AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA"

Transkrypt

1 LATA SO 900 ZETOMCERT SEPARATOR OBWODÓW typ As PRZEZNACZENE Separator obwodów As przeznaczony jest do galwanicznego oddzielenia obwodów oraz zmiany standardów sygnałów w układach pomiarów i automatycznej regulacji procesów przemysłowych. Separator As przetwarza prądowy sygnał 0mA na separowany galwanicznie sygnał prądowy 0mA, 0 0mA lub napięciowy 0 0V, 0 V, 0V lub V. Separator obwodów As znajduje zastosowanie w torach pomiarowych z występującymi problemami oddzielenia masy sygnałowej, torach o dużym poziomie zakłóceń występujących zwłaszcza przy zasilaniu przetwornika pomiarowego z odrębnego zasilacza, a także w przypadku konieczności zmiany standardu sygnału analogowego. Separator obwodów As jest przystosowany do zabudowy na listwie TS w szafach sterowni lub szafkach obiektowych. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNCZNE. Sygnał wejściowy 0mA a. max. prąd nieniszczący 80 80mA b. spadek napięcia < V c. pojemność wejściowa 00nF. Sygnał wyjściowy (wykonanie dwuprzewodowe) 0mA a. ograniczenie prądu,...7ma b. napięcie zasilania nominalne VDC c. napięcie zasilania dopuszczalne 8 VDC d. rezystancja obciążenia nominalna R0 800Ω c. rezystancja obciążenia dopuszczalna R0 (UZ 8)V/0,0A. Sygnał wyjściowy (wykonanie trzyprzewodowe) 0 0mA, 0 0V, 0 V 0V lub V a. napięcie zasilania nominalne VDC b. napięcie zasilania dopuszczalne VDC c. pobór prądu zasilania (R0 = ) < ma d. rezystancja obciążenia >,7kΩ. Dokładność przetwarzania dla wykonania prądowego i napięciowego a. błąd podstawowy < 0,% b. błąd nieliniowości < 0,0% c. błąd od zmian temperatury otoczenia < 0,007%/ C d. błąd od zmian zasilania < 0,00%/V e. błąd od zmian obciążenia < 0,0%/kΩ. Stopień ochrony obudowy P0. Warunki pracy a. temperatur otoczenia C b. wilgotność względna do 90% 7. Sposób mocowania na szynie TS 8. Napięcie przebicia kvrms wg. UL77

2 WYMARY GABARYTOWE SCHEMAT PODŁĄCZEŃ 0 77 Warszawa ul. Szymanowskiego / tel./fax Separator Nr. fabryczny: obwodów As 8 mm mm 90 mm Sygnał wejściowy: 0mA S ygnał wyjściowy: 0 0V...0mA _ 8 mm WYKONANE Z WYJŚCEM TRZYPRZEWODOWYM _ As UZ _ Ro...0mA P WYKONANE Z WYJŚCEM DWUPRZEWODOWYM _ Ro As UZ _...0mA P WEJŚCE 0mA WEJŚCE 0mA WYJŚCE 0mA WYJŚCE 0 0mA 0 0V 0 V 0V V SPOSÓB ZAMAWANA SEPARATOR As X SYGNAŁ WYJ. 0 0mA 0 0mA 0 0V 0V 0 V V SPOSÓB PODŁĄCZENA SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH nne wykonania po uzgodnieniu z producentem. Do podłączenia separatora stosować kable o przekroju 0,...,mm UWAGA: Dla wykonania napięciowego przy zbyt dużych spadkach napięć na kablu podłączeniowym do zacisku UZ () można stosować dodatkowy kabel oddzielający masę zasilania od masy sygnałowej. 0 8 Warszawa ul. Czechowicka 9 tel ; fax E mail: ; ; ; Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w wyrobie

3 DWUPRZEWODOWY SEPARATOR typ SA wersja jednotorowa PRZEZNACZENE: Separator SA jest przeznaczony do galwanicznego oddzielenia wejściowego, stałoprądowego obwodu pomiarowego od stałoprądowego pomiarowego obwodu wyjściowego. Standardowy sygnał...0ma po oddzieleniu galwanicznym steruje wyjściową dwuprzewodową pętlą prądową...0ma. Typowym zastosowaniem separatora SA jest oddzielenie galwaniczne obwodów zainstalowanych na obiekcie (np. przetwornik pomiarowy, pozycjoner) od części centralnej (sterownik, regulator, rejestrator, wskaźnik, system zbierania danych). Stosowanie separatora pozwala zmniejszyć wpływy zakłóceń obiektowych na pracę części centralnej. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNCZNE: Sygnał wejściowy...0ma Rezystancja wejściowa 0Ω Napięcie odłożone na wejściu V Sygnał wyjściowy Pętla prądowa...0ma zasilana z zewnątrz napięciem Napięcie zasilania obwodu wyjściowego 9...V Rezystancja obciążenia =(9V)/0mA [kω] max = 00 Ω Klasa 0.% Nieliniowość ±0.0% Błąd od zmian rezystancji obciążenia ±0.0% Dryft temperaturowy ±0.0%/ C 0.s (lub wg zamówienia w zakresie s) Separacja galwaniczna,kv / 0Hz lub równoważne Obudowa na listwę TS szerokość x wysokość x głębokość 8.mm x 9mm x mm stopień ochrony P0 masa 7 g SPOSÓB ZAMAWANA: SA L obudowa listwowa P0 P obudowa naścienna P Przykład zamówienia:separator SA, (...0mA/...0mA), obudowa naścienna, : SAP we Wejście Wyjście wy R obc U z 70 [Ω] 00 R obcmax= 9V 0mA Opis zacisków separatora SA 9 U z[v] Sposób wyznaczania rezystancji obciążenia separatora SA 0 8 Warszawa, ul. Czechowicka 9 tel. () ; 0.89.; fax. () E mail: Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w wyrobie

4 DWUPRZEWODOWY SEPARATOR OBWODÓW typ SA jedno lub dwutorowy wersja jedno lub dwutorowa obudowa,mm na szynę TS pełna separacja kv wejścia od wyjścia wejście 0mA sterowanie pętlą prądową...0ma PRZEZNACZENE Separator SA jest przeznaczony do galwanicznego oddzielenia wejściowego, obwodu pomiarowego 0mA od dwuprzewodowego obwodu wyjściowego 0mA. Typowym zastosowaniem separatora SA jest oddzielenie galwaniczne obwodów zainstalowanych na obiekcie (np. przetwornik pomiarowy, pozycjoner z aktywnym wyjściem 0mA) od części centralnej (sterownik, regulator, rejestrator, wskaźnik, system zbierania danych). Stosowanie separatora pozwala zmniejszyć wpływy zakłóceń obiektowych na pracę części centralnej. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNCZNE: Sygnał wejściowy...0ma Rezystancja wejściowa 0Ω zastępcza dla 0mA Napięcie odłoŝone na V wejściu Sygnał wyjściowy Pętla prądowa...0ma zasilana z zewnątrz napięciem Napięcie zasilania obwodu wyjściowego 9...V Rezystancja obciąŝenia max 70Ω Klasa 0,% Nieliniowość ±0,0% Błąd od zmian ±0,0% rezystancji obciąŝenia Dryft temperaturowy ±0,0%/ C Separacja galwaniczna kv, 0Hz lub równowaŝne 0,s lub według uzgodnień 0,0...s Obudowa listwowa P0 o szerokości,mm na szynę TS Warunki pracy 0 0ºC; wilgotność 8% Atmosfera otoczenia Brak pyłów i gazów agresywnych SPOSÓB ZAMAWANA: SA Jeden tor w obudowie listwowej P0 Dwa tory w obudowie listwowej P0 Jeden tor w obudowie naściennej P Dwa tory w obudowie naściennej P Wejście we Wejście we Wyjście 8 Wyjście 7 wy wy x L L P P R obc[ Ω] 9V R obcmax= 0mA 9 U z[v] 99 Wyjście 7 8 Wyjście SA Wejście Wejście, 0 8 Warszawa ul. Czechowicka 9 tel. () ; 0.89.; fax. () ; Producent zastrzega sobie moŝliwość dokonywania zmian w wyrobie,

5 SEPARATOR DWUPRZEWODOWY, dwutorowy typ SL jeden lub dwa niezależne tory w jednej obudowie o szerokości,mm zamiana wejściowego sygnału standardowego na wyjściową pętlę prądową 0mA Pełna separacja galwaniczna obwodów PRZEZNACZENE : Separator SL pełni funkcję dwuprzewodowego separatora oddzielającego wejściowy sygnał standardowy 0 0mA, 0mA, 0 0V lub innego od wyjściowej pętli prądowej 0mA. Separator posiada dwa niezależne tory pomiarowe. Typowym zastosowaniem separatora jest galwaniczne oddzielenie obwodu wejściowego współpracującego z przetwornikiem pomiarowym zainstalowanym na obiekcie od części centralnej (sterownik, regulator itp.). Pozwala to zmniejszyć wpływ zakłóceń obiektowych na pracę sterowników, regulatorów i rejestratorów oraz zapewnia bezpieczeństwo pracy tych urządzeń izolując ich wejścia od zagrożeń wynikających ze współpracy z odległymi źródłami sygnałów (wyładowania atmosferyczne, napięcia energetyczne, zakłócenia radioelektryczne). PODSTAWOWE DANE TECHNCZNE: Sygnał wejściowy Rezystancja wejściowa wejścia prądowe wejścia napięciowe Sygnał wyjściowy Standard 0mA, 0 0mA, 0 0V lub inny uzgodniony z producentem 0Ω 00kΩ pętla prądowa...0ma zasilana z zewnątrz napięciem Napięcie zasilania wyjścia 9...V Rezystancja obciążenia max 70Ω dla =V =(9V)/0mA Klasa 0,% Nieliniowość ±0,0% Błąd od zmian oraz ±0,0% rezystancji obciążenia Dryft temperaturowy ±0,0 % / ºC Separacja galwaniczna kv, 0Hz między wszystkimi obwodami <0,s Obudowa Listwowa P0 o szerokości,mm sposób mocowania na listwę TS oraz TS Warunki pracy temperatura otoczenia 0... C, wilgotność 8% atmosfera otoczenia brak pyłów i gazów agresywnych SPOSÓB ZAMAWANA : Separator dwuprzewodowy typ SL zakres wejść U U, Wy We Wy We mA...0mA 99 Wyjście 7 8 Wyjście SL Wejście Wejście, 0 8 Warszawa ul. Czechowicka 9 tel. () ; 0.89.; fax. () ; Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w wyrobie

6 DWUPRZEWODOWY UNWERSALNY SEPARATOR SYGNAŁÓW typ SUs Standard sygnału wejściowego ustawiany przełącznikiem kodowym: 0 0mA, 0mA, 0 0V. Sterowanie wyjściowej pętli prądowej...0ma. Pełna separacja galwaniczna obwodów. Obudowa o szrokości,mm na listwę TS i TS PRZEZNACZENE: Separator SUs pełni funkcję uniwersalnego, dwuprzewodowego separatora z ustawianymi przez uŝytkownika standardami sygnału wejściowego. Ustawiania standardu wejścia 0 0mA, 0mA, 0 0V wykonuje się za pomocą przełącznika dwupozycyjnego kodowego umieszczonego od strony zacisków wejściowych. na bocznej krawędzi obudowy. Sygnał wejściowy po oddzieleniu galwanicznym steruje wyjściową pętlą prądową...0ma zasilaną zewnętrznym napięciem (rys.) Typowym zastosowaniem jest galwaniczne oddzielenie obwodu wejściowego współpracującego z przetwornikiem pomiarowym zainstalowanym na obiekcie od części centralnej (sterownik, regulator itp.). Pozwala to zmniejszyć wpływ zakłóceń obiektowych na pracę sterowników, regulatorów i rejestratorów oraz zapewnia bezpieczeństwo pracy tych urządzeń izolując ich wejścia od zagroŝeń wynikających ze współpracy z odległymi źródłami sygnałów (wyładowania atmosferyczne, napięcia energetyczne, zakłócenia radioelektryczne). Zamiana dowolnego sygnału wejściowego na sygnał wyjściowy...0ma przez separator ułatwia dopasowanie urządzeń pracujących w róŝnych standardach do standardu...0ma. Ustawienie standardów: Ustawienia standardu wejściowego 0...0mA,...0mA, 0...0V wykonuje się przestawiając dźwignie przełącznika kodowego od strony zacisków wejściowych ) wg tabeli. Kalibrację początku zakresu zero oraz przyrostu zakresowego zakres wykonuje się w granicach ±8% potencjometrami dostępnymi poprzez otwory w płycie czołowej. Na Ŝądanie mogą być ustawione inne sygnały wejściowe. UŜytkownik ma równieŝ moŝliwość kontroli prądu wejściowego oraz wyjściowego (bez rozłączania kabli podłączeniowych) poprzez podłączenie amperomierza jak na rys.b. PODSTAWOWE DANE TECHNCZNE: Sygnał wejściowy Rezystancja wejściowa wejścia prądowe wejścia napięciowe Sygnał wyjściowy 0()...0mA, 0..0V przełączane przełącznikiem kodowym 0Ω 00kΩ pętla prądowa zasilana z zewnątrz napięciem Napięcie zasilanie wyjścia 9...V Rezystancja obciąŝenia max 70Ω dla =V =(9V)/0mA Klasa 0,% Nieliniowość ±0,0% Błąd od zmian oraz ±0,0% rezystancji obciąŝenia Dryft temperaturowy ±0,0 % / ºC Separacja galwaniczna,kv,0hz lub równowaŝne DC między wszystkimi obwodami 0,s (lub wg zam ówienia w zakresie 0,00...s) Obudowa listwowa P0 o szrokości,mm Sposób mocowania Na listwę TS oraz TS Warunki pracy Temperatura otoczenia C, wilgotność 8% Atmosfera otoczenia brak pyłów i gazów agresywnych SPOSÓB ZAMAWANA: Listwowy separator uniwersalny typ SUs

7 [Ω] 0 = 9V 0mA 70 U z[v] Rys.. Sposób wyznaczania rezystancji obciąŝenia Rys.. Układ zacisków podłączeniowych. Widok strony czołowej separatora SUs. Przełącznik Z U U SUs wejście wyjście...0ma Rys. a. Podłączenie separatora bez pomiaru prądu wyjściowego Przełącznik Z U U SUs wejście wyjście...0ma A Rys. b. Podłączenie separatora z pomiarem prądu wyjściowego Tabela Ustawienie standardów wejścia Zakres wejścia Nr zacisku Przełącznik "Z" 0...0mA, OFF...0mA, ON 0...0V, OFF...0V, ON Ustawienie przełącznika "Z" przy wyborze standardu wejściowego ilustruje tabela. Uwaga! Ustawienie standardów wejściowych dotyczy obu rygielków przełącznika "Z" przełączanych jednocześnie. Napięciowy sygnał wejściowy jest podawany na zaciski,, zaś sygnał prądowy jest podawany na zaciski,. Do zacisków wyjściowych, podłącza się dwuprzewodową pętlę prądową z rezystancją obciąŝenia zasilaną z zewnętrznego obwodu napięciem. 0 8 Warszawa ul. Czechowicka 9 tel. () ; 0.89.; fax. () ; Producent zastrzega sobie moŝliwość dokonywania zmian w wyrobie Wyd. 0/009

8 SEPARATOR DWUPRZEWODOWY, ustawialny, dwutorowy typ SUsL jeden lub dwa niezależne tory w jednej obudowie o szerokości,mm Standard sygnału wejściowego 0...0mA,...0mA, 0...0V ustawiany przełącznikiem kodowym Sterowanie wyjściowej pętli prądowej...0ma Pełna separacja galwaniczna obwodów PRZEZNACZENE : Separator SUsL pełni funkcję uniwersalnego, dwuprzewodowego separatora z ustawianymi przez użytkownika standardami wejścia 0...0,...0mA, 0...0V. Separator posiada dwa niezależne tory pomiarowe. Ustawienia standardu wejścia dokonuje się za pomocą przełącznika dwupozycyjnego (oddzielny przełącznik dla każdego toru) dostępnego po wysunięciu separatora z obudowy. Sygnał wejściowy po oddzieleniu galwanicznym steruje wyjściową pętlą prądową...0ma zasilaną zewnętrznym napięciem. Typowym zastosowaniem jest galwaniczne oddzielenie obwodu wejściowego współpracującego z przetwornikiem pomiarowym zainstalowanym na obiekcie od części centralnej (sterownik, regulator itp.). Pozwala to zmniejszyć wpływ zakłóceń obiektowych na pracę sterowników, regulatorów i rejestratorów oraz zapewnia bezpieczeństwo pracy tych urządzeń izolując ich wejścia od zagrożeń wynikających ze współpracy z odległymi źródłami sygnałów (wyładowania atmosferyczne, napięcia energetyczne, zakłócenia radioelektryczne). Ustawienie standardów: Ustawienia standardu wejściowego 0...0mA,...0mA, 0...0V wykonuje się przestawiając dźwignie przełączników kodowych wewnątrz obudowy wg tabeli. Kalibrację początku zakresu oraz przyrostu zakresowego wykonuje się w granicach ±8% potencjometrami ZERO, ZERO, ZAKRES, ZAKRES dostępnymi po wysunięciu separatora z obudowy. Na żądanie mogą być ustawione inne sygnały wejściowe. PODSTAWOWE DANE TECHNCZNE: Sygnał wejściowy Rezystancja wejściowa wejścia prądowe wejścia napięciowe Sygnał wyjściowy dowolnie ustawiany standard 0mA, 0 0mA, 0 0V lub inny uzgodniony z producentem 0Ω 00kΩ pętla prądowa...0ma zasilana z zewnątrz napięciem Napięcie zasilania wyjścia 9...V Rezystancja obciążenia max 70Ω dla =V =(9V)/0mA Klasa 0,% Nieliniowość ±0,0% Błąd od zmian oraz ±0,0% rezystancji obciążenia Dryft temperaturowy ±0,0 % / ºC Separacja galwaniczna obwody wejściowe i wyjściowe wzajemnie odseparowane Napięcie próby izolacji kv, 0Hz lub równoważne <0,s Obudowa listwowa o grubości,mm stopień ochrony P0 sposób mocowania na listwę TS oraz TS Warunki pracy temperatura otoczenia 0... C, wilgotność 8% atmosfera otoczenia brak pyłów i gazów agresywnych SPOSÓB ZAMAWANA : Listwowy separator dwuprzewodowy typ SUsL

9 U U ON ON Wy We Wy We 8 7 Rys..Opis zacisków separatora SUsL...0mA...0mA Wyjście 7 8 Wyjście 99 SUL Wejście Wejście,, Rys..Układ zacisków podłączeniowych Tabela Ustawienie standardów wejścia Nr. rygielka Zakres wejścia 0...0mA ON OFF...0mA ON ON 0...0V OFF OFF 0 8 Warszawa, ul. Czechowicka 9 tel. () ; 0.89.; fax. () e mail: Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w wyrobie

10 DWUPRZEWODOWY SEPARATOR OBWODÓW TYP S Separator obwodów z translacją dowolny standard pętla..0ma PRZEZNACZENE : Separator S jest przeznaczony do galwanicznego oddzielenia wejściowego sygnału napięciowego lub prądowego od dwuprzewodowego obwodu wyjściowego 0mA. Dowolny standardowy sygnał : 0...mA, 0...0mA,...0mA, 0...V, 0...0V,...V po oddzieleniu galwanicznym moŝe być zamieniony na sygnał prądowy...0ma. Prądowy sygnał wyjściowy moŝe być zamieniony na sygnał napięciowy na wzorcowej rezystancji obciąŝenia. Typowym zastosowaniem separatora S jest oddzielenie galwaniczne obwodów zainstalowanych na obiekcie (np. przetwornik pomiarowy, pozycjoner) od części centralnej (sterownik, regulator, rejestrator, wskaźnik, system zbierania danych). Stosowanie separatora pozwala zmniejszyć wpływy zakłóceń obiektowych na pracę części centralnej. UŜytkownik ma moŝliwość korekcji początku i szerokości zakresu potencjometrami ZERO oraz ZAKRES dostępnymi poprzez otwory w płycie czołowej separatora. UŜytkownik ma równieŝ moŝliwość kontroli prądu wejściowego oraz wyjściowego (bez rozłączania kabli podłączeniowych) poprzez podłączenie amperomierza jak na rys.b, d. U obc [ Ω] V R obcmax= 0mA PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNCZNE: Sygnał wejściowy Rezystancja wejściowa wejście 0()...0mA wejście 0()...mA wejścia napięciowe Sygnał wyjściowy Napięcie zasilania obwodu wyjściowego Rezystancja obciąŝenia dowolny standard : 0()...0mA 0...mA, 0...0V,...V 0Ω 00Ω 00kΩ Klasa 0,% Nieliniowość ±0,0% Błąd od zmian rezystancji obciąŝenia i napięcia ±0,0% pętla prądowa...0ma zasilana z zewnątrz napięciem 9...V max 70Ω dla =V R obc =(9V)/0mA [kω] Dryft temperaturowy ±0,0%/ C 0,s (lub wg zamówienia w zakresie 0,00s...s) Separacja galwaniczna,kv,0hz lub równowaŝne DC Obudowa P0 na listwę o szerokości,mm TS i TS Warunki uŝytkowania 0 0ºC, wilgotność 8% 9 U z [V] Rys. Sposób wyznaczenia rezystancji obciąŝenia separatora S 0, 79 8, Rys Rozkład zacisków podłączeniowych separatora S.

11 WEJŚCE we 0 wy WYJŚCE Rys a. Podłączenie sygnału prądowego bez pomiaru prądu. WEJŚCE we A wy A 0 WYJŚCE Rys b. Podłączenie sygnału prądowego z pomiarem prądu wejściowego i wyjściowego. WEJŚCE Uwe wy WYJŚCE Rys. c. Podłączenie sygnału napięciowego bez pomiaru prądu wyjściowego. WEJŚCE Uwe wy A WYJŚCE Rys. e Podłączenie sygnału napięciowego z pomiarem prądu wyjściowego. SPOSÓB ZAMAWANA: S zakres wejścia (...7) 0...mA; 0...0mA;...0mA 0...V; 0...0V;...V 7 inny (nietypowy) Przykład zamówienia: :Dwuprzewodowy separator, wejście 0...mA typ S 0 8 Warszawa ul. Czechowicka 9 tel. () ; 0.89.; fax. () ; Producent zastrzega sobie moŝliwość dokonywania zmian w wyrobie Wyd. 0/009

12 PRZEZNACZENE SEPARATOR BEZ ENERG POMOCNCZEJ TYP S Separator S zapewnia oddzielenie galwaniczne obwodu wejściowego od obwodu wyjściowego. Separator nie korzysta z żadnego źródła zasilania pomocniczego. Prądowy sygnał wyjściowy 0/ 0mA może być zamieniony na sygnał napięciowy 0/ 0V przez załączenie zewnętrznego wzorcowego rezystora 00Ω (rys. ). Cenną aplikację separatora S do współpracy z przetwornikiem dwuprzewodowym pokazuje rys.. PODSTAWOWE DANE TECHNCZNE lub tory obudowa A,mm, separacja kv/00pf lub tory obudowa B,mm, separacja kv/0pf,, lub tory obudowa B,mm, separacja kv/00pf tor obudowa C,mm, separacja kv/0pf SYGNAŁ WEJŚCOWY prąd maksymalny maksymalne napięcie wejściowe 0 V napięcie odłożone na prąd stały z zakresu 0...0mA 0mA wejściu,9v0ma*r obc SYGNAŁ WYJŚCOWY wyjście prądowe prąd stały wy = we po uzgodnieniu wy =n* we rezystancja obciążenia Ω wyjście napięciowe dla wejścia 0/ 0mA zewnętrzny rezystor dołączany na zaciskach wyjściowych: 0Ω 0/0, V 0 Ω 0/ V 00 Ω 0/ 0V Klasa ±0,0% 0,0% (/00Ω) Dryft temperaturowy ±0,00% / C min ms po uzgodnieniu większa np. 0,s Obudowa listwowa P0 rodzaj A o szerokości,mm B o szerokości,mm C o szerokości,mm sposób mocowania zaczep listwowy uniwersalny SPOSÓB ZAMAWANA: S L / / / Rodzaj obudowy (A, B, C) lość torów w obudowie ( ) Napięcie próby izolacji Przykład zamówienia: Separator typ S; obudowa rodzaju B; w obudowie tory: typ S L / B / wejście 0/ 0mA S wyjście 0/ 0mA U 0 000Ω 00 Ω (0 0mA)=0 0V Rys.. Typowe zastosowanie separacja obwodów prądowych. T, P itp. 0mA wyjście S wejście V Rys.. Zasilanie i separacja 0mA dla przetwornika dwuprzewodowego. np.sterownik wejście 0mA

13 Wyjście SEPARATOR S S We Wejście Wy 7 Rys.. Opis zacisków separatora jednotorowego w obudowie,mm rodzaj C (separacja kv) Rodzaj Rodzaj Rodzaj A B B Wy Wy Wy 7 8 Wy 9 0 Wy Wy 9 0 Wy Wy 99 S S S We We We We We 7 8 We We We a). S We Wy We Wy rodzaj A, 8 7 b). S We Wy Rys. Opis zacisków separatora S wielotorowego a). tory w obudowie,mm (separacja kv/00pf) b). tory w obudowie,mm (separacja kv/0pf) c). tory w obudowie,mm (separacja kv/00pf) We Wy rodzaj B,,, a). b). c). c) S We Wy We Wy We Wy We Wy rodzaj B Warszawa, ul. Czechowicka 9 tel. () ; 0.89.; fax. () E mail: Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w wyrobie

14 SEPARATOR BEZ ENERG POMOCNCZEJ typ S Pełna separacja Wejście...0mA wyjście dowolny standard PRZEZNACZENE : Separator S jest przeznaczony do galwanicznego oddzielenia obwodów wejściowego i wyjściowego oraz zamiana standardu sygnału. Separator nie korzysta z żadnego źródła zasilania pomocniczego. Prądowy sygnał wejściowy 0mA może być zamieniony na dowolny standardowy sygnał wyjściowy (0...V, 0...0V,...V, 0...mA, 0...0mA). Stosowanie separatora S z wyjściem...0ma jest nieefektywne. W tym przypadku należy zastosować separator S. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNCZNE : Sygnał wejściowy...0ma Maksymalne napięcie wejściowe 0V Napięcie odłożone na wejściu: dla wyjścia napięciowego 0 0V 7,9V dla wyjścia prądowego 0 0mA wg tabeli poniżej Sygnał wyjściowy dowolny standard Wyjście Uw dla =V Rs=(UwUp) / 0mA 0 0V 0kΩ 7, 9V Uprzetwornika 9V, Rs=0 Ω 0 V kω V Uprzetwornika 9V, Rs 0 Ω 0/ 0mA 0Ω,7 V Uprzetwornika 9V, Rs 0 Ω 0/ 0mA 00Ω 7 V Uprzetwornika 9V, Rs 00 Ω 0 ma 00Ω 8 V Uprzetwornika 9V, Rs 0 Ω 0 ma 0Ω,V Uprzetwornika 9V, Rs 0 Ω Klasa 0,% Nieliniowość ±0,% Błąd od zmian rezystancji obciążenia 0,0% Dryft temperaturowy ±0,0%/ C ~0,s (wg zamówienia 0,0...s) Separacja galwaniczna wejście/wyjście Obudowa,kV, 0Hz lub równoważne listwowa o szer.,mm P0, zaczep na listwę TSmm naścienna P 0 x 80 x wysokość 7mm Up we Rs Wejście Uw Wyjście wy Schemat podłączeniowy zacisków Wyjście S Separator bez energii pomocniczej Wejście SPOSÓB ZAMAWANA : S L tor w obudowie,mm P0 P tor w obudowie naściennej P Zakres wyjścia: 0...mA; 0...0mA; 0...V; 0...0V;...V 7 inny (nietypowy) Rezystancja obciążenia wyjścia: Przykład zamówienia : Separator bez energii pomocniczej, jeden tor w obudowie listwowej, wyjście 0 0V, =0kΩ: typ S L 0kΩ 0 8 Warszawa ul. Czechowicka 9 tel. () ; 0.89.; fax. () e mail: Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w wyrobie

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) LISTWOWY POWIELACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH ZSP-41-2 WARSZAWA, Kwiecień 2011 APLISENS

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LDPS-11ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LDPS-11ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

LDPS-12ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, marzec 2003 r.

LDPS-12ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, marzec 2003 r. LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY ME DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, marzec 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LABOR-ASTER ŹRÓDŁO PRĄDOWE TYP ZPM (CURRENT SOURCE MODULE) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O - R U C H O W A

LABOR-ASTER ŹRÓDŁO PRĄDOWE TYP ZPM (CURRENT SOURCE MODULE) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O - R U C H O W A LABORASTER ŹRÓDŁO PRĄDOWE TYP ZPM (CURRENT SOURCE MODULE) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O R U C H O W A Spis treści 1. Wstęp. 2. Wykaz kompletu dla użytkownika. Gwarancja. 3. Przeznaczenie.

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK TEMPERATURY Typ As 713

CZUJNIK TEMPERATURY Typ As 713 Karta informacyjna As 7 RS8 MODBUS RTU Odczyt temperatury bezpośrednio w C Zabudowa naścienna PRZEZNACZENIE CZUJNIK TEMPERATURY Typ As 7 Czujnik temperatury As 7 przeznaczony jest do pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP 41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW POWIELACZ SYGNAŁÓW ZSP 41/2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP 41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW POWIELACZ SYGNAŁÓW ZSP 41/2 GRUDZIEŃ 2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP 41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW POWIELACZ SYGNAŁÓW ZSP 41/2 SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW TYPU SP 11 SEPARATOR SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP 41 produkowane od

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP 41 produkowane od CZERWIEC 2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP 41 produkowane od 28.04.2017 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW POWIELACZ SYGNAŁÓW ZSP 41/2 SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

LABOR-ASTER. WZMACNIACZ Z SEPARACJĄ TYP WZM-±150mA (AMPLIFIER MODULE) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O - R U C H O W A

LABOR-ASTER. WZMACNIACZ Z SEPARACJĄ TYP WZM-±150mA (AMPLIFIER MODULE) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O - R U C H O W A LABORASTER WZMACNIACZ Z SEPARACJĄ TYP WZM±150mA (AMPLIFIER MODULE) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O R U C H O W A Spis treści: 1. Wstęp. 2. Wykaz kompletu dla użytkownika, gwarancja. 3. Przeznaczenie.

Bardziej szczegółowo

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r.

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r. LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, czerwiec 1997 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SBEx-2 SEPARATOR DWUSTANOWY

SBEx-2 SEPARATOR DWUSTANOWY ATEX SBEx2 SEPARATOR DWSTANOWY 1 lub 2 kanały w obudowie. urządzenie towarzyszące grupy kategorii (M1), grupy i kategorii (1), dwa tory w jednej obudowie listwowej (TS35, szerokość 22.5mm), obwody wejściowe

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZETWORNIK WARTOŚCI SKUTECZNEJ typ RMSS2 : napięciowy lub prądowy zmienny sygnał analogowy (DCAC) : dowolny standard Separacja galwaniczna obwodów wejścia, wyjścia, zasilania Regulacja ZERA i ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

LABOR ASTER AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA. PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK CZĘSTOTLIWOŚCI typ FP-S2. Napięcie zasilania czujnika - typowo Uz=8,2V

LABOR ASTER AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA. PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK CZĘSTOTLIWOŚCI typ FP-S2. Napięcie zasilania czujnika - typowo Uz=8,2V PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK CZĘSTOTLIWOŚCI typ FPS2 Szeroki zakres częstotliwości wejściowych 0,0001Hz 100kHz, Programowalne standardy wyjściowego sygnału analogowego: 0 20mA, 20mA, 0 10V, Dwa programowalne

Bardziej szczegółowo

DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA (INSTRUKCJA OBSŁUGI)

DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA (INSTRUKCJA OBSŁUGI) DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA (INSTRUKCJA OBSŁUGI) EKONOMICZNY PRZETWORNIK RÓśNICY CIŚNIEŃ TYP AS-dP WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA ś AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA nformacja o położeniu styku (zwarty lub rozwarty) Kontrola stanu linii podłączeniowej (zwarcie/rozwarcie) Pełna separacja galwaniczna obwodów PRZEZNACZENE: Blok kontroli toru BKT

Bardziej szczegółowo

DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA EKONOMICZNY LISTWOWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TYPU ATL INTELIGENTNY GŁOWICOWY

Bardziej szczegółowo

LABOR-ASTER. WZMACNIACZ Z SEPARACJĄ Typ: WZM-O-(0 1,2A), WZM-F-(1,2A 0) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O - R U C H O W A

LABOR-ASTER. WZMACNIACZ Z SEPARACJĄ Typ: WZM-O-(0 1,2A), WZM-F-(1,2A 0) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O - R U C H O W A LABORASTER WZMACNIACZ Z SEPARACJĄ Typ: WZMO(0 1,2A), WZMF(1,2A 0) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O R U C H O W A Spis treści 1. Wstęp. 2. Wykaz kompletu dla użytkownika. Gwarancja. 3. Przeznaczenie.

Bardziej szczegółowo

IO.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

IO.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) IO.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) EKONOMICZNY PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ TYP AS-dP Edycja F WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Analogowy Nr katalogowy AIQx-42T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Analogowy Nr katalogowy AIQx-42T-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Analogowy Nr katalogowy AIQx-42T-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 14 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-K

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-K PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE: M-1TI PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA Dowolny wybór zakresu

Bardziej szczegółowo

KDB 04ATEX061 CECHA: I (M1)

KDB 04ATEX061 CECHA: I (M1) ATEX SBEx2 SEPARATOR DWSTANOWY 1 lub 2 kanały w obudowie. urządzenie towarzyszące grupy kategorii (M1), grupy i kategorii (1), dwa tory w jednej obudowie listwowej (TS35, szerokość 22.5mm), obwody wejściowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

DTR.AS.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJI APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) Edycja H

DTR.AS.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJI APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) Edycja H DTR.AS.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJI APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) PRZETWORNIK CIŚNIENIA TYP AS Edycja H WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa separatora sygnałów dwustanowych ES-07

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa separatora sygnałów dwustanowych ES-07 separatora sygnałów dwustanowych WYDANIE: 2.2 DATA: 05.07.2007 NR DOK: 2 / 11 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wyjście. Wyjście prądowe ma lub 4 20 ma. Wyjście napięciowe 0 10 V. Konfiguracja. setup na PC. - Przez mikroprzełączniki DIP

Wyjście. Wyjście prądowe ma lub 4 20 ma. Wyjście napięciowe 0 10 V. Konfiguracja. setup na PC. - Przez mikroprzełączniki DIP JUMO Sp. z o.o. JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO GmbH & Co. KG Adres: Ul. Korfantego 28, Phone: 53-021 Wrocław, Polska +49 661 6003-0 JUMO House Temple Bank, Riverway Harlow, Essex CM20 2DY, UK Adres dostawy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

LSPX-21 LISTWOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPX-21 LISTWOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

LDSP-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, luty 1999 r.

LDSP-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, luty 1999 r. LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, luty 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-KI

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-KI PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PRĄDOWY PP 2000-pH

PRZETWORNIK PRĄDOWY PP 2000-pH PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK PRĄDOWY

Bardziej szczegółowo

Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań

Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań Zdjęcie produktu Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań Stosowane do monitoringu przemysłowego, czujniki mogą rejestrować warunki otoczenia. Sygnały z czujników są stosowane w procesach

Bardziej szczegółowo

Termometry oporowe do wnętrz, na zewnątrz i kanałowe.

Termometry oporowe do wnętrz, na zewnątrz i kanałowe. +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 90.2520 (90.2523) Strona 1 /6 Termometry oporowe do wnętrz, na zewnątrz i kanałowe. Dla temperatur od -30 do +80 o C

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

LABOR-ASTER WZMACNIACZ Z SEPARACJĄ TYP WZM-A-±0,6A, WZM-B-±0,6A (AMPLIFIER MODULE) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O - R U C H O W A

LABOR-ASTER WZMACNIACZ Z SEPARACJĄ TYP WZM-A-±0,6A, WZM-B-±0,6A (AMPLIFIER MODULE) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O - R U C H O W A LABOR-ASTER WZMACNIACZ Z SEPARACJĄ TYP WZM-A-±0,6A, WZM-B-±0,6A (AMPLIFIER MODULE) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O - R U C H O W A Spis treści 1. Wstęp. 2. Wykaz kompletu dla użytkownika. Gwarancja.

Bardziej szczegółowo

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY 8 wejść analogowych Dotykowy wyświetlacz LCD Wewnętrzna pamięć danych 2 GB Port USB na płycie czołowej Port komunikacyjny RS-485 Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe,

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r.

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r. NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, wrzesień 2002 r. 53-633 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. DŁUGA 61 TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3 1.1.PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

LSPT-01 LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, maj 2002 r.

LSPT-01 LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, maj 2002 r. LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, maj 2002 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LUPT-2XME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2006 r.

LUPT-2XME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2006 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, wrzesień 2006 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

- (0/4 20mA / 0/4 20mA), 2kV/100pF, listwa 12,5mm S1-L1W/S1-L2W (0/4 20mA / 0/4 20mA), 2kV/100pF, listwa 22,5mm S1-L4

- (0/4 20mA / 0/4 20mA), 2kV/100pF, listwa 12,5mm S1-L1W/S1-L2W (0/4 20mA / 0/4 20mA), 2kV/100pF, listwa 22,5mm S1-L4 LABOR - ASTER AUTOMATYKA RZEMYSŁOWA 04 218 Warszawa ul. Czechowicka 19 tel. +48 22 610 89 45, +48 22 610 71 80 fax. +48 22 610 89 48 www.labor-automatyka.pl www.laboraster.pl e-mail: labor@labor-automatyka.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

LMPT-21ST, LMPT-22ST LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUSTNTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2003 r.

LMPT-21ST, LMPT-22ST LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUSTNTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2003 r. LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY LMPT-21ST, LMPT-22ST DOKUSTNTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, wrzesień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PRĄDOWY TLENU PP 2000-T

PRZETWORNIK PRĄDOWY TLENU PP 2000-T PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK PRĄDOWY

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

APLISENS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZETWORNIK CIŚNIENIA TYP AS DTR.AS.01 PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ

APLISENS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZETWORNIK CIŚNIENIA TYP AS DTR.AS.01 PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DTR.AS.01 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZETWORNIK CIŚNIENIA TYP AS WARSZAWA, LUTY 2004r 1 DTR.AS.01 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE. CECHY

Bardziej szczegółowo

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2

Bardziej szczegółowo

Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym

Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym Karta katalogowa 90.2523 Strona 1/7 Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym Dla temperatur od -30 do +80 o C (200 o C) Do uŝytku w HVAC Indeksy ochrony

Bardziej szczegółowo

DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA EKONOMICZNY PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ TYP AS-dP WARSZAWA, LUTY 2004 1 DTR.AS-dP.01 SPIS

Bardziej szczegółowo

ESDC-xx-xx0. Dokumentacja techniczno-ruchowa

ESDC-xx-xx0. Dokumentacja techniczno-ruchowa Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A. ZARZĄD, BIURO HANDLOWE: 63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7 tel. (062) 730-96-10, 730-96-11 fax 730-96-30 BIURA PROJEKT.-KONSTR.: 63-400

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-150H-3EU Strona 2 z 5 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150H-3EU jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

VIGOTOR VPT-12. Elektroniczne przetworniki ciśnienia VPT 12 stosuje się w 1. ZASTOSOWANIA. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

VIGOTOR VPT-12. Elektroniczne przetworniki ciśnienia VPT 12 stosuje się w 1. ZASTOSOWANIA. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan Elektroniczny przetwornik ciśnienia W przetwornikach VPT 12 ciśnienie medium pomiarowego (gazu lub cieczy) o wielkości do 10 MPa mierzone w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego jest przetwarzane na

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

TECH-AGRO B ę d z i n

TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO B ę d z i n ZASILANIE T A B - X / Y Instrukcja obsługi Będzin, luty 2002 rok Spis treści: 1. Opis ogólny urządzenia...2 1. 1. Dane techniczne...2 1. 2. Obudowa i wygląd

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RB 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe

Przetworniki pomiarowe Przetworniki pomiarowe Dokładność Klasa dokładności przetworników firmy CIRCUTOR definiuje względny błąd odczytu (sygnału wyjściowego) w przeciwieństwie do inych produktów na rynku, w których klasa określa

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 : -200...850 C Element pomiarowy: Pt100 : IP40 iskrobezpieczne EiaIICT4/T6 wg ATEX FlexTop 2201 są przetwornikami temperatury z wyjściem, dedykowanymi wyłącznie dla

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

VBMS-201 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

VBMS-201 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA VBMS-201 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja dokumentu: 0.1 Data wydania: 13.09.2017 Spis treści 1. Charakterystyka produktu... 3 1.1 Schemat blokowy... 3 1.2 Oznaczenia zacisków... 3 1.3 Podstawowy układ pracy...

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA PAIM-240, PAIM-240R

PRZETWORNICA PAIM-240, PAIM-240R NOWOŚCI strona 1. Przetwornica DC/DC PAIM-240, PAIM-240R 2 2. Zasilacz PWR-10B-7 4 3. Zasilacz PWR-10B-7R 6 4. Zasilacz PWR-10B-12 8 5. Zasilacz PWR-10B-12R 10 6. Zasilacz PWR-10B-28 12 7. Zasilacz PWR-10B-28R

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEPARATOR SGS-61

Instrukcja obsługi SEPARATOR SGS-61 Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Instrukcja obsługi SEPARATOR SGS-61 Typ wejścia: 4-20 ma Zasilanie z pętli prądowej Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia lub oprogramowania należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PC-100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-100 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

SENSORY i SIECI SENSOROWE

SENSORY i SIECI SENSOROWE SKRYPT DO LABORATORIUM SENSORY i SIECI SENSOROWE ĆWICZENIE 1: Pętla prądowa 4 20mA Osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Piotr Jasiński Gdańsk, 2018 1. Informacje wstępne Cele ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

KFD0-TR-Ex1. Konwerter Pt100. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze. Zone 0, 1, 2 Div. 1, 2. Zone 2 Div. 2

KFD0-TR-Ex1. Konwerter Pt100. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze. Zone 0, 1, 2 Div. 1, 2. Zone 2 Div. 2 Konwerter Pt Charakterystyka Konstrukcja kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie V C (pętla zasilająca) Wejście dla lub przewodowego czujnika Pt Wyjście ma... ma, z opcją linearyzacji temperaturowej Wybór

Bardziej szczegółowo

TECH-AGRO B ę d z i n

TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO Będzin Instrukcja obsługi Będzin, luty 2004 rok Spis treści: 1. Opis ogólny urządzenia...2 1. 1. Dane techniczne...2 1. 2. Obudowa i wygląd zewnętrzny...2 1. 3. Budowa

Bardziej szczegółowo

VIGOTOR VPT-13. Elektroniczny przetwornik ciśnienia 1. ZASTOSOWANIA. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

VIGOTOR VPT-13. Elektroniczny przetwornik ciśnienia 1. ZASTOSOWANIA. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan Elektroniczny przetwornik ciśnienia W przetwornikach VPT 13 ciśnienie medium pomiarowego (gazu lub cieczy) o wielkości do 2.5 MPa mierzone w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego jest przetwarzane na

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3. ZAE Sp. z o. o. Numer dokumentacji: --0 Data wydania:.07.0r strona: Wydanie: 0 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ- Wersja 0 ZAE Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa do

Bardziej szczegółowo

LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja 1.1 do współpracy z termohigrometrem LB-710.

LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja 1.1 do współpracy z termohigrometrem LB-710. ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR Przeznaczenie: KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR 070-08 zasilanie układów sterowniczych lasera, zasilanie i stabilizacja pracy diody laserowej, zasilanie i regulacja prądu diody

Bardziej szczegółowo

LMPT-21ME, LMPT-22ME LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2003 r.

LMPT-21ME, LMPT-22ME LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2003 r. LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY LMPT-21ME, LMPT-22ME DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, wrzesień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71

Bardziej szczegółowo

VIGOTOR VZO-12 1. OPIS OGÓLNY: 2. ZASTOSOWANIA 3. OBUDOWY. Bloki zasilająco odczytująco sterujące. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

VIGOTOR VZO-12 1. OPIS OGÓLNY: 2. ZASTOSOWANIA 3. OBUDOWY. Bloki zasilająco odczytująco sterujące. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan Bloki zasilająco odczytująco sterujące 1. OPIS OGÓLNY: Bloki VZO 12 są wielofunkcyjnymi urządzeniami elektronicznymi zasilanymi z sieci prądu zmiennego 230 V 50 Hz, przeznaczonymi do współpracy z przetwornikami

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Zacisk rozłączny. niebieski

Widok z przodu. Zacisk rozłączny. niebieski Konwerter Pt KFTREx Charakterystyka Konstrukcja kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie V C (pętla zasilająca) Wejście dla lub przewodowego czujnika Pt Wyjście ma... ma, z opcją linearyzacji temperaturowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-190M Strona 2 z 6 1. WSTĘP Przetwornica PWB-190M jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów DEC-1 służy do wizualizacji numeru zaczepu transformatora. 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo