Projektowanie systemów informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie systemów informatycznych"

Transkrypt

1 Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie projektem Autor Roman Simiński Kontakt

2 Cel wykładu Przedstawienie inżynierii wymagań jako istotnego i trudnego elementu zarządzania projektem informatycznym. Zleceniodawca jako źródło wymagań stawianych systemowi. Zdefiniowanie i przedstawienie różnicy pomiędzy różnymi rodzajami wymagań. Przedstawienie metod zarządzania wymaganiami. Ale o co im właściwie chodzi? Copyright Roman Simiński Strona : 2

3 Wymagania w projektowaniu systemów informatycznych Istnieją różne definicje wymagań dla systemów informatycznych. Dla potrzeb niniejszych zajęć przyjmijmy: Wymagania to opis funkcji (usług), które mają być realizowane przez system i opis ograniczeń dla systemu. Wymagania nie opisują jak system ma działać a co ma wykonywać. Wymagania są definiowane na wczesnych etapach rozwoju systemu jako specyfikacja tego, co ma być implementowane. W zakresie zarządzania projektem można wyróżnić różne typy wymagań stawianych systemowi. Wymagania = opis funkcji + opis ograniczeń Copyright Roman Simiński Strona : 3

4 Zarządzanie wymaganiami inżynieria wymagań Inżynieria wymagań to proces pozyskiwania, analizowania, dokumentowania oraz weryfikowania wymagań dla projektowanego systemu. Celem inżynierii wymagań jest: pozyskanie informacji pozwalających na określenie wymagań, zidentyfikowane wymagań i ich kategorii, analiza wymagań (jednoznaczność, spójność, zgodność z założeniami), opisanie wymagań opracowanie specyfikacji wymagań, weryfikacja wymagań, zarządzanie zmianami wymagań w trakcie realizacji projektu. Copyright Roman Simiński Strona : 4

5 Inżynieria wymagań graficzna ilustracja koncepcji Inżynieria wymagań Opracowywanie wymagań Zarządzanie wymaganiami Pozyskiwanie Analiza Specyfikacja Weryfikacja Copyright Roman Simiński Strona : 5

6 Po co inżynieria wymagań? Tak klient opisał, czego wymaga od systemu Tak wymagania klienta zrozumiał analityk Tak projektanci zrozumieli analityka i taki stworzyli projekt Tak programiści zrozumieli projekt i to zaprogramowali Po poprawkach wdrożono coś takiego Za to klient zapłacił Tego klient chciał Oto, do czego się projekt nadawał i jak użyto jego efektów Rysunki pochodzą ze strony: Copyright Roman Simiński Strona : 6

7 Inżynieria wymagań jako metod likwidowania przepaści Czy to tylko zabawna rysunkowa historyjka? Klient Wykonawca Wielki Kanion Copyright Roman Simiński Strona : 7

8 Inżynieria wymagań jako metod likwidowania przepaści Klient Myślę, że system zapewni nam minimalizację stanów magazynowych, co spowoduje mniejsze zaangażowanie bieżących środków na zakup surowców, przy jednoczesnym utrzymaniu płynności produkcji na dotychczasowym poziomie. Napiszę to obiektowo w Javie, ale bazę wykorzystam relacyjną, dla magazynu zrobię aplet, reszta będzie w JSP. Informatyk Copyright Roman Simiński Strona : 8

9 Na marginesie brak ciągłości specyfikacji to też problem Projektant Programista Kolejny Wielki Kanion... Copyright Roman Simiński Strona : 9

10 Inżynieria wymagań spotkanie dwóch światów Wizja klienta Wizja informatyka Współdziałanie, komunikacja, synergia Copyright Roman Simiński Strona : 10

11 Inżynieria wymagań spotkanie dwóch światów Cele strategiczne, strategie biznesowe, oczekiwania, nadzieje, ograniczenia Własne cele biznesowe, technologia, wiedza, zaplecze, doświadczenie, ograniczenia Pozyskiwanie, analiza i specyfikacja wymagań Wymagania Realizowalność + ryzyko Realizacja projektu Copyright Roman Simiński Strona : 11

12 Inżynieria wymagań kto jest naszym zleceniodawcą? System ma służyć organizacji i wspierać realizację jej celów strategicznych. System wcale nie jest po to, by ludziom pracowało się łatwiej i wygodniej. Kto powinien określać wymagania dla projektowanego systemu? Użytkownik końcowy (operator systemu) często nie rozumie jego działania w sensie globalnym. Copyright Roman Simiński Strona : 12

13 Inżynieria wymagań kto jest naszym zleceniodawcą? Zidentyfikuj przedstawicieli zamawiającego system Rozdziel przedstawicieli na decydentów i operatorów Przeanalizuj ich punkty widzenia Przejdź do wydobywania wymagań Copyright Roman Simiński Strona : 13

14 Rozdzielaj ale nie dyskryminuj każdy jest ważnym źródłem wymagań Wyższe kierownictwo określa cele strategiczne i cele systemu oni wiedzą czego chcą, choć niekoniecznie jak to osiągnąć. Kadra kierownicza średniego szczebla oni zwykle wiedzą jak osiągnąć poszczególne cele cząstkowe. Kadra kierownicza niższego szczebla oni znają procesy biznesowe w ich realnym wymiarze. Szeregowi pracownicy oni wiedzą dokładnie jak wykonać każdą elementarna operację. Copyright Roman Simiński Strona : 14

15 Poziomy i typy wymagań Wyższe kierownictwo określa cele strategiczne i cele systemu oni wiedzą czego chcą, choć niekoniecznie jak to osiągnąć. Kadra kierownicza średniego szczebla oni zwykle wiedzą jak osiągnąć poszczególne cele cząstkowe. Wymagania biznesowe Opisują cel, który chce osiągnąć zleceniodawca dzięki realizacji danego projektu. Pozwalają zespołowi projektowemu poznać wizję i zakres projektowanego systemu oczami decydentów zleceniodawcy. Można stworzyć dokument: Wizja i zakres projektu. Copyright Roman Simiński Strona : 15

16 Poziomy i typy wymagań Kadra kierownicza niższego szczebla oni znają procesy biznesowe w ich realnym wymiarze. Szeregowi pracownicy oni wiedzą dokładnie jak wykonać każdą elementarna operację. Wymagania użytkowe Opisują to, co użytkownicy będą mogli wykonać w systemie. Określają ogólny scenariusz realizacji poszczególnych operacji istotnych dla użytkownika. Scenariusze te mogą być spisane w dokumencie Przypadki użycia. Dokument ten stanowi podstawę do określenia szczegółowych funkcji systemu. Copyright Roman Simiński Strona : 16

17 Wymagania biznesowe i użytkowe Wymagania biznesowe Wizja i zakres projektu Dokument im konkretniejszy tym lepiej, jednak nie stosuje się notacji formalnych Wymagania użytkowe Przypadki użycia Dokument rysunki + opis, zwykle Use Case Diagrams z UML Copyright Roman Simiński Strona : 17

18 Wymagania biznesowe, użytkowe i wymaganie funkcje Wymagania biznesowe Wizja i zakres projektu Wymagania użytkowe Przypadki użycia Wymagane funkcje Wymagane funkcje specyfikują dokładnie to, co system powinien robić czyli to, co zespół programistów powinien zrealizować w formie programu komputerowego. Copyright Roman Simiński Strona : 18

19 Wymagania funkcjonalne Wymagania biznesowe Wizja i zakres projektu Wymagania użytkowe Przypadki użycia Wymagania funkcjonalne to wszystko opisuje co ma oferować system, jak ma reagować na określone dane wejściowe oraz jak ma się zachowywać w określonych sytuacjach. Wymagane funkcje Wymagania funkcjonalne Copyright Roman Simiński Strona : 19

20 Specyfikacja wymagań systemu SRS Wymagania biznesowe Wizja i zakres projektu Wymagania użytkowe Specyfikacja wymagań systemu SRS (ang. software requirements specification) Dokument ten jest oficjalna listą wymagań projektowanego systemu dla klienta, użytkowników końcowych oraz zespołu projektowego. Istnieją normy określające postać, cechy i formę takiego dokumentu. Przypadki użycia Wymagane funkcje Specyfikacja wymagań Wymagania funkcjonalne Copyright Roman Simiński Strona : 20

21 Wymagania niefunkcjonalne Wymagania biznesowe Wizja i zakres projektu Wymagania użytkowe? Przypadki użycia Wymagane funkcje Specyfikacja wymagań Wymagania funkcjonalne Wymagania niefunkcjonalne Copyright Roman Simiński Strona : 21

22 Wymagania niefunkcjonalne ogólnie Wymagania niefunkcjonalne nie mają bezpośredniego wpływu na funkcjonalność systemu. Nakładają one ograniczenie na sposób, w jaki sposób wymagania funkcjonalne będą zrealizowane.? Specyfikacja wymagań Wymagania niefunkcjonalne Copyright Roman Simiński Strona : 22

23 Wymagania niefunkcjonalne różne rodzaje Wymagania biznesowe Cele strategiczne Wizja i zakres projektu Polityka firmy Kultura organizacji Wymagania użytkowe Przypadki użycia Wymagane funkcje Specyfikacja wymagań Cele operacyjne Technologia Specyfika dziedziny Wymagania funkcjonalne Wymagania niefunkcjonalne Copyright Roman Simiński Strona : 23

24 Klasyfikacja wymagań wymagania funkcjonalne Wymagania funkcjonalne: określają jaki pożądane z punktu widzenia zamawiającego funkcje powinien posiadać system, powinny pozwolić na realizację określonych wymagań biznesowych i prowadzić do celu systemu określonego w jego wizji i zakresie, specyfikują co system ma realizować a nie jak ma to być zrobione. Przykład Biblioteka : Uproszczone wymagania funkcjonalne w języku naturalnym System obsługi biblioteki powinien umożliwiać klientowi tej biblioteki przeszukiwanie jej zasobów katalogowych w poszukiwaniu konkretnej książki. Wyszukiwanie może odbywać się wg danych autora, tytułu książki lub wydawnictwa. Wyszukaną książkę klient może zarezerwować do wypożyczenia lub wypożyczyć. Wyszukiwanie może realizować każdy klient, rezerwować i wypożyczać może jedynie klient, który przeszedł proces rejestracji w systemie. Rejestracja obejmuje podanie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. Copyright Roman Simiński Strona : 24

25 Klasyfikacja wymagań wymagania niefunkcjonalne Wymagania niefunkcjonalne: określają pożądane cechy systemu, nie wpływając bezpośrednio na istnienie konkretnych funkcji; wpływają jednak zwykle na to, jak te funkcje będą realizowane. Wymagania niefunkcjonalne mogą wypływać z: ustaw, norm, przepisów, kodeksów; strategii biznesowego działania zleceniodawcy, kultury jego organizacji, specyfiki jego działania rynkowego; ograniczeń dziedziny dla której system jest tworzony; technologii i metod realizacji systemu; wymagań jakościowych i technicznych. Copyright Roman Simiński Strona : 25

26 Klasyfikacja wymagań wymagania niefunkcjonalne Przykład Biblioteka : Wymagania niefunkcjonalne kontekst biznesowy Klienci biblioteki nie płacą za korzystanie z niej. Strategia biblioteki zakłada jednak, że aby skorzystać z jej zasobów, klient musi się zarejestrować ujawniając dane obejmujące imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Podając te informacje w trakcie rejestracji klient musi zgodzić się na przetwarzanie jego danych osobowych a system biblioteczny musi przestrzegać ograniczeń narzucanych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Przykład Biblioteka : Wymagania niefunkcjonalne kontekst technologiczny System obsługi biblioteki ma być aplikacją WWW, zrealizowaną w architekturze klient-serwer, przy czym warstwa kliencka jest cienka realizuje ją przeglądarka internetowa. W trakcie rejestracji klienta jego dane mają być przekazywane w połączeniu zapewniającym bezpieczeństwo chronionych informacji osobistych. Copyright Roman Simiński Strona : 26

27 Specyfikacja wymagań SRS Specyfikacją wymagań dla oprogramowaniu lub systemu ang. Software Requirements Specification (SRS) jest oficjalną deklaracją tego, co jest wymagane od wytwórców systemu przez zleceniodawcę. Dokument SRS nie jest dokumentem projektowym, stanowi materiał wejściowy dla analityków i projektantów systemu. Istnieję standardy wykonywania SRS IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specyfication, IEEE std Dokument SRS Copyright Roman Simiński Strona : 27

28 Specyfikacja wymagań a uczestnicy projektu Zleceniodawcy Określają wymagania, weryfikują ich zgodność z potrzebami, określają potrzebę zmian. Zarządzający IT Wymagania pozwalają na zaplanowanie projektu, i zarządzanie jego realizacją Testerzy Wymagania pozwalają opracować plan testów systemu Dokument SRS Analitycy Wymagania pozwalają opracować koncepcję i architekturę systemu Programiści Wymagania weryfikują szczegóły implementacji gdy jest taka potrzeba Projektanci Wymagania pozwalają zaprojektować strukturę systemu Copyright Roman Simiński Strona : 28

29 Specyfikacja wymagań kryteria jakości dokumentu SRS Poprawność. Jednoznaczność. Kompletność. Spójność. Informacja o wydajności i stabilności. Weryfikowalność. Modyfikowalność. Możliwość śledzenia powiązań. Copyright Roman Simiński Strona : 29

30 Dokument SRS struktura ogólna 1 Wprowadzenie 2 Ogólny opis produktu 3 Wymagania funkcjonalne IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification IEEE std Wymagania niefunkcjonalne Dodatki Indeks Copyright Roman Simiński Strona : 30

31 Dokument SRS wprowadzenie 1 Wprowadzenie 1.1 Cel dokumentu 1.2 Zakres produktu IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification IEEE std Definicje, akronimy i skróty 1.4 Odwołania do literatury 1.5 Omówienie dokumentu 2 Ogólny opis produktu 3 Wymagania funkcjonalne 4 Wymagania niefunkcjonalne Dodatki Indeks Copyright Roman Simiński Strona : 31

32 Dokument SRS ogólny opis produktu 1 Wprowadzenie 2 Ogólny opis produktu 2.1 Kontekst funkcjonowania IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification IEEE std Charakterystyka użytkowników 2.3 Główne funkcje produktu 2.4 Ograniczenia 2.5 Założenia i zależności 3 Wymagania funkcjonalne 4 Wymagania niefunkcjonalne Dodatki Indeks Copyright Roman Simiński Strona : 32

33 Dokument SRS wymagania funkcjonalne 1 Wprowadzenie 2 Ogólny opis produktu 3 Wymagania funkcjonalne IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification IEEE std n.. 4 Wymagania niefunkcjonalne Dodatki Indeks Copyright Roman Simiński Strona : 33

34 Dokument SRS wymagania niefunkcjonalne 1 Wprowadzenie 2 Ogólny opis produktu 3 Wymagania funkcjonalne IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification IEEE std Wymagania niefunkcjonalne m.. Dodatki Indeks Copyright Roman Simiński Strona : 34

35 Diagramy przypadków użycia jako narzędzie modelowania wymagań Nazwa diagramu UML: Diagramy przypadków użycia use case diagrams. Cel stosowania: Określenie wymagań stawianych systemowi czyli co system ma robić z punktu widzenia jego otoczenia. Określenie granic systemu jego otoczenia oraz elementów, które wchodzą z nim w interakcję. Diagramy przypadków użycia opisują, co robi system z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora. Eksponują to, co robi system, a nie jak to robi. Copyright Roman Simiński Strona : 35

36 Diagramy przypadków użycia jako narzędzie modelowania wymagań Główne zastosowania: Określanie i doprecyzowanie funkcji systemu opisywane przypadki użycia zwykle generują nowe wymagania, a projekt przybiera coraz wyraźniejszy kształt. Komunikacja z klientami prostota notacji i intuicyjność sprawiają, że diagramy przypadków użycia są dobrym sposobem porozumiewania się projektantów z przyszłymi użytkownikami systemu. Generowanie przypadków testowych opis danego przypadku użycia może zasugerować sposoby testowania i konkretne dane testowe. Zrozumienie różnych scenariuszy wykorzystania projektowanego systemu. Porozumiewanie się projektantów systemu i jego przyszłych użytkowników. Copyright Roman Simiński Strona : 36

37 Komponenty diagramów przypadków użycia Aktor Aktor Przypadek użycia Przypadek użycia Związek Copyright Roman Simiński Strona : 37

38 Komponenty diagramów przypadków użycia aktorzy Aktorami mogą być ludzie, urządzenia, inne systemy informatyczne. Pojęcia aktora odpowiada roli jaką on odgrywa w stosunku do systemu. Pojęcia aktora nie odpowiada zawsze np. konkretnej osobie fizycznej, bo ta może wcielać się w różne role (ta sama osoba fizyczna może się logować do systemu raz jako administrator, a innym razem jako zwykły użytkownik). Jeden aktor może reprezentować całą grupę fizycznych użytkowników systemu (aktor Klient reprezentuje wszystkich potencjalnych klientów systemu). Aktorzy są zwykle aktywni inicjują przypadku użycia, choć mogą być również pasywni (np. aktor tyko zatwierdzający przelew bankowy). <<Actor>> System obsługi kart płatniczych <<Actor>> System weryfikacji podpisu elektronicznego Klient Admin Kierownik Copyright Roman Simiński Strona : 38

39 Komponenty diagramów przypadków użycia przypadki użycia Przypadek użycia reprezentuje sekwencję operacji wykonywanych przez system, inicjowanych przez aktora. Przypadek użycia modeluje oczekiwanie zachowanie systemu wobec danego aktora, nie precyzując sposobu realizacji tego zachowania. Uruchomienie danego przypadku użycia ma dostarczyć aktorowi wymiernych wyników. Przypadek użycia zwykle opisuje pewien większy, dłuższy, bardziej złożony proces a nie elementarną akcję. Porada lekarska Sprzedaż towaru Wystawienie faktury Copyright Roman Simiński Strona : 39

40 Komponenty diagramów przypadków użycia związki Związek pomiędzy aktorem a przypadkiem użycia opisuje udział aktora w danym przypadku użycia. Pomiędzy przypadkami użycia mogą występować związki zostaną przedstawione za chwilę. Porada lekarska Pacjent Aktor Pacjent inicjuje przypadek użycia Porada lekarska. Jest to pewien nieelementarny proces, wynikiem którego jest umówienie wizyty lekarskiej oraz przygotowanie kartoteki pacjenta. Ten przypadek użycia dostarcza aktorowi konkretnych efektów działania systemu. Copyright Roman Simiński Strona : 40

41 Związki pomiędzy przypadkami użycia zawieranie Czasem wiele przypadków użycia posiada pewną wspólną sekwencję operacji (wspólne zachowanie) można ją wyróżnić w postaci odrębnego przypadku użycia. Wspólny, odrębny przypadek użycia włącza się do przypadku bazowego wykorzystując związek zawierania, opisany stereotypem <<include>>. Przypadek bazowy występuje jako pierwszy i zawsze używa przypadku składowego. Składowy przypadek użycia reprezentuje podzadanie, zadania jakim jest przypadek bazowy. Przypadek bazowy <<include>> Przypadek składowy Copyright Roman Simiński Strona : 41

42 Związki pomiędzy przypadkami użycia zawieranie, przykład Biblioteka Rezerwacja książki <<include>> Wyszukanie książki Klient Wypożyczenie książki <<include>> Klient pewnej biblioteki może przeszukiwać jej zasoby katalogowe w poszukiwaniu konkretnej książki. Klient pewnej biblioteki może rezerwować konkretną książkę przed jej fizycznym wypożyczeniem, co wymaga zwykle jej wyszukania. Klient pewnej biblioteki może wypożyczyć konkretną książkę, co wymaga zwykle jej wyszukania. Copyright Roman Simiński Strona : 42

43 Związki pomiędzy przypadkami użycia zawieranie, przykład Konto Klient Złożenie zlecenia stałego Wykonanie przelewu Sprawdzenie stanu konta Przeglądnie transakcji <<include>> <<include>> <<include>> <<include>> <<include>> Dodatkowe uwierzytelnienie <<include>> Standardowa autoryzacja Zalogowany klient pewnego systemu bankowości elektronicznej, może wykonywać przelewy i składać zlecenia stałe. Wymaga to jednak zawsze dodatkowego uwierzytelnienia klienta. Przegląd transakcji i sprawdzenie stanu konta wymaga zawsze standardowej autoryzacji klienta. Copyright Roman Simiński Strona : 43

44 Związki pomiędzy przypadkami użycia rozszerzanie Czasem pewien przypadek bazowy opcjonalnie realizuje jakaś czynność opcjonalną. Przypadek bazowy może działać samodzielnie i nie wykonywać funkcji opcjonalnej. Jednak po dojściu do pewnego punktu rozszerzającego, może zostać uruchomiony przypadek rozszerzający. Po zakończeniu przypadku rozszerzającego, wznawiane jest wykonanie przypadku bazowego. Rozszerzający przypadek użycia opisany jest stereotypem <<extend>> Notacja wykorzystująca komentarz z warunkiem rozszerzenia: Przypadek bazowy Extension points Opis punktu <<extend>> Przypadek rozszerzający Condition: opis warunku Extension point: opis punktu Copyright Roman Simiński Strona : 44

45 Związki pomiędzy przypadkami użycia rozszerzanie, przykład Biblioteka Rezerwacja książki <<include>> Wyszukanie książki Klient Wypożyczenie książki Extension points Opłata karna <<include>> <<extend>> Zapłata opłaty karnej Klient pewnej biblioteki może wypożyczyć konkretną książkę. Jednak na tym etapie sprawdza się, czy nie zalega z opłatą karną za nieterminowe oddawanie książek, jeżeli tak, użytkownik musi opłacić wszystkie zaległości. Copyright Roman Simiński Strona : 45

46 Związki pomiędzy przypadkami użycia uogólnienie Czasem pewien można zidentyfikować przypadki określające ten sam rodzaj przetwarzania realizowanego przez system. Przypadki są podobne, lecz nie jednakowe. W stosunku do przypadków można zastosować związek generalizacjaspecjalizacja, i zastosować podejście analogiczne do klas. Przypadek będący specjalizacją pewnego przypadku uogólnionego, dziedziczy po nim całe zachowanie. Potomek może dodać nowe elementy do odziedziczonego zachowania lub wręcz całkowicie zmienić odziedziczone zachowanie. Przypadek ogólny Przypadek specjalizowany Copyright Roman Simiński Strona : 46

47 Związki pomiędzy przypadkami użycia uogólnienie, przykład Biblioteka Rezerwacja książki <<include>> Wyszukanie książki Klient Wypożyczenie książki Extension points Opłata karna <<include>> Wypożyczenie książki z odbiorem osobistym <<extend>> Zapłata opłaty karnej Wypożyczenie książki z dostawą do domu Copyright Roman Simiński Strona : 47

48 Zadanie na ćwiczenia: opracuje SRS i dopracuj diagram dla Biblioteka Inni aktorzy... Inne przypadki użycia... Rejestracja klienta Bibliotekarz Do tworzenia diagramów Use Case można wykorzystać darmowy system ArgoUML dostępne via Internet Copyright Roman Simiński Strona : 48

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Inżyniera wymagań

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Inżyniera wymagań Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Inżyniera wymagań Wymagania w projektowaniu systemów informatycznych Istnieją różne definicje wymagań dla

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Diagramy przypadków użycia

Projektowanie systemów informatycznych. Diagramy przypadków użycia Informacje ogólne i przykłady Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski jako narzędzie modelowania wymagań Nazwa use case diagrams. Cel stosowania Określenie wymagań

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Diagramy przypadków użycia

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Diagramy przypadków użycia Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia jako narzędzie modelowania wymagań Nazwa diagramu

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 10 października 2010 Spis treści 1 Wprowadzenie do UML 2 3 4 5 6 Diagramy UML Język UML definiuje następujący zestaw diagramów: diagram przypadków użycia - służy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. Treść zajęć: Diagramy przypadków użycia. Zasady tworzenia diagramów przypadków użycia w programie Enterprise Architect. Poznane dotychczas diagramy (czyli diagramy klas)

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Schemat procesu pozyskiwania wymagań

Wstęp. Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Schemat procesu pozyskiwania wymagań Wstęp Inżynieria wymagań Schemat procesu pozyskiwania wymagań identyfikacja źródeł wymagań Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym pozyskiwanie pozyskiwanie pozyskiwanie Jarosław Francik marzec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie projektem Informacje wprowadzające Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Co to jest zarządzanie? Przykładowe definicje

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia Diagram przypadków użycia Diagram przypadków użycia opisuje system z punktu widzenia użytkownika, pokazuje, co robi system, a nie jak to robi. Diagram ten sam w sobie zazwyczaj nie daje nam zbyt wielu

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy przypadków użycia WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagram przypadków użycia definiowanie wymagań systemowych graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów, związków między nimi występujących w danej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie Podstawą każdego projektu, którego celem jest budowa oprogramowania są wymagania, czyli warunki,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Specyfikowanie wymagań przypadki użycia

Specyfikowanie wymagań przypadki użycia Specyfikowanie wymagań przypadki użycia Prowadzący Dr inż. Zofia 1 La1 La2 Forma zajęć - laboratorium Wprowadzenie do laboratorium. Zasady obowiązujące na zajęciach. Wprowadzenie do narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych...1 Ćwiczenia 1...2 Wiadomości podstawowe:...2 Ćwiczenia...8 Ćwiczenia 1 Wiadomości podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania II

Inżynieria oprogramowania II Wymagania funkcjonalne, przypadki użycia Inżynieria oprogramowania II Problem i cel Tworzenie projektów bez konkretnego celu nie jest dobre Praktycznie każdy projekt informatyczny powstaje z uwagi na jakiś

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie projektem Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Główne procesy w realizacji projektu informatycznego (ang. feasibility

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Projekt aplikacji internetowej specyfikacja wymagań (cz.1)

Projekt aplikacji internetowej specyfikacja wymagań (cz.1) Cykl życia aplikacji internetowej modelowanej przy pomocy WebML Etapy: 1) Specyfikacja wymagań określenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, jakie ma spełniać tworzona aplikacja. 2) Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

UPEDU: Rozpoznanie wymagań (ang. requirements discipline)

UPEDU: Rozpoznanie wymagań (ang. requirements discipline) Inżynieria oprogramowania II Marek Krętowski e-mail: mkret@wi.pb.edu.pl http://aragorn.pb.bialystok.pl/~mkret Wykład 5: UPEDU: Rozpoznanie wymagań (ang. requirements discipline) Na podstawie podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Podrozdziały te powinny zawierać informacje istotne z punktu widzenia przyjętego celu pracy

Podrozdziały te powinny zawierać informacje istotne z punktu widzenia przyjętego celu pracy Uwaga: 1. Praca powinna być napisana z użyciem formy bezosobowej np. wykonano. Nazwa rozdziału Zawartość Liczba stron 1. Wstęp Rozdział ten powinien zawierać zarys najważniejszych elementów pracy Krótki

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018. Wykład 2: Przypadki użycia

Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018. Wykład 2: Przypadki użycia Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018 Wykład 2: Przypadki użycia Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Czym są przypadki użycia. 2.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania

Projektowanie oprogramowania Wrocław, 27.09.2010 1. Warunki wstępne Projektowanie oprogramowania Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie przedmiotu: Podstawy inżynierii oprogramowania (ćwiczenia) Zajęcia składają się z

Bardziej szczegółowo

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja wymagań projektu. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja wymagań projektu. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Studium wykonalności

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Studium wykonalności Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Studium wykonalności Główne procesy w realizacji projektu informatycznego Studium wykonalności (ang. feasibility

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2015/2016. Wykład 2: Przypadki użycia

Analiza i projektowanie obiektowe 2015/2016. Wykład 2: Przypadki użycia Analiza i projektowanie obiektowe 2015/2016 Wykład 2: Przypadki użycia Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Czym są przypadki użycia. 2.

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

slajd 1 Model przypadków użycia Anna Bobkowska

slajd 1 Model przypadków użycia Anna Bobkowska slajd 1 Model przypadków użycia Anna Bobkowska Materia ły pomocnicze do wy kładu z Inżynierii Opr ogramowania na Wy dziale E TI PG. Ich lektura nie zastępuje obecności na wykładzie. Wykorzystanie materiałów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty stosowania metody punktów funkcyjnych COSMIC. Jarosław Świerczek

Praktyczne aspekty stosowania metody punktów funkcyjnych COSMIC. Jarosław Świerczek Praktyczne aspekty stosowania metody punktów funkcyjnych COSMIC Jarosław Świerczek Punkty funkcyjne Punkt funkcyjny to metryka złożoności oprogramowania wyznaczana w oparciu o określające to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

1. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI KARTA PRZEDMIOTU przedmiotu Stopień studiów i forma Rodzaj przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte na modelowaniu warsztaty Studia podyplomowe Obowiązkowy NIE Wykład Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Określanie wymagań. Cele przedsięwzięcia. Kontekst przedsięwzięcia. Rodzaje wymagań. Diagramy przypadków użycia use case diagrams

Określanie wymagań. Cele przedsięwzięcia. Kontekst przedsięwzięcia. Rodzaje wymagań. Diagramy przypadków użycia use case diagrams Cele przedsięwzięcia Określanie wymagań Klienta, np. Wzrost efektywności, spadek kosztów, rozszerzenie rynku, unikanie błędów Wykonawcy Biznesowe Techniczne Priorytety! Kontekst przedsięwzięcia Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Tworzenie warstwy zasobów projektowanie metodą strukturalną

Tworzenie warstwy zasobów projektowanie metodą strukturalną Tworzenie warstwy zasobów projektowanie metodą strukturalną Autor Zofia Kruczkiewicz Programowanie i wdrażanie systemów informatycznych 2011-03-27 1 1. Zasady modelowania wymagań funkcjonalnych systemu

Bardziej szczegółowo

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: co i przy jakich ograniczeniach system ma robić? Wynikiem tej analizy jest zbiór wymagań

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Strona1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WERSJA 1.0 Strona2 HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Osoba Data Komentarz Wersja Maciej Strychalski 28.03.2012 Dodanie punktu 1.3.1 1.0 Mateusz Mikołajczak

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Wykład 6 Analiza i specyfikowanie wymagań

Inżynieria oprogramowania. Wykład 6 Analiza i specyfikowanie wymagań Inżynieria oprogramowania Wykład 6 Analiza i specyfikowanie wymagań Proces inżynierii wymagań Feasibility Study Feasibility Report Requirements Analysis System Models Requirements Definition Definition

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modelu konceptualnego systemu informatycznego część 1

Tworzenie modelu konceptualnego systemu informatycznego część 1 Tworzenie modelu konceptualnego systemu informatycznego część 1 1. Elementy diagramów przypadków użycia (usecases) 2. Wytyczne tworzenia diagramów przypadków użycia (use-cases) (wg Booch G., Rumbaugh J.,

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Inżynieria oprogramowania Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Punkt widzenia (Point of View) Systemy oprogramowania mają zwykle kilku różnych użytkowników. Wielu

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modelowanie systemów biznesowych Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 stycznia 2010 Spis treści 1 Czym jest system biznesowy? Po co model bizensowy? Czym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logiki aplikacji

Projektowanie logiki aplikacji Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie logiki aplikacji Zagadnienia Rozproszone przetwarzanie obiektowe (DOC) Model klas w projektowaniu logiki aplikacji Klasy encyjne a klasy

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Motto. Wstęp. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. Arkadiusz Chrobot

Inżynieria Programowania Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Motto. Wstęp. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. Arkadiusz Chrobot Inżynieria Programowania Inżynieria Arkadiusz Chrobot Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 20 października 2015 Plan wykładu 1. Wstęp 2. Studium wykonywalności 3. Określanie

Bardziej szczegółowo

IX Konferencja Informatyki Stosowanej

IX Konferencja Informatyki Stosowanej IX Konferencja Informatyki Stosowanej IX Konferencja Informatyki Stosowanej konkurs na najlepszy program wykonany przez studenta Dokumentacja techniczna aplikacji nazwa aplikacji.. Autor autor, afiliacja..

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków uŝycia. związków między nimi

Diagramy przypadków uŝycia. związków między nimi Diagramy przypadków uŝycia Graficzne przedstawienie przypadków uŝycia, aktorów oraz związków między nimi Zadania diagramów platforma komunikacji pomiędzy inwestorem a twórcą systemu identyfikacja i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Modelowanie danych Diagramy ERD Modelowanie danych dlaczego? Od biznesowego gadania do magazynu na biznesowe

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 9 Strukturyzacja modelu przypadków użycia

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 9 Strukturyzacja modelu przypadków użycia Inżynieria wymagań Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia Część 9 Strukturyzacja modelu przypadków użycia Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ480: Mastering Requirements

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Konwerter Plan testów. Jakub Rauch Tomasz Gołębiowski Adam Busch Bartosz Franaszek 1 czerwca 2008

Konwerter Plan testów. Jakub Rauch Tomasz Gołębiowski Adam Busch Bartosz Franaszek 1 czerwca 2008 Konwerter Plan testów Jakub Rauch Tomasz Gołębiowski Adam Busch Bartosz Franaszek 1 czerwca 2008 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel........................................ 3 1.2 Zamierzeni odbiorcy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Inżynieria Oprogramowania

Zagadnienia (1/3) Inżynieria Oprogramowania Zagadnienia (1/3) Pozyskiwanie i analiza Reprezentacje na poszczególnych etapach projektu Najczęściej pojawiające się problemy podczas pozyskiwania oraz metody ich rozwiązywania Reprezentacja z punktu

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu - zestaw 03 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas abstrakcyjnych i interfejsów. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA LABORATORIUM ANALIZA I MODELOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Stopień, imię i nazwisko prowadzącego Stopień, imię i nazwisko słuchacza Grupa szkoleniowa mgr inż. Łukasz Laszko

Bardziej szczegółowo

Faza Określania Wymagań

Faza Określania Wymagań Faza Określania Wymagań Celem tej fazy jest dokładne określenie wymagań klienta wobec tworzonego systemu. W tej fazie dokonywana jest zamiana celów klienta na konkretne wymagania zapewniające osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 03 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas abstrakcyjnych i interfejsów. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lista przykładowych pytań do egzaminu z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania

Lista przykładowych pytań do egzaminu z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania Lista przykładowych pytań do egzaminu z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania Inżynieria oprogramowania przykładowe pytania egzaminacyjne str. 2 Przykładowe pytania 1. Wymień i omów krótko podstawowe kategorie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Język UML. dr inż. Piotr Szwed C3, pok

Język UML. dr inż. Piotr Szwed C3, pok Język UML dr inż. Piotr Szwed C3, pok. 212 e-mail: pszwed@ia.agh.edu.pl http://pszwed.ia.agh.edu.pl Przypadki użycia Przypadki użycia: Definicja Przypadek użycia to specyfikacja ciągów akcji i ich wariantów,

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia - MS Visio

Diagramy przypadków użycia - MS Visio Diagramy przypadków użycia - MS Visio LABORKA Piotr Ciskowski zad. 1. Sklep internetowy - diagram przypadków użycia (Visio) o przykład z: Wrycza i in., UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane o narzędzie: MS Visio

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie testów. czyli po co testerowi znajomość UML

Modelowanie testów. czyli po co testerowi znajomość UML Modelowanie testów czyli po co testerowi znajomość UML Paweł Dudzik październik 2015 Naturalny opis świata Powstaje pytanie, jak opisać ten świat, aby opis był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Wymagania. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wykład 3 Wymagania. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wykład 3 MIS-1-505-n Inżynieria Październik 2014 Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 3.1 Agenda 1 2 3 4 5 3.2 Czynności w czasie produkcji. Inżynieria stara się zidentyfikować

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań. The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS.

Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań. The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS. Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS www.cts.com.pl MISJA IREB Misją IREB jest udoskonalenie praktyki inżynierii wymagań

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Projekt i implementacja oprogramowania dla salonu kosmetycznego. Autor: Wojciech Rubiniec Promotor: dr inż. Roman Simiński Kategorie: Oprogramowanie użytkowe Słowa

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Nazwa w języku angielskim: SOFTWARE ENGINEERING Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE Ważne pojęcia (I) Warunek testowy (test condition) to element lub zdarzenie modułu lub systemu, który może być zweryfikowany przez jeden lub więcej przypadków

Bardziej szczegółowo