Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Instalacje sanitarne"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, Szczecin Biuro kosztorysowe SDRB Sp. z o.o., ul.janickiego 33, Szczecin Sporządził mgr inż. Łukasz Bawarski Drawsko Pomorskie marzec 2015 r. "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Załącznik Strona 2/11 Zakres robót obejmuje remont: 1) instalacji hydrantowej wodociągowej przeciwpożarowej. - demontaż starych rurociągów. - demontaż starych szafek hydrantowych wraz z zaworami hydrantowymi. - montaż nowych rurociągów z rur stalowych ocynkowanych. - montaż nowych szafek hydrantowych z zaworami hydrantowymi i wężem. - podłączenie instalacji do istniejącego przyłącza wodociągowego w pomieszczeniu węzła cieplnego. - montaż zestawu hydroforowego. 2) pomieszczenia technicznego z rozdzielaczami centralnego ogrzewania. - demontaż starych rurociągów. - demontaż starej armatury. - montaż rozdzielacza na budynek z materiałów z demontażu. - montaż nowego odcinka rurociągów doprawadzających czynnik grzewczy. 3) instalacji centralnego ogrzewnia. - demontaż starych rurociągów. - demontaż grzejników żeliwnych. - montaż nowych rurociągów wraz z izolacją. - montaż zaworów podpionowych. - montaż grzejników panelowych wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi.

3 Tabela przedmiaru robót Strona 3/11 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR-W /07 4 KNR-W /06 5 KNR KNR KNR-W /08 8 KNR-W /08 9 KNR-W /07 10 KNR-W KNR 7-12w 0105/04 12 KNR-W /05 13 KNR-W /06 14 KNR-W /03 15 KNR KNR /04 17 KNR-W /03 18 KNR-W /08 19 KNR-W /01 20 KNR-W /01 21 KNR-W /02 1. INSTALACJA HYDRANTOWA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA Roboty demontażowe. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 1.2. Poziomy. Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stalową d=65mm Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stalową d=50mm Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w. ANALOGIA:Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 100mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 65mm - zawór zwrotny antyskażeniowy Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm - rury ochronne Odtłuszczanie rurociągów - rury ochronne Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm - rury ochronne 1.3. Piony. Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stalową d=50mm Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stalową d=25mm Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25mm Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 25mm Szafka hydrantowa naścienna 1.4. Roboty instalacyjne pozostałe. Płukanie instalacji wodociągowej w niemieszkalnych m 120,000 m 43,400 m 53,000 m 43,400 m 53,000 m 1,900 m 1,800 szt 1,000 m2 1,049 m2 1,049 m2 1,049 m 28,000 m 14,400 m 28,000 m 14,400 m 4,000 m 138,800

4 Tabela przedmiaru robót Strona 4/11 22 KNR-W /04 23 KNR-W /02 24 KNR-W /02 25 KNR-W /01 26 KNR-W /01 27 Kalkulacja indywidualna 28 KNR /09 29 KNR /07 30 KNR /06 31 KNR /06 32 KNR /05 33 KNR-W /09 34 KNR-W /10 35 KNR-W /04 36 KNR-W /01 37 KNR-W /07 38 KNR-W /01 39 KNR-W /06 40 KNR-W /03 41 KNR-W /04 42 KNR /13 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w niemieszkalnych 1.5. Roboty budowlane. Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm - przekucia przez ściany Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 i głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach 1.6. Instalacja wodociągowa do umywalki. Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm3 - ANALOGIA.Elektryczne podgrzewaczy c.w.u. o mocy 3,5kW - np.eps2 Twister 1.7. Zestaw hydroforowy. Dostawa i montaż zestawu hydroforowego ZHA OT40 lub równoważnego 2. POMIESZCZENIE TECHNICZNE Z ROZDZIELACZAMI Roboty demontażowe. Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy mm łączonego przez spawanie Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 100mm łączonego przez spawanie Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 65-80mm łączonego przez spawanie Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego średnicy 100mm o połączeniu kołnierzowym Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego średnicy 65-80mm o połączeniu kołnierzowym 2.2. Roboty instalacyjne. Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 100,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej 133,0mm i grubości ścianki 4,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w (DN125) Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm - ponowny montaż bez materiału Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - ANALOGIA.Zawór spustowy o średnicy nominalnej 15mm Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe z rurami przyłącznymi o średnicy 100mm - ANALOGIA.Filtroodmulnik magnetyczny kołnierzowy o średnicy nominalnej 100mm Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej mm otulinami Thermaflex FRZ na rozdzielacz d=100mm m 138,800 szt 16,000 szt 16,000 m 11,200 kpl 1,000 kpl 1,000 m 15,000 m 17,000 m 26,000 szt 6,000 szt 4,000 m 16,000 m 15,000 m 15,000 m 2,000 szt 4,000 szt 2,000 szt 1,000 szt 2,000 szt 2,000 m 10,000

5 Tabela przedmiaru robót Strona 5/11 43 KNR /13 44 KNR-W KNR 7-12w 0105/04 46 KNR-W /05 47 KNR-W /11 48 KNR-W KNR 7-12w 0105/04 50 KNR-W /05 51 KNR-W /01 52 KNR-W /01 53 KNR /02 54 KNR /03 55 KNR /04 56 KNR /05 57 KNR /04 58 KNR /03 59 KNR /01 60 KNR /01 61 KNR-W /07 62 KNR-W /06 63 KNR-W /05 64 KNR-W /04 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej mm otulinami Thermaflex FRZ na rozdzielacz d=125mm Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm Odtłuszczanie rurociągów Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej 159,0mm i grubości ścianki 4,5mm o połączeniach spawanych, na ścianach w - rura ochronna Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm Odtłuszczanie rurociągów Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm 2.3. Roboty instalacyjne pozostałe. Uruchomienie węzłów wodnych C.O Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8m2 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Roboty demontażowe. Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 32mm łączonego przez spawanie Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50mm łączonego przez spawanie Demontaż zaworu przelotowego średnicy 25-32mm o połączeniu gwintowanym Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m Poziomy. Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w m 15,000 m2 10,917 m2 10,917 m2 10,917 m 1,600 m2 0,754 m2 0,754 m2 0,754 kpl 1,000 węzeł 1,000 m 264,000 m 153,000 m 65,000 m 115,000 szt 22,000 szt 22,000 szt 130,000 kpl 93,000 m 38,200 m 33,600 m 26,800 m 24,400

6 Tabela przedmiaru robót Strona 6/11 65 KNR-W /03 66 KNR 2-15u /05 67 KNR 2-15u /04 68 KNR 2-15u /03 69 KNR 2-15u /02 70 KNR /12 71 KNR /12 72 KNR /11 73 KNR /11 74 KNR /11 75 KNR /12 76 KNR /12 77 KNR /11 78 KNR /11 79 KNR-W /08 80 KNR-W /08 81 KNR-W /07 82 KNR-W KNR 7-12w 0105/04 84 KNR-W /05 85 KNR-W /06 86 KNR-W /05 87 KNR-W /03 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 50mm Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 40mm Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 32mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stal d=65mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stal d=50mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stal d=40mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stal d=32mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stal d=25mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę PP d=63mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę PP d=50mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę PP d=40mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę PP d=32mm Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w. ANALOGIA:Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 100mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm - rury ochronne Odtłuszczanie rurociągów - rury ochronne Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm - rury ochronne 3.3. Piony. Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm - ANALOGIA.Zawory podpionowe ASV-BD o średnicy 25mm m 15,800 m 42,400 m 34,000 m 20,200 m 21,200 m 38,200 m 33,600 m 26,800 m 24,400 m 15,800 m 42,400 m 34,000 m 20,200 m 21,200 m 4,000 m 13,000 m 2,000 m2 4,492 m2 4,920 m2 4,920 m 153,000 m 264,000

7 Tabela przedmiaru robót Strona 7/11 88 KNR-W /03 89 KNR-W /07 90 KNR-W /01 91 KNR-W /04 92 KNR-W /01 93 KNR-W /01 94 KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W /11 Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm - ANALOGIA.Zawory podpionowe ASV-P o średnicy 25mm Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm 3.4. Grzejniki z armaturą odcinającą. Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - ANALOGIA.Zawory termostatyczne z nastawą wstępną o średnicy nominalnej 15mm z głowicą termostatyczną Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - ANALOGIA.Zawory grzejnikowe powrotne o średnicy nominalnej 15mm Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-400x1600 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-500x600 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-500x800 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-500x1000 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-500x1100 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-500x1200 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-600x600 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-600x800 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-600x1000 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-450x2000 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 3000mm - 33K-450x2300 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-500x1000 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-500x1200 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-500x1600 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-550x1000 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-550x1200 szt 18,000 szt 18,000 szt 18,000 szt 18,000 m 309,600 szt 86,000 szt 86,000 szt 6,000 szt 3,000 szt 13,000 szt 4,000 szt 3,000 szt 1,000 szt 3,000 szt 1,000 szt 6,000 szt 1,000 szt 6,000 szt 4,000 szt 3,000 szt 14,000 szt 6,000

8 Tabela przedmiaru robót Strona 8/ KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR / KNR-W / KNR-W /02 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-600x Roboty instalacyjne pozostałe. Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w niemieszkalnych Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w niemieszkalnych Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 3.6. Roboty budowlane. Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm - przekucia przez ściany Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 i głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach szt 4,000 m 138,800 m 726,600 urządzeń grzejnych 86,000 m2 10,000 szt 34,000 szt 34,000

9 Zestawienie robocizny Strona 9/11 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Robocizna razem r-g 1.978,515 Razem 1.978,515

10 Zestawienie materiałów Strona 10/11 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Benzyn dm3 2,099 2 Benzyna do lakierów dm3 0,123 3 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 300,000 4 Elektryczne podgrzewaczy c.w.u. o mocy 3,5kW - np.eps2 Twister kpl 1,000 5 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1,852 6 Filtroodmulnik magnetyczny kołnierzowy o średnicy nominalnej 100mm szt 1,000 7 Grzejniki stalowe 22K-500x1000 szt 4,000 8 Grzejniki stalowe 22K-500x1100 szt 3,000 9 Grzejniki stalowe 22K-500x1200 szt 1, Grzejniki stalowe 22K-500x600 szt 9, Grzejniki stalowe 22K-500x800 szt 13, Grzejniki stalowe 22K-600x1000 szt 6, Grzejniki stalowe 22K-600x600 szt 3, Grzejniki stalowe 22K-600x800 szt 1, Grzejniki stalowe 33K-450x2000 szt 1, Grzejniki stalowe 33K-450x2300 szt 6, Grzejniki stalowe 33K-500x1000 szt 4, Grzejniki stalowe 33K-500x1200 szt 3, Grzejniki stalowe 33K-500x1600 szt 14, Grzejniki stalowe 33K-550x1000 szt 6, Grzejniki stalowe 33K-550x Grzejniki stalowe 33K-600x1200 szt 4, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1, Klej Thermaflex 474 dm3 7, Klipsy montażowe Thermaclips szt 2.224, Kształtki miedziane 18mm szt 238, Kształtki miedziane 22mm szt 174, Kształtki miedziane 28mm szt 93, Kształtki z polipropylenu PP d=32mm szt 10, Kształtki z polipropylenu PP d=40mm szt 9, Kształtki z polipropylenu PP d=50mm szt 13, Kształtki z polipropylenu PP d=63mm szt 16, Kurki manometrowe gwintowane szt 2, Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm szt 6, Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 25mm szt 40, Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 32mm szt 6, Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 50mm szt 38, Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 65mm szt 16, Łuki stalowe gładkie czarne 40mm szt 4, Łuki stalowe gładkie czarne 50mm szt 5, Łuki stalowe gładkie czarne 65mm szt 5, Łuki stalowe gładkie czarne 100mm szt 2, Łuki stalowe gładkie czarne 125mm szt 1, Manometry ciśnieniowe szt 2, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 9mm na stal d=25mm m 15, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 9mm na stal d=50mm m 93, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 9mm na stal d=65mm m 49, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na PP d=32mm m 23, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na PP d=40mm m 22, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na PP d=50mm m 39, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na PP d=63mm m 48, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=100mm m 11, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=125mm m 17, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=25mm m 17, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=32mm m 26, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=40mm m 29, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=50mm m 38, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=65mm m 43, Piasek do betonów zwykłych m3 0, Rurki syfonowe szt 2, Rury miedziane 18mm m 321, Rury miedziane 22mm m 274, Rury miedziane 28mm m 157, Rury stalowe S przewodowe gwintowane czarne 100mm m 6, Rury stalowe S przewodowe gwintowane czarne 80mm m 19, Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane 25mm m 14,832

11 Zestawienie materiałów Strona 11/11 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 67 Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane 50mm m 82, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 25mm m 16, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 32mm m 25, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 40mm m 26, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 50mm m 33, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 65mm m 37, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 100mm m 15, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 125mm m 13, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 159,0/4,5mm m 1, Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne 65mm m 2, Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 15mm m 11, Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 32mm m 15, Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 65mm m 44, Rury z polipropylenu z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym 32mm m 22, Rury z polipropylenu z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym 40mm m 21, Rury z polipropylenu z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym 50mm m 36, Rury z polipropylenu z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym 63mm m 45, Szafki hydrantowe naścienne 85 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 65, Termometry szt 2, Uchwyty do rur d=125mm szt 4, Uchwyty do rur d=32mm szt 7, Uchwyty do rur PP d=32mm szt 23, Uchwyty do rur PP d=40mm szt 20, Uchwyty do rur PP d=50mm szt 30, Uchwyty do rur PP d=63mm szt 25, Uchwyty do rur stal d=100mm szt 4, Uchwyty do rur stal d=15mm szt 7, Uchwyty do rur stal d=25mm szt 6, Uchwyty do rur stal d=32mm szt 9, Uchwyty do rur stal d=40mm szt 9, Uchwyty do rur stal d=50mm szt 12, Uchwyty do rur stal d=65mm szt 13, Uchwyty do rur stal DN25 szt 15, Uchwyty do rur stal DN50 szt 34, Uchwyty do rur stal DN65 szt 18, Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych 18mm szt 229, Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych 22mm szt 147, Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych 28mm szt 70, Zawory grzejnikowe powrotne d=15mm szt 86, Zawory hydrantowe mosiężne 25mm z wężem półsztywnym długości 30m (cena uwzględniona w cenie szafki hydrantowej) 108 Zawory odpowietrzające automatyczne 15mm szt 22, Zawory podpionowe ASV-BD o średnicy 25mm szt 18, Zawory podpionowe ASV-P o średnicy 25mm szt 18, Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 18, Zawory spustowe d=15mm szt 2, Zawory termostatyczne z nastawą wstępną d=15mm oraz z głowicą termostatyczną szt 86, Zawór zwrotny antyskażeniowy d=65mm szt 1, Zestaw hydroforowy ZHA OT40 lub równoważny szt 1, Złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne 15mm szt 22, Żwir do betonów wielofrakcyjny m3 0,800 Razem Materiały pomocnicze Razem

PRZEDMIAR ROBÓT. Kołobrzeg maj 2015

PRZEDMIAR ROBÓT. Kołobrzeg maj 2015 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Budowa 78-100 Kołobrzeg ul. ppor. J. Śliwińskiego 1 Inwestor Zespół Szkół nr 2 Kołobrzeg maj 2015 "Rekomendacja Jakości"dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/08/2012

Przedmiar robót 1/08/2012 Przedmiar robót 1/08/2012 Roboty remontowe instalacji sanitarnych Obiekt Remont instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie Kod CPV 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis Kosztorys ofertowy Budowa: Hala Obiekt: inst.c.o. I I etap Zamawiający: Gmina Węgierska Górka Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys nie uwzględnia podatku VAT Opis strona

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - OFERTOWY

KOSZTORYS - OFERTOWY KOSZTORYS - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : instalacja WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA W BUDYNKU SAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWIE WLKP ADRES INWESTYCJI : 63-400 OSTRÓW WLKP AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Rurociągi, grzejniki i uzbrojenie 1.1 KNRW 215/403/1 Dn 15 mm 129 m 1.2 KNRW 215/403/2 Dn 20 mm 80 m 1.3 KNRW 215/403/3 Dn 25

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowego infrastruktury społecznej - przedszkola, sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Przedmiar Data: 2011-06-07 Budowa: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Zamawiający: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Projekt wykonawczy dostosowania cieplnego i hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 322 w Skołyszynie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12-3 do SIWZ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o.

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o. Przedmiar Obiekt: Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Szpitalna 60 16-100 Suwałki Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektów EURO-INSTAL mgr inż Leszek Kwiecień Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak Przedmiar robót Obiekt INTERNAT ZESPOŁU SZKOŁ SPOśYWCZYCH W RZESZOWIE - USPRAWNIENIE PRACY INSTALACJI C.O. Budowa RZESZÓW, UL. WARSZAWSKA 20 Inwestor GMINA MIASTO RZESZÓW Sporządził mgr inŝ. Dorota Wolak

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofetowy 2 Instalacje co + inst.gazów medycznych

Kosztorys ofetowy 2 Instalacje co + inst.gazów medycznych Kosztorys ofetowy 2 Instalacje co + inst.gazów medycznych Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania Budowa Modernizacja Bloku Porodowego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 1,4400

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 1,4400 Data utworzenia: 2009-05-05 Instalacja co Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25-

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25- Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 1 Element ROBOTY DEMONTAśOWE INSTALACJI C.O. 1 KNR 401/330/2 Wykucie wnęk

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o.

Wymiana instalacji c.o. Branża: Sanitarna Rodzaj: Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Wymiana instalacji c.o. KOSZTORYS NR: 79/09 OŚRODEK KULTURY "ANDALUZJA" - PROJEKT MODERNIZACJI Wymiana instalacji c.o. ul. Oświęcimska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BLOK XIX - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEWODTY GŁÓWNE W PIWNICACH ADRES INWESTYCJI : Blok XIX ul. śeromskiego 8,10,12,14,16,18 ; 22-400 ZAMOŚĆ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/14

Przedmiar Strona 1/14 Przedmiar Strona 1/14 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Instalacja wod-kan 1 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ZADANIE II

PRZEDMIAR - ZADANIE II ZP/ATI/WBiA/09/2009 Załącznik nr 9B PRZEDMIAR - ZADANIE II NAZWA INWESTYCJI : Roboty towarzyszące ADRES INWESTYCJI : WBiA, Szczecin, ul. śołnierska 50 INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. czerwiec 2015

Przedmiar robót. czerwiec 2015 Przedmiar robót Obiekt Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego na zapleczu sali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Maszewie Dużym Kod CPV 45321000-3, 45331100-7 Budowa Zespół

Bardziej szczegółowo

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ELEMENT 1.1 KNR 402/515/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego do wymiany zaworów i płukania, ponowny montaż 44 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O.

PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O. PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O. Obiekt Kod CPV Inwestor SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZE GMINA INOWROCŁAW SALA SPORTOWA + ŁĄCZNIK DZIAŁKA NR 42/1 45212225-9

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Strona 8/8

Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,896 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,292 3 Środek transportowy m-g 0,579 Razem 3,767 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY Przedmiar robót Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA C.O. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont instalacji c.o. 1.1 KNRW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym Przedmiar robót Budowa: Budynek mieszkalno - usługowy Obiekt lub rodzaj robót: Instalacja centralnego ogrzewania Lokalizacja: Nowy Sącz - Rynek 3 Inwestor: Urząd Miasta Nowego Sącza Data opracowania: 2018-04-25

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8B Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Przedmiar Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody

Bardziej szczegółowo

<<adres firmy opracowującej kosztorys>> SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 10,06,2016

<<adres firmy opracowującej kosztorys>> SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 10,06,2016 Termomodernizacja Budynku Szkoły w Białej Piskiej NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Budynku Szkoły w Białej Piskiej ADRES INWESTYCJI : ul. Kajki 1 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3/5/2013

Przedmiar robót 3/5/2013 Przedmiar robót 3/5/2013 Obiekt Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w Sporządził mgr inż.janusz Szychulski Lublin 06.05.2013 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót ogrzewania Budowa: 35-200 Sucha Beskidzka dz.nr.10180/16 ul.szpitalna 22 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Kuchni - Pralni Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 34-200

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458.

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458. Obiekt 1. Centralne Ogrzewania Opis: Obmiar = 0.000 Element 1. 1. c.o. - roboty demontazowe Opis: Obmiar = 0.000 1. 1. 1. KNR 04-02-0506-0100 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja.

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne -II

Bardziej szczegółowo

Szkoła inst.wew_2 Zuzia (C) DataComp (lic. 333) strona nr: 1. Przedmiar robót

Szkoła inst.wew_2 Zuzia (C) DataComp (lic. 333) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 INSTALACJA C.O. 1 KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 10-15 mm 900 m 2 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski inwestorski Data: 2008-09-29 Budowa: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ŁOWISKU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. Zamawiający: URZĄD GMINY KAMIEŃ opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY Przedmiar robót Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA C.O. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont instalacji c.o. 1 KNRW 215/128/2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Technologia Kotłowni gazowej-przebudowa

Przedmiar Robót. Technologia Kotłowni gazowej-przebudowa Przedmiar Robót Technologia Kotłowni gazowej-przebudowa Obiekt Kod CPV 45300000-0 Budowa Lesznowola, ul. Szkolna Inwestor Gmina Lesznowola ul. Gminnej Rady narodowej 60 Wykonawca DOM-BUD w Suwalkach Sporządził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania ul. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Salą Gimnastyczną - Modernizacja systemu grzewczego - wymiana całej instalacji CO ADRES INWESTYCJI : Wola Droszewska Nr

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor WyLATOWO ZOSIP Kosztorys Strona 2/5 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 KNR 2-20w 0502/03 Montaż rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów Przedmiar Data: 2009-03-08 Budowa: Wydział Ogrodniczy UR Zamawiający: UR im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar 1 UR Laboratorium Diagnostki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA C.O. - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie Obiekt: Zamawiający: Szpital Wojewódzki 87-800 ul Wieniecka 49 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ROGÓŻNIE Przedmiar Strona 2/7 1 KNR 4-02w 0506/05 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar robót INSTALACJE SANITARNE Przedmiar robót Budowa: Remont pomieszczeń szkolnych, biurowych i sanitariatów na kondygnacji parteru w budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej Obiekt lub rodzaj robót: Roboty w zakresie instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH

Przedmiar robót PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH Przedmiar robót PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH Budowa: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne Inwestor: MODR, OS. XXXV-LECIA PRL NR 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa szpitala powiatowego w Nisku. Dobudowa pawilonu łóżkowo-diagnostycznego (zabiegowego) - instalacja c.o.

Przedmiar robót. Rozbudowa szpitala powiatowego w Nisku. Dobudowa pawilonu łóżkowo-diagnostycznego (zabiegowego) - instalacja c.o. Przedmiar robót Rozbudowa szpitala powiatowego w Nisku. Dobudowa pawilonu łóżkowo-diagnostycznego (zabiegowego) - instalacja c.o. (aneks) Obiekt Kod CPV 45331100-7 - Budowa Nisko, ul.kościuszki 1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Obiekt: Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Zamawiający: Gmina Czarna Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej Przedmiar robót Budowa: Instalcja grzewcza i wentylacja mechaniczna w SZ nr 5 w Obiekt: Budynek Szkoły Podstawoiwej nr 5 Kwota kosztorysu netto: 20 291,41 zł VAT: 4 464,11 zł Kwota kosztorysu brutto: 24

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI

Przedmiar robót WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI Page 1 of 7 Przedmiar robót Obiekt WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO- Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 1 Kosztorys inwestorski 1 Roboty demontażowe 1.1 KNR 402/401/1 Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego wodnego, KZ-3 Strebel 1 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II (R= 0,500)

Bardziej szczegółowo

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Ilość całkowita WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 000 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 9,00 00099 Benzyna do ekstrakcji dm3,0093 3 80099

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych expert Tabela elementów scalonych Koszty bezpośrednie Narzuty Robocizna Materiały Sprzęt k.zakupu k.pośrednie Obiekt Gabinet dyrektora i sekretariat Element robót. Kanalizacja sanitarna Element robót.2

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Ryszard Iwanus 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 6 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej na działkach

Bardziej szczegółowo

Rodos [7297] - Rekomendacja SKB. Roboty instalacyjne Pomieszczenia prlania i suszarnia,magazyn warzyw, obierak i magazynek

Rodos [7297] - Rekomendacja SKB. Roboty instalacyjne Pomieszczenia prlania i suszarnia,magazyn warzyw, obierak i magazynek Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty sanitarne pomieszczenia pralnie i suszarnia, magazyn warzyw,obierak i magazynek Kołobrzeg ul. Bogusława

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 INSTALACJA GAZOWA

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 INSTALACJA GAZOWA Przedmiar Robót 1 INSTALACJA GAZOWA 1.001 KNRW 215/304/6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm 2,4 m 1.002 KNR 401/1212/28 gazowe, średnica 50 mm,

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiennikownia c.o.i c.w.u.

Przedmiar robót. Wymiennikownia c.o.i c.w.u. Przedmiar robót Budowa: Budowa przyłacza ciepłowniczego wraz z instalacja grzewczą zasilajacą budynek 1 Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kromera w Gorlicach Obiekt lub rodzaj robót: Budynek 1 Liceum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. INSTALACJA C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM SŁUPSK, ul. Piekiełko 13/14

PRZEDMIAR ROBÓT. INSTALACJA C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM SŁUPSK, ul. Piekiełko 13/14 2013-07-30 PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM SŁUPSK, ul. Piekiełko 13/14 Podstawa opracowania: KNNR 4, KNR 00-34, KNNR 8, KNR 4-01I, KNR 4-01, KNKRB 02, KNR 7-12, KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/10 Budynek Dydaktyczny Wydzialu Ogrodniczego UR al. 29-listopada 54 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar robót Strona 1/10 Budynek Dydaktyczny Wydzialu Ogrodniczego UR al. 29-listopada 54 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Strona 1/10 1 KNR-W 0418/01 2 KNR-W 3 KNR-W 4 KNR-W 5 KNR-W 6 KNR-W 7 KNR-W 8 KNR-W 9 KNR-W 10 KNR-W 11 KNR-W 1 Instalacje grzewcze c.o. Grzejniki stalowe jednopłytowe H=45 cm L=0,4 m podłączenie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ Kosztorys ofertowy WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PUCK WEJHEROWSKA 14A i B strona nr: 2 Kosztorys Jm Norma Ilość Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku strona nr: 1 Przedmiar robót Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku Data: 2009-04-20 Budowa: Roboty instalacyjne Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa budowy: Remont budynku Domu Kultury w Budach Łańcuckich (strona prawa)

Przedmiar robót. Nazwa budowy: Remont budynku Domu Kultury w Budach Łańcuckich (strona prawa) Inwestor: 2017-02-21 37-114 Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4 Przedmiar robót Nazwa budowy: Remont budynku Domu Kultury w Budach Łańcuckich (strona prawa) Obiekt: Dom Kultury w Budach Łańcuckich Rodzaj robót:

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny - Wymiana pionu wod-kan. G-1 / dot. również pionu G2 - t.j. 2 szt. takich samych pionów Budowa Inowrocław ul. Łokietka 37

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja solarna

Przedmiar robót. Instalacja solarna Przedmiar robót Instalacja solarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA BUDUNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEBRZESZYNIE UL. BŁONIE 117 I PRZE- NIESIENIE MIESZKANEK Z DPS KLEMENSÓW - ZAGOSPODAROWANIE PODDASZA ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA Obiekt lub rodzaj robót: Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych: zasilenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce Przedmiar robót Nazwa zadania: Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu "Senior- Wigor" Lokalizacja: 23-310

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz mgr inż. Ireneusz Falejczyk. Słupsk r.

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz mgr inż. Ireneusz Falejczyk. Słupsk r. Przedmiar robót Obiekt Budynek nr 172. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja i regulacja instalacji c.o. w budynku szkoły w m. Krusze

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,106 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,185 3 Środek transportowy m-g 0,995 Razem 1,286 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA INSTALACJA C.O. I WODY W MIESZKANI ACH ADRES INWESTYCJI : GOLA 59 INWESTOR : GMINA GOSTYŃ ADRES INWESTORA : 63-800 GOSTYŃ UL. RYNEK 2 BRANŻA : Sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 6

Przedmiar robót. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 6 Przedmiar robót Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 6 Data: 2018-03-30 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dmowskiego 6 w Stalowej Woli.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Instalacje wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.dmowskiego 12 w Stalowej Woli. Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer ) str 1

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer ) str 1 Inwestor: Wykonawca: Przedmiar Nazwa budowy: Modernizacja wymiennikowni i instalacji c.w.u. dla potrzeb basenu w SP 3 w Bieruniu Adres budowy:, Obiekt: Data oprac.: 2016-05-24 Podstawa opracowania: KNNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000 12. KNR 2-15 0104-01 Opis robót Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Ilość robót 13. KNR 2-15 0107-01 Dodatki za podejścia

Bardziej szczegółowo

Branża Instalacja c.o. Sporządził: Barbara Jażdżewska. Kamień Krajeński 10 lipca 2009 r.

Branża Instalacja c.o. Sporządził: Barbara Jażdżewska. Kamień Krajeński 10 lipca 2009 r. Kosztorys inwestorski CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Obiekt Świetlica wiejska w Runowie Krajeńskim Budowa Runowo Krajeńskie dz. nr 325 Inwestor Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22 89-410

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB Kosztorys ślepy Strona 1/10 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1 KNR 4-02 0114/04 DemontaŜ rurociągu stalowego średnicy 65-80mm 20 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratotium na salę projektową branża sanitarna

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratotium na salę projektową branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-08 Budowa: Wydział Ogrodniczy UR Obiekt: Bufynek Przyszklarniowy Zamawiający: UR im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót 1. Element: RUROCIĄGI i ARMATURA 1.1. KNR 02-15-0403- Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom.65 o połączeniach spawanych na ścianach budynku [8.00] 8.00 1.2. KNR 02-15-0403-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inz. Monika Machniewska mgr inż. Adam Wróbel. Koszalin r

Przedmiar robót. mgr inz. Monika Machniewska mgr inż. Adam Wróbel. Koszalin r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45332000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45332000-3 Budowa Budynek żłobka "KRASNAL" dz. nr 226/2 obręb 12, Kołobrzeg ul. Bogusława X 18, 78-100 Kołobrzeg Inwestor Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo