Nowy album jest dowodem na piękno Powiatu Iławskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy album jest dowodem na piękno Powiatu Iławskiego"

Transkrypt

1 gaz zp tna 25 lutego 2022 roku POWIATU AWSKIEGO Fot. Maciej Rodziewicz Nowy album jest dowodem na piękno Powiatu Iławskiego Starostwo Powiatowe w Iławie wydało album przyrodniczy przedstawiający najpiękniejsze zakątki powiatu iławskiego. Liczy on 128 stron, przedstawia ponad 160 fotografi i i został przetłumaczony na język angielski i niemiecki, tak by trafi ł do jak największego grona odbiorców. Autorem fotografi i jest Maciej Rodziewicz, z zawodu ornitolog, a są one świetnie uzupełnione tekstami Aliny Rodziewicz z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich (oboje na zdjęciu, razem ze starostą Bartoszem Bielawskim i koordynatorem prac nad albumem Mateuszem Szauerem). str. 2-3 OCHRONA PRZYRODY str. 4-5 INKUBATOR TECHNOLOGICZNY str ZDROWIE str. 24 Dlaczego uchwała antysmogowa jest nam potrzebna? Likwidacja starych kotłów tzw. kopciuchów to priorytet projektu uchwały antysmogowej, którą ma procedować Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w najbliższych miesiącach. Jakie będzie miało to znaczenie dla mieszkańców województwa? Wyjaśnia Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w Olszynie. To już ostatni moment, by zgłosić się do Kadr nowoczesnej gospodarki To już ostatni moment, by osoby, które chcą nauczyć się programowania od podstaw i odmienić swoją zawodową przyszłość, zgłosiły chęć udziału w projekcie Kadry nowoczesnej gospodarki. O szczegółach i o założeniach projektu, będącego szansą dla młodych osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy, ale też dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, można było usłyszeć podczas konferencji Perspektywy rozwoju branży IT w powiecie iławskim. Wykonaj bezpłatnie badanie cytologiczne miej pewność, że jesteś zdrowa! W ramach programu Profi laktyki Raka Szyjki Macicy Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza kobiety z powiatu iławskiego do wykonania bezpłatnej cytologii. Choć w Iławie znajdują się placówki, w których można wykonać badanie, to niestety powiat iławski plasuje się na 19. miejscu statystyk, mierzących objęcie populacji programem profi laktyki raka szyjki macicy w województwie warmińsko-mazurskim. Okazją, by to zmienić niech będzie zbliżający się Dzień Kobiet.

2 2 PROMOCJA NIEZWYKŁE KRAJOBRAZY POWIATU Fot. Maciej Rodziewicz W grudniu 2021 r. zakończyły się prace nad albumem przyrodniczym przedstawiającym najpiękniejsze zakątki powiatu iławskiego. Publikacja wydana przez Starostwo Powiatowe w Iławie liczy 128 stron, przedstawia ponad 160 fotografi i i została przetłumaczona na język angielski i niemiecki, tak by trafi ła do jak największego grona odbiorców. T ereny powiatu, z wyjątkiem części gminy Lubawa, należą do Pojezierza Iławskiego, z dużą ilością zróżnicowanych lasów i jezior. Z kolei obszar gminy Lubawa obejmuje fragment unikatowych w tej części Polski Wzgórz Dylewskich, z najwyższym wyniesieniem Góry Dylewskiej (312 m n.p.m.), leżącym ok. 3,5 km poza granicami naszego powiatu. Krajobrazowo i przyrodniczo centralną częścią powiatu jest Jeziorak, najdłuższe w Polsce jezioro (27,5 km) wraz z przylegającym do niego kompleksem leśnym (Lasy Iławskie). Połączenie lasów, licznych jezior o różnej wielkości (jest ich ponad 80) i zróżnicowanych terenów rolniczych z wieloma zadrzewieniami śródpolnymi i miedzami, stanowi o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej tego terenu. Na terenie powiatu iławskiego występują obszary ważne dla europejskiej przyrody, zaliczane do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura Znajdują się tu dwa obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Lasy Iławskie i Jezioro Karaś oraz sześć specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Ostoja Iławska, Ostoja Radomno, Jezioro Karaś, Dolina Drwęcy, Aleje Pojezierza Iławskiego, Ostoja Dylewska. Ponadto pięć rezerwatów przyrody, wiele pomników przyrody oraz obszary chronionego krajobrazu. Liczne formy ochrony przyrody świadczą o niezwykłości przyrodniczej i krajobrazowej tego terenu. Jak mówi Starosta Bartosz Bielawski: - Stworzyliśmy publikację będącą dowodem na piękno i bogactwo przyrodnicze powiatu iławskiego, ale także kompendium wiedzy o jego wszelkich walorach. Jestem przekonany, że album stanie się nieocenionym przewodnikiem po regionie i gratką zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz powiat. Autorem zdjęć jest Maciej Rodziewicz z Jerzwałdu, z wykształcenia i zawodu ornitolog, przez wiele lat aktywnie działający w Komitecie Ochrony Orłów. Od lat aparatem fotograficznym stara się utrwalać piękno otaczającej nas przyrody. Swoje fotografie prezentuje w publikacjach poświęconych przyrodzie, w książkach, kalendarzach oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego zdjęcia były wyróżniane w konkursach, również międzynarodowych (HIPA, Wildbird Photo Competition, WildArt Photographer of the Year). Od 2005 r. jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody. Album świetnie uzupełniają teksty Aliny Rodziewicz, przyrodnika, wieloletniego pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Prace nad albumem koordynował dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie Mateusz Szauer. Jak podkreśla: - To dzieło jest owocem talentu oraz pasji Aliny i Macieja Rodziewiczów oraz Tomasza Bigusa, który wykonał projekt graficzny, a także zadbał o odpowiednią jakość wydruku. Cieszę się, że udało się nam stworzyć swoistą wizytówkę powiatu i uchwycić najciekawsze miejsca znajdujące się na terenie każdej z siedmiu gmin. Publikacja została sfinansowana ze środków Powiatu Iławskiego przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną i trafi m. in. do placówek oświatowych oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i wzgórz Dylewskich.

3 PROMOCJA 3 IŁAWSKIEGO W ALBUMIE EDUKACYJNYM Starosta Powiatu Iławskiego prezentuje nowy przyrodniczy album Powiatu Iławskiego. Autorem fotografi i do albumu jest Maciej Rodziewicz z zawodu ornitolog, tekstami opatrzyła je Alina Rodziewicz z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Prace nad albumem koordynował dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie Mateusz Szauer Do 31 marca można składać wnioski o nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie i kulturze Zarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2022 roku można składać wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W nioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym z budżetu powiatu Wnioski składać mogą: 1) dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Iławski, 2) kluby sportowe lub związki sportowe mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego, 3) stowarzyszenia sportowe mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego, 4) radni Rady Powiatu Iławskiego. Nagrody mogą zostać przyznane: 1) zawodnikom za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 2) zawodnikom niepełnosprawnym, którzy osiągnęli wyniki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, 3) trenerom, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym za wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie iławskim, 4) działaczom sportowym, których wkład jest istotny dla rozwoju sportu w powiecie iławskim. Nagrodę za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego może otrzymać zawodnik lub trener zawodnika, który zamieszkuje na terenie powiatu iławskiego i godnie reprezentuje powiat iławski. Wnioski o nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z budżetu powiatu Wnioski składać mogą: 1) dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Iławski, 2) instytucje artystyczne i instytucje kultury mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego, 3) organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury, mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego, 4) radni Rady Powiatu Iławskiego. Pod uwagę będą brane osiągnięcia kandydata w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury: 1) podtrzymywanie twórczości ludowej regionalnej, 2) kultywowanie folkloru lokalnego, 3) promowanie powiatu iławskiego w poezji, literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce, 4) organizowanie spotkań kulturalnych, 5) promowanie kultury powiatu iławskiego, 6) edukację kulturalną dzieci i młodzieży, 7) ochronę kultury powiatu iławskiego, 8) istotne osiągnięcia na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej, 9) całokształt działalności. Nagroda może być przyznana: 1) osobom fizycznym zamieszkującym na terenie powiatu iławskiego, 2) osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie powiatu iławskiego. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Iławie: Spotkanie informacyjne samorządowców z powiatu na temat programu Polski Ład We wtorek 1 lutego 2022 r., Starosta Powiatu Iławskiego zaprosił samorządowców z powiatu na spotkanie informacyjne dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Odbywało się ono w Sali Konferencyjnej urzędu. Prowadzącym spotkanie był Piotr Kujawa, dyrektor GAZETA IŁAWSKA tel REDAKTOR WYDANIA Mateusz Partyga d.s. rozwoju relacji społecznych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie było okazją do uzyskania wielu informacji na temat I, II i III Edycji Programu, które pomogą Samorządom przeprowadzić inwestycję. Więcej szczegółów na stronie: polski-lad/ REDAKCJA ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k, Iława tel ;

4 4 SAMORZĄD PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO Smog ma wielkie oczy. Dlaczego uchwała antysmogowa jest nam potrzebna? Likwidacja starych kotłów tzw. kopciuchów to priorytet projektu uchwały antysmogowej, którą ma procedować Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w najbliższych miesiącach. Jakie będzie miało to znaczenie dla mieszkańców województwa? Zielone płuca Polski zagrożone Województwo warmińsko- -mazurskie to jeden z ostatnich regionów w Polsce, który do tej pory nie uchwalił uchwały antysmogowej (takiej uchwały nie ma jeszcze tylko województwo podlaskie). Wydaje się to wręcz paradoksem, że akurat te dwa województwa najdłużej czekały na zajęcie się tym tematem. Główną przyczyną złej jakości powietrza w naszym regionie jest tzw. niska emisja, czyli emisja pochodząca ze spalania węgla w piecach lub kotłach domowych i drewna w nieefektywnych kominkach. Z badań wynika, że głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza w województwie warmińsko-mazurskim jest pył zawieszony PM10, pył PM2,5, oraz benzo(a) piren. Wdychanie takiego powietrza w dłuższej perspektywie może przyczynić się do chorób górnych dróg oddechowych oraz nowotworów. - W ostatnich latach przekroczenia norm pyłu PM 10 oraz związków rakotwórczych w powietrzu odnotowane zostały m.in. w Nidzicy i Iławie. Na terenie naszego województwa mamy 8 punktów pomiarowych, co pozwala nam na uzyskanie dokładnych danych. Wynika z nich, że największym źródłem zanieczyszczenia powietrza są osiedla mieszkaniowe, gdzie głównym źródłem ogrzewania są stare kotły, tzw. kopciuchy wyjaśnia Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa. W województwie warmińsko-mazurskim w przeciwieństwie np. do województwa śląskiego nie ma wielkich zakładów przemysłowych, które mogłyby zanieczyszczać środowisko. Problemem są jednak zanieczyszczenia z komunalnych źródeł energii. Potwierdzają to dane z raportu na temat rocznej oceny jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim. Według dokumentu w przypadku zanieczyszczeń pyłowych i substancji w nich zawartych głównym źródłem emisji jest sektor komunalno-bytowy, z którego w przypadku pyłu PM10 pochodzi 53,4% emisji. Dla pyłu PM 2.5 oraz benzo(a)pirenu udział emisji powierzchniowej jest jeszcze większy i wynosi 81,9%, a dla benzo- (a)pirenu ten udział wzrasta do 98,3%. Fot. Portal Polski Alarm Smogowy Do stycznia 2021 roku uchwały antysmogowe uchwaliło 14 województw. Uchwały antysmogowej nie ma jeszcze województwo warmińsko-mazurskie i to ma się wkrótce zmienić Czas na zmiany, czas na przywrócenie zdrowego środowiska do życia Zgodnie z założeniami projektu uchwały aby osiągnąć powyższe cele, zakazane zostanie stosowanie we wszystkich instalacjach, spalania paliw stałych najgorszej jakości, zakazanych w przepisach prawa, tj.: węgla brunatnego, mułów węglowych, flotokoncentratów, dowolnych mieszanin paliw zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego. W przypadku braku sieci lub braku możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej po wejściu w życie uchwały właściciele instalacji (pozaklasowej lub 3/4/5 klasy), w momencie zakończenia żywotności tej instalacji będą mogli spalać paliwa stałe (węgiel kamienny maksymalnie do dnia 31 grudnia 2029 r. w miastach lub 2034 r. poza miastami, natomiast biomasy stałej o wilgotności poniżej lub równej 20% - bezterminowo), pod warunkiem zamontowania instalacji spełniającej wymogi ekoprojektu lub rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. - Nie tylko przemysł emituje gazy i pyły, źródłem smogu jest także transport oraz domowe piece i paleniska. Jak najbardziej taka uchwała jest potrzebna jako swoisty kierunkowskaz do działań oraz sposób pomiaru czy coś się poprawia. Dobrze, że uwzględnia wilgotność biomasy. Spalanie biomasy jak najbardziej ma sens, ale jej ewentualna wilgotność to generowanie pyłów. Ponadto projekt uchwały wskazuje na konieczność inwestycji w lepsze technologie. Oczywiście, samo spalanie nie jest wystarczającym elementem działań. Osobnym działaniem powinny być objęte zagadnienia dotyczące transportu, jednak dokument jest potrzebny i jak najbardziej ma sens komentuje dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego w Olsztynie Mieszkańcy otrzymają wsparcie Uchwała antysmogowa to nie tylko dbałość o środowisko, ale także szansa na modernizację źródeł energii. O uchwalenie tego dokumentu upominają się także rządowe ministerstwa, ze względu na powiązanie ze środkami europejskimi, z których z kolei będą mogli korzystać m.in. przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, samorządy dla budynków komunalnych. Niedawno zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały, którą ma podjąć Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, mieszkańcy staną przed decyzją wymiany pieców, które nie spełniają norm. Jednak nie będzie to proces nagły. Wszystkie zmiany zostały rozłożone w czasie, aby nie były dla właścicieli zbyt trudne. Na przykład właściciele instalacji zamontowanych i użytkowanych przed dniem wejścia w życie uchwały, od 1 sierpnia 2027 r. (2029 r. dla obszarów poza miastami) dla kotłów poniżej klasy 3 (pozaklasowe kopciuchy ) zobowiązani będą do stosowania np. paliwa gazowego, gazu płynnego LPG lub lekkiego oleju opałowego. Osoby, które się na to zdecydują będą mogły liczyć na wsparcie finansowe zarówno ze środków samorządowych, krajowych jak i unijnych. Mieszkańcy naszego województwa nie zostaną pozostawieni samym sobie. Mogą liczyć na konkretne wsparcie finansowe z różnych programów. Na przykład z programu Czyste powietrze finansowanego ze środków NFOŚiGW. Wnioskodawcy mogą skorzystać z dofinansowania od 30 do 69 tys. zł na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne. Z różnych źródeł dofinansowania będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy i spółdzielnie mieszkaniowe. Te wszystkie programy już działają, a jeśli przyjmiemy uchwałę antysmogową, to będziemy mogli liczyć na dodatkowe wsparcie. Do tego oczywiście dochodzą środki unijne i samorządowe, o które także można się ubiegać - wyjaśnia Bernadeta Hordejuk. Konkretne wsparcie oferuje także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze. W tym roku mają być wdrożone także programy Mój Prąd (dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej) oraz Ciepłe mieszkanie finansowany ze środków NFOŚiGW (dla właścicieli lokali miesz-

5 OCHRONA ŚRODOWISKA DOFINASOWANIA UZALEŻNIONE OD OBOWIĄZYWANIA TZW. UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH: Program Stop smog fi nansowany ze środków NFOŚiGW Program Stop Smog dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe (warunek konieczny). Dla kogo: o dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty. Na co: na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Ile: Wnioskodawcy mogą uzyskać do 70% dofi nansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi ich wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin (położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa) mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia. Więcej na: Premia remontowa fi nansowana ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Premia remontowa przeznaczona jest na spłatę kredytu udzielanego na realizację przedsięwzięcia. Gmina, decydując się na minimalną wysokość kredytu, w tym przypadku 50% kosztów przedsięwzięcia, może liczyć na całkowitą jego spłatę premią remontową ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Dla kogo: Inwestorem powinna być gmina lub spółka gminna. Wszystkie lokale mieszkalne w budynku objętym przedsięwzięciem muszą wchodzić w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a budynek ma znajdować się na obszarze obowiązywania tzw. uchwały antysmogowej (warunek konieczny). Na co: Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego z premią mogą być budynki wielorodzinne, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem r. Ile: Standardowa kwota premii remontowej to 15% kosztów przedsięwzięcia (jeżeli nie ma na danym terenie tzw. uchwały antysmogowej) Gdy na danym terenie obowiązuje uchwała antysmogowa, a inwestorem jest gmina lub spółka prawa handlowego, której wszystkie udziały albo akcje należą do gminy i wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, premia remontowa wynosi: 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych lub 60 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych zabytkowych. Więcej: kalnych (nie usługowych) w budynkach wielorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych). W drugim etapie do programu mają dołączyć wspólnoty mieszkaniowe. Pomyśl o przyszłości Degradacja środowiska i zmiana klimatu staje się pomału procesem nieodwracalnym. Wprowadzając nawet najmniejsze zmiany, możemy jeszcze zatrzymać proces zanieczyszczenia środowiska. - Zmiana klimatu wywołuje zjawiska naturalne, które coraz częściej zagrażają ludzkiej egzystencji. Dlatego konieczne jest podjęcie działań zarówno w skali samorządu, jak i państwa mówi Bernadeta Hordejuk. Pod koniec 2021 roku w Olsztynie odbył się Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny, którego efektem był m.in. apel skierowany do samorządowców i decydentów w regionie. Jednym z postulatów młodzieży było m.in. odejście od gospodarki opartej na węglu, dywersyfikacja źródeł energii, dofinansowanie wymiany pieców kopciuchów na inne źródła ekologicznej energii oraz przyjęcie przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały antysmogowej. Parafrazując, smog ma wielkie oczy, jak strach. Przy odpowiednich działaniach możemy go jednak pokonać. Młodzież już o tym wie, mam nadzieję że osoby dorosłe też to zrozumieją. Niektóre zmiany są nieuniknione. Przy odrobinie dobrej woli i wsparciu możemy zmienić nasze lokalne otoczenie na lepsze i zdrowsze. Uchwała antysmogowa to krok w tym kierunku dodaje Bernadeta Hordejuk. PAMIĘTAJMY O OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ŹRÓDŁA CIEPŁA. TERMIN UPŁYWA 30 CZERWCA! W lipcu ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ma on na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. C o ważne, termin na dokonanie zgłoszenia upływa 30 czerwca br. Po tym czasie za zaniedbanie tego obowiązku grozi mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu grzywna do 5 tys. zł. Organem uprawnionym do kontroli wykonania obowiązku złożenia deklaracji jest wójt (burmistrz). Obowiązek właścicieli i zarządców Jak wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554) każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek ten ciąży na właścicielach i zarządcach nieruchomości, a zgłoszenia możemy dokonać w odpowiednim urzędzie gminy/ miasta lub bez wychodzenia z domu, przy pomocy profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego na stronie www. zone.gunb.gov.pl. Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do CEEB jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, kotły olejowe, kominki, piece kaflowe, wolnostojące (w tym tzw. kozy), kuchnie węglowe, pompy ciepła, sieć ciepłowniczą, instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny oraz ogrzewanie elektryczne. W przypadku mieszkania w budynku wielorodzinnym, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej, deklarację zgłasza zarządca danej wspólnoty (spółdzielni). Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny, taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Zgłoszeniu podlegają m.in. kominki, nawet jeśli używane są okazjonalnie Poziom wypełnienia bazy CEEB w poszczególnych gminach (stan na dzień r.) Narzędzie odpowiedniego wsparcia CEEB to ewidencja, w której znajdą się informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Głównym celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza i pomoc w wymianie pieców bezklasowych, tzw. kopciuchów. Dzięki ewidencji rząd i samorządy będą posiadać wiedzę na temat stanu technicznego budynków oraz źródeł ciepła. Ma to ułatwić przygotowanie odpowiednich programów wsparcia termomodernizacji i stanowić narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Baza ma m.in. zbierać informacje na temat dostępnych programów finansowania wymiany pieców. 5 Ważne zadania dla wszystkich Od stycznia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego publikuje codziennie aktualizowany ranking gmin, który obrazuje stopień wypełnienia bazy CEEB, czyli liczbę deklaracji złożonych w poszczególnych gminach. Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie, najlepszy wskaźnik wg stanu na dzień 21 lutego na terenie naszego powiatu został osiągnięty w gminie Kisielice (39%), niewiele gorzej sytuacja wygląda w gminach Lubawa i Susz (34%) oraz w mieście Lubawa (33%). Najgorzej natomiast jest w mieście Iława, gdzie do tej pory deklaracje złożono jedynie dla 18% punktów adresowych. Wolne tempo rejestracji źródeł ogrzewania może niepokoić. Biorąc pod uwagę fakt, że w interesie zarówno mieszkańców jak i poszczególnych samorządów powinno być wypełnienie tego zobowiązania, które wynika z przepisów prawa, należy podejmować szerzej zakrojone i bardziej skuteczne lokalne akcje informacyjne, tak by wszyscy właściciele budynków dowiedzieli się o ciążącym na nich obowiązku. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których po 30 czerwca wójtowie i burmistrzowie będą zmuszeni występować o ukaranie swoich mieszkańców. Mateusz Szauer Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie

6 6 BIULETYN GMINY KISIELICE Wnioski o budowę instalacji fotowoltaicznych wolnostojących o mocy do 1 MW W związku z planowanym przez Gminę Kisielice przystąpieniem do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kisielice, Burmistrz Kisielic informuje o możliwości składania wniosków przez podmioty zainteresowane budową instalacji fotowoltaicznych wolnostojących o mocy do 1 MW na gruntach klasy V i niższych, oraz na dachach budynków przemysłowych i usługowych. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania wniosków do Urzędu Miejskiego w Kisielicach do dnia 19 marca 2022 roku. Formularz wniosku jest do pobrania na stronie internetowej LAPTOPY DLA DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH Gmina Kisielice otrzyma środki na zakup 293 laptopów na podstawie zaakceptowanego wniosku w ramach Konkursu Grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR. Maksymalna stawka za laptopa to 2.500,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i zakupieniu laptopów Gmina Kisielice przekaże je na własność uprawnionym mieszkańcom. O terminie przekazania sprzętu wszystkie zakwalifikowane do konkursu osoby zostaną powiadomione telefonicznie. CYFROWA GMINA Trwają przygotowania do podpisania umowy na przyznany grant w kwocie ,00 zł na realizację zadania,,cyfrowa Gmina z uwagi na akceptację przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosku Gminy Kisielice. Przyznany grant zostanie przeznaczony na rozbudowę elektronicznego obiegu dokumentów w gminnych jednostkach organizacyjnych, zakup potrzebnego sprzętu komputerowego i skanerów, a także rozbudowę serwerowni Urzędu Gminy. 30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY JUŻ ZA NAMI Wyjątkowy, bo jubileuszowy 30 Finał WOŚP odbył się 30 stycznia na Sali Zespołu Szkół w Kisielicach. Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w tą szlachetną inicjatywę wsparcia dla okulistyki dziecięcej. Po dokładnym podliczeniu nasz licznik wskazał sumę ,97 zł. Fot. Ministerstwo zdrowia

7 BIULETYN GMINY KISIELICE 7 KONCERT WALENTYNKOWY W sali GCR r. odbył się pełny miłości Koncert Walentynkowy. Publiczność usłyszała największe miłosne przeboje w wykonaniu Zespołu Mirana i Pana Janka Kawickiego, który dodatkowo umilił te chwile grając na saksofonie. Każdy uczestnik koncertu brał także udział w loterii, której nagrodą główną były dwa vouchery na romantyczną kolację. Gratulujemy wygranym i życzymy romantycznych chwil. SKUTKI PRZEJŚCIA ORKANU EUNICE W dniu r. przez naszą gminę przechodził orkan Eunice. Siła żywiołu była potężna. Ośrodek niżowy wyrządził straty w postaci ogromu powalonych drzew, zerwanych dachów w Butowie i Ogrodzieńcu, uszkodzonego dachu kościoła w Kisielicach. Dziękujemy naszym strażakom za to, że dzięki nim w takich chwilach możemy czuć się bezpiecznie i liczyć na ich pomoc. Rafał Ryszczuk Burmistrz Kisielic T: ,

8 8 ZDROWIE BEZPŁATNE SZYBKIE TESTY W POWIATOWYM SZPITALU W IŁAWIE Wychodząc naprzeciw jakże istotnym potrzebom zwiększenia dostępności do bezpłatnych badań w kierunku koronawirusa, od poniedziałku 7 lutego Powiatowy Szpital w Iławie uruchomił kolejny punkt pobrań wymazów, w którym można wykonać bezpłatny, szybki test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2. W idzimy potrzebę i mamy pełną świadomość, jak ważne jest zwiększenie dostępności do testów na COVID-19, dlatego poza działającym od blisko dwóch lat mobilnym punktem badań (Drive Thru), zdecydowaliśmy o otwarciu drugiego punktu wymazowego, tym razem jest to Punkt Szybkich Testów Antygenowych mówi Iwona Orkiszewska, Dyrektor Powiatowego Szpitala w Iławie. Aby zapewnić Wynik testu poznasz na miejscu, a także znajdziesz go na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeikp sprawne działanie punktu, uzyskaliśmy na okres 10 dni wsparcie personalne z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Z tego miejsca chcę bardzo podziękować Panu Komendantowi PSP w Iławie st. bryg. Piotrowi Wlazłowskiemu i oczywiście strażakom za pomoc w obsłudze pacjentów dodaje Dyrektor. Aby wykonać badanie nie jest wymagane skierowanie ani wcześniejsza rejestracja. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 13:00, znajduje się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Biały kontener. W punkcie badamy również żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, którzy w celu zwolnienia z kwarantanny przez okres 5 dni od dnia styczności z czynnikiem chorobotwórczym, przed rozpoczęciem pracy zobowiązani są poddać się badaniu testem antygenowym. Ze względu na konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla pacjentów i pracowników, badanie odbywa się z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnego. Osoba zgłaszająca się do wymazu musi posiadać maseczkę ochronną oraz dokument tożsamości. Pobranie wymazu trwa kilkanaście sekund. Minimum 2 godziny przed badaniem: nie spożywaj posiłku nie pij nie żuj gumy nie płucz jamy ustnej i nosa nie myj zębów nie przyjmuj leków nie pal papierosów Kadra fi zjoterapeutów Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej z nowoczesnym sprzętem do rehabilitacji Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej prowadzi leczenie stacjonarne w zakresie rehabilitacji neurologicznej, szczególnie wczesnej rehabilitacji po udarach i urazach mózgu. W Pododdziale od wielu lat pracuje wysoko wykwalifikowany, interdyscyplinarny zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, neurologopeda, terapeuta zajęciowy oraz pracownik socjalny. Dzięki specjalistom z różnych dziedzin medycyny w oddziale zapewniona jest kompleksowa, skuteczna i przede wszystkim holistyczna, nastawiona na indywidualne potrzeby pacjenta rehabilitacja. Aby umożliwić personelowi pracę w jak najlepszych warunkach, dzięki staraniom Szpitala udało się po raz kolejny pozyskać środki finansowe na zakup bardzo nowoczesnej aparatury medycznej. Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback, bo o nim mowa, to najnowsze osiągnięcie techniczne i technologiczne w zakresie rehabilitacji neurologicznej osób po udarach niedokrwiennych, jak i krwotocznych mózgu. Jak podkreśla Koordynator Oddziału Rehabilitacyjnego, lek. specj. Stefan Szpruch,: Urządzenie jest wykorzystywane do pracy z pacjentami po udarach mózgu niezależnie od stopnia niedowładu, niemniej ze sprzętem pracują również chorzy z zaburzeniami funkcji rdzenia kręgowego, SM (stwardnienie rozsiane), MPD (mózgowe porażenie dziecięce), chorobą Parkinsona oraz po operacjach ortopedycznych. Dziś rehabilitacja neurologiczna wchodzi na zupełnie nowy, innowacyjny pułap. Dlatego posiadanie unikalnego, specjalistycznego sprzętu jest warunkiem koniecznym, aby cały nasz zespół mógł zapewnić pacjentem jak najlepsze efekty leczenia. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że mamy możliwość pracy na takim właśnie sprzęcie dodaje koordynator. Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback Luna EMG to mobilny, nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, którym mogą pochwalić się ośrodki idące z postępem i rozwojem rehabilitacji neurologicznej jak i urazowej mówi Dorota Ferens, fizjoterapeutka, która na co dzień rehabilituje pacjentów na wspomnianym urządzeniu. Nowoczesna technologia pomaga nam w ocenie postępów poczynionych przez pacjenta w trakcie trwania rehabilitacji. Pozwala także na przeprowadzenie różnorodnego treningu tj.: ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne z oporem, czynne z oporem elastycznym, metody biofeedback oraz gry, które są dla pacjenta połączeniem zabawy z treningiem dodaje Pani Dorota. Urządzenie to niebagatelny wydatek, bo jest to koszt blisko zł, niemniej zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego PO- LKARD na lata , z którego Szpital już niejednokrotnie pozyskiwał środki.

9 GMINA IŁAWA LUDZIE 9 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska Najważniejsi są ludzie W tym wydaniu Życia Powiatu Iławskiego przedstawimy Państwu działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska. Stowarzyszenie będzie w tym roku obchodzić 15. lecie swojej działalności. Przez ten czas okolica zmieniła się nie do poznania. Prezesem stowarzyszenia od samego początku jest Beata Grzechnik, która jest sołtysem sołectwa Wola Kamieńska, a także Radną Rady Gminy Iława w obecnej kadencji. Robert Jankowski: Jakie były początki stowarzyszenia? Beata Grzechnik: Stowarzyszenie zawiązało się 18 kwietnia 2007 roku. Jego celem było ratowanie likwidowanej Szkoły Podstawowej. Chcieliśmy, jako stowarzyszenie prowadzić szkołę. Niestety okazało się, że uczniów jest coraz mniej, a koszty prowadzenia szkoły niepublicznej są zbyt wysokie. Mieliśmy obawy, że po likwidacji szkoły w sołectwie powstanie pusta przestrzeń. Szkoła na terenach wiejskich, poza swoją podstawową funkcją, jest również swoistym centrum społeczno-kulturalnym. Mieliśmy obawy dotyczące rozwoju sołectwa. Wtedy również zacieśniła się współpraca z Wójtem Gminy Krzysztofem Harmacińskim, który obiecał nam wybudowanie świetlicy wiejskiej. RJ: Jak widać obietnica została spełniona. Jako stowarzyszenie zaangażowaliście się całym sercem w ten projekt. BG: Tak, świetlica wiejska była długo wyczekiwaną i bardzo ważną dla mieszkańców inwestycją. Gdy powstała, była potrzeba zakupienia wyposażenia i zagospodarowania przyległego terenu. Udało nam się pozyskać na ten cel środki unijne. W późniejszych latach, z programu Małe Granty, powstała siłownia plenerowa oraz został zakupiony sprzęt nagłaśniający do świetlicy. RJ: Z tego co mi wiadomo to nie był koniec inwestycji przy świetlicy? BG: Owszem. Stowarzyszenie wystartowało w Programie Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Przystań Uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej w Iławie. Sołectwo otrzymało dofinansowanie na wyposażenie placu zabaw dla dzieci i zakup grilla, sfinansowało nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych wokół terenu przy świetlicy. RJ: Przejeżdżając przez sołectwo można odnieść wrażenie, że jest bardzo zadbane i czyste. Chyba nie zawsze tak było? BG: Było kilka miejsc, które wymagały poprawy. Jednymi z pierwszych działań stowarzyszenia było zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i skrzyżowaniu. Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie z PROW i pracą społeczną mieszkańców odmieniliśmy te miejsca. RJ: Efektem realizacji projektu był udział sołectwa w konkursie Czysta i piękna zagroda estetyczna wieś 2011 zorganizowanym przez Związek Gmin Warmińsko- -Mazurskich, w którym Wola Kamieńska otrzymała wyróżnienie i nagrodę rzeczową. BG: Wzięliśmy również udział w konkursie pod nazwą Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla współfinansowanym ze środków gminy Iława i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, który zaowocował budową zadaszonej wiaty, stolików i ławek. Zrealizowaliśmy również projekt Mały ogród botaniczny ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. RJ: Państwa działania nie ograniczają się tylko do terenu przy świetlicy. BG: Nie, staramy się żeby we wszystkich miejscowościach naszego sołectwa powstawała infrastruktura służąca mieszkańcom. W 2016 roku Fot. Archiwum UG Iława Plaża w miejscowości Kwiry złożyliśmy do urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie projekt dotyczący utworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku w Kamieniu Małym nad jeziorem Łabędź. Powstała tam ścieżka rekreacyjna z ławeczkami, miejsce na ognisko z kamiennymi ławkami, kamienny stół do tenisa, tablice informacyjne o historii i przyrodzie tego miejsca. W późniejszym czasie uzupełniliśmy to miejsce o plac zabaw. RJ: Jednym z ostatnich Państwa projektów jest plaża w Kwirach. BG: Tak, jest to bardzo popularne wśród mieszkańców miejsce do rekreacji. W 2019 roku napisaliśmy projekt na utworzenie plaży w Kwirach i otrzymaliśmy ponad 47 tysięcy złotych ze środków PROW, przy całkowitej wartości inwestycji wynoszącej niespełna 50 tys. zł. W ramach zadania został przywieziony piasek, została wykonana drewniana palisada, schody oraz elementy małej architektury. To była już kolejna inwestycja w tej miejscowości. W 2016 roku gmina zbudowała dwie małe wiaty z ławeczkami, tzw. grzybki, natomiast mieszkańcy, w ramach wolontariatu, uporządkowali teren plaży wiejskiej i oczyścili kąpielisko. RJ: Prowadzicie Państwo również działalność edukacyjną. BG: Można tak powiedzieć. Wiele inicjatyw sołeckich w Woli Kamieńskiej ma nie tylko charakter rekreacyjno- -wypoczynkowy, lecz również edukacyjny. W 2015 roku zrealizowano we wsi będący elementem ogólnopolskiego programu Działaj lokalnie projekt pn. Nie marnuję segreguje, kompostuje odzyskuje - na rzecz poprawy efektywności selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie sołectwa Wola Kamieńska i gminy Iława. Mieszkańcy położyli kostkę brukową, na których stoją kosze do selektywnej zbiórki odpadów oraz tablice z instrukcją, jak poprawnie segregować śmieci. RJ: Jako stowarzyszenie jesteście również organizatorami wielu różnych wydarzeń w sołectwie. BG: Owszem. Organizujemy corocznie Dożynki Parafialne naprzemiennie z Festynem Rodzinnym. Te imprezy są bardzo popularne nie tylko wśród mieszkańców sołectwa. Zawsze mamy wtedy mnóstwo gości. Organizujemy również dla dzieci z naszego sołectwa zabawy choinkowe z Mikołajem i prezentami. RJ: Organizujecie również imprezy charytatywne. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska Beata Grzechnik BG: Zawsze chętnie włączamy się w pomoc potrzebującym. W 2014 roku stowarzyszenie wraz z mieszkańcami zorganizowało Festyn Rodzinny Pożegnanie wakacji połączony z akcją charytatywną Gramy dla Vanessy, przeprowadzonej dla małej mieszkanki sołectwa chorej na mukowiscydozę. Udało się dla niej zebrać ponad 5 tys. zł. W 2016 roku zorganizowaliśmy piknik rodzinny pn. Wakacji czas dla każdego z nas połączony ze zbiórką dla powodzian z partnerskiej gminy Mysłakowice na Dolnym Śląsku, w zeszłym roku Razem dla Ady. RJ: Bardzo ważna w działalności stowarzyszeń jest otwartość na współpracę. BG: Bez współpracy nic by się nie udało. Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami, m.in. z Agroturem w Szałkowie, Iławskim Klubem Amazonki, z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, ze Stowarzyszeniem LGD Łączy nas Kanał Elbląski. Dużym ułatwieniem jest również fakt, że w większości członkowie stowarzyszenia są jednocześnie członkami rady sołeckiej. Każdy członek rady jest odpowiedzialny za jedną miejscowość z sołectwa. Jest to duże ułatwienie również dla mieszkańców, bo każda miejscowość ma swojego ambasadora w radzie. RJ: W swojej działalności możecie Państwo liczyć na wsparcie samorządu, wójta gminy oraz radnych. BG: Współpraca z samorządem i z samym wójtem układa się bardzo dobrze. Przez te lata wspólnie wypracowaliśmy wzorowy model tej współpracy. My jako mieszkańcy wychodzimy z oddolną inicjatywą do gminy i z konkretną propozycją jak możemy pomóc w jej realizacji. Następnie wspólnie szukamy środków na jej przeprowadzenie. Ta forma współpracy się sprawdza, bo mieszkańcy wiedzą najlepiej czego potrzebują. Bardzo dobrze układa się również współpraca z Powiatem Iławskim. Przykładem tego jest sytuacja, gdy przy świetlicy gmina zbudowała nowy chodnik, a droga była w złym stanie. Zgłosiliśmy to do Powiatu i droga została wyremontowana. Współpraca i rozmowa jest bardzo ważna. RJ: Za swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności została Pani wielokrotnie wyróżniona BG: Tak, w 2016 roku zostałam laureatką ogólnopolskiego konkursu Sołtys Roku 2016 oraz Super Sołtys Powiatu Iławskiego. RJ: Jakie jest stowarzyszenie obecnie? BG: W stowarzyszeniu działają aktywnie od samego początku te same osoby. Są to m.in. Joanna Drozdowska oraz Barbara Śmigielska. Korzystając z okazji chciałam serdecznie podziękować wszystkim członkom stowarzyszenia, radzie sołeckiej, mieszkańcom, a także swoim rodzicom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz naszego sołectwa. Dziękuję również Wójtowi Gminy Iława Krzysztofowi Harmacińskiemu i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za życzliwość i wspieranie naszych inicjatyw. RJ: Jakie macie Państwo plany na przyszłość, co jeszcze chcielibyście zrobić? BG: Chcielibyśmy, aby powstała plaża w Windykach oraz jakiś zakątek rekreacyjny dla mieszkańców w Kamieniu Dużym. Będziemy również dążyć do dalszej poprawy stanu dróg w sołectwie. RJ: Czego mogę Pani życzyć? BG: Największą nagrodą jest dla mnie radość i zadowolenie mieszkańców, którym żyje się bezpiecznie i komfortowo a otoczenie w którym mieszkają jest czyste, zadbane. RJ: W imieniu Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego tego Pani życzę. Dziękuję za rozmowę. Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

10 10 GMINA IŁAWA AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA Uroczystość przekazania wozów strażackich SĄ ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Gmina Iława po raz kolejny udowadnia, że jest niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu środków na rozwój infrastruktury drogowej. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina pozyskała prawie 4 mln złotych. Z rządowego programu gmina otrzyma aż pięć dotacji, za które zostaną zrealizowane poniższe inwestycje: Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi. Przebudowana zostanie droga o długości 370 m. Wartość zadania wyniesie ok. 1,6 mln zł. Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Przekazany dla OSP Ząbrowo samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Przekazany dla OSP Gałdowo lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN Wsi. Przebudowane zostaną drogi o długości 700 m. Wartość zadania wyniesie ponad 2,2 mln zł. Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna. Przebudowana zostanie droga o długości ponad 2000 m. Wartość zadania wyniesie prawie 1 mln zł. Przebudowa ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi. Przebudowana zostanie droga o długości ponad 500 m. Wartość zadania wyniesie prawie 1,7 mln zł. Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo. Przebudowana zostanie droga o długości ponad 2000 m. Wartość zadania wyniesie prawie 1,4 mln zł.

11 GMINA IŁAWA 11 zakupu laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Środki pochodzą z programu wsparcia rozwoju cyfrowego dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Program został sfinansowany w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię Covid-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stosowna umowa dotycząca przekazania środków zostanie podpisana wkrótce. Informacje dotyczące przekazania sprzętu podamy wkrótce na naszej stronie internetowej. GMINNE KLUBY ZE WSPARCIEM OD GMINY 21 lutego 2022 r. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał z przedstawicielami klubów sportowych umowy na dofinansowanie działań związanych z rozwojem sportu. W sumie przyznano 5 dotacji na kwotę zł (I transza). Przekazane przez gminę środki pomogą klubom w ich funkcjonowaniu. W ramach swoich zadań kluby m.in. prowadzą działalność szkoleniową dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza, że na terenach wiejskich ilość sportowych zajęć pozalekcyjnych jest ograniczona. Po podpisaniu umów prezesi klubów otrzymali od wójta gminy życzenia sukcesów sportowych i pamiątkową piłkę. Podział dotacji na poszczególne kluby wygląda następująco: 1. LZS Czarni Rudzienice zł 2. LZS Zamek Szymbark zł 3. LZS OHI Frednowy zł 4. LZS GKS Wikielec zł 5. LZS Osa Ząbrowo zł Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nowym sezonie!!! Na zdjęciu przedstawiciele klubów sportowych, Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński Wszystkie inwestycje uzyskały dofinansowanie na poziomie 50% i zostaną ukończone do 15 listopada br. Ponadto na liście rezerwowej znalazło się zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne Borek. Długość zaplanowanej przebudowy to 2440 m, a wartość całej inwestycji to ponad 1,3 mln złotych. NOWE WOZY DLA OSP ZĄBROWO I GAŁDOWO W piątek, 28 stycznia br. w Ząbrowie odbyła się uroczystość przekazania dwóch nowych wozów strażackich. Na uroczystości, mimo niesprzyjającej pogody, pojawili się liczni goście: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Przewodnicząca Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, lokalni samorządowcy, Komendant Wojewódzki PSP Tomasz Komoszyński, Komendant Powiatowy PSP Piotr Wlazłowski, radni i sołtysi gminy Iława, strażacy z gminnych jednostek OSP, lokalni działacze. Podczas uroczystości zostały przekazane dwa wozy strażackie. Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbrowie otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault z napędem 4X4. Środki na ten cel pochodzą z NFOŚiGW w wysokości zł, zł dotacji budżetowej ze środków KSRG oraz zł ze środków Gminy Iławy. Całkowita wartość samochodu to zł. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałdowie trafił lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN. Dofinansowanie na ten cel w wysokości zł przekazane zostało ze środków zakładów ubezpieczeń, a zł pochodziło z budżetu Gminy Iława. Zakupione samochody w znacznym stopniu zwiększą sprawność bojową tych jednostek OSP i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Podczas piątkowego wydarzenia świętowany był również jubileusz 75-lecia powstania jednostki OSP Ząbrowo. Zostały również wręczone statuetki oraz medale. Z okazji 75-lecia powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbrowie Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został Grzegorz Czarnecki, Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Dariusz Górzewski i Piotr Stryjakowski, Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Patryk Budniewski, Arkadiusz Meller, Andrzej Synakowski, Damian Czarnecki. Odznaki Strażak Wzorowy otrzymali: Andrzej Grzegrzółka oraz Adrian Czarnecki. Odznaczenia wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie Gustaw Marek Brzezin oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Iławie Krzysztof Harmaciński. JEST DOFINANSOWANIE NA LAPTOPY DLA DZIECI Gmina Iława otrzyma 755 tys. złotych na sfinansowanie GZ LZS OTRZYMAŁ DOTACJĘ 14 lutego br. została podpisana umowa na realizację zadania publicznego gminy przez organizacje pożytku publicznego. Gminę reprezentował wójt Krzysztof Harmaciński oraz skarbnik Marlena Baranowicz-Rak, a LZS przewodniczący Marian Szkamelski i sekretarz Remigiusz Sobociński. Umowa została zawarta z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zrzeszenia Sportowe i dotyczy organizacji zawodów sportowych, turniejów, imprez rekreacyjno-sportowych, udziału sportowców z gminy Iława w imprezach wojewódzkich, rejonowych i krajowych. GZ LZS otrzyma na ten cel 54 tysiące złotych. Opracował: Robert Jankowski, UG Iława Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący GZ LZS Marian Szkamelski, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak oraz Sekretarz GZ LZS Remigiusz Sobociński.

12 12 WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA Drogie Mieszkanki i drodzy Mieszkańcy Iławy, w lutowym wydaniu Wieści chciałbym nieco przybliżyć Państwu kilka zmian organizacyjnych, które wprowadzone zostały z myślą o tym, aby uprościć mieszkańcom załatwienie spraw urzędowych i uzyskiwanie informacji. Wraz z początkiem miesiąca uruchomiona została w urzędzie e-rejestracja, czyli system elektronicznej rejestracji interesantów, który pozwoli zaoszczędzić czas i umówić wizytę w urzędzie bez czekania w kolejkach. Co ważne, obecna wersja systemu będzie rozszerzana o kolejne zakresy spraw możliwych do załatwienia w ratuszu, więc już teraz zachęcam do korzystania. Zapraszam także do zapisania się do naszego Newslettera na oficjalnej stronie, dzięki któremu będą Państwo na bieżąco informowani o tym, co dzieje się w mieście. Ważną informacją jest też kwestia grantów PPGR i dofinansowania, które Iława otrzymała w ramach złożonych wniosków na zakup komputerów. Osobom z naszego miasta, które zakwalifikowały się do udzielenia wsparcia, zostanie przekazany sprzęt komputerowy. Ważnym wydarzeniem w mijającym miesiącu była także inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta z nowym składem, podczas której wybrane zostało prezydium Rok Antoniego Gierszewskiego Rada Miejska w Iławie na wniosek burmistrza Dawida Kopaczewskiego zdecydowała o wyborze patrona na rok Został nim znany popularyzator sportu i nauczyciel, którego nazwisko nosi jedna z najważniejszych imprez sportowych w mieście Iławski Półmaraton. Cieszę się, że Rada Miasta poparła ten pomysł i ustanowiła 2022 rokiem A. Gierszewskiego, to ważna postać dla Iławy, jeśli chodzi o popularyzację sportu. To dobra okazja, by przypomnieć jego życiorys, by on zabrzmiał w przestrzeni publicznej. Liczę na to, że ten rok będzie okazją do organizacji wielu aktywności ruchowych dla naszych mieszkańców - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski. i składy komisji iławskiej młodzieżówki. Młodym radnym serdecznie gratuluję i liczę na owocną współpracę. Na koniec chciałbym zwrócić Państwa uwagę na nowego patrona, którego Rada Miejska w Iławie wybrała na ten rok. Jest nim Antoni Gierszewski, ważna postać dla popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży. Wybór tej postaci na rok 2022 zaowocuje wieloma wydarzeniami sportowymi ( i nie tylko), które zorganizowane zostaną na przełomie lata i jesieni na terenie miasta, o czym będziemy Państwa informować. Życzę miłej lektury, Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski Antoni Gierszewski został Zasłużonym dla Miasta Iławy w 1999 r., tytuł został nadany pośmiertnie, a jako uzasadnienie czytamy m.in.: ( ) to wybitna postać dla Iławy, z którą związany był od 1 września 1957 roku. Zatrudniony jako nauczyciel wychowania fi zycznego w Liceum Ogólnokształcącym, później jako kierownik internatu. Był wychowawcą wielu pokoleń. Oddany bez reszty edukacji, wychowaniu i życiu sportowemu. Był wielkim patriotą, prawym, niebanalnym i odważnym. Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej został wyróżniony licznymi nagrodami i odznaczeniami branżowymi, regionalnymi i państwowymi najwyższych stopni. Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco! Drogi Mieszkańcu! Jeśli nie chcesz przegapić ważnych informacji, terminów, naborów, ogłoszeń itp. zapisz się do newslettera oficjalnej strony miejskiej www. miastoilawa.pl. Na swoją skrzynkę mailową będziesz otrzymywał na bieżąco wszystkie najważniejsze informacje o tym, co się dzieje w mieście. Iława uzyskała dofinansowanie na zakup i przekazanie sprzętu komputerowego dla dzieci wywodzących się z rodzin popegeerowskich. Osobom, które zakwalifikowały się do udzielenia wsparcia, na podstawie pozytywnie zweryfikowanej dokumentacji, zostanie przekazany sprzęt na własność. Szacuje się, że proces ten najszybciej rozpocznie się w I połowie kwietnia 2022 r. O jego rozpoczęciu poinformujemy z wyprzedzeniem w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej miastoilawa.pl. Kontakt: Jakub Kaska, tel , Uwaga! Udzielamy informacji tylko odnośnie mieszkańców miasta Iławy. Aktywnie angażują się w sprawy młodzieży i chcą uczestniczyć w tym, co dzieje się w mieście. Mowa oczywiście o Młodzieżowej Radzie Miasta. Tworzą ją reprezentanci iławskiej młodzieży - uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Iławy, którzy chcą wpływać na to wszystko, co dzieje się w mieście i dotyczy mieszkających tu młodych osób. Jakie plany działań ma nowa rada, która właśnie powstała? O tym przekonamy się wkrótce, tymczasem mamy nowy skład! Zapisując się do newslettera, możesz zdecydować, które kategorie tematyczne Cię interesują i tym samym otrzymywać najświeższe informacje! 467 tys. zł na wsparcie rodzin w ramach Grantu PPGR Zmiany w Młodzieżowej Radzie Miasta! Uroczystą sesję rozpoczął Tomasz Woźniak, radny i opiekun iławskiej młodzieżówki, który następnie głos przekazał przewodniczącemu Marcelowi Skolankowiczowi. Pierwszym punktem uroczystości było złożenie oficjalnych gratulacji od władz miasta wszystkim nowo wybranym członkom rady. Zarejestruj się w urzędzie bez kolejki! Przy wejściu w Urzędzie Miasta pojawiły się biletomaty w ramach realizowanego projektu pn. Przyjazny cyfrowy urząd w Iławie. Wraz z nimi uruchomiony został system internetowej rejestracji interesantów. Dzięki niemu wizytę w Urzędzie Miasta Iławy można zarezerwować, nie wychodząc z domu! Elektroniczny system rejestracji to jedno z udogodnień dla mieszkańców wprowadzanych w ramach realizowanego projektu, którego nadrzędnym celem jest wzmocnienie komunikacji elektronicznej pomiędzy urzędem a mieszkańcami. Obecna wersja systemu będzie rozszerzana o kolejne zakresy spraw możliwych do załatwienia w ratuszu. Zapraszamy do korzystania z nowych usług! 17 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miasta Iławy odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Iławy z udziałem przedstawicieli władz miasta tj. burmistrza Dawida Kopaczewskiego, zastępczyni Doroty Kamińskiej, Przewodniczącego Rady Miasta Michała Młotka oraz reprezentantów Rady Miasta. Podczas sesji wybrany został nowy skład prezydium tj. przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz przewodniczący komisji. Wszystko pod nadzorem komisji skrutacyjnej, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Na przewodniczącego rady po raz drugi wybrany został Marcel Skolankiewicz: Bardzo się cieszę z tego wyniku i obiecuję zrobić wszystko, aby skutecznie działać na rzecz iławskiej młodzieży. Nowy skład, który został wybrany, tworzą niezwykle kreatywni ludzie, więc na pewno będzie się działo. Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom nowej rady i życzymy powodzenia!

13 WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA 13 Rozlicz PIT w Iławie i wygraj! Trwa okres rozliczeń podatku za ubiegły rok. Jeśli mieszkasz w Iławie, rozlicz się w tutejszym Urzędzie Skarbowym, a twoje pieniądze tu wrócą! Oprócz tego możesz wziąć udział w loterii podatkowej*, w której pula nagród to aż 10 tys. zł! Nagroda główna loterii to 7 tys. zł oraz 3 nagrody po 1000 zł! Aby wziąć udział w loterii należy odpowiednio wypełnić formularz PIT: wskazać miasto Iława jako miejsce zamieszkania (nie trzeba być zameldowanym w Iławie) wybrać Urząd Skarbowy w Iławie. Uwaga! Samo złożenie PIT-u nie wystarczy! Należy jeszcze zgłosić swój udział poprzez stronę internetową, która zostanie uruchomiona pod koniec marca. Teraz ważne jest, aby właściwie wypełnić PIT! * Powyższa informacja jest zapowiedzią zaplanowanego wydarzenia loterii podatkowej, której rozpoczęcie zaplanowane jest na marzec 2022 r. W loterii będą mogły wziąć udział wszystkie osoby mieszkające w Iławie, które rozliczą się z podatku w Urzędzie Skarbowym w Iławie między 1 stycznia a 2 maja 2022 roku. Iławscy sportowcy kibicują! Emocje podczas ostatniego meczu Indykpolu z Cerrad Enea Czarni Radom 21 lutego w iławskiej hali sięgnęły zenitu! Doping iławskich kibiców bez wątpienia doprowadził AZS do zwycięstwa! Mecze siatkarskiej PlusLigi rozgrywane na hali sportowej nad Małym Jeziorakiem nie tylko przyciągają do Iławy tłumy kibiców z całego kraju, ale też wspaniale integrują mieszkańców i kluby sportowe, którzy zasiadają licznie na trybunach! Jak widać, sport w Iławie ma się bardzo dobrze i stoi ponad podziałami. Podczas ostatniego meczu z Cerrad Enea Czarni Radom gospodarz, czyli Indykpol AZS Olsztyn, miał wyjątkowy doping od dzieci i młodzieży z iławskich klubów sportowych. Na trybunach kibicowali m.in.: Orka Basket, UKS Gracja, Jeziorak Iława, Wir Iława, Jezioranki, Kyokushin Karate Iława, Iława Sailing, SSW MOS Iława i niezastąpiony Zryw Volley Iława. Kibicujecie razem z nami drużynie Indykpol AZS Olsztyn? Trzymajcie rękę na pulsie!

14 14 SUSZ Emocje do ostatniej kolejki OSP Jakubowo Kisielickie włączone w struktury KSRG Suska Liga Futsalu zakończyła sezon 2021/22 ostatnią kolejką rozgrywek rozegraną 12 lutego. Pomimo spodziewanego wyniku zawodnicy zapewnili swoim kibicom dużo emocji. W meczu pomiędzy Afidecorem Kisielice, a Paszynin Auto Centrum Susz od pierwszych minut suskim kibicom drżały ręce. Finalnie pełen zwrotów akcji mecz zakończył się wynikiem 4:4. Dwie bramki Łukasza Lulińskiego oraz trafienia Mateusza Wiśniewskiego i Krystiana Stańca uniosły trybuny z miejsc. Po ostatnim meczu odbyła się uroczysta dekoracja wszystkich drużyn. Pucharya oraz nagrody rzeczowe wręczał dyrektor CSiR Susz Jarosław Piechotka. Klasyfikacja końcowa prezentuje się następująco: 1 miejsce Gajerek 2 miejsce Paszynin Auto Centrum Susz 3 miejsce Błękitni Kopanina 4 miejsce Afi decor Kisielice 5 miejsce AS Castel Gandolfo 6 miejsce Widro-Nil 7 miejsce Admar Szwarcenowo 8 miejsce Moto-Trans 9 miejsce Osiem Gwiazdek Pobiegnij Tropem Wilczym Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Kisielickim włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. U roczyste wręczenie Aktu Włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego odbyło się 16 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Wręczenia Aktu dokonał poseł na sejm RP Robert Gontarz, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie nadbrygadier Tomasz Komoszyńki. Włączenie jednostki OSP Jakubowo Kisielickie to wynik wcześniejszego porozumienia trójstronnego między Burmistrzem Susza Krzysztofem Pietrzykowskim (jako organem utrzymującym finansowo jednostkę), Prezesa OSP Jakubowo Kisielickie Tomasza Biazika (wnioskodawca), Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka (organ włączający). Wraz z włączeniem w struktury KSRG jednostka z Jakubowa Kisielickiego zobowiązuje się do bycia dyspozycyjną jednostką do działań na terenie województwa warmińsko- -mazurskiego. Stąd konieczna okazała się zgoda Komendanta Głównego. Wniosek rozpatrzony przez Komendanta Głównego poprzedzony został gotowością do spełnienia ostrych kryteriów i wymagań określonych w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie włączania do KSRG. Należało sprostać wymaganiom sprzętowym, lokalowym i kadrowym. Do sukcesu przyczyniły się działania Samorządu Gminy Susz w ostatnich latach (doposażenie w sprzęt gaśniczy, ratowniczy, specjalistyczny, drugi pojazd gaśniczy, budowa nowej remizy) plus wielkie zaangażowanie członków OSP Jakubowo Kisielickie w podniesienie swoich kwalifikacji - począwszy od kursów podstawowych strażaka, dowódcy, naczelnika, kończąc na kursach: specjalistach ratownictwa technicznego, kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej, współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Włączenie w struktury KSRG to również przywileje mające konkretny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Susz. Dla przykładu - jednostka jest na etapie pozyskania nowego samochodu ratowniczo- -gaśniczego, współfinansowanego ze środków Gminy Susz (400 tys. zł) oraz Państwowej Straży Pożarnej (400 tys. zł). Już 6 marca rusza X edycja biegu Tropem Wilczym, na który zaprasza Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu. Nadal trwają zapisy do cieszącego się dużą popularnością biegu. Stąd drobne przypomnienie o limicie uczestników wynoszącym 220 osób, dlatego warto się pospieszyć. Bieg Tropem Wilczym, zainicjowany dziesięć lat temu, jest ogólnopolskim upamiętnieniem partyzantów podziemia antykomunistycznego. Suska edycja rozpocznie się o godzinie symbolicznym i dla każdego zawodnika obowiązkowym biegiem na dystansie 1963 metrów. Dystans nawiązuje do roku 1963, w którym zginął uznany za ostatniego z żołnierzy niezłomnych Józef Franczak Laluś. Zawodnicy startujący w biegu otrzymają zestaw startowy składający się z materiałów promocyjnych Fundacji Wolność i Demokracja.

15 SUSZ 15 Mogą być z siebie dumni uczniowie, ale również nauczyciele Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu uplasował się na 15 miejscu w corocznym rankingu techników przeprowadzanym przez miesięcznik PERSPEKTYWY. D obra wiadomość dla tegorocznych ósmoklasistów z gminy Susz. Ranking techników przeprowadzony przez miesięcznik PERSPEKTYWY opierając się na konkretnej metodologii badań umieścił Zespół Szkół w Suszu na miejscu 15. Zespół Szkół w Suszu powstał w roku 1965 jako szkoła o profilu rolniczym. Powoli niknie utrwalony w naszej świadomości ów rolniczy charakter szkoły, który obecnie nie miałby większego sensu na rynku pracy. Zmiany systemowe zmusiły rolnik do szukania nowej osobowości. Przez kilka lat funkcjonowały klasy liceum ogólnokształcącego. Obecnie szkoła skupiła się na kształceniu logistyków, gastronomów, popularny jest również kierunek ekonomiczny. Wysiłki skupione na kreowaniu nowego wizerunku i profilu szkoły doczekały się ukoronowania w postaci tak wysokiej lokaty w rankingu szkół. Mogą być z siebie dumni uczniowie, ale również nauczyciele nieustannie doskonalący swoje pedagogiczne i merytoryczne umiejętności. Cztery kryteria opracowane przez Kapitułę składająca się z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad, którym przewodniczyła rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. W rankingu zostały uwzględnione wyniki 43 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub/i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2020/2021 oraz 18 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich. Przyjrzano się również wynikom egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminom językowym na poziomie dwujęzycznym, a także wynikom wszystkich egzaminów zawodowych. Ważnym dla każdego technikum był wskaźnik, który obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów danej szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów. Kryteria oceny szkoły podpowiadają, że placówka wysoko oceniona dobrze kształci nie tylko w zakresie określonego zawodu, ale daje również solidne podstawy wiedzy ogólnej umożliwiającej chętnym dalsze kształcenie na etapie studiów wyższych. Walentynki w Szkole Podstawowej w Kamieńcu 14 lutego to dzień świętego Walentego, czyli dzień zakochanych. W szkole podstawowej w Kamieńcu stał się pretekstem do zabawy własnoręcznie wyrabianą masa solną zabawy wspomagającej sensomotoryczny rozwój u dzieci. Serduszka, gdy stwardnieją, zostaną na dłużej i przypomną o tym, że prawdziwe serca nigdy nie twardnieją. D zieci ze szkoły w Kamieńcu niedawno również własnoręcznie wykonały maski karnawałowe, które towarzyszyły im podczas zabawy zorganizowanej przez dzielnych nauczycieli. Warto przypomnieć, że wszystkie ponadprogramowe atrakcje są wyzwaniem nie tylko dla uczniów, ale i dla ich opiekunów szkolnych. Dziś w erze cyfrowej naprawdę trzeba się mocno postarać, aby uczyć wspólnego, bezpośredniego kontaktu zacieśniającego więzy międzyludzkie.

16 16 SŁUŻBY MUNDUROWE Zdjęcia: ppor. Paweł Pierczyński Święto Służby Więziennej 2022 W e wtorek 8 lutego funkcjonariusze Służby Więziennej obchodzili swoje święto. Data nawiązuje do ogłoszonych w 1919 r. dekretów Józefa Piłsudskiego o zorganizowaniu Okręgowych Dyrekcji Więziennych oraz w sprawie Tymczasowych Przepisów Więziennych. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną, na której tradycji opiera się dzisiejsza Służba Więzienna. Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. Codziennie czuwamy nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Każdego dnia za murami naszego więzienia, z determinacją i poświęceniem, realizujemy trudne zadania służbowe. Służbowe laury Święto Służby Więziennej jest także okazją do Służymy pomocą - Mamy to we krwi! nadania stopni i odznaczeń resortowych funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Iławie. Wręczono 1 srebrną oraz 3 brązowe odznaki Za zasługi w pracy penitencjarnej. Na wyższe stopnie służbowe awansowano w korpusie szeregowych 1 osobę, w korpusie podoficerskim 22 osoby, w korpusie chorążych 2 osoby i w korpusie oficerów 2 osoby. Życzymy... Wszystkim funkcjonariuszom życzymy, by z dumą i zaangażowaniem pełnili służbę dla państwa polskiego, satysfakcji z wykonywanego zawodu i dalszych awansów. Gratulujemy wszystkim awansowanym i odznaczonym funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, dziękując za trud i wysiłek poświęcony służbie. Słowa wdzięczności należą się także naszym bliskim za wyrozumiałość i wsparcie, którego nam udzielają. Tekst: mjr Amadeusz Socha W czwartek 17 lutego w Kasynie iławskiej jednostki penitencjarnej 38 honorowych krwiodawców, w tym funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, oddało ponad 17 litrów krwi. O gólnopolska akcja honorowego oddawania krwi odbyła się z okazji święta Służby Więziennej, w którą aktywnie włączył się Zakład Karny w Iławie. Akcja została przeprowadzona przez RCKiK Oddział Terenowy w Iławie przy współorganizacji Edwarda Jasika, Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Iławie, a zarazem Prezesa Klubu Honorowych Krwiodawców Kratka oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie. Tegoroczna akcja trwająca od 8 stycznia 2022 roku do 8 marca 2022 roku została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Funkcjonariusze naszej formacji nie tylko dbają o praworządność i bezpieczeństwo obywateli, ale są gotowi nieść bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym. Honorowe krwiodawstwo to idea, która jest szczególnie bliska funkcjonariuszom Służby Więziennej. Doskonale wpisuje się w etos naszej służby i cieszy się niesłabnącą popularnością. Tekst i zdjęcia: ZK Iława Nowy zastępca dyrektora ZK Iława Z dniem 14 lutego 2022 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie na wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Iławie powołał mjr. Tomasza Szewczaka na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Iławie. M jr Tomasz Szewczak dotychczas pełnił służbę w Zakładzie Karnym w Barczewie OZ Kikity, na stanowisku kierownika oddziału zewnętrznego. Z dniem 14 lutego 2022 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie na wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Iławie powołał mjr. Tomasza Szewczaka na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Iławie. Mjr Tomasz Szewczak jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od 1 lipca 2006 roku. Dotychczas pełnił służbę w Zakładzie Karnym w Barczewie, początkowo jako wychowawca działu penitencjarnego, następnie od 1 stycznia 2018 roku jako zastępca kierownika oraz od 1 września 2019 roku jako kierownik działu penitencjarnego. Niespełna 3 lata przed powołaniem na zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Iławie tj. od dnia 1 września 2019 roku kierował Oddziałem Zewnętrznym w Kikitach. Poza służbą mjr Tomasz Szewczak to sportowiec, multimedalista w Judo i Ju-jitsu. Treningi judo rozpoczął w Klubie Sportowym Gwardia Olsztyn w 1988 roku, w roku 1996 przeniósł się do AZS-AWF Gdańsk, gdzie występował do 2001 roku. Jego najważniejsze sukcesy w judo: 1999 Młodzieżowy Mistrz Polski, Srebrny Medalista Mistrzostw Polski Seniorów 2000 Srebrny Medalista Mistrzostw Polski Seniorów 2001 Brązowy Medalista Drużynowych Akademickich Mistrzostw Świata, Brązowy Medalista Mistrzostw Polski Seniorów Od 2003 roku występuje w barwach Olsztyńskiego Stowarzyszenia Ju-jitsu i Judo i jest jednym z najlepszych zawodników Ju-jitsu na świecie. Jego najważniejsze sukcesy to: 10-krotny mistrz Polski seniorów: 2003, , 2011, , 2017 Mistrzostwa świata: złoto: Cali 2011; srebro: Rotterdam 2006, Wrocław 2016; brąz: Malmö 2008, St. Petersburg 2011, Bangkok 2015 Mistrzostwa Europy: złoto: Podgorica 2009r.; srebro: Wrocław 2005, Turyn 2007, Maribor 2011; brąz: Hanau 2003, Walldorf 2013 [4], Almere 2015 [5], Banja Luka 2017 [6] III miejsce SportAccort Combat Games Pekin 2010 The World Games: złoto w wadze do 94 kg, brąz w rywalizacji drużynowej: Wrocław 2017; srebro: Cali 2013 Gratulujemy sukcesów i awansu! Tekst: mjr Amadeusz Socha Obóz narciarski dla dzieci funkcjonariuszy ZK Iława Z inicjatywy wychowawców Zakładu Karnego w Iławie tegoroczne ferie zimowe ponownie były okazją dla dzieci funkcjonariuszy naszej jednostki penitencjarnej do aktywnego wypoczynku oraz do udziału w nowych formach aktywności. T KKF Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Więź, działający przy iławskiej jednostce, z inicjatywy ppor. Pawła Pierczyńskiego przy współudziale mjr. Amadeusza Sochy, stworzył dogodne warunki do realizacji głównych celów statutowych. Wychowawcy zorganizowali obóz sportowy w Zakopanem w trakcie ferii zimowych kierując się myślą, że obowiązki służbowe rodziców mogą utrudnić pełne skorzystanie z uroków zimowych ferii. Tym bardziej, że w tym roku aura nie sprzyjała sportom zimowym w naszym regionie. Gdzie najlepiej spędzić ferie, jak nie w górach? Może narty, sanki, wycieczka? Zdjęcia: mjr Magdalena Socha ppor. Paweł Pierczyński Oczywiście wszystko jest możliwe wystarczą tylko dobre chęci. Celem samego Klubu (TKKF) jest przede wszystkim krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu. Udział dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej, czyli uprawianie sportu i troska o kondycję fizyczną, to zachowanie na długie lata zdrowia, sprawności oraz dobrego samopoczucia. W obozie narciarskim uczestniczyło 17 dzieci. W trakcie 6 dni obozowych aura była prawdziwie zimowa. Dużo śniegu, słoneczne, mroźne dni i widok na Tatry sprawiały, że można było poczuć prawdziwy zakopiański klimat. Głównym celem obozu były nauka jazdy na nartach. Zajęcia prowadzili lokalni instruktorzy narciarscy na rożnych stokach w okolicach Zakopanego, tj.: Małe Ciche, gdzie wszystkie trasy narciarskie wynoszą 3,8 km i Szymoszkowa o całkowitej długości tras 1,7 km. Nasi młodzi narciarze mieli zatem okazję wypróbować zdobyte umiejętności na dużych i trudniejszych stokach, nie tylko na tzw. oślich łączkach. Co najważniejsze, obóz zakończył się bez kontuzji, w świetnych humorach z nadzieją, że druga taka inicjatywa funkcjonariuszy iławskiej jednostki będzie miała kontynuację w kolejnych latach. W trakcie trwania wyjazdu funkcjonariusze dbali o przestrzeganie przez uczestników reżimu sanitarnego związanego z sytuacją pandemiczną w Polsce. Tekst i zdjęcia: mjr Amadeusz Socha

17 EDUKACJA \ POŻEGNANIE 17 Chorwacka przygoda uczniów ZS w Lubawie W dniach stycznia 2022 roku grupa uczniów z Zespołu Szkół w Lubawie wraz z nauczycielami: Kingą Zedlewską -Lontkowską oraz Zbigniewiem Elminowskim uczestniczyła w wyjeździe do Chorwacji w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą Stone and Wood two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression. U czniowie mieli możliwość integracji z uczniami francuskiej szkoły oraz doskonalenia swoich umiejętności w chorwackiej Szkole Rzeźby z Kamienia w Pučišći na wyspie Brač. Uczestniczyli oni w warsztatach rzeźby w kamieniu, modelowania w glinie oraz pracy w programie komputerowym służącym do graficznego projektowania rzeźb. Oprócz intensywnej pracy w ramach projektu jego uczestnicy mieli okazję zwiedzić różne zakątki wyspy Brač, m.in. Supetar, Pučišća, wspięli się na szczyt Vidovej Góry, z którego mogli podziwiać nadmorski krajobraz. Odkryli śródziemnomorską zabudowę i przyrodę. Poznali także kulturę tamtejszego rejonu kultu kamienia, z którego wykonywanych jest wiele różnych przedmiotów, jako element sztuki. Uczniowie zwiedzili również kamieniołom, którego pokłady białego kamienia wykorzystywano w wielu chorwackich budowlach. Momentem kulminacyjnym projektu Stone and Wood było połączenie trzech elementów triskiela wykonanych przez uczniów z trzech państw uczestniczących w programie: Polski, Francji i Chorwacji. Drewniane ramię triskiela stworzone zostało przez uczniów ZS w Lubawie, ramię z granitu - przez uczniów ze szkoły Lycée professionnel Jean Monnet w Quintin, Francja, zaś ramię z białego kamienia - przez uczniów szkoły Klesarska Skola w miejsowości Pučišća, Chorwacja. To połączenie symbolizuje partnerstwo projektu ERASMUS+. Jedną z atrakcji w ostatnich dniach wyjazdu było zwiedzanie starówki w mieście Trogir oraz zabytków w nadmorskim Splicie. Uczniowie wszystkich trzech szkół podczas trwania programu Erasmus+ integrowali się ze sobą oraz spędzali razem czas nawiązując nowe relacje, które na długi czas pozostawią miłe wspomnienia. Chcielibyśmy podziękować wszystkim organizatorom i opiekunom za ogrom pracy i serca włożony w przygotowanie całego projektu oraz stworzenie niezwykłej atmosfery. Marta Wojtkiewicz 3g8 Daria Paprocka 3g8 IKEA wspiera Zespół Szkół w Lubawie Zespół Szkół w Lubawie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy. Od wielu lat proponuje w swojej ofercie edukacyjnej profesjonalne kształcenie w zawodzie elektryk, zarówno w szkole branżowej, jak i technikum. Nasza placówka posiada odpowiednie doświadczenie w nauce tego zawodu, sale lekcyjne wyposażone w odpowiednie, różnorodne pomoce dydaktyczne i naukowe oraz kompetentnych nauczycieli. W szyscy korzystamy z elektryczności. W dzisiejszych czasach potrzebny jest fachowiec ELEKTRYK, a żeby on spełnił swoją funkcję, musi zdobyć odpowiednie wykształcenie zawodowe oraz materiały do praktycznej nauki zawodu. Zawód elektryka jest wyjątkowo zróżnicowany. Kształcenie w tym zawodzie to spore wyzwanie, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli zawodu. Praca w zawodzie elektryka wymaga ogromnej wiedzy teoretycznej i umiejętności czysto praktycznych. Aby temu sprostać, ważne jest opanowanie teoretycznych podstaw oraz wykonywanie praktycznych ćwiczeń, które umożliwia odpowiednio wyposażona szkoła Dzięki zaangażowaniu dyrektora oddziału Zbigniewa Nikelewskiego oraz DUR Marcina Kalbarczyka, IKEA Industry Lubawa w ostatnim czasie doposażyła nowoczesną salę kształcenia praktycznego w ZS Lubawa, w zawodzie elektryk. Pracownia odpowiada podstawie programowej i współczesnemu zakresowi dydaktyki. W ramach wsparcia Zespół Szkół w Lubawie otrzymał osprzęt oraz maszyny elektryczne umożliwiające praktyczną naukę zawodu elektryka. Umożliwi to również podniesienie jakości i atrakcyjności prowadzonego w ZS w Lubawie Kółka Technicznego. ZS w Lubawie przygotowało się profesjonalnie i odpowiedzialnie na spełnienie marzenia ucznia, który chce realizować się w tym zawodzie. Dzięki nowo nawiązanej współpracy z IKEA Industry Lubawa nasza szkolna pracownia jest w stanie zaoferować różnorodne formy zawodowego kształcenia praktycznego w zakresie zawodu elektryk. Karol Podolski z iławskiego Żeromka odniósł sukces w Olimpiadzie Wiedzy Historycznej COPTIOSH Karol Podolski (kl. III e/4), uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, wygrał etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Historycznej COPTIOSH. Gratulujemy! Z awody rozegrały się 8 stycznia w Kętrzynie i po zaciętej rywalizacji dwie najlepsze osoby, w tym Karol, zostały wytypowane by reprezentować nasze województwo w etapie centralnym. Finał olimpiady odbędzie się w kwietniu na zamku w Golubiu Dobrzyniu. Warto nadmienić, że Karol już po raz drugi wystąpił z sukcesem w tej Olimpiadzie a dodatkowo, wraz z klasowym kolegą Aleksandrem Tomaszewskim, w marcu powalczy w innym konkursie Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od Obertyna do Wiednia. Obaj przeszli do etapu wojewódzkiego. I w tym wypadku, za obu miłośników historii trzymamy kciuki!

18 18 PRZYRODA W Lasach Iławskich (nadleśnictwa Susz oraz Iława) aktualnie bytuje około 250 łosi! Łoś król naszych lasów Klępa z łoszkiem. W pysku klępy widoczna sadzonka sosny Niech pan napisze coś o łosiu zagadnęła mnie sympatyczna, aczkolwiek zupełnie nieznana mi atrakcyjna brunetka, gdy odbierałem z kiosku swoją porcję prasy. Tak więc na zasadzie, mówisz masz, dzisiaj będzie opowieść o największym na świecie przedstawicielu jeleniowatych. W spółczesny łoś (Alces alces) w początkach holocenu zasiedlał Europę od Pirenejów po dzisiejszą Danię, Austrię, Wielką Brytanię i wschodnią część Europy Środkowej. Z czasem jego zasięg przesunął się na północ Eurazji i przez Beringię, istniejący w okresie zlodowaceń pas lądu łączący dzisiejszą Syberię w Azji z terenami północnej Kanady i Alaski w Ameryce Północnej, przeszedł na kontynent północnoamerykański. Obecnie najliczniej zasiedla Skandynawię, Syberię, Alaskę i Kanadę. Areał jego naturalnego występowania obejmuje około 21 mln km2, z czego 70% przypada na Eurazję, a 30% na Ameryką Północną. Nie występuje już na zachodzie Europy. Jest zwierzęciem typowo leśnym. Zamieszkuje najczęściej rozległe, podmokłe lub wilgotne lasy, bory bagienne, olsy, zarośla wierzbowe, tereny zalewowe nad jeziorami i rzekami; często trzyma się bagien, szczególnie jeśli wśród nich są wyższe miejsca porośnięte lasem. W okresie zimowym przenosi się na wyżej położone tereny leśne. Łoś jest nadal zwierzyną łowną, lecz od 2001 roku Ministerstwo Środowiska wprowadziło moratorium na odstrzał łosia. Przez jeden dzień obecny minister odwołał moratorium, ale kolejnego dnia znów je przywrócił. Łosiom szczególnie smakuje kora młodych dębów Ile jest łosi w Polsce? Tego nikt dokładnie nie wie. W czasie ostatniej wojny światowej populacja łosia została niemalże doszczętnie wyniszczona. Po jej zakończeniu łoś został objęty ochroną gatunkową (1952 r.). Z posiadanej książki Łowiectwo dla leśników i myśliwych T. Pasławskiego, wydanej w 1965 roku można przeczytać, że: W Polsce mamy obecnie kilkadziesiąt łosi w rezerwatach Puszczy Białowieskiej, w Puszczy Kampinowskiej i w Nadleśnictwie Rajgród. Zdarzają się również przechodnie łosie w stanie całkowicie dzikim na terenie województw olsztyńskiego i białostockiego. Z kolei w książce Gospodarstwo łowieckie autorstwa A. Habera, T. Pasławskiego, S. Zaborowskiego wydanej w 1983 roku przeczytałem, że: W wyniku intensywnej hodowli pogłowie łosi zaczęło się w szybkim tempie powiększać, dochodząc w roku 1975 do około 3000 sztuk. Dynamiczny wzrost liczebności tak dużego ssaka, szkody wyrządzane przezeń w lasach oraz wzmożona dążność do zasiedlania nowych terenów, zdecydowały z kolei o zaliczeniu go do zwierząt łownych (1959 r.). Podlegając początkowo całorocznej ochronie w niewiele lat później (1967 r.) łoś stał się już przedmiotem polowań. Zapamiętajmy te daty i liczebność łosi. Od kilku lat przeprowadza się liczenie łosi wykorzystując metodę pędzeń próbnych. W roku 2015 liczenie łosi odbyło się na przełomie lutego i marca, na terenie sześciu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Warszawie, Toruniu i Gdańsku), w nadleśnictwach położonych na wschód od Wisły. Wyniki inwentaryzacji wskazują, że na terenie objętym badaniem żyje około łosi. To informacja ogólnie dostępna w internecie, podana przez Ministerstwo Środowiska. Tu przypominam, że w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe jest 17 Regionalnych Dyrekcji i w tych 11 nie objętych badaniami też występują łosie. Oczywiście nie tak licznie jak w północno wschodniej Polsce, ale pewnie kilka tysięcy by się uzbierało. Według inwentaryzacji w roku 2021 żyło w Polsce łosi. Jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego przed półwieczem liczebność łosia stanowiąca około 10% obecnego stanu została uznana za wymagającą ograniczeniu poprzez wznowienie odstrzałów, a obecnie jest to niemożliwe. Jedynym ogranicznikiem wielkości populacji mogłyby być wilki, ale ze względu na ich ilość nie mają one praktycznego znaczenia. Tu jedynym czynnikiem ograniczającym są samochody, ale i one często przegrywają w spotkaniu z łosiami. Wielokrotnie po takim zderzeniu samochód trafia na złom, kierowca do szpitala

19 PRZYRODA 19 Łoś król naszych lasów a łoś lekko poturbowany wędruje dalej. W nadleśnictwie Ełk (944 łosie w roku 2016) postawiono na drogach specjalne znaki ostrzegające przed zderzeniem z łosiami. W Lasach Iławskich (nadleśnictwa Susz oraz Iława) aktualnie bytuje około 250 łosi. Przyjrzyjmy się bliżej naszemu bohaterowi. Łoś jest potężnym zwierzęciem o krępej, zwięzłej budowie. Wymiary jego ciała bardziej niż u innych jeleniowatych są uzależnione od wieku zwierzęcia. Zwiększają się one do szóstego roku życia. Długość ciała byków dochodzi do cm, wysokość w kłębie: cm, masa ciała (byk): kg. Samica (klępa) jest nieco mniejsza. Alaskańskie i kanadyjskie łosie są znacznie większe: ich długość może osiągnąć 320 cm, wysokość w kłębie do 230 cm, stare byki mogą osiągnąć masę nawet ponad 700 kg. Nie mniejsze są łosie żyjące w tundrze i tajdze (lasy borealne) na Syberii. Największy znaleziony w 1895 roku osobnik ważył 825 kg. Łeb byka uzbrojony jest w potężne poroże, mogące przybierać dwojaką postać. W Polsce przeważają badylarze, mające postać kilku palczasto rozstawionych, masywnych i dość długich odnóg. Potężniejsze, bo częstokroć przekraczające masę 20 kg są poroża w formie łopat, ich nosicieli nazywamy łopataczami. Rozpiętość łopat może przekraczać 2 m. Duży i wydłużony łeb zakończony jest szerokim pyskiem a szeroka, mięsista i ruchliwa górna warga pełni funkcje chwytne. Chrapy z łosia w dawnej polskiej kuchni myśliwskiej były szczególnie cenionym przysmakiem. Pod łbem na szyi zwisa tłuszczowa narośl pokryta długim, czarnym włosem, tzw. broda. Na grzbiecie w okolicy kłębu widoczny jest garb. Bardzo długie nogi zakończone są dużymi, szeroko rozsuwalnymi racicami, które znacznie ułatwiają poruszanie się po mokradłach i śniegu. Okrywa włosowa łosia jest jednolicie ciemnobrązowa, na nogach (skarpety) i brzuchu białoszara. Łoś ma słaby wzrok lecz bardzo dobry węch i słuch. Porusza się wolno i majestatycznie, nieco niezgrabnie, chociaż spłoszony może na krótkich odcinkach osiągnąć prędkość do 60 km na godzinę. Jest odporny na niskie temperatury, źle znosi wysokie, częstokroć chłodząc się w wodzie. Doskonale pływa i nurkuje. Może pokonać nawet liczące kilkanaście kilometrów przeszkody wodne. Pod wodą może przebywać do 50 sekund, zrywając z dna ulubioną roślinność wodną. Odbywające się jesienią gody nazywane są bukowiskiem. Nie są one tak spektakularne jak rykowisko jeleni. Byki nie gromadzą haremu. Rzadziej niż u innych jeleniowatych dochodzi do walk byków. W okresie bukowiska samce bardzo ograniczają pobieranie pokarmu i mogą stracić nawet 20% masy ciała. Ten okres z różnym nasileniem trwa około miesiąca. Samica (klępa, łosza) po Łoś łopatacz rysunek w wykonaniu autora trwającej dniach ciąży rodzi w maju lub na początku czerwca jedno, dwa a bardzo rzadko trzy łoszaki. Już po trzech dniach od urodzenia mogą one podążać za matką. Karmienie młodych trwa około czterech miesięcy, aż do następnej rui. Od trzeciego miesiąca życia łoszaki uzupełniają jadłospis pokarmem stałym. Dorosły łoś zjada dziennie kg pokarmu roślinnego. Latem są to głównie rośliny błotne, trawy i turzyce, liście, pędy i owoce drzew i krzewów liściastych a także igły i pędy drzew iglastych, szczególnie w uprawach i młodnikach. Obgryza płatami korę młodych drzew powodując lokalnie znaczne straty w gospodarce leśnej. Dawniej miejscem wielu królewskich a później carskich polowań na łosie była Puszcza Białowieska. Polowano tu w 1409 roku w celu zabezpieczenia żywnościowego rycerzy Władysława Jagiełły podczas wojny z zakonem krzyżackim. Na łosie polował tu między innymi Aleksander Jagiellończyk, Kazimierz Jagiellończyk, August III Sas, Stanisław August Poniatowski oraz rosyjscy carowie Aleksander II, Aleksander III i Mikołaj II. Ze względu na doskonałą jakość wyrobów ze skór łosi w 1797 roku car Paweł I planował zaopatrzyć żołnierzy rosyjskich w spodnie ze skór łosi. Na szczęście rozkazu wybicia wszystkich puszczańskich łosi nie zrealizowano. >> To tylko kilka informacji o życiu tego niegdyś królewskiego zwierza, bo przecież można o nim napisać całą książkę. Dodam jeszcze, że łoś nie przejawia zachowań STANISŁAW BLONKOWSKI: (1947) emerytowany leśnik, od półwiecza związany z lasami Pojezierza Iławskiego. Swoje przyrodnicze fascynacje przedstawia w obrazach i fotografi ach, którymi zilustrował albumy Lasem zachwycenie obiektywem i pędzlem Stanisława Blonkowskiego, Zielony skarbiec ziemi suskiej, Perły natury powiatu iławskiego, Zielony skarbiec Gminy Iława, Lasy ludziom, ludzie lasom, W krainie orlika krzykliwego Nadleśnictwo Orneta, Z pól, łąk, jezior i lasów ziemi suskiej, Przyroda powiatu iławskiego, Susz Triathlon 25 lat. W jeziorze, przez miasto, pole i las, Aleje i zadrzewienia Gminy Susz, Nadleśnictwo Susz. Ostatnio wydany album autora nosi tytuł Nadleśnictwo Jamy. Lasy i ludzie. Jego ilustrowane fotografi ami artykuły o przyrodzie są stałą pozycją aperiodyku Skarbiec suski, tygodnika Kurier regionu iławskiego, miesięcznika Życie Powiatu Iławskiego oraz Gazety Iławskiej. Wiedzę o pięknie przyrody i jej zagrożeniach przekazuje w postaci licznych pogadanek, odczytów i wykładów w przedszkolach, szkołach i uniwersytetach trzeciego wieku. Jest współzałożycielem i honorowym członkiem Stowarzyszenia Leśników Fotografi ków. agresywnych, można go więc spokojnie podczas spotkania obserwować. Darz bór Stanisław Blonkowski Sosnową uprawę łosie traktują jak stołówkę

20 20 DZIECI WOJNY Dzieci Wojny. Wspomnienia. Leokadia Brzostek Zapraszamy do poznania historii Leokadii Brzostek, która urodziła się w 1941 roku. Jej opowieść spisana została w marcu 2020 roku i opublikowana w książce pt. Dzieci Wojny. Wspomnienia. Z domu Wąsowicz, urodzona 21 maja 1941 roku. Dzieje mojej rodziny w okresie II wojny światowej. Historia spisana 4 marca 2020 roku. Moja rodzina pochodzi z Wileńszczyzny. Matka Władysława Zofia Dordzik urodziła się we wsi Pawżole (gmina i parafia Mejszagoła). Ojciec Stanisław Wąsowicz kilka lat przed II wojną światową służył w wojsku w IV Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie. W okresie mobilizacji przed wybuchem wojny został powołany do tej jednostki jako ułan ordynans kapitana. Po 17 września jednostka została otoczona i zmuszona do internowania na Litwie. Tam żołnierze niższej rangi zostali rozdzieleni od oficerów. Ojciec jako ordynans został przy oficerach. Znał trochę język litewski, więc czasem wypuszczano go na posyłki. Skorzystał z okazji i uciekł z obozu. Nie wrócił do domu w Wilnie, lecz udał się na wieś do starszej siostry. Tam zapoznał się z moją matką, która pracowała w majątku ziemskim Maculewicza. Była tam niańką, a po odchowaniu dwójki dzieci, wysłano ją do Wilna na naukę krawiectwa, po której ukończeniu została w majątku jako krawcowa. R odzice pobrali się w 1940 roku i zamieszkali tymczasowo w majątku. Dziedzic wydał pozwolenie na wycinkę drzew w swoim lesie na budowę domu dla nowożeńców. Urodziłam się 21 maja 1941 roku w majątku Babrykowszczyzna, ponieważ nasz dom był jeszcze w budowie. Niewiele zapamiętałam z okresu, kiedy byłam małym dzieckiem i mieszkaliśmy w swoim niewykończonym domu. Pamiętam, że mama ciągle szyła, a mną opiekowała się 15-letnia starsza siostra, Stasia. Pamiętam, że przychodził do nas na piechotę z Wilna wujek Józef, aby kupić coś do jedzenia. Pamiętam ze przychodzili do nas młodzi żołnierze rosyjscy. Bardzo lubiłam jak grali na harmonii i pięknie śpiewali. Bywało, że w nocy zjawiali się strasznie zarośnięci partyzanci: raz polscy, innym razem litewscy. Ojciec bał się, często się ukrywał. Pamiętam, z jakim przerażeniem z rodziną i sąsiadami oglądaliśmy olbrzymie kłęby dymu i łunę na niebie. Mówiono, że to pali się Wilno. Dużo później dowiedziałam się, że to AK-owcy spowodowali zderzenie pociągów z amunicją niemiecką. Panicznie bałam się samolotów. Przerażał mnie ryk ich silników. Nie pamiętam kiedy dokładnie i w jakich okolicznościach mój ojciec wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Po krótkim szkoleniu w Białymstoku został skierowany na front i straciliśmy z nim kontakt. M ój ojciec Stanisław brał udział w bitwie o Wał Pomorski, w bitwie o Kołobrzeg, forsowaniu Odry i bitwie o Berlin. Ze wszystkich walk ojciec wyróżniał forsowanie Odry. Nie wiem w pobliżu jakiej miejscowości miało to miejsce. Było to bardzo duże zgrupowanie Armii Polskiej i radzieckiej. Polacy dostali rozkaz iść do przodu, napierać na most. Niemcy skierowali na most bardzo silny ogień artyleryjski. Most został przerwany w wielu miejscach, a jego części zwisały do wody. Ktokolwiek starał się przepłynąć wpław lub wejść na resztki mostu, został zastrzelony przez snajperów niemieckich. W tej bitwie nie liczono się ze stratami. Za Polakami gnanymi przodem pojawiła się żandarmeria radziecka z pepeszami gotowymi do strzału. Padł rozkaz,,w period, a kto będzie się ociągał albo próbował uciec kula w łeb. Powstało istne piekło na ziemi. Woda w Odrze była czerwona od krwi żołnierskiej. Pod zwisającymi częściami mostu utworzyły się stosy trupów, po których żywi usiłowali dostać się na drugą stronę rzeki. Była to krwawa lekcja przyjaźni polsko-radzieckiej. Po wielu godzinach tej masakry przybył polski generał (nie znam nazwiska). Uspokoił zamęt i zażądał pomocy broni rakietowej.,,katiusze uciszyły artylerię niemiecką. Na drugim brzegu zaczęła się walka wręcz w okopach. W ostatnim dniu działań wojennych, już nieco za Berlinem, ojciec został ranny. Miał przestrzelony na wylot prawy staw barkowy. W dniu swoich imienin (8 maja) znalazł się w szpitalu polowym, gdzie był operowany na znieczulenie zamiast narkozy (której zabrakło) dostał szklankę wódki. Po paru tygodniach przyjechał do domu na urlop zdrowotny. W tym czasie na Wileńszczyźnie powstała już Republika Litewska ZSRR. Zaczęło się namawianie ludności polskiej do przyjęcia obywatelstwa litewskiego bądź rosyjskiego. Kto nie wyrażał zgody, musiał opuścić dom, ojcowiznę i udać się w nieznane, na tak zwane Ziemie Odzyskane. Urzędnicy z gminy sporządzili spis pozostawionego majątku: dom, zabudowania gospodarcze, zasadzone drzewa owocowe, 25 hektarów ziemi uprawnej, którą mama dostała w spadku po rodzicach. Tata był jeszcze przy pakowaniu dobytku i przewoził nas wszystkich do siostry mamy, która mieszkała w Wilnie. Tu czekaliśmy 2 tygodnie na swoją kolejkę do transportu. Jako rodzina wojskowa mieliśmy pierwszeństwo. Była to jesień 1945 roku. W tym czasie skończył się tacie urlop zdrowotny i musiał nas zostawić i udać się do wojskowej jednostki. Odnalezienie jednostki wojskowej okazało się nie lada wyzwaniem. Nie było przecież telefonów. Kraj dopiero próbował ustabilizować się. Wojsko przeznaczane bywało do różnych zadań. Przemieszczało się z miejsca na miejsce. W swych poszukiwaniach tata trafiał w różne miejsca. Był w zrujnowanej Warszawie, w Łodzi, w Makowie Podhalańskim i wielu innych miastach. W niektórych jednostkach starano się mu pomóc, lecz zdarzyło się też, że gdy prosił o jakiś kontakt, o menażkę zupy, wyganiano go i straszono, że oddadzą go pod sąd wojenny jako dezertera. W tym czasie nasza rodzina składająca się z mamy Władysławy, starszej siostry Stanisławy Dordzik (panieńskiej córki mamy) i mojej czteroletniej osóbki Leokadii, doczekała się miejsca w transporcie repatriacyjnym. Był to to jeden wagon kolejowy towarowy bez okien, bez przedziałów i bez miejsc siedzących. W jednym wagonie znalazło się 8 rodzin z tobołami, ze wszystkim, co pozwolono zabrać. Mama miała jeden kufer ziemniaków, mąkę, tobołki z pościelą, maszynę do szycia, trzy kury, garnek, prymus maszynkę do gotowania opalaną naftą i lampę naftową. Każdy siedział na swoich tobołach. Ja jako najmłodsza, miałam miejsce do spania na kuferku. Podróż miała trwać 3 dni a trwała 3 tygodnie. Pociąg dojeżdżał do jakiś stacji i stawał, aby przepuścić inne transporty. Trwało to pół dnia. Albo zatrzymywał się w lesie, a maszynista prosił mężczyzn aby nazbierali drewna, bo zabrakło paliwa. Na kilku stacjach staliśmy dzień lub dwa. Wszędzie trzeba było meldować się w urzędzie repatriacyjnym, który był w każdym mieście. Były też placówki PCK, w których można było meldować się w celu poszukiwania rodzin. Wiele rodzin z transportu wysiadło na Warmii i Mazurach. Mama chciała jechać dalej do Poznania, do prawdziwej Polski. W Poznaniu jednak repatriantów nie oczekiwano. Z powodu niewygodnego siedzenia i braku posłania mojej siostrze Stasi opuchły nogi. Z tego powodu przeniesiona została do wagonu sanitarnego, gdzie dostała posłanie i pomoc lekarską. Dotarliśmy aż do zachodniej granicy. Osiedliliśmy się aż w Goliszewie (obecnie Golczewo) powiat Kamień Pomorski. Mama rozpakowała maszynę i zaczęła zarabiać na życie szyciem. Ja jako dziecko dostawałam pomoc żywnościową w postaci mleka i jajek w proszku. Do starszej siostry należały zakupy i sprzątanie. Ja miałam być grzeczna i nie przeszkadzać mamie, więc najczęściej siedziałam przy oknie i wypatrywałam, czy tatuś nie wraca z wojny. N a początku czerwca 1946 roku wypatrywany tata zjawił się w naszym mieszkaniu w Goliszewie. Polski Czerwony Krzyż wykonał swoje zadanie, przy pomocy meldunków składanych po drodze odnalazł naszą rodzinę. Należało znowu spakować manatki i dostać się do wsi Tarnówka w powiecie złotowskim, gdzie tata jako osadnik wojskowy dostał na własność gospodarstwo 9-hektarowe. Dom był w porządku z czerwonej cegły, ale stodoła spalona i dach nad oborą zawalony. Jedno co mnie zaskoczyło i ucieszyło to było światło elektryczne. Nie mogłam zrozumieć jak to jest, że przy ścianie robi się pstryk, a na sufi cie bez nafty pali się światło tak jasno. 10 kwietnia 1947 roku urodził się mój kochany braciszek Jerzy. Ja poczułam się jak osóbka dorosła i w wieku 6 lat powiedziałam rodzicom, że chce iść do szkoły. Tak też się stało. Źródło: Dzieci Wojny. Wspomnienia

21 Z ŻYCIA PORTU IŁAWA 21 WOŚP w Porcie Śródlądowym w Iławie zagrała na medal! 9 296,96 zł taką kwotę zebrano podczas fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jaki odbył się w Porcie Śródlądowym w Iławie! Mimo brzydkiej pogody, padającego śniegu z deszczem oraz porywistego wiatru udało się zorganizować prawdziwą letnią zadymę w środku zimy. W esołe Morsy z Jezioraka oraz załoga Portu Iława zapewnili wiele atrakcji dla odwiedzających portowe nabrzeże gości. Na najmłodszych uczestników orkiestrowego finału czekali animatorzy, którzy organizowali konkursy i zabawy. Radości najmłodszych nie było końca. W tym samym czasie na plaży miejskiej odbywały się zawody sportowe w różnych konkurencjach, między innymi przeciąganie liny, skoki przez skakankę czy bieg w płetwach z pagajem w rękach. W portowej informacji turystycznej swoje stanowisko miała Iławska Grupa Ratownictwa, która fachowo szkoliła i prezentowała jak udzielać pierwszej pomocy. Młodzi ratownicy czuwali także nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników portowego finału. Dla chętnych wróżka ADA stawiała tarota, a Justyna Akińcza zaprezentowała swoje obrazy i ręcznie wykonane lalki. Przed wspólnym morsowaniem, które było kulminacyjnym momentem imprezy, Wesołe Morsy z Jezioraka utworzyły piękne serce uwiecznione przez Michała Krysztofiaka (Iława z drona) na zdjęciu zrobionym z drona. Po orzeźwiającej kąpieli wszyscy uczestnicy zabawy mogli skosztować pysznej grochówki. Dużym zainteresowaniem cieszył się również kiermasz ciast oraz pyszna portowa herbata Morsa. Wszystko to działo się przy radosnych rytmach prezentowanych przez Dominika Jaskulskiego z MeloRadia. Zebrane środki w wysokości 9 296,96 zł zostały przekazane do sztabu Orkiestry działającego przy Iławskim Centrum Kultury. Fundacja WOŚP przeznaczy je na wsparcie okulistyki dziecięcej. Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w cudownym orkiestrowym graniu. Wesołe Morsy z Jezioraka jak zwykle stanęły na wysokości zadania i zadbały o świetną atmosferę. Duże podziękowania dla Baru Bistro Centrum, Iławskiego Centrum Kultury, Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Dyrekcji Zakładu Karnego, Wazka.net oraz Iławskiej Grupy Ratownictwa. Relacja: Marcin Woźniak (Port Śródlądowy Iława) Zapraszamy

22 22 INKUBATOR TECHNOLOGICZNY Ten projekt wychodzi poza pewien schemat. To już ostatni Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników projektu, udział w wydarzeniu wzięła jedynie część osób biorących udział w rekrutacji. Pozostała część oglądała transmisję z konferencji na komputerach To już ostatni moment, by osoby, które chcą nauczyć się programowania od podstaw i odmienić swoją zawodową przyszłość, zgłosiły chęć udziału w projekcie Kadry nowoczesnej gospodarki. O szczegółach i o założeniach projektu, będącego szansą dla młodych osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy, ale też dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, można było usłyszeć podczas konferencji Perspektywy rozwoju branży IT w powiecie iławskim, która odbyła się 27 stycznia. Gośćmi wydarzenia byli przedsiębiorcy, programiści i osoby zajmujące się na co dzień rekrutacją i budowaniem marki osobistej w IT. Zapis całej konferencji dostępny jest na stronie P rojekt Kadry nowoczesnej gospodarki realizowany jest przez samorząd powiatu iławskiego, a konkretnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie i Inkubator Technologiczny w Iławie we współpracy ze szkołami średnimi z terenu powiatu iławskiego. Zakłada on intensywne przeszkolenie grupy kilkudziesięciu mieszkańców powiatu iławskiego z programowania w języku Java oraz języka angielskiego. Uczestnicy projektu otrzymają stypendia i dodatkowe środki, które pozwolą na założenie własnej firmy lub wspomogą dalszy rozwój w branży IT. Szkolenia trwać będą 3 miesiące i będą prowadzone przez doświadczonych ekspertów i trenerów. Pierwsza grupa rozpocznie naukę już w kwietniu, ostatnia, złożona z absolwentów szkół średnich, w czerwcu. W połowie marca spośród osób, które wzięły udział w rekrutacji, wyłonieni zostaną pierwsi uczestnicy szko- Współautorem projektu i jego koordynatorem jest Michał Młotek leń. Do tego czasu cały czas można zgłaszać chęć udziału w projekcie. O szczegółach i o założeniach projektu można było usłyszeć podczas konferencji Perspektywy rozwoju branży IT w powiecie iławskim, która odbyła się 27 stycznia. Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników projektu, udział w wydarzeniu wzięła jedynie część osób biorących udział w rekrutacji oraz przedstawiciele samorządu powiatu, w tym Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Agata Steiner-Dembińska i koordynator projektu Kadry nowoczesnej gospodarki Michał Młotek. Konferencja była w całości transmitowana w Internecie. Na żywo jej przebieg śledziło kilkaset osób. Do połowy lutego zapis z wydarzenia odtworzono ponad siedem tysięcy razy. Ze statystyk wynika, że wśród widzów byli nie tylko mieszkańcy powiatu iławskiego, ale też osoby zainteresowane rozwojem zawodowym z całego kraju oraz przedstawiciele firm, które w przyszłości będą mogli podjąć rozmowy z absolwentami Kadr nowoczesnej gospodarki. Cały czas poszukujemy programistów, którzy dołączą do naszego zespołu Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie Macieja Bułkowskiego, Prezesa Zarządu Caruma, spółki zajmującej się implementacją rozwiązań w zakresie technologii blockchain, która ma swoją siedzibę w Olsztynie. Maciej Bułkowski, który wcześniej, przez wiele lat, pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, opowiedział o przyszłości branży IT w województwie warmińsko-mazurskim.

23 INKUBATOR TECHNOLOGICZNY 23 moment, by zgłosić się do Kadr nowoczesnej gospodarki W ocenie Macieja Bułkowskiego region Warmii i Mazur ma aspiracje, by stać się regionem konkurencyjnym jeśli chodzi o wykorzystanie technologii informacyjno- -komunikacyjnych. Projekt i podobne działania tego typu idealnie wpisują się w to, co w tej chwili dzieje się na rynku powiedział w trakcie konferencji, dodając, że dalszy rozwój branży IT w regionie i rozwój samego regionu nie będzie możliwy bez specjalistycznych kadr. W tym kontekście docenił realizację projektu Kadry nowoczesnej gospodarki. Wasz projekt będzie stymulować rozwój w zakresie nowych technologii, zapewni specjalistyczne kadry, których potrzebujemy powiedział. W swoim wystąpieniu Maciej Bułkowski kilkukrotnie zwrócił uwagę na rosnące zapotrzebowanie na programistów i bardzo atrakcyjne zarobki w branży IT. Stwierdził też, że fi rma, którą kieruje, cały czas poszukuje programistów, którzy dołączą do jego zespołu. Wystąpienie Macieja Bułkowskiego rozpoczyna się w 14 minucie konferencji. Bezrobocie w branży IT praktycznie nie istnieje Absolwenci Kadr nowoczesnej gospodarki, którzy znajdą zatrudnienie w branży IT i będą rozliczać podatek na terenie powiatu iławskiego, otrzymają bon na szybki start, czyli dodatkowe wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych na dalszą edukację, wynajem mieszkania, opłacenie przedszkola czy zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Ponieważ zatrudnieniem uczestników projektu mogą być zainteresowane firmy spoza regionu, szansą dla nich może być praca zdalna. O tym, jak ona wygląda w praktyce opowiedziała w trakcie konferencji Ika Kamińska-Kohutnicka, która od niedawna mieszka na terenie powiatu iławskiego, pracując jednocześnie zdalnie jako project maganerka i specjalistka ds. badań na rzecz firm warszawskich. Odnosząc się do projektu Kadry nowoczesnej gospodarki, Ika Kamińska- -Kohutnicka stwierdziła, że udział w projekcie to dla mieszkańców powiatu iławskiego szansa na skrócenie drogi, którą muszą pokonać osoby rozpoczynające pracę w branży IT. Projekt nazwała nową formą rozwoju dla osób młodych, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Dodała, że bezrobocie w branży IT praktycznie nie istnieje. Warto dodać, że obecnie, według najnowszych sza- Konferencja była w całości transmitowana w Internecie. Na żywo jej przebieg śledziło kilkaset osób. Do połowy lutego zapis z wydarzenia odtworzono ponad siedem tysięcy razy. cunków, aż 64% ofert prac w IT to oferty pracy zdalnej. Przeciętnie zarobki młodszego programisty, czyli junior developera, wahają się w naszym regionie pomiędzy 5 a 6 tys. zł. na rękę. W 2021 roku po raz pierwszy zarobki w IT dla początkujących programistów przekroczyły historyczną granicę 10 tysięcy złotych. Wystąpienie Iki Kamińskiej-Kohutnickiej rozpoczyna się w 28 minucie konferencji. Eksperci łączyli się z uczestnikami konferencji zdalnie. Na zdjęciu Ika Kamińska-Kohutnicka, która opowiedziała o możliwości wykonywania pracy zdalnej z terenu powiatu iławskiego Rekrutacja, marka osobista w IT i praca młodszego programisty Konferencja Perspektywy rozwoju branży IT w powiecie iławskim miała też dla uczestników i widzów wymiar praktyczny. Ekspertka HR, rekrutacji i rozwoju pracowników Magdalena Dudek opowiedziała im, jak wygląda obecnie rekrutacja w IT i jak przebiegają rozmowy młodszych programistów z pracodawcami. Dorota Maklewska - trenerka LinkedIn i ekspertka budowania marki osobistej, podpowiedziała uczestnikom konferencji, co mogą zrobić, by już teraz zwiększyć swoje szanse w projekcie i na rynku pracy. Mateusz Kupilas, programista, przedsiębiorca, autor i wydawca gry karcianej IT Startup oraz książki Junior Developer, autor popularnego fan-page a Javadevmatt, zdradził z kolei, co powinien umieć, na czym polega i z czym wiąże się praca Junior Java Developera. Tym samym uczestnicy projektu dowiedzieli się, że spośród trzech początkowo wskazanych języków programowania, w trakcie szkoleń poznają język Java. Decyzja o wyborze konkretnego języka programowania zapadła po analizie wszystkich ofert pracy dla młodszych programistów, które pojawiały się w całym kraju od listopada zeszłego roku. Wystąpienie Magdaleny Dudek rozpoczyna się w 51 minucie, Doroty Maklewskiej w 86 minucie a Mateusza Kupilasa w 112 minucie konferencji. Zapis całej konferencji dostępny jest na stronie Czym jest projekt Kadry nowoczesnej gospodarki? Kadry nowoczesnej gospodarki to pilotażowe działanie, które ma umożliwić grupie mieszkańców powiatu iławskiego zdobycie w krótkim czasie nowych kwalifi - kacji i umiejętności zawodowych istotnych dla rozwoju lokalnego rynku pracy. W tym roku grupa mieszkańców powiatu będzie miała możliwość wzięcia udziału w intensywnej 3-miesięcznej nauce programowania w języku Java. Takie szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym, uzyskaniem oceny, rekomendacji i certyfi katu, który umożliwi wykonywanie pracy na stanowisku młodszego programisty, czyli junior developera. Szkolenie prowadzić będą doświadczeni eksperci i trenerzy. Uczestnicy projektu, poza możliwością odbycia intensywnego szkolenia, otrzymają także POWIEDZIELI O KADRACH NOWOCZESNEJ GOSPODARKI : Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski: Prawdopodobnie jesteśmy jedynym samorządem w Polsce, który realizuje tego typu projekt. Wyszliśmy poza pewien schemat, patrzymy niekonwencjonalnie na wyzwania. Wynika to z tego, że potrafi my spoglądać odważnie w przyszłość i diagnozujemy problemy, które są obecne w powiatach w naszej części Polski. Kadry nowoczesnej gospodarki mają nam pomóc zatrzymać młodych ludzi na miejscu, projekt tworzy dla nich ofertę, której do tej pory nie było. To jedno z najbardziej innowacyjnych działań w naszym województwie. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Agata Steiner-Dembińska: Urzędy pracy nie wszystkim kojarzą się z takimi niestandardowymi działaniami. Ale sytuacja w naszym powiecie jest nietypowa. Mamy niskie bezrobocie, na rynku jest wiele ofert pracy, ale nie wszystkie oferty są atrakcyjne dla młodych osób, które chciałyby się rozwijać. Dlatego zaproponowaliśmy mieszkańcom powiatu, w tym przede wszystkim młodym osobom, rozwój w branży IT i naukę programowania oraz branżowego języka angielskiego. Jesteśmy gotowi, by sfi nansować kilkudziesięciu osobom udział w intensywnych szkoleniach, przygotowaliśmy też cały szereg zachęt, także fi nansowych, który umożliwi start w obszarze nowych technologii bez konieczności wyjazdu do dużych miast. stypendia w wysokości 1,5 tys. zł za każdy pełny miesiąc nauki, a osoby, które podejmą pracę w IT także bony na szybki start, czyli dodatkowe 10 tys. zł na otwarcie własnej fi rmy, opłacenie wynajmu mieszkania, przedszkola lub kolejnych szkoleń. Warunkiem otrzymania tych środków jest opłacanie podatków na terenie powiatu iławskiego. Realizację projektu koordynuje Inkubator Technologiczny w Iławie, który jest częścią urzędu pracy. Koordynatorem projektu jest Michał Młotek. Pytania dotyczące Kadr nowoczesnej gospodarki kierować można na Można też zgłosić się bezpośrednio do pracowników inkubatora, który mieści się w Iławie przy ul. Andersa 12. Projekt pilotażowy Kadry nowoczesnej gospodarki Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie jest dofi nansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach projektu Nowe spojrzenie nowe możliwości. Wartość projektu wynosi 861 tys. zł. Urząd pracy pozyskał na jego realizację 856 tys. zł.

24 24 OGŁOSZENIE \ ZDROWIE Wykonaj bezpłatnie badanie cytologiczne miej pewność, że jesteś zdrowa W ramach programu Profi laktyki Raka Szyjki Macicy Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza kobiety z powiatu iławskiego do wykonania bezpłatnej cytologii. Choć w Iławie znajdują się placówki, w których można wykonać badanie, to niestety powiat iławski plasuje się na 19 miejscu statystyk, mierzących objęcie populacji programem profi laktyki raka szyjki macicy w województwie warmińsko-mazurskim. Okazją, by to zmienić niech będzie zbliżający się Dzień Kobiet. K ażdego dnia 10 Polek słyszy diagnozę raka szyjki macicy, połowa z nich przegrywa walkę z chorobą z powodu zbyt późnego jej wykrycia. Według najnowszego raportu GUS 13% Polek nigdy nie wykonywało cytologii. Pamiętajmy, że rak szyjki macicy wykryty we wczesnym stadium rozwoju daje 99,9% szans na wyleczenie. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie cytologii. By zmniejszyć te niepokojące statystyki Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia oraz wiele innych instytucji podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości kobiet w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz poprawę zgłaszalności na profilaktyczne badania cytologiczne. Mimo to wiele kobiet nie zgłasza się na badania, a Oddział z niepokojem zauważa tendencję spadkową dotyczącą objęcia populacji zarówno na Warmii i Mazurach, jak i w samym powiecie iławskim. Choć w mieście znajdują się placówki, w których można wykonać badanie, to właśnie powiat iławski plasuje się na 19. miejscu statystyk mierzących objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy w województwie warmińsko-mazurskim. W tym roku profilaktyczne badanie cytologiczne w samym powiecie iławskim powinno wykonać jeszcze ok. 6,5 tysiąca Pań. Dyżury aptek od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego. 1 marca - Apteka Dla Ciebie, ul Skłodowskiej 25C 2 marca - Apteka Eskulap, ul. Grunwaldzka 1 3 marca - Apteka Lipowy Dwór, ul. Dąbrowskiego 46B/1A 4 marca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA ul. Skłodowskiej 24A 5 marca - Apteka DBAM O ZDROWIE, ul. Aleja Jana Pawła II 14 6 marca - Apteka Nova, ul. Kopernika 3/4A 7 marca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA ul. Skłodowskiej 24A 8 marca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3 9 marca - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1 10 marca - Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45 DYŻURY APTEK MARZEC 2022 IŁAWA 11 marca - Apteka Nova, ul. Kopernika 3/4A 12 marca - Apteka DBAM O ZDROWIE, ul. Królowej Jadwigi 6 13 marca - Apteka DBAM O ZDROWIE, ul. Królowej Jadwigi 6 14 marca - Apteka Dla Ciebie, ul Skłodowskiej 25C 15 marca - Apteka Eskulap, ul. Grunwaldzka 1 16 marca - Apteka Lipowy Dwór, ul. Dąbrowskiego 46B/1A 17 marca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA ul. Skłodowskiej 24A 18 marca - Apteka DBAM O ZDROWIE, ul. Aleja Jana Pawła II marca - Apteka Nova, ul. Kopernika 3/4A 20 marca - Apteka Staromiejska, ul. Niepodległości marca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3 22 marca - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1 23 marca - Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego marca - Apteka Nova, ul. Kopernika 3/4A 25 marca - Apteka DBAM O ZDROWIE, ul. Królowej Jadwigi 6 26 marca - Apteka DBAM O ZDROWIE, ul. Królowej Jadwigi 6 27 marca - Apteka Dla Ciebie, ul Skłodowskiej 25C 28 marca - Apteka Eskulap, ul. Grunwaldzka 1 29 marca - Apteka Lipowy Dwór, ul. Dąbrowskiego 46B/1A 30 marca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA ul. Skłodowskiej 24A 31 marca - Apteka DBAM O ZDROWIE, ul. Aleja Jana Pawła II 14 OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz ze zm.) STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: został zamieszczony wykazy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 784/4 o pow. 0,0183 ha, położonej w obrębie nr 3 miasta Lubawa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Stan jakości powietrza

Stan jakości powietrza 2017-02-16 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Urząd

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

I Kongres Ekologii Powietrza. Kielce, r.

I Kongres Ekologii Powietrza. Kielce, r. I Kongres Ekologii Powietrza Kielce, 28.02.2019r. Podejmowane działania na rzecz poprawy jakości powietrza: 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 2. Montaż instalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Łódź planuje większe dotacje na wymianę pieców i walkę ze smogiem

Łódź planuje większe dotacje na wymianę pieców i walkę ze smogiem 04-08-19 1/5 wymianę pieców i walkę ze smogiem 07.01.2019 13:06 Marlena Kamińska / BPKSiT kategoria: Miasto Walka ze smogiem Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej prezydent Łodzi przedłoży radnym uchwałę

Bardziej szczegółowo

Wymiana pieców w Gminie Trzebnica

Wymiana pieców w Gminie Trzebnica Wymiana pieców w Gminie Trzebnica Cel programu Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, uruchomiłem program poprawy jakości powietrza w naszej gminie pn. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa

Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Zanieczyszczenie powietrza w Małopolsce Ponad 98% mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem

Bardziej szczegółowo

Uchwały antysmogowe wynikiem działań zmierzających do poprawy jakości powietrza

Uchwały antysmogowe wynikiem działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Uchwały antysmogowe wynikiem działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Tomasz Pietrusiak Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Norma dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Gminie Strzelce Opolskie. Monitoring powietrza

Jakość powietrza w Gminie Strzelce Opolskie. Monitoring powietrza Jakość powietrza w Gminie Strzelce Opolskie Monitoring powietrza Monitoring Państwowy Monitoring Jakości Powietrza prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 2 Stacje PMŚ na terenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział T R E Ś Ć

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział T R E Ś Ć Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grodziec na 2018 rok. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

SMOG DOŚWIADCZENIA RYBNIKA DZIAŁANIA MIASTA

SMOG DOŚWIADCZENIA RYBNIKA DZIAŁANIA MIASTA SMOG DOŚWIADCZENIA RYBNIKA DZIAŁANIA MIASTA RYBNIK W LICZBACH 2 obszar miasta: 148 km 32% powierzchni miasta stanowią lasy 19 500 liczba budynków mieszkalnych (z czego 88% to budownictwo jednorodzinne)

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 5) W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

UZASADNIENIE. 5) W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r. UZASADNIENIE 1. 1. Zwiększenie planu dochodów : 1) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 0870

Bardziej szczegółowo

Wzburzenie w Gminie Zalewo. Mówi się nawet o referendum

Wzburzenie w Gminie Zalewo. Mówi się nawet o referendum Wzburzenie w Gminie Zalewo. Mówi się nawet o referendum data aktualizacji: 2017.12.28 Poczucie, że Gmina Zalewo jest zapomniana - to jak powiedział nam burmistrz Marek Żyliński, przeważająca wśród mieszkańców

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA OLSZTYNA

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA OLSZTYNA RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA OLSZTYNA URZĄD MIASTA OLSZTYNA LISTOPAD 2017 str. 1 SPIS TREŚCI: 1. Cel przeprowadzenia konsultacji.. 3 2. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. PREZYDENT MIASTA. /-/ Dawid Kostempski ZARZĄDZENIE NR 499/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. PREZYDENT MIASTA. /-/ Dawid Kostempski ZARZĄDZENIE NR 499/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE ZARZĄDZENIE NR 499/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 20.09.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim

Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim Samorządowa jednostka organizacyjna Dr MACIEJ ZATHEY Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W KATEGORII WSI. Patronat medialny: GAZETA OLSZTYŃSKA, RADIO OLSZTYN

REGULAMIN KONKURSU W KATEGORII WSI. Patronat medialny: GAZETA OLSZTYŃSKA, RADIO OLSZTYN REGULAMIN KONKURSU CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA - ESTETYCZNA WIEŚ 2013 I. CEL KONKURSU: Patronat medialny: GAZETA OLSZTYŃSKA, RADIO OLSZTYN Celem konkursu jest poprawa stanu sanitarnego i estetycznego wsi województwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Popielów. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Popielów. z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Pożegnanie ze służbą w PSP st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca

Pożegnanie ze służbą w PSP st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca Pożegnanie ze służbą w PSP st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca 31 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbył się uroczysty apel z okazji zdania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z up. Prezydenta Miasta. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta ZARZĄDZENIE NR 55/2014

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z up. Prezydenta Miasta. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta ZARZĄDZENIE NR 55/2014 ZARZĄDZENIE NR 55/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 10.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

XXIII EDYCJA REGULAMIN KONKURSU CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA - ESTETYCZNA WIEŚ 2018

XXIII EDYCJA REGULAMIN KONKURSU CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA - ESTETYCZNA WIEŚ 2018 WSPÓŁORGANIZATORZY: Patronat honorowy: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin Patronat medialny: XXIII EDYCJA REGULAMIN KONKURSU CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA - ESTETYCZNA WIEŚ 2018

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dotychczasowych działań Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie efektywności energetycznej i poprawy stanu jakości powietrza.

Podsumowanie dotychczasowych działań Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie efektywności energetycznej i poprawy stanu jakości powietrza. Podsumowanie dotychczasowych działań Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie efektywności energetycznej i poprawy stanu jakości powietrza. Poprawa stanu jakości powietrza to jeden z najważniejszych kierunków

Bardziej szczegółowo

Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Miechowie Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Miechowie wtorek, 20 czerwca 2017 20 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej, którą prowadził przewodniczący Zenon

Bardziej szczegółowo

NOWE MIASTO LUBAWSKIE, IŁAWA: NOWE RADIOWOZY PRZEKAZANE POLICJANTOM

NOWE MIASTO LUBAWSKIE, IŁAWA: NOWE RADIOWOZY PRZEKAZANE POLICJANTOM POLICJA.PL Źródło: http://policja.pl/pol/aktualnosci/153163,nowe-miasto-lubawskie-ilawa-nowe-radiowozy-przekazane-policjantom.html Wygenerowano: Sobota, 3 lutego 2018, 06:49 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 stycznia 2018 r. Poz. 535 UCHWAŁA NR LIX/776/18 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU zmieniająca uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji Burmistrza Ziółkowskiego

Podsumowanie kadencji Burmistrza Ziółkowskiego Podsumowanie kadencji Burmistrza Ziółkowskiego Napisano dnia: 2014-10-28 11:00:05 Koniec kadencji jest okresem podsumowań i rozliczeń. Co włodarzom udało się wykonać w ostatnich latach. Co zastali obejmując

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM Stowarzyszenie Metropolia Krakowska stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego tworzących Krakowski Obszar Funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/914/18 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 24 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR L/914/18 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 24 maja 2018 r. UCHWAŁA NR L/914/18 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Plany gospodarki niskoemisyjnej w kontekście adaptacji do zmian klimatu Plany gospodarki niskoemisyjnej w kontekście adaptacji do zmian klimatu Beata Jędrzejewska-Kozłowska Dyrektor Biura Zarządzania Energią Urząd Miasta Lublin Lublin, 15 maja 2017 r. 1 Plan gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uzyskania dotacji celowej do wymiany kotłów w ramach programu Ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Bukowina Tatrzańska

REGULAMIN Uzyskania dotacji celowej do wymiany kotłów w ramach programu Ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Bukowina Tatrzańska Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/324/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24.10.2017r. REGULAMIN Uzyskania dotacji celowej do wymiany kotłów w ramach programu Ograniczenia niskiej emisji na terenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu LIFE-IP Malopolska LIFE14 IPE/PL/021

Podsumowanie realizacji projektu LIFE-IP Malopolska LIFE14 IPE/PL/021 Podsumowanie realizacji projektu LIFE-IP Malopolska LIFE14 IPE/PL/021 Maj 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Projekt Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 2363 UCHWAŁA NR XVII/149/13 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/475/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/475/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/475/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2018 rok stałych Komisji Na podstawie art. 18 a ust. 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 22 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 22 października 2018 roku Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 22 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

GMINA ROJEWO. Zadania inwestycyjne w kadencji

GMINA ROJEWO. Zadania inwestycyjne w kadencji GMINA ROJEWO Zadania inwestycyjne w kadencji 2010 2014 Rok 2011 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie Zmodernizowano stację uzdatniania wody (SUW) w Rojewie koszt całkowity przebudowy 114.725,22

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/294/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.

UCHWAŁA NR XXXV/294/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r. UCHWAŁA NR XXXV/294/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Jak małopolskie gminy radzą sobie z wdrażaniem uchwały antysmogowej?

Jak małopolskie gminy radzą sobie z wdrażaniem uchwały antysmogowej? Katowice, 24.05.2018 r. Jak małopolskie gminy radzą sobie z wdrażaniem uchwały antysmogowej? Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zespół Ochrony Powietrza ul. Racławicka 56, Kraków Katarzyna Stadnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/501/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/501/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/501/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii

Bardziej szczegółowo

dogodne położenie przy autostradzie A-1 (węzeł Lisewo) oraz drodze wojewódzkiej 548, Lisewo centrum administracyjne handlowe gminy,

dogodne położenie przy autostradzie A-1 (węzeł Lisewo) oraz drodze wojewódzkiej 548, Lisewo centrum administracyjne handlowe gminy, Lisewo 2011 rok Gmina Lisewo: Województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat chełmiński, 5,5 tysiąca mieszkańców, Największa miejscowość Lisewo ok. 1800 mieszkańców, 18 sołectw dogodne położenie przy autostradzie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich Materiał opracowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej. Marcinowice, r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej. Marcinowice, r. SPOTKANIE INFORMACYJNE Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej Marcinowice, 14.12.2018 r. Wstęp 1. Gmina Marcinowice wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiła do przygotowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie oferta finansowa

Efektywność energetyczna w budownictwie oferta finansowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Efektywność energetyczna w budownictwie oferta finansowa Warszawa, 09.02.2018r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Założenia i realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego

Założenia i realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego Założenia i realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego Tomasz Pietrusiak Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Główne działania Małopolski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku Burmistrz Lipska 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, tel. 87 6422703, fax 87 6422705, e-mail: gmina@lipsk.pl Lipsk, dnia 11 marca 2019 r. RADA MIEJSKA W LIPSKU Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA WYMIANY NISKOWYDAJNYCH I NIEEKOLOGICZNYCH PALENISK I KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA NOWOCZESNE, PROEKOLOGICZNE KOTŁY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA WYMIANY NISKOWYDAJNYCH I NIEEKOLOGICZNYCH PALENISK I KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA NOWOCZESNE, PROEKOLOGICZNE KOTŁY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ANKIETA DOTYCZĄCA WYMIANY NISKOWYDAJNYCH I NIEEKOLOGICZNYCH PALENISK I KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA NOWOCZESNE, PROEKOLOGICZNE KOTŁY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne. dla gminy Polkowice

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne. dla gminy Polkowice Modelowe rozwiązania niskoemisyjne dla gminy Polkowice 1. Gmina partnerska podstawowe dane, profil i rys statystyczny; Typ gminy: miejsko-wiejska Liczba mieszkańców: 27325 2014, 27387-2015 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 14 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 14 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/182/2016 z dnia 19.02.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Jaki jest cel programu? Jak zgłosić się do programu? Jakie warunki musi spełniać budynek, by móc go zgłosić do programu?

Jaki jest cel programu? Jak zgłosić się do programu? Jakie warunki musi spełniać budynek, by móc go zgłosić do programu? Jaki jest cel programu? Celem Programu jest likwidacja jak największej liczby pieców węglowych z kamienic na terenie centrum Wrocławia (na obszarze wskazanym na mapie, dostępnej w regulaminie tutaj: ),

Bardziej szczegółowo

RYBNIK I Ustawa antysmogowa

RYBNIK I Ustawa antysmogowa RYBNIK I Ustawa antysmogowa W listopadzie 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa, czyli nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 96). Dzięki ustawie samorząd wojewódzki może m. in: określać

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego

Podsumowanie kadencji Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego Podsumowanie kadencji 2014-2018 Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego Zmniejszenie poziomu zadłużenia o blisko 100 mln zł 600 500 400 300 200 212,4 182,6 391,5 155,4 136,4 458,3 447,3 117,7 536,5

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania oraz inne formy wsparcia. Spotkanie informacyjne Gdynia

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania oraz inne formy wsparcia. Spotkanie informacyjne Gdynia Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania oraz inne formy wsparcia Spotkanie informacyjne 9.05.2017 Gdynia Czyste powietrze Trójmiasta - KONKURS Organizator Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2011 W GMINIE CHOJNICE

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2011 W GMINIE CHOJNICE REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2011 W GMINIE CHOJNICE 1. Organizacja konkursu: Konkurs, zwany dalej Konkursem organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi i zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU Załącznik Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 I. Jednostki sektora finansów publicznych 8 116 600 0 41 124 587 1 010 01030 Wpłaty na rzecz izb

Bardziej szczegółowo

Ochrona powietrza wyzwania dla administracji rządowej i samorządowej

Ochrona powietrza wyzwania dla administracji rządowej i samorządowej 2017-07-05 Konwent Marszałków Województw RP, 28-30 czerwca 2017r., Krynica-Zdrój Ochrona powietrza wyzwania dla administracji rządowej i samorządowej Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego Stan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie

Regulamin prowadzenia działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie Załącznik do Uchwały nr 52/2014 Rady Nadzorczej z dnia 24 listopada 2014 r. Regulamin prowadzenia działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wsparcie dla mieszkańców ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) (1) Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 5651 UCHWAŁA NR XXXIX/504/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Witamy w Jadachach Jadachy to niewielka wieś należąca do gminy Nowa Dęba w województwie podkarpackim. Działa tutaj Zespół Szkół, Ludowy Zespół Sportowy i Ochotnicza Straż Pożarna. Słynie z pięknych o każdej

Bardziej szczegółowo

Ustawa antysmogowa. W listopadzie 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa, czyli nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 96).

Ustawa antysmogowa. W listopadzie 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa, czyli nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 96). Ustawa antysmogowa W listopadzie 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa, czyli nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 96). Dzięki ustawie samorząd wojewódzki może m.in: określać rodzaje

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r. poz. 1515) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r. poz. 1515) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 3177/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23.11.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/226/2018 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 19 lipca 2018 r.

Białystok, dnia 23 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/226/2018 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 19 lipca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 lipca 2018 r. Poz. 3231 UCHWAŁA NR XXX/226/2018 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIII/671/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 22 marca r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

,,Damy radę jesteśmy razem

,,Damy radę jesteśmy razem Szkolny Program Aktywnej Współpracy,,Damy radę jesteśmy razem Program realizowany w Szkole Podstawowej w Chorzewie w latach 2014-2016 Przyjęty do realizacji uchwałą: Rady Pedagogicznej nr 5/2014/2015 z

Bardziej szczegółowo