Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, IMR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, IMR"

Transkrypt

1 Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, IMR

2 Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMS, IMP, ISW, IMR Spis treści Informacje podstawowe Zastosowanie... 3 Warunki pracy... 3 Budowa... 3 Mocowanie... 3 Pakowanie, transport, przechowywanie... 4 Części zamienne... 4 Zgodność z normami... 4 Gwarancja... 4 Postępowanie z wyrobem zużytym... 4 Składanie zamówienia... 4 Przykład zamówienia... 4 Dobór przekładnika... Dane techniczne, szkice wymiarowe Przekładniki typu IMW z uzwojeniem pierwotnym... 6 Przekładniki typu IMS na szynę IMSa... 8 IMSb... IMSc... 2 IMSd... 4 Przekładniki typu IMP na kabel IMPa... 6 IMPb... 8 Przekładniki typu ISW na szynę lub kabel ISWb ISWb ISWc ISWd ISWd ISWe ISWf ISWg ISWh ISWh Przekładniki typu IMR do rozdzielnic IMR IMRa IMRb IMR Akcesoria Zacisk napięciowy Podstawka do montażu przekładnika na szynie montażowej TS Zestaw montażowy do szyny Śruba standardowa z uchwytem do szyny 30 mm lub 60 mm Tuleja miedziana Szyny Tabela doboru przekładników... 0 Zakres prądów pierwotnych Przekładniki prądowe niskiego napięcia

3 Informacje podstawowe Zastosowanie Przekładniki prądowe niskiego napięcia służą do zasilania obwodów prądowych w układach pomiarowych i zabezpieczeniowych urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 0,72 kv i częstotliwości znamionowej 0 Hz (lub 60 Hz po uprzednim uzgodnieniu z producentem). Do rozliczeń z zakładami energetycznymi stosuje się przekładniki w klasie dokładności 0, lub lepszej. Przekładniki są wykonywane na prądy wtórne A i A. Zakres prądów pierwotnych zależy od typu przekładnika i zawiera się w granicach od A do 000 A. Warunki pracy Przekładniki są przystosowane do pracy w urządzeniach wnętrzowych w warunkach klimatów: umiarkowanego (N3) lub tropikalnego (T3). Znamionowy długotrwały prąd cieplny i granice uchybów przekładnika odpowiadają rozszerzonemu zakresowi prądowemu dla 20% l pn w granicach temperatur otoczenia od 248 K (-2 C) do 328 K (+ C). Istnieje możliwość wykonania niektórych przekładników o rozszerzonym zakresie prądowym % lub 200% po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Budowa Przekładniki prądowe niskiego napięcia są jednofazowymi transformatorami małej mocy, pracującymi w warunkach zbliżonych do stanu zwarcia, przetwarzającymi prąd płynący w obwodzie pierwotnym na prąd w obwodzie wtórnym, przy zachowaniu wymagań określonych normami w zakresie dokładności przetwarzania. Posiadają klasę izolacji E lub A oraz stopień szczelności IP20. Uzwojenia przekładników zamknięte są w nierozbieralnych obudowach z tworzywa trudnopalnego. Zaciski wtórne przekładnika wyposażone są w śruby M, umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju max 4 mm 2. Przekładniki produkowane są na różne rodzaje torów prądowych: szyna lub kabel według tabeli doboru przekładników (str. 2). Zakres prądów pierwotnych od A do 000 A. Przekładniki typu IMW, IMP, IMS, IMR2 oraz ISW (z wyjątkiem ISWc) posiadają możliwość plombowania zacisków wtórnych za pomocą przykrywki. Przekładniki są trwale oznaczone przekładnią znamionową po obu stronach obudowy. Posiadają wsuwki umożliwiające montaż do podłoża oraz śruby lub uchwyty do mocowania na torze prądowym. Szczegóły wyposażenia zawarto w tabeli doboru przekładników (str. 2). Mocowanie Przekładniki prądowe niskiego napięcia mogą być mocowane na: szynach prądowych, szynach montażowych TS3, kablach jednożyłowych lub żyłach kabla wielożyłowego, płytach. Przekładnik prądowy może być zamocowany w dowolnej pozycji. W celu zamocowania danego typu przekładnika należy nasunąć go na szynę, a następnie w określonym miejscu unieruchomić za pomocą uchwytów lub wkrętów mocujących znajdujących się po obu stronach przekładnika. Zamocowanie przekładnika na płycie, w zależności od typu, umożliwiają dwie lub cztery wsuwki będące na wyposażeniu danego aparatu. Mocowanie na szynie montażowej TS3 umożliwia specjalna podstawka. Montując przekładnik wyposażony we własną szynę, należy zamocować go w torze prądowym za pomocą zacisków śrubowych, w jakie szyna przekładnika jest wyposażona. Przekładniki prądowe niskiego napięcia nie mogą być elementami wsporczymi dla szyn prądowych (nie mogą zastępować izolatorów wsporczych). Szczegóły możliwości montażu zawarto w tabeli doboru przekładników (str. 2), oraz w rozdziale Akcesoria (str. 0). przykrywka z możliwością plombowania zaciski wtórne M obudowa uzwojenie we wnętrzu śruby montażowe do szyny (M4 lub M) wsuwki mocujące Przekładniki prądowe niskiego napięcia 3

4 Informacje podstawowe Pakowanie, transport, przechowywanie Przekładniki prądowe przewożone na znaczne odległości powinny być pakowane w drewniane skrzynie, zabezpieczające aparaty przed uszkodzeniem. Przekładniki przewożone na małe odległości mogą być przewożone transportem samochodowym bez opakowania, ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez ich oddzielenie od innych wyrobów. Podczas załadunku i wyładunku skrzynie z przekładnikami nie mogą być zrzucane ani przewracane. Skrzynie drewniane muszą być odpowiednio oznakowane, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi transportu wyrobów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne. Przekładniki należy przechowywać w suchych i czystych pomieszczeniach o temperaturze zbliżonej do 20 C. Przechowywanie przekładników w drewnianych skrzyniach na zewnątrz budynku jest niewskazane. Aspektami ww. procesu są: emisja spalin przez środek transportu oraz odpady opakowań, które należy przekazać do recyklingu lub unieszkodliwienia odpowiednim zakładom. Części zamienne Przekładniki prądowe są aparatami nienaprawialnymi. Nie przewiduje się części zamiennych. Zgodność z normami PN-EN ; PN-EN IEC ; IEC Przekładniki posiadają certyfikaty IEN oraz aprobatę PTB. Gwarancja Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupione przekładniki licząc od daty oddania ich do eksploatacji, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy. Producent nie odpowiada za wady i uszkodzenia powstałe w wyniku: nieprawidłowego transportu po odbiorze przekładników przez zamawiającego, nieprawidłowego przechowywania, instalowania i eksploatacji przekładników, nieprawidłowego doboru parametrów przekładników do danego systemu elektroenergetycznego. Postępowanie z wyrobem zużytym Z uwagi na zastosowane surowce i materiały oraz zastosowaną technologię wytwarzania przekładniki nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Wyrób zużyty lub po awarii należy rozmontować, segregując części ze stali, metali kolorowych, tworzywa sztucznego i gumy. Posegregowane części przekazać do recyklingu lub unieszkodliwienia odpowiednim zakładom, np. CHIMIREC SEPTOS sp. z o.o.; tel ; lub do innej firmy wybranej we własnym zakresie. Składanie zamówienia W celu dokonania zamówienia należy podać następujące dane: typ przekładnika, przekładnia I pn /I sn, I pn prąd pierwotny, I sn prąd wtórny, moc w VA Sn, klasa dokładności, współczynnik bezpieczeństwa FS lub FS, klimat, w jakim przekładnik ma być zamontowany (umiarkowany, tropikalny) domyślnie przyjmuje się umiarkowany, ilość zamawianych sztuk. Przykład zamówienia Przekładnik prądowy niskiego napięcia typu IMSc, przekładnia 600/ A/A; moc VA; klasa 0,; FS; sztuk 300. Uproszczony zapis IMSC 600/ 0, FS sztuk 300 typ przekładnia moc klasa współczynnik bezpieczeństwa ilość 4 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

5 Dobór przekładnika Dobierając przekładnik prądowy do układu pomiarowego, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na prawidłowy dobór ze względu na: Prąd pierwotny, jaki ma być przetworzony za pomocą przekładnika Wartość znamionową prądu pierwotnego przekładnika I pn należy wybrać z oferowanego typoszeregu w taki sposób, aby była najbardziej zbliżona do przewidywanego prądu pierwotnego układu. Wszystkie przekładniki niskiego napięcia produkowane przez ABB posiadają ext. 20%, dzięki czemu możliwe jest przetwarzanie zgodnie z klasą prądów wyższych o 20% od wartości znamionowej. Prąd wtórny Dopasowany do układu znajdującego się po stronie wtórnej przekładnika. Znormalizowane wartości to A oraz A. Uwaga: prąd pierwotny/prąd wtórny (I pn /I sn ) to przekładnia znamionowa. Moc, jaką przekładnik będzie obciążony Należy uwzględnić całkowite obciążenie, jakie będzie podłączone do przekładnika. Czyli oprócz obciążenia, jakie stanowi przyłączony przyrząd, również straty na przewodach połączeniowych i zaciskach. Zgodnie z normą PN-EN błędy prądowy i kątowy przekładnika nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli przy dowolnym obciążeniu wtórnym z zakresu od 2% do 0% obciążenia znamionowego. Rozmiar otworu wewnętrznego przekładnika oraz wymiar zewnętrzny Dobrane tak, aby było możliwe nałożenie przekładnika na tor prądowy oraz zmieszczenie go w przewidywanym miejscu montażu. Klasę dokładności dobraną tak, aby uzyskać zadowalającą dokładność pomiaru W wielu układach warto rozważyć zastosowanie przekładników w klasie 0,2S lub 0,S. Uzyskuje się wtedy dokładniejsze przetwarzanie prądów o wartościach znacznie niższych niż wartość znamionowa przekładnika, aż do % wartości prądu znamionowego. Tabela. Granice błędów prądowych i fazowych przekładników prądowych wg PN-EN Klasa %I pn procent znamionowego prądu pierwotnego dokładności Procentowy błąd prądowy +- Błąd kątowy +- procenty minuty 0,2 0,7 0,3 0,2 0,2 30 0,, 0,7 0, 0, ,2S 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 30 0,S, 0,7 0, 0, 0, , Rys. Charakterystyki klas dokładności: a) klasy 0,2; 0,; b) porównanie klas 0, i 0,S 3., 2 2.,.,., 0., -0., -., -2., -3., 0., I pn [%] I pn [%] 0 % 20% 0% 20 % % % 20% 00% 20 % -0., - -., 0,2 0, 0, 0,S -2 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

6 Przekładniki typu IMW z uzwojeniem pierwotnym Przekładniki prądowe z własnym uzwojeniem pierwotnym, przeznaczone do wmontowania w obwody prądowe układów zasilających. Do zacisków pierwotnych tych przekładników można przykręcić szyny lub przewody. Przekładniki te umożliwiają dużą dokładność przetwarzania prądów już od najniższych wartości. Zakres prądów pierwotnych od A do 300 A. Szkic wymiarowy IMW przekładniki z wypustem płaskim 20x mm M , Przekładniki prądowe niskiego napięcia

7 Typ IMW Klasa 0,2S 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Moc 2, 7, 20 krótk. cieplny I th szczytowy I dyn napięcie robocze U m Znamionowe napięcie probiercze U p Masa (około) [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] ; 7 0; 20; ; 30 0; 7 0; ; 300 ; 2; 3; ; ; 20 2; 30; 40 0 lub 7 0 2; 200; ; 2; 3; ; ; 20 2; 30; 40 0; ; 200; 20 ; 2; 3; ; ; 20 2; 30; 40 0; 60; 7; 0; 2 ; ; 300 lub 300 lub 60xI pn xi pn 0,72 3 0,8 Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 7

8 Przekładniki typu IMSa Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 40x mm. Zakres prądów pierwotnych od A do 600 A. Szkic wymiarowy S P S maks. 40x 60 8 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

9 Typ IMSa Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 2, 7, 20 cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] 0,2S xI pn xi pn 0,72 3 0, lub lub Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 9

10 Przekładniki typu IMSb Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 60x mm. Zakres prądów pierwotnych od 400 A do 00 A. Szkic wymiarowy S P S maks. 60x 80 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

11 Typ IMSb Klasa 0,2S 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 2, 7, 20 cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] xI pn xi pn 0,72 3 0, lub Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia

12 Przekładniki typu IMSc Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 80x mm. Zakres prądów pierwotnych od 400 A do 800 A. Szkic wymiarowy S S2 P 27 2 maks. 80x 0 2 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

13 Typ IMSc Klasa 0,2S 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Moc 2, 7, krótk. cieplny I th szczytowy I dyn napięcie robocze U m Znamionowe napięcie probiercze U p Masa (około) [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] lub lub ; ; 600 ; 70 ; 800 lub xI pn 60xI pn 60xI pn 60xI pn 60xI pn xi pn xi pn xi pn xi pn xi pn 0,72 3 0,9 Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 3

14 Przekładniki typu IMSd Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 20x30 mm lub 0x0 mm. Można przez nie przełożyć również kabel o maksymalnej średnicy 8 mm. Przekładnik umożliwia przetwarzanie dużych prądów i dużych mocy. Możliwe są w nim do wykonania klasy pomiarowe oraz klasy zabezpieczeniowe. Szkic wymiarowy S S R43,2 89 P A Przekładniki prądowe niskiego napięcia

15 Typ IMSd Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 7, cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [ka] [ka] [kv] [kv] [kg] 0,2S , 6, , , 6, , lub , 6, , 0 0,72 3,8 200 lub , 6, , lub , 6, Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania przekładników z klasą zabezpieczeniową Przekładniki prądowe niskiego napięcia

16 Przekładniki typu IMPa Przekładniki prądowe na kabel o maksymalnej średnicy 20 mm. W wyposażeniu przekładnika znajdują się uchwyty umożliwiające montaż przekładnika na szynach prądowych o maksymalnych wymiarach 20x mm. Zakres prądów pierwotnych od 0 A do 300 A. Szkic wymiarowy Wykonanie wsporcze Wykonanie przepustowe S S2 S S2 P 20, A Przekładniki prądowe niskiego napięcia

17 Typ IMPa Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 2, 7, 20 cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] xI pn xi pn 0,72 3 0,8 20 lub Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 7

18 Przekładniki typu IMPb Przekładniki prądowe na kabel o maksymalnej średnicy 30 mm. W wyposażeniu przekładnika znajdują się uchwyty umożliwiające montaż przekładnika na szynach prądowych o maksymalnych wymiarach 30x mm. Zakres prądów pierwotnych od 0 A do 600 A. Szkic wymiarowy Wykonanie wsporcze Wykonanie przepustowe S S2 S S2 P 30, A Przekładniki prądowe niskiego napięcia

19 Typ IMPb Klasa 0,2S 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 2, 7, 20 cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] lub xI pn xi pn 0,72 3 0, 20 lub lub Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 9

20 Przekładniki typu ISWb Przekładniki prądowe na kabel o maksymalnej średnicy 48 mm lub szynę o maksymalnych wymiarach 60x30 mm. Zakres prądów pierwotnych od A do 600 A. Szkic wymiarowy , Przekładniki prądowe niskiego napięcia

21 Typ ISWb Klasa 0.2S 0.S ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Moc krótk. szczytowy napięcie napięcie cieplny I th I dyn robocze U m probiercze U p Masa (około) [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] lub xI pn xi pn Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 2

22 Przekładniki typu ISWb2 Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 7x30 mm. Zakres prądów pierwotnych od 00 A do 200 A. Szkic wymiarowy Przekładniki prądowe niskiego napięcia

23 Typ ISWb2 Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Moc Znamionowy prąd krótk. szczytowy Najwyższe napięcie 2, 7, 20 cieplny I th I dyn robocze U m Znamionowe napięcie probiercze U p Masa (około) [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] lub lub lub xI pn xi pn 0,72 3 0,7 Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 23

24 Przekładniki typu ISWc Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 40x mm lub kabel o maksymalnej średnicy 30 mm. Zakres prądów pierwotnych od 7 A do 00 A. Specjalny kształt okna przekładnika umożliwia różne usytuowanie szyn. Szkic wymiarowy S S P ; 40; 0 46; 6; Przekładniki prądowe niskiego napięcia

25 Typ ISWc Klasa 0,S 0,2 0, 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. cieplny szczytowy 2, 7, 20 I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] xI pn xi pn 0,72 3 0, 20 lub Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 2

26 Przekładniki typu ISWd Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 80x mm lub 60x30 mm oraz kabel o maksymalnej średnicy mm. Zakres prądów pierwotnych od 20 A do 00 A. Specjalny kształt okna przekładnika umożliwia różne usytuowanie szyn. Szkic wymiarowy lub 62 lub 70 A 6 lub 7 6, 80 Dla I pn = 600 A wymiar A = 40 mm Dla I pn 600 A wymiar A = mm 26 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

27 Typ ISWd Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy napięcie napięcie (około) 2, 7, 20 cieplny I th I dyn robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] lub xI pn xi pn 0,72 3 0, lub Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 27

28 Przekładniki typu ISWd2 Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 80x30 mm (szyna pozioma) lub 60x30 mm (szyna pionowa) oraz kabel o maksymalnej średnicy mm. Zakres prądów pierwotnych od 00 A do 600 A. Specjalny kształt okna przekładnika umożliwia różne usytuowanie szyn. Szkic wymiarowy , Przekładniki prądowe niskiego napięcia

29 Typ ISWd2 Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Moc Znamionowy prąd krótk. szczytowy Najwyższe napięcie 2, 7, cieplny I th I dyn robocze U m Znamionowe napięcie probiercze U p Masa (około) [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] lub lub xI pn xi pn 0,72 3 0,7 Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 29

30 Przekładniki typu ISWe Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 20x30 mm. Zakres prądów pierwotnych od 400 A do 4000 A. Szkic wymiarowy lub lub 0 A 78 lub , Dla I pn 200 A wymiar A = 42 mm Dla I pn > 200 A wymiar A = 62 mm 30 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

31 Typ ISWe Klasa I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 2, 7, cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] xI pn xi pn ,2S ka 20 ka xI pn xi pn 200 0,S ka 20 ka xI pn xi pn 200 0,2 0 lub ka 20 ka , xI pn xi pn 00 0, 200 lub ka 20 ka xI pn xi pn 00 ; lub ka 20 ka 4000 Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 3

32 6, Przekładniki typu ISWf Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 0x mm lub kabel o maksymalnej średnicy 70 mm. Zakres prądów pierwotnych od 00 A do 200 A. Szkic wymiarowy R , 32 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

33 Typ ISWf Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 2, 7, cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] xI pn xi pn ka 20 ka lub lub xI pn xi pn 00 lub ka 20 ka 60xI pn xi pn 0 ka 20 ka 0, xI pn xi pn 0 ka 20 ka Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania przekładników o prądzie pierwotnym I pn do 3000 A. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 33

34 Przekładniki typu ISWg Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 60x30 mm lub kabel o maksymalnej średnicy 46 mm. Zakres prądów pierwotnych od 300 A do 0 A. Szkic wymiarowy 46 R , 2 34 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

35 Typ ISWg Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 2, 7, cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] 0,2S lub xI pn xi pn 0, lub lub Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 3

36 Przekładniki typu ISWh Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 60x mm lub 0x30 mm. Zakres prądów pierwotnych od 200 A do 00 A. Szkic wymiarowy lub 67 4 lub 74 6, 40 lub 60 6 lub lub Przekładniki prądowe niskiego napięcia

37 Typ ISWh Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy napięcie napięcie (około) 2, 7, cieplny I th Idyn robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] lub xI pn xi pn 0,72 3 0,8 00 lub lub Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 37

38 Przekładniki typu ISWh2 Szkic wymiarowy A = 40 lub 60, Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na kabel o maksymalnej średnicy 46 mm. Zakres prądów pierwotnych od 200 A do 00 A. 47 lub 67 4 lub 74 6 lub lub 88 Dla I pn =< 800 A wymiar A = 40 mm Dla I pn > 800 A wymiar A = 40 mm lub 60 mm 38 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

39 Typ ISWh2 Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 2, 7, cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] * * * * lub * * * xI pn xi pn 0,72 3 0,8 00 lub * * * * lub * * * * * Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. * Wymiar A = 60 mm Przekładniki prądowe niskiego napięcia 39

40 Przekładniki typu IMR0 Przekładniki prądowe małogabarytowe przeznaczone do nałożenia na kabel lub szynę. Stosowane głównie do pomiarów kontrolnych. Zakres prądów pierwotnych od 0 A do 200 A. Szkic wymiarowy IMR0 przekładniki na kabel maks. ø 8 mm lub szynę maks. 20x mm Wykonanie z zaciskami wtórnymi Wykonanie z wyprowadzonymi linkami LYc dł. ok. 20 cm S S2 S S2 P 8 6 P 8 6 S S2 20, 34 20, 34 A* = 0 A = 30 A* = 0 A = Przekładniki prądowe niskiego napięcia

41 Typ IMR0 Klasa 0, 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 2, 4 7, cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] 0 * lub * * 200 * 0 0 * * * 200 * * * 40 * 4 * 0 lub * 7 * * 80 0 * * * * 60xI pn xi pn 0,72 3 0,4 200 * * * 20 * 2 * 30 * 3 * 40 * 4 * 0 * 7 lub * * 80 0 * * * * 200 * * * Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. * Głębokość A = 0 mm. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 4

42 Przekładniki typu IMRa Przekładniki prądowe małogabarytowe przeznaczone do nałożenia na kabel lub szynę. Stosowane głównie do pomiarów kontrolnych. Zakres prądów pierwotnych od 7 A do 400 A. Szkic wymiarowy IMRa przekładniki na kabel maks. ø 8 mm lub szynę maks. 20x mm Wykonanie z zaciskami wtórnymi , 60,2 20, , Wykonanie z wyprowadzonymi linkami LYc dł. ok. 20 cm 60,2 20, 0 42 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

43 Typ IMRa Klasa I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 2, 7, cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] 200 0, lub 60xI pn xi pn 0,72 3 0, ; Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 43

44 Przekładniki typu IMRb Przekładniki prądowe małogabarytowe przeznaczone do nałożenia na kabel lub szynę. Stosowane głównie do pomiarów kontrolnych. Zakres prądów pierwotnych od 0 A do 00 A. Szkic wymiarowy IMRb przekładniki na kabel maks. ø 23 mm lub szynę maks. 2x mm Wykonanie z zaciskami wtórnymi , 60,2 2, , Wykonanie z wyprowadzonymi linkami LYc dł. ok. 20 cm 60,2 2, 0 44 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

45 Typ IMRb Klasa 0, 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy napięcie napięcie (około), 2, 7, cieplny I th I dyn robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] lub 60xI pn xi pn 0,72 3 0, Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 4

46 Przekładniki typu IMR2 Przekładniki prądowe małogabarytowe przeznaczone do nałożenia na kabel lub szynę. Przeznaczone głównie do pomiarów kontrolnych. Zakres prądów pierwotnych od A do 800 A. Szkic wymiarowy IMR2 przekładniki na kabel maks. ø 30 mm lub szynę maks. 40x mm Wykonanie z zaciskami wtórnymi Wykonanie z wyprowadzonymi linkami LYc dł. ok. 20 cm S S2 P S,2 20,2 30, 40, 4 S2 600A S P 600A Maks. średnica przewodu 30 S Przekładniki prądowe niskiego napięcia

47 Typ IMR2 Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 I pn I sn Współczynnik bezpieczeństwa FS Znamionowy prąd Najwyższe Znamionowe Masa Moc krótk. szczytowy 2, 7, 20 cieplny I th I dyn napięcie napięcie (około) robocze U m probiercze U p [A] [A] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [VA] [A] [A] [kv] [kv] [kg] lub xI pn xi pn 0,72 3 0, lub Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 47

48 Akcesoria Zacisk napięciowy Przekładniki (oprócz IMSd) posiadają możliwość wyposażenia ich w zacisk napięciowy. Jest to element niepołączony wewnątrz przekładnika. Służy do wyprowadzenia obwodu napięciowego z szyny pod zacisk, a następnie do układu pomiarowego. W przekładnikach wyposażonych w przykrywkę istnieje możliwość zaplombowania tego połączenia pod przykrywką wraz z połączeniami obwodu prądowego. Zacisk napięciowy występuje w komplecie z szyną, do której jest przyłączony przewodem na stałe w niej zamocowanym. Zestaw montażowy do szyny Śruba M2 z otworami do plombowania z uchwytem do szyny 30 mm lub 60 mm. Śruba M2 standardowa z uchwytem do szyny 30 mm lub 60 mm Podstawka do montażu przekładnika na szynie montażowej TS3 Podstawa montażowa umożliwia zamocowanie niektórych typów przekładników na szynie montażowej TS3 (szczegóły w tabeli doboru przekładników na stronie 2). Tuleja miedziana Wymiar tulei ø 20/ø 3 długość 46 mm. Inne wymiary do uzgodnienia z producentem. Szkic podstawy montażowej 48 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

49 Szyny Szyny miedziane niklowane wraz z zestawem śrub montażowych. Standardowe szyny Wymiar szyny [mm] Ilość śrub Rozmiar śrub 20xx 2 M 20xx 2 M 30xx 2 M2 30xx 2 M2 40xx 2 M2 40xx 2 M2 60xx 2 M2 60xx 2 M2 80x8x230 4 M2 80xx230 4 M2 Istnieje możliwość zamówienia szyn o innych wymiarach po uprzednim uzgodnieniu z producentem. Przekładniki prądowe niskiego napięcia 49

50 Tabela doboru przekładników Typ IMSa IMSb IMSc IMSd Klasa 0,2S 0,S 0,2 0, ; 3 0,2S 0,S 0,2 0, ; 3 0,2S 0,S 0,2 0, ; 3 0,2S 0,S 0,2 0, ; , 200 7, 20 2, , 7, 2, 2, 00 7, , , , szerokość głębokość wysokość szyna 40x 60x 80x 20x30; 0x0 kabel Ø 86 prąd pierwotny [A] Prąd pierwotny wymiary [mm] okno [mm] mocowanie wsuwki podst. mont. na torze prądowym U U Sd Sd klasa izolacji* A A E E S standard; dostępne jako wyposażenie dodatkowe; niedostępne; U uchwyt; Sd śruby dociskowe Podane dane odnoszą się do wartości prądu wtórnego równego A i FS. W tabeli podano wartości maksymalnego obciążenia przekładnika w [VA], przy danej wartości prądu pierwotnego w [A] w danej klasie. Więcej szczegółów oraz możliwość wykonania dla FS zawarto wewnątrz katalogu. *Na specjalne zamówienie dostępna klasa izolacji B. Po uzgodnieniu z producentem istnieje możliwość wykonania przekładników o innej: klasie dokładności, przekładni, mocy lub o rozszerzonym zakresie prądowym (ext. %; 200%). 0 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

51 ISWb ISWb2 ISWc ISWd ISWd2 ISWe 0,2S 0,S 0,2 0, ; 3 0,2 0,S 0, ; 3 0,2 0,S 0, 3 0,2 0,S 0, ; 3 0,2 0,S 0, ; 3 0,2S 0,2 0,S 0, ; 3 2, 2, 2, 2, 7, 7, 2, 2, 7, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 7, , 7, 2, 2, 7, 7, 7, 7, 20 7, 7, 7, 20 7, , 7, 20 7, , , , 7, ; 40; 0 40; 42; x30 60x30 40x 80x 80x30 20x S S S S S S Sd Sd Sd Sd Sd Sd E E E E E E Przekładniki prądowe niskiego napięcia

52 Tabela doboru przekładników Typ ISWf ISWg ISWh ISWh2 IMPa Klasa 0,S 0,2 0, ; 3 0,2S 0,S 0,2 0, ; 3 0,S 0,2 0, ; 3 0,S 0,2 0, ; 3 0,S 0,2 0, ; 3 Prąd pierwotny , 2 7, 200 2, 2, 20 7, , 7, 2, 7, 7, , 00 2, 7, 7, 7, 7, 600 2, 7, 70 2, , , szerokość głębokość ; 60 40; 60 4 wysokość szyna 0x 60x30 60x; 0x30 20x kabel Ø prąd pierwotny [A] wymiary [mm] okno [mm] mocowanie wsuwki S S S S S podst. mont. na torze prądowym Sd Sd Sd Sd U klasa izolacji* E E E E A S standard; dostępne jako wyposażenie dodatkowe; niedostępne; U uchwyt; Sd śruby dociskowe Podane dane odnoszą się do wartości prądu wtórnego równego A i FS. W tabeli podano wartości maksymalnego obciążenia przekładnika w [VA], przy danej wartości prądu pierwotnego w [A] w danej klasie. Więcej szczegółów oraz możliwość wykonania dla FS zawarto wewnątrz katalogu. *Na specjalne zamówienie dostępna klasa izolacji B. Po uzgodnieniu z producentem istnieje możliwość wykonania przekładników o innej: klasie dokładności, przekładni, mocy lub o rozszerzonym zakresie prądowym (ext. %; 200%). 2 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

53 IMPb IMR0 IMRa IMRb IMR2 IMW 0,2S 0,S 0,2 0, ; 3 0, 3; 0, 3; 0, 3 0,S 0,2 0, ; 3 0,2S 0,S 0,2 0, ; , 2, 7, 20 2, 2, 4 2, 2, 2, 2, 20 7, 20 2, 2, 2,, 2, 2, 2, 2, 7, 20 7, 4 7, 7, 7, 7, 2, 7, 20 7, 7, 2, 7, , 7, 7, 7, 7, , 7, , 4 30; x 20x 20x 2x 40x własna szyna 20x S S S S S S U Sd A E E E E E Przekładniki prądowe niskiego napięcia 3

54 Zakres prądów pierwotnych Typ 0 A 7 A 0 A A 200 A 20 A 300 A 400 A IMR0 IMW ISWc IMRa IMPa IMRb IMPb IMSa IMR2 ISWh ISWh2 ISWd ISWb ISWg IMSb IMSc ISWe ISWb2 ISWf IMSd ISWd2 00 A 600 A 800 A 00 A 200 A 0 A 600 A 200 A 4000 A 000 A 4 Przekładniki prądowe niskiego napięcia

55

56 Więcej informacji ABB Contact Center tel.: ABB Sp. z o.o. Oddział w Przasnyszu ul. Leszno Przasnysz tel.: ; ; fax: ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym dokumencie. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright 207 ABB Wszelkie prawa zastrzeżone 340PL-W7-pl. Wydanie

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR. Katalog

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR. Katalog PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR Katalog SPIS TREŚCI strona Informacje podstawowe Zastosowanie...3 Warunki pracy...3 Budowa...3 Mocowanie...3 Pakowanie, transport,

Bardziej szczegółowo

Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR

Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMS, IMP, ISW, IMR, INSOA Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Produkty Niskiego Napięcia. Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR

Produkty Niskiego Napięcia. Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMS, IMP, ISW, IMR, INSOA Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia Instrukcja montażu i eksploatacji

Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia Instrukcja montażu i eksploatacji Produkty iskiego apięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia Instrukcja montażu i eksploatacji Przedmiotem instrukcji są zalecenia producenta dotyczące montażu i eksploatacji przekładników prądowych

Bardziej szczegółowo

PRZEK ADNIKI PR DOWE NISKIEGO NAPIÊCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR. Karta katalogowa 1YMA pl

PRZEK ADNIKI PR DOWE NISKIEGO NAPIÊCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR. Karta katalogowa 1YMA pl PRZEK ADNIKI PR DOWE NISKIEGO NAPIÊCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR Karta katalogowa YMA69900-pl ZASTOSOWANIE Przekładniki owe typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA służą do zasilania przyrządów pomiarowych,

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17-...A Zastosowanie Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17- A służą do zasilania

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA...

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... Przekładniki prądowe typu ELA... przystosowane są do mocowania do konstrukcji. Mogą być stosowane do pomiarów w urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przekł adniki prą dowe nn Przekł adniki prą dowe i napię ciowe SN

Przekł adniki prą dowe nn Przekł adniki prą dowe i napię ciowe SN Przekł adniki prą dowe nn Przekł adniki prą dowe i napię ciowe SN www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Przekładniki prądowe niskiego napięcia stosowane są do pomiarów i zabezpieczeń w urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ZAWARTOŚĆ KATALOGU strona 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis...3 Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Przekładnik prądowy IWF

Przekładnik prądowy IWF www.fanina.pl Przekładnik prądowy IWF z szyną 20x5 mm oraz z szyną 30x10 mm Instrukcja eksploatacji Strona 1 z 5 WSTĘP Niniejsza instrukcja jest dokumentem przeznaczonym dla użytkowników przekładników

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 1 O NAS DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ ENERGIA ŚRODOWISKO LUDZIE DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ ENERGIA ŚRODOWISKO LUDZIE Od ponad sześćdziesięciu lat pracując zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A.

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. Przekładnik prądowy typu IWF wykonany jest jako jednofazowy przekładnik niskiego napięcia, wnętrzowy, jednordzeniowy, suchy, służący do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów zabezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ. Karta katalogowa 1YMV pl

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ. Karta katalogowa 1YMV pl PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ Karta katalogowa 1YMV6990-pl INFORMACJE OGÓLNE Przekładniki napięciowe występują w trzech wersjach: 1) z jednym biegunem izolowanym: UMZ12-1, UMZ17-1, UMZ2-1, 2) z jednym

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Miernik parametrów sieci - ND20. www.lumel.com.pl SPIS TREŚCI Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA

PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA PRZEKŁADNIK PRĄDOWY WNĘTRZOWY CTS 12.S (L)*... 3 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:... 3 SCHEMATY ELEKTRYCZNE... 4 SZKIC WYMIAROWY CTS 12 S(L)...

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Przekładnik prądowy ISS-1

Przekładnik prądowy ISS-1 www.fanina.pl Przekładnik prądowy ISS-1 Instrukcja eksploatacji Strona 1 z 5 WSTĘP Niniejsza instrukcja jest dokumentem przeznaczonym dla użytkowników przekładników prądowych typu ISS-1. Zawarto w niej

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY WNĘTRZOWY VTD 12

PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY WNĘTRZOWY VTD 12 PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY WNĘTRZOWY VTD 12 Przekładnik typu VTD 12 jest jednofazowym przekładnikiem napięciowym, wnętrzowym, izolowanym dwubiegunowo przeznaczonym do zasilania przyrządów pomiarowych oraz

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 5 A WWW.LUMEL.COM.PL Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria LCTR z otworem na przewód (odpowiednik

Bardziej szczegółowo

Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji

Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji www.fanina.pl Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji Strona 1 z 4 WSTĘP Niniejsza instrukcja jest dokumentem przeznaczonym dla użytkowników przekładników prądowych napowietrznych typu ISSN-70.

Bardziej szczegółowo

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA APARATURA ŁĄCZENIOWA Szybko Pewnie Kompleksowo Zgodność ze standardami zakładów energetycznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Przekładniki napięciowe typu UMZ

Przekładniki napięciowe typu UMZ Przekładniki napięciowe typu UMZ Przekładniki typu UMZ służą do zasilania obwodów pomiarowych, jak i zabezpieczeniowych urządzeń elektrycznych o najwyższym napięciu dopuszczalnym do 2 kv i częstotliwości

Bardziej szczegółowo

W TABELA PRĄDÓW PIERWOTNYCH. Prąd. OPIS MODUŁY WYM (SxWxG) mm OPAK. TYP MASA (kg) KOD EAN DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

W TABELA PRĄDÓW PIERWOTNYCH. Prąd. OPIS MODUŁY WYM (SxWxG) mm OPAK. TYP MASA (kg) KOD EAN DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT. W PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE MODUŁOWE SERII TCSM 15 4398 MG900220 Przekładniki modułowe do zabudowy z wyłącznikami instalacyjnymi, różnicowo-prądowymi itp. Łatwy montaż kabli w przekładniku Do pomiaru prądu

Bardziej szczegółowo

Wkładki bezpiecznikowe typu CEF Napięcie znamionowe: 3/7.2 kv 20/36 kv Prąd znamionowy: 6.3 A 200 A

Wkładki bezpiecznikowe typu CEF Napięcie znamionowe: 3/7.2 kv 20/36 kv Prąd znamionowy: 6.3 A 200 A SYSTEMY DYSTRYBUCYJNE Wkładki bezpiecznikowe typu CEF : 3/7.2 kv 20/36 kv : 6.3 A 200 A Zredukowane o 20% straty mocy w porównaniu z poprzednią generacją powodują mniejszy wpływ na środowisko i dodatkowe

Bardziej szczegółowo

FANINA PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

FANINA PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE FANINA PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą firmę, która powstała w 1959 roku. Nasza oferta produkcyjna obejmuje wyroby z branży kolejowej, hydraulicznej i elektromaszynowej.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Wsporcze Wsporcze na kabel / Szynę Generatorowe / Przelotowe O podwyższonym stopniu bezpieczeństwa Przepustowe

1. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Wsporcze Wsporcze na kabel / Szynę Generatorowe / Przelotowe O podwyższonym stopniu bezpieczeństwa Przepustowe 1. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Wsporcze Wsporcze na kabel / Szynę Generatorowe / Przelotowe O podwyższonym stopniu bezpieczeństwa Przepustowe 4 1. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE WPROWADZENIE Przekładniki prądowe obniżają

Bardziej szczegółowo

ODŁĄCZNIKI WNĘTRZOWE typu OWD na napięcie 1,2 24kV

ODŁĄCZNIKI WNĘTRZOWE typu OWD na napięcie 1,2 24kV ODŁĄCZNIKI WNĘTRZOWE typu OWD na napięcie, 4kV ZASTOSOWANIE Odłączniki wnętrzowe jedno-, dwu- i trójbiegunowe typu OWD są przeznaczone do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych w stanie bezprądowym.

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE MONTAŻ I EKSPLOATACJA

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE MONTAŻ I EKSPLOATACJA PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Przekładniki prądowe wnętrzowe typu CTS, CTT i CTB można montować w dowolnej pozycji. Przekładniki napowietrzne typu CTSO należy montować wyłącznie w pozycji pionowej. Przekładniki

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 są nowymi termomagnetycznymi urządzeniami zabezpieczającymi

Bardziej szczegółowo

FANINA. od 1959 roku na rynku PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

FANINA. od 1959 roku na rynku PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA FANINA od 1959 roku na rynku PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA KWIECIEŃ 2018 2 Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą firmę, która powstała

Bardziej szczegółowo

FANINA. od 1959 roku na rynku PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

FANINA. od 1959 roku na rynku PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA FANINA od 1959 roku na rynku PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA CZERWIEC 2019 2 Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą firmę, która powstała w 1959 roku. Nasza oferta produkcyjna obejmuje wyroby

Bardziej szczegółowo

PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA FANINA od 1959 roku na rynku PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą firmę, która powstała w 1959 roku. Nasza oferta produkcyjna obejmuje wyroby z branży kolejowej,

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 1 O NAS DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ ENERGIA ŚRODOWISKO LUDZIE DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ ENERGIA ŚRODOWISKO LUDZIE Od ponad sześćdziesięciu lat pracując zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

FANINA PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA ROZDZIELNI

FANINA PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA ROZDZIELNI FANINA PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA ROZDZIELNI Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą firmę, która powstała w 1959 roku. Nasza oferta produkcyjna obejmuje wyroby z branży kolejowej,

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE www.lumel.com.pl NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 1 o nas DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ ENERGIA ŚRODOWISKO LUDZIE DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ ENERGIA ŚRODOWISKO LUDZIE Od ponad sześćdziesięciu lat pracując zgodnie

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT do zasilania układów sterowania i napędów rozłączników

TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT do zasilania układów sterowania i napędów rozłączników TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT TRANSFORMATOR NAPOWIETRZNY W IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU VPT 25... 2 P ODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:... 2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY... 3 SZKIC WYMIAROWY...

Bardziej szczegółowo

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Listwy typu L listwowe typu SL skrzynkowe typu KETO i LTL Obudowy i skrzynki poliestrowe Zaciski kablowe i transformatorowe Przekładniki prądowe to jednofazowe transformatory małej mocy pracujące w warunkach

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Z PRZEŁĄCZNIKIEM TYPU EP27 i EP29

MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Z PRZEŁĄCZNIKIEM TYPU EP27 i EP29 MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Z PRZEŁĄCZNIKIEM TYPU EP27 i EP29 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŚCI 1. ZASTOSOWANIE... 4 2. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 4 3. Wymiary zewnętrzne... 5 4.

Bardziej szczegółowo

PEXLIM -R. Ogranicznik przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB

PEXLIM -R. Ogranicznik przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB PEXLIM R Ogranicznik przepięć z tlenków metali Karta katalogowa ABB Ograniczniki ZnO PEXLIM R Ograniczniki PEXLIM R są stosowane do ochrony rozdzielnic, transformatorów i urządzeń w systemach wysokich

Bardziej szczegółowo

Wkładki bezpiecznikowe ograniczające prąd zwarciowy Wkładki bezpiecznikowe wnętrzowe WBP, napowietrzne BRT

Wkładki bezpiecznikowe ograniczające prąd zwarciowy Wkładki bezpiecznikowe wnętrzowe WBP, napowietrzne BRT Wkładki bezpiecznikowe ograniczające prąd zwarciowy Wkładki bezpiecznikowe wnętrzowe WBP, napowietrzne BRT Spis treści 1. Charakterystyka................................... 31 2. Zastosowanie... 31 3.

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2016 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA KONTAKT Z HANDLOWCAMI

KATALOG 2016 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA KONTAKT Z HANDLOWCAMI ASTAT LOGISTYKA sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań tel. 61 848 88 71 fax 61 848 82 76 www.astat.pl e-mail info@astat.pl KATALOG 2016 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA KONTAKT Z HANDLOWCAMI

Bardziej szczegółowo

Produkty Średnich Napięć UEMC 41 Napęd silnikowy

Produkty Średnich Napięć UEMC 41 Napęd silnikowy Produkty Średnich Napięć UEMC 41 Napęd silnikowy 2 UEMC 41 Napęd silnikowy Spis treści 1. Ogólne informacje...4 2. Normy...4 3. Transport i składowanie...4 4. Dane znamionowe...4 5. Korzyści dla klienta...4

Bardziej szczegółowo

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Spis treści 1. Opis ogólny i rozmieszczenie wyprowadzeń...3 2. Sposób przyłączenia sondy...3 3. Parametry techniczne...4 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

WNĘTRZOWY OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYPU PROXAR IIW AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA

WNĘTRZOWY OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYPU PROXAR IIW AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA WNĘTRZOWY OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYPU PROXAR IIW AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA ZASTOSOWANIE Ograniczniki przepięć typu PROXAR-IIW AC w osłonie silikonowej są przeznaczone do ochrony przepięciowej

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka Produkty Średniego Napięcia UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka UniSec wszechstronna rozdzielnica Rozdzielnica UniSec jest efektem nieustającego

Bardziej szczegółowo

Lj12, Lj25 Lj35, Lj45 L308,L306, L307

Lj12, Lj25 Lj35, Lj45 L308,L306, L307 Lj12 Lj45 Lj12, Lj25 Lj35, Lj45 L308,L306, L307 specjalnie zaprojektowane przekładniki prądowe niskiego napięcia wyposażone w złącze rj12 lub przewód na zaciski śrubowe, których zaletą jest szybkie, łatwe

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe

Wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe w Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 ka 36 AM6 w Schrack Info Tor neutralny po lewej stronie Zdolność zwarciowa 6 ka zgodnie z PN-EN 60898 Zaciski śrubowe i windowe po obu stronach Zaciski zapewniające

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH KARTA KATALOGOWA ZASTOSOWANIE Ograniczniki przepięć typu PROXAR-IVN AC w osłonie

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

U_24603_3_CRR1-50_CRR1-50-T Aktualizacja / 6

U_24603_3_CRR1-50_CRR1-50-T Aktualizacja / 6 U_24603_3_CRR1-50_CRR1-50-T Aktualizacja 2018-03-12 1 / 6 Karta informacyjna Przetwornik prądowy CRR 1-50, CRR 1-50-T Zgodne z RoHS Patenty, wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe: P.398526, P.398525, P.398508,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy CR 1-78, CR 1-78-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji.

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy CR 1-78, CR 1-78-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji. Karta informacyjna Przekładnik prądowy CR 1-78, CR 1-78-T IEC 61869-1, IEC 61869-6, IEC 61869-10 Zgodne z HS Patenty, wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe: P.398526, P.398525, P.398508, P.396510, Ru64671,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy małej mocy CRR 1-50, CRR 1-50-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji.

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy małej mocy CRR 1-50, CRR 1-50-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji. Karta informacyjna Przekładnik prądowy małej mocy CRR 1-50, CRR 1-50-T IEC 61869-1, IEC 61869-6, IEC 61869-10 Zgodne z HS Patenty, wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe: P.398526, P.398525, P.398508, P.396510,

Bardziej szczegółowo

U_26995_2_CRR1-70_CRR1-70-T Aktualizacja Strona 1 z 6

U_26995_2_CRR1-70_CRR1-70-T Aktualizacja Strona 1 z 6 U_26995_2_CRR1-70_CRR1-70-T Aktualizacja 2018-03-12 Strona 1 z 6 Karta informacyjna Przetwornik prądowy CRR 1-70, CRR 1-70-T Zgodne z RoHS Patenty, wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe: P.398526, P.398525,

Bardziej szczegółowo

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r.

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r. Wytyczne dla przebudowy\rozbudowy \modernizacji\remontu stacji SN/nN w zakresie bilansujących układów pomiarowych oraz dostosowania ich do wymogów AMI na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. (wersja

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy CRR 1-70, CRR 1-70-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji.

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy CRR 1-70, CRR 1-70-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji. Karta informacyjna Przekładnik prądowy CRR 1-70, CRR 1-70-T IEC 61869-1, IEC 61869-6, IEC 61869-10 Zgodne z HS Patenty, wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe: P.398526, P.398525, P.398508, P.396510, Ru64671,

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH KARTA KATALOGOWA

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH KARTA KATALOGOWA OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH KARTA KATALOGOWA ZASTOSOWANIE Ograniczniki przepięć typu PROXAR-IVN AC w osłonie

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany do regulacji i utrzymywania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia zmian ciśnienia (regulacja

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU PROXAR-IN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU PROXAR-IN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU PROXAR-IN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA ZASTOSOWANIE Ograniczniki przepięć typu PROXAR-IN AC w osłonie silikonowej są przeznaczone do ochrony przepięciowej

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Przetwornik pomiarowy RTD-ADC z czujnikiem PT-100

Przetwornik pomiarowy RTD-ADC z czujnikiem PT-100 Przetwornik pomiarowy RTD-ADC z czujnikiem PT-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a Spis treści 1. Opis ogólny i rozmieszczenie wyprowadzeń...3 2. Sposób przyłączenia przetwornika i czujnika...3 3. Parametry

Bardziej szczegółowo

EXLIM -R. Ogranicznik przepiêæ Zinc Oxide

EXLIM -R. Ogranicznik przepiêæ Zinc Oxide EXLIM R Ogranicznik przepiêæ Zinc Oxide Ogranicznik przepięć EXLIM R Ochrona aparatury rozdzielczej, transformatorów i innego wyposażenia w sieciach wysokiego napięcia przed przepięciami atmosferycznymi

Bardziej szczegółowo

Badanie przekładnika prądowego

Badanie przekładnika prądowego Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne nstrukcja do ćwiczenia Badanie przekładnika prądowego Autor: dr inż. Sergiusz Boron Gliwice, czerwiec 2009 -2- Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA 2017 BEZPOL Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem ze 100% polskim kapitałem specjalizującym się w produkcji osprzętu dla elektroenergetyki zawodowej. Firma istnieje

Bardziej szczegółowo

PBS. podstawy bezpiecznikowe listwowe. - tworzywo uniepalnione samogasnące - stopień ochrony IP20 przy zastosowaniu osłony wkładek topikowych

PBS. podstawy bezpiecznikowe listwowe. - tworzywo uniepalnione samogasnące - stopień ochrony IP20 przy zastosowaniu osłony wkładek topikowych APARATURA ŁĄCZENIOWA PBS podstawy bezpiecznikowe listwowe - tworzywo uniepalnione samogasnące - stopień ochrony IP20 przy zastosowaniu osłony wkładek topikowych ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA

Bardziej szczegółowo

SPX 3 -V Rozłączniki bezpiecznikowe NH

SPX 3 -V Rozłączniki bezpiecznikowe NH SPX 3 -V Rozłączniki bezpiecznikowe NH 12/2016 Rozdział Energii 1 Wstęp Rozdział Energii 2 Rozłączniki bezpiecznikowe: różnorodność rozwiązań SPX i SPX 3 -V SPX-D Rozdział Energii 3 Rozłączniki bezpiecznikowe:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZM-PS Nr dok Strona 1/5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi ZM-PS Nr dok Strona 1/5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi ZM-PS Nr dok. 0452.00.95-01.1 Strona 1/5 MERAWEX Sp. z o.o 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8 tel. 032 23 99 400 fax 032 23 99 409 e-mail: merawex@merawex.com.pl http://www.merawex.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA 2016 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje ogólne... 3 2. Przewodnik techniczny... 4 2.1. Konstrukcja... 4 2.2. Błąd przekładnika...

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH KARTA KATALOGOWA ZASTOSOWANIE Ograniczniki przepięć typu PROXAR-IVN AC w osłonie

Bardziej szczegółowo

40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE. Transforming. Supporting.

40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE. Transforming. Supporting. 40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE Transforming. Supporting. PRZEKŁADNIKI POMIAROWE ŚREDNICH NAPIĘĆ 1. Przekładniki prądowe wnętrzowe SPIS TREŚCI Informacja techniczna Przekładniki prądowe wsporcze

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Nastawnik żaluzji/rolet, x-ny, 230 V AC, MDRC JRA/S x , 2CDG1101xxR0011

ABB i-bus KNX Nastawnik żaluzji/rolet, x-ny, 230 V AC, MDRC JRA/S x , 2CDG1101xxR0011 Dane techniczne 2CDC506065D4002 ABB i-bus KNX Opis produktu Nastawniki żaluzji/rolet 2-, 4- i 8-ne z automatycznym ustalaniem czasu ruchu sterują niezależnymi od siebie napędami 230 V AC i są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

Przekładniki prądowe niskiego napięcia niskiego napięcia ASTAT sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań tel. 61 848 88 71 fax 61 848 82 76 info@astat.pl www.astat.pl Certyfikaty 2 www.astat.pl Spis treści Przekładniki prądowe - teoria...

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN. Karta katalogowa

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN. Karta katalogowa WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN Karta katalogowa SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie i zakres stosowania... 3. Dane techniczne... 3 3. Opis budowy

Bardziej szczegółowo

Produkty niskiego napięcia. Przekładniki prądowe, kablowe typu: KOKM, IHDA, KORI, IO1S, IFW, KOLMA, KOLA, KOKU, KODI, KOLT

Produkty niskiego napięcia. Przekładniki prądowe, kablowe typu: KOKM, IHDA, KORI, IO1S, IFW, KOLMA, KOLA, KOKU, KODI, KOLT Produkty niskiego napięcia Przekładniki prądowe, kablowe typu: KOKM, IHDA, KORI, IO1S, IFW, KOLMA, KOLA, KOKU, KODI, KOLT Spis treści Przekładniki prądowe wnętrzowe KOKM... 4 Dane techniczne... 4 Zamówienie...

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: Strona 1/3. Główne parametry. Opis

KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: Strona 1/3. Główne parametry. Opis KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: 2012-03-29 Strona 1/3 Rozłącznik z bezpiecznikami typu SASILplus z przyłączem z prawej strony, podwyższona zdolność załączeniowa Typ SASIL-PL00/H31/AR-H nr artykułu:

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji,

Bardziej szczegółowo

B2, B3, B4, B5, B6 boczniki pomiarowe

B2, B3, B4, B5, B6 boczniki pomiarowe Cechy użytkowe: Klasa 0,2 1A... 18 ka Klasa 0,5 DIN 35 mm PKWiU 27.90.60-37 Rozszerzenie zakresów pomiarowych prądu stałego amperomierzy magnetoelektrycznych. Klasa dokładności 0,2 dla zakresów 2500 A,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RM 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RM jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS.

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. strona 1 1. LICZNIK BEZPOŚREDNI. W przypadku licznika bezpośredniego zaleceniem jest montaż licznika przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA 2019 BEZPOL Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem ze 100% polskim kapitałem specjalizującym się w produkcji osprzętu dla elektroenergetyki zawodowej. Firma istnieje

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-,,, WBWMI-,,, Karta katalogowa . ZASTOSOWANIE. Wkładki bezpiecznikowe wnętrzowe typu WBWMIR są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów, silników,

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 OPIS OGÓLNY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zestaw domofonowy Mod. 1122/31 przeznaczony jest dla 1 użytkownika. Prawidłowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW PPJT TOPOLSKI 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW w STACJI PZO 02-X89 - OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC Czujnik przeciwzamrożeniowy do stosowania po stronie powietrza QAF63.2-J QAF63.6-J Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Moc pobierana przez rezystory dociążające przeznaczone dla obwodów prądowych 3 5A. Moc pobierana przez rezystory przy znamionowej wartości prądu

Moc pobierana przez rezystory dociążające przeznaczone dla obwodów prądowych 3 5A. Moc pobierana przez rezystory przy znamionowej wartości prądu 1. PRZEZNACZENIE RD-30. RD-30 Zestawy rezystorów dociążających stosowane są w celu zapewnienia właściwych parametrów pracy przekładników pomiarowych. Zestaw typu RD-30 przeznaczony jest głównie dla obwodów

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ. Karta katalogowa PRZEKŁDNIKI NPIĘCIOWE typu UMZ Karta katalogowa 1. INFORMCJE OGÓLNE Przekładniki napięciowe produkowane są w trzech wersjach: 1) z jednym biegunem izolowanym, z lub bez podstawy bezpiecznikowej ( z możliwością

Bardziej szczegółowo