Budżet porządnie skonstruowany. Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet porządnie skonstruowany. Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa"

Transkrypt

1 ISSN Zabłudów i Okolice Miesięcznik bezpłatny Nr 1 (56) Styczeń 2014 Budżet porządnie skonstruowany O niedawno uchwalonym budżecie gminy na 2014 rok z Jackiem Lulewiczem, burmistrzem Zabłudowa rozmawia Piotr Woroniecki Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa 30 grudnia ubiegłego roku radni uchwalili budżet gminy na 2014 r. Co zostanie z niego sfinansowane? Budżet gminy to bardzo ważny akt prawny. Bez niego nie ma funkcjonowania naszego samorządu, jak i innych. W tegorocznym budżecie ustalono, że dochody gminy wyniosą złotych, zaś wydatki zamkną się kwotą złotych. Różnica, czyli tzw. deficyt w wysokości złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Jak co roku wydajemy pieniądze przede wszystkim na oświatę, opiekę społeczną, inwestycję, gospodarkę komunalną, kulturę i sport. I tak oświata w 2014 r. pochłonie ponad 8,7 mln złotych, co stanowi około 40 proc. wszystkich wydatków budżetowych. 18 proc. tych wydatków zostanie przeznaczonych na pomoc społeczną. W liczbach jest to 3,8 mln złotych. W tym roku ponad 5,7 mln złotych planujemy przeznaczyć na inwestycje i jest to ponad 20 proc. naszego budżetu. Natomiast gospodarka komunalna uzyska 2,8 mln złotych, co daje około 10 proc. wydatków. Ponadto w budżecie zaplanowano również 175 tys. złotych dofinansowania dla klubów sportowych działających na terenie gminy Zabłudów. Miejski Ośrodek Animacji Kultury na swoją działalność otrzymał 532 tys. złotych, zaś Miejska Biblioteka Publiczna 237 tys. złotych. Tak oto najkrócej przedstawiają się nasze tegoroczne wydatki budżetowe. Ludzie najczęściej zainteresowani są nowymi inwestycjami, które powstaną z pieniędzy budżetowych. Proszę o wymienienie tych, które pojawią się w bieżącym roku. Moim celem jako burmistrza jest doprowadzenie sieci wodociągowej do wszystkich wsi na terenie naszej gminy. Dlatego w dalszym ciągu będzie trwała jej rozbudowa. W tym roku planujemy wybudować wodociąg na odcinkach Rafałówka Kamionka Zajezierce Płoskie oraz rozwinąć sieć w obrębie wsi Halickie Kuriany Kucharówka Zwierki oraz w samym Białostoczku. Nowy wodociąg oraz kanalizacja sanitarna położona zostanie w Zabłudowie w ul. Bielskiej oraz w Kolonii Zabłudów ul. Mickiewicza. Ponadto zamierzamy nadal modernizować oczyszczalnię ścieków w Zabłudowie i w Białostoczku oraz przepompownię ścieków w ul. Muchawieckiej. W budżecie zaplanowaliśmy również pieniądze na przebudowę ul. Chodkiewicza wraz z remontem mostu przez Rudnię oraz naprawę drogi Zabłudów Topolany. Obie te inwestycje będą realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku. Ważną inwestycją będzie również montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74 budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej. Z mniejszych inwestycji warto wspomnieć o wymianie lamp oświetleniowych na Plantach, montażu nowego dachu nad płytą taneczną w Parku Zamkowym czy budowie siłowni rekreacyjnej na świeżym powietrzu. cd. na str. 2

2 2 Zabłudów i Okolice Budżet porządnie skonstruowany cd. ze str. 1 A jak sytuacja w oświacie. Kolejny rok z rzędu pochłonie ona najwięcej pieniędzy z budżetu gminy? Jak wspomniałem wcześniej wydatki na oświatę to kwota ponad 8,7 mln złotych. Najwięcej pochłoną pensje nauczycieli, jak również pozostałe koszty utrzymania budynków (ogrzewanie, energia elektryczna, remonty). Subwencja oświatowa jest niewystarczająca nawet na wypłatę wynagrodzeń a powinna pokryć całość wydatków na szkolnictwo w gminie. Z budżetu państwa otrzymamy około 6 mln złotych. Samorząd Zabłudowa musi dołożyć do oświaty około 2,7 mln złotych. Pomimo takiej sytuacji nasz samorząd nie będzie ograniczał możliwości edukacyjnych własnych obywateli. Każdemu dziecku zapewnimy odpowiednie warunki do nauki. Przypomnijmy, że na terenie gminy mamy pięć szkół: Zespół Szkolno Przedszkolny i Gimnazjum w Zabłudowie oraz trzy podstawówki w Rafałówce, Dobrzyniówce i Białostoczku. Dwa lata temu mówił Pan, że budżet musi być stabilny. Czy tegoroczny również możemy określić tym słowem? Tak, jak najbardziej. Nasz budżet jest stabilny. Zabezpiecza podstawowe wydatki gminy. Moim zdaniem jest porządnie skonstruowany i został przyjęty przez radnych. Oczywiście w trakcie roku może być korygowany. Lecz podstawowe jego filary pozostaną niezachwiane. Oprócz opłacenia wszelkich wydatków gminy wygospodarowaliśmy pieniądze na inwestycje. A przypomnę jest to kwota 5,7 mln złotych. To właśnie te pieniądze przeznaczymy na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Podsumowując, nasz budżet jest taki, jaki być powinien. Dziękuje bardzo za rozmowę. Budżet uchwalony W grudniu minionego roku dwukrotnie obradowała Rada Miejska w Zabłudowie. Na sesjach podjęto w sumie 11 uchwał. Do najważniejszych niewątpliwie należy zaliczyć uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok oraz planu miejscowego dla części gminy Zabłudów. Na bieżący rok w budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 27,5 miliona złotych, planowane wydatki powinny zgodnie z planem wynosić nieco ponad 29 milionów złotych. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z emisji obligacji (1,8 mln zł). Z budżetu gminy Zabłudów w 2014 roku zostanie udzielona Powiatowi Białostockiemu pomoc finansowa, która zostanie rozdysponowana na następujące zadania: 1. Przebudowę drogi powiatowej Zabłudów Topolany. W zakres inwestycji wejdzie odcinek drogi leżący w granicach miasta Zabłudowa, który zostanie wykonany w standardzie ulicznym (wraz z chodnikami). Szacowany koszt inwestycji wyniesie zł, przy wkładzie gminy Zabłudów zł; 2. Wzmocnienie mostu przez rzekę Rudnię położonego o w ciągu ulicy Chodkiewicza w Zabłudowie. Gmina współfinansuje to zadanie w 50%, dotując Powiat Białostocki kwotą zł. Ponadto Rada zatwierdziła w planie wydatków dotację w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów Kudrycze, Łubniki, Protasy z terenu gm. Zabłudów. Uchwaleniem planu miejscowego zakończono kolejny etap procesu zmierzającego do wybudowania przez firmę SAMASZ fabryki maszyn w Zabłudowie. W planie miejscowym Rada Miejska zatwierdziła przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno usługową obszaru o powierzchni około 42 ha położonego w obrębie geodezyjnym miasta Zabudów, na północny wschód od drogi krajowej Nr 19, przy wjeździe do Zabłudowa od strony Białegostoku. Obszar objęty planem należy w części do gminy Zabłudów, a w części do inwestora prywatnego. Protokół z obrad sesji oraz podjęte uchwały niebawem będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie pbip.pl. JJ

3 Nr 1 (56) Styczeń Udana zbiórka Od 16 do 20 grudnia ubiegłego roku w Zabłudowie i Dobrzyniówce przeprowadzono czwartą już Gminną Akcję Charytatywną pn. Kolędnicy Dobroci. W jej wyniku do ponad 35 rodzin i osób trafiły paczki żywnościowe. Nasza zbiórka skierowana była po raz kolejny do rodzin wielodzietnych oraz osób starszych i samotnych. Zbieraliśmy artykuły spożywcze, środki czystości i słodycze dla potrzebujących z terenu gminy Zabłudów stwierdził Piotr Torbicz, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie. W sumie w akcji charytatywnej Kolędnicy Dobroci zebrano ponad 20 rodzajów różnych produktów. Było wśród nich: 30 różnych konserw, 106 opakowań makaronu, 32 kg cukru, 84 kg mąki, 26 butelek oliwy, 44 opakowania kawy, kakao i herbaty oraz 180 paczek słodyczy. Ponadto w koszach znalazło się 57 różnych środków czystości, 74 kg ryżu, kaszy i grochu, 45 puszek groszku i kukurydzy oraz 13 słoików majonezów, sosów i marynat. Choć była też jedna lalka i 1,5 kg sera żółtego. Zebrane produkty i artykuły żywnościowe trafiły w dwóch turach do ponad 35 rodzin i osób starszych. W tym roku 25 paczek trafiło po raz pierwszy do osób i rodzin, które jeszcze nigdy nie zostały obdarowane w ramach tej zbiórki. Wartość każdej paczki wahała się od 50 do 100 złotych w zależności od ilości osób w rodzinie. Zbiórka nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc młodzieży z gimnazjum Makarony, mąki, kasze i inne produkty trafiły do potrzebujących rodzin Młodzież zbierała produkty w sklepie Lewiatan przy ul. Kalwińskiej z Zabłudowie i dzieci ze szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce. Chłopcy i dziewczęta codziennie w godzinach popołudniowych zachęcali kupujących do wsparcia prowadzonej akcji. Każdy, kto włożył produkt do świątecznego koszyka, otrzymał symboliczną kartkę świąteczną. Ubiegłoroczną akcję uważam za bardzo udaną. Kolejny już raz mieszkańcy naszej gminy okazali dobroć i serce tym, którzy mają trudną sytuację życiową. Zbiórka wpisała się już na stałe w cykl naszej corocznej pracy dodał Piotr Torbicz. Oto sklepy z Zabłudowa, które wzięły udział w zbiórce żywności: GS Samopomoc Chłopska, Lewiatan, Pawilon Handlowy, sieć sklepów spożywczych PH Andrzej Łotko oraz sklep spożywczy w Dobrzyniówce. Organizatorami III Gminnej Akcja Charytatywnej Kolędnicy Dobroci byli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie, Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, Stowarzyszenie Panorama i grupy wolontariuszy z Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza i Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce. PW

4 4 Zabłudów i Okolice Rolnicy nagrodzeni Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym taki tytuł nosił konkurs, który na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku odbył się w trzech miejscowościach Gminy Zabłudów. Gospodarstwa rolne zgłoszone do konkursu zostały zwizytowane przez komisję z KRUS, która wskazała zagrożenia wypadkowe. Następnie rolnicy musieli usunąć te nieprawidłowości występujące w ich obejściu. Między innymi zabezpieczyli drzwi przed samoczynnym zamykaniem się, naprawili instalację elektryczną, wyposażyli maszyny i urządzenia w brakujące osłony, zabezpieczyli drabiny przed pochyłem i osunięciem się oraz uporządkowali podwórza. Ponownie komisja zwizytowała gospodarstwa i oceniła wykonanie zaleceń. Stwierdziła, że wszyscy uczestnicy wykonali co najmniej trzy zlecone zadania i zasługują na wyróżnienie. Oto oni: Michał Jakimiuk i Adam Świrydziuk z Żuk oraz Mirosław Zakrzewski, Łukasz Kuczyński i Henryk Sobecki z Krynickich oraz Wojciech Pietraszkiewicz z Kowalowiec. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 30 grudnia 2013 r. w zabłudowskim urzędzie podczas sesji Rady Miasta. Jednym z nagrodzonym jest Michał Jakimiuk, sołtys z Żuk, który zaznaczył: Człowiek nie zauważa pewnych niebezpiecznych sytuacji w gospodarstwie, dlatego dobrze jak ktoś z zewnątrz umiejętnie je wskaże. Organizatorami konkursu i fundatorami nagród byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku i Urząd Miejski w Zabłudowie. PW Ferie w MOAK-u Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia podczas nadchodzących ferii zimowych. Szczegółowy ich program można znaleźć na stronie Michał Jakimiuk, sołtys Żuk odbiera nagrodę z rąk Jacka Lulewicza, burmistrza Zabłudowa Turniej szachowy Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie i Ludowy Zespół Sportowy Zwierki serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do 18 roku życia na Turniej Szachowy. Odbędzie się on 26 stycznia br. w Klubie Pod Burmistrzem o godz Więcej informacj o imprezie można uzyskać u Emilii Kochańskiej, instruktora z MOAK-u, pod numerem tel Serdeczne wyrazy współczucia KRYSTYNIE ZWADZIE Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie z powodu śmierci MATKI składa Jacek Lulewicz, Burmistrz Zabłudowa, oraz Teresa Teofilewicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Zabłudowa wraz z radnymi KRYSTYNIE ZWADZIE wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci MATKI składają pracownicy, rodzice i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie

5 Nr 1 (56) Styczeń Informacja o odpadach Od stycznia 2014 roku uległ zmianie harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Zabłudów. Przypomina się, iż obowiązkiem właściciela nieruchomości jest: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, 2) prawidłowe oznaczenie nieruchomości (numerem porządkowym) celem bezproblemowego dotarcia do nieruchomości przez firmę obsługująca teren Gminy Zabłudów w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3) udostępnianie odpadów w dniu ich odbioru przewidzianym harmonogramem w miejscu widocznym przed terenem nieruchomości lub bezpośrednio przy wejściu nieruchomości, w taki sposób aby firma nie wchodziła na teren posesji; odpady w dniu ich odbioru należy udostępnić od godziny 700 Od 1 sierpnia 2013 r. funkcjonuje w Gminie Zabłudów Punkt Odbioru Odpadów Problematycznych. Znajduje się on w Kowalowcach 28 (przy drodze Zabłudów Kudrycze, naprzeciw Centrali Nasiennej). Punkt czynny jest we wtorki i soboty w godzinach Do Punktu przyjmowane są: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe, odpady zielone z pielęgnacji parków i ogrodów, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano remontowe, zużyte opony samochodowe. W Punkcie przyjmowane są bezpłatnie wszelkie odpady problematyczne, tylko od mieszkańców Gminy Zabłudów. Podczas przekazania odpadów należy wylegitymować się dowodem osobistym potwierdzającym zamieszkanie w Gminie Zabłudów. Do Punktu nie są przyjmowane odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej. Regulamin korzystania z Punktu jest zamieszczony na stronie internetowej oraz udostępniony w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. Odbiór przeterminowanych lekarstw odbywa się również w Aptece ARNICA na ul. Białostockiej 1/1 w Zabłudowie. Jacek Lulewicz Burmistrz Zabłudowa Harmonogram odbioru odpadów r r. ODBIÓR NIESEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Adres ROK 2014 ZABŁUDÓW, Białostocka, Rynek, Chodkiewicza, Radziwiłłowska, Ostaszewskiego, Drukarzy Zabłudowskich, Karpińskiego, Sapiehów, Kościelna, 3 Maja, Surażska, Mickiewicza 09.01, 13.02, 13.03, 10.04, 8.05, ZABŁUDÓW Cerkiewna, Podrzeczna, Bielska, Zaułek, Zamiejska, Polna, Św Rocha, Kalwińska, I Dywizji, Szkolna, Książąt Litewskich, Muchawiecka, Sikorskiego 10.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, KURIANY, BIAŁOSTOCZEK, SKRYBICZE, BOGDANIEC 7.01, 3.02, 3.03, 7.04, 5.05, 2.06 BOBROWA, BOROWIKI, TATAROWCE, ŁUKIANY, PŁOSKIE, KAMIONKA, ZAJEZIERCE, ZACISZE, RUDNICA, KOŚCIUKÓWKA, RAFAŁÓWKA, TEODOROWO, SŁOMIANKA, 8.01, 4.02, 4.03, 8.04, 6.05, 3.06 ZWIERKI, DOBRZYNIÓWKA, FOLWARKI MAŁE, FOLWARKI WIELKIE, FOLWARKI TYLWICKIE 20.01, 17.02, 17.03, 23.04, 19.05, KOŹLIKI, OSTRÓWKI, ALEKSICZE, SIEŚKI, GNIECIUKI, OCHREMOWICZE, OLSZANKA, ŻYWKOWO, MAŁYNKA, KOŁPAKI, KRASNE 21.01, 18.02, 18.03, 24.04, 20.05, PROTASY, KUCHARÓWKA, KOWALOWCE, KOLONIA ZABŁUDÓW MIASTO, KOLONIA ZABŁUDÓW 13.01, 10.02, 10.03, 14.04, 12.05, HALICKIE, KUDRYCZE, NOWOSADY, ŻUKI, PASYNKI, ZAGRUSZANY, ŁUBNIKI 14.01, 11.02, 11.03, 15.04, 13.05, RYBOŁY, KANIUKI, CIEŁUSZKI, PAWŁY 27.01, 24.02, 24.03, 28.04, 26.05, DAWIDOWICZE, MINIEWICZE, LASZKI, RZEPNIKI, KRYNICKIE, SOLNIKI 28.01, 25.02, 25.03, 29.04, 27.05, ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZABŁUDÓW 17.01, 19.02, 19.03, 16.04, 16.05, BOBROWA, BOROWIKI, TATAROWCE, ŁUKIANY, PŁOSKIE, KAMIONKA, ZAJEZIERCE, ZACISZE, RUDNICA, KOŚCIUKÓWKA, RAFAŁÓWKA, TEODOROWO, SŁOMIANKA, 16.01, 21.02, 21.03, 17.04, 23.05, KURIANY, BIAŁOSTOCZEK, SKRYBICZE, BOGDANIEC 22.01, 22.02, 24.03, 18.04, 26.05, ZWIERKI, DOBRZYNIÓWKA, FOLWARKI MAŁE, FOLWARKI WIELKIE, FOLWARKI TYLWICKIE 23.01, 24.02, 25.03, 25.04, 27.05, KOŹLIKI, OSTRÓWKI, ALEKSICZE, SIEŚKI, GNIECIUKI, OCHREMOWICZE, OLSZANAKA, ŻYWKOWO, MAŁYNKA, KOŁPAKI, KRASNE 24.01, 25.02, 26.03, 23.04, 28.05, HALICKIE, KUDRYCZE, NOWOSADY, ZUKI, PASYNKI, ZAGRUSZANY, ŁUBNIKI 27.01, 26.02, 27.03, 25.04, 29.05, PROTASY, KUCHARÓWKA, KOWALOWCE, KOLONIA ZABŁUDÓW MIASTO, KOLONIA ZABŁUDÓW 28.01, 27.02, 28.03, 30.04, 30.05, DAWIDOWICZE, MINIEWICZE, LASZKI, RZEPNKI, KRYNICKIE, SOLNIKI 29.01, 28.02, 31.03, 28.04, 31.05, RYBOŁY, KANIUKI, CIEŁUSZKI, PAWŁY 30.01, 28.02, , 31.05, 27.06

6 6 Zabłudów i Okolice Poświęcenie krzyża Powstańców Styczniowych Na gruntach wsi Olszanka, w gminie Zabłudów, niedaleko od przystanku autobusowego, na polu Andrzeja Aleksiejczuka znajduje się niewysoki kopiec mogiły, a na nim krzyż Powstańców Styczniowych z 1863 roku. Brzozowy krzyż, którego nadszarpnął ząb upływającego czasu, wymagał remontu i uporządkowania terenu wokół. W jego odnowienie włączyli się mieszkańcy Olszanki, Ochremowicz i Żywkowa. W jesienne niedzielne popołudnie, odnowiony krzyż na mogile Powstańców Styczniowych 1863 roku, uroczyście poświęcił ks. Ryszard Falkowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Zabłudowie. Na uroczystość poświęcenia krzyża na mogile Powstańców w Olszance przybyło kilkadziesiąt osób, głównie mieszkańcy okolicznych wsi. Nie zabrakło zaproszonych gości, z rodzinami: prof. Józefa Maroszka, historyka z Uniwersytetu w Białymstoku, znawcy dziejów Podlasia, Marka Hyjka, pedagoga ze szkoły podstawowej w Zabłudowie, pasjonata historii oraz autora tej relacji doktora Sławomira Presnarowicza, badacza historii ziemi zabłudowskiej i narewskiej. Uroczystość rozpoczęła się od słów modlitwy w intencji zmarłych żołnierzy powstańców 1863 roku, którą odmówił wspólnie ze zgromadzonymi przy krzyżu gośćmi ksiądz proboszcz Ryszard Falkowski. Następnie poświęcił on odnowiony powstańczy krzyż. Wykład na temat przebiegu powstania styczniowego na ziemi podlaskiej wygłosił prof. Józef Maroszek. Prelegent przypomniał, że mieszkańcy tych ziem nie pozostali bierni, gdy 22 stycznia 1863 roku zawołano do broni przeciwko Moskalom. W nocy z 22 na 23 stycznia oddział powstańczy (przeważali chłopi, szlachta, kolejarze) dowodzony przez Władysława Cichorskiego Zameczka rozbroił posterunek rosyjskiej żandarmerii i zdobył stację kolejową w Łapach. Następnie skutecznie zajął ten oddział miasteczka takie jak Suraż, Wysokie Mazowiecki i Tykocin. Do największej, przegranej jednak bitwy, doszło w lutym pod Siemiatyczami. Województwo grodzieńskie grupowało spiskowców w lasach pod Królowym Mostem i Waliłami w kwietniu 1863, gdzie doszło do krwawych bojów. Przez cały czas w latach , powstańcy toczyli walki partyzanckie także w najbliższych okolicach, w Puszczy Knyszyńskiej Grodzieńskiej i Białowieskiej. Profesor opowiadał o bitwach i potyczkach toczonych w wielu miejscach na białostockiej ziemi, w tym pod Waliłami, Orlą, Rudką, Puchłami i Zabłudowem. Wspominał dowódców polskich oddziałów: Walerego Wróblewskiego, Onufrego Duchińskiego, braci Ejtminowiczów, Kobylińskich, Waszkiewicza, czy urodzonego w pobliskich Mostowlanach, Konstantego Kalinowskiego, przywódcę całego Powstania w Litwie. W wielu miejscowościach powstańcy byli witani szczerze i z radością. Tak jak na przykład w nieodległej Jałówce w pierwszy dzień Zielonych Świątek w maju 1863 r., kiedy zarówno przed, jak i po mszy świętej licznie zgromadzonym wiernym odczytano Manifest Narodowy i akt uwłaszczenia chłopów. Zresztą na kościół oraz księży w tej miejscowości i wielu innych (na przykład w Kleszczelach, Narewce, Szudziałowie, Karpowiczach i Dziadkowicach), spadły liczne represje rosyjskie w postaci zamykania świątyń, karania księży, zamykania ich w więzieniach, czy wywożenia na katorgę. Podobnych katuszy po zakończeniu powstania doznawali wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób brali w nim udział. Profesor zaznaczał, że wybuch Powstania Styczniowego i przebieg prowadzonych walk były w pełni uzasadnione, co należy podkreślać właśnie dzisiaj, kiedy nie raz kwestionuje się sensow- Odnowienie krzyża na mogile Powstańców Styczniowych, Olszanka 2013 r. Fot. Łukasz Presnarowicz

7 Nr 1 (56) Styczeń na mogile w Olszance ność i racjonalność podejmowanych wówczas działań zbrojnych. Ten znakomity wykład był prawdziwą lekcją historii na żywo, gdyż odbył się przy powstańczej mogile. Historię miejsca powstańczej mogiły i krzyża w Olszance, nie do końca dziś poznaną, opowiedział autor niniejszej relacji Sławomir Presnarowicz. Jak zauważał na wstępie, trudno jest mówić o historii danego miejsca, nie znając źródeł pisanych (dokumentów). Jednak niejednokrotnie, jak potwierdzają to badania naukowe, przekaz ustny z dziada, pradziada okazuje się nie mniej wartościowy, prawdziwy, niż nawet ten w pełni udokumentowany. Również tutaj posiłkujemy się relacjami przekazywanymi przez przodków z rodzin Aleksiejczuków i Wróblewskich, mieszkających we wsi Olszanka oraz Presnarowiczów ze wsi Żywkowo. W jednej z wersji przekazanej w miejscowej tradycji mówi się, że w mogile pochowanych zostało około 8-10 powstańców styczniowych, których na olszanickich polach i łąkach dosięgli kozaccy siepacze. Mogło to być po bitwie pod Zabłudowem (2 sierpnia 1863 r.), kiedy to Polacy uciekali do Puszczy Białowieskiej, po przegranej z oddziałami regularnej rosyjskiej armii lub po zasadzce przygotowanej przez kozaków na obóz powstańczy w miejscu zwanym Lachowizna, położonym w lesie na polanie, na granicy gruntów wsi Żywkowo i Olszanka. Stale tam przebywało przez kilka lat około 10 powstańców. Tradycja przekazana przez Michała Presnarowicza (żyjącego na przełomie XIX i XX wieku) Lubie Iwaniuk z Żywkowa, jeszcze w jej dzieciństwie, głosiła, że jeden z powstańców zdradził kozakom miejsce obozu na Lachowiźnie. Po otoczeniu obozowiska, powstańcy zostali związani i przygonieni do żydowskiej karczmy stojącej w Żywkowie przy gościńcu. Tam, na oczach zebranych ze wsi ludzi, bardzo dotkliwie zostali pobici szablami. Kozacy bowiem, tak umieli bić szablami, tak byli wyćwiczeni, że nawet skóra nie zadraśnie twierdził wiele lat temu Michał Presnarowicz. Po tym bestialstwie, wszystkich złapanych powstańców poprowadzono z Żywkowa na wschód. Być może wówczas, dokonano też ich egzekucji w przydrożnym rowie na rozstaju olszanickich dróg. Z relacji rodziny Aleksiejczuków wynika, że ich pradziad Ludwik Aleksiejczuk pozbierał wszystkich zabitych powstańców i pochował we wspólnym grobie. Na mogile tej postawił drewniany krzyż. Od tego wydarzenia, następne pokolenia Aleksiejczuków z Olszanki, w tym właśnie miejscu odnawiali kolejne powstańcze krzyże. Na koniec uroczystości przy mogile powstańczej głos zabrał Antoni Sobecki ze wsi Ochremowicze, który wraz z synem Marcinem Sobeckim, po raz pierwszy przygotował sosnowy krzyż, do ustawienia go na powstańczej mogile w Olszance. Jego krótkie, wypowiedziane cicho słowa, o potrzebie zachowania pamięci, najgłośniej zabrzmiały w sercach obecnych na uroczystości I pozostaje już tylko przypomnieć słowa pieśni, najbardziej pasujące do scenerii olszanickich łąk i pól którą ongiś wzruszał Krzysztof Klenczon: Bo nie wszystkim pomógł los, wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy; W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi... Sławomir Presnarowicz Wspólne świętowanie 22 grudnia w świetlicy wiejskiej w Folwarkach Małych odbyła się wspólna wigilia przed świętami Bożego Narodzenia, przygotowana przez mieszkańców wsi, połączona ze śpiewem kolęd. Wspólne świętowanie przy wigilijnym stole okazało się pomysłem bardzo udanym, nie tylko ze względów artystycznych w postaci śpiewanych kolęd w wykonaniu zespołu Folwarczanki, lecz również na możliwość wspólnego spotkania się mieszkańców wsi i obu kolonii Folwark Małych. Pani Helena Aleksiejczuk jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, na początku spotkania przywitała wszystkich przybyłych mieszkańców i gości. Następnie ksiądz proboszcz Ryszard Falkowski wspomniał o tradycji wigilijnej i zaznaczył, że wigilia to bardzo uroczysty i piękny dzień, który przeżywamy niejednokrotnie przed świętami, lecz zawsze czeka nas ta jedna i najważniejsza Wigilia. Życzył wszystkim aby Święta Bożego Narodzenia były piękne i radosne jak zgromadzone w świetlicy dzieci. Po zakończeniu składania życzeń przez księdza proboszcza, odczytany został przez Marcina Łuckiewicza fragment Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa. Wspólne dzielenie się opłatkiem było okazją do wypowiedzenia sobie nawzajem życzeń płynących prosto z serca. Potrawy wigilijne, jakie znalazły się na wspólnym stole były przygotowane przez panie z KGW, zaś ich spożywanie było połączone ze śpiewem tradycyjnych kolęd w wykonaniu miejscowego zespołu Folwarczanki. Z okazji miłego i sympatycznego spotkania opłatkowego mieszkańcy wsi wyrazili chęć częstszego spotykania się we wspólnym gronie. Ks. Andrzej Górski

8 8 Zabłudów i Okolice Listy w obronie represjonowanych Młodzież z zabłudowskiego gimnazjum nie jest obojętna na krzywdę ludzi. W grudniu ubiegłego roku po raz kolejny włączyła się w obronę osób niesłusznie więzionych i represjonowanych. Tym razem własnoręcznie napisała 6276 listów. Pisanie listów w obronie ludzi pokrzywdzonych to skuteczna akcja. Jeśli pomoże choćby jednej osobie to warto poświęcić ten czas mówi Monika Woronicz, opiekun 53. grupy szkolnej Amnesty International. Te przypadki są makabryczne. Jedna o osób została aresztowana za krytykowanie rządu, inna trafiła za kraty za pisanie tekstów na Facebooku. Jeszcze inny człowiek został dotkliwie pobity i wylądował w więzieniu, za to tylko, że znalazł się przypadkowo na demonstracji pokojowej. Zdaniem Moniki Woronicz akcja ta jest potrzebna, kształtuje postawy obywatelskie wśród gimnazjalistów, uczy empatii i uwrażliwia młodych na łamanie praw ludzi. Już po raz dziewiąty młodzież pisała listy w ramach ogólnopolskiej akcji Amnesty International w obronie krzywdzonych ludzi na świecie. Cieszę się, że stało się to już tradycją w naszej szkole, że gimnazjaliści angażują się tę akcję. Ma ona aspekt wychowawczy. Uwrażliwia na krzywdę ludzką i uczy szacunku mówi Grażyna Zakrzewska-Dąb, dyrektor zabłudowskiej placówki szkolnej. Gimazjalistów wsparli również uczniowie ze szkół podstawowych w Zabłudowie, Dobrzyniówce, Rafałówce, Białostoczku oraz dzieci z Domu Dziecka w Krasnem. Oczywiście w akcji wzięli udział także absolwenci. Jak co roku maraton pisania listów rozpoczął się w zabłudowskim gimnazjum od zapalenia świecy wolności, a zakończył się dzień później w Klubie pod Burmistrzem. Do pisania listów włączył się również Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa Anna Kędyś, nauczycielka i koordynatorka 53. grupy szkolnej Amnesty International działającej w zabłudowskim gimazjum uważa, że jeden list mało znaczy, lecz tysiące nabierają już niebywałej siły. Jesteśmy częścią opinii światowej, która wywiera wpływ na władze danego kraju dodała. Podczas maratonu napisano w Gminie Zabłudów 6276 listów i to był trzeci wynik w kraju, zaś w całej Polsce łącznie PW KRUS informuje Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w I kwartale 2014 r. będzie wynosić 83,00 zł. Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych w I kwartale 2014 r. stanowić będzie: 12% emerytury podstawowej, tj. 100,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 24% emerytury podstawowej, tj. 199,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, 36% emerytury podstawowej, tj. 299,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 48% emerytury podstawowej, tj. 399,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych. Ustawowy termin uregulowania należnych składek za I kwartał 2014 r. upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. W tym terminie należy również opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz domowników w samoistnych działach specjalnych produkcji rolnej. Łucja Ralicka KRUS Białystok Szczere wyrazy współczucia KRYSTYNIE ZWADZIE z powodu śmierci MATKI składają dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie

9 Nr 1 (56) Styczeń IV Wspólne Kolędowanie 12 stycznia 2014 r. Zabłudów Przedstawienie jasełkowe zaprezentowała dziecięca grupa kolędnicza z Folwark Wielkich Ania Tomaszewska Duet ze Szkoły Podstawowej w Rafałówce Izabela Bojko Grupa Radosne Nutki ze Szkoły Podstawowej w Zabłudowie Zespół emerytów z Zabłudowa Duet rodzinny Adama i Jana (po prawej) Andrejczuków Zespół rodzinny z Zabłudowa i okolic

10 10 Zabłudów i Okolice Inne niż wszystkie Ubiegłoroczne jasełka zaprezentowane w Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce sprawiły dzieciom i zebranym gościom oraz rodzicom nie lada atrakcję. Przypominały jakby działy się tu obecnie, w naszych czasach. Jak stwierdziła jedna mama, były przepiękne. Nasze dzieci bardzo lubią występować, szczególnie te z klasy szóstej. Lubią przygotowywać się, wchodzić w te role, szukać scenografii i kostiumów. Dla nich to jest dużą przyjemność zauważyła Sylwia Żukowska, nauczycielka języka angielskiego, która wspólnie z Agnieszką Kaliszewicz przygotowały jasełka. Dzieci bardzo szybko opanowały teksty swoich ról. Wybór osób, które grały Maryję i Józefa nie był przypadkowy. Wydaje mi się, że właśnie one miały największe predyspozycje do pokazania tych postaci dodała Sylwia Żukowska. Mateusz Iwanowicz dobrze zagrał Józefa, czyli silnego, opiekuńczego i odpowiedzialnego mężczyznę. Z kolei Martyna Dziemiańczyk w swojej roli była delikatna, a zarazem silna, krucha a jednak pełna wiary. Brałyśmy pod uwagę choćby siłę głosu. I tak czarownicę grała ta, a nie inna konkretna dziewczynka. Uwzględniłyśmy również cechy fizyczne, co było widać w postaci windykatora. Podczas jasełek był też czas na łamanie się opłatkiem Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstwowej w Dobrzyniówce Chciałyśmy, żeby nasze jasełka były bardziej współczesne. Naszym zamierzeniem było przeniesienie historii narodzin Chrystusa w nasz realny świat. Wydaje mi się, że dzieci czuły iż mogło się to zdarzyć teraz zaznaczyła nauczycielka języka angielskiego. Rolę Maryi w jasełkach zagrała Martyna Dziemiańczyk, uczennica szóstej klasy. Z zapamiętaniem tekstu nie miała problemów, więcej trudności sprawiło jej wydawanie odgłosów rodzenia dziecka. Myślę, że nasze jasełka przybliżyły dzieciom i zebranym gościom czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenie stwierdziła młoda aktorka z Dobrzyniówki. Z kolei Mateusz Iwanowicz zauważył, że dużą trudnością była dla niego bliska obecność jego koleżanki, która grała Maryję. Nie jest do tego przyzwyczajony. Na początku przed wyjściem miałem tremę, jednak gdy przedstawienie już rozpoczęło się było o wiele łatwiej. Uwielbiam występować i pokazywać się innym dodał Mateusz Iwanowicz. Jasełka w Dobrzyniówce to nie tylko świetny występ dzieci. Był też czas na odczytanie fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa, życzenia wygłoszone przez księży obu wyznań i Barbarę Trusiuk, dyrektorkę szkoły ale również łamanie się opłatkiem przez wszystkich zebranych, uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. PW Bal sołtysów 15 lutego br., w sobotę, w Wiejskim Domu Kultury w Rafałówce odbędzie się Bal Sołtysów. Początek imprezy zaplanowano na godz Koszt od pary 200 złotych. Gra zespół Duo Boys. Bliższych informacji o balu udziela Ala Kamieńska, pod numerem tel Wpłaty przyjmuje Joanna Jakoniuk z Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, pok. 24.

11 Nr 1 (56) Styczeń Sumo przyszło Tego jeszcze w Zabłudowie nie było. 21 grudnia ubiegłego roku odbyły się po raz pierwszy zawody sumo. Oczywiście nie było wielkich, ociężałych mężczyzn, lecz wystąpiły małe, szczupłe dzieci. Pomimo tego rywalizacja była zacięta a radości bez liku. Do miasta nad Rudnią na III Finałowy Otwarty Turniej Integracyjny w zapasach i sumo przyjechało 128 zawodniczek i zawodników z dziesięciu klubów z województwa podlaskiego i warmińsko mazurskiego. Wystartowali oni w trzech kategoriach wiekowych: młodzików, mini zapasach dzieci oraz mini sumo dzieci. Na imprezie pojawili się reprezentanci z takich klubów jak: Olimpik Suwałki, MOSiR Grajewo, Sprząśla Supraśl, Gwiazda Szczuczyn, Herkules Łomża, Amator Juchnowiec, UKS Kleosin, KS,, Podlasie Białystok, KS,, Podlasie Zabłudów i LUKS Marcinkowo. Zawody okazały się bardzo udane dla miejscowych zapaśników. Złote medale zdobyli: Patrycja Durys, Wiktoria Durys, Anna Sacharewicz, Karolina Słowikowska, Grzegorz Bursa, medale srebrne wywalczyli: Patryk Hojka, Jakub Pietraszkiewicz zaś brązowe krążki otrzymali Patrycja Masłowiecka, Szymon Szarejko, Maciej Szutkiewicz. Natomiast w kategorii mini sumo dzieci złoto trafiło do rąk: Zuzanny Pierwsze zawody sumo w Zabłudowie Lulewicz, Oliwiera Jaszczuka, Szymona Kalinowskiego, srebro: Izabelli Szarejko, Kacpra Majczaka, zaś brąz do: Martyny Grajewskiej, Jakuba Lulewicza i najmłodszego uczestnika turnieju Jakuba Leończuka. Zdecydowaliśmy zorganizować III Turniej Integracyjny w zapasach i sumo w Zabłudowie, ponieważ jest tu bardzo miła atmosfera, a warunki na hali są odpowiednie stwierdził Władysław Kierdelewicz, prezes Podlaskiego Związku Zapaśniczego, który jednocześnie dodał: Sumo to pokrewna dziedzina sportowa do zapasów. Doskonała do dalszego szkolenia. Dobry zapaśnik musi dobrze poruszać się na nogach, a w sumo to jest podstawa. Jak co roku uczestniczymy w zawodach w Zabłudowie. Po raz pierwszy moi zawodnicy wzięli udział w mini sumo i zdobyli dwa srebrne medale. Jestem z ich naprawdę dumny zauważył Grzegorz Zańko, trener zespołu ze Szczuczyna. Jedną z osób, która wspierała swego syna na turnieju była Beata Zmagania zapaśników również były zacięte Popko, mieszkanka Zabłudowa. Jestem bardzo zadowolona, że Oliwier uczestniczy w zapasach, na treningi i zawody jeździ regularnie, najważniejsze jest dla mnie, że ten sport to bardzo dobre propagowanie zdrowego trybu życia i kształtuje świetnie charakter dodała Beata Popko. Oliwier jest sumienny i posłuszny. Polecam innym mamom zapasy i inne sporty. Dziecko nie nudzi się, spędza fajnie czas, nie siedzi przed komputerem i jeszcze przywozi medale z zawodów. O ocenę turnieju poprosiłem Andrzeja Samsonowicza, trenera zabłudowskich zapaśników. Turniej uważam za udany pod względem organizacyjnym i sportowym. Cieszy nadspodziewanie wysoka frekwencja ze strony uczestników i kibiców, co świadczy o dużym zainteresowaniu wśród dzieci i młodzież tą dyscyplina sportu. Zadowalające są również wyniki sportowe zawodników z Zabłudowa. Obserwując zmagania na macie, szczególnie tych najmłodszych, odnoszę wrażenie, że taki turniej jest wspaniałą inicjatywą, którą warto kontynuować w przyszłości stwierdził Andrzej Samsonowicz. Warto poinformować naszych czytelników, że Anna Sacharewicz i Karolina Słowikowska zostały wyróżnione przez prezesa Podlaskiego Związku Zapaśniczego za wyniki osiągnięte w 2013 r i powołane do Kadry Narodowej Polski. PW

12 12 Zabłudów i Okolice ZEGAR (52) Aliści święta, jak zawsze, zbyt szybko minęły i karnawałowe rozhulanie dawało o sobie znać tu i ówdzie dziwnym rozkiełznaniem. Nie zanikały jeszcze dobre obyczaje, ale dawano nieskrępowany zdawałoby się upust wszelakim figlom, które w innym czasie byłyby nieprzyzwoite. Nikt nie próbował wyciszać ich soczystość była nie tylko częścią karnawału, ale i oznaką męskiej tężyzny. No, bo jak w święte wieczory brać cep do ręki, kiedy w sąsiedztwie jeszcze świętowano a wigilijna kutia jeszcze między zębami pozostawała? Jak znosić ze strychu kołowrotki i wstawiać do chaty krosna, kiedy kobiety wodzą jakimś dziwnym wzrokiem po izbie, jakby czegoś szukając, zapewne pogubionych marzeń? Pod sufitem gęstniało od niedocieczonych wątków i pragnień nie skosztowanych. Każdy by odgadł, że jest to nic innego jak zatroskanie o liczne potomstwo, którego tak bardzo już brakowało, choć domostwa dorównywały już wieży ratusza pnąc się do góry. Bramy miejskie jakby zmalały nie tylko ze starości, co ze zgryzoty, że dzieci rodziło się coraz mniej Dziecięce kwilenie było już czymś rzadkim. Nie porykiwały w obórkach krowy, nie gdakały w kurnikach kury. Dojmująca cisza zalegała najbliższą okolicę. A domy były coraz większe i nie zawsze już chłopy z babami spali, każdy mając swój kąt gdzie składowano niespełnione marzenia. Kiedyś, choć była w chatach ciasnota ale i było miejsce na większą serdeczność. Przytulanie małżeńskie i przewalanki, po odmówieniu pacierza, należały do dobrego obyczaju poślubnego. A co do płci, to teraz miał ją każdy sobie obierać w dorosłości! Ot co! Taką to zarazę przywleczono również i do naszego miasta! Jak morowe powietrze zatruwała mózgownice młodych! I niektórym babom poczęły rosnąć wąsy a chłopom zaokrąglały się cycuszki. Na domiar złego nie można było odróżnić z jakiejś tam odległości płeć. Pupcie tak samo falowały w jakiejś pożądliwości. Toż to koniec świata nadchodzi, tak pisano w Księdze Sybilli, że kiedy chłopy w baby poczną się przemieniać, nieszczęście jest już w pobliżu! Strach ogarnął wszystkich do tego stopnia, że opustoszało nawet we wtorki błudowskie targowisko a i ludzie stali się nieufni wobec siebie. Przez miasto przewijali się jacyś dziwacy. Już nie wywoływała sensacji miejscowa Wyższa Szkoła Odczyniania Cugów i Spalania Róży, gdzie nauczano wielu sposobów wpływania na psychikę ludzką, doradzano jak wyglądać najlepiej przed lustrem domowym, jaki zastosować makijaż i fryzurę. Ale i z cugami i z różą było kłopotów, co niemiara. Uporczywe to było i nie poddawało się magicznym zabiegom. Maści i zabobonne formułki nie były już tak skuteczne jak przed laty. Dziekan zwołał konferencję na ten temat. Przybyło wielu naukowców i praktyków z różnych części świata. Narada trwała wiele dni a róża i cugi nadal królowały nie reagując na różnorakie mazidła, formułki magiczne czy nawet antybiotyki, przywiezione z zamorskich krain. Choróbsko pleniło się nadal. I sposób znalazła na te dolegliwości jedna z mieszczanek błudowskich. U nas, na wiosce koli Narwy, wchodzilim do reczki wczesno wiosno, golusieńkie, żeby te z zimy zarazy pozmywać. Reczka unosiła je z swoim nurtem a my czym prędzej do chaty i pod pierzynę babuli aby rozgrzać się po lodowatej kąpieli. Jak ręką odjął, żadnego kaszlu nie było a i urok naszych chłopców się nie imał. U nas strażaków tylko żadne czmuty się nie imały. Odważni nad podziw. Jacyś nie podobni do innych. Gotowi w ogień skoczyć! Takiego męża nie jedna błudowianka w marzeniach przywoływała i w pierzynach do zamążpójścia przygotowanych, utulała. Odważni, pełni wigoru, z takim to i w pościeli jak w jesiennych mchach leśnych zanurzyć się gotowe. Zapatrzeć się w młodość tych naszych rycerzyków, żeby sny kolorowym ołówkiem były malowane. A życie wtedy piękniejsze Westchnęła przy tym głęboko. Jeszcze się tylko jęk wydobył ze zwietczałej już piersi, żalem okutany: Nie dane mi było zaznać takich rozkoszy, tylko nocą wdychałam zapach spalenizny i zmęczone mięśnie głaskając i tuląc usypiałam. Śniły mi się wtedy pożary wystygłych na pozór serc, krew wędrowała w jakiejś niezrozumiałej gonitwie a obrazy w malignie przesuwały się niczym pędzone podniety na podmiasteczkowe wyraje, w kwitnieniu wiosennym na jeszcze jedno pokuszenie. Wpatruję się chciwie w karty albumu i w fotografie tam pomieszczone. I jakoś lżej na sercu! Prawdziwi mężczyźni i jedna dzielna niewiasta ratują honor naszej pięknej ziemi! Dobrych dni w nowym roku życzę wszystkim, wyszeptał zegar. Błudowianin Zabłudów i Okolice Wydawca: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie Redaktor naczelny: Piotr Woroniecki Adres redakcji: ul. Rynek 8, Zabłudów, tel , Nakład: 500 egz. Czasopismo dostępne na Skład i druk: Drukarnia Biały Kruk, tel

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 14 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 14 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, na okres od 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 19 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku Realizacja zadań inwestycyjnych w roku Na wykonanie wydatków majątkowych 3.107.334.24 zł, co stanowi 79,65 planu złożyło się: wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.364.84311 zł, zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku Okres realizac ji Realizacja zadań inwestycyjnych w roku Na wykonanie wydatków majątkowych 5.242.126,64 zł, co stanowi 94,45 % planu złożyło się: wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 3.699.53,19

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK przydział zadań do referatów

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK przydział zadań do referatów realizacji ALEKSICZE Wykonanie drogowskazów 1000,00 8920,00 8920,20 1 Naprawa drogi 7920,00 Białostoczek Budowa placu zabaw, siłowni, zadaszenia i 12572,10 12572,10 12572,10 miejsca na ognisko Bobrowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół

Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół rzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie przewozu dzieci do szkół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r.

ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r. ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018-2020. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku Realizacja zadań inwestycyjnych w 201 roku Na wykonanie wydatków majątkowych 2.460.14,94 zł, co stanowi 80,54 planu złożyło się: wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.932.551,80 zł, zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Zabłudów za rok 2018

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Zabłudów za rok 2018 Ocena obszarowa jakości oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Zabłudów za rok 2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku realizuje monitoring parametrów grupy

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. /. Rady Gminy... z dnia 2012 r.

Uchwała Nr. /. Rady Gminy... z dnia 2012 r. Projekt Uchwała Nr. /. Rady Gminy... z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/399/2017 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Lublin, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/399/2017 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 22 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 2881 UCHWAŁA NR XLI/399/2017 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie ,65 zł ,82 zł tak

Budowa ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie ,65 zł ,82 zł tak Załącznik do pisma Or.0003..08 z dnia 7.04.08 r. l.p. program nazwa zadania koszt całkowity kwota dofinansowania 0 otrzymana dotacja (tak/nie) uwagi Termomodernizacja świetlic wiejskich w Gminie Zabłudów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2017 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2017 r. Rossosz, maj 2018 r. str. 1 I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Tom IV: UCHWAŁY RADY GMINY KLUCZEWSKO

Tom IV: UCHWAŁY RADY GMINY KLUCZEWSKO Tom IV: UCHWAŁY RADY GMINY KLUCZEWSKO U C H W A Ł A NR XIX/21/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRUSZYNA ZA 2018 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRUSZYNA ZA 2018 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRUSZYNA ZA 2018 ROK Spis treści: 1. Wstęp 2. Zagadnienia ogólne 3. Podmiot realizujący usługę 4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 235/XX/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 25 maja 2016r.

UCHWAŁA Nr 235/XX/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 25 maja 2016r. UCHWAŁA Nr 235/XX/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI.

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2014r. Wyszki, dnia 20 kwietnia 2015r. 1 I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XIX RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 28 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XIX RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 3798 UCHWAŁA NR 0007.XIX.151.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do rejestru zabytków

Obiekty wpisane do rejestru zabytków Obiekty wpisane do rejestru zabytków Obiekty wpisane do rejestru zabytków (oznaczone na rysunku Studium symbolem ZK): Białostoczek: park dworski z aleją dojazdową, 2 poł. XIX, nr rej.: 683 z 29.03.1988

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE W 2014 ROKU

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE W 2014 ROKU ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE W 2014 ROKU Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PRASZKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PRASZKA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PRASZKA Praszka, kwiecień 2019 r. Dokument zatwierdził: Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki SPIS TREŚCI 1. Cel i założenia analizy. 2. Regulacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI ZA 2014 R. Międzyrzec Podlaski, 10 wrzesień 2015r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/266/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXV/266/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2010 rok UCHWAŁA NR XXXV/266/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 23 kwietnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r. ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wilamowice Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/209/16 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/209/16 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 25 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/209/16 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/266/2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/266/2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr XXIX/266/2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jeziora Wielkie. Informacja za 2016 r.

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jeziora Wielkie. Informacja za 2016 r. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jeziora Wielkie. Informacja za 2016 r. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. odebrano i zagospodarowano następujące ilości : II.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PRASZKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PRASZKA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PRASZKA Praszka, kwiecień 2018 r. Dokument zatwierdził: Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki SPIS TREŚCI 1. Cel i założenia analizy. 2. Regulacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/15 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 12 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/37/15 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 12 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/37/15 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Michałowice z dnia.

Uchwała Nr Rady Gminy Michałowice z dnia. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tuczępy za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tuczępy za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tuczępy za 2015 r. Tuczępy kwiecień 2016 str. 1 Wstęp Jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu. na terenie Gminy Grodzisk za 2015 rok

Analiza stanu. na terenie Gminy Grodzisk za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisk za 2015 rok Grodzisk, kwiecień 2016 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Cel opracowania... 3 1.2. Podstawa prawna... 4 2.

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2018 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2018 r. Krasne, kwiecień 2019 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r. kwiecień 2015-04-28 r. str. 1 I Wstęp. W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2017 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2017 r. Krasne, kwiecień 2018 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Zagadnienia ogólne.

I. Wstęp. Zagadnienia ogólne. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz 250 z późn. zm.), jednym z zadań Gminy jest

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r.

Białystok, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 1733 UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2017

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2017 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2017 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 206 UCHWAŁA NR 285/XLIII/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 206 UCHWAŁA NR 285/XLIII/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 21 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 206 UCHWAŁA NR 285/XLIII/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/228/17 RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE. z dnia 23 marca 2017 r.

Lublin, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/228/17 RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE. z dnia 23 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 2105 UCHWAŁA NR XXVII/228/17 RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/16 z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Nowogród za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Nowogród za 2015 rok. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Nowogród za 2015 rok. Nowogród, kwiecień 2016r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../16 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE. z dnia.. grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR../../16 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE. z dnia.. grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR../../16 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE z dnia.. grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

A jak odebrali nas, aktorów, widzowie? Oto sprawozdanie jednego z nich uczennicy klasy VI:

A jak odebrali nas, aktorów, widzowie? Oto sprawozdanie jednego z nich uczennicy klasy VI: Jasełka W dniu 21 grudnia o godzinie 10:45 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się uroczyste przedstawienie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Jasełka z Małym Księciem przygotowane

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu Urząd Miejski w Bytomiu System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu lipiec 2017 r. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce po 1 lipca 2013 r. W Bytomiu w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 326 / LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r.

Uchwała Nr 326 / LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r. Uchwała Nr 326 / LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/X/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR 62/X/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR 62/X/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2017 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2017 r. Czarna, dnia 26 kwiecień 2018 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZNIE Nr Or BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2013r.

ZARZĄDZNIE Nr Or BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2013r. ZARZĄDZNIE Nr Or.0050.188.2013 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/129/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 15 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/129/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 15 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/129/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa dotycząca za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa dotycząca za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa dotycząca za 2014r. Laskowa,dnia 16 kwiecień 2015r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/176/17 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 28 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 13 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/176/17 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 28 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 marca 2017 r. Poz. 1255 UCHWAŁA NR XXXIV/176/17 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2018

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2018 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2018 Sieroszewice, kwiecień 2019 r. I. Cel oraz podstawa prawna sporządzenia analizy Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów Projekt z dnia 15 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

Bardziej szczegółowo

20 LECIE NADANIA IMIENIA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Dnia 21 listopada 2016 roku odbyła się niecodzienna uroczystość.

20 LECIE NADANIA IMIENIA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Dnia 21 listopada 2016 roku odbyła się niecodzienna uroczystość. 20 LECIE NADANIA IMIENIA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Dnia 21 listopada 2016 roku odbyła się niecodzienna uroczystość. W tym dniu nasza szkoła obchodziła dwudziestą rocznicę nadania imienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/170/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XV/170/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XV/170/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013 roku Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, maja 2014r.

Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, maja 2014r. Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, 14-15 maja 2014r. Podział województwa podlaskiego na regiony gospodarki odpadami oraz regionalne instalacje przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn I. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Na terenie naszej gminy, od 1 lutego 2017r. do 31.12.2017r. odpady komunalne będą odbierane przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z/s w Bukowcu, ul. Robotnicza 6, telefon: 75 7131

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZA ROK 2017

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZA ROK 2017 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZA ROK 2017 Gmina Kamień Pomorski 2018 1 Spis treści 1. Cel przygotowania analizy za 2017 r. 2. Podstawa prawna sporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/184/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/184/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 31 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/184/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U poz. 1399)

Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U poz. 1399) Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399) PSZOK w Białymstoku - ul. 42. Pułku Piechoty 48 (teren MPO) czynny

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo