Analizy RCAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012 3 2012 Analizy RCAS"

Transkrypt

1 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego DELIMITACJA METROPOLII I AGLOMERACJI ORAZ ICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM KATOWICE, GRUDZIEŃ 2012

2 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Regionalne Centrum Analiz Strategicznych (RCAS) Kontakt: tel.: ; ul. Ligonia 46; Katowice 1

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Dane Metody Delimitacja metropolii i aglomeracji Delimitacja obszarów funkcjonalnych Wyniki Podsumowanie Spis literatury Spis rycin Spis tabel

4 1. Wstęp W raporcie przedstawiono wyniki delimitacji metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych, która przeprowadzona została w grudniu 2012 roku przez Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Poniższe opracowanie zostało przygotowane w oparciu o następujące założenia (Ryc. 1): 1. Przestrzeń regionu jest zorganizowana w oparciu o cztery, wyznaczone w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata , obszary polityki rozwoju (subregiony). Obszary te różnią się pomiędzy sobą występującymi uwarunkowaniami rozwoju, wynikającymi z warunków geograficznych, sytuacji społeczno-gospodarczej oraz kontekstu historycznego. 2. W ramach każdego z nich wyróżniono określone typy przestrzeni z uwagi na pełnione przez nie funkcje, skalę ich oddziaływania i znaczenia dla rozwoju województwa, tj.: obszary centralne - Metropolia Górnośląska oraz Aglomeracja Częstochowska, Rybnicka i Bielska; metropolia rozumiana jest jako główne ogniwo koncentrujące procesy rozwoju gospodarczego i społecznego województwa, a także podnoszące konkurencyjność całego regionu jako jeden z krajowych biegunów rozwoju o znaczeniu europejskim; aglomeracje to obszary koncentrujące procesy rozwoju subregionu, podnoszące konkurencyjność regionu jako ośrodki o znaczeniu krajowym i transnarodowym, obszary funkcjonalne metropolii i aglomeracji rozumiane jako tereny otaczające metropolię lub aglomeracje, bezpośrednio z nimi powiązane w układzie przestrzennym, społecznym i gospodarczym, absorbujące procesy rozwojowe obszarów centralnych, lokalne ośrodki rozwoju rozumiane jako jednostki organizujące procesy rozwoju na poziomie lokalnym, koncentrujące funkcje i usługi dla ludności, miasta i obszary wiejskie leżące poza metropolią, aglomeracjami, obszarami funkcjonalnymi i lokalnymi ośrodkami rozwoju. 3

5 Delimitacja dwóch pierwszych typów przestrzeni jest celem niniejszego opracowania i stanowi element w dyskusji dotyczącej ośrodków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych, o których mowa w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie oraz w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Ryc. 1. Struktura przestrzenna województwa i obszarów polityki regionalnej. Metropolia Górnośląska Aglomeracje: Częstochowska, Rybnicka, Bielska Obszary funkcjonalne metropolii i aglomeracji Lokalne ośrodki rozwoju Miasta i obszary wiejskie poza metropolią, aglomeracjami, obszarami funkcjonalnymi i lokalnymi ośrodkami rozwoju 4

6 2. Dane Dla celów delimitacji zastosowano wskaźniki wyliczone na podstawie: kompleksów pokrycia terenu (dane za rok 2010) z Bazy Danych Topograficznych (TBD) są to najważniejsze, powierzchniowe elementy sytuacyjne terenu, rozróżnialne przede wszystkim na podstawie ich zewnętrznego wyglądu (cech fizjonomicznych), a nie pełnionych przez nie funkcji (Wytyczne techniczne Bazy Danych Topograficznych 2008). powiązań gospodarczo-przestrzennych (dane za rok 2010) jest to suma wszystkich powiązań zidentyfikowanych na podstawie druków PIT-11, w skład której wchodzą zarówno dojazdy do pracy jak i powiązania organizacyjne przedsiębiorstw (Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego 2012). powiązań w zakresie minimalnych dojazdów do pracy (dane za rok 2010) jest to część strumienia powiązań gospodarczo-przestrzennych, która dotyczy tylko tych powiązań z druków PIT-11, w których koszty uzyskania przychodu są podwyższone w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego 2012). Ze względu na dostępność danych obszar objęty delimitacją ograniczony został do granic województwa śląskiego. 5

7 3. Metody 3.1. Delimitacja metropolii i aglomeracji Dla celów delimitacji metropolii i aglomeracji przyjęto wskaźniki: zabudowy zwartej i gęstej (stymulanta 1 ), a także terenów roślinności trawiastej i upraw rolnych oraz minimalnych wyjazdów do pracy (destymulanty 2 ). Stymulanta: wskaźnik zabudowy zwartej i gęstej [%] = powierzchnia zabudowy zwartej i gęstej / powierzchnia gminy * 100 Destymulanty: wskaźnik roślinności trawiastej i upraw rolnych [%] = powierzchnia roślinności trawiastej i upraw rolnych / powierzchnia gminy * 100 wskaźnik minimalnych wyjazdów do pracy = liczba wyjeżdżających do pracy z gminy / liczba wszystkich pracujących mieszkańców gminy * 100 (gdzie: liczba wszystkich pracujących mieszkańców gminy = liczba powiązań wewnątrz gminy + liczba mieszkańców wyjeżdżających na zewnątrz). Przygotowane wskaźniki zostały znormalizowane przez zastosowanie procesu unitaryzacji zerowej 3 (Kukuła 2012). Unitaryzację przeprowadzono wg poniższych wzorów: Stymulanta: Destymulanty: x ij wartość dla j-tej cechy i i-tego obiektu min { x ij } wartość minimalna max { x ij } wartość maksymalna y ij - standaryzowana wielkość j-tej cechy dla i-tego obiektu 1 Stymulanty są to zmienne, których wysokie wartości są pożądane z punktu widzenia charakterystyki badanego zjawiska. 2 Destymulanty są to zmienne, których wysokie wartości są niepożądane z punktu widzenia charakterystyki badanego zjawiska. 3 Unitaryzacja zerowa jest to metoda prowadząca do stałego, jednostkowego zakresu zmienności cech znormalizowanych. Wartość zmiennej lub jej odległość od jednego z kresów zmienności jest dzielona przez rozstęp. 6

8 Znormalizowanym wskaźnikom zostały przyporządkowane następujące wagi: wskaźnik zabudowy zwartej i gęstej 0,6 wskaźnik minimalnych wyjazdów do pracy 0,3 wskaźnik roślinności trawiastej i upraw rolnych 0,1 Następnie znormalizowane wskaźniki zostały zsumowane dzięki czemu otrzymano wartość wskaźnika sumarycznego. Do metropolii oraz aglomercji zaliczono wszystkie gminy posiadające wskaźnik sumaryczny większy od średniej dla tego wskaźnika z całego zbioru tj. 0, Jednocześnie musiał być spełniony warunek, że metropolię i aglomeracje tworzą gminy miejskie, a także gminy miejsko-wiejskie jeżeli miasto graniczy bezpośrednio z gminą miejską Delimitacja obszarów funkcjonalnych Dla wszystkich gmin położonych w obszarze województwa wyliczono wskaźnik powiązań gospodarczo-przestrzennych do wyznaczonych wcześniej metropolii i aglomeracji. wskaźnik powiązań gospodarczo-przestrzennych = liczba powiązań z gminy do aglomeracji / liczba wszystkich powiązań gminy * 100 (gdzie: liczba wszystkich powiązań gminy = liczba powiązań wewnątrz gminy + liczba powiązań na zewnątrz). Do obszarów funkcjonalnych zaliczono gminy posiadające wskaźnik powiązań gospodarczoprzestrzennych większy niż 40%. 7

9 4. Wyniki Wyniki delimitacji metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych przedstawiono na poniższej mapie (Ryc. 1). Zaznaczono na niej także granice aglomeracji wyznaczone w obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Śląskie 2020 oraz granice aglomeracji wyznaczone w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ślaskiego z 2004 roku. Ponadto na przedmiotowej mapie zaznaczono lokalne ośrodki rozwoju 4 położone poza metropoliami, aglomeracjami i obszarami funcjonalnymi. 4 Lokalne ośrodki rozwoju wyznaczone zostały na podstawie strumienia powiązań gospodarczo-przestrzennych i dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych w opracowaniu pod nazwą Terytorializacja w kontekście Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego ujęcie regionalne województwa śląskiego. 8

10 Ryc. 2. Metropolia i aglomeracje oraz ich obszary funkcjonalne. 9

11 METROPOLIA GÓRNOŚLĄSKA W wyniku delimitacji do Metropolii Górnośląskiej zakwalifikowane zostały gminy: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Będzin, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Knurów, Mikołów, Czeladź, Łaziska Górne, Bieruń, Radzionków i Wojkowice (Ryc. 2, Tab. 1). W skład jej obszaru funkcjonalnego weszły natomiast gminy wymienione w Tab. 2. Oprócz gmin spełniających kryteria delimitacji do obszaru funkcjonalnego zakwalifikowano także gminę Ornontowice, ponieważ ze wszystkich stron otoczona jest przez gminy obszaru funkcjonalnego Metropolii Górnośląskiej. Tab. 1. Gminy położone w Metropolii Górnośląskiej. lp. gmina ludność powiat podregion subregion 1 Katowice m. Katowice katowicki środkowy 2 Sosnowiec m. Sosnowiec sosnowiecki środkowy 3 Gliwice m. Gliwice gliwicki środkowy 4 Zabrze m. Zabrze gliwicki środkowy 5 Bytom m. Bytom bytomski środkowy 6 Ruda Śląska m. Ruda Śląska katowicki środkowy 7 Tychy m. Tychy tyski środkowy 8 Dąbrowa Górnicza m. Dąbrowa Górnicza sosnowiecki środkowy 9 Chorzów m. Chorzów katowicki środkowy 10 Jaworzno m. Jaworzno sosnowiecki środkowy 11 Mysłowice m. Mysłowice katowicki środkowy 12 Siemianowice Śląskie m. Siemianowice Śląskie katowicki środkowy 13 Tarnowskie Góry tarnogórski bytomski środkowy 14 Będzin będziński sosnowiecki środkowy 15 Piekary Śląskie m. Piekary Śląskie bytomski środkowy 16 Świętochłowice m. Świętochłowice katowicki środkowy 17 Knurów gliwicki gliwicki środkowy 18 Mikołów mikołowski tyski środkowy 19 Czeladź będziński sosnowiecki środkowy 20 Łaziska Górne mikołowski tyski środkowy 21 Bieruń bieruńsko-lędziński tyski środkowy 22 Radzionków tarnogórski bytomski środkowy 23 Wojkowice 9216 będziński sosnowiecki środkowy 10

12 Metropolia Górnośląska zajmuje powierzchnię ok km 2 i zamieszuje ją ok tys. mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia ok os/km 2. Obszar funkcjonalny Metropolii Górnośląskiej zamieszkuje ok. 290 tys. mieszkańców. Tab. 2. Gminy położone w obszarze funkcjonalnym Metropolii Górnośląskiej. lp. nazwa ludność powiat podregion subregion wskaźnik powiązań 1 Psary będziński sosnowiecki środkowy Wyry 6924 mikołowski tyski środkowy Bobrowniki będziński sosnowiecki środkowy Lędziny bieruńsko-lędziński tyski środkowy Imielin 8241 bieruńsko-lędziński tyski środkowy Świerklaniec tarnogórski bytomski środkowy Gierałtowice gliwicki gliwicki środkowy Pilchowice gliwicki gliwicki środkowy Bojszowy 7038 bieruńsko-lędziński tyski środkowy Zbrosławice tarnogórski bytomski środkowy Ożarowice 5487 tarnogórski bytomski środkowy Sławków 6902 będziński sosnowiecki środkowy Rudziniec gliwicki gliwicki środkowy Łazy zawierciański sosnowiecki środkowy Mierzęcice 7493 będziński sosnowiecki środkowy Chełm Śląski 5899 bieruńsko-lędziński tyski środkowy Pyskowice gliwicki gliwicki środkowy Sośnicowice 8430 gliwicki gliwicki środkowy Krupski Młyn 3412 tarnogórski bytomski środkowy Kobiór 4778 pszczyński tyski środkowy Miasteczko Śląskie 7346 tarnogórski bytomski środkowy Tworóg 7830 tarnogórski bytomski środkowy Orzesze mikołowski tyski środkowy Miedźna pszczyński tyski środkowy Kalety 8738 tarnogórski bytomski środkowy Siewierz będziński sosnowiecki środkowy Wielowieś 5946 gliwicki gliwicki środkowy Toszek 9428 gliwicki gliwicki środkowy Ornontowice 5716 mikołowski tyski środkowy

13 AGLOMERACJA CZĘSTOCHOWSKA W wyniku delimitacji do Aglomeracji Częstochowskiej zakwalifikowana została jedynie. Częstochowa (Ryc. 2, Tab. 3). W skład jej obszaru funkcjonalnego weszły gminy: Mstów, Olsztyn, Rędziny, Kłomnice, Mykanów, Przyrów, Kruszyna, Blachownia, Konopiska, Poczesna, Janów (Ryc. 2, Tab. 4.). Tab. 3. Gminy położone w Aglomeracju Częstochowskiej. lp. gmina ludność powiat podregion subregion 1 Częstochowa m. Częstochowa częstochowski północny Aglomeracja Częstochowska zajmuje powierzchnię ok. 160 km 2 i zamieszuje ją ok. 236 tys. mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia ok os/km 2. Obszar funkcjonalny Aglomeracji Częstochowskiej zamieszkuje ok. 107 tys. mieszkańców. Tab. 4. Gminy położone w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Częstochowskiej. lp. nazwa ludność powiat podregion subregion wskaźnik powiązań 1 Mstów częstochowski częstochowski północny Olsztyn 6886 częstochowski częstochowski północny Rędziny 9777 częstochowski częstochowski północny Kłomnice częstochowski częstochowski północny Mykanów częstochowski częstochowski północny Przyrów 4052 częstochowski częstochowski północny Kruszyna 4897 częstochowski częstochowski północny Blachownia częstochowski częstochowski północny Konopiska częstochowski częstochowski północny Poczesna częstochowski częstochowski północny Janów 5895 częstochowski częstochowski północny

14 AGLOMERACJA RYBNICKA W wyniku delimitacji do Aglomeracji Rybnickiej zakwalifikowane zostały gminy: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Wodzisław Śląski, Rydułtowy i Radlin (Ryc. 2, Tab. 5). W skład jej obszaru funkcjonalnego weszły gminy: Pawłowice, Mszana, Godów, Suszec, Marklowice, Świerklany, Jejkowice i Gaszowice i Czerwionka-Leszczyny (Ryc. 2, Tab. 6). Czerwionka-Leszczyny zaliczana jest do obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Rybnickiej ze względu na powiązania administracyjne, w tym organizację usług publicznych np. dojazdy do szkół ponadgimnazjalnych, jednak obszar ten wykazuje silne powiązania gospodarczoprzestrzenne z Metropolią Górnośląską. Tab. 5. Gminy położone w Aglomeracji Rybnickiej. lp. gmina ludność powiat podregion subregion 1 Rybnik m. Rybnik rybnicki zachodni 2 Jastrzębie-Zdrój m. Jastrzębie Zdrój rybnicki zachodni 3 Żory m. Żory rybnicki zachodni 4 Wodzisław Śląski wodzisławski rybnicki zachodni 5 Rydułtowy wodzisławski rybnicki zachodni 6 Radlin wodzisławski rybnicki zachodni Aglomeracja Rybnicka zajmuje powierzchnię ok. 375 km 2 i zamieszuje ją ok. 386 tys. mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia ok os/km 2. Obszar funkcjonalny Aglomeracji Rybnickiej zamieszkuje ok. 120 tys. mieszkańców. Tab. 6. Gminy położone w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Rybnickiej. lp. nazwa ludność powiat podregion subregion wskaźnik powiązań 1 Pawłowice pszczyński tyski środkowy Mszana 7243 wodzisławski rybnicki zachodni Godów wodzisławski rybnicki zachodni Suszec pszczyński tyski środkowy Marklowice 5288 wodzisławski rybnicki zachodni Świerklany rybnicki rybnicki zachodni Jejkowice 3921 rybnicki rybnicki zachodni Gaszowice 9135 rybnicki rybnicki zachodni Czerwionka-Leszczyny rybnicki rybnicki zachodni

15 AGLOMERACJA BIELSKA W wyniku delimitacji do Aglomeracji Bielskiej zakwalifikowane zostały gminy: Bielsko- Biała i Czechowice-Dziedzice (Ryc. 2, Tab. 7). W skład jej obszaru funkcjonalnego weszły gminy: Kozy, Wilkowice, Bestwina, Jaworze, Jasienica, Buczkowice, Wilamowice i Łodygowice (Ryc. 2, Tab. 8). Tab. 7. Gminy położone w Aglomeracji Bielskiej. lp. gmina ludność powiat podregion subregion 1 Bielsko-Biała m. Bielsko Biała bielski południowy 2 Czechowice-Dziedzice bielski bielski południowy Aglomeracja Bielska zajmuje powierzchnię ok. 191 km 2 i zamieszuje ją ok. 219 tys. mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia ok os/km 2. Obszar funkcjonalny Aglomeracji Bielskiej zamieszkuje ok. 105 tys. mieszkańców. Tab. 8. Gminy położone w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Bielskiej. lp. nazwa ludność powiat podregion subregion wskaźnik powiązań 1 Kozy bielski bielski południowy Wilkowice bielski bielski południowy Bestwina bielski bielski południowy Jaworze 6870 bielski bielski południowy Jasienica bielski bielski południowy Buczkowice bielski bielski południowy Wilamowice bielski bielski południowy Łodygowice żywiecki bielski południowy

16 4. Podsumowanie Podstawą dobrze przeprowadzonej delimitacji metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych jest oparcie jej o odpowiednie dane. W przypadku delimitacji obszarów centralnych są to przede wszystkim dane o pokryciu terenu, natomiast w przypadku obszarów funkcjonalnych to dane dotyczące powiązań gospodarczo-przestrzennych. Ze względu na ograniczoną dostępność wyżej wymienione dane nie są jednak powszechnie stosowane w tego rodzaju opracowaniach. Ponadto wykorzystanie ich potencjału wymaga odniesionia do konkretnej przestrzeni geograficznej, w tym przypadku do granic gmin. Możliwości takie dają systemy informacji geograficznej, które ujmują aspekt przestrzenny danych i umożliwiają wyliczenie odpowiednich, odniesionych przestrzennie, wskaźników. 15

17 Spis literatury Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego, 2012, Analizy Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych 1/2012, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice. Kukuła K., 2012, Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych [w] Borkowski B., Kukuła K. (red.) Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Vol. XIII, No. 1, SGGW, Warszawa. Terytorializacja w kontekście Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego ujęcie regionalne województwa śląskiego, 2008, Analizy Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych 2/2012, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice. Wytyczne techniczne Bazy Danych Topograficznych (TBD), 2008, Wersja 1.0-uzupełniona, Część 2 Specyfikacja danych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa. 16

18 Spis rycin Ryc. 1. Struktura przestrzenna województwa i obszarów polityki regionalnej Ryc. 2. Metropolia i aglomeracje oraz ich obszary funkcjonalne

19 Spis tabel Tab. 1. Gminy położone w Metropolii Górnośląskiej Tab. 2. Gminy położone w obszarze funkcjonalnym Metropolii Górnośląskiej Tab. 3. Gminy położone w Aglomeracju Częstochowskiej Tab. 4. Gminy położone w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Częstochowskiej Tab. 5. Gminy położone w Aglomeracji Rybnickiej Tab. 6. Gminy położone w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Rybnickiej Tab. 7. Gminy położone w Aglomeracji Bielskiej Tab. 8. Gminy położone w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Bielskiej

BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R.

BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R. BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R. (źródło:główny Urząd Statystyczny w Krakowie, "Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń

Bardziej szczegółowo

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Jednostka terytorialna Powiat Region 2010 2011 2012 Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Szczyrk (1) bielski

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Załącznik nr 2 do umowy nr 19/DI/PN/2013 (wzór) Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Lp. Nazwa OPS Siedziba OPS województwo powiat gmina Liczba szt. terminali kontakt Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w powiatach i gminach w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w powiatach i gminach w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019 w powiatach i gminach w województwie śląskim Jaworzno, 2019 INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

rok 2010 Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z terenu gminy Liczba mieszkańców objętych selektywnym odbieraniem odpadów komunalnych

rok 2010 Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z terenu gminy Liczba mieszkańców objętych selektywnym odbieraniem odpadów komunalnych rok 2010 L.p. Jednostka terytorialna Liczba ludności Liczba mieszkańców objętych zorganizowanym odbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych Liczba mieszkańców objętych selektywnym odbieraniem odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Załącznik nr 7 Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Załącznik do uchwały nr 40/10/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.01.2011r. Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Lp. Organów Nazwa organu Liczba szkół

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r.

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r. Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego nr rejonu operacyjnego Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24/0 Nazwa i opis rejonu operacyjnego powiat częstochowski, Częstochowa Liczba zespołów

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 11 Zdawalność matury 2015 ogółem podział na gminy Strona 2 z 11 Będzin 368 75,8 294 81,0 74 55,4 Bielsko Biała 2343 80,5 1307 87,1 1036 72,0 Bieruń 231 86,6 104 94,2

Bardziej szczegółowo

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ JO f f ( j O ' vj%r (j1' X» " URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSSiM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU KATOWICE 2005 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon Alicja Gregorczyk - Jędrzejewska Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego Bielsko - Biała Cieszyn, ul. Kraszewskiego 12 660 436 282 Bielsko - Biała bielski cieszyński żywiecki m. Bielsko - Biała - m. Szczyrk

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności Definicje Metropolitalny podregion obszary tworzone

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa Wykaz podpisanych umów w ramach naboru projektów systemowych na lata 2014-2015, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (stan na styczeń 2014 r.) Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE

LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 M U KATOWICE 2006 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE V WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU KATOWICE 2006 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) -

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego L.p. Działanie/Podziałanie (nr i nazwa) Tytuł projektu Beneficjent (lider + partnerzy) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo

Potencjał fiskalny: dane mapa

Potencjał fiskalny: dane mapa Potencjał fiskalny: dane mapa Jednostki terytorialne PF1 PF2 Boronów 59252,3636 87516,1909 Brenna 1569756,0000 32508,6465 Chybie 236388,2105 53370,6440 Ciasna 109780,8000 74287,1599 Cieszyn 206536,2353

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Obszar 24.2 objęty

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET i METROBILET 6h P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET i METROBILET 6h P/T/A Stan na 1 maja 2019 OFERTA SPECJALNA EKO BILET i METROBILET 6h P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET i METROBILET 6h P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET i METROBILET

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Obowiązuje od 10 lutego 2017 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i

Bardziej szczegółowo

Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Lp. Działanie/Podziałanie (nr i nazwa) Tytuł projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rozwój społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego ZAŁĄCZNIKI 1 do 8 - komunalne ZAŁĄCZNIKI 9 do 11 Komunalne osady ściekowe KONSORCJUM IETU Katowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Stan na 1 stycznia 2019 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i uprawnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. W S T Ę P 3 2. I N F O R M A C J E O U C Z N I A C H P R Z Y S T Ę P U J Ą C Y C H D O S P R A W D Z I A N U 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata Załącznik I

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata Załącznik I SPIS TREŚCI I. Informacje o istniejących instalacjach, w których przetwarzane są odpady komunalne i strumieniu komunalnych... 3 II. Planowane inwestycje... 36 II.A. Inwestycje planowane do rozbudowy/modernizacji...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 w województwie śląskim Jaworzno 2017 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 5 2. INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 7 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji w roku 2019

Podział dotacji w roku 2019 Województwo: ŚLĄSKIE Podział dotacji w roku 2019 Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych KOD jst % wsk jst do GRUPA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 0 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR V//8/0 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia kwietnia 0 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Wielkości planowane na 2009 roku Wynik finansowy na 1 wozokm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Numer linii. Koszty przewozu i zarządzania

Załącznik 3. Wielkości planowane na 2009 roku Wynik finansowy na 1 wozokm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Numer linii. Koszty przewozu i zarządzania Załącznik 3 Ranking komunikacyjnych ujętych w planie m KZK GOP na 2009 rok - sporządzony w oparciu o wyniki pomiarów napełnień z lat 2007-2008 (linie posortowane rosnąco wg wyniku finansowego w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2001 R.

LUDNOŚĆ RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2001 R. archiwalny U rzą d S ta tystyc zn y w K atow icach Statistical Office in Katow ice LUDNOŚĆ RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2001 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ct Population,

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE,

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE, 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1886/139/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 września 2016 r. LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE, spośród wniosków złożonych w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Stan na 19 grudnia 2017 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i uprawnia

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2010 Numery 1 282* do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA TERENU NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCENARIUSZE 2050 DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM Prof. AE dr hab.

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

PROCESY URBANIZACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE ZAGADNIENIA

PROCESY URBANIZACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESY URBANIZACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof Gasidło Politechnika Śląska Sopot 03.06.2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Województwo Śląskie liczy 12 334 km2 ; populacja wynosi 4,64 mln

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Obowiązuje od 26 października 2016 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r.

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. Stan na 1 stycznia 2019 r. WARUKI TARYFOWE OFERTY SPECJALEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZY ZWAEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej może

Bardziej szczegółowo

Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Aktualizacja 2015

Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Aktualizacja 2015 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 Raport monitoringowy z realizacji celu strategicznego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

PRACE NAD WNIOSKIEM O UTWORZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. 12 kwietnia 2017 r.

PRACE NAD WNIOSKIEM O UTWORZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. 12 kwietnia 2017 r. PRACE NAD WNIOSKIEM O UTWORZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 12 kwietnia 2017 r. KRYTERIA DELIMITACJI OBSZARU 1. Kryterium liczby ludności wymóg ustawowy (art. 1 ust. 2) 2. Kryterium

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2012 Pozycje 1 6136 do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ] Informator SłuŜb Społecznych Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Katowice, styczeń 2008 Copyright by Regionalny

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity realizacji projektu (PLN)

Koszt całkowity realizacji projektu (PLN) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Działanie/Podziałanie (nr i nazwa) Tytuł projektu Rozwój społeczeństwa w Zagłębiu Dąbrowskim - Czeladź Rozwój społeczeństwa w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/8/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR V/37/8/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR V//8/0 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚĄSKIEGO z dnia kwietnia 0 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 06-0 Na podstawie art. 8 pkt 0, art. 89 ust. ustawy z

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Wydawca: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ul. Bojkowska 37 44-100 Gliwice Biuro Związku: ul. Bojkowska

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity realizacji projektu (PLN) Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) Dąbrowa Górnicza , ,75

Koszt całkowity realizacji projektu (PLN) Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) Dąbrowa Górnicza , ,75 L.p Działanie/Podziałanie (nr i nazwa) Tytuł projektu Beneficjent (lider + partnerzy) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rozwój w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza Rozwój w Zagłębiu Dąbrowskim - Miasto Jaworzno

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2011 Numery 1 332* do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

ш и т A S>6 5 j H Katowice /J J 1939 SP/S TABLIC Ludność według'płci /stan w dniu 30 IX/... 2 Ruch naturalny ludności... 4

ш и т A S>6 5 j H Katowice /J J 1939 SP/S TABLIC Ludność według'płci /stan w dniu 30 IX/... 2 Ruch naturalny ludności... 4 WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY '»ч STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W III KWARTALE 1989 ROKU ш и т A S>6 5 j H Katowice /J J 1939 """" I SP/S TABLIC x Ludność według'płci

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R.

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R. Urz¹d Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin 1 LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin Budżet projektu Lp. Numer wniosku Gmina Tytuł projektu Budżet projektu

Bardziej szczegółowo

Koszty niekwalifikowane (PLN) Koszty kwalifkowane (PLN)

Koszty niekwalifikowane (PLN) Koszty kwalifkowane (PLN) L.p Działanie/Podziałanie (nr i nazwa) Tytuł projektu Beneficjent (lider + partnerzy) Termin realizacji projektu Koszt całkowity realizacji projektu Koszty kwalifkowane Koszty niekwalifikowane % dofinansowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA METROBILET

OFERTA SPECJALNA METROBILET OFERTA SPECJALNA METROBILET 1. Uprawnieni 1) Bilety z oferty specjalnej METROBILET są dostępne w Systemie ŚKUP, tj. nośnikiem biletu jest wyłącznie spersonalizowana karta ŚKUP. 2) METROBILET wg taryfy

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II Bestwina Bestwina śląskie 2 Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana Będzin Będzin śląskie 3 Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza Będzin

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo śląskie Dr hab. prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena Typa

Bardziej szczegółowo

2012 2 2012 Analizy RCAS

2012 2 2012 Analizy RCAS 2012 2 2012 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego TERYTORIALIZACJA W KONTEKŚCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 93 6713 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93 TREŚĆ: Poz.: P O R O Z U M I E N I A: 2007 Aneks Nr 1/2009 do Porozumienia zawartego

Bardziej szczegółowo

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r.

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r. nr rejonu operacyjnego TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 0.0.20 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010.

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_n0029su3 NO_DOC_EXT: 2018-126994 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia@metropoliagzm.pl

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA SIECI POŁĄCZEŃ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

OPTYMALIZACJA SIECI POŁĄCZEŃ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII Sprawozdanie z realizacji prac projektu: OPTYMALIZACJA SIECI POŁĄCZEŃ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII AUTORZY Dr inż. Aleksander SOBOTA kierownik projektu

Bardziej szczegółowo

Miejsca pomocy osobom z problemem uzale nienia oraz ofiarom i sprawcom przemocy domowej

Miejsca pomocy osobom z problemem uzale nienia oraz ofiarom i sprawcom przemocy domowej Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ] Informator SłuŜb Społecznych Miejsca pomocy osobom z problemem uzale nienia oraz ofiarom i sprawcom przemocy domowej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej RPSL IZ / Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej RPSL IZ / Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 L.p. Numer wniosku Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Adres wnioskodawcy Nazwa partnera Wartość ogółem Wnioskowane dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych Oświadczenie z dnia 24 października 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu rysunkowego Ilustracje Prawniczych Przygód Mądrej Sówki Zosi

Regulamin konkursu rysunkowego Ilustracje Prawniczych Przygód Mądrej Sówki Zosi Regulamin konkursu rysunkowego Ilustracje Prawniczych Przygód Mądrej Sówki Zosi 1. Organizatorem (dalej jako: Organizator) konkursu rysunkowego (dalej jako: Konkurs) jest Okręgowa Izba Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych projektów na konkurs RPSL IZ / Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia Chorzów Rynek 1

Lista złożonych projektów na konkurs RPSL IZ / Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia Chorzów Rynek 1 Lista złożonych projektów na konkurs RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 L.p. Numer wniosku Tytuł projektu 1. 2. 061H/17 0620/17 Restart - rozwój, energia, nowe możliwości! "RAMIĘ W RAMIĘ" Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu A. STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu A. STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko-Biała, dnia 18 marca 2019 r. Delegatura w Bielsku-Białej DBB-0011-9/19 Informacja o minimalnym i ustawowym składzie liczbowym obwodowych komisji wyborczych w stałych i odrębnych

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa

Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stwarzające realne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63/2019 ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII. z dnia 19 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 63/2019 ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII. z dnia 19 marca 2019 r. UCHWAŁA NR 63/2019 ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Kierunki presji inwestycyjnej na tereny rolnicze Województwa Śląskiego w perspektywie 2030 roku. Tadeusz Kmieć dr inż. arch.

Kierunki presji inwestycyjnej na tereny rolnicze Województwa Śląskiego w perspektywie 2030 roku. Tadeusz Kmieć dr inż. arch. Działanie współfinansowane Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kierunki presji inwestycyjnej na tereny rolnicze Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz podpisanych umów, projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania (stan na sierpień 2012r.)

Wykaz podpisanych umów, projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania (stan na sierpień 2012r.) Wykaz podpisanych umów, projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 (stan na sierpień 2012r.) Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

Bardziej szczegółowo

Katowice Przedmiot umowy współfinansowany jest ze środków: LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021

Katowice Przedmiot umowy współfinansowany jest ze środków: LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021 Podsumowanie realizacji Programów ochrony powietrza w województwie śląskim przygotowane w ramach Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2008 Numery 1 223* Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika druga pozycję

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA. Narty

Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA. Narty Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA Narty Orient. sport Dwubój Łyżwy

Bardziej szczegółowo