KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV"

Transkrypt

1 KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly ADRES INWESTYCJI : Plac Paderewskiego 1a, Kościan INWESTOR : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ADRES INWESTORA : Plac Paderewskiego 1a, Kościan Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 0.00 zł NARZUTY Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia występujących w kosztorysie materiałów są przykładowe, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w kosztorysie tj. speł niających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak materiały wskazane w kosztorysie lub lep sze. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe Kominy Impregnacja więźby dachowej Konstrukcja dachu Pokrycie dachowe Instalacja odgromowa 0.00 RAZEM 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł - 2 -

3 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Przebudowa - modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly 1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z dachówki m d karpiówki wraz z kominkami wentylacyjnymi Wartość 999 r-g żuraw okienny 0.5 t m-g KNR 4-01 d Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu Razem pozycja m r-g KNR 4-01 d Razem pozycja m Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 999 r-g KNR 4-01 d Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Razem pozycja m r-g KNR 4-01 d Razem pozycja m Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 999 r-g KNR 4-01 d Rozebranie fragmentów kominów ponad dachem Razem pozycja m r-g KNR 4-01 d Razem pozycja m Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 999 r-g samochód samowyładowczy do 5 t m-g KNR 4-01 d Razem pozycja m Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = samochód samowyładowczy do 5 t 0.02*9= 9 d.1 kalk. własna 2 Kominy 10 KNR 4-01 d m-g Razem pozycja Opłata za utylizację gruzu m Opłata za utylizację gruzu m Razem pozycja Wykonanie rusztowania przy kominach szt

4 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena Koszt jedn. jedn. 999 r-g Ilość Wartość drewno okrągłe na stemple budowlane m bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m kl.iii deski iglaste obrzynane gr.25 mm m kl.iii gwoździe budowlane gołe kg klamry ciesielskie kg materiały pomocnicze(od M) % KNR 2-02 d Razem pozycja m Wieloprzewodowe kominy z cegieł klinkierowych pełnych *4= r-g cegła klinkierowa pełna szt zaprawa do klinkieru m wyciąg m-g KNR 4-01 d Razem pozycja szt Przebicie otworów w kominach z cegieł pod wyczystki kominowe 999 r-g KNR 2-02 d Razem pozycja szt Osadzenie w kominach drzwiczek wyczystkowych 999 r-g Drzwiczki wyczystkowe kwasoodporne szt zaprawa m środek transportowy m-g KNR K-05 d Razem pozycja Montaż kominka wentylacyjnego szt r-g k kominek wentylacyjny kpl k wąż giętki szt k komplet uszczelniający przejście szt przez folię wyciąg m-g KNR 4-01 d Razem pozycja m Wykonanie i montaż pomostu technologicznego wraz z barierkami zabezpieczającymi 999 r-g deski iglaste wymiarowe gr mm kl.iii m

5 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena Koszt Ilość Wartość jedn. jedn bale iglaste obrzynane wymiarowe m gr. 50 mm kl. III gwoździe budowlane gołe kg materiały pomocnicze(od M) % Razem pozycja Impregnacja więźby dachowej 16 KNR d Oczyszczenie więźby dachowej m *1.1= r-g KNR 4-01 d KNR Razem pozycja m Czterokrotna impregnacja krawędziaków metodą opryskiwania ciągłego preparatem ognio- i grzybochronnym =0.48= r-g preparat ognio- i grzybochronny kg materiały pomocnicze(od M) % Razem pozycja Konstrukcja dachu 18 d.4 kalk. własna Wzmocnienie krokwi m *1/2= r-g deski iglaste wymiarowe nasycone m gr mm kl.ii 0.01*1/3= drewno okrągłe na stemple budowlane m *1/3= bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m kl.iii 0.005*1/3= deski iglaste obrzynane gr.25 mm m kl.iii 0.003*1/3= gwoździe budowlane gołe kg *1/3= materiały pomocnicze(od M) % Razem pozycja Pokrycie dachowe 19 d.5 KNR K Montaż deski okapowej m r-g deski iglaste obrzynane nasycone m kl.ii 28 mm gwoździe budowlane gołe kg wyciąg m-g samochód dostawczy m-g KNR K-05 d Razem pozycja Montaż deski czołowej m r-g deska czołowa, malowana m gwoździe budowlane gołe kg

6 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena Koszt jedn. jedn. Ilość Wartość wyciąg m-g samochód dostawczy m-g KNR 0-15II d Razem pozycja m Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 999 r-g folia paroprzepuszczalna m wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR 0-15II d Razem pozycja m Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 999 r-g łaty iglaste 40x60 mm m kontłaty iglaste 25x50 mm m gwoździe budowlane gołe kg % roztwór soli grzybobójczych kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR 0-15II d Razem pozycja m Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką ceglano czerwoną angobowaną układaną w łuskę z otworami z przykręceniem wkrętami 999 r-g dachówka ceramiczna karpiówka szt ceglano czerwona angobowana matowa dachówka wentylacyjna szt wkręty stalowe szt wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR 0-15II d Razem pozycja m Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami 999 r-g gąsiory szt wkręty stalowe szt

7 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena Koszt jedn. jedn. Ilość Wartość wyciąg m-g KNR AT-09 d Razem pozycja m Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 999 r-g taśmy uszczelniajace m KNR AT-09 d Razem pozycja m Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 999 r-g grzebień wentylacyjny okapu m gwoździe śrubowe do drewna szt KNR 0-15 d Razem pozycja m Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 999 r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone m kl.ii gwoździe budowlane gołe kg materiały pomocnicze(od M) % wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR 0-15 d Razem pozycja szt Osadzenie okien o wym. 78x160 wraz z kołnierzem uszczelniającym w połaci dachowej 999 r-g nr01503 okno dachowe o wym. 78x160 kpl wraz z kołnierzem uszczelniającym materiały pomocnicze(od M) % wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR 2-02 d Razem pozycja m Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm 999 r-g rynna półokrągła z blachy tytancynk m gr. 0,6 mm o śr. 15 cm lej spustowy z blachy tytan cynk szt gr. 0,6 mm spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg uchwyty do rynien dachowych szt

8 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena Koszt Ilość Wartość jedn. jedn środek transportowy m-g wyciąg m-g Razem pozycja KNR 2-02 d Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm m r-g rury spustowe półokrągłe z blachy m tytan-cynk gr. 0,6 mm o śr. 12 cm spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg uchwyty do rur spustowych szt środek transportowy m-g KNR 2-02 d Razem pozycja m Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan - cynk gr. 0,7 mm 999 r-g blacha tytan - cynk gr. 0,7 mm m spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg zaprawa m środek transportowy m-g KNR 2-02 d Razem pozycja m Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan - cynk gr. 0,7 mm 999 r-g blacha tytan - cynk gr. 0,7 mm m spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg zaprawa m środek transportowy m-g KNR 2-02 d Razem pozycja m Deskowanie elementów dachu wystawionych poza lico ściany deską boazeryjną 999 r-g deska boazeryjna m gwoździe budowlane gołe kg wyciąg m-g środek transportowy m-g TZKNBK XX d Razem pozycja Bejcowanie desek boazeryjnych m r-g bejca do drewna dm Razem pozycja

9 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. 6 Instalacja odgromowa Koszt jedn. Ilość Wartość 35 KNNR-W 9 d Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m r-g pręty stalowe ocynkowane m złącza rynnowe szt materiały pomocnicze(od M) % KNR 5-08 d Razem pozycja szt Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych *0.955= r-g złącza uniwersalne szt materiały pomocnicze(od M) % KNNR 5 d Razem pozycja Iglice kominowe h=1,5m kpl r-g Iglice kominowe h=1,5m kpl materiały pomocnicze(od M) % KNNR 5 d Razem pozycja szt Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 999 r-g KNNR 5 d Razem pozycja szt Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 999 r-g Razem pozycja Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł - 9 -

10 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa - modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly 1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1 KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki wraz z kominkami wentylacyjnymi m 2 2*(9.42* *1.36)-6* *(0.59*1.42)+2*2.58*1.42+ m * *(( )*1.70+( )*1.70) m *(6.04*1.70) m *(( )*1.70) m *((2*5.77)* *1.70) m *((6*2.1)* *1.70) m Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m 2 RAZEM poz.1 m RAZEM Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m m RAZEM *13.50 m RAZEM Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, m 2 gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku poz.3*0.33 m poz.3*0.25 m (4*(( )*1.70))*0.5 m (1.65*6)*0.5 m *(1.67*0.33) m *(0.7*0.25) m *(2.05)*0.33 m *(2.05*1.70)*0.33+(6*1.85)*0.33 m *(1.30*1.70)*0.33 m (2*1.8)*0.33+2*(1.80*1.70)* *0.33+2*(1.80*1.70)*0.33 m (2*(0.8*4))*0.3 m (2*0.38+2*1.61)*0.43 m (2*0.38+2*1.82)*0.43 m (2*0.38+2*1.56)*0.43 m (2*0.38+2*0.66)*0.43 m (2*0.38+2*2.10)*0.43 m (2*0.38+2*0.91)*0.43 m KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d (2*0.38+2*1.56+2*0.38+2*1.82)*0.43 m (2*0.38+2*2.73)*0.43 m (2*0.38+2*1.04)*0.43 m (2*0.38+2*2.40)*0.43 m (2*0.38+2*0.38)*0.43 m RAZEM Rozebranie fragmentów kominów ponad dachem m 3 3.0*0.38*1.61 m *0.38*1.82 m *0.38*1.56 m *0.38*0.66 m *0.38*2.10 m *0.38*0.91 m *0.38* *0.38*1.82 m *0.38*2.73 m *0.38*1.04 m *0.38*2.40 m *0.38*0.38 m RAZEM Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi m 3 na odległość do 1 km poz.6 m poz.1*0.03 m Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - m 3 za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.7 m RAZEM

11 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM d.1 kalk. własna Opłata za utylizację gruzu m 3 poz.8 m RAZEM Kominy 10 KNR 4-01 d Wykonanie rusztowania przy kominach szt. 11 szt KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR K-05 d KNR 4-01 d Wieloprzewodowe kominy z cegieł klinkierowych pełnych m 3 RAZEM poz.6 m RAZEM Przebicie otworów w kominach z cegieł pod wyczystki kominowe szt szt RAZEM Osadzenie w kominach drzwiczek wyczystkowych szt. poz.12 szt RAZEM Montaż kominka wentylacyjnego szt. 10 szt RAZEM Wykonanie i montaż pomostu technologicznego wraz z barierkami zabezpieczającymi m 2 ( )*1.1 m RAZEM Impregnacja więźby dachowej 16 KNR d Oczyszczenie więźby dachowej m 2 (( )+( m ))*0.45 (( )+2*( m ))*0.54 (( )+5*( ))*0.54 m (2* *1.63)*0.54 m KNR 4-01 d KNR *(0.96*0.54) m *(3.36*0.72) m *30.7*(0.72) m *30.7*(0.62) m *(3*3.70)*0.64 m (10*(1.50*1.42)+22*(1.0*1.42))*0.64 m (11*(0.65*1.42))*0.48 m (5*17.45)*0.52 m *(18.70*0.62) m (2*((7* m )* ))*0.62 (2*(( )*1.42))*0.62 m RAZEM Czterokrotna impregnacja krawędziaków metodą opryskiwania ciągłego m 2 preparatem ognio- i grzybochronnym poz.16 m RAZEM Konstrukcja dachu 18 d.4 kalk. własna Wzmocnienie krokwi m 2 poz.1 m RAZEM Pokrycie dachowe

12 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 19 KNR K-05 d Montaż deski okapowej m m KNR K-05 d KNR 0-15II d KNR 0-15II d KNR 0-15II d KNR 0-15II d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR 0-15 d KNR 0-15 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Montaż deski czołowej m RAZEM *4.90+4*(2.45*1.7)+2*1.60+4*(1.90*1.70) m RAZEM Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z m 2 przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m RAZEM Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z m 2 przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat poz.21 m RAZEM Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką m 2 ceglano czerwoną angobowaną układaną w łuskę z otworami z przykręceniem wkrętami poz.22 m RAZEM Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z m przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami m *(15.47+( )*1.70) m *(3*2.30+(3*(2*0.96)* ))+2.05 m RAZEM Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m poz.24 m RAZEM Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m poz.19 m RAZEM Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m 18*(2*1.15+2*0.8) m RAZEM Osadzenie okien o wym. 78x160 wraz z kołnierzem uszczelniającym w szt połaci dachowej 18 szt RAZEM Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm m poz.3 m RAZEM Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm m poz.4 m RAZEM Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan - cynk gr. m 2 0,7 mm (2*0.38+2*1.61)*0.1 m (2*0.38+2*1.82)*0.1 m (2*0.38+2*1.56)*0.1 m (2*0.38+2*0.66)*0.1 m (2*0.38+2*2.10)*0.1 m (2*0.38+2*0.91)*0.1 m (2*0.38+2*1.56+2*0.38+2*1.82)*0.1 m (2*0.38+2*2.73)*0.1 m (2*0.38+2*1.04)*0.1 m (2*0.38+2*2.40)*0.1 m (2*0.38+2*0.38)*0.1 m RAZEM 4.64 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan - cynk m 2 gr. 0,7 mm poz.3*0.33 m poz.3*0.25 m (4*(( )*1.70))*0.5 m (1.65*6)*0.5 m *(1.67*0.33) m *(0.7*0.25) m

13 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 33 KNR 2-02 d *(2.05)*0.33 m *(2.05*1.70)*0.33+(6*1.85)*0.33 m *(1.30*1.70)*0.33 m (2*1.8)*0.33+2*(1.80*1.70)* *0.33+2*(1.80*1.70)*0.33 m (2*(0.8*4))*0.3 m (2*0.38+2*1.61)*0.33 m (2*0.38+2*1.82)*0.33 m (2*0.38+2*1.56)*0.33 m (2*0.38+2*0.66)*0.33 m (2*0.38+2*2.10)*0.33 m (2*0.38+2*0.91)*0.33 m (2*0.38+2*1.56+2*0.38+2*1.82)*0.33 m (2*0.38+2*2.73)*0.33 m (2*0.38+2*1.04)*0.33 m (2*0.38+2*2.40)*0.33 m (2*0.38+2*0.38)*0.33 m Deskowanie elementów dachu wystawionych poza lico ściany deską boazeryjną 2*(30.32*(0.67*1.36)) m *(34.78*1.7) m m 2 RAZEM RAZEM TZKNBK d.5 XX Bejcowanie desek boazeryjnych m 2 poz.33 m RAZEM Instalacja odgromowa 35 KNNR-W 9 d KNR 5-08 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m RAZEM Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych szt. uniwersalnych 38 szt RAZEM Iglice kominowe h=1,5m kpl. 11 kpl RAZEM Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1 szt RAZEM 1.00 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 7 szt RAZEM 7.00 m

14 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

15 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa % roztwór soli grzybobójczych kg bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.iii m bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm m kl. III 4. bejca do drewna dm blacha tytan - cynk gr. 0,7 mm m cegła klinkierowa pełna szt dachówka ceramiczna karpiówka ceglano szt czerwona angobowana matowa dachówka wentylacyjna szt deska boazeryjna m deska czołowa, malowana m deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m deski iglaste obrzynane nasycone kl.ii 28 m mm 13. deski iglaste wymiarowe gr mm kl.iii m deski iglaste wymiarowe nasycone gr m mm kl.ii 15. drewno okrągłe na stemple budowlane m Drzwiczki wyczystkowe kwasoodporne szt folia paroprzepuszczalna m gąsiory szt grzebień wentylacyjny okapu m gwoździe budowlane gołe kg gwoździe śrubowe do drewna szt Iglice kominowe h=1,5m kpl klamry ciesielskie kg kominek wentylacyjny kpl komplet uszczelniający przejście przez folię szt kontłaty iglaste 25x50 mm m krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m lej spustowy z blachy tytan cynk gr. 0,6 mm szt łaty iglaste 40x60 mm m okno dachowe o wym. 78x160 wraz z kołnierzem kpl uszczelniającym 31. Opłata za utylizację gruzu m preparat ognio- i grzybochronny kg pręty stalowe ocynkowane m rury spustowe półokrągłe z blachy tytan-cynk m gr. 0,6 mm o śr. 12 cm 35. rynna półokrągła z blachy tytan-cynk gr. 0,6 m mm o śr. 15 cm 36. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg taśmy uszczelniajace m uchwyty do rur spustowych szt uchwyty do rynien dachowych szt wąż giętki szt wkręty stalowe szt zaprawa m zaprawa do klinkieru m złącza rynnowe szt złącza uniwersalne szt materiały pomocnicze zł 0.00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

16 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. samochód dostawczy m-g samochód samowyładowczy do 5 t m-g środek transportowy m-g wyciąg m-g żuraw okienny 0.5 t m-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45261210-9 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa ul. Kieniewicza 14, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Poziom cen I kw 2014 Koszty zakupu Sporządził Roman Mądry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR Poczta Polska S. A. 60-943 POZNAŃ, ul. Głogowska 17 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Urzędu Pocztowego w Czarnkowie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 0518-04 (16.30*4.50)*2 146.700 146.700 2 KNR-W 4-01 Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR K-05 Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie 2 d.1 0101-02 z rozebranie łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna,

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS CPV 45261210-9 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na Ratuszu Miejskim ADRES INWESTYCJI : Gostyń Rynek 2 INWESTOR : Urząd Miejski Gostyń ADRES INWESTORA : Gostyń Rynek 2 BRANŻA : Ogólnobudowlana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45262522-6 Roboty murarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie 2 kominów ponad dachem ADRES INWESTYCJI : 41-940 Piekary Śląskie, ul. Maczka 9

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia...

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia... Strona 1 z 6 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys INWESTORSKI Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w Budynku Zakładu Patomorfologii Obiekt Budynek Zakładu Patomorfologii

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Wojewódzki Szpital Obserwacyj.-Zakaźny ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz INWESTOR : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym Kosztorys ofertowy Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Lokalizacja: Korchów Pierwszy dz. nr 1078 Nazwa i kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kopleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego ADRES INWESTYCJI : Tarnowa Łąka 79 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Obiekt Kod CPV Adres Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne ul.biskupska 6c, 33-130 Radłów Gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. Partner Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski 99-420 Łyszkowice, ul. Targowa 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami uzupełniającymi

Bardziej szczegółowo

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Zeromskieo 42-44 remont dachu PM file:///e:/żerpmskieo%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Strona 1 z 7 Wspólnota mieszkaniowa Żeromskieo 42-44 Sikorskieo 82a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie Przedmiar Data: 2009-10-16 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Żabnie 33-240 Żabno uul. Jagiełły 16 Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11. PRACOWNIA PROJEKTOWA Iwona Antoniak 58-100 Świdnica ul. Jarzębinowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWY REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 142,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja 15 Załącznik nr 4 1. Roboty rozbiórkowe dachu 1 KNR 2-02W 1609-01-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne,o wysokości do 10 m 1. 18,50*7,40 136,90 2. (18,50*1,0)*6,6

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły

Kosztorys ofertowy. Wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły Kosztorys ofertowy Budowa: Zespół Szkół Nr 3 im. 750 - lecia Jarocina, 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 168 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek szkolny Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 453221000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont części pokrycia dachowego i wieży ADRES INWESTYCJI :. Łęgi, 78-320 Połczyn-Zdrój, dz. nr 15, obr. 0058 Łęgi INWESTOR : Parafia Rzysko-Katolicka w. Św. Jana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera

Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera Obiekt Kod CPV 45212140-9 Budowa Słupsk ul, Dominikańska 5-9 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. Partner Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski 99-420 Łyszkowice, ul. Targowa 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Złotej. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ADRES INWESTYCJI : Rawicz ul.żwirowa 1 DATA OPRACOWANIA :

KOSZTORYS ZEROWY. NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ADRES INWESTYCJI : Rawicz ul.żwirowa 1 DATA OPRACOWANIA : NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ADRES INWESTYCJI : 63-900 Rawicz ul.żwirowa 1 DATA OPRACOWANIA : 2018-08-08 KOSZTORYS ZEROWY Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe ART - BUD Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c 2016-03-04 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula 64-130 Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana

Bardziej szczegółowo

"NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6

NIERUCHOMOŚCI Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 "NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski 12-200 Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę ul.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę ul. Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa ul. Żymierskiego 42b Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/5 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 4-01 0508/02 2 KNR 4-01 0430/03

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachu

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachu Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu Data: 2010-10-15 Budowa: Reda ul. Gdańska 33 Obiekt/Rodzaj robót: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Redzie Zamawiający: ZSP, Reda ul. Łąkowa 36/38 Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 14/14

Tabela elementów Strona 14/14 Tabela elementów Strona 14/14 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Dach roboty rozbiórkowe i utylizacyjne Pokrycie dachu Instalacja odgromowa Rusztowania Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys Kosztorys Strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 P R Z E D M I A R NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów i instalacji odgromowej budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Hallera Nakło nad notecią

Kosztorys ofertowy. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Hallera Nakło nad notecią Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Hallera 38 89-100 Nakło nad notecią Kosztorys ofertowy Nazwa budowy: Wymiana pokrycia dachowego Adres budowy: Hallera 38, 89-100 Nakło Nad Notecią Obiekt: budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Dyrektor Szkoły Małgorzata Krysiak. Data opracowania Data zatwierdzenia r.

WYKONAWCA : INWESTOR : Dyrektor Szkoły Małgorzata Krysiak. Data opracowania Data zatwierdzenia r. KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa komina ponad dachem ADRES INWESTYCJI : Kowary ul. Staszica 16, działka nr 338/2 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 1 ADRES INWESTORA : Kowary ul. Staszica 16 Ogółem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi.

PRZEDMIAR ROBÓT M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi. PRZEDMIAR ROBÓT 46-10-M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi. Obiekt KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW ŚW WALENTEGO W KONOPISKACH UL. CZĘSTOCHOWSKA 12 Rodzaj robót WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD NAWAMI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY 1 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 1603-02 m obmiar = 240 0.579r-g/ r-g 138.9600 0.000 0.00 3.6000 0.000 0.00 0.0960 0.000 0.00 0.0480 0.000 0.00 m 3 0.0048 0.000 0.00 m 3 0.0432

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn Toruń, 2016-08-22 Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn Wykonawca: AKROTERION Pracownie Konserwacji Zabytków ul. 1000-lecia 10/11

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Pracownia Architektoniczna Marek Nadachowski KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budynek Zespołu Szkół Usługowych - część północna remont dachu i wymiana stolarki okiennej ADRES INWESTYCJI : ul Wolności

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn Toruń, 2016-08-22 Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn Wykonawca: AKROTERION Pracownie Konserwacji Zabytków ul. 1000-lecia 10/11

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45410000-4 Tynkowanie 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont dachu nad częścią od ul. Miła 1. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont dachu nad częścią od ul. Miła 1. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Dąbrowskiego 151-155/Miła 1/ Botaniczna 2 Obiekt : Budynek mieszkalny Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Adres : ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ -Dach-konstrukcja i pokrycie ADRES INWESTYCJI : NOWY STAW DZ. NR 16/1 INWESTOR : URZAD MIASTA ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Gina Głuchołazy 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Rynek 5 KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\piotr.wandas\Moje dokumenty\przetargi\2010 r...

file://c:\documents and Settings\piotr.wandas\Moje dokumenty\przetargi\2010 r... Page 1 of 16 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: nakładczy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Inwestor Nadleśnictwo Lipka Stawka robocizny 27.05.2010 r. "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Strona 1 z 6 PilskieTBS Spółka z o.o. Sikorskieo 82 A, 64-920 Piła KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu na Braas ADRES INWESTYCJI : Wspólnota Mieszkaniowa Lotnicza 5-7-9-11 w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.GIMNAZJALNA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GIMNAZJALNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI : Szkoła podstawowa nr 2 ADRES INWESTYCJI : Czarna Góra ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas 48-200Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego z częściową wyianą więźby ADRES INWESTYCJI : 48-210 Biała, ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. Kosztorys Slepy - Reont dachu - Folwark śurawiniec.kst REMONT DACHU 1 KNNR 9 61-5 Podstawa Opis j Nakłady Koszt DeontaŜ zwodów pozioych nienapręŝanych instalacji odgroowej obiar = 7.2*2+21.8+11.3+1.9+4.4+3.2*

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU BUDKU KOMUNALNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY DOMATOWO INWESTOR : GMINA PUCK, UL. 10 - LUTEGO 29 ADRES INWESTORA : 84-100 PUCK,

Bardziej szczegółowo

"NAKŁADCZY" Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

NAKŁADCZY Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 "NAKŁADCZY" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45332300-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Świdno Budynek O.S.P. Świdno gm.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa d.1 0519-06 3*(5,7*11,7)+3,7*6,5

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZUT/ATT/ /2018/EW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2b Szczecin Al.

Znak sprawy ZUT/ATT/ /2018/EW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2b Szczecin Al. Znak sprawy ZUT/ATT/231-111/2018/EW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Załącznik nr 2b Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku Starej Chemii ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Budowa: GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec U.M. Lubliniec ul. Paderewskiego 5. 42-700 Lubliniec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego ADRES INWESTYCJI : Tylna 2, 42-700 Lubliniec INWESTOR : U.M. Lubliniec ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa : Obiekt : Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty dekarskie-lewa strona od ul.piłsudzkiego

Budowa : Obiekt : Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty dekarskie-lewa strona od ul.piłsudzkiego dachowego ul.korczaka 1 R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Budynek Budynek Remont pokrycia Przedszkole nr 1 O B M I A Data : 2006-06-08 Str: 1 Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY DOM HARCERZA, ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Przedmiar WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Data: 2017-06-20 Budowa: MLODZIEŻOWY DOM KULTURY "DOM HARCERZA" W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Strona 2/20

Załącznik Strona 2/20 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV CPV, 45261210-9, CPV, 45310000-3, CPV, 45420000-7 Budowa Skrzydło główne oraz skrzydła B i C północno-wschodnie Ratusza w Szczytnie Inwestor Gospodarstwo Pomocnicze przy

Bardziej szczegółowo

JW Toruń ul Okólna 37. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA INWESTOR : Data zatwierdzenia:

JW Toruń ul Okólna 37. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA INWESTOR : Data zatwierdzenia: JW 4620 87-100 Toruń ul Okólna 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI: : REMONT DACHU BUD. NR 9 ADRES INWESTYCJI: : TORUŃ UL. OKÓLNA 37 INESTOR: : JW 4620 TORUŃ ADRES INWESTORA: : 87-100 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : reont pokrycia 1/2 dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Ul. Łokietka 22 w Szczecinie (Lokal uŝytkowy ) INWESTOR : ZBiLK R-10 ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. Łokietka 22

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont elewacji tylnej (od strony dziedzińca) Budowa: Kraków ul. Zacisze 5 Obiekt: Budynek usługowy Zamawiający: Małopolski Urząd Wjewódzki Kraków ul. Basztowa 22 w imieniu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ADRES: 63-460 Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 52

PRZEDMIAR ROBÓT. ADRES: 63-460 Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 52 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Wyiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku Ginazju w Nowych Skalierzycach nad starą częścią budynku wraz z robotai towarzyszącyi ADRES: 63-460 Nowe Skalierzyce ul.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Hali Sportowej przy iceum Ogólnokształcącym w Sierpcu ADRES INWESTYCJI : ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc INWESTOR : Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem Przedmiar robót Data: 2009-11-14 Budowa: Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

Góra Anny 8 -dach.mdb-kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. Spec. techn. opisu. 1 Element 1 0,00 zł

Góra Anny 8 -dach.mdb-kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. Spec. techn. opisu. 1 Element 1 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0508-0200 Ilość: 1,0000 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki,układanej podwójnie 2.85 * ( 15.80 + 9.80 + 4 ) = 84,3600 0,6800 r-g * [ nakład = 57,3648 ] 2 35211-148 Żuraw okienny

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Góra ul. Rzeczna 6 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU.

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU. Przedmiar robót Data: 2011-11-03 Budowa: KRAKÓW,ULBALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu nad wjazde dla karetek SOR ADRES INWESTYCJI : 22-300 Krasnystaw ul. M. Sobieskiego 4 INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnystawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Czarnieckiego 3

Przedmiar robót Czarnieckiego 3 Przedmiar robót Czarnieckiego 3 1 Lp Normatyw Opis Suma Element: Bud.nr 3-DOCIEPLENIE BUDYNKU 1. 1. KNR 02-02-1604-0200 1. 2. KNR 00-23-2611-0100 1. 3. KNR 00-23-2611-0200 1. 4. KNR 00-23-2612-0900 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka Gmina Kocmyrzów

Przedmiar robót. Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka Gmina Kocmyrzów Przedmiar robót Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Gmina Kocmyrzów Obiekt lub rodzaj robót: Remiza strażacka w m. Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 4 - remont dachu Remont pokrycia dachu 1 d.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 4 - remont dachu Remont pokrycia dachu 1 d.1 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Szkoła nr 4 - reont dachu 1 45261210-9 Reont pokrycia dachu 1 d.1 KNR 4-01 0519-06 2 KNR 4-01 d.1 0519-07 3 KNR 4-01 d.1 0535-04 4 KNR 4-01 d.1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory Pro trial version

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory Pro trial version KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE I REMONT POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM NR 9 OS. KOSMONAUTÓW 111 61-642 POZNAŃ INWESTOR : GIMNAZJUM NR 9 IM. JERZEGO WALDORFFA OS.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY"

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY KONSTRUKTOR mgr inŝ. K. Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY" NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na hali Zespołu Szkół Im. Noblistów Polskich ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PKP S.A. N GDAŃSK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK KOEJOWA 6 B INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62 Kosztorys nakładczy Data: 2016-08-19 Obiekt: Koło, Ul. Toruńska 62 Zamawiający: Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. ul. Asnyka 21 62-600 Koło Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Jastrowie Jedności Robotniczej 3-5 Inwestor ZGM Jastrowie ul. Kieniewicza 9, 64-915 Jastrowie Koszty zakupu

Bardziej szczegółowo

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu przybudówki w budynku ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. A. Struga 76 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI : Remont dachu - wykonanie pokrycia z papy zgrzewalnej : 64-920 Piła ul. Malczewskiego 4 INWESTOR : Miejski Zakład gospodarki Mieszkaniowej w Pile

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Jastrowie, ul. Kieniewicza 16 Inwestor ZGM w Jastrowiu 64-915, ul. Kieniewicza 9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PZM Sp. z o.o. Wrocław ul. Reja 41 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO - CERAMIKA OD STRONY ULICY ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Rozbrat 12 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przedmiar robót Wymiana pokrycia dachowego na Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Szkoły Podstawowej w BNowej Wsi / Roboty rozbiórkowe i dekarskie Lokalizacja: Nowa Wieś - dz. nr 206, Gmina Dobczyce Nazwa

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek A Oddział Rehabilitacji - Remont dachu ADRES INWESTYCJI : 63-4 Ostrów Wielkopolski ul. 3-Maja 35 INWESTOR : Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddziały przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 3

Przedmiar robót Nr: 3 Inwestor: Gmina Myszyniec Plac Wolności 60 07-430 Myszyniec Jednostka projektowa: Przedmiar robót Nr: 3 Nazwa budowy: Remont pokrycia dachu Adres budowy: Olszyny 34a, 07-430 Myszyniec Obiekt: Budynek Publicznej

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIE DACHOWEGO W BLOKU MIESZKALNYM NR 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin INWESTOR : ZESPÓŁ PIESNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. ST. HADYNY ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. BUDIKOM Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kaziierz Polowczyk 97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu i pokrycia dachowego - budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Piotrków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI W CELAH INFORMACYJNO PRZETARGO- WYCH KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIE I RE- MONT ELEWACJI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ADRES INWESTYCJI : KWIDZYN ULICA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ 12 WOG TORUŃ 87-100 TORUŃ NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA DACHU BUD. NR.7 ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : 12 WOG TORUŃ ADRES INWESTORA : 87-100 TORUN ul. Okólna 37 BRANŻA : Budowlana KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego budynku nr 52 (braa nr:14,15,16,17) w Szczecinie przy ul. Janickiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE DOROTA THIEMANN WAWRÓW 18 B Tel PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYSOWANIE DOROTA THIEMANN WAWRÓW 18 B Tel PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYSOWANIE DOROTA THIEMANN WAWRÓW 18 B Tel. 793 622 111 PRZEDMIAR ROBÓT 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45421000-4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : 3/14. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : 3/14. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE DACHU NASTAWNI RAMOWEJ WR1 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK WRZESZCZ INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA 31-33 - 2008 Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1WYMIANA RYNIEN 1.1KNR

Bardziej szczegółowo