Kosztorys ofetowy 2 Instalacje co + inst.gazów medycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys ofetowy 2 Instalacje co + inst.gazów medycznych"

Transkrypt

1 Kosztorys ofetowy 2 Instalacje co + inst.gazów medycznych Obiekt Kod CPV Roboty remontowe i renowacyjne Instalowanie centralnego ogrzewania Budowa Modernizacja Bloku Porodowego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie Inwestor SZPITAL WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE Koszalin ul.chałubińskiego 7 Kosztorys nie zawiera robót demontażowych Sporządził inż.danuta Kaczmarek Koszalin ul.zwycięstwa 187A/112- tel.( ) Koszalin 19 sierpień 2007 r.

2 Przedmiar Strona 2/16 Nr Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilość Instalacja co KNR /10 Wykucie w podłożu betonowym bruzd o przekroju do 100cm2 m 96, KNR 2-15w 0403/01 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 15,0mm m 96, KNR 7-09w 0101/01 Wspawanie nowoprojektowanej instalacji do instalacji istniejącej złącze 22, KNR /04 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 0,085*96 m2 8,16 razem m2 8, KNR /04 Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm m2 8, KNR /04 Malowanie pędzlem, emaliami termoodpornymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm m2 8, KNR 2-15w 0128/02 Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m 96, KNR 2-15w 0406/02 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych m 96, KNR 2-15w 0128/02 Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m 96, KNR 2-15w 0418/03 Grzejnik higieniczny stalowy typ 11 P 600/400 szt 4, KNR 2-15w 0418/03 Grzejnik higieniczny stalowy typ 11 P 600/500 szt 5, KNR 2-15w 0418/03 Grzejnik higieniczny stalowy typ 11 P 600/700 szt 1, KNR 2-15w 0418/03 Grzejnik higieniczny stalowy typ 11 P 600/900 szt 2, KNR 2-15w 0418/07 Grzejnik higieniczny stalowy typ 22 P 600/900 szt 1, KNR 2-15w 0418/07 Grzejnik higieniczny stalowy typ 22 P 600/1100 szt 1, KNR 2-15w 0418/07 Grzejnik higieniczny stalowy typ 22 P 600/1400 szt 2, KNR 2-15w 0412/02 Zawory grzejnikowe termostatczne o średnicy nominalnej 15mm szt 16, KNR 2-15w 0412/02 Zawory odcinające d=15mm na powrocie szt 16, KNR 2-15w 0428/01 Rury stalowe przyłączne (łączone spawem) do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, konwektorów, nagrzewnic o średnicy nominalnej 15mm kpl 16, KNR 2-15w 0436/01 Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji urządz 16, KNR /06 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 15mm otulinami Thermaflex FRZ m 96, Wentylacja KNR 2-17w 0156/03 Nawietrzaki podokienne z z zaworem zwrotnym Kod szt 7, Instalacja gazów technicznych KNR /01 Wykucie w ścianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 100cm2 m 186, KNR /02 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1 cegły szt 13, Kalkulacja indywidualna Tuleja ochronna dla rur d=12mm szt 3, Kalkulacja indywidualna Tuleja ochronna dla rur d=15mm szt 10, KNR 2-19w 0122/01 Uszczelnienie konców tulei ochronnej masą ognioodporną koncówka 26, KNR /03 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12-mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach

3 Przedmiar Strona 3/16 Nr Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilość m 60, KNR /03 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach m 120, KNR /04 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 20mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach m 6, KNR /03 Trójniki miedziane gładkie o średnicy 12mm szt 6, KNR /03 Trójniki miedziane gładkie o średnicy 15mm szt 12, KNR /04 Trójniki miedziane gładkie o średnicy 20mm szt 1, KNR /03 Kolana o średnicy d= 12mm szt 24, KNR /03 Kolana o średnicy d= 15mm szt 53, KNR /04 Kolana o średnicy d= 20mm szt 2, KNR /04 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy 12mm 6*3+24*2 szt 66,000 razem szt 66, KNR /05 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy 15mm 53*2+12*3 szt 142,000 razem szt 142, KNR /07 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy 22mm 3+4 szt 7,000 razem szt 7, KNR /01 Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 15mm otulinami Thermaflex FRZ m 120, KNR /01 Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 12mm otulinami Thermaflex FRZ m 60, KNR /01 Skrzynki w instalacjach gazów medycznych szt 1, KNR 2-15w 0530/04 Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei szt 2, KNR 2-15w 0530/04 Montaż wakuometru szt 1, KNR /01 Ścienna tablica poboru gazów w instalacjach gazów medycznych- panel scienny gazów medycznych:1 pkt poboru tlenu,1 pkt poboru sprężonego powietza,1pkt poboru prózni kpl 6, KNR /01 Tablica poboru gazów w instalacjach gazów medycznych- panel sufitowy gazów medycznych:2 pkt poboru tlenu,2 pkt poboru sprężonego powietza,2pkt poboru prózni,1 pkt doprowadzenia gazów anestezologicznych kpl 1, KNR /01 Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem *3 punkt poboru 25,000 razem punkt poboru 25, KNR /02 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa pierwsze 30m m 186, KNR /03 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa następne 30m m 156,000 razem m 156, KNR /01 Przedmuchanie instalacji - ponowne *3 punkt poboru 25,000 razem punkt poboru 25, KNR /06 Napełnienie instalacji gazów medycznych do uruchomienia punkt 25,000 poboru KNR /04 Odtłuszczenie instalacji- analogia m 186,000

4 Kosztorys Strona 4/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1. Instalacja co 1 KNR /10 Wykucie w podłożu betonowym bruzd o przekroju do 100cm2 Kod CPV: m razem r-g 3,65 350,400 Zaprawa m3 0,008 0,768 pomocnicze % 1 2 KNR 2-15w 0403/01 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 15,0mm 96 m razem r-g 0,392 37,632 Rury stalowe S czarne d=15mm m 1,04 99,840 Uchwyty do rur stalowych d=15mm szt 0,47 45,120 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0066 0,634 3 KNR 7-09w 0101/01 Wspawanie nowoprojektowanej instalacji do instalacji istniejącej 22 złącze razem r-g 0,46 10,120 Drut stalowy do spawania kg 0,02 0,440 Tlen techniczny sprężony m3 0,02 0,440 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,220 Sprężarka powietrza m-g 0,02 0,440 4 KNR /04 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm Kod CPV: ,16 m2 razem r-g 1,0116 8,255 5 KNR /04 Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm Kod CPV: ,16 m2 razem r-g 0,276 2,252 Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,123 1,004 Benzyna do lakierów dm3 0,0062 0,051 pomocnicze % 0,9 Ciągnik kołowy 37-50KM m-g 0,0008 0,007 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0008 0,007 6 KNR /04 Malowanie pędzlem, emaliami termoodpornymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm Kod CPV: ,16 m2 razem r-g 0,2021 1,649 Emalia poliwinylowa termoodporna do 400st. aluminiowa dm3 0,15 1,224 Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych dm3 0,012 0,098

5 Kosztorys Strona 5/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena pomocnicze % 0,9 Ciągnik kołowy 37-50KM m-g 0,0004 0,003 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0004 0,003 7 KNR 2-15w 0128/02 Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych 96 m razem r-g 0,0556 5,338 8 KNR 2-15w 0406/02 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 96 m razem r-g 0,0955 9,168 Rury stalowe S czarne gwintowane d=15mm m 0,02 1,920 Zawory mosiężne proste d=15mm szt 0,002 0,192 Zawory zwrotne mosiężne d=15mm szt 0,002 0,192 Łączniki żeliwne czarne 15mm szt 0,006 0,576 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0001 0,010 9 KNR 2-15w 0128/02 Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych 96 m razem r-g 0,0556 5, KNR 2-15w 0418/03 Grzejnik higieniczny stalowy typ 11 P 600/400 4 szt razem r-g 1,19 4,760 Grzejniki higieniczne typu 11P 600/400 szt 1 4,000 pomocnicze % 1 Środek transportowy m-g 0,12 0, KNR 2-15w 0418/03 Grzejnik higieniczny stalowy typ 11 P 600/500 5 szt razem r-g 1,19 5,950 Grzejniki higieniczne typu 11P 600/500 szt 1 5,000 pomocnicze % 1 Środek transportowy m-g 0,12 0, KNR 2-15w 0418/03 Grzejnik higieniczny stalowy typ 11 P 600/700 1 szt razem r-g 1,19 1,190 Grzejniki higieniczne typu 11P 600/700 szt 1 1,000 pomocnicze % 1 Środek transportowy m-g 0,12 0,120

6 Kosztorys Strona 6/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 13 KNR 2-15w 0418/03 Grzejnik higieniczny stalowy typ 11 P 600/900 2 szt razem r-g 1,19 2,380 Grzejniki higieniczne typu 11P 600/900 szt 1 2,000 pomocnicze % 1 Środek transportowy m-g 0,12 0, KNR 2-15w 0418/07 Grzejnik higieniczny stalowy typ 22 P 600/900 1 szt razem r-g 1,88 1,880 Grzejniki higieniczne typu 22P 600/900 szt 1 1,000 pomocnicze % 1 Środek transportowy m-g 0,56 0, KNR 2-15w 0418/07 Grzejnik higieniczny stalowy typ 22 P 600/ szt razem r-g 1,88 1,880 Grzejniki higieniczne typu 22P 600/1100 szt 1 1,000 pomocnicze % 1 Środek transportowy m-g 0,56 0, KNR 2-15w 0418/07 Grzejnik higieniczny stalowy typ 22 P 600/ szt razem r-g 1,88 3,760 Grzejniki higieniczne typu 22P 600/1400 szt 1 2,000 pomocnicze % 1 Środek transportowy m-g 0,56 1, KNR 2-15w 0412/02 Zawory grzejnikowe termostatczne o średnicy nominalnej 15mm 16 szt razem r-g 0,267 4,272 Zawory grzejnikowe termostatyczne d=15mm szt 1 16,000 pomocnicze % 0,5 Środek transportowy m-g 0,004 0, KNR 2-15w 0412/02 Zawory odcinające d=15mm na powrocie 16 szt razem r-g 0,267 4,272 Zawór odcinający d=15mm ( na powrocie) szt 1 16,000 pomocnicze % 0,5 Środek transportowy m-g 0,004 0,064

7 Kosztorys Strona 7/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 19 KNR 2-15w 0428/01 Rury stalowe przyłączne (łączone spawem) do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, konwektorów, nagrzewnic o średnicy nominalnej 15mm 16 kpl razem r-g 1,37 21,920 Złączki do grzejników mosieżne d=15mm szt 1 16,000 Tarczki ochronne szt 1 16,000 pomocnicze % 0,5 20 KNR 2-15w 0436/01 Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 16 urządz razem r-g 0,357 5, KNR /06 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 15mm otulinami Thermaflex FRZ 96 m razem r-g 0, ,909 Otuliny Thermaflex gr.13mm na rury d=15mm m 1,1 105,600 Klej Thermaflex 474 dm3 0,011 1,056 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0738 7,085 Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 576,000 pomocnicze % 3 Środek transportowy m-g 0, ,130 RAZEM: Instalacja co Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element 2. Wentylacja Kod CPV: KNR 2-17w 0156/03 Nawietrzaki podokienne z z zaworem zwrotnym Kod Kod CPV: szt razem r-g 2,93 20,510 Nawietrzaki podokienne z z zaworem zwrotnym Kod szt 1 7,000 pomocnicze % 1,5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,12 0,840 RAZEM: Wentylacja Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element 3. Instalacja gazów technicznych 23 KNR /01 Wykucie w ścianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 100cm2 Kod CPV: m razem r-g 1,47 273,420

8 Kosztorys Strona 8/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Cegła budowlana pełna szt 4 744,000 Zaprawa m3 0,007 1,302 pomocnicze % 1 24 KNR /02 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1 cegły Kod CPV: szt razem r-g 0,72 9,360 Zaprawa m3 0,001 0,013 pomocnicze % 1 25 Kalkulacja indywidualna Tuleja ochronna dla rur d=12mm Kod CPV: szt Tuleje ochronne do rur d=12mm m 0,5 1,500 pomocnicze % 1,5 26 Kalkulacja indywidualna Tuleja ochronna dla rur d=15mm Kod CPV: szt Tuleje ochronne do rur d=15mm m 0,5 5,000 pomocnicze % 1,5 27 KNR 2-19w 0122/01 Uszczelnienie konców tulei ochronnej masą ognioodporną Kod CPV: koncówka R=0,2 razem r-g 1,4 7,280 Masa ognioochornna do uszczelniania przejść sanitarnych kg 0,15 3,900 pomocnicze % 2 S=0,2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,05 0, KNR /03 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12-mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach 60 m razem r-g 1, ,116 Rury miedziane ciągnione (M2G, M3G) dz=12mm m 1,06 63,600 Uchwyty do rurociągów miedzianych z tworzyw sztucznych szt 0,5 30,000 pojedyncze 12mm pomocnicze % 1,5 29 KNR /03 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach 120 m razem r-g 1, ,232 Rury miedziane ciągnione (M2G, M3G) dz=15mm m 1,06 127,200 Uchwyty do rurociągów miedzianych z tworzyw sztucznych szt 0,5 60,000 pojedyncze 15mm pomocnicze % 1,5

9 Kosztorys Strona 9/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 30 KNR /04 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 20mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach 6 m razem r-g 1,3026 7,816 Rury miedziane ciągnione (M2G, M3G) dz=20mm m 1,06 6,360 Uchwyty do rurociągów miedzianych z tworzyw sztucznych szt 0,5 3,000 pojedyncze 22mm pomocnicze % 1,5 31 KNR /03 Trójniki miedziane gładkie o średnicy 12mm 6 szt razem r-g 0,3534 2,120 Trójniki miedziane d=12mm szt 1 6,000 pomocnicze % 1,5 32 KNR /03 Trójniki miedziane gładkie o średnicy 15mm 12 szt razem r-g 0,3534 4,241 Trójniki miedziane d=15mm szt 1 12,000 pomocnicze % 1,5 33 KNR /04 Trójniki miedziane gładkie o średnicy 20mm 1 szt razem r-g 0,382 0,382 Trójniki miedziane d=20mm szt 1 1,000 pomocnicze % 1,5 34 KNR /03 Kolana o średnicy d= 12mm 24 szt razem r-g 0,2483 5,959 Kolanka miedziane śr.12mm szt 1 24,000 pomocnicze % 1,5 35 KNR /03 Kolana o średnicy d= 15mm 53 szt razem r-g 0, ,160 Kolanka miedziane śr.15mm szt 1 53,000 pomocnicze % 1,5 36 KNR /04 Kolana o średnicy d= 20mm 2 szt razem r-g 0,277 0,554 Kolanka miedziane śr.20mm szt 1 2,000 pomocnicze % 1,5

10 Kosztorys Strona 10/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 37 KNR /04 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy 12mm 66 szt razem r-g 0, ,411 Spoiwo srebrne do lutowania kg 0,0035 0,231 Topnik do lutowania twardego Uni-lut kg 0,0015 0,099 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,005 0,330 Tlen techniczny sprężony m3 0,007 0,462 pomocnicze % 1,5 38 KNR /05 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy 15mm 142 szt razem r-g 0, ,249 Spoiwo srebrne do lutowania kg 0,004 0,568 Topnik do lutowania twardego Uni-lut kg 0,0022 0,312 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,007 0,994 Tlen techniczny sprężony m3 0,008 1,136 pomocnicze % 1,5 39 KNR /07 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy 22mm 7 szt razem r-g 0,4202 2,941 Spoiwo srebrne do lutowania kg 0,007 0,049 Topnik do lutowania twardego Uni-lut kg 0,004 0,028 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,070 Tlen techniczny sprężony m3 0,011 0,077 pomocnicze % 1,5 40 KNR /01 Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 15mm otulinami Thermaflex FRZ Kod CPV: m razem r-g 0, ,636 Otuliny Thermaflex gr.6mm na rury d=15mm m 1,1 132,000 Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,708 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 5,952 Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 720,000 pomocnicze % 3 Środek transportowy m-g 0,0006 0, KNR /01 Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 12mm otulinami Thermaflex FRZ Kod CPV: m razem r-g 0,1553 9,318 Otuliny Thermaflex gr.6mm na rury d=12mm m 1,1 66,000 Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,354 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 2,976 Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 360,000 pomocnicze % 3 Środek transportowy m-g 0,0006 0,036

11 Kosztorys Strona 11/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 42 KNR /01 Skrzynki w instalacjach gazów medycznych 1 szt razem r-g 0,63 0,630 Szafka naścienna szt 1 1,000 pomocnicze % 1,5 43 KNR 2-15w 0530/04 Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei 2 szt razem r-g 1,38 2,760 Manometry szt 1 2,000 Kurki manometryczne z kielichem gwintowanym szt 1 2,000 Rurki syfonowe do manometru szt 1 2,000 pomocnicze % 3 Środek transportowy m-g 0,02 0, KNR 2-15w 0530/04 Montaż wakuometru 1 szt razem r-g 1,38 1,380 Wakuometry szt 1 1,000 pomocnicze % 3 Środek transportowy m-g 0,02 0, KNR /01 Ścienna tablica poboru gazów w instalacjach gazów medycznych- panel scienny gazów medycznych:1 pkt poboru tlenu,1 pkt poboru sprężonego powietza,1pkt poboru prózni 6 kpl razem r-g 5,88 35,280 Panel scienny gazów medycznych:1 pkt poboru tlenu,1 pkt poboru kpl 1 6,000 sprężonego powietrza,1pkt poboru prózni pomocnicze % 1,5 46 KNR /01 Tablica poboru gazów w instalacjach gazów medycznych- panel sufitowy gazów medycznych:2 pkt poboru tlenu,2 pkt poboru sprężonego powietza,2pkt poboru prózni,1 pkt doprowadzenia gazów anestezologicznych 1 kpl R=2 razem r-g 5,88 11,760 Panel sufitowy gazów medycznych:2 pkt poboru tlenu,2 pkt poboru kpl 1 1,000 sprężonego powietrza,2pkt poboru prózni,1 pkt doprowadzenia gazów anesteziologicznych pomocnicze % 1,5 47 KNR /01 Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem 25 punkt poboru razem r-g 1, ,767 Azot sprężony techniczny m3 0,06 1,500 pomocnicze % 1,5

12 Kosztorys Strona 12/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 48 KNR /02 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa pierwsze 30m 186 m razem r-g 0, ,452 Azot sprężony techniczny m3 0,2 37,200 pomocnicze % 1,5 49 KNR /03 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa następne 30m 156 m R=6 razem r-g 0,081 75,816 M=6 Azot sprężony techniczny m3 0,2 187,200 pomocnicze % 1,5 50 KNR /01 Przedmuchanie instalacji - ponowne 25 punkt poboru razem r-g 1, ,767 Azot sprężony techniczny m3 0,06 1,500 pomocnicze % 1,5 51 KNR /06 Napełnienie instalacji gazów medycznych do uruchomienia 25 punkt poboru razem r-g 0, ,757 pomocnicze % 1,5 52 KNR /04 Odtłuszczenie instalacji- analogia 186 m razem r-g 0,08 14,880 Materiał do odtłuszczenia instalacji kpl 1,000 pomocnicze % 0,9 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,019 RAZEM: Instalacja gazów technicznych Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element OGÓŁEM Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Ogółem

13 Tabela elementów Strona 13/16 Nr Opis robót Kp Zysk Ogółem 1. Instalacja co 2. Wentylacja Kod CPV: Instalacja gazów technicznych Razem

14 Zestawienie robocizny Strona 14/16 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 razem r-g 1.416,992 Razem 1.416,992

15 Zestawienie materiałów Strona 15/16 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,614 2 Azot sprężony techniczny m3 227,400 3 Benzyna do lakierów dm3 0,051 4 Cegła budowlana pełna szt 744,000 5 Drut stalowy do spawania kg 0,440 6 Emalia poliwinylowa termoodporna do 400st. aluminiowa dm3 1,224 7 Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 1,004 8 Grzejniki higieniczne typu 11P 600/400 szt 4,000 9 Grzejniki higieniczne typu 11P 600/500 szt 5, Grzejniki higieniczne typu 11P 600/700 szt 1, Grzejniki higieniczne typu 11P 600/900 szt 2, Grzejniki higieniczne typu 22P 600/1100 szt 1, Grzejniki higieniczne typu 22P 600/1400 szt 2, Grzejniki higieniczne typu 22P 600/900 szt 1, Klej Thermaflex 474 dm3 2, Klipsy montażowe Thermaclips szt 1.656, Kolanka miedziane śr.12mm szt 24, Kolanka miedziane śr.15mm szt 53, Kolanka miedziane śr.20mm szt 2, Kurki manometryczne z kielichem gwintowanym szt 2, Łączniki żeliwne czarne 15mm szt 0, Manometry szt 2, Masa ognioochornna do uszczelniania przejść sanitarnych kg 3, Materiał do odtłuszczenia instalacji kpl 1, Nawietrzaki podokienne z z zaworem zwrotnym Kod szt 7, Otuliny Thermaflex gr.13mm na rury d=15mm m 105, Otuliny Thermaflex gr.6mm na rury d=12mm m 66, Otuliny Thermaflex gr.6mm na rury d=15mm m 132, Panel scienny gazów medycznych:1 pkt poboru tlenu,1 pkt poboru sprężonego powietrza,1pkt kpl 6,000 poboru prózni 30 Panel sufitowy gazów medycznych:2 pkt poboru tlenu,2 pkt poboru sprężonego powietrza,2pkt kpl 1,000 poboru prózni,1 pkt doprowadzenia gazów anesteziologicznych 31 Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych dm3 0, Rurki syfonowe do manometru szt 2, Rury miedziane ciągnione (M2G, M3G) dz=12mm m 63, Rury miedziane ciągnione (M2G, M3G) dz=15mm m 127, Rury miedziane ciągnione (M2G, M3G) dz=20mm m 6, Rury stalowe S czarne d=15mm m 99, Rury stalowe S czarne gwintowane d=15mm m 1, Spoiwo srebrne do lutowania kg 0, Szafka naścienna szt 1, Tarczki ochronne szt 16, Taśma Thermatape FR 3x50mm m 16, Tlen techniczny sprężony m3 2, Topnik do lutowania twardego Uni-lut kg 0, Trójniki miedziane d=12mm szt 6, Trójniki miedziane d=15mm szt 12, Trójniki miedziane d=20mm szt 1, Tuleje ochronne do rur d=12mm m 1, Tuleje ochronne do rur d=15mm m 5, Uchwyty do rur stalowych d=15mm szt 45, Uchwyty do rurociągów miedzianych z tworzyw sztucznych pojedyncze 12mm szt 30, Uchwyty do rurociągów miedzianych z tworzyw sztucznych pojedyncze 15mm szt 60, Uchwyty do rurociągów miedzianych z tworzyw sztucznych pojedyncze 22mm szt 3, Wakuometry szt 1, Zaprawa m3 2, Zawory grzejnikowe termostatyczne d=15mm szt 16, Zawory mosiężne proste d=15mm szt 0, Zawory zwrotne mosiężne d=15mm szt 0, Zawór odcinający d=15mm ( na powrocie) szt 16, Złączki do grzejników mosieżne d=15mm szt 16,000 Razem

16 Zestawienie sprzętu Strona 16/16 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy 37-50KM m-g 0,010 2 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,010 3 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,119 4 Sprężarka powietrza m-g 0,440 5 Środek transportowy m-g 4,749 Razem 6,327

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/...

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/... file:///x:/doc/justyna/20/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/... z 8 20-03-30 3:4 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Obiekt Zakład Radiologii- instalacja gazów medycznych-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Projekt wykonawczy dostosowania cieplnego i hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 322 w Skołyszynie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA INSTALACJA C.O. I WODY W MIESZKANI ACH ADRES INWESTYCJI : GOLA 59 INWESTOR : GMINA GOSTYŃ ADRES INWESTORA : 63-800 GOSTYŃ UL. RYNEK 2 BRANŻA : Sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12-3 do SIWZ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowego infrastruktury społecznej - przedszkola, sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej ADRES INWESTYCJI : Węgleszyn, gm. Oksa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o.

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o. Przedmiar Obiekt: Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Szpitalna 60 16-100 Suwałki Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektów EURO-INSTAL mgr inż Leszek Kwiecień Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót ogrzewania Budowa: 35-200 Sucha Beskidzka dz.nr.10180/16 ul.szpitalna 22 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Kuchni - Pralni Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 34-200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/08/2012

Przedmiar robót 1/08/2012 Przedmiar robót 1/08/2012 Roboty remontowe instalacji sanitarnych Obiekt Remont instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie Kod CPV 45331100-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BLOK XIX - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEWODTY GŁÓWNE W PIWNICACH ADRES INWESTYCJI : Blok XIX ul. śeromskiego 8,10,12,14,16,18 ; 22-400 ZAMOŚĆ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis Kosztorys ofertowy Budowa: Hala Obiekt: inst.c.o. I I etap Zamawiający: Gmina Węgierska Górka Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys nie uwzględnia podatku VAT Opis strona

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Rurociągi, grzejniki i uzbrojenie 1.1 KNRW 215/403/1 Dn 15 mm 129 m 1.2 KNRW 215/403/2 Dn 20 mm 80 m 1.3 KNRW 215/403/3 Dn 25

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja.

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne -II

Bardziej szczegółowo

<<adres firmy opracowującej kosztorys>> SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 10,06,2016

<<adres firmy opracowującej kosztorys>> SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 10,06,2016 Termomodernizacja Budynku Szkoły w Białej Piskiej NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Budynku Szkoły w Białej Piskiej ADRES INWESTYCJI : ul. Kajki 1 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o.

Wymiana instalacji c.o. Branża: Sanitarna Rodzaj: Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Wymiana instalacji c.o. KOSZTORYS NR: 79/09 OŚRODEK KULTURY "ANDALUZJA" - PROJEKT MODERNIZACJI Wymiana instalacji c.o. ul. Oświęcimska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY Przedmiar robót Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA C.O. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont instalacji c.o. 1.1 KNRW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej Przedmiar robót Budowa: Instalcja grzewcza i wentylacja mechaniczna w SZ nr 5 w Obiekt: Budynek Szkoły Podstawoiwej nr 5 Kwota kosztorysu netto: 20 291,41 zł VAT: 4 464,11 zł Kwota kosztorysu brutto: 24

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16 Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Data opracowania przedmiaru robót: 2014-06-16 Nazwa obiektu lub robót: instalacja gazowa Data opracowania: 2014-06-16 strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Kod pozycji Opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O.

PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O. PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O. Obiekt Kod CPV Inwestor SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZE GMINA INOWROCŁAW SALA SPORTOWA + ŁĄCZNIK DZIAŁKA NR 42/1 45212225-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA C.O. - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak Przedmiar robót Obiekt INTERNAT ZESPOŁU SZKOŁ SPOśYWCZYCH W RZESZOWIE - USPRAWNIENIE PRACY INSTALACJI C.O. Budowa RZESZÓW, UL. WARSZAWSKA 20 Inwestor GMINA MIASTO RZESZÓW Sporządził mgr inŝ. Dorota Wolak

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH

Przedmiar robót PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH Przedmiar robót PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH Budowa: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne Inwestor: MODR, OS. XXXV-LECIA PRL NR 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Budowa sali wiejskiej z zapleczem i garażem oraz altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks Data: 2007-10-16 Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 80-806

Bardziej szczegółowo

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Opracowano w/g. projektu wykonawczego instalacji wentylacji: - zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych (Nr. arch. 26-031) Zatwierdzam: KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa Przedszkola Publicznego, 5-cio oddziałowego w Piotrkowie Kuj.

Nakłady. Budowa Przedszkola Publicznego, 5-cio oddziałowego w Piotrkowie Kuj. Nakłady. Budowa Przedszkola Publicznego, 5-cio oddziałowego w Piotrkowie Kuj. Budowa: ul.poznańska (dz.nr 298/3) Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH (wewnętrzna instalacja gazowa z butli).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wykonawca: Usługi Inżynieryjne "NOVUMINŻ" Piotr Witkowski ul. Wiejska 11A Brodnica

PRZEDMIAR ROBÓT. Wykonawca: Usługi Inżynieryjne NOVUMINŻ Piotr Witkowski ul. Wiejska 11A Brodnica Inwestor: Gmina Bartniczka ul. Brodnicka 8 87-321 Bartniczka Wykonawca: Usługi Inżynieryjne "NOVUMINŻ" Piotr Witkowski ul. Wiejska 11A 87-300 Brodnica PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sanitarne. Podstawa opracowania: KNR 4-02, KNR 2-15U, KNR 2-15, KNR 4-01, KNR 21-5U, KNR 00-34, KNR 7-12.

Przedmiar Robót. Sanitarne. Podstawa opracowania: KNR 4-02, KNR 2-15U, KNR 2-15, KNR 4-01, KNR 21-5U, KNR 00-34, KNR 7-12. Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI Instalacja centralnego ogrzewania Budynek Urzędu Miejskiego przy ulicy Mickiewicza 28/30 ADRES INWESTYCJI ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz INWESTOR Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Szkóly Podstawowej w Granowcu Obiekt Kod CPV 45215000-7, 45214210-5, 45331210-1 Budowa Szkoła Podstawowa w Granowcu Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI

Przedmiar robót WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI Page 1 of 7 Przedmiar robót Obiekt WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO- Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ELEMENT 1.1 KNR 402/515/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego do wymiany zaworów i płukania, ponowny montaż 44 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Ryszard Iwanus 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 6 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej na działkach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym Przedmiar robót Budowa: Budynek mieszkalno - usługowy Obiekt lub rodzaj robót: Instalacja centralnego ogrzewania Lokalizacja: Nowy Sącz - Rynek 3 Inwestor: Urząd Miasta Nowego Sącza Data opracowania: 2018-04-25

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Roman Domański, Kosztorysant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Roman Domański, Kosztorysant... Sprawdzający: Przedmiar robót Rozbudowa z przebudową części parteru dla potrzeb zespołu pomieszczeń izolacyjnych dla chorych wysokozakaźnych - Instalacja Gazów Medycznych. Data: 2016-01-23 Budowa: roboty instalacji

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Salą Gimnastyczną - Modernizacja systemu grzewczego - wymiana całej instalacji CO ADRES INWESTYCJI : Wola Droszewska Nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Przedmiar Data: 2011-06-07 Budowa: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Zamawiający: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 1,4400

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 1,4400 Data utworzenia: 2009-05-05 Instalacja co Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA Obiekt lub rodzaj robót: Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych: zasilenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU Data: 2011-06-06 Budowa: REMONT INSTALACJI C.O. - POZIOMY bez sali gimnastycznej (piony 3.1-3.7) i częśći

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT+KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OEJOWĄ NA GAZOWĄ WRAZ Z INSTAACJĄ SOARNĄ - KOTŁOW- NIA GAZOWA ADRES INWESTYCJI : 62-230 Witkowo ul.park Kościuszki 3 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Branża Instalacja c.o. Sporządził: Barbara Jażdżewska. Kamień Krajeński 10 lipca 2009 r.

Branża Instalacja c.o. Sporządził: Barbara Jażdżewska. Kamień Krajeński 10 lipca 2009 r. Kosztorys inwestorski CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Obiekt Świetlica wiejska w Runowie Krajeńskim Budowa Runowo Krajeńskie dz. nr 325 Inwestor Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22 89-410

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja klimatyzacji

Przedmiar robót Instalacja klimatyzacji Przedmiar robót Instalacja klimatyzacji Budowa Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul. Wolności 29A 63-400 Ostrów Wlkp. Inwestor Powiatowy Urząd Pracy ul. Wolności 29A 63-400 Ostrów Wlkp. Sporządził Maciej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY Przedmiar robót Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA C.O. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont instalacji c.o. 1 KNRW 215/128/2

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor WyLATOWO ZOSIP Kosztorys Strona 2/5 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 KNR 2-20w 0502/03 Montaż rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Ilość całkowita WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 000 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 9,00 00099 Benzyna do ekstrakcji dm3,0093 3 80099

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz mgr inż. Ireneusz Falejczyk. Słupsk r.

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz mgr inż. Ireneusz Falejczyk. Słupsk r. Przedmiar robót Obiekt Budynek nr 172. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa : SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM. Obiekt : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa : SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM. Obiekt : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WRAZ Z LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓWLPR (REMONT I MODERNIZACJA STAREJ IZBY PRZYJĘĆ)

Bardziej szczegółowo

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25-

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25- Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 1 Element ROBOTY DEMONTAśOWE INSTALACJI C.O. 1 KNR 401/330/2 Wykucie wnęk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r.

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r. PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM Obiekt Kod CPV 45331220-4 Inwestor URZĄD GMINY BESKO Sanok listopad 2009r. Przedmiar Strona 2/23 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Wentylacja mechaniczna 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa Zakład Remontowo - Budowlany WAM ul 56 Płk. Piechoty Wlkp. 12, 63-700 Krotoszyn KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : JW 5700 - HALA REMONTOWA

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiennikownia c.o.i c.w.u.

Przedmiar robót. Wymiennikownia c.o.i c.w.u. Przedmiar robót Budowa: Budowa przyłacza ciepłowniczego wraz z instalacja grzewczą zasilajacą budynek 1 Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kromera w Gorlicach Obiekt lub rodzaj robót: Budynek 1 Liceum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Centrum Leczenia Obrażeń Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. - WERSJA I / dodatkowe punkty poboru spr.

PRZEDMIAR ROBÓT. Centrum Leczenia Obrażeń Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. - WERSJA I / dodatkowe punkty poboru spr. PRZEDMIAR ROBÓT Data Oprac.: 2008-08-14 Nazwa budowy: Centralny Szpital Kliniczny Centrum Leczenia Obrażeń Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Adres budowy: ul. Lindleya 4, 02-500 Warszawa Obiekt:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008 r. - ceny średnie

KOSZTORYS INWESTORSKI Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008 r. - ceny średnie K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I KOSZTORYS INWESTORSKI Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008 r. - ceny średnie Data: 2009-02-04 Budowa: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obiekt: "Hala sportowa z

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie Obiekt: Zamawiający: Szpital Wojewódzki 87-800 ul Wieniecka 49 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski inwestorski Data: 2008-09-29 Budowa: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ŁOWISKU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. Zamawiający: URZĄD GMINY KAMIEŃ opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr inż.danuta Nowak-Łuksza,...

Przedmiar robót mgr inż.danuta Nowak-Łuksza,... Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Kraków ul. Helclów 2 Nazwy i kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ZADANIE II

PRZEDMIAR - ZADANIE II ZP/ATI/WBiA/09/2009 Załącznik nr 9B PRZEDMIAR - ZADANIE II NAZWA INWESTYCJI : Roboty towarzyszące ADRES INWESTYCJI : WBiA, Szczecin, ul. śołnierska 50 INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. wewnętrzna instalacja gazowa

Kosztorys. wewnętrzna instalacja gazowa Kosztorys Budowa: Błądzikowo, ul Pucka Obiekt: budynek B Zamawiający: PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP Z OO UL ZAMKOWA 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający: Zamawiający: Wykonawca: strona nr:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Strona 8/8

Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,896 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,292 3 Środek transportowy m-g 0,579 Razem 3,767 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ROGÓŻNIE Przedmiar Strona 2/7 1 KNR 4-02w 0506/05 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/10 Budynek Dydaktyczny Wydzialu Ogrodniczego UR al. 29-listopada 54 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar robót Strona 1/10 Budynek Dydaktyczny Wydzialu Ogrodniczego UR al. 29-listopada 54 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Strona 1/10 1 KNR-W 0418/01 2 KNR-W 3 KNR-W 4 KNR-W 5 KNR-W 6 KNR-W 7 KNR-W 8 KNR-W 9 KNR-W 10 KNR-W 11 KNR-W 1 Instalacje grzewcze c.o. Grzejniki stalowe jednopłytowe H=45 cm L=0,4 m podłączenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8B Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Rodos [7297] - Rekomendacja SKB. Roboty budowlane i instalacyjne Pomieszczenie węzła cieplnego

Rodos [7297] - Rekomendacja SKB. Roboty budowlane i instalacyjne Pomieszczenie węzła cieplnego Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18 Żłobek "Krasnal" Poziom cen Sekocenbud IV kawrtał 2008 Koszty zakupu "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją. Kosztorys nakładczy. Szpital Tuchola. Instalacja gazów medycznych I Etap

Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją. Kosztorys nakładczy. Szpital Tuchola. Instalacja gazów medycznych I Etap Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją Kosztorys nakładczy Data: 2009-03-14 Budowa: Kody CPV: 24111500-0 Gazy medyczne Obiekt: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

Technologia kotłowni. Kosztorys opracowali: inż. Grzegorz Szafarski,...

Technologia kotłowni. Kosztorys opracowali: inż. Grzegorz Szafarski,... P R Z E D M I A R R O B Ó T Technologia kotłowni Data: 2007-02-12 Budowa: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZEDERMANIE Kody CPV: 45331110-0 Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA Zamawiający: URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB Kosztorys ślepy Strona 1/10 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1 KNR 4-02 0114/04 DemontaŜ rurociągu stalowego średnicy 65-80mm 20 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,2

Bardziej szczegółowo

KNR 7-24 szt 1,00. 0151/01 Dostawa i montaż - Szafa na 3 butle z gazami technicznymi ( tlen,azot )-

KNR 7-24 szt 1,00. 0151/01 Dostawa i montaż - Szafa na 3 butle z gazami technicznymi ( tlen,azot )- Page 1 of 6 Przedmiar robót Obiekt INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH I SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

: J. Olczak Data opracowania : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

: J. Olczak Data opracowania : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJA GAZU Adres inwestycji : TOMASZÓW MAZOWIECKI, ul. Św. Antoniego 28B Inwestor : TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Szkoła inst.wew_2 Zuzia (C) DataComp (lic. 333) strona nr: 1. Przedmiar robót

Szkoła inst.wew_2 Zuzia (C) DataComp (lic. 333) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 INSTALACJA C.O. 1 KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 10-15 mm 900 m 2 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przyłącze co z rur preizolowanych 2x76,1/140 Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ.

PRZEDMIAR. Przyłącze co z rur preizolowanych 2x76,1/140 Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Data utworzenia:

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Data utworzenia: Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Przedmiar robót Opis robót 1. KNR 2-15 0403-02 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynie- Roboty budowlane- instalacja c.o. Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych expert Tabela elementów scalonych Koszty bezpośrednie Narzuty Robocizna Materiały Sprzęt k.zakupu k.pośrednie Obiekt Gabinet dyrektora i sekretariat Element robót. Kanalizacja sanitarna Element robót.2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne gazowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne gazowe PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO ZESPOŁU "HIPOD- ROMU" WRAZ Z REMONTEM I ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Młyńska 1, "BIURO INŻYNIERSKIE - MIROSŁAW MO- RAŚ" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Młyńska 1, BIURO INŻYNIERSKIE - MIROSŁAW MO- RAŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień "BIURO INŻYNIERSKIE - MIROSŁAW MO- RAŚ" ul. Młyńska 1, PRZEDMIAR ROBÓT 45330000-9 330000-9 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły nr

Bardziej szczegółowo

m-g m-g/m 2 szt. szt. szt. szt

m-g m-g/m 2 szt. szt. szt. szt Instalacja gazów medycznych 1 MONTAŻ INSYTAACJI 1 KNR-W 2-02 m 2 2701-01 1) pełnieniem płytami gipsowymi /analogia; demon- taż istniejacego sufitu/ obmiar = 9.5*2.5 = 23.75m 2 1.18*0.5=0.59r-g/m 2 r-g

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Technologia Węzła Ciepła dla budynku Administracji i Poradni ODTA - Chorzów, ul.zjednoczenia 10.

Przedmiar robót. Technologia Węzła Ciepła dla budynku Administracji i Poradni ODTA - Chorzów, ul.zjednoczenia 10. Przedmiar robót Technologia Węzła Ciepła dla budynku Administracji i Poradni ODTA - Chorzów, ul.zjednoczenia 10. Data: 2013-09-24 Budowa: roboty instalacji c.o. Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja i regulacja instalacji c.o. w budynku szkoły w m. Krusze

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych Przedmiar Data: 2008-09-29 Budowa: Modernizacja /wymiana/ instalacji co - częściowa -budynek "B" Jednostka opracowująca kosztorys: K Błeszynski Sprawdzający: Zamawiający: Wykonawca: strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 03.2014 r.

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 03.2014 r. Kosztorys nakładczy Obiekt Wymiana izolacji ciepłochronnej na estakadzie sieci cieplnej wysokich parametrów na odcinku 2xDN400, L=2x470m Budowa Centralna Ciepłownia przy ul. Kołłątaja - ul. Fredry, 78-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH ZALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH ZALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZY UL.GDANSKA NR.73,NR.DZIAŁK 230/4 W BUDYNKACH NR.3 ETAP I, ADRES INWESTYCJI : ŁÓDZ UL.GDANSKA NR.73.NR.DZIAŁKI230/4,OBRĘB P-19

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Inowrocław ul. Wilkońskiego 35 Inwestor PGKiM - Inowrocław Przedmiar Strona 2/6 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1 Roboty demontażowe 1 KNR 4-02W 0311/04

Bardziej szczegółowo