ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016*"

Transkrypt

1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice 2015 *Organizacja jest zestawieniem roboczym, mającym na celu ułatwienie pracy. Stwierdzone niezgodności danych w niej zawartych z obowiązującymi planami studiów lub uchwałami i zarządzeniami prosimy zgłosić w Dziekanacie Fizjoterapii.

2 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii Szanowni Państwo Kierownicy Katedr/Zakładów w miejscu W załączeniu przekazuję Organizację Roku Akademickiego 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych uczelni. Dziekan Wydziału Fizjoterapii dr hab. Cezary Kucio prof. nadzw. AWF 2

3 studia stacjonarne 2015/2016 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I* I stopnia II III II stopnia I* II * Liczba grup podana wg proponowanych przez Radę Wydziału limitów przyjęć 3

4 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok I semestr 1 dzień szkoleniowo-organizacyjny zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna uzupełnianie zaliczeń przerwa międzysemestralna praktyka kliniczna wdrożeniowa semestr 2 zajęcia w semestrze letnim przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka kliniczna I Egzaminy I II III IV Popr. Anatomia prawidłowa człowieka Fizjologia

5 Lp FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok I semestr 1 semestr 2 ECT w ćw pw S E/Z w ćw pw 1. Język obcy ,5 Z ,5 Z Ć 2. Wychowanie fizyczne Z D 3. Technologia informacyjna ,5 Z D 4. Propedeutyka kultury fizycznej Z W 5. Etyka i deontologia ,5 Z W 6. Psychologia Z W 7. Pedagogika ,5 Z W 8. Podstawy ekonomii ,5 Z W 9. Anatomia prawidłowa człowieka ,5 Z E 1C/ 2D 10. Biologia medyczna ,5 Z D 11. Fizjologia ,5 Z ,5 E D 12. Biochemia Z D 13. Biofizyka ,5 Z D 14. Biomechanika ,5 Z D 15. Biomechanika kliniczna ,5 Z D KRiMNR-metodyka nauczania Z D ruchu: KRiMNR-pływanie Ć 13 1,5 Z KRiMNR-gimnastyka Ć 18. Kinezyterapia Z Ć 19. Masaż leczniczy ,5 Z Ć 20. Fizjoterapia ogólna Z W 21. Propedeutyka fizjoterapii klinicznej ECT S Z K 22. Podstawy fizjoterapii klinicznej Z W 23. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu E/Z Gru py Z W 24. Analiza ruchu* ,5 Z D 25. Praktyka kliniczna (wdrożeniowa) Zal Praktyka kliniczna I Zal Szkolenie BHP 4 godz Zal *do wyboru 1. Laboratorium analizy funkcjonalnej narządu ruchu lub 2. Narzędzia diagnostyki funkcjonalnej 5

6 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok II semestr 3 zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna uzupełnianie zaliczeń przerwa międzysemestralna praktyka kliniczna II semestr 4 zajęcia w semestrze letnim przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka w pracowni kinezyterapii Egzaminy I II III IV Popr. Kinezyterapia

7 L p FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok II semestr 3 semestr 4 Gru ECT ECT w ćw pw py S E/Z w ćw pw S E/Z 1. Podstawy prawa ,5 Z W 2. Anatomia na żywym człowieku ,5 Z Ć 3. Diagnostyka obrazowa narządu ruchu ,5 Z D 4. Biomechanika kliniczna ,5 Z D 5. Kinezjologia ,5 Z D 6. Patologia ogólna ,5 Z D 7. KRiMNR-lekka atletyka Ć 13 1,5 Z KRiMNR-zabawy i gry ruchowe D 8. KRiMNR-gry sportowe ,5 Z Ć 9. Kinezyterapia Z E Ć 10. Fizykoterapia ,5 Z Z Ć 11. Terapia manualna Z Ć 12. Masaż leczniczy Z Ć 13. Zaopatrzenie ortopedyczne ,5 Z D 14. Diagnostyka palpacyjna ,5 Z Ć 15. Podstawy fizjoterapii klinicznej ,5 Z W 16. PFK-w ortop. i traumat., neurol. i neuroch., pediatrii i neurologii Z K dziecięcej 17. PFK-w reumatologii, kardiologii, pulmonologii, intensywnej terapii ,5 Z K 18. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu ,5 Z W 19. FKwDNR - w neurologii dziecięcej ,5 Z ,5 Z K 20. FKwDNR - w neurologii i neurochirurgii ,5 Z ,5 Z K 21. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych Z W 22. FKwCHW-w kardiologii i pulmonologii dziecięcej ,5 Z K 23. FKwCHW-w kardiologii ,5 Z K 24. FKwCHW-w pulmonologii ,5 Z K 25. Aktywność fizyczna osób ,5 Z Ć niepełnosprawnych* 26. Profilaktyka zdrowotna** Z D 27. y do swobodnego wyboru wg Z Z D/ oferty na str. 8 Ć 28. Praktyka kliniczna II Zal Praktyka w pracowni kinezyterapii Zal *do wyboru 1. Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych lub 2. Aktywna rehabilitacja. ** do wyboru 1. Profilaktyka chorób krążenia. i zaburzeń metabolicznych lub 2. Podstawy żywienia w jednostkach chorobowych. 7

8 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia stacjonarne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR ZIMOWY / LETNI rok II sem. 3 i 4 1. Aikido. 2. Badminton w rekreacji osób niepełnosprawnych. 3. Choreoterapia. 4. Joga. 5. Lekkoatletyczne formy ruchu w zapobieganiu otyłości. 6. Nordic walking. 7. Pilates. 8. Proksemika. 8

9 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok III semestr 5 praktyka kliniczna III zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa Egzaminy I II III IV Popr. Fizykoterapia Podstawy fizjoterapii klinicznej semestr 6 praktyka w pracowni fizykoterapii praktyka kliniczna IV zajęcia w semestrze letnim (10 tyg.) przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa termin złożenia prac licencjackich Egzaminy I II III IV Popr. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych Egzamin dyplomowy Terminy indywidualne 9

10 Lp FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok III semestr 5 semestr 6 Gru ECT ECT w Ćw pw py S E/Z w ćw pw S E/Z 1. Ergonomia ogólna i kliniczna Z D 2. Kwalifikowana pierwsza pomoc Z D medyczna 3. Ćwiczenia w wodzie Z Ć 4. Fizykoterapia ,5 E Ć 5. Terapia manualna Z Ć 6. Korekcja wad postawy ,5 Z Ć 7. Terapia manualna tkanek miękkich ,5 Z Ć 8. Profilaktyka i promocja zdrowia ,5 Z W 9. Fizjoterapia oparta na dowodach naukowych ,5 Zal W 10. Propedeutyka badań biomedycznych ,5 Zal W 11. Budowa pracy dyplomowej ,5 Zal W 12. Public relation ,5 W 13. Seminarium licencjackie Zal E S 14. PFK-w geriatrii, psychiatrii, chirurgii, ginekologii i Z K położnictwie 15. Podstawy fizjoterapii klinicznej E _ 17. FKwDNR w ortopedii i ,5 Z ,5 Z K traumatologii 17. FKwDNR w reumatologii ,5 Z ,5 Z K 18. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu E _ 19. FKwCHW- w onkologii i opiece paliatywnej ,5 Z K 20. FKwCHW- w kardiologii ,5 Z ,5 Z K 21. FKwCHW- pulmonologii ,5 Z K 22. FKwCHW-geriatrii i psychiatrii ,5 Z K 23. FKwCHW- chirurgii, ginekologii i położnictwie ,5 Z K 24. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych E _ 25. Masaż specjalistyczny* Z Ć 26. y do swobodnego Z Z D/ wyboru -wg oferty na str. 11 Ć 27. Praktyka kliniczna III Zal Praktyka w pracowni fizykoterapii Zal 29. Praktyka kliniczna IV Zal *do wyboru 1. Drenaż limfatyczny lub 2. Masaż funkcjonalny. 10

11 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia stacjonarne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr (ilość grup) SEMESTR ZIMOWY / LETNI rok III sem. 5 i 6 1. Fizjologia kliniczna; 2. Laboratorium lokomocji człowieka; 3. Pływanie osób niepełnosprawnych; 4. Pływanie w profilaktyce i leczeniu otyłości; 5. Podstawy kynoterapii; 6. Prawne aspekty odpowiedzialności i ubezpieczenia fizjoterapeuty; 7. Profilaktyka i terapia dźwiękiem; 8. Wspinaczka halowa; 9. Zabiegi fizjoterapii w wellness. 11

12 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia I rok semestr 1 dzień szkoleniowo-organizacyjny zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna uzupełnianie zaliczeń przerwa międzysemestralna praktyka w przychodni semestr 2 zajęcia w semestrze letnim przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka - obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego Egzaminy I II III Popr. Metody specjalne w fizjoterapii Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

13 Lp FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia I rok w ćw pw semestr 1 semestr 2 EC TS E/Z w ćw pw 1. Język obcy ,5 Z ,5 Z Ć 2. Podstawy genetyki ,5 Z W 3. Historia rehabilitacji ,5 Z W 4. Filozofia ,5 Z W 5. Bioetyka ,5 Z W 6. Socjologia niepełnosprawności i Z W rehabilitacji 7. Dydaktyka fizjoterapii Z D 8. Demografia i epidemiologia ,5 Z W 9. Antropometria Z Ć 10. Trening sportowy ,5 Z D 11. Neurofizjologia Z D 12. Diagnostyka kliniczna w ,5 Z Ć fizjoterapii 13. Metody specjalne fizjoterapii Z E Ć 14. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia 15. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii EC TS E/Z Z ,5 E Ć Gru py ,5 Z Z 1D/ 2K 16. Adaptowana aktywność ruchowa Z Ć 17. Sport osób niepełnosprawnych Z Ć 18. Metody kardiorehabilitacji ,5 Z Ć 19. Metodologia badań ,5 Z W 20. Seminarium magisterskie ,5 Zal S 21. Statystyka Z D 22. y do swobodnego wyboru I -wg oferty na str y do swobodnego wyboru II -wg oferty na str Praktyka w przychodni (117 godz.) 25. Praktyka obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego (117 godz.) ,5 Z ,5 Z ,5 Zal ,5 Zal Szkolenie BHP 4 godz zal D/ Ć 13

14 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia stacjonarne STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR LETNI rok I sem Arteterapia w aktywności adaptowanej; 2. Ćwiczenia fitness dla kobiet w ciąży - aktywne przygotowanie do porodu; 3. Diagnostyka funkcjonalna dzieci i niemowląt; 4. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii; 5. Fizjoterapia osób z zespołem Downa; 6. Język migany; 7. Pływanie korekcyjne; 8. Prawo uzdrowisk w Polsce; 9. Programowanie fizjoterapii w oparciu o metody specjalne 10. Sprzężenia zwrotne w fizjoterapii; 11. Trening cyklohydroterapeutyczny. 14

15 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia II rok semestr 3 zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna uzupełnianie zaliczeń praktyka medycyna uzdrowiskowa przerwa międzysemestralna semestr 4 zajęcia w semestrze letnim (7 tyg.) przerwa świąteczna przerwa majowa praktyka kliniczna termin złożenia prac magisterskich Egzaminy Egzamin dyplomowy terminy indywidualne 15

16 Lp FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia II rok w ćw pw semestr 3 semestr 4 EC TS E/Z w ćw pw 1. Farmakologia Z D 2. Psychologia kliniczna i Z W psychoterapia 3. Pedagogika specjalna ,5 Z W 4. Zdrowie publiczne Z W 5. Prawo Z W 6. Ekonomia i systemy ochrony ,5 Z W zdrowia 7. Zarządzanie i marketing ,5 Z W ECT S E/Z Gru py 8. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii Z K 9. Protetyka i ortotyka Z D 10. Seminarium magisterskie Zal E S 11. Badania biomedyczne ,5 Zal W 12. Komunikacja społeczna i negocjacje Zal W 13. Analiza bibliograficzna w pracy naukowej ,5 Zal W 14. Budowa pracy dyplomowej Zal W 15. Metody specjalne fizykoterapii* ,5 Z Ć 16. Medycyna sportowa* ,5 Z Ć 17. Sport osób niepełnosprawnych* ,5 Z Ć 18. Metody specjalne fizjoterapii** Z Ć 19. Wspomaganie w aktywności ruchowej * 20. y do swobodnego wyboru wg oferty na str Praktyka medycyna uzdrowiskowa (117 godz.) ,5 Z Ć ,5 Z D/ Ć ,5 Zal Praktyka kliniczna (253 godz.) ,5 Zal *do wyboru MODUŁY: I. 1. Metody specjalne fizykoterapii (Metody wysokoenergetyczne Leczenie ran owrzodzeń i odleżyn) i 2. Sport osób niepełnosprawnych (Sport osób z dysfunkcją narządu ruchu - Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną i sensoryczną) LUB II. 1. Medycyna sportowa (Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w uszkodzeniach narządu ruchu Fizjoterapia w sporcie) i 2. Wspomaganie w aktywności ruchowej (Odnowa biologiczna Żywienie i suplementacja w aktywności ruchowej) III. Każdy przedmiot modułu I i II jest realizowany w wymiarze: ćw-26 godz, pw-12, ECTS-1,5. **z MODUŁU Metody specjalne fizjoterapii do wyboru 1 przedmiot: Metody specjalne fizjoterapii w ortopedii. lub Metody specjalne fizjoterapii w neurologii. lub Metody specjalne fizjoterapii w pediatrii. lub Metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu i innych dysfunkcjach. 16

17 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia stacjonarne STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR LETNI rok II sem Arteterapia w aktywności adaptowanej; 2. Ćwiczenia fitness dla kobiet w ciąży aktywne przygotowanie do porodu; 3. Diagnostyka funkcjonalna dzieci i niemowląt; 4. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii; 5. Fizjoterapia osób z zespołem Downa; 6. Język migany; 7. Pływanie korekcyjne; 8. Prawo uzdrowisk w Polsce; 9. Programowanie fizjoterapii w oparciu o metody specjalne 10. Sprzężenia zwrotne w fizjoterapii; 11. Trening cyklohydroterapeutyczny. 17

18 18

19 studia niestacjonarne 2015/2016 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I* I stopnia II I* II stopnia II * Liczba grup podana wg proponowanych przez Radę Wydziału limitów przyjęć 19

20 FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia rok I semestr 1 dzień szkoleniowo-organizacyjny zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) przerwa świąteczna praktyka kliniczna wdrożeniowa do semestr 2 zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) sesja zjazdowa przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka kliniczna I do Egzaminy I II Popr. Anatomia prawidłowa człowieka Fizjologia

21 Lp FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia rok I semestr 1 semestr 2 ECT w ćw pw S E/Z w ćw pw 1. Język obcy ,5 Z ,5 Z Ć 2. Wychowanie fizyczne Z D 3. Technologia informacyjna ,5 Z D 4. Propedeutyka kultury fizycznej Z W 5. Etyka i deontologia ,5 Z W 6. Psychologia Z W 7. Pedagogika ,5 Z W 8. Podstawy ekonomii ,5 Z W 9. Anatomia prawidłowa człowieka ,5 Z E 1C/ 2D 10. Biologia medyczna ,5 Z D 11. Fizjologia ,5 Z ,5 E D 12. Biochemia Z D 13. Biofizyka ,5 Z D 14. Biomechanika ,5 Z D 15. Biomechanika kliniczna ,5 Z D 16. KRiMNR-metodyka nauczania Z D ruchu: KRiMNR-pływanie Ć ,5 Z KRiMNR-gimnastyka Ć 18. Kinezyterapia Z Ć 19. Masaż leczniczy ,5 Z Ć 20. Fizjoterapia ogólna Z W 21. Propedeutyka fizjoterapii Z K klinicznej 22. Podstawy fizjoterapii klinicznej Z W 23. Fizjoterapia kliniczna w Z W dysfunkcjach narządu ruchu 24. Analiza ruchu* ,5 Z D 25. Praktyka kliniczna Zal (wdrożeniowa) 26. Praktyka kliniczna I Zal ECT S Szkolenie BHP 4 godz Zal *do wyboru 1. Laboratorium analizy funkcjonalnej narządu ruchu lub 2. Narzędzia diagnostyki funkcjonalnej E/Z Gru py 21

22 FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia rok II semestr 3 zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) sesja zjazdowa przerwa świąteczna praktyka kliniczna II do semestr 4 zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) sesja zjazdowa przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka w pracowni kinezyterapii do Egzaminy I II Popr. Kinezyterapia

23 Lp FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia rok II semestr 3 semestr 4 Gru ECT ECT w ćw pw py S E/Z w ćw pw S E/Z 1. Podstawy prawa ,5 Z W 2. Anatomia na żywym człowieku ,5 Z Ć 3. Diagnostyka obrazowa narządu ,5 Z D ruchu 4. Kinezjologia ,5 Z D 5. Patologia ogólna ,5 Z D 6. KRiMNR-lekka atletyka Ć 13 1,5 Z KRiMNR-zabawy i gry ruchowe D 7. KRiMNR-gry sportowe ,5 Z Ć 8. Kinezyterapia Z E Ć 9. Fizykoterapia ,5 Z Z Ć 10. Terapia manualna Z Ć 11. Masaż leczniczy Z Ć 12. Zaopatrzenie ortopedyczne ,5 Z D 13. Diagnostyka palpacyjna ,5 Z Ć 14. Podstawy metodologii badań ,5 Z D naukowych 15. Podstawy fizjoterapii klinicznej ,5 Z W 16. PFK-w ortop. i traumat., neurol. i neuroch., pediatrii i neurologii Z K dziecięcej 17. PFK-w reumatologii, kardiologii, pulmonologii, intensywnej terapii ,5 Z K 18. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu ,5 Z W 19. FKwDNR - w neurologii dziecięcej ,5 Z ,5 Z K 20. FKwDNR - w neurologii i neurochirurgii ,5 Z ,5 Z K 21. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych Z W 22. FKwCHW-w kardiologii i pulmonologii dziecięcej ,5 Z K 23. FKwCHW-w kardiologii ,5 Z K 24. FKwCHW-w pulmonologii ,5 Z K 25. Aktywność fizyczna osób ,5 Z Ć niepełnosprawnych* 26. Profilaktyka zdrowotna** Z D 27 y do swobodnego Z Z D/ wyboru wg oferty na str. 24 Ć 28 Praktyka kliniczna II Zal Praktyka w pracowni kinezyterapii Zal *do wyboru 1. Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych lub 2. Aktywna rehabilitacja. ** do wyboru 1. Profilaktyka chorób krążenia. i zaburzeń metabolicznych lub 2. Podstawy żywienia w jednostkach chorobowych. 23

24 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia niestacjonarne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR ZIMOWY / LETNI rok II sem. 3 i 4 1. Aikido. 2. Badminton w rekreacji osób niepełnosprawnych. 3. Choreoterapia. 4. Joga. 5. Lekkoatletyczne formy ruchu w zapobieganiu otyłości. 6. Nordic walking. 7. Pilates. 8. Proksemika. 24

25 FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia I rok semestr 1 dzień szkoleniowo-organizacyjny zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) przerwa świąteczna praktyka w przychodni do semestr 2 zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) sesja zjazdowa dla grup I - II sesja zjazdowa dla grup III - IV sesja zjazdowa dla grup V - VI przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka - obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego do Egzaminy I II III IV V VI Popr. Metody specjalne w fizjoterapii Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

26 Lp FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia I rok w ćw pw semestr 1 semestr 2 EC TS E/Z w ćw pw 1. Język obcy ,5 Z ,5 Z Ć 2. Podstawy genetyki ,5 Z W 3. Historia rehabilitacji ,5 Z W 4. Filozofia ,5 Z W 5. Bioetyka ,5 Z W 6. Socjologia niepełnosprawności i Z W rehabilitacji 7. Dydaktyka fizjoterapii Z D 8. Demografia i epidemiologia ,5 Z W 9. Antropometria Z Ć 10. Trening sportowy ,5 Z D 11. Neurofizjologia Z D 12. Diagnostyka kliniczna w ,5 Z Ć fizjoterapii 13. Metody specjalne fizjoterapii Z E Ć 14. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia 15. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii ECT S E/Z Z ,5 E Ć Gru py ,5 Z Z 1D/ 2K 16. Adaptowana aktywność ruchowa Z Ć 17. Sport osób niepełnosprawnych Z Ć 18. Metody kardiorehabilitacji ,5 Z Ć 19. Metodologia badań ,5 Z W 20. Seminarium magisterskie ,5 Zal S 21. Statystyka Z D 22. y do swobodnego wyboru I wg oferty na str y do swobodnego wyboru II wg oferty na str Praktyka w przychodni (117 godz.) 25. Praktyka obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego (117 godz.) ,5 Z ,5 Z ,5 Zal ,5 Zal Szkolenie BHP 4 godz Zal D/ Ć 26

27 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia niestacjonarne STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR LETNI rok II sem Arteterapia w aktywności adaptowanej; 2. Ćwiczenia fitness dla kobiet w ciąży aktywne przygotowanie do porodu; 3. Diagnostyka funkcjonalna dzieci i niemowląt; 4. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii; 5. Fizjoterapia osób z zespołem Downa; 6. Język migany; 7. Pływanie korekcyjne; 8. Prawo uzdrowisk w Polsce; 9. Programowanie fizjoterapii w oparciu o metody specjalne 10. Sprzężenia zwrotne w fizjoterapii; 11. Trening cyklohydroterapeutyczny. 27

28 FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia II rok semestr 3 zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) sesja zjazdowa dla grup I - II sesja zjazdowa dla grup III - IV *czas trwania sesji zjazdowej dla poszczególnych grup do 5 dni przerwa świąteczna praktyka medycyna uzdrowiskowa do semestr 4 zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) przerwa świąteczna przerwa majowa praktyka kliniczna do termin złożenia prac magisterskich Egzaminy Egzamin dyplomowy terminy indywidualne 28

29 Lp FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia II rok w ćw pw semestr 3 semestr 4 EC TS E/Z w ćw pw 1. Farmakologia Z D 2. Psychologia kliniczna i Z W psychoterapia 3. Pedagogika specjalna ,5 Z W 4. Zdrowie publiczne Z W 5. Prawo Z W 6. Ekonomia i systemy ochrony ,5 Z W zdrowia 7. Zarządzanie i marketing ,5 Z W EC TS E/Z Grup y 8. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii Z K 9. Protetyka i ortotyka Z D 10. Seminarium magisterskie Z E S 11. Badania biomedyczne ,5 Zal W Komunikacja społeczna i negocjacje Zal W 12. Analiza bibliograficzna pracy naukowej ,5 Zal W 13. Budowa pracy dyplomowej Zal W 14. Metody specjalne fizykoterapii* ,5 Z Ć 15. Medycyna sportowa* ,5 Z Ć 16. Sport osób niepełnosprawnych* ,5 Z Ć 17. Metody specjalne fizjoterapii** Z Ć 18. Wspomaganie w aktywności ruchowej * ,5 Z Ć 19. y do swobodnego wyboru wg oferty na str ,5 Z D/Ć 20. Praktyka medycyna uzdrowiskowa (117 godz.) ,5 Zal Praktyka kliniczna (253 godz.) ,5 Zal *do wyboru MODUŁY: I. 1. Metody specjalne fizykoterapii (Metody wysokoenergetyczne Leczenie ran owrzodzeń i odleżyn) i 2. Sport osób niepełnosprawnych (Sport osób z dysfunkcją narządu ruchu - Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną i sensoryczną) LUB II. 1. Medycyna sportowa (Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w uszkodzeniach narządu ruchu Fizjoterapia w sporcie) i 2. Wspomaganie w aktywności ruchowej (Odnowa biologiczna Żywienie i suplementacja w aktywności ruchowej). III. Każdy przedmiot modułu I i II jest realizowany w wymiarze: ćw-13 godz, pw-25, ECTS-1,5. **z MODUŁU Metody specjalne fizjoterapii do wyboru 1 przedmiot: Metody specjalne fizjoterapii w ortopedii. lub Metody specjalne fizjoterapii w neurologii. lub Metody specjalne fizjoterapii w pediatrii. lub Metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu i innych dysfunkcjach. 29

30 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia niestacjonarne STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR LETNI rok II sem Arteterapia w aktywności adaptowanej; 2. Ćwiczenia fitness dla kobiet w ciąży aktywne przygotowanie do porodu; 3. Diagnostyka funkcjonalna dzieci i niemowląt; 4. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii; 5. Fizjoterapia osób z zespołem Downa; 6. Język migany; 7. Pływanie korekcyjne; 8. Prawo uzdrowisk w Polsce; 9. Programowanie fizjoterapii w oparciu o metody specjalne 10. Sprzężenia zwrotne w fizjoterapii; 11. Trening cyklohydroterapeutyczny. 30

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne 2018/2019 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne 2017/2018 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne 2019/2020 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I*

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna Semestr 1: 2 Psychologia 15 10 15 1 40 25 3 Pedagogika 20 25 5 2 50 45 4 Socjologia 30 15 10 2 55 45 5 Międzynarodowe zdrowie publiczne 25 20 5 2 50 45 6 Metodologia badań naukowych i statystyka 20 20

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA 1.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA Liczba godzin w semestrze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RAZEM MODUŁ A: PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1 Anatomia prawidłowa człowieka

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunek fizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunekfizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW Zalecenia E, z/o, z godziny kontaktowe wykłady zajęcia praktyczne Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału 06.06.2017, korekta RW 19.09.2017 5 letnie studia

Bardziej szczegółowo

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Cykl kształcenia od roku akademickiego 06/07 Plan studiów II stopnia Studia stacjonarne Treści kształcenia w zakresie Suma godzin Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30

Bardziej szczegółowo

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie Suma godzin Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH W Ć S I W Ć S I P W Ć S I W Ć S I P liczba godzin bezpośrednich 5 5 Genetyka liczba

Bardziej szczegółowo

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2019 Rektora z dnia 9 sierpnia 2019 r. PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA LP.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 dla I roku studiów Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod I MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 1 Lektorat języka obcego 4 PLAN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo Symbol przedmiot u FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez Samokształcenie SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Sporządzenie dokumentacji, opracowanie raportu. Obserwacja postawy i zachowania studenta Anatomia prawidłowa KF_W03 W, C C 1.

Sporządzenie dokumentacji, opracowanie raportu. Obserwacja postawy i zachowania studenta Anatomia prawidłowa KF_W03 W, C C 1. Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki I stopnia. Lp. Przedmiot Symbol efektu Egzamin pisemny Egzamin umiejętności praktycznych Metody weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 dla I roku studiów Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY C/J/L/LS/S /P/PZ/

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek Fizjoterapia Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia.

Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia. Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia. Semestr I Lp. Przedmiot Symbol efektu Egzamin pisemny Egzamin umiejętności praktycznych

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne.

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne. FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne wykłady ćwiczenia samina - PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30 30 2 Zzo PO Socjologia 15 15 15

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2022 Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE OGÓŁEM SEMESTR I MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia Symbol Przedmiot u Forma zaliczenia FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne wykłady ćwiczenia samina - rium bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30 20 2 Zzo PO* Język

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia:

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: 2014-2017 KWALIFIKACJA formalny wynik procesu oceny i walidacji tzn. tytuł, stopień utożsamiany z odpowiadającym mu dyplomem, świadectwem, itp.

Bardziej szczegółowo

3 semestr (14 tyg.) 4 semestr (14 tyg.) w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.+ ćw.

3 semestr (14 tyg.) 4 semestr (14 tyg.) w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.+ ćw. PLAN 2-LETNICH STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - KIERUNEK FIZJOTERAPIA, REALIZOWANY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013, ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU REHABILITACJI RUCHOWEJ W DNIU 30.05.2012 R.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 4. B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 60 0 60 140 15 2 15 2 15 2 15 2 2. Socjologia Z o 1 25 15 15 10 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 0 30 20 15 1 15 1 B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS - od 01-go października 2012 roku

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS - od 01-go października 2012 roku Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie - od 0-go października 0 roku Rok I, semestr I (zimowy) zaliczenia A. y ogólne Technologie informacyjne wykład zalicze Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE zal zal

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE zal zal STUDIA I STOPNIA STACJONARNE KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; dziedzina nauk o zdrowiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej, dziedzina

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. kod FIZJ4.A1.LJO 6 1,2,3,4, 5, FIZJ4.A2.TI FIZJ4.A3.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. kod FIZJ4.A1.LJO 6 1,2,3,4, 5, FIZJ4.A2.TI FIZJ4.A3. Obowiązujący od roku akademickiego 018/019 dla I roku studiów Lp. Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II 1 Lektorat języka obcego Technologia informacyjna 3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 72 72 128 18 2 18 2 18 2 18 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 40 0 30 Zo PW: Biologia medyczna / Genetyka z elementami genetyki człowieka ECTS 0 0 E 3 Fizjologia cz. / Fizjologia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko, nr albumu

Imię i nazwisko, nr albumu Adres zamieszkania studenta... ************************************************************************************************************************ * Przyznano stypendium w wysokości...... data, podpisy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych Przedmiot W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz Historia rehabilitacji 15 0,5 0,5 Filozofia człowieka 15 0,5 0,5 Bioetyka 15 0,5 0,5 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Ogółem godzin Plan studiów

Bardziej szczegółowo

PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH

PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 kwietnia 2019 r. PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH Wydział: Nazwa

Bardziej szczegółowo

II stopień. Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ niestacjonarne

II stopień. Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ niestacjonarne W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz Historia rehabilitacji 15 15 15 0,5 0,5 Filozofia człowieka 15 15 15 0,5 0,5 Bioetyka 15 15 15 0,5 0,5 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Plan studiów II

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

II sem ECTS. Psychologia kliniczna i psychoterapia ,5 1,5

II sem ECTS. Psychologia kliniczna i psychoterapia ,5 1,5 Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ stacjonarne 15.07.2014, korekta RW 19.05.2015 II stopień I rok II rok

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB NIESTACJONARNY

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB NIESTACJONARNY KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR II I II O DW PZ O DW PZ I II W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ F-A-AF-01 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR 2016S

PLAN STUDIÓW NR 2016S 6. Promocja zdrowia i kultura fizyczna w rehabilitacji 45 45 45 PODSUMOANIE ARKUSZA 5 I II V godzin tygodniowo (semestr I - VI po 5 tygodni) P/S P/S P/S P/S P/S A. PRZEDMIOTY OGÓNE Technologia informacyjna.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR II I II O DW PZ O DW PZ I II W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ F-A-AF-01 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja 30.06.2015 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg I sem W Ćw Egz W Ćw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia II st/st Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, , II stopień I rok

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, , II stopień I rok Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok Przedmiot I sem II sem III

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie

Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie Fizjoterapia jest dyscypliną naukową dążącą do profesjonalizacji, czego dowodem jest powstanie akademickich jednostek organizacyjnych (katedr, instytutów),

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI ETYKA PSYCHOLOGIA. 4. SOCJOLOGIA.. 5. BIOCHEMIA. 6. BIOLOGIA MEDYCZNA.

semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI ETYKA PSYCHOLOGIA. 4. SOCJOLOGIA.. 5. BIOCHEMIA. 6. BIOLOGIA MEDYCZNA. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 studia stacjonarne I rok semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI... 2. ETYKA... 3. PSYCHOLOGIA.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 60 60 40 30 2 30 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 0 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 36 36 64 18 2 18 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z 2

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 Lp. Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II 1 Lektorat języka obcego 2 Technologia informacyjna 3 Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII. Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII. Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020 Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia Koordynator/Prowadzący/ Egzaminator Anatomia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne Ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim

Zajęcia praktyczne Ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim Samokszt ałcenie Seminaria /lab. Ćwiczenia Wykłady PLAN STUDIÓW I STOPNIA RATOWNICTWO MEDYCZNE L.p. WYDZIAŁ MEDYCZNY, IPRM Katedra Ratownictwa Medycznego PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH ERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Rodzaj zajęć: I W/WS II C/J/L/LS/S /P/PZ/ E ZO Z 1 Lektorat języka obcego 0915-7FIZJ-A01-L 6 1,2,3,4, 180 315 13 5, 6 0915-7FIZJ-A02-2 Wychowanie fizyczne 1,2 WF 60 60 0 3 Technologia informacyjna 0915-7FIZJ-A03-TI

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Informacje ogólne o kierunku studiów. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2017/2018 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS

EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS Załacznik nr 3 do Uchały nr 25 /2013 z dnia 23 rześnia 2013 Ramoy Rozkład Zajęć tudia Niestacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 2013-2014 Wynik sumoania godzin i punktó p. Naza przedmiotu MODUŁ 1 - iedzy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOKTORSKA STUDIA DOKTORANCKIE. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne

SZKOŁA DOKTORSKA STUDIA DOKTORANCKIE. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach SZKOŁA DOKTORSKA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec 2019 * Liczba osób wg limitów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w latach 2012/ /2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma

Plan studiów w latach 2012/ /2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma Plan studiów w latach 2012/2013-2017/2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II ROK. V sem z bezpośr. udziałem nauczyciela. konsultacje Ogółem. ćwiczenia konsult. ćwiczenia konsult. wykłady RYGOR E/Z RYGOR E/Z

PLAN STUDIÓW II ROK. V sem z bezpośr. udziałem nauczyciela. konsultacje Ogółem. ćwiczenia konsult. ćwiczenia konsult. wykłady RYGOR E/Z RYGOR E/Z Razem wykład konsultacje WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS Plan -letnich studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ze specjalnością dodatkową: gimnastyką korekcyjną lub odnową biologiczną lub trenerem personalnym obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Protokołu nr 2/2011 z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 24 października 2011 roku.

Załącznik nr 9 do Protokołu nr 2/2011 z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 24 października 2011 roku. Ramoy Rozkład Zajęć tudia tacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 009-010 Wynik sumoania g punktó iczba godzin zajęć i praktyk emestr 1 emestr emestr 3 emestr emestr emestr iczba godzin zajęć p. Wiedza ogólna

Bardziej szczegółowo

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 I rok - rok akad. 2019/2020 Wydział Lekarski Anatomia prawidłowa egzamin 200 40 160 21 Histologia z embriologia egzamin 100 10 30 60 10 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu z bezpośrednim udziałem

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma Rok I semestr I i II w roku akademickim 2013/2014 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Protokołu nr 2/2011 z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 24 października 2011 roku.

Załącznik nr 8 do Protokołu nr 2/2011 z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 24 października 2011 roku. Załącznik nr 8 do Protokołu nr /011 z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia października 011 roku Ramoy Rozkład Zajęć tudia tacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 010-011 Wynik sumoania

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo