DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX."

Transkrypt

1 Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. (Dôstojnosť človeka a jeho budúcnosť) ktoré sa uskutoční na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove OKTÓBRA 2016

2 DISPUTATIONES QUODLIBETALES Disputationes quodlibetales majú na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU 20-ročnú históriu. Na podnet študentov GTF PU v Prešove vznikli v roku 1997 s vedomým zámerom nadviazať na starobylú akademickú tradíciu pochádzajúcu z čias univerzitného pôsobenia sv. Tomáša Akvinského. Na stredovekých univerzitných diskusiách mohol vystúpiť ktokoľvek z členov akademickej obce s prednáškou na ľubovoľnú tému a ostatní ho kriticky počúvali. Následne sa na odprednášanú tému diskutovalo. Vedeckí garanti: prof. zw. dr hab. Karol TARNOWSKI Dr.h.c. prof. PhDr. Pavol DANCÁK, PhD. dr hab. Marek REMBIERZ Organizačný výbor: doc. Mgr. Kamil KARDIS, PhD. ThDr. Radovan ŠOLTÉS, PhD. PhDr. ThDr. Daniel PORUBEC, PhD. Ing. Mgr. Barbara BALOGHOVÁ Konferencia sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky.

3 Program konferencie Program prvej časti konferencie (Aula, 1. posch.) 12:00 Registrácia 13:00 Otvorenie Dr.h.c. prof. PhDr. Pavol DANCÁK, PhD. Mons. prof. ThDr. Peter ŠTURÁK, PhD. dekan GTF PU Prešov RNDr. Jozef VOSKÁR 13:15 14:45 Plenárna časť Niekoľko poznámok k pojmu ľudskej dôstojnosti doc. Marián PALENČÁR, CSc. Prešovská univerzita v Prešove, Katedra bioetiky UNESCO PU Dôstojnosť v koexistencii kultúr prof. PhDr. Ján ŠLOSIAR, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Ľudská dôstojnosť ako kritérium dialógu kultúr v kontexte súčasnej migračnej vlny Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf DUPKALA, CSc. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Czy religie zagrażają wolności i godności człowieka? prof. dr hab. Karol TARNOWSKI Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny 14:45 15:00 Prestávka 15:00 16:10 Plenárna časť Wiara i przestrzeń, wiara i czas dr hab. Krzysztof MECH Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Dôstojnosť človeka a súčasný kultúrno-nábožensky pluralizmus dr hab. Marek REMBIERZ Instytut Etnologii i Antropologii Kultury, Uniwersytet Śląski, Katowice-Cieszyn

4 Transhumanism and Christianity Between Transgression and Transcendence dr Jakub GOMUŁKA Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny 16:10 16:20 Prestávka 16:20 17:35 Plenárna časť Človek ako subjekt a jeho rekontextualizácie v myslení M. Foucaulta PhDr. Dušan HRUŠKA, PhD. Budúcnosť človeka v kontexte postmetafyzickej filozofie PhDr. Katarína MAYEROVÁ, PhD. Dôstojnosť človeka v kontexte problému utrpenia a zmyslu života PhDr. Ivan ONDRÁŠIK, PhD. Ústredná vojenská nemocnica SNP FN Ružomberok 18:00 Večera Program druhej časti konferencie Prezentácia príspevkov v sekciách Prvá sekcia (Z 1, 1. posch., č. dv. 58) 8:30 10:10 Prezentácia príspevkov Godność ludzka w ujęciu socjologicznym Mons. prof. dr hab. Janusz MARIAŃSKI Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin Godność człowieka w kontekście sporu o równość płci dr hab. prof. AJD Wieslaw WÓJCIK Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filozofii. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki.

5 Aretological aspects of human dignity dr hab. prof. UŚ Krzysztof ŚLEZIŃSKI Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Katowice-Cieszyn Miejsce godności w hierarchii realizowanych wartości szkoły w opiniach nauczycieli szkół dla mniejszości i większości ze środowisk wielokulturowych krajów Grupy Wyszehradzkiej dr hab. Janina URBAN Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Katowice-Cieszyn Ponowoczesny człowiek poszukujący aksjologicznego domu dr hab Mirosław MURAT Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, Warszawa Al-Gazali wielki uczony na dzisiejsze czasy Prof. WSSMiA dr Paweł BROMSKI Wyższa szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, Warszawa 10:10 10:25 Prestávka 10:25 12:00 Prezentácia príspevkov Godność człowieka w myśli Ojców Kościoła na przykładzie analizy Rdz 1, 26 odniesienie do współczesności dr Stanisław CIUPKA Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała Godność osoby ludzkiej w ujęciu Benedykta XVI. mgr lic. Andrei AHAPAU Instytut Teologii Fundamentalnej KUL, Lublin Rola rodziny w wychowaniu do poczucia godności osoby ludzkiej mgr Iryna AHAPAVA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych Ochrona godności uchodźców. Analiza orędzi papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy dr Krzysztof JUREK Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

6 Druhá sekcia (Z 2, 1. posch., č. dv. 47) 8:30 10:10 Prezentácia príspevkov Dôstojnosť človeka a súcit Dr.h.c. prof. PhDr. Pavol DANCÁK, PhD. Krížo-centrizmus v diele P. A. Florenskeho PhDr. ThDr. Daniel PORUBEC, PhD. Dimenzia personálnej obnovy humanity Mgr. Ing. Štefan ŠROBÁR, CSc. Česká křesťanská akademie, Praha Tolerancia a znášanlivosť v otvorenej spoločnosti Mgr. Štefan DENEŠ Nietzsche a problém zmyslu ľudskej existencie Bc. Oliver GUTTER 10:10 10:25 Prestávka 10:25 12:20 Prezentácia príspevkov Dôstojnosť ľudskej osoby v sociálnej náuke Cirkvi doc. ThDr. Peter VANSAČ, PhD. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracovisko bl. Metóda Dominika Trčku, Michalovce Dôstojnosť človeka ako presah biologického doc. Dr. Vladimír JUHÁS, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Košice Etické problémy v súčasnej ekonomike v spojitosti s nárastom antisociálnych prejavov v manažérskych funkciách ThDr. Radovan ŠOLTÉS, PhD.

7 Slobodná vôľa a trest Bc. Dávid BUJNOVSKÝ Kauzálno-ontologický prístup a jeho opúšťanie vo fyzike XX. storočia Mgr. Marián AMBROZY, PhD. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM, Prešov Význam ľudskej dôstojnosti pre udržateľnosť finančného systému z perspektívy židovskej filozofie Ing. Mgr. Barbara BALOGHOVÁ Tretia sekcia (prízemie, miestnosť č. dv. 47) 8:30 10:50 Prezentácia príspevkov Biskup Ján Hirka slobodný v neslobode. Odkaz pre budúcnosť. prof. PhDr. Marek PETRO, PhD. Sociálna deviácia a anomia v kontexte dekompozície sociálneho kapitula v podmienkach Druhej demografickej revolúcie doc. Mgr. Kamil KARDIS, PhD. Hodnoty a ľudská dôstojnosť vo svetle médií Mgr. Dominika SOKOLOVSKÁ Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM, Prešov Godność osób niepełnosprawnych intelektualnie w aspekcie seksualnym Prof. CDV, dr hab. Marcin BIAŁAS Collegium Da Vinci w Poznaniu, Wydział Nauk Społecxznych

8 Dôstojnosť človeka a efektivita riadenia času Ing. Jaroslava KMECOVÁ, PhD. MBA, LL.M Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Godność osób niepełnosprawnych we współczesnej debacie społecznej i myśli pedagogicznej mgr Maria MISIK Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Katowice-Cieszyn Mądrość i godność człowieka starego jako efekt integracji doświadczeń życiowych dr Monika D. ADAMCZYK Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii 12:20 Panelová diskusia 13:00 Spoločný obed

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła na

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie. Organizator

Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie. Organizator II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie Organizator Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni Publiczna

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Zespołu Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt SPORT REKREACJA ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu GRUPY ELIMINACYJNE GRUPA A 1. Uniwersytet Warszawski 2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 3. Uniwersytet Wrocławski 4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie GRUPA B 1. Uniwersytet Łódzki 2.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Program konferencji MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Etyka- Rodzina - Społeczeństwo Rzeszów, 20-21 maja 2015 PATRONAT KONFERENCJI: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy)

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) PROGRAM KONFERENCJI 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) godz. 9 00 (ul. Mikołaja Kopernika 26) PRZYJMOWANIE GOŚCI Parter budynek główny Uczelni godz. 10 00 OTWARCIE KONFERENCJI Powitanie uczestników

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności redakcja naukowa Lidia Pawelec CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNOŚĆ W EDUKACJI PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Część II. Kierunki współczesnego wychowania rola rodziny Kielce 2013

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO

DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO 8 MAJA 2015 KOMITET HONOROWY Juliusz PIWOWARSKI, PhD., School of Higher Education in Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Cracow, Poland Prof.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Organizatorzy: Katedra Filozofii i Socjologii Wydziału Ekonomicznego oraz Katedra Pedagogiki i Psychologii Wydziału

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek)

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek) Hotel Jaskółka w Ustroniu (ul. Zdrojowa 10) Program konferencji 05.11.2013 (wtorek) 8 00-9 00 śniadanie dla osób korzystających z noclegu w dniach 4/5.11. 9 00 przejazd autokarem do Cieszyna 9 00-10 00

Bardziej szczegółowo

PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ

PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ Z okazji 70. rocznicy śmierci założyciela Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej Ks. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ (PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE Z ARTETERAPIĄ) (studia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nowe życie w Chrystusie

Nowe życie w Chrystusie Nowe życie w Chrystusie ISSN 0239-801X Imprimatur 883/15/A Kuria Metropolitalna Białostocka Spis 32 Roczników Studiów Teologicznych dostępny pod adresami: 1) www.studiateologiczne.pl; 2) www.archibial.pl

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE WYMIARY HUMANIZMU. Miejsce spotkania: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5.

WSPÓŁCZESNE WYMIARY HUMANIZMU. Miejsce spotkania: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5. II Konferencja naukowa Koła Naukowego Humanistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Koła Teologicznego przy Instytucie Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku Białej WSPÓŁCZESNE

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Społecznych Instytut Prawa i Administracji. Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Instytut Nauk Społecznych Instytut Prawa i Administracji. Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Katedra Pedagogiki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Instytut Nauk Społecznych Instytut Prawa i Administracji Wydziału Administracji Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE

SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej przy współpracy Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN Zespołu

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Bibliografia: I) KsiąŜki:

Bibliografia: I) KsiąŜki: Dr Włodzimierz Zięba Bibliografia: I) KsiąŜki: 1) Byt i recens. Prolegomena do ontologii Józefa Bańki, Tyczyn b.r.w., WSSG w Tyczynie, stron 105. 2) Dekonstrukcja metafizyki. Powstanie (J. Derrida) Rozkwit

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Pprzewodnicząca mgr inż. Teresa Hernik, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014)

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) Patronat honorowy konferencji: Związek Powiatów Polskich Kraśnik, dn. 05.06.2014r. Zespół Szkół Nr 3, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLE wspieranie zdrowia uczniów najmłodszych

EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLE wspieranie zdrowia uczniów najmłodszych Patronat honorowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Starostwo Powiatowe w Tarnowie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w. II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu KULTURA - MUZYKA - EDUKACJA na temat

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w. II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu KULTURA - MUZYKA - EDUKACJA na temat Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich Kultura Muzyka Edukacja Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne Katedra Pedagogiki Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ n t. E d u k a c j a d o w s p ó ł b y c i a i w s p ó ł d z i a ł a n i a,

Szanowni Państwo. MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ n t. E d u k a c j a d o w s p ó ł b y c i a i w s p ó ł d z i a ł a n i a, Szanowni Państwo Zakład Edukacji Elementarnej Instytutu Studiów Edukacyjnych Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Raciborzu ma zaszczyt zaprosić do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ n t.

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II MEDITERANISTYKA /mediteranistyka MEDITERANISTYKA ang. Mediterranean Studies to wiedza o Śródziemnomorzu, jego krajach i narodach, kulturach i religiach,

Bardziej szczegółowo

FINAŁ AMP W TENISIE STOŁOWYM KOBIET

FINAŁ AMP W TENISIE STOŁOWYM KOBIET FINAŁ AMP W TENISIE STOŁOWYM KOBIET Grupa "A" 1 Gdański Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 3 Rzeszowski 1;3 3;1 3;0 5 7/4 II 3;1 3;1 3;1 6 9/3 I 1;3 1;3 1;3 3 3/9 IV 4 Państwowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę.

Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę. Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę.PL Metodologia badania Organizatorem badania jest Polskie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA WSPÓŁCZESNE DYLEMATY I WYZWANIA ROZWOJOWE

Ogólnopolska Konferencja Naukowa SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA WSPÓŁCZESNE DYLEMATY I WYZWANIA ROZWOJOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Humanistyczny Ogólnopolska Konferencja Naukowa SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA WSPÓŁCZESNE DYLEMATY I WYZWANIA ROZWOJOWE pod honorowym patronatem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym Instytut Teologiczno-Pastoralny ul. 17 Pułku Piechoty 5, 35-020 Rzeszów 10 maja 2011 r. - aula 9 30-10 00 Otwarcie Konferencji,

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i JĘZYKÓW OBCYCH SERDECZNIE ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT. ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Organizatorzy: WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Rankingi uczelni Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wykazy szkół

Bardziej szczegółowo

REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ

REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie Ukraiński Uniwersytet Katolicki i Ukraińskie Centrum Liturgiczne

Bardziej szczegółowo

Humanum # 16 (1) / 2015

Humanum # 16 (1) / 2015 Humanum # 16 (1) / 2015 Czasopismo indeksowane na liście czasopism punktowanych MNiSW (5 pkt., część B, nr 1401) Czasopismo naukowe Humanum powstało w 2008 roku Członkami Redakcji i Rady naukowej są uznani

Bardziej szczegółowo

Lucyna Teresa Bakiera

Lucyna Teresa Bakiera Curriculum vitae Lucyna Teresa Bakiera Magisterium rok 1992 Psychologia, specjalność: psychologia wychowawcza. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska pt. Wyobrażenia własnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE LAUREACI I FINALIŚCI

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE LAUREACI I FINALIŚCI 1995 / 2014 Rok szkolny lp. Imię i nazwisko Nazwa konkursu / organizator opiekun 1994/1995 1. Marcin Jaworski laureat III Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Politechnika

Bardziej szczegółowo

Głuchołaski Maraton Kolarski - mini AUDAX Głuchołazy r.

Głuchołaski Maraton Kolarski - mini AUDAX Głuchołazy r. Rodzina1 1 APCZYŃSKI MAKSYMILIAN GŁUBCZYCE 2 2 APCZYŃSKI JACEK GŁUBCZYCE 2 3 APCZYŃSKI BARBARA GŁUBCZYCE 2 Rodzina2 7 BEDNAREK PIOTR GŁUCHOŁAZY KTK KTUKOL 5 8 BEDNAREK JAKUB GŁUCHOŁAZY KTK KTUKOL 1 9 BEDNAREK

Bardziej szczegółowo

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach.

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach. Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach 21 kwietnia 2015 9:15 9:45 Rejestracja uczestników serwis kawowy 9:45 10.00

Bardziej szczegółowo

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach.

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach. Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach 21 kwietnia 2015 9:15 9:45 Rejestracja uczestników serwis kawowy 9:45 10.00

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny oraz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry Prešovská Univerzita v Prešove,

Bardziej szczegółowo

Security Forum 2015. 16 października 2015 KRAKÓW

Security Forum 2015. 16 października 2015 KRAKÓW Security Forum 2015 16 października 2015 KRAKÓW KOMITET HONOROWY Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Rector of School of Higher Education in Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Cracow, Poland Prof.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU

GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH w KIELCACH VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU Kielce, 02-03 października 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników. Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie

Lista uczestników. Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie Lublin, 9.04.2014r. Lista uczestników Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie L.p. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwisko i imię Adres szkoły uczestnika Adamiak Artur Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 I im. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

uprzejmie zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym

uprzejmie zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym Oddział Cieszyn Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa:

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Fundacja Muzyka Kresów

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Fundacja Muzyka Kresów PATRON HONOROWY KONFERENCJI Organizatorzy: Katedra Biografistyki Pedagogicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Fundacja Muzyka Kresów zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE. mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII

Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE. mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ EUROPY ŚRODKOWEJ ETNOLOGIA BEZ GRANIC KRAKÓW 2013

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo