OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI"

Transkrypt

1 OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI Str 3

2 RAPORT OBLICZEŃ ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ CIEPLNĄ BUDYNKU DANE OGÓLNE Nazwa budynku: Typ budynku: Rok budowy: 986 Miejscowość: Stacja meteorologiczna: Strefa klimatyczna: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.- Budynek Apteki Opieka zdrowotna Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Maksymalna temperatura zewnętrzna e: -8, C Średnia temperatura wewnętrzna i:,8 C Temperatury dla poszczególnych miesięcy Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII e [ C],3,5 5, 8,3,,4 8,5 8,6 3,8 8, 3,,6 GEOMETRIA BUDYNKU Powierzchnia zabudowy Ag: 8434, m Powierzchnia netto An: 3968, m Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af: 3968, m Kubatura budynku V: 39, m 3 Kubatura ogrzewana Vf: 65, m 3 Współczynnik kształtu A/Ve:,3 /m WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA Średni współczynnik nagrzewania frh: 4, W/m Współczynnik strat ciepła przegród zewnętrznych Hie: 84,6 W/K Współczynnik strat ciepła przegród wewnętrznych Hxy:, W/K Współczynnik strat ciepła od gruntu Hig: 88, W/K Współczynnik strat ciepła przez przenikanie HT: 93,3 W/K Współczynnik strat ciepła na wentylacje Hve: 9,3 W/K Całkowity współczynnik strat ciepła H: 46,6 W/K II Str 3

3 MOC CIEPLNA Projektowana strata ciepła przez przenikanie ΦT: 9,6 kw Projektowana wentylacyjna strata ciepła ΦV: 44,8 kw Projektowana nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 4,6 kw Całkowite projektowane obciążenie cieplne ΦHL: 5,84 kw Projektowana moc źródła ciepła Φ: 5,84 kw Projektowane obciążenie cieplne na powierzchnie ΦA: 3,4 W/m Projektowane obciążenie cieplne na kubaturę ΦV: 45,35 W/m 3 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO Średni strumień wewnętrznych zysków ciepła Φint:,5 W/m Zyski wewnętrzne Qint: 5963,85 kwh/rok Zyski od słońca Qsol: 99449,38 kwh/rok Całkowite zyski ciepła QH,gn: 44,34 kwh/rok Całkowite straty ciepła przez przenikanie QH,tr: 968,65 kwh/rok Całkowite straty ciepła przez wentylacje i przenikanie QH,ht: 385,6 kwh/rok Roczne zapotrzebowanie ciepła na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd: 5433,4 kwh/rok Pojemność cieplna budynku Cm: , J/K Stała czasowa : 4, h Czas trwania sezonu grzewczego tsg: 645,8 h Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII tsg [dni] 3, 8, 3, 9,,3,,, 9, 3, 3, 3, Str 3

4 Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał Opis Ściana zewnętrzna szczytowa, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień d R U c m W/(m K) m K/W W/(m K),4 - Tynk gipsowo-piaskowy,5,8,8 - Żelbet,,,8-3 Niewentylowane warstwy powietrza,6,,8-4 Wełna mineralna,6,5,54-5 Tynk gipsowy,5,3,9-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień,3 - Grubość całkowita i U k,36 -,5,5 Ściana zewnętrzna niskiego parteru, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień,4-6 Tynk cementowo-wapienny,5,8,8 - Mur z cegły dziurawki,65,6,5-4 Wełna mineralna,4,5,69-8 Beton,,,8-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień,3 - Grubość całkowita i U k,3 -,8,85 Str 33

5 Kody Element Materiał Opis Ściana zewnętrzna podłużne, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień d R U c m W/(m K) m K/W W/(m K),4-9 Płyta azbestowa,5,, - 4 Wełna mineralna,5,5,96-9 Płyta azbestowa,5,, - 4 Wełna mineralna,4,5,69 - Płyta gipsowo-kartonowa,5,3,9-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień,3 - Grubość całkowita i U k,3 -,,9 Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k - - -,3 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k - - -, Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół), - Piasek średni,,4,5 - Beton chudy,5,3,5-3 Papa asfaltowa,,8,56-4 Beton,5,,5-63 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół), - Grubość całkowita i U k,5 -,99, Str 34

6 Kody Element Materiał 8 Opis Ściana niskiego parteru na gruncie, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień d R U c m W/(m K) m K/W W/(m K),4-5 Beton,,3,54-4 Wełna mineralna,4,5,69 - Mur z cegły dziurawki,65,6,5-6 Tynk cementowo-wapienny,5,8,8-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień,3 - Grubość całkowita i U k,3 -,,8 Stropodach nad najwyższą kondygnacją, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół),4 - Żelbet,,,8-4 Wełna mineralna,8,5,538-3 Papa asfaltowa,,8,56-65 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół), - Grubość całkowita i U k,9 -,85,54 Str 35

7 Kody Element Materiał 9 Opis Strop nad przestrzenią instalacyjną, przegroda jednorodna 66 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) d R U c m W/(m K) m K/W W/(m K),4-6 Terakota, lastryko, lub PVC,5,, - Podkład z betonu,35,,35-3 Papa asfaltowa,5,8,8-8 Styropian,,45,444 - Żelbet,,,8-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę), - Grubość całkowita i U k, -,,3 Ściana niskiego parteru na gruncie bez izolacji, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień,4-8 Beton,,,8-4 Wełna mineralna,4,5,69 - Mur z cegły dziurawki,65,6,5-6 Tynk cementowo-wapienny,5,8,8-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień,3 - Grubość całkowita i U k,3 -,8,85 Str 36

8 Kody Element Materiał 3 Opis Strop zewnętrzny (podłoga II piętra), przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m K/W W/(m K),4-9 Styropian,4,4, - Żelbet,,3,54-9 Styropian,,4,5 - Podkład wełna,5,8,8-65 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół), - Grubość całkowita i U k, -,8,55 Stropodach II piętra, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół),4 - Żelbet,,,8-4 Wełna mineralna,8,5,538-3 Papa asfaltowa,,8,56-65 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół), - Grubość całkowita i U k,9 -,85,54 Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k Str 3

9 Kody Element Materiał 4 5 Opis Ściana zewnętrzna wentylatorni / maszynowni, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień d R U c m W/(m K) m K/W W/(m K),4 - Tynk cem.wapien.,5,8,8-3 Gazobeton,4,35,686 - Tynk cem.wapien.,5,8,8-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień,3 - Grubość całkowita i U k, -,89, Stropodach wentylatorni / maszynowni, przegroda jednorodna 68 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół), - 3 Papa asfaltowa,,8,56-4 Wełna mineralna,4,5,69-4 Dobrze wentylowane warstwy powietrza,65,, - 4 Wełna mineralna,4,5,69 - Żelbet,,,8-65 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół), - Grubość całkowita i U k,94 -,9,9 Str 38

10 Zestawienie typów mostków cieplnych Kod Opis Zestawienie typów mostków cieplnych k W/(m K) R Dach/ściana z izolacją zewnętrzną,55 W Nadproże, podokiennik, ościeżnica w środku/ściana z izolacją zewnętrzną,35 C Naroże zewnętrzne ściany z izolacją zewnętrzną -,5 GF Połączenie ściany z izolacją po stronie zew. z podłogą na gruncie z izolacją krawędziową poziomą IW Ściana z izolacją zewnętrzną/ściana wewnętrzna B Płyta balkonowa/ściana z izolacją zewnętrzną,85,65 Zestawienie uproszczonych współ. strat ciepła Zestawienie obliczeniowych współczynników strat ciepła przez przenikanie dla Strefa O3 Lp. Typ przegrody Symbol Nazwa A U HT H% m W/(m K) W/K % Ściana zewnętrzna Okno zewnętrzne Strop zewnętrzny SZ PODDA SZA/WE NTYLAT ORNI Ściana zewnętrzna 38,68, 356,48 4, OKNO Okno zewnętrzne,68,3 3,8 3,64 DACH NAD PODDA SZ/WEN TYL. Strop zewnętrzny 5,,9 46,3 54,9 Całkowity współczynnik strat ciepła przez przenikanie HT 84,33 W/K Zestawienie obliczeniowych współczynników strat ciepła przez przenikanie dla Strefa O Lp. Typ przegrody Symbol Nazwa A U HT H% m W/(m K) W/K % Podłoga na gruncie PODŁO GA Podłoga na gruncie,6, 8, 6,89 Str 39

11 Ściana na gruncie Ściana zewnętrzna Okno zewnętrzne Ściana na gruncie SG NISKI (Z) SZ NISKI Ściana na gruncie 46,56,8 4,9 3,5 Ściana zewnętrzna niskiego parteru 69,96,85 66, 55,6 OKNO Okno zewnętrzne 9,8,3 38,6 3, SG NISKI (BEZ) Ściana na gruncie 4,5,85,8,9 Całkowity współczynnik strat ciepła przez przenikanie HT 8,96 W/K Zestawienie obliczeniowych współczynników strat ciepła przez przenikanie dla Strefa O Lp. Typ przegrody Symbol Nazwa A U HT H% m W/(m K) W/K % Podłoga na gruncie Ściana na gruncie Ściana na gruncie Ściana zewnętrzna Okno zewnętrzne Ściana zewnętrzna Drzwi zewnętrzne Ściana zewnętrzna Strop zewnętrzny PODŁO GA SG NISKI (BEZ) SG NISKI (Z) SZ NISKI Podłoga na gruncie 35,, 3,4,55 Ściana na gruncie 96,5,85 5,,3 Ściana na gruncie 4,6,8 8,84,9 Ściana zewnętrzna niskiego parteru 6,4,85 6,3 3,94 OKNO Okno zewnętrzne 45,3,3 58,64 3,34 SZ SZCZYT OWA Ściana zewnętrzna szczytowa 449,8,5 8,36 4,4 DRZWI Drzwi zewnętrzne 4,66, 4,9,9 SZ PODŁUŻ NA STROP ODACH Ściana zewnętrzna podłużne 3,55,9 585,3 3, Strop zewnętrzny 95,,54 5,3 5,44 Str 4

12 II PIĘTRA Strop zewnętrzny PODŁO GA II PIĘTRA Strop zewnętrzny 95,,55,5 5,53 Strop zewnętrzny STROP ODACH Strop zewnętrzny 8,,54 96,4 4,9 Całkowity współczynnik strat ciepła przez przenikanie HT 93, W/K Obliczenia zysków ciepła od słońca Obliczenia zysków ciepła od słońca dla Strefa O3 Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OKNO-Okno zewnętrzne OKNO S,88,,, Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Isol 3, 38,84 58,66 9,3 6, ,36 54,99 5, 9,5 kw/(m m-c) Qsol 3,3 6,5 5,3 34,38 45, ,48 3,, 8,4 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OKNO-Okno zewnętrzne OKNO N,88,,, Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Isol 8, 4,3 4,54 6, 9, ,6 3,8 6,5 6,5 kw/(m m-c) Qsol,8,49 8,34 6,8 38, ,5 3,,, kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OKNO-Okno zewnętrzne OKNO E 9,4,,, Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Isol 9, 8, 48, 5,6 4,5 Qsol 88,49 9, 4 4,4 346, 48, ,99 36,98,8 6,88 kw/(m m-c) , 9,3 3 9,5,4 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C Str 4

13 m OKNO-Okno zewnętrzne OKNO W,5,,, Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Isol 9,4 5,99 46, 69,, 3 Qsol,4 9 46, 6, 6 393,4 3 68, ,3 3,4 8,3 6,8 kw/(m m-c) ,8,4 8,9 94,84 kwh/m-c Obliczenia zysków ciepła od słońca dla Strefa O Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OKNO-Okno zewnętrzne OKNO E 4,65,,, Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Isol 9, 8, 48, 5,6 4,5 Qsol 3, 4 34, 588,4 8 9,8 6 63, ,99 36,98,8 6,88 kw/(m m-c) - - -,4 446,6 6 8,6 3,8 6 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OKNO-Okno zewnętrzne OKNO W 4,63,,, Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Isol 9,4 5,99 46, 69,, 3 Qsol 43, 58,96 4,6 58, 44, ,3 3,4 8,3 6,8 kw/(m m-c) ,9 85, 4,36 38, kwh/m-c Obliczenia zysków ciepła od słońca dla Strefa O Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OKNO-Okno zewnętrzne OKNO N 5,,,, Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Isol 8, 4,3 4,54 6, 9, ,6 3,8 6,5 6,5 kw/(m m-c) Qsol 3,5 3, 8 55, 5 66,8, , 6 39,4 3, 8 6,8 kwh/m-c Str 4

14 Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OKNO-Okno zewnętrzne OKNO W 9,3 6,,, Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Isol 9,4 5,99 46, 69,, 3 Qsol 84, 48 53, , 84 64, 4 4 8, ,3 3,4 8,3 6,8 kw/(m m-c) , 6 363, 63, 5 64, 86 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OKNO-Okno zewnętrzne OKNO S 8,6,,, Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Isol 3, 38,84 58,66 9,3 6,4 3 Qsol 6,4 355, ,6 8 9,3 5 93, ,36 54,99 5, 9,5 kw/(m m-c) ,3 53, 9 35, 3 8,5 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OKNO-Okno zewnętrzne OKNO E,8,,, Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Isol 9, 8, 48, 5,6 4,5 Qsol 984, 34 99, 43 53, 49 63, 4 8, ,99 36,98,8 6,88 kw/(m m-c) , 389, 4 84, 4 43, 36 kwh/m-c Str 43

15 Obliczenia zysków wewnętrznych dla Strefa O3 Metoda uproszczona Kod Nazwa źródła/pomieszczenia Af Uwagi - - m W/m - Całkowite obciążenie cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi int =, W/m Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze Af = 5, m miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Qint,,,,,,,,,,,, kwh/m-c Obliczenia zysków wewnętrznych dla Strefa O Metoda uproszczona Kod Nazwa źródła/pomieszczenia Af Uwagi - - m W/m - Całkowite obciążenie cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi int =, W/m Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze Af =,6 m miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Qint,,,,,,,,,,,, kwh/m-c Obliczenia zysków wewnętrznych dla Strefa O Metoda uproszczona Kod Nazwa źródła/pomieszczenia Af Uwagi - - m W/m - Całkowite obciążenie cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi int = 8, W/m Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze Af = 88, m miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Qint 4, ,4 4, ,43 4, ,43 4,4 4, ,43 4, ,43 4,4 kwh/m-c Obliczenia wewnętrznych zysków ciepła Obliczenia zbiorcze dla strefy Obliczenia pojemności cieplnej dla Strefa O3 Str 44

16 I. Przegrody zewnętrzne Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna wentylatorni / maszynowni Stropodach wentylatorni / maszynowni Symbol SZ PODDAS ZA/WENT YLATOR NI DACH NAD PODDAS Z/WENTY L. Nazwa warstwy cp ρ d Aobl Cm J/(kg*K) kg/m 3 m m kj/k Tynk cem.wapien ,5 Gazobeton 55,85 38,6 8 38, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 354 Żelbet 84 5, 5, 5 Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 5 Zestawienie całkowitej pojemności cieplnej strefy Nazwa przegrody Wartość Jednostka I. Przegrody zewnętrzne J/K Całkowita pojemność cieplna strefy C m= J/K Str 45

17 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3 Temperatura wewnętrzna strefy i 8, o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 5, m Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint, W/m Pojemność cieplna budynku Cm 85 J/K Stała czasowa budynku,5 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim,4 - - ah,4 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C,3,5 5, 8,3,,4 8,5 8,6 3,8 8, 3,,6 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c H=QH,gn/QH,ht,3,5, -3,3 -,3 -,6 -,4 -, -,4-5,3,5,3 H,,3,4,4,,,,,,,4,4,3 H,,4,4,,,,,,,,,4,4 fh,m,,,,,,,,,,,, Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn,,,98 -,3-3,33-6, -,5-8,9 -,6 -,,, Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 389,5 Str 46

18 I. Przegrody zewnętrzne Obliczenia pojemności cieplnej dla Strefa O Nazwa przegrody Podłoga na gruncie Ściana niskiego parteru na gruncie Ściana zewnętrzna niskiego parteru Ściana niskiego parteru na gruncie bez izolacji Symbol PODŁOG A SG NISKI (Z) SZ NISKI SG NISKI (BEZ) Nazwa warstwy cp ρ d Aobl Cm J/(kg*K) kg/m 3 m m kj/k Beton 84 9,, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 4333 Tynk cementowo-wapienny 84 85,5 46,56 85 Mur z cegły dziurawki 88 4,65 46,56 39 Wełna mineralna 5 8, 46,56 56 Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 48 Beton 84, 69,96 99 Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 99 Tynk cementowo-wapienny 84 85,5 4,5 5 Mur z cegły dziurawki 88 4,65 4,5 98 Wełna mineralna 5 8, 4,5 3 Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 589 Zestawienie całkowitej pojemności cieplnej strefy Nazwa przegrody Wartość Jednostka I. Przegrody zewnętrzne J/K Całkowita pojemność cieplna strefy C m= J/K Str 4

19 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O Temperatura wewnętrzna strefy i, o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af,8 m Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint, W/m Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 46,6 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim, - - ah 4, - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C,3,5 5, 8,3,,4 8,5 8,6 3,8 8, 3,,6 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c H=QH,gn/QH,ht,,9,5, ,83 -,56 -, -, -,4,69,5, H,,,6,35,,5,,,,9,4,3, H,,6,35,,5,5,,,,5,9,4,3 fh,m,,,,4,,,,,9,,, Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn,,,9,6 -,9 -,64 -,9 -, -,4,9,, Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 8, I. Przegrody zewnętrzne Obliczenia pojemności cieplnej dla Strefa O Nazwa przegrody Podłoga na gruncie Ściana niskiego parteru na gruncie bez izolacji Symbol PODŁOG A SG NISKI (BEZ) Nazwa warstwy cp ρ d Aobl Cm J/(kg*K) kg/m 3 m m kj/k Beton 84 9, 35, 569 Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 569 Tynk cementowo-wapienny 84 85,5 96,5 5 Mur z cegły dziurawki 88 4,65 96,5 9 Str 48

20 Ściana niskiego parteru na gruncie Ściana zewnętrzna niskiego parteru Ściana zewnętrzna szczytowa Ściana zewnętrzna podłużne Stropodach II piętra Strop zewnętrzny SG NISKI (Z) SZ NISKI SZ SZCZYT OWA SZ PODŁUŻ NA STROPO DACH II PIĘTRA PODŁOG A II Wełna mineralna 5 8, 96,5 6 Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 95 Tynk cementowo-wapienny 84 85,5 4,6 6 Mur z cegły dziurawki 88 4,65 4,6 593 Wełna mineralna 5 8, 4,6 89 Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 46 Beton 84, 6,4 4 Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 4 Tynk gipsowy,5 Wełna mineralna 5 6,6 Niewentylowane warstwy powietrza,5 449,8 449,8 449, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 43 Płyta gipsowo-kartonowa,5 Wełna mineralna 5 8,4 Płyta azbestowa 8,5 Wełna mineralna 5 8,3 3,5 5 3,5 5 3,5 5 3, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 6544 Papa asfaltowa 46, Wełna mineralna 5 8,8 Żelbet 84 5, 95, 95, 95, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 88 Podkład wełna 3,5 95, 54 Str 49

21 (podłoga II piętra) Stropodach nad najwyższą kondygnacją PIĘTRA STROPO DACH Styropian 46 4, Żelbet 84 5,5 95, 95, 8 33 Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 394 Papa asfaltowa 46, Wełna mineralna 5 8,8 Żelbet 84 5, 8, 8, 8, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m= j i(c pij*ρ ij*d ij*a j)= 99 Zestawienie całkowitej pojemności cieplnej strefy Nazwa przegrody Wartość Jednostka I. Przegrody zewnętrzne J/K Całkowita pojemność cieplna strefy C m= J/K Str 5

22 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O Temperatura wewnętrzna strefy i, o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 88, m Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 8, W/m Pojemność cieplna budynku Cm 4585 J/K Stała czasowa budynku 4,8 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim,3 - - ah 3, - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C,3,5 5, 8,3,,4 8,5 8,6 3,8 8, 3,,6 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint -3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c H=QH,gn/QH,ht,8,,3,49,93,6 4,68 4,44,83,36,,8 H,,8,9,6,4,,,,,59,9,,8 H,,9,6,4,,85,,,,63,59,9, fh,m,,,,,68,,,,6,,, Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn ,,,99,96,8,36,,,86,99,, Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 5,6 Zestawienie stref Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło - m m 3 o C kwh/rok Strefa O3 5, 55, 8, 389,5 Strefa O,6 83,43, 89,98 Strefa O 88, 86,3, 5,64 Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kwh/rok] 5433,4 Str 5

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU Projekt : Projekt termomodernizacji Biblioteki Gminnej w Mniowie - stanpo wykonaniu termomodernizacji Inwestor : Gmina Mniów Ulica: Centralna 9 Kod i miasto: 26-080 Mniów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU Projekt : Projekt termomodernizacji Biblioteki Gminnej w Mniowie - stan istniejący Inwestor : Gmina Mniów Ulica: Centralna 9 Kod i miasto: 26-080 Mniów Kraj: Polska - 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku stacji terenowej LTO Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek stacji terenowej LTO Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Przyjęta lokalizacja Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 1. Opis: Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 2. Dane ogólne Inwestor Nazwa: Gmina Wieliszew Adres: 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 Projektant Nazwa: mgr inż. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku 4. Zakres opracowania 4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m 3 K) Głębokość okresowego wnikania ciepła d: 3,167 m Współczynnik przewodzenia ciepła lg: 2,0 W/(m K)

Wyniki - Ogólne. Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m 3 K) Głębokość okresowego wnikania ciepła d: 3,167 m Współczynnik przewodzenia ciepła lg: 2,0 W/(m K) Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Zapotrzebowanie na ciepło budynek nr 4 Dom Pomocy Społecznej Miejscowość: Góra Kalwaria Adres: ul. Szpitalna 1 Projektant: inż. Barbara Nita Normy:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Budynek oceniany Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU. NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Nawojowa

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU. NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Nawojowa 1 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 33-335, Nawojowa NAZWA INWESTORA: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowcach ul Smolnicka dz nr 2152/290 44-153 Sośnicowice Gmina

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek Administracyjno - Biurowy Stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek Administracyjno - Biurowy Stan istniejący Miejscowość: Załączniki Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek Administracyjno - Biurowy Stan istniejący Miejscowość: 22-400 Zamość Adres: ul. Partyzantów 94 Normy: Norma na obliczanie wsp.

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń == Certyfikacja i Auditing Energetyczny ćwiczenia dla IIst. studiów niestacjonarnych Wydziału IS PWr 1 Dane ogólne Opis obiektu obliczeń Obiekt Budynek wielorodzinny uwagi 6 mieszkań ilość lokali 3 kondygnacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: Inwestor: Adres inwestycji Projekt przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 UROMED ul. Duńska

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&806

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&806 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&806 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&326

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&326 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&326 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle)

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) 1 Dane ogólne: Opis obiektu obliczeń Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) m m Kubatura ogrzewana (całkowita)

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1053 L

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1053 L Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1053 L zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku Charakterystyka energetyczna budynku SYSTEM ALTERNATYWNY Projekt: Projekt zmian - nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku warsztatów szkolnych. Olesno ul. Wielkie Przedmieście 41, działka nr 4464

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: ODDZIAŁ RATUNKOWY Z IZBĄ PRZYJĘĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. PERZYNY W KALISZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE A2 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 21)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Budynek szatniowy Bąkowice ul. Szkolna dz. nr 252/2 46112 Świerczów Właściciel budynku: Autor opracowania: Gmina Świerczów mgr inŝ. Mateusz Tomicki

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 12 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Budynek szkolny ADRES: Drogosze, 40 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 11-410, Barciany

RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Budynek szkolny ADRES: Drogosze, 40 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 11-410, Barciany 1 RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Budynek szkolny ADRES: Drogosze, 40 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 11-410, Barciany NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy w Barcianach ADRES: ul. Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS OBLICZEŃ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ZAPIS OBLICZEŃ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ZAPIS OBLICZEŃ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Adres: Pogodna 11 50-100 Wrocław Data wykonania obliczeń: 2009-03-20 Spis treści 1. Obliczenia dla lokalu: Dom Jednorodzinny 1.1. MOSTKI LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Dane pliku Nazwa pliku: : Ustronie-etapI.ISB. Data utworzenia: : 2006-05-13. Data ostatniej modyfikacji: : 2006-08-05. Liczba pomieszczeń: : 70

Dane pliku Nazwa pliku: : Ustronie-etapI.ISB. Data utworzenia: : 2006-05-13. Data ostatniej modyfikacji: : 2006-08-05. Liczba pomieszczeń: : 70 Dane pliku Nazwa pliku: : Ustronie-etapI.ISB Data utworzenia: : 2006-05-13 Data ostatniej modyfikacji: : 2006-08-05 Liczba pomieszczeń: : 70 Liczba kondygnacji/mieszkań/stref: : 2 / 2 / 0 Całkowita liczba

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego tynk c-w 0,015 0,82 0,018 D = 30 m cegła cer. pełna 0,38 0,77 0,494 S = 12 m styropian 0,12 0,04 3,000 H = 12,4 m Rsi+Rse 0,17 R T

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Jaś Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&917

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&917 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&917 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

RAPORT Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

RAPORT Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali użytkowych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Parametry

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1104

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1104 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1104 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9 Projekt: Starostwo Prudnik Strona 1 Temat: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO Obiekt: BUDYNEK BIUROWY Adres: 48-370 Prudnik ul. Kościuszki 76 Jednostka proj.: Projektowanie i Nadzór Budowlany inż. Artur

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Anna Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Regulacja instalacji Budynek wielorodzinny

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Regulacja instalacji Budynek wielorodzinny Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Regulacja instalacji Budynek wielorodzinny Miejscowość: Biała Piska Adres: Projektant: Data obliczeń: Wtorek 27 Marca 2012 17:57 Data utworzenia projektu:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Danusia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Małgosia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń. Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 -

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń. Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 - == Auditing i certyfikacja energetyczna ćwiczenia dla IIst. studiów stacjonarnych Wydziału IS PWr 1 Dane ogólne Opis obiektu obliczeń Obiekt Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Dla budynku nr: 1/009 1 Budynek oceniany: Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rodzaj budynku Obiekty sportowe Adres budynku Całość/Część budynku całość Liczba lokali użytkowych 1 użytkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce

Bardziej szczegółowo