Spis działów przedmiaru robót

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis działów przedmiaru robót"

Transkrypt

1

2 strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 DACH Rozebranie rynien nadającej się do użytku Rozebranie rur spustowych nadającej się do użytku Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki nie nadającej się do użytku Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk Demontaż wyłazu dachowego, powierzchnia do 1 m Ułożenie na krokwiach folii paroprzepuszczalnej Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej Mata pod pokrycie z blachy na rąbek stojący Pokrycie dachu blachą panelową na rąbek stojący Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy Rynny dachowe - montaż, materiał z odzysku Rury spustowe - montaż, materiał z odzysku Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm Pokrycie dachów blachą, montaż płotków śniegowych do blach panelowych na rąbek Akcesoria do połaci dachowych - ławy kominiarskie do kominów Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) połaci dachowych przed ewentualnym zalaniem 1.2 PODBITKA DACHOWA Rozbiórka istniejącej podbitki dachowej z PCV Podbitka dachowa, ruszt drewniany 5x4cm Podbitka dachowa, deski modrzewiowe o przekroju 130x20mm Podbitka dachowa, lakierowanie, impregnat wodoodporny bezbarwny 1.3 ELEWACJA Czasowy demontaż wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, lamp halogenowych, nr policyjnych, kratek, wyłaczników oświetlenia, dzwonków itp Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją, 1-krotne Uzupełnienie tynków zewnętrznych, tynk elewacyjny cienkowarstowy - przyjęto 5% powierzchni ubytków Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 do ścian - zlicowanie (wyrównanie) podcięcia na cokole z płaszczyzną elewacji parteru Przyklejenie warstwy siatki, ściany Przyklejenie warstwy siatki, ościeża Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, wyprawa na ścianach płaskich Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm Okładzina z betonu architektonicznego gr.2cm Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10 m Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Czas pracy rusztowań Ponowny montaż wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, lamp halogenowych, nr policyjnych, kratek, wyłaczników oświetlenia, dzwonków itp. 1.4 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU Wywóz samochodami skrzyniowymi gruzu, do 1 km Wywóz samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1 km. krotność= Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.1 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIJĄCA Rozbiórka istniejącej instalacji odgromowej Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych obsadzanych, z pręta Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10 mm Rury PCV układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi 10 mm Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III Montaż skrzynki probierczej Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przekrój żył 6 mm Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przekrój żył 16 mm Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

3 strona nr: 3 Nr Nazwa działu robót Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny

4 strona nr: 4 Przedmiar robót Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 DACH KNR 401/53 5/3 ST_B-01 Rozebranie rynien nadającej się do użytku 15,90+10,96+4,93+18,79+11,00+ 14,40*2+4,00+11,00+14,00+26,29+ 13,40+11,00+23,49+24,51+4,42+ 28,77+9,00*2+18,11 = 287, Ogółem: 287,370 m 287, KNR 401/53 5/5 ST_B-01 Rozebranie rur spustowych nadającej się do użytku 4,00*12+2,00*4+7,00 = 63, Ogółem: 63,000 m 63, KNR 401/53 5/8 ST_B-01 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku wiatownice 3,50*5*0,40+3,00*0,40*2 = 9, (7,45+11,70+9,45*2+9,15+5,00)*0,40 = 20, kosze (8,00+4,00*3)*0,70 = 14, pas pod i nadrynnowy (15,90+10,96+4,93+18,79+11,00+ 14,40*2+4,00+11,00+14,00+26,29+ 13,40+11,00+23,49+24,51+4,42+ 28,77+9,00*2+18,11)*0,25*2 = 143, przy kominach (1,00*2+1,30)*0,35*37 = 42, Ogółem: 230,700 m2 230, KNR 401/53 5/2 ST_B-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki nie nadającej się do użytku dach wysoki 26,29*7,30*2 = 383, dach niski 14,00*9,45*2 = 264, ,79*9,45*2 = 355, ,77*(11,70+7,45) = 550, ,30*5,75*2 = 37, ,00*2,50*2 = 40, ,49*9,15*2-10,00*9,15 = 338, KNR 401/43 0/2 ST_B-01 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk 1970,828 = 1 970, KNR 401/43 2/1 ST_B-01 Demontaż wyłazu dachowego, powierzchnia do 1 m2 4 = 4, Ogółem: 4,000 szt 4, KNR 15/517/ 1 ST_B-02 Ułożenie na krokwiach folii paroprzepuszczalnej 1970,828 = 1 970, KNR 202/41 0/1 ST_B-02 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 1970,828 = 1 970, KNR 202/61 6/1 ST_B-02 Mata pod pokrycie z blachy na rąbek stojący 1970,828 = 1 970, KNRW 202/5 08/4 analogia ST_B-02 Pokrycie dachu blachą panelową na rąbek stojący 1970,828 = 1 970,828000

5 strona nr: KNRW 202/1 016/7 ST_B-02 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy 4 = 4, Ogółem: 4,000 szt 4, KNRW 202/5 22/2 (1) ST_B-02 Rynny dachowe - montaż, materiał z odzysku 287,370 = 287, Ogółem: 287,370 m 287, KNRW 202/5 29/2 (1) ST_B-02 Rury spustowe - montaż, materiał z odzysku 63,00 = 63, Ogółem: 63,000 m 63, NNRNKB 20 2/541/2 ST_B-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm wiatownice 3,50*5*0,40+3,00*0,40*2 = 9, (7,45+11,70+9,45*2+9,15+5,00)*0,40 = 20, kosze (8,00+4,00*3)*0,70 = 14, przy kominach (1,00*2+1,30)*0,35*37 = 42, Ogółem: 87,015 m2 87, NNRNKB 20 2/541/1 ST_B-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm pas pod i nadrynnowy (15,90+10,96+4,93+18,79+11,00+ 14,40*2+4,00+11,00+14,00+26,29+ 13,40+11,00+23,49+24,51+4,42+ 28,77+9,00*2+18,11)*0,25*2 = 143, Ogółem: 143,685 m2 143, NNRNKB 20 2/539/4 ST_B-02 Pokrycie dachów blachą, montaż płotków śniegowych do blach panelowych na rąbek 13,50+8,10+18,10+18,80+7,95+ 14,40+14,40+7,95+14,00+5,95*2+ 24,50+26,30+23,50+7,95 = 211, Ogółem: 211,350 m 211, AT-09/104/4 ST_B-02 Akcesoria do połaci dachowych - ławy kominiarskie do kominów 38 = 38, Ogółem: 38,000 szt 38, KNR 401/53 4/7 ST_B-02 Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) połaci dachowych przed ewentualnym zalaniem 800 = 800, Ogółem: 800,000 m2 800, PODBITKA DACHOWA KNR 401/42 9/5 analogia ST_B-01 Rozbiórka istniejącej podbitki dachowej z PCV dach niski (10,96+18,11+18,79+3,85*2+17,29-0,80*2+14,40*2+4,01+0,80*2+17,29-0,80*2+14,00+13,40+23,50+17,29-0,80*2+9,15-0,80+28,90+21,00-0,80* 2+4,42+0,80*2)*0,80 = 200, dach wysoki (24,50+26,30+7,30*4-0,80*4)*0,80 = 61, Ogółem: 261,928 m2 261, KNNR 2/110 8/1 ST_B-02 Podbitka dachowa, ruszt drewniany 5x4cm 261,928 = 261, Ogółem: 261,928 m2 261, KNNR 2/110 8/3 ST_B-02 Podbitka dachowa, deski modrzewiowe o przekroju 130x20mm 261,928 = 261, Ogółem: 261,928 m2 261, KNNR 2/110 8/5 ST_B-02 Podbitka dachowa, lakierowanie, impregnat wodoodporny bezbarwny 261,928 = 261, Ogółem: 261,928 m2 261, ELEWACJA Kalkulacja ST_B-01 Czasowy demontaż wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, lamp halogenowych, nr policyjnych, kratek, wyłaczników oświetlenia, dzwonków itp. 1 = 1, Ogółem: 1,000 kpl 1,000

6 strona nr: KNR 23/2611 /1 ST_B-03 Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie Elewacja południowa 13,20*3,25-1,70*1,75*4 = 31, ,40*3,25+12,35*3,60-7,80*2,70*0,5-2,15*(2,70+1,80)/2 = 36, ,56*3,25+(15,56+10,00)/2*0,85-1,70*1,75*2-1,20*2,50 = 52, ,60*3,25-1,70*1,75*2 = 12, ,56*3,25+(15,56+9,30)/2*0,90-1,70*1,75*2-1,20*2,50 = 52, Elewacja zachodnia 15,56*3,25+(15,56+9,80)/2*0,90-1,70*1,75-1,10*1,75 = 57, ,65*6,85-7,30*3,25-7,30*2,50*0,5-1,70*1,75*9-1,10*1,75-1,80*2,30 = 103, ,20*3,25-1,70*1,75*3-1,40*1,75 = 31, Elewacja północna 19,25*4,00-1,70*1,75-3,50*1,75-1,50*2,30*3 = 57, ,20*3,50-1,10*1,75+2,20*4,00-1,10* 1,75 = 23, ,90*6,30+12,35*0,55+(12,35+7,95)/ 2*0,65-1,40*0,80 = 36, ,65*3,25-1,10*1,75*2-0,80*1,75-1,40*1,75-1,10*0,95 = 61, Elewacja wschodnia 17,15*3,25-1,70*1,75*4-1,40*1,75 = 41, ,00*3,25-1,70*1,75*2-1,40*1,75-1,10*1,75*2-1,10*0,95-1,50*2,30 = 48, ,45*4,00 = 37, boki 3,55*3,25*2 = 23, Elewacja wschodnia 1 23,20*6,85-6,00*4,00-1,70*1,75*6-1,40*1,75-1,10*1,75*2-0,80*1,75-1,80*2,30 = 105, ,80*(5,50+3,25)/2-1,70*1,75*2 = 28, ,20*3,25-1,70*1,75*2 = 36, Elewacja zachodnia 1 29,45*3,25-1,10*1,75*5 = 86, ,20*3,25-1,70*1,75*2 = 36, ościeża 77,22 = 77, Ogółem: 1 077,490 m , KNR 23/2611 /2 ST_B-03 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją, 1-krotne 1077,49 = 1 077, Ogółem: 1 077,490 m , KNR 401/72 8/2 analogia ST_B-03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych, tynk elewacyjny cienkowarstowy - przyjęto 5% powierzchni ubytków 1077,49*0,05 = 53, Ogółem: 53,875 m2 53,875

7 strona nr: KNR 23/261 2/1 ST_B-03 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 do ścian - zlicowanie (wyrównanie) podcięcia na cokole z płaszczyzną elewacji parteru Elewacja południowa 13,20*0,40 = 5, ,40*0,40 = 0, ,56*0,40 = 6, ,60*0,40 = 2, ,56*0,40 = 6, Elewacja zachodnia 15,56*0,40 = 6, ,65*0,40 = 7, ,20*0,40 = 5, Elewacja północna 19,25*0,40 = 7, (5,20+2,20)*0,40 = 2, ,90*0,40 = 1, ,65*0,40 = 8, Elewacja wschodnia 17,15*0,40 = 6, ,00*0,40 = 8, ,45*0,40 = 3, boki 3,55*0,40*2 = 2, Elewacja wschodnia 1 (23,20-6,00)*0,40 = 6, ,80*0,40 = 3, ,20*0,40 = 5, Elewacja zachodnia 1 29,45*0,40 = 11, ,20*0,40 = 5, Ogółem: 114,192 m2 114, KNR 23/261 2/6 ST_B-03 Przyklejenie warstwy siatki, ściany ściany 1077,49-77,22 = 1 000, cokół 114, ,20 = -174, Ogółem: 826,262 m2 826, KNR 23/261 2/7 ST_B-03 Przyklejenie warstwy siatki, ościeża Elewacja południowa (1,70*4+1,75*2*4)*0,20 = 4, (1,70*2+1,75*2*2+1,20+2,50*2)*0,20 = 3, (1,70*2+1,75*2*2)*0,20 = 2, (1,70*2+1,75*2*2+1,20+2,50*2)*0,20 = 3, Elewacja zachodnia (1,70+1,75*2+1,10+1,75*2)*0,20 = 1, (1,70*9+1,75*2*9+1,10+1,75*2+1,80+ 2,30*2)*0,20 = 11, (1,70*3+1,75*2*3+1,40+1,75*2)*0,20 = 4, Elewacja północna (1,70+1,75*2+3,50+1,75*2+1,50*3+ 2,30*2*3)*0,20 = 6, (1,10+1,75*2+1,10+1,75*2)*0,20 = 1, (1,40+0,80*2)*0,20 = 0, (1,10*2+1,75*2*2+0,80+1,75*2+1,40+ 1,75*2+1,10+0,95*2)*0,20 = 4, Elewacja wschodnia (1,70*4+1,75*2*4+1,40+1,75*2)*0,20 = 5, (1,70*2+1,75*2*2+1,40+1,75*2+1,10* 2+1,75*2*2+1,10+0,95*2+1,50+2,30* 2)*0,20 = 6, Elewacja wschodnia 1 (1,70*6+1,75*2*6+1,40+1,75*2+1,10* 2+1,75*2*2+0,80+1,75*2+1,80+2,30* 2)*0,20 = 11, (1,70*2+1,75*2*2)*0,20 = 2, (1,70*2+1,75*2*2)*0,20 = 2, Elewacja zachodnia 1 (1,10*5+1,75*2*5)*0,20 = 4, (1,70*2+1,75*2*2)*0,20 = 2, Ogółem: 77,220 m2 77,220

8 strona nr: KNR 23/261 2/8 ST_B-03 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Elewacja południowa 1,70*4+1,75*2*4 = 20, ,70*2+1,75*2*2+1,20+2,50*2 = 16, ,70*2+1,75*2*2 = 10, ,70*2+1,75*2*2+1,20+2,50*2 = 16, Elewacja zachodnia 1,70+1,75*2+1,10+1,75*2 = 9, ,70*9+1,75*2*9+1,10+1,75*2+1,80+ 2,30*2 = 57, ,70*3+1,75*2*3+1,40+1,75*2 = 20, Elewacja północna 1,70+1,75*2+3,50+1,75*2+1,50*3+ 2,30*2*3 = 30, ,10+1,75*2+1,10+1,75*2 = 9, ,40+0,80*2 = 3, ,10*2+1,75*2*2+0,80+1,75*2+1,40+ 1,75*2+1,10+0,95*2 = 21, Elewacja wschodnia 1,70*4+1,75*2*4+1,40+1,75*2 = 25, ,70*2+1,75*2*2+1,40+1,75*2+1,10* 2+1,75*2*2+1,10+0,95*2+1,50+2,30*2 = 33, Elewacja wschodnia 1 1,70*6+1,75*2*6+1,40+1,75*2+1,10* 2+1,75*2*2+0,80+1,75*2+1,80+2,30*2 = 56, ,70*2+1,75*2*2 = 10, ,70*2+1,75*2*2 = 10, Elewacja zachodnia 1 1,10*5+1,75*2*5 = 23, ,70*2+1,75*2*2 = 10, Piony 3,25*9+4,00*2+6,85*2+1,50*2 = 53, Ogółem: 440,050 mb 440, KNR 23/931/ 1 ST_B-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 1077,49-288,20 = 789, Ogółem: 789,290 m2 789, KNR 23/931/ 2 (1) ST_B-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, wyprawa na ścianach płaskich 1077,49-77,22-288,20 = 712, Ogółem: 712,070 m2 712, KNR 23/931/ 4 (1) ST_B-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm 77,22 = 77, Ogółem: 77,220 m2 77, Kalkulacja ST_B-03 Okładzina z betonu architektonicznego gr.2cm Elewacja południowa 13,20*1,20 = 15, ,40*1,20 = 2, (15,56-1,75)*1,20 = 16, ,60*1,20 = 6, (15,56-1,75)*0,40 = 5, Elewacja zachodnia (15,56-1,10)*0,40 = 5, (17,65-2,40)*0,40 = 6, ,20*1,20 = 15, Elewacja północna (19,25-2,00*3)*1,20 = 15, (5,20+2,20)*1,20 = 8, ,90*1,20 = 4, ,65*1,20 = 25, Elewacja wschodnia 17,15*1,20 = 20, (20,00-1,50)*1,20 = 22, ,45*1,20 = 11, boki 3,55*1,20*2 = 8, Elewacja wschodnia 1 (23,20-6,00-1,80)*1,20 = 18, ,80*1,20 = 9, ,20*1,20 = 15, Elewacja zachodnia 1 29,45*1,20 = 35, ,20*1,20 = 15, Ogółem: 288,200 m2 288,200

9 strona nr: KNNR 2/150 4/1 ST_B-03 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10 m 1000 = 1 000, Ogółem: 1 000,000 m , KNNR 2/150 5/1 ST_B-03 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 1000 = 1 000, Ogółem: 1 000,000 m , Kalkulacja ST_B-03 Czas pracy rusztowań 1 = 1, Ogółem: 1,000 kpl 1, Kalkulacja ST_B-03 Ponowny montaż wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, lamp halogenowych, nr policyjnych, kratek, wyłaczników oświetlenia, dzwonków itp. 1 = 1, Ogółem: 1,000 kpl 1, WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU KNR 401/10 8/1 ST_B-01 Wywóz samochodami skrzyniowymi gruzu, do 1 km 1970,828*0,025 = 49, ,928*0,02 = 5, ,875*0,02 = 1, Ogółem: 55,587 m3 55, KNR 401/10 8/4 ST_B-01 Wywóz samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1 km. krotność=9 55,587 = 55, Ogółem: 55,587 m3 55, Kalkulacja ST_B-01 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 55,587 = 55, Ogółem: 55,587 m3 55,587 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.1 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIJĄCA Kalkulacja ST_E-01 Rozbiórka istniejącej instalacji odgromowej 1 = 1, Ogółem: 1,000 kpl 1, KNNR 5/601/ 1 (2) ST_E-01 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych obsadzanych, z pręta 600,00 = 600, Ogółem: 600,000 m 600, KNNR 5/611/ 11 ST_E-01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10 mm 60,00 = 60, Ogółem: 60,000 szt 60, KNNR 5/103/ 5 (3) ST_E-01 Rury PCV układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 20 3,50*14 = 49, Ogółem: 49,000 m 49, KNR 508/60 7/2 ST_E-01 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi 10 mm 49 = 49, Ogółem: 49,000 m 49, KNNR 5/605/ 5 ST_E-01 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III 49,86+4,90*2+23,00+28,77+2,42+ 24,51+3,90+8,40+25,49+19,29+ 13,40+17,40+2,30+14,00+19,30+ 14,40*2+2,00+19,30 = 311, Ogółem: 311,940 m 311, KNNR 5/605/ 8 ST_E-01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III 14 = 14, Ogółem: 14,000 m 14,000

10 strona nr: KNNR 5/303/ 10 (2) ST_E-01 Montaż skrzynki probierczej 14 = 14, Ogółem: 14,000 szt 14, KNNR 5/602/ 4 ST_E-01 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przekrój żył 6 mm2 50 = 50, Ogółem: 50,000 m 50, KNNR 5/602/ 4 ST_E-01 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przekrój żył 16 mm2 50 = 50, Ogółem: 50,000 m 50, KNNR 5/130 4/1 ST_E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 2 = 2, Ogółem: 2,000 szt 2, KNNR 5/130 4/2 ST_E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny 10 = 10, Ogółem: 10,000 szt 10, KNNR 5/130 4/3 ST_E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 14 = 14, Ogółem: 14,000 szt 14, KNNR 5/130 4/4 ST_E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny 14*3 = 42, Ogółem: 42,000 szt 42,000

Spis działów przedmiaru robót

Spis działów przedmiaru robót strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 OPIERZENIE DACHU 1.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku Przedmiar robót Data: 2011-07-04 Budowa: Dom Nauczyciela Nr STWiOR: SST-7/2011 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Lokalizacja: Piekielnik Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. WYMIANA POKRYCIA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ Kod CPV: 45261410-1 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45261910-6 1 wg nakładów KNR 4-010535-08-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu.

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Przedmiar robót Budowa: działka nr: 368/3 jednostka ewidencyjna: Zagórz obręb ewidencyjny: nr 4, Zasław Obiekt lub rodzaj robót: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11 Numer sprawy: GKLP.271.10.2019 Załącznik nr 11 Przedmiar robót na roboty budowlane pod nazwą: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Czarnieckiego 3

Przedmiar robót Czarnieckiego 3 Przedmiar robót Czarnieckiego 3 1 Lp Normatyw Opis Suma Element: Bud.nr 3-DOCIEPLENIE BUDYNKU 1. 1. KNR 02-02-1604-0200 1. 2. KNR 00-23-2611-0100 1. 3. KNR 00-23-2611-0200 1. 4. KNR 00-23-2612-0900 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie.

Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie. Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie. I. Rusztowania i roboty przygotowawcze. 1. Osłony okien folią polietylenową 141,24

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

szt 4,00 7 KNR /13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt 4,00 8 KNR /08 szt 4,00 9 KNR /11

szt 4,00 7 KNR /13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt 4,00 8 KNR /08 szt 4,00 9 KNR /11 Przedmiar robót Obiekt Termomodernizacja budynku Remizy w Woli Rzędzińskiej dz.. nr 4763 i 4762/4 obr. Wola Rzędzińska Kod CPV 45453000-7 Budowa Remiza w Woli Rzędzińskiej dz.. nr 4763 i 4762/4 obr. Wola

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA Budowa: Remont dachu Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul Chramcówki 15, 34-500 Zakopane Data opracowania: 2014-03-12 Przedmiar robót

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY - ZADASZENIA - I ETAP

Kosztorys ofertowy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY - ZADASZENIA - I ETAP Kosztorys ofertowy Budowa: 63-233 Jaraczewo, dz. nr 659/2 Nazwa i kod CPV: 45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku bylej szkoły w Czudowicach na potrzeby społeczno-kulturalne.

Kosztorys ofertowy. Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku bylej szkoły w Czudowicach na potrzeby społeczno-kulturalne. Kosztorys ofertowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólno-budowlane remontowe Lokalizacja: Czudowice działka Nr 263 Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM

OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM Gm. Budynek O.S.P w Borowym / Rrace remontowe Borowe gm. 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa ul.: Żymierskiego 16, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Biuro kosztorysowe KNKTBR,

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót PRZEBUDOWA PAWILONU MIESZKALNEGO A W ZAKŁADZIE KARNYM W CHEŁMIE Tabela robót Dział nr. Roboty rozbiórkowe KNR -0 0-08 KNR -0 0-08 KNR -0 0-0 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie drzwi zewnętrznych w istniejącym budynku administracyjnym z częścią warsztatowo-magazynową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty budowlane ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 01-875 Warszawa ul.zgrupowania Żmija 3 lok.21 PRZEDMIAR ROBÓT Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK roboty remontowe - remiza OSP w Rożnowie. Identyfikator kosztorysu: GMINA GRÓDEK - ROBOTY REMONTOWE - REMIZA OSP W ROŻNOWIE AKTUALNY PRZETARG 29.08 Kosztorysowanie FORTE 11.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85 Przedmiar Data: 2018-02-24 Budowa: Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Zamawiający: Gmina Skała, 32-043 Skała ul. Rynek 29 Jednostka opracowująca kosztorys: Załad

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Roboty remontowe i renowacyjne Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki

Przedmiar robót Roboty remontowe i renowacyjne Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 4522320-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki Adres obiektu budowlanego: Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45320000-6 Roboty izolacyjne 45000000-7 Roboty budowlane 45312310-3 Ochrona odgromowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie części

Bardziej szczegółowo

L.p.Podstawa opisu. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. 1 ŚCIANA FRONTOWA 1 KNR 0202 0925-0100

L.p.Podstawa opisu. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. 1 ŚCIANA FRONTOWA 1 KNR 0202 0925-0100 1 ŚCIANA FRONTOWA 1 KNR 0202 0925-0100 Osłony okien folią polietynową, wykonane żurawiem okiennym przenośnym i demontaż 2,52 * 1,96 * 33 = 162,99 małe 1,74 * 1,58 = 2,75 1,94 * 2,09 = 4,05 2,26 * 0,6 =

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu Przedmiar robót Budowa: Przychodnia Rejonowa w śywcu,ul.kopernika 49 Obiekt: Wymiana pokrycia dachowego Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu ul Krasińskiego 13 strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Jastrowie Jedności Robotniczej 3-5 Inwestor ZGM Jastrowie ul. Kieniewicza 9, 64-915 Jastrowie Koszty zakupu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Kosztorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kliniczny w Białymstoku. WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził. Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia - -

Kliniczny w Białymstoku. WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził. Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia - - Unowersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-001 Białystok Waszyngtona 17 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. J Waszyngtona 17 NAZWA INWESTORA: Unowersytecki Dziecięcy Szpital

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45321000-3 Izolacja cieplna 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2015-04-02 Budowa: Modernizacja dachu obiektu przy ulicy Pokoju Obiekt: CHORZÓW, UL. POKOJU Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 41-500 Chorzów, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW ORAZ POŁACI DACHOWYCH WE WSZYSTKICH SPZOZ ADRES INWESTYCJI : 60-480 POZNAŃ UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27 Załącznik nr 4 Data opracowania: 2014-01-27 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka Adres inwestycji: JW 4226 Skład Hajnówka, 17-200 Hajnówka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S N A K Ł A D C Z Y /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S N A K Ł A D C Z Y /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2014-07-02 Budowa: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, KOŁO, UL. KS. SERAFINA OPAŁKI 18 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45442100-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto. m2 1,9 1.

Formularz cenowy. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto. m2 1,9 1. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto 1 Wymiana drzwi zewnętrznych 1.1 Drzwi aluminiowe o powierzchni do 3,0 m2, osadzanie na kotwach, z

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Wymiana okien oraz ocieplenie ścian - szkoła nr 4 Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn.

Formularz cenowy. Wymiana okien oraz ocieplenie ścian - szkoła nr 4 Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wymiana okien oraz ocieplenie ścian - szkoła nr 4 Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto 1 Wymiana okien 1.1 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 01.01.01 ZKNR C-1 0401-05

Bardziej szczegółowo

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1 KNR 4-01 Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub 0426-03 analogia półwpust- rozebranie boazerii PCW i styropianu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Gimnazjum w Więcborku Gimnazjum w Więcborku - Budynek - łącznik z kuchnią i zapleczem Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

ELEMENT : A. Roboty ciesielskie

ELEMENT : A. Roboty ciesielskie B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Wołczyński Ośrodek Kultury w Wołczynie A d r e s : Wołczyn, ul.opolska 2 Data : 2007-04-02 Str: 1 ELEMENT : A. Roboty ciesielskie Poz. 1. KNR 401-0414-08-00 419,840

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń. Przedmiar robót Budowa: Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Bielsko-Biała ul. Słowackiego. Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczodrkowicach

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczodrkowicach Przedmiar Data: 2018-05-25 Budowa: Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Zamawiający: Gmina Skała, 32-043 Skała ul. Rynek 29 Jednostka opracowująca kosztorys: Załad

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Data: 2010-04-29 Budowa: ELEWACJE ORAZ DACH BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W JEDRZEJOWIE Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Szkoła Podstawowa w Więcborku Szkoła Podstawowa - Wykonanie termomodernizacji z malowaniem elewacji Budynek

Bardziej szczegółowo

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15 SIWZ cz. III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pn. Remont budynków mieszkalnych Zamawiający : Przedsiębiorstwo Gospodarki 1. Przedmiot zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się następujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys opracowali: Henryk Ścieszka,... Sprawdzający:... ...

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys opracowali: Henryk Ścieszka,... Sprawdzający:... ... PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana pokrycia dach Data: 2010-04-06 Budowa: Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27 Obiekt: DOM MUZYKI Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej Zamawiający: Bielskie Centrum Kultury Kosztorys

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI W CELAH INFORMACYJNO PRZETARGO- WYCH KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIE I RE- MONT ELEWACJI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ADRES INWESTYCJI : KWIDZYN ULICA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45262522-6 Roboty urarskie 45312310-3 Ochrona odgroowa 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar 1 Elewacja 1 KNR 4-01 d.1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety (6*1.02+0.66*2+1.76+1.02+1.72+0.77+1.05*3+0.7*3+1.05*3+1.69*4+2.49*2+ 1.05*3+1.69+0.6+0.8*2)*0.25

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTÓW. ul.kamienna 21, Racibórz

PRZEDMIAR INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTÓW. ul.kamienna 21, Racibórz INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTÓW ul.kamienna 21, 47-400 Racibórz PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA INWESTYCJI : Wymiana części

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI I ŻOLIBORSKA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA 01-864 WARSZAWA UL. KOCHANOWSKIEGO 33A LOK 55 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU NA BUDYNKU PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 23 DACH CA- ŁOŚĆ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CKP-00-00T

PRZEDMIAR ROBÓT CKP-00-00T JERZY KRZYMIŃSKI PRZEDMIAR ROBÓT CKP-00-00T CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych Budowa: "ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W CKP W GNIEŹNIE" - Etap I Lokalizacja: ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 37-110 Żołynia Wydrze259 Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackie, tel.: (017) 22 61 281,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV :

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: Remont budynku nr 5 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : 456-7 45- INWESTOR: 5 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU 5 6 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 7 UŻYTKOWNIK: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

DFF Projekt Jacek Fiuk Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT

DFF Projekt Jacek Fiuk Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT DFF Projekt Jacek Fiuk 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45443000-4 Roboty elewacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Budowa: Remont elewacji budynku nr 1 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: dz. 4,5/3. Akr.21, obr. Poznań, ul. Kościuszki 92/98 Nazwa i kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja 15 Załącznik nr 4 1. Roboty rozbiórkowe dachu 1 KNR 2-02W 1609-01-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne,o wysokości do 10 m 1. 18,50*7,40 136,90 2. (18,50*1,0)*6,6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Lokalizacja Piekary Śląskie ulica M.C.Skłodowskiej 93 Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Śląskie Rodos 7.0.11 [10681] Strona 2/12 1 Kalkulacja indywidualna ELEWACJA PÓŁNOCNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa zamówienia:

Przedmiar robót. Nazwa zamówienia: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Nazwa i adres zamawiającego: Data opracowania przedmiaru robót: 2018-07-09 Nazwa obiektu lub robót: HALA PRODUKCYJNA H MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY LABORATORYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7, 45214210-5, 45111100-9, 45261000-4, 45260000 Budowa Blizyn, ul. Piaskowa 26, gm. Bliżyn Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu. Budowa: Obiekt: Rodzaj robót:

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu. Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY CPV: Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu Poziomy cen: poziom... cen... robót...

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Konin Przeyslowa 6 el. południowa teroodernizacja KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboty rozbiórkowe 1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych, okapów,

Bardziej szczegółowo

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 1.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe (4,20+4,70)*0,5*31,50+ 4,80*31,48+(4,20+4,90)* 0,5*13,85+(4,20+4,60)*

Bardziej szczegółowo

Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65

Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BC-INWEST S.C. biuro:00-153 Warszawa,ul. Zamenhofa 1/53 tel.22 8317188 Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 3

Przedmiar robót Nr: 3 Inwestor: Gmina Myszyniec Plac Wolności 60 07-430 Myszyniec Jednostka projektowa: Przedmiar robót Nr: 3 Nazwa budowy: Remont pokrycia dachu Adres budowy: Olszyny 34a, 07-430 Myszyniec Obiekt: Budynek Publicznej

Bardziej szczegółowo

Kliniczny w Białymstoku

Kliniczny w Białymstoku Unowersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-001 Białystok Waszyngtona 17 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. J Waszyngtona 17 NAZWA INWESTORA: Unowersytecki Dziecięcy Szpital

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - tynk w górnej części /jak obecnie/ ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/2015

Przedmiar robót 1/2015 Przedmiar robót 1/2015 BUDYNEK STRAŻNICY KPPSP w BARTOSZYCACH - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45200000-9 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Jastrowie, ul. Kieniewicza 16 Inwestor ZGM w Jastrowiu 64-915, ul. Kieniewicza 9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r.

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r. Przedmiar robót Nazwa inwestycji Adres inwestycji 76-009 Bonin, działka nr 22/111 Inwestor Zespół Szkół Cenrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 76-009 Bonin Sporządziła Irena Grunwald Koszalin,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni. 1. Docieplenie budynku SOSW nr 1 w Gdyni ul.płk.dąbka

Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni. 1. Docieplenie budynku SOSW nr 1 w Gdyni ul.płk.dąbka Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni PRZEDMIAR ROBÓT Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość przedmiaru technicznej Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania... Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania... Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa ośrodka zdrowia w Olszanicy ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Zdrowia w Olszanicy INWESTOR : Gmina Olszanica ADRES INWESTORA : 38-722 Olszanica 81 WYKONAWCA ROBÓT :...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę ul.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę ul. Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa ul. Żymierskiego 42b Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/5 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 4-01 0508/02 2 KNR 4-01 0430/03

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA ELEWACJ AK7 PRZEDMIAR ROBÓT. Data : 2010-07-09 Str: 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

RENOWACJA ELEWACJ AK7 PRZEDMIAR ROBÓT. Data : 2010-07-09 Str: 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : woj. Pomorskie Obiekt : Armii Krajowej 7 PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT Data : 2010-07-09 Str: 1 1. ELEMENT : ELEWACJA PN-WSCH 1.1. ASORTYMENT : RUSZTOWANIA 1. KNNR 002-1501-01-00 MRRiB 1,851

Bardziej szczegółowo

LOK 55. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

LOK 55. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : I ŻOLIBORSKA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA 01-864 WARSZAWA UL. KOCHANOWSKIEGO 33A LOK 55 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU NA BUDYNKU PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 29 DACH PŁASKI ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI ZABIELE etap II. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI ZABIELE etap II. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI ZABIELE etap II Adres inwestycji: ZABIELE, dz. nr 1239 Zamawiający: GMINA KOLNO, KOLNO, ul. Wojska Polskiego 20 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu papowego, wraz z dociepleniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINÓW WENTYLACYJNYCH I DOCIEPLENIEM STROPÓW W BUDYNKU STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY

Przedmiar robót REMONT DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINÓW WENTYLACYJNYCH I DOCIEPLENIEM STROPÓW W BUDYNKU STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY Przedmiar robót DOCIEPLENIEM STROPÓW W BUDYNKU Data: 2015-03-02 Budowa: Obiekt: DOM ZDROJOWY U. NOWOTARSKIEGO 2, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ Zamawiający: UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW, 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ UL.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Auli Politechniki Warszawskiej Filia Płock ADRES INWESTYCJI : Płock ul.jachowicza INWESTOR : Politechnika Warszawska Filia Płock Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH. Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim.

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH. Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim. I ŚCIANY KOMINÓW Załącznik 6 c 1. KNR 4-01 Przemurowanie kominów z cegieł, objętość w 1 miejscu do 0310-01 0.5m3 0,11 = m 3 0,11 lewe 0 = m 3 0,00 0,05+0,07 = m 3 0,12 R A Z E M m 3 0,23 2. KNR 4-01 Naprawa

Bardziej szczegółowo

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Zeromskieo 42-44 remont dachu PM file:///e:/żerpmskieo%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Strona 1 z 7 Wspólnota mieszkaniowa Żeromskieo 42-44 Sikorskieo 82a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

Podział ceny na składniki BATOREGO 3

Podział ceny na składniki BATOREGO 3 Załącznik 10a BATOREGO 3 Lp. Opis Jedn. jednostk. 1 Rozebranie rynien z blachy nie 2 Rynny dachowe półokrągłe o śr 12 cm - z blachy Ocynkowanej 3 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych okapów,

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR Teroodernizacja ścian budynkugachu Dydaktyki Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja ścian budynkugachu Dydaktyki Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. ul. Toruńska 172A/ Bydgoszcz. Sporządził. inż. Jakub Przybylski. Bydgoszcz lipiec 2012 r.

Przedmiar. ul. Toruńska 172A/ Bydgoszcz. Sporządził. inż. Jakub Przybylski. Bydgoszcz lipiec 2012 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV Budowa Biuro kosztorysowe REMONT DACHU BUDYNKU PŁYWALNI REKREACYJNO-SPORTOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 7 W WARSZAWIE - roboty remontowe 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Budowa : Obiekt : Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty dekarskie-lewa strona od ul.piłsudzkiego

Budowa : Obiekt : Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty dekarskie-lewa strona od ul.piłsudzkiego dachowego ul.korczaka 1 R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Budynek Budynek Remont pokrycia Przedszkole nr 1 O B M I A Data : 2006-06-08 Str: 1 Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na remont dachu, komina w budynku przy ul. Le Ronde a 57B w Katowicach

Przedmiar robót na remont dachu, komina w budynku przy ul. Le Ronde a 57B w Katowicach Przedmiar robót na remont dachu, komina w budynku przy ul. Le Ronde a 57B w Katowicach Dział 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze Rozdział 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe pokrycia z płyt azbesto-cementowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 1. Nazwa i kod zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. 1. Nazwa i kod zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT 1. Nazwa i kod zaówienia: Roboty reontowo - budowlane w zakresie wyiany pokrycia dachu, wyiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, reontu gzysu, wyiany instalacji odgroowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach:sp ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI: PŁOCK, ul. Harc. A. Gradowskiego 9A (dz. nr 1409/1) NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót wg nakładów rzeczowych KNR

Przedmiar robót wg nakładów rzeczowych KNR Przedmiar robót Nazwa budowy: Szkoła Podstawowa w Brzostkowie Adres budowy: Brzostków, 28-136 Nowy Korczyn Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej. Tytuł / Rodzaj robót: Docieplenie elewacji. Lp. Podstawa ustalenia

Bardziej szczegółowo

INNOWATOR - PLUS PRZEDMIAR ROBÓT

INNOWATOR - PLUS PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - P I O T R Ż Y W I C A 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 p. 113, tel. (63) 2454577, 601794418 www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl Nazwa zadania: Remont dachów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI I ŻOLIBORSKA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA 01-864 WARSZAWA UL. KOCHANOWSKIEGO 33A LOK 55 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU NA BUDYNKU PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 29 DACH ŁUPI- NOWY ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo