Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN"

Transkrypt

1 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Rok I Rok akademicki Forma studiów: STACJONARNE OGÓŁEM SEMESTR I MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA Wykład Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: FZ.001 Anatomia prawidłowa człowieka Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 45 2 ZO FZ.002 Biochemia Katedra i Zakład Chemii Medycznej 45 2 ZO FZ.003 Bioetyka Zakład Etyki i Filozofii Człowieka 25 1 ZO FZ.005 Biolgia medyczna Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej 25 1 ZO FZ.007 Demografia i epidemiologia Samodzielna Pracownia Epidemiologii 25 1 ZO FZ.008 Dydaktyka medyczna Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej 25 1 ZO FZ.009 Ekonomia i sytemy ochrony zdrowia Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 25 1 ZO FZ.011 Filozofia Zakład Etyki i Filozofii Człowieka 25 1 ZO FZ.012 Fizjologia Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka 45 2 ZO FZ.013 Genetyka Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Katedry Genetyki Medycznej 25 1 ZO FZ.014 Język obcy w fizjoterapii Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 40 2 ZO FZ.019 Pedagogika Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.021 Podstawy ergonomii i bhp Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie 25 1 ZO FZ.022 Podstawy medycznej informacji naukowej Biblioteka Główna 25 1 ZO FZ.024 Psychologia ogólna Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy 25 1 ZO FZ.026 Socjologia ogólna Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny 25 1 ZO FZ.029 Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 3 Z FZ.030 Zarządzanie i marketing Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 45 2 ZO Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.061 Fizjoterapia ogólna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 E FZ.063 Historia rehabilitacji Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO FZ.080 Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.083 Pierwsza pomoc Zakład Ratownictwa Medycznego 30 1 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE: Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU I BHP - 4 godziny, 0 Liczba egzaminów 1 Liczba godzin Liczba godzin 0 0 Plan studiów - Fizjoterapia

2 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR I ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR I 45 2 Plan studiów - Fizjoterapia

3 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok I Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM SEMESTR II Wykład Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: FZ.004 Biofizyka Katedra i Zakład Biofizyki 25 1 ZO FZ.006 Biomechanika stosowana i biomechanika kliniczna Katedra i Zakład Biofizyki 45 2 ZO FZ.010 Farmakologia w fizjoterapii Zakład Farmakologii 25 1 ZO FZ.012 Fizjologia Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka 45 2 E FZ.014 Język obcy w fizjoterapii Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 40 2 ZO FZ.015 Komunikacja interpersonalna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 30 1 ZO FZ.027 Socjologia niepełnosprawności Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny 25 1 ZO FZ.029 Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 3 Z FZ.031 Zdrowie publiczne Katedra Zdrowia Publicznego 35 1 ZO FZ.032 Żywienie człowieka Zakład Dietetyki Klinicznej 25 1 ZO FZ.033 Technologie informacyjne Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej 30 1 ZO Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.034 Adaptowana aktywność fizyczna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.038 Anatomia rentgenowska Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii 25 1 ZO FZ.037 Anatomia funkcjonalna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii E FZ.039 Anatomia palpacyjna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 40 2 ZO FZ.046 Edukacja zdrowotna osób z niepełnoprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 30 1 ZO FZ.064 Język migowy Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy 25 1 ZO FZ.065 Kinezjologia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.080 Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.084 Podstawy pielęgnowania osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 30 1 ZO FZ.092 Terapia zajęciowa Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 30 1 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE: Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU II Liczba egzaminów 2 Liczba godzin Liczba godzin 15 1 Plan studiów - Fizjoterapia

4 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR II ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Podstawy pielęgnowania osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR II 75 3 Plan studiów - Fizjoterapia

5 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok II Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM Wykład SEMESTR III Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: FZ.014 Język obcy w fizjoterapii Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 40 2 ZO FZ.018 Patologia ogólna Katedra i Klinika Neuruchirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 45 2 ZO Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.036 Aktywność ruchowa w środowisku wodnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 30 1 ZO FZ.062 Fizykoterapia 70 3 ZO FZ.066 Kinezyterapia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 80 4 ZO FZ.067 Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego 25 1 ZO FZ.071 Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego 40 2 ZO FZ.072 Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, trumatologii i medycynie sportowej Klinika Ortopedii i Traumatologii Katedry _ Ortopedii FZ.074 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Neurologicznej 40 2 ZO FZ.075 Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO FZ.077 Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego 25 1 ZO FZ.078 Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 25 1 ZO FZ.081 Masaż leczniczy Zakład Balneoterapii 45 2 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok A lub Blok B: BLOK A Cały blok A stanowi: FZ.099 Etyczne aspekty zawodu fizjoterapeuty Zakład Etyki i Filozofii Człowieka 50 2 ZO FZ.101 Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.128 Psychoprofilaktyka i komunikacja zawodowa Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy 50 2 ZO BLOK B Cały blok B stanowi: FZ.098 Ergonomia w zawodzie fizjoterapeuty Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.097 Elementy muzykoterapii w rehabilitacji Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.129 Rehabilitacja społeczna i zawodowa Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU III Liczba egzaminów 0 Liczba godzin Liczba godzin 0 0 Plan studiów - Fizjoterapia

6 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR III ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Fizykoterapia 70 3 Kinezyterapia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 80 4 Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego 25 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa kardiochirurgii Internistycznego 40 2 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Neurologicznej Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, trumatologii i Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii medycynie sportowej Klinika Ortopedii i Traumatologii Katedry Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 20 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego 20 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 20 1 Masaż leczniczy Zakład Balneoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR III Plan studiów - Fizjoterapia

7 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok II Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM SEMESTR IV Wykład Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: FZ.014 Język obcy w fizjoterapii Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 40 2 E Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.036 Aktywność ruchowa w środowisku wodnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 30 1 ZO FZ.040 Badania czynnościowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.062 Fizykoterapia 70 3 E FZ.066 Kinezyterapia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 85 4 E FZ.068 Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego 25 1 ZO FZ.069 Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej 25 1 ZO FZ.070 Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terpii Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej 25 1 ZO FZ.073 Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie paliatywnej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO FZ.076 Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 25 1 ZO FZ.081 Masaż leczniczy Zakład Balneoterapii 30 1 E Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok C lub Blok D: BLOK C Cały blok C stanowi: FZ.117 Gry i zabawy ruchowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.118 Kinezyterapia w szkole rodzenia Zakład Podstaw Położnictwa 50 2 ZO FZ.127 Podstawy treningu zdrowotnego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO BLOK D Cały blok D stanowi: FZ.120 Komunikacja terapeutyczna Zakład Patologii i Rehabiltacji Mowy 50 2 ZO FZ.125 Podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.130 Techniki relaksacyjne Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: FZ.134 Praktyka wakacyjna w pracowni fizykoterapii ZO FZ.135 Praktyka wakacyjna w pracowni kinezyterapii 80 2 ZO Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU IV Liczba egzaminów 4 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

8 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR IV ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Badania czynnościowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 Fizykoterapia 70 3 Kinezyterapia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 85 4 Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego 25 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej 25 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terpii Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej 25 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie paliatywnej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 25 1 Masaż leczniczy Zakład Balneoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR IV Plan studiów - Fizjoterapia

9 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok III Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM Wykład SEMESTR V Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe FZ.042 Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych MODUŁY PODSTAWOWE: MODUŁY KIERUNKOWE: 50 2 E FZ.043 Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.044 Diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.048 Fizjoterapia kliniczna w endokrynologii 50 2 ZO FZ.051 Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii 65 3 ZO FZ.058 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej 85 4 ZO FZ.082 Metody specjalne fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 65 3 ZO FZ.091 Terapia manualna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 80 3 E FZ.094 Symulacja medyczna w fizjoterapii 50 2 ZO FZ.095 Zaopatrzenie ortopedyczne Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok E lub Blok F: BLOK E Cały blok E stanowi: FZ.106 Fizjoterapia niemowląt Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.112 Fizjoterapia w okresie ciąży i połogu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.131 Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO BLOK F Cały blok F stanowi: FZ.107 Fizjoterapia urazów sportowych Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.124 Podstawy animaloterapii w rehabilitacji Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.132 Podsumowanie modułów podstawowych Seksuologia i prokreacja osób z niepełnosprawnością Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU V Liczba egzaminów 2 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

10 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR V ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych 50 2 Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 Diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 Metody specjalne fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 65 3 Terapia manualna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 80 3 Symulacja medyczna w fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Fizjoterapia kliniczna w endokrynologii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR V Plan studiów - Fizjoterapia

11 KOD MODUŁU Samokształcenie (liczba godzin) FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok III Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM Wykład SEMESTR VI Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.043 Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 E FZ.044 Diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 E FZ.047 Fizjoterpia kliniczna w chirurgii 25 1 ZO FZ.050 Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie 25 1 ZO FZ.055 Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii 65 3 ZO FZ.056 Fizjoterapia kliniczna w torakochirurgii 25 1 ZO FZ.059 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w reumatologii 50 2 ZO FZ.082 Metody specjalne fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 65 3 E FZ.094 Symulacja medyczna w fizjoterapii 50 2 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok G lub Blok H: BLOK G Cały blok G stanowi: FZ.102 Fizjoterapia dzieci ryzyka Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.114 Fizjoterapia zaburzeń chodu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.122 Nowoczesne metody usprawniania pacjenta kardiologicznego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO BLOK H Cały blok H stanowi: FZ.108 Fizjoterapia w chorobach jamy ustnej i narządu żucia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.116 Gimnastyka korekcyjna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.123 Nowoczesne metody usprawniania pacjenta neurologicznego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: FZ.136 Praktyka wakacyjna w pracowni kinezyterapii, terapii manulanej i masażu ZO FZ.137 Praktyka wakacyjna w zakresie fizjoterapii klinicznej 80 2 ZO Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU VI Liczba egzaminów 3 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

12 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR VI ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 Diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 Metody specjalne fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 65 3 Symulacja medyczna w fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Fizjoterpia kliniczna w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w torakochirurgii Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w reumatologii PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyka wakacyjna w pracowni kinezyterapii, terapii manulanej i masażu. Praktyka wakacyjna w zakresie fizjoterapii klinicznej PODSUMOWANIE - SEMESTR VI Plan studiów - Fizjoterapia

13 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok IV Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM SEMESTR VII Wykład Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe FZ.017 Metodologia badań naukowych Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie 50 2 ZO FZ.026 Psychologia kliniczna i psychoterapia Zakład Psychologii Klinicznej 45 2 ZO FZ.029 Statystyka w badaniach naukowych Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej 25 1 ZO Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.041 Balneologia i odnowa biologiczna Zakład Balneoterapii 50 2 ZO FZ.049 Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Zakład Balneoterapii 70 3 ZO FZ.053 Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 ZO FZ.060 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu wieku 90 4 ZO 0 rozwojowego Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej FZ.086 Programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych 70 3 E FZ.089 Protetyka i ortotyka Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO FZ.090 Rehabilitacja w środowisku wodnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 30 1 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok I lub Blok J: BLOK I Cały blok I stanowi: FZ.109 Fizjoterapia w medycynie estetycznej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.110 Fizjoterapia w medycynie sportowej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.121 Masaż specjalistyczny Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.126 Podstawy treningu personalnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 50 2 ZO BLOK J Cały blok J stanowi: FZ.100 Evidence based physiotherapy Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie 50 2 ZO FZ.103 Fizjoterapia dzieci z zespołami genetycznymi Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.115 Fizykoterapia w kosmetologii 50 2 ZO FZ.133 Suplementacja w sporcie Zakład Dietetyki Klinicznej 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU VII Liczba egzaminów 1 Liczba godzin Liczba godzin MODUŁY PODSTAWOWE: Plan studiów - Fizjoterapia

14 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR VII ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych 70 3 Rehabilitacja w środowisku wodnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Balneologia i odnowa biologiczna Zakład Balneoterapii 50 2 Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Zakład Balneoterapii 70 3 Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR VII Plan studiów - Fizjoterapia

15 KOD MODUŁU Samokształcenie (liczba godzin) FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok IV Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM Wykład SEMESTR VIII Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.045 Diagnostyka obrazowa Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej 25 1 ZO 1 5 Klinika Ortopedii i Traumatologii Katedry Ortopedii FZ.052 Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 ZO FZ.054 Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 25 1 ZO Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w FZ ZO neurologii i neurochirurgii FZ.079 Korekcja wad postawy Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO FZ.087 Programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 E FZ.088 Programowanie fizjoterapii wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 85 4 E FZ.085 Seminarium dyplomowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 5 1 Z Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok K lub Blok L: BLOK K Cały blok K stanowi: FZ.097 Elementy terapii tkanek miękkich Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.119 Kompleksowa terapia obrzęku Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.104 Fizjoterapia dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO BLOK L Cały blok L stanowi: FZ.105 Fizjoterapia dzieci w oddziale intensywnej terapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.111 Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.113 Fizjoterapia w opiece długoterminowej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: FZ.138 Praktyka wakacyjna z fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach układu ruchu Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU VIII Liczba egzaminów 2 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

16 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR VIII ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Diagnostyka obrazowa Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej Klinika Ortopedii i Traumatologii Katedry Ortopedii 25 1 Korekcja wad postawy Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 Programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 Programowanie fizjoterapii wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 3 Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 15 1 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w 45 3 neurologii i neurochirurgii PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyka wakacyjna z fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach układu ruchu PODSUMOWANIE - SEMESTR VIII Plan studiów - Fizjoterapia

17 KOD MODUŁU Samokształcenie (liczba godzin) FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok V Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM Wykład SEMESTR IX Ćwiczenia Seminaria Praktyki Zajęcia praktyczne zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: FZ.017 Patologia i rehabilitacja mowy Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy 25 1 ZO FZ.020 Pedagogika specjalna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.023 Podstawy prawa i przedsiębiorczości w fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.035 Aktywna rehabilitacja osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.093 Sport osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.085 Seminarium dyplomowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 9 Z Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE: Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: FZ.139 Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła 6-cio miesięczna ZO Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU IX Liczba egzaminów 0 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

18 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR IX ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Aktywna rehabilitacja osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 Sport osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła 6-cio miesięczna PODSUMOWANIE - SEMESTR IX Plan studiów - Fizjoterapia

19 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok V Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM SEMESTR X Wykład Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.085 Seminarium dyplomowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Z Obrona pracy dyplomowej Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE: Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: FZ.139 Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła 6-cio miesięczna ZO Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU X Liczba egzaminów 0 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

20 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR X ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła 6-cio miesięczna PODSUMOWANIE - SEMESTR X Plan studiów - Fizjoterapia

21 Wydział Nauk o Zdrowiu PODSUMOWANIE PLANU STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE CYKL KSZTAŁCENIA PODSUMOWANIE I ROKU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 420 Zajęcia praktyczne 15 1 Ćwiczenia 745 Praktyki Seminaria 105 Samokształcenie 225 ŁĄCZNA 1510 Liczba egzaminów 3 ŁĄCZNA PODSUMOWANIE II ROKU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 345 Zajęcia praktyczne Ćwiczenia 755 Praktyki Seminaria 0 Samokształcenie 160 ŁĄCZNA 1460 Liczba egzaminów 4 ŁĄCZNA PODSUMOWANIE III ROKU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 350 Zajęcia praktyczne Ćwiczenia 550 Praktyki Seminaria 0 Samokształcenie 125 ŁĄCZNA 1515 Liczba egzaminów 5 ŁĄCZNA PODSUMOWANIE IV ROKU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 350 Zajęcia praktyczne Ćwiczenia 465 Praktyki Seminaria 25 Samokształcenie 125 ŁĄCZNA 1450 Liczba egzaminów 3 ŁĄCZNA PODSUMOWANIE V ROKU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 60 Zajęcia praktyczne Ćwiczenia 100 Praktyki Seminaria 70 Samokształcenie 25 ŁĄCZNA 1215 Liczba egzaminów 0 ŁĄCZNA PODSUMOWANIE PLANU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 1525 Zajęcia praktyczne Ćwiczenia 2615 Praktyki Seminaria 200 Samokształcenie 660 ŁĄCZNA 7150 Liczba egzaminów 15 ŁĄCZNA Liczba godzin - praktyczne przygotowanie do zawodu Liczba - praktyczne przygotowanie do zawodu plan studiów 300 Wskaźnik procentowy 54% Plan studiów - Fizjoterapia

Rok I Rok akademicki

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek Fizjoterapia Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunekfizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA 1.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA Liczba godzin w semestrze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RAZEM MODUŁ A: PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1 Anatomia prawidłowa człowieka

Bardziej szczegółowo

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna Semestr 1: 2 Psychologia 15 10 15 1 40 25 3 Pedagogika 20 25 5 2 50 45 4 Socjologia 30 15 10 2 55 45 5 Międzynarodowe zdrowie publiczne 25 20 5 2 50 45 6 Metodologia badań naukowych i statystyka 20 20

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunek fizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia II st/st Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Cykl kształcenia od roku akademickiego 06/07 Plan studiów II stopnia Studia stacjonarne Treści kształcenia w zakresie Suma godzin Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo Symbol przedmiot u FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez Samokształcenie SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30

Bardziej szczegółowo

Sporządzenie dokumentacji, opracowanie raportu. Obserwacja postawy i zachowania studenta Anatomia prawidłowa KF_W03 W, C C 1.

Sporządzenie dokumentacji, opracowanie raportu. Obserwacja postawy i zachowania studenta Anatomia prawidłowa KF_W03 W, C C 1. Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki I stopnia. Lp. Przedmiot Symbol efektu Egzamin pisemny Egzamin umiejętności praktycznych Metody weryfikacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie Suma godzin Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH W Ć S I W Ć S I P W Ć S I W Ć S I P liczba godzin bezpośrednich 5 5 Genetyka liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne 2019/2020 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I*

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 dla I roku studiów Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY C/J/L/LS/S /P/PZ/

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 dla I roku studiów Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod I MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 1 Lektorat języka obcego 4 PLAN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 4. B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne 2018/2019 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 72 72 128 18 2 18 2 18 2 18 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 60 0 60 140 15 2 15 2 15 2 15 2 2. Socjologia Z o 1 25 15 15 10 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 0 30 20 15 1 15 1 B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW Zalecenia E, z/o, z godziny kontaktowe wykłady zajęcia praktyczne Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału 06.06.2017, korekta RW 19.09.2017 5 letnie studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. kod FIZJ4.A1.LJO 6 1,2,3,4, 5, FIZJ4.A2.TI FIZJ4.A3.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. kod FIZJ4.A1.LJO 6 1,2,3,4, 5, FIZJ4.A2.TI FIZJ4.A3. Obowiązujący od roku akademickiego 018/019 dla I roku studiów Lp. Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II 1 Lektorat języka obcego Technologia informacyjna 3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia Symbol Przedmiot u Forma zaliczenia FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne wykłady ćwiczenia samina - rium bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30 20 2 Zzo PO* Język

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne.

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne. FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne wykłady ćwiczenia samina - PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30 30 2 Zzo PO Socjologia 15 15 15

Bardziej szczegółowo

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach.

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach. Rok akademicki 207/208 3 4 7 9 3. Anatomia Zakład Anatomii Prawidłowej 90 2, 30 4 20 2, EGZAMIN 2. BHP Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie 4 0 4 0 0 3. Biochemia Katedra i Zakład Biochemii i

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia.

Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia. Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia. Semestr I Lp. Przedmiot Symbol efektu Egzamin pisemny Egzamin umiejętności praktycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia:

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: 2014-2017 KWALIFIKACJA formalny wynik procesu oceny i walidacji tzn. tytuł, stopień utożsamiany z odpowiadającym mu dyplomem, świadectwem, itp.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. 6 semestrów 182 ECTS

Informacje ogólne o kierunku studiów. 6 semestrów 182 ECTS Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów PIELĘGNIARSTWO Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS - od 01-go października 2012 roku

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS - od 01-go października 2012 roku Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie - od 0-go października 0 roku Rok I, semestr I (zimowy) zaliczenia A. y ogólne Technologie informacyjne wykład zalicze Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2019 Rektora z dnia 9 sierpnia 2019 r. PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA LP.

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS (zajęcia teoretyczne) RAZEM Zajęcia teoretyczne. Samokształcenie I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I+II I II I II

RAZEM ECTS (zajęcia teoretyczne) RAZEM Zajęcia teoretyczne. Samokształcenie I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I+II I II I II Seminaria Samokształcenie RAZEM Zajęcia teoretyczne RAZEM (zajęcia teoretyczne) Zajęcia praktyczne (ZP) Praktyka zawodowa (PZ) RAZEM (ZP + PZ) RAZEM (ZP + PZ) Forma zaliczenia UNIWERSYTET RZESZOWSKI Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne 2017/2018 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 40 0 30 Zo PW: Biologia medyczna / Genetyka z elementami genetyki człowieka ECTS 0 0 E 3 Fizjologia cz. / Fizjologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR 2016S

PLAN STUDIÓW NR 2016S 6. Promocja zdrowia i kultura fizyczna w rehabilitacji 45 45 45 PODSUMOANIE ARKUSZA 5 I II V godzin tygodniowo (semestr I - VI po 5 tygodni) P/S P/S P/S P/S P/S A. PRZEDMIOTY OGÓNE Technologia informacyjna.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE zal zal

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE zal zal STUDIA I STOPNIA STACJONARNE KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; dziedzina nauk o zdrowiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej, dziedzina

Bardziej szczegółowo

Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4. Praktyka zawodowa. Zaięcia praktyczne. Zaięcia praktyczne. Samokształcenie. Seminarium. Ćwiczenia. Wykład ECTS ECTS ECTS

Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4. Praktyka zawodowa. Zaięcia praktyczne. Zaięcia praktyczne. Samokształcenie. Seminarium. Ćwiczenia. Wykład ECTS ECTS ECTS Załącznik nr 9 do Uchwały nr 25/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19.06.2017 roku Plan studiów stacjonarnych dla rozpoczynajacych studia 20/2017 Kierunek, I stopień kształcenia Ogółem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS (zajęcia teoretyczne) RAZEM Zajęcia teoretyczne. Zajęcia praktyczne (ZP)

RAZEM ECTS (zajęcia teoretyczne) RAZEM Zajęcia teoretyczne. Zajęcia praktyczne (ZP) Seminaria Samokształc enie RAZEM Zajęcia teoretyczne RAZEM ECTS (zajęcia teoretyczne) Zajęcia praktyczne (ZP) Praktyka zawodowa (PZ) RAZEM (ZP + PZ) RAZEM ECTS (ZP + PZ) UNIWERSYTET RZESZOWSKI Wydział

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA NABORU 2017/2018

PLAN STUDIÓW DLA NABORU 2017/2018 PMWSZ w Opolu Kier Kierunek Studiów: Pielęgniarstwo Poziom Kształcenia: Studia I stopnia Forma Kształcenia: Studia stacjonarne Profil Kształcenia: Praktyczny Obszar Kształcenia: Zakres nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

3 semestr (14 tyg.) 4 semestr (14 tyg.) w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.+ ćw.

3 semestr (14 tyg.) 4 semestr (14 tyg.) w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.+ ćw. PLAN 2-LETNICH STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - KIERUNEK FIZJOTERAPIA, REALIZOWANY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013, ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU REHABILITACJI RUCHOWEJ W DNIU 30.05.2012 R.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia studia stacjonarne. Forma zaliczenia E/Z

Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia studia stacjonarne. Forma zaliczenia E/Z I semestr Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2015 r. /modułu Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko, nr albumu

Imię i nazwisko, nr albumu Adres zamieszkania studenta... ************************************************************************************************************************ * Przyznano stypendium w wysokości...... data, podpisy

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH

PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 kwietnia 2019 r. PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH Wydział: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja 30.06.2015 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg I sem W Ćw Egz W Ćw

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 I rok - rok akad. 2019/2020 Wydział Lekarski Anatomia prawidłowa egzamin 200 40 160 21 Histologia z embriologia egzamin 100 10 30 60 10 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PIELĘGNIARSTWO Studia stacjonarne pierwszego stopnia cykl: 2019/ / /2022

Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PIELĘGNIARSTWO Studia stacjonarne pierwszego stopnia cykl: 2019/ / /2022 Załącznik nr. Tabela. Liczba godzin realizowanych zajęć dydaktycznych w poszczególnych poziomach i formach kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PIELĘGNIARSTW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna PLAN STUDIÓ Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, lata ( semestrów) forma stacjonarna SEMESTR I Filozofia i etyka zawodu 1 pielęgniarki B 90 0 1 E 2 Anatomia A 1 10 Z 2 Fizjologia A 1 10

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie

Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie Fizjoterapia jest dyscypliną naukową dążącą do profesjonalizacji, czego dowodem jest powstanie akademickich jednostek organizacyjnych (katedr, instytutów),

Bardziej szczegółowo

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną I rok studiów, kierunek Pielęgniarstwo, rok akademicki 0/0 XII nabór wg. standardu z 007 roku z liczbą 85 wg rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia.07.007 ( Dz. U. Nr 6, poz. 66) Lp.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu z bezpośrednim udziałem

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2017/2018 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

w tym godzin godz kont.!

w tym godzin godz kont.! PLAN STUDIÓ - Podhalańska Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata, 6 semestrów forma stacjonarna obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 I rok - rok akad. 2019/2020 Wydział Lekarski Anatomia prawidłowa egzamin 200 40 160 21 Histologia z embriologia egzamin 100 10 30 60 10 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

w tym godzin godz kont.! ZP Sem. PZ bez kont.

w tym godzin godz kont.! ZP Sem. PZ bez kont. PLAN STUDIÓ - Podhalańska Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Studia pierwszego stopnia, 3 lata, 6 semestrów tryb stacjonarny Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w latach 2012/ /2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma

Plan studiów w latach 2012/ /2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma Plan studiów w latach 2012/2013-2017/2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II ROK. V sem z bezpośr. udziałem nauczyciela. konsultacje Ogółem. ćwiczenia konsult. ćwiczenia konsult. wykłady RYGOR E/Z RYGOR E/Z

PLAN STUDIÓW II ROK. V sem z bezpośr. udziałem nauczyciela. konsultacje Ogółem. ćwiczenia konsult. ćwiczenia konsult. wykłady RYGOR E/Z RYGOR E/Z Razem wykład konsultacje WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Plan I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunek: Pielęgniarstwo

Plan I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunek: Pielęgniarstwo Nazwa kszt.bez naucz. akad. wyk. sem. ćwicz. zaj. prakt. Przysposobienie biblioteczne 1 2 - - 2 - - zaliczenie BHP 1 4-4 - - - zaliczenie Biofizyka 1 15 5 10 - - - Biochemia ogólna i kliniczna 1 45 10

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku POŁOŻNICTWO, studia I stopnia, STACJONARNE obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018. ROK I: semestr I RAZEM ZP PZ

Plan studiów dla kierunku POŁOŻNICTWO, studia I stopnia, STACJONARNE obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018. ROK I: semestr I RAZEM ZP PZ S BN ROK I: semestr I ZP PZ SUMA A. NAUKI PODSTAWOWE 1. Anatomia 40 45 5 90 3 90 3 E Z/O 2. Fizjologia 50 10 60 2 60 2 Z/O 3. Embriologia i genetyka 25 5 30 1 30 1 Z/O 4. Biochemia i biofizyka 25 5 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma Rok I semestr I i II w roku akademickim 2013/2014 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2016/2017) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII. Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII. Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020 Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia Koordynator/Prowadzący/ Egzaminator Anatomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR 2016S

PLAN STUDIÓW NR 2016S godzin tygodniowo (semestr I -... po... tygodni) W Ć Sk/S Z.p. P.z. W Ć Sk/S Z.p. P.z. W Ć Sk/S Z.p. P.z. A. NAUKI PODSTAWOWE 1. Anatomia I 2. Anatomia II 1 2 2 38 15 15 8 15 15 8 3. Fiziologia I 4. Fiziologia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 Lp. Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II 1 Lektorat języka obcego 2 Technologia informacyjna 3 Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB NIESTACJONARNY

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB NIESTACJONARNY KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR II I II O DW PZ O DW PZ I II W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ F-A-AF-01 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR II I II O DW PZ O DW PZ I II W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ F-A-AF-01 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, , II stopień I rok

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, , II stopień I rok Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok Przedmiot I sem II sem III

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2015/2016) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Rodzaj zajęć: I W/WS II C/J/L/LS/S /P/PZ/ E ZO Z 1 Lektorat języka obcego 0915-7FIZJ-A01-L 6 1,2,3,4, 180 315 13 5, 6 0915-7FIZJ-A02-2 Wychowanie fizyczne 1,2 WF 60 60 0 3 Technologia informacyjna 0915-7FIZJ-A03-TI

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

W. Ćw. Sem. P. S. Z. ECTS W. Ćw. Sem. P.

W. Ćw. Sem. P. S. Z. ECTS W. Ćw. Sem. P. KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO profil kształcenia: praktyczny obszar kształcenia: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, stacjonarne cykl

Bardziej szczegółowo

II sem ECTS. Psychologia kliniczna i psychoterapia ,5 1,5

II sem ECTS. Psychologia kliniczna i psychoterapia ,5 1,5 Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ stacjonarne 15.07.2014, korekta RW 19.05.2015 II stopień I rok II rok

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

II stopień. Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ niestacjonarne

II stopień. Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ niestacjonarne W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz Historia rehabilitacji 15 15 15 0,5 0,5 Filozofia człowieka 15 15 15 0,5 0,5 Bioetyka 15 15 15 0,5 0,5 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Plan studiów II

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo