Ekspertyza techniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza techniczna"

Transkrypt

1 Ekspertyza techniczna Spawalnicza instrukcja naprawy spoin i modernizacji wywrotnicy Nr K920114_W3 Kluczbork, październik 2016 Zamawiający: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. - Elektrownia "Kozienice" FAMUR FAMAK S.A. Fabryczna 5, PL Kluczbork, Poland Tel.: Fax:

2 Zamówienie: KMR/RZP-EK Zamawiający: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. - Elektrownia "Kozienice", Świerże Górne Tytuł opracowania: Ekspertyza techniczna istniejącej wywrotnicy wagonowej nr 3 W2Wa p, Q=180T K920114_W3 Instrukcja naprawy Część: Mechaniczna OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ REW. DATA STATUS Tomasz Tobiasz Grzegorz Głogiewicz Marek Boroń

3 Spis treści 1. Rodzaj konstrukcji Zakres naprawy i modernizacji Wytyczne do naprawy i modernizacji Naprawa pęknięć z dokumentacją fotograficzną

4 1. Rodzaj konstrukcji. Konstrukcja stalowa wywrotnicy dwuwagonowej TYP: W2Wa p, rok produkcji 1979, nośność Q=180T, wydajność 2000t/h. 2. Zakres naprawy i modernizacji. Na podstawie opisu technicznego z kwietnia 2016 z przeprowadzonych oględzin ustroju stalowego wywrotnicy dwuwagonowej zainstalowanej w elektrowni Kozienice Świerże Górne. Zakres naprawy obejmuje usunięcie występujących na konstrukcji pęknięć. Dodatkowo modernizacji zostaną poddane niektóre uszkodzone węzły konstrukcji. 3. Wytyczne do naprawy i modernizacji Naprawa jak i jej zakres musi być uzgodniony z Transportowym Dozorem Technicznym. Proces spawania jaki zostanie zastosowany do naprawy ustroju powinien być zgodny z PN-EN Wykonujący naprawę zobowiązany jest do posiadania uprawnień nadanych przez TDT. Naprawę i modernizację należy wykonać zgodnie z kwalifikowaną technologią spawania WPQR. Proces spawania musi być wykonywany zgodnie z Technologicznymi Instrukcjami Spawania WPS. Spawacze muszą posiadać aktualne uprawnienia do spawania dla zatwierdzonej metody, zgodnie z PN-EN 287 lub PN-EN ISO Miejsca i/lub obszary spawania przed przystąpieniem do naprawy muszą być oczyszczone do metalicznego połysku metodami obróbki ścierno-strumieniowej lub szlifowania. Dopuszcza się inne metody czyszczenia powierzchni, aby uzyskać jakość powierzchni jak po w/w procesach Po oczyszczeniu powierzchni do metalicznego połysku w przypadku pęknięć, które są słabo widoczne i rozgałęziających się, należy przeprowadzić badanie magnetycznoproszkowe w celu dokładnego określenia przebiegu pęknięć Materiały dodatkowe użyte do naprawy i modernizacji muszą posiadać dopuszczenia UDT. Do naprawy konstrukcji zaleca się stosować drut G3Si1 wg PN-EN ISO dla metody spawania 135. Dopuszcza się zastosowanie innej metody spawania z zastosowaniem odpowiedniego materiału dodatkowego po wcześniejszym uzgodnieniu z Transportowym Dozorem Technicznym Pęknięcia występujące w spoinach ustroju na blachach oraz rozerwania blach należy usunąć dostępnymi metodami takimi jak: szlifowanie, żłobienie elektropowietrzne, żłobienie plazmowe lub pokrewnymi metodami Po usunięciu pęknięć i wyszlifowaniu wykonanych faz, przed przystąpieniem do spawania konieczne jest przeprowadzenie badań magnetyczno-proszkowych MT w celu potwierdzenia całkowitego usunięcia niezgodności, jeżeli przeprowadzone badania wskażą niezgodności, procedurę należy powtórzyć Przed przystąpieniem do spawania elementy należy podgrzewać niezależnie od ich grubości do temperatury C, w przypadku naprawy spoin stosować temperaturę podgrzewania o 50 0 C wyższą niż podano w WPQR. 4

5 3.8. Po upływie 24 godzin od zakończeniu spawania przeprowadzić oględziny wizualne wykonanych spoin oraz przeprowadzić 100% badań MT Spoiny wykonać bez karbów i podtopień, zakończenia i rozpoczęcia spoin przeszlifować, jeżeli jest to możliwe stosować płytki dobiegowe i wybiegowe Pęknięcia mogą zostać usunięte jedynie przez wycięcie wady, wyszlifowanie i powtórne zaspawanie lub przez wymianę elementu Zaleca się przeprowadzenie naprawy stosując metodę spawania 135. Do spawania stosować drut z gatunku G3Si1 o średnicy ø1,2 mm, jako gaz osłonowy należy użyć mieszanki M21 (82% Ar+18%CO 2 ). Do usunięcia pęknięć można stosować elektrody węglowe ESM 257 lub inne o średnicach ø 6, ø 8 lub ø 10, w zależności od grubości blach Do naprawy wywrotnicy mogą być stosowane następujące metody spawania i operacje towarzyszące lub ich odpowiedniki: Spawanie łukowe MAG 135. Cięcie i ukosowanie termiczne za pomocą palnika acetylenowo-tlenowego lub propanowo-tlenowego lub plazmowego. Podgrzewanie przed spawaniem palnikiem acetylenowo tlenowym, propanowym lub propanowo-tlenowym. Żłobienie elektropowietrzne lub plazmowe, mechaniczne wycinanie i szlifowanie Zasady i warunki spawania podczas wykonywania naprawy. Miejsce wykonywanej naprawy osłonić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak wiatr czy opady atmosferyczne. Wymagana temperatura otoczenia nie powinna być niższa od 0 0 C. Dopuszczalne jest spawanie w temperaturze otoczenia niższej od 0 0 C pod warunkiem zastosowania skutecznej ochrony stanowisk spawalniczych oraz podgrzewania łączonych elementów przed spawaniem do temperatury zalecanej w pkt W trakcie prowadzenia prac spawalniczych temperatura międzyściegowa nie może być niższa od temperatury podgrzewania wstępnego i wyższa od wskazanej w technologicznej instrukcji spawania WPS. Po usunięciu pęknięcia rowek spawalniczy i obszar bezpośrednio przyległy musi wykazywać metaliczną czystość. Szerokość oczyszczonego pasa powinna wynosić około 150 mm po obu stronach rowka spawalniczego. Szerokość strefy podgrzewania powinna wynosić około 100 mm po obu stronach rowka spawalniczego, na całej jego długości. Temperatura podgrzewania wstępnego powinna być zgodna z wytycznymi instrukcji. Ściegi należy wykonywać krokowo, odcinkami od środka, na zewnątrz: 5

6 Łuk należy zajarzać w miejscu wykonywania spoiny (w rowku spawalniczym). W przypadku gdy szczelina w dnie fazy jest większa niż 3 mm a jest możliwy dostęp do grani, w takich przypadkach należy zastosować podkładki ceramiczne. Zauważone niezgodności w trakcie spawania, szczególnie pęknięcia w grani spoiny, należy na bieżąco usuwać. W przypadku pęknięcia spoiny (sczepu) powinny być usunięte poprzez wycięcie szlifierką, a następnie zaspawane wg powyższych uwag. Przy układaniu ściegów i warstw wypełniających należy dbać o uzyskanie poprawnego wtopienia międzywarstwowego i brzegowego, natomiast początki i końce poszczególnych ściegów powinny być przesunięte względem siebie o 2030 mm. Każdy wykonany ścieg należy dokładnie oczyścić. W razie konieczności, wykonanej spoinie należy zapewnić powolne stygnięcie. Po wykonaniu i oczyszczeniu spoiny, zarówno lico jak i grań powinny być gładkie o równej szerokości i przechodzić łagodnie w materiał podstawowy, powinny one być wolne od karbów i podtopień. Podczas spawania należy kontrolować odkształcenia spawalnicze. Podgrzewanie przed spawaniem, oraz podgrzewanie do prostowania, powinno być kontrolowane za pomocą pirometru lub termometru kontaktowego dopuszcza się ostatecznie stosowanie termoindykatorów (termokredki). Dopuszczalna jest dwukrotna naprawa pęknięć. W przypadku pęknięcia konstrukcji po raz trzeci w tym samym miejscu, należy wymienić element Czynności spawaczy w trakcie wykonywania naprawy. Prace spawalnicze mogą być prowadzone wyłącznie przez spawaczy posiadających aktualne i ważne uprawnienia. Przed rozpoczęciem spawania spawacz powinien zapoznać się z obowiązującą technologią naprawy ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów dodatkowych do spawania. Spawacz zobowiązany jest przestrzegać doboru materiałów dodatkowych do spawania oraz sposobu ich przechowywania w trakcie wykonywania prac spawalniczych. Cechowanie połączeń powinno odbyć się bezpośrednio po wykonaniu spoiny. 6

7 Nr 4. Naprawa pęknięć z dokumentacją fotograficzną. W przypadku naprawy i modernizacji danego elementu konstrukcji należy stosować się do wytycznych spawania zawartych na dokumentacji i ogólnych wytycznych zawartych w tej instrukcji. W poniższych tabelach zostanie przedstawiony opis naprawy pęknięć. Opis Długość [mm] 1 Pęknięcie znajduje się pod wspornikem 1 ( między belką prawą, a dźwigarem dolnym) od strony wjazdu. Pęknięcie nad spoiną pachwinową między pasem dolnym dźwigara a stójką. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Końce wykonanej fazy pozostawić zaokrąglone. Powstałą fazę po żłobieniu elektropowietrznym wyszlifować do metalicznego połysku. Przeprowadzić powtórne badanie w celu sprawdzenia czy pęknięcie zostało w całości usunięte. Po pozytywnych wynikach badań wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić powtórne badanie MT Pęknięcie występuje między wspornikiem 1 a blachą łącznikową w części górnej. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć całe pęknięcie. Końce wykonanej fazy pozostawić zaokrąglone. Powstałą fazę po żłobieniu elektropowietrznym wyszlifować do metalicznego połysku. Przeprowadzić powtórne badanie w celu sprawdzenia czy pęknięcie zostało w całości usunięte. Po pozytywnych wynikach badań wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić powtórne badanie MT. 85 7

8 3 Pęknięcie jest umiejscowione na stójce przy wsporniku 1 i zainicjowane jest w narożu między blachą łącznikową a stójką. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT Pęknięcie znajduje się między wspornikiem 1 a blachą łącznikową. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Przeprowadzić powtórne badanie w celu sprawdzenia czy pęknięcie zostało w całości usunięte. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT

9 5 Pęknięcie znajduje się na spoinie wzdłużnej belki prawej między pasem dolny a stójką przy wsporniku 1. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie wraz z fragmentem spoiny. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Zaspawać wykonaną fazę zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT A Przyklejenie znajduje się na spoinie belki prawej między pasem dolnym a blachą nakładkową wspornika 1. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć fragment spoiny wraz z przyklejeniem. Powierzchnię wyszlifować do metalicznego.odtworzyć spoinę zgodnie z dokumentacją i wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić badanie MT

10 6 Pęknięcie występuje między wspornikiem 2 a blachą łącznikową w części górnej. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć całe pęknięcie. Końce wykonanej fazy pozostawić zaokrąglone. Powstałą fazę po żłobieniu elektropowietrznym wyszlifować do metalicznego połysku. Przeprowadzić powtórne badanie w celu sprawdzenia czy pęknięcie zostało w całości usunięte. Po pozytywnych wynikach badań wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić powtórne badanie MT A Pęknięcie jest umiejscowione na stójce przy wsporniku 2 i zainicjowane jest przy spoinie pachwinowej łączącej blachę łącznikową ze stójką. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT

11 7 Pęknięcie znajduje się między wspornikiem 2 a blachą łącznikową Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT Pęknięcie znajduje się między Dźwigarem dolnym (pas górny) a tarczą A od strony wjazdowej Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spoinę zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić badanie MT

12 9 Pęknięcie jest umiejscowione na zespawanym połączeniu kołnierzowym między belką boczną a tarczą wjazdową A. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć spoinę wraz z pęknięciem. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT Pęknięcie znajduje się obok P9 na wyjściu łączenia z tarczą belki prawej. Przed naprawą konieczne będzie zdemontowanie cięgna. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT

13 11 Pęknięcie znajduje się między blachą łącznikową wspornika 2 a pasem dolnym belki łączącej tarcze. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć spoinę pachwinową wraz z pęknięciem. Końce wyżłobionych spoin pozostawić zaokrąglone. Powierzchnię po żłobieniu wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spoinę zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić badanie MT Pęknięcie znajduje się między belką boczną prawą z tarczą B ( za stykiem śrubowym), od wewnątrz stołu z boku belki, wkoło wspornika. Podobnie jak w przypadku pęknięcia 10 przed naprawą konieczne będzie zdemontowanie cięgna. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT

14 13 Pęknięcie 13 znajduje się obok pęknięcia 12, od góry belki, wkoło wspornika na pasie górnym, który blokuje ramię. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT Blacha wzmacniająca pas górny pod zderzakiem na belce oporowej, częściowo oderwana, pęknięcie na spoinie. Naprawa trudna do wykonania, ze względu na trudny dostęp oraz zaawansowaną korozję powierzchni blach również pod pęknięciem. Przy podjęciu próby naprawy należy usunąć fragment żebra przylegającego do zderzaka. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięć. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcia. Końce pozostawić zaokrąglone. Powierzchnię wyszlifować do metalicznego połysku. Przeprowadzić powtórne badanie w celu sprawdzenia czy pęknięcia nie występują w głębszych partiach blachy. Po pozytywnych wynikach badań wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT. 14

15 15 Pęknięcie znajduje się między belką górna lewą na przejściu pasa dolnego do tarczy A na gięciu pasa i łuku. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć spoinę wraz z pęknięciem. Końce powstałej fazy pozostawić zaokrąglone. Powierzchnię po żłobieniu wyszlifować do metalicznego połysku. Spoinę wyprowadzić na płytki wybiegowe. Wykonać spoinę zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić badanie MT Pęknięcie znajduje się obok pęknięcia nr 15. Naprawę przeprowadzić analogicznie jak dla pęknięcia

16 17 Pęknięcie żebra na pasie górnym belki oporowej, pęknięcie poprzeczne żebra przechodzące w pas. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Wyciąć fragment żebra (300 mm ) po 150 mm w obie strony od pęknięcia. Wyszlifować pas po usunięciu żebra. Przeprowadzić badanie MT w celu sprawdzenia pasa, w przypadku wykrycia pęknięcia określić jego długość. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Końce fazy pozostawić zaokrąglone. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Przeprowadzić powtórne badanie w celu sprawdzenia czy pęknięcia nie występują w głębszych partiach blachy. Po pozytywnych wynikach badań wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT. Następnie wstawić brakujący fragment żebra. Po wspawaniu żebra przeprowadzić badanie MT Pęknięcie znajduje się między belką górna lewą na przejściu pasa dolnego do tarczy B na gięciu pasa i łuku. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcia. Końce powstałych faz pozostawić zaokrąglone. Powierzchnię po żłobieniu wyszlifować do metalicznego połysku. Spoinę od krawędzi blachy wyprowadzić na płytki wybiegowe, które po pozytywnych wynikach badań należy usunąć. Wykonać spoinę zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić badanie MT

17 20 Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięć. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcia. Końce fazy pozostawić zaokrąglone. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Przeprowadzić powtórne badanie w celu sprawdzenia czy pęknięcia nie występują w głębszych partiach blachy. Po pozytywnych wynikach badań wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Spoinę wyprowadzić na płytki wybiegowe. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie wraz ze spoiną. Końce fazy pozostawić zaokrąglone. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Przeprowadzić powtórne badanie w celu sprawdzenia czy pęknięcia nie występują w głębszych partiach blachy. Po pozytywnych wynikach badań wykonać spoinę zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT

18 22 Pomiędzy pasem dolnym belki górnej prawej, a stójką tarczy. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spoinę zgodnie z wymaganiami instrukcji, wyprowadzić na płytki wybiegowe, które po pozytywnych badaniach należy usunąć. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić badanie MT Pęknięcie umiejscowione między belką górna prawą a pasem dolnym z tarczą B Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spoinę zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić badanie MT

19 24 Pęknięcie znajduje się między blachą łącznikową wspornika 1 a pasem dolnym belki łączącej tarcze. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć spoinę pachwinową wraz z pęknięciem. Końce wyżłobionych spoin pozostawić zaokrąglone. Powierzchnię po żłobieniu wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spoinę zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić badanie MT Pęknięcie znajduje się między blachą łącznikową wspornika 2 a pasem dolnym belki łączącej tarcze. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć spoinę pachwinową wraz z pęknięciem. Końce wyżłobionych spoin pozostawić zaokrąglone. Powierzchnię po żłobieniu wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spoinę zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić badanie MT

20 26 Pęknięcie znajduje się na belce prawej przy kołnierzu, przy tarczy A na pasie górnym. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięć. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć spoinę wraz pęknięciami. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT Pęknięcie znajduje się na belce prawej przy kołnierzu, przy tarczy B na pasie górnym. Pęknięcie znajduje się podrugiej stronie kołnierza. Tak samo jak w przypadku pęknięcia 26 wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT

21 29 Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie wraz ze spoiną pachwinową. Końce pozostawić zaokrąglone. Powierzchnię po żłobieniu wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spoinę zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić badanie MT Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT

22 31 Pęknięcie jest usytuowane na belce górnej prawej łączącej się z tarczą A na pasie dolnym od strony wewnętrznej wywrotnicy, pęknięte spoiny przechodzące przez blachę. Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Powtórnie przeprowadzić badanie MT w celu sprawdzenia czy pęknięcia nie występują w głębszych partiach blachy. Wykonać spoinę zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoiny przeprowadzić badanie MT Wyszlifować obszar przylegający do pęknięcia. Przeprowadzić badanie MT i określić dokładną długość pęknięcia. Za pomocą żłobienia elektropowietrznego usunąć pęknięcie. Koniec fazy pozostawić zaokrąglony. Powstałą fazę wyszlifować do metalicznego połysku. Wykonać spawanie zgodnie z wymaganiami instrukcji. Po wykonaniu spoin przeprowadzić badanie MT

SPRAWOZDANIE Z BADANIA MAGNETYCZNO- PROSZKOWEGO REPORT MAGNETIC PARTICLE INSPECTION. Nr Zlecenia: Order No.: Nr Rysunku: Drawing No.

SPRAWOZDANIE Z BADANIA MAGNETYCZNO- PROSZKOWEGO REPORT MAGNETIC PARTICLE INSPECTION. Nr Zlecenia: Order No.: Nr Rysunku: Drawing No. 46-200 ul. Fabryczna 5 1 Urządzenie: Plant: Zespół: Component: Wywrotnica wagonowa nr 3 WWb-10 Część mechaniczna Nr Zlecenia: Order Nr Rysunku: Drawing RZP-EK.2113.1.2016. K920114-02-001 Nr zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE NR SP

SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE NR SP SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE NR SP-1 Student: Grupa lab.: Data wykonania ćwicz.: KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe i cięcie tlenowe

Bardziej szczegółowo

... Definicja procesu spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (MIG), aktywnego (MAG):...

... Definicja procesu spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (MIG), aktywnego (MAG):... Student: KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-3 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Grupa lab.: Prowadzący: Temat ćwiczenia: Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazowych, GMAW Data

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie złączy dla spoin

Przygotowanie złączy dla spoin złączy dla spoin m brzegów złącza nazywa się operację, która polega na ukształtowaniu brzegów łączonych elementów i odpowiednim ich zestawieniu, w sensie szerszym są to skutki tej operacji. Ukosowanie

Bardziej szczegółowo

www.puds.pl Praktyka obróbki stali nierdzewnych 12 czerwca 2007 INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Metody spawania stali nierdzewnych i ich wpływ na jakość spoin i powierzchni złączy spawanych dr inż..

Bardziej szczegółowo

... Definicja procesu spawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną (MMA):... Definicja - spawalniczy łuk elektryczny:...

... Definicja procesu spawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną (MMA):... Definicja - spawalniczy łuk elektryczny:... KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-2 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną Student: Grupa lab.: Prowadzący: Data wykonania ćwicz.: Ocena:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 Dzień szkolenia Data 1 14.10.2010 2 1.10.2010 3 19.10.2010 4 20.10.2010 21.10.2010 Liczba godzin danego dnia i godziny 10 00 14 00 Temat zajęć Procesy spajania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA KURSIE SPAWANIE PACHWINOWE BLACH I RUR METODĄ MAG

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA KURSIE SPAWANIE PACHWINOWE BLACH I RUR METODĄ MAG HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA KURSIE SPAWANIE PACHWINOWE BLACH I RUR METODĄ MAG Miejsce zajęć: - teoria: Sale wykładowe ZDZ, ul. Furmańska 5, 27-400 Ostrowiec Św. - praktyka: Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1. LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) i cięcie tlenowe. I.

SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1. LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) i cięcie tlenowe. I. SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1 Student: Grupa lab.: Data wykonania ćwicz.: KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ LABORATORIUM SPAJALNICTWA Prowadzący: Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) i cięcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania wg PN-EN

Wymagania wg PN-EN dr inż. Jerzy Niagaj, prof. nzw. Pełnomocnik ds. Energetyki Jądrowej Osłona strefy spawania podczas łączenia stali nierdzewnych: wymagania, procedury oraz wpływ na jakość Poznań, 8 czerwca 2016 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w mieście Bydgoszcz I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Wykonanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu uprawnienia Warsztatów Technicznych w

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 16.05.2017 15:00-15:45

Bardziej szczegółowo

wymagania techniczne?

wymagania techniczne? (T, A1, FB16), Stan 0.0.006 - jakościowych wg - E ) 1 5 SPRAWDZENIE WYMAGAŃ I KON- TROLA TECHNICZNA 1 5. Czy uwzględnione są następujące aspekty ogólne? Normy na produkt Wymagania przepisów Wymagania określone

Bardziej szczegółowo

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 1(6) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach oraz materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAŁĄCZNIK NR 1 Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAŁĄCZNIK NR 1 Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. ZAPYTA OFERTOWE - ZAŁĄCZNIK NR 1 POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W SPAWALNICTWIE NORMA PN-EN ISO 3834:2007 Której części normy PN-EN ISO 3834:2007 dotyczy certyfikacja? PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w mieście Bydgoszcz I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje spawane Połączenia

Konstrukcje spawane Połączenia Ferenc Kazimierz, Ferenc Jarosław Konstrukcje spawane Połączenia 2006, wyd. 3, B5, s. 460, rys. 246, tabl. 67 ISBN 83-204-3229-4 cena 58,00 zł Rabat 10% cena 52,20 W książce w sposób nowatorski przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc. Wydanie 3, 1 dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści

Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc. Wydanie 3, 1 dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc. Wydanie 3, 1 dodruk (PWN). Warszawa, 2018 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 12 Wykaz podstawowych oznaczeń 13

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA Tytuł projektu Nazwa Numer grupy Ilość godzin Miejsce organizacji Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie! KURS SPAWANIA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA Tytuł projektu Nazwa Numer grupy Ilość godzin Miejsce organizacji Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie! KURS SPAWANIA

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU NA SPAWALNOŚĆ, NIE USUWANYCH FARB GRUNTOWYCH

BADANIE WPŁYWU NA SPAWALNOŚĆ, NIE USUWANYCH FARB GRUNTOWYCH PRZEPISY PUBLIKACJA NR 22/P BADANIE WPŁYWU NA SPAWALNOŚĆ, NIE USUWANYCH FARB GRUNTOWYCH 1994 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - LISTA KONTROLNA SPAJANIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 - LISTA KONTROLNA SPAJANIE Stosowane procesy spajania: Wypełnia zakład Wypełnia PAJ 111 Spawanie łukowe elektrodą otuloną 114 Spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym 121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

ZUR/M Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. Dokumentacja Rejestracyjna i Wykonawcza

ZUR/M Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. Dokumentacja Rejestracyjna i Wykonawcza Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach Stadium : Dokumentacja Rejestracyjna i Wykonawcza Nr opracowania : ZUR/M-27.3-216 Tytuł opracowania : Warunki Techniczne Wykonania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Czepiżak

dr inż. Dariusz Czepiżak POŁĄCZENIA SPAWANE dr inż. Dariusz Czepiżak 1 Połączenia spawane należą do połączeń nierozbieralnych typu strukturalnego. Obciążenie ż i z jednego elementu łączonego na drugi jest przekazywane za pomocą

Bardziej szczegółowo

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/282/11

ORZECZENIE Nr ZT/282/11 44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32-231-00-11, fax 32-231-46-52, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/282/11 pt.: OCENA WŁASNOŚCI UśYTKOWYCH PREPARATU HYDROGLISS

Bardziej szczegółowo

Proces spawania POLETYLENU

Proces spawania POLETYLENU Proces spawania POLETYLENU Wytwarzania jednostek pływających z polietylenu (termoplastów) metodą spawania ręcznego i ekstruzyjnego oraz zgrzewania jest znamienna tym, iż powstała konstrukcja jednostki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 18.06.2016 1(8) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA marzec

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA marzec PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA 2018 marzec Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 47-400 RACIBÓRZ, UL. ŁĄKOWA 33 tel. 32 410-10-00, fax 32 415-43-27 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Temat: Modernizacja elektrofiltru i kanałów spalin na bloku nr 5 dla w ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. - Kozienice

Bardziej szczegółowo

RMD Boats, Robert Draszyński Tel: ,

RMD Boats, Robert Draszyński Tel: , Aktualnie jesteśmy na końcowym etapie projektowania pierwszej prototypowej jednostki o następujących parametrach: Długość jednostki 8,5 m Szerokość maksymalna 3,2 m Prędkość projektowa V 15 km/h Ilość

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH 5.12.2017 WiseRoot+ WYDAJNOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ PROCESU SPAWANIA METODĄ MIG WiseRoot+ to zoptymalizowany proces spawania krótkim łukiem, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie planów spawania w budownictwie stalowym przykład praktyczny spawania stalowej kładki dla pieszych

Zastosowanie planów spawania w budownictwie stalowym przykład praktyczny spawania stalowej kładki dla pieszych 44 Zastosowanie planów spawania w budownictwie stalowym przykład praktyczny spawania stalowej kładki dla pieszych Prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Słania, Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Politechnika Częstochowska.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku.

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku. HISTORIA Tradycje KOTŁOMONTAŻU sięgają XIX wieku i mają związek z Fabryką Kotłów Parowych Wilhelma Fitznera. W kwietniu 1947 roku zespół byłych pracowników fabryki W. Fitznera założył Spółdzielnię Pracy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Bożena Krawczyk PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu WSTĘP Budowane sieci gazowe w obszarze działania nie tylko Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA zbiornik wody osmotycznej nr

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA zbiornik wody osmotycznej nr DOKUMENTACJA POMIARÓW 25.11.2014 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA zbiornik wody osmotycznej nr 435-23 CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego.

Bardziej szczegółowo

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych.

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. Właściwa jakość i wydajność CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. 2 CORGON gazy osłonowe do spawania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 207 EGZMIN POTWIERDZJĄCY KWLIFIKCJE W ZWODZIE Rok 20 ZSDY OCENINI rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Montaż i remont kadłuba

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

SST- B04 ROBOTY ZBROJARSKIE

SST- B04 ROBOTY ZBROJARSKIE SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST. 1.3. Zakres robót objętych SST. 1.4. Określenia podstawowe. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 2. Materiały 2.1. Stal zbrojeniowa.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 I. Wstęp Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem rur stalowych izolowanych i nieizolowanych dla Operatora

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Zagadnienia ogólne (Jan Bródka) 1.1. Materiały i wyroby 1.2. Systematyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA. Opracował: Pokiński Arkadiusz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA. Opracował: Pokiński Arkadiusz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA Opracował: Pokiński Arkadiusz 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spawanie w osłonie wiedzy

Spawanie w osłonie wiedzy XV POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Spawanie w osłonie wiedzy Gdańsk-Sobieszewo, 17 październik 2013 ArcQuality Zaawansowany system wspomagający zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wydział: Mechaniczny Nazwa studiów podyplomowych: Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych (PPS) Wymagania stawiane kandydatom na studia

Bardziej szczegółowo

Plan spawania stalowej klatki schodowej

Plan spawania stalowej klatki schodowej Jacek Buława Jacek Słania Plan spawania stalowej klatki schodowej The welding plan of steel staircase Streszczenie Omówiono plan spawania stalowej klatki schodowej. Przedstawiono postać konstrukcyjną klatki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Wrocław, Park Południowy 2. Wrocław, ul. Grabiszyńska 3. Wrocław, Książe Małe 4. Wrocław, Osobowice 5. Wrocław, Biskupin 6. Wrocław, Leśnica 7. Wrocław, Kowale

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI INFORMACJE OGÓLNE PRZENOSZENIE ARKUSZY 1. 2. 3. Do przenoszenia arkuszy używamy rękawic ochronnych. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać arkuszy bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO

Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO Miedzeszyn, 13.05.2016 Autor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie mgr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Przy ciągle rosnącej konkurencyjności na rynku, firmy poszukują rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produkcji. W odpowiedzi na ten trend wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu dr inż. Jerzy Niagaj Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE I TERMICZNE PODŁOŻY ZE STALI I ŻELIWA. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE I TERMICZNE PODŁOŻY ZE STALI I ŻELIWA. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela OCZYSZCZANIE MECHANICZNE I TERMICZNE PODŁOŻY ZE STALI I ŻELIWA Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. OCZYSZCZANIE MECHANICZNE W warunkach budowlanych rdzę i zgorzelinę najczęściej usuwa się metodą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT instalacji fotowoltaicznej o mocy 96,53 kwp w Radłowie Konstrukcje stalowe SST 01.00.00 Inwestor: Obiekt: Opracował: Wykonawca Gmina Radłów

Bardziej szczegółowo

SST 02 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje stalowe kod CPV 45223100-7

SST 02 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje stalowe kod CPV 45223100-7 SST 02 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje stalowe kod CPV 45223100-7 1. WSTEP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kod CPV ZBROJENIE SST 009

Kod CPV ZBROJENIE SST 009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262310-7 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE ZBROJENIE SST 009 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 182671 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 182671 B1

(19) PL (11) 182671 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 182671 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 320440 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1997 (19) PL (11) 182671 (13) B1 (51) IntCl7 B23P 6/00 E04G

Bardziej szczegółowo

PT DT TŁUMACZENIE DOKUMENTACJI WG PROJEKTU REV. A - VIBRAMAT. Projektował Ł. Brańka Sprawdził P. Frencel Zatwierdził P.

PT DT TŁUMACZENIE DOKUMENTACJI WG PROJEKTU REV. A - VIBRAMAT. Projektował Ł. Brańka Sprawdził P. Frencel Zatwierdził P. PT-23-000-DT TŁUMACZENIE DOKUMENTACJI WG PROJEKTU 12018 REV. A - VIBRAMAT Projektował Ł. Brańka Sprawdził P. Frencel Zatwierdził P. Frencel MECHANICIDEA & DESIGN PAWEŁ FRENCEL tel. 504 107 399 30-434 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów!

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Łączenie elementów z tworzyw sztucznych, cz.2 - spawanie dr in. Michał Strankowski Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 47-400 RACIBÓRZ, UL. ŁĄKOWA 33 tel. 32 410-10-00, fax 32 415-43-27 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Temat: Modernizacja elektrofiltru i kanałów spalin na bloku nr 5 dla w ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. - Kozienice

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne pakiety instrukcji technologicznych spawania (WPS) dla metod MIG/MAG i MMA

Uniwersalne pakiety instrukcji technologicznych spawania (WPS) dla metod MIG/MAG i MMA Uniwersalne pakiety instrukcji technologicznych spawania (WPS) dla metod MIG/MAG i MMA Przygotuj się na normę EN 1090 z Kemppi Zalety W skrócie Najbardziej kompleksowe rozwiązanie na rynku, obejmujące

Bardziej szczegółowo

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych M-23.03.05 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia INFORMACJE OGÓLNE. Przedmiot/Temat

Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia INFORMACJE OGÓLNE. Przedmiot/Temat Tytuł projektu: MŁODZI NA START! Program aktywizacji zawodowej osób młodych do 9r.ż. w województwie świętokrzyskim (II edycja) Nr umowy: POWR.01.0.01--00/1-00 Nazwa Beneficjenta: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Stanowi wyposażenie warsztatów i zakładów obrabiających elementy metalowe jak również wyposażenie ośrodków szkoleniowych.

Stanowi wyposażenie warsztatów i zakładów obrabiających elementy metalowe jak również wyposażenie ośrodków szkoleniowych. Stanowi wyposażenie warsztatów i zakładów obrabiających elementy metalowe jak również wyposażenie ośrodków szkoleniowych. Udoskonalona konstrukcja stołu zapewnia funkcjonalność, komfort i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

System przyłączeniowy z blachy stalowej 2mm T-600 Opis techniczny

System przyłączeniowy z blachy stalowej 2mm T-600 Opis techniczny System przyłączeniowy z blachy stalowej 2mm T-600 Opis techniczny DOKUMENTACJA SYSTEMU PRZYŁĄCZENIOWEGO Z BLACHY STALOWEJ 2MM T-600 1. Przeznaczenie: System przyłączeniowy z blachy stalowej o grubości

Bardziej szczegółowo

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Przy ciągle rosnącej konkurencyjności na rynku, firmy poszukują rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produkcji. W odpowiedzi na ten trend wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych

Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych Ryszard Pakos Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych steel welders qualification requirements acc. to Pn-en 287-1:2011 and international standards Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Łączenie tworzyw sztucznych w systemie CHEMOWENT

PORADNIK. Łączenie tworzyw sztucznych w systemie CHEMOWENT PORADNIK Łączenie tworzyw sztucznych w systemie CHEMOWENT www.chemowent.pl tel. 74 841 5519 1 Łączenie tworzyw sztucznych w systemie CHEMOWENT Przez zgrzewanie tworzyw sztucznych rozumiane jest nierozdzielne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kontroli oraz naprawy spawów na hamulcach kołowych /1

Instrukcja kontroli oraz naprawy spawów na hamulcach kołowych /1 Instrukcja kontroli oraz naprawy spawów na hamulcach kołowych 20-2425/1 1. Identyfikacja kontrolowanych hamulców: Należy sprawdzić następujące cechy: Typ hamulców: 20-2425/1 znamionowa patrz tłoczenie

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA OBIEKTU

IDENTYFIKACJA OBIEKTU IDENTYFIKACJA OBIEKTU Obiekt: Wentylator kopalniany promieniowy Datowanie: 1919 r. Tytuł: - Autor: Wyprodukowany przez firmę Schüchermann Kremer Maschinenfabrik w Dortmund. Wymiary: - dyfuzor - wentylator

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne pakiety instrukcji technologicznych spawania (WPS) dla metod MIG/MAG i MMA

Uniwersalne pakiety instrukcji technologicznych spawania (WPS) dla metod MIG/MAG i MMA Uniwersalne pakiety instrukcji technologicznych spawania (WPS) dla metod MIG/MAG i MMA Przygotuj się na normę EN 1090 z Kemppi Zalety W skrócie Najbardziej kompleksowe rozwiązanie na rynku, obejmujące

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady stosowania podkładek ceramicznych

Ogólne zasady stosowania podkładek ceramicznych Ogólne zasady stosowania podkładek ceramicznych Zastosowanie podkładek ceramicznych przynosi wiele korzyści przy wykonywaniu jednostronnych złączy, szczególnie w przemyśle stoczniowym, w budowie mostów,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Temat: Naprawa wad ścianki rury i defektów powłoki izolacyjnej gazociągu DN400 PN 6.3 MPa, relacji Leśniewice - Kutno, wykazanych badaniem tłokiem diagnostycznym i pomiarami

Bardziej szczegółowo

R-Group Finland Oy. Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe. Projekt zgodny z Eurokodami

R-Group Finland Oy. Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe. Projekt zgodny z Eurokodami R-Group Finland Oy Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe Projekt zgodny z Eurokodami 30.10.2013 2 Spis treści 1 OPIS SYSTEMU... 3 2 WYMIARY I MATERIAŁY... 4 2.1 Wymiary i tolerancje... 4 2.2 Materiały

Bardziej szczegółowo

ZMIANY NR 1/2012 do PUBLIKACJI NR 16/I STANDARDY BUDOWY I NAPRAW STATKÓW GDAŃSK

ZMIANY NR 1/2012 do PUBLIKACJI NR 16/I STANDARDY BUDOWY I NAPRAW STATKÓW GDAŃSK PRZEPISY ZMIANY NR 1/2012 do PUBLIKACJI NR 16/I STANDARDY BUDOWY I NAPRAW STATKÓW 2011 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2012 do Publikacji Informacyjnej 16/I Standardy budowy i napraw statków 2011, zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 47-400 RACIBÓRZ, UL. ŁĄKOWA 33 tel. 32 410-10-00, fax 32 415-43-27 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Temat: Modernizacja elektrofiltru i kanałów spalin na bloku nr 5 dla w ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. - Kozienice

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE Obramowanie wnęki wagowej z kątownika stalowego 5x5 cm

KONSTRUKCJE STALOWE Obramowanie wnęki wagowej z kątownika stalowego 5x5 cm B - 04 1. WSTĘP KONSTRUKCJE STALOWE Obramowanie wnęki wagowej z kątownika stalowego 5x5 cm 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ PRZENOSZENIE ARKUSZY 1. Do przenoszenia arkuszy używamy rękawic ochronnych. 2. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać arkuszy bezpośrednio po sobie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

262 Połączenia na łączniki mechaniczne Projektowanie połączeń sztywnych uproszczoną metodą składnikową

262 Połączenia na łączniki mechaniczne Projektowanie połączeń sztywnych uproszczoną metodą składnikową 262 Połączenia na łączniki mechaniczne grupy szeregów śrub przyjmuje się wartość P l eff równą sumie długości efektywnej l eff, określonej w odniesieniu do każdego właściwego szeregu śrub jako części grupy

Bardziej szczegółowo

Pęknięcia spoin pachwinowych

Pęknięcia spoin pachwinowych q [kn/m 2 ] 2,5 2 1,5 Model P12.3 q [kn/m] 3 2,5 2 Model P12.6 1 0,5 1,5 1 0,5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 y [mm] 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 y [mm] Rys. 4. Ścieżka równowagi statycznej dla modelu

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ 02 TSN PASJA DO STALI NIERDZEWNEJ Od ponad 10 lat specjalizujemy się w obróbce stali nierdzewnej. Jednym z dwóch filarów naszej działalności jest produkcja maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIA Z PŁYT ŻELBETOWYCH 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Lista pytań kontrolnych (Checkliste) dla inspekcji wstępnej / nadzoru w zakładowej kontroli produkcji według DIN EN 1090-1:2012-02

Lista pytań kontrolnych (Checkliste) dla inspekcji wstępnej / nadzoru w zakładowej kontroli produkcji według DIN EN 1090-1:2012-02 Lista pytań kontrolnych (Checkliste) dla inspekcji wstępnej / nadzoru w zakładowej kontroli produkcji według DIN EN 1090-1:2012-02 Nazwa firmy: Rodzaj audytu: Adres: Inspekcja wstępna Audytor wiodący Ciągły

Bardziej szczegółowo