Przedmiar robót. Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewnia"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewnia Data: Budowa: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza w miejscowości Gołcza na dz. nr ew. 73/5 obręb Gołcza jednostka ewidencyjna Gołcza Obiekt: Istniejacy budynek Zamawiający: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza Gołcza Gołcza Jednostka opracowująca kosztorys: Pracowania Projektowa mgr inż. Sławomir Mucha ul.buczka Miechów Kosztorys opracowali: Sławomir Mucha,...

2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Zakres wycenionych robót budowano-montażowych w projektowanym budynku obejmuje wykonanie: - demontaż instalacji centralnego ogrzewania - montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz związane z powyższym roboty towarzyszące m.in. próby, płukanie i uruchomienie instalacji sanitarnych PRZEDMIAR WYKONANO W OPARCIU O: Projekty budowlane, uzgodnienia oraz wizje lokalną UWAGI DO PRZEDMIARÓW : 1. Przedmiar i kosztorys zostały sporządzone dla potrzeb wyceny określającej szacunkową wartość robót. Część robót przyjęto szacunkowo, część uśredniono i ostateczne ilości mogą się róznić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materialowych i technologii robót. 2.Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar robót należy odbyć wizję lokalną, dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczną. 3.W wycenie przez Wykonawcę należy uwzględnić ewentualne zabezpieczenie obiektu na czas prowadzenia robót oraz zwiazane z tym prace porządkowe 4.Wszelkie roboty koordynacyjne i organizacyjne w tym zaplecze budowy i media uwzględnić w kosztach pośrednich Spis katalogów Symbol Nazwa katalogu, Wydanie 0 KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB ) KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (Załącznik nr 1 MRRiB ) KNR 34 Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex KNR 35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.i KNR 401 Roboty remontowe budowlane KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych KNR 707 Montaż pomp i sprężarek KNR 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 2

3 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty adaptacyjno-budowlane i przygotowawcze 1 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1/2 cegły 3+4 = 7, szt 2 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły 2+2 = 4, szt 3 KNR 401/323/2 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły 7 = 7, szt 4 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły 4 = 4, szt 5 KNR 401/208/7 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton gruzowy, grubość do 30 cm 10 = 10, szt 6 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm obmiar jak pozycja wyżej 10 = 10, szt 7 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) 0,5*0,5*30*2 = 15, ,0 15,0 m2 8 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 15 = 15, ,0 15,0 m2 9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne obmiar jak pozycja wyżej 15 = 15, ,00 15,00 m2 2 Instalacja centralnego ogrzewania 10 KNNR 4/405/3 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, DN 15 mm - p.analogie Piwnica 4*3,5*2+(3,5+2,5)*2+1,2*2+3,5* 2+4,5*2+4,2*2+4*2+0,5*2+4,5*2 = 84, ,7*2+1+0,5*2+0,5*2+0,5*2+ 0,3*2+0,3*2+1,8*2+4*2+1*2+ 3,5*2+1*2+3*2+1+0,5* *2+1,5+0,8*2+4* *1 = 69, Piony (3,5+1,5)*2+5*2+1,5*2+5*2+3,5* 2+3,5*2+5*2+3,5*2 = 64, ,1 218,1 m 11 KNNR 4/405/4 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, DN 18 mm - p.analogie 0,8*2+1,0*2+5,5*2+4,2*2+5*2+ 3,0*2 = 39, Piony 1,0*2+1,5*2+1,5*2+5*2+0,5*2 = 19, ,0 58,0 m 12 KNNR 4/405/5 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, DN 22 mm - p.analogie 8,7*2+2,5*2+6,2*2 = 34, Pion 1,2*2 = 2, ,2 37,2 m 13 KNNR 4/405/6 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, DN 28 mm - p.analogie 1,6*2 = 3, ,2 3,2 m 14 KNNR 4/405/7 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, DN 35 mm - p.analogie (8+4,6)*2 = 25, ,2 25,2 m Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 3

4 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 15 KNNR 4/405/8 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, DN 42 mm - p.analogie Piwnica 2*2+1,6*2 = 7, ,2 7,2 m 16 KNNR 4/403/6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 50 mm 3,5*2 = 7, ,0 7,0 m 17 KNR 34/104/15 Izolacja rurociągów otulinami systemowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 15 mm (3,5+2,5)*2+1,2*2+3,5*2+4,2*2+ 4*2+0,5*2 = 38, ,8 38,8 m 18 KNR 34/104/15 Izolacja rurociągów otulinami systemowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 18 mm 0,8*2+1,0*2+5,5*2+4,2*2+5*2+ 3,0*2 = 39, ,0 39,0 m 19 KNR 34/104/15 Izolacja rurociągów otulinami systemowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 22 mm 8,7*2+2,5*2+6,2*2+1,2*2 = 37, ,2 37,2 m 20 KNR 34/104/16 Izolacja rurociągów otulinami systemowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi mm 3,2+25,2 = 28, ,4 28,4 m 21 KNR 34/104/16 Izolacja rurociągów otulinami systemowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 42 mm 7,2 = 7, ,2 7,2 m 22 KNR 34/104/17 Izolacja rurociągów otulinami systemowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg DN 50 mm Dn50 7,0 = 7, ,0 7,0 m 23 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną, Dn 15 mm 33 szt 24 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe powrotne, Dn 15 mm 33 szt 25 KNNR 4/429/4 Rury przyłączne do grzejników, o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, DN 15 mm 33*2 = 66, kpl 26 KNNR 4/412/1 Montaż głowic termostatycznych Dn 15mm - przez analogie; współczynnik R=0,5 R= 0,500 M= 1,000 S= 1, szt 27 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm /400 3 szt 28 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm /600 2 szt 29 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm /800 1 szt 30 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm / szt 31 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm /400 1 szt 32 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm /500 1 szt 33 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm /600 2 szt 34 KNNR 4/418/5 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm / szt 35 KNNR 4/418/5 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm / szt 36 KNNR 4/418/5 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm / szt 37 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm / szt 38 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm / szt 39 KNNR 4/417/2 Grzejniki aluminiowe członowe, ilość do 10 elementów h=580mm (C-500/7 elem.) - bez kosztu grzejnika 1 kpl 40 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe członowe, ilość do 15 elementów h=580mm (C-500/12 elem.) - bez kosztu grzejnika, doliczyć pięć członów dodatkowych (wraz z kompletacja dodatkowych członów) 2 kpl Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 4

5 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 41 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe członowe, ilość do 15 elementów h=580mm (C-500/15 elem.) - bez kosztu grzejnika, 2 kpl 42 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe członowe, ilość do 20 elementów h=580mm (C-500/20 elem.) - bez kosztu grzejnika, doliczyć siedem członów dodatkowych (wraz z kompletacja dodatkowych członów) 1 kpl 43 KNNR 4/412/6 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm 10 szt 44 KNR 35/231/1 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi mm), budynki mieszkalne, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby 218, ,2+3,2+25,2+7,2+7 = 355, ,9 355,9 m 45 KNR 35/231/2 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi mm), budynki mieszkalne, próba wodna ciśnieniowa 218, ,2+3,2+25,2+7,2+7 = 355, ,9 355,9 m 46 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji 33 szt 47 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi do 57 mm Dn50 0,06*3,14*7 = 1, ,32 1,32 m2 48 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi Obmiar jak pozycja wyżej 1,32 = 1, ,32 1,32 m2 49 KNR 712/207/4 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi do 57 mm, farba poliwinylowa Obmiar jak pozycja wyżej 1,32 = 1, ,32 1,32 m2 50 KNR 712/215/4 (1) Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, rurociągi, Fi do 57 mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa Obmiar jak pozycja wyżej 1,32 = 1, ,32 1,32 m2 51 KNR 707/102/1 Montaż pompy obiegowej instalacji c.o. elektronicznej np. typu 32 POe 60 C MEGA lub o parametrach nie gorszych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl 52 KNNR 4/519/6 (1) Filtr siatkowy mosiężny gwintowany Dn 50 mm - przez analogie 1 szt 53 KNNR 4/519/1 (1) Zawór mosiężny odcinający kulowy Dn 15 mm 12 szt 54 KNNR 4/519/3 (1) Zawór mosiężny odcinający kulowy Dn 25 mm 4 szt 55 KNNR 4/519/4 (1) Zawór mosiężny odcinający kulowy Dn 32 mm 2 szt 56 KNNR 4/519/6 (1) Zawór mosiężny odcinający kulowy Dn 50 mm 3 szt 57 KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi mm 3 szt 58 KNR 402/505/2 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi mm 2 szt 59 KNNR 4/519/1 (1) Zawór kulowy spustowy ze złączką do węża Dn15mm 6 szt 60 KNNR 4/531/1 Termometr montowany w gotowej tulei 2 szt 61 KNNR 4/531/2 Manometr M100 zakres 0-0,16 MPa montowany w gotowej tulei 1 szt 62 Koszty napełnienia instalacji wodą wraz z odpowietrzniem i regulacją, dokumantacja odbiorowa, podłączenie elektryczne pompy - kalkulacja indywidalna 1 kpl 3 Roboty demontażowe istniejącej instalacji 63 KNNR 8/410/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi 15 mm 15*2+10*2+7*2,5+2 = 69, ,5 69,5 m 64 KNNR 8/410/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi 20 mm 2*2+3*2+4*2+2*2+4*2+3*2,5+4* 2+5*2+10*2,5 = 80, ,5 80,5 m Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 5

6 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 65 KNNR 8/410/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi mm 6*2+4,5*2+2*2+9*2+1*2+3*2+5* 2+5*2+5*2+2*1+5*2+2*2,5 = 98, *2+5*2+5*2 = 51, m 66 KNNR 8/410/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi mm = 21, m 67 KNNR 8/410/6 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi 80 mm 9,5*2 = 19, ,0 19,0 m 68 KNNR 8/422/1 Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5.0 m2 2 kpl 69 KNNR 8/422/2 Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna 7.5 m2 1+2 = 3, kpl 70 KNNR 8/423/3 Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 1-rzędowy G-1, o długości 0,5-2,0 m 4+2 = 6, szt 71 KNNR 8/423/5 Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2-3-rzędowy G-2, G-3, długości 0,5-2,0 m 3+11 = 14, szt 72 KNNR 8/423/6 Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2-3-rzędowy G-2, G-3, długości 2,5-5,0 m 3 = 3, szt 73 KNNR 8/412/1 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi mm 8 szt 74 KNNR 8/513/3 Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi mm 6 szt 75 KNNR 8/534/1 Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o., Fi do 100 mm 3 m 76 Transport w/w zdemontowanych elementów z pomieszczenia kotłowni i innych pomieszczeń budynku na plac przed budynek - kalkulacja indywidualna 1 kpl Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 6

7 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość 1. Betoniarze grupa II r-g 10,7 2. Cieśle grupa II r-g 9,24 3. Izolarze grupa II r-g 17, Malarze grupa II r-g 2, Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,06 6. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 43, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 7, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 7, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 0, Murarze grupa II r-g 3, Robotnicy r-g 560, Robotnicy grupa I r-g 45, Robotnicy grupa II r-g 1, Spawacze grupa II r-g 4, Tynkarze grupa III r-g 13,2 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 728,33821 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 1. Benzyna do ekstrakcji dm3 0, Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0, Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,06 5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 11,73 6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0, Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0, Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 15 x 1/2" szt 2, Emalia poliwinylowa termoodporna (do 400 C) "Silumin II" aluminiowa dm3 0, Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 4, Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna (do 400 C) "Silumin I" - szara srebrzysta..... dm3 0, Filtr siatkowy mosiężny gwintowany Dn 50 mm szt Gips budowlany szpachlowy kg 4,5 14. Głowica termostatyczna do zaworu grzejnikowego Dn 15mm szt Grzejnik aluminiowy członowy h=580mm 1 element szt Grzejnik stalowy 1-płytowy typu / szt Grzejnik stalowy 1-płytowy typu / szt Grzejnik stalowy 1-płytowy typu / szt Grzejnik stalowy 1-płytowy typu / szt Grzejnik stalowy 1-płytowy typu / szt Grzejnik stalowy 1-płytowy typu / szt Grzejnik stalowy 1-płytowy typu / szt Grzejnik stalowy 2-płytowy typu / szt Grzejnik stalowy 2-płytowy typu / szt Grzejnik stalowy 2-płytowy typu / szt Grzejnik stalowy 2-płytowy typu / szt Grzejnik stalowy 2-płytowy typu / szt Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 29. Klej Thermaflex 474 A/C dm3 4, Korki mosiężne do rur, nr kat.3290, Fi 1/2" szt 0, Kształtka kielichowa, miedziana Fi 15 mm szt 7, Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi G1/2"x15 mm szt 2, Kurek manometrowy gwintowany mosiężny 1,0 MPa n.k mm szt Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90 Fi 50 mm szt 1, Manometry tarczowy Fi 100 mm ciśnień 0-0,4MPa szt Otulina poliuretanowa, grubość 30 mm, Dn 15mm m 42, Otulina poliuretanowa, grubość 30 mm, Dn 20mm m 42,9 38. Otulina poliuretanowa, grubość 30 mm, Dn 25mm m 40, Otulina poliuretanowa, grubość 30 mm, Dn 32mm m 31, Otulina poliuretanowa, grubość 30 mm, Dn 40mm m 7, Otulina poliuretanowa, grubość 30 mm, Dn 50mm m 8, Piasek do betonów zwykłych m3 0, Piasek do zapraw m3 0, Pompa elektroniczna np. typu 32 POe 60 C MEGA lub o parametrach nie goszych niż w dokumentacji projektowej szt Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych, ogólnego stosowania dm3 0, Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3 (Dn 50) m Rura ze stali węglowej dla instalacji grzewczej DN 15x1,2mm m 233,942 Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 7

8 Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 48. Rura ze stali węglowej dla instalacji grzewczej DN 18x1,2mm m 60, Rura ze stali węglowej dla instalacji grzewczej DN 22x1,5mm m 38, Rura ze stali węglowej dla instalacji grzewczej DN 28x1,5mm m 3, Rura ze stali węglowej dla instalacji grzewczej DN 35x1,5mm m 25, Rura ze stali węglowej dla instalacji grzewczej DN 42x1,5mm m 7, Rurki syfonowe do manometru szt Taśma Thermatape A/C 3x50 mm m 22, Termometr przemysłowy zwykły w oprawie prosty szt Uchwyty do grzejników c.o szt Uchwyty do rur Fi 50 mm szt 2, Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 270, Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0, Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 61. Woda z rurociągów m3 0, Wsporniki do grzejników c.o szt Zawieszenia do grzejników płytowych kpl Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi 15 mm szt 0, Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi 15 mm szt 0, Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny gwintowany Danfoss RTD-N, prosty, Fi szt Zawór grzejnikowy, mosiężny, prosty Fi G1/2" szt Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA mm szt Zawór spustowy ze złączką na węża Dn 15 mm szt Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 15 mm szt Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 25 mm szt Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 32 mm szt Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 50 mm szt Złączka grzejnikowa mosiężna szt Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, Fi 15 mm szt Złączka zaciskowa gwintowana mosiężna, do rur miedzianych, Fi 15 mm szt Złączki / kształtki ze stali węglowej zaciskowe systemowe Dn15mm szt 154, Złączki / kształtki ze stali węglowej zaciskowe systemowe Dn18mm szt 44, Złączki / kształtki ze stali węglowej zaciskowe systemowe Dn22mm szt 24, Złączki / kształtki ze stali węglowej zaciskowe systemowe Dn28mm szt 1, Złączki / kształtki ze stali węglowej zaciskowe systemowe Dn35mm szt 11, Złączki / kształtki ze stali węglowej zaciskowe systemowe Dn42mm szt 3, Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,16 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,01 2. Ciągnik kołowy kw KM (1) m-g 0, Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 0, Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0, Środek transportowy (1) m-g 0, Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 1,01 7. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 1,1 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 4,10047 Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 8

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Rurociągi, grzejniki i uzbrojenie 1.1 KNRW 215/403/1 Dn 15 mm 129 m 1.2 KNRW 215/403/2 Dn 20 mm 80 m 1.3 KNRW 215/403/3 Dn 25

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis Kosztorys ofertowy Budowa: Hala Obiekt: inst.c.o. I I etap Zamawiający: Gmina Węgierska Górka Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys nie uwzględnia podatku VAT Opis strona

Bardziej szczegółowo

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ELEMENT 1.1 KNR 402/515/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego do wymiany zaworów i płukania, ponowny montaż 44 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY Przedmiar robót Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA C.O. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont instalacji c.o. 1 KNRW 215/128/2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowego infrastruktury społecznej - przedszkola, sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY Przedmiar robót Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA C.O. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont instalacji c.o. 1.1 KNRW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym Przedmiar robót Budowa: Budynek mieszkalno - usługowy Obiekt lub rodzaj robót: Instalacja centralnego ogrzewania Lokalizacja: Nowy Sącz - Rynek 3 Inwestor: Urząd Miasta Nowego Sącza Data opracowania: 2018-04-25

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 1 Kosztorys inwestorski 1 Roboty demontażowe 1.1 KNR 402/401/1 Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego wodnego, KZ-3 Strebel 1 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II (R= 0,500)

Bardziej szczegółowo

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Ilość całkowita WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 000 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 9,00 00099 Benzyna do ekstrakcji dm3,0093 3 80099

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o.

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o. Przedmiar Obiekt: Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Szpitalna 60 16-100 Suwałki Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektów EURO-INSTAL mgr inż Leszek Kwiecień Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Obiekt: Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Zamawiający: Gmina Czarna Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Przedmiar Data: 2011-06-07 Budowa: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Zamawiający: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Instalacja centralnego ogrzewania. Kody CPV: 45331100-7 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie Obiekt: Zamawiający: Szpital Wojewódzki 87-800 ul Wieniecka 49 Jednostka

Bardziej szczegółowo

0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar

0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar 0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 1452) strona nr: 1 Przedmiar Kosztorys nr 2289.CO/01/08. Przebudowa wymiennikowni ciepła na świetlicę osiedlową w Brzeszczach,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski inwestorski Data: 2008-09-29 Budowa: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ŁOWISKU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. Zamawiający: URZĄD GMINY KAMIEŃ opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku strona nr: 1 Przedmiar robót Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku Data: 2009-04-20 Budowa: Roboty instalacyjne Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy

Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy WYMIANA INSTALACJI CO W BUDYNKU SZPITALA im. dr med. JÓZEFA BIABIŃSKIEGO, 91-229 ŁÓDŹ, ul. ALEKSANDROWSKA 159, OBIEKT NR 3 - PAWILON IV Data: 2013-11-22 Budowa: 91-229

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ Kosztorys ofertowy WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PUCK WEJHEROWSKA 14A i B strona nr: 2 Kosztorys Jm Norma Ilość Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... ...

Przedmiar. Sprawdzający:... ... Przedmiar Data: 2013-04-10 Budowa: Instalacja wewnętrzna c.o. Obiekt: Hala Widowoskowo-Sportowa Skawina ul. Konstytucji 3-go Maja 11 Zamawiający: Centrum Kultury i Sportu 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Technologia Węzła Ciepła dla budynku Administracji i Poradni ODTA - Chorzów, ul.zjednoczenia 10.

Przedmiar robót. Technologia Węzła Ciepła dla budynku Administracji i Poradni ODTA - Chorzów, ul.zjednoczenia 10. Przedmiar robót Technologia Węzła Ciepła dla budynku Administracji i Poradni ODTA - Chorzów, ul.zjednoczenia 10. Data: 2013-09-24 Budowa: roboty instalacji c.o. Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458.

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458. Obiekt 1. Centralne Ogrzewania Opis: Obmiar = 0.000 Element 1. 1. c.o. - roboty demontazowe Opis: Obmiar = 0.000 1. 1. 1. KNR 04-02-0506-0100 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 INSTALACJA GAZOWA

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 INSTALACJA GAZOWA Przedmiar Robót 1 INSTALACJA GAZOWA 1.001 KNRW 215/304/6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm 2,4 m 1.002 KNR 401/1212/28 gazowe, średnica 50 mm,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU Data: 2011-06-06 Budowa: REMONT INSTALACJI C.O. - POZIOMY bez sali gimnastycznej (piony 3.1-3.7) i częśći

Bardziej szczegółowo

Technologia kotłowni. Kosztorys opracowali: inż. Grzegorz Szafarski,...

Technologia kotłowni. Kosztorys opracowali: inż. Grzegorz Szafarski,... P R Z E D M I A R R O B Ó T Technologia kotłowni Data: 2007-02-12 Budowa: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZEDERMANIE Kody CPV: 45331110-0 Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA Zamawiający: URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ZADANIE II

PRZEDMIAR - ZADANIE II ZP/ATI/WBiA/09/2009 Załącznik nr 9B PRZEDMIAR - ZADANIE II NAZWA INWESTYCJI : Roboty towarzyszące ADRES INWESTYCJI : WBiA, Szczecin, ul. śołnierska 50 INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o.

Wymiana instalacji c.o. Branża: Sanitarna Rodzaj: Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Wymiana instalacji c.o. KOSZTORYS NR: 79/09 OŚRODEK KULTURY "ANDALUZJA" - PROJEKT MODERNIZACJI Wymiana instalacji c.o. ul. Oświęcimska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/10 Budynek Dydaktyczny Wydzialu Ogrodniczego UR al. 29-listopada 54 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar robót Strona 1/10 Budynek Dydaktyczny Wydzialu Ogrodniczego UR al. 29-listopada 54 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Strona 1/10 1 KNR-W 0418/01 2 KNR-W 3 KNR-W 4 KNR-W 5 KNR-W 6 KNR-W 7 KNR-W 8 KNR-W 9 KNR-W 10 KNR-W 11 KNR-W 1 Instalacje grzewcze c.o. Grzejniki stalowe jednopłytowe H=45 cm L=0,4 m podłączenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót ogrzewania Budowa: 35-200 Sucha Beskidzka dz.nr.10180/16 ul.szpitalna 22 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Kuchni - Pralni Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 34-200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16 Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Data opracowania przedmiaru robót: 2014-06-16 Nazwa obiektu lub robót: instalacja gazowa Data opracowania: 2014-06-16 strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Kod pozycji Opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Projekt wykonawczy dostosowania cieplnego i hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 322 w Skołyszynie

Bardziej szczegółowo

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25-

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25- Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 1 Element ROBOTY DEMONTAśOWE INSTALACJI C.O. 1 KNR 401/330/2 Wykucie wnęk

Bardziej szczegółowo

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys Budowa: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK BIUROWY Lokalizacja: NOWY TARG AL. TYSIĄCLECIA 33 Inwestor: IZBA CELNA W KRAKOWIE AL. KRASIŃSKIEGO 11 B 31-111

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA Obiekt lub rodzaj robót: Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych: zasilenie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja wody. Kody CPV: 45251130-1 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego OSrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8B Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakałdczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakałdczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakałdczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45331100-7, -, Instalowanie, centralnego, ogrzewania, 45232140-5, -, Lokalne,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12-3 do SIWZ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych Przedmiar Data: 2008-09-29 Budowa: Modernizacja /wymiana/ instalacji co - częściowa -budynek "B" Jednostka opracowująca kosztorys: K Błeszynski Sprawdzający: Zamawiający: Wykonawca: strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe instalacji wodnej w budynku. Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Obiekt: ul. Kamienna 13

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

1108 Oświęcim, Hala Lodowa -p.poż. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar robót

1108 Oświęcim, Hala Lodowa -p.poż. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar robót 1108 Oświęcim, Hala Lodowa -p.poż. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1452) strona nr: 1 Przedmiar robót Nr 2396.IS.PR-01 Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu Hali Lodowej w Oświęcimiu przy ul. Chemików

Bardziej szczegółowo

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks Data: 2007-10-16 Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 80-806

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej

Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej Obiekt: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA INSTALACJA C.O. I WODY W MIESZKANI ACH ADRES INWESTYCJI : GOLA 59 INWESTOR : GMINA GOSTYŃ ADRES INWESTORA : 63-800 GOSTYŃ UL. RYNEK 2 BRANŻA : Sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników Przedmiar robót Data: 2013-05-27 Budowa: Zadanie inwestycyjne Dzielnicy VI Bronowice Obiekt/Rodzaj robót: Przedszkole Nr 137 w Krakowie/ Roboty instalacyjne. Lokalizacja: Kraków 30-147, ul. Na Błonie 15c

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kołobrzeg maj 2015

PRZEDMIAR ROBÓT. Kołobrzeg maj 2015 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Budowa 78-100 Kołobrzeg ul. ppor. J. Śliwińskiego 1 Inwestor Zespół Szkół nr 2 Kołobrzeg maj 2015 "Rekomendacja Jakości"dla

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia na węzełcieplny dla części mieszkalnej budynku przy ul.3 Maja 11 w Sosnowcu.

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia na węzełcieplny dla części mieszkalnej budynku przy ul.3 Maja 11 w Sosnowcu. P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacja centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia na węzełcieplny dla części mieszkalnej budynku przy ul.3 Maja 11 w Sosnowcu. Data: 2018-09-07 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej Przedmiar robót Budowa: Instalcja grzewcza i wentylacja mechaniczna w SZ nr 5 w Obiekt: Budynek Szkoły Podstawoiwej nr 5 Kwota kosztorysu netto: 20 291,41 zł VAT: 4 464,11 zł Kwota kosztorysu brutto: 24

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/08/2012

Przedmiar robót 1/08/2012 Przedmiar robót 1/08/2012 Roboty remontowe instalacji sanitarnych Obiekt Remont instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie Kod CPV 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sanitarne. Podstawa opracowania: KNR 4-02, KNR 2-15U, KNR 2-15, KNR 4-01, KNR 21-5U, KNR 00-34, KNR 7-12.

Przedmiar Robót. Sanitarne. Podstawa opracowania: KNR 4-02, KNR 2-15U, KNR 2-15, KNR 4-01, KNR 21-5U, KNR 00-34, KNR 7-12. Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI Instalacja centralnego ogrzewania Budynek Urzędu Miejskiego przy ulicy Mickiewicza 28/30 ADRES INWESTYCJI ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz INWESTOR Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYMIANA INSTALACJI W POZIOMIE PIWNIC. Budowa: Obiekt: BUDYNEK WIERODZINNY Zamawiający: Współnota Mieszkaniowa Abrahama 13

Kosztorys ofertowy WYMIANA INSTALACJI W POZIOMIE PIWNIC. Budowa: Obiekt: BUDYNEK WIERODZINNY Zamawiający: Współnota Mieszkaniowa Abrahama 13 WYMIANA INSTALACJI W POZIOMIE PIWNIC Kosztorys ofertowy Budowa: Obiekt: BUDYNEK WIERODZINNY Zamawiający: Współnota Mieszkaniowa Abrahama 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor WyLATOWO ZOSIP Kosztorys Strona 2/5 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 KNR 2-20w 0502/03 Montaż rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak Przedmiar robót Obiekt INTERNAT ZESPOŁU SZKOŁ SPOśYWCZYCH W RZESZOWIE - USPRAWNIENIE PRACY INSTALACJI C.O. Budowa RZESZÓW, UL. WARSZAWSKA 20 Inwestor GMINA MIASTO RZESZÓW Sporządził mgr inŝ. Dorota Wolak

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr inż.danuta Nowak-Łuksza,...

Przedmiar robót mgr inż.danuta Nowak-Łuksza,... Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Kraków ul. Helclów 2 Nazwy i kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania Przedmiar robót Budowa: Ul. Gołębia 20 31-007 Kraków Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe, branża sanitarna Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Obiekt: ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 1,4400

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 1,4400 Data utworzenia: 2009-05-05 Instalacja co Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY i MIASTA w Miechowie

Przedmiar robót. REMONT KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY i MIASTA w Miechowie Przedmiar robót REMONT KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY i MIASTA w Miechowie Data: 2012-08-29 Budowa: CZĘŚĆ INSTALACYJNA Kody CPV: 45331110-0 Instalowanie kotłów Obiekt: Istniejąca kotłownia na

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - OFERTOWY

KOSZTORYS - OFERTOWY KOSZTORYS - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : instalacja WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA W BUDYNKU SAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWIE WLKP ADRES INWESTYCJI : 63-400 OSTRÓW WLKP AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ...

Przedmiar robót mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Instalacje wewnętrzna c.o. w budynku Sespołu szkól im. E. Godlewskiego - remont instalacji i wymiana grzejników Nazwa obiektu lub robót: oboty instalacyjne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i rozbudowa kotłowni

Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i rozbudowa kotłowni P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i rozbudowa kotłowni Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ2 Data: 2009-03-05 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 8 22-400 Zamość Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul Peowiaków 8 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

TECHN.ZDZISŁAW KLEBER

TECHN.ZDZISŁAW KLEBER TECHN.ZDZISŁAW KLEBER NAZWA INWESTYCJI : Bud. kuchni i stołówki z łącznikiem ADRES INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI INWESTOR : GMINA ŁASK 98-100

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofetowy 2 Instalacje co + inst.gazów medycznych

Kosztorys ofetowy 2 Instalacje co + inst.gazów medycznych Kosztorys ofetowy 2 Instalacje co + inst.gazów medycznych Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania Budowa Modernizacja Bloku Porodowego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁA WENTYLACYJNEGO ORAZ SIECI CIEPLNYCH ROZBUDOWY BLOKÓW OPERACYJNYCH

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁA WENTYLACYJNEGO ORAZ SIECI CIEPLNYCH ROZBUDOWY BLOKÓW OPERACYJNYCH P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁA WENTYLACYJNEGO ORAZ SIECI CIEPLNYCH ROZBUDOWY BLOKÓW OPERACYJNYCH Data: 2007-09-23 Budowa: OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 DemontaŜ starej instalacji

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 DemontaŜ starej instalacji Zbiór: Krupski Młyn 2 - Instalacja co remont Zuzia (C) DataComp 1994-2000 strona nr 1 Przedmiar Robót 1 DemontaŜ starej instalacji 1.001 KNNR 8/410/1 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA C.O. - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiennikownia c.o.i c.w.u.

Przedmiar robót. Wymiennikownia c.o.i c.w.u. Przedmiar robót Budowa: Budowa przyłacza ciepłowniczego wraz z instalacja grzewczą zasilajacą budynek 1 Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kromera w Gorlicach Obiekt lub rodzaj robót: Budynek 1 Liceum

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Przedmiar Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. INSTALACJA C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM SŁUPSK, ul. Piekiełko 13/14

PRZEDMIAR ROBÓT. INSTALACJA C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM SŁUPSK, ul. Piekiełko 13/14 2013-07-30 PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM SŁUPSK, ul. Piekiełko 13/14 Podstawa opracowania: KNNR 4, KNR 00-34, KNNR 8, KNR 4-01I, KNR 4-01, KNKRB 02, KNR 7-12, KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Roman Domański, Kosztorysant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Roman Domański, Kosztorysant... Sprawdzający: Przedmiar robót Rozbudowa z przebudową części parteru dla potrzeb zespołu pomieszczeń izolacyjnych dla chorych wysokozakaźnych - Instalacja Gazów Medycznych. Data: 2016-01-23 Budowa: roboty instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Wymiana pionu i poziomu instalacji gazowej w budynku przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie

Kosztorys inwestorski. Wymiana pionu i poziomu instalacji gazowej w budynku przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny wielorodzinny Lokalizacja: ul. Szujskiego 31A w Tarnowie Inwestor: Spóldzielnia Mieszkaniowa "Jaskółka" w Tarnowie ul. Hodowlana 7, 33-100

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów Przedmiar Data: 2009-03-08 Budowa: Wydział Ogrodniczy UR Zamawiający: UR im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar 1 UR Laboratorium Diagnostki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Salą Gimnastyczną - Modernizacja systemu grzewczego - wymiana całej instalacji CO ADRES INWESTYCJI : Wola Droszewska Nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI Kosztorys ofertowy Data: 2011-04-11 Budowa: ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. PEOWIAKÓW 14

Bardziej szczegółowo

Szkoła inst.wew_2 Zuzia (C) DataComp (lic. 333) strona nr: 1. Przedmiar robót

Szkoła inst.wew_2 Zuzia (C) DataComp (lic. 333) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 INSTALACJA C.O. 1 KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 10-15 mm 900 m 2 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny - TBS Trzebinia - instalacja gazu

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny - TBS Trzebinia - instalacja gazu Przedmiar robót Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi tj. wod-kan, c.o.,c.w.u. gazu, instalacjami elektrycznymi oraz infrastrukturą techniczną tj. przyłączami wod-kan i kanalizacji

Bardziej szczegółowo

<<adres firmy opracowującej kosztorys>> SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 10,06,2016

<<adres firmy opracowującej kosztorys>> SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 10,06,2016 Termomodernizacja Budynku Szkoły w Białej Piskiej NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Budynku Szkoły w Białej Piskiej ADRES INWESTYCJI : ul. Kajki 1 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Kosztoreys - NAKŁADCZY

Kosztoreys - NAKŁADCZY Kosztoreys - NAKŁADCZY Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Obłęże gm.kępice Gmina Kępice Biuro Obsługi Inwestora "ABOL: w Bytowie Sporządził Zygmunt Borkowski Bytów sierpień 2010 "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI

Przedmiar robót WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI Page 1 of 7 Przedmiar robót Obiekt WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO- Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Narzuty kosztorysu Narzuty wspólne działów Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Narzuty kosztorysu Narzuty wspólne działów Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja c.o. w budynku Hali sportowej wraz z zaplecze. ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju INWESTOR : Zespół Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Adres obiektu budowlanego: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu Kompleks Wojskowy 2857

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI Budowa: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 22-400 ZAMOŚĆ UL. KAMIENNA 11 Obiekt: LOKALÓWKI WYKONANE Z MIEDZI Zamawiający:

Bardziej szczegółowo