Załącznik Strona 2/20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Strona 2/20"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV CPV, , CPV, , CPV, Budowa Skrzydło główne oraz skrzydła B i C północno-wschodnie Ratusza w Szczytnie Inwestor Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Szczytnie

2 Załącznik Strona 2/20 ZAKRES PRAC Kosztorys niniejszy na wymianę pokrycia dachów Ratusza Miejskiego w Szczytnie opracowany został z podziałem na poszczeólne skrzydła budynku (oznakowanie na załączonym szkicu). I. Skrzydło główne "A" 1. Rozebranie istniejącego pokrycia dachowego z dachówki holenderki wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi oraz z ołaceniem. Wymiana części deskowania dachu w miejscach zniszczonych. Zaimpregnowanie deskowania i ołacenia preparatem ognioochronnym. Izolacja wodoszczelna z folii dachowej zbrojonej. Wykonanie nowego ołacenia dachu oraz pokrycie dachówką ceramiczną holenderką zbliŝoną kształtem do wymienionej wcześniej na skrzydle południowo-zachodnim. Obróbki blacharskie w koszach, pasach nadrynnowych przy kominie, wokół okienek dachowych, na okienkach, rynny i rury spustowe wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. Przy kominie zainstalować wyłaz dachowy. Nad rynnami zamontować bariery śniegowe. 2. Okienka na poddaszu wymienić na nowe drewniane krosnowe. 3.Instalację odgromową na dachu zdemontować i wykonać nową z podłączeniem do istniejących zwodów pionowych na ścianach. Przeprowadzić pomiary instalacji odgromowej.wadzić pomiary instalacji odgromowej. II. Skrzydło boczne "B" 1. Rozebranie istniejącego pokrycia dachowego z dachówki holenderki wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi oraz z ołaceniem. Wymiana części deskowania dachu w miejscach zniszczonych. Zaimpregnowanie deskowania i ołacenia preparatem ognioochronnym. Izolacja wodoszczelna z folii dachowej zbrojonej. Wykonanie nowego ołacenia dachu oraz pokrycie dachówką ceramiczną holenderką zbliŝoną kształtem do wymienionej wcześniej na skrzydle południowo-zachodnim. Obróbki blacharskie w koszach, pasach nadrynnowych przy kominie, wokół okienek dachowych, na okienkach, rynny i rury spustowe wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. Przy kominie zainstalować wyłaz dachowy. Nad rynnami zamontować bariery śniegowe. 2. Okienka na poddaszu wymienić na nowe drewniane krosnowe. 3.Instalację odgromową na dachu zdemontować i wykonać nową z podłączeniem do istniejących zwodów pionowych na ścianach. Przeprowadzić pomiary instalacji odgromowej. II. Skrzydło boczne "C" 1. Rozebranie istniejącego pokrycia dachowego z dachówki holenderki wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi oraz z ołaceniem. Wymiana części deskowania dachu w miejscach zniszczonych. Zaimpregnowanie deskowania i ołacenia preparatem ognioochronnym. Izolacja wodoszczelna z folii dachowej zbrojonej. Wykonanie nowego ołacenia dachu oraz pokrycie dachówką ceramiczną holenderką zbliŝoną kształtem do wymienionej wcześniej na skrzydle południowo-zachodnim. Obróbki blacharskie w koszach, pasach nadrynnowych przy kominie, wokół okienek dachowych, na okienkach, rynny i rury spustowe wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. Przy kominie zainstalować wyłaz dachowy. Nad rynnami zamontować bariery śniegowe. Daszek nad wykuszem pokryć dachówką karpiówką. 2.Instalację odgromową na dachu zdemontować i wykonać nową z podłączeniem do istniejących zwodów pionowych na ścianach. Przeprowadzić pomiary instalacji odgromowej.

3 Spis działów przedmiaru robót Strona 3/20 Nr Opis robót I. SKRZYDŁO GŁÓWNE "A" 1 ROBOTY DEKARSKIE CPV WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA STRYCHU CPV INSTALACJA ODGROMOWA CPV II. SKRZYDŁO BOCZNE "B" 1 ROBOTY DEKARSKIE CPV WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA STRYCHU CPV INSTALACJA ODGROMOWA CPV III. SKRZYDŁO BOCZNE "C" 1 ROBOTY DEKARSKIE CPV INSTALACJA ODGROMOWA CPV

4 Tabela przedmiaru robót Strona 4/20 1 KNR /03 2 KNR /05 3 KNR /08 4 KNR /03 5 KNR /04 6 KNR /05 7 KNR /06 8 KNR /07 9 KNR /05 I. SKRZYDŁO GŁÓWNE "A" 1 ROBOTY DEKARSKIE CPV SST B.01 Rozbiórka rynny z PCW nadającej się do uŝytku 45,47+11,70+15,60+3,40x2+33,50 m 113,070 SST B.01. Rozbiórka rur spustowych z PCW nadającej się do uŝytku razem m 113,070 14,50x6 m 87,000 11,90x2 m 23,800 SST B.01. Rozbiórka okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŝytku razem m 110,800 W koszach 3,50x0,40x2 m2 2,800 4,90x0,25x2 m2 2,450 5,65x0,25x2 m2 2,825 Przy kominie (2,20+0,80)x2x0,25 m2 1,500 Przy lukarnach 1,90x0,80x0,5x2x14 m2 21,280 1,00x0,25x2x14 m2 7,000 1,70x1,20x0,5x2x2 m2 4,080 1,00x0,25x2x2 m2 1,000 Daszki na lukarnach 1,30x1,70x2 m2 4,420 1,40x1,20x14 m2 23,520 SST B.01. Rozbiórka pokrycia z dachówki holenderki razem m2 70,875 (49,12+33,80)x0,5x11,90 m2 493,374 (51,35+33,80)x0,5x11,90 m2 506,643-3,70x2,00x0,5x2 m2-7,400-5,60x4,20x0,5 m2-11,760-0,70x1,40x16 m2-15,680 16,60x11,80x0,5x2 m2 195,880-5,60x4,20 m2-23,520-5,50x2,20x0,5x2 m2-12,100 SST B.06. Wykonanie daszków zabezpieczających razem m ,436 35,00x2,00 m2 70,000 SST B.06. Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny razem m2 70,000 21,00x5 m 105,000 16,90x3 m 50,700 SST B.06. Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny razem m 155,700 21,00x5 m 105,000 16,90x3 m 50,700 SST B.06. Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny razem m 155,700 21,00x5 m 105,000 16,90x3 m 50,700 SST B.01. Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm razem m 155,700 (49,12+33,80)x0,5x11,90 m2 493,374 (51,35+33,80)x0,5x11,90 m2 506,643-3,70x2,00x0,5x2 m2-7,400-5,60x4,20x0,5 m2-11,760-0,70x1,40x16 m2-15,680 16,60x11,80x0,5x2 m2 195,880-5,60x4,20 m2-23,520

5 Tabela przedmiaru robót Strona 5/20 10 KNR /02 11 KNR /01 12 KNR /13 13 KNR /16 14 KNNR /02 15 KNR /04 16 KNR /01 17 KNR /02-5,50x2,20x0,5x2 m2-12,100 SST B.06. Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk - 10% pow. deskowanej razem m ,436 (49,12+33,80)x0,5x11,90x0,1 m2 49,337 (51,35+33,80)x0,5x11,90x0,1 m2 50,664-3,70x2,00x0,5x2x0,1 m2-0,740-5,60x4,20x0,5x0,1 m2-1,176-0,70x1,40x16x0,1 m2-1,568 16,60x11,80x0,5x2x0,1 m2 19,588-5,60x4,20x0,1 m2-2,352 SST B.06. Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu SST B.01. Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km razem m2 113,753 m 35, ,536x0,02 m3 22,751 SST B.01. Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kaŝdy następny 1km ponad 1km - dalsze 5km razem m3 22, ,536x0,02 m3 22,751 SST B.10 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej razem m3 22,751 (49,12+33,80)x0,5x11,90 m2 493,374 (51,35+33,80)x0,5x11,90 m2 506,643-3,70x2,00x0,5x2 m2-7,400-5,60x4,20x0,5 m2-11,760-0,70x1,40x16 m2-15,680 16,60x11,80x0,5x2 m2 195,880-5,60x4,20 m2-23,520-5,50x2,20x0,5x2 m2-12,100 SST B.06. Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm razem m ,436 (49,12+33,80)x0,5x11,90 m2 493,374 (51,35+33,80)x0,5x11,90 m2 506,643-3,70x2,00x0,5x2 m2-7,400-5,60x4,20x0,5 m2-11,760-0,70x1,40x16 m2-15,680 16,60x11,80x0,5x2 m2 195,880-5,60x4,20 m2-23,520-5,50x2,20x0,5x2 m2-12,100 SST B.10. Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków razem m ,436 (49,12+33,80)x0,5x11,90 m2 493,374 (51,35+33,80)x0,5x11,90 m2 506,643-3,70x2,00x0,5x2 m2-7,400-5,60x4,20x0,5 m2-11,760-0,70x1,40x16 m2-15,680 16,60x11,80x0,5x2 m2 195,880-5,60x4,20 m2-23,520-5,50x2,20x0,5x2 m2-12,100 SST B.10 Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną (np.typu SYRIUS firmy RUPPCERAMIKA) razem m ,436 (49,12+33,80)x0,5x11,90 m2 493,374 (51,35+33,80)x0,5x11,90 m2 506,643-3,70x2,00x0,5x2 m2-7,400-5,60x4,20x0,5 m2-11,760

6 Tabela przedmiaru robót Strona 6/20 18 KNR 2-02u2 0539/04 19 KNR /05 20 KNR /04 21 KNR /01 22 KNR /02 23 KNR /03 24 KNR /01 25 Kalkulacja indywidual na -0,70x1,40x16 m2-15,680 16,60x11,80x0,5x2 m2 195,880-5,60x4,20 m2-23,520-5,50x2,20x0,5x2 m2-12,100 SST B.10 MontaŜ barier śniegowych razem m , ,00+4,00+12,00+10,00 m 104,000 SST B.10 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej półokrągłe o średnicy 18cm razem m 104,000 45,47+11,70+15,60+3,40x2+33,50 m 113,070 SST B.10. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej okrągłe o średnicy 15cm razem m 113,070 14,50x6 m 87,000 11,90x2 m 23,800 SST B.10 Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm razem m 110,800 4,90x0,25x2 m2 2,450 5,65x0,25x2 m2 2,825 Przy kominie (2,20+0,80)x2x0,25 m2 1,500 Przy kukarnach 1,00x0,25x2x14 m2 7,000 1,00x0,25x2x2 m2 1,000 Pasy nadrynnowe (45,47+11,70+15,60+3,40x2+33,50)x0,25 m2 28,268 SST B.10. Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm razem m2 43,043 W koszach 3,50x0,40x2 m2 2,800 Przy lukarnach 1,90x0,80x0,5x2x14 m2 21,280 1,70x1,20x0,5x2x2 m2 4,080 Daszki na lukarnach 1,30x1,70x2 m2 4,420 1,40x1,20x14 m2 23,520 Okna od frontu 0,70x1,20x14 m2 11,760-0,50x0,90x14 m2-6,300 1,00x1,20x2 m2 2,400-0,70x1,00x2 m2-1,400 SST B.10 Uzupełnienie elementów wyposaŝenia dachów - włazy kominiarskie SST B.01. Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20m razem m2 62,560 szt 1,000 3,00x15,00x6 m2 270,000 3,00x11,50x2 m2 69,000 SST B.01. Czas pracy rusztowań C=N:(sxw); N=2588,07; S=2; W=0,84; C=2588,07:(2x0,84)=1540,52m-g razem m2 339,000 m-g 1,000

7 Tabela przedmiaru robót Strona 7/20 26 KNR /01 27 KNR /01 2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA STRYCHU CPV SST B.01. Wyjęcie ościeŝnic okiennych o powierzchni do 1m2 ze ścian drewnianych SST B.13. Obsadzenie okien o powierzchni do 1m2 w ścianach drewnianych szt 14,000 szt 14,000

8 Tabela przedmiaru robót Strona 8/20 28 KNR /06 29 KNR /08 30 KNR /05 31 KNR /01 32 KNR /06 33 KNR /03 3. INSTALACJA ODGROMOWA CPV SST E.06. DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką 495 szt 495,000 SST E.06. DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z pręta ułoŝonych na dachu stromym razem szt 495,000 16,80+8,50+11,00+16,80+16,80+13,50+4,00+44,00+12,00x6+44,00 m 247,400 SST E.06. MontaŜ zwodów poziomych nienapręŝanych z pręta o średnicy 10mm do dachu stromego krytego dachówką razem m 247,400 16,80+8,50+11,00+16,80+16,80+13,50+4,00+44,00+12,00x6+44,00 m 247,400 SST E.06. Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyŝowych SST E.06. MontaŜ złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej SST E.06. Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie razem m 247,400 szt 30,000 szt 7,000 pomiar 7,000

9 Tabela przedmiaru robót Strona 9/20 1 KNR /03 2 KNR /05 3 KNR /08 4 KNR /03 5 KNR /04 6 KNR /05 7 KNR /06 8 KNR /07 9 KNR /05 10 KNR /02 11 KNR /01 12 KNR /13 13 KNR /16 II. SKRZYDŁO BOCZNE "B" 1 ROBOTY DEKARSKIE CPV SST B.01 Rozbiórka rynny z PCW nadającej się do uŝytku 28,40+28,80 m 57,200 SST B.01. Rozbiórka rur spustowych z PCW nadającej się do uŝytku razem m 57,200 9,00x4 m 36,000 SST B.01. Rozbiórka okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŝytku razem m 36,000 Przy ścianach 6,80x4x0,24 m2 6,528 Przy kominie (2,60+0,50)x2x0,25 m2 1,550 Przy lukarnach 1,90x0,80x0,5x2x8 m2 12,160 1,00x0,25x2x8 m2 4,000 Daszki na lukarnach 1,40x1,20x8 m2 13,440 SST B.01. Rozbiórka pokrycia z dachówki holenderki razem m2 37,678 (28,40+28,80)x0,5x7,40x2 m2 423,280 2,00x2,20x0,5x4 m2 8,800-0,70x1,60x8 m2-8,960 SST B.06. Wykonanie daszków zabezpieczających razem m2 423,120 (28,80+5,00)x2,00 m2 67,600 SST B.06. Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny razem m2 67,600 12,50x4 m 50,000 SST B.06. Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny razem m 50,000 12,50x4 m 50,000 SST B.06. Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny razem m 50,000 12,50x4 m 50,000 SST B.01. Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm razem m 50,000 (28,40+28,80)x0,5x7,40x2 m2 423,280 2,00x2,20x0,5x4 m2 8,800-0,70x1,60x8 m2-8,960 SST B.06. Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk - 10% pow. deskowanej razem m2 423,120 (28,40+28,80)x0,5x7,40x2x0,1 m2 42,328 2,00x2,20x0,5x4x0,1 m2 0,880-0,70x1,60x8x0,1 m2-0,896 SST B.06. Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu razem m2 42,312 28,00+12,00 m 40,000 SST B.01. Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km razem m 40,000 (28,40+28,80)x0,5x7,40x2x0,02 m3 8,466 2,00x2,20x0,5x4x0,02 m3 0,176 SST B.01. Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kaŝdy następny 1km ponad 1km - dalsze 5km razem m3 8,642

10 Tabela przedmiaru robót Strona 10/20 14 KNNR /02 15 KNR /04 16 KNR /01 17 KNR /02 18 KNR 2-02u2 0539/04 19 KNR /05 20 KNR /04 21 KNR /01 22 KNR /02 23 KNR /03 24 KNR /01 (28,40+28,80)x0,5x7,40x2x0,02 m3 8,466 2,00x2,20x0,5x4x0,02 m3 0,176 SST B.10 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej razem m3 8,642 (28,40+28,80)x0,5x7,40x2 m2 423,280 2,00x2,20x0,5x4 m2 8,800-0,70x1,60x8 m2-8,960 SST B.06. Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm razem m2 423,120 (28,40+28,80)x0,5x7,40x2 m2 423,280 2,00x2,20x0,5x4 m2 8,800-0,70x1,60x8 m2-8,960 SST B.10. Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków razem m2 423,120 (28,40+28,80)x0,5x7,40x2 m2 423,280 2,00x2,20x0,5x4 m2 8,800-0,70x1,60x8 m2-8,960 SST B.10 Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną (np.typu SYRIUS firmy RUPPCERAMIKA) razem m2 423,120 (28,40+28,80)x0,5x7,40x2 m2 423,280 2,00x2,20x0,5x4 m2 8,800-0,70x1,60x8 m2-8,960 SST B.10 MontaŜ barier śniegowych razem m2 423,120 28,40+28,80 m 57,200 SST B.10 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej półokrągłe o średnicy 18cm razem m 57,200 28,40+28,80 m 57,200 SST B.10. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej okrągłe o średnicy 15cm razem m 57,200 9,00x4 m 36,000 SST B.10 Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm razem m 36,000 Przy ścianach 6,80x4x0,25 m2 6,800 Przy kominie (2,60+0,50)x2x0,25 m2 1,550 1,00x0,25x2x8 m2 4,000 Pasy nadrynnowe (28,40+28,80)x0,25 m2 14,300 SST B.10. Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm razem m2 26,650 Przy lukarnach 1,90x0,80x0,5x2x8 m2 12,160 1,00x0,25x2x8 m2 4,000 Daszki na lukarnach 1,40x1,20x8 m2 13,440 Okna od frontu 0,70x1,20x8 m2 6,720-0,50x0,90x8 m2-3,600 SST B.10 Uzupełnienie elementów wyposaŝenia dachów - włazy kominiarskie SST B.01. Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20m razem m2 32,720 szt 1,000 3,00x15,00x2 m2 90,000 3,00x11,50x2 m2 69,000 razem m2 159,000

11 Tabela przedmiaru robót Strona 11/20 25 Kalkulacja indywidual na SST B.01. Czas pracy rusztowań C=N:(sxw); N=1050,54; S=2; W=0,84; C=1050,54:(2x0,84)=625,32m-g m-g 1,000

12 Tabela przedmiaru robót Strona 12/20 26 KNR /01 27 KNR /01 2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA STRYCHU CPV SST B.01. Wyjęcie ościeŝnic okiennych o powierzchni do 1m2 ze ścian drewnianych SST B.13. Obsadzenie okien o powierzchni do 1m2 w ścianach drewnianych szt 3,000 szt 3,000

13 Tabela przedmiaru robót Strona 13/20 28 KNR /06 29 KNR /08 30 KNR /05 31 KNR /01 32 KNR /06 33 KNR /03 3. INSTALACJA ODGROMOWA CPV SST E.06. DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką 250 szt 250,000 SST E.06. DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z pręta ułoŝonych na dachu stromym razem szt 250,000 29,00+7,40x6+24,00+24,00+4,00 m 125,400 SST E.06. MontaŜ zwodów poziomych nienapręŝanych z pręta o średnicy 10mm do dachu stromego krytego dachówką razem m 125,400 29,00+7,40x6+24,00+24,00+4,00 m 125,400 SST E.06. Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyŝowych SST E.06. MontaŜ złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej SST E.06. Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie razem m 125,400 szt 16,000 szt 4,000 pomiar 4,000

14 Tabela przedmiaru robót Strona 14/20 1 KNR /03 2 KNR /05 3 KNR /08 4 KNR /03 5 KNR /04 6 KNR /05 7 KNR /06 8 KNR /07 9 KNR /05 10 KNR /02 11 KNR /01 12 KNR /13 13 KNR /16 III. SKRZYDŁO BOCZNE "C" 1 ROBOTY DEKARSKIE CPV SST B.01 Rozbiórka rynny z PCW nadającej się do uŝytku 18,20x2 m 36,400 SST B.01. Rozbiórka rur spustowych z PCW nadającej się do uŝytku razem m 36,400 8,50x4 m 34,000 SST B.01. Rozbiórka okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŝytku razem m 34,000 1,70x1,20x0,5x2 m2 2,040 1,10x1,00x0,5x2x3 m2 3,300 0,90x0,25x3x2 m2 1,350 4,50x0,25 m2 1,125 2,70x0,25x2 m2 1,350 1,50x0,25x2x3 m2 2,250 (0,80+1,00)x2x0,25 m2 0,900 Na wykuszu (3,20+2,20)x0,5x0,80x2 m2 4,320 SST B.01. Rozbiórka pokrycia z dachówki holenderki razem m2 16,635 18,20x10,80x2 m2 393,120-0,90x1,50x3 m2-4,050 SST B.06. Wykonanie daszków zabezpieczających razem m2 389,070 18,20x2 m2 36,400 SST B.06. Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny razem m2 36,400 12,50x2 m 25,000 SST B.06. Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny razem m 25,000 12,50x4 m 50,000 SST B.06. Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny razem m 50,000 12,50x2 m 25,000 SST B.01. Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm razem m 25,000 18,20x10,80x2 m2 393,120-0,90x1,50x3 m2-4,050 SST B.06. Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk - 10% pow. deskowanej razem m2 389,070 18,20x10,80x2x0,10 m2 39,312-0,90x1,50x3x0,10 m2-0,405 SST B.06. Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu razem m2 38,907 18,20x2 m 36,400 SST B.01. Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km razem m 36,400 18,20x10,80x2x0,02 m3 7,862-0,90x1,50x3x0,02 m3-0,081 SST B.01. Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kaŝdy następny 1km ponad 1km - dalsze 5km razem m3 7,781

15 Tabela przedmiaru robót Strona 15/20 14 KNNR /02 15 KNR /04 16 KNR /01 17 KNR /02 18 KNR /04 19 KNR 2-02u2 0539/04 20 KNR /05 21 KNR /04 22 KNR /01 23 KNR /02 18,20x10,80x2x0,02 m3 7,862-0,90x1,50x3x0,02 m3-0,081 SST B.10 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej razem m3 7,781 18,20x10,80x2 m2 393,120-0,90x1,50x3 m2-4,050 Na wykuszu (3,20+2,20)x0,5x0,80x2 m2 4,320 SST B.06. Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm razem m2 393,390 18,20x10,80x2 m2 393,120-0,90x1,50x3 m2-4,050 Na wykuszu (3,20+2,20)x0,5x0,80x2 m2 4,320 SST B.10. Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków razem m2 393,390 18,20x10,80x2 m2 393,120-0,90x1,50x3 m2-4,050 Na wykuszu (3,20+2,20)x0,5x0,80x2 m2 4,320 SST B.10 Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną (np.typu SYRIUS firmy RUPPCERAMIKA) razem m2 393,390 18,20x10,80x2 m2 393,120-0,90x1,50x3 m2-4,050 SST B.10. Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę razem m2 389,070 Na wykuszu (3,20+2,20)x0,5x0,80x2 m2 4,320 SST B.10 MontaŜ barier śniegowych razem m2 4,320 18,20x2 m 36,400 SST B.10 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej półokrągłe o średnicy 18cm razem m 36,400 18,20x2 m 36,400 4,50 m 4,500 SST B.10. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej okrągłe o średnicy 15cm razem m 40,900 8,50x4 m 34,000 1,50 m 1,500 SST B.10 Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm razem m 35,500 0,90x0,25x3x2 m2 1,350 4,50x0,25 m2 1,125 2,70x0,25x2 m2 1,350 1,50x0,25x2x3 m2 2,250 (0,80+1,00)x2x0,25 m2 0,900 Na wykuszu (2,20+2,20+0,5+0,50)x0,25 m2 1,350 Pasy nadrynnowe 18,20x2x0,25 m2 9,100 4,50x0,25 m2 1,125 SST B.10. Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm razem m2 18,550 1,70x1,20x0,5x2 m2 2,040 1,10x1,00x0,5x2x3 m2 3,300 0,80x1,10x3 m2 2,640-0,60x1,00x3 m2-1,800 razem m2 6,180

16 Tabela przedmiaru robót Strona 16/20 24 KNR /03 25 KNR /01 26 Kalkulacja indywidual na SST B.10 Uzupełnienie elementów wyposaŝenia dachów - włazy kominiarskie SST B.01. Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20m szt 1,000 3,00x12,00x2 m2 72,000 3,00x8,50x2 m2 51,000 SST B.01. Czas pracy rusztowań C=N:(sxw); N=842,25; S=2; W=0,84; C=842,25:(2x0,84)=501,34m-g razem m2 123,000 m-g 1,000

17 Tabela przedmiaru robót Strona 17/20 27 KNR /06 28 KNR /08 29 KNR /05 30 KNR /01 31 KNR /06 32 KNR /03 2. INSTALACJA ODGROMOWA CPV SST E.06. DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką SST E.06. DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z pręta ułoŝonych na dachu stromym szt 220,000 18,20x3 m 54,600 10,80x4 m 43,200 12,00 m 12,000 SST E.06. MontaŜ zwodów poziomych nienapręŝanych z pręta o średnicy 10mm do dachu stromego krytego dachówką razem m 109,800 18,20x3 m 54,600 10,80x4 m 43,200 12,00 m 12,000 SST E.06. Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyŝowych SST E.06. MontaŜ złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej SST E.06. Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie razem m 109,800 szt 14,000 szt 3,000 pomiar 3,000

18 Zestawienie robocizny Strona 18/20 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Robocizna razem r-g 5.601,819 2 Robotnicy gr.i r-g 85,090 Razem 5.686,909

19 Zestawienie materiałów Strona 19/20 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Bale iglaste obrzynane kl.ii gr.50mm m3 0,012 2 Bale iglaste obrzynane kl.iii gr.50mm m3 0,461 3 Bariery śniegowe m 209,456 4 Blacha cynkowo-tytanowa 0,5mm kg 1.807,410 5 Dachówka ceramiczna holenderka szt ,375 6 Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm szt 212,544 7 Deski iglaste obrzynane kl.ii 25mm m3 0,099 8 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,856 9 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 3, Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 25mm m3 11, Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.ii 19-25mm m3 5, Drewno na stemple budowlane m3 0, Drut stalowy miękki 3mm kg 11, Fobos M-2 kg 291, Folia polietylenowa zbrojona dachowa m , Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 636, Gwoździe budowlane gołe kg 333, Haki do muru kg 15, Łaty iglaste nasycone kl.ii 38x50mm m3 15, Łączniki płotka szt 78, Maty ze słomy 5cm 200x150cm m2 36, Okna drewniane krosnowe pojedyńcze szklone i malowane kompletne 0,63x0,74m szt 17, Płyty pomostowe robocze m2 8, Pręty ocynkowane 7mm m 501, Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 14, Taśma pod gąsiory m 193, Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 60, Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane mm szt 422, Wsporniki barier śniegowych szt 416, Wsporniki dachowe szt 487, Wyłazy dachowe szt 3, Zaprawa cementowa m. 80 m3 0, Zaprawa wapienna m.4 m3 0, Złącza kontrolne drut-płaskownik szt 14, Złącza krzyŝowe ZK szt 60,000 Razem Materiały pomocnicze Razem

20 Zestawienie sprzętu Strona 20/20 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Rusztowanie rurowe m-g 2.790,759 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 44,267 3 Środek transportowy m-g 23,726 4 Wyciąg m-g 125,954 5 śuraw okienny do 0,5t m-g 251,891 Razem 3.236,596

Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera

Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera Obiekt Kod CPV 45212140-9 Budowa Słupsk ul, Dominikańska 5-9 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR Poczta Polska S. A. 60-943 POZNAŃ, ul. Głogowska 17 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Urzędu Pocztowego w Czarnkowie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym Kosztorys ofertowy Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Lokalizacja: Korchów Pierwszy dz. nr 1078 Nazwa i kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia...

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia... Strona 1 z 6 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys INWESTORSKI Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w Budynku Zakładu Patomorfologii Obiekt Budynek Zakładu Patomorfologii

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Zadanie : Kod CPV : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze Zadanie : Budynek

Bardziej szczegółowo

ELEMENT : A. Roboty ciesielskie

ELEMENT : A. Roboty ciesielskie B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Wołczyński Ośrodek Kultury w Wołczynie A d r e s : Wołczyn, ul.opolska 2 Data : 2007-04-02 Str: 1 ELEMENT : A. Roboty ciesielskie Poz. 1. KNR 401-0414-08-00 419,840

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi.

PRZEDMIAR ROBÓT M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi. PRZEDMIAR ROBÓT 46-10-M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi. Obiekt KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW ŚW WALENTEGO W KONOPISKACH UL. CZĘSTOCHOWSKA 12 Rodzaj robót WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD NAWAMI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY DOM HARCERZA, ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Przedmiar WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Data: 2017-06-20 Budowa: MLODZIEŻOWY DOM KULTURY "DOM HARCERZA" W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa ul. Kieniewicza 14, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Poziom cen I kw 2014 Koszty zakupu Sporządził Roman Mądry

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe ART - BUD Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c 2016-03-04 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula 64-130 Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa Jabłonowo Pomorskie, ul. Kościelna Inwestor Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy. Budynek UP Cmolas - Roboty remontowo-budowlane dachowe wraz z remontem kominów.

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy. Budynek UP Cmolas - Roboty remontowo-budowlane dachowe wraz z remontem kominów. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Cmolas POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny d/s Nieruchomości w Krakowie Poziom cen IV kwartał 2017 r. - sekocenbud

Bardziej szczegółowo

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA 31-33 - 2008 Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1WYMIANA RYNIEN 1.1KNR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja 15 Załącznik nr 4 1. Roboty rozbiórkowe dachu 1 KNR 2-02W 1609-01-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne,o wysokości do 10 m 1. 18,50*7,40 136,90 2. (18,50*1,0)*6,6

Bardziej szczegółowo

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45261210-9 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU.

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU. Przedmiar robót Data: 2011-11-03 Budowa: KRAKÓW,ULBALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 P R Z E D M I A R NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów i instalacji odgromowej budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\piotr.wandas\Moje dokumenty\przetargi\2010 r...

file://c:\documents and Settings\piotr.wandas\Moje dokumenty\przetargi\2010 r... Page 1 of 16 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: nakładczy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Inwestor Nadleśnictwo Lipka Stawka robocizny 27.05.2010 r. "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO wraz z DOCIEPLENIEM PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY w ZESPOLE STAROMIEJSKIM w ZAMOŚCIU. Załącznik Nr 1 do SIWZ 17/ZP/pn/rb/2010. Data: 2010-06-29 Budowa: ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachu

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachu Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu Data: 2010-10-15 Budowa: Reda ul. Gdańska 33 Obiekt/Rodzaj robót: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Redzie Zamawiający: ZSP, Reda ul. Łąkowa 36/38 Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUD. NR 40 NA TERENIE SKŁAD OSOWIEC Kod numeryczny CPV:

PRZEDMIAR ROBÓT. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUD. NR 40 NA TERENIE SKŁAD OSOWIEC Kod numeryczny CPV: PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUD. NR NA TERENIE SKŁAD OSOWIEC Kod numeryczny CPV: -8 - - INWESTOR: WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska UŻYTKOWNIK:

Bardziej szczegółowo

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Zeromskieo 42-44 remont dachu PM file:///e:/żerpmskieo%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Strona 1 z 7 Wspólnota mieszkaniowa Żeromskieo 42-44 Sikorskieo 82a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62 Kosztorys nakładczy Data: 2016-08-19 Obiekt: Koło, Ul. Toruńska 62 Zamawiający: Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. ul. Asnyka 21 62-600 Koło Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

1 z 16. Przedmiar robót. remiza straŝacka budowlano - montaŝowe. Kod CPV

1 z 16. Przedmiar robót. remiza straŝacka budowlano - montaŝowe. Kod CPV 1 z 16 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45200000-9 Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe remiza straŝacka budowlano - montaŝowe Rawałowice Gmina Luborzyca - Kocmyrzów RYWAL Ryszard Walczak Kompleksowe Usługi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ADRES INWESTYCJI : Rawicz ul.żwirowa 1 DATA OPRACOWANIA :

KOSZTORYS ZEROWY. NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ADRES INWESTYCJI : Rawicz ul.żwirowa 1 DATA OPRACOWANIA : NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ADRES INWESTYCJI : 63-900 Rawicz ul.żwirowa 1 DATA OPRACOWANIA : 2018-08-08 KOSZTORYS ZEROWY Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Hali Sportowej przy iceum Ogólnokształcącym w Sierpcu ADRES INWESTYCJI : ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc INWESTOR : Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly ADRES INWESTYCJI : Plac Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan INWESTOR : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV :

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: Remont budynku nr 5 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : 456-7 45- INWESTOR: 5 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU 5 6 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 7 UŻYTKOWNIK: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu Przedmiar robót Budowa: Przychodnia Rejonowa w śywcu,ul.kopernika 49 Obiekt: Wymiana pokrycia dachowego Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu ul Krasińskiego 13 strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły

Kosztorys ofertowy. Wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły Kosztorys ofertowy Budowa: Zespół Szkół Nr 3 im. 750 - lecia Jarocina, 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 168 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek szkolny Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCIA DACHU

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCIA DACHU Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-27 Budowa: ul. Stasica 13, 22-400 Zamość Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Budynek Mieszkalny Zamawiający: Wynajmujący; Zakład Gospodarki Lokalowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR K-05 Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie 2 d.1 0101-02 z rozebranie łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE DOROTA THIEMANN WAWRÓW 18 B Tel PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYSOWANIE DOROTA THIEMANN WAWRÓW 18 B Tel PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYSOWANIE DOROTA THIEMANN WAWRÓW 18 B Tel. 793 622 111 PRZEDMIAR ROBÓT 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45421000-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Obiekt Kod CPV Adres Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne ul.biskupska 6c, 33-130 Radłów Gmina

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 0518-04 (16.30*4.50)*2 146.700 146.700 2 KNR-W 4-01 Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH KOSZTORYS OFERTOWY 004-60-037 Zamawiający:.. poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka......

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. WYMIANA POKRYCIA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ Kod CPV: 45261410-1 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45261910-6 1 wg nakładów KNR 4-010535-08-

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Wojewódzki Szpital Obserwacyj.-Zakaźny ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz INWESTOR : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

file:///q:/bip pracowniczy/przetarg NIEOGRANICZONY DZWO...

file:///q:/bip pracowniczy/przetarg NIEOGRANICZONY DZWO... 1 z 9 2011-04-07 09:08 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Obiekt Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonnicy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku Budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem Przedmiar robót Data: 2009-11-14 Budowa: Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

Góra Anny 8 -dach.mdb-kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. Spec. techn. opisu. 1 Element 1 0,00 zł

Góra Anny 8 -dach.mdb-kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. Spec. techn. opisu. 1 Element 1 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0508-0200 Ilość: 1,0000 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki,układanej podwójnie 2.85 * ( 15.80 + 9.80 + 4 ) = 84,3600 0,6800 r-g * [ nakład = 57,3648 ] 2 35211-148 Żuraw okienny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY 1 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 1603-02 m obmiar = 240 0.579r-g/ r-g 138.9600 0.000 0.00 3.6000 0.000 0.00 0.0960 0.000 0.00 0.0480 0.000 0.00 m 3 0.0048 0.000 0.00 m 3 0.0432

Bardziej szczegółowo

Budowa : Obiekt : Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty dekarskie-lewa strona od ul.piłsudzkiego

Budowa : Obiekt : Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty dekarskie-lewa strona od ul.piłsudzkiego dachowego ul.korczaka 1 R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Budynek Budynek Remont pokrycia Przedszkole nr 1 O B M I A Data : 2006-06-08 Str: 1 Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. a. ELEMENT : Roboty

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : Budynek szkoły Obiekt : Budynek szkoły B Adres : Kościerzyna ul. Strzelecka 1 Inwestor : Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kościerzynie 83-400 Kościerzyna ul. Strzelecka 1 Wykonawca :...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11. PRACOWNIA PROJEKTOWA Iwona Antoniak 58-100 Świdnica ul. Jarzębinowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWY REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 142,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Kosztorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ -Dach-konstrukcja i pokrycie ADRES INWESTYCJI : NOWY STAW DZ. NR 16/1 INWESTOR : URZAD MIASTA ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Budowa: GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Bardziej szczegółowo

Podział ceny na składniki BATOREGO 3

Podział ceny na składniki BATOREGO 3 Załącznik 10a BATOREGO 3 Lp. Opis Jedn. jednostk. 1 Rozebranie rynien z blachy nie 2 Rynny dachowe półokrągłe o śr 12 cm - z blachy Ocynkowanej 3 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych okapów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA Budowa: Remont dachu Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul Chramcówki 15, 34-500 Zakopane Data opracowania: 2014-03-12 Przedmiar robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zakończenie remontu konserwatorskiego pokrycia dachowego budynku Teatru Miniatura Pl. Św. Duch 2 w Krakowie

Przedmiar robót. Zakończenie remontu konserwatorskiego pokrycia dachowego budynku Teatru Miniatura Pl. Św. Duch 2 w Krakowie Przedmiar robót Zakończenie remontu konserwatorskiego pokrycia dachowego budynku Teatru Miniatura Pl. Św. Duch 2 w Krakowie Budowa: Kraków Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Miniatura Lokalizacja: Kraków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys Obiekt Budowa ul. Konopnickiej 4 Inwestor ZGM Jastrowie Koszty zakupu "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie 2010-05-21 Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana 10 Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie PRZEDMIAR Cena: Narzuty: Koszty pośrednie Zysk Podatek VAT 7,0% Sporządził:

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach

Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach Data: 2008-03-06 Budowa: Roboty budowlane Obiekt: Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : 3/14. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : 3/14. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE DACHU NASTAWNI RAMOWEJ WR1 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK WRZESZCZ INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Biuro Obsługi Budownictwa Andrzej Giszczyński 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8 tel: 600430367, 65 5738407 Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Data: 2013-04-25 Budowa: GRANULATEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budynek nr 2 : nr. inw.000080/00261 Jednostka Wojskowa 4220 76-271 Ustka- Lędowo 1N

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0202 1611-0300 Ilość: 1,0000 Rusztowania ramowe warszawskie, jednokolumnowe o wysokości do 8 m.-przy przybudówce z WC Obmiar [szt.]: 1,0000 3,2800 r-g * [ nakład = 3,2800 ] Materiały

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

a. ELEMENT : Roboty dekarskie

a. ELEMENT : Roboty dekarskie Budowa : Szkoła Podstawowa w Golicach Obiekt : Budynek Dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną Adres : 69-100 Słubice ul. Słubicka 1 WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU Stawka roboczogodziny R-g :... zł /

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV 45261000, 45310000 Budowa Urząd Pocztowy Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 50 Inwestor POCZTA POLSKA S.A. PI w Krakowie - 31-045 - Kraków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Strona 1 z 6 PilskieTBS Spółka z o.o. Sikorskieo 82 A, 64-920 Piła KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu na Braas ADRES INWESTYCJI : Wspólnota Mieszkaniowa Lotnicza 5-7-9-11 w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI : Szkoła podstawowa nr 2 ADRES INWESTYCJI : Czarna Góra ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy prace remontowe dekarskie Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Prace remontowe pokrycia dachowego "MINIATURA" - S T A N A W A R Y J N Y

Przedmiar robót. Prace remontowe pokrycia dachowego MINIATURA - S T A N A W A R Y J N Y Przedmiar robót Prace remontowe pokrycia dachowego "MINIATURA" - S T A N A W A R Y J N Y Budowa: Kraków Obiekt/Rodzaj robót: MINIATURA Lokalizacja: Kraków Pl. Św. Ducha 2 Zamawiający: Teatr im. J. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZUT/ATT/ /2018/EW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2b Szczecin Al.

Znak sprawy ZUT/ATT/ /2018/EW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2b Szczecin Al. Znak sprawy ZUT/ATT/231-111/2018/EW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Załącznik nr 2b Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku Starej Chemii ADRES

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS CPV 45261210-9 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na Ratuszu Miejskim ADRES INWESTYCJI : Gostyń Rynek 2 INWESTOR : Urząd Miejski Gostyń ADRES INWESTORA : Gostyń Rynek 2 BRANŻA : Ogólnobudowlana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku bylej szkoły w Czudowicach na potrzeby społeczno-kulturalne.

Kosztorys ofertowy. Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku bylej szkoły w Czudowicach na potrzeby społeczno-kulturalne. Kosztorys ofertowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólno-budowlane remontowe Lokalizacja: Czudowice działka Nr 263 Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów

Bardziej szczegółowo

Wartość: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Wartość z narzutami: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Wartość z narzutami: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0519-0600 Ilość: 1,0000 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa 10*14.10 = 141,0000 0,3100 r-g * [ nakład = 43,7100 ] 1.2 KNR 0401 0519-0700 Rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn Toruń, 2016-08-22 Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn Wykonawca: AKROTERION Pracownie Konserwacji Zabytków ul. 1000-lecia 10/11

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45321000-3 Izolacja cieplna 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn Toruń, 2016-08-22 Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn Wykonawca: AKROTERION Pracownie Konserwacji Zabytków ul. 1000-lecia 10/11

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE DOROTA THIEMANN WAWRÓW 18 B Tel PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYSOWANIE DOROTA THIEMANN WAWRÓW 18 B Tel PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYSOWANIE DOROTA THIEMANN WAWRÓW 18 B Tel. 793 622 111 PRZEDMIAR ROBÓT 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45310000-3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45262522-6 Roboty murarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie 2 kominów ponad dachem ADRES INWESTYCJI : 41-940 Piekary Śląskie, ul. Maczka 9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na remont dachu, komina w budynku przy ul. Le Ronde a 57B w Katowicach

Przedmiar robót na remont dachu, komina w budynku przy ul. Le Ronde a 57B w Katowicach Przedmiar robót na remont dachu, komina w budynku przy ul. Le Ronde a 57B w Katowicach Dział 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze Rozdział 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe pokrycia z płyt azbesto-cementowych

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: zero i 00/100 zł. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: zero i 00/100 zł. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU PUBICZNEGO PRZEDSZKOA W ZDUNACH ADRES INWESTYCJI : U. ŁACNOWA NR 25 63-760 ZDUNY INWESTOR : PUBICZNE PRZEDSZKOE W ZDUNACH ADRES INWESTORA : U.ŁACNOWA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem SIKORSKIEGO 17 w Nowym Sączu 1 Remont pokrycia dachowego 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem SIKORSKIEGO 17 w Nowym Sączu 1 Remont pokrycia dachowego 1 d.1 PRZEDMIAR L Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SIKORSKIEGO 17 w Nowy Sączu 1 Reont pokrycia dachowego 1 0420-01 2 0420-04 3 0508-03 4 0535-08 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 12.20+7.80+9.20+3.40

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (2,00%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (2,00%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0535-0400 Ilość: 1,0000 Rozebranie rynien,rynny z blachy nie nadającej sie do uŝytku MnoŜniki: R = 2,0000 Obmiar [m]: 18*2 = 36,0000 0,1500 r-g * [ nakład = 10,8000 ] 1.2 KNR 0202

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie Przedmiar Data: 2009-10-16 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Żabnie 33-240 Żabno uul. Jagiełły 16 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 3

Przedmiar robót Nr: 3 Inwestor: Gmina Myszyniec Plac Wolności 60 07-430 Myszyniec Jednostka projektowa: Przedmiar robót Nr: 3 Nazwa budowy: Remont pokrycia dachu Adres budowy: Olszyny 34a, 07-430 Myszyniec Obiekt: Budynek Publicznej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Jastrowie Jedności Robotniczej 3-5 Inwestor ZGM Jastrowie ul. Kieniewicza 9, 64-915 Jastrowie Koszty zakupu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy - zał. nr 7 do SIWZ 6/PN/WM/r.b./2015

Szczegółowy kosztorys ofertowy - zał. nr 7 do SIWZ 6/PN/WM/r.b./2015 Szczegółowy kosztorys ofertowy - zał. nr 7 do SIWZ 6/PN/WM/r.b./2015 REMONT POKRYCIA DACHU NAD MIESZKANIAMI nr. 24, 33, 34 i 35, MONTAŻ ZAPÓR ŚNIEGOWYCH i ŚNIEGOŁAPÓW NA CAŁEJ POWIERZCHNI DACHU Data: 2015-06-19

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Matejki 1 Roboty dekarskie.

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Matejki 1 Roboty dekarskie. 2010-05-21 Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana 10 Obiekt: Matejki 1 Roboty dekarskie PRZEDMIAR Cena: Narzuty: Koszty pośrednie Zysk Podatek VAT 7,0% Sporządził:

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (2,00%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (2,00%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0519-0400 Ilość: 1,0000 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych,pierwsza warstwa 16.10 * 14.90 = 239,8900 0,1100 r-g * [ nakład = 26,3879 ] 1.2 KNR 0401 0519-0500 Wartość:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (0,50%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (0,50%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0404 0506-0400 Ilość: 1,0000 Rozebranie pokryćia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku pokrycie Mnożniki: R = 0,9550 2 * ( 11.5 * 7.50 ) = 172,5000 0,0900 r-g * [ nakład =

Bardziej szczegółowo

REMONT POKRYCIA DACHU

REMONT POKRYCIA DACHU P R Z E D M I A R R O B Ó T REMONT POKRYCIA DACHU Data: 2010-07-29 Budowa: GDYNIA UL. PŁK. DĄBKA 167 Kody CPV: 45000000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45261200-6, 45261210-9, 45261213-0, 45261221-9, 45261320-3,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna Przedmiar Data: 2011-08-08 Budowa: Kraków ul. Powroźnicza 2 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45215500-2 Obiekty uŝyteczności społecznej Obiekt: Malowanie dachów z drobnymi naprawami Zamawiający: Kraków

Bardziej szczegółowo

Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty renowacyjne

Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty renowacyjne Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne Budowa: Obiekt: Murowana Goślina Budynek mieszkalny Rodzaj robót: Remont zabezpieczający- dach i strop nad parterem wg dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo