Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu"

Transkrypt

1 Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący prace Planowanie i 1. Opracowanie przed przystąpieniem do prac 1. Zapoznanie pracowników z zapisami IBWR 1. Zapoznanie się z treścią IBWR przed organizowanie prac w sposób Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) przed przystąpieniem do prac przystąpieniem do prac minimalizujący ryzyko 2. Opracowanie Planu techniki zabezpieczeń z 2. Prowadzenie bezpośredniego nadzoru 2. Prowadzenie prac zgodnie z wytycznymi uwzględnieniem etapowego planu zabezpieczeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w IBWR, Planie zawartymi w IBWR, Planie techniki zabezpieczeń krawędzi niebezpiecznych techniki zabezpieczeń 3. Organizowanie prac zgodnie z zasadą nadrzędności stosowania środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) 5. Organizowanie robót podczas, których zachodzi konieczność użycia środków ochrony indywidualnej przed upadkiem, jako szczególnie niebezpiecznych, w sposób zapewniający wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby 6. Dopuszczenie do pracy jedynie pracowników odpowiednio przeszkolonych, posiadających właściwe kwalifikacje i wiedzę Stosowanie środków 1. Zapewnienie sprawnych środków ochrony 1. Monitorowanie prawidłowego montażu 1. Stosowanie środków ochrony zbiorowej ochrony zbiorowej zbiorowej w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu budowy w tym: środków ochrony zbiorowej 2. Monitorowanie stanu zabezpieczeń 2. Wygradzanie i oznakowanie stref niebezpiecznych - elementów systemu balustrad ochronnych 3. Prowadzenie szkoleń, udzielanie 3. Ścisłe przestrzeganie zasady ponownego zgodnych z normą PN-EN wskazówek dotyczących montażu i korzystania ze montażu zdemontowanego na czas wykonywania - środków do zabezpieczenia otworów środków ochrony zbiorowej robót obarierowania po zakończeniu prac

2 Środki ochrony zbiorowej technologicznych 4. Kontrolowanie prawidłowego wygrodzenia 4. Kontrola zabezpieczenia i wygrodzenia stref - środków do wygrodzenia stref niebezpiecznych - środków do zapewnienia ciągów komunikacyjnych ruchu pionowego - daszków ochronnych - oznakowania stref niebezpiecznych niebezpiecznych Zapewnienie siatek bezpieczeństwa i siatek ochronnych Balustrady ochronne Wygrodzenie strefy niebezpiecznej Oznakowanie stref niebezpiecznych bariery zgodne z Rozporządzenia stosowane zawsze podczas prac związanych z informujące o rodzaju występujących zagrożeń i Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w montażem lub demontażem balustrad ochronnych, konieczności stosowania środków ochrony sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas na czas wykonywania robót przy niezabezpieczonych indywidualnej wykonywania robót budowlanych. krawędziach stropów oraz do wygrodzenia strefy, w Spełniające wymogi wytrzymałościowe dla której istnieje zagrożenie spadania z wysokości A wg normy PN-EN Tymczasowe przedmiotów systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków Opis techniczny wyrobu, metody badań

3 Schodnie systemowe Daszki ochronne Siatki bezpieczeństwa i ochronne Stosowane jako ciągi komunikacji pionowej Stosowane zgodnie z 21. i 22. Układ S stosowany do zabezpieczania robót wykorzystywanie drabin wolnostojących Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 na dachach, na konstrukcjach szkieletowych hal, (niesystemowych) jako ciągów komunikacji pionowej lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny otworów w stropach niedozwolone pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Układ V zabezpieczający jednocześnie kilka poziomów roboczych przed upadkiem pracowników poza krawędź stanowiska pracy. Układ T siatka montowana w poziomie zabezpieczająca pracowników w przypadku upadku z niezabezpieczonej krawędzi stropu Układ U siatka montowana na krawędziach dachów do 45 o kąta nachylenia, na rusztowaniach lub jako wypełnienie balustrad ochronnych Stosowanie środków 1. Zapewnienie sprawnych środków ochrony 1. Monitorowanie prawidłowego doboru, 1. Stosowanie środków ochrony ochrony indywidualnej indywidualnej przed upadkiem z wysokości stanu i stosowania środków ochrony indywidualnej indywidualnej zgodnie z Instrukcjami ich 2. Prowadzenie wymaganej przepisami przed upadkiem z wysokości użytkowania, zwłaszcza z uwzględnieniem warunków dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz 2. Wycofywanie z użytkowania sprzętu występujących w danym środowisku pracy monitorowanie terminów przydatności i badań eczeństwa uszkodzonego lub użytego do (wysokość na jakiej znajduje się stanowisko pracy, okresowych środków ochrony indywidualnej 3. Zapewnienie i wskazanie właściwych punktów kotwiczących powstrzymania spadania 3. Prowadzenie szkoleń, udzielanie wskazówek dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej umiejscowienie i wybór punktu kotwienia, możliwość bezpiecznego przepinania się itp.): - szelki bezpieczeństwa - praca w ograniczeniu zabezpieczenie pracownika poprzez dobór liny o odpowiedniej długości umożliwiającej jednocześnie swobodne

4 Środki ochrony indywidualnej Szelki Linka Linka bezpieczeństwa Urządzenie bezpieczeństwa bezpieczeństwa z amortyzatorem samohamowne (PN-EN 361) (PN-EN 354) (PN-EN 355) (PN-EN 360) Linka do pracy Urządzenie Pozioma lina na dachu AZ 800 samozaciskowe kotwicząca (PN-EN 355) (PN-EN ) (PN-EN 795) wykonywanie pracy i niedopuszczenie do zainicjowania upadku z wysokości - powstrzymanie spadania przy wykorzystaniu: linki bezpieczeństwa i amortyzatora urządzenia samohamownego urządzenia samozaciskowego systemu Alsipercha - poziome linki kotwiczące - podzespoły kotwiczące: zaczep nożycowy, linka/taśma zaczepowa, punkt kotwiczący, uchwyt wkręcany, masy bezwładnościowe itp. 2. Dokonywanie przeglądu powierzonych środków ochrony indywidualnej każdorazowo przed ich powtórnym użyciem, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń 3. Prawidłowy dobór punktów kotwiczenia o odpowiedniej wytrzymałości na obciążenie statyczne (10 kn) 4. Przestrzeganie zakazu stosowania sprzętu bezpieczeństwa uszkodzonego, bez aktualnego przeglądu lub użytego do powstrzymania spadania Podzespoły kotwiczące Zaczep stalowy Zaczep Pętla Punkt Uchwyt Masa System Linkowy nożycowy stanowiskowa kotwiczący wkręcany bezwładnościowa Alsipercha (PN-EN 795) (PN-EN 362) (PN-EN 795) (PN-EN 795) (PN-EN 795) (PN-EN 795) (PN-EN 795)

5 Praca w ograniczeniu Praca w ograniczeniu polega na Nazwa sprzętu zabezpieczeniu pracownika przed możliwością Szelki upadku poprzez odpowiedni dobór długości bezpieczeństwa liny asekuracyjnej zapewniającej jednocześnie Urządzenie swobodne wykonywanie pracy i niedopuszczenie do zainicjowania upadku z wysokości. Punkt kotwiczący może być stały lub ruchomy zorganizowany za pomocą liny pośredniej samozaciskowe przesuwne Wymagania: PN-EN 361:2005 PN-EN 353-1:2005 PN-EN 353-2:2005 Lina asekuracyjna PN-EN 1891:2002 Punk kotwiczący PN-EN 795:1999 PN-EN 795:1999/A1/2002 Punkty kotwiczące systemu pośredniego PN-EN 795:1999 PN-EN 795:1999/A1/2002 System pośredni PN-EN 795:1999 PN-EN 795:1999/A1/2002

6 Powstrzymanie spadania przy wykorzystaniu liny bezpieczeństwa z amortyzatorem Korzystanie z liny bezpieczeństwa z amortyzatorem jest dopuszczalne przy zachowaniu nie mniej niż 6 m wolnej przestrzeni pomiędzy punktem kotwienia a podłożem. Powstrzymanie spadania przy wykorzystaniu urządzenia samohamownego W przypadku zastosowania poziomej liny kotwiczącej, do 6 m minimalnej wolnej przestrzeni potrzebnej do bezpiecznego powstrzymania spadania należy dodać wartość odchylenia liny od poziomu (ugięcia) w wyniku jej naprężenia Urządzenie samohamowne spełnia swoja rolę w chwili zainstalowania go ponad głową pracownika (WO = 0). Posiada wewnętrzny mechanizm hamujący oraz mechanizm amortyzujący umożliwiający powstrzymanie upadku na odcinku pionowym ok. 0,6 m Kiedy lina robocza urządzenia samohamownego odchylona jest od linii pionowej może nastąpić efekt wahadła. By go uniknąć należy zwrócić uwagę aby odchylenie linki od pionu nigdy nie przekraczało 40 o 1 szelki bezpieczeństwa (PN-EN 361) 2 linka bezpieczeństwa z amortyzatorem EN 355) Urządzenie samohamowne (PN-EN 360)

7 Powstrzymanie spadania przy wykorzystaniu systemu Alsipercha System zabezpieczający szczególnie przydatny na obrzeżach szalunku przeznaczony maksymalnie dla jednej osoby. Pozwala pracownikowi na bezpieczne wykonywanie prac na powierzchni 125 i przemieszczanie się w promieniu 6,5 m wokół Praca na dachu Powstrzymanie spadania przy wykorzystaniu urządzenia samohamownego z linką do pracy na dachu System Alsipercha zgodny z normą EN 795 Istnieje oddzielna grupa urządzeń samohamownych stosowanych przy współczynniku WO = 1. Urządzenia takie posiadają wbudowany amortyzator w postaci sprzęgła ciernego i wyposażone są w linkę stalową o średnicy min. 5 mm. lub współpracują z dedykowaną do nich stalową linką z amortyzatorem montowaną bezpośrednio do szelek bezpieczeństwa pracownika 1 Urządzenie samohamowne (PN-EN 360) 2 Lina AZ 800 do pracy na dachu

8 Powstrzymanie spadania przy wykorzystaniu masy bezwładnościowej jako punktu kotwiczącego Masy bezwładnościowe, stanowią przenośne (PN-EN 355) punkty kotwiczenia do pracy na dachu płaskim, stropie o odpowiedniej nośności i strukturze. Można je stosować w przypadku gdy stałe punkty lub systemy kotwiczące nie są dostępne dla osób wykonujących prace Masa bezwładnościowa zgodna z normą EN 795 klasa E

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP

Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP BEZPIECZEŃSTWO PRACA PROMOTOR 4/2014 KRZYSZTOF BABKA prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, oddział Rzeszów Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP Artykuł zawiera wymogi, które

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Warszawa 2015 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH.

CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH. CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH. Administrator danych dowolnie określa nazwę zbioru. Zaleca się, aby nazwa zbioru była zwięzła i adekwatna do rodzaju danych przetwarzanych w zbiorze. CZĘŚĆ B. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo