KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski"

Transkrypt

1 "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski Łyszkowice, ul. Targowa 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami uzupełniającymi Szkoły Podstawowej w Janisławicach ADRES INWESTYCJI : Janisławice 49, Głuchów INWESTOR : Gmina Głuchów ADRES INWESTORA : ul. Aleja Klonowa 5, Głuchów WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>> ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>> DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami uzupełniającymi PRZEDMIAR - ślepy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 4-01 d Rozebranie ogniomurów z cegieł na zaprawie cementowej 2*6.58*0.35* *0.35* *0.35* KNR-W 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR 4-04 d Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m RAZEM m m RAZEM *6+4.50* m RAZEM Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy m 2 nie nadającej się do użytku ( m )*0.3+2*6.58* * *0.25 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm RAZEM * RAZEM ROBOTY DACHOWE 6 KNR-W 2-02 Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej d *0.14*( ) 7 KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.14*0.14*( ) Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.14*0.16*( ) Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.14*0.14*(2.1*5+1.6*30+2*1.70) Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.14*0.14*6* RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.10*0.14*(1.10*32) RAZEM Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.07*0.14*(5.90*2+6.95*2+7.75* *2+6.1*2+7.1* * * *4+4.55*4+5.6*12+5*2+4.90* *5+4.7) RAZEM Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.07*0.14*(0.6*4+1.6*4+2.6* * *3+2.1*3+3.1*3+4.1*3+0.77* * *4+2.55*4+1.55*4+0.55* *2+3.05*2+2.05*2+1.05*2+0.95*2+1.95*2+2.95*2+3.95* ) RAZEM Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.07*0.14*2*(7.75* * * *3) RAZEM Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.05*0.17*(5.7*12+5*3+2.9*6) RAZEM

3 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami uzupełniającymi PRZEDMIAR - ślepy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 16 KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 d cegły 2.8*0.38* RAZEM KNR 0-15II d Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m m RAZEM KNR AT-09 d Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach m m KNR-W 2-02 d NNRNKB d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNNR 2 d KNR 0-15II d NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d Przybicie deski czołowej o szerokości 16 cm m 2 ( )*0.16 (z.vi) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach RAZEM m m 2 RAZEM m RAZEM Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe m - gąsiory 7.75*3+8.55* *2+6.5* m RAZEM Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe m - wiatrownice szczytowe 1.76 m RAZEM Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe m 2 - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas podrynnowy ( m )*0.25 RAZEM Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe m 2 - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas nadrynnowy 0.2*( m ) RAZEM Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe m 2 - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - obróbka komina 2*0.4*0.93+2*0.4*1.0 m RAZEM Wykonanie podbitki z elementów PCV m 2 0.7*( ) m RAZEM Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm m m RAZEM (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż szt. lejów spustowych 16 szt RAZEM (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż szt. narożników 14 szt RAZEM (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż szt. denek rynnowych 4 szt RAZEM (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm m 7.25*12+5*4 m RAZEM Montarz wyłazu dachowego FAKRO WGI 45/75 kpl. 1 kpl RAZEM

4 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami uzupełniającymi PRZEDMIAR - ślepy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 33 KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne PCV o średnicy wlotu do 110 mm szt. d szt RAZEM ROBOTY MURARSKIE 34 KNR 2-02 d Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. m ((1.48*( ))*2) m RAZEM KNR 2-02 d Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30 cm ( )*0.25* *0.52* RAZEM KNR 2-02 d Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm t ( )*4*0.888*0.001*1.2 t RAZEM KNR 2-02 d Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm t (( )/0.3)*1.2*0.222*0.001*1.2 t RAZEM KNR-W 2-02 Wyłazy na strych fabrycznie wykończony szt d szt RAZEM PRZEBUDOWA INSATLACJI ODGROMOWEJ 39 KNNR 9 d Usuniecie zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej na stropodachu m *6.74+2* * m RAZEM ROBOTY PORZĄDKOWE 40 KNR 2-21 d Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 3.049* RAZEM KNR 2-21 d Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 3.049* RAZEM KNR 2-21 d Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = * RAZEM

5 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami KOSZTORYS uzupełniającymi INWESTORSKI - ślepy Lp. Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena Wartość przedm. 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR Rozebranie ogniomurów z cegieł na zaprawie cementowej d KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m d KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do m d użytku 4 KNR-W 4-01 d Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m KNR Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do d.1 01 cm Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE ROBOTY DACHOWE 6 KNR-W 2-02 Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z d tarcicy nasyconej 7 KNR-W 2-02 Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny d drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 8 KNR-W 2-02 Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny d drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 9 KNR-W 2-02 Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna d ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 10 KNR-W 2-02 Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna d ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 11 KNR-W 2-02 d Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej KNR Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny d.2 05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 13 KNR Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny d.2 03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 14 KNR Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna d.2 07 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 15 KNR-W 2-02 Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z d tarcicy nasyconej 16 KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju d przewodu 1/2x1/2 cegły 17 KNR 0-15II Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną m d z otworami z przykręceniem wkrętami impregna- cja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 18 KNR AT-09 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach m d KNR-W 2-02 d Przybicie deski czołowej o szerokości 16 cm m d.2 NNRNKB KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNNR d KNR 0-15II d NNRNKB 202 d NNRNKB 202 d NNRNKB 202 d NNRNKB 202 d NNRNKB 202 d (z.vi) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach m Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy m wykończeniowe - gąsiory Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy m wykończeniowe - wiatrownice szczytowe Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy m wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w roz- winięciu - pas podrynnowy Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas nadrynnowy Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - obróbka komina m m Wykonanie podbitki z elementów PCV m Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm m (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż lejów spustowych szt (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o szt śr. 12,5 mm - montaż narożników (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o szt śr. 12,5 mm - montaż denek rynnowych (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. m mm Montarz wyłazu dachowego FAKRO WGI 45/75 kpl

6 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami KOSZTORYS uzupełniającymi INWESTORSKI - ślepy Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość Cena Wartość 33 KNR-W 2-02 d Nasady wentylacyjne PCV o średnicy wlotu do 110 mm szt Razem dział: ROBOTY DACHOWE ROBOTY MURARSKIE 34 KNR Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych m d.3 01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 35 KNR Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na d.3 13 ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30 cm 36 KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków t d.3 02 i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 37 KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków t d.3 01 i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 38 KNR-W 2-02 d Wyłazy na strych fabrycznie wykończony szt Razem dział: ROBOTY MURARSKIE PRZEBUDOWA INSATLACJI ODGROMOWEJ 39 KNNR d.4 05 Usuniecie zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej na stropodachu m Razem dział: PRZEBUDOWA INSATLACJI ODGROMOWEJ ROBOTY PORZĄDKOWE 40 KNR Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i d.5 01 śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 41 d.5 KNR KNR d.5 05 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = Razem dział: ROBOTY PORZĄDKOWE 0.00 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł - 6 -

7 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami TABELA uzupełniającymi ELEMENTÓW - SCALONYCH ślepy Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ROBOTY DACHOWE ROBOTY MURARSKIE PRZEBUDOWA INSATLACJI ODGROMOWEJ 5 ROBOTY PORZĄDKOWE RAZEM netto VAT 0.00 Razem brutto 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł - 7 -

8 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz TABELA z robotami WARTOŚCI uzupełniającymi ELEMENTÓW - ślepy SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartość Jedn. miary Ilość Wskaźnik na jednostkę Udzia ł procentowy ROBOTY ROZBIÓRKOWE % ROBOTY DACHOWE % ROBOTY MURARSKIE % PRZEBUDOWA INSATLACJI ODGRO % MOWEJ ROBOTY PORZĄDKOWE % RAZEM netto % VAT % Razem brutto % Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł - 8 -

9 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz SZCZEGÓŁOWY z robotami uzupełniającymi KOSZTORYS - ślepy INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 4-01 d Rozebranie ogniomurów z cegieł na zaprawie cementowej r-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja m Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 999 r-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja m Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 999 r-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja m Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 999 r-g KNR 4-04 d Razem pozycja Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm 999 r-g bale iglaste obrzynane gr mm kl.ii deski iglaste obrzynane gr mm kl.ii gwoździe budowlane okrągłe kg gołe materiały pomocnicze(od M) % Razem pozycja ROBOTY DACHOWE 6 d.2 KNR-W Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii'' impregnat kg papa asfaltowa na tekturze m izolacyjna śruby podkładki i nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej Razem pozycja r-g

10 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz SZCZEGÓŁOWY z robotami uzupełniającymi KOSZTORYS - ślepy INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii impregnat kg papa asfaltowa na tekturze m izolacyjna śruby podkładki i nakrętki kg Wyciąg towarowo-osobowy m-g t środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii' impregnat'' kg śruby podkładki i nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii impregnat' kg śruby podkładki i nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii impregnat kg śruby podkładki i nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g

11 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz SZCZEGÓŁOWY z robotami uzupełniającymi KOSZTORYS - ślepy INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii impregnat kg śruby podkładki i nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR 2-02 d Razem pozycja Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii' impregnat" kg gwoździe budowlane okrągłe kg gołe śruby,podkładki,nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR 2-02 d Razem pozycja Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii'' impregnat" kg gwoździe budowlane okrągłe kg gołe śruby,podkładki,nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR 2-02 d Razem pozycja Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii impregnat kg gwoździe budowlane okrągłe kg gołe wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja

12 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz SZCZEGÓŁOWY z robotami uzupełniającymi KOSZTORYS - ślepy INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość 15 KNR-W 2-02 d Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej r-g bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone mm kl.ii impregnat kg śruby podkładki i nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły 999 r-g cegła budowlana pełna szt zaprawa wyciąg m-g KNR 0-15II d Razem pozycja m Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 999 r-g łaty iglaste 75x22 mm łaty iglaste 50x45 mm gwoździe budowlane okrągłe kg gołe impregnat kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR AT-09 d Razem pozycja m Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach 999 r-g Folia poliet. paroizolacyjna m dachowa gwoździe budowlane okrągłe kg gołe środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja m Przybicie deski czołowej o szerokości 16 cm

13 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz SZCZEGÓŁOWY z robotami uzupełniającymi KOSZTORYS - ślepy INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość 999 r-g deski iglaste obrzynane nasycone mm kl.ii gwoździe budowlane okrągłe kg gołe wyciąg m-g środek transportowy m-g NNRNKB 202 d Razem pozycja m (z.vi) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 999 r-g Blachodachówka Szafir m _00004 wkręty samogwintujące typu szt SW do blach' wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR AT-09 d Razem pozycja m Blachodachówka STAN- DARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory 999 r-g gąsiory z blachy powlekanej szt gwoździe budowlane okrągłe kg ocynkowane łaty iglaste nasycone 30x mm kl.ii wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR AT-09 d Razem pozycja m Blachodachówka STAN- DARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe 999 r-g wiatrownice z blachy powlekanej szt gwoździe budowlane okrągłe kg ocynkowane łaty iglaste nasycone 30x mm kl.ii wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja

14 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz SZCZEGÓŁOWY z robotami uzupełniającymi KOSZTORYS - ślepy INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość 23 KNR AT-09 d Blachodachówka STAN- DARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas podrynnowy m r-g blacha powlekana płaska 0, m mm gwoździe budowlane okrągłe kg ocynkowane środek transportowy m-g KNR AT-09 d Razem pozycja m Blachodachówka STAN- DARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas nadrynnowy 999 r-g blacha powlekana płaska 0, m mm gwoździe budowlane okrągłe kg ocynkowane środek transportowy m-g KNR AT-09 d Razem pozycja m Blachodachówka STAN- DARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - obróbka komina 999 r-g blacha powlekana płaska 0, m mm gwoździe budowlane okrągłe kg ocynkowane środek transportowy m-g KNNR 2 d Razem pozycja m Wykonanie podbitki z elementów PCV 999 r-g łaty iglaste nasycone łączniki rozporowe kpl. szt panele winylowe m listwy winylowe m narożniki winylowe m blacha stalowa powlekana m materiały pomocnicze(od M) %

15 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz SZCZEGÓŁOWY z robotami uzupełniającymi KOSZTORYS - ślepy INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość wyciąg m-g Razem pozycja KNR 0-15II d Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm m r-g rynny z PCV m haki do rynien szt złączki rynny z PCV szt wyciąg m-g środek transportowy m-g NNRNKB 202 d Razem pozycja szt (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż lejów spustowych 999 r-g x069 lej spustowe szt środek transportowy m-g wyciąg m-g NNRNKB 202 d Razem pozycja szt (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż narożników 999 r-g x070 narożniki szt środek transportowy m-g wyciąg m-g NNRNKB 202 d Razem pozycja szt (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż denek rynnowych 999 r-g x071 denka rynnowe szt środek transportowy m-g wyciąg m-g NNRNKB 202 d Razem pozycja m (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm 999 r-g rury spustowe okrągłe z PVC m x076 uchwyty do rur spustowych szt

16 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz SZCZEGÓŁOWY z robotami uzupełniającymi KOSZTORYS - ślepy INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość 202x077 złączki szt środek transportowy m-g NNRNKB 202 d Razem pozycja kpl Montarz wyłazu dachowego FAKRO WGI 45/ r-g _00016 wyłaz typu "FAKRO" kpl wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja szt Nasady wentylacyjne PCV o średnicy wlotu do 110 mm 999 r-g kominek wentylacyjny PCV o kpl śr. 110 mm rura elastyczna 110/100 m środek transportowy m-g Razem pozycja ROBOTY MURARSKIE 34 d.3 KNR Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. m r-g cegła budowlana pełna szt zaprawa wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 35 KNR 2-02 d m-g Razem pozycja Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30 cm 999 r-g beton zwykły z kruszywa naturalnego deski iglaste obrzynane mm kl.iii deski iglaste obrzynane mm kl.iii gwoździe budowlane okrągłe kg gołe wyciąg m-g środek transportowy' m-g

17 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz SZCZEGÓŁOWY z robotami uzupełniającymi KOSZTORYS - ślepy INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość Razem pozycja KNR 2-02 d Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm t r-g pręty żebrowane 8-14 mm kg prościarka do prętów m-g nożyce do prętów m-g giętarka do prętów m-g wyciąg m-g środek transportowy' m-g KNR 2-02 d Razem pozycja t Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 999 r-g pręty gładkie śr.6 mm kg prościarka do prętów m-g nożyce do prętów m-g giętarka do prętów m-g wyciąg m-g środek transportowy' m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja szt Wyłazy na strych fabrycznie wykończony 999 r-g silikon' kg pianka poliuretanowa' kg śruby kotwiące (dostawca: szt LIN) zamek antywłamaniowy szt materiały pomocnicze(od % M2+M3+M4+M5) schody segmentowe (dostawca: FAK) szt środek transportowy m-g Razem pozycja PRZEBUDOWA INSATLACJI ODGROMOWEJ 39 d.4 KNNR Usuniecie zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej na stropodachu m r-g Razem pozycja ROBOTY PORZĄDKOWE 40 d.5 KNR Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy *0.955= r-g

18 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz SZCZEGÓŁOWY z robotami uzupełniającymi KOSZTORYS - ślepy INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość Razem pozycja KNR 2-21 d Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km *0.955= r-g materiały pomocnicze(od R) % samochód samowyładowczy 5 t 42 KNR 2-21 d m-g Razem pozycja Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = samochód samowyładowczy 5 t 0.017*50= m-g Razem pozycja Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł

19 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami ZESTAWIENIE uzupełniającymi ROBOCIZNY - ślepy Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

20 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami ZESTAWIENIE uzupełniającymi MATERIAŁÓW - ślepy Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość 1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone mm kl.ii 3. beton zwykły z kruszywa naturalnego blacha powlekana płaska 0,55 mm m blacha stalowa powlekana m Blachodachówka Szafir m cegła budowlana pełna szt cegła budowlana pełna szt denka rynnowe szt deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii deski iglaste obrzynane gr mm kl.ii deski iglaste obrzynane nasycone mm kl.ii Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m gąsiory z blachy powlekanej szt gwoździe budowlane okrągłe gołe kg gwoździe budowlane okrągłe gołe kg gwoździe budowlane okrągłe gołe kg gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg haki do rynien szt impregnat kg impregnat kg impregnat kg impregnat' kg impregnat'' kg impregnat" kg kominek wentylacyjny PCV o śr. 110 mm kpl krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii' krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii' krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii'' krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii'' lej spustowe szt listwy winylowe m łaty iglaste 50x45 mm łaty iglaste 75x22 mm łaty iglaste nasycone łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.ii łączniki rozporowe kpl. szt narożniki szt narożniki winylowe m panele winylowe m papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m pianka poliuretanowa' kg pręty gładkie śr.6 mm kg pręty żebrowane 8-14 mm kg rura elastyczna 110/100 m rury spustowe okrągłe z PVC m rynny z PCV m schody segmentowe szt silikon' kg śruby kotwiące szt śruby podkładki i nakrętki kg śruby,podkładki,nakrętki kg uchwyty do rur spustowych szt wiatrownice z blachy powlekanej szt wkręty samogwintujące typu SW do blach' szt wyłaz typu "FAKRO" kpl zamek antywłamaniowy szt zaprawa zaprawa złączki szt złączki rynny z PCV szt materiały pomocnicze zł 0.00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

21 Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami ZESTAWIENIE uzupełniającymi SPRZĘTU - ślepy Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. giętarka do prętów m-g nożyce do prętów m-g prościarka do prętów m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g środek transportowy m-g środek transportowy m-g środek transportowy m-g środek transportowy m-g środek transportowy' m-g wyciąg m-g wyciąg m-g wyciąg m-g Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t m-g wyciągi towarowo-osobowe i budowlane m-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. Partner Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski 99-420 Łyszkowice, ul. Targowa 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Złotej. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym Kosztorys ofertowy Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Lokalizacja: Korchów Pierwszy dz. nr 1078 Nazwa i kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly ADRES INWESTYCJI : Plac Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan INWESTOR : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa ul. Kieniewicza 14, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Poziom cen I kw 2014 Koszty zakupu Sporządził Roman Mądry

Bardziej szczegółowo

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45261210-9 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie Przedmiar Data: 2009-10-16 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Żabnie 33-240 Żabno uul. Jagiełły 16 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR K-05 Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie 2 d.1 0101-02 z rozebranie łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 0518-04 (16.30*4.50)*2 146.700 146.700 2 KNR-W 4-01 Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Obiekt Kod CPV Adres Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne ul.biskupska 6c, 33-130 Radłów Gmina

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia...

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia... Strona 1 z 6 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys INWESTORSKI Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w Budynku Zakładu Patomorfologii Obiekt Budynek Zakładu Patomorfologii

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : III kwartał 2016r NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : III kwartał 2016r NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa altany ogrodowej ADRES INWESTYCJI : dz. 406/7, Obr. Gościszów, gm. Nowogrodziec INWESTOR : Gmina Nowogrodziec ADRES INWESTORA : 59-730 Nowogrodziec ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty drewnianej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ -Dach-konstrukcja i pokrycie ADRES INWESTYCJI : NOWY STAW DZ. NR 16/1 INWESTOR : URZAD MIASTA ADRES

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (0,50%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (0,50%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0404 0506-0400 Ilość: 1,0000 Rozebranie pokryćia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku pokrycie Mnożniki: R = 0,9550 2 * ( 11.5 * 7.50 ) = 172,5000 0,0900 r-g * [ nakład =

Bardziej szczegółowo

"NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6

NIERUCHOMOŚCI Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 "NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski 12-200 Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

A. Roboty rozbiórkowe

A. Roboty rozbiórkowe Budowa : Zamiana konstrukcji dachu Obiekt : Budynek OSP -Wturek gm. Wilczyn Adres : Wturek gm. Wilczyn P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-09-03 Str: 1 A. Roboty rozbiórkowe 1. KNR 401-0535-04-00 IGM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem Przedmiar robót Data: 2009-11-14 Budowa: Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

1 z 16. Przedmiar robót. remiza straŝacka budowlano - montaŝowe. Kod CPV

1 z 16. Przedmiar robót. remiza straŝacka budowlano - montaŝowe. Kod CPV 1 z 16 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45200000-9 Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe remiza straŝacka budowlano - montaŝowe Rawałowice Gmina Luborzyca - Kocmyrzów RYWAL Ryszard Walczak Kompleksowe Usługi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Świdno Budynek O.S.P. Świdno gm.

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR Poczta Polska S. A. 60-943 POZNAŃ, ul. Głogowska 17 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Urzędu Pocztowego w Czarnkowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : 6 czerwiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : 6 czerwiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 14/14

Tabela elementów Strona 14/14 Tabela elementów Strona 14/14 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Dach roboty rozbiórkowe i utylizacyjne Pokrycie dachu Instalacja odgromowa Rusztowania Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys Kosztorys Strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU BUDKU KOMUNALNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY DOMATOWO INWESTOR : GMINA PUCK, UL. 10 - LUTEGO 29 ADRES INWESTORA : 84-100 PUCK,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 KNR Robocizna r-g

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 KNR Robocizna r-g Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 1 KNR 2-01 0201-03 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iv z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7, 45214210-5, 45111100-9, 45261000-4, 45260000 Budowa Blizyn, ul. Piaskowa 26, gm. Bliżyn Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe ART - BUD Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c 2016-03-04 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula 64-130 Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachu

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachu Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu Data: 2010-10-15 Budowa: Reda ul. Gdańska 33 Obiekt/Rodzaj robót: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Redzie Zamawiający: ZSP, Reda ul. Łąkowa 36/38 Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 45262310-7 Zbrojenie 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przedmiar robót Wymiana pokrycia dachowego na Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Szkoły Podstawowej w BNowej Wsi / Roboty rozbiórkowe i dekarskie Lokalizacja: Nowa Wieś - dz. nr 206, Gmina Dobczyce Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa szybu windy wraz z dostawą urzadzenia ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy prace remontowe dekarskie Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIE DACHOWEGO W BLOKU MIESZKALNYM NR 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin INWESTOR : ZESPÓŁ PIESNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. ST. HADYNY ADRES

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. Kosztorys Slepy - Reont dachu - Folwark śurawiniec.kst REMONT DACHU 1 KNNR 9 61-5 Podstawa Opis j Nakłady Koszt DeontaŜ zwodów pozioych nienapręŝanych instalacji odgroowej obiar = 7.2*2+21.8+11.3+1.9+4.4+3.2*

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11. PRACOWNIA PROJEKTOWA Iwona Antoniak 58-100 Świdnica ul. Jarzębinowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWY REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 142,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka Gmina Kocmyrzów

Przedmiar robót. Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka Gmina Kocmyrzów Przedmiar robót Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Gmina Kocmyrzów Obiekt lub rodzaj robót: Remiza strażacka w m. Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DACH NA BUDYNKU WC NA TARGOWICY ADRES INWESTYCJI : UL. WIELUŃSKA INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK ADRES INWESTORA : UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KAMIEŃSK DATA OPRACOWANIA :

Bardziej szczegółowo

Gockowice 6 - dach zerowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys Słownie: zero i 00/100 zł - 1 -

Gockowice 6 - dach zerowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys Słownie: zero i 00/100 zł - 1 - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys. Słownie: zero i /1 zł - 1 - Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR -45 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ceentowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Białej Piskiej ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45321000-3 Izolacja cieplna 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja 15 Załącznik nr 4 1. Roboty rozbiórkowe dachu 1 KNR 2-02W 1609-01-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne,o wysokości do 10 m 1. 18,50*7,40 136,90 2. (18,50*1,0)*6,6

Bardziej szczegółowo

Pokrycie dachowe bud. komunalnych w m. Rojewice, Liszkowo, Liszkowice i Płonkowo. Przedmiar Robót

Pokrycie dachowe bud. komunalnych w m. Rojewice, Liszkowo, Liszkowice i Płonkowo. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1. Budynek w m. Liszkowo 1 KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - dach dwuspadowy. 1. 17,7*2 35,40 2 KNR 4-01 0430-05-050 261,96 m2 1. 17,7*7,40*2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę ul.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę ul. Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa ul. Żymierskiego 42b Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/5 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 4-01 0508/02 2 KNR 4-01 0430/03

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu nad wjazde dla karetek SOR ADRES INWESTYCJI : 22-300 Krasnystaw ul. M. Sobieskiego 4 INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnystawie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH. Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR 71/4, 71/5, 74/4, 74/ BYTOŃ POLSKA Kody CPV:

KOSZTORYS OFERTOWY WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH. Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR 71/4, 71/5, 74/4, 74/ BYTOŃ POLSKA Kody CPV: Strona tytułowa koorysu KOSZTORYS OFERTOWY Rodzaj robót: Inwestycja: Budowlana WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR /, /, /, / - BYTOŃ POLSKA y CPV: Inwestor: GMINA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont części pokrycia dachowego i wieży ADRES INWESTYCJI :. Łęgi, 78-320 Połczyn-Zdrój, dz. nr 15, obr. 0058 Łęgi INWESTOR : Parafia Rzysko-Katolicka w. Św. Jana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi.

PRZEDMIAR ROBÓT M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi. PRZEDMIAR ROBÓT 46-10-M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi. Obiekt KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW ŚW WALENTEGO W KONOPISKACH UL. CZĘSTOCHOWSKA 12 Rodzaj robót WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD NAWAMI

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów NAZWA

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KODY CPV

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KODY CPV KOSZTORYS ŚLEPY Przebudowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia : Wierzchowiska Drugie, gina Modliborzyce : Gina Modliborzyce : ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY DOM HARCERZA, ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Przedmiar WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Data: 2017-06-20 Budowa: MLODZIEŻOWY DOM KULTURY "DOM HARCERZA" W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, 15-666 Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 PRZEDMIAR ROBÓT DOCIEPLENIE DACHU NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń budynku biurowego PWiK w Suwałkach ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA SOLBUD 64- Leszno, ul.sienkiewicza 7/4 PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU - JRG-6 POZNAŃ - KRZESINY ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Rydzka INWESTOR : Komenda

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 P R Z E D M I A R NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów i instalacji odgromowej budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu Przedmiar robót Budowa: Przychodnia Rejonowa w śywcu,ul.kopernika 49 Obiekt: Wymiana pokrycia dachowego Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu ul Krasińskiego 13 strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Góra ul. Rzeczna 6 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 3

Przedmiar robót Nr: 3 Inwestor: Gmina Myszyniec Plac Wolności 60 07-430 Myszyniec Jednostka projektowa: Przedmiar robót Nr: 3 Nazwa budowy: Remont pokrycia dachu Adres budowy: Olszyny 34a, 07-430 Myszyniec Obiekt: Budynek Publicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.GIMNAZJALNA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GIMNAZJALNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Szkoła Podstawowa w Jarnutach Szkoła Podstawowa Jarnuty, Łomża

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Szkoła Podstawowa w Jarnutach Szkoła Podstawowa Jarnuty, Łomża Data opracowania: 2007-10-16 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Zamawiającyr: Szkoła Podstawowa w Jarnutach Szkoła Podstawowa Jarnuty, 18-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Czarnieckiego 3

Przedmiar robót Czarnieckiego 3 Przedmiar robót Czarnieckiego 3 1 Lp Normatyw Opis Suma Element: Bud.nr 3-DOCIEPLENIE BUDYNKU 1. 1. KNR 02-02-1604-0200 1. 2. KNR 00-23-2611-0100 1. 3. KNR 00-23-2611-0200 1. 4. KNR 00-23-2612-0900 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY - REMONT DACHU NAD ŁAZIENKAMI DLA CHŁOPCÓW W GIM- NAZJUM NR 2 PRZY UL. WARSZAWSKA 95/97 W TOMASZOWIE MAZ.

PRZEDMIARY - REMONT DACHU NAD ŁAZIENKAMI DLA CHŁOPCÓW W GIM- NAZJUM NR 2 PRZY UL. WARSZAWSKA 95/97 W TOMASZOWIE MAZ. PRZEDMIARY - REMONT DACHU NAD ŁAZIENKAMI DLA CHŁOPCÓW W GIM- NAZJUM NR 2 PRZY UL. WARSZAWSKA 95/97 W TOMASZOWIE MAZ. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu nad łazienkami dla chłopców

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS INWESTORSKI Obiekt Budowa Inwestor NIEBIESZCZANY Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok Koszty zakupu Kosztorys Strona 2/22 KAPLICA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu - przedłużenie połci od strony klatki ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Ludygi 4 kl.1,2,3, Piekary Śląskie INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Strona 1 z 6 PilskieTBS Spółka z o.o. Sikorskieo 82 A, 64-920 Piła KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu na Braas ADRES INWESTYCJI : Wspólnota Mieszkaniowa Lotnicza 5-7-9-11 w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ADRES INWESTYCJI : WARYŃSKIEGO 20A INWESTOR : TBS OSTRÓW MAZ ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ

KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ADRES INWESTYCJI : WARYŃSKIEGO 20A INWESTOR : TBS OSTRÓW MAZ ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ADRES INWESTYCJI : WARYŃSKIEGO 20A INWESTOR : TBS OSTRÓW MAZ ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]...

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa d.1 0519-06 3*(5,7*11,7)+3,7*6,5

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania... Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania... Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa ośrodka zdrowia w Olszanicy ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Zdrowia w Olszanicy INWESTOR : Gmina Olszanica ADRES INWESTORA : 38-722 Olszanica 81 WYKONAWCA ROBÓT :...

Bardziej szczegółowo

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Zeromskieo 42-44 remont dachu PM file:///e:/żerpmskieo%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Strona 1 z 7 Wspólnota mieszkaniowa Żeromskieo 42-44 Sikorskieo 82a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO wraz z DOCIEPLENIEM PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY w ZESPOLE STAROMIEJSKIM w ZAMOŚCIU. Załącznik Nr 1 do SIWZ 17/ZP/pn/rb/2010. Data: 2010-06-29 Budowa: ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PUH PROJEKT AGATA NOWAKOWSKA 6-600 Rado ul. Żeroskiego 4500- Roboty rozbiórkowe 45600-4 Betonowanie 450000-6 Roboty izolacyjne 4560-7 Zbrojenie 450-0 Instalowanie konstrukcji etalowych 45600-5 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola w Gilowicach

Przedmiar. Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola w Gilowicach Przedmiar Data: 2016-06-14 Budowa: Gilowice 34-322 Krakowska 62 Obiekt: Robotyt dachowe Zamawiający: Przedszkole w Gilowicach 34-322 Krakowska 62 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku Szkoły w Wyśmierzycach ADRES INWESTYCJI : Wyśmierzyce ul. Mickiewicza 3 INWESTOR : Urząd Miejski w Wyśmierzycach ADRES INWESTORA : 26-811 Wyśmierzyce

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 WIATY. -- Robocizna r-g

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 WIATY. -- Robocizna r-g WIATY KNR 2-0 d. 020-03 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.5 m3 w gr.kat.iv z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do km - ławy i stopy fundamentowe m 3 34.96*.50*.50*4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY-BUDYNEK MIESZKALNY

KOSZTORYS OFERTOWY-BUDYNEK MIESZKALNY NADLEŚNICTWO BRZEZINY KALETNIK UL GŁÓWNA 3, 95-040 KOLUSZKI KOSZTORYS OFERTOWY-BUDYNEK MIESZKALNY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : MIKOŁAJÓW 2 GM ROKICINY INWESTOR : NADLESNICTWO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ''ŚLEPY'' DATA OPRACOWANIA : luty Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY VAT [V] % Σ(R, M, S)

KOSZTORYS ''ŚLEPY'' DATA OPRACOWANIA : luty Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY VAT [V] % Σ(R, M, S) KOSZTORYS ''ŚLEPY'' Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM. Słownie: Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: dla

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM. Słownie: Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: dla ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość 1. robocizna r-g 241.1971-1 - Norma PRO Wersja 4.1, Marzec 23 r. Licencja: 37337 dla Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. 1. beton zwykły z kruszywa naturalnego m

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTÓW. ul.kamienna 21, Racibórz

PRZEDMIAR INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTÓW. ul.kamienna 21, Racibórz INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTÓW ul.kamienna 21, 47-400 Racibórz PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA INWESTYCJI : Wymiana części

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. WYMIANA POKRYCIA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ Kod CPV: 45261410-1 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45261910-6 1 wg nakładów KNR 4-010535-08-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 453221000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Jastrowie, ul. Kieniewicza 16 Inwestor ZGM w Jastrowiu 64-915, ul. Kieniewicza 9

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1 1KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku d.10545-02 (16.00*14.10+16.05*30.00+3.08*3.5)*1.1 789.668 RAZEM 789.668 2KNR-W 4-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Hali Sportowej przy iceum Ogólnokształcącym w Sierpcu ADRES INWESTYCJI : ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc INWESTOR : Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach PB Nasz Do Zygunt Dyrda 37-450 Stalowa Wola; ul. Poniatowskiego 21/19 PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI W CELAH INFORMACYJNO PRZETARGO- WYCH KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIE I RE- MONT ELEWACJI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ADRES INWESTYCJI : KWIDZYN ULICA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45261000-4 Budowa MARKOWCE Inwestor GMINA SANOK 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23 Koszty zakupu Sanok maj 2009r Kosztorys Strona 2/19 Nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCIA DACHU

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCIA DACHU Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-27 Budowa: ul. Stasica 13, 22-400 Zamość Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Budynek Mieszkalny Zamawiający: Wynajmujący; Zakład Gospodarki Lokalowej

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach

Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach Data: 2008-03-06 Budowa: Roboty budowlane Obiekt: Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ADRES INWESTYCJI : Rawicz ul.żwirowa 1 DATA OPRACOWANIA :

KOSZTORYS ZEROWY. NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ADRES INWESTYCJI : Rawicz ul.żwirowa 1 DATA OPRACOWANIA : NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ADRES INWESTYCJI : 63-900 Rawicz ul.żwirowa 1 DATA OPRACOWANIA : 2018-08-08 KOSZTORYS ZEROWY Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno INWESTOR : Zespół Szkół w Mogilnie ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do budynku ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie, ul. ul. Gen. Okulickiego 1 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Okulickiego1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo