2.6 INFORMACJE OGÓLNE O MODUŁACH SMARTSTACK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.6 INFORMACJE OGÓLNE O MODUŁACH SMARTSTACK"

Transkrypt

1 2.6 INFORMACJE OGÓLNE O MODUŁACH SMARTSTACK SmartStack są modułami rozszerzeń, pozwalającymi na rozbudowę systemu sterowania zbudowanego w oparciu o sterownik modułowy NX, QX oraz RX o obsługę sygnałów I/O lub zwiększenie moŝliwości komunikacyjnych. Moduły SmartStack są montowane bezpośrednio na tylnej części sterownika. Wymiana modułów oraz ich instalowanie nie wymaga uŝycia Ŝadnych narzędzi. Większość modułów SmartStack wyposaŝona jest w diody LED, informujące o trybie pracy lub o pojawieniu się sygnału na kanale wejściowym lub wyjściowym. Moduły SmartStack wyposaŝone są w szybkozłącza Phoenix, umoŝliwiające odłączenie terminala od modułu bez konieczności odłączania kabli. BUDOWA

2 ASTOR MONTAś I DEMONTAś Bezpośrednio na tylnej części sterownika serii NX, QX oraz RX moŝna zamontować maksymalnie cztery moduły SmartStack. MontaŜ 1. Umieścić zaczepy modułu w odpowiednich otworach montaŝowych na obudowie sterownika NX. 2. Wcisnąć przycisk znajdujący się na obudowie modułu. 3. OstroŜne, tak aby nie zagiąć pinów, docisnąć układ do sterownika. DemontaŜ Moduły powinny być zdejmowane kolejno, począwszy od najbardziej skrajnego. 1. Wcisnąć przycisk znajdujący się na obudowie. 2. OstroŜnie, tak aby nie uszkodzić zaczepów, rozłączyć moduły

3 2.7 MODUŁY KOMUNIKACYJNE HECOM65 moduł komunikacyjny Master sieci CANopen HECOS6 moduł komunikacyjny Slave sieci CANopen HEDNM65 moduł komunikacyjny Master sieci DeviceNet HEDNS6 moduł komunikacyjny Slave sieci DeviceNet HEETN3 moduł komunikacyjny sieci Ethernet HEPBM65 moduł komunikacyjny Master sieci Profibus DP HEPBS6 moduł komunikacyjny Slave sieci Profibus DP HEFOX12 moduł do komunikacji po światłowodzie, 1 zestaw nadawczo-odbiorczy dla światłowodu z tworzyw sztucznych, 2 zestawy nadawczoodbiorcze dla światłowodu z włókien szklanych HEFOX3 moduł do komunikacji po światłowodzie, 3 zestawy nadawczo-odbiorcze dla światłowodu z włókien szklanych

4 ASTOR HECOM65 Moduł typu SmartStack. Moduł komunikacyjny sieci CANopen. Moduł Master. Moduł komunikacyjny CANopen Master COS6 umoŝliwia współpracę sterowników serii NX, QX oraz RX371 z innymi urządzeniami pracującymi w sieci CANopen. Moduł wyposaŝony jest w port serwisowy pozwalający na jego konfigurację przy pomocy narzędzia HSyCon. Sieć CANopen umoŝliwia przesyłanie danych pomiędzy 128 urządzeniami z prędkością od 1 kbaud do 1 Mbaud na odległości 2 metrów. Moduł wyposaŝony jest w cztery diody LED informujące o statusie i trybie pracy. PARAMETRY Oprogramowanie do konfiguracji modułu Konfiguracja MontaŜ HSyCon RS232 Temperatura pracy 55ºC Pobór mocy Sieć Prędkości pracy magistrali Profibus Typ danych Maksymalna ilość modułów Slave 128 Maksymalna ilość wymian dla węzła 6 pierwszy slot w sterowniku 3 ma przy 5 VDC 2 przewodowy CAN bus 1 kbaud 2 kbaud 5 kbaud 1 kbaud 125 kbaud 25 kbaud 5 kbaud 8 kbaud 1 Mbaud Boolean Signed/unsigned 8 bit Signed and unsigned 16 bit Signed/unsigned 32 bit Float String

5 HECOS6 Moduł typu SmartStack. Moduł komunikacyjny sieci CANopen. Moduł Slave. Moduł komunikacyjny CANopen Slave COM65 umoŝliwia współpracę sterowników serii NX, QX oraz RX371 z innymi urządzeniami pracującymi w sieci CANopen. Moduł wyposaŝony jest w port serwisowy pozwalający na jego konfigurację przy pomocy narzędzia HSyCon. Sieć CANopen umoŝliwia przesyłanie danych pomiędzy 128 urządzeniami z prędkością od 1 kbaud do 1 Mbaud na odległości 2 metrów. Moduł wyposaŝony jest w cztery diody LED informujące o statusie i trybie pracy. PARAMETRY Oprogramowanie do konfiguracji modułu MontaŜ HSyCon Temperatura pracy 55ºC Pobór mocy Konfiguracja Sieć Prędkości pracy magistrali Profibus Typ danych pierwszy slot w sterowniku 4 ma przy 5 VDC RS232 Maksymalna ilość modułów slave przewodowy CAN bus 1 kbaud 2 kbaud 5 kbaud 1 kbaud 125 kbaud 25 kbaud 5 kbaud 8 kbaud 1 Mbaud Boolean Signed/unsigned 8 bit Signed and unsigned 16 bit Signed/unsigned 32 bit Float String

6 ASTOR HEDNM65 Moduł typu SmartStack. Moduł komunikacyjny sieci DeviceNet. Moduł Master. Moduł komunikacyjny DeviceNet Master DNM65 umoŝliwia współpracę sterownika serii NX, QX oraz RX371 z innymi urządzeniami pracującymi w sieci DeviceNet. DeviceNet jest prostym rozwiązaniem, umoŝliwiającym tworzenie otwartych sieci, redukującym koszty oraz czas potrzebne do instalacji i okablowania przemysłowych urządzeń automatyki, zapewniając jednocześnie wymienność składników na nowe, pochodzące od róŝnych producentów. Układ wyposaŝony jest w port serwisowy pozwalający na jego konfigurację przy pomocy narzędzia HSyCon. Jednostka wyposaŝona jest w cztery diody LED informujące o statusie i trybie pracy. PARAMETRY Oprogramowanie do konfiguracji modułu MontaŜ HSyCon Temperatura pracy 55ºC Pobór mocy Konfiguracja Sieć Prędkości pracy magistrali DeviceNet Typ danych Maksymalna ilość modułów Slave 63 pierwszy slot w sterowniku 3 ma przy 5 VDC RS232 2 przewodowy RS kbit/s 25 kbit/s 5 kbit/s Bit Unsigned 8 bit Unsigned 16 bit String

7 HEDNS6 Moduł typu SmartStack. Moduł komunikacyjny sieci DeviceNet. Moduł Slave. Moduł komunikacyjny DeviceNet Slave DNS6 umoŝliwia współpracę sterownika serii NX, QX oraz RX371 z innymi urządzeniami pracującymi w sieci DeviceNet. DeviceNet jest prostym rozwiązaniem, umoŝliwiającym tworzenie otwartych sieci, redukującym koszty oraz czas potrzebne do instalacji i okablowania przemysłowych urządzeń automatyki, zapewniając jednocześnie wymienność składników na nowe, pochodzące od róŝnych producentów. Układ wyposaŝony jest w port serwisowy pozwalający na jego konfigurację przy pomocy narzędzia HSyCon. Jednostka wyposaŝona jest w cztery diody LED informujące o statusie i trybie pracy. PARAMETRY Oprogramowanie do konfiguracji modułu MontaŜ HSyCon Temperatura pracy 55ºC Pobór mocy Konfiguracja Sieć Prędkości pracy magistrali DeviceNet Typ danych Maksymalna ilość modułów Slave 63 pierwszy slot w sterowniku 3 ma przy 5 VDC RS232 2 przewodowy RS kbit/s 25 kbit/s 5 kbit/s Bit Unsigned 8 bit Unsigned 16 bit String

8 ASTOR HEETN3 Moduł typu SmartStack. Moduł komunikacyjny sieci Ethernet. Moduł ETN3 stanowi interfejs pomiędzy sterownikami serii NX, QX oraz RX371 i siecią Ethernet i umoŝliwia komunikację z komputerem i innymi urządzeniami poprzez port 1/1BaseT. Port ten moŝe pracować w trybie Half/Full Duplex i obsługuje następujące protokoły: ICMP, EGD, SRTP Server Modbus TCP Slave, CsCAN TCP Server, FTP, HTTP oraz Ethernet IP. Przy jego pomocy moŝemy równieŝ programować jednostkę centralną. Moduł pozwala na jednoczesną obsługę 127 wymian kaŝda po 14 B. Konfiguracja modułu dokonywana jest z poziomu oprogramowania CsCape. Moduł wyposaŝony jest w cztery diody LED informujące nas o stanie połączenia, transmisji. PARAMETRY Prędkości Tryby pracy Typ kabla 1 BaseT Ethernet (1 MHz) 1 BaseT TX Fast Ethernet (1 MHz) Half/Hull Duplex CAT5 (lub lepszy) UTP Protokoły ICPM CsCAN TCP Server maksymalna ilość połączeń 8 EGD Ping maksymalna ilość połączeń 127 maksymalny rozmiar pakietu danych 14 B SRTP Server maksymalna ilość połączeń 16 Modbus TCP Slave maksymalna ilość połączeń 16 Ethernet IP maksymalna ilość połączeń 2 FTP Server maksymalna ilość połączeń 4 HTTP Server maksymalna ilość połączeń

9 HEPBM65 Moduł typu SmartStack. Moduł komunikacyjny sieci Profibus DP. Moduł Master. Moduł komunikacyjny Profibus Master PBM65 moŝe współpracować z dowolną jednostką NX, QX oraz RX371 i jest programowany przy pomocy narzędzia HSyCon. PBM65 pozwala na zapis i odczyt danych według standardu Profibus DP i moŝe współpracować z maksymalnie 125 modłami typu Slave. Na bocznej ściance modułu znajdują się cztery diody LED informujące o parametrach i stanie pracy modułu. PARAMETRY Oprogramowanie do konfiguracji modułu MontaŜ HSyCon Temperatura pracy 55ºC Pobór mocy Konfiguracja Sieć Prędkości pracy magistrali Profibus Typ danych pierwszy slot w sterowniku 1.5 W, 5 ma dla 5 VDC RS232 2 przewodowy RS kbaud 19.2 kbaud kbaud kbaud 5 kbaud 1.5 Mbaud 3 Mbaud 6 Mbaud 12 Mbaud Bit Unsigned 8 bit Unsigned 16 bit String

10 ASTOR HEPBS6 Moduł typu SmartStack. Moduł komunikacyjny sieci Profibus DP. Moduł Slave. Moduł komunikacyjny Profibus Slave PBS6 umoŝliwia współpracę sterownika serii NX, QX oraz RX371 z innymi urządzeniami pracującymi w sieci Profibus DP. Układ wyposaŝony jest w port serwisowy pozwalający na jego konfigurację przy pomocy narzędzia HSyCon. PBS6 komunikuje się z jednostką typu Master z dowolną standardową prędkością od 96 do 12 Mbaud i moŝe współpracować z maksymalnie 128 jednostkami typu Slave w jednej sieci. Na bocznej części modułu znajdują się cztery diody LED informujące o statusie i trybie pracy. PARAMETRY Oprogramowanie do konfiguracji modułu MontaŜ HSyCon Temperatura pracy 55ºC Pobór mocy Konfiguracja Sieć Prędkości pracy magistrali Profibus Typ danych pierwszy slot w sterowniku 3 ma przy 5 VDC RS232 Maksymalna ilość modułów Slave przewodowy RS kbaud 19.2 kbaud kbaud kbaud 5 kbaud 1.5 Mbaud 3 Mbaud 6 Mbaud 12 Mbaud Bit Unsigned 8 bit Unsigned 16 bit String

11 HEFOX12 Moduł rozszerzeń komunikujący się ze sterownikiem po światłowodzie Obsługa modułów SmartStack 1 złącze nadawczo-odbiorcze dla światłowodu z tworzyw sztucznych, 2 złącza nadawczo-odbiorcze dla światłowodu z włókien szklanych. Moduł do komunikacji po światłowodzie, pozwala na zamontowanie dodatkowych modułów SmartStack I/O jako modułów oddalonych w sterownikach wyposaŝonych w port światłowodowy (NX, QX, RX). HEFOX12 posiada jedno złącze nadawczo-odbiorcze do którego moŝna podłączyć światłowód z tworzywa sztucznego oraz dwa złącza nadawczo-odbiorcze z moŝliwością podłączenia światłowodów z włókna szklanego. Maksymalna długość kabla w przypadku światłowodu z włókna szklanego wynosi 5 metrów, światłowód z tworzywa sztucznego moŝe być uŝyty na odległość nie większą niŝ 1 metrów. Na HEFOX12 moŝna zainstalować maksymalnie cztery moduły SmartStack. Na bocznej części modułu znajdują się trzy diody LED informujące o statusie i trybie pracy (PWR, RUN, OK). Moduł HEFOX12 montowany jest na szynie DIN. PARAMETRY Maksymalna liczba punktów oddalonych (hubów i baz) w systemie Maksymalna długość światłowodu z tworzyw sztucznych Maksymalna długość światłowodu z włókna szklanego Pobór mocy Napięcie zasilające 5 1 metrów 5 metrów max 4 ma 9-3 VDC Temperatura pracy 6ºC Typ światłowodu z tworzyw sztucznych Typ światłowodu z włókna szklanego EIAJ RC-572 (RC) 62.5 mikronów, wielomodowy, ST Wymiary

12 ASTOR HEFOX3 Moduł rozszerzeń komunikujący się ze sterownikiem po światłowodzie Obsługa modułów SmartStack 3 złącza nadawczo-odbiorcze z moŝliwością podłączenia światłowodów z tworzyw sztucznych. Moduł do komunikacji po światłowodzie, pozwala na zamontowanie dodatkowych modułów SmartStack I/O jako modułów oddalonych w sterownikach wyposaŝonych w port światłowodowy (NX, QX, RX). HEFOX3 posiada trzy złącza nadawczo-odbiorczy do których moŝna podłączyć światłowody z tworzyw sztucznych. Maksymalna długość kabla dla światłowodu z tworzyw sztucznych nie powinna być większą niŝ 1 metrów. Na HEFOX3 moŝna zainstalować maksymalnie cztery moduły SmartStack. Na bocznej części modułu znajdują się trzy diody LED informujące o statusie i trybie pracy (PWR, RUN, OK). Moduł HEFOX3 montowany jest na szynie DIN PARAMETRY Maksymalna liczba punktów oddalonych (hubów i baz) Maksymalna długość światłowodu z tworzyw sztucznych Pobór mocy Napięcie zasilające 5 1 metrów max 4 ma 9-3 VDC Temperatura pracy 6ºC Typ światłowodu z tworzyw sztucznych EIAJ RC-572 (RC) Wymiary

13 2.8 MODUŁY WEJŚĆ DYSKRETNYCH HEDIM31 16 wejść dyskretnych 12/24 VDC, logika dodatnia/ujemna HEDIM41 32 wejścia dyskretne 12/24 VDC, logika dodatnia/ujemna

14 ASTOR HEDIM31 Moduł typu SmartStack. 16 wejść dyskretnych 12/24 VDC. Logika dodatnia/ujemna. Moduł DIM31 jest modułem typu SmartStack o 16 punktach wejściowych izolowanych w 3 grupach. Moduł wyposaŝony jest w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy Zasilanie Maksymalne chwilowe napięcie zasilania Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wejściowymi oraz pomiędzy obwodami wejściowymi a obwodami logicznymi i masą.24 W (1. ma przy 24 VDC) VDC 35 VDC 5 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść Liczba punktów Minimalne napięcie w stanie aktywnym Maksymalne napięcie w stanie nieaktywnym Minimalny prąd w stanie aktywnym 5 95% (bez kondensacji) 256 g 16 (3 grupy) 9. VDC 3. VDC 1. ma Maksymalny prąd w stanie nieaktywnym 2 µa Maksymalny czas reakcji przy załączaniu Maksymalny czas reakcji przy wyłączaniu Impedancja wejść Typ wejść 1. ms 1. ms 1 kω dwukierunkowe

15 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ SCHEMAT OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

16 ASTOR HEDIM41 Moduł typu SmartStack. 32 wejścia dyskretne 12/24 VDC. Logika dodatnia/ujemna. Moduł DIM41 jest modułem typu SmartStack o 32 punktach wejściowych izolowanych w 6 grupach. Moduł wyposaŝony jest w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy Zasilanie Maksymalne chwilowe napięcie zasilania Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wejściowymi oraz pomiędzy obwodami wejściowymi a obwodami logicznymi i masą.24 W (1. ma przy 24 VDC) VDC 35 VDC 5 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść Liczba punktów Minimalne napięcie w stanie aktywnym Maksymalne napięcie w stanie nieaktywnym Minimalny prąd w stanie aktywnym 5 95% (bez kondensacji) 256 g 32 (6 grup) 9. VDC 3. VDC 1. ma Maksymalny prąd w stanie nieaktywnym 2 µa Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Impedancja wejść Typ wejść 1. ms 1. ms 1 kω dwukierunkowe

17 SCHEMATY PODŁĄCZEŃ SCHEMAT OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

18 2.9 MODUŁY WYJŚĆ DYSKRETNYCH HEDQM22 8 wyjść przekaźnikowych zwiernych, izolowanych, 4. A HEDQM36 16 wyjść dyskretnych 12/24 VDC,.5 A, logika dodatnia HEDQM46 32 wyjścia dyskretne 12/24 VDC,.5 A, logika dodatnia HEDQM92 2 wyjść przekaźnikowych, 2.5 A

19 ASTOR HEDQM22 Moduł typu SmartStack. 8 wyjść przekaźnikowych zwiernych, izolowanych, 4. A. Moduł DQM22 jest modułem typu SmartStack o 8 wyjściach przekaźnikowych zwiernych. Moduł wymaga podłączenia zewnętrznego źródła zasilania dla cewek przekaźników. Posiada zabezpieczenie przed zamianą biegunów zasilania oraz wewnętrzne, niewymienialne bezpieczniki 1 A. Stan wyjść wskazuje 8 diod LED umieszczonych na ściance modułu. Moduł jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. i Ze względu na zgodność z wymogami stawianymi przez normatywy CE obecnie dystrybuowane w Europie moduły DQM22 nie posiadają wewnętrznych bezpieczników. Dla tego typu modułów uŝytkownik powinien zastosować bezpieczniki zewnętrzne. PARAMETRY Zakres napięć roboczych Maksymalny pobór mocy Zewnętrzne napięcie zasilania cewek przekaźników Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wyjściowymi a obwodami logicznymi i masą 5 3 VDC 5 25 VAC.13 W (5.5 ma przy 24 VDC) 2 28 VDC 5 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść Liczba punktów 8 Maksymalne obciąŝenie napięciowe Maksymalne obciąŝenie prądowe (rezystancyjne) kanału Maksymalny prąd rozruchowy 5 95% (bez kondensacji) 298 g 25 VAC 3 DC 4 A 1 A Maksymalny prąd upływu 5 µa Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu 1 ms 5 ms śywotność STYKÓW WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH Napięcie i rodzaj obciąŝenia ObciąŜenie prądowe 1 A ObciąŜenie prądowe 2 A ObciąŜenie prądowe 4 A 3 VDC, rezystancyjne VDC, indukcyjne VAC, rezystancyjne VAC, indukcyjne

20 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ SCHEMAT OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

21 ASTOR HEDQM36 Moduł typu SmartStack. 16 wyjść dyskretnych 12/24 VDC,.5 A. Logika dodatnia. Moduł DQM36 jest modułem typu SmartStack o 16 punktach wyjściowych. Wyjścia połączone są w jedną grupę z moŝliwością zasilania wyjść z dwóch źródeł. Moduł wyposaŝony jest w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy.12 W (5. ma przy 24 VDC) Zasilanie VDC Maksymalne chwilowe napięcie zasilania 28 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność 5 95% (bez kondensacji) Waga 256 g Parametry wejść Liczba punktów Zakres napięć wyjściowych Typ wyjść Maksymalne chwilowe napięcie Maksymalny prąd wyjścia Maksymalny prąd rozruchowy Minimalne obciąŝenie Czas reakcji przy załączania Czas reakcji przy wyłączaniu Zabezpieczenie wyjścia 16 (1 grupa) 1 3 VDC Source, wbudowane rezystory 1 kω do zacisku wspólnego (C1) 28 VDC.5 A 65 ma brak 1 ms 1 ms zabezpieczenie przed zwarciem

22 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ SCHEMAT OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

23 ASTOR HEDQM46 Moduł typu SmartStack. 32 wyjścia dyskretne 12/24 VDC,.5 A. Logika dodatnia. Moduł DQM46 jest modułem typu SmartStack o 32 punktach wyjściowych. Wyjścia połączone są w 2 grupy z moŝliwością zasilania z 4 źródeł. Moduł jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy Zasilanie Maksymalne chwilowe napięcie zasilania Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wyjściowymi a obwodami logicznymi i masą.12 W (5. ma przy 24 VDC) VDC 35 VDC 5 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść Liczba punktów Zakres napięć wyjściowych 5 95% (bez kondensacji) 256 g 32 (2 grupy po 16 punktów) 1 3 VDC Typ wyjść Source, wbudowane rezystory 1 kω do zacisku wspólnego (C1 lub C2) Maksymalne chwilowe napięcie Maksymalny prąd wyjścia Maksymalny prąd rozruchowy Minimalne obciąŝenie Czas załączania Czas wyłączania Zabezpieczenie wyjścia 28 VDC.5 A.65 A brak 1 ms 1 ms zabezpieczenie przed zwarciem

24 SCHEMATY PODŁĄCZEŃ SCHEMAT OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

25 ASTOR HEDQM92 Moduł typu SmartStack. 2 wyjść przekaźnikowych, 2.5 A. Moduł DQM92 jest modułem typu SmartStack o 2 przekaźnikach zwiernych. Wyjścia zgrupowane są w 5 grupach. Moduł jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy Zasilanie Maksymalne chwilowe napięcie zasilania Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wyjściowymi a obwodami logicznymi i masą.24 W (1. ma przy 24 VDC) VDC 35 VDC 5 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść 5 95% (bez kondensacji) 298 g Liczba punktów Maksymalne obciąŝenie napięciowe Maksymalny obciąŝenie prądowe (rezystancyjne) kanału Maksymalny prąd rozruchowy Spadek napięcia w stanie aktywnym Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Napięcie zasilania cewek przekaźników 2 (5 grup po 4 punkty) 25 VAC 3 VDC 2.5 A 3. A.15 V maksymalnie 1 ms maksymalnie 1 ms 2 28 VDC

26 SCHEMATY PODŁĄCZEŃ SCHEMAT OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

27 2.1 MODUŁY WEJŚĆ/WYJŚĆ DYSKRETNYCH HEDIQ612 8 wejść dyskretnych 12/24 VDC, logika dodatnia/ujemna, 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych, 3. A HEDIQ616 8 wejść dyskretnych 12/24 VDC, logika dodatnia/ujemna, 8 wyjść dyskretnych 24 VDC,.5 A, logika dodatnia, ESCP HEDIQ wejść dyskretnych 12/24 VDC, logika dodatnia/ujemna, 12 wyjść dyskretnych 12/24 VDC,.5 A, logika dodatnia, ESCP HEDIQ wejścia dyskretne 24 VDC, logika dodatnia, 4 wyjść dyskretnych 24 VDC,.5 A, logika ujemna HEDIQ627 8 wejść dyskretnych VAC, logika dodatnia, 8 wyjść dyskretnych 8-25 VAC, logika ujemna HEDIQ wejść dyskretnych 12/24 VDC, logika dodatnia lub ujemna, 1 wyjść przekaźnikowych 3 A HEDIQ wejść dyskretnych 12 VAC, logika dodatnia lub ujemna, 1 wyjść przekaźnikowych 3 A

28 ASTOR HEDIQ612 Moduł typu SmartStack. 8 wejść dyskretnych 12/24 VDC, logika dodatnia/ujemna. 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych, 3. A. Moduł DIQ612 jest modułem typu SmartStack, posiadającym 8 wejść dyskretnych tworzących jedną grupę ze wspólnym przewodem zasilającym oraz 6 wyjść przekaźnikowych w dwóch grupach po 3 wyjścia. Wejścia działają w logice dodatniej i ujemnej. Stan wejść i wyjść wskazują diody LED umieszczone na ściance modułu. Moduł DIQ612 wyposażony jest w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wejściowymi i wyjściowymi a obwodami logicznymi i masą.23 W (9.6 ma przy 24 VDC) 5 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść 5 95% (bez kondensacji) 256 g Liczba punktów Napięcie robocze Minimalne napięcie w stanie aktywnym Maksymalne napięcie w stanie nieaktywnym Minimalny prąd w stanie aktywnym Maksymalny prąd w stanie nieaktywnym Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Impedancja wejść 8 (1 grupa) VDC 9. VDC 3. VDC 1. ma.2 ma maksymalnie 1. ms maksymalnie 1. ms > 1 kω Parametry wyjść Liczba punktów Napięcie robocze Maksymalne obciążenie prądowe (rezystancyjne) Maksymalny prąd rozruchowy 6 (2 grupy po 3 punkty) 3 VDC 25 VAC Prąd upływy maksymalnie 5 µa Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Spadek napięcia na wyjściu 3 A 3 A typowo 6. ms typowo.3 ms.2 V Maksymalny prąd upływu 5 µa Bezpieczniki Zasilanie cewek przekaźników 1 A (na grupę) 2 28 VDC

29 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

30 ASTOR SCHEMATY OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

31 HEDIQ616 Moduł typu SmartStack. 8 wejść dyskretnych 12/24 VDC, logika dodatnia/ujemna. 8 wyjść dyskretnych 24 VDC,.5 A, logika dodatnia, ESCP. Moduł DIQ616 jest modułem typu SmartStack posiadającym 8 wejść dyskretnych tworzących jedną grupę ze wspólnym przewodem zasilającym oraz 8 wyjść dyskretnych, również tworzących jedną grupę. Wejścia działają w logice dodatniej i ujemnej, natomiast wyjścia w logice dodatniej. Moduł nie posiada zabezpieczenia przed zwarciem. Stan wejść i wyjść wskazują diody LED umieszczone na ściance modułu. Moduł DIQ616 wyposażony jest w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wejściowymi a obwodami logicznymi i masą.14 W (6.5 ma przy 24 VDC) 5 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść 5 95% (bez kondensacji) 256 g Liczba punktów Napięcie robocze Minimalne napięcie w stanie aktywnym Maksymalne napięcie w stanie nieaktywnym Minimalny prąd w stanie aktywnym Maksymalny prąd w stanie nieaktywnym Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Impedancja wejść 8 (1 grupa) VDC 9. VDC 3. VDC 1. ma.2 ma 1. ms 1. ms 1 kω Parametry wyjść Liczba punktów Napięcie robocze Maksymalne obciążenie prądowe Maksymalny prąd rozruchowy Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Zabezpieczenie 8 (1 grupa) 1 28 VDC.5 A.65 A 1. ms 1. ms przed zwarciem

32 ASTOR SCHEMAT PODŁĄCZEŃ SCHEMATY OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

33 HEDIQ716 Moduł typu SmartStack. 16 wejść dyskretnych 12/24 VDC, logika dodatnia/ujemna. 12 wyjść dyskretnych 12/24 VDC,.5 A, logika dodatnia, ESCP. Moduł DIQ716 jest modułem typu SmartStack posiadającym 16 wejść dyskretnych (1 grupa z 8 punktami i 2 grupy po 4 punkty) oraz 12 wyjść dyskretnych (3 grupy po 4 punkty). Wejścia działają w logice dodatniej lub ujemnej, natomiast wyjścia w logice dodatniej. Moduł DIQ716 wyposażony jest w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wejściowymi a obwodami logicznymi i masą.13 W (5.5 ma przy 24 VDC) 5 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść 5 95% (bez kondensacji) 256 g Liczba punktów Napięcie robocze Minimalne napięcie w stanie aktywnym Maksymalne napięcie w stanie nieaktywnym Minimalny prąd w stanie aktywnym Maksymalny prąd w stanie nieaktywnym Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Impedancja wejść 16 (1 grupa z 8 punktami i 2 grupy po 4 punkty) VDC 9. VDC 3. VDC 1. ma.2 ma 1. ms 1. ms 1 kω Parametry wyjść Liczba punktów Napięcie robocze Maksymalne obciążenie prądowe Maksymalny prąd rozruchowy Maksymalny czas reakcji przy załączaniu Maksymalny czas reakcji przy wyłączaniu Zabezpieczenie 12 (3 grupy po 4 punkty) 1 28 VDC.5 A.65 A 1. ms 1. ms przed zwarciem

34 ASTOR SCHEMATY PODŁĄCZEŃ SCHEMATY OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

35 HEDIQ935 Moduł typu SmartStack. 32 wejścia dyskretne 24 VDC, logika dodatnia. 4 wyjść dyskretnych 24 VDC,.5 A, logika ujemna. Moduł DIQ935 jest modułem typu SmartStack posiadającym 32 wejścia dyskretne dla napięcia 24 VDC, działające w logice dodatniej, oraz 4 wyjść dyskretnych dla napięcia 24 VDC, działających w logice ujemnej. Modułu DIQ935 przeznaczony jest do zastosowań wymagających dużej liczby punktów wejść/wyjść pobierających prąd o niskim natężeniu, jak np. panele LED. Ze względu na dużą liczbę wejść i wyjść moduł jest wyposażony w dwa złącza 44-stykowe, trójrzędowe, typu D (Canon), jedno do podłączenia wejść (oznaczone P1), drugie do podłączenia wyjść (oznaczone P2). PARAMETRY Pobór mocy Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wejściowymi a obwodami logicznymi i masą.13 W (5.5 ma przy 24 VDC) 5 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść Liczba punktów % (bez kondensacji) 256 g Napięcie robocze Minimalne napięcie w stanie aktywnym Maksymalne napięcie w stanie nieaktywnym Minimalny prąd w stanie aktywnym Maksymalny prąd w stanie nieaktywnym Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Impedancja wejść VDC 9. VDC 3. VDC 1. ma.2 ma 1. ms 1. ms 1 kω Parametry wyjść Liczba punktów 4 Napięcie robocze Maksymalne obciążenie prądowe Maksymalny prąd rozruchowy Maksymalny czas reakcji przy załączaniu Maksymalny czas reakcji przy wyłączaniu 1 28 VDC.5 A.65 A 1. ms 1. ms

36 ASTOR SCHEMATY OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

37 SPOSÓB PRZYPORZĄDKOWANIA SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH I WYJŚCIOWYCH DO STYKÓW Gniazdo P1 Gniazdo P2 Styk Sygnał Styk Sygnał 1 Masa wejściowa 1 Masa wyjściowa 2 Wejście 1 2 Wyjście 1 3 Wejście 4 3 Wyjście 4 4 Wejście 7 4 Wyjście 7 5 Wejście 1 5 Wyjście 1 6 Wejście 13 6 Wyjście 13 7 Wejście 16 7 Wyjście 16 8 Wejście 19 8 Wyjście 19 9 Wejście 22 9 Wyjście 22 1 Wejście 25 1 Wyjście Wejście Wyjście Wejście Wyjście Styk nie podłączony 13 Wyjście Styk nie podłączony 14 Wyjście Styk nie podłączony 15 Wyjście 4 16 Masa wejściowa 16 Masa wyjściowa 17 Masa wejściowa 17 Masa wyjściowa 18 Wejście 3 18 Wyjście 3 19 Wejście 6 19 Wyjście 6 2 Wejście 9 2 Wyjście 9 21 Wejście Wyjście Wejście Wyjście Wejście Wyjście Wejście Wyjście Wejście Wyjście Wejście Wyjście Wejście 3 27 Wyjście 3 28 Styk nie podłączony 28 Wyjście Styk nie podłączony 29 Wyjście 36 3 Styk nie podłączony 3 Wyjście Masa wejściowa 31 Masa wyjściowa 32 Wejście 2 32 Wyjście 2 33 Wejście 5 33 Wyjście 5 34 Wejście 8 34 Wyjście 8 35 Wejście Wyjście Wejście Wyjście Wejście Wyjście Wejście 2 38 Wyjście 2 39 Wejście Wyjście 23 4 Wejście 26 4 Wyjście Wejście Wyjście Wejście Wyjście Styk nie podłączony 43 Wyjście Styk nie podłączony 44 Wyjście 38 i Wszystkie cztery styki masowe muszą zostać połączone bezpośrednio z zaciskiem V źródła zasilania wejść/wyjść

38 ASTOR HEDIQ627 Moduł typu SmartStack. 8 wejść dyskretnych VAC. 8 wyjść dyskretnych 8-26 VAC, 3 A. Moduł DIQ627 jest modułem typu SmartStack posiadającym 8 wejść dyskretnych tworzących jedną grupę ze wspólnym przewodem zasilającym oraz 8 wyjść dyskretnych w dwóch grupach Stan wejść i wyjść wskazują diody LED umieszczone na ściance modułu. Moduł DIQ627 wyposażony jest w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wejściowymi a obwodami logicznym i masą.48 W (2 ma przy 24 VDC) 15 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść 5 95% (bez kondensacji) 256 g Liczba punktów Napięcie robocze Minimalne napięcie w stanie aktywnym Maksymalne napięcie w stanie nieaktywnym Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Sygnalizacja stanu wyjść na diodach LED 8 (1 grupa) VAC 7 VAC 3 VAC 1 ms 5 ms Tak, 8 LED Parametry wyjść Liczba punktów 8 (2 grupy) Maksymalne napięcie robocze 25 VAC Maksymalne obciążenie prądowe 3 A Maksymalny prąd rozruchowy 4 A Prądu upływ na wyjściu maksymalnie 6 µa Czas reakcji przy załączaniu maksymalnie 1 ms Czas reakcji przy wyłączaniu maksymalnie 1 ms

39 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ SCHEMATY OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

40 ASTOR HEDIQ712 Moduł typu SmartStack. 14 wejść dyskretnych 12/24 VDC, logika dodatnia/ujemna. 1 wyjść przekaźnikowych zwiernych, 3. A. Moduł DIQ712 jest modułem typu SmartStack, posiadającym 14 wejść dyskretnych 12/24VDC tworzących 3 grupy z niezależnym przewodem zasilającym oraz 1 wyjść przekaźnikowych o obciążalności 3A w dwóch grupach po 5 wyjść. Wejścia działają w logice dodatniej i ujemnej. Moduł DIQ712 wyposażony jest w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wejściowymi i wyjściowymi a obwodami logicznymi i masą.19 W (8 ma przy 24 VDC) 25 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść 5 95% (bez kondensacji) 256 g Liczba punktów Napięcie robocze Minimalne napięcie w stanie aktywnym Maksymalne napięcie w stanie nieaktywnym Minimalny prąd w stanie aktywnym Maksymalny prąd w stanie nieaktywnym Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Impedancja wejść Izolacja 14 (3 grupy) VDC 9. VDC 3. VDC 1. ma.2 ma maksymalnie 1. ms maksymalnie 1. ms > 1 kω 5 VDC Parametry wyjść Liczba punktów Napięcie robocze Maksymalne obciążenie prądowe (rezystancyjne) Maksymalny prąd rozruchowy 1 (2 grupy po 5 punktów) 3 VDC 25 VAC Prąd upływy maksymalnie 5 µa Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Spadek napięcia na wyjściu Bezpieczniki Zasilanie cewek przekaźników Izolacja (sąsiednio kanałowa) 3 A 3 A typowo 6. ms typowo.3 ms.2 V 1 A (na grupę) 18 3 VDC 25 VDC

41 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

42 ASTOR SCHEMATY OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

43 HEDIQ722 Moduł typu SmartStack. 14 wejść dyskretnych 12/24 VDC, logika dodatnia/ujemna. 1 wyjść przekaźnikowych zwiernych, 3. A. Moduł DIQ722 jest modułem typu SmartStack, posiadającym 14 wejść dyskretnych VAC tworzących 3 grupy z niezależnym przewodem zasilającym oraz 1 wyjść przekaźnikowych o obciążalności 3A w dwóch grupach po 5 wyjść. Wejścia działają w logice dodatniej i ujemnej. Moduł DIQ712 wyposażony jest w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wejściowymi i wyjściowymi a obwodami logicznymi i masą.17 W (7 ma przy 24 VDC) 25 VDC Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść 5 95% (bez kondensacji) 256 g Liczba punktów Napięcie robocze Minimalne napięcie w stanie aktywnym Maksymalne napięcie w stanie nieaktywnym Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Częstotliwość sygnałów wejściowych Minimalny prąd w stanie aktywnym Maksymalny prąd w stanie nieaktywnym Sygnalizacja stanu wyjść na diodach LED Impedancja wejść Izolacja 14 (3 grupy) VAC 7 VAC 3 VAC 5 ms 5 ms 5/6 Hz 1 ma.2 ma Tak, 8 LED >.1µF + 1K 15 VDC Parametry wyjść Liczba punktów Napięcie robocze Maksymalne obciążenie prądowe (rezystancyjne) Maksymalny prąd rozruchowy 1 (2 grupy po 5 punktów) 3 VDC 25 VAC Prąd upływy maksymalnie 5 µa Czas reakcji przy załączaniu Czas reakcji przy wyłączaniu Spadek napięcia na wyjściu Bezpieczniki Zasilanie cewek przekaźników Izolacja (sąsiednio kanałowa) 3 A 3 A typowo 6. ms typowo.3 ms.2 V 1 A (na grupę) 18 3 VDC 25 VDC

44 ASTOR SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

45 SCHEMATY OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

46 2.11 MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH HEADC1 2 wejścia analogowe napięciowe ( 5 VDC, ±5 VDC, 1 VDC, ±1 VDC), roz dzielczość 12 bitów HEADC2 2 wejścia analogowe prądowe ( 2 ma, ±2 ma), rozdzielczość 12 bitów HERTD1 4 wejścia analogowe do pomiaru temperatury współpracujące z termometrami oporowymi (Pt-1, Pt-2, Pt-5, Pt-1) HETHM1 4 wejścia analogowe do pomiaru temperatury współpracujące z termoparami (J, K, T, E, ±25 mv, ±5 mv, ±1 mv),.5ºc, rozdzielczość 18 bitów HETHM2 8 wejść analogowych do pomiaru temperatury współpracujących z termoparami (J, K, T, E, S, C, R, ±25 mv, ±5 mv, ±1 mv),.5ºc, rozdzielczość 18 bitów

47 ASTOR HEADC1 Moduł typu SmartStack. 2 wejścia analogowe napięciowe ( 5 VDC, ±5 VDC, 1 VDC, ±1 VDC). Rozdzielczość 12 bitów. Moduł ADC1 jest modułem typu SmartStack przetwarzającym wejściowe sygnały napięciowe (jednobiegunowe 5 VDC oraz 1 VDC lub dwubiegunowe ±5 VDC oraz ±1 VDC) z 2 kanałów wejściowych na sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 bitów. Konfiguracja zakresu napięć wejściowych następuje programowo, z poziomu oprogramowania CsCape. Moduł ADC1 jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. Do podłączenia kanałów wejściowych najlepiej wykorzystywać ekranowane kable ze skręconą parą przewodów. PARAMETRY Pobór mocy Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść Liczba punktów 2 Zakresy napięć wejściowych Impedancja wejść Maksymalny błąd pomiaru w temperaturze 25 C Dodatkowy błąd pomiaru przy temperaturach innych niŝ 25 C Maksymalne chwilowe napięcie w obwodzie wejściowym Rozdzielczość.9 W (4.1 ma przy 24 VDC) 5 95% (bez kondensacji) 256 g +5,11 VDC +1,23 VDC -5,11 +5,11 VDC -1,23 +1,23 VDC 1 MΩ przy napięciu < 12 VDC 6 MΩ przy napięciu > 12 VDC ±.5% pełnej skali ±.5%/ C 35 VDC 12 bitów SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU ANALOGOWEGO NA CYFROWY Zakres napięć wejściowych Napięcie na wejściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji +5 VDC VDC +5. VDC VDC VDC +1. VDC VDC VDC +5. VDC -5. VDC VDC VDC VDC +1. VDC -1. VDC VDC

48 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ SCHEMAT OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH EFEKT DZIAŁANIA FILTRU

49 ASTOR HEADC2 Moduł typu SmartStack. 2 wejścia analogowe prądowe ( 2 ma, ±2 ma). Rozdzielczość 12 bitów. Moduł ADC2 jest modułem typu SmartStack przetwarzającym wejściowe sygnały prądowe ( 2 ma oraz ma) z 2 kanałów wejściowych na sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 bitów. Konfiguracja zakresów wejściowych następuje programowo, z poziomu oprogramowania CsCape. Moduł ADC2 jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. Do podłączenia kanałów wejściowych najlepiej wykorzystywać ekranowane kable ze skręconą parą przewodów. Moduł nie wymaga zasilania zewnętrznego obwodów wejściowych. PARAMETRY Pobór mocy Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść Liczba punktów 2 Zakres natęŝeń prądu w obwodach wejściowych Impedancja wejść Maksymalny błąd w temperaturze 25 C Dodatkowy błąd pomiaru przy temperaturach innych niŝ 25 C Maksymalne chwilowe natęŝenie w obwodzie wejściowym Rozdzielczość.9 W (4.1 ma przy 24 VDC) 5 95% (bez kondensacji) 256 g ma ma 1 Ω ±.5% pełnej skali ±.5%/ C 35 ma 12 bitów SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU ANALOGOWEGO NA CYFROWY Zakres prądów wejściowych NatęŜenie prądu na wejściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji +2 ma ma +2. ma ma -2. ma ma

50 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ SCHEMAT OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH EFEKT DZIAŁANIA FILTRU

51 ASTOR Moduł typu SmartStack. 4 wejścia analogowe do pomiaru temperatury współpracujące z termometrami oporowymi (Pt- 1, Pt-2, Pt-5, Pt-1). HERTD1 Moduł RTD1 jest modułem typu SmartStack słuŝącym do pomiaru temperatury poprzez bezpośrednie podłączenie termometrów oporowych róŝnych typów do poszczególnych wejść modułu. Moduł współpracuje z termometrami oporowymi platynowymi PT1, PT2, PT5 i PT1. KaŜdy kanał pomiarowy moŝna skonfigurować indywidualnie z poziomu oprogramowania CsCape. Wielkością mierzoną jest temperatura w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, w zaleŝności od konfiguracji danego kanału. Moduły RTD1 jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. Do podłączenia kanałów wejściowych najlepiej wykorzystywać ekranowane kable ze skręconą parą przewodów. PARAMETRY Pobór mocy Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść Liczba punktów 4 Zakres mierzonych temperatur Rozdzielczość Dokładność Szybkość uaktualniania stanu wejść Przesłuch międzykanałowy Prąd pobudzenia Typy rezystancyjnych czujników temperatury Impedancja wejściowa Filtr wycinający Zabezpieczenie wejść przed stanami przejściowymi.1 W (4.2 ma przy 24 VDC) 5 95% (bez kondensacji) 27 g C.5 C ±.5 C 16 kanałów na sekundę.1 C 2.2 ma; 1.1 ma;.44 ma;.22 ma dla 25% cyklu 1 Ω, 2 Ω, 5 Ω, 1 Ω przy C Platynowe, Alfa.385, DIN 4376 > 1 MΩ w zakresie 4 VDC 5 6 Hz (wybór programowy) dioda zenera / kondensator SPOSÓB KONWERSJI WARTOŚCI CYFROWEJ NA TEMPERATURĘ Skonfigurowana działka elementarna.5 C.1 C.5 C Temperatura C = %AI/2 C = %AI/1 C = %AI/

52 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ EFEKT DZIAŁANIA FILTRU

53 ASTOR HETHM1 Moduł typu SmartStack. 4 wejścia analogowe do pomiaru temperatury współpracujące z termoparami (J, K, T, E, ±25 mv, ±5 mv, ±1 mv),.5ºc. Rozdzielczość 18 bitów. Moduł THM1 jest modułem typu SmartStack słuŝącym do pomiaru temperatury poprzez bezpośrednie podłączenie termopar róŝnych typów do poszczególnych wejść modułu. Moduł współpracuje z termoparami typu J, K, T i E. Wielkością mierzoną jest napięcie w miliwoltach lub temperatura w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, w zaleŝności od konfiguracji danego kanału. Moduł THM1 jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. Do podłączenia kanałów wejściowych najlepiej wykorzystywać ekranowane kable ze skręconą parą przewodów. PARAMETRY Pobór mocy Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść Liczba punktów 4 Dokładność pomiaru temperatury dla termopar J, K, T, E Dokładność pomiaru temperatury dla termopar R, S Dokładność pomiaru napięcia Szybkość uaktualniania stanu wejść Zakresy pomiarowe * Zakresy pomiarowe do pomiaru napięcia Impedancja wejścia Kompensacja zimnych końców.34 W (13.4 ma przy 24 VDC) 5 95% (bez kondensacji) 27 g ±1. C ±4. C.1% pełnej skali 16 kanałów na sekundę termopara typu J: C termopara typu K: C termopara typu T: C termopara typu E: C termopara typu S: 176 C ± 25 mv ± 5 mv ± 1 mv 1 MΩ przy ±24 VDC * Podana dokładność pomiaru temperatury nie jest gwarantowana dla temperatur poniŝej -2 C. Wewnętrzna lub zewnętrzna (wybór automatyczny) SPOSÓB KONWERSJI WARTOŚCI CYFROWEJ NA TEMPERATURĘ Skonfigurowana działka elementarna Temperatura.5 C C = %AI/2 *.1 C C = %AI/1.5 C C = %AI/2 * Ze względu na 16-bitowy sposób zapisu liczb zakres pomiarowy w trybie.5 C jest ograniczony do

54 SPOSÓB KONWERSJI WARTOŚCI CYFROWEJ NA NAPIĘCIE Zakres napięć wejściowych Napięcie na wejściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji ±25 mv -25 mv +25 mv ±5 mv -5 mv +5 mv ±1 mv -1 mv +1 mv SCHEMAT PODŁĄCZEŃ EFEKT DZIAŁANIA FILTRU

55 ASTOR HETHM2 Moduł typu SmartStack. 8 wejść analogowych do pomiaru temperatury współpracujących z termoparami (J, K, T, E, S, C, R, ±25 mv, ±5 mv, ±1 mv),.5ºc. Rozdzielczość 18 bitów. Moduł THM2 jest modułem typu SmartStack słuŝącym do pomiaru temperatury poprzez bezpośrednie podłączenie termopar róŝnych typów do poszczególnych wejść modułu. Moduł współpracuje z termoparami typu J, K, T i E, S, C, R. Wielkością mierzoną jest napięcie w miliwoltach lub temperatura w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, w zaleŝności od konfiguracji danego kanału. Moduł THM2 jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. Do podłączenia kanałów wejściowych najlepiej wykorzystywać ekranowane kable ze skręconą parą przewodów. PARAMETRY Pobór mocy Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść Liczba punktów 8 Dokładność pomiaru temperatury dla termopar J, K, T, E Dokładność pomiaru temperatury dla termopar R, S Dokładność pomiaru napięcia Szybkość uaktualniania stanu wejść Zakresy pomiarowe * Zakresy pomiarowe do pomiaru napięcia Impedancja wejścia Kompensacja zimnych końców 1.25 W (5 ma przy 24 VDC) 5 95% (bez kondensacji) 284 g ±1. C ±2. C.1% pełnej skali 12 kanałów na sekundę termopara typu J: C termopara typu K: C termopara typu T: C termopara typu E: C termopara typu S: 176 C termopara typu C: 233ºC termopara typu R: 177ºC ± 25 mv ± 5 mv ± 1 mv 1 MΩ przy ±24 VDC * Podana dokładność pomiaru temperatury nie jest gwarantowana dla temperatur poniŝej -2 C. Wewnętrzna lub zewnętrzna (wybór automatyczny) SPOSÓB KONWERSJI WARTOŚCI CYFROWEJ NA TEMPERATURĘ Skonfigurowana działka elementarna Temperatura.5 C C = %AI/2 *.1 C C = %AI/1.5 C C = %AI/2 * Ze względu na 16-bitowy sposób zapisu liczb zakres pomiarowy w trybie.5 C jest ograniczony do

56 SPOSÓB KONWERSJI WARTOŚCI CYFROWEJ NA NAPIĘCIE Zakres napięć wejściowych Napięcie na wejściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji ±25 mv -25 mv +25 mv ±5 mv -5 mv +5 mv ±1 mv -1 mv +1 mv SCHEMAT PODŁĄCZEŃ EFEKT DZIAŁANIA FILTRU

57 2.12 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH HEDAC11 4 wyjścia analogowe napięciowe (±1 VDC), rozdzielczość 14 bitów HEDAC22 8 wyjść analogowych napięciowych lub prądowych ( 1 VDC, 2 ma), rozdzielczość 12 bitów HEADC16 4 wyjścia analogowe prądowe (4 2 ma), rozdzielczość 14 bitów

58 ASTOR HEDAC11 Moduł typu SmartStack. 4 wyjścia analogowe napięciowe (±1 VDC). Rozdzielczość 14 bitów. Moduł DAC11 jest modułem typu SmartStack przetwarzającym sygnały cyfrowe o rozdzielczości 14 bitów na sygnały napięciowe z zakresu V. W module istnieje moŝliwość konfiguracji sposobu zachowania wyjść po zatrzymaniu sterownika (ustawienie ostatniej wartości lub wartości domyślnej). Moduł DAC11 jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. Do podłączenia kanałów wyjściowych najlepiej wykorzystywać ekranowane kable ze skręconą parą przewodów. PARAMETRY Pobór mocy.79 W (33 ma przy 24 VDC) Temperatura pracy 6ºC Wilgotność 5 95% (bez kondensacji) Waga 27 g Parametry wejść Liczba punktów 4 Zakres napięć wyjściowych VDC Impedancja obciąŝenia minimalnie 2 kω Pojemność obciąŝenia maksymalnie.1 µf Maksymalny błąd w temperaturze 25 C ±.5% pełnej skali Dodatkowy błąd pomiaru przy temperaturach innych niŝ 25 C ±.5%/ C Szybkość uaktualniania stanu wyjść 1 ms Rozdzielczość 14 bitów SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU CYFROWEGO NA ANALOGOWY Zakres napięć wyjściowych Napięcie na wyjściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji VDC VDC +1. VDC -1. VDC VDC

59 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ SCHEMAT OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

60 ASTOR Moduł typu SmartStack. 8 wyjść analogowych napięciowych lub prądowych ( 1 VDC, 2 ma). Rozdzielczość 12 bitów. HEDAC22 Moduł DAC22 jest modułem typu SmartStack o 8 konfigurowalnych wyjściach analogowych (wyjścia prądowe lub napięciowe). Konfigurowanie trybu pracy wyjścia odbywa się za pomocą zworek. Moduł DAC22 jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. PARAMETRY Pobór mocy.48 W (2. ma przy 24 VDC) Temperatura pracy 6ºC Wilgotność 5 95% (bez kondensacji) Waga 27 g Parametry wyjść Liczba punktów 8 Zakres sygnałów wyjściowych prądowych 2.47 ma Zakres sygnałów wyjściowych napięciowych 1.23 VDC Maksymalny błąd pomiaru w temperaturze 25 C.5% pełnej skali Dodatkowy błąd pomiaru przy temperaturach innych niŝ 25 C.5% / C Czas konwersji taki jak czas skanu sterownika Rozdzielczość 12 bitów SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU CYFROWEGO NA ANALOGOWY Zakres napięć wyjściowych Napięcie na wyjściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji 1 VDC VDC +1. VDC SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU CYFROWEGO NA ANALOGOWY Zakres prądów wyjściowych Prąd na wyjściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji 2 ma ma +2. ma

61 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ SCHEMAT OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

62 ASTOR HEDAC16 Moduł typu SmartStack. 4 wyjścia analogowe prądowe (4 2 ma). Moduł aktywny (moduł zasila pętlę pomiarową) Rozdzielczość 14 bitów. Moduł DAC16 jest 4 kanałowym modułem typu SmartStack przetwarzającym sygnały cyfrowe o rozdzielczości 14 bitów na dwubiegunowe sygnały prądowe z zakresu 4 2 ma. Moduł DAC16 jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. Do podłączenia kanałów wyjściowych najlepiej wykorzystywać ekranowane kable ze skręconą parą przewodów. PARAMETRY Pobór mocy 3.3 W (139 ma przy 24 VDC) Temperatura pracy 6ºC Wilgotność 5 95% (bez kondensacji) Waga 27 g Parametry wyjść Liczba punktów 4 Zakres natęŝeń prądu w obwodach wyjściowych 2.47 ma Zasilania pętli pomiarowej tak Maksymalny błąd w temperaturze 25 C ±.5% pełnej skali Dodatkowy błąd pomiaru przy temperaturach innych niŝ 25oC ±.5%/ C Rozdzielczość 14 bitów Częstotliwość odświeŝania wartości UzaleŜniona od skanu programu, raz na skan Wymagane zewnętrzne źródło napięcia nie Oporność 5 Ω SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU CYFROWEGO NA ANALOGOWY Zakres prądów wyjściowych NatęŜenie prądu na wyjściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji 2 ma ma +2. ma

63 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ SCHEMAT OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

64 2.13 MODUŁY MIESZANE HEMIX211 4 wejścia analogowe napięciowe (±5 VDC, ±1 VDC, 5 VDC, 1 VDC), 2 w yjścia analogowe napięciowe (±5 VDC, ±1 VDC, 5 VDC, 1 VDC) HEMIX91 8 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 8 wyjść dyskretnych (24 VDC,.5 A, ESCP), 4 wejścia analogowe napięciowe (±1 VDC), 2 wyjścia analogowe napięciowe (± 1 VDC) HEMIX92 8 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 8 wyjść dyskretnych (1 28 VDC, ESCP), 4 wejścia analogowe prądowe ( 2 ma), 2 wyjścia analogowe prądowe ( 2 ma) HEMIX95 8 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 6 wyjść przekaźnikowych (5 A), 4 wejścia analogowe ( 2 ma, 5 VDC), 2 wyjścia analogowe ( 2 ma, 1 VDC) HEMIX912 8 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 8 wyjść dyskretnych (24 VDC,.5 A, ESCP), 4 wejścia analogowe prądowe (4 2 ma), 2 wyjścia analogowe prądowe (4 2 ma)

65 ASTOR HEMIX211 Moduł typu SmartStack. 4 wejścia analogowe napięciowe (±5 VDC, ±1 VDC, 5 VDC, 1 VDC). 2 wyjścia analogowe napięciowe (±5 VDC, ±1 VDC, 5 VDC, 1 VDC Rozdzielczość 14 bitów Moduł MIX211 jest modułem typu SmartStack przetwarzającym sygnały napięciowe z 4 kanałów wejściowych na sygnały cyfrowe o rozdzielczości 14 bitów. Przetworniki cyfrowoanalogowe generujące sygnał w 2 kanałach wyjściowych mają równieŝ rozdzielczość 14 bitów. Konfiguracja zakresu napięć wejściowych następuje programowo, z poziomu oprogramowania Cscape. Moduł MIX211 jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. Do podłączenia kanałów wejściowych i wyjściowych najlepiej wykorzystywać ekranowane kable ze skręconą parą przewodów. PARAMETRY Pobór mocy Temperatura pracy 6ºC Wilgotność Waga Parametry wejść Liczba punktów 4 Zakresy napięć wejściowych Impedancja wejść 2.9 W (12 ma przy 24 VDC) 5 95% (bez kondensacji) 27 g Maksymalny błąd w temperaturze 25 C ±.1% Dodatkowy błąd pomiaru przy temperaturach innych niŝ 25 C Maksymalne chwilowe napięcie w obwodzie wejściowym Impedancja wejściowa Izolacja (sąsiednio kanałowa) Rozdzielczość Parametry wyjść Liczba punktów 2 Zakres napięć wyjściowych Impedancja obciąŝenia VDC VDC VDC VDC 1 MΩ przy napięciu < 12 VDC 6 MΩ przy napięciu > 12 VDC ±.1%/ C 45 VDC 1 MΩ 1 VDC 14 bitów VDC VDC VDC VDC minimalnie 2 KΩ Pojemność obciąŝenia maksymalnie.1 µf Maksymalny błąd w temperaturze 25 C ±.1% Dodatkowy błąd pomiaru przy temperaturach innych niŝ 25 C Częstotliwość aktualizacji stanu wyjść Szybkość konwersji sygnału Rozdzielczość ±.1%/ C ZaleŜna od czasu skanu, raz na skan 1 ms 14 bitów

66 SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU ANALOGOWEGO NA CYFROWY Zakres napięć wejściowych Napięcie na wejściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji +5 VDC VDC +5. VDC VDC VDC +1. VDC VDC VDC +5. VDC -5. VDC VDC VDC VDC +1. VDC -1. VDC VDC SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU CYFROWEGO NA ANALOGOWY Zakres napięć wyjściowych Napięcie na wyjściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji +5 VDC VDC +5. VDC VDC VDC +1. VDC VDC VDC +5. VDC -5. VDC VDC VDC VDC +1. VDC -1. VDC VDC

67 ASTOR SCHEMAT PODŁĄCZEŃ SCHEMATY OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

68 EFEKT DZIAŁANIA FILTRU

69 ASTOR HEMIX91 Moduł typu SmartStack. 8 wejść dyskretnych (12/24 VDC). 8 wyjść dyskretnych (24 VDC,.5 A, ESCP). 4 wejścia analogowe napięciowe (±1 VDC). 2 wyjścia analogowe napięciowe (±1 VDC). Moduł MIX91 jest modułem SmartStack wyposaŝonym w 8 wejść dyskretnych 24 VDC działających w logice dodatniej lub ujemnej oraz 8 wyjść dyskretnych działających w logice dodatniej, z zabezpieczeniem przed napięciem wstecznym. Ponadto moduł posiada równieŝ 4 analogowe kanały wejściowe i 2 analogowe kanały wyjściowe o rozdzielczości 12 bitów. Moduł MIX91 jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. Do podłączenia kanałów wejściowych i wyjściowych najlepiej wykorzystywać ekranowane kable ze skręconą parą przewodów. PARAMETRY Pobór mocy.33 W (13.75 ma przy 24 VDC) Temperatura pracy 6ºC Wilgotność 5 95% (bez kondensacji) Waga 27 g Parametry wejść dyskretnych Liczba punktów 8 Napięcie robocze VDC Minimalne napięcie w stanie aktywnym 9. VDC Maksymalne napięcie w stanie nieaktywnym 3. VDC Minimalny prąd w stanie aktywnym 1. ma Maksymalny prąd w stanie nieaktywnym.2 ma Maksymalny czas reakcji przy załączaniu i wyłączaniu 1. ms Impedancja wejść 1 kω Parametry wyjść dyskretnych Liczba punktów 8 Napięcie robocze 1 28 VDC Maksymalne obciąŝenie prądowe.5 A Maksymalny prąd rozruchowy.65 A Maksymalny czas reakcji przy załączaniu 1. ms Maksymalny czas reakcji przy wyłączaniu 1. ms Parametry wejść analogowych Liczba punktów 4 Zakresy napięć wejściowych VDC Impedancja wejść 1 MΩ Maksymalny błąd w temperaturze 25 C ±.1% Dodatkowy błąd pomiaru przy temperaturach innych niŝ 25 C ±.1%/ C Rozdzielczość 12 bitów Parametry wyjść analogowych Liczba punktów 2 Zakres napięć wyjściowych VDC Minimalna impedancja obciąŝenia 2 kω Maksymalna pojemność obciąŝenia.1 µf Maksymalny błąd w temperaturze 25 C ±.1% Dodatkowy błąd pomiaru przy temperaturach innych niŝ 25 C ±.1%/ C Szybkość uaktualniania stanu wyjść 1 ms Rozdzielczość 12 bitów

70 SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

71 ASTOR SCHEMATY OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

72 SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU ANALOGOWEGO NA CYFROWY Zakres napięć wejściowych Napięcie na wejściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji VDC VDC +1. VDC -1. VDC VDC SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU CYFROWEGO NA ANALOGOWY Zakres napięć wyjściowych Napięcie na wyjściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji VDC VDC +1. VDC -1. VDC VDC EFEKT DZIAŁANIA FILTRU

73 ASTOR HEMIX92 Moduł typu SmartStack. 8 wejść dyskretnych (12/24 VDC). 8 wyjść dyskretnych zabezpieczonych przed zwarciem (1-28 VDC). 4 wejścia analogowe prądowe ( 2 ma). 2 wyjścia analogowe prądowe (4 2 ma). Moduł MIX92 jest modułem SmartStack wyposaŝonym w 8 wejść dyskretnych 12/24VDC działających w logice dodatniej lub ujemnej oraz 8 wyjść dyskretnych 24 VDC zabezpieczonych przed zwarciem. Ponadto moduł posiada równieŝ 4 analogowe kanały wejściowe, mogące pracować w trybie 2 ma oraz 2 prądowe wyjścia analogowe 4 2 ma. Moduł MIX92 jest wyposaŝony w szybkozłącza firmy Phoenix. Do podłączenia kanałów wejściowych i wyjściowych najlepiej wykorzystać ekranowane kable ze skręconą parą przewodów. PARAMETRY Pobór mocy.3 W (1.65 ma przy 24 VDC) Temperatura pracy 6ºC Wilgotność 5 95% (bez kondensacji) Waga 27 g Parametry wejść dyskretnych Liczba punktów 8 Napięcie robocze VDC Minimalne napięcie w stanie aktywnym 9. VDC Maksymalne napięcie w stanie nieaktywnym 3. VDC Minimalny prąd w stanie aktywnym 1. ma Maksymalny prąd w stanie nieaktywnym.2 ma Maksymalny czas reakcji przy załączaniu i wyłączaniu 1. ms Izolacja (sąsiednio kanałowa) 5 VDC Impedancja wejść 1 kω Parametry wyjść dyskretnych Liczba punktów 8 Napięcie robocze 1 28 VDC Maksymalne obciąŝenie prądowe.5 A Maksymalny prąd rozruchowy.65 A Czas reakcji przy załączaniu 1 ms Czas reakcji przy wyłączaniu 1 ms Spadek napięcia na wyjściu.2 V Zabezpieczenie przed zwarciem Parametry wejść analogowych Liczba punktów 4 Zakresy prądów wejściowych 2 ma Impedancja wejść 2 Ω Rozdzielczość 12 bitów Maksymalny błąd w temperaturze 25 C ±.1% Dodatkowy błąd pomiaru przy temperaturach innych niŝ 25 C ±.1%/ C Szybkość odczytu wejść ZaleŜna od skanu programu, raz na skan Maksymalne chwilowe natęŝenie w obwodzie wejściowym 35 ma Parametry wyjść analogowych Liczba punktów 2 Zakres prądów wyjściowych 2 ma Maksymalny błąd w temperaturze 25 C ±.1% Dodatkowy błąd pomiaru przy temperaturach innych niŝ 25 C ±.1%/ C Szybkość uaktualniania stanu wyjść raz na skan Rozdzielczość 12 bitów

74 SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

75 ASTOR SCHEMATY OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH

76 SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU ANALOGOWEGO NA CYFROWY Zakres prądów wejściowych NatęŜenie prądu na wejściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji 2 ma ma +2. ma. ma SPOSÓB KONWERSJI SYGNAŁU CYFROWEGO NA ANALOGOWY Zakres prądów wyjściowych NatęŜenie prądu na wyjściu Wartość liczbowa Współczynnik konwersji 2 ma ma +2. ma. ma EFEKT DZIAŁANIA FILTRU

2.7 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

2.7 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.7 MODUŁY KOMUNIKACYJNE HECOM650 moduł komunikacyjny Master sieci CANopen HECOS600 moduł komunikacyjny Slave sieci CANopen HEDNM650 moduł komunikacyjny Master

Bardziej szczegółowo

2.11 MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH

2.11 MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH 2.11 MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH HEADC1 2 wejścia analogowe napięciowe ( 5 VDC, ±5 VDC, 1 VDC, ±1 VDC), roz dzielczość 12 bitów HEADC2 2 wejścia analogowe prądowe ( 2 ma, ±2 ma), rozdzielczość 12 bitów HERTD1

Bardziej szczegółowo

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O 3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O SmartStix I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich sterowników Horner APG wyposażonych w port

Bardziej szczegółowo

3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O

3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O Moduły rozszerzeń SmartMod to ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na rozbudowę sterowników

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDR002 8 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 6 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Port: RS232. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro UDR002

Bardziej szczegółowo

3.3 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTBLOCK I/O

3.3 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTBLOCK I/O ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 3.3 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTBLOCK I/O SmartBlock I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich

Bardziej szczegółowo

2.10 MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH

2.10 MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH 2.10 MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG230 4 wejścia analogowe prądowo-napięciowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG240 8 wejść analogowych prądowo-napięciowych, rozdzielczość 16 bitów IC200ALG260 8 wejść

Bardziej szczegółowo

4.2 STEROWNIKI SERII RCC

4.2 STEROWNIKI SERII RCC ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTRAADA PLC 4.2 STEROWNIKI SERII RCC HERCC972-8 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 4 wyjścia dyskretne (24VDC), 8 wejść analogowych (0 20 ma), 4 wyjścia analogowe (0 20 ma),

Bardziej szczegółowo

1.3 STEROWNIKI XLe Z PORTEM SIECI CAN

1.3 STEROWNIKI XLe Z PORTEM SIECI CAN 1.3 STEROWNIKI XLe Z PORTEM SIECI CAN HEXE220C112-12 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 6 wyjść przekaźnikowych, 4 wejścia analogowe (0 10 VDC, 0 20 ma, 4 20 ma), ekran operatorski, 128 x 64 piksele, 20 klawiszy

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-T40/JZ20-J-T wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe. 20 wyjść tranzystorowych

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-T40/JZ20-J-T wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe. 20 wyjść tranzystorowych Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-T40/JZ20-J-T40 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe 20 wyjść tranzystorowych Specyfikacja techniczna Zasilanie Napięcie zasilania 24 VDC

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa V E3XB. Moduł wejść/wyjść Snap. 18 (podzielone na dwie grupy) Typ wejść

Karta katalogowa V E3XB. Moduł wejść/wyjść Snap. 18 (podzielone na dwie grupy) Typ wejść Karta katalogowa V200-18-E3XB Moduł wejść/wyjść Snap Specyfikacja techniczna Wejścia cyfrowe Liczba wejść 18 (podzielone na dwie grupy) Typ wejść Tranzystorowe typu pnp (źródło) lub npn (dren) Nominalne

Bardziej szczegółowo

IC200UDD110 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDD110 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDD110 16 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 12 wyjść tranzystorowych 24 VDC. Porty: RS232, RS485. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX ASTOR 2.0 VERSAMAX

GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX ASTOR 2.0 VERSAMAX 2.0 VERSAMAX INFORMACJE OGÓLNE 2.1 JEDNOSTKI CENTRALNE 2.2 KASETY MONTAśOWE 2.3 KASETY ROZSZERZAJĄCE 2.4 ZASILACZE 2.5 INTERFEJSY I MODUŁY KOMUNIKACYJNE 2.6 MODUŁY WEJŚĆ DYSKRETNYCH 2.7 MODUŁY WYJŚĆ DYSKRETNYCH

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18

Karta katalogowa JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18 Karta katalogowa JAZZ OPLC Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18 W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 oraz JZ20-T18/JZ20-J-T18. Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

IC200UDR005 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDR005 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDR005 16 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 1 wyjście dyskretne 24 VDC. 11 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Porty: RS232, RS485. Zasilanie: 100

Bardziej szczegółowo

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY 8 wejść analogowych Dotykowy wyświetlacz LCD Wewnętrzna pamięć danych 2 GB Port USB na płycie czołowej Port komunikacyjny RS-485 Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC. Modele JZ20-R10/JZ20-J-R10 i JZ20-R16/JZ20-J-R16

Karta katalogowa JAZZ OPLC. Modele JZ20-R10/JZ20-J-R10 i JZ20-R16/JZ20-J-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC Modele JZ20-R10/JZ20-J-R10 i JZ20-R16/JZ20-J-R16 W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R10/JZ20-J-R10 oraz JZ20-R16/JZ20-J-R16. Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE: M-1TI PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA Dowolny wybór zakresu

Bardziej szczegółowo

HEXT240C114 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG

HEXT240C114 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG ASTOR 24 wejścia dyskretne 12/24 VDC 16 wyjść dyskretnych 0.5 A 2 wejścia analogowe 0-10 VDC, 0-20 ma, 4-20 ma Dotykowy, graficzny ekran 128 x 160 pikseli 4 klawisze

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

FP4 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP4 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP4 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe. 2 wejścia typu PULS. 2 kanały obliczeniowe. 1 wyjście analogowe 4-20mA. 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe. Port USB na płycie czołowej.

Bardziej szczegółowo

Samba OPLC SM35-J-T20

Samba OPLC SM35-J-T20 Karta katalogowa Samba OPLC SM35-J-T20 Unitronics SM35-J-T20 posiada wbudowane następujące wejścia/wyjścia: 12 wejść cyfrowych, które mogą zostać przekształcone w: o 3 szybkie wejścia licznikowe/enkoderowe

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

HENX251C105 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG

HENX251C105 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG HENX251C105 Monochromatyczny ekran graficzny o rozdzielczości 240 x 128 piksele 256 kb pamięci przeznaczonej na program Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna 2 porty szeregowe RS232 i RS485. Port CAN z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 W tym dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Samba OPLC SM35-J-R20

Samba OPLC SM35-J-R20 Karta katalogowa Samba OPLC SM35-J-R20 Unitronics SM35-J-R20 posiada wbudowane następujące wejścia/wyjścia: 12 wejść cyfrowych, które mogą zostać przekształcone w: o 1 szybkie wejście licznikowe/enkoderowe

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

1.6 INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH XL6 i XL6e

1.6 INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH XL6 i XL6e 256 K pamięci programu 1M pamięci przeznaczonej na grafikę Graficzny, kolorowy ekran dotykowy w technologii TFT Rozdzielczość 320 x 240 pikseli Obsługa 32000 kolorów 5 w pełni programowalnych klawiszy

Bardziej szczegółowo

2.3 STEROWNIKI SERII NX221

2.3 STEROWNIKI SERII NX221 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.3 STEROWNIKI SERII NX221 HENX221C003 ekran 128 x 64 piksele, klawiatura funkcyjna i funkcyjno-numeryczna, porty komunikacyjne RS232, RS485, Ethernet, obsługa

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31/JZ20-J- R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Mini Modbus 1TE. Moduł rozszerzający 1 wejście temperaturowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Mini Modbus 1TE. Moduł rozszerzający 1 wejście temperaturowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 11.03.2013 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

SDM-6TE. Moduł rozszerzający 6 wejść temperaturowych. wyprodukowano dla

SDM-6TE. Moduł rozszerzający 6 wejść temperaturowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 15.04.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych

Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych Semestr zimowy 2013/2014, WIEiK PK 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryb dozowania jedno- lub dwustopniowy 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe 2 opcjonalne wyjścia analogowe 4-20mA Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 21 Moduły analogowo - temperaturowe

Rozdział 21 Moduły analogowo - temperaturowe Rozdział 21 Moduły analogowo - temperaturowe W odpowiedzi na wymagania użytkowników seria Fs-PLC została wyposażona w analogowy moduł wejściowy z funkcją pomiaru temperatury. Łączy on w sobie funkcje modułu

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

HEXT351C114 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG

HEXT351C114 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 24 wejścia dyskretne 12/24 VDC 16 wyjść dyskretnych 0.5A 2 wejścia analogowe 0-10 VDC, 0-20 ma, 4-20 ma Dotykowy, kolorowy ekran TFT obsługujący 32000 kolorów Przekątna ekranu 5.7 Rozdzielczość 320x240

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle. Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle. Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Budowa sterownika PLC Moduł jednostka centralna Zasilacz Moduły wejść/wyjść Moduły komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

HEXT350C115 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG

HEXT350C115 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 12 wejść dyskretnych 12/24 VDC 12 wyjść dyskretnych 0.5A 2 wejścia analogowe 0-10 VDC, 0-20 ma, 4-20 ma, termopara, RTD 2 wyjścia analogowe 0-10VDC, 4-20mA

Bardziej szczegółowo

HEXT391C112 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG

HEXT391C112 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG HEXT391C112 Jednostka HEXT391C112 integruje w sobie funkcję sterownika i dotykowego panelu operatorskiego. Wyposażona jest w 12 wejść dyskretnych (4 wejścia mogą być skonfigurowane tak, aby pracowały jako

Bardziej szczegółowo

Mini Modbus 1AI. Moduł rozszerzający 1 wejście analogowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Mini Modbus 1AI. Moduł rozszerzający 1 wejście analogowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 18.04.2013 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

SDM-8AI. Moduł rozszerzający 8 wejść analogowych. wyprodukowano dla

SDM-8AI. Moduł rozszerzający 8 wejść analogowych. wyprodukowano dla Wersja 1.1 3.02.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AI

RS485 MODBUS Module 8AI Wersja 1.4 15.04.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.xx Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.xx jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służącym do ochrony

Bardziej szczegółowo

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 16.05.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryby dozowania jedno- lub dwustopniowy Tryby uruchamiania: indywidualny oraz sekwencyjny 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AI

RS485 MODBUS Module 8AI Wersja 1.4 15.04.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty!

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Cennik może ulec zmianie. CENNIK DETALICZNY [ceny netto zł] UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

MCT-1P - MODUŁ POMIARU TEMPERATURY W 4 PUNKTACH

MCT-1P - MODUŁ POMIARU TEMPERATURY W 4 PUNKTACH MCT-1P - MODUŁ POMIARU TEMPERATURY W 4 PUNKTACH Moduł MCT-1P służy do pomiaru temperatury w od 1 do 4 punktach, za pomocą czujników DALLAS DS18B20 (MCT-2), w zakresie od -40OC do +85OC. Rozdzielczość pomiaru

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

DL2 WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

DL2 WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY DL2 WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 3 do 12 kanałów pomiarowych Do 30 kanałów wyświetlanych 1 wyjście analogowe 4-20 ma (max. 4) 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe (max.10) 4 dotykowy, kolorowy

Bardziej szczegółowo

DL7 DL7L WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

DL7 DL7L WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY DL7 DL7L WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 3 do 42 kanały pomiarowe Do 100 kanałów wyświetlanych Dotykowy, 7 kolorowy wyświetlacz LCD Wewnętrzna pamięć danych 2 GB Port USB na płycie czołowej Porty

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

FP4 Licznik przepływu z rejestracją wyników

FP4 Licznik przepływu z rejestracją wyników FP4 Licznik przepływu z rejestracją wyników wejścia analogowe, wejścia typu PULS kanały obliczeniowe Wewnętrzna pamięć danych GB, zaawansowana rejestracja danych Dotykowy, 4 kolorowy wyświetlacz LCD Port

Bardziej szczegółowo

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro ADInstrument. Systemy akwizycji danych i zestawy edukacyjne. Opis urządzenia PL3504/P PowerLab 4/35 to wysokowydajny system akwizycji danych odpowiedni do szerokiej

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

DL-7 DL-7L WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

DL-7 DL-7L WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY DL-7 DL-7L WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 3 do 42 kanały pomiarowe Do 100 kanałów wyświetlanych Dotykowy, 7 kolorowy wyświetlacz LCD Wewnętrzna pamięć danych 2 GB Port USB na płycie czołowej Porty

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

RODZAJE UKŁADÓW POMIARU PARY I CIECZY

RODZAJE UKŁADÓW POMIARU PARY I CIECZY FP-3011N FP-3011 Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych z elektroniczną rejestracją wyników Rozliczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 1.2 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Konwerter KT-16 jest urządzeniem pośredniczącym pomiędzy głowicami pomiarowodetekcyjnymi a jednostką nadrzędną. Przy jego pomocy

Bardziej szczegółowo

MiniModbus 4DO. Moduł rozszerzający 4 wyjścia cyfrowe. Wyprodukowano dla. Instrukcja użytkownika

MiniModbus 4DO. Moduł rozszerzający 4 wyjścia cyfrowe. Wyprodukowano dla. Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 14.08.2014 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Termometry oporowe do wnętrz, na zewnątrz i kanałowe.

Termometry oporowe do wnętrz, na zewnątrz i kanałowe. +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 90.2520 (90.2523) Strona 1 /6 Termometry oporowe do wnętrz, na zewnątrz i kanałowe. Dla temperatur od -30 do +80 o C

Bardziej szczegółowo

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY DANYCH INT-FI int-fi_pl 05/09 Konwerter INT-FI umożliwia konwersję i transmisję danych przy pomocy kabli światłowodowych. Jest dedykowany do współpracy z magistralami komunikacyjnymi

Bardziej szczegółowo

E REJESTRACJA I WIZUALIZACJA

E REJESTRACJA I WIZUALIZACJA E REJESTRACJA I WIZUALIZACJA Papierowy rejestrator serii PHE o zapisie 100mm kompaktowe rozmiary wysoka jakość rejestracji łatwa konfiguracja sygnałów wejściowych wydruk w postaci cyfrowej łatwa obsługa

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AO

RS485 MODBUS Module 8AO Wersja 1.5 20.05.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Pomiary temperatury Regulatory

Pomiary temperatury Regulatory Opis produktu mikroprocesorowe serii TROL8 i TROL wysoka dokładność próbkowanie razy/sekunda regulacja Fuzzy PID praca ręczna uniwersalne wejście (Pt, termopary) komunikacja RS- lub RS-8 max. 7 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Afore Smart meter. Instrukcja obsługi

Afore Smart meter. Instrukcja obsługi Afore Smart meter Instrukcja obsługi Seria Trójfazowa: TAPM-50KW, TAPM-130KW 1. O Afore mart meter Afore smart meter to inteligentne urządzenie sterujące, które jest przystosowane dp współpracy z falownikiem

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI 1. Mikroprocesorowe wyświetlacze / alarmy W pełni konfigurowalne Wejścia dla temperatury, ciśnienia, siły, prądu zmiennego, napięcia, częstotliwości W pełni konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW ASTOR SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW. SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW Sieć Komunikacja urządzeń GE Intelligent Platforms w sieci Komunikacja sterowników GE Intelligent Platforms w sieci z zastosowaniem redundancji

Bardziej szczegółowo