PRZEDMIAR ROBÓT. ADRES: Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 52

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. ADRES: 63-460 Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 52"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Wyiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku Ginazju w Nowych Skalierzycach nad starą częścią budynku wraz z robotai towarzyszącyi ADRES: Nowe Skalierzyce ul. Kaliska 52 INWESTOR: BRANŻA: Ginazju i. Polskich Noblistów w Nowych Skalierzycach Nowe Skalierzyce ul. Kaliska 52 BUDOWLANA KOD CPV : Roboty budowlane Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Roboty rozbiórkowe Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwe Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze Ostrów Wlkp. kwiecień 2011 r.

2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku Ginazju w Nowych Skalierzycach nad starą częścią budynku wraz z robotai towarzyszącyi ADRES INWESTYCJI : Nowe Skalierzyce ul. Kaliska 52 INWESTOR : Ginazju i. Polskich Noblistów w Nowych Skalierzycach ADRES INWESTORA : Nowe Skalierzyce ul. Kaliska 52 BRANŻA : Roboty budowlane i elektryczne DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2011r. Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

3 KOD CPV: Roboty budowlane Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Roboty rozbiórkowe Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwe Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze Uwaga Wyienione w niniejszy opracowaniu nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykłade ich użycia przy realizacji przediotu zaówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca oże zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655). CHARAKTERYSTYKA BUDYNEK A Deontaż i rozbiórki: - łaty, - instalacji odgroowej, - koinków wentylacyjnych i rur odpowietrzajacych kanalizacyjnych - skucie tynków koina w pozioie poddasza - wyiana eleentów więźby dachowej - rynny i rury spustowe, Pokrycie dachu - dachówlka karpiówka podwójnie w koronkę - ebrana dachowa systeowa - łaty - płotki przeciwśniegowe - systeowe koinki wentylacyjne Zabezpieczenie eleentów drewnianych więźby dachowej - ognioochronnie - dwukrotnie grzybobójczo Obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy powlekanej - obróbki blacharskie - blachy powlekanej Poddasze - wykonanie tynków koinów w pozioie poddasza - ontaż drzwiczek rewizyjnych koinowych Docieplenie dachu - wykonanie docieplenia z wełny ineralnej od wewnątrz poddasza - wykonanie izolacji paroizolacyjnej Naprawa podłogi drewnianej na poddaszu - częściowa wyiana podłogi drewnianej na poddaszu Instalacja odgroowa Na wyieniony pokryciu dachu należy wykonać instalację odgroową zachowując przebiegi istniejącej instalacji odgroowej przed odernizacją. Przebiegi należy zachować zarówno dla zwodów pozioych i pionowych i połączyć z istniejącyi przewodai odprowadzającyi. Zwody pozioe prowadzić na uchwytach ontowanych do dachówki Nora PRO Wersja 4.28 Licencja: 22276

4 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Wyiana pokrycia dachu na budynku "A" 1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1 d.1.1 KNR KNR 4-01 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-02 d KNR 4-04 d KNR 4-01 d KNR 4-04 d Rusztowania zewnetrzne do robót dekarskich 2 (13,00+35,00+3,20*2+3,50+35,00)*12, ,250 RAZEM 1 161,250 Wykonanie daszków zabezpieczających 2 (13,00+35,00+3,20*2+3,50+35,00)*0, ,320 RAZEM 74,320 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 12,50*2*2 50,000 RAZEM 50,000 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 12,50*2*2 50,000 RAZEM 50,000 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12,50*4 50,000 11,00*7 77,000 RAZEM 127,000 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13,05+6,25+5,25+2,55*2+8,15+5,25*2+5,75+9,55+14,00+24,80+1,00+10,25 113,650 RAZEM 113,650 Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów 2 itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas rynnowy (13,05+6,25+5,25+2,55*2+8,15+5,25*2+5,75+9,55+14,00+24,80+1,00+10,25)* 2 34,095 0,30 RAZEM 34,095 Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów 2 itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki koinów (0,60+2,40)*2 6,000 (0,60+2,25)*2 5,700 (0,60+1,25)*2 3,700 (0,55+0,25)*2 1,600 A (obliczenia poocnicze) ========= 17,000 poz.8a*0,40 2 6,800 RAZEM 6,800 Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów 2 itp. z blachy nie nadającej się do użytku - kosze 9,00*1 9,000 3,60*2 7,200 4,00*2 8,000 3,50*2 7,000 A (obliczenia poocnicze) ========= 31,200 poz.9a*0, ,480 RAZEM 12,480 Deontaż rur wywiewnych i odpowietrzających szt. 5<fi 12> szt. 5,000 5<odpowietrzenie pionów fi 75> szt. 5,000 RAZEM 10,000 Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - kąt nachylenia 2 połaci 70% 10,15*12,85 130,428 24,60*13,85 340,710 5,50*3,00 16,500 5,50*0,25 1,375 A (obliczenia poocnicze) ========= 489,013 poz.11a*1, ,486 Rozebranie pokrycia gzysu z dachówki karpiówki 2 (13,05+6,25+5,25+2,55*2+8,15+5,25*2+5,75+9,55+14,00+24,80+1,00+10,25)* 0,36 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu ,914 RAZEM 40,914 poz ,486 Nora PRO Wersja 4.28 Licencja: 22276

5 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 14 KNR 4-01 Rozebranie eleentów więźb dachowych - deski okapowe, gzysowe, wiatrowe d poz.6 113, KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-04 d d.1.1 kalk. własna 20 KNR 4-04 d RAZEM 113,650 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na koinach - 2 poniżej połaci dachowej do stropu poddasza (0,60+2,40)*2 6,000 (0,60+2,25)*2 5,700 (0,60+1,25)*2 3,700 (0,55+0,25)*2 1,600 A (obliczenia poocnicze) ========= 17,000 poz.15a*2, ,100 RAZEM 39,100 Wykonanie rusztowania przy koinach o obwodzie do 2 szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 1,000 Wykonanie rusztowania przy koinach o obwodzie od 2 do 5 szt. 3 szt. 3,000 RAZEM 3,000 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręczny załadowaniu i wyładowaniu saochode skrzyniowy na odległość 5 3 k poz.11*0, ,074 poz.12*0,05 3 2,046 poz.15*0,03 3 1,173 RAZEM 33,293 Koszt utylizacji gruzu i pozostałych ateriałów rozbiórkowych 3 poz ,293 RAZEM 33,293 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu poz.3 50,000 RAZEM 50, Wyiana pokrycia dachowego 21 KNR 4-01 Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - przyjęto 70 b różnych eleentów d ,00 70, KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 0-15II d Wyiana desek czołowych RAZEM 70,000 poz.6 113,650 RAZEM 113,650 Ipregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - istniejąca więźba dachowa 2 poz ,486 Dwukrotna ipregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków etodą sarowania 2 preparatai olejowyi - istniejąca więźba dachowa poz ,486 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków 2 na ścianach w poieszczeniach o powierzchni podłogi ponad koiny w pozioie poddasza poz ,100 RAZEM 39,100 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ceentowo-wapiennej szt. - pod drzwiczki rewizyjne 15 szt. 15,000 RAZEM 15,000 Obsadzenie drzwiczek koinowych rewizyjnych szt. 15 szt. 15,000 RAZEM 15,000 Naprawa gzysu podrynnowego polegająca na przeurowaniu częściowy cegłą 2 - przyjeto 50% powierzchni gzysu poz.6*0,30*50% 2 17,048 RAZEM 17,048 Ołacenie połaci dachowej pod dachówkę karpiówkę podwójnie w koronkę 2 poz ,486 Nora PRO Wersja 4.28 Licencja: 22276

6 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 30 KNR 0-15II Mebrana dachowa pod dachówkę ceraiczną 2 d poz , KNR 9-04 Pokrycia dachowe z dachówki karpiówki "Krotoszyn" w koronkę 2 d poz , KNR AT-09 Akcesoria do pokryć dachowych - taśy pod gąsiory d poz ,850 RAZEM 117, KNR 0-15II Montaż gąsiorów z przyocowanie wkrętai do deski kalenicowej d ,60*2 19,200 10,15+0,65+2,85+3,95+3,00+5,20+2,40+2,50 30,700 8,25*2 16,500 4,00*2 8,000 3,60*2 7,200 9,75*3 29,250 3,50*2 7, d KNR AT-09 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Dopłata za systeowe koinki wentylacyjne szt RAZEM 117,850 poz.10 szt 10,000 RAZEM 10,000 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy poz.6 113,650 RAZEM 113,650 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - przygotowagzysu pod wyłóżenie dachówką 2 poz ,914 RAZEM 40,914 Wyłożenie gzysów i podokienników, dachówka karpiówka pojedyncza poz.12/0,36 113,650 RAZEM 113, NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 c - pas d rynnowy poz ,095 RAZEM 34, NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 c - obróbki d koinów poz.8 2 6,800 RAZEM 6, NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 c - kosze d poz ,480 RAZEM 12, NNRNKB 202 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlelekanej d poz.5 127,000 RAZEM 127,000 poz.6 113,650 RAZEM 113,650 szt. 42 NNRNKB 202 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej o średnicy 150 d NNRNKB 202 Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej d szt. 11,000 RAZEM 11,000 2 Docieplenie dachu od wewnątrz 44 KNR AT-09 Paroizolacja z folii 2 d poz.11*90% 2 541, KNR 2-02 d Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej z płyt układanych na sucho gr. 20c łącznie - 2 x 10 c RAZEM 541,337 poz ,337 RAZEM 541,337 3 Naprawa i uzupełnienie drewnianej podłogi na strychu Nora PRO Wersja 4.28 Licencja: 22276

7 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 46 Naprawa i uzupełnienie drewnianej podłogi na strychu - przyjeto 10 % powierzchni 2 d.3 KNR ,60*10% 2 35,860 RAZEM 35,860 4 Instalacja odgroowa 47 KNR 4-03 Wyiana wsporników instalacji odgroowej na dachu stroy kryty eternite szt. d lub dachówką poz.33/1,00 szt. 117,850 RAZEM 117, KNR 4-03 Wyiana przewodów instalacji odgroowej naprężanej (zwód pozioy) na d uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stroy poz.33*1,15 135,528 RAZEM 135, KNR 4-03 Wyiana wsporników naciągowych instalacji odgroowej naprężanej z dwoa szt. d złączkai przelotowyi naprężającyi na ścianie z cegły - koiny 2,50*4*2 szt. 20,000 RAZEM 20, KNR 4-03 Wyiana przewodów instalacji odgroowej naprężanej (zwód pionowy) na d uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie poz ,850 RAZEM 117, KNR 4-03 Pierwszy poiar instalacji odgroowej poiar. d poiar. 1,000 RAZEM 1, KNR 4-03 Następny poiar instalacji odgroowej poiar. d poiar. 8,000 RAZEM 8,000 Nora PRO Wersja 4.28 Licencja: 22276

8 Lp. Podstawa Opis jedn Obiar Cena jedn. Wartość.ob. 1 Wyiana pokrycia dachu na budynku "A" 1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne do robót dekarskich ,250 d KNR 4-01 Wykonanie daszków zabezpieczających 2 74,320 d KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 50,000 d KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 50,000 d KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 127,000 d KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 113,650 d KNR 4-01 d Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas 2 34,095 8 KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-02 d KNR 4-04 d KNR 4-01 d KNR 4-04 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d d.1.1 KNR d.1.1 kalk. własna rynnowy Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki koinów Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - kosze 2 6, ,480 Deontaż rur wywiewnych i odpowietrzających szt. 10,000 Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 2 601,486 - kąt nachylenia połaci 70% Rozebranie pokrycia gzysu z dachówki karpiówki 2 40,914 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 2 601,486 Rozebranie eleentów więźb dachowych - deski okapowe, gzysowe, wiatrowe 113,650 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej 2 39,100 na koinach - poniżej połaci dachowej do stropu poddasza Wykonanie rusztowania przy koinach o obwodzie do 2 szt. 1,000 Wykonanie rusztowania przy koinach o obwodzie od 2 do 5 szt. 3,000 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręczny załadowaniu i wyładowaniu saochode skrzyniowy na odległość 5 k 3 33,293 Koszt utylizacji gruzu i pozostałych ateriałów rozbiórkowych 3 33, KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 50,000 d Raze dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1.2 Wyiana pokrycia dachowego 21 KNR 4-01 d Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - przyjęto 70 b różnych eleentów 70, KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 0-15II d d.1.2 KNR 0-15II Wyiana desek czołowych 113,650 Ipregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - istniejąca więźba dachowa 2 601,486 Dwukrotna ipregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków etodą sarowania preparatai olejowyi - istniejąca więźba dachowa 2 601,486 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu 2 39,100 z cegły i pustaków na ścianach w poieszczeniach o powierzchni podłogi ponad koiny w pozioie poddasza Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie szt. 15,000 ceentowo-wapiennej - pod drzwiczki rewizyjne Obsadzenie drzwiczek koinowych rewizyjnych szt. 15,000 Naprawa gzysu podrynnowego polegająca na przeurowaniu częściowy cegłą - przyjeto 50% powierzchni gzysu 2 17,048 Ołacenie połaci dachowej pod dachówkę karpiówkę podwójnie w 2 601,486 koronkę Mebrana dachowa pod dachówkę ceraiczną 2 601,486 Nora PRO Wersja 4.28 Licencja: 22276

9 Lp. Podstawa Opis jedn Obiar Cena jedn. Wartość.ob. 31 KNR 9-04 Pokrycia dachowe z dachówki karpiówki "Krotoszyn" w koronkę 2 601,486 d KNR AT-09 Akcesoria do pokryć dachowych - taśy pod gąsiory 117,850 d KNR 0-15II Montaż gąsiorów z przyocowanie wkrętai do deski kalenicowej 117,850 d Dopłata za systeowe koinki wentylacyjne szt 10,000 d KNR AT-09 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 113,650 d KNR 2-02 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - przygotowagzysu 2 40,914 d pod wyłóżenie dachówką 37 KNR 2-02 Wyłożenie gzysów i podokienników, dachówka karpiówka pojedyncza 113,650 d NNRNKB d Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 c - pas rynnowy 2 34, NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 c - obróbki koinów Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 c - kosze 2 6, ,480 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlelekanej 127,000 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej o średnicy , NNRNKB Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej szt. 11,000 d Raze dział: Wyiana pokrycia dachowego Raze dział: Wyiana pokrycia dachu na budynku "A" 2 Docieplenie dachu od wewnątrz 44 KNR AT-09 d Paroizolacja z folii 2 541, d.2 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej z płyt układanych na sucho gr. 20c łącznie - 2 x 10 c Raze dział: Docieplenie dachu od wewnątrz 3 Naprawa i uzupełnienie drewnianej podłogi na strychu 46 KNR 4-01 Naprawa i uzupełnienie drewnianej podłogi na strychu - przyjeto d % powierzchni Raze dział: Naprawa i uzupełnienie drewnianej podłogi na strychu 4 Instalacja odgroowa 47 KNR 4-03 Wyiana wsporników instalacji odgroowej na dachu stroy d kryty eternite lub dachówką 48 d.4 KNR KNR 4-03 d KNR 4-03 d KNR 4-03 d KNR 4-03 d Raze dział: Instalacja odgroowa Ogółe wartość kosztorysowa robót Słownie: Wyiana przewodów instalacji odgroowej naprężanej (zwód pozioy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stroy Wyiana wsporników naciągowych instalacji odgroowej naprężanej z dwoa złączkai przelotowyi naprężającyi na ścianie z cegły - koiny Wyiana przewodów instalacji odgroowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie Pierwszy poiar instalacji odgroowej Następny poiar instalacji odgroowej 2 541, ,860 szt. 117, ,528 szt. 20, ,850 poiar. poiar. 1,000 8,000 Nora PRO Wersja 4.28 Licencja: 22276

10 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g 3 588,9098 RAZEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.28 Licencja: 22276

11 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość % roztwór soli grzybobójczych kg 300, bale iglaste obrzynane gr. 50 kl.ii 3 1, bale iglaste obrzynane gr. 50 kl.iii 3 0, bale iglaste obrzynane, wyiarowe, nasycone, kl.ii 3 0, blacha powlekana płaska 2 65, cegła budowlana pełna szt , ceent portlandzki 35 bez dodatków kg 167, ceent portlandzki z dodatkai 25 t 0, dachówka ceraiczna karpiówka typ "Krotoszyn" 38,0x18,0 c szt , dachówka karpiówka DK 153x365 szt , dachówki ze wspornikie (przeciwśniegowe) szt. 126, deski iglaste obrzynane 38 kl.iii 3 0, deski iglaste obrzynane gr. 25 kl.ii 3 0, deski iglaste obrzynane gr.25 kl.iii 3 0, deski iglaste strugane jednostronnie gr kl.iii 3 1, deski iglaste wyiarowe gr kl.iii 3 0, deski iglaste wyiarowe nasycone kl.ii 3 0, drewno okrągłe na steple budowlane 3 2, drut stalowy okrągły 3 kg 10, drzwiczki rewizyjne koinowe szt. 15, folia paroizolacyjna 2 676, gąsiory ceraiczne typ A 38,0x14,0x8,5 c szt. 353, gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 88, haki do uru kg 13, klary ciesielskie kg 839, klary do łączenia płotków szt. 77, Koszt utylizacji gruzu i pozostałych ateriałów rozbiórkowych 3 33, krawędziaki iglaste wyiarowe nasycone kl.ii 3 1, łaty iglaste 50x45 3 4, łaty iglaste 75x22 3 1, aty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 c 2 21, aty ze słoy gr. 5 c o wy. 200x150 c 2 15, ebrana dachowa pod pokrycia dachowe ceraiczne 2 781, piasek do zapraw 3 1, płotki przeciwśniegowe 115, płyty poostowe kounikacyjne 2 0, płyty poostowe robocze 2 7, płyty z wełny ineralnej gr. 10 c , preparat ognioochronny do ipregnacji konstrukcji dachowych kg 180, pręty stalowe ocynkowane 263, rury spustowe fi 120 z blachy powlekanej z akcesoriai 146, rynny fi 150 z blachy powlekanej z akcesoriai 130, spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 10, systeowy koinek wentylacyjny szt 10, środki ipregnacyjne i grzybobójcze - ipregnaty olejowe kg 330, taśia wentylacyjna pod gąsiory 117, uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 41, uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 227, wapno suchogaszone t 0, wapno suchogaszone kg 75, wkręty saogwintujące typu SW do blach szt. 918, wkręty stalowe szt , wsporniki dachowe szt. 119, wsporniki naciągowe szt. 20, zaprawa ceentowa M , zaprawa ceentowo-wapienna M , zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej szt 11, złączki przelotowe kabłąkowe naprężające szt. 40, ateriały poocnicze zł RAZEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.28 Licencja: 22276

12 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. betoniarka wolnospadowa elektryczna -g 2, rusztowania raowe -g 118, saochód skrzyniowy do 5 t -g 20, środek transportowy -g 21, środek transportowy -g 1, wyciąg -g 56, wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5 t -g 7, żuraw okienny przenośny -g 12,8734 RAZEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.28 Licencja: 22276

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR K-05 Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie 2 d.1 0101-02 z rozebranie łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU BUDKU KOMUNALNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY DOMATOWO INWESTOR : GMINA PUCK, UL. 10 - LUTEGO 29 ADRES INWESTORA : 84-100 PUCK,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11. PRACOWNIA PROJEKTOWA Iwona Antoniak 58-100 Świdnica ul. Jarzębinowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWY REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 142,

Bardziej szczegółowo

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45261210-9 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu przybudówki w budynku ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. A. Struga 76 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas 48-200Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego z częściową wyianą więźby ADRES INWESTYCJI : 48-210 Biała, ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PKP S.A. N GDAŃSK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK KOEJOWA 6 B INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH, OKUCIA GZYMSU, REMONT ELEWACJI ADRES INWESTYCJI : 05-501 PIASECZNO UL KASZTANÓW 12 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : reont pokrycia 1/2 dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Ul. Łokietka 22 w Szczecinie (Lokal uŝytkowy ) INWESTOR : ZBiLK R-10 ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. Łokietka 22

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Naprawa pokrycia dachowego budynku przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 10 w Nowych Skalmierzycach

PRZEDMIAR ROBÓT. Naprawa pokrycia dachowego budynku przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 10 w Nowych Skalmierzycach PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Naprawa pokrycia dachowego budynku przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 10 w Nowych Skalierzycach ADRES: 63-460 Nowe Skalierzyce ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 10 INWESTOR: BRANŻA: Gina i

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont części pokrycia dachowego i wieży ADRES INWESTYCJI :. Łęgi, 78-320 Połczyn-Zdrój, dz. nr 15, obr. 0058 Łęgi INWESTOR : Parafia Rzysko-Katolicka w. Św. Jana

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00. Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn.

Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00. Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartość Udział procentowy 1 2 3 4 5 Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00 Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR GMINA POPIELÓW

PRZEDMIAR GMINA POPIELÓW GMINA POPIELÓW NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ADRES INWESTYCJI : STARE SIOŁKOWICE, UL MICHAŁA 2 INWESTOR : Gina Popielów ADRES INWESTORA : 46-090 Popielów, ul Opolska 13 WYKONAWCA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ 12 WOG TORUŃ 87-100 TORUŃ NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA DACHU BUD. NR.7 ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : 12 WOG TORUŃ ADRES INWESTORA : 87-100 TORUN ul. Okólna 37 BRANŻA : Budowlana KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA ZADANIA : ROBOTY REMONTOWE DACHU ADRES ZADANIA : GOŚCICINO U.FABRYCZNA 2 INWESTOR : PKP SA GDAŃSK ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ADRES INWESTORA : GDAŃSK U. DYREKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. "Moje Miasto Słupsk" SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Więcek DATA OPRACOWANIA :

Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. Moje Miasto Słupsk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Więcek DATA OPRACOWANIA : Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. "Moje Miasto Słupsk" KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja dachu biurowca AWi 1 ADRES INWESTYCJI : Słupsk ul. Prusa 6 AWi 1 INWESTOR : PGM s z o.o.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 14 oficyna ADRES INWESTYCJI : ul. Mazurska 14 oficyna, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku ieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym Kosztorys ofertowy Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Lokalizacja: Korchów Pierwszy dz. nr 1078 Nazwa i kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA 31-33 - 2008 Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1WYMIANA RYNIEN 1.1KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Gina Głuchołazy 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Rynek 5 KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

Bardziej szczegółowo

Gockowice 6 - dach zerowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys Słownie: zero i 00/100 zł - 1 -

Gockowice 6 - dach zerowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys Słownie: zero i 00/100 zł - 1 - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys. Słownie: zero i /1 zł - 1 - Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR -45 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ceentowych

Bardziej szczegółowo

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO wraz z DOCIEPLENIEM PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY w ZESPOLE STAROMIEJSKIM w ZAMOŚCIU. Załącznik Nr 1 do SIWZ 17/ZP/pn/rb/2010. Data: 2010-06-29 Budowa: ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa d.1 0519-06 3*(5,7*11,7)+3,7*6,5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Technicznych "KOBUD" Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Technicznych KOBUD Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Technicznych "KOBUD" 47-200 Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax. 077-472-20-90 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Kosztorys ofertowy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne Nazwa inwestycji : prace ogólnobudowlane pozostałe, związane z reonte połaci dachowej na budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly ADRES INWESTYCJI : Plac Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan INWESTOR : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. BUDIKOM Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kaziierz Polowczyk 97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu i pokrycia dachowego - budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Piotrków

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adaa Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM ADRES INWESTYCJI : BUKOWO 2 INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA : 80-958 GDANSK

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU Z PRZEMUROWANIEM KOMINÓW ADRES INWESTYCJI : SŁUPSK U.SZCZECIŃSKA 114 INWESTOR : PKP SA GDAŃSK ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie Przedmiar Data: 2009-10-16 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Żabnie 33-240 Żabno uul. Jagiełły 16 Jednostka

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 PRZEDMIAR ROBÓT

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 PRZEDMIAR ROBÓT IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4000000-7 Roboty budowlane 4100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno INWESTOR : Zespół Szkół w Mogilnie ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR Poczta Polska S. A. 60-943 POZNAŃ, ul. Głogowska 17 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Urzędu Pocztowego w Czarnkowie

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu nad wjazde dla karetek SOR ADRES INWESTYCJI : 22-300 Krasnystaw ul. M. Sobieskiego 4 INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnystawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki ieszkaniowej półka z o.o. Kościuszki 42, 77-330 Czarne KOZTOY INWETOKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego łownika Zaówień NAZWA INWETYCJI: ADE INWETYCJI: INWETO: ADE INWETOA:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn Toruń, 2016-08-22 Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn Wykonawca: AKROTERION Pracownie Konserwacji Zabytków ul. 1000-lecia 10/11

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn Toruń, 2016-08-22 Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn Wykonawca: AKROTERION Pracownie Konserwacji Zabytków ul. 1000-lecia 10/11

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem Przedmiar robót Data: 2009-11-14 Budowa: Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW Budynki ieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW na stronę Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. Budynki ieszkalne - dekarskie - 2015 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odldo 1 k 3 12 3 12000 RAZEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty urowe 45261214-7 Kładzenie dachów bituicznych 45321000-3 Izolacja cieplna NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec U.M. Lubliniec ul. Paderewskiego 5. 42-700 Lubliniec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego ADRES INWESTYCJI : Tylna 2, 42-700 Lubliniec INWESTOR : U.M. Lubliniec ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY 1 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 1603-02 m obmiar = 240 0.579r-g/ r-g 138.9600 0.000 0.00 3.6000 0.000 0.00 0.0960 0.000 0.00 0.0480 0.000 0.00 m 3 0.0048 0.000 0.00 m 3 0.0432

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Dyrektor Szkoły Małgorzata Krysiak. Data opracowania Data zatwierdzenia r.

WYKONAWCA : INWESTOR : Dyrektor Szkoły Małgorzata Krysiak. Data opracowania Data zatwierdzenia r. KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa komina ponad dachem ADRES INWESTYCJI : Kowary ul. Staszica 16, działka nr 338/2 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 1 ADRES INWESTORA : Kowary ul. Staszica 16 Ogółem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Budowa: GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem SIKORSKIEGO 17 w Nowym Sączu 1 Remont pokrycia dachowego 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem SIKORSKIEGO 17 w Nowym Sączu 1 Remont pokrycia dachowego 1 d.1 PRZEDMIAR L Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SIKORSKIEGO 17 w Nowy Sączu 1 Reont pokrycia dachowego 1 0420-01 2 0420-04 3 0508-03 4 0535-08 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 12.20+7.80+9.20+3.40

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE ZAP/ATR/Lipnik/8/29 Załacznik Nr 7B KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHÓW ADRES INWESTYCJI : Ostoja, Lipnik INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Zadanie : Kod CPV : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze Zadanie : Budynek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: zero i 00/100 zł. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: zero i 00/100 zł. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU PUBICZNEGO PRZEDSZKOA W ZDUNACH ADRES INWESTYCJI : U. ŁACNOWA NR 25 63-760 ZDUNY INWESTOR : PUBICZNE PRZEDSZKOE W ZDUNACH ADRES INWESTORA : U.ŁACNOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory Pro trial version

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory Pro trial version KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE I REMONT POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM NR 9 OS. KOSMONAUTÓW 111 61-642 POZNAŃ INWESTOR : GIMNAZJUM NR 9 IM. JERZEGO WALDORFFA OS.

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45410000-4 Tynkowanie 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45312310-3 Ochrona odgroowa NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 14/14

Tabela elementów Strona 14/14 Tabela elementów Strona 14/14 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Dach roboty rozbiórkowe i utylizacyjne Pokrycie dachu Instalacja odgromowa Rusztowania Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys Kosztorys Strona

Bardziej szczegółowo

m 2 m 2 1,5000 0,0000 0,00 m 2 0,0400 0,0000 0,00 m 2 0,0200 0,0000 0,00 m 3 0,0020 0,0000 0,00 m 3 0,0180 0,0000 0,00 m 2 0,6000 0,0000 0,00

m 2 m 2 1,5000 0,0000 0,00 m 2 0,0400 0,0000 0,00 m 2 0,0200 0,0000 0,00 m 3 0,0020 0,0000 0,00 m 3 0,0180 0,0000 0,00 m 2 0,6000 0,0000 0,00 Modernizacja dachu budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 d.1 KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 (deontaż i ontaż

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ślepy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS ślepy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne KOSZTORYS ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie pokrycia dachu budynku nr 4B ADRES INWESTYCJI : ul. Ratuszowa 11

Bardziej szczegółowo

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu w kopleksie obiektów X LO budynek Róży Wiatrów. ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń, Plac św.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Collegium Chemicum nad skrzydłem wewnętrznym budynku, zajmowanym przez Uniwersytet Medyczny

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Collegium Chemicum nad skrzydłem wewnętrznym budynku, zajmowanym przez Uniwersytet Medyczny PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu Collegiu Cheicu nad skrzydłe wewnętrzny budynku, zajowany przez Uniwersytet Medyczny ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Grunwaldzka 6 INWESTOR : Uniwersytet Adaa Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Opis jm Nakłady Koszt jedn. Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych

Opis jm Nakłady Koszt jedn. Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych Lp. Podstawa 1 KNR 4-01 0511-03 Opis j Nakłady Koszt Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-ceentowych 2 nie nadających się do użytku obiar = 38.40*14.0 = 537.600 2 r-g 64.5120 0.000 0.00 0.12 r-g/ 2 2 kalk.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 P R Z E D M I A R NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów i instalacji odgromowej budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle

Bardziej szczegółowo

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odl.do 1 k obiar = 12 3 3 1* robocizna r-g 16.6800 1.39r-g/ 3 2* saochód skrzyniowy do 5 t -g 8.6400 0.72-g/ 3 2 KNR 4-01 0108-10

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku ieszkalnego przy ul. Wawrzyniaka 5 w Śreie ADRES INWESTYCJI : ul. Wawrzyniaka 5, 63-100 Śre INWESTOR : Urząd Miejski w Śreie ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Budynki niemieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015

Budynki niemieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odl.do 1 k obiar = 1 3 3 1* robocizna r-g 1.3900 1.39r-g/ 3 2* saochód skrzyniowy do 5 t -g 0.7200 0.72-g/ 3 2 KNR 4-01 0108-10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PZM Sp. z o.o. Wrocław ul. Reja 41 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO - CERAMIKA OD STRONY ULICY ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Rozbrat 12 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach PB Nasz Do Zygunt Dyrda 37-450 Stalowa Wola; ul. Poniatowskiego 21/19 PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o Wrocław, ul. M.Reja 53-55

PRZEDMIAR. Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o Wrocław, ul. M.Reja 53-55 Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o. 50-343 Wrocław, ul. M.Reja 53-55 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku wspólnoty ieszkaniowej Łąka Mazurska 1 ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Łąka Mazurska 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH. Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR 71/4, 71/5, 74/4, 74/ BYTOŃ POLSKA Kody CPV:

KOSZTORYS OFERTOWY WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH. Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR 71/4, 71/5, 74/4, 74/ BYTOŃ POLSKA Kody CPV: Strona tytułowa koorysu KOSZTORYS OFERTOWY Rodzaj robót: Inwestycja: Budowlana WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR /, /, /, / - BYTOŃ POLSKA y CPV: Inwestor: GMINA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DACH NA BUDYNKU WC NA TARGOWICY ADRES INWESTYCJI : UL. WIELUŃSKA INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK ADRES INWESTORA : UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KAMIEŃSK DATA OPRACOWANIA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PUH PROJEKT AGATA NOWAKOWSKA 6-600 Rado ul. Żeroskiego 4500- Roboty rozbiórkowe 45600-4 Betonowanie 450000-6 Roboty izolacyjne 4560-7 Zbrojenie 450-0 Instalowanie konstrukcji etalowych 45600-5 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - CPV

Przedmiar robót - CPV Reont dachu ul. Brylowska 31 - lokal użytkowy Przediar robót - CPV 45261100-5 NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Brylowska 31 lokal użytkowy. INWESTOR : ZGN Bea 70 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu - przedłużenie połci od strony klatki ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Ludygi 4 kl.1,2,3, Piekary Śląskie INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1 1KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku d.10545-02 (16.00*14.10+16.05*30.00+3.08*3.5)*1.1 789.668 RAZEM 789.668 2KNR-W 4-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe ART - BUD Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c 2016-03-04 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula 64-130 Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA) KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul. Dowskiego 4/22 tel: 660-882-601 www.tykon.pl KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV :

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: Remont budynku nr 5 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : 456-7 45- INWESTOR: 5 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU 5 6 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 7 UŻYTKOWNIK: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera

Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera Obiekt Kod CPV 45212140-9 Budowa Słupsk ul, Dominikańska 5-9 Inwestor

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIE DACHOWEGO W BLOKU MIESZKALNYM NR 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin INWESTOR : ZESPÓŁ PIESNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. ST. HADYNY ADRES

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynek biały OW Dziwnów ADRES INWESTYCJI : Dziwnów ul Kościelna 5 INWESTOR : Zachodniopoorski

Bardziej szczegółowo

"NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6

NIERUCHOMOŚCI Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 "NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski 12-200 Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów NAZWA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" 38-400 KROSNO ul. Lewakowskiego 25/309 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 45261210-9

Bardziej szczegółowo

Remont dachu bud. w Dobieszkowie - usuwanie przecieków

Remont dachu bud. w Dobieszkowie - usuwanie przecieków Reont dachu bud. w Dobieszkowie - usuwanie przecieków DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013 Ogółe wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 21.05.2013

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 4 - remont dachu Remont pokrycia dachu 1 d.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 4 - remont dachu Remont pokrycia dachu 1 d.1 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Szkoła nr 4 - reont dachu 1 45261210-9 Reont pokrycia dachu 1 d.1 KNR 4-01 0519-06 2 KNR 4-01 d.1 0519-07 3 KNR 4-01 d.1 0535-04 4 KNR 4-01 d.1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysu. Nazwa zadania: Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysu. Nazwa zadania: Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia KOZTOY OFETOWY Nazwa zadania: eont konstrukcji dachu i wyiana pokrycia Adres inwestycji: ul. olna 45A, Poznań Zaawiający: Instytut Paięci Narodowej Koisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskieu Oddział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Rydzyński Ośrodek Kultury Rynek 8 64-130 Rydzyna 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu Rydzyńskiego Ośrodka Kultury ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Białej Piskiej ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI AZK-Łódz Bałuty NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu ADRES INWESTYCJI : Łódz ul. Brzoskwiniowa 26 INWESTOR : AZK Łódz- Bałuty ADRES INWESTORA : Łódz ul. Wielkopolska 53 BRANŻA : Ogólnobudowlana SPORZĄDZIŁ KAKUACJE

Bardziej szczegółowo