETARGO- WYCH KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIE I RE- MONT ELEWACJI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ADRES INWESTYCJI : KWIDZYN ULICA

Bardziej szczegółowo

DFF Projekt Jacek Fiuk Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT

DFF Projekt Jacek Fiuk Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT DFF Projekt Jacek Fiuk 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45443000-4 Roboty elewacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni. 1. Docieplenie budynku SOSW nr 1 w Gdyni ul.płk.dąbka

Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni. 1. Docieplenie budynku SOSW nr 1 w Gdyni ul.płk.dąbka Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni PRZEDMIAR ROBÓT Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość przedmiaru technicznej Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRACOWNIA PROJEKTOWA "SYMETRIA" PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE MAR- ENA SŁOMIŃSKA ul. Żwirki i Wigury 18/8, 89-600 Chojnice KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Reont schodów zewnętrznych oraz docieplenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65 KOSZTORYS OFERTOWY. 3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. Lp. Podstawa wyceny. 1. KNR 4-01 0101-03 2. KNNR 6 0805-01 3. KNR 4-01 0104-02 4. KNNR 2 0601-0602 5. Wycena 6. KNR 4-01 0105-02 7. KNR 4-01 0535-08

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej w Gliwicach z ociepleniem przegród zewnetrznych

Przedmiar robót. Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej w Gliwicach z ociepleniem przegród zewnetrznych Przedmiar robót Remont wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Sportowej 13-14 w Gliwicach z ociepleniem przegród zewnetrznych Budowa: Remont wielorodzinnego mieszkalnego z ociepleniem przegród zewnetrznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Kosztorys opracowali: Czesław W. Gdowik,...

Przedmiar Robót. Kosztorys opracowali: Czesław W. Gdowik,... Przedmiar Robót Data: 2010-08-16 Budowa: Roboty remontowe dachu budynku SUW w Czarnej Obiekt: Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Czarnej Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej 37-125 Czarna 260, budynek

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR Teroodernizacja ścian budynkugachu Dydaktyki Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja ścian budynkugachu Dydaktyki Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W 2017-07-18 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: REMONT TARASU Adres budowy: ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz Obiekt: BUDYNEK KPCEE Rodzaj robót: BUDOWLANE CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY WRAZ Z PRZEDMIAREM

KOSZTORYS OFERTOWY WRAZ Z PRZEDMIAREM KOSZTORYS OFERTOWY WRAZ Z PRZEDMIAREM Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda w Leśnej ul. Pocztowa 10 59-820 Leśna Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego nr 3,5,7

Bardziej szczegółowo

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN 1.1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową 1,64*1,25*5+1,0*2,18*5+0,71* 1,58*5 = 26,759 1,70*1,25*3+2,08*0,90*4+1,45* 2,38 = 17,314 1,00*2,20*23+1,70*1,25*23

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo